PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów"

Transkrypt

1 Część A: Ogólny podział branżowy wyrobów Załącznik nr 1 do DACW-01 Grupa / Kod ICS Nazwa grupy wyrobów 11. Wyroby medyczne 13. Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze 17. Sprzęt pomiarowy i laboratoryjny 19. Wyposażenie do pomiarów i badań 21. Zespoły mechaniczne 23. Urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne 25. Narzędzia i maszyny 27. Wyroby dla energetyki 29. Wyroby elektrotechniczne 31. Elementy elektroniczne 33. Wyroby audio i video, Wyroby telekomunikacyjne 35. Urządzenia informatyczne i biurowe 37. Urządzenia i sprzęt związany z techniką obrazu 39. Wyroby mechaniki precyzyjnej 43. Pojazdy drogowe 45. Wyroby dla kolei 47. Statki i wyposażenie morskie 49. Sprzęt i wyposażenie dla lotnictwa i kosmonautyki 53. Urządzenia transportu bliskiego 55. Opakowania 59. Wyroby przemysłu tekstylnego i skórzanego 61. Wyroby przemysłu odzieżowego 65. Wyroby dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 67. Wyroby przemysłu spożywczego 71. Wyroby chemiczne 73. Wyroby dla górnictwa 75. Produkty przetwórstwa ropy naftowej 77. Wyroby hutnicze 79. Wyroby z drewna i urządzenia do obróbki drewna 81. Wyroby ze szkła i ceramiki 83. Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 85. Wyroby papiernicze 87. Farby, lakiery, barwniki 91. Materiały i wyroby budowlane 93. Wyroby i urządzenia dla inżynierii lądowej i wodnej 95. Sprzęt i wyposażenie wojskowe 97. Sprzęt do użytku domowego, handlowego, rozrywki, sportu Część B: Szczegółowy podział branżowy wyrobów 11 Wyroby medyczne A Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania B Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji C Narzędzia chirurgiczne D Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii E Sprzęt radiograficzny F Sprzęt diagnostyczny G Sprzęt terapeutyczny H Sprzęt okulistyczny I Inny sprzęt medyczny J Materiały dentystyczne K Sprzęt dentystyczny L Sprzęt sterylizacyjny M Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne N Wyroby do diagnostyki in-vitro O Wyposażenie szpitalne P Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych Q Mechaniczne środki antykoncepcyjne Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze A Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania B Opakowania i materiały zaklasyfikowane do recyklingu C Urządzenia stacjonarne emitujące zanieczyszczenia do powietrza D Urządzenia i instalacje uzdatniania wody E Urządzenia i instalacje do wody dla celów przemysłowych F Urządzenia i instalacje oczyszczania ścieków Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 1/7

2 13G Wyposażenie ochronne (bezpieczeństwa) maszyn H Urządzenia, wyroby i środki ochrony przeciwpożarowej I Materiały i wyroby o określonej zapalności, palności i odporności ogniowej J Elementy budynków o określonej odporności ogniowej i palności K Wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem L Urządzenia, wyroby i środki ochrony przed nadmiernym ciśnieniem M Urządzenia, wyroby i środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym N Urządzenia, wyroby i środki ochrony przed szkodliwym promieniowaniem O Urządzenia ochrony przeciwwłamaniowej P Urządzenia systemów alarmowych i ostrzegawczych Q Odzież ochronna R Sprzęt ochraniający głowę S Urządzenia do ochrony dróg oddechowych T Sprzęt ochraniający dłonie i ramiona U Sprzęt ochraniający nogi i stopy V Sprzęt ochraniający przed upadkiem z wysokości i poślizgiem W Kamizelki ratunkowe X Inny sprzęt ochronny Sprzęt pomiarowy i laboratoryjny A Narzędzia pomiarowe B Przyrządy do pomiaru czasu, prędkości, przyspieszenia C Przyrządy do pomiaru siły, ciężaru D Przyrządy do pomiarów przepływów E Mierniki hałasu F Przyrządy do pomiaru drgań G Optyczne przyrządy pomiarowe H Przyrządy do pomiaru temperatury I Elektryczne przyrządy pomiarowe, automatyki i urządzeń laboratoryjnych J Przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i magnetycznych Wyposażenie do pomiarów i badań 19 19A Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe, urządzenia laboratoryjne Zespoły mechaniczne A Części złączne (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, nity, sworznie, gwoździe, pierścienie, tuleje, kołnierze, zaciski, klamry) 21B Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe C Łożyska D Wały i sprzęgła E Uszczelnienia i dławnice F Sprężyny G Obudowy, osłony i inne części maszynowe H Przekładnie zębate I Napędy elastyczne i pędnie J Mechanizmy korbowo-wodzikowe Urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne A Zbiorniki stałe i cysterny B Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach C Zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, butle do gazów D Zbiorniki kriogeniczne E Inne urządzenia do przechowywania płynów F Rurociągi i elementy rurociągów G Rury stalowe i żeliwne H Rury z metali nieżelaznych I Rury z tworzyw sztucznych J Łączniki metalowe K Łączniki z tworzyw sztucznych L Rury i łączniki z innych materiałów M Kołnierze, złącza i połączenia N Przewody giętkie O Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich P Inne elementy rurociągów Q Zawory R Pompy S Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne T Pompy i silniki U Cylindry V Przewody rurowe i złącza W Elementy sterujące X Filtry, uszczelki Y Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych Z Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne ZA Sprężarki i urządzenia pneumatyczne ZB Urządzenia techniki próżni Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 2/7

3 25 Narzędzia i maszyny A Obrabiarki sterowane numerycznie B Roboty przemysłowe. Manipulatory C Urządzenia do pomiarów i kontroli w procesach produkcyjnych D Obrabiarki zespołowe E Obrabiarki do metali F Narzędzia do obróbki skrawaniem G Urządzenia do obróbki bezwiórowej H Narzędzia ręczne I Narzędzia z napędem pneumatycznym J Narzędzia z napędem elektrycznym K Narzędzia z napędem ręcznym L Inne narzędzia ręczne M Materiały pomocnicze do spawania N Urządzenia do spawania, zgrzewania i lutowania O Złącza spawane i spoiny P Materiały do lutowania miękkiego i lutowania twardego Q Piece przemysłowe R Obróbka cieplna S Obróbka powierzchni i nakładanie powłok Wyroby dla energetyki A Silniki spalinowe B Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe C Palniki. Kotły. Wymienniki ciepła D Pompy ciepła E Pomocnicze urządzenia w elektrowniach, elektrociepłowniach F Systemy turbin wiatrowych i inne alternatywne źródła energii G Przemysłowe urządzenia chłodnicze H Izolacje cieplne Wyroby elektrotechniczne A Elektryczne i elektroniczne wyposażenie maszyn B Materiały magnetyczne C Materiały izolacyjne D Płyny izolacyjne E Kable i przewody elektryczne F Izolatory G Osprzęt elektryczny H Aparatura łączeniowa i sterownicza I Lampy i ich wyposażenie J Maszyny wirujące K Transformatory. Dławiki L Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania M Ogniwa galwaniczne i baterie N Urządzenia elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych O Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach P Urządzenia trakcji elektrycznej Elementy elektroniczne A Rezystory B Kondensatory C Przyrządy półprzewodnikowe D Lampy elektronowe E Wyświetlacze elektroniczne F Przyrządy piezoelektryczne G Filtry elektryczne H Obwody drukowane i płytki I Układy scalone. Mikroelektronika J Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych Wyroby telekomunikacyjne 33. Wyroby audio i wideo 33A Urządzenia telekomunikacyjne końcowe B Urządzenia radiokomunikacji C Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC) D Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych E Urządzenia techniki audio, wideo i audiowizualnej F Urządzenia łączności światłowodowej Urządzenia informatyczne i biurowe A Urządzenia techniki informatycznej B Oprogramowanie C Systemy mikroprocesorowe. Urządzenia komputerowe D Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT E Interfejsy i urządzenia łączące F Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 3/7

4 35G Karty identyfikacyjne i urządzenia towarzyszące H Urządzenia biurowe Urządzenia i sprzęt związany z techniką obrazu A Przyrządy optyczne B Sprzęt i materiały fotograficzne. Projektory C Sprzęt i materiały kinematograficzne D Urządzenia i materiały do reprografii Wyroby mechaniki precyzyjnej A Zegarki, zegary, inne mierniki czasu Pojazdy drogowe A Wyposażenie pojazdów drogowych B Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów drogowych C Systemy komputerowe pokładowe D Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze E Urządzenia wskazujące i kontrolne F Układy hamulcowe G Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia H Nadwozia i części nadwozi I Sprzęgi J Silniki spalinowe do pojazdów drogowych K Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy L Autobusy M Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe N Pojazdy drogowe elektryczne O Motocykle i motorowery P Rowery Q Pojazdy specjalne R Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań Wyroby dla kolei A Materiały i zespoły dla kolejnictwa B Pojazdy szynowe i ich wyposażenie C Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych D Wyposażenie kolei linowych E Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych Statki i wyposażenie morskie A Urządzenia i instalacje na statkach lub okrętach B Statki morskie i ich wyposażenie C Statki żeglugi śródlądowej i ich wyposażenie D Małe jednostki pływające Sprzęt i wyposażenie dla lotnictwa i kosmonautyki Urządzenia transportu bliskiego A Urządzenia dźwigowe B Dźwignice C Osprzęt do urządzeń dźwigowych D Inne urządzenia dźwigowe E Urządzenia transportu bliskiego ciągłego F Wózki przemysłowe G Urządzenia magazynowe H Maszyny do robót ziemnych I Ręczne narzędzia ładunkowe Opakowania A Opakowania B Materiały i przybory opakowaniowe C Szpule. Cewki D Worki. Torby E Butelki. Słoje F Bańki. Puszki. Torby G Pojemniki do aerozoli H Beczki. Hoboki. Kanistry I Pudła. Skrzynie. Klatki J Kontenery ogólnego zastosowania K Palety ogólnego zastosowania L Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego M Maszyny pakujące N Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające Wyroby przemysłu tekstylnego i skórzanego A Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego B Włókna tekstylne C Wyroby przemysłu tekstylnego D Materiały do wzmacniania kompozytów E Maszyny włókiennicze F Wyroby ze skóry Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 4/7

5 61 Wyroby przemysłu odzieżowego A Odzież B Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza C Obuwie D Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego i obuwniczego Wyroby dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa A Wyposażenie oraz instalacje budynków inwentarskich B Instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych C Maszyny, narzędzia i sprzęt dla leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa D Nawozy sztuczne E Pestycydy i inne środki ochrony roślin F Pasze dla zwierząt G Produkty pszczelarskie H Wyroby dla rybołówstwa i hodowli ryb I Wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego Wyroby przemysłu spożywczego A Produkty spożywcze B Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory C Owoce, warzywa i ich przetwory D Mleko i przetwory mleczne E Mięso i przetwory mięsne F Drób i jaja G Ryby i przetwory rybne H Inne produkty pochodzenia zwierzęcego I Herbata. Kawa. Kakao J Napoje alkoholowe K Napoje bezalkoholowe L Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia i produkty pochodne M Czekolada N Oleje i tłuszcze jadalne (roślinne i zwierzęce) O Przyprawy. Dodatki do żywności P Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana Q Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi R Wyposażenie dla przemysłu spożywczego Wyroby chemiczne A Sprzęt, naczynia i aparatura laboratoryjna, odczynniki chemiczne B Związki chemiczne nieorganiczne C Związki chemiczne organiczne D Materiały wybuchowe i pirotechniczne. Ognie sztuczne E Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji F Środki powierzchniowo czynne G Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu H Chemiczne środki ochrony drewna I Silikony J Olejki eteryczne K Kosmetyki. Środki higieny osobistej L Chemikalia do uzdatniania wody M Inne wyroby przemysłu chemicznego Wyroby dla górnictwa A Sprzęt i materiały do stosowania w górnictwie i kamieniołomach B Maszyny i urządzenia górnicze C Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów D Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia E Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku F Urządzenia do transportu poziomego i pionowego G Inne maszyny i urządzenia górnicze H Urządzenia do przeróbki kopalin Produkty przetwórstwa ropy naftowej A Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne B Ciecze hydrauliczne C Parafina, materiały bitumiczne i inne produkty naftowe D Paliwa E Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego F Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego Wyroby hutnicze A Surówka, żeliwo i stal B Żelazostopy C Metale nieżelazne i ich stopy D Wyroby z żeliwa i stali E Stale do obróbki cieplnej F Stale do zbrojenia betonu G Stale wysokojakościowe Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 5/7

6 77H Stale sprężynowe I Stale na zbiorniki ciśnieniowe J Stale narzędziowe K Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych L Stale niestopowe M Wyroby i półwyroby płaskie stalowe N Pręty i walcówka stalowa O Drut stalowy, liny stalowe i łańcuch ogniwowe P Kształtowniki stalowe Q Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania R Odlewy z żeliwa i stali S Odkuwki z żeliwa i stali T Inne wyroby z żeliwa i stali U Wyroby z metali nieżelaznych Wyroby z drewna i urządzenia do obróbki drewna A Płyty z materiałów drewnopochodnych B Półwyroby z tarcicy C Obrabiarki do obróbki drewna D Narzędzia do obróbki drewna E Inne urządzenia do obróbki drewna Wyroby ze szkła i ceramiki A Szkło i wyroby szklane B Wyroby ceramiczne C Materiały ogniotrwałe (ceramiczne) Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych A Guma B Tworzywa sztuczne C Tworzywa sztuczne wzmocnione D Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych E Opony F Kleje G Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych Wyroby papiernicze A Masy włókniste B Papier i tektura C Wyroby z papieru D Maszyny papiernicze Farby, lakiery, barwniki A Technologie malowania B Farby i lakiery C Składniki farb ( w tym rozpuszczalniki) D Tusze, atramenty. Farby drukarskie E Urządzenia do malowania Materiały i wyroby budowlane A Budynki B Elementy budynków (m. in. ścianki działowe, schody, drzwi, okna, stropy, podłogi, kominy) C Konstrukcje budowlane (m. in. konstrukcje metalowe, drewniane, murowane, żelbetowe) D Konstrukcje zewnętrzne E Cement. Gips. Wapno. Zaprawa F Materiały mineralne G Płytki ceramiczne H Wyroby budowlane terakotowe I Betony i wyroby betonowe J Wyroby cementowo-włókniste K Lepiszcza. Materiały uszczelniające L Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej M Inne materiały budowlane N Materiały i urządzenia dot. ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków O Urządzenia i armatura centralnego ogrzewania (m. in. kotły c.o., grzejniki, wymienniki ciepła, pompy cyrkulacyjne, zawory grzejnikowe) 91P Urządzenia systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Q Urządzenia i armatura instalacji gazowej R Urządzenia instalacji elektrycznej (m. in. aparatura rozdzielcza, łączeniowa i sterownicza; oprzewodowanie) 91S Urządzenia i armatura instalacji wodociągowej T Wyposażenie systemu ogrzewania wody U Urządzenia i armatura instalacji sanitarnej (m. in. umywalki, miski ustępowe, wanny, kabiny natryskowe, baterie, zestawy odpływowe) 91V Elementy składowe systemów do odwadniania i kanalizacji W Dźwigi, schody i chodniki ruchome X Inne instalacje w budynkach Y Materiały wykończeniowe wnętrz (m. in. tapety, okrycia i okładziny ścienne) Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 6/7

7 91Z Akcesoria budowlane ZA Technologie w budownictwie ZB Maszyny budowlane i sprzęt budowlany Wyroby i urządzenia dla inżynierii lądowej i wodnej A Konstrukcje fundamentowe B Systemy przesyłania wody zewnętrzne C Systemy kanalizacyjne zewnętrzne D Konstrukcje mostowe E Maszyny i konstrukcje drogowe F Materiały do budowy dróg G Zabezpieczenia dróg H Sprzęt związany z oświetleniem ulicznym I Materiały i urządzenia stosowane w budownictwie kolejowym J Materiały i urządzenia stosowane w budownictwie portów lotniczych K Materiały i urządzenia stosowane w budownictwie dróg wodnych, portów i zapór L Urządzenia budownictwa hydrotechnicznego Wyroby dla wojska A Wyroby, sprzęt i wyposażenie dla potrzeb wojska Sprzęt do użytku domowego, handlowego, rozrywki, sportu A Domowe urządzenia elektryczne B Meble kuchenne C Trzony kuchenne, piekarniki itp D Urządzenia chłodnicze E Zmywarki F Małe urządzenia kuchenne (m. in. ekspresy do kawy, opiekacze, roboty kuchenne, czajniki elektryczne, młynki do kawy, grzałki nurkowe,) 97G Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze H Inne wyposażenie kuchenne I Sprzęt pralniczy (m. in. pralki, suszarki, wirówki, żelazka, prasownice) J Urządzenia do czyszczenia (m. in. odkurzacze, froterki) K Ogrzewacze elektryczne L Ogrzewacze gazowe M Ogrzewacze na paliwo stałe N Ogrzewacze na paliwo ciekłe O Aparatura sterownicza do użytku domowego P Wyposażenie sklepu Q Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu R Meble S Drabiny T Nietekstylne pokrycia podłogowe U Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa V Urządzenia do pielęgnacji ciała (m. in. golarki, maszynki do strzyżenia włosów, przyrządy do masażu, suszarki do włosów, suszarki do rąk, urządzenia do higieny jamy ustnej) 97W Różne urządzenia domowe i handlowe (m. in. zapalarki do gazu, urządzenia owadobójcze, grzałki do akwariów, zapalniczki, urządzenia do basenów) 97X Sprzęt dla dzieci (m. in. wózki, kojce, nosidełka, stojaki, urządzenia podtrzymujące dziecko, sprzęt do picia, rowery dziecięce) 97Y Sprzęt kempingowy Z Wyposażenie placów do zabaw i gier ZA Zabawki ZB Inny sprzęt rekreacyjny ZC Sprzęt i wyposażenie sportowe Koniec Załącznik do DACW-01 Wydanie 1 z r. str. 7/7

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW, WYROBÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa S.A., wprowadza

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

s' dnia 24 lutego 1975 r.

s' dnia 24 lutego 1975 r. Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

Lista branż dostawców i podwykonawców

Lista branż dostawców i podwykonawców HOCHTIEF Lista branż dostawców i podwykonawców Lista branż dostawców i podwykonawców rejestrowanych w bazie HOCHTIEF Spis treści 1. DOSTAWCY... 2 1.1. Materiały Budowlane... 2 1.2. Wyroby gotowe, półfabrykaty,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 150 Część M... 152

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 150 Część M... 152 CONTENTS Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 15 Część M... 152 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 591 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113 CONTENTS Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113 CZĘŚĆ A A.1. 22 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 201 r. Poz. 28 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 201 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD)

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD) 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 EN 41003:1998 (01.07.2011)

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CONTENTS Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CZĘŚĆ A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230 CONTENTS Część A... 2 Część B... 18 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 23 CZĘŚĆ A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CONTENTS Część A... 2 Część B... 17 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CZĘŚĆ A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach UWAGA! Rozliczenia pomiędzy jednostkami Uczelni, które dotyczyły np.: - paliwa za przewóz pracowników Uczelni do Ustronia Morskiego, Chyciny itp. - noclegów studentów na Obozach w Chycinie - kserowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo