UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Kielcach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 1), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nakładów inwestycyjnych w wysokości netto ,24 zł do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o., w zamian za udziały. 2. Przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) stanowią nakłady inwestycyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 3. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Miasto Kielce obejmie udziałów po 500 zł każdy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska 1) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kielce z dnia r. Wykaz nakładów inwestycyjnych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach Lp. zadanie inwestycyjne wartość netto w zł 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i innych robót budowlanych w budynku przy ul. Młodej ,43 razem zadanie ,43 2. Zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku przy ul. Młodej ,72 razem zadanie ,72 3. Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Młodej ,00 razem zadanie , Wykonanie instalacji alarmowej, sygnalizacji włamania i instalacji telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Młodej 28 system monitoringu wizyjnego (telewizji przemysłowej) 7 000, instalacja alarmowa sygnalizacji włamania ,00 razem zadanie ,00 5. Montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Młodej ,00 razem zadanie ,00 6. Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Młodej 28, adaptowanego na potrzeby Urzędu Miasta 6.1 meble , meble 1 782,12

3 6.3 meble 958, ogrzewacze wody 1 500, meble , rolety 2 016, meble 2 178, skrzynka na klucze 138, suszarki do rąk 3 304, wtyczki hermetyczne do podgrzewaczy 113, wykładzina PCV 457, roletki do okien 1 474, numerki oznaczające 213, akcesoria do firan i zasłon 1 039, firanki i zasłony 2 440, dozowniki mydła, popielnica, pojemniki na papier 762, regały 3 434,15 razem zadanie ,09 RAZEM NAKŁADY (wartość netto) na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Młodej ,24 Id: DA1E0A48-D836-46E8-BF97-C65572A7E4CE. Projekt Strona 2

4 Uzasadnienie Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Kielcach Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do kompetencji Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących wnoszenia udziałów. W dniu 31 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (spółka przejmowana), w wyniku którego powstał podmiot pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. W skład majątku spółki wchodzi nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Młodej 28, zabudowana budynkiem biurowym. W budynku tym mieściła się siedziba spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., której pracownicy zostali przeniesieni do siedziby spółki przejmującej na ul. Sandomierską 249. W związku z sytuacją lokalową Urzędu Miasta Kielce (w szczególności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz potrzebami archiwum zakładowego Urzędu Miasta), budynek przy ul. Młodej 28 został wydzierżawiony od spółki RPZiUK Sp. z o.o. przez Urząd Miasta Kielce. Zaistniała zatem konieczność modernizacji budynku oraz dostosowania go do potrzeb Urzędu Miasta. W budynku poczyniono szereg prac, które zostały ujęte w zadaniach inwestycyjnych: 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i innych robót budowlanych. W ramach tego zadania wykonano min.: instalację elektryczną zasilania, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, wentylacji mechanicznej archiwum, klimatyzacji serwerowni oraz teleinformatyczną. Oprócz tego wykonano szereg prac modernizacyjnych, takich jak min.: malowanie, montaż nowych urządzeń sanitarnych, przystosowanie pomieszczeń piwnic na potrzeby archiwum. 2. Zakup i montaż regałów przesuwnych. Na potrzeby archiwum wykonano regały przesuwne z napędem ręcznym o konstrukcji stalowej. Pozwoli to na racjonalne zagospodarowanie pomieszczenia, maksymalne wykorzystanie powierzchni i stworzy odpowiednie warunki do przechowywania akt. 3. Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych. 4. Wykonanie instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i instalacji przemysłowej. W ramach zadania zainstalowano system monitoringu wizyjnego z rejestracją nagrań oraz wykonano instalację sygnalizacji i alarmu włamania. 5. Montaż klimatyzatorów. 6. Pierwsze wyposażenie budynku adaptowanego na potrzeby Urzędu Miasta. W ramach tego zadania zakupiono meble, rolety okienne, wykładzinę PCV, firanki i zasłony na wyposażenie pokoi biurowych, numerki do oznaczeń pokoi, skrzynkę na klucze, dozowniki na mydło, ogrzewacze wody i wtyczki do nich. Biorąc pod uwagę, iż budynek jest własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., która jest jednoosobową spółką Miasta Kielce, zasadne jest wniesienie poniesionych nakładów jako aportu do spółki. W zamian za wniesione nakłady, Miasto Kielce obejmie udziały w podwyższonym kapitale. Nadwyżka w kwocie

5 465,24 zł zostanie przelana do kapitału zapasowego spółki. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę do Rady Miasta Kielce o podjęcie niniejszej uchwały. Id: DA1E0A48-D836-46E8-BF97-C65572A7E4CE. Projekt Strona 2

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 21 listopada 2013 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek

Bardziej szczegółowo

zwołuje na dzień 03.12.2007r. o godz. 13,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

zwołuje na dzień 03.12.2007r. o godz. 13,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1 Uchwała nr ( )/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2014 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2015 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r.

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nauka prawidłowej segregacji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej ELZAB RB-W 4 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2009 Data sporządzenia: 2009-02-05 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat projekty uchwał na NWZ w dniu 19.02.2009 r. oraz ich uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity umowy Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolnie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo