Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki nr..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Komunikatu nr KO/DDD/2/11. Wniosek o zmianę warunków /pożyczki nr... W niniejszym Wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa, wpisany p nr KRS Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąwego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gosparczy Krajowego Rejestru Sąwego, o numerze identyfikacji patkowej (NIP) i kapitale zakławym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych. Działalność Banku prowadzona jest na pstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Bankowego; nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie pane są różne warianty powiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej powiedzi. Przez nieuzupełnienie/niewykreślenie pól rozumie się, że zawarte w nich informacje nie tyczą Wnioskawcy/-ów Wszystkie strony wniosku powinny zostać zaparafowane przez Wnioskawcę, z wyjątkiem stron zawierających jego czytelny ppis. ZAKRES ZMIANY WARUNKÓW UMOWY WNIOSKUJĘ/ WNIOSKUJEMY O: Pwyższenie /pożyczki: wnioskowana kwota pwyższenia: Cel pwyższenia: Przewalutowanie /pożyczki udzielonego/-ej w walucie lub indeksowanego/-ej kursem waluty obcej na Zmianę zabezpieczeń z: na Zmianę celu kredytowania z : na Wydłużenie okresu karencji : Zmianę systemu spłaty: raty równe na malejące raty malejące na równe Przyłączenie Kredytobiorcy (imię i nazwisko) Odłączenie Kredytobiorcy (imię i nazwisko) Wydłużenie okresu kredytowania : Skrócenie okresu kredytowania : Inne: INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ ZMIANY/ UZASADNIENIE WNIOSKU O ZMIANĘ WARUNKÓW: Parafka przyjmującego wniosek Strona 1 z 5 Parafka/i Wnioskawcy/ów

2 Wnioskawca I INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Wnioskawca II Nazwisko i imię: PESEL: Stan cywilny: Rozdzielność majątkowa Powiązanie pomiędzy Wnioskawcami: Adres stałego zamelwania/ zamieszkania: Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec W separacji Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec W separacji Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Tak Nie Nie tyczy Tak Nie Nie tyczy Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Adres korespondencji (uzupełnić o ile inny niż adres zamelwania/ zamieszkania): Obywatelstwo: Tel. mowy: Tel. komórkowy: Wykształcenie: Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Status zawowy: Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik Liczba gosparstw mowych przystępujących /pożyczki: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym nr I: Łącznie: Wnioskawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym II: INFORMACJE O ŹRÓDŁACH UZYSKIWANIA DOCHODU Wnioskawca I Wnioskawca II Forma uzyskiwania umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło Inne formy uzyskiwania Obecne miejsce pracy Informacje o wysokości chów (należy wypełnić w przypadku, gdy dnia wydania ostatniej decyzji kredytowej minęło nie więcej niż 12 i nie nastąpiła zmiana formy uzyskiwania chów lub zmiana pracawcy) Staż pracy u obecnego pracawcy Aktualna miesięczna płaca pstawowa netto Inne (premie, prowizje) Inne źródła chu Koszt realizowanych umów (wypełniane w przypadku umowy zlecenia / o dzieło) Działalność gosparcza Czy Pan/Pani obecnie prowadzi działalność gosparczą? Czy została zamknięta/ zawieszona w ostatnich 12 m-cach? data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy Forma opatkowania działalności gosparczej: Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Opis działalności: Parafka przyjmującego wniosek Strona 2 z 5 Parafka/i Wnioskawcy/ów

3 Wnioskawca III INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH c.d. Wnioskawca IV Nazwisko i imię: PESEL: Stan cywilny: Rozdzielność majątkowa Powiązanie pomiędzy Wnioskawcami: Adres stałego zamelwania/ zamieszkania: Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec W separacji Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec W separacji Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Tak Nie Nie tyczy Tak Nie Nie tyczy Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Adres korespondencji (uzupełnić o ile inny niż adres zamelwania/ zamieszkania): Obywatelstwo: Tel. mowy: Tel. komórkowy: Wykształcenie: Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Status zawowy: Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik Liczba gosparstw mowych przystępujących /pożyczki: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym nr III: Łącznie: Wnioskawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym IV: INFORMACJE O ŹRÓDŁACH UZYSKIWANIA DOCHODU Wnioskawca III Wnioskawca IV Forma uzyskiwania umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło Inne formy uzyskiwania Obecne miejsce pracy Informacje o wysokości chów (należy wypełnić w przypadku, gdy dnia wydania ostatniej decyzji kredytowej minęło nie więcej niż 12 i nie nastąpiła zmiana formy uzyskiwania chów lub zmiana pracawcy) Staż pracy u obecnego pracawcy Aktualna miesięczna płaca pstawowa netto Inne (premie, prowizje) Inne źródła chu Koszt realizowanych umów (wypełniane w przypadku umowy zlecenia / o dzieło) Działalność gosparcza Czy Pan/Pani obecnie prowadzi działalność gosparczą? Czy została zamknięta/ zawieszona w ostatnich 12 m-cach? data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy Forma opatkowania działalności gosparczej: Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Opis działalności: Parafka przyjmującego wniosek Strona 3 z 5 Parafka/i Wnioskawcy/ów

4 Z O B O W I Ą Z A N I A W N I O S K O D A W C Ó W Kredyty/ pożyczki/ karty kredytowe/ udzielone poręczenia kredytów i pożyczek: Lp. Rzaj zobowiązania oraz nazwa Banku* Czy spłacane wnioskowanym kredytem** Sal zadłużenia Przyznana kwota w walucie Waluta Kwota raty miesiecznej w walucie *** Data zawarcia umowy*** Data wygaśnięcia zobowiązania **** Wniosk.I Posiadacz zobowiązania Wniosk.II Wniosk. III Wniosk. IV * kredyt konsumpcyjny, kredyt konsolidacyjny, kredyt samochowy, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, limit w rachunku bieżacym, poręczenie, karta kredytowa, inne (jakie) ** należy wpisać "X" w przypadku spłacania zobowiązania wnioskowanym kredytem ***Pole nie tyczy limitów w rachunku i kart kredytowych Lp. Zobowiazania zaciagnięte w ramach prowadzonej działalności gosparczej, za które osobistą powiedzialność ponosi Wnioskawca* Rzaj zobowiązania** Nazwa Banku Przyznana kwota w walucie Waluta Kwota miesiecznej raty w walucie *** Posiadacz zobowiązania Data wygaśnięcia zobowiązania *** Wniosk. I Wniosk. II Wniosk. III Wniosk. IV * zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności gosparczej prowadzonej jednoosobowo, w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) ** kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, leasing operacyjny, leasing finansowy, kredyt samochowy, poręczenie/gwarancja, karta kredytowa, inne (jakie?) ***Pole nie tyczy limitów w rachunku i kart kredytowych Pozostałe zobowiązania Koszt utrzymania nieruchomości posiadanych przez Wnioskawców (w tym kredytowanej nieruchomości)* Alimenty Inne zobowiązania o stałym charakterze (jakie): *nie tyczy nieruchomości deklarowanych zbycia w sekcji Aktywa Wnioskawców Rzaj aktywa (nieruchomości/lokaty/akcje) Opis aktywa A K T Y W A Powierzchnia (w przypadku W N I O S K O D A W C Ó W Wartość Finansowane kredytem* Do upłynnienia** Wynajmowane** Wniosk. I aktywa Wniosk. II Wniosk. III Wniosk. IV * Dotyczy posiadanych nieruchomości - należy wpisać "X" w przypadku posiadania hipotecznego przeznaczonego na: zakup/buwę/remont lub wykończenie tej nieruchomości ** Niepotrzebne skreślić. Należy wpisać "X" w przypadku przeprowadzanej lub planowanej w najbliższym czasie sprzedaży nieruchomości lub w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu, zgnie z którą koszty utrzymania ponosi najemca Parafka przyjmującego wniosek Strona 4 z 5 Parafka/i Wnioskawcy/ów

5 Z A B E Z P I E C Z E N I E K R E D Y T U Hipoteka: na nieruchomości kredytowanej na nieruchomości innej niż kredytowana na nieruchomosci stanowiącej własność osoby trzeciej Spółdzielcze - własnościowe prawo lokalu mieszkalnego Użytkowanie wieczyste działki gruntu Tytuł prawny nieruchomości: Odrębna własność lokalu mieszkalnego Własność Czy nieruchomość ma urządzoną KW? TAK NIE Nr księgi wieczystej... Czy w nieruchomości zaproponowanej jako przedmiot zabezpieczenia prowadzona jest / będzie działalność gosparcza (tyczy całej posesji, w tym garażu): TAK NIE Procent powierzchni, na której jest/będzie prowadzona działalność gosparcza...% Inne zabezpieczenie: Czy został złożony w Sądzie wniosek o wpis hipoteki w związku z udzielonym kredytem: Tak Nie Czy został złożony w Banku pis z księgi wieczystej nieruchomości z wpisaną hipoteką na rzecz Banku Tak Nie Niniejszym upoważniam Bank pobrania setek naliczonych dnia pobrania ostatniej raty setkowej dnia ppisania aneksu umowy kredytowej/ pożyczki (w przypadku przewalutowania /pozyczki). Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości/ buwy ognia i innych zdarzeń losowych: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców Banku Millennium) Polisa indywidualna Cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe Kredytobiorców Banku Millennium) Polisa indywidaualna Zabezpieczenia przejściowe: Ubezpieczenie czasu ustanowienia hipoteki Inne (jakie?): U B E Z P I E C Z E N I A O Ś W I A D C Z E N I A Oświadczam, że po 1990 roku: W N I O S K O D A W C Ó W Wnioskawca I - ppis Wnioskawca II - ppis Wnioskawca III - ppis Wnioskawca IV - ppis Należy wypełnić w przypadku finansowania kredytem nieruchomości buwanej przez dewelopera Oświadczam, że: posiadam nie posiadam - co najmniej 5% udziałów/ akcji dewelopera realizującego inwestycję, w ramach której następuje buwa Nieruchomości, na nabycie której jest przeznaczony Kredyt, jestem nie jestem - członkiem zarządu lub rady nadzorczej tego dewelopera. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wysokością opłat związanych ze zmianami w umowie, wskazanymi w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku oraz zobowiązuję się zapewnienia i utrzymywania na moim rachunku, służącym obsługi, na czas trwania analizy nieniejszego wniosku śrków na pokrycie opłat za wnioskowane przeze mnie czynności. Świamy) powiedzialności karnej z art. 297 Keksu karnego ( Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby (...) przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę kumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenie tyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego (...) plega karze pozbawienia wolności 3 miesięcy lat 5 oświadczamy), że wszystkie pane przez mnie / przez nas dane są zgne ze stanem faktycznym. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, ( Bank ) informuje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz kumentach niego łączonych, jak również zawarte w innych umowach i kumentach sporządzanych w związku z czynnościami bankowymi konywanymi przez Panią/Pana z Bankiem, są zbierane przez Bank w oparciu o informacje przekazane przez Panią/Pana i - w przypadku braku Pani/Pana stosownej datkowej zgy, której udzielenie jest browolne - będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu należytego wykonania umowy/umów, których stronami są lub będą Bank i Pani/Pan oraz w celu przekazywania informacji o pruktach i usługach oferowanych przez Bank. W przypadku braku Pani/Pana stosownej datkowej zgy, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pmiotom uprawnionym na pstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na pstawie zawartych przez Bank umów, służących w szczególności realizacji czynności bankowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Ustępnienie danych osobowych jest browolne. Wyrażam zgę na sprawdzenie przez Bank danych panych w niniejszym wniosku kredytowym i załączonych niego kumentach, w szczególności w drze telefonicznej weryfikacji. Wyrażam zgę na wysyłanie na pany przeze mnie adres informacji handlowych, tyczących nowych pruktów i usług oferowanych przez Bank zgnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz ze zm.* * możliwość skreślenia Wyrażam zgę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu pruktów i usług pmiotów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących jednostki powiązane z Bankiem (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).* * możliwość skreślenia Bank Millennium SA informuje, że zasady rozpatrywania wniosku i udzielenia /pożyczki hipotecznej zawarte są w "Regulaminie kredytowania osób ch w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.", stępnym w placówkach Banku Millennium i na stronie internetowej Wyrażam zgę na objęcie udzielanego mi przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ubezpieczeniem przez TU EUROPA S.A. w zakresie: ubezpieczenie czasu ustanowienia hipoteki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego W związku z powyższym oświadczam, co następuje: 1. Wyrażam/y zgę na przekazanie przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa (dalej Bank) moich/ naszych danych osobowych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie TU EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz objęcia /pożyczki ochroną ubezpieczeniową czasu ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości i/lub z tytułu niskiego wkładu, oraz obsługi tego ubezpieczenia w każdy sposób niezbędny dla realizacji tego celu, w tym prowadzenia postępowania likwidacyjnego. 2. Przyjmuję/jemy wiamości fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 jest administratorem moich/naszych danych osobowych oraz iż przysługuje mi/nam prawo stępu treści przetwarzanych danych osobowych będących w posiadaniu TU EUROPA SA i prawo ich poprawiania oraz fakt, że przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z ubezpieczeniem wymaga uzyskania mojej/ naszej uprzedniej pisemnej zgy. Jednocześnie przyjmuję/emy wiamości, że przekazanie danych jest browolne. Miejscowość i data złożenia wniosku Czytelne ppisy wnioskawcy(ów) Miejscowość i data złożenia wniosku Poświadczam własnoręczność ppisu/-ów Wnioskawcy/-ów. Ppis i pieczątka imienna lub czytelny ppis osoby przyjmującej wniosek Miejscowość i data K Partnera Bank Millennium S.A. Data Nr placówki Dane Przedstawiciela Banku Nr telefonu Informacje/ uwagi Pracownika przyjmującego Wniosek o zmianę warunków /pożyczki Id pracownika Nr faxu Id pracownika Parafka przyjmującego wniosek Strona 5 z 5 Parafka/i Wnioskawcy/ów

Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr...

Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr... Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr... W niniejszym Wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593

Bardziej szczegółowo

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu

Nabywca / Pozostały Nabywca / Pozostały. Imiona i nazwisko: typ dokumentu Wniosek o udzielenie Kredytu mieszkaniowego MdM rodzaj kredytu: wnioskowana kredytu w : nr wniosku..... liczba wnioskodawców: 1 2 3 4 liczba gospodarstw domowych wnioskujących o kredyt: 1 2 3 4 liczba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Numer wniosku kredytowego... Data przyjęcia... Promocja: nie 1 / tak 1 (jaka?).. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH: Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej

Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki hipotecznej Nr wniosku: Nr doradcy: Rodzaj kredytu: mieszkaniowy konsolidacyjny pożyczka hipoteczna Liczba wnioskodawców: 1 2 3 4 Liczba gospodarstw domowych wnioskujących

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM KONSOLDACYJNEGO UNWERSALNEGO KREDYTU HPTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik Nr 1 C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (dd-mm-rrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny ( z Wnioskiem o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny) Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo