PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW"

Transkrypt

1 Paweł Klak PRAKTYKA DIGITALIZACYJNA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW adszedł już czas, by udoskonalić praktykę archiwizacji fotograficznej i metody inwentaryzacji zabytków i muzealiów. Trzeba podziękować za dotychczasową pracę kompaktowym aparatom fotograficznym używanym głównie przez konserwatorów sztuki i muzealników, dalmierzom, niwelatorom i innym urządzeniom pomiarowym tak powszechnie stosowanym w inwentaryzacji architektonicznej, konstrukcyjnej i ochronie zabytków. Digitalizacja przestała być już trudnym słowem, choć nadal jest sporo osób, które dopytują o jego znaczenie albo robią wielkie oczy, gdy tylko je usłyszą. Digitalizacja to przetwarzanie obiektu rzeczywistego, analogowego w postać cyfrową. Nie powstała sama dla siebie. Od początku stanowi proces wspierający konserwację, i to nie tylko w muzealnictwie, ale także w archiwistyce. Służy już nie tylko do podstawowej dokumentacji konserwatorskiej, ale stanowi doskonałe źródło do wszelkich prac badawczych przy zastosowaniu najnowszych osiągnieć techniki komputerowej. Dziś badania przeprowadzać można na cyfrowym odpowiedniku rzeczywistego obiektu muzealnego, przeanalizować jego teksturę, kolor, działania konserwatorskie, odnaleźć falsyfikat, zmierzyć go z niebywałą dotąd dokładnością, szybko i łatwo znaleźć analogie w całym zbiorze dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja znacznie zwiększa bezpieczeństwo bezcennych zabytków sztuki. Pozwala nie tylko utworzyć cyfrową wierną kopię zabytku, ale także umożliwia jego prototypowanie, czyli tworzenie rzeczywistej trójwymiarowej kopii. Wreszcie digitalizacja to wielkie otwarcie się muzeów na świat, popularyzowanie zbiorów, upowszechnienie światowego dziedzictwa kulturowego. Bo czym innym może być udostępnianie w Internecie zbiorów muzealnych na specjalnych platformach cyfrowych? Digitalizacja zabytków i muzealiów w Polsce dopiero raczkuje. Instytucje kultury i firmy usługowe, które już podjęły się tego zadania są bardzo odważne, a zarazem niezwykle przedsiębiorcze. Nie opracowano bowiem jak dotąd standardów digitalizacji w muzeach, a przecież to istotny element spójnego, jednolitego procesu 1. Kyliks czerwonofigurowy, Attyka, ok. 520 r. p.n.e., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 1. Red-figure kylix, Attica, ca. 520 B.C., from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised 54

2 cyfryzacji polskich muzeów. Ci, którzy już digitalizują działając bez polskich standardów, wykonują pracę pionierską, ponieważ ich doświadczenie, sukcesy i błędy nie będą bez znaczenia dla standaryzacji modelu digitalizacji w muzeach. W niniejszym tekście prezentuję sekwencję działań, które zostały podjęte podczas testowej digitalizacji przeprowadzonej w kwietniu 2011 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie, a które składają się na poszczególne etapy digitalizacji muzealiów: 1) Przygotowanie stanowiska do digitalizacji (rozłożenie sprzętu, platformy obrotowej, systemu oświetlenia bezcieniowego). 2) Przygotowanie systemu fotograficznego i skanującego kalibracja sprzętu. 3) Przygotowanie obiektu do skanowania (selekcja obiektów do digitalizacji, umieszczenie obiektu na platformie obrotowej przez osobę do tego uprawnioną, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa lub jeśli nie jest to możliwe zbudowanie stanowiska pracy bezpośrednio przy obiekcie). 4) Modyfikacja stanowiska pod konkretny obiekt (np. mocowanie obiektu). 5) Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu na platformie obrotowej. 6) Skanowanie 3D obiektu, którego efektem jest uzyskanie chmury punktów danego obiektu (przeprowadzenie od kilku do kilkudziesięciu skanów z różnych pozycji/kątów w zależności od złożoności i typu danego obiektu). 7) Wstępna obróbka danych (chmury punktów i klatek fotograficznych) uzyskanych podczas skanowania weryfikacja ewentualnych luk w pomiarach. 8) Nałożenie tekstur i przygotowanie modeli 3D (przejście od chmury punktów do siatki trójkątów). 9) Przygotowanie prezentacji fotograficznych 3D (przejście od pojedynczych fotografii do wielofunkcyjnych animacji 3D). 10) Przygotowanie ostatecznego i uproszczonego modelu do umieszczenia w bazie danych i prezentacjach muzealnych 3D (www.cyfrowe.mnw.art.pl). Jednocześnie dane zebrane podczas procesu skanowania (chmury punktów) oraz fotografie w najwyższej jakości są archiwizowane na zewnętrznych nośnikach cyfrowych i udostępnione muzeom. Digitalizację w dziedzinie muzealnictwa i ochrony zabytków należy dzielić na dwie części. Digitalizacja obiektów trójwymiarowych to bardzo złożony proces, w którym rzeczą najbardziej istotną jest uchwycenie autentycznej barwy i kształtu. Najdoskonalsze rozwiązanie w cyfrowym odtworzeniu rzeczywistej 2. Figura Marii Służebnicy Świątyni, z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ok r., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 2. Figure of Mary the Temple Servant, church of St. Mary Magdalene in Wrocław, ca , from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised tekstury i koloru muzealiów to system digitalizacji fotograficznej 2/3D. Nie ma lepszego sposobu cyfrowej archiwizacji autentycznego wyglądu zabytków niż wierne odwzorowanie jego prawdziwych, bo rzeczywistych kolorów. Po nim następuje proces obróbki materiału fotograficznego klatka po klatce pod indywidualne zapotrzebowanie. W efekcie końcowym możliwe jest wykonanie z obrazów 2D prezentacji 3D. Najdoskonalszym obecnie sposobem na uchwycenie kształtu i konkretnych wymiarów obiektu zabytkowego jest skanowanie laserowe 3D. To proces pozyskiwania danych przestrzennych o obiekcie, informacji o jego geometrii, a także teksturze. Po nim następuje proces obróbki materiału wyjściowego, czyli chmury punktów pod konkretne, indywidualne potrzeby. Sposób, w jaki wykorzystamy uzyskane dane, jest tak naprawdę ograniczony tylko przez ludzką wyobraźnię. Efekty i rezultaty digitalizacji fotograficznej 2/3D: cyfrowe odwzorowanie rzeczywistej tekstury i koloru obiektu, obraz przestrzenny przedmiotu, prezentacja wirtualna i animacja obiektu, cyfrowa identyfikacja wizualna, digitalizacja i archiwizacja cyfrowa. Efekty i rezultaty skanowania laserowego 3D: trójwymiarowa chmura punktów, rzuty i przekroje 2D, odwzorowanie walcowe, mapa wgłębień, ortofotografia fotogrametria cyfrowa, 55

3 3. Głowa męska, Rzym, 2 ćw. II w. n.e., ze zbiorów MNW jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 3. Male head, Rome, second quarter of second century A.D., from the collections of the National Museum in Warsaw a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised linie przekrojowe w płaszczyźnie pionowej i poziomej, topografia, profile i warstwice, rzut hipsometryczny, model 3D, model liniowy, filmy, animacje, wizualizacje, model przestrzenny. Na podstawie digitalizacji fotograficznej klatka po klatce metodą 2/3D można pozyskać materiał cyfrowy głównie dla takich dziedzin, jak muzealnictwo, konserwacja, archeologia, kulturoznawstwo, archiwizacja, inwentaryzacja zabytków. Z materiału cyfrowego można otrzymać wysokiej jakości obrazy 2D i prezentacje 3D z zachowaniem autentycznych kolorów rzeczywistego zabytku. Na podstawie jednego pomiaru skanerem laserowym 3D można pozyskać materiał dla różnych dziedzin jego wykorzystania, np. dla konserwacji, renowacji, rekonstrukcji, dokumentacji, archiwizacji architektonicznej, inwentaryzacji zabytków. Z materiału cyfrowego można wykonać przekroje, rzuty, kłady, elewacje, jak również wizualizacje i modele 3D oraz materialne prototypy. Zalety digitalizacji fotograficznej 2/3D: precyzja szczegółowość i dokładność w uchwyceniu zabytku dostarcza pełnej informacji o jego teksturze, odwzorowanie rzeczywistych kolorów obraz cyfrowy będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu zabytkowego, łatwość archiwizacji zdigitalizowane zabytki w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów, najwyższa jakość digitalizacja specjalistycznym sprzętem daje gwarancję najwyższej jakości. Zalety skanowania laserowego 3D: szybkość skaner 3D kilkukrotnie zmniejsza czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji obiektu, metoda bezinwazyjna pomiar bezdotykowy, brak kontaktu fizycznego, brak błędów wynikających z pomiarów, otrzymana chmura punktów jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości, dostarcza pełną i dokładną informację o kształcie obiektu, łatwość dokonywania analiz kompletność danych sprawia, że zmiana koncepcji nie wiąże się z koniecznością ponownego pomiaru, a jedynie z reinterpretacją chmury punktów, szybkość przygotowania dokumentacji w zależności od dokładności i zakresu opracowania, łatwość przechowywania danych dane w formie pliku z chmurą punktów można przechowywać dowolnie długo, zanim podda się je obróbce, niższe koszty szybkość i kompleksowość przekłada się na niższe koszty realizacji w stosunku do bardziej tradycyjnych metod inwentaryzacji, możliwość przygotowania ortofotografii (zdjęć w skali o dokładnych wymiarach), możliwość przygotowania prezentacji w formie 56

4 Digitalizacja animacji wizualizacja chmury punktów w formie zdjęć dokładne podstawy do projektowania, a także do zastosowania w marketingu, możliwość przygotowania modelu 3D skanowanego zabytku. Postęp technologiczny oraz nowoczesne metody pomiaru i badań wkraczają również w dziedzinę archeologii. Wielce pomocne okazują się skanowanie laserowe 3D oraz digitalizacja fotograficzna 2/3D. Największym atutem skanowania laserowego 3D przy pracach archeologicznych jest zdecydowana prędkość pozyskiwania danych z rzeczywistości oraz niezwykła precyzja pomiaru. Głównym zaś atutem digitalizacji fotograficznej 2/3D jest cyfrowe uchwycenie autentycznego wyglądu materiału pozyskanego z wykopalisk. Zastosowanie skanera laserowego 3D w archeologii pozwala w znacznym stopniu ograniczyć czas potrzebny do sporządzenia dokumentacji stanowiska archeologicznego. Kluczowym elementem znaczenia czasu w pozyskiwaniu materiału do dalszych badań jest fakt, iż niejednokrotnie wykopaliska archeologiczne odbywają się trudnych warunkach terenowych lub też w trakcie innych prac inwestycyjnych (np. budowa dróg). Ponadto czas, wysiłek i zaangażowanie ludzi sporządzających dokumentację można wykorzystać na badania i interpretację wykopalisk. Sporządzanie dokumentacji w sposób tradycyjny może rodzić wiele błędów. Wykonanie dokumentacji w sposób precyzyjny można powierzyć urządzeniom, które doskonale nadają się do zbierania danych, a archeolog będzie mógł skupić się na interpretacji zebranego materiału. Trójwymiarowe prezentacje fotograficzne muzealiów uzupełnione zbiorem najwyższej jakości zdjęć fotograficznych, a także rozwiązania laserowe 3D z pewnością zastąpią dotychczasowe metody, gdyż są obecnie najlepsze. Jak dotąd, jeszcze nikt nie wymyślił lepszego sposobu na odwzorowanie rzeczywistego wyglądu autentycznego obiektu w postaci cyfrowej, niż wykonanie profesjonalnej fotografii z zachowaniem najwyższych jego parametrów: rozdzielczości, głębi koloru, odpowiedniej barwy i nasycenia. Żadne urządzenie do tej pory nie było tak dokładne w dokonywaniu pomiarów, obliczeń, dokumentacji, jak skaner 3D. Skanowanie to wyklucza pojawienie się błędów w odzwierciedleniu jakiegokolwiek detalu danego budynku czy obiektu. Nie dosyć, że istnieje możliwość przeniesienia do ram wirtualnej rzeczywistości, i to z niezwykłą precyzją, nawet najmniejszych, najbardziej ukrytych szczegółów, to dokładność wykonywanego pomiaru oscyluje na granicy +/- 2 mm na 25 m. Wynik tym bardziej imponujący, że nawet najdokładniejsze obecnie używane przyrządy pozostają 4. Naczynie kultury przeworskiej jedna klatka fotograficzna z prezentacji 3D obiektu, który był digitalizowany fotograficznie 2/3D 4. Przeworsk culture vessel a single photographic frame from a 3D presentation of the exhibit, which had been 2/3 photographically digitalised 5. Zdjęcie tego samego naczynia uzyskane z chmury punktów w wyniku skanowania laserowego 3D, widoczna wyraźnie tekstura naczynia 5. Photograph of the same exhibit obtained from a point cloud as a result of 3D laser scanning, with a distinctly visible texture of the vessel 57

5 Digitalizacja nieporównywalnie daleko w tyle pod względem precyzji i dokładności oraz pod względem możliwości. Jednym z najważniejszych atutów skanowania laserowego 3D jest fakt, że do sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej wystarczy tylko jeden pomiar. Czas potrzebny do przetworzenia i obróbki zebranych danych jest dużo krótszy niż przy użyciu powszechnie stosowanych przyrządów. Zgromadzone dane, archiwizowane w postaci cyfrowej, mogą być wykorzystywane wielokrotnie, jak również mogą być bardzo szybko aktualizowane. Nie sposób pominąć faktu dotyczącego kwestii bezpieczeństwa digitalizowanych obiektów oraz ludzi, którzy zajmują się samym procesem skanowania. Otóż digitalizacja fotograficzna muzealiów odbywa się bezdotykowo po ułożeniu na platformie obrotowej, a dziesiątki lub setki zdjęć powstają bez przestawiania obiektów. W przypadku skanowania laserowego wszystkie pomiary wykonywane są z pewnej odległości, bez użycia rusztowań. Delikatne, zabytkowe, z ozdobnymi fasadami budynki nie są wówczas narażone na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia, wynikające z ustawiania rusztowań czy przeprowadzania dokładnych pomiarów tradycyjnymi metodami. Trzeba pamiętać, że digitalizacja fotograficzna nie jest zwyczajnym, znanym od dawna fotografowaniem muzealiów. To wysoce profesjonalna metoda wykonywania ujęć klatka po klatce cyfrowym aparatem fotograficznym pełnoklatkowym o rozdzielczości matrycy powyżej 20 mln pikseli. To także skanowanie 2D obiektów płaskich, takich jak obrazy i grafiki, które podobnie spełniać musi najwyższe wymagania jakoś- ciowe. Rozdzielczość kamery takiego skanera powinna wynosić ok. 100 mln pikseli. Skanowanie 3D także nie jest zwyczajnym pomiarem. Dzięki tej metodzie cała bryła budynku, obiektu czy skanowanego przedmiotu ze świata realnego przenoszona jest w trójwymiarowym obrazie do świata wirtualnej rzeczywistości. Umożliwia to prezentację wirtualnych modeli obiektu, pokrycie punktami pomiarowymi całej powierzchni budynku, odtworzenie poprzez inżynierię odwrotną np. uszkodzonych elementów sztukaterii, czy też dołożenie nowych jej elementów, wykonanie makiety na podstawie bardzo dokładnego, wirtualnego modelu itd. Poza tym, zgromadzone dane są archiwizowane i można wykorzystywać je wielokrotnie w dowolnym celu. W kwietniu 2011 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie podjęto pierwszą w kraju próbę profesjonalnej digitalizacji i skanowania 3D zabytków i muzealiów. Zadanie zostało podzielone na dwie części: w jednej digitalizowano metodą fotograficzną na specjalnej platformie obrotowej mniejsze obiekty muzealne, a w drugiej skanowano techniką laserową obiekty większe w miejscu ich ekspozycji. Próba ta pozwoliła wyraźnie uzmysłowić zespołowi ds. digitalizacji oraz muzealnikom zarówno cel, jak i sens digitalizacji, a przede wszystkim specyfikę oczekiwań muzealników wobec cyfrowego odwzorowania zabytków i muzealiów. Badacz muzealnik oczekuje odwzorowania cyfrowego w najwyższej jakości, perfekcyjnym wykonaniu, maksymalnej rozdzielczości pikseli, idealnej głębi koloru nasyceniem i jaskrawością barwy, w formatach RAW i JPEG. Potrzebuje on cyfrowych klatek fotograficz- 6. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z zespołem podominikańskim w Poznaniu przekrój przez kościół i prezbiterium opracowany na podstawie ortofotografii wygenerowanej z chmury punktów 6. Church of the Holy Heart of Jesus and Our Lady of Solace together with a post-dominican complex in Poznań a cross-section of the church and presbytery upon the basis of a photograph generated from a point cloud (Wszystkie fot. P. Klak i G. Wełniak) 58

6 nych z niemal wszystkich kątów nachylenia obiektywu fotograficznego wobec obiektu muzealnego. Dodatkowo potrzebuje zdjęcia z wzornikiem wymiaru i barwy. A przede wszystkim inteligentnego systemu komputerowego do katalogowania zbiorów muzealnych z możliwością umieszczania w nim nieograniczonej liczby zdjęć fotograficznych. Skanowanie laserowe 3D, chociaż niezwykle doskonałe w odwzorowaniu geometrii, nie może służyć w zakresie odwzorowania autentycznych kolorów, tekstury i rzeczywistego wyglądu zabytków i muzealiów. Obraz cyfrowy uzyskany tą metodą pozbawiony jest waloru poznawczego pod względem estetycznym. Stanowi zaś doskonały materiał dla badacza struktury i geometrii, konserwatorów zabytków, działów ochrony i zabezpieczania zbiorów. Próbna digitalizacja uzmysłowiła też istnienie potrzeby atrakcyjnego wizualnie zaprezentowania zbiorów muzealnych przez Internet. Udostępnianie cyfrowych muzealiów to odmienny temat od digitalizacji dla celów badawczych. Jednakże obie dziedziny można łatwo pogodzić, gdy atrakcyjne prezentacje 3D muzealiów można otrzymać z uprzednio wykonanych już fotografii na użytek badań. Trzeba w tym celu zmniejszyć rozdzielczość wszystkich plików, które mają być umieszczone w Internecie, a następnie utworzyć ciekawe animacje, które w miarę potrzeb także będą pozwalały internautom zamienić się z biernego widza w badacza dzieł sztuki. Do niezwykle nowatorskiej i perfekcyjnej techniki skanowania laserowego 3D można przekonać się na podstawie przykładu inwentaryzacji kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Zaborowie. To obiekt z XVII w. o zabudowie szachulcowej, jeden z wielu kościołów drewnianych w Polsce. Pomiar inwentaryzacyjny skanerem laserowym 3D zabrał trzy dni. To niewiele, biorąc pod uwagę czas, jaki trzeba poświęcić stosując tradycyjne metody. Wynikiem pomiaru jest chmura punktów składająca się z ok. 200 mln punktów. Każdy metr kwadratowy powierzchni został przeniesiony do wersji cyfrowej w postaci ok. 5 tys. punktów, z których każdy oznacza konkretny wymiar. Na podstawie pozyskanych danych wykonano przekroje, które w sposób przejrzysty ukazały centymetr po centymetrze stan zabudowy. Krokwie poziome, stanowiące konstrukcję podłogi balkonu zdeformowały się w wyniku osiadania fundamentów ścian zewnętrznych. Dane te posłużyły do pomiaru odchylenia belek w każdym punkcie pomiarowym. Osuwanie fundamentów ma również wpływ na widoczną deformację więźby dachowej. Na bazie tych informacji można dokładnie oszacować stan obecny belek więźby dachowej wraz z geometrią budynku, a także określić zakres prac konserwatorskich. Ponadto dokładność pomiaru, sięgająca milimetrów, oraz swoboda i precyzja pracy bezpośrednio na modelu 3D dają niezmiernie dokładny obraz stanu rzeczywistego. Na dowód niezwykłej precyzji skanowania 3D należy przytoczyć fakt, że błąd rejestracji wspólnego układu współrzędnych dla całego obiektu nie przekroczył 2 mm. Zarejestrowana chmura punktów wraz z informacjami o kolorach (RGB) posłużyła jako idealny materiał archiwizacyjny. Przy standardowym oprogramowaniu obraz można dowolnie powiększać, przesuwać i obracać dla każdego ujęcia. Tego typu narzędzie pomiarowe umożliwia również odczytanie współrzędnych x, y, z dowolnie określonego punktu oraz zmierzenie go w przestrzennej odległości między wybranymi punktami. Poza zaprezentowanym materiałem uzyskanym na podstawie skanowania 3D można dokonywać dodatkowych pomiarów na potrzeby konserwatorskie oraz generować materiały w postaci ortofotografii, mapy wgłębień czy rzutów hipsometrycznych. Posiadane dane z inwentaryzacji trójwymiarowej wykorzystuje się również do tworzenia animacji czy filmów. Digitalizacja fotograficzna 2/3D oraz skanowanie laserowe 3D wydają się spełniać wszystkie wymagania muzealników. I, co ciekawe, spełniają oczekiwania współczesnego odbiorcy sztuki, który za najważniejsze narzędzie do poznawania światowego dziedzictwa kulturowego uznaje Internet. Ponadto najnowsza technika digitalizacji 2/3D umożliwia wszechstronne wykorzystanie jednorazowo pobranego materiału do różnych zastosowań w dziedzinach naukowych, a także do być może nieodkrytego jeszcze zastosowania w dziedzinie edukacji i promocji. Bibliografia Klak P., Skanowanie 3D w ochronie zabytków, Super Informator Sacro, Kraków 2010, s Klak P., Przyszłość w służbie przeszłości, Ecclesia, Katowice 2011, nr 3, s Dudek P., Skanowanie laserowe w trójwymiarowej inwentaryzacji i wizualizacji obiektów sakralnych, Ecclesia, Katowice 2011, nr 3, s Digitalizacja, [w:] Narodowe Archiwum Cyfrowe wizja, projekt, ludzie, red. P. Dudek, A. Kowalska, Warszawa 2010, s

7 Kelley D.R., Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa Revisualizing Visual Culture z serii Digital Research in the Arts and Humanities, red. Ch. Bailey, H. Gardiner, London Staley D.J., Computers, Visualisation and History: How New Technology Will Transform Our Understanding of the Past, New York Paweł Klak Practical Digitalisation of Historical Monuments and Museum Exhibits Digitalisation denotes the process of making a digital equivalent of an actual real object. This process enhances conservation not only in museums but also in archives. At present, it already serves not solely the basic conservation documentation but comprises an excellent source for all sorts of undertakings applying the most recent achievements of computer technology. Nowadays the digital version of the exhibit can be the subject of studies and experiments, such as analyzing its texture, color, previous conservation, searching for a fake, measuring with unprecedented accuracy, and matching it with another works of art in order to find parallels in the culture heritage collection. Digitalisation significantly increases the safety of the copy of the monument but also enables its prototyping, i.e. the creation of an actual 3D copy. Finally, digitalisation signifies an opening of the museum to the world, a popularisation of the collections, and a dissemination of the world cultural heritage on special digital platforms. Digitalisation in museum studies and the protection of historical monuments should be divided into two parts. The digitalisation of 3D exhibits is an extremely complex process, in which the most essential is to capture the authentic colour and shape. The best solution for a digital recreation of the texture and colour is the 2/3D photographic digitalisation system. At present, there is no better way of obtain the shape and concrete dimensions of an historical monument than 3D laser scanning: a process of gaining data about a given exhibit and information about its geometry and texture. The next stage entails processing the initial material, i.e. the point cloud for concrete, individual needs. The gathered data are archivised and can be used upon numerous occasions for assorted purposes. 2/3D photographic digitalisation and 3D laser scanning fulfil all the requirements of the museum staff and the contemporary recipient of art who regards the Internet to be the most important instrument for becoming acquainted with world cultural heritage. Furthermore, they make it possible to make all-sided use of the selected material for assorted applications in science and the as yet undiscovered employment in education and promotion. Paweł Klak, historyk sztuki i filozof, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, ekspert ds. digitalizacji zabytków i muzealiów w 3Digital ART; gazeta.pl 60

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ

PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ Eryk Bunsch, Robert Sitnik PROCES DIGITALIZACJI 3D OD ZAŁOŻEŃ DO DOKUMENTACJI CYFROWEJ echniki digitalizacji dzieł sztuki stają się coraz bardziej uznawanym i stosowanym narzędziem w procesie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE Agnieszka Widacka-Bisaga, Tomasz Zaucha SŁOWO I OBRAZ DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE igitalizacja. Ten modny i powszechnie dzisiaj stosowany termin przyjmuje zazwyczaj dość wąskie znaczenie.

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE?

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? Lidia M. Karecka, Karolina Tabak JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? fektem przeprowadzenia pełnej digitalizacji dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych jest jego szczegółowy opis wprowadzony do

Bardziej szczegółowo

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji jest dokumentem definiującym wymagania w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych. Ze względu na różnorodność

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D

OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D Paweł KOKOT Dr inż. Rafał WYPYSIŃSKI info@3dmaster.com.pl 3D MASTER OD SKANOWANIA DÓBR KULTURY DO ROZPOZNAWANIA TOŻSAMOŚCI LUDZI - MOŻLIWOŚCI SKANERÓW 3D Streszczenie: Przedstawiono wybrane możliwości

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH

TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH MAŁGORZATA CZULAK malgorzataczulak@gmail.com DAWID KURCZYK dkurczyk@gmail.com Katedra Inżynierii Produkcji Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW Magdalena Mielnik, Katarzyna Zielonka STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW rojekty realizowane w ostatnim czasie w polskich muzeach pokazują, że dostrzeżono znaczącą rolę digitalizacji w promocji, udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNIE WSPOMAGANA DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

ELEKTRONICZNIE WSPOMAGANA DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ELEKTRONICZNIE WSPOMAGANA DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA ADAM NÓŻKA, KAROLINA BABIARZ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH INSTYTUT ARCHEOLOGII DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja Rafał Zapłata

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ

DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ Marcin Kłos, Anita Nowacka DOBRE PRAKTYKI DIGITALIZACJI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYMUZEALNEJ GRUPY ds. DIGITALIZACJI DIGIMUZ ompleksowe przedstawienie regulacji związanych z organizacją procesu digitalizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Julia Maria Chyla Archeologia Numer Albumu: 54357 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W ARCHEOLOGII

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji jest dokumentem definiującym wymagania w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

Problematyka sztuki współczesnej w aspekcie konserwacji dwóch dzieł Zbigniewa Dłubaka Onona i Desymbolizacje

Problematyka sztuki współczesnej w aspekcie konserwacji dwóch dzieł Zbigniewa Dłubaka Onona i Desymbolizacje Doświadczenia w zakresie konserwacji w Bibliotece Elbląskiej... 21 Monika Supruniuk, Marzenna Ciechańska Problematyka sztuki współczesnej w aspekcie konserwacji dwóch dzieł Zbigniewa Dłubaka Onona i Desymbolizacje

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII SZANSA CZY PUŁAPKA? KSIĘGA ABSTRAKTÓW KSIĘGA ABSTRAKTÓW 1 STEPHEN DAVIS Remote sensing in Ireland: past, present and future The following presentation offers a review of remote sensing in Ireland from its earliest applications to future trends

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII I INFORMATYKI TELEDETEKCYJNEJ AGH

ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII I INFORMATYKI TELEDETEKCYJNEJ AGH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009 ISBN 978-83-61576-09-9 ROZWÓJ CYFROWEJ TECHNOLOGII INWENTARYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D

Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D Dawid KURCZYK Katedra Zarządzania i InŜynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: dkurczyk@ath.bielsko.pl Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wśród działań mających na celu ochronę zabytków szczególne miejsce zajmuje wykonawstwo konserwatorskie. Ta specjalizacja sztuk pięknych powstała wskutek

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo