3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 12 stycznia 2010r. Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach Etap I (Nr sprawy 02/2009). Stosownie do zapisów art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) informujemy, że wpłynęły zapytania od wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Załącznik Nr 1 Tom III Dokumentacja Projektowa oraz Załącznik Nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych o branżę sanitarną. 2. Zgodnie z wykazem stolarki Przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki" występują bramy segmentowe Dz1-4szt.. natomiast brak ich w przedmiarze 05 H.K. Czy w/w bramy wchodzą w zakres wyceny? 3. Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych bram Dz1 np. typ bram. rekomendowany producent. 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o wykaz stolarki Hali Tenisowej. 5. Wg dokumentacji technicznej Boisko do gry w tenisa ziemnego" rys.2k i 3K stopy mają być wykonane jako prefabrykowane natomiast wg Przedmiaru C7 H.T. iwpy zaprojektowane zostaj jako monolityczne z betonu B-10. Prosimy o określenie technologii oraz. klasy betonu. 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Hali do gry w tenisa ziemnego" o rysunki przekroju przez warstwy płyty boiska. 7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Boisko do koszykówki" o projekt konstrukcji (rzut fundamentów, zbrojenie fundamentów, przekrój płyty boiska). 8. W załączonej dokumentacji do SIWZ brak jest: -zestawienia stolarki okiennej hali do koszykówki -zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej hali tenisowej - rysunków i opisów dotyczących nadbudowy hal tenisowej. Proszę o załączenie brakujących materiałów. 9. W projekcie zamiennym (opisie) hali tenisowej w punkcie 3 (uzbrojenie terenu) opisano, iż sieci kolidujące z projektowaną halą należy przełożyć w momencie wytyczania stóp fundamentowych. Proszę o wskazanie sieci koniecznych do przełożenia i podanie ich ilości. Tak aby wszyscy oferenci mogli w ofercie ująć koszty koniecznych przekładek. 10. Proszę o sprecyzowanie wymiarów hali do tenisa w opisie przedmiotu zamówienia w STWZ są opisane inne wymiary hali niż w opisie projektu zamiennego. Jakiego wymiaru hali należy wycenić'? 11. Proszę podać wielkość piłkochwytu na hali tenisowej? 12. W dokumentacji nie ujęto wyposażenia sportowego, czy należy je wycenić zgodnie z przedmiarami? 13. W przedmiarach pod większość chodników, dróg ujęto geowłókninę i geosiatkę. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia geostatka ujęta jest tylko pod remontowanym fragmentem jezdni i chodników na powierzchni 1705 m 2. Proszę o skorygowanie, przedmiarów. 1

2 14. W przedmiarach ujęto rozbiórkę nawierzchni z trylinki, natomiast nie ma wywozu materiału z rozbiórki. Czy należy wycenić wywóz rozbieranej trylinki? 15. W dokumentacji projektowej, w dokumencie ST SYNTETYCZNE NAWIERZCHNIE PREFABRYKOWANE BOISK SPORTOWYCH Z WYPOSAŻENIEM, w punkt. 2.3, 2,4 i 2.5 zostały określone wymagania odnośnie nawierzchni boisk do piłki nożnej i koszykówki oraz kortu tenisowego. Wymienione parametry zawierają błędy (np. odległości między splotami - min. 5/8 cal (2,54 cm), niektóre parametry są bardzo niskie i odnoszą się do zdecydowanie przestarzałych technologii (np. wymaganie traw z polipropylenu, fibrylowanych, nie wzmacnianych, o płaskich włóknach) inne z kolei są niewspółmiernie do pozostałych zawyżone. Sprzeczności te powodują, że oferowane przez nas najwyższej klasy nawierzchnie, ale posiadające nie tylko wszystkie wymagane w przetargu (podstawowe) certyfikaty i atesty, ale także dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie norm międzynarodowych federacji, kwalifikujących do rozgrywania na nich zawodów rangi mistrzowskiej, przy aktualnej treści specyfikacji nie mogą zostać zgłoszone do przetargu. W związku z powyższym, czy inwestor dopuści do przetargu: a) Nawierzchnię z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, którek producent jest jednym z sześciu członków programu Preferowany Producent FIFA, która posiada, stawiający o wiele wyższe niż w przypadku raportu z badań na zgodność z Handbook of Test Methods for Football Turf, certyfikat FIFA 1 STAR (dopuszczający nawierzchnię do oficjalnych rozgrywek najwyższego szczebla), o parametrach: Monofil łączony, polietylen, ciężar Dtex, grubość włókna 100 mikronów Wysokość włókna 64 mm Ilość pęczków na m Ilość włókien na m Odstępy między rzędami ¾ cala Łączna waga nawierzchni g/m 2 Wytrzymałość włókna na wyrywanie 36 N b) Nawierzchnię kortu tenisowego z trawy syntetycznej, która otrzymała certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF, o parametrach Monofil, Polietylen + Polimer XT, Ciężar: Dtex, Grubość: 100 Mikronów Wysokość włókna: 20 mm Ilość pęczków: / m 2 Ilość włókien: / m 2 Łączna waga nawierzchni: g/m 2 c) Nawierzchnię syntetyczna poliuretanową boiska do koszykówki, której producent jest światowym liderem w dziedzinie sportowych nawierzchni poliuretanowych, którego produkty instalowane są na największych arenach lekkoatletycznych świata, o parametrach: grubość 14 mm, (7 mm dolna warstwa z SBR + min. 7 mm górna warstwa z EPDM), Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa) - 0,60 Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) - 0,65 Wytrzymałość na rozciąganie, (N) Ścieralność (mm) - 0,09 Twardość według metody Shore a, A, (Sh.A) - 55 ± 10 Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - 0,35 - w stanie mokrym - 0,30 Odporność na uderzenia: - powierzchnia odcisku kuli ± 50 (mm 2 ) - stan powierzchni po badaniu bez zmian Odporność na działania zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy, (%) - 0,65 - zmianą wyglądu zewnętrznego bez zmian Mrozoodporność oceniona: 2

3 - przyrostem masy, (%) - 0,8 Odporność na starzenie w warunkach sztucznych (stopień w skali szarej) Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach Parametry: Wymagane: Oferowane: - Chartka. włókna 100% Polipropylen, odporny na UV 100% Polietylen, odporny na UV - rodzaj włókien Fibrylowane Fibrylowane - ciężar włókna Detex Detex - odl. między splotami 3/16 cal 3/16 cal - wysokość włókna 15 mm 15 mm - gęstość splotów na 1 m na 1 m2 - ciężar całkowity gr/m gr/m2 Zaproponowana przez nas nawierzchnia ma parametry wyższe niż założone przez Zamawiającego. Jedyną różnice stanowi skład chemiczny włókna, który Zamawiający określił jako polipropylenowy. Proponowana nawierzchnia posiada włókna wykonane z polietylenu. Powszechnie uznaje się, iż włókna wykonane z polietylenu są trwalsze, wytrzymalsze i dają większe poczucie naturalności nawierzchni. Wszystkie trawy piłkarskie (jako, że występuje tu częsty kontakt zawodnik-murawa) wykonane są z włókien polietylenowych. Dlatego nieuzasadnionym byłoby niedopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni o wyższych parametrach przede wszystkim o prawie pół razy większej gęstości włókien. Stosownie do zapisów art. 38, ust. 2 Ustawy jw. - Zamawiający przekazuje wykonawcom zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Ad. 1. Wymagania dotyczące branży sanitarnej zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej ST Robot budowlano-konstrukcyjne w rozdziale Zaplecze socjalno-techniczne. Dodatkowo Zamawiający informuje, że przewody i kratki wentylacyjne stanowiące wyposażenie spalinowego pieca nadmuchowego o mocy 75 kw (poz. 30 przedmiaru Instalacje sanitarne zaplecza socjalnotechnicznego) mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: całe wyposażenie części sanitarnej zaplecza w tym również wyposażenie dodatkowe, w postaci: wieszaków, uchwytów do papieru toaletowego i do ręczników papierowych ma być wykonane również ze stali nierdzewnej cechujące się wysokimi parametrami odpornościowymi (wandaloodporne); do oferty wykonawca powinien doliczyć również 2 szt. elektrycznych suszarek do rąk ze stali nierdzewnej cechujące się wysokimi parametrami odpornościowymi; elektryczny podgrzewacz pojemnościowy powinien mieć zasobnik min. na 10 lit. (w kalkulacji są przyjęte 4 szt.) Zamawiający nie stawia innych wymagań dotyczących instalacji sanitarnych. Ponadto Zamawiający informuje wszystkich Oferentów, że zmienia lokalizację kontenera z pomieszczeniem kotłowni. Kontener należy umieścić na zewnątrz hali bezpośrednio na styku hali do tenisa i boiska do koszykówki. Zmiana lokalizacji wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Wykonawca opracuje dokumentację zamienną lokalizacji kontenera i uzyska niezbędne uzgodnienia w tym Straży Pożarnej. 3

4 Formalności związane uzyskaniem warunków zabudowy i aneksu do pozwolenia na budowę Zamawiający zapewni we własnym zakresie w terminie 4 miesięcy od uzyskania wniosku o warunki zabudowy od Wykonawcy. Koszty związane z opracowaniem dokumentacji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w pozycji 21 przedmiaru Budowa hali nad kortem tenisowym i- Zaplecze socjalno techniczne. Termin wykonania kontenerowej kotłowni ustala się na dzień 30 październik 2010 r. Ad. 2. W wycenie należy uwzględnić koszty zakupu i montażu bram segmentowych szt 4 zgodnie z wykazem stolarki. W załączeniu przekazujemy uzupełniony przedmiar dla zadania Przebudowa wiaty nad boiskiem dc koszykówki" pliku PDF. Ad. 3. W zadaniu Przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki" należy zastosować bramy segmentowe, ocieplane z napędem elektrycznym przesuwane pionowo do góry dostępne np. w katalogu BiG TOR BTR lub równoważne. Wymagania dla bram segmentowych Bramy segmentowe rolowane zbudowane są z profili poziomych o długościach odpowiadających szerokości bramy. Profile te kojarzone są ze sobą zawiasowo na całej swej długości. Płaty wykonane są z profili dwuściennych (z wypełnieniem izolacyjnym). Materiał profili to aluminium deseniowane. Płaty bram segmentowych posiadają pancerze okienkowe z przeszkleniem z podwójnej szyby akrylowej oraz kratki wentylacyjne. Płaty bram to pancerze zbudowane z jednościennych poziomych profili pełnych, a na życzenie uzupełniane są profilami perforowanymi lub okienkowymi bez lub z przeszkleniem szybami akrylowymi. Okienka zapewniają wgląd w obszar poza płatem bramy. Płaty bram prowadzone są w aluminiowych prowadnicach wyposażonych w ślizgi z PCW. Bramy segmentowe obsługiwane przy użyciu sterowników dla bram z napędami elektrycznymi. Brama musi mieć możliwość pionowego przesuwania do góry. Możliwość gry w siatkówkę i koszykówkę przy otwartych wszystkich bramach. Wymagania dla bram: Ad. 4. Prowadnice : aluminiowe w kolorze naturalnym wyposażone w ślizgi z PCW. Wyrównoważenie masy bram : za pomocą taśmowych sprężyn spiralnych Napęd elektryczny : - nasadowy AF lub AF-K, z zabezpieczeniem przed odwinięciem wału, karba awaryjnej obsługi ręcznej ; - centralny TITAN zasilany prądem 200V, 50/60 Hz, z zabezpieczeniem przed odwinięciem wału, z luzownikiem do obsługi ręcznej. Sterowniki : podstawowe, napięcie sterujące 220V, poziom ochrony IP 54 ; funkcje : zamykanie, otwieranie w systemie "martwej ręki". Obsługa : przyciskiem w systemie "martwej ręki" lub tylko obsługa ręczna. W Hali Tenisowej należy dostarczyć i zamontować stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z przedmiarem robót Budowa hali nad kortem tenisowym - Hala tenisowa drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2000x2100 Obudowa ściany szczytowej hali płytami z poliwęglanu 3 komorowego grubości 10 mmj 76,74 m 2. Płyty poliwęglanowe należy osadzić w profilach aluminiowych zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST rozdział Montaż płyt poliwęglanowych Ad. 5. Stopy fundamentowe dla Boisko do gry w tenisa ziemnego" mogą być wykonane jako prefabrykowane lub monolityczne wg uznania Wykonawcy. W obu przypadkach muszą być wykonane z betonu B20 zgodnie z załączonymi do Dokumentacji Przetargowej rysunkami H.T_2.TIF i H.T_3.TIF. 4

5 Ad. 6. W załączeniu rysunek Przekrój płyty boiska do gry w tenisa.pdf. Przekrój dotyczy dobudowanej płyty istniejącego kortu (podbudowa z zagęszczonego piasku grubości 20 cm, i płyta z betonu B20 grubości 15 cm). Istniejącą płytę kortu należy sfrezować i uzupełnić ubytki zgodnie z przedmiarem pozycje 2 i 17. Ad. 7. Wykonawca nie uwzględnia w swojej ofercie robót związanych z wykonaniem fundamentów. Wszystkie fundamenty (włącznie z fundamentami pod konstrukcję szczytowych ścian osłonowych) zostały już wykonane. Dla informacji Wykonawcy przesyłamy w załączeniu przekrój istniejącej wiaty pod boisko do koszykówki - plik Przekrój wiaty do koszykówki. Ad. 8. Zestawienie stolarki drzwiowej hali do koszykówki została dostarczone w załączniku H.K_stolarka.pdf. W załączeniu przesyłamy aktualny przedmiar dla przebudowy wiaty nad boiskiem do koszykówki uwzględniający dostawę i montaż 4 bram segmentowych. Stolarka okienna została określona w przedmiarach robót: Przedmiar_05_H.K.pdf w pozycji 26 w ilości 179,2 m 2. Płyty poliwęglanowe należy osadzić w profilach aluminiowych zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST rozdział Montaż płyt poliwęglanowych. Rysunki i opisy dotyczące nadbudowy hali tenisowej zostały zawarte w Dokumentacji przetargowej w plikach: H.T_(1 12).TIF, H.T_wspornik_kurtyny_bocznej, H.T_widok_góra1, H.T_widok_góra2, H.T_rzut_fundam, H.T_przekrój_C-C1, H.T_przekrój_C-C2, H.T_proj_zamienny, H.T_opis_proj_typowy. Ad. 9. W ofercie przyjęto, że konstrukcja hali będzie rozwiązaniem systemowym o wymiarach: Długość: - ok. 35,5 m Szerokość: - ok. 17,40 m Wysokość: - 9,00 m Jeżeli wymiary oferowanej hali będą zgodne ze Specyfikacją należy przełożyć jedynie hydrant nadziemny wykazanym w przedmiarze Budowa hali nad kortem tenisowymi- Zaplecze socjalno techniczne pozycja 9. W przypadku jeżeli oferent zaproponuje wymiary hali inne niż przyjęte w Specyfikacji może zaistnieć potrzeba przełożenia dodatkowo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zinwentaryzowanej i pokazanej na planie sytuacyjnym zamieszczonym w pliku Drogi_plan_sytuacyjny. W takim przypadku zakres prac związany z przełożeniem istniejącego uzbrojenia terenu wykonawca określi we własnym zakresie, Ad. 10. W ofercie przyjęto (S.T , przedmiary robót), że konstrukcja hali będzie rozwiązaniem systemowym o wymiarach: Podstawowe dane liczbowe hali do tenisa Długość - ok. 35,5 m Szerokość - ok. 17,40 m Wysokość - 9,00 m Podstawowe dane liczbowe zaplecza socjalno-technicznego Długość - 4,5 m Szerokość - 17,40 m Wysokość - 9,00 m Wymiary podano w rozstawie między osiami fundamentów. Wykonawca może przyjąć do Oferty halę o innych wymiarach pod następującymi warunkami: 5

6 1) Wymiary hali będą spełniały standardy do gry w tenisa (boisko z liniami do gry w debla). 2) Powierzchnia i wysokość hali będzie nie mniejsza niż wynika to z wymiarów podanych w specyfikacji. Ad. 11. Wielkości i parametry piłkochwytu na hali tenisowej są podane w Specyfikacji Technicznej ST-05.O0 Nawierzchnie boisk sportowych z wyposażeniem w pkt Ad. 12. Wyposażenie sportowe należy wycenić zgodnie z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną ST-05.O0 Nawierzchnie boisk sportowych z wyposażeniem. Ad. 13. Opisy techniczne i przedmiary robót są wykonane prawidłowo. 1) Geosiatki o powierzchni 1705 m 2 w opisie technicznym i przedmiarach zostały ujęte jako remont utwardzenia terenu wzmocnienie nawierzchni drogowych a nie jak podano w zapytaniu pod remontowanym fragmentem jezdni i chodników. 2) Geosiatkę należy zastosować również dla remontu utwardzenia parkingów zgodnie z przekrojem drogi zamieszczonym w pliku Drogi_Przekrój.pdf. Dla Wygody Wykonawców załączono do niniejszego wyjaśnienia zbiorczą tabelę nakładów dla wszystkich robót drogowych w pliku Zestawienie robót drogowych. Ad. 14. W wycenie należy ująć rozbiórkę nawierzchni z trylinki i odwóz na odległość do 5 kilometrów. Ad. 15. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tym zakresie. Poza wyjątkiem opisanym w Ad. 16. Jednocześnie Zamawiający prostuje swój błąd arytmetyczny i informuje wykonawców, że odległości między splotami mają wynosić min. 5/8 cal dotyczy nawierzchni z trawy syntetycznej murawy boiska do gry w piłkę nożną. Ad. 16. Zamawiający dopuszcza również nawierzchnię syntetyczną charakteryzującą się włóknem wykonanym w 100% z polietylenu odpornego na UV. Jednakże pozostałe minimalne parametry jakie są wymagane przez Zamawiającego przy nawierzchni z włókna polipropylenowego pozostają bez zmian. Dodatkowe informacje. 1. Zamawiający przypomina wszystkim Wykonawcom, że w treści SIWZ zamieścił informację, że Wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w przygotowywanych ofertach. 6

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP RARR/BZ/8153/2013 Rzeszów, 2013.09.30 Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr 45.21.21.20-3/RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00

UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 Katowice 18.02.2009r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/01/09

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. Znak: DIN-ZP.271.1.6.2013 Podegrodzie, dn. 06.03.2013 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa)

- Odc. 2 1121,54m ul. Parafialna i Pawia (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Czechowa) Wrocław, dnia 09.08.2010 r. wg rozdzielnika FZP.PG.71-81/89140/ 93621/10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej we Wrocławiu na odcinku od

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 20.10.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 03.04.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo