Środa :00-23:00 KONCERT PLENEROWY: Coma, Mirror Field

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środa 18.05.2011 19:00-23:00 KONCERT PLENEROWY: Coma, Mirror Field"

Transkrypt

1

2 Poniedziałek :00-16:00 Warsztaty sztukmistrzów 16:00-21:00 Open Stage Wtorek :00-15:00 II Lubelskie dyktando Młodych 16:00-20:00 Alter Fest 20:00-22:00 Koncert 10-lecie Teatru ITP najważniejsze wydarzenia: Środa :00-23:00 KONCERT PLENEROWY: Coma, Mirror Field Czwartek :00-24:00 Zawody sportowo- obronne młodzieży akademickiej COOL - ARMIA :00-21:30 II Międzynarodowy Przegląd Teatrów Pleśń z oczu 21:00-24:00 Kino samochodowe Piątek :00-21:30 II Międzynarodowy Przegląd Teatrów Pleśń z oczu Imprezy towarzyszące ( ) Wystawa Oblicza Fotografii, Wystawa Teatru ITP Szczegółowy plan na: w zakładce KULturalia

3 W NUMERZE: STUDENT 4 Studiuj niebanalnie mediteranistyka 5 Kto tam? IDiKS! 6 Pod górkę, czyli zasłyszane tu i ówdzie... 7 Sonda: Lublin miastem ewakuacji? 8 Warto wiedzieć! WYWIAD NUMERU 9 Koncerty, festiwale, zawody czyli zbliżają się KULturalia KULTURA 11 Tabletka szczęścia 12 Wiedźmin 13 Cuba libre. Notatki z Hawany SPOŁECZEŃSTWO 14 Święta w rytmie flamenco 15 Świat w obrazkach 16 Seriale nowej generacji HYDEPARK 17 JAK NOWO NARODZONY Historia nie całkiem normalna Drodzy Czytelnicy, Jeśli chodzi o szefa mamy do czynienia z trzema typami: dobry, zły i taki, który docenia swojego pracownika po jego częściowej lub całkowitej utracie. Naczelny tejże gazety należy do trzeciego sektora ;) Dlaczego? Dopiero kiedy oddaliłam się od Ojczyzny o dwa tysiące kilometrów, zapytał A może napisałabyś wstępniak do kolejnego numeru? Z jednej strony zawstydzona zaszczytem, jakiego dostąpiłam, z drugiej dumna, że miłościwie nam panujący Naczelny wreszcie mnie docenił, postanowiłam sprostać zadaniu. Pośród stosu mądrych książek, grona promotorów i marzeń o zdobyciu pierwszego w życiu tytułu naukowego, udało nam się stworzyć kolejny numer Cosia. Jak zapowiadają się tegoroczne KULturalia? Dlaczego Walentynki obchodzi się w Wielkanoc? Odpowiedzi na te i inne nurtujące Was pytania jak zwykle w naszej gazecie :) Życzę przyjemnej lektury! Edyta Kowalczyk z-ca red. nacz. SPORT 19 W Polsce kopią wszyscy, wygrywa PZPN Zapraszamy do współpracy! Wydawca: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL Redaktor naczelny: Rafał Górka Z-ca red. nacz.: Edyta Kowalczyk Sekretarz redakcji: Kazimierz Kmiecik Skład redakcji: Katarzyna Kwitowska, Natalia Słupek, Dawid Janocha, Przemysław Klekot, Przemysław Leś, Grzegorz Maciążek, Michał Ruczyński, Paweł Zuń Korekta: Katarzyna Nowakowska, Magdalena Panasko Skład, szata graficzna: Rafał Górka Kurator: dr Małgorzata Żurakowska Kurator honorowy: mgr Grzegorz Winnicki Okładka: KULman - P. Rozpiątkowski, fot. K. Stępień Redakcja nie ingeruje w poglądy autorów i zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów, nie zwraca także nadesłanych materiałów 3

4 STUDENT Studiuj niebanalnie mediteranistyka Po ś r ó d l i c z n e j i z r o k u n a r o k w z b o g a c a n e j o f e r t y e d u k a c y j n e j KUL, w y r ó ż n i a j ą s i ę k i e r u n k i z a s k a k u j ą c e. Cz ę s t o j e d n a k t o w ł a ś n i e o n e o f e r u j ą n a j c i e k a w s z y t o k n a u c z a n i a i ł ą c z ą w s o b i e e l e m e n t y p r z y j e m n e g o z p o ż y t e c z n y m. Je d n y m z k i e r u n k ó w, n a k t ó r y n i e sposób nie zwrócić uwagi jest mediteranistyka. Pierwszym pytaniem, które zadają sobie studenci, słysząc nazwę tego kierunku, jest: Mediteranistyka? A co to?. Odpowiedź jest bardzo prosta studia te zajmują się badaniem kultury, historii, religii i dorobku krajów śródziemnomorskich. Studenci zdobywają wiedzę o narodach, krajach i dorobku kulturalnym tego rejonu świata. Skąd wziął się pomysł mediteranistyki na KUL-u? Z historii, bo przecież cywilizacja zachodnia zaczęła się właśnie tam, na terenie Śródziemnomorza opowiada ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, pomysłodawca kierunku. Współcześnie zainteresowanie przecież nadal trwa archeologia, historia, również naukowcy z innych dziedzin humanistycznych oczywiście siedzą mocno w krajach Śródziemnomorza, w ich kulturze i religiach. Sami studenci niezwykle pozytywnie odnoszą się do kierunku, który wybrali. Program studiów jest naprawdę ciekawy i na pewno dosyć nietypowy mówi Bartek, który na studia przyjechał z Garwolina. To jest coś nowego, oryginalnego, jest w stanie zainteresować właściwie każdego ze względu na różnorodność. Gwarantuje też naukę przynajmniej jednego obcego języka. To właśnie języki są jednym z głównych atutów kierunku. Studenci mediteranistyki mają możliwość uczyć się: włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego, hebrajskiego współczesnego oraz łaciny. Studenci mieli do tej pory kłopot z językami, mianowicie taki, że jest ich za mało wspomina ks. Kaucha Postulowali o zwiększenie ich liczby i zostało to uczynione. 4 Inne przedmioty, które znajdują się w programie studiów to między innymi: historia, geografia, historia sztuki Śródziemnomorza, religiologia, natura judaizmu, współczesne ruchy muzułmańskie. W pierwszym semestrze był bardzo ciekawy zarys kulturoznawstwa mówi Inez, studentka pierwszego i jak na razie jedynego rocznika mediteranistyki. W tym semestrze chrystologia fundamentalna i religiologia. Zajęcia z tych przedmiotów są prowadzone w ten sposób, że wzbogacają nas nie tylko o wiedzę, ale także o sposób myślenia. Przy kierunku działa też Koło Naukowe Studentów Mediteranistyki. Co prawda dopiero się ono rozwija, ale już powstają pierwsze inicjatywy. Mamy zamiar zaprosić z wizytą attaché kulturalnego ambasady Izraela, którego spotkaliśmy podczas jego wykładu na UMCS-ie i nawiązaliśmy z nim już kontakt. Wyraził on chęć, aby przyjechać do nas z wykładem tłumaczy Tomek Münch, przewodniczący koła. W przyszłym roku chcielibyśmy zaprosić kogoś związanego z Chorwacją. W tym roku jedziemy do Grecji na konferencję mediteranistyczną, a w przyszłym roku ma się ona odbyć w Chorwacji właśnie. Chcielibyśmy, aby ktoś związany z tym krajem pojawił się u nas. Konferencja mediteranistyczna, o której mowa odbywa się co roku, a jej organizatorem jest Mediterranean Studies Association z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. To znakomita okazja dla studentów, którzy mają możliwość z bliska zobaczyć kraje, o których uczą się na zajęciach. To też dobre miejsce, aby zastanowić się nad ścieżką kariery jaką chcą obrać. Każdy, idący na studia, zastanawia się przecież nad perspektywami pracy po ich zakończeniu. Studia te przydadzą się osobom, które myślą o współpracy z firmami z tamtego regionu, bo dobrze jest poznać ich kulturę. mówi Tomek Można pracować też w biurze podróży lub instytucjach kulturalnych związanych z rejonem Śródziemnomorza. Chciałabym wyjechać za granicę i pracować w sektorze związanym z historią sztuki. Jeżeli zostanę w Polsce, to planuję już w przyszłym roku odbyć praktyki w Muzeum Historii Żydów Polskich, które dopiero się buduje. Być może później będę tam pracować opowiada Inez. Mediteranistyka to kierunek, który pomaga rozwijać zainteresowania i zdobywać wiedzę na studiach nowatorskich w skali naszego kraju. KUL jest bowiem pierwszą uczelnią w Polsce, która wdrożyła ten kierunek. Jak widać, chociażby po reakcjach studentów, eksperyment się udał. Studia to przecież nie tylko nauka, to też pasja, którą możemy realizować, czego przykładem jest właśnie mediteranistyka. Przemysław Leś fot. R. Czyrka

5 Kto tam? IDiKS! STUDENT St u d i a d z i e n n i k a r s k i e b e z w ą t p i e n i a s ą d l a l u d z i a k t y w n y c h i k r e a t y w n y c h. Wy s t a r c z y s p o j r z e ć n a d z i a ł a l n o ś ć c z ł o n k ó w k o ł a n a u k o w e g o d z i a ł a j ą c e g o p r z y In s t y t u c i e Dz i e n n i k a r s t w a i Ko m u n i k a c j i Sp o ł e c z n e j, k t ó r z y, w c i e l a j ą c w ż y c i e a k c j ę p r o m o c j i k i e r u n k u i u c z e l n i, p r z e k o n y w a l i u c z n i ó w l i c e ó w, ż e t o i d e a l n e miejsce dla osób pełnych niespożytej energii. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jest stosunkowo nowym, ciągle kształtującym się i ulepszającym swoją strukturę, kierunkiem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ubiegłych latach zainteresowanie w czasie rekrutacji było dość duże, jednak IDiKS był uważany przez kandydatów na studia za zbyt mało doświadczony w edukowaniu przyszłych dziennikarzy. W związku z tym stanem rzeczy członkowie Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL postanowili wcielić w życie swój nowy projekt, tj. promocję KUL-u i IDiKS-u w szkołach średnich w Lublinie i okolicach. Studenci chętni do wzięcia udziału w tej inicjatywie podzielili się na zespoły dwu-, trzyosobowe, a każda z grup wybrała szkołę, w której chciała przeprowadzić prezentację naszej uczelni. Na liście znalazły się szkoły m.in. z Lublina, Chełma, Krasnegostawu. Poszczególne zespoły kontaktowały się z dyrekcją wybranych przez siebie placówek, a po uzyskaniu pozwolenia na przeprowadzenie prezentacji IDiKS-u pozostawało już tylko ustalenie dogodnego terminu. Przed wizytą w szkołach część studentów należących do koła naukowego uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez pracownika Działu Informacji i Promocji. Spotkanie to pozwoliło poszerzyć ogólną wiedzę na temat uczelni, a także zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną. Większość prezentacji odbyła się na przełomie marca i kwietnia, uczestniczyli w nich uczniowie z II i III klas (głównie o profilach humanistycznych, także typowo dziennikarskich). Cały przebieg każdego wystąpienia w dużej mierze zależał od samych studentów. Mieli oni dostęp do prezentacji multimedialnej oraz filmiku promocyjnego, które były wspaniałym uzupełnieniem pokazu, ale tak naprawdę członkowie koła byli zdani sami na siebie, swoje umiejętności i elokwencję. W liceach przyjęto nas bardzo serdecznie, zaproponowano herbatę i skierowano do wcześniej przygotowanej sali. Młodzież licealna pomimo uciechy, że przepadła im lekcja zdawała się być bardzo zainteresowana prezentacją mówi Magda, która wraz ze swoją grupą była w Krasnymstawie i prowadziła spotkania w tamtejszych szkołach. Studenci podczas prezentacji poruszyli także temat samego studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, struktury uczelni i zasad jej funkcjonowania. Omówione zostały głównie zagadnienia dotyczące prowadzonych przez uczelnię poziomów kształcenia, lokalizacji kampusów uniwersyteckich, możliwości korzystania z ponad dwumilionowego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej, a także szansy studiowania za granicą (programy ERASMUS czy CO- MENIUS), na innych uczelniach w Polsce (program MOST) i związana z tym nauka europejskich języków nowożytnych i starożytnych, a także języków bardziej egzotycznych jak chiński czy hebrajski. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła spora lista organizacji studenckich, które pozwalają na aktywne spędzanie czasu, rozwijając i doskonaląc różne umiejętności studentów. 5 Uczniowie zadawali najróżniejsze pytania. Niektóre dotyczyły samego kierunku jakim jest dziennikarstwo, poszczególnych specjalizacji, przedmiotów i wykładowców. Inne poruszały kwestie warunków w akademikach, form zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, przebiegu sesji oraz życia towarzyskiego poza murami uczelni. Oczywiście często pytano o zasady postępowania rekrutacyjnego. Jeśli studenci nie potrafili wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie zadane przez uczniów odsyłali ich na stronę internetową uczelni, na której można znaleźć sporo przydatnych informacji. Zachęcano również do odwiedzenia Uniwersytetu w trakcie Dnia Otwartych Drzwi (który w tym roku odbył się 5 kwietnia). Z pewnością każda ze stron uczestnicząca w tych spotkaniach wiele z nich wyniosła. To przyjemna forma samokształcenia. Podszkoliliśmy się w umiejętności spontanicznego działania, odpowiadania na różne, czasami trudne pytania. kontynuuje swoją relację z wizyty w szkołach Magda. Sami nauczyciele podchodzifot. sxc.hu

6 STUDENT li do tej inicjatywy z dużą aprobatą. Podkreślali pozytywne aspekty takich prezentacji: pomagają one podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów i uczelni (tym, którzy są kompletnie niezdecydowani lub którzy cały czas się wahają), uświadamiają uczniom, że studia wiążą się nie tylko z zajęciami obowiązkowymi i imprezami, ale również z długą listą zajęć dodatkowych, jak koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, dyskusje i liczne debaty, międzynarodowe i ogólnopolskie kongresy, zjazdy naukowe i konferencje. Tego typu inicjatywy z pewnością są potrzebne Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z kilku przyczyn. Przede wszystkim fot. R. Czyrka pozwalają na promowanie kierunku i całej uczelni w różnych środowiskach szkół średnich. Uczniowie mogą zapoznać się z ich szeroką ofertą edukacyjną oraz innymi dziedzinami nauk prowadzonymi na KUL. Umożliwiają również kandydatom na studia bezpośredni kontakt ze studentami, a przyszli dziennikarze dzięki takim prezentacjom mogą m.in. nauczyć się jak pokonać stres związany z publicznymi wystąpieniami. Promocja kierunku, to tylko jedna z wielu inicjatyw studentów IDiKS. Kolejną opiszemy w następnym numerze COŚ nowego. Katarzyna Kwitowska Pod górkę, czyli zasłyszane tu i ówdzie... Jak donosi nasz korespondent wojenny, na Wydziale Prawa doszło do dantejskich scen w trakcie zapisów na zajęcia. Niestety fotografie są zbyt drastyczne, aby umieścić je na łamach COŚ nowego. 6 Pragnę zdementować plotkę jakobym doceniał pracowników redakcji po ich częściowej lub całkowitej utracie. Powód jest prosty nie robię tego nigdy. A mój wstępniak nie powstał z czystego lenistwa. Lubelskie media doniosły, że na jednej z rad wydziałów doszło do aktu wytupania pewnego mówcy. Wieść niesie, że studenci podchwycą ten trend na nudnych wykładach. Przed nami KULturalia Jak zapewniają organizatorzy w tym roku idzie nowe. W jednym jesteśmy tylko wierni tradycji jak zwykle nie mamy sponsorów. Z wielką radością odszczekuję nieprawdziwą informację, jakoby elektroniczne kioski miały zadziałać na Majdanku dopiero pod koniec 2015 roku. Przed świętami pełną parą pracował już jeden. W ramach pokuty i trwając w radosnym oczekiwaniu na trzy kolejne, postanawiam nie napisać już w tym numerze niczego złośliwego. Przejdźmy więc do pochwał. Po wpadce z newsletterem o Wielkim Teście z Historii Dział Informacji i Promocji KUL wziął się ostro do pracy i zbombardował redakcyjną skrzynkę gradem wiadomości. Było ich tak dużo, że nie wiem o których napisać. Odbyła się V edycja Ogólnopolskich Spotkań Prasy Akademickiej. Oprócz gwiazd (Andrzej Morozowski czy Kamil Durczok) byli na niej przedstawiciele niemal wszystkich studenckich redakcji. Miała być relacja, ale jej nie będzie, bo za wyjazd, w przeciwieństwie do innych uczestników, płaciliśmy z własnych kieszeni. Pracownicy Katedry Zoologii i Ekologii Bezkręgowców otrzymali Platynowy Kasztan za zaangażowanie w biologiczne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. Niestety rzeczona platyna okazała się szkłem. Kasia i Magda (odpowiedzialne za korektę) postanowiły ujawnić szerszej publiczności swoje nazwiska. Aż się prosi o kilka błenduf w numerze... RG

7 STUDENT Sonda: Lublin miastem ewakuacji? Lu b l i n o d z a w s z e s ł y n ą ł z w i e l u r e n o m o w a n y c h u c z e l n i. Je d n a k w o s t a t n i m c z a s i e c o r a z m n i e j o s ó b d e c y d u j e s i ę n a k o n t y n u o w a n i e n a u k i w n a s z y m m i e ś c i e. Dl a c z e g o Lu b l i n t r a c i n a a t r a k c y j n o ś c i i jak wygląda w oczach studentów KUL-u? Marcin Litwiński, I rok pedagogiki KUL, Lublin Chyba zdecyduje się zostać w Lublinie, na KUL-u. Na drugim stopniu nie zamierzam też zmieniać kierunku, ale mam zamiar rozpocząć studia na drugim. Trochę mnie wkręciło to studiowanie. Wiele osób chce wyjechać do innych miast, zrezygnować z Lublina. Uważają, że jest tam wyższy poziom nauczania i czekają ich tam lepsze warunki. Jednak ja myślę, że Lublin to miejsce, które jest świetne dla studentów i wiele się tu dzieje. Niestety, po studiach ciężko tu o pracę i osobiście będę szukał jej gdzie indziej. Magda Pawlik, III rok dziennikarstwa KUL, Katowice Ja na pewno nie zostanę. Moje plany są już ustalone, wyjeżdżam. Prawdopodobnie będzie to Kraków lub wrócę do Katowic. Jeżeli chodzi o kierunek to na magisterce chciałabym zmienić dziennikarstwo na socjologię o specjalizacji PR. Decyzja o wyjeździe jest dosyć złożona. Częściowo chodzi o uczelnię. Kiepski nastrój stwarza studiowanie na Majdanku, z dala od centrum. Z drugiej strony jestem ze Śląska, z Katowic, do których mi tęskno, a poza tym ciężko dojechać stamtąd do Lublina. Kraków jest znacznie bliżej mojego domu. Z Lublinem nie jest tak źle. Jest tu kilka miejsc wartych zobaczenia, no i na pewno można tu dobrze poimprezować. Aleksander Matuszewski, I rok politologii KUL, Nałęczów Będąc na pierwszym roku wydaje mi się, że nie zmienię politologii na nic innego. Chcę kontynuować naukę na KUL-u. Skoro już coś zacząłem, to chcę to skończyć. Studiuję, ponieważ interesują mnie nauki polityczne i myślę, że będzie to mój docelowy kierunek. Jeżeli Lublin stworzy mi możliwości pracy, to zostanę tutaj, a jeżeli nie, to poszukam w innym mieście. Lublin to miejsce otwarte dla studentów. Jest tu wiele dobrych uczelni, można się bawić, a życie jest stosunkowo niedrogie. Tak naprawdę Lublin nie odstaje od innych miast. opinie zebrał Grzegorz Maciążek, fot. Agnieszka Wurszt W poniedziałek, 9 maja, o godzinie 9.30 w sali 241 budynku DMMII rozpocznie się spotkanie: Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym Serdecznie zapraszamy! 7

8 Warto wiedzieć! STUDENT Ur o c z e s t u d e n t k i, b ł y s k f l e s z y i p r o f e s j o n a l n e m a k i j a ż e t a k b y ł o 8 m a r c a n a KUL-u. A w s z y s t k o z a s p r a w ą Ag e n c j i Fo t o g r a f i c z n e j Te r r a, k t ó r e j c z ł o n k o w i e zorganizowali sesję fotograficzną z okazji Dnia Kobiet. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność zorganizowania otwartej sesji zdjęciowej dla studentek powiedział nam zachwycony prezes AF Terra Karol Furmanek zainteresowanie było tak duże, że po jednym dniu zapisów trzeba było zamknąć listę. I tak sfotografowaliśmy ponad 100 osób. Szczególne podziękowania kieruję do dziewczyn z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, które wykonały piękne makijaże, oraz do parlamentarzystów KUL, którzy byli współorganizatorami sesji. Członkowie AF Terra po raz kolejny udowodnili, że warto podejmować tego typu działania na naszej uczelni, bo nie tylko cieszą się one dużą popularnością wśród studentów, ale również odbijają się szerokim echem w lokalnych mediach. Rafał Górka fot. A. Rachoń to musical przygotowywany w obecnym roku akademickim przez Studentów i Wykładowców Filologii Klasycznej KUL. Jest to opowieść o ścieraniu się ambicji i dążeń bohaterów, wynikających z ich osobowości. Ubrana w formę antycznej tragedii sztuka ma przybliżyć odbiorcom specyfikę starożytnego teatru. Dzięki wykorzystaniu różnych form przekazu (muzyka, taniec, śpiew) może wzbudzić zainteresowanie nie tylko studentów, ale każdego z mieszkańców Lublina. Sztuka jest odpowiedzią na potrzebę połączenia wysokiej kultury z kulturą popularną. To całkowicie autorski musical, który łączy antyczną strukturę tragedii ze współczesną muzyką (aranżacje Piotr Czyż), tańcem w wykonaniu grupy Uliczna Formacja z Radomia, oraz strojami zaprojektowanymi przez młodą artystkę Natalię Siebułę. Reżyserem, a zarazem autorem scenariusza i muzyki jest Mateusz Kowalski, student V roku Filologii Klasycznej KUL. Fabuła przedstawienia jest prosta: dwóch braci Corvus i Cygnus (łac. Kruk i Łabędź) wyprawia się w podróż, która odmieni na zawsze ich życie: jeden liczy na to, że stworzy kopię Paradotis, kobiety, którą kochał, a która go porzuciła; drugi że znajdzie wreszcie sposób na zdjęcie klątwy ciążącej na nim za zabójstwo ojca. Co stanie się z braćmi? Tego można się dowiedzieć 30 maja, o godzinie 19.00, na uniwersyteckiej auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wejście na musical jest bezpłatne. Serdecznie zapraszam! 8 Barbara Stachowicz

9 WYWIAD NUMERU Koncerty, festiwale, zawody czyli zbliżają się KULturalia 4 m a j a u k a z a ł s i ę p l a n KULt u r a l i ó w. To t a k ż e d z i e ń, t r a d y c y j n e g o j u ż, k o r o w o d u s t u d e n c k i e g o, k t ó r y j a k c o r o k u z d o m i n o w a ł l u b e l s k i e u l i c e. Ki l k a d n i w c z e ś n i e j r u s z y ł a s t r o n a w w w.k u l t u r a l i a.l u b l i n.p l i f a n p a g e KULt u r a l i ó w, g d z i e m o ż n a u z y s k a ć n a j ś w i e ż s z e i n f o r m a c j e n a t e m a t p r o g r a m u i m p r e z y. Cz e g o m o ż e m y s i ę s p o d z i e w a ć? O p r z y g o t o w a n i a c h d o t e g o r o c z n e g o ś w i ę t a s t u d e n t ó w opowiada ich główny organizator Kacper Kubiec. Natalia Słupek: W tym roku, dzięki współpracy samorządów studenckich, świętować będziemy przez cały maj, nie martwiąc się o nakładające się na siebie koncerty. Jakie zespoły wystąpią na naszej uczelni? Kacper Kubiec: Zapraszamy na duży, otwarty koncert plenerowy na Poczekajce, gdzie zagra zespół, którego fani chyba z trudem pomieszczą się na terenie kampusu. Mówimy o zespole Coma. Zagra także Mirror Field, gwiazda Dni Celtyckich, która zaproponowała energetyczny show, być może wystąpi jeszcze jedna z lubelskich kapel oraz laureat przeglądu Alterfest. W zeszłym roku pojawiały się propozycje, by to studenci drogą głosowania wybierali zespoły, które miałyby się pojawić. Czy ten pomysł upadł? W tym momencie nie ma na to oczywiście szans, bo wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, natomiast kolejne edycje, jeżeli koledzy się zgodzą... Na większości uczelni nie funkcjonuje taki system, ale jeżeli osoba, która zaproponowała taką formę, poczyniłaby odpowiednie kroki, by pomysł przeszedł, to pewnie by coś z tego wyszło. Ja osobiście nie miałem czasu ani możliwości, aby się tym zająć. Ale popierasz tą ideę? Raczej tak, są jednak plusy i minusy. Minusem jest brak niespodzianki. Organizatorzy imprezy starają się wybrać gwiazdy, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Z drugiej strony powszechne są opinie, że w Lublinie panuje powtarzalność. Wchodzimy w pewien schemat mamy zespoły reggae, rockowe, parę znanych kapel, jednak występuje rotacja tych samych nazwisk, choć niezaprzeczalnie popularnych. Może studenci powinni przez samorządy wprowadzić coś świeżego, czy to na KUL-u czy w ogóle w trakcie całych juwenaliów? Być może tak, tylko pytanie, czy plebiscyt na najpopularniejszą kapelę dałby taki skutek, że przyjechałby ktoś nowy. Druga rzecz, trzeba by ograniczyć jakimiś ramami ten wybór, choćby ze względów ekonomicznych. Mogłaby się pojawić kategoria muzyki techno, hip-hopu, rocka alternatywnego, nawet disco polo czy też jakakolwiek inna, o której zadecydowaliby sami studenci. No tak, tylko teraz pytanie, co wtedy gdy na KUL-u wygra kapela disco polo? Być może byłaby fajna impreza, ale przypuszczam, że pojawiłoby się wiele głosów, że powinniśmy mieć na względzie charakter uczelni, nie odcinać się od niego, pamiętać o pewnych normach narzuconych przez uniwersytet, które trzeba spełniać. A jeżeli plebiscyt wygra kapela, której właśnie ze względu na to, co śpiewa, nie moglibyśmy zaprosić? Więc nie pojawi się w plebiscycie wśród opcji wyboru? Można ograniczyć kapele, tylko wtedy to się robi takie... Jak mówię, popieram ten pomysł, nie udało się nam tego zrobić, natomiast rzeczywiście mogłaby to być fajna promocja, bo zrobilibyśmy coś nowego. Musi się jednak znaleźć ktoś, kto to poprowadzi. Zachęcam wszystkich, którzy będą czytać ten artykuł, aby angażowali się w inicjatywy, bo nie ma ludzi chętnych do współpracy. Jeżeli mówimy o charakterze uczelni, to powiedz, czym KULturalia powinny się wyróżniać wśród innych imprez tego typu? Po pierwsze, wydaje mi się, że charakter całych KULturaliów już nas wyróżnia nie kładziemy nacisku przede wszystkim na imprezę masową, choć takowa owszem jest, już drugi rok z rzędu. Ja osobiście uważam ją za istotną, przede wszystkim dla promocji uczelni. Dużo czasu i energii poświęcamy na alternatywne inicjatywy, takie jak dyktando 9 fot. K. Kubiec

10 WYWIAD NUMERU (I Lubelskie Dyktando Młodych odbyło się w 2010 r.), które jest adresowane nie tylko do studentów, ale także do młodzieży spoza uczelni. Wyjątkową pozycją są dwa festiwale Alterfest i Open Stage. W tym roku rozszerzyła się potężnie akcja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Pleśń z oczu, także Teatr ITP, obchodzący dziesięciolecie, zaprezentuje swój koncert plenerowy. Mam nadzieję, że tak będzie i w przyszłym roku, a całe fundusze, które mamy, nie zostaną przeznaczone na trzy dni koncertów. Poza tym wyróżnia nas to, że jesteśmy imprezą bezalkoholową. Może nie trzeba się tym chwalić, a może właśnie powinniśmy zrobić z tego atut? Podczas ubiegłorocznego koncertu plenerowego pokazaliśmy, że da się zrobić bardzo dobrą, dużą imprezę bez alkoholu. Wróćmy na chwilę do alternatywnych wydarzeń na KUL-u czy one faktycznie zwiększają frekwencję samych KULturaliów, są jakoś zauważane? Open Stage zapełnił całą Aulę Wyszyńskiego, a tam jest 500 miejsc. Lubelskie Dyktando w zeszłym roku miało wysoką frekwencję, myślę, że w tym roku będzie podobne zainteresowanie. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, to nie muszą one przyciągać setek zainteresowanych, one są kierowane do specyficznych grup odbiorców. Jeżeli pojawia się propozycja wplecenia jakiejś formy aktywności w program KULturaliów, to my się zgadzamy. Dzięki małym inicjatywom różni ludzie o różnych charakterach i pasjach mogą znaleźć coś dla siebie. To była wina firmy ochroniarskiej, na którą my, organizatorzy, nie mieliśmy wpływu. Poruszyliśmy tę sprawę z właścicielami, przekazaliśmy informacje, które spływały m.in. na moją skrzynkę mailową. Mam nadzieję, że w tym roku unikniemy podobnej sytuacji, co zostało mi obiecane przez firmę ochroniarską. Nasza współpraca będzie opierać się na trochę innych zasadach. Oczywiście jako, że jest to impreza masowa, istnieje wymóg sprawdzania osób wchodzących na teren, natomiast ja się absolutnie nie zgadzam na prowokacyjne zachowanie ochrony. Co do alkoholu nie było go, nie ma i nie będzie. Pomijając sponsorów takich jak browary czy kwestia finansowania KULturaliów doczeka się jakichś nowych działań, zmian? Kwestia sponsoringu jest trudną kwestią na KUL-u. W tym roku nie zajmowali się nią członkowie USS-u tylko firma zewnętrzna. Oferta, którą proponujemy, nie jest gorsza od ofert innych uczelni. Pomimo, że nie mamy sponsora piwnego, który oczywiście ciągnie za sobą innych sponsorów, jest nadzieja, że wszystko się uda i zdobędziemy fundusze. Które punkty programu KULturaliów mógłbyś szczególnie polecić? Na pewno Open Stage, jest atrakcyjny zarówno dla uczestników, jak i odbiorców, zawsze pojawia się jakaś gwiazda. Fajnym wydarzeniem będzie pokaz teatru ogni. Wezmą w nim udział uczestnicy Lubelskiej Konwencji Żonglerskiej, która odbędzie się od piątku do niedzieli na Poczekajce. Żonglerze zaplanowali dla nas Fire Stage, który powinien być naprawdę ciekawy, oraz otwarte warsztaty. Wyjątkowy będzie na pewno koncert Teatru ITP, przez dziesięć lat zespół pokazał, że ma wiele do zaoferowania. Zapraszam także na Alterfest i przegląd teatrów z udziałem grup z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, no i oczywiście koncert, którego chyba nie trzeba reklamować. Czy, podobnie jak w tamtym roku, także na Majdanku możemy się spodziewać KULturaliowych atrakcji? Tak, w tym roku na Majdanku organizujemy dwudniową imprezę. Legia Akademicka proponuje międzyuczelniany turniej militarny, oprócz tego jest także nasz autorski projekt kino samochodowe. Ponieważ jest tam bardzo duży teren, mamy miejsce na profesjonalne wyświetlanie filmów. A co zostanie pokazane o tym zadecyduje Koło Kulturoznawców, z tego co wiem, będą to dwie nowe produkcje. To jedyna biletowana impreza, ale jej koszt jest raczej symboliczny, także zapraszam wszystkich zmotoryzowanych i nie zmotoryzowanych. W zeszłym roku podczas koncertu plenerowego doszło do nieprzyjemnych scysji ochroniarze przeszukiwali studentów w poszukiwaniu alkoholu, sami prowokowali agresywne zachowanie. Czy podjęto jakieś działania, aby ta sytuacja się nie powtórzyła? 10 fot. R. Grablewski

11 Tabletka szczęścia KULTURA Za s t a n a w i a l i ś c i e s i ę, j a k t o j e s t b y ć i d e a l n ą w e r s j ą s i e b i e? p y t a b o h a t e r f i l m u Je s t e m Bo g i e m. Gd y b y t a k p o j a w i ł a s i ę s z a n s a n a z m i a n ę s w o j e g o ż y c i a d z i ę k i n o w e m u s p e c y f i k o w i, k t ó r y s p r a w i a, ż e n a s z m ó z g p r a c u j e n a n a j w y ż s z y c h o b r o t a c h? Na j i n t e l i g e n t n i e j s i l u d z i e n a ś w i e c i e w y p a d a l i b y p r z y t y m p r z e c i ę t n i e. Na u k a d o w o l n e g o z j ę z y k ó w z a j ę ł a b y k i l k a g o d z i n, g r y n a pianinie t r z y d n i, a k a ż d ą d z i e d z i n ę w i e d z y o d e k o n o m i i p o m e d y c y n ę c h ł o n ę l i b y ś c i e j a k g ą b k a. Ku s z ą c e, p r a w d a? Edward Morra (Bradley Cooper) jest na dnie. Stara się pisać książki, co niestety nie idzie mu najlepiej. Dnie spędza w barach, wena nie chce przyjść, dziewczyna oznajmia, że odchodzi tak wygląda życie Eddiego. Wszystko się zmienia, gdy wpada mu w ręce nowy lek, teoretycznie całkowicie bezpieczny. NZT, bo tak się nazywa tabletka, potrafi pobudzić neurony w mózgu i uruchomić cały jego potencjał. Eddie przekonuje się, że dzięki jednej pigułce dziennie jego możliwości stają się nieograniczone. Kończy pisać książkę w 4 dni, w ciągu kolejnych 10 zarabia na giełdzie 2,5 mln dolarów. Pracę oferuje mu właściciel jednej z największych firm na świecie Carl Van Loon (Robert DeNiro). Gdy wszystko układa się wspaniale, Eddie odkrywa, że zażywanie NZT ma skutki uboczne i nie jest to bezpieczny lek, lecz narkotyk. Jestem Bogiem, w reżyserii Neila Burgera, dotyka tematu dążenia do osiągnięcia czegoś znaczącego w życiu. Wybicie się ponad przeciętność nie jest łatwym wyzwaniem. Wymaga to mieszanki kilku elementów: geniuszu, talentu, szczęścia, sprytu, ciężkiej pracy, wytrwałości. Jednak, jak wiadomo, nie zawsze posiada się je wszystkie jednocześnie. Każdy za to marzy o wspaniałym życiu. Gdyby więc pojawiła się łatwa i szybka droga do realizacji wszystkich pragnień, obarczona jednak pewnym ryzykiem, to wątpię, aby ktoś z was oparł się pokusie. Jednak może pojawić się dylemat do czego wykorzystać niezwykłe zdolności? Dla własnego zysku czy może postarać się chociaż w niewielkim stopniu zmienić świat na lepsze? Niestety tego typu pytań twórcy Jestem Bogiem nie postanowili sobie zadać. Otarli się jedynie o taką problematykę. Zamiast na moralne dylematy i refleksyjny wydźwięk filmu postawiono na wartką akcję ozdobioną ciekawymi ujęciami, historie z dawką intrygi i przyzwoite aktorstwo Bradleya Coopera. W ogólnym rozrachunku Jestem Bogiem wypada nienajgorzej. Ciężko jednak usprawiedliwić połowiczne wykorzystanie intrygującego pomysłu na fabułę. Po seansie Jestem Bogiem warto więc sięgnąć po książkę Alana Glynna Dawka geniuszu, z której zaczerpnięto pomysł na film. Dawid Janocha 11 materiały promocyjne

LUBLIN 21 marca 2010. Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki

LUBLIN 21 marca 2010. Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki LUBLIN 21 marca 2010 Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki W NUMERZE: STUDENT 4 Miejsca i instytucje na KUL-u, których jeszcze nie znacie Agencja Fotograficzna Terra 5 I m from Erasmus 7 Student u lekarza

Bardziej szczegółowo

LUBLIN 16 grudnia 2010. Spotkanie opłatkowe IDiKS

LUBLIN 16 grudnia 2010. Spotkanie opłatkowe IDiKS LUBLIN 16 grudnia 2010 Spotkanie opłatkowe IDiKS W NUMERZE: STUDENT 4 Alfabet Erasmusa Edyty Kowalczyk 5 Global Communication Association 6 Papier, nożyczki, ksero 7 Warto wiedzieć! TEMAT NUMERU 8 Student

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl DODATEK SPECJALNY 01/2009 POLSKA DROGA DO EURO Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego październik

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka

Przedsiębiorczość akademicka ISSN 1730-5152 / Numer 3[91] / styczeń 2011 / Rok XII TEMAT NUMERU Przedsiębiorczość akademicka Programy na udany Startup strona 4 Wywiady z młodymi przedsiębiorcami strona 6 STYCZEŃ 2011 Repertuar 7.01

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str.

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str. MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161 Rozkład jazdy profesorów II SPORT Kto został najpopularniejszym sportowcem WSB str.22 IMPREZA Gdzie wyjść w Poznaniu str.19 KONKURS Do

Bardziej szczegółowo

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s.

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s. Hazard Studenci obstawiają s. 16 Stypendia Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 ISSN 1234-5482 miesięcznik styczeń 2008 Inżynier z kulturą Popraw swój savoir-vivre s. 4 Każdy inny wszyscy równi Kraków kolejnym

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (36), grudzień 2005 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB

Nr 7 (36), grudzień 2005 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 7 (36), grudzień 2005 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Wstępniak Już niedługo koniec roku. Człowiek ma taka naturę, że gdy kończy się pewien okres, górę bierze tendencja do podsumowywania i na potęgę

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ AKTYWNIE. Sprawdź jak możesz realizować swoje pasje. CZY przyciągną studentów? Historia Prawdziwa. Closterkeller. www.presik.xt.

STUDIUJ AKTYWNIE. Sprawdź jak możesz realizować swoje pasje. CZY przyciągną studentów? Historia Prawdziwa. Closterkeller. www.presik.xt. Magazyn bezpłatny (nr 27) Październik 2010 ISSN 1895 9458 Presik www.presik.xt.pl Magazyn studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego STUDIUJ AKTYWNIE Sprawdź jak możesz realizować swoje pasje NOWE INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Walentynki Sport Wzory mikroekonomia, statystyka, matematyka Wstępniak Jestem zaszczycona tym, że mogę Was, Drodzy Czytelnicy, powitać w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3

Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3 Można żyć w brzydkiej przestrzeni i być szczęśliwym - rozmowa z Filipem Springerem - s. 3 Cały ten Maks, czyli rzecz o nadludziach, burdelach i gotowaniu kiełbasy - s. 5 5 pytań do Marty Kępy - s. 9 Stylu

Bardziej szczegółowo

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku Szanowni Państwo Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku na rok coraz większe uznanie. Jak pokazały poprzednie edycje zapotrzebowanie na tego

Bardziej szczegółowo

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna:

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna: W numerze Drodzy studenci! Wracamy do Was po sesji mam nadzieję, że widzimy się w gronie nie mniejszym niż w zeszłym semestrze Na sam początek wspaniała wiadomość: otrzymaliśmy numer ISSN! ISSN to Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę UCZELNIA Centrum Sztuki Mościce zaprasza na spotkanie z cyklu ZA HORYZONT DOMU - COLOR CUBANO, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-9302. Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej. Najlepszy przewodnik po JUWENALIACH s.11 Odtwarzacze MP3 do wygrania!

ISSN 1732-9302. Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej. Najlepszy przewodnik po JUWENALIACH s.11 Odtwarzacze MP3 do wygrania! ISSN 1732-9302 Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER 41 MAJ 2008 Najlepszy przewodnik po JUWENALIACH s.11 Odtwarzacze MP3 do wygrania! + STUDENCI 3. Cemex konkurs Case Study

Bardziej szczegółowo

Nr 281, wrzesień 2009, miesięcznik. wsparcie, konsultacje i warsztaty. Patronat obejmują muzyczne media, najlepsi mieli szansę zaistnieć

Nr 281, wrzesień 2009, miesięcznik. wsparcie, konsultacje i warsztaty. Patronat obejmują muzyczne media, najlepsi mieli szansę zaistnieć Nr 281, wrzesień 2009, miesięcznik aveciarz@gmail.com 022-402-25-51 www.aveciarz.pl ISSN 1896-2173 IV ROCKOWISKO Nielegalni Tej imprezy nie można przegapić! Cała młoda rockowa Białołęka spotka się 3 i

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1 za......grasz? 1 Dzień dobry, Przed Wami nietypowe wydanie BIS AGH, ponieważ tylko w wersji online. Specjalnie stworzyliśmy też dla Was wydanie na tablety i smartphone. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób

Bardziej szczegółowo

Re d a k t o r n a c z e l n y : Katarzyna Dolata, Za s t ę p c y r e d a k t o r a n a c z e l n e g o : Anna Stępczak, Ilona Świeczkiewicz

Re d a k t o r n a c z e l n y : Katarzyna Dolata, Za s t ę p c y r e d a k t o r a n a c z e l n e g o : Anna Stępczak, Ilona Świeczkiewicz witajcie 3 Zbliżają się upragnione, długo oczekiwane wakacje. Najpierw trzeba, jednak przetrwać sesję Spokojnie damy radę! Pamiętajcie, żeby zaopatrzyć się w zapas kawy i czekolady. Zainteresowani programem

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Studenckie UPH. Numer 63 (1/2012)

Czasopismo Studenckie UPH. Numer 63 (1/2012) Czasopismo Studenckie UPH Numer 63 (1/2012) OD REDAKCJI Czasopismo Uczelniane Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Ukazuje sie przy Uczelnianym Ośrodku Kultury Redaguje kolegium: Maria

Bardziej szczegółowo

Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży

Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży Raport portalu KulturaOnline.pl Spis treści 1 Rynek agencji eventowych - potrafilibyśmy dogonić Zachód, gdyby

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo