MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych"

Transkrypt

1

2 Leszek Małyszko Stanisław Jemioło Piotr Bilko Marcin Gajewski MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych Tom 2 Implementacja i przykłady Monografia pod redakcją naukową Leszka Małyszko

3

4 Spis treści 1 Wprowadzenie Uwagi ogólne Zakres opracowania Izotropowy model muru Zastosowanie skaningu laserowego Charakterystyki dynamiczne konstrukcji murowych Wytrzymałość cegły na rozciąganie przy zginaniu Sklepienie krzyżowe Modelowanie muru za pomocą elementów interfejsowych Ortotropowy model muru Równania teorii małych przemieszczeń Związek Hooke a dla materiałów anizotropowych Równania teorii plastycznego płynięcia Ortotropowy makroskopowy model muru Ortotropowe kryteria wytężenia Implementacja i testy numeryczne Całkowanie równań konstytutywnych Numeryczna implementacja modelu Metoda elementów skończonych i procedury iteracyjno-przyrostowe Testy elementarne Test rozłupywania Przykładowe symulacje numeryczne Wytrzymałość muru na ściskanie Ścinanie muru w jego płaszczyźnie Zginanie muru prostopadle do płaszczyzny Podsumowanie i wnioski 147 Bibliografia 152 A Źródłowe wersje programów 161 A.1 Procedura USRMAT (DIANA) A.2 Procedura UMAT (ABAQUS) B Oznaczenia 173 B.1 Lista operacji rachunku tensorowego B.2 Wykaz ważniejszych oznaczeń iii

5 iv SPIS TREŚCI

6 G.P.A.G. van Zijl. Computational Modelling of Masonry Creep and Shrinkage. Rozprawa doktorska, PhD thesis, Delft University of Technology, ABAQUS. Theory manual, Version 6.1. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, ABAQUS. Theory Manual, ver Dassault Systemes, ABAQUS/CAE. User s manual, Version 6.7. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, ABAQUS/Standard. Example problems manual, Version 5.7. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, ABAQUS/Standard. Verification manual, Version 5.8. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, ABAQUS/Standard. User s manual, Version 6.1. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc., Pawtucket, ABAQUS/Standard. Theory Manual, Version 6.7, Dassault Systemes, G.K. Al-Chaar i A.B. Mehrabi. Constitutive Models for Nonlinear Finite Element Analysis of Masonry Prisms and Infill Walls. Report No. ERDC/CERL TR Technical report, U.S. Army Corps of Engineers Washington, DC, T. Aoki, D. Sabia, i D. Rivella. Influence of experimental data and FE model on updating results of a brick chimney. Advances in Engineering Software, 39: , K.J. Bathe. Finite Element Procedures. Prentice-Hall, L. Berto, A. Saetta, R. Scotta, i R. Vitaliani. Failure mechanism of masonry prism loaded in axial compression: computational aspects. Materials and Structures, 38: , P. Bilko. Analiza numeryczna mechanizmów zniszczenia w ścianach murowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, L. Binda, A. Fontana, i G. Frigerio. Mechanical behaviour of brick masonries derived from unit and mortar characteristics. Proceedings of 8th International Brick and Block Masonry Conference, Dublin, 1: , A. Brencich i L. Gambarotta. Mechanical response of solid clay brickwork under eccentric loading. Part I: Unreinforced masonry. Materials and Structures, 38(276): ,

7 A. Carpinteri, P. Cornetti, F. Barpi, i S. Valente. Cohesive crack model description of ductile to brittle size-scale transition: dimensional analysis vs. Renormalization group theory. Engineering Fracture Mechanics, 70: , T. Chmielewski i Z. Zembaty. Podstawy dynamiki budowli. Arkady, Warszawa, Anil K. Chopra. Dynamics of Structures. Theory and application to Earthquake Engineering. Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., F.J. Crisafulli. Seismic behaviour of reinforced concrete structures with masonry infills. Rozprawa doktorska, University of Canterbury, New Zealand, F.J. Crisafulli i A.J. Carr. Proposed macro-model for the analysis of infilled frame structures. Bull NZ Soc Earthq Eng, 40(2):69 77, M. A. Crisfield. Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol. 1: Essentials. John Wiley & Sons, E.A. de Souza Neto, D. Perić, i D.R.J. Owen. Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications. Wiley, United Kingdom, DIANA. User s manual Release 9.3. Analysis Examples. TNO DIANA BV, 2009a. DIANA. User s manual Release 9.3. Analysis Procedures. TNO DIANA BV, 2009b. DIANA. User s manual Release 9.3. Element Library. TNO DIANA BV, 2009c. DIANA. User s manual Release 9.3. Material Library. TNO DIANA BV, 2009d. R.G. Drysdale, A.A Hamid., i L.R. Baker. Masonry Structures: Behavior and Design. Masonry Society, URL FARO. Farolaserscannerfocus3d.2014;Accesseddate:28February,2014. FARO Technologies Inc., URL Fortran. Intel Visual Fortran Complier. Professional Edition Version Intel Software Products, M. Gajewski, S. Jemioło, W. Szcześniak, i A. Zbiciak. Analiza drgań własnych tarcz izotropowych i ortotropowych z zastosowaniem pakietu MATLAB. Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-Ukrainian Transactions, W. Sześniak [ed], 1: , Oficyna Wydawnicza PW. H.R. Ganz i B. Thürlimann. Tests on the biaxial strength of masonry (in German). Report No Institute of Structural Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, E.A. Gazzola, R.G.Drysdale, i A.S. Essawy. Bending of concrete masonry walls at different angles to the bed joints. Proc. Third North Amer. Mas. Conf., Arlington, Texas, USA, G. A. Geniev, A.S. Kurbatov, i F.A. Samedov. Voprosy procznosti i plasticznosti anizotropnyh materialov. In Interbuk, Moskva, W. He, Y.-F. Wu, K.M. Liew, i Wu Zhishen. A 2d total strain based constitutive model for predicting the behaviors of concrete structures. International Journal of Engineering Science, 44: ,

8 A.W. Hendry. Structural masonry, 2nd edition. Macmillan, London., R. Hill. A theory of the yielding and plastic flow of anisotropic metals. Proc. Roy. Soc. London, Ser.A 193: , R. Hill. The mathematical theory of plasticity. Oxford University Press, London, H.K. Hilsdorf. Investigation into the failure mechanism of brick masonry loaded in axial compression. Designing, engineering and constructing with masonry products, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, USA., O. Hoffman. The brittle strength of orthotropic materials. J. Composite Materials, 1: , T.J.R. Hughes. The Finite Element Method - Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. Prentice-Hall, S. Jemioło. Warunki plastyczności oraz hipotezy wytężeniowe materiałów ortotropowych i transwersalnie izotropowych. przegląd literatury, niezmiennicze sformułowanie relacji konstytutywnych. In Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.131, Budownictwo, S. Jemioło i K. Kowalczyk. Proc. Theoretical Foundations of Civil Engineering, chapter Sformułowanie niezmiennicze i postać kanoniczna anizotropowej hipotezy wytężeniowej Hoffmana, pages Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, S. Jemioło i L. Małyszko. New failure criteria for orthotropic materials. In Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering, Radom 2008, Poland, pages , 2008a. S. Jemioło i L. Małyszko. Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems. 14th International seminar of IASS PC, volume XIV, chapter New orthotropic failure criteria for masonry, pages Micro-Publisher-C-P Jan B. Obrębski, 2008b. S. Jemioło i L. Małyszko. MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych. TOM 1: Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo UWM Olsztyn, S. Jemioło, M. Gajewski, i L. Małyszko. Modelling of masonry via orthotropic elastoplasticity. In Proc. CMM-2011,Computer Methods in Mechanics, 9 12 May 2011, Warsaw, Poland, S. Kaliski. Drgania i fale. PWN, M. Kędzierski, A. Fryśkowska, M. Wilińska, i R. Dąbrowski. Terrestrial laser scanning of sacred buildings in hds. Conservation News, 29: , C.L. Khoo i A.W. Hendry. Strength Tests on Brick and Mortar under Complex Stresses for the Development of Failure Criterion for Brickwork in Compress. Proc. British Ceramic Society, Load Bearing Brickwork, (4):51 66, J. Kościuk. Modern 3D scanning in modelling, documentation and conservation of architectural heritage. Journal of Heritage Conservation, 32:82 88,

9 E. Kowalska, A. Rutkiewicz, i L. Małyszko. Lightweight Structures in Civil Engineering, chapter Static and dynamic characteristic of masonry bridge using laser scanning and finite elements. Micro-Publisher C-P Jan B. Obrębski, Warsaw, ISBN 13: , Debra F. Laefer, Linh Truong-Hong, Hamish Carr, i Manmeet Singh. Crack detection limits in unit based masonry with terrestrial laser scanning. NDT & E International, 62:66 76, J. Lee i G.L. Fenves. Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures. Journal of Engineering Mechanics, 124: , Leica. Geosystems. Leica scanstation c10. Leica geosystems, URL leica-geosystems.com/en/leica-scanstation-c10_79411.htm. Leica. Leica Cyclone Help 7.2 User Guide, Leica Geosystems HDS LLC, Leica. Geosystems. Leica scanstation P20. Leica geosystems, URL leica-geosystems.com/en/leica-scanstation-p20_ htm. P.B. Lourenço. Computational strategies for masonry structures. Rozprawa doktorska, Delf University of Technology, Delft, The Netherlands, P.B. Lourenço. An Anisotropic Macro-Model For Masonry Plates And Shells: Implementation And Validation. Delft University of Technology, P.B. Lourenço. Implementation of a constitutive model for masonry shells as a stand-alone subroutine. Delft University of Technology, P.B. Lourenço i J. Pina-Henriques. Validation of analytical and continuum numerical methods for estimating the compressive strength of masonry. Computers and Structures, 84: , P.B. Lourenço i J.G. Rots. A multi-surface interface model for the analysis of masonry structures. Journal of Structural Engineering, ASCE 123, 7: , P.B. Lourenço, A. Zucchini, G. Milani, i A. Tralli. Homogenisation approaches for structural analysis of masonry buildings. In Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Construction (SAHC 2006), 1:59 75, J. Lubliner. Plasticity Theory. Macmillan, New York, J. Lubliner, J. Oliver, S. Oller, i E. Oňate. A Plastic-Damage Model for Concrete. International Journal of Solids and Structures, 25: , F. Lurati, H. Graf, i B. Thürlimann. Experimental determination of the strength parameters of concrete masonry (in German). Report No Institute of Structural Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland., P. Mackenzie-Helnwein, J. Eberhardsteiner, i H.A. Mang. A multi-surface plasticity model for clear wood and its application to the finite element analysis of structural details. Computational Mechanics, 31: ,

10 P. Mackenzie-Helnwein, H.W. Mullner, J. Eberhardsteiner, i H.A. Mang. Analysis of layered wooden shells using an orthotropic elasto-plastic model for multi-axial loading of clear wood. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194: , L. Małyszko. Modelowanie zniszczenia w konstrukcji murowych z uwzględnieniem anizotropii. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, L. Małyszko i P. Bilko. Deformacje i wytrzymałość materiałów i elementów konstrukcji, chapter Ortotropowe kryteria wytężenia w sprężysto-plastycznych modelach muru, pages Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, L. Małyszko, S. Jemioło, i P. Bilko. Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems. 16th International seminar of IASS PC, volume XVI, chapter Implementation tests of orthotropic elastic-plastic models into a commercial Finite Element code, pages Micro-Publisher C-P Jan B. Obrębski, Warsaw, 2010a. L. Małyszko, E. Kaczmarczyk, i B. Felka. Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems. 16th International seminar of IASS PC, volume XVI, chapter Examples of modeling dynamic properties of structures using laser scanning and finite elements. Micro-Publisher C-P Jan B. Obrębski, Warsaw, ISBN , 2010b. L. Małyszko, S. Jemioło, i P. Bilko. On the use of the hoffman criterion in the continuum structural model for masonry panels. In 7th International Conference AMCM 2011, Kraków, W.S. McNary i D.P. Abrams. Mechanics of masonry in compression. J Struct Eng ASCE, 111(4): , A.B. Mehrabi, P.B. Shing, M.P. Schuller, i J.L. Noland. Performance of masonry-infilled R/C frames under in-plane lateral loads. Report No. CU/SR Dept. of Civil, Environmental, and Architectural Engineering. Boulder, CO: University of Colorado, R.C.G. Menin, L.M. Trautwein, i T.N. Bittencourt. Smeared crack models for reinforced concrete beams by Finite Element Method. Ibracon Structures and Materials Journal, 2 (2): , A. Mieszczuk. Projekt budowlany i wykonawczy remontu mostów na rzece Łyna w Olsztynie. Technical report, Gdańsk, G. Milani, E. Milani, i A. Tralli. Upper bound limit analysis model for FRP-reinforced masonry structures. Part II: Structural analyses. Computers and Structures, 87: , Fabio Minghini, Gabriele Milani, i Antonio Tralli. Seismic risk assessment of a 50 m high masonry chimney using advanced analysis techniques. Engineering Structures, 69: , MSJC. ACI /ASCE 5-05/TMS : Building Code Requirements for Masonry Structures. ACI&TMS, W. Nowacki. Teoria sprężystości. PWN, Warszawa,

11 M. Ortiz i E.P. Popov. Accuracy and stability of integration algorithms for elastoplastic constitutive relations. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 21: , J. Ostrowska-Maciejewska. Mechanika ciał odkształcalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, A.W. Page. The biaxial compressive strength of brick masonry. Proc. Inst. Civil Engrs., 71(2): , A.W. Page. The strength of brick masonry under biaxial tension compression. International Journal of masonry constructions, 3(1):26 31, Francisco J. Pallarés, Salvador Ivorra, Luis Pallarés, i Jose M. Adam. State of the art of industrial masonry chimneys: A review from construction to strengthening. Construction and Building Materials, 25(12): , F. Peňa, P.B. Lourenço, N. Mendesb, i D.V. Oliveira. Numerical models for the seismic assessment of an old masonry tower. Engineering Structures, 32: , L. Pelá. Continuum damage model for nonlinear analysis of masonry structures. Universitat Politecnica de Catalunya, J. Pina-Henriques i P.B. Lourenço. Masonry compression: a numerical investigation at the meso-level. Engineering Computations, 23: , PN-EN PN-EN : Metody badań murów. Część 1: określenie wytrzymałości muru na ściskanie, T.M.J. Raijmakers i A.Th. Vermeltfoort. Deformation controlled tests in masonry shear walls (in Dutch). Report B TNO-Bouw, Delft, The Netherlands, RIEGL. Preliminary Data Sheet. RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, URL VZ pdf. B. Riveiroa, P. Morerb, P. Ariasa, i I. de Arteagab. Terrestrial laser scanning and limit analysis of masonry arch bridges. Construction and Building Materials, 25: , J.G. Rots. Computational modeling of concrete fracture. Rozprawa doktorska, Delf University of Technology, Delft, The Netherlands, J. Rychlewski. CEIIINOSSSTTUV Mathematical structure of elastic bodies, Report No Technical report, Institute for Problems in Mechanics of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow, S. Sahlin. Structural masonry. Prentice-Hall, J.C. Simo i T.J.R. Hughes. Computational Inelasticity. Springer-Verlag, New York, J.C. Simo i M. Ortiz. A unified approach to finite deformation elastoplastic analysis based on the use of hyperelastic constitutive equations. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 49: ,

12 J.C. Simo i R.L. Taylor. Consistent tangent operators for rate-independent elastoplasticity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 48: , J.C. Simo, J.G. Kennedy, i S. Govindjee. Non-smooth Multisurface Plasticity and Viscoplasticity. Loading/Unloading Conditions and Numerical Algorithms. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 26: , E. Smyrou, C. Blandon, S. Antoniou, R. Pinho, i F. Crisafulli. Implementation and verification of a masonry panel model for nonlinear dynamic analysis of infilled RC frames. Bulletin of Earthquake Engineering, 9(5): , A. Stavridis i P.B. Shing. Finite element modeling of nonlinear behavior of masonry infilled RC frames. Journal of Structural Engineering, ASCE, 136(3): , J. Szmelter. Metody komputerowe w mechanice. PWN, Warszawa, B. van Genechten i L. Schueremans. Laserscanning for heritage documentation. Conservation News, 26: , F.J. Vecchio i M.P. Collins. The modified compression field theory for reinforced concrete elements subjected to shear. ACI Journal, 83(2): , P. Wójcicki i A. Winnicki. Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie diana. Czasopismo Techniczne. Budownictwo. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, R. 107, z. 4-B: , W. Wojewódzki, S. Jemioło, P. Lewiński, i A. Szwed. O relacjach konstytutywnych modelujących własności mechaniczne betonu. Oficyna Wydawnicza PW, Ch. Wu i H. Hao. Numerical derivation of averaged material properties of hollow concrete block masonry. Engineering Structures, 30: , Yong Yu, Jianmin Yin, i Zouwu Zhong. Shape effects in the Brazilian tensile strength test and a 3D FEM correction. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 43: , Yong Yu, Jianxun Zhang, i Jichun Zhang. A modified Brazilian disk tension test. Technical Note. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 46: , Z. Zembaty. Zastosowanie normy sejsmicznej Eurokod 8 w projektowaniu budowli narażonych na działanie wstrząsów górniczych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 3-B: , Z+F. Data sheet for laser scanner Z+F IMAGER R 5010C. Zoller + Fröhlich GmbH, URL Datasheet_Z_F_IMAGER_5010C_E_kompr.pdf. O.C. Zienkiewicz i R.L. Taylor. Basis. McGraw-Hill, The Finite Element Method, 5th ed., Volume 1: The A. Zucchini i P.B. Lourenço. Mechanics of masonry in compression: results from a homogenisation approach. Computers and Structures, 85: ,

13

Lista das publicações

Lista das publicações Lista das publicações Livros e capítulos em livros 1. A. Litewka, Anizotropia plastyczna materialow perforowanych, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Rozprawy 111, Poznan 1980. 2. A. Litewka, Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric [1] E. Pabisek, W. Przybyło, Z. Waszczyszyn, M. Radwańska. Program obliczania prostokątnych płyt użebrowanych z otworami. In Mat. III Konf. Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, pages 125 134, Opole,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej

Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej Symulacja numeryczna odporności ogniowej słupa współpracującego ze ścianą ogniową dla hali magazynowej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Plan prezentacji Opis problemu Podejście normowe (Eurokod) Badania słupów i

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures

Curriculum Vitae. 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures Curriculum Vitae PERSONAL DETAILS 01. First Name: Paweł 02. Last Name: Kossakowski 03. Middle Name: Grzegorz 04. Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures 05. University:

Bardziej szczegółowo

Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu

Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu Bi u l e t y n WAT Vo l. LIX, Nr 4, 2010 Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu Mariusz Ruchwa Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm stan na 26 sierpnia 2015 r. Lp. numer EN EN tytuł EN uznanie wersja angielska PN-EN tłumaczenie wersja polska nr PN-EN tytuł PN-EN nr PN-EN tytuł PN-EN NA

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Rafał GOSZYC 1, Bogdan POSIADAŁA 2, Paweł WARYŚ 3 MODELOWANIE I ANALIZA PODESTU RUCHOMEGO W WARUNKACH JEGO PRACY Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT Marcin FIGAT Politechnika Warszawska Wydział MEiL E-mail: mfigat@meil.pw.edu.pl MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA Streszczenie. W artykule przedstawiono numeryczne modelowanie procesu

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA

EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA Paweł Baranowski pbaranowski@wat.edu.pl Jerzy Małachowsk jerzy.malachowski@wat.edu.pl Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO

ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1 Informacja [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji Leszek Chodor Kielce, luty 2014 Strona 1 1. Informacja o dorobku naukowym Dorobek naukowy dr inż. Leszka Chodor zawiera 46 pozycji,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ZE SPIENIONYCH METALI JAKO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI PRZED DZIAŁANIEM OBCIĄśEŃ UDAROWYCH

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ZE SPIENIONYCH METALI JAKO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI PRZED DZIAŁANIEM OBCIĄśEŃ UDAROWYCH Mariusz RUCHWA ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ZE SPIENIONYCH METALI JAKO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI PRZED DZIAŁANIEM OBCIĄśEŃ UDAROWYCH STRESZCZENIE Specyficzne właściwości mechaniczne spienionych metali stwarzają

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNA SYMULACJA WYBURZENIA KOMINA MUROWEGO** 1. Wstęp. Jacek Jakubowski*, Krzysztof Reiman* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008

NUMERYCZNA SYMULACJA WYBURZENIA KOMINA MUROWEGO** 1. Wstęp. Jacek Jakubowski*, Krzysztof Reiman* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Jacek Jakubowski*, Krzysztof Reiman* NUMERYCZNA SYMULACJA WYBURZENIA KOMINA MUROWEGO** 1. Wstęp Podczas projektowania robót strzałowych inżynierowie opierają

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu

Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIV, Nr 1, 2015 Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu Mirosław Ferdynus

Bardziej szczegółowo

IV-58. Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (od 2012 r.).

IV-58. Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (od 2012 r.). Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn profesor zwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP 20 maja 2004 r. 2. Stopień naukowy doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SPOIN POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH W OBLICZENIACH MES

MODELOWANIE SPOIN POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH W OBLICZENIACH MES MODELOWANIE SPOIN POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH W OBLICZENIACH MES Jan GODZIMIRSKI, Agata PIETRAS Streszczenie Rosnące zastosowanie konstrukcyjnych połączeń klejowych wymaga umiejętności obliczania ich wytrzymałości.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Numeryczne badania pracy ściskanych elementów płytowych z wycięciem w zakresie geometrycznie nieliniowym

Numeryczne badania pracy ściskanych elementów płytowych z wycięciem w zakresie geometrycznie nieliniowym mgr inż. Katarzyna Falkowicz dr inż. Mirosław Ferdynus dr hab inż. Hubert Dębski Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska ul.nadbystrzycka 36, 20-816 Lublin, Polska E-mail: k.falkowicz@pollub.pl, m.ferdynus@pollub.pl,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF LOCAL INFLUENCES IN STRUCTURAL DETAILS OF THE BRIDGES

ANALYSIS OF LOCAL INFLUENCES IN STRUCTURAL DETAILS OF THE BRIDGES TRANSPORT PROBLEMS 2015 PROBLEMY TRANSPORTU Volume 10 Issue 1 bridge; engineering modelling; structural details; local influences; Adam RUDZIK*, Stefan PRADELOK Department of Mechanics and Bridges, Faculty

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara WYKAZ PUBLIKACJI OD 2002r. (do roku 2002 łącznie 62 prace) 1. Tatara T., Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej IV ogólnopolskie seminarium MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ PROGRAM Seminarium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady ANALIZA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki 2013/2014 Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 Tadeusz SZKODNY SUB Gottingen 217 780 474 2005 A 3014 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH GLIWICE 2004 SPIS TREŚCI WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

WZMACNIANIE SKLEPIEŃ MUROWYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI STRENGTHENING OF MASONRY VAULTS USING COMPOSITES

WZMACNIANIE SKLEPIEŃ MUROWYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI STRENGTHENING OF MASONRY VAULTS USING COMPOSITES XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna ŁUKASZ HOJDYS, lhojdys@pk.edu.pl ZBIGNIEW JANOWSKI, janowski@pk.edu.pl PIOTR KRAJEWSKI, pkrajews@pk.edu.pl Politechnika Krakowska WZMACNIANIE SKLEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 05.09.2013. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Politechnika Śląska

Gliwice, 05.09.2013. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Politechnika Śląska Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Politechnika Śląska Gliwice, 05.09.2013 Recenzja całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi

Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 285 292 Krzysztof PIETRUSZKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 212 Grzegorz Garbacz Politechnika Opolska Lesł aw Kyzioł Akademia Morska w Gdyni STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁ O Ś CI ZMĘ CZENIOWEJ MATERIAŁ

Bardziej szczegółowo

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 2 (169) 2007 Lesł aw Kyzioł Zdzisł aw Zatorski Akademia Marynarki Wojennej BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ REFORMA 2012 Marlena Kucz Język angielski zawodowy w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ Zeszyt ćwiczeń Język angielski zawodowy w budownictwie stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów,

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów, Ewaryst Wierzbicki doktor habilitowany nauk technicznych Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ur. 7 lutego 1955 roku w Warszawie 1. Zainteresowania badawcze:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRYCZNA ANALIZA PODATNOŚCI ŚRUBOWYCH STYKÓW DOCZOŁOWYCH DWUTEOWYCH BELEK STALOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PARAMETRYCZNA ANALIZA PODATNOŚCI ŚRUBOWYCH STYKÓW DOCZOŁOWYCH DWUTEOWYCH BELEK STALOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 6 (2/13), kwiecień -czerwiec 213, s. 231-242 Bogdan STANKIEWICZ 1 PARAMETRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, tytuł nadany przez Prezydenta RP 25 września 2009 roku; 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA ANALYSIS OF THREAD COIL EFFORT IN THE SCREW NUT JOINT

ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA ANALYSIS OF THREAD COIL EFFORT IN THE SCREW NUT JOINT ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Grzegorz GASIAK 1 ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA Streszczenie. Przedmiotem artukułu jest optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 87 Mariusz Śladowski BOBRME Komel, Katowice ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Budownictwo Civil Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Kierunek: Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Teoria równowagi w modelowaniu gospodarki (MAT) Prowadzący: dr inż. Łukasz Balbus Tematyka seminarium

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ANIZOTROPIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU GRUNTÓW SPOISTYCH W CYLINDRYCZNYM APARACIE SKRĘTNYM

ANIZOTROPIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU GRUNTÓW SPOISTYCH W CYLINDRYCZNYM APARACIE SKRĘTNYM ANIZOTROPIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU GRUNTÓW SPOISTYCH W CYLINDRYCZNYM APARACIE SKRĘTNYM Dariusz KIZIEWICZ, Zbigniew LECHOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Lp. Nazwa kursu Kod dotychczasowy Nazwa kursu zamiennego Kod kursu zamiennego 1. Matematyka W GHB000121W Matematyka wybrane

Bardziej szczegółowo

Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu

Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 3, No. /1 Piotr PRZYBYŁOWICZ, Wojciech FUDAŁA Politechnika Warszawska, IPBM, -54 Warszawa, ul. Narbutta 84, E-mail: piotr.przybylowicz@ipbm.simr.pw.edu.pl, wfudala@simr.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, nadany przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy 30 listopada 1994 r. 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA POŻARU

ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA POŻARU PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (132) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (132) 2004 Zofia Laskowska* ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI RAM STALOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015 ZARZĄD Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza Katarzyna RZESZUT - skarbnik Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w biomechanice

Metody numeryczne w biomechanice Metody numeryczne w biomechanice wykład w 14 odsłonach Jakub J. Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wrocław 2014 Minister Edukacji ostrzega: Slajdy z wykładu, to czasem za mało. Jakub

Bardziej szczegółowo

Kod modułu: B.5 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Nazwa przedmiotu:

Kod modułu: B.5 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Nazwa przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Kod modułu: B.5 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych

Mechanistyczna analiza gruntów i budowli drogowych Leszek CHODOR dr inż. bud, inż.arch. leszek@chodor.co Literatura: [1] Sam Helwany (2007), Applied Soil Mechanics: with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons [2] Firelej S., (2007), Mechanika nawierzchni

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

σ=c ε n (1) µ= P T P N

σ=c ε n (1) µ= P T P N Artykuł Autorski z XI Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec, 4 października 01r. Dr inż. Tomasz Trzepieciński, email: tomtrz@prz.edu.pl Katedra Przeróbki Plastycznej, Politechnika Rzeszowska Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Udział partnerów polskich

Udział partnerów polskich Udział partnerów polskich w projektach FBWiS Andrzej Sławiński Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytut Energetyki (IEn) Warszawa FBWiS 2008 Budżet 2008 Budżet całkowity 51 719 000 Budżet

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850

Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850 Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850 Piec Kamera termowizyjna Komora temperaturowa Zasilacz hydrauliczny System Aramis Dane techniczne: przemieszczenie tłoka +/-50mm kąt obrotu tłoka

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH

MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 101 Marcin KOT *, Wiesław RAKOWSKI *, Łukasz MAJOR **, Paulina INDYKA ** MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH ANALYSIS OF FRACTURE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo