ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa OBIEKT: PAŁAC PREZYDENCKI Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 TEMAT PRACY: Projekt budowlano wykonawczy Remontu sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego w Pałacu Prezydenckim ZESPÓŁ AUTORSKI: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St /73 zaśw. konserw. 134/94 PSOZ mgr inż. arch. Monika Maślanka Kozikowska mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St 172/90 mgr inż. Piotr Grabowski upr. proj. St 755/89 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. 3960/61 zaśw. konserw. 135/94 PSOZ Warszawa, kwiecień 2008

2 Warszawa, kwiecień 2008 r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z kwietnia 2004 r.) oświadczam, że: Projekt Budowlany Wykonawczy Remontu Sanitariatów na I piętrze w Skrzydle Południowym Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Główny Projektant: Sprawdzający: inż. arch. Teresa Dobiszewska mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. St 1773/73 upr. bud. 3960/61 zaśw. konserw. 134/94/PSOZ zaśw. konserw. 135/94/PSOZ

3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1. Projekt architektoniczny inż. arch Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat. 134/94 PSOZ Sprawdzający: mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. 3960/61 zaśw. konserwat. 135/94 PSOZ 2. Projekt instalacji sanitarnych mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90 Sprawdzający: mgr inż. Anna Odrzywołek upr. bud. St - 54/84 3. Projekt instalacji elektrycznych mgr inż. Piotr Grabowski upr. proj. St - 755/89 Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Gierlotka Bagińska upr. proj. Wa - 381/92 2

4 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. WSTĘP 1.1. Dane formalne 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Istota projektu 1.4. Dane wyjściowe 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 2.1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY II. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH III. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH IV. KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE 2.2. ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE Ogólne informacje i opis stanu istniejącego Wytyczne konserwatorskie Działania projektowe Zakres prac Informacje dotyczące projektów instalacji 2.3. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 2.4. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2.5. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻ (nie dotyczy) 2.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA 3. ZAŁĄCZNIKI 3.1. Uprawnienia budowlane i Zaświadczenia Konserwatorskie 3.2. Zaświadczenia: - Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów - Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 3.3. Oświadczenie o zgodności dokumentacji z Prawem Budowlanym 3

5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Autor: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat. 134/94 PSOZ

6 1. WSTĘP 1.1. DANE FORMALNE Inwestor i Użytkownik: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa Zleceniodawca: Kancelaria Prezydenta RP Biuro Administracyjno Finansowe ul. Wiejska 10, Warszawa Projektanci: Gł. Projektant inż. arch. Teresa Dobiszewska mgr. inż. Anna Adamczyk mgr. inż. Piotr Grabowski 1.2. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE - Umowa o dzieło - Uzgodnienia z Inwestorem 1.3. ISTOTA PROJEKTU Jest to jednorazowe opracowanie dotyczące remontu i przebudowy istniejących sanitariatów usytuowanych w końcu korytarza I piętra Skrzydła Południowego. Projekt ma na celu dostosowanie powyższych pomieszczeń do obecnych potrzeb użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poprawę ich estetyki i standardu wykończenia odpowiednio do rangi obiektu DANE WYJŚCIOWE - Ustalenia z Inwestorem - Pomiary i badania własne - Materiały archiwalne 4

7 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 2.1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje trzy wydzielone części branżowe z podziałem na cześć opisową i rysunki ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE - W istniejącym obrysie sanitariatów projektuje się zmianę układu pomieszczenia wraz z obniżeniem ich wysokości. Zachowując dotychczasową funkcje rezygnuje się z obecnego podziału na sanitariat damski i męski, wydziela się natomiast pomieszczenie pomocnicze z odrębnym wejściem. - Jako materiał wykończeniowy ścian, posadzek i blatów pod umywalkę i zlewozmywak przewiduje się elementy marmurowe. - Wymienia się na nową stolarkę wszystkich drzwi z zachowaniem podziałów i detalu architektonicznego i dostosowaniem do normatywnych szerokości otworów. - Zmienia się również wszystkie urządzenia sanitarne i formy oświetlenia z podłączeniem do istniejącego systemu poszczególnych instalacji Informacje ogólne Omawiane sanitariaty, widniejące na planach pałacu z okresu międzywojennego, usytuowane są w Skrzydle Południowym w końcu korytarza I piętra, w sąsiedztwie bocznej klatki schodowej i pomieszczeń zaplecza gospodarczo recepcyjnego. Zespół sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej ~ 7,5 m² z symetrycznym układem przestrzennym, podzielony jest na sanitariat damski i sanitariat męski. Wysokość pomieszczeń = 2, 98 m. - Drzwi zewnętrzne z korytarza płycinowe jednoskrzydłowe o trzech górnych płycinach szklonych. Wymiary w świetle ościeżnic 80 x 212 cm. Profile stolarki drobne, nawiązujące rysunkiem do powtarzalnych profili w pozostałych drzwiach korytarza. Drzwi do kabin gładkie z szybą u góry, jednoskrzydłowe. Wymiary w świetle futryn 60 x 210 cm. Cała stolarka malowana na biało. Stan techniczny wszystkich elementów ze śladami znacznego zużycia. 5

8 - Ściany wszystkich pomieszczeń wyłożone do wysokości 2,20 m płytkami glazury 15 x 20 cm w kolorze przełamanej bieli. Sufity i ściany powyżej glazury w białym tynku. Na posadzkach płytki ceramiczne 20 x 20 cm w kolorze szaro niebieskim. Standard wykonania poniżej przeciętnego. - Otwory wentylacyjne ~ ø 15 cm w sufitach kabin ponad miskami ustępowymi. - Grzejnik żeberkowy CO w sanitariacie męskim przy wejściu z korytarza. - Oświetlenie żarowe nad umywalkami i w kabinach kinkietowe. - Wyposażenie sanitarne wraz z bateriami standardowe Wytyczne konserwatorskie - Pozostawia się istniejący obrys zewnętrzny zespołu pomieszczeń oraz symetryczną lokalizację wejść z korytarza. - W świetle jednoznacznie określonego sposobu użytkowania projektowanych pomieszczeń, zbędny staje się dotychczasowy podział na sanitariat damski i sanitariat męski. Podział taki istnieje w pozostałych sanitariatach, dostępnych z tego samego korytarza. W pozostawionym obrysie zmienia się układ ścianek działowych odpowiednio do obecnych potrzeb użytkowych. Zaniechanie istniejącego podziału pozwala na ukształtowanie pojedynczego sanitariatu zgodnie z normatywem oraz na wydzielenie niezależnego pomieszczenia pomocniczego. Dla poprawy proporcji niewielkich pomieszczeń obniża się ich wysokość z 2,98 m do 2,50 m w świetle podwieszonego stropu. - Ze względu na wymogi Prawa Budowlanego zwiększa się szerokość otworów drzwiowych. Dla drzwi wejściowych 85 cm w świetle ościeżnic, dla drzwi do kabiny do 80 cm. Pozostawia się rodzaj stolarki drzwi wejściowych, ich podział architektoniczny i rysunek profili. Drzwi do kabiny przewiduje się jako gładkie bez szyby. Pozostawia się wykończenie stolarki w kolorze białym. 6

9 Mosiężne okucia należy ujednolicić w dostosowaniu do pozostałych drzwi w korytarzu. - Okładzinę ścian do samego sufitu oraz wszystkie posadzki przewiduje się z płyt marmurowych o stonowanych odcieniach, bez wyrazistego rysunku. Blat pod umywalką w sanitariacie i blat pod zlewozmywak w pomieszczeniu pomocniczym z marmuru jak ściany. - Osprzęt o formach tradycyjnych w kolorze jasnym zharmonizowanym z rodzajem marmuru na ścianach. - Oświetlenie żarowe, oprawy oświetleniowe proste w formie ze szkłem matowym. Uwaga: Niniejsze opracowanie winno być wskazówką przy remoncie w przyszłości pozostałych sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego. Obecny stan techniczny i standard wykończenia wymagają poprawy ich estetyki odpowiednio do funkcji tej części Pałacu oraz dostosowania do współczesnych norm Podstawowe działania i decyzje projektowe Zgodnie z istotą i celem opracowania przyjęto co następuje: - Pozostawia się całkowitą powierzchnię pomieszczeń istniejących sanitariatów w istniejącym obrysie. Dla poprawienia proporcji niewielkich stosunkowo wnętrz obniża się ich wysokość do 2,5 metra. Z uwagi na określony przez inwestora sposób użytkowania, rezygnuje się z dotychczasowego podziału na sanitariat damski i męski w ograniczonych gabarytach, niezgodnych z przepisami. Zmieniając przebieg wewnętrznych ścian działowych projektuje się sanitariat pojedynczy o normatywnych powierzchniach, zapewniających komfort użytkowania. W miejscu obecnego przedsionka sanitariatu damskiego wydziela się pomieszczenie pomocnicze z niezależnym wejściem. - Nie zmienia się symetrycznie usytuowanych wejść z korytarza do pomieszczeń, poszerza się natomiast ich otwory w kierunku ścian zewnętrznych. Przyjmuje się szerokość otworu w świetle futryn: 85 cm dla drzwi wejściowych i 80 cm dle drzwi wewnętrznych. 7

10 W nowoprojektowanej stolarce drzwiowej zachowuje się jej rodzaj, podział architektoniczny i profile oraz sposób wykończenia. - Wykończenie ścian przewidziano w okładzinie z elementów marmurowych o dużych gabarytach, z marmuru tureckiego ROSA TEA w odcieniu różowiejącego beżu z delikatnym linearnym użyleniem. Posadzki z płyt marmuru greckiego RITSONA RED harmonizujący z kolorystyką ścian, o nieco ciemniejszej tonacji. Oprócz wyżej wymienionego można zastosować na posadzki także hiszpańskie marmury ROCHO ALICANTE lub MELANGE. Blaty pod umywalką w pomieszczeniu nr 1 i w pomieszczeniu pomocniczym z marmuru jak okładzina ścian. - Wentylacja grawitacyjna ze wspomożeniem wentylatorkiem osiowym sterowana: w kabinie w.c., wewnętrznym przedsionku i pomieszczeniu pomocniczym przez otwory w stropie podwieszanym ø 15 cm. Otwory maskowane prefabrykowaną kratką osłonową w kolorze białym. Podłączenie przez pustkę między stropami do istniejących kanałów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej od strony Bristolu, elastycznymi przewodami SPIRO, osobno dla kabiny w.c. i przedsionka wraz z pomieszczeniem pomocniczym. - W projektach instalacji sanitarnych i elektrycznych zakłada się korzystanie z mediów istniejących. Odpowiednio dla nowego układu pomieszczeń zmienia się lokalizację miski ustępowej i umywalki w sanitariacie. Zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym sytuuje się w miejscu dotychczasowej umywalki w sanitariacie damskim. Projektowane urządzenia podłącza się do istniejącego systemu instalacji sanitarnych. Likwiduje się jako zbędną instalację CO z uwagi na optymalne dla pomieszczeń projektowanych warunki termiczne. Pozostawia się istniejącą instalację elektryczną z dostosowaniem do projektowanych punktów świetlnych. - Przewiduje się wymianę wszystkich elementów wyposażenia sanitarnego i opraw oświetleniowych. 8

11 Zakres prac I. Roboty zabezpieczające, demontaż, rozbiórki I.1. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - W bezpośrednim sąsiedztwie sanitariatów zabezpieczyć płytami i folią posadzkę korytarza oraz najbliższa klatkę schodową między I piętrem i parterem. Osłonić płytami i folią w formie wygrodzenia pozostałą część korytarza. I.2. DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI - Zdemontować następujące elementy w sanitariatach do wymiany na nowe: Osprzęt sanitarny wraz z wyposażeniem, oprawy oświetleniowe oraz grzejnik centralnego ogrzewania. Całą stolarkę drzwi wejściowych i wewnętrznych. Ceramiczną okładzinę ścian i płytki ceramiczne posadzki wraz z podłożem na głębokość ~ 10 cm. Zbić tynki na ścianach powyżej okładziny. Rozebrać w całości istniejący strop podwieszany oraz wewnętrzne ścianki działowe na całej wysokości. Uwaga: Zakresy demontażu przewodów i elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych ujęte są w projektach branżowych. II. Roboty budowlane - Rozkuć otwory drzwi wejściowych według wskazań na rzucie rys. 2 na szerokość światła ościeżnic = 85 cm i zdemontować istniejące nadproża. - Nowe ścianki działowe wewnętrzne gr. 12 cm wykonać z cegły pełnej na wysokość aż do spodu stropu konstrukcyjnego ~ 4,30 m. Wymiary otworów drzwi wewnętrznych w świetle ościeżnic = 80 x 206 cm. - Nadproża w ścianach wewnętrznych nad otworami poszerzonymi z belek stalowych I 120 lub z beleczek wylewanych z betonu. - Stropy podwieszane na wysokość 2,50 m od posadzki z płyt GKB kartonowo gipsowych wodo i ognioodpornych na stelażu stalowym systemowe. W stropach wykonać otwory ø 15 cm dla wentylacji grawitacyjnej, według oznaczeń na rzutach: dla pom. 1,2,3. 9

12 - Podłoże pod posadzkę z płyt marmurowych wykonać z zaprawy cementowej RZ 10 na grubość ~ 10 cm. Tak wykonane podłoże zagruntować a następnie położyć izolację typu DEITERMANN w postaci przepony bezspoinowej z wywinięciem na całe powierzchnie ścian. Na narożach stosować taśmę SUPERFLEX 50. Bezpośrednio na izolacje układa się na klej płyty posadzki i płyty okładziny ścian. Uwaga: Wszystkie materiały izolacyjne, klej i fugi winny być dobrane do tego samego systemu. III. Stolarka drzwiowa - Cała stolarka drzwiowa wymieniana jest na nową wg rys. nr 5 i 6 Drzwi wejściowe D1 jednoskrzydłowe płycinowe czteropłycinowe z drewna sosnowego. Dolna płycina drewniana, trzy płyciny górne w szkle piaskowanym. Podział architektoniczny i wszystkie profile odwzorowane z drzwi istniejących. Światło ościeżnic 85 x 206 cm. Drzwi wewnętrzne D2 jednoskrzydłowe pełne z drobnym profilem okalającym z drewna sosnowego. Światło ościeżnic 80 x 206 cm. - We wszystkich skrzydłach zastosować dołem nawiercane otwory z osadzeniem mosiężnych tulejek. - Okucia w obu typach drzwi na zamówienie w oparciu o wzór z okuć zachowanych w drzwiach korytarza, wskazany przez Nadzór Autorski. Zawiasy stalowe okładane mosiądzem. Klamki i rozetki mosiężne. Rodzaj zamków do ustalenia z inwestorem. - Wykończenie farbą do drewna akrylową w kolorze białym na pół-mat. Uwaga: Wszystkie profile muszą być zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 10

13 IV. Roboty wykończeniowe IV.1. ELEMENTY MARMUROWE - Posadzki z płyt marmuru greckiego RITSONA RED lub hiszpańskiego MELANGE i ROCHO ALICANTE zbliżonych kolorystyką i rysunkiem, grubości 3 cm. Wielkość płyt podana na rzucie i w wykazie kamienia. Przyjmuje się poziom posadzek marmurowych 1,5 cm poniżej drewnianej posadzki korytarza. Przy styku posadzki kamiennej wprowadzić oddzielający element mosiężny. Podłoże pod posadzkę i rodzaj izolacji opisane w punkcie II. Płyty posadzki układać na klej systemowy z łączeniem na styk. - Okładzina ścian z marmuru tureckiego ROSA TEA grubości 2 cm. Kompozycja płyt we wszystkich pomieszczeniach w układzie pionowym. Wysokość płyt = 80 cm i 170 cm szerokości dostosowane do gabarytów ścian. Wymiary poszczególnych płyt podane są na widokach i w wykazie. Przed przycięciem płyt sprawdzić wymiary ścian w naturze. Ewentualne przycinanie stosować w płytach skrajnych. Otwory w płytach na gniazdka instalacji elektrycznych wycinać w trakcie realizacji odpowiednio do potrzeb. Płyty naroża łączyć wg. rysunku nr 6 detalu 1: 1. Mocowanie płyt na ścianach przez klejenie na powłoce systemowej izolacji. Uwagi ogólne dotyczące posadzki i okładzin ścian: Elementy posadzki okładzin ścian łączyć na tzw. styk. Kolor systemowych fug dobrany do koloru płyt winien uzyskać akceptacje Nadzoru Autorskiego. Płyty marmuru przed zakupem materiału oraz skolorowanie elementów przed ostatecznym montażem muszą uzyskać akceptację nadzoru Autorskiego. - Blaty pod umywalką i pod zlewozmywak w sanitariacie i pomieszczeniu pomocniczym z płyt grubości 3 cm z marmuru ROSA TEA jak okładzina ścian. Wymiary elementów wg rysunku nr 7. 11

14 Krawędzie widoczne tworzące profil z podklejonym elementem wg detalu 1: 1, rys. nr 7 Płaszczyzny widoczne w polerze. Otwory na umywalkę, zlewozmywak i baterie należy wycinać w warunkach warsztatowych odpowiednio do zakupionych elementów wyposażenia. Mocowanie obu części blatów przy umywalce przez oparcie przy ścianach bocznych na pionowych elementach z marmuru jak okładzina ścian i wspornikach ze stali nierdzewnej od strony umywalki. Blat w pomieszczeniu pomocniczym stanowiący pojedynczy element z otworem na zlewozmywak oprzeć na szafkach wyposażenia z zakupu. IV.2. TYNKI, ELEMENTY SZTUKATORSKIE - Na nowych ścianach działowych oraz na ściankach po zbiciu dotychczasowej okładziny ceramicznej i tynku powyżej wykonać równomierny podkład pod klejenie płyt marmurowych. - Podwieszane sufity pokryć sztablaturą. Profil przy suficie wykonać jako profilowana wlepkę sztukatorską, rys. nr 7. - Sufity wraz z profilem malować powierzchniowymi farbami sprawdzonych firm np. CAPAROL, BAYOSAN w kolorze białym. V. Oświetlenie pomieszczeń - We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się oświetlenie żarowe. Punkty świetlne na sufitach w pomieszczeniach nr 1 i 4. Punkty świetlne na ścianach w pomieszczeniach nr 2 i 3 na wysokości 185 cm od posadzki oraz w pomieszczeniu nr 1 przy lustrze na wysokości 165 cm. Oprawy świetlne katalogowe z zakupu. Na sufitach plafoniery, na ścianach kinkiety. We wszystkich oprawach szkło matowane białe. Wyłączniki przy wejściach białe. Gniazdka wtykowe wewnątrz dobrane do koloru marmuru. 12

15 VI. Wyposażenie pomieszczeń W POMIESZCZENIACH SANITARIATU: - Przewiduje się wyposażenie sanitarne stałe katalogowe z importu uznanych firm: np. ROCA, DURAVIT, VILLOROY w kolorze ecru dobrane do koloru marmuru ścian. Umywalka półblatowa z krytym syfonem w pom. nr 1 firmy ROCA typ GEORGIA 60 x 49 cm szt. 1 oraz miska ustępowa wisząca tej samej firmy osadzona w elemencie typu GEBERIT szt. 1 Umywalka kątowa wisząca z krytym syfonem firmy VILLEROY typ SUBWAY 32 cm szt. 1 Baterie sztorcowe w chromie satynowanym firmy HANSGROHE komp. 2 - Galanteria łazienkowa w chromie satynowanym np. firmy EMCO Uchwyt z mydelniczką w pom. 1 i 2 szt. 2 Pojemnika mydło w płynie w pom. 1 i 2 szt. 2 Uchwyt na papier toaletowy w pom. 3 szt. 1 Pojemnik na ręczniki papierowe w pom. 1 i 2 szt. 2 Pojemnik na odpadki pedałowy w pom. 1 i 3 szt. 2 Szczotka z klapką w pom. 3 szt. 1 Haczyki pojedyncze w pom. 1,2, 3 szt. 3 Suszarka do rąk w pom. 1 i 2 szt. 2 - lustro kryształowe z fazą, naklejane 99 x 99 szt. 1 W POMIESZCZENIU POMOCNICZYM - Zlewozmywak ze stali nierdzewnej nablatowy np. firmy FRANKE typ PMX 41 lub FRANKE RAMBLA typ PMN 610 ECO - Galanteria jak wyżej w chromie satynowanym Pojemnik na mydło w płynie szt. 1 Pojemnik na ręczniki papierowe szt. 1 13

16 Pojemnik na odpadki pedałowy szt. 1 Wieszak poprzeczka 40 cm na ręczniki papierowe szt. 1 Haczyki pojedyncze szt. 2 Suszarka do rąk szt. 1 - Szafka pod blat z płyt MDF z zakupu katalogowa w kolorze ecru szerokość ~ 60 cm głębokość max. 40 cm, wysokość 73 cm pod blat szt. 2 Uwaga: Wybór ostateczny elementów wyposażenia oraz lokalizacja elementów galanteryjnych według wskazań Nadzoru Autorskiego Informacje dotyczące projektów instalacji. I. INSTALACJE SANITARNE: szczegółowe rozwiązania w części branżowej. Projekt branżowy obejmuje instalacje wody zimnej i ciepłej oraz kanalizację w nowym układzie architektonicznym pomieszczeń dotychczasowych sanitariatów. Wymieniane przewody instalacji z aktualnym rozprowadzeniem włącza się w istniejący system instalacji w obiekcie. - Przewody wody zimnej i ciepłej z elementów miedzianych, w podejściach do urządzeń przewiduje się zawory kulowe. - Podejścia kanalizacyjne z przewodów PVC lub HPDE. - Urządzenia sanitarne określone są i usytuowane w projekcie architektonicznym. - W pomieszczeniach nie przewiduje się instalacji centralnego ogrzewania. II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: szczegółowe rozwiązania w części branżowej. Zakres opracowania dotyczy: Zmian w tablicach oświetleniowych. Instalację zasilania gniazd wtyczkowych. Ochronę od porażeń. - W tablicy oświetleniowej i siły instaluje się nowe zabezpieczenia obwodów oświetlenia i zasilania gniazd wtyczkowych. - Instalacja oświetlenia obejmuje zasilania opraw oświetlenia ogólnego w w.c. - Instalacja siły obejmuje zasilanie gniazd wtykowych w w.c. 14

17 - Ochrona od porażeń przewiduje samoczynne wyłączanie zasilania przez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 ma. Opracowała: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat.134/94 PSOZ 15

18 Spis rysunków 1. Rzut i przekrój stan istniejący 1: Rzut i przekrój projekt 1: Rzut, aranżacja, układ posadzki 1: Widoki ścian 1: Stolarka drzwi widoki 1: Stolarka drzwi detale 1: 1 7. Detal fasetki, profil blatów murowanych 1: 1

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO REMONTUSANITARIATÓW NA I PIĘTRZE W SKRZYDLE PD PAŁACU PREZYDENCKIEGO I. Zakres robót zamierzenia budowlanego wg kolejności realizacji poszczególnych robót dotyczących modernizacji budynku. I.I. Demontaż, roboty rozbiórkowe Demontaż osprzętu sanitarnego, instalacji c.o., opraw oświetleniowych Demontaż drzwi wejściowych i wewnętrznych do sanitariatów Zbicie okładziny ceramicznej i tynków ponad płytkami Zbicie istn. posadzek ceramicznych wraz z podłożem Rozbiórka w całości ścian działowych i stropów podwieszanych I.II. Roboty budowlane Rozkucie otworów drzwi wejściowych dla poszerzenia Wykonanie projektowanych ścian działowych z cegły i nadproży z belek stalowych. Włączenie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń w istn. kanały Montaż sufitów podwieszanych systemowych z płyt GKB Wykonanie podłoża pod posadzkę marmurową wraz z izolacją wywiniętą na całe ściany Wykonanie orurowania i okablowania instalacyjnego I.III. Roboty wykończeniowe Montaż stolarki drzwiowej Ułożenie okładziny marmurowej na ścianach Montaż stelaża do wc i armatury sanitarnej w pomieszczeniach. Montaż oświetlenia i gniazd wtykowych. Ułożenie posadzek marmurowych Montaż blatów marmurowych pod umywalkę i zlewozmywak Montaż osprzętu sanitarnego i wyposażenia Montaż zabudowy meblowej w pom. pomocniczym II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W czasie remontu pomieszczeń nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji które w sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia robotników i osób postronnych. Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.

20 III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie prac budowlanych. W czasie realizacji prac modernizacyjnych stosowane będą materiały, maszyny i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wszyscy pracownicy budowy będą posiadali świadectwa przeszkolenia w zakresie obowiązujących przepisów bhp i sanepid. na stanowisku pracy. W czasie wykonywania prac możliwe są następujące wydarzenia : - upadki na skutek nieuwagi - zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, luźnymi i ruchomymi - uderzenia demontowanymi elementami lub narzędziami - uderzenie elementem przenoszonym nowym lub demontowanym - porażenie prądem w przypadku nie odłączenia napięcia Wymienione wydarzenia mogą spowodować: - drobne urazy kończyn dolnych i górnych, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, urazy oczu, zranienia głowy. - skutki porażenia prądem IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. W trakcie realizacji nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Przewidziano szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik Budowy. V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. a. Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami; 1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930)

21 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia ) b. Winny być przestrzegane w szczególności następujące zasady: poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy. W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porządkującym polskie prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować: - oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych - oświetlenie stanowisk pracy - kaski ochronne - okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających - obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac - rękawice ochronne - nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych - ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza oraz kaski ochronne powinny posiadać logo firmy i określoną kolorystykę. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:

22 - przy pracy w hałasie Z> 85 db (A) indywidualne ochronniki słuchu - przy pracy w zapyleniu maski przeciwpyłowe - przy pracach gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla oczu- okulary ochronne - przy pracach spawalniczych maski, fartuchy, rękawice spawacza Na budowie szczególną uwagę należy przywiązać do właściwej organizacji ręcznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy. Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów tam gdzie to możliwe należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe. Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów. Masa przedmiotów przenoszonych prze jednego pracownika nie może przekraczać: 30kg przy pracy stałej, 50kg przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30kg na wysokość powyżej 4m lub na odległość przekraczającą 25m. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4m i masę 30kg,powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 25kg przy pracy stałej, 42 kg przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500kg. Sposób ładowania oraz rozmieszczenie ładunków na taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na taczkach nie powinny wystawać poza obrys taczki i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100kg po twardej nawierzchni i 75kg po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest

23 przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200m. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego: - w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty) - podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod kątem stanu zagrożenia pożarowego - zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych - sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. - rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od kłódek przechowywane w biurze budowy - konserwacja i obsługa urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia - wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w miejscach łatwo dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego wyłączenia Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy w odpowiednią ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w niezbędny sprzęt gaśniczy. Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. powinien być sprawny, atestowany i posiadać legalizację producenta

24

25

26

27

28

29

30

31 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Autor: mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90

32 ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa OBIEKT: PAŁAC PREZYDENCKI Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 TEMAT PRACY: Projekt budowlano wykonawczy Remontu sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego w Pałacu Prezydenckim: Branża: Instalacje sanitarne ZESPÓŁ AUTORSKI: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St -1773/73 zaś w. konserw. 134/94 PSOZ mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Anna Odrzywołek upr. bud. 54/84 Warszawa, kwiecień 2008

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 20 844 LUBLIN ul: SMYCZKOWA 4 Tel: (0-81) 741-22 - 24 Zleceniodawca: Przedsięwzięcie: Zadanie: Obiekt: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Nazwa obiekt: Remont szatni w bud. 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O B I E K T : H A L A W I E L O F U K C Y J N A D L A M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H T A R G Ó W Ł Ó D Z K I C H A D R E S I N W E S T Y C J I : Łódź ul. Stefanowskiego 17, działka nr 90/3; 90/4; 90/5;

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO BUDOWLANYCH R A M A s. c. R a d o m s k i R., M a c i o s z e k M. 4 6 0 8 3 S t a r e S i o ł k o w i c e, u l. Ż y t n i a 7 N I P 9 9 1 0 3 7 6 3 7 9, R E G O N 1 6 0 1 0 9 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie IV. PROJEKT INSTALACJI WOD. KAN i C.O. WEWNĘTRZNEJ Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie S P I S T R E Ś C I I. Podstawa opracowania: II. Przedmiot i zakres opracowania:

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PTT. Drganizacji Technicznej PROJEKT BUDOWLANY. Koszalin październik 2007. opracował. SławojajrJNowicki btchlip^kt upr. z art. 3W-tfb. nr ew.

PTT. Drganizacji Technicznej PROJEKT BUDOWLANY. Koszalin październik 2007. opracował. SławojajrJNowicki btchlip^kt upr. z art. 3W-tfb. nr ew. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Zespół Burs Międzyszkolnych w Koszalinie ul. Jana Pawła II 17 Temat : modernizacja łazienki ( węzła sanitarnego ) na parterze Inwestor : Dyrekcja Zespołu Burs Międzyszkolnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PROJEKT ZAMIENNY GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA WRAZ Z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (projekt zamienny do projektu budowlanego pozwolenie na budowę nr 668/05 z dnia 6.12.2005r.) Inwestor: Gmina Kępice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo