DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA"

Transkrypt

1 STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Budowa Galeria Katowicka Telefon: +48 (0) ul. Stawowa 10 Telefax: +48 (0) PL Katowice / Polska DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA NAZWA FIRMY RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ Informacje i wytyczne dla użytkownika Rozdział 5 z 5 WIELOFUNKCYJNE ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNO HANDLOWE NA STACJI KATOWICE OSOBOWA WRAZ Z DWORCEM KOLEJOWYM KATOWICE OSOBOWA STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Budowa Galeria Katowicka Telefon: +48 (0) ul. Stawowa 10 Telefax: +48 (0) PL Katowice / Polska

2 str. 2

3 SPIS TREŚCI DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ELEMENTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI BELKI SPRĘŻONE - Firma FREISSENT KONSTRUKCJE STALOWE OCYNKOWANE - Firma TOKMAN POKRYCIE DACHOWE I SYSTEMY ASEKURACYJNE POKRYCIE DACHOWE ( dachy poziomu +2, +3, kielichy ) - Firma EKOTECHNIKA PLUS POKRYCIE DACHOWE ( dachy nad istniajacym tunelem technicznym ) - pokrycie papowe system FIRESMART - Firma POLBET SYSTEMY ASEKURACYJNE TYMCZASOWE - Firma TOTEM SAFE SYSTEMY ASEKURACYJNE LATCHWAYS - Firma TOTEM SAFE ELEWACJE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ FASADY TYNKOWE Firma EM-BUD SYSTEMY DOCIEPLEŃ STROPÓW WEŁNĄ LAMELOWĄ Firma EM-BUD SYSTEM DOCIEPLEŃ TERMOGRAM Firma POLBET FASADY ALUMINIOWE - Firma METALPLAST STOLARKA NAPIS GALERIA KATOWICKA Firma EMERALD STOLARKA I SLUSARKA WEWNĘTRZNA, KURTYNY DYMOWE, BRAMY PRZESUWNE I ROLOWANE ELASTYCZNE ROLOWANE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE AK60 Firma EF POLSKA PRZECIWPOŻAROWE BRAMY N150 Firma EF Polska KRATY ZWIJANE ROLOWANE BKR ALUPROF Firma ALGLOB AUTOMATYCZNE ROLOWANE KURTYNY DYMOWE MCR PROSMOKE FS CE Firma MERCOR WITRYNY SZKLANE BEZSZPROSOWE KEEP GLASS Firma ALGLOB BALUSTRADY SZKLANE Firma KOMEKO DRZWI STALOWE IDRA Firma DIERRE DRZWI DREWNIANE str. 3

4 2.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI DYLATACJE APF 100/60 Firma CS Polska POSADZKI GRESOWE Firma PRAGMA POSADZKI FLOWCREATE Firma Flowrcreate POSZADZKI TERAZZO Firma DASAG WYKŁADZINY DYWANOWE TESSERA Firma COMERCIUM WYKŁADZINY MARMOLEUM Firma COMERCIUM ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY PANELE FIBRE C Firma Marten Pasy reklamowe z dibondu Firma Emerald WYKONANIE TYNKÓW I MALOWANIE ŚCIAN Firma Hirsz ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY SUFIT RASTROWY ECOPHON FOCUS Firma Ecophon SUFIT RASTROWY ECOPHON GEDINA Firma Ecophon ALUMINIOWY SUFIT AŻUROWY Firma BARWA SYSTEM MALOWANIE ZABUDOWY SUFITOWEJ GK ORAZ PRZESTRZENI NAD SUFITAMI Firma Hirsz ELEMENTY WYPOSAŻENIA DOZOWNIK MYDŁA DSM101 Firma MERIDA KOSZ WNĘKOW Z UCHYLNĄ POKRYWĄ 9471 Firma MERIDA POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 0030 Firma MERIDA POJEMNIK TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 Firma MERIDA POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 Firma MERIDA SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S Firma MERIDA DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 Firma MERIDA WIESZAK POJEDYNCZY MHW30 Firma MERIDA LUSTRO Firma MERIDA MEBLE BIUROWE Firma Maro str. 4

5 2.9. URZĄDZENIA SCHODY RUCHOME - Firma OIS OPIS FUNKCJONALNY DWORCA. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE EKSPLOATACJA DACHÓW W WARUNKACH ZIMOWYCH- odśnieżanie str. 5

6 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest instrukcja użytkowania elementów budowlanych architektonicznych Dworca PKP wraz z częścią handlową dworca PKP jako wyodrębnione części wielofunkcyjnego zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego na stacji Katowice Osobowa wraz z dworcem kolejowym Katowice Osobowa zlokalizowanego na Placu Szewczyka 1 w Katowicach. Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie personelu obsługi i dozoru z zastosowanymi rozwiązaniami elementów budowlanych i wykończeniowych budynku w celu zapewnienia prawidłowej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji. W niniejszej instrukcji opisano najważniejsze czynności eksploatacyjne i obsługowe. Szczegółowe dane dla poszczególnych elementów zawarte są w instrukcjach fabrycznych dostarczanych przez producentów / dostawców poszczególnych elementów oraz w rozdziałach 5 dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych robót / elementów. str. 6

7 2. ELEMENTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 2.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI BELKI SPRĘŻONE - Firma FREISSENT str. 7

8 KONSTRUKCJE STALOWE OCYNKOWANE - Firma TOKMAN str. 8

9 str. 9

10 2.2. POKRYCIE DACHOWE I SYSTEMY ASEKURACYJNE POKRYCIE DACHOWE ( dachy poziomu +2, +3, kielichy ) - Firma EKOTECHNIKA PLUS OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ EKOTECHNIKA Plus Sp. z o.o Kielce, ul. Skrajna 80D INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Informacje ogólne. Zgodnie z ustawą z r. ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1 ) Właściciel /Użytkownik budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki usuwać. Wykonawca/Gwarant w okresie trwania gwarancji zastrzega sobie prawo wyłączności do dokonania uzupełnień i napraw pokrycia dachu wskutek ujawnionych wad oraz nie będących następstwem wad objętych gwarancją. Przyczyny utraty gwarancji: stwierdzenie uszkodzeń dachu powstałych w wyniku niezgodnego postępowania z instrukcją użytkowania oraz niewłaściwą konserwacją dachu; samowolne dokonywanie naprawy lub montażu dodatkowych urządzeń na dachu, stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich. 1.2 Dostęp do połaci dachowej Niniejsze opracowanie dotyczy tych dachów, gdzie ruch pieszy po ich połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są uprawnione osoby do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być bardzo ograniczona. Samo wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym i instrukcję zachowania się podczas pobytu na dachu. Bardzo pomocne jest prowadzenie książki wejść na dach. Jeśli na dachu wyodrębnione są ścieżki komunikacyjne, ruch pieszy powinien odbywa się po tychże ścieżkach. str. 10

11 2.0 Przyczyny najczęstszych problemów z pokryciem dachowym wykonanym z membrany bitumicznej brak okresowego sprzątania pokrycia z zanieczyszczeń ( np. liści z drzew) brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia dachu ( wpusty dachowe, rynny i rury spustowe ) i innych detali dachowych zmiana funkcji pomieszczeń pod przekryciem dachowym ( np. zmiana temperatury i wilgotności) akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne brak kontroli pokrycia dachowego 3.0 Kontrola pokrycia dachowego Zgodnie z ustawą z dn r. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć. Kontrola ta powinna polegać na: Oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach Usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni dachu Sprawdzeniu szczelności izolacji przy wszystkich elementach przebijających membranę Usunięciu porostów organicznych np. winorośli Sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających (jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, znajdują się drzewa liściaste, konieczne są częstsze przeglądy instalacji deszczowej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ilość dodatkowych przeglądów ma charakter indywidualny i zależna jest od stopnia zanieczyszczania dachu.) 4.0 Podstawowe zasady eksploatacji dachu wykonanego z membrany bitumicznej zabrania się prowadzenia na dachu wszelkich prac mogących naruszyć jego izolacje, a w szczególności: kładzenia bezpośrednio na pokryciu dachu i pozostawiania na nim ostrych narzędzi i przedmiotów (np. elektrod, gwoździ, nitów itp.) mogących uszkodzić izolacje, kładzenia bezpośrednio na pokryciu dachu ciężkich przedmiotów (np. dachowych urządzeń technicznych lub ich elementów, konstrukcji reklam itp.), kładzenia na pokryciu dachu gorących przedmiotów, toczenia po pokryciu wózków na wąskich kołach z ostrymi krawędziami; używanie wózków na dachu (np. podczas remontów dachowych urządzeń technicznych) dopuszcza się jedynie po wykonaniu tymczasowych (na czas prowadzenia ww. prac) tras komunikacyjnych zabezpieczających, np. z płyt OSB, przesuwania po pokryciu bez zabezpieczeń jakichkolwiek przedmiotów lub urządzeń, a zwłaszcza takich, które posiadają ostre krawędzie, str. 11

12 pozostawiania na pokryciu dachu lekkich przedmiotów z ostrymi krawędziami (np. kawałki blach), które porwane przez wiatr mogą uszkadzać izolacje, pozostawiania na dachu przedmiotów soczewkowych (np. butelek szklanych), które skupiając promienie słoneczne mogą wytopić otwory w izolacji, prowadzenia prac ślusarskich i spawalniczych na pokryciu dachowym; prowadzenie tego typu prac możliwe jest jedynie po wykonaniu zabezpieczeń z płyty OSB, przy czym zabezpieczona powierzchnia musi być większa o min. 5 metrów w każdą stronę od obszaru prowadzonych prac, rozlewania na pokryciu dachu cieczy zawierających rozpuszczalniki organiczne. 5.0 Utrzymanie, naprawy 5.1. Wszelkie naprawy po upływie okresu gwarancji należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent) Wykonywanie robót na dachu w temperaturze poniżej 20 0 C. powinno być ograniczone do niezbędnego minimum (np. obsługa urządzeń, usuwanie śniegu) Usuwanie śniegu z połaci dachowej: Można stosować mechaniczne (ręczne) odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace te należy prowadzić: nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia izolacji dachowej (właściwe jest pozostawienie podczas odśnieżania kilkucentymetrowej warstwy śniegu, tym samym niedopuszczanie do bezpośredniego kontaktu narzędzi z pokryciem podczas odśnieżania) przy zachowaniu przepisów bhp Do odśnieżania dachu zabrania się stosowania sprzętu oraz narzędzi posiadających ostre metalowe krawędzie mogących uszkodzić pokrycie dachowe (tj. łopaty metalowe) dozwolone jest odśnieżanie szuflami plastikowymi, bądź z materiałów drewnopochodnych, o miękkich zaokrąglonych krawędziach (bez okuć metalowych). Do transportu śniegu na dachu należy używać wyłącznie brezentów/ plandek lub grubych folii, na których można składować śnieg do wysokości ok. 30 cm. 6.0 Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym Jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków w połaci dachowej jest wykonywanie nowych detali dachowych ( anten TV, reklam, znaków informacyjnych, nowych świetlików, masztów oraz wywiewek instalacyjnych i in. ) na dachach już istniejących. Dla uniknięcia powstania przecieków Właściciel/Użytkownik obiektu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wykonawcę /Gwaranta minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac mających naruszyć izolację objętą gwarancją. 7.0 Podsumowanie 7.1. Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to: Zachowanie dokumentacji technicznej str. 12

13 Prowadzenie książki obiektu Prowadzenie ewidencji wejść na dach Dokonywanie corocznej kontroli Zapoznanie się i przestrzeganie wymogów ujętych w instrukcji użytkowania pokryć dachowych. Usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas żywotności pokrycia dachowego. Możliwe jest zawarcie umowy serwisowej na dokonywanie konserwacji i okresowych przeglądów pokrycia dachu pomiędzy Właścicielem/ Użytkownikiem, a Wykonawcą pokrycia tj. Ekotechnika Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul Skrajna 80 D str. 13

14 POKRYCIE DACHOWE ( dachy nad istniajacym tunelem technicznym ) - pokrycie papowe system FIRESMART - Firma POLBET INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I UTRZYMANIA POKRYC DACHOWYCH WYKONANYCH Z PAP FIRMY ICOPAL SA Papa nawierzchniowa FIRE SMART SOLO 1. Informacje ogólne. Zasadniczo pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych firmy ICOPAL S.A. mają bardzo niewielkie wymagania w zakresie utrzymania ich podstawowych funkcji. Zgodnie z ustawą z ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1 ) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki usuwać. 2. Dostęp do połaci dachowej Niniejsze opracowanie dotyczy tych dachów, gdzie ruch pieszy po ich połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są uprawnione osoby do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być bardzo ograniczona. Samo wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym i instrukcję zachowania się podczas pobytu na dachu. Bardzo pomocne jest prowadzenie książki wejść na dach. Ruch pieszy powinien odbywać się po ścieżkach komunikacyjnych wraz z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach. Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić powłokę papy jest zakazane. W przypadku, gdy ścieżki komunikacyjne nie są wykonane, ruch pieszy po przekryciu może odbywać się tylko i wyłącznie w celu wykonania przeglądu dachu, jego konserwacji lub odśnieżania połaci. Jeśli na połaci istnieją centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne lub inne urządzenia dachowe dostęp do każdego urządzenia musi zapewniać ścieżka komunikacyjna, wykonana z dodatkowej warstwy papy. str. 14

15 3. Najczęstsze błędy eksploatacyjne powodujące problemy z pokryciem dachowym z pap termozgrzewalnych ICOPAL SA - brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia - akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne - brak kontroli pokrycia dachowego - ruch pieszy poza ścieżkami komunikacyjnymi - wykonywanie jakichkolwiek robót w temperaturze poniżej 5 0 C. 4. Kontrola pokrycia dachowego Zgodnie z ustawą z dn Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć. Kontrola ta powinna ( wg Europejskiej Organizacji ds. Aprobat ETAG 006 pkt. 7.4 ) polegać na: - Oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach - Usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń - Sprawdzeniu szczelności papy przy wszystkich elementach przebijających papę - Usunięcie porostów organicznych np. winorośli - Sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających - Sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskich 5. Utrzymanie i naprawy Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału ( prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent ), a roboty powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcją montażu pap termozgrzewalnych firmy Icopal. Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej 5 0 C. 6. Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych papami termozgrzewalnymi Dopuszcza się sporadyczny ruch pieszy po połaciach dachowych poza ścieżkami technologicznymi, związany z usuwaniem z dachu śniegu i lodu z uwzględnieniem uwag zamieszczonych poniżej. Dopuszcza się zastosowanie soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu pokrytego papami. Należy przy tym zadbać o jak najszybsze usunięcie pozostałości soli z powierzchni dachu. Można także stosować mechaniczne ( ręczne ) odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace te należy prowadzić: - nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia powierzchni papy - przy zachowaniu przepisów bhp W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu łopat z tworzywa sztucznego lub drewna. Zabrania się używania łopat o ostrych krawędziach, w szczególności stalowych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić papy. str. 15

16 Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu oraz tworzenie tzw worków śnieżnych. Dopuszczalne jest np. przenoszenie śniegu na płachtach. Dla obciążenia śniegiem parametry dopuszczalne dla powłoki śniegu znajdującego się na dachu i budynku są następujące: grubość powłoki: - 25cm dla I strefy obciążenia śniegiem Dla wiat parametry dopuszczalne dla powłoki śniegu są następujące: grubość powłoki: - 30cm dla I strefy obciążenia śniegiem Średni ciężar właściwy śniegu nie może przekraczać 245 kg/m3 lub obciążenie nie może przekraczać 72 kg/m2 niezależnie od rodzaju dachu. Nie wolno dopuścić do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć. Dla daszków zewnętrznych przy budynkach nie dopuszcza się gromadzenia śniegu w postaci worków śnieżnych. Obciążenia przyjęto wg poniższych norm: obciążenie śniegiem obciążenie śniegiem obciążenie wiatrem obciążenia stałe obciążenia użytkowe wg PN-80/B I strefa, wg PN-EN80/B-02010:2005 I strefa wg PN-77/B I strefa, wg PN-82/B-02001, wg PN-82/B Obciążenie skupione dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5KN. 7. Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym Jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków w połaci dachowej jest wykonywanie nowych detali dachowych ( anten TV, reklam, znaków informacyjnych, nowych świetlików, masztów oraz wywiewek instalacyjnych i In. ) na dachach już istniejących. Dla uniknięcia powstania przecieków należy do w/w prac angażować wyłącznie licencjonowanych Wykonawców firmy ICOPAL SA. Lista takich firm Wykonawczych jest dostępna u pracowników ICOPAL SA. 8. Podsumowanie Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to: - Zachowanie dokumentacji technicznej - Prowadzenie książki obiektu - Prowadzenie ewidencji wejść na dach - Dokonywanie corocznej kontroli - Usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas żywotności pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych ICOPAL SA. str. 16

17 SYSTEMY ASEKURACYJNE TYMCZASOWE - Firma TOTEM SAFE str. 17

18 SYSTEMY ASEKURACYJNE LATCHWAYS - Firma TOTEM SAFE LATCHWAYS system asekuracji na obiekcie PKP Katowice str. 18

19 Miejsce montażu: Dworzec PKP Katowice - system nad świetlikiem PKP - system na dachu głównym dworca (tzw. Kielichy) OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI SYSTEMU I ZASAD GWARANCJI 1. Zamontowany na obiekcie system asekuracji poziomej oraz służą do zabezpieczenia prac wykonywanych na świetliku oraz na dachu obiektu. 2. Szegółowy sposób użytkowania systemu opisany został w Instrukcji Użytkowania. 3. Użycie systemu do celów innych niż określone w instrukcji może przyczynić się do uszkodzenia systemu i utraty gwarancji. 4. Obowiązkiem administratora (właściela) obiektu jest informowanie wszystkie osoby wykonujące prace z wykorzystaniem systemów o konieczności ich stosowania w przypadku prac grożących upadkiem z wysokości. 5. Zaleca się okresowe (raz w miesiącu) wizualne sprawdzanie ciągłości systemu i urządzeń asekuracyjnych zainstalowanych na obiekcie. 6. W przypadku upadku osoby i obciążenia systemu, konieczny jest kontakt z dostawcą systemu. 7. Dostawca systemu udziela.. miesięcy gwarancji 8. Gwarancja jest ważna w przypadku dokonywania corocznych przeglądów systemu przez uprawnione osoby. 9. Każdorazowy przegląd systemu wykonywany przez uprawnioną jednostkę jest płatny po uzgodnieniu z właścicielem lub administratorem obiektu. 10. Ważność przeglądów zostaje każdorazowo potwierdzona wpisem w kartach znamionowych systemu oraz dokumentem w przekazanym w formie pisemnej. 11. Utrata udzielonej gwarancji następuje w przypadku niespełnienia wyżej opisanych wytycznych dotyczących eksploatacji systemu. str. 19

20 2.3. ELEWACJE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ FASADY TYNKOWE Firma EM-BUD EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał ul. Tysiąclecia 88/ Katowice Tel Wykonawca to jest Firma ENBUD Studio 2000 zapewniła dobry wygląd, trwałość i gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania poprzez użycie kompletu materiałów wchodzących w skład jednego systemu oraz właściwe wykonanie, tzn. zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi projektu co powinno zapewnić długotrwałą eksploatacją. Dla realizacji wybrano materiały Producenta Henkel Bautechnik - System CERESIT. A.KONTROLA Informacje i wytyczne dla użytkownika Sposób prowadzenia okresowej kontroli budynku jest szczegółowo określony w Dz.U z 2003 nr 120 poz 1134 rozp.rm z dnia 3 lipca 2003 Właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany prowadzać kontrole okresowe, których zakresem należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku jak również estetykę budynku i jego otoczenia. Powinny być one dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z następującą częstotliwością: co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2, co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany prowadzać kontrole okresowe, których zakresem należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku jak również jego estetykę KONTROLE, powinny być one dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z następującą częstotliwością: co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m, co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. str. 20

21 Kontrola powinna się odbywać w obecności gwaranta i podczas jej przebiegu należy sprawdzić stan techniczny,a w szczególności elementów podstawowych BSO i elementów nierozerwalnie związanych z warstwami elewacyjnymi: zewnętrznych warstw elewacji (czyli warstw systemu znajdujących się na płytach termoizolacyjnych: powłoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej zbrojonej siatką), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, urządzeń i elementów zamocowanych do ścian i dachu budynku (m. in. mocowań bilbordów, reklam, tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oświetleniowych, masztów flagowych itp.) elementów odwodnienia oraz opaski budynku obróbek blacharskich, pokryć dachowych, przejść przyłączy instalacyjnych przez system ociepleniowy i ściany budynku innych elementów ozdobnych dekorujących elewację styków ram i ościeży okiennych Wynikiem prawidłowo wykonanej kontroli winien być protokół zawierający następujące dane: dane: stan techniczny elewacji budynku w tym: występowanie lub brak spękań systemu ociepleń, opis ewentualnych porażeń biologicznych, opis zmiany koloru elewacji wraz z jego ewentualnymi przyczynami, opis zniszczeń mechanicznych elewacji,opis ewentualnych graffiti rozmiar wyżej opisanych usterek zakres koniecznych robót remontowych oraz konieczność ich wykonania opis oraz dokumentację usterek wykrytych w trakcie kontroli okresowej wstępną technologię napraw elewacji wraz ze wskazaniem materiałów służących do jej wykonania : Materiały do wykonania napraw winny być zgodne z zastosowanymi wcześniej,przy ocieplaniu przedmiotowego budynku złożone zgodnie z zatwierdzeniem materiałowym: styropian Tyron Fasada EPS S -040 klej do styropianu CT 83 kołki do mocowania styropianu SYSTEM Koelner z trzpieniem metalowym siatka zbrojąca z włókna szklanego system Koelner nr 145 zaprawa zbrojąca do siatki z włókna szklanego CT 85 grunt pod tynk CT 16 kolor biały tynk mineralny barwiony w masie CT 137 kamyczek kolor 7047 materiały uzupełniające : listwy startowe i kątowniki z siatką silikatowa farba elewacyjna CT 54 w kolorze RAL 7047 Katalog systemu Ceresit jest stale dostępny w Internecie poszczególne karty katalogowe przyłancza się. B.PIELĘGNACJA I KONSERWACJA Podstawowym warunkiem uzyskania dobrych efektów w estetycznym wyglądzie elewacji jest odpowiednia dbałość o czystość ocieplonej elewacji co nie pozwala na gromadzenie się na jej powierzchni zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pochodzących z najbliższego otoczenia budynku.odpowiednio aplikowane mycie wodą pozwala zachować elewacji świeży wygląd. Zaleca się mycie wodą raz na 5 lat. Ważnym jest by pozbyć się zanieczyszczeń w fazie,w której usunięcie jest łatwe i nie wymaga większych nakładów finansowych. Zalecenie to winno być ujęte i potwierdzone protokołem kontroli 5 letniej obiektu. Przed wykonaniem mycia należy na mniej eksponowanym fragmencie wykonać próbę. Zabrania się wykonywania mycia elewacji w okresie zimowym (od 15 października do 15 kwietnia) Należy również stale zadbać, by wszelkie elementy wprowadzane przez użytkownika np. nowe kotwy od rusztowań, nowe elementy wsporcze mocowane do elewacji były należycie uszczelnione. str. 21

22 Raz na 15 lat elewacje mogą być przemalowane farbą Ceresit Henkel CT 54(silikatowa )kolor wg wzornika RAL K7 classic o ile zajdzie taka potrzeba. C.NAPRAWY Usuwanie graffiti należy przeprowadzać środkami certyfikowanymi i zgodnie z instrukcją producenta. Naprawy mechanicznych uszkodzeń. Naprawy mechaniczne wszelkich uszkodzeń prowadzi się poprzez wycięcie miejsca uszkodzonego i materiałami zgodnymi z pierwowzorem wykonując wypełnienie. Praktycznie wszelkie naprawy głębszych uszkodzeń mechanicznych są widoczne nie da się napraw punktowych lub mało-powierzchniowych do 1m2 przeprowadzić bezśladowo. Można jedynie zapewnić szczelność elewacji. Naprawy uszkodzeń mechanicznych winna przeprowadzać bardzo doświadczona firma. Opracowała na podstawie katalogu i dostępnych źródeł producenta Inż. Bożena Millak Borowicka 27 lipca 2012 str. 22

23 SYSTEMY DOCIEPLEŃ STROPÓW WEŁNĄ LAMELOWĄ Firma EM-BUD Roboty obejmowały: EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał ul. Tysiąclecia 88/ Katowice Tel ocieplenie stropów wełną mineralną Paroc CGL 20cy 8 cm i 18 cm Ocieplenie stropów jest częścią projektu wykonawczego budowy Galerii Katowickiej. Metoda oklejania żelbetowych powierzchni stropów-sufitów wełną lamellową determinuje właściwe własności akustyczne i cieplne. Metoda ta ma również walory estetyczne. Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia w systemie CERESIT CERETHERM WOOL GARAGE przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem. Zakres prac przy ocieplaniu stropów. Gruntowanie powierzchni spodnich stropów wraz z ich elementami wsporczymi poziomymi. Przyklejania wełny Paroc CGL 20cy Pokrywanie płaszczyzn cięcia gruntem CT 16 Materiały do ocieplania ścian w systemie bezspoinowym Grunt specjalny koncentrat Ceresit CN94 Zaprawa klejąca do wełny mineralnej Ceresit CT 180 Wełna mineralna Paroc CGL 20cy grubości 8 i 18 cm Grunt Ceresit CT 16 na warstwę wierzchnią w liniach cięcia Eksploatacja sufitu i serwisowanie Zapewniono dobry wygląd, trwałość i gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania poprzez użycie kompletu materiałów wchodzących w skład jednego systemu oraz właściwe wykonanie, tzn. zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi projektu co powinno zapewnić długotrwałą eksploatacją. Powierzchnię wełny odkurzać delikatnie przy pomocy odkurzacza z miękką końcówką typu pędzel. W przypadku uszkodzeń mechanicznych usunąć ostrym narzędziem całą lamelę, oczyścić dokładnie podłoże i postępować zgodnie z metodą podaną w p. 8 (tzn. dokonać implantacji). str. 23

24 SYSTEM DOCIEPLEŃ TERMOGRAM Firma POLBET str. 24

25 FASADY ALUMINIOWE - Firma METALPLAST STOLARKA str. 25

26 str. 26

27 str. 27

28 str. 28

29 str. 29

30 str. 30

31 str. 31

32 str. 32

33 str. 33

34 str. 34

35 str. 35

36 str. 36

37 str. 37

38 str. 38

39 str. 39

40 str. 40

41 str. 41

42 str. 42

43 str. 43

44 str. 44

45 str. 45

46 str. 46

47 NAPIS GALERIA KATOWICKA Firma EMERALD str. 47

48 str. 48

49 2.4. STOLARKA I SLUSARKA WEWNĘTRZNA, KURTYNY DYMOWE, BRAMY PRZESUWNE I ROLOWANE ELASTYCZNE ROLOWANE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE AK60 Firma EF POLSKA str. 49

50 str. 50

51 str. 51

52 str. 52

53 str. 53

54 str. 54

55 str. 55

56 str. 56

57 str. 57

58 str. 58

59 PRZECIWPOŻAROWE BRAMY N150 Firma EF Polska str. 59

60 str. 60

61 str. 61

62 str. 62

63 KRATY ZWIJANE ROLOWANE BKR ALUPROF Firma ALGLOB str. 63

64 str. 64

65 str. 65

66 str. 66

67 str. 67

68 str. 68

69 str. 69

70 AUTOMATYCZNE ROLOWANE KURTYNY DYMOWE MCR PROSMOKE FS CE Firma MERCOR str. 70

71 str. 71

72 str. 72

73 str. 73

74 str. 74

75 str. 75

76 str. 76

77 str. 77

78 str. 78

79 str. 79

80 str. 80

81 str. 81

82 str. 82

83 str. 83

84 str. 84

85 str. 85

86 str. 86

87 str. 87

88 str. 88

89 str. 89

90 str. 90

91 str. 91

92 str. 92

93 str. 93

94 str. 94

95 str. 95

96 str. 96

97 str. 97

98 str. 98

99 str. 99

100 str. 100

101 str. 101

102 str. 102

103 str. 103

104 str. 104

105 str. 105

106 str. 106

107 WITRYNY SZKLANE BEZSZPROSOWE KEEP GLASS Firma ALGLOB str. 107

108 BALUSTRADY SZKLANE Firma KOMEKO str. 108

109 str. 109

110 str. 110

111 DRZWI STALOWE IDRA Firma DIERRE str. 111

112 DRZWI DREWNIANE str. 112

113 2.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI DYLATACJE APF 100/60 Firma CS Polska str. 113

114 POSADZKI GRESOWE Firma PRAGMA Instrukcja czyszczenia płytek gresowych Można czyścić wszelkimi dostępnymi na polskim rynku środkami przeznaczonymi do tego typu posadzki. Producent nie ma żadnych preferowanych przez siebie środków do czyszczenia płytek gresowych. Posadzki z płytek gresowych należy czyścić codziennie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń, Przy pielęgnacji tego typu posadzki należy unikać środków na bazie mydła. Jeśli nie posiadają Państwo na obiekcie maszyny to proponujemy używać mopów z mikrofazy /dobrze wyciśnięty/ z odpowiednią chemią rozcieńczoną wg zaleceń producenta. Aby skutecznie usunąć brud z posadzki zalecamy zastosowanie następujących środków. Do mycia wstępnego - SOPRO GR SOPRO ZEA HG Środek do usuwania cementu i zapraw klejowych - MIRA 7120 CERAMIC CLEANER Do impregnacji - SOPRO FFP HG Impregnat Do mycia bieżącego ( regularnego ) - SOPRO FIR HG Czysta, świecąca podłoga - MIRA 7220 SANITARY CLEAER UWAGA! Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych środków ( załączniki Karty Techniczne i opisy sposobu użycia ) i stosować je w odpowiedniej proporcji i stężeniu. W przypadku problemów z zakupem w/w środków prosimy o kontakt z naszą firmą. PRAGMA SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony towar przy stosowaniu się do powyższych informacji i zaleceń. str. 114

115 Warunki gwarancji na gresy: Obciążenia posadzki nie powinny być większe niż 4kN/m2, dopuszcza się poruszanie(powolne- z małymi prędkościami) wózków o masie nie przekraczającej 1,5tony na miękkich białych kołach. Należy unikać kontaktu posadzki z ostrymi przedmiotami, które mogą ją uszkodzić (zarysowania, uszczerbienia) W celu uniknięcia nanoszenia na powierzchnię brudu, piasku, kamieni co w następstwie może powodować uszkodzenie posadzki należy stosować odpowiednią ilość wycieraczek przy wejściach do budynku. Należy używać środków chemicznych do impregnacji i pielęgnacji zgodnych z instrukcją. W celu zachowania parametrów fugi raz na pół roku należy mechanicznie wyczyścić fugi. W razie wylania na powierzchnie oleju, smaru, cieczy lub innych substancji, należy usunąć je bezzwłocznie, gdyż niektóre substancje mogą ją trwale uszkodzić. Podczas przenoszenia, transportu ciężkich przedmiotów należy zachować szczególną ostrożność, gdyż przy upadku na posadzkę mogą ją uszkodzić. Należy stosować się do zaleceń podanych w dołączonej instrukcji użytkowania. PRAGMA SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony towar pod warunkiem stosowania się do powyższych informacji i zaleceń. str. 115

116 Czyszczenie i pielęgnacja posadzek gresowych zaspoinowanych fugami cementowymi w obiektach intensywnie użytkowanych Do oczyszczania okładzin z resztek cementowych (zaprawa klejowa i fugowa) Sopro ZSE 718. Zależnie od rodzaju i intensywności zabrudzenia nakładać preparat bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w proporcji do 1:10 na zwilżone powierzchnie. Po 5 minutach spłukać wodą. Podczas pracy nosić rękawice gumowe. Nie stosować na płytkach ceramicznych wrażliwych na działanie kwasów, na polerowanym marmurze lub wapieniu, na emalii, powierzchniach eloksalowanych, chromowanych itp.! Impregnacja posadzki gresowej zabezpieczająca przed zabrudzeniem Sopro FFP 719. Zabezpieczane powierzchnie i używane narzędzia muszą być czyste i suche. Nakładać preparat cienką warstwą - czystym pędzlem, szmatką lub mopem. Unikać pienienia. Nakładać tylko taką ilość preparatu, jaką może wchłonąć okładzina. Po ok. 20 minutach ewentualny nadmiar usunąć całkowicie przy pomocy suchej szmaty. Nadmiaru materiału nie można zostawiać do wyschnięcia na zabezpieczanej powierzchni, należy go starannie zetrzeć. Ewentualnie tworzącą się pianę natychmiast zetrzeć. Zabezpieczyć szkło, tworzywa sztuczne, powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników itp. przed opryskaniem preparatem. Nie można impregnować powierzchni nienasiąkliwych. Wygląd powierzchni konserwowanych preparatem Sopro FEP 719 nie zmienia się lub zmienia się tylko minimalnie. Należy zawsze wykonać próbę na nie rzucającym się w oczy fragmencie powierzchni. Okresowe czyszczenie okładzin z trudniejszych zabrudzeń np. soki, wina, itp. Sopro FIR 713, również do czyszczenia mechanicznego. Zależnie od stopnia zabrudzenia nakładać w stanie nie rozcieńczonym lub po rozcieńczeniu w proporcji do 1:10 a następnie rozprowadzać szczotką do szorowania lub szczotką sznurkową. Odczekać minut, w razie potrzeby szorować szczotką. Uważać, aby roztwór nie wysychał a powierzchnia była przez cały czas dobrze zmoczona. Tylko w ten sposób może być zapewnione rozpuszczenie i zebranie brudu. Następnie zebrać obfitą ilością czystej wody i jeszcze raz przetrzeć czystą wodą. Do czyszczenia dużych powierzchni preparat Sopro FIR 713 można stosować w automacie do czyszczenia (odkurzaczu szorującym); dozując ok. 0,3-0,4 l na 10 litrów wody. Ilość ta wystarcza do oczyszczenia powierzchni ok m². Bieżąca pielęgnacja i codzienne czyszczenie okładzin Sopro FPR 708, również do czyszczenia mechanicznego. Preparat Sopro FPR 708 dodawać za każdym razem do wody do zmywania. Dodawać jedną miarkę (ok ml) preparatu na 8 litrów wody. Zmywać podłogę dobrze zwilżoną szmatą lub mopem. Oczyszczonych powierzchni nie trzeba wycierać do sucha. Nie chodzić po oczyszczonej powierzchni przed wyschnięciem. Preparat Sopro FPR 708 można stosować w automatach czyszczących. str. 116

117 POSADZKI FLOWCREATE Firma Flowrcreate str. 117

118 str. 118

119 str. 119

120 str. 120

121 POSZADZKI TERAZZO Firma DASAG WYKŁADZINY DYWANOWE TESSERA Firma COMERCIUM str. 121

122 str. 122

123 str. 123

124 WYKŁADZINY MARMOLEUM Firma COMERCIUM str. 124

125 str. 125

126 str. 126

127 str. 127

128 str. 128

129 str. 129

130 str. 130

131 str. 131

132 2.6. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY PANELE FIBRE C Firma Marten str. 132

133 Pasy reklamowe z dibondu Firma Emerald str. 133

134 str. 134

135 WYKONANIE TYNKÓW I MALOWANIE ŚCIAN Firma Hirsz str. 135

136 str. 136

137 2.7. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY SUFIT RASTROWY ECOPHON FOCUS Firma Ecophon str. 137

138 str. 138

139 SUFIT RASTROWY ECOPHON GEDINA Firma Ecophon str. 139

140 ALUMINIOWY SUFIT AŻUROWY Firma BARWA SYSTEM str. 140

141 MALOWANIE ZABUDOWY SUFITOWEJ GK ORAZ PRZESTRZENI NAD SUFITAMI Firma Hirsz str. 141

142 str. 142

143 2.8. ELEMENTY WYPOSAŻENIA DOZOWNIK MYDŁA DSM101 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. DOZOWNIK MYDŁA DSM101 UŻYTKOWANIE: Dozownik przeznaczony jest do dozowania mydła w płynie. Celem uzupełnienia dozownika należy go otworzyć dołączonym kluczykiem, odchylić przednią obudowę oraz uzupełnić znajdujący się wewnątrz zbiornik, mydłem w płynie maksymalnie do górnej krawędzi zbiornika (pojemność zbiornika 0,8 l). Po zamknięciu podkładając rękę pod dozownik i naciskając przycisk znajdujący się w obudowie będzie dozowane mydło. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 143

144 KOSZ WNĘKOW Z UCHYLNĄ POKRYWĄ 9471 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. WNĘKOWY KOSZ Z UCHYLNĄ POKRYWĄ UŻYTKOWANIE: Kosz przeznaczony jest na odpadki o niedużych gabarytach, z wyjątkiem odpadków zawierających płynną ciecz. Celem opróżnienia kosza należy otworzyć przednie drzwiczki kluczem dołączonym do urządzenia, następnie wyjąć nieczystości z pojemnika znajdującego się wewnątrz kosza, po zamknięciu kosz nadaje się do dalszego użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 144

145 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 0030 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA DWIE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO UŻYTKOWANIE: Pojemnik przeznaczony jest do dozowania papieru toaletowego o maksymalne średnicy 12 cm Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem załączonym do urządzenia, po odchyleniu górnej obudowy uzupełniamy pojemnik rolkami papieru toaletowego, po uzupełnieniu i zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 145

146 POJEMNIK TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 UŻYTKOWANIE: Pojemnik na torebki higieniczne, przeznaczony jest na jednorazowe wkłady torebek higienicznych. Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem dołączonym do urządzenia, uzupełnić opakowaniem z torebkami przeznaczonymi do tego typu urządzenia (zalecany produkt Merida symbol TO11) Po zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 146

147 POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 UŻYTKOWANIE: Pojemnik na nakładki sedesowe, przeznaczony jest na jednorazowe wkłady podkładek higienicznych. Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem dołączonym do urządzenia, uzupełnić wkładami higienicznymi przeznaczonymi do tego typu urządzenia (zalecany produkt Merida symbol GP11) Po zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 147

148 SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S UŻYTKOWANIE: Suszarka włączy się po wykryciu dłoni w strefie działania czujnika, znajdującego się tuż obok wylotu powietrza. Uruchomienie urządzenia opiera się na odbiciu wiązki podczerwieni pochodzącej z czujników. Odległość wymagana do uruchomienia to cm od wylotu. Aby właściwie wysuszyć ręce należy uprzednio dokładnie spłukać mydło. Podczas pracy suszarki należy ręce trzymać w odległości 6 7 cm od wylotu powietrza, lekko pocierając dłonie można stopniowo oddalać ręce na odległość 12 do 15 cm, suszarka nie przestanie pracować. Suszarka działa w oparciu o fotokomórkę. Odsuwając ręce na odległość około 15 cm od wylotu powietrza wyłączy się automatycznie, przestanie pracować po 2-3 sekundach po użyciu. Maksymalny czas ciągłego działania suszarki do rąk to 60 sekund.po tym czasie ręce muszą zostać odsunięte spod suszarki a następnie umieszczone pod nią jeszcze raz w celu ponownego rozpoczęcia suszenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytku przez dzieci i o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba, że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. NALEŻY PILNOWAĆ, ABY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Właściwe czyszczenie urządzenia przedłuży jego sprawne działanie. Podczas użytkowania w suszarce zbiera się kurz, dlatego jej wnętrze powinno być czyszczone przynajmniej raz do roku. Aby dokładnie wyczyścić suszarkę, wykonaj następujące czynności: Odłącz zasilanie. Odkręć dwie dolne śruby, którymi przymocowana jest obudowa do podstawy za pomocą śrubokrętu imbusowego. Zdejmij obudowę w sposób opisany w rozdziale "Zdejmowanie obudowy" i zabezpiecz przed porysowaniem, kładąc ją na miękkim podłożu. Usuń kurz i brud zbierający się wewnątrz suszarki przy użyciu suchej szmatki lub szczotki o miękkim włosiu. Oczyść elementy od wylotu powietrza do silnika (górna część dyszy) zapobiegając przedostaniu się kurzu i brudu do wnętrza zespołu turbina-silnik. Dokładnie usuń kurz wokół obudowy układu elektronicznego. Wykonaj wszystkie czynności zachowując maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnej części układu elektronicznego. Użyj miękkiej ściereczki do wyczyszczenia ekranu czujnika - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 148

149 DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 UŻYTKOWANIE: Drążek prysznicowy oraz zasłonka prysznicowa ma za zadanie oddzielić przestrzeń pomiędzy brodzikiem/kabiną prysznicową, a pozostałą częścią łazienki przed nadmiernym rozbryzgiem wody. Zasłonka po rozciągnięciu na całej długości drążka wspierającego gotowa jest do użytku. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą str. 149

150 WIESZAK POJEDYNCZY MHW30 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. WIESZAK POJEDYNCZY- MHW30 UŻYTKOWANIE: Wieszak przeznaczony jest do wieszania elementów garderoby takich jak np.: torebka, płaszcz, kurtka, marynarka itp. nie przekraczających wagę 2 kg. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 150

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POŁACI DACHOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POŁACI DACHOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POŁACI DACHOWEJ Informacje ogólne. Zgodnie z ustawą z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1 ) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE HARMONY www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu drzwi p r o s i m y o u w a ż n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ALFA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38:49 1 9 7 2 instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38: INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA

OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA OLEJE I WOSKI DO DREWNA TIKKURILA NOSTALGIA www.tikkurila.pl NOSTALGIA Floor Oil Naturalny olej do podłóg Bezbarwny olej na bazie wosków carnauba i candelila, przeznaczony jest do drewnianych podłóg oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA LYDIA FL www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA MADRID www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed 1. Transport: Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kupujący ma obowiązek dokonać oględzin podłogi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA Ogólne Warunki Sprzedaży Dubiel Vitrum sp.j. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA BEZPIECZNE SZKŁO WARSTWOWE Z NADRUKIEM CYFROWYM NA MIĘDZYWARSTWIE DO ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku załącznik nr 8 Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA NEPTUN www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNYCH POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody )

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNYCH POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody ) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNYCH POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody ) Informacje ogólne Powierzchnie obciążone ( np. podłogi, schody ) pokryte systemem Osmo charakteryzują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Hrubieszowska 20 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Hrubieszowska 20 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody )

INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody ) INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH ( parkiety, schody ) Informacje ogólne Powierzchnie obciążone ( np. podłogi, schody ) pokryte systemem Osmo charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012 Przedmiar robót Obiekt ZMIANA OBUDOWY LOGGII WRAZ ZE ZMIANĄ ATRAP Z BLACHY FALISTEJ NA V KONDYGNACJI I WYMIANY BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Budowa Ustka - Grunwaldzka 41 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. serwis@pekmont.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SCHODY STALOWE DLA ZJEŻDŻALNI WODNEJ TEMAT: CENTRUM SPORTU I REKREACJI OBIEKT:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. serwis@pekmont.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SCHODY STALOWE DLA ZJEŻDŻALNI WODNEJ TEMAT: CENTRUM SPORTU I REKREACJI OBIEKT: Rozwiązania dla domu i rekreacji serwis@pekmont.pl WERSJA POLSKA TEMAT: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: SCHODY STALOWE DLA ZJEŻDŻALNI WODNEJ CENTRUM SPORTU I REKREACJI WIELKA NIESZAWKA DZ. NR. 116,

Bardziej szczegółowo

Profile do wykończeń stopni schodowych Prostep Cerfix Prostep Wood

Profile do wykończeń stopni schodowych Prostep Cerfix Prostep Wood PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) Włochy TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAKS +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM e do wykończeń stopni schodowych Prostep Cerfix

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

COALA WALLDESIGN NW UV/LX

COALA WALLDESIGN NW UV/LX COALA WALLDESIGN NW UV/LX Informacje o produkcie COALA WALLDESIGN NW UV/LX tapeta flizelinowa o gramaturze 150g, przeznaczona do druku przy użyciu atramentów Latex i UV. Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu brodzików akrylowych płytkich

Instrukcja montażu brodzików akrylowych płytkich Instrukcja montażu brodzików akrylowych płytkich Montaż, eksploatacja, konserwacja 1 i pielęgnacja produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu oraz zaleceń dot. właściwej konserwacji/ pielęgnacji i

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia.

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia. UWAGA Drewno jako naturalny, żywy materiał, pracuje pod wpływem wilgotności względnej (RH). Drewno kurczy się w warunkach suchych i pęcznieje przy wysokiej wilgotności względnej. W miejscach, gdzie drewno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN KAUCZUKOWYCH ARTIGO www.artigo-polska.pl WYKŁADZINY ZE WZMOCNIENIEM PRO Czyszczenie i konserwacja wykładzin kauczukowych Artigo PRO Innowacyjne wzmocnienie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45421100-5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ 1 Zakres opracowania Instrukcja montażu została przygotowana dla rotul: SP-AR02, SP-AR01,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Urząd Pocztowy Jędrzejów 1 zlokalizowany jest przy ul. Okrzei 26 w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 61 - Półka. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg 90mm.

FOCUS. TYP 61 - Półka. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg   90mm. FOCU TYP 6 - Półka Data : 90mm Indeks wyrobu: PRO-06-60 50mm 80mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli półka z o. o. ul. Mazurska 5 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl

CHEMIA SAMOCHODOWA. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl KATALOG PRODUKTÓW CHEMIA SAMOCHODOWA 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9 e-mail: mexeo@mexeo.pl www. mexeo.pl tel.: 77 487-38-10 fax.: 77 487-38-11 kom.: 501-097-905 DYSTRYBUTOR DIMEX TRUCK DWUSKŁADNIKOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: Załącznik nr 3 do STWIOR dotyczy zadania 1-4 PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 62 ust.1 pkt 1 lit. b

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 7 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-70 Data : 390mm 70mm 70mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

OPIS DOSTĘPNYCH KLAS

OPIS DOSTĘPNYCH KLAS OPIS DOSTĘPNYCH KLAS Natura naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoi, dopuszczalne pojedyńcze jasne sęki do średnicy 10 mm z małymi pęknięciami (1 szt./mb), niedopuszczalny biel, dopuszczalne szerokie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS:

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Moliński Mieczysław Biały Kościół 11, 57 100 Strzelin Dział produkcji: tel. (071) 39 267 88 NIP 914-115-18-75 Regon 931920990 Biuro Handlowe: 57-100 Strzelin,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA w BOGUCINIE OBIEKT: REMONT POSADZEK i MALOWANIE w BUDYNKU SZKOŁY ZADANIE: WYMIANA POSADZEK w BUDYNKU SZKOŁY OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli

Bardziej szczegółowo

Polska INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI LINOLEUM. Odkurzacz do Pracy na Mokro. Grunt Czyszczący. Jednotarczowa Maszyna SRP1

Polska INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI LINOLEUM. Odkurzacz do Pracy na Mokro. Grunt Czyszczący. Jednotarczowa Maszyna SRP1 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI LINOLEUM Przydatne produkty: Przydatne maszyny i urządzenia: Grunt Czyszczący Odkurzacz do Pracy na Mokro Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 Jednotarczowa Maszyna

Bardziej szczegółowo