PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW"

Transkrypt

1 Paweł Klak PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW adszedł już czas, by udoskonalić praktykę archiwizacji fotograficznej i metody inwentaryzacji zabytków i muzealiów. Trzeba podziękować za dotychczasową pracę kompaktowym aparatom fotograficznym używanym głównie przez konserwatorów sztuki i muzealników, dalmierzom, niwelatorom i innym urządzeniom pomiarowym tak powszechnie stosowanym w inwentaryzacji architektonicznej, konstrukcyjnej i ochronie zabytków. Digitalizacja przestała być już trudnym słowem, choć nadal jest sporo osób, które dopytują o jego znaczenie albo robią wielkie oczy, gdy tylko je usłyszą. Digitalizacja to przetwarzanie obiektu rzeczywistego, analogowego w postać cyfrową. Nie powstała sama dla siebie. Od początku stanowi proces wspierający konserwację, i to nie tylko w muzealnictwie, ale także w archiwistyce. Służy już nie tylko do podstawowej dokumentacji konserwatorskiej, ale stanowi doskonałe źródło do wszelkich prac badawczych przy zastosowaniu najnowszych osiągnieć techniki komputerowej. Dziś badania przeprowadzać można na cyfrowym odpowiedniku rzeczywistego obiektu muzealnego, przeanalizować jego teksturę, kolor, działania konserwatorskie, odnaleźć falsyfikat, zmierzyć go z niebywałą dotąd dokładnością, szybko i łatwo znaleźć analogie w całym zbiorze dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja znacznie zwiększa bezpieczeństwo bezcennych zabytków sztuki. Pozwala nie tylko utworzyć cyfrową wierną kopię zabytku, ale także umożliwia jego prototypowanie, czyli tworzenie rzeczywistej trójwymiarowej kopii. Wreszcie digitalizacja to wielkie otwarcie się muzeów na świat, popularyzowanie zbiorów, upowszechnienie światowego dziedzictwa kulturowego. Bo czym innym może być udostępnianie w Internecie zbiorów muzealnych na specjalnych platformach cyfrowych? Digitalizacja zabytków i muzealiów w Polsce dopiero raczkuje. Instytucje kultury i firmy usługowe, które już podjęły się tego zadania są bardzo odważne, a zarazem niezwykle przedsiębiorcze. Nie opracowano bowiem jak dotąd standardów digitalizacji w muzeach, a przecież to istotny element spójnego, jednolitego procesu 1. Kyliks czerwonofigurowy, Attyka, ok. 520 r. p.n.e., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 1. Red-figure kylix, Attica, ca. 520 B.C., from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised 54

2 cyfryzacji polskich muzeów. Ci, którzy już digitalizują działając bez polskich standardów, wykonują pracę pionierską, ponieważ ich doświadczenie, sukcesy i błędy nie będą bez znaczenia dla standaryzacji modelu digitalizacji w muzeach. W niniejszym tekście prezentuję sekwencję działań, które zostały podjęte podczas testowej digitalizacji przeprowadzonej w kwietniu 2011 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie, a które składają się na poszczególne etapy digitalizacji muzealiów: 1) Przygotowanie stanowiska do digitalizacji (rozłożenie sprzętu, platformy obrotowej, systemu oświetlenia bezcieniowego). 2) Przygotowanie systemu fotograficznego i skanującego kalibracja sprzętu. 3) Przygotowanie obiektu do skanowania (selekcja obiektów do digitalizacji, umieszczenie obiektu na platformie obrotowej przez osobę do tego uprawnioną, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa lub jeśli nie jest to możliwe zbudowanie stanowiska pracy bezpośrednio przy obiekcie). 4) Modyfikacja stanowiska pod konkretny obiekt (np. mocowanie obiektu). 5) Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu na platformie obrotowej. 6) Skanowanie 3D obiektu, którego efektem jest uzyskanie chmury punktów danego obiektu (przeprowadzenie od kilku do kilkudziesięciu skanów z różnych pozycji/kątów w zależności od złożoności i typu danego obiektu). 7) Wstępna obróbka danych (chmury punktów i klatek fotograficznych) uzyskanych podczas skanowania weryfikacja ewentualnych luk w pomiarach. 8) Nałożenie tekstur i przygotowanie modeli 3D (przejście od chmury punktów do siatki trójkątów). 9) Przygotowanie prezentacji fotograficznych 3D (przejście od pojedynczych fotografii do wielofunkcyjnych animacji 3D). 10) Przygotowanie ostatecznego i uproszczonego modelu do umieszczenia w bazie danych i prezentacjach muzealnych 3D (www.cyfrowe.mnw.art.pl). Jednocześnie dane zebrane podczas procesu skanowania (chmury punktów) oraz fotografie w najwyższej jakości są archiwizowane na zewnętrznych nośnikach cyfrowych i udostępnione muzeom. Digitalizację w dziedzinie muzealnictwa i ochrony zabytków należy dzielić na dwie części. Digitalizacja obiektów trójwymiarowych to bardzo złożony proces, w którym rzeczą najbardziej istotną jest uchwycenie autentycznej barwy i kształtu. Najdoskonalsze rozwiązanie w cyfrowym odtworzeniu rzeczywistej 2. Figura Marii Służebnicy Świątyni, z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ok r., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 2. Figure of Mary the Temple Servant, church of St. Mary Magdalene in Wrocław, ca , from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised tekstury i koloru muzealiów to system digitalizacji fotograficznej 2/3D. Nie ma lepszego sposobu cyfrowej archiwizacji autentycznego wyglądu zabytków niż wierne odwzorowanie jego prawdziwych, bo rzeczywistych kolorów. Po nim następuje proces obróbki materiału fotograficznego klatka po klatce pod indywidualne zapotrzebowanie. W efekcie końcowym możliwe jest wykonanie z obrazów 2D prezentacji 3D. Najdoskonalszym obecnie sposobem na uchwycenie kształtu i konkretnych wymiarów obiektu zabytkowego jest skanowanie laserowe 3D. To proces pozyskiwania danych przestrzennych o obiekcie, informacji o jego geometrii, a także teksturze. Po nim następuje proces obróbki materiału wyjściowego, czyli chmury punktów pod konkretne, indywidualne potrzeby. Sposób, w jaki wykorzystamy uzyskane dane, jest tak naprawdę ograniczony tylko przez ludzką wyobraźnię. Efekty i rezultaty digitalizacji fotograficznej 2/3D: cyfrowe odwzorowanie rzeczywistej tekstury i koloru obiektu, obraz przestrzenny przedmiotu, prezentacja wirtualna i animacja obiektu, cyfrowa identyfikacja wizualna, digitalizacja i archiwizacja cyfrowa. Efekty i rezultaty skanowania laserowego 3D: trójwymiarowa chmura punktów, rzuty i przekroje 2D, odwzorowanie walcowe, mapa wgłębień, ortofotografia fotogrametria cyfrowa, 55

3 3. Głowa męska, Rzym, 2 ćw. II w. n.e., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 3. Male head, Rome, second quarter of second century A.D., from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised linie przekrojowe w płaszczyźnie pionowej i poziomej, topografia, profile i warstwice, rzut hipsometryczny, model 3D, model liniowy, filmy, animacje, wizualizacje, model przestrzenny. Na podstawie digitalizacji fotograficznej klatka po klatce metodą 2/3D można pozyskać materiał cyfrowy głównie dla takich dziedzin, jak muzealnictwo, konserwacja, archeologia, kulturoznawstwo, archiwizacja, inwentaryzacja zabytków. Z materiału cyfrowego można otrzymać wysokiej jakości obrazy 2D i prezentacje 3D z zachowaniem autentycznych kolorów rzeczywistego zabytku. Na podstawie jednego pomiaru skanerem laserowym 3D można pozyskać materiał dla różnych dziedzin jego wykorzystania, np. dla konserwacji, renowacji, rekonstrukcji, dokumentacji, archiwizacji architektonicznej, inwentaryzacji zabytków. Z materiału cyfrowego można wykonać przekroje, rzuty, kłady, elewacje, jak również wizualizacje i modele 3D oraz materialne prototypy. Zalety digitalizacji fotograficznej 2/3D: precyzja szczegółowość i dokładność w uchwyceniu zabytku dostarcza pełnej informacji o jego teksturze, odwzorowanie rzeczywistych kolorów obraz cyfrowy będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu zabytkowego, łatwość archiwizacji zdigitalizowane zabytki w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów, najwyższa jakość digitalizacja specjalistycznym sprzętem daje gwarancję najwyższej jakości. Zalety skanowania laserowego 3D: szybkość skaner 3D kilkukrotnie zmniejsza czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji obiektu, metoda bezinwazyjna pomiar bezdotykowy, brak kontaktu fizycznego, brak błędów wynikających z pomiarów, otrzymana chmura punktów jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości, dostarcza pełną i dokładną informację o kształcie obiektu, łatwość dokonywania analiz kompletność danych sprawia, że zmiana koncepcji nie wiąże się z koniecznością ponownego pomiaru, a jedynie z reinterpretacją chmury punktów, szybkość przygotowania dokumentacji w zależności od dokładności i zakresu opracowania, łatwość przechowywania danych dane w formie pliku z chmurą punktów można przechowywać dowolnie długo, zanim podda się je obróbce, niższe koszty szybkość i kompleksowość przekłada się na niższe koszty realizacji w stosunku do bardziej tradycyjnych metod inwentaryzacji, możliwość przygotowania ortofotografii (zdjęć w skali o dokładnych wymiarach), możliwość przygotowania prezentacji w formie 56

4 Digitalizacja animacji wizualizacja chmury punktów w formie zdjęć dokładne podstawy do projektowania, a także do zastosowania w marketingu, możliwość przygotowania modelu 3D skanowanego zabytku. Postęp technologiczny oraz nowoczesne metody pomiaru i badań wkraczają również w dziedzinę archeologii. Wielce pomocne okazują się skanowanie laserowe 3D oraz digitalizacja fotograficzna 2/3D. Największym atutem skanowania laserowego 3D przy pracach archeologicznych jest zdecydowana prędkość pozyskiwania danych z rzeczywistości oraz niezwykła precyzja pomiaru. Głównym zaś atutem digitalizacji fotograficznej 2/3D jest cyfrowe uchwycenie autentycznego wyglądu materiału pozyskanego z wykopalisk. Zastosowanie skanera laserowego 3D w archeologii pozwala w znacznym stopniu ograniczyć czas potrzebny do sporządzenia dokumentacji stanowiska archeologicznego. Kluczowym elementem znaczenia czasu w pozyskiwaniu materiału do dalszych badań jest fakt, iż niejednokrotnie wykopaliska archeologiczne odbywają się trudnych warunkach terenowych lub też w trakcie innych prac inwestycyjnych (np. budowa dróg). Ponadto czas, wysiłek i zaangażowanie ludzi sporządzających dokumentację można wykorzystać na badania i interpretację wykopalisk. Sporządzanie dokumentacji w sposób tradycyjny może rodzić wiele błędów. Wykonanie dokumentacji w sposób precyzyjny można powierzyć urządzeniom, które doskonale nadają się do zbierania danych, a archeolog będzie mógł skupić się na interpretacji zebranego materiału. Trójwymiarowe prezentacje fotograficzne muzealiów uzupełnione zbiorem najwyższej jakości zdjęć fotograficznych, a także rozwiązania laserowe 3D z pewnością zastąpią dotychczasowe metody, gdyż są obecnie najlepsze. Jak dotąd, jeszcze nikt nie wymyślił lepszego sposobu na odwzorowanie rzeczywistego wyglądu autentycznego obiektu w postaci cyfrowej, niż wykonanie profesjonalnej fotografii z zachowaniem najwyższych jego parametrów: rozdzielczości, głębi koloru, odpowiedniej barwy i nasycenia. Żadne urządzenie do tej pory nie było tak dokładne w dokonywaniu pomiarów, obliczeń, dokumentacji, jak skaner 3D. Skanowanie to wyklucza pojawienie się błędów w odzwierciedleniu jakiegokolwiek detalu danego budynku czy obiektu. Nie dosyć, że istnieje możliwość przeniesienia do ram wirtualnej rzeczywistości, i to z niezwykłą precyzją, nawet najmniejszych, najbardziej ukrytych szczegółów, to dokładność wykonywanego pomiaru oscyluje na granicy +/- 2 mm na 25 m. Wynik tym bardziej imponujący, że nawet najdokładniejsze obecnie używane przyrządy pozostają 4. Naczynie kultury przeworskiej jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 4. Przeworsk culture vessel a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised 5. Zdjęcie tego samego naczynia uzyskane z chmury punktów w wyniku skanowania laserowego 3D, widoczna wyraźnie tekstura naczynia 5. Photograph of the same exhibit obtained from a point cloud as a result of 3D laser scanning, with a distinctly visible texture of the vessel 57

5 Digitalizacja nieporównywalnie daleko w tyle pod względem precyzji i dokładności oraz pod względem możliwości. Jednym z najważniejszych atutów skanowania laserowego 3D jest fakt, że do sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej wystarczy tylko jeden pomiar. Czas potrzebny do przetworzenia i obróbki zebranych danych jest dużo krótszy niż przy użyciu powszechnie stosowanych przyrządów. Zgromadzone dane, archiwizowane w postaci cyfrowej, mogą być wykorzystywane wielokrotnie, jak również mogą być bardzo szybko aktualizowane. Nie sposób pominąć faktu dotyczącego kwestii bezpieczeństwa digitalizowanych obiektów oraz ludzi, którzy zajmują się samym procesem skanowania. Otóż digitalizacja fotograficzna muzealiów odbywa się bezdotykowo po ułożeniu na platformie obrotowej, a dziesiątki lub setki zdjęć powstają bez przestawiania obiektów. W przypadku skanowania laserowego wszystkie pomiary wykonywane są z pewnej odległości, bez użycia rusztowań. Delikatne, zabytkowe, z ozdobnymi fasadami budynki nie są wówczas narażone na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia, wynikające z ustawiania rusztowań czy przeprowadzania dokładnych pomiarów tradycyjnymi metodami. Trzeba pamiętać, że digitalizacja fotograficzna nie jest zwyczajnym, znanym od dawna fotografowaniem muzealiów. To wysoce profesjonalna metoda wykonywania ujęć klatka po klatce cyfrowym aparatem fotograficznym pełnoklatkowym o rozdzielczości matrycy powyżej 20 mln pikseli. To także skanowanie 2D obiektów płaskich, takich jak obrazy i grafiki, które podobnie spełniać musi najwyższe wymagania jakoś- ciowe. Rozdzielczość kamery takiego skanera powinna wynosić ok. 100 mln pikseli. Skanowanie 3D także nie jest zwyczajnym pomiarem. Dzięki tej metodzie cała bryła budynku, obiektu czy skanowanego przedmiotu ze świata realnego przenoszona jest w trójwymiarowym obrazie do świata wirtualnej rzeczywistości. Umożliwia to prezentację wirtualnych modeli obiektu, pokrycie punktami pomiarowymi całej powierzchni budynku, odtworzenie poprzez inżynierię odwrotną np. uszkodzonych elementów sztukaterii, czy też dołożenie nowych jej elementów, wykonanie makiety na podstawie bardzo dokładnego, wirtualnego modelu itd. Poza tym, zgromadzone dane są archiwizowane i można wykorzystywać je wielokrotnie w dowolnym celu. W kwietniu 2011 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie podjęto pierwszą w kraju próbę profesjonalnej digitalizacji i skanowania 3D zabytków i muzealiów. Zadanie zostało podzielone na dwie części: w jednej digitalizowano metodą fotograficzną na specjalnej platformie obrotowej mniejsze obiekty muzealne, a w drugiej skanowano techniką laserową obiekty większe w miejscu ich ekspozycji. Próba ta pozwoliła wyraźnie uzmysłowić zespołowi ds. digitalizacji oraz muzealnikom zarówno cel, jak i sens digitalizacji, a przede wszystkim specyfikę oczekiwań muzealników wobec cyfrowego odwzorowania zabytków i muzealiów. Badacz muzealnik oczekuje odwzorowania cyfrowego w najwyższej jakości, perfekcyjnym wykonaniu, maksymalnej rozdzielczości pikseli, idealnej głębi koloru nasyceniem i jaskrawością barwy, w formatach RAW i JPEG. Potrzebuje on cyfrowych klatek fotograficz- 6. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z zespołem podominikańskim w Poznaniu przekrój przez kościół i prezbiterium opracowany na podstawie ortofotografii wygenerowanej z chmury punktów 6. Church of the Holy Heart of Jesus and Our Lady of Solace together with a post-dominican complex in Poznań a cross-section of the church and presbytery upon the basis of a photograph generated from a point cloud (Wszystkie fot. P. Klak i G. Wełniak) 58

6 nych z niemal wszystkich kątów nachylenia obiektywu fotograficznego wobec obiektu muzealnego. Dodatkowo potrzebuje zdjęcia z wzornikiem wymiaru i barwy. A przede wszystkim inteligentnego systemu komputerowego do katalogowania zbiorów muzealnych z możliwością umieszczania w nim nieograniczonej liczby zdjęć fotograficznych. Skanowanie laserowe 3D, chociaż niezwykle doskonałe w odwzorowaniu geometrii, nie może służyć w zakresie odwzorowania autentycznych kolorów, tekstury i rzeczywistego wyglądu zabytków i muzealiów. Obraz cyfrowy uzyskany tą metodą pozbawiony jest waloru poznawczego pod względem estetycznym. Stanowi zaś doskonały materiał dla badacza struktury i geometrii, konserwatorów zabytków, działów ochrony i zabezpieczania zbiorów. Próbna digitalizacja uzmysłowiła też istnienie potrzeby atrakcyjnego wizualnie zaprezentowania zbiorów muzealnych przez Internet. Udostępnianie cyfrowych muzealiów to odmienny temat od digitalizacji dla celów badawczych. Jednakże obie dziedziny można łatwo pogodzić, gdy atrakcyjne prezentacje 3D muzealiów można otrzymać z uprzednio wykonanych już fotografii na użytek badań. Trzeba w tym celu zmniejszyć rozdzielczość wszystkich plików, które mają być umieszczone w Internecie, a następnie utworzyć ciekawe animacje, które w miarę potrzeb także będą pozwalały internautom zamienić się z biernego widza w badacza dzieł sztuki. Do niezwykle nowatorskiej i perfekcyjnej techniki skanowania laserowego 3D można przekonać się na podstawie przykładu inwentaryzacji kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Zaborowie. To obiekt z XVII w. o zabudowie szachulcowej, jeden z wielu kościołów drewnianych w Polsce. Pomiar inwentaryzacyjny skanerem laserowym 3D zabrał trzy dni. To niewiele, biorąc pod uwagę czas, jaki trzeba poświęcić stosując tradycyjne metody. Wynikiem pomiaru jest chmura punktów składająca się z ok. 200 mln punktów. Każdy metr kwadratowy powierzchni został przeniesiony do wersji cyfrowej w postaci ok. 5 tys. punktów, z których każdy oznacza konkretny wymiar. Na podstawie pozyskanych danych wykonano przekroje, które w sposób przejrzysty ukazały centymetr po centymetrze stan zabudowy. Krokwie poziome, stanowiące konstrukcję podłogi balkonu zdeformowały się w wyniku osiadania fundamentów ścian zewnętrznych. Dane te posłużyły do pomiaru odchylenia belek w każdym punkcie pomiarowym. Osuwanie fundamentów ma również wpływ na widoczną deformację więźby dachowej. Na bazie tych informacji można dokładnie oszacować stan obecny belek więźby dachowej wraz z geometrią budynku, a także określić zakres prac konserwatorskich. Ponadto dokładność pomiaru, sięgająca milimetrów, oraz swoboda i precyzja pracy bezpośrednio na modelu 3D dają niezmiernie dokładny obraz stanu rzeczywistego. Na dowód niezwykłej precyzji skanowania 3D należy przytoczyć fakt, że błąd rejestracji wspólnego układu współrzędnych dla całego obiektu nie przekroczył 2 mm. Zarejestrowana chmura punktów wraz z informacjami o kolorach (RGB) posłużyła jako idealny materiał archiwizacyjny. Przy standardowym oprogramowaniu obraz można dowolnie powiększać, przesuwać i obracać dla każdego ujęcia. Tego typu narzędzie pomiarowe umożliwia również odczytanie współrzędnych x, y, z dowolnie określonego punktu oraz zmierzenie go w przestrzennej odległości między wybranymi punktami. Poza zaprezentowanym materiałem uzyskanym na podstawie skanowania 3D można dokonywać dodatkowych pomiarów na potrzeby konserwatorskie oraz generować materiały w postaci ortofotografii, mapy wgłębień czy rzutów hipsometrycznych. Posiadane dane z inwentaryzacji trójwymiarowej wykorzystuje się również do tworzenia animacji czy filmów. Digitalizacja fotograficzna 2/3D oraz skanowanie laserowe 3D wydają się spełniać wszystkie wymagania muzealników. I, co ciekawe, spełniają oczekiwania współczesnego odbiorcy sztuki, który za najważniejsze narzędzie do poznawania światowego dziedzictwa kulturowego uznaje Internet. Ponadto najnowsza technika digitalizacji 2/3D umożliwia wszechstronne wykorzystanie jednorazowo pobranego materiału do różnych zastosowań w dziedzinach naukowych, a także do być może nieodkrytego jeszcze zastosowania w dziedzinie edukacji i promocji. Bibliografia Klak P., Skanowanie 3D w ochronie zabytków, Super Informator Sacro, Kraków 2010, s Klak P., Przyszłość w służbie przeszłości, Ecclesia, Katowice 2011, nr 3, s Dudek P., Skanowanie laserowe w trójwymiarowej inwentaryzacji i wizualizacji obiektów sakralnych, Ecclesia, Katowice 2011, nr 3, s Digitalizacja, [w:] Narodowe Archiwum Cyfrowe wizja, projekt, ludzie, red. P. Dudek, A. Kowalska, Warszawa 2010, s

7 Kelley D.R., Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa Revisualizing Visual Culture z serii Digital Research in the Arts and Humanities, red. Ch. Bailey, H. Gardiner, London Staley D.J., Computers, Visualisation and History: How New Technology Will Transform Our Understanding of the Past, New York Paweł Klak Practical Digitalisation of Historical Monuments and Museum Exhibits Digitalisation denotes the process of making a digital equivalent of an actual real object. This process enhances conservation not only in museums but also in archives. At present, it already serves not solely the basic conservation documentation but comprises an excellent source for all sorts of undertakings applying the most recent achievements of computer technology. Nowadays the digital version of the exhibit can be the subject of studies and experiments, such as analyzing its texture, color, previous conservation, searching for a fake, measuring with unprecedented accuracy, and matching it with another works of art in order to find parallels in the culture heritage collection. Digitalisation significantly increases the safety of the copy of the monument but also enables its prototyping, i.e. the creation of an actual 3D copy. Finally, digitalisation signifies an opening of the museum to the world, a popularisation of the collections, and a dissemination of the world cultural heritage on special digital platforms. Digitalisation in museum studies and the protection of historical monuments should be divided into two parts. The digitalisation of 3D exhibits is an extremely complex process, in which the most essential is to capture the authentic colour and shape. The best solution for a digital recreation of the texture and colour is the 2/3D photographic digitalisation system. At present, there is no better way of obtain the shape and concrete dimensions of an historical monument than 3D laser scanning: a process of gaining data about a given exhibit and information about its geometry and texture. The next stage entails processing the initial material, i.e. the point cloud for concrete, individual needs. The gathered data are archivised and can be used upon numerous occasions for assorted purposes. 2/3D photographic digitalisation and 3D laser scanning fulfil all the requirements of the museum staff and the contemporary recipient of art who regards the Internet to be the most important instrument for becoming acquainted with world cultural heritage. Furthermore, they make it possible to make all-sided use of the selected material for assorted applications in science and the as yet undiscovered employment in education and promotion. Paweł Klak, historyk sztuki i filozof, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, ekspert ds. digitalizacji zabytków i muzealiów w 3Digital ART; gazeta.pl 60

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych

Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1) Techniki odwzorowania współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r. Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch

Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 roku Decyzja o wykorzystaniu w muzeum pomiarów

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

Skanowanie laserowe 3d

Skanowanie laserowe 3d Skanowanie laserowe 3d alvo.pl Surowa chmura punktów kompletna informacja o kształcie i wymiarach obiektu widok po nałożeniu zdjęć przestrzenne i realistyczne odwzorowanie obiektu widok po oczyszczeniu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING)

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Mirosław Wendeker, Michał Biały, Adam Majczak 1) OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Digitalizację zdjęć dokumentacyjnych zbiorów, w ramach realizacji projektu Centrum Konserwacji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transfer

Bezprzewodowy transfer Tylko Bosch! Bezprzewodowy transfer i dokumentacja pomiarów NOWOŚĆ Dalmierz laserowy GLM 100 C Professional z aplikacją Inteligentne rozwiązanie umożliwiające transfer i dokumentację wyników pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych DIGITALIZACJA CZYM JEST DIGITALIZACJA? to przetwarzanie analogowych nośników o formy cyfrowej w rozumieniu bibliotekarskim to przetworzenie tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów do postaci

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Systemy skanerów 3D Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Skanery 3D firmy SMARTTECH innowacyjność i doświadczenie w pomiarach 3D Skanery 3D to systemy do bezdotykowego pomiaru kształtu obiektów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O u l. M i ń s k a 3 8 54-6 1 0 W r o c ł a w W DUŻYM SKRÓCIE Co to jest skaning? Podgląd i edycja wyników skanowania Chmura punktów, wirtualna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ

Załącznik nr 8.1 do SIWZ Załącznik nr 8.1 do SIWZ Wytyczne konserwatorskie dla adresów: ul. Rewolucji 1905 r. 13, ul. Rewolucji 1905 r. 15, ul. Rewolucji 1905 r. 17, ul. Rewolucji 1905 r. 21, ul. Wschodnia 50, ul. Wschodnia 54,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1. Robert Banasiak

Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1. Robert Banasiak Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1 Robert Banasiak Od modelu 3D do wydruku 3D Typowa droga...czasem wyboista... Pomysł!! Modeler 3D Przygotowanie modelu do druku Konfiguracja Programu do drukowania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek.

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek. 01.01 - - - skanowanie z archiwizacją. ( jednego filmu i nagranie na płytę CD). ProfiCD z nagranymi plikami w formacie JPEG o rozmiarze 10x15 cm, 300 dpi, RGB, skompresowane do objętości około 0,7-1,2

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Leica Viva Imaging Zyskaj przewagę dzięki obrazom

Leica Viva Imaging Zyskaj przewagę dzięki obrazom Leica Viva Imaging Zyskaj przewagę dzięki obrazom Z Twojej wizji: obrazy, które o Witamy w Leica Viva Imaging Zyskaj przewagę dzięki obrazom Leica Viva Imaging wzbogaca Twoje dane pomiarowe o wizualną

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres ćwiczenia

Cel i zakres ćwiczenia MIKROMECHANIZMY I MIKRONAPĘDY 2 - laboratorium Ćwiczenie nr 5 Druk 3D oraz charakteryzacja mikrosystemu Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest charakteryzacja geometryczna wykonanego w ćwiczeniu 1

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CAD

MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CAD dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Marta KORDOWSKA, email: marteczka.kordowska@vp.pl Politechnika Koszalińska MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.150.1579 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 31.07.2009 r.) ROZPORZĄ 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wyk. mgr inż. Karolina Hejbudzka, dr inż. Andrzej Dumalski Informacje wstępne W 2013r został

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ Eryk Bunsch, Robert Sitnik PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ echniki digitalizacji dzieł sztuki stają się coraz bardziej uznawanym i stosowanym narzędziem w procesie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty IBM w zagranicznych instytucjach kultury

Wybrane projekty IBM w zagranicznych instytucjach kultury Wybrane projekty IBM w zagranicznych instytucjach kultury Marek Raczyński Document number O czym będzie ta prezentacja? Przypomnienie znanych projektów IBM Nowe projekty - The Metropolitan Museum of Art

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS Infrastruktura Rozwój systemów GIS cechuje się dużą dynamiką. Jeszcze kilka lat temu w biurach projektowych, firmach

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Ucyfrowienie i Visotec

Ucyfrowienie i Visotec Ucyfrowienie i Visotec - wizja przetwarzania dokumentów Adam Zawiasa Mateusz Ferensztajn Warszawa, 2014-02-27 O inco inco powstała w 1999 r. jest spółką-córką Bundesdruckerei GmbH zatrudnia 80 osób znajduje

Bardziej szczegółowo

DISTO D5 karta produktu. DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth

DISTO D5 karta produktu. DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth DISTO D510 to jeden z najlepszych na świecie dalmierzy laserowych, oferuje unikalne na rynku funkcje, jak: cyfrowy

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Zarządzanie majątkiem drogowym Strona 1 ERGO umożliwia zarządzanie majątkiem drogowym, którego ewidencjonowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG Profil FARO FARO Technologies Inc. USA Siedziba Główna: Lake Mary, Florida Istnieje od 1981 Ponad 18.600 instalacji FARO Europe GmbH & Co. KG Siedziba Główna: Stuttgart Oddziały: Wrocław, Rosenheim, Gladbeck,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów Projektowanie systemów pomiarowych 02 Dokładność pomiarów 1 www.technidyneblog.com 2 Jak dokładnie wykonaliśmy pomiar? Czy duża / wysoka dokładność jest zawsze konieczna? www.sparkfun.com 3 Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska GSMONLINE.PL Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? 2017-05-07 Akcja partnerska Aparat fotograficzny w smartfonie jest obecnie czymś znacznie więcej niż jednym z podzespołów elektronicznych telefonu.

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania PhoToPlan

Często zadawane pytania PhoToPlan Często zadawane pytania PhoToPlan PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach PhoToPlan. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę internetową lub prosimy o kontakt z naszym

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-01-07 15:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Wykonanie cyfrowej inwentaryzacji 3D wraz z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modeli ciała ludzkiego dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego. Bartosz Sawicki, Politechnika Warszawska

Tworzenie modeli ciała ludzkiego dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego. Bartosz Sawicki, Politechnika Warszawska Tworzenie modeli ciała ludzkiego dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego Wprowadzenie Cel: wirtualny człowiek Motywacja: problemy z rzeczywistymi pomiarami wizualizacja wewnętrznej budowy zrozumienie

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

a. Surowe dane, pozyskane w procesie inwentaryzacji, przekazywane do repozytorium:

a. Surowe dane, pozyskane w procesie inwentaryzacji, przekazywane do repozytorium: DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKONYWANIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNYMI METODAMI NAZIEMNEJ REJESTRACJI CYFROWEJ Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące podstawowych elementów składowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Źródło: http://pclab.pl/art37726.html Dane podstawowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/piper_pa-31_navajo)

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych Projekt Wirtualne Muzea Małopolski jako przykład regionalnego systemu digitalizacji obiektów zabytkowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Temat: Obliczanie powierzchni zmian skórnych za pomocą skanera 3D scan3dmed oraz oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure firmy SMARTTECH na przykładzie kliniki SMILE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie - dlaczego dobra inwentaryzacja jest taka ważna?

Wprowadzenie - dlaczego dobra inwentaryzacja jest taka ważna? Sąd Rejonowy w Katowicach (krajowe studium przypadku) skanowanie i modelowanie budynku istniejącego na potrzeby remontów, rozbudowy, przyszłego zarządzania. rys.1 Model BIM Sądu Rejonowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. Raport z przeprowadzonych badań Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. 1 Spis treści 1.Cel badań...3 2. Skanowanie...3 3. Wymiarowanie rany...4 4. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo