TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA FLIS w SŁUPSKU UL.NORWIDA 69 tel BranŜa : Obiekt : TECHNOLOGIA Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9 obręb 7 wraz ze stanowiskiem spopielania zwłok oraz zapleczem biurowym, technicznym i gospodarczym. Inwestor zastępczy: Rejonowy Zarząd Inwestycji, Słupsk ul. Banacha 12 Inwestor bezp. : Urząd Miejski, Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 Projektował : Sprawdził : mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135 mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak Miejscowość i data : Słupsk dn roku Opracowanie zawiera : 18 strono pisu i 1 rysunek 1

2

3 Technologia krematorium piece wysokotemperaturowe TABO lub analogiczne. Piece te dzięki wysokiej temperaturze spopielają w 1,5 h zwłoki oraz mielą przed umieszczeniem w urnie. Woda z organizmu odparowuje, części stałe są spopielane a następnie mielone. Cykl w pełni zamknięty i automatyczny. Obsługa elektroniczna. Temperatura około 1200 stopni zabezpiecza przed aktywnością biologiczną. Filtry zabezpieczaja przed aktywnością chemiczną. Komin na ok 8 m odprowadza parę wodną i spaliny do atmosfery. ZuŜycie paliwa (propan butan) do spalania ok 8 litrów na zwłoki Stan projektowany W odniesieniu do powyŝszego zaprojektowano sale eksportacji i kostnicę cmentarną z krematorium składającą się o funkcji: -dwie sale eksportacji wraz z przedsionkami - toalety publiczne dostępne dla uczestników ceremonii oraz odwiedzających cmentarz -kostnica z zapleczem -pomieszczenia socjalnych pracowników kostnicy i krematorium -krematorium -pomieszczeń wydawania zwłok i celebracji -pomieszczeń technicznych Wymieniony układ gwarantuje przestrzeganie zasad higieny i nacechowaną szacunkiem do doczesnych zwłok ludzkich manipulację zwłokami oraz wyklucza krzyŝowanie się dróg komunikacji personelu i interesantów. Zapewnia to swobodę personelu a rodzinom zmarłych dyskrecję w cięŝkich dla nich chwilach. Cały wymieniony powyŝej zespół pomieszczeń usytuowany został na jednej kondygnacji i stanowi jedną strefę funkcjonalno-przestrzenną. W drugim, wolnostojącym budynku mającym wejście spoza obszaru cmentarza umieszczono biura cmentarza, zaplecza oraz garaŝ dla pojazdów woŝących trumnę. 3

4 5.1. A : opis i załoŝenia programowo funkcjonalne pomieszczeń technologicznych pom.nr 1. Hall recepcji : o pow. 30,30 m 2 pomieszczenie dostawy zwłok i przechowywania wózków FUNKCJA-pomieszczenie obsługi związane z przyjęciem zwłok z kostnic przyszpitalnych. Przemieszczenie zwłok z pojazdu na wózek typu WZP-3 i przetransportowanie do pom. chłodni. W pomieszczeniu tym przewidziano magazynowanie wózków do transportu. -1 grawitacyjna-2 w/h mechaniczna-4 w/h - wysokość 4,60 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 2. Chłodnia o pow. 35,72 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano przechowywanie zwłok do pochówku w obniŝonych temperaturach. Przewidziano 2 chłodnie tj. chłodnia czołowa typ KZM-4/2 o pojemności 6 ciał w tym na tacach-4, w trumnach-2: chłodnia boczna typ KZB-3/3 o pojemności 3 tac 1 grawitacyjna-2 w/h mechaniczna-4 w/h -temperatura 4 o C - wysokość 4,60 m pom. nr 3. Dekoratornia o pow. 32,34 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano czynności związane z przygotowaniem zwłok do pogrzebu polegające na myciu, ubieraniu i czynnościom kosmetycznym. W zespole przewidziano: -stanowisko mycia zwłok -stanowisko mycia tac -stanowisko ubierania zwłok 1 grawitacyjna-2 w/h mechaniczna-4 w/h -temperatura 16 o C - wysokość 4,60 m 4

5 pom. nr 4. Sala wystawienia o pow. 40,29m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano ostatnie poŝegnanie rodziny ze zwłokami tu następuje zamknięcie wieka trumny.stąd jest zamknięta trumna oczekuje na ceremonię poŝegnalną a później jest przewoŝona do Sali eksportacji lub wprowadzaana do komory pieca krematoryjnego. Po oddzieleniu ruchomą ścianką działową z matowego, nieprzeziernego szkła pomieszczenie to słuŝyć moŝe do obu tych funkcji równocześnie. Obie części mają wentylację grawitacyjną i oświetlenie. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 16 o C - wysokość 4,60 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 5. Sala eksportacji duŝa o pow. 142,67 m 2 FUNKCJA - pomieszczenie ceremonii przedpogrzebowych, zwłoki w zamkniętej trumnie są wprowadzane na wózku z pomieszczenia nr 4. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 8 o C - wysokość 8,5 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 6. Przedsionek o pow. 31,33 m 2 granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 2w/h -temperatura 16 o C pom. nr 7. Sala eksportacji mała o pow. 50,36m 2 FUNKCJA-pomieszczenie wystawienia zwłok i ceremonii pogrzebowej pochówków przy małej liczbie uczestników. Zwłoki w zamkniętej trumnie są wprowadzane na wózku z pomieszczenia nr 4. granit polerowany grawitacyjna- 2w/h mechaniczna- 4w/h -temperatura 8 o C - wysokość 4,60 m 5

6 pom. nr 8. Biuro/Depozyt o pow. 7,76 m 2 1. FUNKCJA-pomieszczenie do przechowywania ubrań oraz cennych przedmiotów zdeponowanych przez rodzinę lub znalezionych przy zmarłym oraz miejsce doraźnego wypełniania i przechowywania dokumentacji związanej z przekazaniem zwłok. Ma to miejsce w momencie przekazywania, szczególnie w nocy gdy biura cmentarza są zamknięte. Nie jest to miejsce pracy ani miejsce przeznaczone na stały pobyt ludzi dłuŝej niŝ 2 h dziennie. NaleŜy wyposazyć w szafę stalową zamykaną na zamek z wkłądką patentową oraz biurko stalowe wyposaŝenie jako sprzęt ruchomy powinno być zakupione przez uzytkownika - nie przewidziano w kosztorysie. grawitacyjna-1,5 w/h -temperatura 20 o C pom. nr 9. Pomieszczenie obsługi o pow. 15,06 m 2 FUNKCJA-w pomieszczeniu tym przewidziano obsługę pieca krematoryjnego i czynności związane z pakowaniem popiołu pozostałego po spopieleniu zwłok do urny. Tablica kontrolna stanowi wyposaŝenie pomieszczenia. grawitacyjna-1,5 w/h -temperatura 20 o C - wysokość 3,90 m oraz na fragmencie 3,00 m pom. nr 10. Pomieszczenie pieca o pow.18,34 m 2 FUNKCJA- Temperatura spopielania zwłok około 1200 stopni zabezpiecza przed aktywnością biologiczną. Filtry zabezpieczaja przed aktywnością chemiczną.piec krematoryjny z filtrem i balustrady schodów stanowią wyposazenie pomieszczenia. grawitacyjna-1,5 w/h - wysokość 3,90 m oraz na fragmencie 5,50 m pom. nr 11. Przedsionek o pow. 7,17 m 2 grawitacyjna-2 w/h -temperatura 15 o C - wysokość 4,60 m 6

7 pom. nr 12. Szatnia brudna o pow. 9,83 m 2 grawitacyjna-2 w/h -temperatura 20 o C pom. nr 13. Pomieszczenie chloratora o pow. 1,39 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h wspomagana mechanicznie -temperatura 15 o C - wysokość 4,60 m pom. nr 14. Suszarnia o pow. 1,73 m 2 grawitacyjna- 5 w/h -temperatura 23 o C pom. nr 15. Komunikacja o pow. 24,72 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-4 w/h - wysokość 4,60 m pom. nr 16. Umywalnia personelu o pow. 7,92 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-150 m 3 /h -temperatura 23 o C 7

8 pom. nr 17. Szatnia czysta o pow. 7,93 m 2 grawitacyjna-1,5 w/h mechaniczna-4 w/h -temperatura 23 o C pom. nr 19. Przedsionek WC personelu o pow. 1,65 m 2 pośrednia pom. nr 20. WC personelu o pow. 1,59 m 2 grawitacyjna-2 w/h mechaniczna-4w/h pom. nr 22. Magazynek sanitarny o pow. 4,17 m 2 grawitacyjna-1 w/h Łącznie powierzchnia pomieszczeń technologicznych 464,86 m 2 w tym powierzchnia ruchu 24,72 m 2 8

9 5.2. B : opis i załoŝenia programowo funkcjonalne pomieszczeń dodatkowych /kotłownia, szalety miejskie/ pom. nr 18. Kotłownia o pow. 11,88 m 2 FUNKCJA- według projektu instalacji sanitarnych grawitacyjna-2 w/h wspomagana mechanicznie -temperatura 23 o C pom. nr 21. WC dla niepełnosprawnych o pow. 7,76 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-50m 3 /h pom. nr 23. Przedsionek WC o pow. 6,63 m 2 grawitacyjna-2 w/h mechaniczna-50m 3 / - wysokość 3,30 m pom. nr 24. Toaleta damska o pow. 3,09 m 2 grawitacyjna-2 w/h - wysokość 3,30 m pom. nr 25. WC damskie o pow. 5,84 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-125m 3 /h - wysokość 3,30 m 9

10 pom. nr 26. Toaleta męska o pow. 5,92 m 2 grawitacyjna-2 w/h - wysokość 3,30 m pom. nr 27. WC męskie o pow. 10,00 m 2 grawitacyjna-4 w/h mechaniczna-125m 3 /h - wysokość 3,30 m Łącznie powierzchnia pomieszczeń dodatkowych 51,12 m 2 W tym powierzchnia ruchu 6,63 m 2 10

11 6.0. Wytyczne ogólnobranŝowe 6.1-Wysokość- 6.2-Posadzki- jak określono w poz. 5.1 i 5.2, w pomieszczeniach wykończonych sufitem podwieszonym wykonać sufit szczelny o ateście sanitarnym umoŝliwiający zmycie i nie stanowiący moŝliwego siedliska owadów i bakterii. Sufity wykonane na stropie Ŝelbetowym wykonać jako tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat IV filcowane a następnie malowane farbą emulsyjną na kolor biały jak określono w poz. 5.1 i stosować posadzki w wersji łątwozmywalnej (faktura poler) i odpornej na środki dezynfekcyjne 6.3-Ścianki działowe- gr 6 i 12 cm z cegły ceramicznej lub sylikatowej pełnej a w pom. Wc stosować systemy ścinek działowych przestawnych mających atest sanitarny 6.4-Wykończenie ścian- glazurę łątwozmywalną (poler) do pełnej wysokości pomieszczenia naleŝy przewidzieć w pom. nr 1,2, 3,9,10,12,13,14,16,22 - glazurę do wysokości 2,05 m naleŝy przewidzieć w pom. nr 8,11,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 - pozostałe powierzchnie ścian przewidziano do malowania emulsyjnego Barwa, wielkośc kafli i faktura : kolorystykę naleŝy przyjąć w kolorach jasnych i skonsultować z projektantem. Bez zgody projektanta w dzienniku budowy prace nie zostana odebrane Zalecenia szczególne: -styk ściany z posadzką naleŝy wykonać w kształcie wyoblenia wklęsłego -naroŝa ścian naleŝy zabezpieczyć metalowym oprofilowaniem ze stali nierdzewnej 6.5-Tynki- 6.6-Wentylacja- 6.7-Oświetlenie- cementowo-wapienne kat IV filcowane kat III niefilcowana to w pom. technicznych i magazynowych jak określono w poz. 5.1, 5.2 oraz projekcie wentylacji i klimatyzacji - naturalne: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zachowano współczynnik stosunku pow. okna do posadzki w wielkości 1:8. W pomieszczeniach magazynowych zachowano proporcję 1:15 a w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowania i dekorowania zwłok z wiadomych względów nie ma okien nie ma świała słonecznego. Nie są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. -sztuczne: komunikacja 100 lux pomieszczenia sanitarne 100 lux magazynki 50 lux pom. biurowe 200 lux pom. przygotowania zwłok 500 lux 11

12 pom. przyjęcia zwłok kostnica (chłodnia) kaplica (sala eksportacji) 200 lux 20 lux -100 lux 6.8-Zapotrzebowanie wody -dla załoŝeń ogólnych naleŝy przyjąć max pobór wody w wielkości 1,3 l/sek. W tym 40 % wody to woda ciepła o temp. 55 o C 6.9-Kanalizacja -projektować rozdzielczy system kanalizacji z podziałem na ogólno-bytowe w ilości zap. socjalnego tj 66 l/dob, pracownika oraz tzw. przemysłowe. Dla ścieków przemysłowych naleŝy przewidzieć proces dezynfekcji. W/w ścieki naleŝy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych. 12

13 7.0. Wykaz wyposaŝenia pom. nr 1. Hall recepcji 2-wózki transportowe typ WZP-3 /z podnośnikiem hydraulicznym/ 17-umywalka fajansowa 18- pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- oznaczony symbolem D9 w katalogu Merida 19- suszarka do rąk -zap. mocy 200W/220V pom. nr 2. pom. nr 3. pom. nr 4. Chłodnia 3-komora chłodnicza KZM 4/2 o wym. 236x250x tem. wnętrza 0-4 o C -moc 0,8 kw, napięcie 220V -wydajność agregatu 1000W 4-komorachłodnicza typ KZB-3.3 o wym. 236x128x tem. wnętrza 0-4 o C -moc 0,5 kw, napięcie 220V -wydajność agregatu 580W 6-lampa bakteriobójcza stacjonarna-zap. mocy 200W/220V 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekcyjny -ozn. symbolem D9 w katalogu Merida -szt3 -szt3 19-suszarka do rąk -zap. mocy 200W/220V Dekoratornia 1-stanowisko do mycia i dezynfekcji tac typ WDT-1 o wym. 250x80x150 2-wózek WZP-3 lub stół stacjonarny drewn. aŝurowy o wym. 250x80x90 szt1 5-zestaw do mycia zwłok typ ZTM-1 o wym. 215x75x85 6-lampa bakteriobójcza stacjonarna-zap. mocy 200W/220V oraz dodatkowa przenośna 12-chłodziarka o wym. 90x70x160, zap. mocy 170W/220V 14-szafka metalowa /laminowana/ o wym. 80x60x szafka wisząca o wym. 60x60x55 16-zestaw transportowy typ ZTW-1 o wym. 215x71x70 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekcyjny -ozn. symbolem D9 w katalogu Merida 19-suszarka do rąk /lub pojemnik na jednorazówki/ Sala wystawienia -szt3 pom. nr 5. pom. nr 6. pom. nr 7. pom. nr 8. DuŜa sala eksportacji 29-postument/ katafalk/ Przedsionek Mała sala eksportacji 29-postument/ katafalk/ Biuro/depozyt 7-biurko o wym. 100x60x85 8-krzesło obrotowe 13

14 10-szafka ubraniowa o wym 42x55x188 nr katalogu krzesło /plastikowe/ 30- stół 60x60x72 stalowy laminowany pom. nr 9. Pomieszczenie obsługi pieca panel obsługi pieca pom. nr 10. pom. nr 11. pom. nr 12. pom. nr 13. pom. nr 14 pom. nr 15. pom. nr umywalka Pomieszczenie pieca 13-piec krematoryjny z panelem obsługi 20-filtr 17-umywalka fajansowa 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 19-suszarka do rąk-zap. mocy 200W/220V Przedsionek Szatnia brudna 10-szafka ubraniowa stalowao wym 42x55x188 nr katalogu wieszak na ubrania 11-krzesło /plastikowe/ Pomieszczenie chloratora Suszarnia 24-wieszak na ubrania Komunikacja Umywalnia 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 23-natrysk 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 -szt6 -szt3 pom nr 17 Szatnia czysta 10-szafki ubraniowe o wym. 42x55x188 nr katalogu 158 -szt6 11-krzesło /plastikowe/ 24-wieszak 30- stół 60x60x72 stalowy laminowany pom. nr 18 pom. nr 19 Kotłownia 26-umywalka i wyposaŝenie technologiczne wg proj.sanit. Przedsionek WC 26-umywalka 18-pojemnik na płyn dezynfekująco-myjący- D9 w katalogu Merida 24-wieszak na ubrania 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 14

15 29- lustro bezcieniowe pom. nr 20. WC 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki pom. nr 21. WC inwalidy 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk 29-lustro typowe dla inwalidy, pochwyty dla inwalidy - komplet pom. nr 22. pom. nr 23. Magazyn sanitarny 13-regał magazynowy o wym. 90x60x200 szt-3, nr katalogu zlew stalowy o wym. 40x40x30 Przedsionek WC pom. nr 24. Toaleta damska 26-umywalka 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 29- lustro bezcieniowe pom. nr 25. WC Damskie 21-miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 24-wieszak na ubrania pom. nr 26. pom. nr 27. Toaleta męska 26-umywalka -szt3 27-pojemnik na płyn do mycia rąk- oznaczony symbolem D1 29- lustro bezcieniowe WC męskie 21- miska ustępowa spłukiwana 22-zasobnik na jednorazówki 28-pisuar 24-wieszak na ubrania 15

16 8.0. Stan zatrudnienia Przyjęte zatrudnienie wynika z informacji uzyskanej na aktualnym stanie zatrudnienia z prognozą zwiększenia etatów. -pracownicy kostnicy /przygotowanie zwłok do pogrzebu/ 3 osoby Razem 3 osoby -pracownicy pomocniczy -sprzątaczka /praca zmianowa/ 1 osoba -pracownik biura depozytów /dochodzący z drugiego budynku/ 1 osoba -dozorca /praca zmianowa/ 3 osoby 16

17 9.0 Zestawienie kosztów wyposaŝenia Rodzaj wyposaŝenia ilość nr pom. cena wartość 1-stanowisko do mycia i dezynfekcji tac WDT wózek transportowy WZP komora chłodnicza KZM4/2 / z wyposaŝeniem / komora chłodnicza KZB zestaw do mycia zwłok lampy bakteriobójcze biurko krzesło obrotowe szafa biurowa szafki ubraniowe krzesła /plastikowe/ szafa chłodnicza /chłodziarka/ regały magazynowe wyposaŝenie dodatkowe taca do zwłok pokrywa tacy paleta PST

18

TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak

TECHNOLOGIA. mgr inŝ. architekt Cezary Flis BK 7341/65/94 POIA 0135. mgr inŝ. architekt Andrzej Poźniak PRACOWNIA PROJEKTOWA FLIS w SŁUPSKU UL.NORWIDA 69 tel. 509 53 63 90 BranŜa : Obiekt : TECHNOLOGIA Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Zachodniej, działki nr 1/3, 1/5; 1/6; 1/7;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE 1. pokój socjalny 15,40m 2 2. ekspedycja drobna 12,50m 2 3. magazyn ekspedycji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGICZNY DLA I KONCEPCJI ARANŻACJI

OPIS TECHNOLOGICZNY DLA I KONCEPCJI ARANŻACJI OPIS TECHNOLOGICZNY DLA I KONCEPCJI ARANŻACJI I. DANE OGÓLNE 1. Zakres działalności: Pawilon Ekspozycyjny Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 2. Adres: 05 230 Ossów, ul. Makarewicza, gmina Wołomin, powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

- PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO - PROJEKT TECHNOLOGII - LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO Nazwa i adres obiektu : laboratorium diagnostyczne Białogard ul. Chopina 29 C Inwestor : SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE 78-200 Białogard ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II OBIEKT: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II PROJEKT TECHNOLOGII KAWIARNII INWESTOR: Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Budynek Admin. Nr pom..00 Nazwa pom. Kancelaria Wysokość 3.00 Architektura Instalacje sanitarne Instalacje Nr: 003 nr:.b(z) nr:.b(z) rolety zewnętrzne sterowane przez BMS Instalacje : Wykładzina flokowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

Akropol, kolor:surf. Okładzina z włókna szklanego Sigmascan nr.sc140 + PolysatinSM Okładzina - laminat

Akropol, kolor:surf. Okładzina z włókna szklanego Sigmascan nr.sc140 + PolysatinSM Okładzina - laminat Załącznik Nr 5 do SIWZ ZP/B/04/2015 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Kondygnacja Nr strefy Powierzchnia Nazwa strefy Typ Charakterystyka Sposób sprzątania Parter B001 4,82 Wiatrołap Okładzina z włókna szklanego

Bardziej szczegółowo

Opis technologiczny. 2.2.Gabinet psychologa. 2.5.Pom. porządkowe 2.6.Pom do prania i suszenia. 2.8.WC /niepełnosprawnych/ 2.10.

Opis technologiczny. 2.2.Gabinet psychologa. 2.5.Pom. porządkowe 2.6.Pom do prania i suszenia. 2.8.WC /niepełnosprawnych/ 2.10. Opis technologiczny Inwestor: GMINA SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko Kam. ul. Sikorskiego Lokalizacja: SkarŜysko Kam. ul. Zielna dz. Nr 174/3 Temat: Projekt przebudowy piętra budynku byłej Przychodni Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA Nr pom. 2.1 Powierzchnia w m 2 20,88 Kondygnacja Parter Okładziny ścian i tapeta szklana Wykończenie specjalne narożniki na ścianach Podstawowa,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel.

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel. . ZAMIERZENIE BUDOWLANE BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

Kondygnacja Nr strefy Powierzchnia Nazwa strefy Typ Charakterystyka Sposób sprzątania

Kondygnacja Nr strefy Powierzchnia Nazwa strefy Typ Charakterystyka Sposób sprzątania Załącznik Nr 5 do SIWZ ZP/B/01/2012 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Kondygnacja Nr strefy Powierzchnia Nazwa strefy Typ Charakterystyka Sposób sprzątania Parter B001 4,82 Wiatrołap Okładzina z włókna szklanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 2 7 Opis techniczny. Str. 8 9 Dokumentacja fotograficzna. Str.10 - Rys. nr 1 Mapka sytuacyjno wysokościowa. Str. 11 - Rys. nr 2 Stan

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową

PRZEDMIAR. Nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową PRACOWNIA PROJEKTOWA,,MERITUM" 32-500 Chrzanów ul. Oświęciska 90B Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Oddział Atrium Nr pom. C0.00 Nazwa pom. Pom. Administr. Wysokość.00 nr: C.0.00 Oświetle: Nr:.Y Instalacje : Zasila: Linoleum L Ogrzewa: Farba lateksowa F Sufit higieniczny Typ : : : Biurko Ea Fotel obrotowy

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY TOMIII/EGZ. Jadowniki 29 27-225 Pawłów Tel. 54843045 artech@opoczta.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ INWESTOR: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3

Dane liczbowe dla pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ: Powierzchnia zabudowy 313,80m 2 Powierzchnia użytkowa 264,00m 2 Kubatura 894,30m 3 OPIS TECHNICZNY do projektu zmiany sposobu użytkowania budynku o innym przeznaczeniu na Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przy ulicy Sobieskiego 26 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ PARTER lp Oznaczenie na rys nazwa

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ PARTER lp Oznaczenie na rys nazwa WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ 1. pokój socjalny 2. ekspedycja drobna 3. magazyn ekspedycji 4. pomieszczenie porządkowe POLON Zlew jednokomorowy 1 50x60x30 Zlew zamontować 50cm nad posadzką WSP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY BUDYNEKU LABORATORIUM LASEROWEGO DUŻEJ MOCY Adres inwestycji: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Bemowo 00-908 WARSZAWA 49, działka nr geod 10/5 Inwestor: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ Symbol. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ Symbol. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory. PRZYZIEMIE 3. HALL - Zestaw komputerowy 8 0,5KW/230V 4,0KW/230V - Stół 1-osobowy 16 - - - Krzesło tapicerowane 16 - - - Automat do napojów gorących 1 2,2KW/230V 2,2KW/230V - Automat do napojów zimnych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PARTER 0/1 0/26 0/27 0/34 WIATROŁAP REJESTRACJA POCZEKALNIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON: 250496533 KONCEPCJA

tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON: 250496533 KONCEPCJA Paweł Orleański, Magdalena Orleańska REGON: 250496533 nazwa obiektu budowlanego: REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr.

Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk. A. Budynek Główny. Parter. wym.: 188 x 50 x 200 [cm] płyta mdf min. gr. Pomieszczenie WyposaŜenie Nr Nazwa Nr Nazwa wyposaŝenia Charakterystyka Ilość sztuk A. Budynek Główny Parter 0/ Pom. gospodarcze 0/3 Szatnia /klubu gospodyń/ 0/6 Magazyn produktów 0/7 Aneks kuchenny a.

Bardziej szczegółowo

Akropol, kolor:surf. Okładzina z włókna szklanego Sigmascan nr.sc140 + PolysatinSM Okładzina - laminat

Akropol, kolor:surf. Okładzina z włókna szklanego Sigmascan nr.sc140 + PolysatinSM Okładzina - laminat Załącznik Nr 5 do SIWZ ZP/B/01/2013 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Kondygnacja Nr strefy Powierzchnia Nazwa strefy Typ Charakterystyka Sposób sprzątania Parter B001 4,82 Wiatrołap Okładzina z włókna szklanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę CO Bydgoszcz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Nazwa Pomieszczenia Komunikacja Niski Parter Numer Pomieszczenia Powierzchnia 25,5 odbojnice naścienne posadzka wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Pozycja z załącznika nr 3

Pozycja z załącznika nr 3 Cena 1 1.44 Izolatka Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1 poz. 3.1 1 2 1.44 Izolatka Szafka przyłóżkowa typ 1 poz.3.3 1 3 1.45 Łazienka Dozownik na środki dezynfekcyjne poz. 3.12 1 4 1.45

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz Przedmiar robót TECHNOLOGIA STERYLIZACJI-montaz Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne msc. Suwałki ul.szpitalna Publiczny

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011

KARTY POMIESZCZEŃ PROJEKT: Marzec 2011 PROJEKT: Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ( CPV

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE ... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY MEBLE Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł dla

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-mpec, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Poniżej na str. 2-7 przedstawiono fragment części opisowej projektu, dotyczący mebli

Poniżej na str. 2-7 przedstawiono fragment części opisowej projektu, dotyczący mebli Wyjaśnienia udzielone do postepowania nr 8/TG/2013 Pytania: 1. W jakie elementy ma być wyposażona listwa zasilająca CJK70? 2. Poz. 1, 2, 4-11, 13, 14 Jak ma wyglądać konfiguracja poszczególnych stanowisk?

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ A.1.1 POMIESZCZENIE SPOTKAŃ POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ 3,35m IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA

Bardziej szczegółowo

PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA

PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY - CZĘŚĆ A PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA Artykuł Ilość A - ZABUDOWA LADY BAROWEJ OD STRONY KUCHNI - SZAFKI KUCHENNE STOJĄCE POD ISTNIEJĄCYM BLATEM KAMIENNYM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

5 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. 80,2 x 40 h=184,1 SZ 1 1. 6 Garderoba. "P" 60,2 x gł.60 SZ 2P 1

5 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. 80,2 x 40 h=184,1 SZ 1 1. 6 Garderoba. P 60,2 x gł.60 SZ 2P 1 Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wg pomieszczeń Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych oraz

Bardziej szczegółowo

ul. Bohaterów Warszawy 65a, 72-200 Nowogard PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zmiana sposobu użytkowania Oddział Dziecięcy

ul. Bohaterów Warszawy 65a, 72-200 Nowogard PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zmiana sposobu użytkowania Oddział Dziecięcy mgr inż. M A REK ANTCZAK ul. Bohaterów Warszawy 65a, 72-200 Nowogard PROJEKT TECHNOLOGICZNY TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania OBIEKT: Oddział Dziecięcy LOKALIZACJA: Pomieszczenia po byłym oddziale położniczo-ginekologicznym

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Dzienny Rehab. Nr pom. G0.30 Nazwa pom. Sala gimnastyczna Wysokość 3.00 nr: C.0.0 umywalka nr: 0 ciepła, zimna, dn 50 Wykładzina sportowa WS Farba lateksowa F / F klasa filtra powietrza: EU Syst. przywoławczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 SPIS TREŚCI: I WPROWADZENIE...2 II.

Bardziej szczegółowo

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Wartość netto słownie: Wartość brutto słownie: Podpis przedstawiciela Wykonawcy WSB/PN/07/09/2008 Załącznik nr 3 do SIWZ Część brutto LAMPA BEZCIENIOWA MOCOWANA DO SUFITU, - OGNISKOWA o parametrach części. kpl słownie: brutto słownie: Załącznik nr 3 do SIWZ Część 2 brutto Fotel ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA

WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA WYPOSAŻENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ II PIĘTRA lp Oznaczenie na rys 26. pokój 2ł 3,24m 2 OB456 Panel nadłóżkowy 2st. dł.320 240W/230V 240W/230V LR Łóżko szpitalne 2 20x95x64/94 - - SPA Szafka przyłóżkowa

Bardziej szczegółowo

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY A.0.1 KLATKA SCHODOWA POWIERZCHNIA 11,98m 2 - WYKOŃCZENIE PODŁÓG PŁYTKI GRANITOWE SZARE 30x30cm, NA STOPNIACH PŁYTKI GRANITOWE 30x30 Z RYFLOWANYM PASEM ANTYPOŚLIZGOWYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Projektowana funkcja pomieszczeń. 3. Zestawienie pomieszczeń. Zakres : Inwestor: Lokalizacja :

OPIS TECHNOLOGICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Projektowana funkcja pomieszczeń. 3. Zestawienie pomieszczeń. Zakres : Inwestor: Lokalizacja : Zakres : Inwestor: Lokalizacja : Przebudowa budynku przedszkola Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, działka nr 778, obręb:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Lesznie przy ul. Narutowicza 74

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Lesznie przy ul. Narutowicza 74 OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Lesznie przy ul. Narutowicza 74 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora uzgodnienia programowe z Inwestorem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski WYKAZ SPRZĘTU

Kosztorys inwestorski WYKAZ SPRZĘTU Wartość kosztorysowa 298.551,75 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 298.551,75 Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden i 75/100 PLN Kosztorys inwestorski WYKAZ SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz.

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. 1. Wymagania ogólne: Wyposażenie pomieszczeń biurowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Centrum Służby Rodzinie w Łodzi MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A Wykonanie mebli: konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul.

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt technologii kuchni NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Bardziej szczegółowo

±0-56 p³ytka granitowa 60x30x3 cm z p³omieniowana góra i mikrofaz¹ -2-2 -13-23,5 opornik granitowy 100x 20x35 cm -34,5-17 stopieñ granitowy z podnó kiem wyciêtym 20x65x120-45 -56-56 piasek zageszczonu

Bardziej szczegółowo

01-187 Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel. +48 22 862 60 89, +48 22 862 60 90, fax. +48 22 862 60 88 e-mail: biuro@makrobudomat.

01-187 Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel. +48 22 862 60 89, +48 22 862 60 90, fax. +48 22 862 60 88 e-mail: biuro@makrobudomat. MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WZP

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WZP Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WZP.221.101.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz biurowych znajdujących się w siedzibie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PIWNICE 01. Komunikacja - ściany : malowane farbą zmywalną, - sufit:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : ZMIANA ARANśACJI HOLU WEJŚCIOWEGO BASENU W SKAWINIE O b i e k t : BUDYNEK BASENU W SKAWINIE A d r e s : SKAWINA - Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL.

WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. WYTYCZNE BRANŻOWE DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O W LIPNIE, UL. NIESZAWSKA 6 ZWROT - POKRYCIE ZMYWALNE ŚCIANY OZNACZA NP. PŁYTKI CERAMICZNE,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Wyposażenie kuchenne

Pakiet nr 1 Wyposażenie kuchenne Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Formularz cenowy opis asortymentu Pakiet nr Wyposażenie kuchenne Czajnik bezprzewodowy elektryczny (0,23;,27; 2,27) szt. 6 Pojemność [l],7, zatrzaskiwana pokrywa, filtr antywapniowy,

Bardziej szczegółowo