NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo."

Transkrypt

1 Gazeta Finansowa wspó praca sprzeda bank zakupy produkty inwestycyjne przedsi biorstwo NAJLEPSZE PRODUKTY plan DLA BIZNESU grupa promocja telekomunikacja publikacja karta paliwowa telekomunikacja technologia koncern standard doradztwo 2011 przedsi biorstwo transakcja bezpiecze stwo korporacja ota szko a biznesu informacja gospodarcza sektor procedury sprzeda informacja dzia anie spotkanie faktura relacje business-to-business niezawodno wspó praca ryzyko windykacja cena klient plan rma audyt plan marketing publikacja audyt faktura us ugi dzia alno wzrost konkurencja logo procedury leasing spotkanie leasing outsourcing elektronika 2011 D NAJLEPSZE PRODUKTY informacja potrzeba plan LA BIZNESU Kolorowy Magazyn Tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny dodatek do nr 50 z dnia grudnia 2011 r.)

2 BP SuperCard: superkarta dla biznesu! Nowość! BP SuperCard to przedpłacone karty podarunkowe przeznaczone na dowolne zakupy na wszystkich stacjach BP w Polsce. To skuteczne narzędzie, które może znacząco poprawić wyniki Twojej firmy: obdarowując kartami kluczowych kontrahentów, poprawisz z nimi relacje wynagradzając nimi pracowników, zmotywujesz ich do efektywniejszej pracy wprowadzając je do swojej floty samochodowej, będziesz mieć wygodne narzędzie kontrolujące wydatki opierając na nich ofertę promocyjną swojej firmy, zyskasz nowych klientów Dodatkowe zalety karty: możliwość umieszczenia na karcie własnego logo lub zaprojektowania własnego awersu dostępne nominały kart: 50 zł, 100 zł lub wybrana przez Ciebie kwota pełne wsparcie Działu Obsługi Klienta Skontaktuj się z nami pod nr. tel.: , lub mailowo: Przedstawimy Ci najlepszą możliwą ofertę dopasowaną do specyfiki Twojej firmy. Szczegóły na

3 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2011 Drodzy Czytelnicy! Po raz czwarty redakcja Gazety Finansowej przygotowała zestawienie Najlepszych Produktów dla Biznesu, które ma na celu wyróżnienie fi rm i marek, zasługujących na szczególną uwagę, dzięki swoim zasługom dla polskiego biznesu. Firmy pojawiające się w naszym zestawieniu, cechuje kompleksowa oferta produktów i usług, skierowanych do klienta biznesowego, które wspierają jego działalność na co dzień, budują jego pozytywny wizerunek wśród konkurencji bądź pracowników. Powołując się na słowa jednego z naszych rozmówców, o ich wyborze często decyduje opinia i doświadczenie innych użytkowników (referencje), cena, oferowane wsparcie, relacje dotyczące partnerstwa i możliwość rozwoju (rozbudowy) usługi w przyszłości. Pamiętajmy też, że aby fi rma odnosiła zyski i rozwijała swoją działalność, musi konsekwentnie skupiać się na swoich celach strategicznych, a to umożliwi jej współpraca z innymi fi r- mami. Dlatego powstają oferty dla biznesu, które pozwalają na ominięcie utrudnień, często zupełnie niezwiązanych z branżą danego przedsiębiorstwa. Podobnie jak do zestawienia zeszłorocznego, również w tym roku 2011 r. postanowiliśmy wyróżnić fi rmy z piętnastu branż: audyt, bankowość, faktoring, fl ota, informacja gospodarcza, karta paliwowa, leasing, oprogramowanie, produkty inwestycyjne, samochody, szkoły biznesu, telekomunikacja, transport, ubezpieczenia, windykacja. Oprócz zestawienia i informacji o ofertach wyróżnionych w 2011 roku, w naszym dodatku znajdziecie Państwo między innymi wywiad z Henrykiem Kamińskim, prezesem Sprint SA na temat sfery biznes dla biznesu, a także tekst Daniela Trzaskosia z agencji PR-Brandscope. Życzymy miłej lektury! Redakcja grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 3

4 BANKI Za najlepszą bankowość internetową ipko Biznes Oferta ipko Biznes jest rozszerzoną o najważniejsze funkcje wykorzystywane przez klientów instytucjonalnych wersją usługi ipko. Zakres możliwości, specjalnie dla klientów korporacyjnych, został zwiększony o wielopodpis, odzwierciedlający procedurę akceptacyjną fi rmy, paczki przelewów umożliwiające jednorazowe wysyłanie środków do wielu odbiorców, import i eksport plików zawierających bazy kontrahentów oraz zbiory zleceń klienta, natychmiastowe przelewy wysokokwotowe oraz samodzielne zarządzanie uprawnieniami do systemu. ipko Biznes to przyjazny w obsłudze system, który pozwala zarządzać fi nansami fi rmy w nowoczesny sposób 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Za nowoczesne pakiety biznesowe stworzone na potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw Za stworzenie bogatej oferty finansowania przedsiębiorstw Szeroka oferta fi nansowania przedsiębiorstw w Banku Ochrony Środowiska obejmuje m.in. Finansowanie Od Ręki, czyli kredyty i gwarancję bankową, faktoring, Europejską Ofertę. Wśród kredytów dostępnych dla klientów korporacyjnych można wyróżnić: kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym, kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym, gwarancje bankowe: dla gwarancji dobrego wykonania umowy do 36 miesięcy, dla gwarancji zapłaty do 12 miesięcy, dla pozostałych gwarancji do 24 miesięcy. Usługa faktoringu jest wsparciem ze strony BOŚ dla właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które dzięki umowie faktoringowej z BOŚ Bankiem, uzyskują natychmiastowy dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach, z odroczonym terminem płatności. W ramach Europejskiej Oferty BOŚ S.A. proponowana jest pomoc w zidentyfi kowaniu potrzeb i możliwości w zakresie fi nansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfi nansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich. Do pakietów należą: Ekstrabiznes Direct, Przedsiębiorca, Profesjonalista, Wspólnota. Każdy z nich ma odpowiadać potrzebom określonej grupy zawodowej. Oferty dedykowane są osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wykonującym wolne zawody oraz wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom gospodarczym oraz osobom fi - zycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą, których roczne obroty nie przekraczają 1 mln zł oprócz pakietu. Wśród nowoczesnych udogodnień dla fi rm znajdują się m.in. internetowa obsługa rachunku fi rmowego, karta debetowa oraz pakiet bezpłatnych przelewów internetowych do ZUS i US (również poza pakietem Wspólnota), a także osiem przelewów krajowych w miesiącu. Pakiety oferują też szybki limit kredytowy w rachunku nawet do 50 tys. zł bez zabezpieczeń. PRODUKTY INWESTYCYJNE Za Pracownicze Programy Emerytalne umożliwiające dodatkowe gromadzenie kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne przez pracowników w trzecim filarze Pracownicze Programy emerytalne zakłada się w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawców, a przystąpienie do takiego programu jest dobrowolne. Wysokość miesięcznej składki ustala pracodawca nie może ona przekroczyć 7 proc. wysokości wynagrodzenia. Środki te wpłaca się na wybrane przez pracownika fundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI SKOK. Ich wypłata może nastąpić po ukończeniu 60. roku życia lub po 55., w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Dla fi rm jest to doskonałe narzędzie budujące więź z jej pracownikami, motywujące również jej przyszłych pracowników do aplikowania na stanowisko pracy. Ponadto PPE wzmacniają prestiż fi rmy w oczach nie tylko pracowników, ale i kontrahentów. Co więcej, poniesione wydatki na prowadzenie PPE przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodu. 4 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

5 PRODUKTY INWESTYCYJNE Za subfundusz UniWIBID i profesjonalne zarządzanie Union Investment TFI proponuje rozwiązania inwestycyjne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferuje szeroki zakres otwartych funduszy inwestycyjnych, klasycznych i indywidualnych portfeli, asset management, systematycznych planów inwestycyjnych, indywidualne konta emerytalne, a także rozwiązania dedykowane, tworzone na potrzeby przedsiębiorstw i zamożnych klientów indywidualnych. Subfundusz UniWIBID przeznaczony jest dla inwestorów instytucjonalnych, dzięki czemu mogą oni lokować nadwyżki fi - nansowe w krótkoterminowe papiery dłużne, co daje im wysoką płynność inwestycji. Za pracownicze programy emerytalne jako korzystną formę oszczędzania przy pomocy pracodawcy w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego Przedstawiciele rynku określają obligacje spółdzielcze jako instrumenty najbardziej płynne, stabilne i bezpieczne, ale także bardzo rentowne i konkurencyjne. Sama emisja obligacji dała bankom spółdzielczym korzyści w postaci wzmocnienia kapitałowego, ale też prestiż, dużą promocję i możliwość Za obligacje banków spółdzielczych, które stanowią jedne z najbardziej płynnych i stabilnych instrumentów inwestycyjnych zaprezentowania się jako podmioty transparentne, mające swoją wycenę na rynku. W efekcie emisji obligacji (bezpośrednio poprzez podwyższenie kapitałów własnych) instytucje te mogą udzielać więcej kredytów. Z tego względu emisja obligacji przez banki spółdzielcze jest szczególnie korzystna. KBC TFI posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu PPE, dbając o to, by utworzenie programu wiązało się z możliwie najmniejszym nakładem sił i środków. Uzyskuje to poprzez przeprowadzenie prezentacji oferty utworzenia programu dla pracowników, zorganizowanie i przeprowadzenie działań koniecznych do podpisania umowy zakładowej, przygotowanie wszelkich umów niezbędnych do utworzenia przez pracodawcę PPE oraz uczestnictwo pracowników w PPE, przedstawienie projektów dokumentacji, koniecznej do zarejestrowania programu w KNF. Usługi audytorskie nabierają coraz większego znaczenia Rozmowa z Moniką Skórką, Partnerem w Audycie Grant Thornton Jakie są najważniejsze zasady obowiązujące we współpracy między firmami? Co jest konieczne, a czego należy się wystrzegać? Najwyższa staranność, partnerstwo, wzajemny szacunek i szczerość to najważniejsze wartości, w oparciu o które fi rmy powinny budować współpracę pomiędzy sobą. Na tych zasadach również i my, Grant Thornton, budujemy relacje ze swoimi klientami i partnerami. Za to też zostaliśmy docenieni, otrzymując od Państwa wyróżnienie. Czego powinniśmy się wystrzegać? Błędów w komunikacji i wszystkiego, co narusza wcześniej wymienione zasady. Jakie jest znaczenie usług audytorsko-doradczych dla biznesu w Polsce? Jeśli chodzi o usługi audytorskie, to ich znaczenie jest mocno niedoszacowane w spółkach, szczególnie giełdowych. Według nas audyt w spółce to coś więcej niż weryfi kacja prawidłowości. To również możliwość zidentyfi kowania słabych punktów organizacji, dzięki której osoby zarządzające mogą minimalizować istniejące, a nie zawsze uświadomione, ryzyka. Kryzys podważył zaufanie inwestorów do sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw. Dlatego obecna sytuacja potwierdza, jak szczególnie ważne są jakość, transparentność i wiarygodność sprawozdań. Rola audytora jest tutaj kluczowa. Czas odesłać do lamusa przekonanie o tym, że usługa audytorska to zło konieczne wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Z pełnym przekonaniem mówimy przedsiębiorcom, żeby korzystali z naszej wiedzy i umiejętności, stale poprawiając jakość sprawozdawczości fi nansowej w swoich fi rmach. Usługi doradcze nabierają coraz większego znaczenia dla rozwoju biznesu w Polsce. Firmy borykają się z częstymi zmianami warunków, zarówno ekonomicznych, jak i prawnych, prowadzenia działalności i przede wszystkim z wysokim stopniem ich skomplikowania. Poza audytem Grant Thornton świadczy usługi doradztwa podatkowego, gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. Wiemy zatem, jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku usług profesjonalnych. Cieszymy się zaufaniem ponad 1000 klientów. Z jakich produktów czy usług warto korzystać, a z których można zrezygnować i zamiast tego zatrudnić odpowiednich specjalistów w firmie? Współpraca z zewnętrznymi doradcami umożliwia przede wszystkim szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i uzyskanie optymalnych i praktycznych rozwiązań. W szybko zmieniającym się otoczeniu potrzeby biznesu są dynamiczne i metody, jakie stosujemy, muszą im odpowiadać. Rolą doradcy jest zidentyfi kowanie potrzeby klienta, zaprojektowanie rozwiązania i wspólna jego realizacja, ale zawsze w kontekście celu biznesowego, jaki chce osiągnąć klient. Na każdym etapie działań decyzje należą do spółki. Drugim obszarem wsparcia doradcy są wszelkie nietypowe, niestandardowe transakcje przeprowadzane w spółce. Bieżąca, aktualna wiedza w zakresie przepisów prawa oraz praktyczne doświadczenie doradcy są bardzo pomocne, a czasami wręcz niezbędne w powodzeniu takich transakcji. Jakie są główne korzyści ze świadczenia usług dla biznesu? Dla nas najciekawsze w pracy dla biznesu jest to, że możemy wraz z naszymi klientami stawiać czoła nowym wyzwaniom, przyczyniać się do rozwoju fi rm i z satysfakcją patrzeć na ich sukces grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 5

6 TELEKOMUNIKACJA Za przygotowanie zaawansowanej i bezpiecznej usługi transmisji danych dla klientów korporacyjnych VPN MPLS Oferta VPN MPLS jest dogodnym rozwiązaniem, stosowanym do połączenia oddalonych od siebie lokalizacji klienta w jedną, ustrukturyzowaną i wydzieloną sieć korporacyjną, gwarantującą szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy wszystkimi oddziałami. Najważniejsze zalety tej usługi to: elastyczność i skalowalność, możliwość zdefi niowania priorytetów Za przygotowanie nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania Netia Business Office transmisji dla kluczowych danych klienta oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Przygotowana oferta stanowi fundament dla wielu zaawansowanych technologicznie usług związanych z dostępem do aplikacji biznesowych, połączeniami telefonicznymi, dostępem do internetu czy usługą wideokonferencji. Ich wdrożenie pozwala na znaczącą obniżkę kosztów. Pakiet Netia Business Offi ce jest kompleksowym rozwiązaniem dla fi rm, które łączy w sobie wysokiej jakości usługi głosowe (z funkcją Voice HD) z darmowymi połączeniami krajowymi i szybkim, gwarantowanym dostępem do internetu. W ofercie znajdują się także nowoczesne telefony IP i pełna funkcjonalność centrali PABX oraz dodatkowe usługi, podnoszące efektywność pracy w fi rmie, tj.: fax serwer, Wirtualny Dysk, Netia Secure, telefony IP, Netia PABX, telekonferencje, call center, Netia One Phone i wiele innych. Oferta Business Offi ce przeznaczona jest dla fi rm jedno- i wieloodziałowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, konwergentnych technologii komunikacyjnych pracownik bez względu na miejsce pobytu może być zawsze dostępny pod jednym numerem telefonu, niezależnie, czy połączenie kierowane jest na numer stacjonarny, czy komórkowy. Za usługi na najwyższym światowym poziomie i kompleksową ofertę produktów telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych Misją fi rmy jest nieograniczony dialog, dlatego dąży ona do zaspokajania potrzeb ludzi w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. W swoich ofertach sięga po nowoczesne rozwiązania technologiczne i produktowe oraz odważnie poszukuje nowych możliwości rozwoju. Firmom i klientom korporacyjnym oferuje szerokie wachlarze usług oraz oszczędne pakiety. Dzięki temu Telefonia Dialog należy do najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce. Jest dostawcą ultraszybkiego i niezawodnego internetu oraz najnowocześniejszych usług multimedialnych, a także jednym z największych niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej. AUDYT Za usługi audytorskie, zarówno dla korporacji jak i mniejszych firm prywatnych, poparte doskonałą znajomością aktualnej specyfiki biznesu w Polsce Z usług audytorskich, które świadczy fi rma Grant Thornton, korzystają przedsiębiorstwa każdej wielkości. O doskonałej znajomości aktualnej specyfiki polskiego biznesu decyduje nie tylko wiedza, ale i ogromne doświadczenie pracowników fi rmy, którzy dbają o to, aby reagować na wyzwania rynku i oferować usługi, odpowiadające faktycznym potrzebom klientów. Przy doskonałej znajomości specyfi ki polskiej gospodarki i doświadczeniach globalnych partnerów Grant Thornton International, fi rma skutecznie doradza ponad 1000 podmiotom, w tym kilkudziesięciu spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grant Thornton w Polsce posiada biura w pięciu miastach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków), zatrudnia blisko 250 osób, świadczy usługi profesjonalne w czterech głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. 6 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

7 Compensa Firma pakiet ubezpieczeń dla firm Aktualnie na polskim rynku ubezpieczeniowym panuje duża konkurencja. Ubezpieczyciele prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych rozwiązań i oferowaniu produktów maksymalnie dostosowanych do potrzeb klienta. Jedną z ciekawszych ofert przedstawiła ostatnio Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Nowy pakietowy produkt Compensa Firma jest dokładnym odzwierciedleniem potrzeb każdego przedsiębiorcy należącego do segmentu MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), który na bazie analizy procesów zachodzących w fi r- mie i po określeniu zagrożeń może przenieść niechciane ryzyka na ubezpieczyciela. Istotną nowością jest ubezpieczenie (All risks) od wszystkich, nawet najbardziej nieprzewidzianych ryzyk, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie wskazane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ważny jest też brak ryzyk obowiązkowych klient ubezpiecza dokładnie to co chce. Ta bardzo modna i niewątpliwie wygodna formuła ubezpieczenia zyskuje coraz więcej zwolenników, również na polskim rynku ubezpieczeniowym. Pakiet ten gwarantuje pełne bezpieczeństwo działalności z uwagi na szeroki zakres ochrony. Zawiera ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu z możliwością włączenia graffi ti. Dodatkowo można modelować zakres ochrony przez włączenie różnych specjalistycznych klauzul; np. w ramach ubezpieczenia od kradzieży jest ich sześć, a w ubezpieczeniu od ognia aż 14. Ciekawsze z nich to: klauzula pękania mrozowego, stałych elementów budynku od uszkodzeń wskutek osuwania się zalegającego śniegu lub lodu, zepsucia środków obrotowych. Bardzo korzystne dla klienta jest też ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz danych i zewnętrznych nośników danych. Twórcy produktu nie zapomnieli o mieniu w transporcie i ubezpieczeniu szyb. W dzisiejszych czasach świadomi przedsiębiorcy wiedzą, że z tytułu posiadania mienia lub prowadzenia działalności można spowodować szkodę, której konsekwencje będą sięgać nawet setek tysięcy złotych, stąd bardzo ważne są szczegółowe zapisy OWU. Compensa najczytelniej na rynku zdefi niowała ubezpieczenie OC działalności. Szkoda jest tutaj wyraźnie konsekwencją zdarzenia zaistniałego w wyniku ryzyka. Compensa w podstawowym zakresie ochrony zawarła wiele takich rozwiązań, które u innych ubezpieczycieli oferowane są poza standardem i często za dodatkowe składki. W zakresie podstawowym jest np: OC najemcy nieruchomości, OC za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy wolnobieżne, za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy. W wariancie rozszerzonym dodatkowo jest oferowana odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu. Modelowanie ochrony ubezpieczeniowej OC umożliwia 19 klauzul branżowych. Pracownikom pakiet Compensa Firma oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a przedsiębiorcy assistance jako łatwy sposób na szybkie rozwiązanie drobnych problemów. Compensa Firma to również szereg drobnych i ciekawych rozwiązań, które szanują czas przedsiębiorcy: uproszczone i skrócone procedury, ściągawka dla klienta, umożliwiająca analizę jego potrzeb ubezpieczeniowych, dedykowana całodobowa infolinia, atrakcyjny system zniżek i jeden druk ubezpieczenia poliso-wniosek. Oferta Compensa Firma to niewątpliwie ciekawe i nowoczesne rozwiązanie, szczególnie w dobie wzrostu świadomości społecznej, wymogów kontrahentów i naszej obecność w UE grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 7

8 AUDYT Za szeroki wachlarz usług, charakteryzujący się najwyższą jakością i profesjonalizmem w zakresie audytu, sprawozdawczości, nadzoru i zarządzania ryzykiem Szerokim wachlarzem usług w zakresie audytu fi rma Mazars potwierdza swoją pozycję międzynarodowej, niezależnej i zintegrowanej organizacji, specjalizującej się w usługach audytorskich, księgowych, podatkowych i doradczych. Firma Mazars korzysta z wiedzy i umiejętności 13 tys. specjalistów zintegrowanej sieci biur partnerskich w 61 krajach na Za specjalistyczne produkty branżowe dla sektora nieruchomości i energetyki pięciu kontynentach. W 21 krajach Mazars świadczy usługi dzięki joint-ventures i porozumieniom z fi rmami współpracującymi. Firma dysponuje imponującym katalogiem usług: audytu wewnętrznego, kontraktowego i ustawowego, doradztwa i obsługi płac, usług kadrowych, księgowych i fi nansowych, konsolidacji i sprawozdawczości, usług podatkowych, doradztwa dla przedsiębiorców, ekspertyz sądowych, przywracania i odtwarzania przedsiębiorstw, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej, doradztwa transakcyjnego. Firma TPA Horwath świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego, audytu fi nansowego, outsourcingu księgowego, doradztwa personalnego, administracji płacowej. Część z nich dedykowana jest dla fi rm z sektora nieruchomości i energetyki. Firma adresuje swoje usługi do funduszy zagranicznych, banków i fi rm inwestujących w nieruchomości komercyjne oraz deweloperów i fi rm budowlanych, oferując im znajomość przepisów podatkowych, bilansowych oraz przepisów i praktyki techniczno-budowlanej, a także praktyki inwestorskiej. Doradcy TPA Horwath posiadają także doświadczenie związane z obsługą procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych największych przedsiębiorstw państwowych, wytwarzających energię elektryczną Za przygotowanie wszechstronnego ubezpieczenia Hestia Biznes, chroniącego przedsiębiorstwa przed różnymi rodzajami ryzyka Pakiet Hestia Biznes to jedno rowiązanie na różne potrzeby. Dzięki specjalnym klauzulom klienci mogą wybierać zakres OC, idealnie odpowiadający wymaganiom ich fi rm. Mogą też wybrać opcję ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem takim wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Hestia Biznes oferuje bogaty wybór ubezpieczeń, szeroki zakres OC, niskie koszty i ciekawy system zniżek. UBEZPIECZENIA Za przygotowanie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny z szerokim i elastycznym wachlarzem usług. Prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej pożądanych świadczeń socjalnych. Daje poczucie bezpieczeństwa, zwiększa lojalność pracowników oraz podnosi konkurencyjność fi rmy na rynku pracy.ubezpieczenie zdrowotne przygotowane przez AXA oferuje szeroki zakres usług medycznych, dzięki którym pracownicy mają możliwość stałej kontroli stanu swojego zdrowia. Mają zapewniony szybki dostęp zwrówno do lekarzy specjalistów, jak i innych usług medycznych, wysoką jakość obsługi, szeroką bazę prywatnych placówek medycznych do wyboru oraz zespół najlepszych ekspertów. To właściwa opieka medyczna, jakiej potrzebuje każdy. Za przygotowanie szerokiej i elastycznej oferty pakietowego ubezpieczenia Compensa Firma, będącej odpowiedzią na potrzeby sektora MSP Compensa Firma to nowoczesna formuła ubezpieczenia: majątku fi rmy na bazie All risks, działalności z możliwością rozszerzenia o szereg klauzul branżowych, NNW dla pracowników oraz bogata oferta Assistance dla przedsiębiorcy. Klienci mogą liczyć na ciekawy system zniżek i rabatów, wynikających z kompleksowego ubezpieczenia, w tym komunikacyjnego. 8 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

9

10 SAMOCHÓD OSOBOWY Za doskonały wygląd i ogromną funkcjonalność ŠKODA Superb Combi została pokazana po raz pierwszy na wystawie motoryzacyjnej we Frankfurcie w 2009 r. Samochód posiada cechy: doskonały wygląd i ogromną funkcjonalność. Łączy najwyższej klasy komfort podróżowania, przestronność i wyśmienite osiągi. Jako typowy pojazd kombi oferuje wspaniałą przestrzeń. Przedział bagażowy ma pojemność 633 l. a po złożeniu tylnych siedzeń pojemność wzrasta do 1865 l. Komfort oferowany przez ŠKODĘ Superb Combi, potwierdza jej przynależność do klasy wyższej średniej. Nowa oferta BP Koncern BP wprowadził na rynek przedpłacone karty BP SuperCard przeznaczone na dowolne zakupy na stacjach BP w Polsce. To proste, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia bezgotówkowe płatności za wszystkie artykuły i usługi dostępne na stacjach koncernu. Oferta dedykowana jest do szerokiej grupy klientów biznesowych i fl otowych oraz do klientów indywidualnych. Karta może stanowić zarówno praktyczny prezent dla pracowników, jak i ciekawy element programów motywacyjnych czy promocji sprzedaży. Klienci biznesowi mogą nabyć karty poprzez konto internetowe lub kontakt z Działem Obsługi Klienta. W e-shopie dostępne są wszystkie rodzaje kart o różnych nominałach. Istnieje również możliwość otrzymania najbardziej dogodnego dla siebie nominału oraz doładowania karty na dowolną kwotę. Klienci indywidualni mogą kupić karty podarunkowe na stacji BP. Niewątpliwą zaletą kart, zwłaszcza dla fi rm nieposiadających kart paliwowych, jest zwiększenie kontroli nad wydatkami fi rmy poprzez wprowadzanie narzędzia dedykowanego wyłącznie do wydatków paliwowych oraz możliwość monitorowania wszystkich transakcji wykonywanych przy użyciu karty on-line. Konto internetowe umożliwia również bardzo proste i szybkie doładowanie karty oraz zasilenie jej środkami w ciągu zaledwie kilku minut. Do skorzystania z oferty zachęca dodatkowo prosta procedura jej otrzymania oraz możliwość szybkiej blokady i transferu salda na inną kartę, w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Zainteresowane fi rmy mogą też umieścić na karcie swoje logo, a nawet zaprojektować indywidualny projekt awersu. W ofercie koncernu BP, oprócz karty umożliwiającej zapłatę za wszystkie produkty i usługi oferowane na stacjach znajdują się również karty dedykowane do konkretnych zakupów, np. karty na myjnie, do Wild Bean Cafe oraz karty świąteczne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie lub pod nr telefonu KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

11 Jakie zmiany zauważą klienci banków w 2012 r., wchodząc do systemu bankowości elektronicznej? Zamiast listy produktów bankowych i historii transakcji, klienci na pierwszy rzut oka dostrzegą, jakimi środkami dysponują i czy pod koniec miesiąca będą na plusie czy na minusie. Jeśli klient będzie dysponował nadwyżkami fi - nansowymi, bank od razu zaproponuje mu lokatę lub inny produkt inwestycyjny. Klientom na minusie zaoferuje pożyczkę lub linię debetową. Zmieni się też wygląd systemów bankowych, zamiast niekończących się tabelek, pojawią się kolorowe, interaktywne wykresy, raporty i porównania. Według raportu Gartnera do 2013 r., 65 proc. banków zastąpi swoje systemy bankowości elektronicznej interfejsami PFM (personal finance management). Słowem kluczem na rok 2012 jest dopasowanie banki będą starały się traktować klientów indywidualnych jak klientów private banking, oferując im indywidualnie dopasowane produkty i usługi. Jest to możliwe na szeroką skalę dzięki zautomatyzowaniu tego procesu, m.in. dzięki takim narzędziom jak PFM, który dostarcza szczegółowych, stale aktualizowanych informacji o sytuacji fi - nansowej i życiowych planach klientów. NAGRODA: NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2011 O prognozach w bankowości na rok 2012 Rozmowa ze Sławomirem Klisią, Business Development Managerem sektora Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Rynki Kapitałowe w firmie Comarch Jakie jeszcze trendy widać w systemach dla bankowości? Coraz większy nacisk kładzie się na wygodę Bankowe aplikacje mobilne projektowane są tak, by dało się je obsługiwać jedną ręką, np. płacenie rachunków czy przelewy dla znajomych realizowane są za pomocą QR kodów. Dzięki zastosowaniu takiej technologii klienci są skłonni częściej korzystać z przelewów. Banki podążają za klientami tam, gdzie koncentruje się ich życie, czyli np. do portali społecznościowych i nie chodzi tu tylko o samą obecność marketingową, ale o głębszą integrację systemów, tak by klienci będący przyjaciółmi z serwisów społecznościowych, mogli przekazywać sobie pieniądze lub zbierać je na wspólne cele grudnia 2011 r. KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ 11

12 SAMOCHÓD UŻYTKOWY Za niezawodność w każdych warunkach Za połączenie komfortu, przestronności i elastyczności Mercedes-Benz Sprinter jest to samochód dostawczy z rodziny Mercedes-Benz Vans, wprowadzony na rynek w 1995 r. Zapewnia pełen profesjonalizm we wszystkich swoich wariantach. Obecnie dostępne są cztery odmiany modelu: furgon, kombi, ze skrzynią ładunkową lub podwoziem do zabudowy. Sprinter jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w swojej klasie; od debiutu znalazł już prawie 2 mln nabywców. Auto imponuje swoim przestronnym wnętrzem, zarówno do przewozu ładunku, jak i dla pasażerów. Volkswagen Transporter to jeden z najbardziej popularnych modeli dostawczych na europejskim rynku i jeden z najbardziej znanych Volkswagenów. Model produkowany jest od 1950 r., kiedy to pojawiła się pierwsza generacja auta, oznaczone symbolem T1. Wyróżniona przez nas generacja T5 została wprowadzona na rynek w 2003 r. W porównaniu ze swoim poprzednikiem oferuje większą pojemność przestrzeni ładunkowej przede wszystkim dzięki bardziej pionowej konstrukcji ścian nadwozia. FLOTA Za wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu flotą poprzez profesjonalną opiekę i nadzór nad parkiem samochodowym klientów, a także dbałość o redukcję kosztów związanych z usługą Car Fleet Management Za ofertę flotową dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego klienta oraz za wprowadzenie usługi ekologicznej dla flot GreenPlan Dopasowanie do potrzeb fi rma osiąga poprzez ofertę najczęściej stosowanych modeli usług fl otowych, czyli: wynajmu długoterminowego, zarządzania fl otą, fi nansowania fl oty, zarządzania paliwem i raportowaniem. Usługa GreenPlan zasługuje na szczególne wyróżnienie, bowiem pozwala kreować wizerunek biznesu przyjaznego środowisku. Oprócz przyczynienia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, fi rmy współpracujące w ramach GreenPlanu, mogą brać udział we współfi nansowaniu zalesiania terenów, nie wspominając już o zmniejszeniu kosztów paliwa i serwisowania nawet do 25 i 15 proc. Doświadczenie fi rmy Masterlease w administrowaniu parkiem pojazdów zaowocowało wybitnym profesjonalizmem. Dbałość o redukcję kosztów wynika m.in. z rozwiązań CFM. Zarządzanie fl otą nie narusza zdolności kredytowej klienta, umożliwia precyzyjną kalkulację wydatków i ich liniowy charakter, pozwala dokładnie wyliczyć środki przeznaczone na zakup paliwa, zarządzać relacjami z dostawcami. Ponadto zarządzanie ryzykiem w Masterlease jest po stronie tejże fi rmy, co eliminuje problemy związane ze sprzedażą zużytego parku samochodowego, redukuje koszty zatrudnienia i zapewnia stałą mobilność fl oty pojazdów dzięki samochodom zastępczym. Sukces fi rmy Athlon Car Lease został osiągnięty przez jej kompetentną kadrę. Firma jest częścią międzynarodowej fi rmy z ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze leasingowania samochodów. Doświadczenie współpracy w takim środowisku z pewnością zaowocowało podwyższeniem wiedzy i umiejętności pracowników fi rmy. Wysoki poziom kompetencji i usług oparty jest na zaawansowanym oprogramowaniu oraz zmotywowanym zespole profesjonalistów, posiadających doświadczenie na rynku samochodów oraz w obszarze usług leasingowych. Stąd też główne priorytety Athlon Car Lease, którymi są: bliski kontakt z klientem oraz pro-aktywne podejście do niego. Za ekonomiczne zarządzanie flotą, wsparte wysokim poziomem kompetencji oraz zespołem profesjonalistów 12 KOLOROWY MAGAZYN GAZETY FINANSOWEJ grudnia 2011 r.

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 21 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 22 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 150 NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP 30 maja 5 czerwca 2014 r. 29 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI 2014 Ranking 250 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 30 30 maja 5

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2008 (11) ISSN 1734-4212 temat numeru CRM > CrM: pracownik wartością kluczową > Marketing a centralne zarządzanie > Co wiemy o naszych klientach > Call Center, Contact

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo