KRÓLEWSKIE WOJSKA LĄDOWE INFORMATOR DLA REKRUTÓW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓLEWSKIE WOJSKA LĄDOWE INFORMATOR DLA REKRUTÓW."

Transkrypt

1 KRÓLEWSKIE WOJSKA LĄDOWE INFORMATOR DLA REKRUTÓW

2 Miejsce Królewskich Wojsk Lądowych w strukturze Armii Królewskiej Armia Królewska składa się z pięciu rodzajów sił zbrojnych: (1) wojsk lądowych, zwanych Królewskimi Wojskami Lądowymi, (2) sił powietrznych, zwanych Królewskimi Siłami Powietrznymi, (3) marynarki wojennej, zwanej Królewską Marynarką Wojenną, (4) sił specjalnych, zwanych Królewskimi Wojskami Specjalnymi, (5) gwardii, zwanej Gwardią Królewską, Ponadto działają służby wojskowe: (1) żandarmeria wojskowa, zwana Królewską Żandarmerią Wojskową, (2) służba wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, zwana Królewską Agencją Wywiadowczą. Dowódca Królewskich Wojsk Lądowych, tytułowany Lordem Generalicji, jest członkiem Sztabu Generalnego Armii Królewskiej. Obecnie funkcję tę sprawuje Pułkownik Tomasz hrabia Barney, jednak bez tytułu Lorda. Pułkownik Barney został dowódcą KWL w sierpniu 2011 roku (znacznie przed wprowadzeniem obecnych wymagań co do stopni wojskowych na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Armii Królewskiej) i od tamtego czasu nieprzerwanie stoi na ich czele, mimo że nie jest generałem.

3 Struktura Królewskich Wojsk Lądowych Królewskie Wojska Lądowe stanowią trzon Armii Królewskiej i są najliczniej obsadzonym z wszystkich rodzajów wojsk. Celem wojsk lądowych jest zapewnianie bezpieczeństwa granic lądowych, integralności terytorialnej i obrony Królestwa Dreamlandu. Są przeznaczone do prowadzenia działań na lądzie oraz współdziałania z innymi rodzajami wojsk. Specyfika geograficzna Królestwa powoduje, że Królewskie Wojska Lądowe muszą być przygotowane do prowadzenia operacji desantowych zarówno z morza jak i powietrza, dlatego wojska lądowe składają się także z oddziałów powietrzno-desantowych. Z kolei piechota morska stanowi część składową Królewskiej Marynarki Wojennej. Królewskie Wojska Lądowe składają się z dwóch rodzajów sił: wojsk koronnych stanowią one regularną armię zawodową ciągle pod bronią, werbowaną i grupowaną przez jednostki wojskowe podległe Marszałkowi Armii Królewskiej, oraz pospolitego ruszenia stanowi ono armię poborową werbowaną i grupowaną przez szlachtę wedle własnego uznania jednak w ściśle określonych granicach ustawowych. Pospolite ruszenie występuje pod chorągwiami szlachcica, miasta lub prowincji oraz chorągwiami królewskimi. W skład Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą: 1. Oddziały piechoty są fundamentem wojsk lądowych. Mogą służyć do realizacji różnych zadań, dlatego ich uzbrojenie może się różnić. Wyróżnia się tutaj: piechotę lekką (oddziały zmotoryzowane wyposażone w samochody), piechotę górską (oddziały piesze przystosowane do działania w trudnym terenie górzystym), piechotę zmechanizowaną (oddziały zmechanizowane wyposażone nie tylko w samochody, ale też wozy bojowe, transportery opancerzone i lekkie czołgi) i piechotę powietrzno-desantową (oddziały przeznaczone do desantu powietrznego wyposażone w podręczną broń szturmową oraz wyposażenie do działania na tyłach wojsk wroga). 2. Oddziały kawalerii dzielą się ja jednostki jazdy, jednostki kawalerii pancernej i kawalerii powietrznej. Jazda ma zastosowanie głównie reprezentacyjne i nie ma na współczesnym polu walki praktycznego znaczenia bojowego. Jej zadania przejęły jednostki zmechanizowane i pancerne. Oddziały kawalerii pancernej mogą składać się z lekkich, średnich lub ciężkich czołgów, transporterów opancerzonych, samobieżnych dział dużego kalibru, jednostek inżynieryjnych (saperskich w szczególności) oraz jednostek dowodzenia i zaopatrzenia. Do kawalerii powietrznej wchodzą eskadry śmigłowców bojowych, transportowych i medycznych. 3. Oddziały artylerii są jednostkami pomocniczymi, które na ogół wchodzą w skład innych jednostek. Mogą także występować w samodzielnych jednostkach, np. przeciwpancernych, przeciwlotniczych. Ich uzbrojenie jest zróżnicowane od armat polowych, przez moździerze i haubice, po ciężkie armatohaubice i działa samobieżne oraz wyrzutnie rakietowe (mobilne jak i stanowiska stacjonarne).

4 Organizacja wojsk lądowych Organizację wojsk lądowych reguluje Postanowienie Marszałka Armii Królewskiej z dnia 26 października 2012 roku o strukturze wojsk lądowych. Wojska lądowe dzielą się na wojska operacyjne i obrony terytorialnej, a ponadto na: 1. Jednostki walczące (zmechanizowane, zmotoryzowane, pancerne, jazdy, kawalerii powietrznej¹, piechoty górskiej, desantowoszturmowe i piechoty morskiej²), 2. Jednostki wsparcia (artyleryjskie i rakietowe, inżynieryjne, chemiczne, obrony przeciwlotniczej), 3. Jednostki wsparcia dowodzenia (dowodzenia, łączności, walki elektronicznej, rozpoznania), 4. Jednostki logistyczne (zaopatrzenia, techniczne, medyczne i transportowe). Wojska lądowe grupuje się w następujące formacje wojskowe: 1. Drużyna to najmniejsza jednostka wojskowa liczy 12 żołnierzy, 2. Pluton tworzą 4 drużyny, 3. Chorągiew piechoty tworzą 4 plutony, szwadron kawalerii tworzą 3 plutony, baterię artylerii tworzą 2 plutony, 4. Batalion piechoty składa się z 4 chorągwi, dywizjon kawalerii składa się z 3 szwadronów, a dywizjon artylerii z 4 baterii, 5. Pułk składa się z 4 batalionów piechoty lub 3 dywizjonów kawalerii lub 4 dywizjonów artylerii, 6. Brygada składa się z 4 pułków piechoty lub 3 pułków kawalerii lub 3 pułków artylerii, 7. Dywizję tworzą 3 brygady piechoty lub 3 brygady kawalerii lub 2 brygady artylerii, 8. Korpus tworzą 2 dywizje piechoty lub 2 dywizje kawalerii pancernej. Nie formuje się korpusów jazdy i artylerii, 9. Armia składa się z 2 korpusów piechoty lub 2 korpusów kawalerii pancernej. Nie formuje się armii jazdy i artylerii. Powoływane jednostki wojskowe mogą być kombinacją formacji piechoty, kawalerii i artylerii. ¹ Jednostki kawalerii powietrznej wchodzą w strukturę wojsk lądowych, jednak ich skład wyodrębnia się jak dla lotnictwa. Zaliczane tutaj śmigłowce mogą służyć w jednostkach walczących jak i logistycznych (śmigłowce zaopatrzeniowe, transportowe i medyczne). ² Jednostki piechoty morskiej posiadają strukturę wojsk lądowych, mimo, że podlegają Królewskiej Marynarce Wojennej.

5 Siły lądowe Królestwa Dreamlandu Na koniec lutego 2013 roku w Królewskich Wojskach Lądowych służbę pełniło żołnierzy oraz 3 oficerów i podoficerów w służbie czynnej: płk Tomasz Barney (piechota), por. Etherard de Godwin (kawaleria) i por. Aldarion van der Pharazon-Witt (kawaleria). Siły te są zorganizowane w następujące formacje wojskowe: 1. Chorągiew Reprezentacyjna 192 ludzi, Dreamopolis, PIECHOTA ZMOTORYZOWANA (+ po baterii artylerii na batalion liniowy): 2. Morlandzka Brygada Strzelców ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w Bazie Wojskowej ARES; w składzie: 1. i 2. Pułk Strzelców Efryckich, Pułk Strzelców Morlandzkich, Morlandzki Pułk Wsparcia i 5. Batalion Medyczny, 3. Pierwsza Brygada Strzelców Królewskich ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w Bazie Wojskowej WIDAR; w składzie: 1., 2. i 3. Pułk Strzelców Królewskich, 1. Królewski Pułk Wsparcia i 1. Batalion Medyczny, 4. Druga Brygada Strzelców Królewskich ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w miejscowości Satrina; w składzie: 4., 7. i 8. Pułk Strzelców Królewskich, 2. Królewski Pułk Wsparcia i 2. Batalion Medyczny, 5. Trzecia Brygada Strzelców Królewskich ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w Bazie Wojskowej WIDAR; w składzie: 5., 6. i 9. Pułk Strzelców Królewskich, 3. Królewski Pułk Wsparcia i 3. Batalion Medyczny, 6. Brygada Strzelców Lardyjskich ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w Bazie Wojskowej MORGW; w składzie: 1. i 2. Lardyjski Pułk Strzelców, 1. Pułk Strzelców Komyckich, Lardyjski Pułk Wsparcia i 4. Batalion Medyczny, 7. Brygada Strzelców Saudadzkich ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w miejscowości Saudade; w składzie: 1. i 2. Pułk Strzelców Saudadzkich, Pułk Strzelców Kostromskich, Pułk Centralnego Wsparcia Taktycznego i 6. Batalion Medyczny, ARTYLERIA (+batalion wsparcia piechoty): 8. Pierwsza Brygada Ogniowa ludzi, kwatera dowództwa brygady mieści się w miejscowości Saudade; w składzie: Pułk Bombardierów Morburdzkich, 1. i 2. Pułk Bombardierów Królewskich oraz 26. Batalion Wsparcia, KAWALERIA (+2 bataliony wsparcia piechoty, w tym baterie artylerii): 9. Pierwsza Brygada Kawalerii Pancernej ludzi, 96 czołgów ciężkich, 192 czołgi średnie, 36 dział polowych, kwatera dowództwa brygady mieści się w Bazie Wojskowej ARES; w składzie: 1., 2. i 3. Pułk Kawalerii Pancernej oraz 9. i 10. Batalion Wsparcia.

6 Stopnie wojskowe w Królewskich Wojskach Lądowych Korpus Szeregowych: (1) Szeregowy (Ułan w kawalerii, Kanonier w artylerii) Korpus Podoficerów: (2) Kapral, (3) Sierżant (Wachmistrz w kawalerii, Ogniomistrz w artylerii), (4) Chorąży Korpus Oficerów: oficerowie młodsi: (5) Porucznik, (6) Rotmistrz (Kapitan w kawalerii powietrznej), oficerowie starsi: (7) Major, (8) Podpułkownik, (9) Pułkownik, generałowie: (10) Generał brygady (Generał grupy w kawalerii powietrznej), (11) Generał dywizji, (12) Generał Dla całości sił zbrojnych: (13) Marszałek Obywatele Królestwa mogą zajmować stopnie o numerach Każdy zgłaszający się do KWL otrzymuje stopień kaprala, chyba że posiada tytuł honorowy co najmniej markiza, wówczas otrzymuje najniższy stopień oficerski Porucznika. Posiadanie najniższego stopnia podoficerskiego uprawnia do objęcia dowództwa nad drużyną. Każdy kolejny stopień oznacza obejmowanie dowództwa nad większą jednostką wojskową. Do awansów do stopnia Majora potrzebna jest odpowiednio długa służba i zasługi na rzecz KWL. Awanse na stopnie następne są już tylko z wyboru. By zostać generałem brygady (grupy), generałem dywizji i generałem należy nie tylko uzyskać nominację od Marszałka Armii Królewskiej ale także zgodę Króla. Generałowie tworzą Generalicję, czyli naczelne dowództwo KWL.

7 Protokół żołnierza Armii Królewskiej I. Przełożeni żołnierzy Armii Królewskiej. 1. Żołnierze mogą być dla siebie przełożonymi, podwładnymi, starsi i młodsi oraz równi stopniem. 2. Przełożonym żołnierza jest żołnierz posiadający stopień wyższy lub co najmniej równy swoim podwładnym, który został wskazany w decyzji Marszałka Armii Królewskiej lub dowódcy rodzaju sił zbrojnych, w którym żołnierz pełni służbę, o przydziale do jednostki wojskowej. W razie braku decyzji o przydziale do jednostki wojskowej przełożonym jest Marszałek Armii Królewskiej. 3. Przełożonym każdego żołnierza jest ponadto Król Dreamlandu. II. Sprawowanie posterunku i urlopy. 1. Żołnierze sprawują posterunek, jeżeli dowolną metodą można się z nimi skontaktować i uzyskać odpowiedź w ciągu 3 dni. Po upływie 3 dni uznaje się, że żołnierz zszedł z posterunku. 2. Żołnierze nie mogą schodzić z posterunku na okres dłuższy niż 21 dni bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie swoich podwładnych i uzyskania zgody przełożonego. 3. Żołnierz, który udaje się na urlop lub wraca z urlopu, ma obowiązek poinformować o tym fakcie swojego przełożonego i podwładnych przed udaniem się na urlop lub po powrocie z niego. 4. Żołnierze pozostający w czynnej służbie wojskowej nie mogą udawać się na urlopy w czasie wojny, stanu wyjątkowego lub kiedy ogłoszono alarm bojowy. III. Rozkazy. 1. Rozkaz żołnierzowi ma prawo wydać tylko jego przełożony. 2. W przypadku: (1) naruszania przez żołnierza dyscypliny wojskowej rozkaz żołnierzowi ma prawo wydać każdy żołnierz wyższy stopniem, (2) kiedy przełożony zszedł z posterunku w sprawach niecierpiących zwłoki rozkaz żołnierzowi ma prawo wydać przełożony wyższego szczebla, (3) kiedy przełożony przebywa na urlopie rozkaz żołnierzowi ma prawo wydać przełożony wyższego szczebla. 3. Wydający rozkazy żołnierzowi w przypadkach określonych w poprzednim pkt. mają obowiązek poinformować o tym fakcie przełożonego żołnierza niezwłocznie: (1) po wydaniu takiego rozkazu, jeżeli przełożony żołnierza zszedł z posterunku, (2) po powrocie przełożonego żołnierza z urlopu, jeżeli rozkazy wydawano w czasie urlopu przełożonego. 4. Rozkaz może być wydany ustnie, pisemnie lub za pomocą umówionego sygnału, z tym, że rozkazy wydawane przez członków Sztabu Generalnego muszą mieć formę pisemną; rozkazy te archiwizuje się w Sztabie Generalnym. 5. Żołnierz musi potwierdzić otrzymanie każdego rozkazu. 6. Żołnierz może zażądać pisemnego potwierdzenia otrzymanego rozkazu. 7. Żołnierz wykonuje rozkaz meldując o tym fakcie przełożonemu i uprawnionemu do wydania rozkazu. 8. Wydający rozkaz odpowiada za treść rozkazu i jego skutki, a wykonawca za sposób realizacji rozkazu. IV. Zasady żołnierskiego zachowania. Postanowienia ogólne. 1. Żołnierze są zobowiązani do przestrzegania wobec siebie oraz osób cywilnych zasad etyczno-moralnych oraz zachowywać się z godnością. 2. Żołnierze są zobowiązani do zachowania kultury języka. Używanie słów niecenzuralnych świadczy o braku kultury osobistej. V. Zasady żołnierskiego zachowania. Oddawanie honorów. 1. Żołnierze są zobowiązani oddawać honory w czasie służby i poza nią: (1) Królowi Dreamlandu, (2) Marszałkowi Armii Królewskiej, (3) przełożonym i starszym stopniem. 2. Młodszy stopniem lub podwładny zawsze oddaje honor jako pierwszy. 3. Żołnierze oddają honory poprzez powiedzenie: (1) Królowi Dreamlandu frazę Czołem Wasza Królewska Mość, (2) Marszałkowi Armii Królewskiej, przełożonym i starszym stopniem frazę Czołem Panie..., gdzie w miejsce kropek wstawia się odpowiedni stopień wojskowy. 4. Posiadanie przez żołnierza, któremu oddaje się honory, tytułu honorowego należy zaznaczyć w wypowiadanej frazie poprzez zastąpienie słowa Pan lub Pani na frazę Mości Panie lub Mości Pani. VI. Zasady żołnierskiego zachowania. Zwracanie się do siebie. 1. Przełożeni i uprawnieni do wydania rozkazu formułują następujące frazy po treści rozkazu: Potwierdzić otrzymanie rozkazu. Rozkaz wykonać. 2. Żołnierz otrzymujący rozkaz potwierdza jego otrzymanie używając słowa Rozkaz lub frazy Tak jest. 3. Żołnierze zwracają się do przełożonych za pomocą ich stopnia wojskowego poprzedzonego słowem Pan lub Pani, a w przypadku przełożonego noszącego tytuł honorowy słowem Mości Pan lub Mości Pani. 4. Przełożony zwraca się do podwładnego używając stopnia wojskowego lub zwracając się bezpośrednio. 5. W formułowaniu zwrotów używa się wersji skróconych dla następujących stopni wojskowych: generała brygady, generała grupy, generała dywizji, bosmana floty, porucznika marynarki i kapitana marynarki. 6. Przy przedstawianiu się lub podpisywaniu żołnierze używają pełnej nazwy stopnia. 7. Zwrócenie się do żołnierza przebywającego w obecności przełożonego lub starszego stopniem musi być poprzedzone prośbą o pozwolenie skierowaną do przełożonego lub starszego stopniem. VII. Postępowanie służbowe. Droga służbowa. 1. Droga służbowa to obowiązujący sposób załatwiania spraw służbowych i osobistych. Polega na przekazywaniu rozkazów, decyzji, postanowień itp. od wyższego przełożonego przez niższego do wykonawcy oraz na przyjmowaniu meldunków, wniosków, skarg itp. od podwładnych przez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który rozstrzyga sprawę. 2. Drogę służbową pomija się: (1) w sprawach niecierpiących zwłoki, o czym należy poinformować wszystkich pominiętych przełożonych, (2) w sprawach wniosków o przeniesienie do innej jednostki wojskowej wniosek do dowódcy rodzaju sił zbrojnych, po uzyskaniu zgody dotychczasowego przełożonego, chyba że wniosek o przeniesienie wynika z wcześniejszego zasadnego skarżenia się na swojego przełożonego, (3) w sprawach wniosków o przeniesienie do innego rodzaju sił zbrojnych wniosek do Marszałka Armii Królewskiej, po uzyskaniu zgody dowódcy rodzaju sił zbrojnych, w którym żołnierz obecnie służy, (4) w sprawach skarg na przełożonych skargi do dowódcy rodzaju sił zbrojnych, a jeżeli on jest przełożonym, wówczas do Marszałka Armii Królewskiej. 3. Żołnierz, który pomija drogę służbową w sprawach, które mogły być załatwione przez przełożonego, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. VIII. Termin postępowania służbowego. 1. Sprawy wnoszone przez żołnierzy przełożony rozpatruje niezwłocznie. 2. W sprawach, do rozpatrzenia których przełożony nie ma uprawnień lub z ważnych powodów nie może ich szybko rozpatrzyć, ma obowiązek powiadomić podwładnego o przyczynie zwłoki oraz pouczyć o sposobie i terminie rozpatrzenia sprawy. (-) marsz. Daniel markiz von Witt Marszałek Armii Królewskiej

8 Twoje miejsce jako rekruta w Królewskich Wojskach Lądowych Jeżeli jeszcze nie wiesz co chciałbyś robić w Królewskich Wojskach Lądowych udzielimy Ci prostej odpowiedzi to wszystko na co masz ochotę i w zależności od tego jakie specjalistyczne zainteresowania wojskowe posiadasz. Zasadniczo występują 3 strategiczne obszary pracy w KWL: Kwatermistrzostwo i prace sztabowe Szkolenia i operacje Systemy obrony i rozwój technologiczny Główne zadania: 1. Zarządzanie całością wojsk lądowych 2. Prace organizacyjno-administracyjne 3. Normalizacja i standaryzacja 4. Organizacja, tworzenie i dyslokacja jednostek wojskowych 5. Projektowanie programów rozwoju i promocji wojsk lądowych 6. Ustalanie potrzeb obronnych państwa 7. Projektowanie symboli i odznaczeń wojsk lądowych 8. Organizacja uroczystości wojskowych Miejsca pracy: kwatery dowódcze jednostek wojskowych, Kwatera KWL, Sztab Generalny Główne zadania: 1. Dowodzenie jednostkami wojskowymi 2. Dowodzenie okręgami wojskowymi 3. Organizacja szkoleń, programów szkoleniowych 4. Prowadzenie ćwiczeń dla żołnierzy w zakresie zadań wojsk lądowych 5. Organizacja manewrów, współuczestnictwo w manewrach o zasięgu ponadokręgowym lub ponadnarodowym 6. Uczestnictwo w operacjach wojskowych Miejsca pracy: komendy okręgów wojskowych, kwatery jednostek wojskowych Główne zadania: 1. Rozwój strategii obrony 2. Rozwój doktryn obronnych i koncepcji pola walki 3. Współtworzenie systemów wojskowych, w tym systemów szkoleniowych i dowodzenia 4. Projektowanie nowych rodzajów broni 5. Projektowanie nowych form walki 6. Wdrażanie innowacji technologicznych Miejsca pracy: kwatery dowódcze, parki technologiczne, instytuty badawcze, Sztab Generalny A R M I A K R Ó L E S T WA D R E A M L A N D U Dla odważnych... dla walecznych... dla oddanych......dla najlepszych! Zaciągnij się!

http://serwisy.dreamland.net.pl/armia http://serwisy.dreamland.net.pl/flota Miejsce Królewskiej Marynarki Wojennej w strukturze Armii Królewskiej Armia Królewska składa się z pięciu rodzajów sił zbrojnych:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe

Kanamate ena Zinthe Kingdom of Zinthe Ministro Acte Intute 11.03.1981 No Acte 123/M/15/1981 USTAWA z dnia 11 marca 1981 r. o Siłach Zbrojnych Cesarstwa Frydyjskiego. DZIAŁ I Siły Zbrojne Cesarstwa Frydyjskiego Art. 1. 1. Siły Zbrojne Cesarstwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r.

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. 1. ZSR STRZELEC jest organizacją hierarchiczną, w której obok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.03.31 15:32:01 +02'00' 4339 Poz. 302 302 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH Załącznik nr 8 a) b) c) d) Rys 1. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak wojskowych na czapce rogatywce a) szeregowego i podoficera c) oficera starszego b) oficera młodszego

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r.

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r. Informator o ćwiczeniu Projekt i teksty: ppłk Marek PIETRZAK (DG RSZ). Zdjęcia: chor. Rafał MNIEDŁO (11. DKPanc), st.szer. Łukasz KERMEL (1. 7BZ) Skład i druk: Zespół Wydawniczy DG RSZ #DRAGON15 13 23

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (tekst jednolity) Dz.U.2015.307 2016.03.01 zm. Dz.U.2016.260 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (tekst jednolity) Na podstawie art. 76 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA Gdańsk 05.05.2010 MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA ROZKAZ KG 4/10 Gdańsk 05.05.2010 r. Z dniem 7 maja 2010 roku zostaje wprowadzony nowy podział stopień w Morskim Związku Wojskowym, zachowane zostają

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii

Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Podoficer i Szeregowy 2016 roku 11 Mazurskiego Pułku Artylerii STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA st. chor. szt. Robert KOPICZKO PODOFICER ROKU 11 MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII st. chor. Mariusz PREDENKIEWICZ szef

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4071 ŻAGAŃ prowadzić będzie w dniu 18.11.2015r o godz. 08:15 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają:

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają: WSTĘP Dokumentami normatywnymi niniejszego opracowania są: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt Etap: Ocena Skutków Regulacji RADY MINISTRÓW z dnia.. 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne

KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi ogólne Kazimierz Bar KOLEKCJA REGULAMINÓW, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW SŁUŻBOWYCH Z LAT 1912 1939 W ZASOBIE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 1. Uwagi ogólne Wśród materiałów okresu międzywojennego w Centralnym Archiwum

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Dz.U.10.41.243 2011-06-15 zm. Dz.U.2011.110.647 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami

Bardziej szczegółowo

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH 9 10 lipca 2010r Kołobrzeg Kołobrzeski Piknik Wojskowy i Służb Mundurowych to jedna z największych tego typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STRZELECKI STRZELEC REGULAMIN SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ

ZWIĄZEK STRZELECKI STRZELEC REGULAMIN SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ ZWIĄZEK STRZELECKI STRZELEC REGULAMIN SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ 1. Formy zwracania się 1.1 Strzelcy zwracając się do siebie wymieniają stopień strzelecki w formie skróconej, np.: panie poruczniku, pułkowniku.

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach P r o j e k t U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Art. 1 W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1 )

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 274/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych

DECYZJA Nr 274/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Departament Kadr 142 DECYZJA Nr 274/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 28 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1223 KOSZALIN odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: Miejsce

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Warszawa, dnia 22 października 203r. Poz. 268 DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 203 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZEF WYDZIAŁU MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WSzW w Łodzi ppłk mgr inż. Piotr CHRZANOWSKI tel.: 609 122 156 OCHOTNICZE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ SŁUŻBĘ

Bardziej szczegółowo

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego. Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Strona 1 z 7 Numer dokumentu LexPolonica: 2354070 zmiany: 2014-01-01 Dz.U.2013.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń Na podstawie art. 106 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 41 3560 Poz. 243 243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Na

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 25 maja 2007 r. Druk nr 453 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo