Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 3, Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy Evaluation of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions Wiesław Hędzelek 1, Zdzisław Błaszczak 2, Piotr Andrysiak 1, Michał Kaczmarek 2 1 Z Kliniki Protetyki Stomatologicznej, Collegium Stomatologicum AM im. K Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr. hab. W. Hędzelek 2 Z Zakładu Optyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. Z. Błaszczak HASŁA INDEKSOWE: laser CO 2, materiały protetyczne, analiza powierzchni KEY WORDS: Carbon dioxide laser, prosthetic materials, surface evaluation Streszczenie Cel pracy: w pracy podjęto próbę oceny wpływu promieniowania o długości fali nm na wybrane materiały stomatologiczne, wykorzystywane do protetycznego leczenia jamy ustnej. Materiał i metody: do badania wybrano trzy rodzaje materiałów: 1 tworzywo akrylowe, 2 materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów, 3 średniotopliwą porcelanę napaloną na metal. Badania przeprowadzono in vitro. Próbki umieszczano w uchwycie w odległości ogniskowej od źródła promieniowania. Każda próbka była naświetlana w czasie 0,5 sek. w trzech miejscach z rosnącą mocą 1W, 2W i 4W. Badanie powtarzano trzykrotnie, dla każdego rodzaju materiału. Po naświetleniu powierzchnia próbek poddawana była badaniu za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) typ EVO 40 (Zeiss, Germany). Powiększenie wynosiło 300x. Wyniki: po aplikacji serii naświetleń na powierzchniach próbek wystąpiły różnego rodzaju zmiany strukturalne. Na powierzchni próbek z tworzywa akrylowego powstały zagłębienia, których rozmiary wynosiły 0,3625; 0,5417 i 0,6583 mm odpowiednio dla zastosowanej mocy 1W; 2W i 4W. Tworzywo do wykonywania koron i mostów tymczasowych wykazywało zmiany o charakterze zwęglenia. Wielkości tych zmian wynosiły w tym przypadku 0,6083; 0,7292 oraz 0,8542mm. Summary Aim of the study: The aim of the study was to evaluate the effect of carbon dioxide laser irradiation with wave length of nm on selected dental materials used in prosthetic treatment. Material and methods: The in vitro investigation was performed on three types of materials: acrylic resin; temporary crown and bridge material; and porcelain fused to metal (PFM). Samples were irradiated in the focus distance with continuous wave (CW) of a CO 2 laser beam for 0.5 s. The power was set at 1.0, 2.0, and 4.0 Watts, so that each probe was irradiated in three places in three different power conditions. Then the structural changes were observed and measured using scanning electron microscope (SEM), type EVO 40 (Zeiss, Germany). The magnification was set at 300x. Results: After irradiation, different structural changes were observed depending on a material sample. In acrylic resin samples, regular-edged crater formation was observed. Measured distance diameter were , , and mm, depending on the power application (1.0, 2.0, and 4.0 Watts). Structural changes, like charring, were observed in the temporary crown and bridge materials. In this case, their distance diameters were , , and mm. The PFM samples showed mainly melting structural changes. They were smaller than in other investigated sam- 192

2 Ocena powierzchni materiałów laserem CO 2 Próbki porcelany napalonej na metal po badaniu wykazywały zmiany głównie z dominacją stopienia materiału. Miały one mniejsze rozmiary aniżeli inne badane próbki i wynosiły 0,3542; 0,4292 oraz 0,5167 mm dla użytych w badaniu mocy. Wnioski: 1. Laser CO 2 jest narzędziem, które przy niezamierzonym użyciu może powodować zniszczenie struktury materiałów stomatologicznych. 2. Zmiany w strukturze tworzyw nasilają się wraz ze wzrostem mocy promieniowania. 3. Materiały stomatologiczne o małym stopniu twardości mogą być uszkadzane bardziej aniżeli tworzywa twarde podczas przypadkowego kontaktu z promieniem lasera. ples and amounted to , , and mm in diameter, depending on the power used. Conclusions: 1. An improper use of carbon dioxide laser can cause a damage to the structure of dental materials. 2. The intensity of structural changes increase with increasing irradiation power. 3. During accidental laser beam contact, soft dental materials can be damaged more easily than hard ones. Wstęp Gazowy laser CO 2 stosowany jest z powodzeniem od wielu lat w stomatologii jako alternatywa do tradycyjnej techniki z użyciem skalpela (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Znalazł on szerokie zastosowanie w chirurgii oraz protetyce stomatologicznej w plastyce tkanek miękkich(3, 4, 5, 8, 9, 10, 11). Urządzenie to wykorzystuje się podczas przygotowania odpowiednich warunków pola protetycznego, czy też likwidacji patologicznych, rozrostowych skutków długoletniego użytkowania nieskorygowanej w odpowiednim czasie protezy ruchomej (3, 4, 10, 11). Coraz częściej stosuje się również laser CO 2 w przypadkach skutecznego leczenia periimplantitis (12, 13, 14, 15). Zabiegi laserowej plastyki tkanek miękkich w obrębie bezzębnej jamy ustnej zapewniają możliwości kontaktu promieniowania laserowego tylko z błoną śluzową. Natomiast w przypadku jamy ustnej częściowo uzębionej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Istnieje bowiem potencjalna możliwość aplikacji promieniowania laserowego na tkanki twarde zęba, czy też materiały użyte do leczenia zachowawczego, protetycznego lub ortodontycznego. Wpływ promieniowania lasera CO 2 na twarde tkanki zęba jest stosunkowo dobrze poznany i opisany przez wielu autorów (16, 17, 18, 19, 5, 20, 21, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27). W szkliwie występuje wzrost efektu kwasoodporności, co poprawia właściwości adhezyjne i szczelność brzeżną późniejszych wypełnień (16, 18, 19, 20). W zębinie, odpowiednio dobrana i skierowana wiązka promieniowania lasera na dwutlenku węgla, wywołuje zamykanie się kanalików zębinowych, co powoduje znaczne zniesienie nadwrażliwości zębiny, szczególnie w okolicy szyjki zęba (9). Zdarza się jednak, że podczas leczenia tkanek miękkich, w częściowo uzębionej jamie ustnej, dochodzi do niezamierzonego kontaktu promieniowania laserowego z zębami oraz materiałami wykorzystywanymi do ich leczenia. Dlatego celowe wydaje się zbadanie efektów interakcji promieniowania lasera CO 2 z różnymi materiałami używanymi w leczeniu zachowawczym i protetycznym. Cel pracy Celem pracy była ocena wpływu promieniowania lasera o długości fali nm na wybrane materiały stomatologiczne, wykorzystywane do protetycznego leczenia jamy ustnej. Materiał i metody Do badania wybrano trzy rodzaje materiałów powszechnie wykorzystywanych do leczenia protetycznego: 1. Tworzywo akrylowe (Triplex Hot, Ivoclar- Vivadent) używane do wykonywania płyt protez ruchomych częściowych i całkowitych. 2. Materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów (Protemp 3 Garant, 3M ESPE). PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3 193

3 W. Hędzelek i inni 3. Średniotopliwa porcelana (IPS Classic, Ivoclar- Vivadent) napalona na metal, stosowana do wykonywania koron i mostów ceramicznych z podbudową metalową. Podczas preparacji pola protetycznego każdy z tych materiałów może mieć kontakt ze stosowanym promieniowaniem o długości fali nm w trakcie leczenia i plastyki tkanek miękkich częściowo uzębionej jamy ustnej. Badania przeprowadzono in vitro na specjalnie przygotowanych próbkach materiałów. Wszystkie próbki miały kształt prostokąta i były wykonane tak, aby jedna powierzchnia, przeznaczona do badań, była gładka. Płytki akrylu i materiału Protemp 3 Garant miały wymiary 20x10x1,5 mm. Porcelanę średniotopliwą napalono na stop Cr-Ni Williams 4 All, (Ivoclar-Vivadent). Miały one wymiary 15x10x1,5 mm. Źródłem promieniowania użytego do badań był laser CO 2 model 1401, wyprodukowany przez Centrum Techniki Laserowej w Warszawie. Próbki do badania umieszczone były w specjalnie skonstruowanym uchwycie, umożliwiającym ruch w dwóch prostopadłych płaszczyznach, z zachowaniem uprzednio wybranej odległości od źródła promieniowania. Pozwalało to na naświetlanie jednej próbki w kilku miejscach badanej powierzchni z zachowaniem raz ustalonej odległości ogniskowej od źródła promieniowania (ryc. 1). Każda badana powierzchnia była uprzednio odtłuszczana 96% Ryc. 1. Schemat układu badawczego. Końcówka lasera w osadzarce (strzałka lewa) umieszczona w odległości ogniskowej od powierzchni badanego tworzywa (strzałka prawa). roztworem alkoholu etylowego. Parametry promieniowania ustalono na tryb jednoimpulsowy o czasie ekspozycji 0,5 sekundy, wychodząc z założenia, że jest to średni czas reakcji lekarza operatora po niezamierzonym skierowaniu wiązki, np. na ząb z wypełnieniem czy koroną zamiast na hipertroficzną brodawkę dziąsłową. Wykonywano po trzy ekspozycje z rosnącą mocą: 1W, 2W i 4W. Każda próbka była więc naświetlana w trzech miejscach z różnymi parametrami gęstości mocy. Badanie dla każdego rodzaju materiału powtarzano trzykrotnie. Po naświetleniu powierzchnia próbek poddawana była badaniu za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) typ EVO 40 (Zeiss, Germany). Powiększenie wynosiło 300x. Oceniano zmiany struktury powierzchni próbki badanego materiału. Na podstawie skali umieszczonej na zdjęciu SEM wyznaczono wielkości zmian strukturalnych powierzchni badanych materiałów. Wyniki Po aplikacji serii naświetleń na powierzchniach próbek badanych materiałów wystąpiły zmiany strukturalne powierzchni o różnym charakterze. Wielkość i nasilenie wzrastały wraz ze wzrostem mocy promieniowania. Największe były przy zastosowaniu promieniowania o mocy 4 W, tj. maksymalnej mocy użytej w tym badaniu. Na powierzchni próbek z tworzywa akrylowego, po naświetlaniach promieniowaniem podczerwonym o długości fali nm, powstały zagłębienia o stosunkowo równych krawędziach (ryc. 2). Wraz ze wzrostem stosowanej mocy tworzywo ulegało większemu stapianiu w głąb, tworząc lejowate zagłębienia o równomiernym nachyleniu ścian. Nie wystąpiła przy tym żadna zmiana barwy tworzywa, pojawiło się jedynie lekkie zmatowienie materiału. Wnętrze krateru było puste, jego ściany lekko pofałdowane. Rozmiary tych zmian wynosiły 0,3625; 0,5417 i 0,6583mm, odpowiednio dla zastosowanej mocy 1W; 2W i 4W (tab. 1, kolumna A). Tworzywo do wykonywania koron i mostów tymczasowych Protemp 3 Garant, po aplikacji promieniowania lasera CO 2, wykazywało zmiany struktury powierzchni o charakterze zwęglenia, które występowały tylko w okolicy wnętrza krateru (ryc. 3). Kratery miały okrągłe kształty z regularnym, rów- 194 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3

4 Ocena powierzchni materiałów laserem CO 2 Ryc. 2. Wyraźne zmiany strukturalne na powierzchni tworzywa akrylowego po zastosowaniu promieniowania lasera o mocy 1W (a) 2W (b) oraz 4W (c). Długość fali nm. Ryc. 3. Zmiany strukturalne na powierzchni tworzywa do wykonywania tymczasowych koron i mostów po zastosowaniu promieniowania lasera o mocy 1W (a) 2W (b) oraz 4W (c). Długość fali nm. Ryc. 4. Zmiany strukturalne na powierzchni porcelany napalonej na metal po zastosowaniu promieniowania lasera o mocy 1W (a) 2W (b) oraz 4W (c). Długość fali nm. nym brzegiem. Tworzywo wewnątrz krateru wykazywało zmiany destrukcyjne, z dominacją spękania i karbonizacji. Przy użyciu maksymalnej mocy 4W, fragment materiału, na skutek dużej mocy promieniowania, został usunięty na zewnątrz krateru. Wielkości kraterowatych zmian miały w tym przypadku średnice 0,6083; 0,7292 oraz 0,8542 mm, odpowiednio dla zastosowanych mocy promieniowania 1W, 2W i 4W (tab.1, kolumna B). Próbki porcelany napalonej na metal (PFM) wykazywały po badaniu zmiany charakteryzujące się dominacją stopienia materiału. Na zewnątrz tych zmian występowały owalne pierścienie świadczące o peryferyjnym pęknięciu porcelany (ryc. 4). Wnętrze zmian o charakterze stopienia było nieznacznie zagłębione i chropowate w porównaniu z gładką powierzchnią tworzywa otaczającego miejsce aplikacji. Powierzchniowe zmiany struktury PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3 195

5 W. Hędzelek i inni T a b e l a 1. Średnica kraterów (w milimetrach) materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania laserem CO 2 z różną mocą w czasie 0,5 sekundy. Opis w tekście Moc stosowanego promieniowania A. Tworzywo akrylowe Triplex Hot Rodzaj materiału użytego w badaniu B. Protemp 3 Garant C. Porcelana IPS Classic 1 W 0,3625 0,6083 0,3542 (0,4583) 2 W 0,5417 0,7292 0,4292 (0,5292) 4 W 0,6583 0,8542 0,5167 (0,6083) powierzchni o charakterze stopienia miały mniejsze rozmiary aniżeli inne badane próbki i wynosiły 0,3542; 0,4292 oraz 0,5167 mm dla użytych w badaniu mocy promieniowania (tab. I, kolumna C wartości bez nawiasów). Uwzględniając obwodowe pierścienie pęknięć tworzywa, wartości te miały 0,4583; 0,5292 oraz 0,6083 mm. (tab. I, kolumna C wartości podane w nawiasach). Dyskusja Literatura na temat wpływu promieniowania podczerwonego o długości fali 10600nm na materiały wykorzystywane w leczeniu stomatologicznym dotyczy w głównej mierze tytanu i leczenia stanów zapalnych w okolicy wszczepów śródkostnych (12, 13, 14, 15). Bardzo szeroko opisano wpływ tego promieniowania na tkanki twarde zęba (16, 17, 18, 19, 5, 20, 21, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27) oraz na miazgę (20, 7, 23) i struktury przyzębia (24, 27). Doniesienia o wpływie promieniowania lasera CO 2 na materiały wykorzystywane do odbudowy twardych tkanek zęba są stosunkowo nieliczne (28, 18, 29). A sytuacja taka może mieć miejsce podczas procedur przedprotetyczno-chirurgicznych, w przypadku częściowych braków uzębienia. Próby aplikacji promieniowania laserem CO 2 na powierzchnię tworzywa akrylowego podejmowali uprzednio Jacobsen i wsp. (28). Nie oceniali oni jednak jakościowo ani ilościowo zmian, jakie wywoływało to promieniowanie, lecz zajmowali się problemem poprawy retencji, dla elastycznych materiałów podścielających. W badaniu swoim stwierdzili oni, że aplikacja promieniowania o długości fali 10600nm na powierzchnię tworzywa akrylowego poprawia jego połączenie z elastycznymi materiałami na bazie polimetakrylanu etylu bardziej, aniżeli z materiałami elastycznymi z grupy silikonów. Nasze badania wydają się tłumaczyć tę hipotezę. Po aplikacji tego typu promieniowania na powierzchnię tworzywa akrylowego płyty protezy, powstają przedstawione powyżej zagłębienia, które poprawiają mechaniczną retencję, z elastycznym tworzywem z grupy polimetakrylanów etylu. Zagłębienia te są jednak na tyle małe, że nie wpływają znacząco na poprawę retencji z materiałami elastycznymi z grupy silikonów. Badania wpływu promieniowania lasera CO 2 na tworzywa kompozytowe oraz kompomerowe przeprowadzali Mazouri i Walsh (29). Wykazali oni, że zastosowanie dawek promieniowania nawet o małych gęstościach mocy wywołuje w badanych materiałach zmiany powierzchniowe o charakterze ablacji, spalenia i stopienia. Stwierdzili oni również, że bardziej wrażliwymi na ten typ lasera okazały się tworzywa kompozytowe niż kompomery. Badania te są podobne do wyników otrzymanych przez nas w przypadku materiału do wykonywania tymczasowych koron i mostów. Co prawda tworzywo to nie było badane przez wspomnianych autorów, ale należy ono do pokrewnej grupy materiałów, co tłumaczyłoby podobne zmiany powierzchniowe uzyskane w naszych testach. Wzrost popularności zastosowania laserów, jako narzędzi pomocniczych do różnych procedur stomatologicznych, sugeruje konieczność prowadzenia dalszych badań nad potencjalnym wpływem promieniowania lasera CO 2 na tkanki jamy ustnej oraz materiały stosowne do jej leczenia i rehabilitacji. Niezbędna bowiem wydaje się analiza nie tylko 196 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3

6 Ocena powierzchni materiałów laserem CO 2 ilościowa, ale również jakościowa opisanych zmian struktury powierzchni badanych materiałów. Wnioski 1. Laser CO 2 jest narzędziem, które przy niezamierzonym użyciu może powodować zniszczenie struktury materiałów stomatologicznych. 2. Zmiany w strukturze badanych tworzyw nasilają się wraz ze wzrostem mocy promieniowania. 3. Materiały stomatologiczne o małym stopniu twardości mogą być uszkadzane bardziej aniżeli tworzywa twarde podczas przypadkowego kontaktu z promieniem lasera. Piśmiennictwo 1. Grzesiak-Janas G., Janas A.: Użycie lasera CO 2 w leczeniu włókniaków. Mag. Stomatol., 2003, 3, Grzesiak-Janas G., Papierz W.: Występowanie guza Abrikosowa i włókniaka na języku. Mag. Stomatol., 2003, 6, Hędzelek W., Andrysiak P.: Użyteczność lasera CO 2 w przygotowaniu pola protetycznego. Dent. Forum 2005, 32, 1, Majewski S., Majewski P., Wiśniewski G.: Własne doświadczenia kliniczne ze stosowaniem lasera chirurgicznego CO 2 typ CTL-1401 w praktyce protetycznej. Poradnik Stomatologiczny, 2002, 4, Markolf: Laser Tissue Interactions, Lasers In Dentistry, Gałkowska E., Owczarek B., Kiernicka M., Wysokińska-Miszczuk J.: Zastosowanie biostymulacji laserowej jako terapii wspomagającej leczenie w wybranych stanach patologicznych w jamie ustnej doświadczenia własne. As Stomatologii, 2005, 1, Miserendino L. J., Pick R. M.: Lasers In Dentistry,Clinical Applications of the CO 2 Laser, Quintessence Publishing Co, Inc,1995, Pokora L.: Lasery w stomatologii. Laser Instruments CTL, Warszawa Todea Carmen D. M.: Laser applications in conservative dentistry. TMJ 2004, 54, 4, Majewski S.: Laserowa technika zabiegowa w praktyce protetycznej. Mag. Stomatol., 2000, 3, Wiśniewska G.: Procedura chirurgiczno-protetycznego postępowania zabiegowego w przypadkach włóknistych zmian przerostowych błony śluzowej jamy ustnej. Protet. Stomatol., 2004, LIV, 1, Deppe H., Greim H., Brill T., Wagenpfleil S.: Titanium deposition after peri-implant care with the carbon dioxide laser. Int. J. Oral Maxill. Impl., 2002, 17, 5, Deppe H., Horch H. H., Greim H., Brill T., Wagenpfleil S., Donach K.: Peri-implant care with the CO 2 laser: In vitro and in vivo results. Med. Laser Appl., 2005, 20, Mouhyi J., Sennerby L., Nammour S., Guillaume P., Van-Reck J.: Temperature increases during surface decontamination of titanium implants using CO 2 laser. Clin. Oral Impl. Res., 1999, 10, Mouhyi J., Sennerby L., Van-Reck J.: The soft tissue response to contaminated and cleaned titanium surfaces using CO 2 laser, citric acid and hydrogen peroxide. Clin. Oral Impl. Res., 2000, 11, Fujitani M., Harima T., Shintani H.: Does Er: YAG or CO 2 laser ablation of dentin affect the adhesive properties of resin bonding systems? International Congres Series 2003, 1248, Gonzalez M., Banderas J. A., Rodriguez V., Castano V. M.: Particleinduced X-ray and scanning electron microscopic analyses of the effects of CO 2 laser irradiation on dentinal structure. J. Dent., 27, 1999, Klein A. L. L., Rodrigues L. K. A., Eduardo C. P., Nobre dos Santos M., Cury J. A.: Caries inhibition around composite restoration by pulsed carbon dioxide laser application. Eur. J. Oral Sci., 2005, 113, Konishi N., Fried D., Staninec M., Featherstone J. D. B.: Artificial caries removal and inhibition artificial secondary caries by pulsed CO 2 laser irradiation. Am J. Dent., 1999, 13, Malmstrom H. S., McCormack S. M., Fried D., Featherstone J. D. B.: Effect of CO 2 laser on pulpal temperature and surface morphology: an in vitro study. J. Dent., 2001, 29, McCormack S. M., Fried D., Featherstone J. B. D., Glena R. E., Seka W.: Scanning electron microscope observations of CO 2 laser effects on dental enamel. J. Dent. Res. Oct., 1995, 74, 10, Moshonov J., Stabholz A., Bar-Hilel R., Peretz B.: Chemical analysis and surface morphology of enamel and dentin following 9.6µ CO 2 laser irradiation versus high speed drilling. J. Dent., 2005, 33, Nair P. N. R., Baltersperger M., Luder H. U.: Observations on pulpal response to carbon dioxide laser drilling of dentin in healthy human third molars. Lasers in Med. Science 2005, 19, Pant V., Dixit J., Agrawal A. K., Seth P. K., Pant A. B.: Behawior of human periodontal ligament cells on CO 2 laser irradiated dentinal root surfaces: an in vitro study. J. Periodont. Res., 2004, 39, Queiroz A. C., Santos J. D., Vilar R., Eugenio S., Monteiro F. J.: Laser surface PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3 197

7 W. Hędzelek i inni modification of hydroxyapatite and glass-reinforced hydroksyapatite. Biomat., 2004, 25, Sasaki K. M., Aoki A., Masuno H., Ichinose S., Yamada S., Ishikawa I.: Compositional analysis of root cementum and dentin after Er:YAG laser irradiation compared with CO 2 lased and intact roots Using Fourier transformed infrared spectroscopy. J. Periodont. Res., 2002, 37, Watari F.: Compositional and morphological imaging of CO 2 laser irradiation human teeth by low vacuum SEM, confocal laser scanning microscopy and atomic force microscopy. J. Mat. Sci., 2001, 12, Jacobsen N. L., Mitchell D. L., Johnson D. L., Holt R. A.: Lased and sandblasted denture base surface preparations affecting resilient liner bonding. J. Prosthet. Dent., 1997, 78, Mazouri Z., Walsh L. J.: Damage to dental composite restorations following exposure to CO 2 laser radiation. J. Clin. Laser Med. Surg., 1995, 13, 2, Zaakceptowano do druku: 22.III.2007 r. Adres autorów: Poznań, ul. Bukowska 70. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 3

Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy*

Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 493-500 Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy* The response of acrylic materials to constant and impulse temperature stimulus Piotr Andrysiak

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych*

Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych* www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 469-476 Wpływ temperatury na wybrane materiały stosowane do wykonywania tymczasowych stałych uzupełnień protetycznych* Influence of the temperature

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Cervitec. Lakier ochronny o podwójnym działaniu. Podwójna ochrona jeden etap postępowania

Cervitec. Lakier ochronny o podwójnym działaniu. Podwójna ochrona jeden etap postępowania Cervitec Lakier ochronny o podwójnym działaniu Podwójna ochrona jeden etap postępowania Cervitec Lakier ochronny o podwójnym działaniu W określonych sytuacjach klinicznych istotne jest szybkie i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 125 Sylwia ŁAGAN, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Stanisław ŻMUDA BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 3, 205-213 Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych The CAD/CAM technology using in the provisional restorations making Anna Kochanek-Leśniewska

Bardziej szczegółowo

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Widmo absorbcji w tkankach K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Laser Stomatologiczny to najnowocześniejszy kombajn laserowy dla stomatologii, stanowiący połączenie aż trzech laserów. Dzięki takiemu połączeniu

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 227-232 Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych Examination of flexural strength of all ceramic

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 500-504 Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku Prosthetic rehabilitation of the patient with two double teeth: A case report Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Procedura założenia płynnego koferdamu(materiał własny), korony zębów mają kolor A3,5. Ryc. 2. Przygotowywanie środka wybielającego.

Ryc. 1. Procedura założenia płynnego koferdamu(materiał własny), korony zębów mają kolor A3,5. Ryc. 2. Przygotowywanie środka wybielającego. W ostatnich latach wśród lekarzy dentystów wzrosło zainteresowanie stomatologią estetyczną. Jak pokazują dane statystyczne, ankietowe i publikacje naukowe, 1/3 dorosłej populacji nie jest zadowolona z

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Laser diodowy nowoczesne narzędzie w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

Laser diodowy nowoczesne narzędzie w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Laser diodowy nowoczesne narzędzie w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Autor_Michał Perkowski _W ramach działalności ambulatorium Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej

Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej _standardy postępowania Leczenie próchnicy em Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej Caries treatment with use of Er:YAG according to the concept of minimally invasive therapy Autorki_Swietłana

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Ocena bezpośredniego efektu wybielania zębów 10% i 20% żelem z nadtlenkiem mocznika - badania in vitro

Ocena bezpośredniego efektu wybielania zębów 10% i 20% żelem z nadtlenkiem mocznika - badania in vitro Czas. Stomatol., 007, LX,, 1-007 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Ocena bezpośredniego efektu wybielania zębów 10% i 0% żelem z nadtlenkiem mocznika - badania in vitro Evaluation of

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky Odczarowywanie siekacza centralnego Metody, wskazania i techniki związane z odbudową siekacza centralnego Demystifying the single central Methods, applications, and techniques to conquer the single central

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ

32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ 32/42 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku*

Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 282-286 Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku* Prosthodontic treatment in patients with hypertrophical changes:

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny

Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny Artykuł z filmem Kinga Grzech Leśniak Use of diode laser in whitening teeth with dentine hypersensitivity Praca recenzowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 339-343 Stężenie białka całkowitego, immunoglobuliny A (IgA,) laktoferyny i lizozymu w ślinie użytkowników akrylowych protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Szybciej oczaruj swoich pacjentów.

Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Ne w Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Najlepszy wybór Wyłącznie od BIOLASE Rozpoczęcie leczenia, szybciej Zadowolenie pacjenta szybkość leczenia i powrót do zdrowia Wybierz standardowe diodowe końcówki

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo