ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa OBIEKT: PAŁAC PREZYDENCKI Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 TEMAT PRACY: Projekt budowlano wykonawczy Remontu sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego w Pałacu Prezydenckim ZESPÓŁ AUTORSKI: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St /73 zaśw. konserw. 134/94 PSOZ mgr inż. arch. Monika Maślanka Kozikowska mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St 172/90 mgr inż. Piotr Grabowski upr. proj. St 755/89 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. 3960/61 zaśw. konserw. 135/94 PSOZ Warszawa, kwiecień 2008

2 Warszawa, kwiecień 2008 r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z kwietnia 2004 r.) oświadczam, że: Projekt Budowlany Wykonawczy Remontu Sanitariatów na I piętrze w Skrzydle Południowym Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Główny Projektant: Sprawdzający: inż. arch. Teresa Dobiszewska mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. St 1773/73 upr. bud. 3960/61 zaśw. konserw. 134/94/PSOZ zaśw. konserw. 135/94/PSOZ

3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1. Projekt architektoniczny inż. arch Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat. 134/94 PSOZ Sprawdzający: mgr inż. arch. Irena Oborska upr. bud. 3960/61 zaśw. konserwat. 135/94 PSOZ 2. Projekt instalacji sanitarnych mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90 Sprawdzający: mgr inż. Anna Odrzywołek upr. bud. St - 54/84 3. Projekt instalacji elektrycznych mgr inż. Piotr Grabowski upr. proj. St - 755/89 Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Gierlotka Bagińska upr. proj. Wa - 381/92 2

4 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. WSTĘP 1.1. Dane formalne 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Istota projektu 1.4. Dane wyjściowe 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 2.1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY II. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH III. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH IV. KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE 2.2. ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE Ogólne informacje i opis stanu istniejącego Wytyczne konserwatorskie Działania projektowe Zakres prac Informacje dotyczące projektów instalacji 2.3. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 2.4. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2.5. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻ (nie dotyczy) 2.6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA 3. ZAŁĄCZNIKI 3.1. Uprawnienia budowlane i Zaświadczenia Konserwatorskie 3.2. Zaświadczenia: - Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów - Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 3.3. Oświadczenie o zgodności dokumentacji z Prawem Budowlanym 3

5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Autor: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat. 134/94 PSOZ

6 1. WSTĘP 1.1. DANE FORMALNE Inwestor i Użytkownik: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa Zleceniodawca: Kancelaria Prezydenta RP Biuro Administracyjno Finansowe ul. Wiejska 10, Warszawa Projektanci: Gł. Projektant inż. arch. Teresa Dobiszewska mgr. inż. Anna Adamczyk mgr. inż. Piotr Grabowski 1.2. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE - Umowa o dzieło - Uzgodnienia z Inwestorem 1.3. ISTOTA PROJEKTU Jest to jednorazowe opracowanie dotyczące remontu i przebudowy istniejących sanitariatów usytuowanych w końcu korytarza I piętra Skrzydła Południowego. Projekt ma na celu dostosowanie powyższych pomieszczeń do obecnych potrzeb użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poprawę ich estetyki i standardu wykończenia odpowiednio do rangi obiektu DANE WYJŚCIOWE - Ustalenia z Inwestorem - Pomiary i badania własne - Materiały archiwalne 4

7 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 2.1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje trzy wydzielone części branżowe z podziałem na cześć opisową i rysunki ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE - W istniejącym obrysie sanitariatów projektuje się zmianę układu pomieszczenia wraz z obniżeniem ich wysokości. Zachowując dotychczasową funkcje rezygnuje się z obecnego podziału na sanitariat damski i męski, wydziela się natomiast pomieszczenie pomocnicze z odrębnym wejściem. - Jako materiał wykończeniowy ścian, posadzek i blatów pod umywalkę i zlewozmywak przewiduje się elementy marmurowe. - Wymienia się na nową stolarkę wszystkich drzwi z zachowaniem podziałów i detalu architektonicznego i dostosowaniem do normatywnych szerokości otworów. - Zmienia się również wszystkie urządzenia sanitarne i formy oświetlenia z podłączeniem do istniejącego systemu poszczególnych instalacji Informacje ogólne Omawiane sanitariaty, widniejące na planach pałacu z okresu międzywojennego, usytuowane są w Skrzydle Południowym w końcu korytarza I piętra, w sąsiedztwie bocznej klatki schodowej i pomieszczeń zaplecza gospodarczo recepcyjnego. Zespół sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej ~ 7,5 m² z symetrycznym układem przestrzennym, podzielony jest na sanitariat damski i sanitariat męski. Wysokość pomieszczeń = 2, 98 m. - Drzwi zewnętrzne z korytarza płycinowe jednoskrzydłowe o trzech górnych płycinach szklonych. Wymiary w świetle ościeżnic 80 x 212 cm. Profile stolarki drobne, nawiązujące rysunkiem do powtarzalnych profili w pozostałych drzwiach korytarza. Drzwi do kabin gładkie z szybą u góry, jednoskrzydłowe. Wymiary w świetle futryn 60 x 210 cm. Cała stolarka malowana na biało. Stan techniczny wszystkich elementów ze śladami znacznego zużycia. 5

8 - Ściany wszystkich pomieszczeń wyłożone do wysokości 2,20 m płytkami glazury 15 x 20 cm w kolorze przełamanej bieli. Sufity i ściany powyżej glazury w białym tynku. Na posadzkach płytki ceramiczne 20 x 20 cm w kolorze szaro niebieskim. Standard wykonania poniżej przeciętnego. - Otwory wentylacyjne ~ ø 15 cm w sufitach kabin ponad miskami ustępowymi. - Grzejnik żeberkowy CO w sanitariacie męskim przy wejściu z korytarza. - Oświetlenie żarowe nad umywalkami i w kabinach kinkietowe. - Wyposażenie sanitarne wraz z bateriami standardowe Wytyczne konserwatorskie - Pozostawia się istniejący obrys zewnętrzny zespołu pomieszczeń oraz symetryczną lokalizację wejść z korytarza. - W świetle jednoznacznie określonego sposobu użytkowania projektowanych pomieszczeń, zbędny staje się dotychczasowy podział na sanitariat damski i sanitariat męski. Podział taki istnieje w pozostałych sanitariatach, dostępnych z tego samego korytarza. W pozostawionym obrysie zmienia się układ ścianek działowych odpowiednio do obecnych potrzeb użytkowych. Zaniechanie istniejącego podziału pozwala na ukształtowanie pojedynczego sanitariatu zgodnie z normatywem oraz na wydzielenie niezależnego pomieszczenia pomocniczego. Dla poprawy proporcji niewielkich pomieszczeń obniża się ich wysokość z 2,98 m do 2,50 m w świetle podwieszonego stropu. - Ze względu na wymogi Prawa Budowlanego zwiększa się szerokość otworów drzwiowych. Dla drzwi wejściowych 85 cm w świetle ościeżnic, dla drzwi do kabiny do 80 cm. Pozostawia się rodzaj stolarki drzwi wejściowych, ich podział architektoniczny i rysunek profili. Drzwi do kabiny przewiduje się jako gładkie bez szyby. Pozostawia się wykończenie stolarki w kolorze białym. 6

9 Mosiężne okucia należy ujednolicić w dostosowaniu do pozostałych drzwi w korytarzu. - Okładzinę ścian do samego sufitu oraz wszystkie posadzki przewiduje się z płyt marmurowych o stonowanych odcieniach, bez wyrazistego rysunku. Blat pod umywalką w sanitariacie i blat pod zlewozmywak w pomieszczeniu pomocniczym z marmuru jak ściany. - Osprzęt o formach tradycyjnych w kolorze jasnym zharmonizowanym z rodzajem marmuru na ścianach. - Oświetlenie żarowe, oprawy oświetleniowe proste w formie ze szkłem matowym. Uwaga: Niniejsze opracowanie winno być wskazówką przy remoncie w przyszłości pozostałych sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego. Obecny stan techniczny i standard wykończenia wymagają poprawy ich estetyki odpowiednio do funkcji tej części Pałacu oraz dostosowania do współczesnych norm Podstawowe działania i decyzje projektowe Zgodnie z istotą i celem opracowania przyjęto co następuje: - Pozostawia się całkowitą powierzchnię pomieszczeń istniejących sanitariatów w istniejącym obrysie. Dla poprawienia proporcji niewielkich stosunkowo wnętrz obniża się ich wysokość do 2,5 metra. Z uwagi na określony przez inwestora sposób użytkowania, rezygnuje się z dotychczasowego podziału na sanitariat damski i męski w ograniczonych gabarytach, niezgodnych z przepisami. Zmieniając przebieg wewnętrznych ścian działowych projektuje się sanitariat pojedynczy o normatywnych powierzchniach, zapewniających komfort użytkowania. W miejscu obecnego przedsionka sanitariatu damskiego wydziela się pomieszczenie pomocnicze z niezależnym wejściem. - Nie zmienia się symetrycznie usytuowanych wejść z korytarza do pomieszczeń, poszerza się natomiast ich otwory w kierunku ścian zewnętrznych. Przyjmuje się szerokość otworu w świetle futryn: 85 cm dla drzwi wejściowych i 80 cm dle drzwi wewnętrznych. 7

10 W nowoprojektowanej stolarce drzwiowej zachowuje się jej rodzaj, podział architektoniczny i profile oraz sposób wykończenia. - Wykończenie ścian przewidziano w okładzinie z elementów marmurowych o dużych gabarytach, z marmuru tureckiego ROSA TEA w odcieniu różowiejącego beżu z delikatnym linearnym użyleniem. Posadzki z płyt marmuru greckiego RITSONA RED harmonizujący z kolorystyką ścian, o nieco ciemniejszej tonacji. Oprócz wyżej wymienionego można zastosować na posadzki także hiszpańskie marmury ROCHO ALICANTE lub MELANGE. Blaty pod umywalką w pomieszczeniu nr 1 i w pomieszczeniu pomocniczym z marmuru jak okładzina ścian. - Wentylacja grawitacyjna ze wspomożeniem wentylatorkiem osiowym sterowana: w kabinie w.c., wewnętrznym przedsionku i pomieszczeniu pomocniczym przez otwory w stropie podwieszanym ø 15 cm. Otwory maskowane prefabrykowaną kratką osłonową w kolorze białym. Podłączenie przez pustkę między stropami do istniejących kanałów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej od strony Bristolu, elastycznymi przewodami SPIRO, osobno dla kabiny w.c. i przedsionka wraz z pomieszczeniem pomocniczym. - W projektach instalacji sanitarnych i elektrycznych zakłada się korzystanie z mediów istniejących. Odpowiednio dla nowego układu pomieszczeń zmienia się lokalizację miski ustępowej i umywalki w sanitariacie. Zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym sytuuje się w miejscu dotychczasowej umywalki w sanitariacie damskim. Projektowane urządzenia podłącza się do istniejącego systemu instalacji sanitarnych. Likwiduje się jako zbędną instalację CO z uwagi na optymalne dla pomieszczeń projektowanych warunki termiczne. Pozostawia się istniejącą instalację elektryczną z dostosowaniem do projektowanych punktów świetlnych. - Przewiduje się wymianę wszystkich elementów wyposażenia sanitarnego i opraw oświetleniowych. 8

11 Zakres prac I. Roboty zabezpieczające, demontaż, rozbiórki I.1. ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - W bezpośrednim sąsiedztwie sanitariatów zabezpieczyć płytami i folią posadzkę korytarza oraz najbliższa klatkę schodową między I piętrem i parterem. Osłonić płytami i folią w formie wygrodzenia pozostałą część korytarza. I.2. DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI - Zdemontować następujące elementy w sanitariatach do wymiany na nowe: Osprzęt sanitarny wraz z wyposażeniem, oprawy oświetleniowe oraz grzejnik centralnego ogrzewania. Całą stolarkę drzwi wejściowych i wewnętrznych. Ceramiczną okładzinę ścian i płytki ceramiczne posadzki wraz z podłożem na głębokość ~ 10 cm. Zbić tynki na ścianach powyżej okładziny. Rozebrać w całości istniejący strop podwieszany oraz wewnętrzne ścianki działowe na całej wysokości. Uwaga: Zakresy demontażu przewodów i elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych ujęte są w projektach branżowych. II. Roboty budowlane - Rozkuć otwory drzwi wejściowych według wskazań na rzucie rys. 2 na szerokość światła ościeżnic = 85 cm i zdemontować istniejące nadproża. - Nowe ścianki działowe wewnętrzne gr. 12 cm wykonać z cegły pełnej na wysokość aż do spodu stropu konstrukcyjnego ~ 4,30 m. Wymiary otworów drzwi wewnętrznych w świetle ościeżnic = 80 x 206 cm. - Nadproża w ścianach wewnętrznych nad otworami poszerzonymi z belek stalowych I 120 lub z beleczek wylewanych z betonu. - Stropy podwieszane na wysokość 2,50 m od posadzki z płyt GKB kartonowo gipsowych wodo i ognioodpornych na stelażu stalowym systemowe. W stropach wykonać otwory ø 15 cm dla wentylacji grawitacyjnej, według oznaczeń na rzutach: dla pom. 1,2,3. 9

12 - Podłoże pod posadzkę z płyt marmurowych wykonać z zaprawy cementowej RZ 10 na grubość ~ 10 cm. Tak wykonane podłoże zagruntować a następnie położyć izolację typu DEITERMANN w postaci przepony bezspoinowej z wywinięciem na całe powierzchnie ścian. Na narożach stosować taśmę SUPERFLEX 50. Bezpośrednio na izolacje układa się na klej płyty posadzki i płyty okładziny ścian. Uwaga: Wszystkie materiały izolacyjne, klej i fugi winny być dobrane do tego samego systemu. III. Stolarka drzwiowa - Cała stolarka drzwiowa wymieniana jest na nową wg rys. nr 5 i 6 Drzwi wejściowe D1 jednoskrzydłowe płycinowe czteropłycinowe z drewna sosnowego. Dolna płycina drewniana, trzy płyciny górne w szkle piaskowanym. Podział architektoniczny i wszystkie profile odwzorowane z drzwi istniejących. Światło ościeżnic 85 x 206 cm. Drzwi wewnętrzne D2 jednoskrzydłowe pełne z drobnym profilem okalającym z drewna sosnowego. Światło ościeżnic 80 x 206 cm. - We wszystkich skrzydłach zastosować dołem nawiercane otwory z osadzeniem mosiężnych tulejek. - Okucia w obu typach drzwi na zamówienie w oparciu o wzór z okuć zachowanych w drzwiach korytarza, wskazany przez Nadzór Autorski. Zawiasy stalowe okładane mosiądzem. Klamki i rozetki mosiężne. Rodzaj zamków do ustalenia z inwestorem. - Wykończenie farbą do drewna akrylową w kolorze białym na pół-mat. Uwaga: Wszystkie profile muszą być zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 10

13 IV. Roboty wykończeniowe IV.1. ELEMENTY MARMUROWE - Posadzki z płyt marmuru greckiego RITSONA RED lub hiszpańskiego MELANGE i ROCHO ALICANTE zbliżonych kolorystyką i rysunkiem, grubości 3 cm. Wielkość płyt podana na rzucie i w wykazie kamienia. Przyjmuje się poziom posadzek marmurowych 1,5 cm poniżej drewnianej posadzki korytarza. Przy styku posadzki kamiennej wprowadzić oddzielający element mosiężny. Podłoże pod posadzkę i rodzaj izolacji opisane w punkcie II. Płyty posadzki układać na klej systemowy z łączeniem na styk. - Okładzina ścian z marmuru tureckiego ROSA TEA grubości 2 cm. Kompozycja płyt we wszystkich pomieszczeniach w układzie pionowym. Wysokość płyt = 80 cm i 170 cm szerokości dostosowane do gabarytów ścian. Wymiary poszczególnych płyt podane są na widokach i w wykazie. Przed przycięciem płyt sprawdzić wymiary ścian w naturze. Ewentualne przycinanie stosować w płytach skrajnych. Otwory w płytach na gniazdka instalacji elektrycznych wycinać w trakcie realizacji odpowiednio do potrzeb. Płyty naroża łączyć wg. rysunku nr 6 detalu 1: 1. Mocowanie płyt na ścianach przez klejenie na powłoce systemowej izolacji. Uwagi ogólne dotyczące posadzki i okładzin ścian: Elementy posadzki okładzin ścian łączyć na tzw. styk. Kolor systemowych fug dobrany do koloru płyt winien uzyskać akceptacje Nadzoru Autorskiego. Płyty marmuru przed zakupem materiału oraz skolorowanie elementów przed ostatecznym montażem muszą uzyskać akceptację nadzoru Autorskiego. - Blaty pod umywalką i pod zlewozmywak w sanitariacie i pomieszczeniu pomocniczym z płyt grubości 3 cm z marmuru ROSA TEA jak okładzina ścian. Wymiary elementów wg rysunku nr 7. 11

14 Krawędzie widoczne tworzące profil z podklejonym elementem wg detalu 1: 1, rys. nr 7 Płaszczyzny widoczne w polerze. Otwory na umywalkę, zlewozmywak i baterie należy wycinać w warunkach warsztatowych odpowiednio do zakupionych elementów wyposażenia. Mocowanie obu części blatów przy umywalce przez oparcie przy ścianach bocznych na pionowych elementach z marmuru jak okładzina ścian i wspornikach ze stali nierdzewnej od strony umywalki. Blat w pomieszczeniu pomocniczym stanowiący pojedynczy element z otworem na zlewozmywak oprzeć na szafkach wyposażenia z zakupu. IV.2. TYNKI, ELEMENTY SZTUKATORSKIE - Na nowych ścianach działowych oraz na ściankach po zbiciu dotychczasowej okładziny ceramicznej i tynku powyżej wykonać równomierny podkład pod klejenie płyt marmurowych. - Podwieszane sufity pokryć sztablaturą. Profil przy suficie wykonać jako profilowana wlepkę sztukatorską, rys. nr 7. - Sufity wraz z profilem malować powierzchniowymi farbami sprawdzonych firm np. CAPAROL, BAYOSAN w kolorze białym. V. Oświetlenie pomieszczeń - We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się oświetlenie żarowe. Punkty świetlne na sufitach w pomieszczeniach nr 1 i 4. Punkty świetlne na ścianach w pomieszczeniach nr 2 i 3 na wysokości 185 cm od posadzki oraz w pomieszczeniu nr 1 przy lustrze na wysokości 165 cm. Oprawy świetlne katalogowe z zakupu. Na sufitach plafoniery, na ścianach kinkiety. We wszystkich oprawach szkło matowane białe. Wyłączniki przy wejściach białe. Gniazdka wtykowe wewnątrz dobrane do koloru marmuru. 12

15 VI. Wyposażenie pomieszczeń W POMIESZCZENIACH SANITARIATU: - Przewiduje się wyposażenie sanitarne stałe katalogowe z importu uznanych firm: np. ROCA, DURAVIT, VILLOROY w kolorze ecru dobrane do koloru marmuru ścian. Umywalka półblatowa z krytym syfonem w pom. nr 1 firmy ROCA typ GEORGIA 60 x 49 cm szt. 1 oraz miska ustępowa wisząca tej samej firmy osadzona w elemencie typu GEBERIT szt. 1 Umywalka kątowa wisząca z krytym syfonem firmy VILLEROY typ SUBWAY 32 cm szt. 1 Baterie sztorcowe w chromie satynowanym firmy HANSGROHE komp. 2 - Galanteria łazienkowa w chromie satynowanym np. firmy EMCO Uchwyt z mydelniczką w pom. 1 i 2 szt. 2 Pojemnika mydło w płynie w pom. 1 i 2 szt. 2 Uchwyt na papier toaletowy w pom. 3 szt. 1 Pojemnik na ręczniki papierowe w pom. 1 i 2 szt. 2 Pojemnik na odpadki pedałowy w pom. 1 i 3 szt. 2 Szczotka z klapką w pom. 3 szt. 1 Haczyki pojedyncze w pom. 1,2, 3 szt. 3 Suszarka do rąk w pom. 1 i 2 szt. 2 - lustro kryształowe z fazą, naklejane 99 x 99 szt. 1 W POMIESZCZENIU POMOCNICZYM - Zlewozmywak ze stali nierdzewnej nablatowy np. firmy FRANKE typ PMX 41 lub FRANKE RAMBLA typ PMN 610 ECO - Galanteria jak wyżej w chromie satynowanym Pojemnik na mydło w płynie szt. 1 Pojemnik na ręczniki papierowe szt. 1 13

16 Pojemnik na odpadki pedałowy szt. 1 Wieszak poprzeczka 40 cm na ręczniki papierowe szt. 1 Haczyki pojedyncze szt. 2 Suszarka do rąk szt. 1 - Szafka pod blat z płyt MDF z zakupu katalogowa w kolorze ecru szerokość ~ 60 cm głębokość max. 40 cm, wysokość 73 cm pod blat szt. 2 Uwaga: Wybór ostateczny elementów wyposażenia oraz lokalizacja elementów galanteryjnych według wskazań Nadzoru Autorskiego Informacje dotyczące projektów instalacji. I. INSTALACJE SANITARNE: szczegółowe rozwiązania w części branżowej. Projekt branżowy obejmuje instalacje wody zimnej i ciepłej oraz kanalizację w nowym układzie architektonicznym pomieszczeń dotychczasowych sanitariatów. Wymieniane przewody instalacji z aktualnym rozprowadzeniem włącza się w istniejący system instalacji w obiekcie. - Przewody wody zimnej i ciepłej z elementów miedzianych, w podejściach do urządzeń przewiduje się zawory kulowe. - Podejścia kanalizacyjne z przewodów PVC lub HPDE. - Urządzenia sanitarne określone są i usytuowane w projekcie architektonicznym. - W pomieszczeniach nie przewiduje się instalacji centralnego ogrzewania. II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: szczegółowe rozwiązania w części branżowej. Zakres opracowania dotyczy: Zmian w tablicach oświetleniowych. Instalację zasilania gniazd wtyczkowych. Ochronę od porażeń. - W tablicy oświetleniowej i siły instaluje się nowe zabezpieczenia obwodów oświetlenia i zasilania gniazd wtyczkowych. - Instalacja oświetlenia obejmuje zasilania opraw oświetlenia ogólnego w w.c. - Instalacja siły obejmuje zasilanie gniazd wtykowych w w.c. 14

17 - Ochrona od porażeń przewiduje samoczynne wyłączanie zasilania przez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 ma. Opracowała: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St 1773/73 zaśw. konserwat.134/94 PSOZ 15

18 Spis rysunków 1. Rzut i przekrój stan istniejący 1: Rzut i przekrój projekt 1: Rzut, aranżacja, układ posadzki 1: Widoki ścian 1: Stolarka drzwi widoki 1: Stolarka drzwi detale 1: 1 7. Detal fasetki, profil blatów murowanych 1: 1

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO REMONTUSANITARIATÓW NA I PIĘTRZE W SKRZYDLE PD PAŁACU PREZYDENCKIEGO I. Zakres robót zamierzenia budowlanego wg kolejności realizacji poszczególnych robót dotyczących modernizacji budynku. I.I. Demontaż, roboty rozbiórkowe Demontaż osprzętu sanitarnego, instalacji c.o., opraw oświetleniowych Demontaż drzwi wejściowych i wewnętrznych do sanitariatów Zbicie okładziny ceramicznej i tynków ponad płytkami Zbicie istn. posadzek ceramicznych wraz z podłożem Rozbiórka w całości ścian działowych i stropów podwieszanych I.II. Roboty budowlane Rozkucie otworów drzwi wejściowych dla poszerzenia Wykonanie projektowanych ścian działowych z cegły i nadproży z belek stalowych. Włączenie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń w istn. kanały Montaż sufitów podwieszanych systemowych z płyt GKB Wykonanie podłoża pod posadzkę marmurową wraz z izolacją wywiniętą na całe ściany Wykonanie orurowania i okablowania instalacyjnego I.III. Roboty wykończeniowe Montaż stolarki drzwiowej Ułożenie okładziny marmurowej na ścianach Montaż stelaża do wc i armatury sanitarnej w pomieszczeniach. Montaż oświetlenia i gniazd wtykowych. Ułożenie posadzek marmurowych Montaż blatów marmurowych pod umywalkę i zlewozmywak Montaż osprzętu sanitarnego i wyposażenia Montaż zabudowy meblowej w pom. pomocniczym II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W czasie remontu pomieszczeń nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji które w sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia robotników i osób postronnych. Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.

20 III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie prac budowlanych. W czasie realizacji prac modernizacyjnych stosowane będą materiały, maszyny i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wszyscy pracownicy budowy będą posiadali świadectwa przeszkolenia w zakresie obowiązujących przepisów bhp i sanepid. na stanowisku pracy. W czasie wykonywania prac możliwe są następujące wydarzenia : - upadki na skutek nieuwagi - zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, luźnymi i ruchomymi - uderzenia demontowanymi elementami lub narzędziami - uderzenie elementem przenoszonym nowym lub demontowanym - porażenie prądem w przypadku nie odłączenia napięcia Wymienione wydarzenia mogą spowodować: - drobne urazy kończyn dolnych i górnych, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, urazy oczu, zranienia głowy. - skutki porażenia prądem IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. W trakcie realizacji nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Przewidziano szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik Budowy. V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. a. Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami; 1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930)

21 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia ) b. Winny być przestrzegane w szczególności następujące zasady: poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy. W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porządkującym polskie prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować: - oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych - oświetlenie stanowisk pracy - kaski ochronne - okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających - obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac - rękawice ochronne - nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych - ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza oraz kaski ochronne powinny posiadać logo firmy i określoną kolorystykę. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:

22 - przy pracy w hałasie Z> 85 db (A) indywidualne ochronniki słuchu - przy pracy w zapyleniu maski przeciwpyłowe - przy pracach gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla oczu- okulary ochronne - przy pracach spawalniczych maski, fartuchy, rękawice spawacza Na budowie szczególną uwagę należy przywiązać do właściwej organizacji ręcznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy. Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów tam gdzie to możliwe należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe. Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów. Masa przedmiotów przenoszonych prze jednego pracownika nie może przekraczać: 30kg przy pracy stałej, 50kg przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30kg na wysokość powyżej 4m lub na odległość przekraczającą 25m. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4m i masę 30kg,powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 25kg przy pracy stałej, 42 kg przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500kg. Sposób ładowania oraz rozmieszczenie ładunków na taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na taczkach nie powinny wystawać poza obrys taczki i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100kg po twardej nawierzchni i 75kg po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest

23 przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200m. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego: - w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty) - podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe pod kątem stanu zagrożenia pożarowego - zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych - sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. - rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od kłódek przechowywane w biurze budowy - konserwacja i obsługa urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia - wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w miejscach łatwo dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego wyłączenia Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy w odpowiednią ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w niezbędny sprzęt gaśniczy. Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. powinien być sprawny, atestowany i posiadać legalizację producenta

24

25

26

27

28

29

30

31 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Autor: mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90

32 ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, Warszawa OBIEKT: PAŁAC PREZYDENCKI Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 TEMAT PRACY: Projekt budowlano wykonawczy Remontu sanitariatów na I piętrze Skrzydła Południowego w Pałacu Prezydenckim: Branża: Instalacje sanitarne ZESPÓŁ AUTORSKI: inż. arch. Teresa Dobiszewska upr. bud. St -1773/73 zaś w. konserw. 134/94 PSOZ mgr inż. Anna Adamczyk upr. bud. St - 172/90 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Anna Odrzywołek upr. bud. 54/84 Warszawa, kwiecień 2008

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo