Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA INŻYNIERSKA Tytuł pracy: Projekt i implementacja modułu encyklopedycznego serwisu ornitologicznego Autor: Mateusz Oślizło Opiekun pracy: dr inż. Robert Wielgat Tarnów, 2009

2 Pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Panów dra inż. Roberta Wielgata oraz mgra inż. Tomasza Potempy za udzieloną pomoc i cenne rady, które przyczyniły się do powstania niniejszej pracy. Pragnę również podziękować Panu Pawłowi Świętojańskiemu za nieocenione sugestie przy pisaniu pracy. 2

3 Spis treści I. Wstęp... 4 Cel pracy... 5 Zawartość pracy... 6 II. Specyfikacja wymagań... 7 III. Wykorzystane technologie PostgreSQL Java Spring Framework Java Server Faces Subversion IV. Baza danych Opis relacji w bazie danych Opis encji Kod SQL V. Opis aplikacji Struktura programu Konfiguracja Dostęp do danych Klasy serwisowe Interfejs użytkownika VI. Podsumowanie VII. Bibliografia Dodatek: Proces instalacji i uruchomienia Instalacja PostgreSQL Utworzenie bazy danych dla aplikacji Instalacja Apache Tomcat i uruchomienie aplikacji

4 I. Wstęp Ptaki są bardzo ważnym składnikiem otaczającego nas środowiska. Stosunek człowieka do tej najbardziej zróżnicowanej gromady kręgowców lądowych zmieniał się w ciągu wieków i ciągle jest dość złożony. Pierwotnie ptaki stanowiły dla niego jedno ze źródeł stosunkowo łatwo dostępnego pokarmu (niektóre z gatunków nieustannie mają istotne znaczenie gospodarcze. W chwili obecnej obserwujemy wzrost kulturotwórczej roli ptaków dzięki wrażeniom estetycznym doznawanym podczas ich obserwowania, słuchania śpiewu, czy też podziwiania zachowań godowych. U wielu osób hobbystyczne zainteresowanie ptakami ewoluowało w kierunku zainteresowań naukowych. Wynikiem takich działań bywają niezwykle cenne materiały badawcze. Między innymi z tych względów znaczenie ornitologii w naukach biologicznych, szczególnie w ekologii i etologii cały czas stopniowo wzrasta. Wyniki obserwacji ornitologicznych wykorzystywane są w dużym stopniu do celów bioindykacji, czyli śledzenia wpływu niekorzystnych zmian środowiska na żywe organizmy oraz określania ich reakcji na te zmiany, które wynikają z niszczycielskiej działalności gospodarczej człowieka. Regionalne badania nad ptakami, zwłaszcza dostarczające wskaźników liczbowych, pozwalają również określić stopień degradacji środowiska oraz znaczenie w przyrodzie określonych środowisk, niezbędnych dla utrzymania różnych gatunków oraz zachowania ich puli genetycznej. Powszechnie wiadomo, że zmiany, jakie człowiek wywołał w prawie wszystkich środowiskach na świecie, spowodowały pogorszenie warunków życia wielu gatunków ptaków. W związku z tym znalazły się one w Czerwonej Księdze opracowanej pod opieką Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN International Union for Conserwation of Nature and Natural Resources. Księga ta zawiera listę gatunków roślin i zwierząt, których istnienie na świecie jest zagrożone. Ponadto nad ochroną ptaków i regulacją użytkowania ich populacji czuwa również prawo łowieckie i ewentualnie inne akty prawne poszczególnych państw. Określenie warunków umożliwiających ochronę zagrożonych gatunków jest jednym z głównych zadań współczesnej ornitologii, a od jego realizacji zależy byt wielu 4

5 osobników. Możliwości działania pojedynczych osób w ochronie ptaków są przeważnie niewielkie i ograniczają się do wywieszania skrzynek lęgowych, zimowego dokarmiania i ewentualnie propagowania idei ochrony przyrody w społeczeństwie. Bardziej efektywne zabiegi, polegające głównie na ochronie środowiska ptaków, pozostają w gestii i możliwościach państwa lub odpowiednich organizacji społecznych. Przykładem takiego działania są prace prowadzone przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wschodniej części śląskiego. Obejmują one obszar około km 2 i polegają na badaniu rozmieszczenia, biologii oraz aktualnych trendów liczebności. Cel pracy W okresach: zimowym, przelotów i lęgowym członkowie Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego prowadzą akcje obserwacji składu gatunkowego oraz rozmieszczenia i liczebności ptaków. W wolne dni przypadające najbliżej środka miesiąca dokonywana jest penetracja odcinków rzek, zbiorników wodnych, wysypisk śmieci i innych miejsc, w których mogą znajdować się ptaki. Każdy uczestnik badania wypełnia tzw. karty obserwacji, które po przesłaniu do Towarzystwa stanowią cenne źródło danych. W obecnej chwili cały przepływ informacji odbywa się za pomocą papierowych formularzy, które podlegają sprawdzeniu i weryfikacji przez ekspertów. Na ich podstawie powstają zarówno raporty, statystyki, jak i opracowania książkowe w formie atlasów. Taki sposób zbierania i przetwarzania informacji jest obecnie wysoce nieefektywny, czasochłonny i dość kosztowny. Aby ułatwić i usprawnić prace Towarzystwa, zdecydowano się na stworzenie komputerowego systemu, dzięki któremu dotychczasowa papierowa forma zbierania, przesyłania i przetwarzania danych zostanie zastąpione przez o wiele wygodniejszą i bardziej efektywną formę elektroniczną. Niniejsza praca dyplomowa jest częścią projektu mającego na celu stworzenie portalu, którego główną funkcją ma być zbieranie danych z wypraw terenowych. Tą część opracowali dyplomanci Grzegorz Madeja i Paweł Gładysz w ramach pracy 5

6 dyplomowej pt. Projekt i implementacja modułu zbierania danych obserwacyjnych systemu ornitologicznego. Moduł encyklopedyczny opisany w niniejszej pracy ma na celu dostarczanie szczegółowych informacji na temat występujących w Polsce i na świecie gatunków ptaków, wraz z charakterystyką każdego gatunku. Są to ogólnodostępne, ustrukturyzowane informacje, których źródło stanowią przede wszystkim książkowe wydania atlasów. Na rynku dostępne są też nieliczne wydawnictwa multimedialne, jednak najlepsze z nich są aplikacjami obcojęzycznymi co bywa uciążliwe dla docelowych użytkowników. Stąd pomysł zaprojektowania i wykonania jednolitego systemu pełniącego wyżej wymienione funkcje, w którym moduł encyklopedyczny będzie pomocnym źródłem wiadomości dla osób wprowadzających dane zebrane w czasie wypraw terenowych. Zawartość pracy Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Najważniejsze spośród nich to: drugi, czwarty, oraz piąty. Rozdział drugi przedstawia dokładną specyfikację wymagań dotyczącą informacji przechowywanych przez encyklopedyczną część bazy danych. W rozdziale czwartym znajdują się: diagram ERD encyklopedycznej części bazy danych, a także opis encji i relacji. W rozdziale piątym omówiono strukturę aplikacji, oraz scharakteryzowano każdy z modułów. Pozostałe rozdziały to: opis wykorzystanych technologii, podsumowanie (w którym zostały umieszczone informacje na temat tego, co udało się zrealizować w trakcie tworzenia systemu, oraz bibliografia zawierająca publikacje z jakich korzystano pisząc niniejszą pracę. 6

7 II. Specyfikacja wymagań Projekt aplikacji przewiduje, że część encyklopedyczna będzie katalogować i przechowywać następujące informacje: 1. Opis gatunku ptaka; 2. Średnia wielkość osobnika [cm]; 3. Waga [g]; Samica (minimalna, maksymalna; Samiec (minimalna, maksymalna 4. Rozpiętość skrzydeł [mm]: Samica (minimalna, maksymalna; Samiec (minimalna, maksymalna; 5. Średnia długość życia [rok]; 6. Wygląd: Rycina, przykładowe zdjęcie(a, opis: o Osobnik dorosły: Samiec; Samica; o Osobnik immaturalny: młodego Samiec; Samica; Osobnik juwenilny; Podlot; Pisklę; Jaja/jaj; Gniazdo; Pióro: Puchowe; Pokrywa; Lotka; Sterówka; Pudrowe; 7

8 7. Sylwetka; Widok z dołu ; Widok z boku ; 8. Cechy anatomiczne Kolory części ciała i upierzenia: o dziób o kantarek o pióra nosowe o czoło o obrączka powiekowa o obrączka oczna o ciemię o pokrywy uszne o potylica o kark o grzbiet o barkówki o duże pokrywy o lotki 3. rzędu o lotki 2. rzędu o kuper o lotki 1. rzędu o pokrywy nadogonowe o ogon=sterówki o pokrywy podogonowe o podogonie o podbrzusze o staw skokowy o stopa o skok o brzuch o pokrywy 1. rzędu o bok o skrzydełko 8

9 o średnie pokrywy o małe pokrywy o pierś o szyja o pole przyżuchwowe o gardło o podbródek części pióra o dudka o stosina o chorągiewka zewnętrzna o chorągiewka wewnętrzna o emarginacja o wycięcie wzory na upierzeniu o prążkowanie o plamkowanie o kreskowanie o półobroża o obroża o śliniak o pasek podbródkowy o pasek przyżuchwowy o pasek policzkowy o pasek oczny o obrączka oczna o środkowy pasek ciemieniowy o boczny pasek ciemieniowy o brew o plamka uszna o policzek o paski skrzydłowe o wstawka o pasek przedkońcowy 9

10 o pasek końcowy Słownik kolorów: - Biel - Czerń - Odcienie szarości - Odcienie brązu - Odcienie czerwieni - Odcienie różu - Odcienie fioletu - Odcienie niebieskiego - Odcienie pomarańczowego - Odcienie zieleni - Odcienie żółci 9. Charakterystyczne cechy zachowania (np. schodzenie głową w dół pnia drzewa; 10. Tryb życia: Osiadły; Wędrowny; Częściowo osiadły; Częściowo wędrowny; Koczujący; 11. Status w Polsce: Lęgowość: o Lęgowy (regularnie; o Lęgowy lokalnie lub sporadycznie; o Nielęgowy; Forma występowania (najwyższa kategoria: o Gnieżdżący się; o Przelotny; o Zalatujący (regularnie; o Zalatujący sporadycznie; Zimowanie: o Zimujący regularnie; o Zimujący sporadycznie lub nielicznie; 10

11 o Niezimujący; Inwazyjny (TAK/NIE; 12. Terminy migracji/przelotów; Wiosennych (data początkowa, data końcowa; Jesiennych (data początkowa, data końcowa; 13. Sposób odżywiania się: Drapieżnik; Owadożerny; Ziarnojad; Owocożerny; Wszystkożerny; 14. Pożywienie: Kręgowce: o Ryby; o Płazy; Kijanki; o Gady; o Ptaki: Wodne; Dorosłe Immaturalne; Juwenilne; Pisklęta; Lądowe; Dorosłe Immaturalne; Juwenilne; Pisklęta; Jaja; o Ssaki; Ssaki lądowe; Gryzonie; Ssaki wodne; 11

12 Bezkręgowce o Pajęczaki; o Skorupiaki; o Mięczaki: Głowonogi; Ślimaki; o Owady: Owady wodne; Owady lądowe; Chrząszcze; Mrówki; Osy, pszczoły, trzmiele; Ksylofagi (drewnojady; Saproksylity (preferują/wymagają martwego drewna jako środowiska lub pożywienia; Larwy owadów: Wodnych; Lądowych; o Pierścienice (np. dżdżownica; Wieloszczety; Plankton: o Fitoplankton; o Zooplankton; Rośliny: o Wodne; Wodorosty; Nasiona; Korzonki; Liście; Pąki; Kwiaty; Pędy; o Lądowe; Pąki; 12

13 Pędy; Kwiaty; Jagody; Owoce; Trawy Nasiona; Korzonki; Zboża; Liście; Igły; Odpady; Odchody; 15. Rodzaje wydawanych dźwięków (świergotanie, trelowanie, ćwierkotanie, klangor, bulgotanie, bełkotanie, syczenie, kukanie, chrapanie, czuszykanie, czyrykanie, klapanie, korkowanie, klaskanie, kokanie, krechtanie, krektanie, pianie, czyhitanie, szlifowanie, świstanie, glokanie, kwoktanie, kwokanie, skrzekotanie, telękanie; 16. Krótka biologia gatunku. Średnia wielkość terytorium: o Bezwzględna (km 2 ; o Względna (liczba par/km 2 ; 17. Typowe siedliska reprezentowane na trzech poziomach szczegółowości: a wg klasyfikacji ogólnej (łąka, las, rzeka, etc.; b wg klasyfikacji programu Natura 2000; c wg klasyfikacji szczegółowej (dokładny opis siedliska z podziałem wertykalnym; 18. Stopień zagrożonia wg Czerwonej Księgi - kategoria zagrożenia (EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NE; 19. Okres lęgowy: Wg kalendarza słonecznego (najwcześniejsza data lęgu, najpóźniejsza data lęgu; Wg kalendarza fenologicznego (zjawiska przyrodnicze; 20. Typowe pory śpiewu W ciągu doby (początek, koniec informacja w odniesieniu do wschodów i zachodów słońca. Przykład: 13

14 WS wschód słońca, ZS zachód słońca Początek aktywności: WS - 01:00 (1h przed wschodem słońca; Koniec aktywności: WS + 01:30 (1h 30m po wschodzie słońca; Wg kalendarza fenologicznego (pora/pory roku; Podobnie jak w przypadku wschodów i zachodów słońca w różnych rejonach kraju, często nieodległych, obserwuje się różne pory roku, w wyższych partiach gór trwa jeszcze zima a niżej jest już przedwiośnie itp. Ponadto każdy rok różni się od siebie, zatem w maju w pewnych latach mogło być już lato, a w innych była jeszcze wiosna. Zatem warto tą informację odnotowywać także wg pór roku: - przedwiośnie; - pierwiośnie; - wiosna; - wczesne lato; - lato; - późne lato; - wczesna jesień; - jesień; - poźna jesień; - przedzimek; - pełnia zimy; - spodzimek; Intensywność aktywności w typowych porach śpiewu: o Duża/Bardzo duża; o Średnia; o Mała/Brak; 21. Systematyka (Taksonomia zapisywana w trzech językach (łaciński, angielski, polski. 22. Literatura; 23. Fizjologia słyszenia (krzywe izofoniczne; Wzór; Tabela (macierz; 14

15 24. Zestaw optymalnych parametrów przetwarzania głosu ptaka, pod kątem automatycznego rozpoznawania gatunku dla: Samca: o Zakres typowych częstotliwości głosu ptaka; F min (int F max (int o Parametry filtracji cyfrowej; Rodzaj: rekursywna, nierekursywna, adaptacyjna; Współczynniki filtra cyfrowego; Samicy: o Zakres typowych częstotliwości głosu ptaka; F min (int F max (int o Parametry filtracji cyfrowej; Rodzaj: rekursywna, nierekursywna, adaptacyjna; Współczynniki filtra cyfrowego Osobnika młodocianego: o Zakres typowych częstotliwości głosu ptaka; F min (int F max (int o Parametry filtracji cyfrowej; Rodzaj: rekursywna, nierekursywna, adaptacyjna; Współczynniki filtra cyfrowego; Osobnika juwenilnego: o Zakres typowych częstotliwości głosu ptaka; F min (int F max (int o Parametry filtracji cyfrowej; Rodzaj: rekursywna, nierekursywna, adaptacyjna; Współczynniki filtra cyfrowego; Pisklęcia: o Zakres typowych częstotliwości głosu ptaka; F min (int F max (int o Parametry filtracji cyfrowej; Rodzaj: rekursywna, nierekursywna, adaptacyjna; Współczynniki filtra cyfrowego; 15

16 III. Wykorzystane technologie Podczas tworzenia aplikacji skorzystano z następujących technologii i narzędzi: PostgreSQL Java Spring Framework Java Server Faces Subversion W najbliższych podrozdziałach opisano je krótko i uzasadniono ich wybór. 1. PostgreSQL PostgreSQL jest jednym z najpopularniejszych spośród darmowych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Został stworzony w środowisku uniwersyteckim, a od połowy lat dziewięćdziesiątych jest rozwijany jako otwarty projekt internetowy przez utalentowanych programistów z całego świata. Główne zalety PostgreSQL to: Możliwość pisania funkcji w różnych językach programowania Obsługa wielu typów indeksów (B-drzewo, Hash, R-drzewo i GiST, a dodatkowo możliwość tworzenia indeksów poprzez wynik funkcji, indeksów częściowych reprezentujących cześć tabeli. Mechanizm wyzwalaczy przyłączanych do tabel lub do widoku. Mechanizm MVCC zarządzający transakcjami w sposób pozwalający na dostęp do tej samej krotki więcej niż jednej transakcji, oraz na istnienie kilku wersji tej samej krotki, niewidocznych dla innych użytkowników. Widoki modyfikujące realizowane za pomocą reguł Możliwość wykorzystania rzadko spotykanych typów danych Możliwość tworzenia większości obiektów bazodanowych m.in.: indeksy, agregaty, domeny, itd. Decydujący wpływ na wybór tego systemu jako systemu bazodanowego w prezentowanej pracy miała jego maksymalna zgodność ze standardem SQL (co 16

17 wykluczyło MySQL przy jednoczesnym zachowaniu niskich wymagań sprzętowych, które wyeliminowały Oracle. 2. Java Java - to obiektowy język programowania stworzony przez firmę Sun. Jego składnia opiera się na C++, podstawowe koncepcje zaś przejęto z języka Smalltalk. Java została zaprojektowana jako język niezależny od systemu operacyjnego i komputera, na którym może być uruchamiany, co w praktyce oznacza, że programy napisane w tym języku mogą być uruchamiane na każdym systemie operacyjnym. Ściślej rzecz biorąc, mogą być uruchamiane na każdym komputerze, który ma zainstalowane oprogramowanie Java Virtual Machine. Kluczowe koncepcje języka Java to: Obiektowość - pogrupowanie danych i wykonywanych na nich akcji w klasy obiektów Niezależność od architektury uzyskana dzięki kompilacji kodu źródłowego do kodu pośredniego, tłumaczonego następnie na kod dostosowany do specyfiki konkretnego systemu operacyjnego i procesora, prze wirtualna maszyna Javy Sieciowość i obsługa programowania rozproszonego realizowanego poprzez wyspecjalizowane biblioteki Javy Niezawodność i bezpieczeństwo Wybór tego języka zdeterminowany został w dużej mierze przez jego popularność oraz dojrzałość rozwiązań wspierających budowę aplikacji biznesowych. Prace nad portalem ornitologicznym zaplanowano na kilka lat zastosowanie Javy umożliwi kontynuatorom łatwą rozbudowę o nowe funkcje. 3. Spring Framework Spring Framework (SF jest szkieletem aplikacji oferowanym z otwartym dostępem do kodu źródłowego, którego zadanie polega na upraszczaniu procesu tworzenia oprogramowania w języku Java dla platformy Java EE/J2EE. 17

18 Najczęściej utożsamia się Spring z technologią odwrócenia kontroli, zwłaszcza z jedną z jej odmian wstrzykiwaniem zależności. Główne atuty Springa to: Spójny model programowania, który można stosować w dowolnym środowisku Wielokrotne wykorzystywanie kodu Ułatwienie przygotowywania projektów obiektowych dla aplikacji J2EE Ułatwienie stosowania takich praktyk programistycznych jak programowanie w oparciu o interfejsy Architektura rozszerzeń Ułatwienie przenoszenia wartości konfiguracyjnych z kodu Javy do dokumentów XML lub plików właściwości Prostota testowania Elastyczność architekturalna Niezwykle ważne jest to, że Spring Framework nie jest projektem laboratoryjnym napisanym w oderwaniu od rzeczywistości. Powstawał w procesie ewolucyjnym, a jego przydatność została pozytywnie zweryfikowana przez autorów wielu komercyjnych projektów. 4. Java Server Faces Java Server Faces (JSF jest obecnie jednym z najpopularniejszych frameworków wspomagających tworzenie interfejsu użytkownika aplikacji J2EE uruchamianych po stronie serwera, który bazuje na języku Java. JSF udostępnia zbiór komponentów do budowy warstwy widoku aplikacji, umożliwia obsługę zdarzeń użytkownika, poprzez cykl życia aplikacji internetowej za pośrednictwem servletu kontrolera. Korzysta on również z języka zgodnego z XML, używanego do tworzenia opisu interfejsu aplikacji (XUL. JSF oparty został na zbiorze najciekawszych i najpraktyczniejszych rozwiązaniach zaczerpniętych z używanych wcześniej technologii, m.in. Java Server Pages (JSP. 18

19 Umiejętny dobór tych właśnie cech przyczynił się do tego, że JSF stał się swoistym standardem na rynku aplikacji Web 2.0. Jako że Java Server Faces jest w pewnym sensie rozwinięciem technologii Java Server Pages na stronach JSF, można z powodzeniem korzystać z komponentów JSP Standard Tag Library (JSTL. JSF jest frameworkiem. który udostępnia: łatwe zarządzanie nawigacją w aplikacji, zapewnia zbiór podstawowych komponentów, zapewnia mechanizm przechwytywania wyjątków i błędów, zapewnia do mechanizmy internacjonalizacji aplikacji, mechanizm zarządzania bean'ami, 5. Subversion Subversion (znany również jako SVN jest powszechnie wykorzystywanym systemem kontroli wersji. Powstał on w oparciu o CVS starano się więc zachować kompatybilność z poprzednikiem usuwając jednocześnie i poprawiając jego wady. SVN jest wolnym oprogramowaniem na licencji Apache. Główne cechy systemu: Historia zmian nazw katalogów i plików Zmiany są transakcjami atomowymi Możliwość użycia serwera Apache Dostępny samodzielny serwer Szybkie tworzenie gałęzi i znaczników Podział kodu na moduły Własny protokół klient/serwer. Protokół umożliwia przesyłanie różnic w plikach od klienta do serwera i odwrotnie. Rozmiar przesyłanych danych przy zmianie pliku jest proporcjonalny do rozmiaru zmian, a nie pliku. 19

20 Efektywna obsługa plików binarnych. Repozytorium przechowywane w bazie danych lub w systemie plików. Zdecydowano się na użycie tego narzędzia, przede wszystkim dlatego, aby wszyscy uczestnicy projektu mieli wgląd w kod źródłowy aplikacji. IV. Baza danych Ze względu na założenie, że moduł encyklopedyczny ma dostarczać bardzo szczegółowych danych, baza złożona jest z 32 tabel połączonych 35 relacjami. Zaprojektowanie struktury w taki sposób, aby spełniała swoje zadanie umożliwiając jednocześnie ewentualną rozbudowę zajęło dużą część ogółu czasu poświęconego na pracę nad projektem. W niniejszym rozdziale przedstawiono diagram ERD oraz opisano encje i relacje występujące w bazie. 20

21 Rys. 1 Diagram ERD 21

22 1. Opis relacji w bazie danych Tab. 1. Opis relacji Relationship Tabela nadrzędna Klucz główny Tabela podrzędna Klucz obcy 1. occurence_form_t occurence_form_pk species_t occurence_form_fk 2. wintering_t wintering_pk species_t wintering_fk 3. nutrition_method_t nutrition_method_pk species_t nutrition_method_fk 4. red_list_t red_list_pk species_t red_list_fk 5. breeding_t breeding_pk species_t breeding_fk 6. vocal_type_dictionary_t vocal_type_dictionary_pk voice_type_t vocal_type_dictionary_fk 7. species_t species_pk nutrition_of_species_t species_fk 8. nutrition_dictionary_t nutrition_dictionary_pk nutrition_of_species_t nutrition_dictionary_fk 9. lifestyle_t lifestyle_pk species_t lifestyle_fk 10. species_t species_pk figure_t species_fk 11. figure_t figure_pk figure_description_t figure_descriotion_pk 12. colour_of_body_part_t colour_of_body_part_pk species_t colour_of_body_part_fk 13. part_of_the_body_t part_of_the_body_pk colour_of_body_part_t part_of_the_body_fk 14. colour_dictionary_t colour_pk colour_of_body_part_t colour_fk 15. age_t age_pk colour_of_body_part_t age_fk 16. gender_t gender_pk colour_of_body_part_t gender_fk 17. species_t species_pk voice_type_t species_fk 18. gender_t gender_pk voice_type_t gender_fk 19. gender_t gender_pk anatomical_feature_t gender_fk 20. age_t age_pk anatomical_feature_t age_fk 21. species_t species_pk anatomical_feature_t species_fk 22. feature_name_t feature_name_pk anatomical_feature_t feature_name_fk 23. species_t species_pk asr_parameter_set_t species_fk 24. specimen_t specimen_pk asr_parameter_set_t specimen_fk 25. type_of_filtration_t type_of_filtration_pk asr_parameter_set_t type_of_filtration_fk 26. filter_coefficient_t filter_coefficient_pk asr_parameter_set_t filter_coefficient_fk 27. species_t species_pk nutrition_of_species_t species_fk 28. phenology_season_t phenology_season_pk phenology_singing_time_t phenology_season_fk 29. species_t species_pk phenology_singing_time_t species_fk 30. vocal_intensity_activity_t vocal_intensity_activity_pk phenology_singing_time_t vocal_intensity_activity_fk 31. vocal_intensity_activity_t vocal_intensity_activity_pk day_singing_time vocal_intensity_activity_fk 32. species_t species_pk day_singing_time_t species_fk 33. species_t species_pk species_habitat_t species_fk 34. habitat_parameter_t parameter_pk species_habitat_t parameter_fk 35. habitat_parameter_type_t parameter_type_pk habitat_parameter_t paramater_type_fk 22

23 2. Opis encji Tab. 2. species_t dane odpowiedzialne za opis gatunku Tabela species_t species_pk numer id danego gatunku ptaków integer PK latin_name dwuczłonowa łacińska nazwa gatunku varchar ptaka polish_name polska nazwa gatunku ptaka varchar english_name angielska nazwa gatunku ptaka varchar species_description słowny opis gatunku varchar length_of_life średnia długość życia osobników danego integer gatunku wyrażona w latach is_invasive wartość true/false określająca czy dany boolean gatunek jest inwazyjny begin_spring_migration początkowa data migracji wiosennych varchar end_spring_migration końcowa data migracji wiosennych varchar begin_autumn_migration początkowa data migracji jesiennych varchar end_autumn_migration końcowa data migracji jesiennych varchar bezwzględna średnia wielkość terytorium varchar absolute_teritory_size zajmowanego przez dany gatunek wyrażona w km 2 względna średnia wielkość terytorium varchar relative_teritory_size zajmowanego przez dany gatunek wyrażona w liczbie par na km 2 begin_breeding_season najwcześniejsza data lęgu według varchar kalendarza słonecznego end_breeding_season najpóźniejsza data lęgu według kalendarza varchar słonecznego literature literatura varchar species2000 systematyka: id gatunku w bazie varchar Species

24 lifestyle_fk tryb życia gatunku integer FK occurence_form_fk forma występowania gatunku integer FK wintering_fk zimowanie integer FK nutrition_method_fk sposób odżywiania integer FK nutrition_fk pożywienie integer FK breeding_fk lęgowość w Polsce integer FK red_list_fk stopień zagrożenia wg Czerwonej Księgi integer FK Tab. 3. lifestyle_t lista trybów życia, które można przypisać do jednego gatunku Tabela lifestyle_t lifestyle_pk numer id rekordu integer PK lifestyle tryb życia: osiadły wędrowny częściowo osiadły częściowo wędrowny koczujący varchar Tab. 4. occurence_form_t lista form występowania, które można przypisać do jednego gatunku Tabela occurence_form_t occurence_form_pk numer id rekordu integer PK occurence_form forma występowania gatunku: gnieżdżący się przelotny zalatujący regularnie zalatujący sporadycznie varchar Tab. 5. wintering_t lista ze sposobami zimowania, które można przypisać do jednego gatunku Tabela wintering_t wintering_pk numer id rekordu integer PK wintering zimowanie: zimujący regularnie zimujący sporadycznie lub nielicznie niezimujący varchar 24

25 Tab. 6. nutrition_method_t lista ze sposobami odżywiania, które można przypisać do jednego gatunku Tabela nutrition_method_t nutrition_method_pk numer id rekordu integer PK nutrition_method sposób odżywiania: drapieżnik owadożerny ziarnojad owocożerny wszystkożerny varchar Tab. 7. nutrition_dictionary_t lista rodzajów pożywienia, które można przypisać do tabeli nutrition_of_species_t Tabela nutrition_dictionary_t nutrition_dictionary_pk numer id rekordu integer PK nutrition_overriding numer id rekordu nadrzędnego integer nutrition rodzaje pożywienia: kręgowce ryby płazy kijanki gady ptaki wodne dorosłe immaturalne juwenilne pisklęta lądowe dorosłe jaja ssaki ssaki lądowe gryzonie ssaki wodne bezkręgowce pajęczaki skorupiaki mięczaki głowonogi ślimaki owady owady wodne owady lądowe chrząszcze mrówki osy, pszczoły, trzmiele ksylofagi saproksylity larwy owadów wodnych lądowych pierścienice wieloszczety plankton fitoplankton zooplankton rośliny wodne wodorosty nasiona korzonki liście pąki kwiaty pędy lądowe pąki pędy kwiaty jagody owoce trawy nasiona korzonki zboża liście igły odpady odchody varchar 25

26 Tab. 8. nutrition_of_species_t dane odpowiedzialne za zbieranie informacji dotyczących pożywienia określonego gatunku Tabela nutrition_of_species_t nutrition_of_species_pk numer id rekordu integer PK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer nutrition_dictionary_fk rodzaj pożywienia integer FK FK Tab. 9. voice_type_t lista z rodzajami wydawanych dźwięków, które można przypisać do tabeli voice_type_t Tabela voice_type_dictionary_t voice_type_dictionary_pk numer id rekordu integer PK voice_type_dictionary rodzaje wydawanych dźwięków: świergotanie trelowanie ćwierkotanie klangor bulgotanie bełkotanie syczenie kukanie chrapanie czuszykanie czyrykanie klapanie korkowanie klaskanie kokanie krechtanie krektanie pianie czyhitanie szlifowanie świstanie glokanie kwoktanie kwokanie skrzekotanie telękanie varchar Tab. 10. tabela voice_type_t tabela zbierająca dane o rodzajach dźwięków wydawanych przez osobniki danego gatunku Tabela voice_type _t voice_type_ pk numer id rekordu integer PK voice_type_dictionary_fk rodzaj wydawanego dźwięku integer FK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer gender_fk płeć opisywanego osobnika integer FK FK 26

27 Tab. 11. breeding_t lista kategoriami lęgowości w Polsce, które można przypisać do jednego gatunku Tabela breeding_t breeding_pk numer id rekordu integer PK breeding lęgowość w Polsce: lęgowy (regularnie lęgowy lokalnie lub sporadycznie nielęgowy varchar Tab. 12. red_list_t lista kategoriami zagrożenia wg Czerwonej Księgi, które można przypisać do jednego gatunku Tabela red_list_t red_list_pk numer id rekordu integer PK red_list stopień zagrożenia wg Czerwonej Księgi: EX EW CR EN VU NT LC DD NE varchar Tab. 13. figure_t dane odpowiadające za przechowywanie plików graficznych z rycinami Tabela figure_t figure_pk numer id rekordu integer PK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy integer FK rekord figure_description_fk opis ryciny integer FK file_name nazwa pliku z ryciną varchar Tab. 14. gender_t lista z dostępnymi określeniami płci Tabela gender_t gender_pk numer id rekordu integer PK gender płeć: samiec samica varchar 27

28 Tab. 15. figure_description_t lista opisami rycin Tabela figure_description_t figure_description_pk numer id rekordu integer PK figure_description opis ryciny: dorosły samiec dorosła samica immaturalny samiec immaturalna samica osobnik juwenilny podlot pisklę jaja gniazdo pióro puchowe pokrywy lotka sterówka pióro pudrowe varchar Tab. 16. colour_of_body_part_t dane odpowiadające za opis kolorów różnych części ciała i upierzenia danego gatunku ptaka Tabela colour_of_body_part_t figure_pk numer id rekordu integer PK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer colour_fk kolor integer FK part_of_the_body_fk część ciała i upierzenia integer FK age_fk wiek opisywanego osobnika integer FK plumage_fk upierzenie integer FK gender_fk płeć integer FK FK Tab. 17. feature_name_t lista z dostępnymi określeniami wieku osobnika Tabela feature_name_t feature_name_pk numer id rekordu integer PK feature_name nazwa opisywanej cechy: waga rozpiętość skrzydeł wielkość osobników varchar 28

29 Tab. 18. part_of_the_body_t lista częściami ciała i upierzenia Tabela part_of_the_body_t part_of_the_body_pk numer id rekordu integer PK part_of_the_body część ciała i upierzenia: dziób kantarek pióra nosowe czoło obrączka powiekowa obrączka oczna ciemię pokrywy uszne potylica kark grzbiet barkówki duże pokrywy lotki 3. rzędu lotki 2. rzędu kuper lotki 1. rzędu pokrywy nadogonowe ogon=sterówki pokrywy podogonowe podogonie podbrzusze staw skokowy stopa skok brzuch pokrywy 1. rzędu bok skrzydełko średnie pokrywy małe pokrywy pierś szyja pole przyżuchwowe gardło podbródek dudka stosina chorągiewka zewnętrzna chorągiewka wewnętrzna emarginacja wycięcie prążkowanie plamkowanie kreskowanie półobroża obroża śliniak pasek podbródkowy pasek przyżuchwowy pasek policzkowy pasek oczny obrączka oczna środkowy pasek ciemieniowy boczny pasek ciemieniowy brew plamka uszna policzek paski skrzydłowe wstawka pasek przedkońcowy pasek końcowy varchar 29

30 Tab. 19. colour_dictionary_t lista ze słownikiem kolorów Tabela colour_dictionary_t colour_pk numer id rekordu integer PK colour kolor: biel czerń odcienie szarości odcienie brązu odcienie czerwieni odcienie różu odcienie fioletu odcienie niebieskiego odcienie pomarańczowego odcienie zieleni odcienie żółci varchar Tab. 20. age_t lista z dostępnymi określeniami wieku osobnika Tabela age_t age_pk numer id rekordu integer PK age wiek osobnika: dorosły immaturalny juwenilny podlot pisklę varchar Tab. 21. anatomical_feature_t dane odpowiedzialne za opis cech anatomicznych Tabela anatomical_feature_t anatomical_feature_pk numer id rekordu integer PK gender_fk płeć opisywanego osobnika integer FK feature_name_fk nazwa opisywanej cechy integer FK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy integer FK rekord age_fk wiek opisywanego osobnika integer FK feature_value wartość liczbowa opisywanej cechy varchar 30

31 Tab. 22. asr_parameter_set_t dane odpowiedzialne za przechowywanie parametrów przetwarzania głosu ptaka pod kątem automatycznego rozpoznawania gatunku Tabela asr_parameter_set_t asr_parameter_set_pk numer id rekordu integer PK specimen_fk rodzaj osobnika integer FK type_of_filtration_fk rodzaj filtracji integer FK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer filter_coefficient_fk współczynniki filtra cyfrowego integer FK typical_frequency_range_min zakres typowych częstotliwości głosu ptaka (Fmin typical_frequency_range_max zakres typowych częstotliwości głosu ptaka (Fmax integer integer isophonic_curves krzywe izofoniczne integer FK Tab. 23. specimen_t lista z dostępnymi określeniami rodzajów osobników Tabela specimen_t specimen_pk numer id rekordu integer PK specimen rodzaj osobnika: samiec samica juwenilny pisklę varchar Tab. 24. type_of_filtration_t lista z dostępnymi rodzajami filtracji Tabela type_of_filtration_t type_of_filtration_pk numer id rekordu integer PK type_of_filtration rodzaj filtracji: rekursywna nierekursywna adaptacyjna varchar 31

32 Tab. 25. filter_coefficient_t dane przechowujące współczynniki filtra cyfrowego Tabela filter_coefficient_t filter_coefficient_pk numer id rekordu integer PK filter_coefficient współczynniki filtra cyfrowego numeric (6,6 Tab. 26. phenology_saeson_t lista pór w ciągu roku wg kalendarza fenologicznego Tabela phenology_saeson_t phenology_saeson_pk numer id rekordu integer PK phenology_saeson pory w ciągu roku wg kalendarza fenologicznego: przedwiośnie pierwiośnie wiosna wczesne lato lato późne lato wczesna jesień jesień poźna jesień przedzimek pełnia zimy spodzimek varchar Tab. 27. phenology_singing_time_t dane odpowiedzialne za informacje dotyczące typowych pór śpiewu w ciągu roku wg kalendarza fenologicznego Tabela phenology_singing_time_t phenology_singing_time_pk numer id rekordu integer PK vocal_intensity_activity_fk species_fk phenology_saeson_fk intensywność aktywności w typowych porach śpiewu id gatunku ptaków którego dotyczy rekord typowe pory śpiewu w ciągu roku wg kalendarza fenologicznego integer integer integer FK FK FK 32

33 Tab. 28. vocal_intensity_activity_t lista intensywność aktywności w typowych porach śpiewu Tabela vocal_intensity_activity_t vocal_intensity_activity_pk numer id rekordu integer PK vocal_intensity_activity intensywność aktywności w typowych porach śpiewu: duża/bardzo duża średnia mała/brak; varchar Tab. 29. day_singing_time_t dane odpowiedzialne za informacje dotyczące typowych pór śpiewu w ciągu doby Tabela day_singing_time_t day_singing_time_pk numer id rekordu integer PK begin_day_singing_time end_day_singing_time vocal_intensity_activity_fk species_fk początek typowej pory śpiewu w ciągu doby koniec typowej pory śpiewu w ciągu doby intensywność aktywności w typowych porach śpiewu id gatunku ptaków którego dotyczy rekord time time integer integer FK FK Tab. 30 habitat_parameter_type_t - lista typów parametrów Tabela habitat_parameter_type_t parameter_type_pk numer id rekordu integer PK parameter_type_name typ parametru: Typ siedliska Typ lasu Typy liściaste Typy szpilkowy Typ łąki Wiek lasu varchar 33

34 Tab. 31 habitat_parameter_t tabela przechowująca drzewiastą strukturę parametrów Tabela habitat_parameter_t parameter_ pk numer id rekordu integer PK value wartość parametru: Las Łąka varchar liściasty szpilkowy olcha jesion sosnowy jodłowy świerkowy modrzew podmokła sucha młodnik drągowina średni starodrzew parent_parameter_fk id paramatru nadrzędnego integer FK parameter_type_fk id typu parametru integer FK Tab. 32 species_habitat_t - tabela łącząca siedliska z gatunkami ptaków Tabela species_habitat_t species_habitat_pk numer id rekordu integer PK parameter_fk id siedliska integer PK species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer FK Tab. 33. common_name_t dane przechowujące zwyczajowe nazwy określonego gatunku Tabela common_name_t common_name_pk numer id rekordu integer PK common_name nazwa zwyczajowa gatunku varchar species_fk id gatunku ptaków którego dotyczy rekord integer FK 34

35 3. Kod SQL CREATE SEQUENCE species_id; CREATE SEQUENCE lifestyle_id; CREATE SEQUENCE occurence_form_id; CREATE SEQUENCE wintering_id; CREATE SEQUENCE nutrition_method_id; CREATE SEQUENCE voice_type_id; CREATE SEQUENCE voice_type_dictionary_id; CREATE SEQUENCE red_list_id; CREATE SEQUENCE breeding_id; CREATE SEQUENCE nutrition_of_species_id; CREATE SEQUENCE nutrition_dictionary_id; CREATE SEQUENCE figure_id; CREATE SEQUENCE figure_description_id; CREATE SEQUENCE colour_of_body_part_id; CREATE SEQUENCE part_of_the_body_id; CREATE SEQUENCE colour_dictionary_id; CREATE SEQUENCE age_id; CREATE SEQUENCE gender_id; CREATE SEQUENCE anatomical_feature_id; CREATE SEQUENCE feature_name_id; CREATE SEQUENCE asr_parameter_set_id; CREATE SEQUENCE specimen_id; CREATE SEQUENCE type_of_filtration_id; CREATE SEQUENCE filter_coefficient_id; CREATE SEQUENCE common_name_id; CREATE SEQUENCE phenology_season_id; CREATE SEQUENCE phenology_singing_time_id; CREATE SEQUENCE vocal_intensity_activity_id; CREATE SEQUENCE day_singing_time_id; CREATE SEQUENCE species_habitat_id; CREATE SEQUENCE parameter_id; CREATE SEQUENCE parameter_type_id; -- Create tables section Table species_t CREATE TABLE species_t( species_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', latin_name Varchar, polish_name Varchar, english_name Varchar, species_description Varchar, 35

36 length_of_life Integer, is_invasive Boolean, begin_spring_migration Varchar, end_spring_migration Varchar, begin_autumn_migration Varchar, end_autumn_migration Varchar, absolute_teritory_size Integer, relative_teritory_size Integer, begin_breeding_season Varchar, end_breeding_season Varchar, literature Varchar, species2000 Integer, lifestyle_fk Integer, occurence_form_fk Integer, wintering_fk Integer, nutrition_method_fk Integer, breeding_fk Integer, red_list_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table species_t ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT species_pk PRIMARY KEY (species_pk; -- Table lifestyle_t CREATE TABLE lifestyle_t( lifestyle_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', lifestyle Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table lifestyle_t ALTER TABLE lifestyle_t ADD CONSTRAINT lifestyle_pk PRIMARY KEY (lifestyle_pk; -- Table phenology_singing_time_t CREATE TABLE phenology_singing_time_t( phenology_singing_time_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', vocal_intensity_activity_fk Integer, phenology_season_fk Integer, species_fk Integer 36

37 WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table phenology_singing_time_t ALTER TABLE phenology_singing_time_t ADD CONSTRAINT phenology_singing_time_pk PRIMARY KEY (phenology_singing_time_pk; -- Table part_of_the_body_t CREATE TABLE part_of_the_body_t( part_of_the_body_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', part_of_the_body Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table part_of_the_body_t ALTER TABLE part_of_the_body_t ADD CONSTRAINT part_of_the_body_pk PRIMARY KEY (part_of_the_body_pk; -- Table colour_dictionary_t CREATE TABLE colour_dictionary_t( colour_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', colour Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table colour_dictionary_t ALTER TABLE colour_dictionary_t ADD CONSTRAINT colour_dictionary_pk PRIMARY KEY (colour_pk; -- Table day_singing_time_t CREATE TABLE day_singing_time_t( day_singing_time_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', begin_day_singing_time Time, end_day_singing_time Time, vocal_intensity_activity_fk Integer, species_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table day_singing_time_t 37

38 ALTER TABLE day_singing_time_t ADD CONSTRAINT day_singing_time_pk PRIMARY KEY (day_singing_time_pk; -- Table colour_of_body_part_t CREATE TABLE colour_of_body_part_t( colour_of_body_part_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', species_fk Integer NOT NULL, colour_fk Integer NOT NULL, part_of_the_body_fk Integer NOT NULL, age_fk Integer NOT NULL, gender_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table colour_of_body_part_t ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT colour_of_body_part_pk PRIMARY KEY (colour_of_body_part_pk; -- Table phenology_season_t CREATE TABLE phenology_season_t( phenology_season_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', phenology_season Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table phenology_season_t ALTER TABLE phenology_season_t ADD CONSTRAINT phenology_season_pk PRIMARY KEY (phenology_season_pk; -- Table figure_t CREATE TABLE figure_t( figure_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', species_fk Integer, figure_description_fk Integer, file_name Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table figure_t ALTER TABLE figure_t ADD CONSTRAINT figure_pk PRIMARY KEY (figure_pk; 38

39 -- Table common_name_t CREATE TABLE common_name_t( common_name_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', common_name Varchar, species_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table common_name_t ALTER TABLE common_name_t ADD CONSTRAINT common_name_pk PRIMARY KEY (common_name_pk; -- Table figure_description_t CREATE TABLE figure_description_t( figure_description_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', figure_description Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table figure_description_t ALTER TABLE figure_description_t ADD CONSTRAINT figure_description_pk PRIMARY KEY (figure_description_pk; -- Table species_habitat_t CREATE TABLE species_habitat_t( species_habitat_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', parameter_fk Integer, species_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Table breeding_t CREATE TABLE breeding_t( breeding_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', breeding Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table breeding_t 39

40 ALTER TABLE breeding_t ADD CONSTRAINT breeding_pk PRIMARY KEY (breeding_pk; -- Table habitat_parameter_t CREATE TABLE habitat_parameter_t( parameter_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', value Varchar, parent_parameter_fk Integer, parameter_type_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table habitat_parameter_t ALTER TABLE habitat_parameter_t ADD CONSTRAINT parameter_pk PRIMARY KEY (parameter_pk; -- Table occurence_form_t CREATE TABLE occurence_form_t( occurence_form_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', occurence_form Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table occurence_form_t ALTER TABLE occurence_form_t ADD CONSTRAINT occurence_form_pk PRIMARY KEY (occurence_form_pk; -- Table habitat_parameter_type_t CREATE TABLE habitat_parameter_type_t( parameter_type_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', parameter_type_name Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table habitat_parameter_type_t ALTER TABLE habitat_parameter_type_t ADD CONSTRAINT parameter_type_pk PRIMARY KEY (parameter_type_pk; -- Table wintering_t 40

41 CREATE TABLE wintering_t( wintering_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', wintering Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table wintering_t ALTER TABLE wintering_t ADD CONSTRAINT wintering_pk PRIMARY KEY (wintering_pk; -- Table nutrition_method_t CREATE TABLE nutrition_method_t( nutrition_method_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', nutrition_method Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table nutrition_method_t ALTER TABLE nutrition_method_t ADD CONSTRAINT nutrition_method_pk PRIMARY KEY (nutrition_method_pk; -- Table nutrition_of_species_t CREATE TABLE nutrition_of_species_t( nutrition_of_species_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', species_fk Integer, nutrition_dictionary_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table nutrition_of_species_t ALTER TABLE nutrition_of_species_t ADD CONSTRAINT nutrition_of_species_pk PRIMARY KEY (nutrition_of_species_pk; -- Table nutrition_dictionary_t CREATE TABLE nutrition_dictionary_t( nutrition_dictionary_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', nutrition_overriding Integer, nutrition Varchar WITH (OIDS=FALSE; 41

42 -- Add keys for table nutrition_dictionary_t ALTER TABLE nutrition_dictionary_t ADD CONSTRAINT nutrition_dictionary_pk PRIMARY KEY (nutrition_dictionary_pk; -- Table voice_type_t CREATE TABLE voice_type_t( voice_type_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', species_fk Integer, gender_fk Integer, voice_type_dictionary_fk Integer WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table voice_type_t ALTER TABLE voice_type_t ADD CONSTRAINT voice_type_pk PRIMARY KEY (voice_type_pk; -- Table red_list_t CREATE TABLE red_list_t( red_list_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', red_list Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table red_list_t ALTER TABLE red_list_t ADD CONSTRAINT red_list_pk PRIMARY KEY (red_list_pk; -- Table anatomical_feature_t CREATE TABLE anatomical_feature_t( anatomical_feature_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', gender_fk Integer NOT NULL, feature_name_fk Integer NOT NULL, species_fk Integer NOT NULL, age_fk Integer NOT NULL, anatomical_feature_value Numeric(6,2 WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table anatomical_feature_t 42

43 ALTER TABLE anatomical_feature_t ADD CONSTRAINT anatomical_feature_pk PRIMARY KEY (anatomical_feature_pk; -- Table gender_t CREATE TABLE gender_t( gender_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', gender Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table gender_t ALTER TABLE gender_t ADD CONSTRAINT gender_pk PRIMARY KEY (gender_pk; -- Table feature_name_t CREATE TABLE feature_name_t( feature_name_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', feature_name Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table feature_name_t ALTER TABLE feature_name_t ADD CONSTRAINT feature_name_pk PRIMARY KEY (feature_name_pk; -- Table asr_parameter_set_t CREATE TABLE asr_parameter_set_t( asr_parameter_set_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', specimen_fk Integer NOT NULL, type_of_filtration_fk Integer NOT NULL, filter_coefficient_fk Integer NOT NULL, species_fk Integer NOT NULL, typical_frequency_range_min Integer, typical_frequency_range_max Integer, isophonic_curves Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table asr_parameter_set_t 43

44 ALTER TABLE asr_parameter_set_t ADD CONSTRAINT asr_parameter_set_pk PRIMARY KEY (asr_parameter_set_pk; -- Table specimen_t CREATE TABLE specimen_t( specimen_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', specimen Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table specimen_t ALTER TABLE specimen_t ADD CONSTRAINT specimen_pk PRIMARY KEY (specimen_pk; -- Table type_of_filtration_t CREATE TABLE type_of_filtration_t( type_of_filtration_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', type_of_filtration Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table type_of_filtration_t ALTER TABLE type_of_filtration_t ADD CONSTRAINT type_of_filtration_pk PRIMARY KEY (type_of_filtration_pk; -- Table filter_coefficient_t CREATE TABLE filter_coefficient_t( filter_coefficient_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', filter_coefficient Numeric(6,6 WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table filter_coefficient_t ALTER TABLE filter_coefficient_t ADD CONSTRAINT filter_coefficient_pk PRIMARY KEY (filter_coefficient_pk; -- Table age_t CREATE TABLE age_t( age_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', age Varchar 44

45 WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table age_t ALTER TABLE age_t ADD CONSTRAINT age_pk PRIMARY KEY (age_pk; -- Table voice_type_dictionary_t CREATE TABLE voice_type_dictionary_t( voice_type_dictionary_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', voice_type_dictionary Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table voice_type_dictionary_t ALTER TABLE voice_type_dictionary_t ADD CONSTRAINT voice_type_dictionary_pk PRIMARY KEY (voice_type_dictionary_pk; -- Table vocal_intensity_activity_t CREATE TABLE vocal_intensity_activity_t( vocal_intensity_activity_pk Integer NOT NULL default nextval('species_id', vocal_intensity_activity Varchar WITH (OIDS=FALSE; -- Add keys for table vocal_intensity_activity_t ALTER TABLE vocal_intensity_activity_t ADD CONSTRAINT vocal_intensity_activity_pk PRIMARY KEY (vocal_intensity_activity_pk; -- Create relationships section ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship9 FOREIGN KEY (lifestyle_fk REFERENCES lifestyle_t (lifestyle_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship1 FOREIGN KEY (occurence_form_fk REFERENCES occurence_form_t (occurence_form_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship2 FOREIGN KEY (wintering_fk REFERENCES wintering_t (wintering_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 45

46 ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship3 FOREIGN KEY (nutrition_method_fk REFERENCES nutrition_method_t (nutrition_method_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship5 FOREIGN KEY (breeding_fk REFERENCES breeding_t (breeding_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT Relationship12 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT Relationship14 FOREIGN KEY (colour_fk REFERENCES colour_dictionary_t (colour_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT Relationship13 FOREIGN KEY (part_of_the_body_fk REFERENCES part_of_the_body_t (part_of_the_body_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE figure_t ADD CONSTRAINT Relationship10 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE figure_t ADD CONSTRAINT Relationship11 FOREIGN KEY (figure_description_fk REFERENCES figure_description_t (figure_description_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE anatomical_feature_t ADD CONSTRAINT Relationship19 FOREIGN KEY (gender_fk REFERENCES gender_t (gender_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE anatomical_feature_t ADD CONSTRAINT Relationship22 FOREIGN KEY (feature_name_fk REFERENCES feature_name_t (feature_name_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE asr_parameter_set_t ADD CONSTRAINT Relationship24 FOREIGN KEY (specimen_fk REFERENCES specimen_t (specimen_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE asr_parameter_set_t ADD CONSTRAINT Relationship25 FOREIGN KEY (type_of_filtration_fk REFERENCES type_of_filtration_t (type_of_filtration_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE asr_parameter_set_t ADD CONSTRAINT Relationship26 FOREIGN KEY (filter_coefficient_fk REFERENCES filter_coefficient_t (filter_coefficient_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 46

47 ALTER TABLE species_t ADD CONSTRAINT Relationship4 FOREIGN KEY (red_list_fk REFERENCES red_list_t (red_list_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE anatomical_feature_t ADD CONSTRAINT Relationship21 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE asr_parameter_set_t ADD CONSTRAINT Relationship23 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT Relationship15 FOREIGN KEY (age_fk REFERENCES age_t (age_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE colour_of_body_part_t ADD CONSTRAINT Relationship16 FOREIGN KEY (gender_fk REFERENCES gender_t (gender_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE anatomical_feature_t ADD CONSTRAINT Relationship20 FOREIGN KEY (age_fk REFERENCES age_t (age_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE nutrition_of_species_t ADD CONSTRAINT Relationship7 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE nutrition_of_species_t ADD CONSTRAINT Relationship8 FOREIGN KEY (nutrition_dictionary_fk REFERENCES nutrition_dictionary_t (nutrition_dictionary_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE voice_type_t ADD CONSTRAINT Relationship17 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE voice_type_t ADD CONSTRAINT Relationship18 FOREIGN KEY (gender_fk REFERENCES gender_t (gender_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE voice_type_t ADD CONSTRAINT Relationship6 FOREIGN KEY (voice_type_dictionary_fk REFERENCES voice_type_dictionary_t (voice_type_dictionary_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE phenology_singing_time_t ADD CONSTRAINT Relationship30 FOREIGN KEY (vocal_intensity_activity_fk REFERENCES vocal_intensity_activity_t (vocal_intensity_activity_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 47

48 ALTER TABLE day_singing_time_t ADD CONSTRAINT Relationship31 FOREIGN KEY (vocal_intensity_activity_fk REFERENCES vocal_intensity_activity_t (vocal_intensity_activity_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE phenology_singing_time_t ADD CONSTRAINT Relationship28 FOREIGN KEY (phenology_season_fk REFERENCES phenology_season_t (phenology_season_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE species_habitat_t ADD CONSTRAINT Relationship34 FOREIGN KEY (parameter_fk REFERENCES habitat_parameter_t (parameter_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE habitat_parameter_t ADD CONSTRAINT Relationship35 FOREIGN KEY (parameter_type_fk REFERENCES habitat_parameter_type_t (parameter_type_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE species_habitat_t ADD CONSTRAINT Relationship33 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE phenology_singing_time_t ADD CONSTRAINT Relationship29 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE day_singing_time_t ADD CONSTRAINT Relationship32 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; ALTER TABLE common_name_t ADD CONSTRAINT Relationship27 FOREIGN KEY (species_fk REFERENCES species_t (species_pk ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 48

49 V. Opis aplikacji Implementacji systemu dokonano w środowisku programistycznym NetBeans rozwijanym i udostępnianym na zasadzie open source. Jako serwer użyto kontenera aplikacji webowych Apache Tomcat, który jest jednym z najczęściej wykorzystywanych serwerów do obsługi Spring Framework. Z uwagi na to, że podczas prac skupiono się zwłaszcza na bazodanowej części projektu, implementacja ograniczyła się do konfiguracji Springa, integracji go z warstwą interfejsu JSF oraz wykonania przykładowego formularza dla jednej z tabel. W poniższych rozdziałach omówiono strukturę programu oraz opisano każdy z jego segmentów. 1. Struktura programu Program podzielony jest na 4 segmenty zarządzające innymi częściami aplikacji: konfiguracyjną pliki applicationcontext.xml, dispatcher-servlet.xml, web.xml, faces-config.xml, jdbc.properties, redirect.jsp dostępu do danych zawarte w plikach o nazwie takiej, jak główny człon nazwy tabeli w bazie danych, którą dany plik obsługuje; np. dla tabeli lifestyle_t plikiem warstwy DAO jest plik Lifestyle.class klasy serwisowe o nazwie: xservice, gdzie x jest nazwą pliku DAO, który jest obsługiwany przez dany plik warstwy serwisowej; np. LifestyleService.class interfejs użytkownika pliki o nazwie takiej, jak główny człon nazwy tabeli w bazie danych, którą dany plik obsługuje; np. dla tabeli lifestyle_t plikiem interfejsu jest plik lifestyle.jsf 2. Konfiguracja W niniejszej aplikacji za konfigurację i korzystanie z kontekstu springowego odpowiadają wpisy w pliku WEB-INF/applicationContext.xml. 49

50 W pliku tym zawarte są informacje wspólne dla wszystkich aplikacji działających w kontekście Springa. Informacja o lokalizacji głównego pliku konfiguracyjnego zawarta jest w pliku web.xml: <context-param> <param-name>contextconfiglocation</param-name> <param-value>/web-inf/applicationcontext.xml</param-value> </context-param> Podczas wdrażania aplikacji bazujących na Springu bardzo często się okazuje, że większość elementów konfiguracji kontenera nie wymaga modyfikowania podczas procesu wdrażania. Aby zapobiec przymusowi przeszukiwania skomplikowanych plików konfiguracyjnych tylko po to, aby zmienić kilka wymaganych w danym momencie wartości zastosowano komponent PropertyPlaceholderConfigurer. Dzięki niemu w procesie konfiguracji można ustalić wartości pobierane z zewnętrznych plików. W przypadku niniejszej aplikacji w ten sposób zdefiniowane został łańcuchy konfiguracyjne właściwe dla puli połączeń z bazą danych. W efekcie wdrożenia tego komponentu odpowiednie wartości beanu datasource będą zastąpione wartościami pochodzącymi z pliku jdbc.properties, np. w deklaracji poniższego beana: <bean id="datasource" class="org.springframework.jdbc.datasource.drivermanagerdatasource" p:driverclassname="${jdbc.driverclassname}" p:url="${jdbc.url}" p:username="${jdbc.username}" p:password="${jdbc.password}" /> w miejsce adresu serwera zostanie podstawiona wartość: jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/encyklopedia Znajdujący się w pliku applicationcontext.xml fragment: <bean id="jdbctemplate" class="org.springframework.jdbc.core.jdbctemplate" > <property name="datasource" ref="datasource" /> </bean> 50

51 jest najczęściej opisywanym przykładem konfiguracji wstrzyknięcia IoC. Obiekt jdbctemplate jest konfigurowany za pomocą elementu bean, w którym określono, że jego właściwość datasource powinna być ustawiona na egzemplarz obiektu datasource (jego definicję pokazano wyżej również jako element bean. Ostatni wpis w pliku applicationcontext.xml stanowi definicja obiektu lifestyle z zastosowaniem wstrzyknięcia obiektu jdbctemplate: <bean id="lifestyle" class="obsluga.lifestyle" > <property name="jdbctemplate" ref="jdbctemplate" /> </bean> 3. Dostęp do danych Wzorzec Data Access Objects jest jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych rozwiązań w aplikacjach J2EE. Stąd też Framework Spring udostępnia programiście maksymalnie proste w użyciu mechanizmy realizacji tego wzorca. Spring oferuje abstrakcyjne klasy DAO, które zapewniają prosty dostęp do zasobów baz danych. Dla interfejsu JDBC jest to klasa JdbcDaoSupport, która udostępnia metody obsługujące dostęp do źródła danych (egzemplarz interfejsu DataSource oraz prekonfigurowany szablon typu JdbcTemplate. Do szablonu JdbcTemplate przekazywane są trzy informacje: zapytanie polecenie SQL parametry jeśli w poleceniu SQL wykorzystywane są parametry, w tym miejscu można określić ich właściwości klasa wywołania zwrotnego można także określić klasę wewnętrzną definiującą jedną metodę zadeklarowaną w interfejsie RowCallbackHandler; metoda ta zostanie wywołana dla każdego wiersza dostępnego w zbiorze wyników Są to elementy, które zmieniają się w poszczególnych wywołaniach JDBC. Spring wykonuje za programistę wszystkie niezbędne operacje: 1. Nawiązuje połączenie ze źródłem danych. 2. Podaje polecenie SQL. 3. Przegląda wszystkie wiersze zbioru wyników. 4. Dla każdego wiersza zbioru wyników wywołuje podaną metodę zwrotną. 51

52 5. Zamyka połączenie ze źródłem danych. 6. Jeśli w trakcie wykonywania powyższych operacji zostanie zgłoszony wyjątek, to zastąpi go odpowiednim wyjątkiem nieweryfikowalnym. Poniżej przytoczono fragment warstwy DAO, a dokładniej metodę pobierającą z bazy danych wszystkie elementy zapisane w tabeli lifestyle_t: public List<Map> gettekstlista( { } return this.jdbctemplate.queryforlist("select * from lifestyle_t"; Powyższe zapytanie zwraca wynik w postaci obiektu typu Map o następującej postaci: [{lifestyle_pk=1, lifestyle=osiadły},{ lifestyle_pk=2, lifestyle=wędrowny}] 4. Klasy serwisowe Zadaniem klas serwisowych jest wywoływanie metod wykonujących operacje na danych z bazy. O ile do wyświetlenia rekordów z bazy danych w formie tabeli klasa serwisowa jest praktycznie zbędna, to już wyświetlenie ich w formie listy rozwijanej jest dość zawiłe i polega na stworzeniu elementu Collection<SelectItemGroup>, który zostaje wypełniony odpowiednimi danymi, by móc zostać przekazanym do interfejsu. Klasy serwisowe zawierają również obsługę przycisków (dodawanie, usuwanie, edycja rekordów. 5. Interfejs użytkownika Implementacji interfejsu użytkownika dokonano w technologii Java Server Faces. Dzięki temu wyświetlenie odpowiednich elementów wymaga tylko znajomości podstawowych znaczników JSF. Spośród nich szczególnie przyjazny dla programisty jest <h:datatable>, dzięki któremu stworzenie tabeli z danych pobieranych przez szablon JdbcTemplate ogranicza się do kilku linijek bardzo czytelnego kodu. W dalszej części tego podrozdziału przedstawiono zrzuty ekranowe formularza obsługującego tabelę słownikową z trybami życia gatunku. 52

53 Lista rekordów z bazy wyświetlana w formie tabeli: Rys. 2 Wyświetlenie rekordów z tabeli lifestyle_t Dodając nowy tryb życia użytkownik wpisuje tylko wartość komórki lifestyle. Numer ID nadawany jest automatycznie: Rys. 3 Dodawanie nowego rekordu Usuwanie rekordu polega na wybraniu odpowiedniej pozycji z listy rozwijanej: Rys. 4 Usuwanie rekordów 53

54 Edytując rekord najpierw należy wybrać, który wpis ma zostać zmieniony, a następnie wprowadzić jego nową wartość: Rys. 5 Edycja danych 54

55 VI. Podsumowanie Podczas realizacji tematu przedstawionego w niniejszej pracy zdefiniowano dokładną specyfikację wymagań dotyczącą informacji przechowywanych przez encyklopedyczną część bazy danych i zaprojektowano bazę spełniającą postawione warunki. Skonfigurowano dwa frameworki: Spring oraz Java Server Faces, a także zaimplementowano przykładowy formularz obsługujący wszystkie niezbędne operacje (wyświetlanie, dodawanie, usuwanie i edycja danych. W związku z tym, że główny nacisk położono na projekt bazy danych, nie udało się zaimplementować całego systemu. Otrzymano za to bardzo szczegółową bazę, która będzie dla kontynuatorów projektu swoistym fundamentem docelowej aplikacji. Dalsze prace nie będą wymagać dokonywania tak wielu kluczowych dla projektu decyzji jak dotychczas i ograniczą się do pisania nowych klas na podstawie istniejących już fragmentów kodu źródłowego. Aby system mógł spełniać swoje zadanie, niezbędna jest implementacja wszystkich formularzy oraz integracja modułu encyklopedycznego z częścią zbierającą dane z wypraw terenowych. Zalecane jest również przystosowanie aplikacji do współpracy ze Species2000 bazą taksonomiczną gromadzącą dane dotyczące wszystkich grup organizmów. 55

56 VII. Bibliografia 1. PostgreSQL. Zdzisław Dybikowski, Helion, Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie. Rod Johnson, Juergen Hoeller, Alef Arendsen, Thomas Risberg, Colin Sampaleanu, Helion, Spring. Zapiski programisty. Bruce Tate, Justin Gehtland, Helion, Przewodnik Ptaki. Karel Hudec, Multico, NetBeans Docs & Support: 6. Spring Documentation: 56

57 Dodatek: Proces instalacji i uruchomienia 1. Instalacja PostgreSQL Do uruchomienia programu niezbędne jest połączenie z serwerem PostgreSQL. Najnowsza wersja instalacyjna dla najpopularniejszych systemów operacyjnych znajduje się na oficjalnej stronie projektu: Poniżej przedstawiono opis instalacji dla systemów rodziny Windows: 1. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić plik postgresql windows.exe 2. Kolejne kroki instalacji potwierdza się klikając przycisk Next będzie to skutkowało przejściem do następnych kroków z zachowaniem domyślnych ustawień instalacji 3. W momencie pojawienia się okna przedstawionego na Rys. 6 w polach Password i Retype password należy wpisać hasło dla domyślnego użytkownika postgres jest to wartość q1w2e3 Rys. 6 Ustawienie hasła dla użytkownika bazy danych 4. Kolejne kroki polegają na akceptacji domyślnych ustawień instalacji klikając przycisk Next 2. Utworzenie bazy danych dla aplikacji Aby utworzyć bazę danych dla aplikacji opisanej w niniejszej pracy, należy: 1. Uruchomić program pgadmin III (bezwzględna ścieżka dostępu do pliku to: C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pgAdmin3.exe 2. Po jego uruchomieniu pojawi się ekran przedstawiony na Rys. 7: 57

58 Rys. 7 Okno pgadmin III po uruchomieniu programu 3. Aby połączyć się z serwerem należy dwukrotnie kliknąć na PostgreSQL 8.3 (localhost: obszar zaznaczony na Rys. 7 niebieskim kolorem i wpisać ustalone wcześniej hasło (q1w2e3 4. W celu utworzenia nowej bazy danych należy z menu kontekstowego pozycji Bazy danych wybrać: Nowa baza danych... Rys. 8 Tworzenie nowej bazy danych W oknie tworzenia nowej bazy należy wpisać jej nazwę: encyklopedia, resztę pól zostawiając uzupełnioną o domyślne wartości. 5. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie nowoutworzonej bazy i wybranie na pasku narzędzi polecenia Wykonaj dowolne zapytanie SQL 58

59 Rys. 9 Przejście do wykonania zapytania SQL 6. Następnie należy otworzyć plik baza.sql znajdujący się na dołączonej płycie CD i wcisnąć klawisz F5 co spowoduje wykonanie zapytania SQL. 7. W taki sam sposób należy otworzyć plik dane.sql i wykonać zawarte w nim zapytania. Spowoduje to uzupełnienie tabeli lifestyle_t o przykładowe rekordy. 3. Instalacja Apache Tomcat i uruchomienie aplikacji Aby możliwe było uruchomienie programu, konieczna jest instalacja serwera aplikacji JEE. W niniejszym rozdziale przedstawiono proces instalacji serwera Apache Tomcat. Najnowsza wersja instalacyjna dla najpopularniejszych systemów operacyjnych znajduje się na oficjalnej stronie projektu: Poniżej przedstawiono opis instalacji dla systemów rodziny Windows: 1. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić plik apache-tomcat exe 2. Potwierdzamy kolejne kroki instalacji zachowując domyślne ustawienia klikając przycisk Next 3. W momencie pojawienia się poniższego okna w polu Password należy wpisać hasło administratora. Na przykład q1w2e3. 59

60 Rys. 10 Ustalenie hasła administratora 4. Kolejnym krokiem jest podanie ścieżki do folderu, w którym znajduje się Wirtualna Maszyna Java: Rys. 11 Ścieżka do JVM 60

61 5. Po zakończeniu procesu instalacji Apache Tomcat należy skopiować pliki aplikacji z załączonej płyty CD do folderu C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps\encyklopedia 6. Następnym krokiem jest przejście w dowolnej przeglądarce stron www pod następujący adres: 7. Pod w/w adresem znajduje się strona powitalna serwera. Należy teraz przejść do opcji Tomcat Manager dostępnej w menu Administration. W celu autoryzacji wpisać login: admin i hasło: q1w2e3 Rys. 12 Sekcja Administration 8. W sekcji Deploy directory or WAR file located on server uzupełnić pola wartościami podanymi na Rys. 13 i kliknąć przycisk Deploy Rys. 13 Sekcja Deploy directory or WAR file located on server 9. Ostatnim krokiem jest uruchomienie aplikacji klikając Start w kolumnie Commands dla aplikacji o ścieżce /encyklopedia 10. Od tego momentu aplikacja dostępna jest pod adresem: 61

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo