NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo."

Transkrypt

1 Gazeta Finansowa wspó praca sprzeda bank zakupy produkty inwestycyjne przedsi biorstwo NAJLEPSZE PRODUKTY plan DLA BIZNESU grupa promocja telekomunikacja publikacja karta paliwowa telekomunikacja technologia koncern standard doradztwo 2011 przedsi biorstwo transakcja bezpiecze stwo korporacja ota szko a biznesu informacja gospodarcza sektor procedury sprzeda informacja dzia anie spotkanie faktura relacje business-to-business niezawodno wspó praca ryzyko windykacja cena klient plan rma audyt plan marketing publikacja audyt faktura us ugi dzia alno wzrost konkurencja logo procedury leasing spotkanie leasing outsourcing elektronika 2011 D NAJLEPSZE PRODUKTY informacja potrzeba plan LA BIZNESU Kolorowy Magazyn Tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny dodatek do nr 50 z dnia grudnia 2011 r.)

2 BP SuperCard: superkarta dla biznesu! Nowość! BP SuperCard to przedpłacone karty podarunkowe przeznaczone na dowolne zakupy na wszystkich stacjach BP w Polsce. To skuteczne narzędzie, które może znacząco poprawić wyniki Twojej firmy: obdarowując kartami kluczowych kontrahentów, poprawisz z nimi relacje wynagradzając nimi pracowników, zmotywujesz ich do efektywniejszej pracy wprowadzając je do swojej floty samochodowej, będziesz mieć wygodne narzędzie kontrolujące wydatki opierając na nich ofertę promocyjną swojej firmy, zyskasz nowych klientów Dodatkowe zalety karty: możliwość umieszczenia na karcie własnego logo lub zaprojektowania własnego awersu dostępne nominały kart: 50 zł, 100 zł lub wybrana przez Ciebie kwota pełne wsparcie Działu Obsługi Klienta Skontaktuj się z nami pod nr. tel.: , lub mailowo: Przedstawimy Ci najlepszą możliwą ofertę dopasowaną do specyfiki Twojej firmy. Szczegóły na

3 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2011 Drodzy Czytelnicy! Po raz czwarty redakcja Gazety Finansowej przygotowała zestawienie Najlepszych Produktów dla Biznesu, które ma na celu wyróżnienie fi rm i marek, zasługujących na szczególną uwagę, dzięki swoim zasługom dla polskiego biznesu. Firmy pojawiające się w naszym zestawieniu, cechuje kompleksowa oferta produktów i usług, skierowanych do klienta biznesowego, które wspierają jego działalność na co dzień, budują jego pozytywny wizerunek wśród konkurencji bądź pracowników. Powołując się na słowa jednego z naszych rozmówców, o ich wyborze często decyduje opinia i doświadczenie innych użytkowników (referencje), cena, oferowane wsparcie, relacje dotyczące partnerstwa i możliwość rozwoju (rozbudowy) usługi w przyszłości. Pamiętajmy też, że aby fi rma odnosiła zyski i rozwijała swoją działalność, musi konsekwentnie skupiać się na swoich celach strategicznych, a to umożliwi jej współpraca z innymi fi r- mami. Dlatego powstają oferty dla biznesu, które pozwalają na ominięcie utrudnień, często zupełnie niezwiązanych z branżą danego przedsiębiorstwa. Podobnie jak do zestawienia zeszłorocznego, również w tym roku 2011 r. postanowiliśmy wyróżnić fi rmy z piętnastu branż: audyt, bankowość, faktoring, fl ota, informacja gospodarcza, karta paliwowa, leasing, oprogramowanie, produkty inwestycyjne, samochody, szkoły biznesu, telekomunikacja, transport, ubezpieczenia, windykacja. Oprócz zestawienia i informacji o ofertach wyróżnionych w 2011 roku, w naszym dodatku znajdziecie Państwo między innymi wywiad z Henrykiem Kamińskim, prezesem Sprint SA na temat sfery biznes dla biznesu, a także tekst Daniela Trzaskosia z agencji PR-Brandscope. Życzymy miłej lektury! Redakcja grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 3

4 BANKI Za najlepszą bankowość internetową ipko Biznes Oferta ipko Biznes jest rozszerzoną o najważniejsze funkcje wykorzystywane przez klientów instytucjonalnych wersją usługi ipko. Zakres możliwości, specjalnie dla klientów korporacyjnych, został zwiększony o wielopodpis, odzwierciedlający procedurę akceptacyjną fi rmy, paczki przelewów umożliwiające jednorazowe wysyłanie środków do wielu odbiorców, import i eksport plików zawierających bazy kontrahentów oraz zbiory zleceń klienta, natychmiastowe przelewy wysokokwotowe oraz samodzielne zarządzanie uprawnieniami do systemu. ipko Biznes to przyjazny w obsłudze system, który pozwala zarządzać fi nansami fi rmy w nowoczesny sposób 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Za nowoczesne pakiety biznesowe stworzone na potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw Za stworzenie bogatej oferty finansowania przedsiębiorstw Szeroka oferta fi nansowania przedsiębiorstw w Banku Ochrony Środowiska obejmuje m.in. Finansowanie Od Ręki, czyli kredyty i gwarancję bankową, faktoring, Europejską Ofertę. Wśród kredytów dostępnych dla klientów korporacyjnych można wyróżnić: kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym, kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym, gwarancje bankowe: dla gwarancji dobrego wykonania umowy do 36 miesięcy, dla gwarancji zapłaty do 12 miesięcy, dla pozostałych gwarancji do 24 miesięcy. Usługa faktoringu jest wsparciem ze strony BOŚ dla właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które dzięki umowie faktoringowej z BOŚ Bankiem, uzyskują natychmiastowy dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach, z odroczonym terminem płatności. W ramach Europejskiej Oferty BOŚ S.A. proponowana jest pomoc w zidentyfi kowaniu potrzeb i możliwości w zakresie fi nansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfi nansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich. Do pakietów należą: Ekstrabiznes Direct, Przedsiębiorca, Profesjonalista, Wspólnota. Każdy z nich ma odpowiadać potrzebom określonej grupy zawodowej. Oferty dedykowane są osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wykonującym wolne zawody oraz wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom gospodarczym oraz osobom fi - zycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą, których roczne obroty nie przekraczają 1 mln zł oprócz pakietu. Wśród nowoczesnych udogodnień dla fi rm znajdują się m.in. internetowa obsługa rachunku fi rmowego, karta debetowa oraz pakiet bezpłatnych przelewów internetowych do ZUS i US (również poza pakietem Wspólnota), a także osiem przelewów krajowych w miesiącu. Pakiety oferują też szybki limit kredytowy w rachunku nawet do 50 tys. zł bez zabezpieczeń. PRODUKTY INWESTYCYJNE Za Pracownicze Programy Emerytalne umożliwiające dodatkowe gromadzenie kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne przez pracowników w trzecim filarze Pracownicze Programy emerytalne zakłada się w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawców, a przystąpienie do takiego programu jest dobrowolne. Wysokość miesięcznej składki ustala pracodawca nie może ona przekroczyć 7 proc. wysokości wynagrodzenia. Środki te wpłaca się na wybrane przez pracownika fundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI SKOK. Ich wypłata może nastąpić po ukończeniu 60. roku życia lub po 55., w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Dla fi rm jest to doskonałe narzędzie budujące więź z jej pracownikami, motywujące również jej przyszłych pracowników do aplikowania na stanowisko pracy. Ponadto PPE wzmacniają prestiż fi rmy w oczach nie tylko pracowników, ale i kontrahentów. Co więcej, poniesione wydatki na prowadzenie PPE przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodu. 4 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

5 PRODUKTY INWESTYCYJNE Za subfundusz UniWIBID i profesjonalne zarządzanie Union Investment TFI proponuje rozwiązania inwestycyjne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferuje szeroki zakres otwartych funduszy inwestycyjnych, klasycznych i indywidualnych portfeli, asset management, systematycznych planów inwestycyjnych, indywidualne konta emerytalne, a także rozwiązania dedykowane, tworzone na potrzeby przedsiębiorstw i zamożnych klientów indywidualnych. Subfundusz UniWIBID przeznaczony jest dla inwestorów instytucjonalnych, dzięki czemu mogą oni lokować nadwyżki fi - nansowe w krótkoterminowe papiery dłużne, co daje im wysoką płynność inwestycji. Za pracownicze programy emerytalne jako korzystną formę oszczędzania przy pomocy pracodawcy w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego Przedstawiciele rynku określają obligacje spółdzielcze jako instrumenty najbardziej płynne, stabilne i bezpieczne, ale także bardzo rentowne i konkurencyjne. Sama emisja obligacji dała bankom spółdzielczym korzyści w postaci wzmocnienia kapitałowego, ale też prestiż, dużą promocję i możliwość Za obligacje banków spółdzielczych, które stanowią jedne z najbardziej płynnych i stabilnych instrumentów inwestycyjnych zaprezentowania się jako podmioty transparentne, mające swoją wycenę na rynku. W efekcie emisji obligacji (bezpośrednio poprzez podwyższenie kapitałów własnych) instytucje te mogą udzielać więcej kredytów. Z tego względu emisja obligacji przez banki spółdzielcze jest szczególnie korzystna. KBC TFI posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu PPE, dbając o to, by utworzenie programu wiązało się z możliwie najmniejszym nakładem sił i środków. Uzyskuje to poprzez przeprowadzenie prezentacji oferty utworzenia programu dla pracowników, zorganizowanie i przeprowadzenie działań koniecznych do podpisania umowy zakładowej, przygotowanie wszelkich umów niezbędnych do utworzenia przez pracodawcę PPE oraz uczestnictwo pracowników w PPE, przedstawienie projektów dokumentacji, koniecznej do zarejestrowania programu w KNF. Usługi audytorskie nabierają coraz większego znaczenia Rozmowa z Moniką Skórką, Partnerem w Audycie Grant Thornton Jakie są najważniejsze zasady obowiązujące we współpracy między firmami? Co jest konieczne, a czego należy się wystrzegać? Najwyższa staranność, partnerstwo, wzajemny szacunek i szczerość to najważniejsze wartości, w oparciu o które fi rmy powinny budować współpracę pomiędzy sobą. Na tych zasadach również i my, Grant Thornton, budujemy relacje ze swoimi klientami i partnerami. Za to też zostaliśmy docenieni, otrzymując od Państwa wyróżnienie. Czego powinniśmy się wystrzegać? Błędów w komunikacji i wszystkiego, co narusza wcześniej wymienione zasady. Jakie jest znaczenie usług audytorsko-doradczych dla biznesu w Polsce? Jeśli chodzi o usługi audytorskie, to ich znaczenie jest mocno niedoszacowane w spółkach, szczególnie giełdowych. Według nas audyt w spółce to coś więcej niż weryfi kacja prawidłowości. To również możliwość zidentyfi kowania słabych punktów organizacji, dzięki której osoby zarządzające mogą minimalizować istniejące, a nie zawsze uświadomione, ryzyka. Kryzys podważył zaufanie inwestorów do sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw. Dlatego obecna sytuacja potwierdza, jak szczególnie ważne są jakość, transparentność i wiarygodność sprawozdań. Rola audytora jest tutaj kluczowa. Czas odesłać do lamusa przekonanie o tym, że usługa audytorska to zło konieczne wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Z pełnym przekonaniem mówimy przedsiębiorcom, żeby korzystali z naszej wiedzy i umiejętności, stale poprawiając jakość sprawozdawczości fi nansowej w swoich fi rmach. Usługi doradcze nabierają coraz większego znaczenia dla rozwoju biznesu w Polsce. Firmy borykają się z częstymi zmianami warunków, zarówno ekonomicznych, jak i prawnych, prowadzenia działalności i przede wszystkim z wysokim stopniem ich skomplikowania. Poza audytem Grant Thornton świadczy usługi doradztwa podatkowego, gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. Wiemy zatem, jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku usług profesjonalnych. Cieszymy się zaufaniem ponad 1000 klientów. Z jakich produktów czy usług warto korzystać, a z których można zrezygnować i zamiast tego zatrudnić odpowiednich specjalistów w firmie? Współpraca z zewnętrznymi doradcami umożliwia przede wszystkim szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i uzyskanie optymalnych i praktycznych rozwiązań. W szybko zmieniającym się otoczeniu potrzeby biznesu są dynamiczne i metody, jakie stosujemy, muszą im odpowiadać. Rolą doradcy jest zidentyfi kowanie potrzeby klienta, zaprojektowanie rozwiązania i wspólna jego realizacja, ale zawsze w kontekście celu biznesowego, jaki chce osiągnąć klient. Na każdym etapie działań decyzje należą do spółki. Drugim obszarem wsparcia doradcy są wszelkie nietypowe, niestandardowe transakcje przeprowadzane w spółce. Bieżąca, aktualna wiedza w zakresie przepisów prawa oraz praktyczne doświadczenie doradcy są bardzo pomocne, a czasami wręcz niezbędne w powodzeniu takich transakcji. Jakie są główne korzyści ze świadczenia usług dla biznesu? Dla nas najciekawsze w pracy dla biznesu jest to, że możemy wraz z naszymi klientami stawiać czoła nowym wyzwaniom, przyczyniać się do rozwoju fi rm i z satysfakcją patrzeć na ich sukces grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 5

6 TELEKOMUNIKACJA Za przygotowanie zaawansowanej i bezpiecznej usługi transmisji danych dla klientów korporacyjnych VPN MPLS Oferta VPN MPLS jest dogodnym rozwiązaniem, stosowanym do połączenia oddalonych od siebie lokalizacji klienta w jedną, ustrukturyzowaną i wydzieloną sieć korporacyjną, gwarantującą szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy wszystkimi oddziałami. Najważniejsze zalety tej usługi to: elastyczność i skalowalność, możliwość zdefi niowania priorytetów Za przygotowanie nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania Netia Business Office transmisji dla kluczowych danych klienta oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Przygotowana oferta stanowi fundament dla wielu zaawansowanych technologicznie usług związanych z dostępem do aplikacji biznesowych, połączeniami telefonicznymi, dostępem do internetu czy usługą wideokonferencji. Ich wdrożenie pozwala na znaczącą obniżkę kosztów. Pakiet Netia Business Offi ce jest kompleksowym rozwiązaniem dla fi rm, które łączy w sobie wysokiej jakości usługi głosowe (z funkcją Voice HD) z darmowymi połączeniami krajowymi i szybkim, gwarantowanym dostępem do internetu. W ofercie znajdują się także nowoczesne telefony IP i pełna funkcjonalność centrali PABX oraz dodatkowe usługi, podnoszące efektywność pracy w fi rmie, tj.: fax serwer, Wirtualny Dysk, Netia Secure, telefony IP, Netia PABX, telekonferencje, call center, Netia One Phone i wiele innych. Oferta Business Offi ce przeznaczona jest dla fi rm jedno- i wieloodziałowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, konwergentnych technologii komunikacyjnych pracownik bez względu na miejsce pobytu może być zawsze dostępny pod jednym numerem telefonu, niezależnie, czy połączenie kierowane jest na numer stacjonarny, czy komórkowy. Za usługi na najwyższym światowym poziomie i kompleksową ofertę produktów telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Misją fi rmy jest nieograniczony dialog, dlatego dąży ona do zaspokajania potrzeb ludzi w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. W swoich ofertach sięga po nowoczesne rozwiązania technologiczne i produktowe oraz odważnie poszukuje nowych możliwości rozwoju. Firmom i klientom korporacyjnym oferuje szerokie wachlarze usług oraz oszczędne pakiety. Dzięki temu Telefonia Dialog należy do najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce. Jest dostawcą ultraszybkiego i niezawodnego internetu oraz najnowocześniejszych usług multimedialnych, a także jednym z największych niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej. AUDYT Za usługi audytorskie, zarówno dla korporacji jak i mniejszych firm prywatnych, poparte doskonałą znajomością aktualnej specyfiki biznesu w Polsce Z usług audytorskich, które świadczy fi rma Grant Thornton, korzystają przedsiębiorstwa każdej wielkości. O doskonałej znajomości aktualnej specyfiki polskiego biznesu decyduje nie tylko wiedza, ale i ogromne doświadczenie pracowników fi rmy, którzy dbają o to, aby reagować na wyzwania rynku i oferować usługi, odpowiadające faktycznym potrzebom klientów. Przy doskonałej znajomości specyfi ki polskiej gospodarki i doświadczeniach globalnych partnerów Grant Thornton International, fi rma skutecznie doradza ponad 1000 podmiotom, w tym kilkudziesięciu spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grant Thornton w Polsce posiada biura w pięciu miastach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków), zatrudnia blisko 250 osób, świadczy usługi profesjonalne w czterech głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. 6 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

7 Compensa Firma pakiet ubezpieczeń dla firm Aktualnie na polskim rynku ubezpieczeniowym panuje duża konkurencja. Ubezpieczyciele prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych rozwiązań i oferowaniu produktów maksymalnie dostosowanych do potrzeb klienta. Jedną z ciekawszych ofert przedstawiła ostatnio Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Nowy pakietowy produkt Compensa Firma jest dokładnym odzwierciedleniem potrzeb każdego przedsiębiorcy należącego do segmentu MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), który na bazie analizy procesów zachodzących w fi r- mie i po określeniu zagrożeń może przenieść niechciane ryzyka na ubezpieczyciela. Istotną nowością jest ubezpieczenie (All risks) od wszystkich, nawet najbardziej nieprzewidzianych ryzyk, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie wskazane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ważny jest też brak ryzyk obowiązkowych klient ubezpiecza dokładnie to co chce. Ta bardzo modna i niewątpliwie wygodna formuła ubezpieczenia zyskuje coraz więcej zwolenników, również na polskim rynku ubezpieczeniowym. Pakiet ten gwarantuje pełne bezpieczeństwo działalności z uwagi na szeroki zakres ochrony. Zawiera ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu z możliwością włączenia graffi ti. Dodatkowo można modelować zakres ochrony przez włączenie różnych specjalistycznych klauzul; np. w ramach ubezpieczenia od kradzieży jest ich sześć, a w ubezpieczeniu od ognia aż 14. Ciekawsze z nich to: klauzula pękania mrozowego, stałych elementów budynku od uszkodzeń wskutek osuwania się zalegającego śniegu lub lodu, zepsucia środków obrotowych. Bardzo korzystne dla klienta jest też ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz danych i zewnętrznych nośników danych. Twórcy produktu nie zapomnieli o mieniu w transporcie i ubezpieczeniu szyb. W dzisiejszych czasach świadomi przedsiębiorcy wiedzą, że z tytułu posiadania mienia lub prowadzenia działalności można spowodować szkodę, której konsekwencje będą sięgać nawet setek tysięcy złotych, stąd bardzo ważne są szczegółowe zapisy OWU. Compensa najczytelniej na rynku zdefi niowała ubezpieczenie OC działalności. Szkoda jest tutaj wyraźnie konsekwencją zdarzenia zaistniałego w wyniku ryzyka. Compensa w podstawowym zakresie ochrony zawarła wiele takich rozwiązań, które u innych ubezpieczycieli oferowane są poza standardem i często za dodatkowe składki. W zakresie podstawowym jest np: OC najemcy nieruchomości, OC za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy wolnobieżne, za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy. W wariancie rozszerzonym dodatkowo jest oferowana odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu. Modelowanie ochrony ubezpieczeniowej OC umożliwia 19 klauzul branżowych. Pracownikom pakiet Compensa Firma oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a przedsiębiorcy assistance jako łatwy sposób na szybkie rozwiązanie drobnych problemów. Compensa Firma to również szereg drobnych i ciekawych rozwiązań, które szanują czas przedsiębiorcy: uproszczone i skrócone procedury, ściągawka dla klienta, umożliwiająca analizę jego potrzeb ubezpieczeniowych, dedykowana całodobowa infolinia, atrakcyjny system zniżek i jeden druk ubezpieczenia poliso-wniosek. Oferta Compensa Firma to niewątpliwie ciekawe i nowoczesne rozwiązanie, szczególnie w dobie wzrostu świadomości społecznej, wymogów kontrahentów i naszej obecność w UE grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 7

8 AUDYT Za szeroki wachlarz usług, charakteryzujący się najwyższą jakością i profesjonalizmem w zakresie audytu, sprawozdawczości, nadzoru i zarządzania ryzykiem Szerokim wachlarzem usług w zakresie audytu fi rma Mazars potwierdza swoją pozycję międzynarodowej, niezależnej i zintegrowanej organizacji, specjalizującej się w usługach audytorskich, księgowych, podatkowych i doradczych. Firma Mazars korzysta z wiedzy i umiejętności 13 tys. specjalistów zintegrowanej sieci biur partnerskich w 61 krajach na Za specjalistyczne produkty branżowe dla sektora nieruchomości i energetyki pięciu kontynentach. W 21 krajach Mazars świadczy usługi dzięki joint-ventures i porozumieniom z fi rmami współpracującymi. Firma dysponuje imponującym katalogiem usług: audytu wewnętrznego, kontraktowego i ustawowego, doradztwa i obsługi płac, usług kadrowych, księgowych i fi nansowych, konsolidacji i sprawozdawczości, usług podatkowych, doradztwa dla przedsiębiorców, ekspertyz sądowych, przywracania i odtwarzania przedsiębiorstw, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej, doradztwa transakcyjnego. Firma TPA Horwath świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, audytu fi nansowego, outsourcingu księgowego, doradztwa personalnego, administracji płacowej. Część z nich dedykowana jest dla fi rm z sektora nieruchomości i energetyki. Firma adresuje swoje usługi do funduszy zagranicznych, banków i fi rm inwestujących w nieruchomości komercyjne oraz deweloperów i fi rm budowlanych, oferując im znajomość przepisów podatkowych, bilansowych oraz przepisów i praktyki techniczno-budowlanej, a także praktyki inwestorskiej. Doradcy TPA Horwath posiadają także doświadczenie związane z obsługą procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych największych przedsiębiorstw państwowych, wytwarzających energię elektryczną Za przygotowanie wszechstronnego ubezpieczenia Hestia Biznes, chroniącego przedsiębiorstwa przed różnymi rodzajami ryzyka Pakiet Hestia Biznes to jedno rowiązanie na różne potrzeby. Dzięki specjalnym klauzulom klienci mogą wybierać zakres OC, idealnie odpowiadający wymaganiom ich fi rm. Mogą też wybrać opcję ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem takim wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Hestia Biznes oferuje bogaty wybór ubezpieczeń, szeroki zakres OC, niskie koszty i ciekawy system zniżek. UBEZPIECZENIA Za przygotowanie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny z szerokim i elastycznym wachlarzem usług. Prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej pożądanych świadczeń socjalnych. Daje poczucie bezpieczeństwa, zwiększa lojalność pracowników oraz podnosi konkurencyjność fi rmy na rynku pracy.ubezpieczenie zdrowotne przygotowane przez AXA oferuje szeroki zakres usług medycznych, dzięki którym pracownicy mają możliwość stałej kontroli stanu swojego zdrowia. Mają zapewniony szybki dostęp zwrówno do lekarzy specjalistów, jak i innych usług medycznych, wysoką jakość obsługi, szeroką bazę prywatnych placówek medycznych do wyboru oraz zespół najlepszych ekspertów. To właściwa opieka medyczna, jakiej potrzebuje każdy. Za przygotowanie szerokiej i elastycznej oferty pakietowego ubezpieczenia Compensa Firma, będącej odpowiedzią na potrzeby sektora MSP Compensa Firma to nowoczesna formuła ubezpieczenia: majątku fi rmy na bazie All risks, działalności z możliwością rozszerzenia o szereg klauzul branżowych, NNW dla pracowników oraz bogata oferta Assistance dla przedsiębiorcy. Klienci mogą liczyć na ciekawy system zniżek i rabatów, wynikających z kompleksowego ubezpieczenia, w tym komunikacyjnego. 8 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

9

10 SAMOCHÓD OSOBOWY Za doskonały wygląd i ogromną funkcjonalność ŠKODA Superb Combi została pokazana po raz pierwszy na wystawie motoryzacyjnej we Frankfurcie w 2009 r. Samochód posiada cechy: doskonały wygląd i ogromną funkcjonalność. Łączy najwyższej klasy komfort podróżowania, przestronność i wyśmienite osiągi. Jako typowy pojazd kombi oferuje wspaniałą przestrzeń. Przedział bagażowy ma pojemność 633 l. a po złożeniu tylnych siedzeń pojemność wzrasta do 1865 l. Komfort oferowany przez ŠKODĘ Superb Combi, potwierdza jej przynależność do klasy wyższej średniej. Nowa oferta BP Koncern BP wprowadził na rynek przedpłacone karty BP SuperCard przeznaczone na dowolne zakupy na stacjach BP w Polsce. To proste, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia bezgotówkowe płatności za wszystkie artykuły i usługi dostępne na stacjach koncernu. Oferta dedykowana jest do szerokiej grupy klientów biznesowych i fl otowych oraz do klientów indywidualnych. Karta może stanowić zarówno praktyczny prezent dla pracowników, jak i ciekawy element programów motywacyjnych czy promocji sprzedaży. Klienci biznesowi mogą nabyć karty poprzez konto internetowe lub kontakt z Działem Obsługi Klienta. W e-shopie dostępne są wszystkie rodzaje kart o różnych nominałach. Istnieje również możliwość otrzymania najbardziej dogodnego dla siebie nominału oraz doładowania karty na dowolną kwotę. Klienci indywidualni mogą kupić karty podarunkowe na stacji BP. Niewątpliwą zaletą kart, zwłaszcza dla fi rm nieposiadających kart paliwowych, jest zwiększenie kontroli nad wydatkami fi rmy poprzez wprowadzanie narzędzia dedykowanego wyłącznie do wydatków paliwowych oraz możliwość monitorowania wszystkich transakcji wykonywanych przy użyciu karty on-line. Konto internetowe umożliwia również bardzo proste i szybkie doładowanie karty oraz zasilenie jej środkami w ciągu zaledwie kilku minut. Do skorzystania z oferty zachęca dodatkowo prosta procedura jej otrzymania oraz możliwość szybkiej blokady i transferu salda na inną kartę, w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Zainteresowane fi rmy mogą też umieścić na karcie swoje logo, a nawet zaprojektować indywidualny projekt awersu. W ofercie koncernu BP, oprócz karty umożliwiającej zapłatę za wszystkie produkty i usługi oferowane na stacjach znajdują się również karty dedykowane do konkretnych zakupów, np. karty na myjnie, do Wild Bean Cafe oraz karty świąteczne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie lub pod nr telefonu KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

11 Jakie zmiany zauważą klienci banków w 2012 r., wchodząc do systemu bankowości elektronicznej? Zamiast listy produktów bankowych i historii transakcji, klienci na pierwszy rzut oka dostrzegą, jakimi środkami dysponują i czy pod koniec miesiąca będą na plusie czy na minusie. Jeśli klient będzie dysponował nadwyżkami fi - nansowymi, bank od razu zaproponuje mu lokatę lub inny produkt inwestycyjny. Klientom na minusie zaoferuje pożyczkę lub linię debetową. Zmieni się też wygląd systemów bankowych, zamiast niekończących się tabelek, pojawią się kolorowe, interaktywne wykresy, raporty i porównania. Według raportu Gartnera do 2013 r., 65 proc. banków zastąpi swoje systemy bankowości elektronicznej interfejsami PFM (personal finance management). Słowem kluczem na rok 2012 jest dopasowanie banki będą starały się traktować klientów indywidualnych jak klientów private banking, oferując im indywidualnie dopasowane produkty i usługi. Jest to możliwe na szeroką skalę dzięki zautomatyzowaniu tego procesu, m.in. dzięki takim narzędziom jak PFM, który dostarcza szczegółowych, stale aktualizowanych informacji o sytuacji fi - nansowej i życiowych planach klientów. NAGRODA: NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2011 O prognozach w bankowości na rok 2012 Rozmowa ze Sławomirem Klisią, Business Development Managerem sektora Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Rynki Kapitałowe w firmie Comarch Jakie jeszcze trendy widać w systemach dla bankowości? Coraz większy nacisk kładzie się na wygodę Bankowe aplikacje mobilne projektowane są tak, by dało się je obsługiwać jedną ręką, np. płacenie rachunków czy przelewy dla znajomych realizowane są za pomocą QR kodów. Dzięki zastosowaniu takiej technologii klienci są skłonni częściej korzystać z przelewów. Banki podążają za klientami tam, gdzie koncentruje się ich życie, czyli np. do portali społecznościowych i nie chodzi tu tylko o samą obecność marketingową, ale o głębszą integrację systemów, tak by klienci będący przyjaciółmi z serwisów społecznościowych, mogli przekazywać sobie pieniądze lub zbierać je na wspólne cele grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 11

12 SAMOCHÓD UŻYTKOWY Za niezawodność w każdych warunkach Za połączenie komfortu, przestronności i elastyczności Mercedes-Benz Sprinter jest to samochód dostawczy z rodziny Mercedes-Benz Vans, wprowadzony na rynek w 1995 r. Zapewnia pełen profesjonalizm we wszystkich swoich wariantach. Obecnie dostępne są cztery odmiany modelu: furgon, kombi, ze skrzynią ładunkową lub podwoziem do zabudowy. Sprinter jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w swojej klasie; od debiutu znalazł już prawie 2 mln nabywców. Auto imponuje swoim przestronnym wnętrzem, zarówno do przewozu ładunku, jak i dla pasażerów. Volkswagen Transporter to jeden z najbardziej popularnych modeli dostawczych na europejskim rynku i jeden z najbardziej znanych Volkswagenów. Model produkowany jest od 1950 r., kiedy to pojawiła się pierwsza generacja auta, oznaczone symbolem T1. Wyróżniona przez nas generacja T5 została wprowadzona na rynek w 2003 r. W porównaniu ze swoim poprzednikiem oferuje większą pojemność przestrzeni ładunkowej przede wszystkim dzięki bardziej pionowej konstrukcji ścian nadwozia. FLOTA Za wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu flotą poprzez profesjonalną opiekę i nadzór nad parkiem samochodowym klientów, a także dbałość o redukcję kosztów związanych z usługą Car Fleet Management Za ofertę flotową dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego klienta oraz za wprowadzenie usługi ekologicznej dla flot GreenPlan Dopasowanie do potrzeb fi rma osiąga poprzez ofertę najczęściej stosowanych modeli usług fl otowych, czyli: wynajmu długoterminowego, zarządzania fl otą, fi nansowania fl oty, zarządzania paliwem i raportowaniem. Usługa GreenPlan zasługuje na szczególne wyróżnienie, bowiem pozwala kreować wizerunek biznesu przyjaznego środowisku. Oprócz przyczynienia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, fi rmy współpracujące w ramach GreenPlanu, mogą brać udział we współfi nansowaniu zalesiania terenów, nie wspominając już o zmniejszeniu kosztów paliwa i serwisowania nawet do 25 i 15 proc. Doświadczenie fi rmy Masterlease w administrowaniu parkiem pojazdów zaowocowało wybitnym profesjonalizmem. Dbałość o redukcję kosztów wynika m.in. z rozwiązań CFM. Zarządzanie fl otą nie narusza zdolności kredytowej klienta, umożliwia precyzyjną kalkulację wydatków i ich liniowy charakter, pozwala dokładnie wyliczyć środki przeznaczone na zakup paliwa, zarządzać relacjami z dostawcami. Ponadto zarządzanie ryzykiem w Masterlease jest po stronie tejże fi rmy, co eliminuje problemy związane ze sprzedażą zużytego parku samochodowego, redukuje koszty zatrudnienia i zapewnia stałą mobilność fl oty pojazdów dzięki samochodom zastępczym. Sukces fi rmy Athlon Car Lease został osiągnięty przez jej kompetentną kadrę. Firma jest częścią międzynarodowej fi rmy z ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze leasingowania samochodów. Doświadczenie współpracy w takim środowisku z pewnością zaowocowało podwyższeniem wiedzy i umiejętności pracowników fi rmy. Wysoki poziom kompetencji i usług oparty jest na zaawansowanym oprogramowaniu oraz zmotywowanym zespole profesjonalistów, posiadających doświadczenie na rynku samochodów oraz w obszarze usług leasingowych. Stąd też główne priorytety Athlon Car Lease, którymi są: bliski kontakt z klientem oraz pro-aktywne podejście do niego. Za ekonomiczne zarządzanie flotą, wsparte wysokim poziomem kompetencji oraz zespołem profesjonalistów 12 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe

Rozwiązania finansowe Rozwiązania finansowe Prosto i szybko www.siemens.pl/leasing Financial Services Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. W roku 2014 (w procentach) 1% 3% Wartość

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Truck &Business Conference 05.10. 2010 BP w Polsce BP rozpoczęło działalność w Polsce 17 września 1991. Inwestycje BP na rynku polskim przekroczyły

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec Nowe obowiązki prawne na raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe

Czerwiec Nowe obowiązki prawne na raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe 4.Moduł IV. Najlepsze praktyki rynkowe w raportowaniu danych niefinansowych Best practices w raportowaniu wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego Największe wyzwania Organizacja prac w zakresie

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ. Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego

OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ. Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego OFERTA BANKU PEKAO SA DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ Robert Dębski Menadżer Klienta Biznesowego Chojnice 15.10.2012 Bank Pekao SA Tradycja i nowoczesność Mamy już 80 lat! Działamy od

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku Rynek call center i contact center w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1500 Sprawdź w raporcie Iloma stanowiskami dysponują największe ośrodki outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Inwestor Władysławowo 2009

Profesjonalny Inwestor Władysławowo 2009 Profesjonalny Inwestor Władysławowo 2009 Sukcesy Sukcesy bieżącego półrocza 69 % wzrostu przychodów* 82 % wzrostu EBITDA* 114 % wzrostu zysku netto* Poprawa rentowności netto: 13,66 % rentowność netto

Bardziej szczegółowo