Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska"

Transkrypt

1 Załącznik nr 28 do SIWZ Informacje dodatkowe - uzupełniające - Budowa hali sportowej Oleśnica ul. Wileńska Pytanie nr 1 : Proszę o przekazanie rysunków rozdzielnicy węzła cieplnego TW (rys.e08) i rozdzielnicy głównej TG ( rys. E06 i E07). Odpowiedź: 1) rysunki rozdzielnicy głównej TG rys. E06 i E07 w załączniku nr 22 projekty wykonawcze- elektryczny; 2) rysunki rozdzielnicy węzła cieplnego zał. nr 25. Pytanie nr 2 : Czy zamawiający pod pojęciem: robota budowlana obiektu użytym w pkt. VIII b i IX. 1.b. siwz rozumie definicję roboty budowlanej tak jak w ustawie Prawo budowlane użyte w art. 3 pkt. 7 w/w ustawy. Odpowiedź: nie, pod pojęciem robota budowlana obiektu użytym w pkt. VIII b i IX. 1.b. siwz, należy rozumieć budowę wykonanie kompletnego obiektu budowlanego o wartości nie niższej niż 80% wartości oferty brutto i kubaturze nie mniejszej niż m3. Pytanie nr 3 :.Proszę o udostępnienie warunków technicznych energii elektrycznej do obiektu- docelowe oraz zasilania placu budowy. Odpowiedź: załącznik nr 24 - docelowe, zasilanie placu budowy w gestii wykonawcy. Pytanie nr 4 : Proszę o udostępnienie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej. Odpowiedź: nie posiadamy, umowa zostanie zawarta pomiędzy dostawcą a Gminą Oleśnica na etapie realizacji inwestycji, wykonawca nie będzie ponosił kosztów. Pytanie nr 5 : Węzeł cieplny brak w przedmiarze pozycji związanych z próbami szczelności, uruchomieniem. Odpowiedź: załącznik nr 26 Pytanie nr 6: Instalacja c.o. - brak w przedmiarach oraz w dokumentacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych. Odpowiedź: rys. nr 6, wpisano do opisu str. 7 i 8 i w przedmiarze załącznik nr 26 Pytanie nr 7 : Instalacja c.o. - brak w przedmiarze oraz w dokumentacji danych dotyczących wodnej kurtyny powietrznej. Odpowiedź: rys. 6 - zał. 26, wpisano do opisu zał. 26 i w przedmiarze uzupełniono typ kurtyny (kurtyna uwzględniona w przedmiarze branży budowlanej) Pytanie nr 8 : Instalacja c.o. zgodnie z projektem rozdzielacze z przepływomierzami, proszę o potwierdzenie takiego rozwiązania? Standardowo takie rozdzielacze stosuje się do ogrzewania podłogowego. Odpowiedź: zmieniono rozdzielacze -rys. nr 6, przedmiar - zał. 26. Pytanie nr 9. Instalacja c.o. brak w przedmiarze armatury odcinającej. Odpowiedź: rys. nr 6 i przedmiarze zał. nr 26 Pytanie nr 10: Instalacja c.o. poz. 15 jest przedmiar 28 szt., czy nie powinno być 30 szt.? Odpowiedź; poprawiono w przedmiarze na 30 zał. 26 Pytanie nr 11 : Wentylacja dokumentacja uniemożliwia weryfikację przedmiaru, na rysunku brak

2 przekrojów kanałów, podanych wydajności nawiewników, wywiewników, zaznaczonych tłumików, klap p.poż.. brak możliwości weryfikacji wywiewników i nawiewników rurowych.szczelinowych. Odpowiedź: informacje na rysunku wykonawczym nr 6 - załącznik nr 26. Pytanie nr 12: Wentylacja brak w przedmiarze podstaw dachowych do wyrzutni i czerpni dachowych. Odpowiedź: dodano podstawy do przedmiaru zał. 26 Pytanie nr 13 : Wentylacja czy w przedmiarze nie brakuje jednej wyrzutni do centrali wentylacyjnej? Odpowiedź : w projekcie i w przedmiarze jest taka sama ilość wyrzutni Pytanie nr 14 Wentylacja brak w przedmiarze oraz wytycznych w projekcie dotyczących izolacji kanałów wentylacyjnych. Proszę o potwierdzenie, że nie należy izolować instalacji? Odpowiedź: Jeżeli chodzi o kanały wentylacyjne na sali sportowej to są bez izolacji. Z uwagi na to, że pozostałe przewody idą w przestrzeni międzystropowej nie przewiduje się izolacji termicznej kanałów wywiewnych. Na kanałach nawiewnych w przestrzeni międzystropowej zastosować izolację termiczną - Wełna mineralna IZ-KLFIX firmy ALNOR grubość 5cm. - uzupełniono w przedmiarze zał. 26 Pytanie nr 15: Proszę o dostarczenie projektu przyłączy na czas budowy (woda i kanalizacja), lub odpowiedź po czyjej stronie leży wykonanie przedmiotowych projektów oraz poniesienia kosztów z tym związanych? Odpowiedź: wykonanie przedmiotowych projektów oraz poniesienia kosztów z tym związanych - po stronie wykonawcy Pytanie nr 16 :Proszę o uzupełnienie aktualnych warunków przyłączenia zaprojektowanego obiektu(hala sportowa) na posesji o adresie Oleśnica ul. Wileńska 32. Odpowiedź: warunki bez zmian- uaktualnimy, załączone do dokumentacji będą obowiązywać w trakcie realizacji inwestycji. Pytanie nr 17 : Proszę o odpowiedź, jaką formę dokumentu potwierdzającego kierowanie budową o wymaganej wartości i kubaturze przewiduje Zamawiający? Czy wystarczającym dokumentem jest oświadczenie Kierownika budowy stwierdzającym kierowanie budową o wymaganych parametrach określonych w dziale VIII pkt.1.1? Odpowiedź: wystarczające oświadczenie Pytanie 18. Projekt przewiduje montaż odwodnienia liniowego w natryskach. Proszę o określenie typu lub standardu urządzenia. ODPOWIEDŹ: przyjęto odwodnienie liniowe typ ACO DRAIN moduler M125 ruszt typu vulcano wykonanie indywidualne dostosowywane do długości przyjętej w projekcie z zasyfonowanym odpływem w środkowej części linii odwodnieniowej o średnicy 110mm lub inne równorzędne Pytanie 19. Projekt przewiduje montaż urządzeń dodatkowych takich jak suszarki do włosów i rąk. Proszę podać parametry techniczne, jakimi maja się charakteryzować te urządzenia. ODPOWIEDŹ: przyjęto suszarki do włosów MERIDA E85HS ze stali nierdzewnej należy zastosować urządzenia o tych samych parametrach co podany przykład, - przyjęto suszarki do rąk OPTIMA M99S ze stali nierdzewnej należy zastosować urządzenia o tych samych parametrach co podany przykład, Pytanie 20. W projekcie przyjęto montaż studni zbiorczych i rewizyjnych o średnicy fi 1000 z tworzywa sztucznego. Czy te studnie można zmienić i przyjąć do wyceny jako betonowe monolityczne? ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na zamianę studni na betonowe monolityczne Pytanie 21. W projekcie przewidziano montaż separatora do substancji ropopochodnych. Niestety nie jest określona dokładnie nominalna przepustowość tego urządzenia. Proszę o uzupełnienie danych. ODPOWIEDŹ: Separator lamelowy PSW LAMELA typ 15/150, przepustowość nom. 15l/s max. 150l/s.

3 Dw=1200mm, Hw1670mm. Pytanie 22. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rozwinięcia instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody użytkowej. ODPOWIEDŹ: Aksonometria wody i rozwinięcia kanalizacji ściekowej i deszczowej są w projekcie wykonawczym. (rys.03, projektu wykonawczego) Rozprowadzenie instalacji c.o. jest pokazane na rzucie. Pytanie 23. W zamówieniu został załączony przedmiar dotyczący wykonania węzła cieplnego. Czy w/w węzeł wchodzi w zakres obecnego zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat tego pomieszczenia. ODPOWIEDŹ: dokumentację dla węzła, jako załącznik 26 Pytanie 24. W projekcie zostały zaprojektowane rozdzielacze z przepływomierzami, Czy przepływomierze są niezbędne w rozdzielaczach, czy tez można wycenić rozdzielacze beż tych urządzeń? ODPOWIEDŹ: Został zmieniony typ rozdzielacza na UPONOR H (bez przepływomierzy) z rozdzielacza UPONOR PRO z przepływomierzami. Pytanie 25..W projekcie budowlanym mowa jest o podziale budynku na strefy pożarowe ścianą o EI60, a także zabezpieczenie przewodów przechodzących z jednej strefy do drugiej. Niestety w przedmiarze nie ujęto żadnych zabezpieczeń. Proszę o uzupełnienie przedmiaru z określeniem ilości przejść, typ zabezpieczenia jakie ma być zastosowane. ODPOWIEDŹ: Przejścia instalacji c.o w ścinach oddzielenia poprowadzić w tulejach ochronnych dn.100 z izolacją przeciwpożarową E60 - przyjąć do wyceny 2 sztuki. Pytanie 26. Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w systemie rur wielowarstwowych łączonych przez zaprasowywanie. Czy dopuszcza się zmianę materiału na przewody i kształtki PP łączone po przez zgrzewanie? ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się zamiany materiału. Pytanie 27. W przedmiarze ujęte są prace związane wykonaniem kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Niestety w przedmiarze nie ujęto prac ziemnych związanych z wykonaniem tego zadania. Czy w wycenie robocizny należy uwzględnić koszty prac ziemnych. ODPOWIEDŹ: Tak, należy uwzględnić koszty prac ziemnych Pytanie 28.Projekt przewiduje montaż rur kanalizacyjnych z PCV SN8. Niestety nie ma informacji co do rdzenia kanałów. Proszę o podanie, czy rury mają mieć rdzeń z ML czy Lite. ODPOWIEDŹ: Rury mają mieć rdzeń: PVC Lite. Pytanie 29. Projekt przewiduje montaż odwodnienia liniowego, które podłączone ma być do kratek ściekowych. Proszę o podanie sposobu połączenia tych urządzeń ze sobą. ODPOWIEDŹ: Nie jest to wpust tylko kształtka podłączeniowa odwodnienia liniowego zasyfonowany odpływ Pytanie 30. Projekt przewiduje montaż central wentylacyjnych firmy CP Produkt, czy jest możliwość zmiany centrali na urządzenia VTS? ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się zamianę central wentylacyjnych firmy CP Produkt, na urządzenia firmy VTS z zachowaniem wymaganych parametrów. Pytanie 31. Projekt przewiduje montaż wymienników ciepła XB oraz XB w węźle cieplnym, czy jest możliwość zmiany na inne o tych samych parametrach? ODPOWIEDŹ: Jest możliwość zamiany wymienników na równorzędne. Pytanie 32. Prosimy o udostępnienie rysunków rozwinięć instalacji C.O.; profili instalacji kanalizacji sanitarnej oraz izometrię instalacji wody. ODPOWIEDŹ: Aksonometria wody i rozwinięcia kanalizacji ściekowej i deszczowej są w projekcie

4 wykonawczym. (rys.03, projektu wykonawczego) Rozprowadzenie instalacji c.o. jest pokazane na rzucie. Pytanie 33. Na dostarczonym rysunku instalacji wentylacji mechanicznej (nr 04) brakuje np. opisów wymiarów kanałów, lokalizacji i rozmiarów klap p.poż., brak podejścia do kratki wpom. magazynu sprzętu sportowego, lokalizacji nawiewników rurowych szczelinowych (czy opis na kanale wentylacyjnym w hali sportowej rura wentylacyjna perforowana należy traktować jako synonim? Błędne oznaczenie kanału, kanał okrągły czy prostokątny?), brak rozróżnienia pomiędzy przewodami wentylacyjnymi typu Spiro i flex - rysunek względem przedmiaru. Prosimy o udostępnienie kompletnego rysunku dla instalacji wentylacji mechanicznej? ODPOWIEDŹ: Wentylacja rysunek wykonawczy nr 07. Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja drogi dojazdowej ma zostać wykonana jp.: grunt rodzimy; piasek średnioziarnisty gr. 20 cm; kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie 0-63 gr. 20 cm; podsypka cem-pias 1:4 gr. 3 cm; kostka bet. Gr. 8 cm. - rys. 11 ZJAZD Z DROGI PRZEKROJE Pytanie 35. Prosimy o odpowiedź czy warstwy konstrukcyjna pod ciągi piesze, należy przyjąć zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiarze. Pytanie 36. Prosimy o odpowiedź czy dla miejsc postojowych należy przyjąć warstwy konstrukcyjne jak dla drogi? Pytanie 37. Kanalizacja deszczowa - zgodnie z opisem piony kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Na pionach kanalizacji deszczowej wewnętrznych na wysokości 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizję kanalizacyjną z dostępem do niej. W przedmiarze brak pionów PCV śr. 110 mm oraz rewizji. Proszę o wyjaśnienie. ODPOWIEDŹ: rury i rewizje uwzględniono w przedmiarze w branży budowlanej (poz. 115, 116) Pytanie 38. Węzeł cieplny - zgodnie z uzupełnioną dokumentacją na węzeł cieplny należy wycenić rozdzielacz wraz z armaturą - zawory 3-drog., armatura odcinającą, manometry, termometry. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.. ODPOWIEDŹ: wszystko zawarte jest w przedmiarze do węzła cieplnego Pytanie 39. Istnieją rozbieżność pomiędzy zapisami w projekcie oraz pomiędzy zapisami w STWiOR - sieci zewnętrzne. W projekcie (patrz profile), wyszczególnia się wykonanie sieci wraz ze studniami z PVC (studnie DN 1000 i DN 425) oraz w STWiOR (Dział ST-18 pkt. 5.5.) o studniach betonowych (o śr etc). Prosimy o skorygowanie zapisów projektu i specyfikacji? ODPOWIEDŹ: Studnie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Pytanie 40. W dziale sieci zewnętrzne (zarówno instalacja wodociągowa zewnętrzna, jak i instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej) przyjęto 30cm dno wykopu (przy głębokości ponad l,0m) co uniemożliwia poprawne i bezpieczne ułożenie rurociągu, wraz z zagęszczeniem, etc. W związku z czym można podejrzewać, że podane wartości przedmiaru są błędnie wyliczone. "Nie uwzględniono również odpowiednich zabezpieczeń (szalowania lub wykop szerokoprzestrzenny/skarpowanie) oraz zapewnienia przestrzeni roboczej w trakcie układania rurociągu. Prosimy o uwzględnienie zgłoszonych rozbieżności i modyfikację przedmiarów. ODPOWIEDŹ: sieci zewnętrzne zał. nr 23 Pytanie 41. W sieciach zewnętrznych, dział kanalizacja deszczowa, przedmiar nie obejmuje usunięcia i odtworzenia nawierzchni asfaltowej pomiędzy projektowana studnią SDproj. i SD1. Chyba, że projektant, jak w przypadku wodociągu, przewidział wykonanie tej części kanalizacji metoda bezwykopową a nie opisał tego na rysunku? Jednak w dalszym ciąg brak tych prac w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i skorygowanie przedmiarów.

5 ODPOWIEDŹ: sieci zewnętrzne, zał. nr 23 Pytanie 42. W dziale sieci zewnętrzne - kanalizacja deszczowa - brak karty doborowej/technicznej i/lub specyfikacji separatora PS W LAMELA (lub równoważny). Załączona karta katalogowa i opis techniczny wraz z rysunkami nie rozstrzyga, który z separatorów należy zastosować. Zapis Separator lamelowy PSW LAMELA" (na PZT) czy też studzienka betonowa dnl200+osadnik 1,67" (na profilu) oraz brak zapisu w STWiOR dot. separatora (stosowane łącznie) względem jp.: Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej urządzenia oraz określenie, które urządzenie z typoszeregu należy zastosować? ODPOWIEDŹ: Separator lamelowy PSW LAMELA typ 15/150, przepustowość nom. 15l/s max. 150l/s. Dw=1200mm, Hw1670mm. Pytanie 43. Czy spełnimy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykażemy referencje na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku szkoły wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmowała wykonanie nowych segmentów: dydaktycznego, administracyjnego i socjalnego o pow m2 i kubaturze m3. ODPOWIEDŹ: tak, jeżeli z potwierdzenia wykonania robót będzie wynikało wybudowanie segmentów o wymaganej kubaturze i wartości zadania określonej w siwz. Pytanie 44 : W związku z brakiem warunków technicznych przyłączenia w energię elektryczną placu budowy, zachodzi prawdopodobieństwo, że uzyskanie wspomnianego dokumentu oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę może spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający przewidział zasilanie w energię elektryczną z innego punktu niż wskazany w projekcie jako zasilanie docelowe obiektu? (np. z gimnazjum ODPOWIEDŹ: nie, warunki techniczne zał. nr 24

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Kalisz 29. kwietnia 2009 r SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY SANITARNEJ 1 : WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE woda zimna i ciepła centralne ogrzewanie zdalaczynne wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Bardziej szczegółowo

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr 45.21.21.20-3/RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych.

Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych. Szczecin, 21.05.2014 r. Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych. 30.04.2014r. 1. Pyt. 1 po wnikliwej analizie projektu architektury i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00

UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 Katowice 18.02.2009r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/01/09

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo