Adres: Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki"

Transkrypt

1 DAMEX Damian Wójcicki Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) , kom NIP , D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y K O N A W C Z A Instalacji elektrycznych budynku Urzędu Gminy Boguty-Pianki BRANŻA ELEKTRYCZNA Adres: Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Inwestor: Gmina Boguty-Pianki Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Projektant: Mieczysław Wójcicki upr. bud. Łom. 29/86, UAN /92 Wysokie Mazowieckie, grudzień 2011r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI: 1. Strona tytułowa str Spis zawartości teczki str Oświadczenie projektanta str Zaświadczenie projektanta o przynależności do PIIB zał Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta zał Opis techniczny str Rysunki str. 9 Instalacje elektryczne wnętrzowe rzut parteru rys. 1 Instalacje elektryczne wnętrzowe rzut I piętra rys. 2 Schemat zasilania rozdzielnica RG, skrzynka licznikowa rys. 3 Schemat zasilania rozdzielnica T1 rys. 4 Schemat zasilania rozdzielnica TK1 rys. 5 Schemat zasilania rozdzielnica T2 rys. 6 Schemat zasilania rozdzielnica TK2 rys. 7 Schemat zasilania rozdzielnica TKO1 rys. 8 Instalacja strukturalna rzut parteru rys. 9 Instalacja strukturalna rzut I piętra rys. 10 Instalacja strukturalna schemat blokowy rys Zestawienie materiałów tab Informacja BIOZ str

3 Wysokie Mazowieckie, r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994, Prawo Budowlane, Dz. u nr 207 poz z późniejszymi zmianami, oświadczam, że niniejszy projekt budowlano - wykonawczy: Instalacji elektrycznych budynku Urzędu Gminy Boguty-Pianki BRANŻA ELEKTRYCZNA Adres: Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Inwestor: Gmina Boguty-Pianki Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Projektant: Mieczysław Wójcicki upr. bud. Łom. 29/86, UAN /92 3

4 1. Opis techniczny instalacja elektryczna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach przy Alei Papieża Jana Pawła II Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: Umowa z Inwestorem, Zalecenia szczegółowe Inwestora, Istniejąca dokumentacja techniczna budynku Obowiązujące przepisy PBUE i PNE Zakres projektu Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu wielobranżowego i zawiera następujący zakres szczegółowy: Wewnętrzne linie zasilające w zakresie opracowania, Rozdzielnie i tablice elektryczne w zakresie opracowania, Instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w zakresie opracowania, Instalację gniazd wtyczkowych w zakresie opracowania, Instalację przeciwprzepięciową w zakresie opracowania, Instalację strukturalną w zakresie opracowania Zasilanie obiektu Istniejące linie energetyczne kablowego zasilania zewnętrznego wraz ze złączami kablowymi są poza opracowaniem niniejszej dokumentacji. Zasilanie budynku odbywać się będzie poprzez istniejące złącze kablowe ZK nr1 w ramach istniejącego przydziału mocy. Istniejący układ pomiarowy TL Urzędu Gminy zlokalizowany w przewidzianej do demontażu rozdzielni głównej RG budynku należy zdemontować. Projektuje się wyniesienie układu pomiarowego Urzędu Gminy na zewnątrz budynku w miejsce wskazane na rysunku parteru. Remont instalacji elektrycznych nie powoduje konieczności zwiększenia przydziału mocy dla budynku. Ze złącza kablowego zaprojektowano dwie linie zasilające YKYżo 5x25mm2 do zasilania Urzędu Gminy, oraz YKYżo5x10mm2 do tablicy licznikowej lokalu mieszkalnego znajdującego się na poddaszu Rozdzielnia główna Na parterze budynku, w łączniku w miejscu istniejącej rozdzielni głównej budynku Urzędu Gminy przewidziano montaż nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku RG. Wyłącznik główny rozdzielnicy pełnić będzie funkcję wyłącznika P.POŻ możliwość zdalnego wyłączenia zasilania z kaset P.POŻ zlokalizowanych przy wejściu do budynku. W rozdzielni głównej RG zamontować wyłącznik główny zasilania z wyzwalaczem wzrostowym. Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie z załączonym schematem zasilania. Podejście przewodów od dołu i góry rozdzielnicy. W rozdzielni głównej RG należy zlokalizować szynę główną połączeń wyrównawczych jednocześnie dokonując rozdziału żyły przewodu PEN na przewody PE i N. Miejsce rozdziału należy podłączyć do uziomu budynku. Rezystancja uziemienia Ru 10 Ω. Rozdzielnice RG wykonać zgodnie z załączonym schematem zasilania. 4

5 1.6. Rozdział energii elektrycznej w budynku. Tablice elektryczne. W rozdzielni głównej RG będzie następował rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody: projektowane podtynkowe tablice piętrowe T1, TK1, T2, TK2, natynkową kotłowni TKO oraz puszkę przyłączeniową (rezerwa do zasilania oświetlenia zewnętrznego). Dodatkowo z projektowanej rozdzielni głównej budynku Urzędu Gminy projektuje się zasilanie opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych 230V i 400V. Wszystkie projektowane tablice elektryczne zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach. Rozdzielnice elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami zasilania Instalacja oświetlenia Oświetlenie budynku wykonane będzie jako 1-fazowe (zasilane napięciem 230V). Ilość i moc źródeł światła ustalono tak, aby utrzymać natężenie światła wymagane według norm.. Należy instalować oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla poprawy współczynnika mocy pobieranej z sieci. W budynku zastosowano dodatkowo oprawy awaryjne o czasie podtrzymania oświetlenia wynoszącym dwie godziny. W celu ewakuacji z budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne wyposażone piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne powinny być wyposażone w akumulatory podtrzymujące działanie opraw ewakuacyjnych na dwie godziny po zaniku napięcia. Przy wejściu oraz w łączniku budynku zaprojektowano oprawy załączane poprzez czujniki ruchu. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano oprawy załączane miejscowo za pomocą łączników pojedynczych, świecznikowych oraz schodowych Gniazda dedykowane DATA Do zasilania sprzętu komputerowego przewidziano oddzielne obwody elektryczne z projektowanych rozdzielni komputerowych TK1, TK2 umieszczonych na poszczególnych kondygnacjach budynku. Projektowane dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urządzeń informatycznych winny posiadać napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontować dwa pojedyncze gniazda montowane we wspólnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA montować na wysokości 0,3m od powierzchni podłogi. Przed wykonaniem instalacji elektrycznych należy skontaktować się z Inwestorem i ustalić ewentualne zmiany rozmieszczenia gniazd DATA w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników. Z rozdzielnicy TK1 zaprojektowano odrębny obwód przewodem YKYżo3x2,5mm2 w celu zasilania głównego punktu dystrybucyjnego GPD instalacji strukturalnej zlokalizowanego w serwerowni Podgrzewacze wody, wentylacja w pomieszczeniach WC, suszarki do rąk W pomieszczeniach WC w kratkach wentylacyjnych zaprojektowano wentylatory łazienkowe do których należy doprowadzić przewód YDYżo4x1,5mm2. Załączanie wentylatorów ręcznie razem z obwodem oświetleniowym w danym pomieszczeniu. W celu zasilania istniejących pogrzewaczy wody w pomieszczeniach WC zaprojektowano gniazda wtykowe 230V/16A. Do każdego gniazda należy doprowadzić odrębny obwód przewodem YDYżo3x2,5mm2. W celu zasilania projektowanych suszarek do rąk w pomieszczeniach WC zaprojektowano gniazda wtykowe 230V/16A. Do każdego gniazda należy doprowadzić odrębny obwód przewodem YDYżo3x2,5mm2. Zaprojektowano suszarki automatyczne o mocy 1800W Kotłownia Projektowane odbiory w kotłowni i składzie opału należy podłączyć z istniejącej rozdzielni kotłowni TKO oraz projektowanej tablicy TKO1, którą należy zasilić z projektowanej rozdzielni 5

6 głównej RG budynku Urzędu Gminy. Wyposażenie i typ tablicy podano na załączonym schemacie zasilania. Przewody należy prowadzić na tynku w osłonie z rur RB18 i RB22. Projekt obejmuje wykonanie zasilania z projektowanej rozdzielnicy TKO1 urządzeń oświetlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V oraz gniazdo do zasilania sterowania kotła. Zasilanie i sterowanie pomp kotła pozostaje bez zmian z istniejącej rozdzielnicy TKO Rozmieszczenie urządzeń technologicznych oraz dokładną lokalizację wypustów zasilających w/w urządzenia należy określić według projektu branży sanitarnej. Wewnątrz pomieszczenia kotłowni wykonać szynę wyrównawczą z bednarki FeZn25x4mm. Szynę zamontować na ścianie na uchwytach zgodnie z załączonym rysunkiem. Do szyny wyrównawczej za pomocą metalowych obejm i przewodu LgY 6mm2 podłączyć metalowe elementy pozostałych instalacji (komin, metalowe rury, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.). Główną szynę wyrównawczą kotłowni połączyć poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający z projektowanym uziomem szpilkowym Instalacja (logiczna komputerowa, telefoniczna) strukturalna Jako węzeł okablowania strukturalnego zaplanowano wykonanie Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD). Stanowić go będzie szafka naścienna 19 o głębokości 400mm, o wysokości użytkowej 15U, zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu serwerowni 1/11. Zainstalować należy gniazda logiczne typu 2xRJ45 UTP kat 6. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi w puszkach 1-krotnych montowanych pod tynkiem w pobliżu gniazd dedykowanych DATA. Do gniazd logicznych doprowadzić z GPD (z krosownicy informatycznej) kable informatyczne nieekranowane typu UTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody należy prowadzić następująco: - ciągi pionowe w rurkach PCV typu RB w uprzednio wykutych bruzdach, - ciągi poziome w rurkach karbowanych giętkich w uprzednio wykutych bruzdach. - na sali narad 2/2 (I piętro) przewody układać w listwach elektroinstalacyjnych drewnopodobnych na boazerii. Instalację logiczną komputerową oraz instalację telefoniczną zaprojektowano jako zintegrowaną. Gniazda instalacji logicznej będą wykorzystywane dla sieci komputerowej lub telefonicznej odpowiednio do podłączonego urządzenia aktywnego. Rozmieszczenie gniazd pokazane są na rysunku poszczególnych kondygnacji instalacji słaboprądowych. Do Głównego Punktu Dystrybucyjnego doprowadzić z szyny wyrównania potencjałów (z rozdzielnicy RG) przewód typu LgY 6mm Projektor multimedialny, ekran podwieszany W sali narad na I piętrze zaprojektowano a) projektor multimedialny o następujących parametrach: - rozdzielczość: XGA1024 x jasność: 2600 ANSI - kontrast: 3000:1 - poziom hałasu: 28/30dB (STD/tryb Jasny) b) ekran podwieszany, rozwijany elektrycznie o następujących parametrach: - format obrazu 4:3, 16:9; - powierzchnia wizyjna 220 x 165 cm - powierzchnia całkowita x 175 cm. - sterowanie - sterownik przyścienny z lewej strony + pilot. Projektor multimedialny ustawić na wysięgniku z półką, który należy przymocować do sufitu na środku sali. Ekran należy przymocować do sufitu w pobliżu ściany w miejscu wskazanym na rys. nr 2. 6

7 W celu możliwości połączenia projektora z komputerem należy od miejsca instalacji projektora do miejsca w pobliżu ekranu ułożyć przewód typu VGA (15 PIN ) długość: 15m, końcówki złocone. Przewód układać w listwie elektroinstalacyjnej na suficie oraz ścianie Prowadzenie przewodów Przewody zasilające poszczególne tablice piętrowe z rozdzielni głównej RG należy układać w rurach osłonowych pod tynkiem we wcześniej przygotowanych bruzdach. Przewody układane na elewacji budynku układać w rurze osłonowej typu RB Przewody ognioodporne należy układać pod tynkiem na uchwytach o odporności ogniowej równej odporności ogniowej zastosowanych przewodów. Pozostałe przewody układać bezpośrednio w tynku bądź w rurkach winidurowych w tynku. Przewody niskoprądowe, sterownicze i sygnalizacyjne prowadzić w osłonie z rur RB na tynku lub pod tynkiem oraz z rur karbowanych giętkich pod tynkiem, nie prowadzić wyżej wymienionych przewodów we wspólnych rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V. Na sali narad 2/2 (I piętro) przewody układać w listwach elektroinstalacyjnych drewnopodobnych na boazerii. Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od innych instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych przewodów niskoprądowych oraz 60cm w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp Osprzęt elektryczny W budynku zastosowano osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach mokrych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP 44. Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi: 1,4m. dla łączników, przycisków 0,3m. w pomieszczeniach biurowych 1,4m. dla gniazd 400V Ochrona przed przepięciami W rozdzielni głównej RG zastosowano ochronnik przepięciowy hybrydowy (typ I+II). W pozostałych rozdzielniach piętrowych zastosowano ochronniki przepięciowe typu II Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewód neutralny N i przewód ochronny PE będzie na szynie PEN w rozdzielni głównej. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. Przewody PE i N WLZ-ów połączyć z zaciskami wielokrotnymi w tablicach. Dodatkowo w rozdzielni głównej RG budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą do której za pomocą przewodów LgYżo 16mm2 i LgYżo 6mm2 należy podłączyć: -przewody ochronne lub ochronno-neutralne, - konstrukcje poszczególnych rozdzielni, - rury instalacji sanitarnych, - zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 7

8 - szafę dystrybucyjną instalacji strukturalnej. Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia Demontaż istniejących instalacji elektrycznych Istniejące rozdzielnie elektryczne, oprawy oświetleniowe, oraz osprzęt elektryczny w istniejącym budynku Urzędu Gminy w zakresie opracowania należy zdemontować. Istniejące przewody elektryczne zasilające odbiory należy odłączyć, końcówki przewodów zabezpieczyć przed przypadkowym podłączeniem lub dotknięciem. Istniejące urządzenia elektryczne należy demontować w ten sposób aby jak najmniej je uszkodzić. Zdemontowany sprzęt należy przekazać Inwestorowi. Elementy z demontażu należy składować w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Urządzenia elektryczne będące w bardzo dobrym stanie technicznym można wykorzystać ponownie po uprzedniej konsultacji z Inwestorem. Podczas wymiany rozdzielni RG należy zwrócić szczególną uwagę na obwody oświetleniowe, gniazd wtykowych, których nie należy demontować Uwagi końcowe Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne. Podłączenie urządzeń należy dokonywać zgodnie z dokumentacją urządzeń dostarczoną przez producenta. Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników Właściciela sieci, Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej. Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. W przypadku przejść przewodami przez stery pożarowe, miejsca przejść uszczelnić masą pęczniejąca np. pyroplas DS. Osprzęt zastosowany w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, Opis stanowi integralną część projektu. 8

9 9

10 2. Zestawienie materiałów: Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość I. Rozdzielnie elektryczne 1. skrzynka licznikowa TL wyposażona w/g schematu kpl 1 2. rozdzielnia elektryczna RG wyposażona w/g schematu kpl 1 3. rozdzielnia elektryczna T1 wyposażona w/g schematu kpl 1 4. rozdzielnia elektryczna TK1 wyposażona w/g schematu kpl 1 5. rozdzielnia elektryczna T2 wyposażona w/g schematu kpl 1 6. rozdzielnia elektryczna TK2 wyposażona w/g schematu kpl 1 7. rozdzielnia elektryczna TKO1 (kotłowni) wyposażona w/g schematu kpl 1 II. WLZty zasilające 8. YKYżo5x25mm2 m YKYżo5x10mm2 m YLYżo5x16mm2 m YLYżo5x6mm2 m YLYżo3x4mm2 m rura RB37 m rura RB28 m końcówka kablowa Cu25mm2 szt końcówka kablowa Cu16mm2 szt końcówka kablowa Cu10mm2 szt końcówka kablowa Cu6mm2 szt Wkładki bezpiecznikowe WTN-00 40AgG szt 3 III. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i siły 20. puszka instalacyjna fi 60mm szt puszka rozgałęźna fi 80mm szt puszka rozgałęźna 4 wylotowa, IP44 (różne), N/T szt gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze) IP44, kpl gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwójne) IP44, kpl gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T (podwójne) IP44, kpl gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T (podwójne) IP55, kpl gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwójne) kpl gniazdo 400V, 32A z rozłącznikiem 1-0 kpl gniazdo 3-fazowe, N/T, IP44 kpl wentylator łazienkowy z kratką wentylacyjną (działający ze zwłoką czasową) kpl automatyczna suszarka do rąk 1800W kpl x gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. pojedyncze DATA kodowane, P/T kpl. 32 +ramka potrójna x gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. pojedyncze DATA kodowane, P/T kpl. 3 +ramka poczwórna x gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. pojedyncze DATA kodowane, N/T kpl. 1 +ramka potrójna 35. łącznik 1-bieg. P/T kpl łącznik 1-bieg. P/T, hermetyczny, IP44 kpl łącznik 1-bieg. N/T, hermetyczny IP44 kpl łącznik 1-bieg. świecznikowy P/T, kpl łącznik 1-bieg. świecznikowy P/T, IP44 kpl łącznik 1-bieg. świecznikowy N/T, IP44 kpl łącznik schodowy P/T, kpl łącznik schodowy N/T, IP44 kpl przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego w obudowie z szybką i opisem kpl opr. A MONZA 2x36W, PAR, IP 20, EVG kpl

11 45. opr. B - FIBRA 2x36W, IP65, EVG kpl opr. C - LATTE NEW, OPAL, 2x36W, IP40, EVG kpl opr. C1 - SOLAR OL, 2x18W, IP40, EVG kpl opr. D- AMETYST 2x18W PC OPAL, IP65, EVG kpl opr. E - OVAL 100, IP44 kpl opr. F - SATURN 2x18W, IP 54, EVG kpl opr. G naświetlacz STYLE SM, 150W, IP66 kpl opr. K - kinkiet kryształowy K-MA01444W-2, 2xE14, max 40W kpl opr. Ż - żyrandol kryształowy 224-RADKA-V kpl opr. ewakuacyjna LUMAX D, 1x8W, t=2h, IP40 kpl AW moduł awaryjnego podtrzymania zasilania 2h (inwerter + bateria) kpl HLGs 2x1,5mm2 m YDYżo 2x1,5mm2 m YDYżo 3x1,5mm2 m YDYżo 4x1,5mm2 m YDYżo 5x1,5mm2 m YDYżo 3x2,5mm2 m YDYżo 5x4mm2 m rura RB18 m rura RB22 m Listwa MKE 11/25 (drewno jasne) m 40 IV. Instalacja logiczna komputerowa, telefoniczna - strukturalna 66. szafę naścienna NWE 19 /15U o głębokości 400mm kpl. 1 - listwa zasilającą LZ-30F - 1 szt. - panel krosowy -32xRJ45 UTP kat. 6 4szt - panel krosowy telefoniczny 50xRJ 45 UTP, kat.6 2szt - panel porządkujący 1szt - kable krosowe UTP typu RJ45-RJ45 (2 m) - 20szt 67. gniazdo 2xRJ-45 UTP kat.6 kpl rozdzielnik KRONE-BOX 3/AT szt łączówka LSA PLUS 10/2 szt przewód YTKSY 4x2x0,5mm2 m przewód UTP 4x2x0,5mm 2 kat.6 m przewód UTP typu RJ45-RJ45 (3,0 m) do podłączenia stanowisk szt 30 komputerowych 73. rura RB 37 m rura RB 22 m rura RKGS20 m Listwa MKE 11/25 (drewno jasne) m 40 V. Projektor multimedialny, ekran podwieszany 77. projektor multimedialny o następujących parametrach: - rozdzielczość: XGA1024 x jasność: 2600 ANSI - kontrast: 3000:1 - poziom hałasu: 28/30dB (STD/tryb Jasny) 78. ekran podwieszany, rozwijany elektrycznie o następujących parametrach: - format obrazu 4:3, 16:9; - powierzchnia wizyjna 220 x 165 cm - powierzchnia całkowita x 175 cm. kpl 1 kpl 1 11

12 - sterowanie - sterownik przyścienny z lewej strony + pilot. 79. przewód typu VGA (15 PIN ) długość: 15m, końcówki złocone kpl wysięgniku z półką do ustawienia projektora kpl 1 Pozostałe drobne materiały dostarcza wykonawca bezpośrednio na plac budowy. 12

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Instalacje elektryczne budynku Urzędu Gminy Boguty-Pianki BRANŻA ELEKTRYCZNA Adres: Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Inwestor: Gmina Boguty-Pianki Al. Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Projektant: Mieczysław Wójcicki upr. bud. Łom. 29/86, UAN /92 13

14 1. Zakres robót: 1.1. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających (WLZ) 1.2. Wykonanie rozdziału energii elektrycznej tablice elektryczne 1.3. Wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych oświetlenie, gniazda 230V 1.4. Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej 1.5. Wykonanie instalacji strukturalnej 2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 2.1. Istniejąca ulica Aleja Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki Istniejący budynek Urzędu Gminy przy Alei Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki. 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 3.1. Istniejąca w pobliżu ulica Aleja Papieża Jana Pawła II Boguty-Pianki. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 4.1. Ryzyko upadku z wysokości ponad 3m podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku 4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu istniejących instalacji elektrycznych Ryzyko wypadku drogowego podczas prac przy instalacjach zewnętrznych Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dźwigi itp.) 5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem 6.3. Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego bądź rusztowań 6.4. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia 6.5. Podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do przepisów Kodeksu Drogowego Telefon komórkowy Apteczka pierwszej pomocy. 14

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo