DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA"

Transkrypt

1 STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Budowa Galeria Katowicka Telefon: +48 (0) ul. Stawowa 10 Telefax: +48 (0) PL Katowice / Polska DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA NAZWA FIRMY RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ Informacje i wytyczne dla użytkownika Rozdział 5 z 5 WIELOFUNKCYJNE ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNO HANDLOWE NA STACJI KATOWICE OSOBOWA WRAZ Z DWORCEM KOLEJOWYM KATOWICE OSOBOWA STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Budowa Galeria Katowicka Telefon: +48 (0) ul. Stawowa 10 Telefax: +48 (0) PL Katowice / Polska

2 str. 2

3 SPIS TREŚCI DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ELEMENTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI BELKI SPRĘŻONE - Firma FREISSENT KONSTRUKCJE STALOWE OCYNKOWANE - Firma TOKMAN POKRYCIE DACHOWE I SYSTEMY ASEKURACYJNE POKRYCIE DACHOWE ( dachy poziomu +2, +3, kielichy ) - Firma EKOTECHNIKA PLUS POKRYCIE DACHOWE ( dachy nad istniajacym tunelem technicznym ) - pokrycie papowe system FIRESMART - Firma POLBET SYSTEMY ASEKURACYJNE TYMCZASOWE - Firma TOTEM SAFE SYSTEMY ASEKURACYJNE LATCHWAYS - Firma TOTEM SAFE ELEWACJE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ FASADY TYNKOWE Firma EM-BUD SYSTEMY DOCIEPLEŃ STROPÓW WEŁNĄ LAMELOWĄ Firma EM-BUD SYSTEM DOCIEPLEŃ TERMOGRAM Firma POLBET FASADY ALUMINIOWE - Firma METALPLAST STOLARKA NAPIS GALERIA KATOWICKA Firma EMERALD STOLARKA I SLUSARKA WEWNĘTRZNA, KURTYNY DYMOWE, BRAMY PRZESUWNE I ROLOWANE ELASTYCZNE ROLOWANE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE AK60 Firma EF POLSKA PRZECIWPOŻAROWE BRAMY N150 Firma EF Polska KRATY ZWIJANE ROLOWANE BKR ALUPROF Firma ALGLOB AUTOMATYCZNE ROLOWANE KURTYNY DYMOWE MCR PROSMOKE FS CE Firma MERCOR WITRYNY SZKLANE BEZSZPROSOWE KEEP GLASS Firma ALGLOB BALUSTRADY SZKLANE Firma KOMEKO DRZWI STALOWE IDRA Firma DIERRE DRZWI DREWNIANE str. 3

4 2.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI DYLATACJE APF 100/60 Firma CS Polska POSADZKI GRESOWE Firma PRAGMA POSADZKI FLOWCREATE Firma Flowrcreate POSZADZKI TERAZZO Firma DASAG WYKŁADZINY DYWANOWE TESSERA Firma COMERCIUM WYKŁADZINY MARMOLEUM Firma COMERCIUM ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY PANELE FIBRE C Firma Marten Pasy reklamowe z dibondu Firma Emerald WYKONANIE TYNKÓW I MALOWANIE ŚCIAN Firma Hirsz ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY SUFIT RASTROWY ECOPHON FOCUS Firma Ecophon SUFIT RASTROWY ECOPHON GEDINA Firma Ecophon ALUMINIOWY SUFIT AŻUROWY Firma BARWA SYSTEM MALOWANIE ZABUDOWY SUFITOWEJ GK ORAZ PRZESTRZENI NAD SUFITAMI Firma Hirsz ELEMENTY WYPOSAŻENIA DOZOWNIK MYDŁA DSM101 Firma MERIDA KOSZ WNĘKOW Z UCHYLNĄ POKRYWĄ 9471 Firma MERIDA POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 0030 Firma MERIDA POJEMNIK TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 Firma MERIDA POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 Firma MERIDA SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S Firma MERIDA DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 Firma MERIDA WIESZAK POJEDYNCZY MHW30 Firma MERIDA LUSTRO Firma MERIDA MEBLE BIUROWE Firma Maro str. 4

5 2.9. URZĄDZENIA SCHODY RUCHOME - Firma OIS OPIS FUNKCJONALNY DWORCA. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE EKSPLOATACJA DACHÓW W WARUNKACH ZIMOWYCH- odśnieżanie str. 5

6 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest instrukcja użytkowania elementów budowlanych architektonicznych Dworca PKP wraz z częścią handlową dworca PKP jako wyodrębnione części wielofunkcyjnego zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego na stacji Katowice Osobowa wraz z dworcem kolejowym Katowice Osobowa zlokalizowanego na Placu Szewczyka 1 w Katowicach. Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie personelu obsługi i dozoru z zastosowanymi rozwiązaniami elementów budowlanych i wykończeniowych budynku w celu zapewnienia prawidłowej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji. W niniejszej instrukcji opisano najważniejsze czynności eksploatacyjne i obsługowe. Szczegółowe dane dla poszczególnych elementów zawarte są w instrukcjach fabrycznych dostarczanych przez producentów / dostawców poszczególnych elementów oraz w rozdziałach 5 dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych robót / elementów. str. 6

7 2. ELEMENTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 2.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI BELKI SPRĘŻONE - Firma FREISSENT str. 7

8 KONSTRUKCJE STALOWE OCYNKOWANE - Firma TOKMAN str. 8

9 str. 9

10 2.2. POKRYCIE DACHOWE I SYSTEMY ASEKURACYJNE POKRYCIE DACHOWE ( dachy poziomu +2, +3, kielichy ) - Firma EKOTECHNIKA PLUS OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ EKOTECHNIKA Plus Sp. z o.o Kielce, ul. Skrajna 80D INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Informacje ogólne. Zgodnie z ustawą z r. ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1 ) Właściciel /Użytkownik budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki usuwać. Wykonawca/Gwarant w okresie trwania gwarancji zastrzega sobie prawo wyłączności do dokonania uzupełnień i napraw pokrycia dachu wskutek ujawnionych wad oraz nie będących następstwem wad objętych gwarancją. Przyczyny utraty gwarancji: stwierdzenie uszkodzeń dachu powstałych w wyniku niezgodnego postępowania z instrukcją użytkowania oraz niewłaściwą konserwacją dachu; samowolne dokonywanie naprawy lub montażu dodatkowych urządzeń na dachu, stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich. 1.2 Dostęp do połaci dachowej Niniejsze opracowanie dotyczy tych dachów, gdzie ruch pieszy po ich połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są uprawnione osoby do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być bardzo ograniczona. Samo wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym i instrukcję zachowania się podczas pobytu na dachu. Bardzo pomocne jest prowadzenie książki wejść na dach. Jeśli na dachu wyodrębnione są ścieżki komunikacyjne, ruch pieszy powinien odbywa się po tychże ścieżkach. str. 10

11 2.0 Przyczyny najczęstszych problemów z pokryciem dachowym wykonanym z membrany bitumicznej brak okresowego sprzątania pokrycia z zanieczyszczeń ( np. liści z drzew) brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia dachu ( wpusty dachowe, rynny i rury spustowe ) i innych detali dachowych zmiana funkcji pomieszczeń pod przekryciem dachowym ( np. zmiana temperatury i wilgotności) akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne brak kontroli pokrycia dachowego 3.0 Kontrola pokrycia dachowego Zgodnie z ustawą z dn r. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć. Kontrola ta powinna polegać na: Oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach Usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni dachu Sprawdzeniu szczelności izolacji przy wszystkich elementach przebijających membranę Usunięciu porostów organicznych np. winorośli Sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających (jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, znajdują się drzewa liściaste, konieczne są częstsze przeglądy instalacji deszczowej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ilość dodatkowych przeglądów ma charakter indywidualny i zależna jest od stopnia zanieczyszczania dachu.) 4.0 Podstawowe zasady eksploatacji dachu wykonanego z membrany bitumicznej zabrania się prowadzenia na dachu wszelkich prac mogących naruszyć jego izolacje, a w szczególności: kładzenia bezpośrednio na pokryciu dachu i pozostawiania na nim ostrych narzędzi i przedmiotów (np. elektrod, gwoździ, nitów itp.) mogących uszkodzić izolacje, kładzenia bezpośrednio na pokryciu dachu ciężkich przedmiotów (np. dachowych urządzeń technicznych lub ich elementów, konstrukcji reklam itp.), kładzenia na pokryciu dachu gorących przedmiotów, toczenia po pokryciu wózków na wąskich kołach z ostrymi krawędziami; używanie wózków na dachu (np. podczas remontów dachowych urządzeń technicznych) dopuszcza się jedynie po wykonaniu tymczasowych (na czas prowadzenia ww. prac) tras komunikacyjnych zabezpieczających, np. z płyt OSB, przesuwania po pokryciu bez zabezpieczeń jakichkolwiek przedmiotów lub urządzeń, a zwłaszcza takich, które posiadają ostre krawędzie, str. 11

12 pozostawiania na pokryciu dachu lekkich przedmiotów z ostrymi krawędziami (np. kawałki blach), które porwane przez wiatr mogą uszkadzać izolacje, pozostawiania na dachu przedmiotów soczewkowych (np. butelek szklanych), które skupiając promienie słoneczne mogą wytopić otwory w izolacji, prowadzenia prac ślusarskich i spawalniczych na pokryciu dachowym; prowadzenie tego typu prac możliwe jest jedynie po wykonaniu zabezpieczeń z płyty OSB, przy czym zabezpieczona powierzchnia musi być większa o min. 5 metrów w każdą stronę od obszaru prowadzonych prac, rozlewania na pokryciu dachu cieczy zawierających rozpuszczalniki organiczne. 5.0 Utrzymanie, naprawy 5.1. Wszelkie naprawy po upływie okresu gwarancji należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent) Wykonywanie robót na dachu w temperaturze poniżej 20 0 C. powinno być ograniczone do niezbędnego minimum (np. obsługa urządzeń, usuwanie śniegu) Usuwanie śniegu z połaci dachowej: Można stosować mechaniczne (ręczne) odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace te należy prowadzić: nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia izolacji dachowej (właściwe jest pozostawienie podczas odśnieżania kilkucentymetrowej warstwy śniegu, tym samym niedopuszczanie do bezpośredniego kontaktu narzędzi z pokryciem podczas odśnieżania) przy zachowaniu przepisów bhp Do odśnieżania dachu zabrania się stosowania sprzętu oraz narzędzi posiadających ostre metalowe krawędzie mogących uszkodzić pokrycie dachowe (tj. łopaty metalowe) dozwolone jest odśnieżanie szuflami plastikowymi, bądź z materiałów drewnopochodnych, o miękkich zaokrąglonych krawędziach (bez okuć metalowych). Do transportu śniegu na dachu należy używać wyłącznie brezentów/ plandek lub grubych folii, na których można składować śnieg do wysokości ok. 30 cm. 6.0 Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym Jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków w połaci dachowej jest wykonywanie nowych detali dachowych ( anten TV, reklam, znaków informacyjnych, nowych świetlików, masztów oraz wywiewek instalacyjnych i in. ) na dachach już istniejących. Dla uniknięcia powstania przecieków Właściciel/Użytkownik obiektu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wykonawcę /Gwaranta minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac mających naruszyć izolację objętą gwarancją. 7.0 Podsumowanie 7.1. Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to: Zachowanie dokumentacji technicznej str. 12

13 Prowadzenie książki obiektu Prowadzenie ewidencji wejść na dach Dokonywanie corocznej kontroli Zapoznanie się i przestrzeganie wymogów ujętych w instrukcji użytkowania pokryć dachowych. Usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas żywotności pokrycia dachowego. Możliwe jest zawarcie umowy serwisowej na dokonywanie konserwacji i okresowych przeglądów pokrycia dachu pomiędzy Właścicielem/ Użytkownikiem, a Wykonawcą pokrycia tj. Ekotechnika Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul Skrajna 80 D str. 13

14 POKRYCIE DACHOWE ( dachy nad istniajacym tunelem technicznym ) - pokrycie papowe system FIRESMART - Firma POLBET INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I UTRZYMANIA POKRYC DACHOWYCH WYKONANYCH Z PAP FIRMY ICOPAL SA Papa nawierzchniowa FIRE SMART SOLO 1. Informacje ogólne. Zasadniczo pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych firmy ICOPAL S.A. mają bardzo niewielkie wymagania w zakresie utrzymania ich podstawowych funkcji. Zgodnie z ustawą z ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1 ) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki usuwać. 2. Dostęp do połaci dachowej Niniejsze opracowanie dotyczy tych dachów, gdzie ruch pieszy po ich połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są uprawnione osoby do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być bardzo ograniczona. Samo wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym i instrukcję zachowania się podczas pobytu na dachu. Bardzo pomocne jest prowadzenie książki wejść na dach. Ruch pieszy powinien odbywać się po ścieżkach komunikacyjnych wraz z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach. Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić powłokę papy jest zakazane. W przypadku, gdy ścieżki komunikacyjne nie są wykonane, ruch pieszy po przekryciu może odbywać się tylko i wyłącznie w celu wykonania przeglądu dachu, jego konserwacji lub odśnieżania połaci. Jeśli na połaci istnieją centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne lub inne urządzenia dachowe dostęp do każdego urządzenia musi zapewniać ścieżka komunikacyjna, wykonana z dodatkowej warstwy papy. str. 14

15 3. Najczęstsze błędy eksploatacyjne powodujące problemy z pokryciem dachowym z pap termozgrzewalnych ICOPAL SA - brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia - akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne - brak kontroli pokrycia dachowego - ruch pieszy poza ścieżkami komunikacyjnymi - wykonywanie jakichkolwiek robót w temperaturze poniżej 5 0 C. 4. Kontrola pokrycia dachowego Zgodnie z ustawą z dn Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć. Kontrola ta powinna ( wg Europejskiej Organizacji ds. Aprobat ETAG 006 pkt. 7.4 ) polegać na: - Oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach - Usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń - Sprawdzeniu szczelności papy przy wszystkich elementach przebijających papę - Usunięcie porostów organicznych np. winorośli - Sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających - Sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskich 5. Utrzymanie i naprawy Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału ( prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent ), a roboty powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcją montażu pap termozgrzewalnych firmy Icopal. Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej 5 0 C. 6. Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych papami termozgrzewalnymi Dopuszcza się sporadyczny ruch pieszy po połaciach dachowych poza ścieżkami technologicznymi, związany z usuwaniem z dachu śniegu i lodu z uwzględnieniem uwag zamieszczonych poniżej. Dopuszcza się zastosowanie soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu pokrytego papami. Należy przy tym zadbać o jak najszybsze usunięcie pozostałości soli z powierzchni dachu. Można także stosować mechaniczne ( ręczne ) odśnieżanie, które należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace te należy prowadzić: - nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia powierzchni papy - przy zachowaniu przepisów bhp W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu łopat z tworzywa sztucznego lub drewna. Zabrania się używania łopat o ostrych krawędziach, w szczególności stalowych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić papy. str. 15

16 Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu oraz tworzenie tzw worków śnieżnych. Dopuszczalne jest np. przenoszenie śniegu na płachtach. Dla obciążenia śniegiem parametry dopuszczalne dla powłoki śniegu znajdującego się na dachu i budynku są następujące: grubość powłoki: - 25cm dla I strefy obciążenia śniegiem Dla wiat parametry dopuszczalne dla powłoki śniegu są następujące: grubość powłoki: - 30cm dla I strefy obciążenia śniegiem Średni ciężar właściwy śniegu nie może przekraczać 245 kg/m3 lub obciążenie nie może przekraczać 72 kg/m2 niezależnie od rodzaju dachu. Nie wolno dopuścić do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć. Dla daszków zewnętrznych przy budynkach nie dopuszcza się gromadzenia śniegu w postaci worków śnieżnych. Obciążenia przyjęto wg poniższych norm: obciążenie śniegiem obciążenie śniegiem obciążenie wiatrem obciążenia stałe obciążenia użytkowe wg PN-80/B I strefa, wg PN-EN80/B-02010:2005 I strefa wg PN-77/B I strefa, wg PN-82/B-02001, wg PN-82/B Obciążenie skupione dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5KN. 7. Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym Jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków w połaci dachowej jest wykonywanie nowych detali dachowych ( anten TV, reklam, znaków informacyjnych, nowych świetlików, masztów oraz wywiewek instalacyjnych i In. ) na dachach już istniejących. Dla uniknięcia powstania przecieków należy do w/w prac angażować wyłącznie licencjonowanych Wykonawców firmy ICOPAL SA. Lista takich firm Wykonawczych jest dostępna u pracowników ICOPAL SA. 8. Podsumowanie Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to: - Zachowanie dokumentacji technicznej - Prowadzenie książki obiektu - Prowadzenie ewidencji wejść na dach - Dokonywanie corocznej kontroli - Usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas żywotności pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych ICOPAL SA. str. 16

17 SYSTEMY ASEKURACYJNE TYMCZASOWE - Firma TOTEM SAFE str. 17

18 SYSTEMY ASEKURACYJNE LATCHWAYS - Firma TOTEM SAFE LATCHWAYS system asekuracji na obiekcie PKP Katowice str. 18

19 Miejsce montażu: Dworzec PKP Katowice - system nad świetlikiem PKP - system na dachu głównym dworca (tzw. Kielichy) OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI SYSTEMU I ZASAD GWARANCJI 1. Zamontowany na obiekcie system asekuracji poziomej oraz służą do zabezpieczenia prac wykonywanych na świetliku oraz na dachu obiektu. 2. Szegółowy sposób użytkowania systemu opisany został w Instrukcji Użytkowania. 3. Użycie systemu do celów innych niż określone w instrukcji może przyczynić się do uszkodzenia systemu i utraty gwarancji. 4. Obowiązkiem administratora (właściela) obiektu jest informowanie wszystkie osoby wykonujące prace z wykorzystaniem systemów o konieczności ich stosowania w przypadku prac grożących upadkiem z wysokości. 5. Zaleca się okresowe (raz w miesiącu) wizualne sprawdzanie ciągłości systemu i urządzeń asekuracyjnych zainstalowanych na obiekcie. 6. W przypadku upadku osoby i obciążenia systemu, konieczny jest kontakt z dostawcą systemu. 7. Dostawca systemu udziela.. miesięcy gwarancji 8. Gwarancja jest ważna w przypadku dokonywania corocznych przeglądów systemu przez uprawnione osoby. 9. Każdorazowy przegląd systemu wykonywany przez uprawnioną jednostkę jest płatny po uzgodnieniu z właścicielem lub administratorem obiektu. 10. Ważność przeglądów zostaje każdorazowo potwierdzona wpisem w kartach znamionowych systemu oraz dokumentem w przekazanym w formie pisemnej. 11. Utrata udzielonej gwarancji następuje w przypadku niespełnienia wyżej opisanych wytycznych dotyczących eksploatacji systemu. str. 19

20 2.3. ELEWACJE I SYSTEMY DOCIEPLEŃ FASADY TYNKOWE Firma EM-BUD EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał ul. Tysiąclecia 88/ Katowice Tel Wykonawca to jest Firma ENBUD Studio 2000 zapewniła dobry wygląd, trwałość i gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania poprzez użycie kompletu materiałów wchodzących w skład jednego systemu oraz właściwe wykonanie, tzn. zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi projektu co powinno zapewnić długotrwałą eksploatacją. Dla realizacji wybrano materiały Producenta Henkel Bautechnik - System CERESIT. A.KONTROLA Informacje i wytyczne dla użytkownika Sposób prowadzenia okresowej kontroli budynku jest szczegółowo określony w Dz.U z 2003 nr 120 poz 1134 rozp.rm z dnia 3 lipca 2003 Właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany prowadzać kontrole okresowe, których zakresem należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku jak również estetykę budynku i jego otoczenia. Powinny być one dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z następującą częstotliwością: co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2, co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany prowadzać kontrole okresowe, których zakresem należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku jak również jego estetykę KONTROLE, powinny być one dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z następującą częstotliwością: co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m, co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. str. 20

21 Kontrola powinna się odbywać w obecności gwaranta i podczas jej przebiegu należy sprawdzić stan techniczny,a w szczególności elementów podstawowych BSO i elementów nierozerwalnie związanych z warstwami elewacyjnymi: zewnętrznych warstw elewacji (czyli warstw systemu znajdujących się na płytach termoizolacyjnych: powłoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej zbrojonej siatką), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, urządzeń i elementów zamocowanych do ścian i dachu budynku (m. in. mocowań bilbordów, reklam, tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oświetleniowych, masztów flagowych itp.) elementów odwodnienia oraz opaski budynku obróbek blacharskich, pokryć dachowych, przejść przyłączy instalacyjnych przez system ociepleniowy i ściany budynku innych elementów ozdobnych dekorujących elewację styków ram i ościeży okiennych Wynikiem prawidłowo wykonanej kontroli winien być protokół zawierający następujące dane: dane: stan techniczny elewacji budynku w tym: występowanie lub brak spękań systemu ociepleń, opis ewentualnych porażeń biologicznych, opis zmiany koloru elewacji wraz z jego ewentualnymi przyczynami, opis zniszczeń mechanicznych elewacji,opis ewentualnych graffiti rozmiar wyżej opisanych usterek zakres koniecznych robót remontowych oraz konieczność ich wykonania opis oraz dokumentację usterek wykrytych w trakcie kontroli okresowej wstępną technologię napraw elewacji wraz ze wskazaniem materiałów służących do jej wykonania : Materiały do wykonania napraw winny być zgodne z zastosowanymi wcześniej,przy ocieplaniu przedmiotowego budynku złożone zgodnie z zatwierdzeniem materiałowym: styropian Tyron Fasada EPS S -040 klej do styropianu CT 83 kołki do mocowania styropianu SYSTEM Koelner z trzpieniem metalowym siatka zbrojąca z włókna szklanego system Koelner nr 145 zaprawa zbrojąca do siatki z włókna szklanego CT 85 grunt pod tynk CT 16 kolor biały tynk mineralny barwiony w masie CT 137 kamyczek kolor 7047 materiały uzupełniające : listwy startowe i kątowniki z siatką silikatowa farba elewacyjna CT 54 w kolorze RAL 7047 Katalog systemu Ceresit jest stale dostępny w Internecie poszczególne karty katalogowe przyłancza się. B.PIELĘGNACJA I KONSERWACJA Podstawowym warunkiem uzyskania dobrych efektów w estetycznym wyglądzie elewacji jest odpowiednia dbałość o czystość ocieplonej elewacji co nie pozwala na gromadzenie się na jej powierzchni zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pochodzących z najbliższego otoczenia budynku.odpowiednio aplikowane mycie wodą pozwala zachować elewacji świeży wygląd. Zaleca się mycie wodą raz na 5 lat. Ważnym jest by pozbyć się zanieczyszczeń w fazie,w której usunięcie jest łatwe i nie wymaga większych nakładów finansowych. Zalecenie to winno być ujęte i potwierdzone protokołem kontroli 5 letniej obiektu. Przed wykonaniem mycia należy na mniej eksponowanym fragmencie wykonać próbę. Zabrania się wykonywania mycia elewacji w okresie zimowym (od 15 października do 15 kwietnia) Należy również stale zadbać, by wszelkie elementy wprowadzane przez użytkownika np. nowe kotwy od rusztowań, nowe elementy wsporcze mocowane do elewacji były należycie uszczelnione. str. 21

22 Raz na 15 lat elewacje mogą być przemalowane farbą Ceresit Henkel CT 54(silikatowa )kolor wg wzornika RAL K7 classic o ile zajdzie taka potrzeba. C.NAPRAWY Usuwanie graffiti należy przeprowadzać środkami certyfikowanymi i zgodnie z instrukcją producenta. Naprawy mechanicznych uszkodzeń. Naprawy mechaniczne wszelkich uszkodzeń prowadzi się poprzez wycięcie miejsca uszkodzonego i materiałami zgodnymi z pierwowzorem wykonując wypełnienie. Praktycznie wszelkie naprawy głębszych uszkodzeń mechanicznych są widoczne nie da się napraw punktowych lub mało-powierzchniowych do 1m2 przeprowadzić bezśladowo. Można jedynie zapewnić szczelność elewacji. Naprawy uszkodzeń mechanicznych winna przeprowadzać bardzo doświadczona firma. Opracowała na podstawie katalogu i dostępnych źródeł producenta Inż. Bożena Millak Borowicka 27 lipca 2012 str. 22

23 SYSTEMY DOCIEPLEŃ STROPÓW WEŁNĄ LAMELOWĄ Firma EM-BUD Roboty obejmowały: EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał ul. Tysiąclecia 88/ Katowice Tel ocieplenie stropów wełną mineralną Paroc CGL 20cy 8 cm i 18 cm Ocieplenie stropów jest częścią projektu wykonawczego budowy Galerii Katowickiej. Metoda oklejania żelbetowych powierzchni stropów-sufitów wełną lamellową determinuje właściwe własności akustyczne i cieplne. Metoda ta ma również walory estetyczne. Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia w systemie CERESIT CERETHERM WOOL GARAGE przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem. Zakres prac przy ocieplaniu stropów. Gruntowanie powierzchni spodnich stropów wraz z ich elementami wsporczymi poziomymi. Przyklejania wełny Paroc CGL 20cy Pokrywanie płaszczyzn cięcia gruntem CT 16 Materiały do ocieplania ścian w systemie bezspoinowym Grunt specjalny koncentrat Ceresit CN94 Zaprawa klejąca do wełny mineralnej Ceresit CT 180 Wełna mineralna Paroc CGL 20cy grubości 8 i 18 cm Grunt Ceresit CT 16 na warstwę wierzchnią w liniach cięcia Eksploatacja sufitu i serwisowanie Zapewniono dobry wygląd, trwałość i gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania poprzez użycie kompletu materiałów wchodzących w skład jednego systemu oraz właściwe wykonanie, tzn. zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi projektu co powinno zapewnić długotrwałą eksploatacją. Powierzchnię wełny odkurzać delikatnie przy pomocy odkurzacza z miękką końcówką typu pędzel. W przypadku uszkodzeń mechanicznych usunąć ostrym narzędziem całą lamelę, oczyścić dokładnie podłoże i postępować zgodnie z metodą podaną w p. 8 (tzn. dokonać implantacji). str. 23

24 SYSTEM DOCIEPLEŃ TERMOGRAM Firma POLBET str. 24

25 FASADY ALUMINIOWE - Firma METALPLAST STOLARKA str. 25

26 str. 26

27 str. 27

28 str. 28

29 str. 29

30 str. 30

31 str. 31

32 str. 32

33 str. 33

34 str. 34

35 str. 35

36 str. 36

37 str. 37

38 str. 38

39 str. 39

40 str. 40

41 str. 41

42 str. 42

43 str. 43

44 str. 44

45 str. 45

46 str. 46

47 NAPIS GALERIA KATOWICKA Firma EMERALD str. 47

48 str. 48

49 2.4. STOLARKA I SLUSARKA WEWNĘTRZNA, KURTYNY DYMOWE, BRAMY PRZESUWNE I ROLOWANE ELASTYCZNE ROLOWANE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE AK60 Firma EF POLSKA str. 49

50 str. 50

51 str. 51

52 str. 52

53 str. 53

54 str. 54

55 str. 55

56 str. 56

57 str. 57

58 str. 58

59 PRZECIWPOŻAROWE BRAMY N150 Firma EF Polska str. 59

60 str. 60

61 str. 61

62 str. 62

63 KRATY ZWIJANE ROLOWANE BKR ALUPROF Firma ALGLOB str. 63

64 str. 64

65 str. 65

66 str. 66

67 str. 67

68 str. 68

69 str. 69

70 AUTOMATYCZNE ROLOWANE KURTYNY DYMOWE MCR PROSMOKE FS CE Firma MERCOR str. 70

71 str. 71

72 str. 72

73 str. 73

74 str. 74

75 str. 75

76 str. 76

77 str. 77

78 str. 78

79 str. 79

80 str. 80

81 str. 81

82 str. 82

83 str. 83

84 str. 84

85 str. 85

86 str. 86

87 str. 87

88 str. 88

89 str. 89

90 str. 90

91 str. 91

92 str. 92

93 str. 93

94 str. 94

95 str. 95

96 str. 96

97 str. 97

98 str. 98

99 str. 99

100 str. 100

101 str. 101

102 str. 102

103 str. 103

104 str. 104

105 str. 105

106 str. 106

107 WITRYNY SZKLANE BEZSZPROSOWE KEEP GLASS Firma ALGLOB str. 107

108 BALUSTRADY SZKLANE Firma KOMEKO str. 108

109 str. 109

110 str. 110

111 DRZWI STALOWE IDRA Firma DIERRE str. 111

112 DRZWI DREWNIANE str. 112

113 2.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI DYLATACJE APF 100/60 Firma CS Polska str. 113

114 POSADZKI GRESOWE Firma PRAGMA Instrukcja czyszczenia płytek gresowych Można czyścić wszelkimi dostępnymi na polskim rynku środkami przeznaczonymi do tego typu posadzki. Producent nie ma żadnych preferowanych przez siebie środków do czyszczenia płytek gresowych. Posadzki z płytek gresowych należy czyścić codziennie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń, Przy pielęgnacji tego typu posadzki należy unikać środków na bazie mydła. Jeśli nie posiadają Państwo na obiekcie maszyny to proponujemy używać mopów z mikrofazy /dobrze wyciśnięty/ z odpowiednią chemią rozcieńczoną wg zaleceń producenta. Aby skutecznie usunąć brud z posadzki zalecamy zastosowanie następujących środków. Do mycia wstępnego - SOPRO GR SOPRO ZEA HG Środek do usuwania cementu i zapraw klejowych - MIRA 7120 CERAMIC CLEANER Do impregnacji - SOPRO FFP HG Impregnat Do mycia bieżącego ( regularnego ) - SOPRO FIR HG Czysta, świecąca podłoga - MIRA 7220 SANITARY CLEAER UWAGA! Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych środków ( załączniki Karty Techniczne i opisy sposobu użycia ) i stosować je w odpowiedniej proporcji i stężeniu. W przypadku problemów z zakupem w/w środków prosimy o kontakt z naszą firmą. PRAGMA SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony towar przy stosowaniu się do powyższych informacji i zaleceń. str. 114

115 Warunki gwarancji na gresy: Obciążenia posadzki nie powinny być większe niż 4kN/m2, dopuszcza się poruszanie(powolne- z małymi prędkościami) wózków o masie nie przekraczającej 1,5tony na miękkich białych kołach. Należy unikać kontaktu posadzki z ostrymi przedmiotami, które mogą ją uszkodzić (zarysowania, uszczerbienia) W celu uniknięcia nanoszenia na powierzchnię brudu, piasku, kamieni co w następstwie może powodować uszkodzenie posadzki należy stosować odpowiednią ilość wycieraczek przy wejściach do budynku. Należy używać środków chemicznych do impregnacji i pielęgnacji zgodnych z instrukcją. W celu zachowania parametrów fugi raz na pół roku należy mechanicznie wyczyścić fugi. W razie wylania na powierzchnie oleju, smaru, cieczy lub innych substancji, należy usunąć je bezzwłocznie, gdyż niektóre substancje mogą ją trwale uszkodzić. Podczas przenoszenia, transportu ciężkich przedmiotów należy zachować szczególną ostrożność, gdyż przy upadku na posadzkę mogą ją uszkodzić. Należy stosować się do zaleceń podanych w dołączonej instrukcji użytkowania. PRAGMA SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony towar pod warunkiem stosowania się do powyższych informacji i zaleceń. str. 115

116 Czyszczenie i pielęgnacja posadzek gresowych zaspoinowanych fugami cementowymi w obiektach intensywnie użytkowanych Do oczyszczania okładzin z resztek cementowych (zaprawa klejowa i fugowa) Sopro ZSE 718. Zależnie od rodzaju i intensywności zabrudzenia nakładać preparat bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w proporcji do 1:10 na zwilżone powierzchnie. Po 5 minutach spłukać wodą. Podczas pracy nosić rękawice gumowe. Nie stosować na płytkach ceramicznych wrażliwych na działanie kwasów, na polerowanym marmurze lub wapieniu, na emalii, powierzchniach eloksalowanych, chromowanych itp.! Impregnacja posadzki gresowej zabezpieczająca przed zabrudzeniem Sopro FFP 719. Zabezpieczane powierzchnie i używane narzędzia muszą być czyste i suche. Nakładać preparat cienką warstwą - czystym pędzlem, szmatką lub mopem. Unikać pienienia. Nakładać tylko taką ilość preparatu, jaką może wchłonąć okładzina. Po ok. 20 minutach ewentualny nadmiar usunąć całkowicie przy pomocy suchej szmaty. Nadmiaru materiału nie można zostawiać do wyschnięcia na zabezpieczanej powierzchni, należy go starannie zetrzeć. Ewentualnie tworzącą się pianę natychmiast zetrzeć. Zabezpieczyć szkło, tworzywa sztuczne, powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników itp. przed opryskaniem preparatem. Nie można impregnować powierzchni nienasiąkliwych. Wygląd powierzchni konserwowanych preparatem Sopro FEP 719 nie zmienia się lub zmienia się tylko minimalnie. Należy zawsze wykonać próbę na nie rzucającym się w oczy fragmencie powierzchni. Okresowe czyszczenie okładzin z trudniejszych zabrudzeń np. soki, wina, itp. Sopro FIR 713, również do czyszczenia mechanicznego. Zależnie od stopnia zabrudzenia nakładać w stanie nie rozcieńczonym lub po rozcieńczeniu w proporcji do 1:10 a następnie rozprowadzać szczotką do szorowania lub szczotką sznurkową. Odczekać minut, w razie potrzeby szorować szczotką. Uważać, aby roztwór nie wysychał a powierzchnia była przez cały czas dobrze zmoczona. Tylko w ten sposób może być zapewnione rozpuszczenie i zebranie brudu. Następnie zebrać obfitą ilością czystej wody i jeszcze raz przetrzeć czystą wodą. Do czyszczenia dużych powierzchni preparat Sopro FIR 713 można stosować w automacie do czyszczenia (odkurzaczu szorującym); dozując ok. 0,3-0,4 l na 10 litrów wody. Ilość ta wystarcza do oczyszczenia powierzchni ok m². Bieżąca pielęgnacja i codzienne czyszczenie okładzin Sopro FPR 708, również do czyszczenia mechanicznego. Preparat Sopro FPR 708 dodawać za każdym razem do wody do zmywania. Dodawać jedną miarkę (ok ml) preparatu na 8 litrów wody. Zmywać podłogę dobrze zwilżoną szmatą lub mopem. Oczyszczonych powierzchni nie trzeba wycierać do sucha. Nie chodzić po oczyszczonej powierzchni przed wyschnięciem. Preparat Sopro FPR 708 można stosować w automatach czyszczących. str. 116

117 POSADZKI FLOWCREATE Firma Flowrcreate str. 117

118 str. 118

119 str. 119

120 str. 120

121 POSZADZKI TERAZZO Firma DASAG WYKŁADZINY DYWANOWE TESSERA Firma COMERCIUM str. 121

122 str. 122

123 str. 123

124 WYKŁADZINY MARMOLEUM Firma COMERCIUM str. 124

125 str. 125

126 str. 126

127 str. 127

128 str. 128

129 str. 129

130 str. 130

131 str. 131

132 2.6. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY PANELE FIBRE C Firma Marten str. 132

133 Pasy reklamowe z dibondu Firma Emerald str. 133

134 str. 134

135 WYKONANIE TYNKÓW I MALOWANIE ŚCIAN Firma Hirsz str. 135

136 str. 136

137 2.7. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY SUFIT RASTROWY ECOPHON FOCUS Firma Ecophon str. 137

138 str. 138

139 SUFIT RASTROWY ECOPHON GEDINA Firma Ecophon str. 139

140 ALUMINIOWY SUFIT AŻUROWY Firma BARWA SYSTEM str. 140

141 MALOWANIE ZABUDOWY SUFITOWEJ GK ORAZ PRZESTRZENI NAD SUFITAMI Firma Hirsz str. 141

142 str. 142

143 2.8. ELEMENTY WYPOSAŻENIA DOZOWNIK MYDŁA DSM101 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. DOZOWNIK MYDŁA DSM101 UŻYTKOWANIE: Dozownik przeznaczony jest do dozowania mydła w płynie. Celem uzupełnienia dozownika należy go otworzyć dołączonym kluczykiem, odchylić przednią obudowę oraz uzupełnić znajdujący się wewnątrz zbiornik, mydłem w płynie maksymalnie do górnej krawędzi zbiornika (pojemność zbiornika 0,8 l). Po zamknięciu podkładając rękę pod dozownik i naciskając przycisk znajdujący się w obudowie będzie dozowane mydło. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 143

144 KOSZ WNĘKOW Z UCHYLNĄ POKRYWĄ 9471 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. WNĘKOWY KOSZ Z UCHYLNĄ POKRYWĄ UŻYTKOWANIE: Kosz przeznaczony jest na odpadki o niedużych gabarytach, z wyjątkiem odpadków zawierających płynną ciecz. Celem opróżnienia kosza należy otworzyć przednie drzwiczki kluczem dołączonym do urządzenia, następnie wyjąć nieczystości z pojemnika znajdującego się wewnątrz kosza, po zamknięciu kosz nadaje się do dalszego użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 144

145 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 0030 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA DWIE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO UŻYTKOWANIE: Pojemnik przeznaczony jest do dozowania papieru toaletowego o maksymalne średnicy 12 cm Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem załączonym do urządzenia, po odchyleniu górnej obudowy uzupełniamy pojemnik rolkami papieru toaletowego, po uzupełnieniu i zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 145

146 POJEMNIK TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA TOREBKI HIGIENICZNE GSM002 UŻYTKOWANIE: Pojemnik na torebki higieniczne, przeznaczony jest na jednorazowe wkłady torebek higienicznych. Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem dołączonym do urządzenia, uzupełnić opakowaniem z torebkami przeznaczonymi do tego typu urządzenia (zalecany produkt Merida symbol TO11) Po zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 146

147 POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. POJEMNIK NA PODKŁADKI NA DESKĘ SEDOWĄ GSM001 UŻYTKOWANIE: Pojemnik na nakładki sedesowe, przeznaczony jest na jednorazowe wkłady podkładek higienicznych. Celem uzupełnienia pojemnika należy otworzyć pojemnik kluczykiem dołączonym do urządzenia, uzupełnić wkładami higienicznymi przeznaczonymi do tego typu urządzenia (zalecany produkt Merida symbol GP11) Po zamknięciu pojemnik nadaje się do użytkowania. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 147

148 SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK MACHFLOW M30S UŻYTKOWANIE: Suszarka włączy się po wykryciu dłoni w strefie działania czujnika, znajdującego się tuż obok wylotu powietrza. Uruchomienie urządzenia opiera się na odbiciu wiązki podczerwieni pochodzącej z czujników. Odległość wymagana do uruchomienia to cm od wylotu. Aby właściwie wysuszyć ręce należy uprzednio dokładnie spłukać mydło. Podczas pracy suszarki należy ręce trzymać w odległości 6 7 cm od wylotu powietrza, lekko pocierając dłonie można stopniowo oddalać ręce na odległość 12 do 15 cm, suszarka nie przestanie pracować. Suszarka działa w oparciu o fotokomórkę. Odsuwając ręce na odległość około 15 cm od wylotu powietrza wyłączy się automatycznie, przestanie pracować po 2-3 sekundach po użyciu. Maksymalny czas ciągłego działania suszarki do rąk to 60 sekund.po tym czasie ręce muszą zostać odsunięte spod suszarki a następnie umieszczone pod nią jeszcze raz w celu ponownego rozpoczęcia suszenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytku przez dzieci i o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba, że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. NALEŻY PILNOWAĆ, ABY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Właściwe czyszczenie urządzenia przedłuży jego sprawne działanie. Podczas użytkowania w suszarce zbiera się kurz, dlatego jej wnętrze powinno być czyszczone przynajmniej raz do roku. Aby dokładnie wyczyścić suszarkę, wykonaj następujące czynności: Odłącz zasilanie. Odkręć dwie dolne śruby, którymi przymocowana jest obudowa do podstawy za pomocą śrubokrętu imbusowego. Zdejmij obudowę w sposób opisany w rozdziale "Zdejmowanie obudowy" i zabezpiecz przed porysowaniem, kładąc ją na miękkim podłożu. Usuń kurz i brud zbierający się wewnątrz suszarki przy użyciu suchej szmatki lub szczotki o miękkim włosiu. Oczyść elementy od wylotu powietrza do silnika (górna część dyszy) zapobiegając przedostaniu się kurzu i brudu do wnętrza zespołu turbina-silnik. Dokładnie usuń kurz wokół obudowy układu elektronicznego. Wykonaj wszystkie czynności zachowując maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnej części układu elektronicznego. Użyj miękkiej ściereczki do wyczyszczenia ekranu czujnika - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 148

149 DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. DRĄŻEK PRYSZNICOWY + ZASŁONKA PRYSZNICOWA DX248 UŻYTKOWANIE: Drążek prysznicowy oraz zasłonka prysznicowa ma za zadanie oddzielić przestrzeń pomiędzy brodzikiem/kabiną prysznicową, a pozostałą częścią łazienki przed nadmiernym rozbryzgiem wody. Zasłonka po rozciągnięciu na całej długości drążka wspierającego gotowa jest do użytku. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą str. 149

150 WIESZAK POJEDYNCZY MHW30 Firma MERIDA INSTRUKCA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. WIESZAK POJEDYNCZY- MHW30 UŻYTKOWANIE: Wieszak przeznaczony jest do wieszania elementów garderoby takich jak np.: torebka, płaszcz, kurtka, marynarka itp. nie przekraczających wagę 2 kg. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE: - mycie bieżące : za pomocą delikatnej ścierki lub gąbki z użyciem środków myjących (bez zawartości silnych kwasów), przetrzeć urządzenie; - mycie gruntowne : w przypadku pojawienia się silnych zabrudzeń wapiennych, za pomocą ścierki lub gąbki z dodatkiem preparatów na bazie kwasu fosforowego, przemyć urządzenie i następnie zneutralizować wodą i zakonserwować preparatem konserwującym np. NIRAL GARD - okresowa konserwacja : na miękką ścierkę nanieść preparat konserwujący i dokładnie rozprowadzić na urządzeniu. str. 150

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI Załącznik nr 3 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OBIEKT: BRAMA POZNANIA - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego ADRES: ul. Gdańska 2, Poznań Poznań 2014 1 Spis Treści: 1. Ściany szklane...

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wyciąg z instrukcji konserwacji i uŝytkowania obiektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakres sprzątania i czyszczenia obiektu.

- 1 - Wyciąg z instrukcji konserwacji i uŝytkowania obiektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakres sprzątania i czyszczenia obiektu. Wyciąg z instrukcji konserwacji i uŝytkowania obiektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakres sprzątania i czyszczenia obiektu. Elementy z betonu. Elementy zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcji Ŝelbetowej

Bardziej szczegółowo

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL.

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 ST 02.01.00 PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. KEBB przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. KEBB przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BZP.2421.36.2013.JS Załącznik nr 6 do SIWZ KEBB przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a I. Powierzchnie przewidziane do codziennego sprzątania: 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45262310 ZBROJENIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45262300 BETONOWANIE 45410000

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prac porządkowych wewnątrz budynków i portierni, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 zwanej dalej Obiektem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA Częściowa wymiana wykładziny PCV i dywanowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo