3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 12 stycznia 2010r. Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach Etap I (Nr sprawy 02/2009). Stosownie do zapisów art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) informujemy, że wpłynęły zapytania od wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Załącznik Nr 1 Tom III Dokumentacja Projektowa oraz Załącznik Nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych o branżę sanitarną. 2. Zgodnie z wykazem stolarki Przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki" występują bramy segmentowe Dz1-4szt.. natomiast brak ich w przedmiarze 05 H.K. Czy w/w bramy wchodzą w zakres wyceny? 3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent. 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o wykaz stolarki Hali Tenisowej. 5. Wg dokumentacji technicznej Boisko do gry w tenisa ziemnego" rys.2k i 3K stopy mają być wykonane jako prefabrykowane natomiast wg Przedmiaru C7 H.T. iwpy zaprojektowane zostaj jako monolityczne z betonu B-10. Prosimy o określenie technologii oraz. klasy betonu. 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Hali do gry w tenisa ziemnego" o rysunki przekroju przez warstwy płyty boiska. 7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Boisko do koszykówki" o projekt konstrukcji (rzut fundamentów, zbrojenie fundamentów, przekrój płyty boiska). 8. W załączonej dokumentacji do SIWZ brak jest: -zestawienia stolarki okiennej hali do koszykówki -zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej hali tenisowej - rysunków i opisów dotyczących nadbudowy hal tenisowej. Proszę o załączenie brakujących materiałów. 9. W projekcie zamiennym (opisie) hali tenisowej w punkcie 3 (uzbrojenie terenu) opisano, iż sieci kolidujące z projektowaną halą należy przełożyć w momencie wytyczania stóp fundamentowych. Proszę o wskazanie sieci koniecznych do przełożenia i podanie ich ilości. Tak aby wszyscy oferenci mogli w ofercie ująć koszty koniecznych przekładek. 10. Proszę o sprecyzowanie wymiarów hali do tenisa w opisie przedmiotu zamówienia w STWZ są opisane inne wymiary hali niż w opisie projektu zamiennego. Jakiego wymiaru hali należy wycenić'? 11. Proszę podać wielkość piłkochwytu na hali tenisowej? 12. W dokumentacji nie ujęto wyposażenia sportowego, czy należy je wycenić zgodnie z przedmiarami? 13. W przedmiarach pod większość chodników, dróg ujęto geowłókninę i geosiatkę. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia geostatka ujęta jest tylko pod remontowanym fragmentem jezdni i chodników na powierzchni 1705 m 2. Proszę o skorygowanie, przedmiarów. 1

2 14. W przedmiarach ujęto rozbiórkę nawierzchni z trylinki, natomiast nie ma wywozu materiału z rozbiórki. Czy należy wycenić wywóz rozbieranej trylinki? 15. W dokumentacji projektowej, w dokumencie ST SYNTETYCZNE NAWIERZCHNIE PREFABRYKOWANE BOISK SPORTOWYCH Z WYPOSAŻENIEM, w punkt. 2.3, 2,4 i 2.5 zostały określone wymagania odnośnie nawierzchni boisk do piłki nożnej i koszykówki oraz kortu tenisowego. Wymienione parametry zawierają błędy (np. odległości między splotami - min. 5/8 cal (2,54 cm), niektóre parametry są bardzo niskie i odnoszą się do zdecydowanie przestarzałych technologii (np. wymaganie traw z polipropylenu, fibrylowanych, nie wzmacnianych, o płaskich włóknach) inne z kolei są niewspółmiernie do pozostałych zawyżone. Sprzeczności te powodują, że oferowane przez nas najwyższej klasy nawierzchnie, ale posiadające nie tylko wszystkie wymagane w przetargu (podstawowe) certyfikaty i atesty, ale także dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie norm międzynarodowych federacji, kwalifikujących do rozgrywania na nich zawodów rangi mistrzowskiej, przy aktualnej treści specyfikacji nie mogą zostać zgłoszone do przetargu. W związku z powyższym, czy inwestor dopuści do przetargu: a) Nawierzchnię z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, którek producent jest jednym z sześciu członków programu Preferowany Producent FIFA, która posiada, stawiający o wiele wyższe niż w przypadku raportu z badań na zgodność z Handbook of Test Methods for Football Turf, certyfikat FIFA 1 STAR (dopuszczający nawierzchnię do oficjalnych rozgrywek najwyższego szczebla), o parametrach: Monofil łączony, polietylen, ciężar Dtex, grubość włókna 100 mikronów Wysokość włókna 64 mm Ilość pęczków na m Ilość włókien na m Odstępy między rzędami ¾ cala Łączna waga nawierzchni g/m 2 Wytrzymałość włókna na wyrywanie 36 N b) Nawierzchnię kortu tenisowego z trawy syntetycznej, która otrzymała certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF, o parametrach Monofil, Polietylen + Polimer XT, Ciężar: Dtex, Grubość: 100 Mikronów Wysokość włókna: 20 mm Ilość pęczków: / m 2 Ilość włókien: / m 2 Łączna waga nawierzchni: g/m 2 c) Nawierzchnię syntetyczna poliuretanową boiska do koszykówki, której producent jest światowym liderem w dziedzinie sportowych nawierzchni poliuretanowych, którego produkty instalowane są na największych arenach lekkoatletycznych świata, o parametrach: grubość 14 mm, (7 mm dolna warstwa z SBR + min. 7 mm górna warstwa z EPDM), Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa) - 0,60 Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) - 0,65 Wytrzymałość na rozciąganie, (N) Ścieralność (mm) - 0,09 Twardość według metody Shore a, A, (Sh.A) - 55 ± 10 Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - 0,35 - w stanie mokrym - 0,30 Odporność na uderzenia: - powierzchnia odcisku kuli ± 50 (mm 2 ) - stan powierzchni po badaniu bez zmian Odporność na działania zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy, (%) - 0,65 - zmianą wyglądu zewnętrznego bez zmian Mrozoodporność oceniona: 2

3 - przyrostem masy, (%) - 0,8 Odporność na starzenie w warunkach sztucznych (stopień w skali szarej) Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach Parametry: Wymagane: Oferowane: - Chartka. włókna 100% Polipropylen, odporny na UV 100% Polietylen, odporny na UV - rodzaj włókien Fibrylowane Fibrylowane - ciężar włókna Detex Detex - odl. między splotami 3/16 cal 3/16 cal - wysokość włókna 15 mm 15 mm - gęstość splotów na 1 m na 1 m2 - ciężar całkowity gr/m gr/m2 Zaproponowana przez nas nawierzchnia ma parametry wyższe niż założone przez Zamawiającego. Jedyną różnice stanowi skład chemiczny włókna, który Zamawiający określił jako polipropylenowy. Proponowana nawierzchnia posiada włókna wykonane z polietylenu. Powszechnie uznaje się, iż włókna wykonane z polietylenu są trwalsze, wytrzymalsze i dają większe poczucie naturalności nawierzchni. Wszystkie trawy piłkarskie (jako, że występuje tu częsty kontakt zawodnik-murawa) wykonane są z włókien polietylenowych. Dlatego nieuzasadnionym byłoby niedopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni o wyższych parametrach przede wszystkim o prawie pół razy większej gęstości włókien. Stosownie do zapisów art. 38, ust. 2 Ustawy jw. - Zamawiający przekazuje wykonawcom zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Ad. 1. Wymagania dotyczące branży sanitarnej zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej ST Robot budowlano-konstrukcyjne w rozdziale Zaplecze socjalno-techniczne. Dodatkowo Zamawiający informuje, że przewody i kratki wentylacyjne stanowiące wyposażenie spalinowego pieca nadmuchowego o mocy 75 kw (poz. 30 przedmiaru Instalacje sanitarne zaplecza socjalnotechnicznego) mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: całe wyposażenie części sanitarnej zaplecza w tym również wyposażenie dodatkowe, w postaci: wieszaków, uchwytów do papieru toaletowego i do ręczników papierowych ma być wykonane również ze stali nierdzewnej cechujące się wysokimi parametrami odpornościowymi (wandaloodporne); do oferty wykonawca powinien doliczyć również 2 szt. elektrycznych suszarek do rąk ze stali nierdzewnej cechujące się wysokimi parametrami odpornościowymi; elektryczny podgrzewacz pojemnościowy powinien mieć zasobnik min. na 10 lit. (w kalkulacji są przyjęte 4 szt.) Zamawiający nie stawia innych wymagań dotyczących instalacji sanitarnych. Ponadto Zamawiający informuje wszystkich Oferentów, że zmienia lokalizację kontenera z pomieszczeniem kotłowni. Kontener należy umieścić na zewnątrz hali bezpośrednio na styku hali do tenisa i boiska do koszykówki. Zmiana lokalizacji wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Wykonawca opracuje dokumentację zamienną lokalizacji kontenera i uzyska niezbędne uzgodnienia w tym Straży Pożarnej. 3

4 Formalności związane uzyskaniem warunków zabudowy i aneksu do pozwolenia na budowę Zamawiający zapewni we własnym zakresie w terminie 4 miesięcy od uzyskania wniosku o warunki zabudowy od Wykonawcy. Koszty związane z opracowaniem dokumentacji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w pozycji 21 przedmiaru Budowa hali nad kortem tenisowym i- Zaplecze socjalno techniczne. Termin wykonania kontenerowej kotłowni ustala się na dzień 30 październik 2010 r. Ad. 2. W wycenie należy uwzględnić koszty zakupu i montażu bram segmentowych szt 4 zgodnie z wykazem stolarki. W załączeniu przekazujemy uzupełniony przedmiar dla zadania Przebudowa wiaty nad boiskiem dc koszykówki" pliku PDF. Ad. 3. W zadaniu Przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki" należy zastosować bramy segmentowe, ocieplane z napędem elektrycznym przesuwane pionowo do góry dostępne np. w katalogu BiG TOR BTR lub równoważne. Wymagania dla bram segmentowych Bramy segmentowe rolowane zbudowane są z profili poziomych o długościach odpowiadających szerokości bramy. Profile te kojarzone są ze sobą zawiasowo na całej swej długości. Płaty wykonane są z profili dwuściennych (z wypełnieniem izolacyjnym). Materiał profili to aluminium deseniowane. Płaty bram segmentowych posiadają pancerze okienkowe z przeszkleniem z podwójnej szyby akrylowej oraz kratki wentylacyjne. Płaty bram to pancerze zbudowane z jednościennych poziomych profili pełnych, a na życzenie uzupełniane są profilami perforowanymi lub okienkowymi bez lub z przeszkleniem szybami akrylowymi. Okienka zapewniają wgląd w obszar poza płatem bramy. Płaty bram prowadzone są w aluminiowych prowadnicach wyposażonych w ślizgi z PCW. Bramy segmentowe obsługiwane przy użyciu sterowników dla bram z napędami elektrycznymi. Brama musi mieć możliwość pionowego przesuwania do góry. Możliwość gry w siatkówkę i koszykówkę przy otwartych wszystkich bramach. Wymagania dla bram: Ad. 4. Prowadnice : aluminiowe w kolorze naturalnym wyposażone w ślizgi z PCW. Wyrównoważenie masy bram : za pomocą taśmowych sprężyn spiralnych Napęd elektryczny : - nasadowy AF lub AF-K, z zabezpieczeniem przed odwinięciem wału, karba awaryjnej obsługi ręcznej ; - centralny TITAN zasilany prądem 200V, 50/60 Hz, z zabezpieczeniem przed odwinięciem wału, z luzownikiem do obsługi ręcznej. Sterowniki : podstawowe, napięcie sterujące 220V, poziom ochrony IP 54 ; funkcje : zamykanie, otwieranie w systemie "martwej ręki". Obsługa : przyciskiem w systemie "martwej ręki" lub tylko obsługa ręczna. W Hali Tenisowej należy dostarczyć i zamontować stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z przedmiarem robót Budowa hali nad kortem tenisowym - Hala tenisowa drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2000x2100 Obudowa ściany szczytowej hali płytami z poliwęglanu 3 komorowego grubości 10 mmj 76,74 m 2. Płyty poliwęglanowe należy osadzić w profilach aluminiowych zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST rozdział Montaż płyt poliwęglanowych Ad. 5. Stopy fundamentowe dla Boisko do gry w tenisa ziemnego" mogą być wykonane jako prefabrykowane lub monolityczne wg uznania Wykonawcy. W obu przypadkach muszą być wykonane z betonu B20 zgodnie z załączonymi do Dokumentacji Przetargowej rysunkami H.T_2.TIF i H.T_3.TIF. 4

5 Ad. 6. W załączeniu rysunek Przekrój płyty boiska do gry w tenisa.pdf. Przekrój dotyczy dobudowanej płyty istniejącego kortu (podbudowa z zagęszczonego piasku grubości 20 cm, i płyta z betonu B20 grubości 15 cm). Istniejącą płytę kortu należy sfrezować i uzupełnić ubytki zgodnie z przedmiarem pozycje 2 i 17. Ad. 7. Wykonawca nie uwzględnia w swojej ofercie robót związanych z wykonaniem fundamentów. Wszystkie fundamenty (włącznie z fundamentami pod konstrukcję szczytowych ścian osłonowych) zostały już wykonane. Dla informacji Wykonawcy przesyłamy w załączeniu przekrój istniejącej wiaty pod boisko do koszykówki - plik Przekrój wiaty do koszykówki. Ad. 8. Zestawienie stolarki drzwiowej hali do koszykówki została dostarczone w załączniku H.K_stolarka.pdf. W załączeniu przesyłamy aktualny przedmiar dla przebudowy wiaty nad boiskiem do koszykówki uwzględniający dostawę i montaż 4 bram segmentowych. Stolarka okienna została określona w przedmiarach robót: Przedmiar_05_H.K.pdf w pozycji 26 w ilości 179,2 m 2. Płyty poliwęglanowe należy osadzić w profilach aluminiowych zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST rozdział Montaż płyt poliwęglanowych. Rysunki i opisy dotyczące nadbudowy hali tenisowej zostały zawarte w Dokumentacji przetargowej w plikach: H.T_(1 12).TIF, H.T_wspornik_kurtyny_bocznej, H.T_widok_góra1, H.T_widok_góra2, H.T_rzut_fundam, H.T_przekrój_C-C1, H.T_przekrój_C-C2, H.T_proj_zamienny, H.T_opis_proj_typowy. Ad. 9. W ofercie przyjęto, że konstrukcja hali będzie rozwiązaniem systemowym o wymiarach: Długość: - ok. 35,5 m Szerokość: - ok. 17,40 m Wysokość: - 9,00 m Jeżeli wymiary oferowanej hali będą zgodne ze Specyfikacją należy przełożyć jedynie hydrant nadziemny wykazanym w przedmiarze Budowa hali nad kortem tenisowymi- Zaplecze socjalno techniczne pozycja 9. W przypadku jeżeli oferent zaproponuje wymiary hali inne niż przyjęte w Specyfikacji może zaistnieć potrzeba przełożenia dodatkowo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zinwentaryzowanej i pokazanej na planie sytuacyjnym zamieszczonym w pliku Drogi_plan_sytuacyjny. W takim przypadku zakres prac związany z przełożeniem istniejącego uzbrojenia terenu wykonawca określi we własnym zakresie, Ad. 10. W ofercie przyjęto (S.T , przedmiary robót), że konstrukcja hali będzie rozwiązaniem systemowym o wymiarach: Podstawowe dane liczbowe hali do tenisa Długość - ok. 35,5 m Szerokość - ok. 17,40 m Wysokość - 9,00 m Podstawowe dane liczbowe zaplecza socjalno-technicznego Długość - 4,5 m Szerokość - 17,40 m Wysokość - 9,00 m Wymiary podano w rozstawie między osiami fundamentów. Wykonawca może przyjąć do Oferty halę o innych wymiarach pod następującymi warunkami: 5

6 1) Wymiary hali będą spełniały standardy do gry w tenisa (boisko z liniami do gry w debla). 2) Powierzchnia i wysokość hali będzie nie mniejsza niż wynika to z wymiarów podanych w specyfikacji. Ad. 11. Wielkości i parametry piłkochwytu na hali tenisowej są podane w Specyfikacji Technicznej ST-05.O0 Nawierzchnie boisk sportowych z wyposażeniem w pkt Ad. 12. Wyposażenie sportowe należy wycenić zgodnie z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną ST-05.O0 Nawierzchnie boisk sportowych z wyposażeniem. Ad. 13. Opisy techniczne i przedmiary robót są wykonane prawidłowo. 1) Geosiatki o powierzchni 1705 m 2 w opisie technicznym i przedmiarach zostały ujęte jako remont utwardzenia terenu wzmocnienie nawierzchni drogowych a nie jak podano w zapytaniu pod remontowanym fragmentem jezdni i chodników. 2) Geosiatkę należy zastosować również dla remontu utwardzenia parkingów zgodnie z przekrojem drogi zamieszczonym w pliku Drogi_Przekrój.pdf. Dla Wygody Wykonawców załączono do niniejszego wyjaśnienia zbiorczą tabelę nakładów dla wszystkich robót drogowych w pliku Zestawienie robót drogowych. Ad. 14. W wycenie należy ująć rozbiórkę nawierzchni z trylinki i odwóz na odległość do 5 kilometrów. Ad. 15. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tym zakresie. Poza wyjątkiem opisanym w Ad. 16. Jednocześnie Zamawiający prostuje swój błąd arytmetyczny i informuje wykonawców, że odległości między splotami mają wynosić min. 5/8 cal dotyczy nawierzchni z trawy syntetycznej murawy boiska do gry w piłkę nożną. Ad. 16. Zamawiający dopuszcza również nawierzchnię syntetyczną charakteryzującą się włóknem wykonanym w 100% z polietylenu odpornego na UV. Jednakże pozostałe minimalne parametry jakie są wymagane przez Zamawiającego przy nawierzchni z włókna polipropylenowego pozostają bez zmian. Dodatkowe informacje. 1. Zamawiający przypomina wszystkim Wykonawcom, że w treści SIWZ zamieścił informację, że Wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w przygotowywanych ofertach. 6

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH Września, dnia 08.04.2013r. ZSP-188-203/10/2013 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 11 czerwca 2008 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 6 marca 2008 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE przetarg nieograniczony 7071-1/10 Śliwice, 201-05-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych.

Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych. Znak sprawy: ZS2-ZP.26.1.16 Tomaszów Lubelski 2016.07.22 Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury3 22-600 Tomaszów Lubelski Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych. / wymagania minimalne / 1.Bieżnia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ znak sprawy:fk-271/1/16 Proszowice, dn. 27.05.2016r. Wyjaśnienie treści SIWZ Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100 Proszowice Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ODNOWA CENTRUM WSI JASTRZĘBIK

Dotyczy: ODNOWA CENTRUM WSI JASTRZĘBIK Zp. 271.5.2012 Muszyna, dnia 09 lutego 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: ODNOWA CENTRUM WSI JASTRZĘBIK Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Łomża 04.12.2015 WIN 271.2.33.2.2015. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży

Łomża 04.12.2015 WIN 271.2.33.2.2015. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży Łomża 04.12.2015 WIN 271.2.33.2.2015 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży Miasto Łomża jako Zamawiający w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.2. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.2. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ST 2.2. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.2. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ST 2.2. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ Bytom, dnia 21.02.2017 r. ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia. pn.: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia. pn.: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu Inowrocław 19 kwietnia 2012 r. OSiR. 2311-8/12 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia pn.: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu Zamawiający wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów OPIS ROBÓT Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego polegający na położeniu nawierzchni poliuretanowej. Działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY Projekt boiska treningowego Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Sportowej, na działkach nr 708/1, 708/2 obręb

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 4 sierpnia 2009r. (192.7 KB) (Download/get/id,17526.html) Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 lipca 2009r. (92.3 KB) (Download/get/id,17527.html)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

GPI Myślenice r.

GPI Myślenice r. GPI-3.271.08.2011 Myślenice 5.05.2011 r. Dotyczy: zmiany SIWZ dla postępowania pn.: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu

Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu Nz. R.271.5.2016 Dotyczy: Brzeźnio, dn. 22.09.2016r. Do wszystkich Wykonawców Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska, dn r. ZP IMO2. Wyjaśnienie Nr 2

Biała Podlaska, dn r. ZP IMO2. Wyjaśnienie Nr 2 Biała Podlaska, dn. 10.10.2016 r. ZP.271.1.12.2016.IMO2 Wyjaśnienie Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę boiska piłkarskiego na boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z przyłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 4 maja 2010 r. Znak sprawy: ZP.I /10

Oświęcim, dnia 4 maja 2010 r. Znak sprawy: ZP.I /10 Oświęcim, dnia 4 maja 2010 r. Znak sprawy: ZP.I.341-15/10 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

NZ AMA Kraków, dnia r.

NZ AMA Kraków, dnia r. NZ.273.61.2016.AMA Kraków, dnia 12.04.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie - w obrębach

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dnia 26, 27 stycznia oraz 01, 02 i 05 lutego 2016 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26, 27 stycznia oraz 01, 02 i 05 lutego 2016 r. Częstochowa, 2016-02-08 IZ.271.1.2016 Odpowiedzi na pytania z dnia 26, 27 stycznia oraz 01, 02 i 05 lutego 2016 r. Dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 5 części:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nasz znak ZP.271.27.2012 Nowy Targ 25.09.2012r.

Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nasz znak ZP.271.27.2012 Nowy Targ 25.09.2012r. Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nasz znak ZP.271.27.2012 Nowy Targ 25.09.2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Nowy Kawęczyn: Budowa kompleksu boisk sportowych w Strzybodze w ramach Programu Moje Boisko -Orlik 2012 Numer ogłoszenia: 177907-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI Strona nr: 63 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY KrzyŜanowice: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Numer ogłoszenia: 101895-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Białystok, 13 czerwca 2014 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku ul. Marii Konopnickiej 3 15-215 Białystok tel/fax: 085 741 61 75 e-mail: zsoms@poczta.fm dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 08 maja 2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu elewacji, montażu

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY )

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY ) JANUSZ BOCIANOWSKI ARCHITEKT TYTUŁ PROJEKTU : REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY ) INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W CHORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski 05.10.2010r. Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury 3 22-600 Tomaszów Lubelski sprawa: ZS2-2220-2/10 WYKONAWCY

Tomaszów Lubelski 05.10.2010r. Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury 3 22-600 Tomaszów Lubelski sprawa: ZS2-2220-2/10 WYKONAWCY Tomaszów Lubelski 05.10.2010r. Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury 3 22-600 Tomaszów Lubelski sprawa: ZS2-2220-2/10 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego trybie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 50 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ I POLIURETANOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ I POLIURETANOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ I POLIURETANOWEJ I. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J

ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J ZA fi Z;\ Il PO;~ ; -:'J KROSNIENSXJEGO IZ. I O 1.3421-8/09 Krosno, dn. 29.05.2009 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IOFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS IOFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS IOFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZDEMONTOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z SZTUCZNEJ TRAWY Z JEDNOCZESNĄ NAPRAWĄ PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ UŁOŻENIEM NOWEJ NAWIERZCHNI Z SZTUCZNEJ TRAWY ADRES

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kompleksu sportowego

PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kompleksu sportowego Lubartów, dnia 14 września 2015 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kompleksu sportowego Za parkiem MOSiR Lubartów. Boisko i parking. prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIESJCOWOŚCI ROTMANKA GM. PRUSZCZ GDAŃSKI

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIESJCOWOŚCI ROTMANKA GM. PRUSZCZ GDAŃSKI Page 1 of 6 Pruszcz Gdański: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIESJCOWOŚCI ROTMANKA GM. PRUSZCZ GDAŃSKI Numer ogłoszenia: 157494-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych BIURO PROJEKTOWE DELTA S.C. 85-039 BYDGOSZCZ, ul. Hetmańska 28 tel. 052 3212584, 0602 239750 NIP 953-252-19-51 Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych Nazwa obiektu: Zespół boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Radomsko, dnia 02.02.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Zapytanie nr 1. Czy do oferty należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Zielona Góra, 2010-02-09 ZDW-ZG-IV-3310-7/2010 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Oratorium im. św. Jana Bosko w Ełku, ul. Jana Pawła II 6, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Oratorium im. św. Jana Bosko w Ełku, ul. Jana Pawła II 6, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk,24.05.2012r. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną przy ORATORIUM im. Św. Jana Bosko w Ełku ZP/02/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 40 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BOISKA 41 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK Firlej: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012- Firlej, ul. Spacerowa Numer ogłoszenia: 126860-2010; data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kraków, 21.02.2017 r. Wykonawcy pobierający SIWZ Dot. postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-01/JA/16 Zamość, dn. 12.07.2016r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: Adaptacja i rozbudowa budynku dydaktycznego PWSZ

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 7 2011-07-08 11:41 Poznań: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarnoszatniowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa bieŝni o dł. ok. 60 m wraz ze skocznią w dal Numer

Bardziej szczegółowo

Przetarg: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu,,moje Boisko- Orlik 2012

Przetarg: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu,,moje Boisko- Orlik 2012 Przetarg: Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu,,moje Boisko- Orlik 2012 Data zamieszczenia i numer ogłoszenia w BZP : 16.04.2010r. Nr 109144-2010 Data zamieszczenia na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Czerwionka-Leszczyny 02.02.2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.1.2015 ZP.271.1.2015 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500... ZT-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:10... ZT-2

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500... ZT-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:10... ZT-2 ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA Dokumenty formalne Opis techniczny Informacja BIOZ 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500... ZT-1 Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim.

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim. Opis techniczny ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 działka nr ewid. 340/1 Projekt

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29859-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno A. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa ulicy Walki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA z dnia r. z dnia r. godz. 09:31 z dnia r. godz. 14:41 z dnia r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

PYTANIA z dnia r. z dnia r. godz. 09:31 z dnia r. godz. 14:41 z dnia r. wraz z udzielonymi odpowiedziami Częstochowa, 2016-10-07 IZ.271.50.2016 PYTANIA z dnia 30.09.2016 r. z dnia 04.10.2016 r. godz. 09:31 z dnia 04.10.2016 r. godz. 14:41 z dnia 06.10.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami Dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: IGKM.341-27/09 Poddębice, 2010-01-19

Nr sprawy: IGKM.341-27/09 Poddębice, 2010-01-19 Nr sprawy: IGKM.341-27/09 Poddębice, 2010-01-19 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Centrum Turystyki i Rekreacji-

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu RZP.271-1/2016 Swarzędz, dnia 15.02.2016r. Nr pisma: RZP.271.1.2016-10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo