wrzesień październik 134/2011 Przyszłość Zielonej Energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wrzesień październik 134/2011 Przyszłość Zielonej Energii www.ingmina.pl"

Transkrypt

1 wrzesień październik 134/2011 Przyszłość Zielonej Energii I

2 Nowoczesne êród o energii Paliwo alternatywne z odpadów > Zapraszamy na Targi POLEKO , pawilon 5 stoisko 21! REMONDIS Êwiadczy us ugi dla ponad 20 mln mieszkaƒców w 25 krajach Êwiata. Dysponuje siecià 500 w asnych instalacji, zatrudnia pracowników. Rocznie REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje w przybli eniu 25 milionów ton surowców. REMONDIS w Polsce dzia a ju od 1992 roku! Obecnie posiada oddzia y w 35 miastach na terenie ca ego kraju oraz sieç 20 instalacji do sortowania odpadów komunalnych, opakowaniowych, elektrorecyklingu i produkcji paliwa alternatywnego. W Polsce przedsi biorstwo REMONDIS jest liderem produkcji wysokiej jakoêci paliwa alternatywnego. Paliwa marki REMONDIS to: bezpieczeƒstwo i ekologia alternatywa dla sk adowania nowoczesne technologie wysoka jakoêç produktu gwarancja sta ych dostaw wspó praca z sektorem samorzàdowym i przemys owym JesteÊ zainteresowany ofertà? Zadzwoƒ! REMONDIS Sp. z o.o., Centrala Grupy Zarzàd, ul. Zawodzie 16, PL Warszawa tel.: + 48 (0) 22 / , 48 (0) 22 / , fax: + 48 (0) 22 / II

3 W numerze: Przez 13 miesięcy zebraliśmy ponad 230 dobrych przykładów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w polskich gminach. Wybraliśmy 21 Liderzy Zielonej Energii 2 Odnawialnymi źródłami energii zainteresowaliśmy się 15 lat temu W tym jest przyszłość 4 Opłaca się zatrudnienie w urzędzie pasjonata odnawialnych źródeł energii Pasja do nowej energii 5 O fotowoltaicznym, ekoinowacyjnym oświetleniu dla gmin rozmawiamy z Jerzym Dominikiem, właścicielem fi rmy JD Inżynieria Ruchu Światło przyszłości dla polskich gmin 6 Wspieramy energię odnawialną w Polsce 11 Dobre przykłady klimatu dla klimatu 14 Policz do siedmiu 24 Trzeba wiedzieć, do których drzwi pukać - uważa jeden z Euroliderów Drzwi do Europy 25 Konferencja RENEXPO Poland 2011 odniosła sukces Każdy znalazł coś dla siebie 26 Czy kolektory słoneczne mogą poprawić rentowność krytej pływalni? 27 Szanowni Państwo! Konkurs Lider Zielonej Energii, organizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach projektu Nasza Gmina Chroni Klimat został rozstrzygnięty. W trakcie trwającego 12 miesięcy konkursu zbieraliśmy przykłady dobrych praktyk wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polskich gminach, gdzie inicjatywa i zaangażowanie lokalnego samorządu były znaczące i godne naśladowania. Spośród 240 dobrych praktyk, zgodnie z regulaminem naszego konkursu wybranych zostało dwudziestu laureatów i jeden dodatkowy laureat, gdzie wnioskodawcą nie była gmina lecz zakład gospodarki komunalnej. W obecnym wydaniu Gminy prezentujemy zatem zwycięskie gminy i zrealizowane na ich terenie dobre praktyki wykorzystania OZE. Gminy te, na ręce swoich włodarzy, otrzymały nagrody kryształowe statuetki Lidera Zielonej Energii. Wszystkim gminom gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju dobrych praktyk podejmowania kolejnych przedsięwzięć wykorzystania darmowej, zielonej energii! Na łamach bieżącego wydania Gminy Państwa uwadze polecamy również dwie rozmowy z ekspertami energetyki odnawialnej Adamem SŁA- WIŃSKIM z fi rmy Inżynieria Ruchu nt. możliwości wykorzystania energii słonecznej na potrzeby oświetleniowe miejsc publicznych w gminach, oraz Panem Markiem SCHINKE, który w nawiązaniu do organizowanych w tym okresie Targów Energii Odnawialnej RENEXPO Poland całościowo przedstawia sytuację w polskiej ekoenergetyce. Wszyscy eksperci są zgodni, że to właśnie w tej, najmniej rozwiniętej w naszym kraju dziedzinie OZE, są największe rezerwy, zwłaszcza że nie brakuje, zwłaszcza w sąsiednich Niemczech, znakomitych przykładów wykorzystania istniejącego potencjału. Mamy nadzieję, że zrealizowany przez Fundację w ciągu ostatniego roku projekty: Nasza Gmina Chroni Klimat, konkurs Lider Zielonej Energii, jak również wydawane przez Fundację biuletyny Eko-Gmina Zielona Energia pomogły zainteresowanym samorządowcom w podejmowaniu właściwych decyzji na rzecz wspierania rozwoju OZE a pozyskane informacje i zdobyta wiedza zaowocują również w przyszłości aby gospodarka w polskich gminach, w szczególności sposoby pozyskiwania energii, były coraz bardziej przyjazne środowisku i metodą, chociażby małych kroczków, przyczyniały się do ochrony naszego klimatu. Rezultaty naszego projektu zawarte zostały w przygotowanym przez nad Vademecum CD Jakie OZE w gminie?, zawierającym przewodnik po energetyce odnawialnej, dobre praktyki wykorzystania OZE i przydatne materiały. Wszelkie informacje dostępne są na stornie poświęconej projektowi Nasza Gmina Chroni Klimat. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięskim gminom i życzymy polskim samorządom, aby dobrych przykładów wykorzystania zielonej energii było w polskich gminach coraz więcej! Mikołaj Niedek Redaktor Naczelny czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych Partner GMINY WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut, ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , , Redaktor naczelny Mikołaj Niedek, Redaktor odpowiedzialny Wojciech Koczanowicz Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta, Klaudia Sanetra Urszula Ciołeszyńska, Krzysztof Malinowski Biuro Wydawnictw Informacyjnych: Dyrektor Katarzyna Iwaniuk, Anita Pawelec koordynator komunikacji internetowej, Krzysztof Jaszczuk marketing, Przemysław Rogucki marketing, reklama, e.mail: Współpraca Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej i eksperci ISSN

4 Przez 13 miesięcy zebraliśmy ponad 230 dobrych przykładów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w polskich gminach. Wybraliśmy 21 Liderzy Zielonej Energii Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Lider Zielonej Energii odbyło się w trakcie konferencji Fundacji Promocji Gmin Polskich podsumowującej realizację projektu Nasza Gmina Chroni Klimat, która odbyła się 27 października 2011 r. w trakcie Targów Energetyki Odnawialnej RENEXPO Poland w EXPO XXI w Warszawie. W ciągu 13 m-cy zbieraliśmy dobre przykłady wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w polskich gminach, których zidentyfikowano ponad 230. Spośród otrzymanych zgłoszeń opisów dobrych praktyk wybraliśmy 21 gmin. Zwycięzcom Konkursu zostały wręczone, przez Klaudię Sanetrę-Reut Dyrektora Europejskiej Wszechnicy Samorządowej, kryształowe statuetki Lidera Zielonej Energii. Na konferencji wygłoszone zostały cztery prezentacje Mikołaja Niedka, który podsumował realizację projektu i konkursu, Katarzyny Sobótki-Demianowskiej, pt. Potencjał odnawialnych źródeł energii w polskich gminach możliwości, wyzwania, zagrożenia ; Włodzimierza Pomiernego Rola samorządów gminnych we wspieraniu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz Adam Sławińskiego i Piotra Tomczuka Zastosowania ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oświetleniowe gminy. Nagrodą była statuetka Lidera Zielonej Energii. Szczególnie ta ostatnia prezentacja, wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, których było ponad pięćdziesięciu. Po części wykładowej nastąpiło wręczenie statuetek gminom laureatom konkursu na ręce wójtów i burmistrzów. Trzy gminy Janów Podlaski, Przechlewo i Płońsk otrzymały również wyróżnienia za najlepsze wyniki w głosowaniu internetowym na dobre praktyki wykorzystania OZE, przeprowadzone w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Patronat medialny nad konkursem objął również Portal Samorządowy. Przypomnijmy główne cele konkursu: identyfi kowanie dobrych przykładów przedsięwzięć ekoenergetycznych w gminach w zakresie aktywnego wspierania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; upowszechnienie i promocja w środowiskach samorządowych przykładów dobrych praktyk przedsięwzięć ekorozwojowych w dziedzinie gospodarki energetycznej; uhonorowanie najlepszych przykładów wspierania przez samorząd gminny przedsięwzięć ekoenergetycznych; pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych przedsię- Wypowiada się Andrzej Pietrasik, Burmistrz Płońska jednego z laureatów konkursu. 2

5 Wypowiada się Prezes Fundacji Adolf Reut. Uczestnicy konferencji. wzięć proekologicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej; kreowanie pozytywnego wizerunku gmin zwycięzców Konkursu jako przykładów właściwego wykorzystywania potencjału energii odnawialnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego; zachęcanie samorządów do partnerskiej aktywności proekologicznej na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zgłaszane do Konkursu opisy dobrych przykładów przedsięwzięć ekoenergetycznych były zrealizowane na terenie gminy w przeciągu ostatnich pięciu lat, a w ich powstaniu samorząd lokalny odegrał istotną rolę. W zgłaszanych opisach punktowane były w szczególności opisy przygotowane przez więcej niż jeden podmiot lokalny oraz przykłady współpracy międzysektorowej i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów ekologicznych, w tym przedsiębiorczość społeczna oraz tworzenie zielonych miejsc pracy. Oceną i weryfi kacją przykładów dobrych praktyk zajmował się zespół ekspertów Europejskiej Wszechnicy Samorządowej FPGP komórki ekspercko-edukacyjnej Fundacji oraz przedstawiciele Serwisu Samorządowego PAP. Szczegóły na Pierwszy portal branżowy OZE Twoje źródło informacji 3

6 Odnawialnymi źródłami energii zainteresowaliśmy się 15 lat temu W tym jest przyszłość To ekonomia zmusiła samorządowców do szukania alternatywnych źródeł energii - mówi Andrzej Żmuda- Trzebiatowski, wójt gminy Przechlewo Wykorzystanie w gminie odnawialnych źródeł energii oznacza zupełny brak zmartwień, czy pojawiają się również problemy? Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, wójt gminy Przechlewo: Kotłownia centralna w Przechlewie opalana jest słomą, co znacznie ogranicza emisją zanieczyszczeń. Problemem może być jednak rosnąca cena surowca, która teraz wynosi około 190 zł za tonę. W naszej gminie działa w tej branży duża fi rma, która zazwyczaj wygrywa przetargi na dostawę. Pojawiają się też obawy, czy nie zabraknie nam surowca. Już teraz eksploatujemy z sąsiednim Człuchowem te same pola. Odnawialnymi źródłami energii zainteresowaliśmy się 15 lat temu, ale obecnie zielona energia staje się modna i myśli o niej coraz więcej samorządów. Czy są potrzebne ułatwienia, żeby samorządy chętniej sięgały po zieloną energię? Cała ta urzędnicza procedura jest do przejścia, jeżeli komuś zależy na inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń trwa 2-3 lata, ale przedsięwzięcia te sprzyjają środowisku, więc opłaca się być cierpliwym. Ponadto samorządy mają narzędzia, by zawczasu stworzyć inwestorom sprzyjające warunki już na etapie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego należy takie inwestycje przewidzieć. Gmina potem na tym zarabia. Opłaca się stawiać na zieloną energię? Oczywiście, że się opłaca, bo nic innego nam nie zostało musimy dbać o środowisko. Pomorze jest naprawdę przepiękne lasy, jeziora, rzeki to wszystko zasługuje na ochronę. Jako samorządowcy powinniśmy też pomóc rządowi sprostać unijnym wymogom ograniczenia emisji dwutlenku węgla, żeby Polska nie musiała płacić kar umownych. W Przechlewie funkcjonuje kotłownia opalana słomą, działają biogazownie rolnicze, a ostatnio postawili Państwo na kolektory słoneczne i lampy hybrydowe. Coś jeszcze jest w planach? Na razie zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu Słoneczna energia odnawialna dla gminy Przechlewo, w ramach którego zainstalowaliśmy 107 kolektorów słonecznych oraz pięć lamp hybrydowych. Mieszkańcy pytają już o kolejne. Jeżeli zarząd woj. pomorskiego przeznaczy środki na energię odnawialną, chcielibyśmy przeprowadzić drugi etap tego przedsięwzięcia. Marzą nam się też solary na takich obiektach jak OSiR, ale po wykorzystaniu na ten cel funduszy unijnych przez pięć lat nie moglibyśmy zarabiać na działalności ośrodka. 15 lat temu takie eko-inwestycje to było novum. Nie było protestów ze strony mieszkańców? Do Przechlewa przyjeżdżają ludzie z pytaniem, w jaki sposób udało nam się te inwestycje bezkonfl iktowo przeprowadzić. Niedawno odwiedził nas w tej sprawie doradca ministra rolnictwa. Jak to jest, że u nas nie protestowano? Najważniejsza jest logistyka, czyli przewożenie tego surowca, jego przeróbka i utylizacja tego, co zostanie. Sam mam obawy związane jedynie z farmami wiatrowymi. Nie tyle chodzi o oddziaływanie na organizm człowieka czy na ptaki, co o zachwianie krajobrazu. Być może dlatego, że mieszkam na terenie gminy o 60 proc. zalesieniu. Z dużą pasją mówi Pan o inwestycjach w odnawialne źródła energii? To jest priorytet? Obowiązkiem wójta jest zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, ale inwestowanie w odnawialne źródła energii to myślenie przyszłościowe. Kolektory słoneczne dobrze się sprawdzają w naszych warunkach a są jeszcze trochę za drogie jak na polską kieszeń. Jeżeli samorząd może fi nansowo wspomóc mieszkańców zainteresowanych zieloną energią dla swojego gospodarstwa, to dlaczego nie? Korzystając z pieniędzy z programów operacyjnych, płacimy proc. wartości, więc dostajemy te urządzenia częściowo w prezencie. Dzięki temu szybciej zwraca się ich koszt. Wszystko przeliczam. To właśnie ekonomia zmusiła samorządowców do szukania alternatywnych źródeł energii. W tym jest przyszłość. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Anna Banasik 4

7 Opłaca się zatrudnienie w urzędzie pasjonata odnawialnych źródeł energii Pasja do nowej energii Odpowiednie źródło energii przy odpowiednim poziomie wsparcia opłaca się pod względem ekonomicznym - mówi Katarzyna Sobótka- Demianowska z Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Czy są potrzebne jakieś zmiany np. w prawie, żeby samorządy chętniej sięgały po zieloną energię? Katarzyna Sobótka-Demianowska, ekspert z Mazowieckiej Agencji Energetycznej: Samorządowe inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) tak naprawdę nie zależą od ułatwień prawnych czy proceduralnych, tylko od pasji osób zaangażowanych w tego rodzaju przedsięwzięcia. Oczywiście ważny jest też system wsparcia, fundusze dotacyjne, ale żeby na terenie gminy powstała inwestycja wykorzystująca zieloną energię, w urzędzie musi być zatrudniony pasjonat, który taki projekt poprowadzi. Te samorządy, które już postawiły na OZE, potwierdzają, że mają dobrych specjalistów. Często wystarczy jedna osoba, która się tym interesuje, pyta jakie są możliwości dofinansowania, bo wie, że z wykorzystania OZE płyną korzyści dla mieszkańców i samorządu. Opłaca się zatrudnić takiego pasjonata? Zdecydowanie tak, a korzyści można rozpatrywać w dwóch aspektach: ekonomicznym i społecznym. Jeden z wójtów powiedział mi, że taka osoba zarabia na siebie i koszt jej zatrudnienia zwraca się pięciokrotnie dzięki projektom, które realizuje. Odpowiednie źródło energii przy odpowiednim poziomie wsparcia opłaca się pod względem ekonomicznym. Do tego dochodzą również kwestie społeczne lepszy wizerunek wójta, który ściąga inwestorów, tworzy nowe miejsca pracy, jest zainteresowany mieszkańcami, którzy czują, że mają dobrego gospodarza. W Polsce udział energii z odnawialnych źródeł wynosi około 9 proc. Jak Pani ocenia wkład i zaangażowanie samorządów w tego rodzaju przedsięwzięcia? Różnie. Są pasjonaci, jak gmina Kisielice, która spośród mniejszych gmin jest dla mnie wzorem inwestowania w odnawialne źródła energii. Ale jest też grupa ludzi, która jest niereformowalna. Mazowiecka Agencja Energetyczna wysłała w zeszłym roku do wszystkich gmin w województwie pisma z informacją, że można korzystać z usług agencji, która udziela porad, konsultacji, może stworzyć gminie plan zaopatrzenia w energię. Tylko 15 proc. jst było zainteresowanych. A posiadanie takich planów to przecież ustawowy obowiązek, z tym że nie określono do kiedy trzeba go spełnić i nie ma określonych sankcji. Program Biogazownia w każdej gminie jest realny? Proszę nie traktować tego aż tak dosłownie. Nie każda gmina ma potencjał do tego, żeby zlokalizować u siebie biogazownię może nie mieć potrzebnego substratu lub jego transport może być nieopłacalny. Ideą tego programu jest to, żeby łącznie w Polsce było 2 tys. biogazowi do roku 2020 r. Jest to wysoka poprzeczka, ale jeżeli powstanie 200 biogazowni, to i tak będzie duży sukces. Zadaniem gmin jest stworzenie warunków dla inwestorów, ale problemem jest obecnie słaby system wsparcia. System certyfikatów kończy się za kilka lat i nie ma żadnej informacji co dalej. A inwestor chce to wiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Anna Banasik reo.pl to portal poświęcony najważniejszym aspektom energii odnawialnej promujemy wiedzę na temat OZE i ochrony środowiska codziennie dostarczamy naszym czytelnikom aktualne informacje 5

8 O fotowoltaicznym, ekoinowacyjnym oświetleniu dla gmin rozmawiamy z Jerzym Dominikiem, właścicielem fi rmy JD Inżynieria Ruchu Światło przyszłości dla polskich gmin Zacznijmy od początku. Proszę przybliżyć czytelnikom początki powstania firmy i jej historię. Firma weszła na rynek oznakowania drogowego w 1984 roku. To rynek dość specyfi czny i jak się wówczas wielu wydawało niedający zbytniego pola do inwencji, perspektyw rozwoju. Tymczasem nasza fi rma od dnia założenia funkcjonuje nieprzerwanie i ma się dobrze. Wciąż też utrzymujemy ten sam profi l działalności: drogownictwo, oznakowanie dróg, produkcja, montaż, konserwacja znaków drogowych, znaków aktywnych. Pierwsze wykonywane przez nas zlecenia, to projekty organizacji ruchu na parkingach strzeżonych w Warszawie, rozmieszczenie stanowisk postojowych, dróg manewrowych, ekonomika wykorzystania terenu. Pierwsza praca w terenie to organizacja ruchu, ł/łącznie z wyznaczeniem stanowisk postojowych/ na giełdzie samochodowej na Bemowie. Pierwsze zadania eksploatacyjne utrzymanie oznakowania ulic na terenie Zielonki, Kobyłki i Marek, a następnie Ząbek, Wołomina, Raszyna, Nieporętu, Legionowa, Sulejówka, Wesołej. Pierwsze wykonywane znaki to renowacja wycofywanych z ulic Warszawy starych znaków,/piaskowanie, malowanie farbami ftalowymi./. A pierwszy większy kontrakt? W1987 r. dla Warszawy wykonaliśmy serię renowacji znaków. Potem były pierwsze znaki odblaskowe wykonywane z zakupionych gotowych,/wydrukowanych/lic folii odblaskowej. Od roku 1987 fi rma stopniowo przestawiła się przede wszystkim na produkcję. Po wdrożeniu nowoczesnych technologii: sitodruku, aplikacji, wytłoczeń mechanicznych, wzrosła ilość dostaw znaków odblaskowych dla Warszawy, wykonywanych samodzielnie. Od 1992 r. fi rma jest jednym z głównych dostawców znaków dla stolicy. Nastąpiło również rozszerzenie dostaw na teren całej Polski. Dostarczyliśmy odblaskowe tablice z nazwami ulic dla Częstochowy, wymienialiśmy oznakowanie drogowskazowe w rejonie Kutna, w rejonach Warszawy, na trasach wylotowychach w kierunku Krakowa i Katowic, na drogach krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zajmujemy się również utrzymaniem oznakowania aktywnego i pionowego na drogach krajowych będących w administracji dyrekcji tego oddziału. Współuczestniczyliśmy w realizacji i konserwacji elementów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie (wykonanie ok. 80 tys. elementów MSI). Ten katalog jest oczywiście znacznie dłuższy i z każdym rokiem przybywa w nim nowych pozycji. Zawsze przypomina Pan, że innowacja i rozwój są wpisane w działanie firmy? Taką mamy strategię działania. Główny nacisk kładziemy na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Poszczycić możemy się m.in. tym, że jako pierwsi na rynku polskim w 1993 roku wprowadziliśmy do sprzedaży pełny asortyment znaków o podwójnie zagiętych narożach na całym obwodzie (bez osłabiających nacięć i przewężeń). Obecnie to standard na polskich drogach. Od roku 2000 rozpoczęliśmy produkcję oznakowania aktywnego, konstruowanego na bazie diod elektrolumminescencyjnych LED (ang. Light Emitting Diode). Stopniowo rozszerzamy naszą ofertę handlową o takie elementy jak znaki zmiennej treści, oznakowanie sterowane drogą radiową, programowalne tablice diodowe posiadające możliwość wyświetlania informacji w sposób dynamiczny, tablice z czujnikiem radarowym, informacyjne tablice z folii fl uorescencyjnej z ostrzegawczymi lampami diodowymi czy tablice ostrzegawcze stosowane przy robotach drogowych. Najnowsza produkcja to? Znaki aktywne i uniwersalny system oświetleniowy bazujące na energii płynącej ze źródeł odnawialnych (zasilane z baterii słonecznych i generatorów). Układy do zastosowania zarówno w drogownictwie, jak i przy oświetleniu elementów infrastruktury miejskiej czy wiejskiej. Skąd pomysł na tego rodzaju rozwiązania? Nasza przygoda ze znakami aktywnymi, czyli wyposażonymi w diody elektroluminescencyjne zaczęła się w 2002 roku. Jako pierwsza firma w Polsce zaczęliśmy produkcję znaków wyposażonych w diody LED, które od samego początku były tak konstruowane, by można było zasilać je z energii słonecznej. Do zasilania używaliśmy paneli fotowoltaicznych, popularnie nazywanych bateriami słonecznymi. Przygotowywaliśmy się do tworzenia systemów oświetleniowych. Tradycyjne systemy to lampy wbudowane w znaki wiszące nad jezdnią nad przejściem dla pieszych. W kaseton znaku wbudowana jest lampa oświetlająca z góry przejście dla pieszych zasilana z sieci energetycznej. To się zmieniło w 2004 r., kiedy to na trasie pod Grójcem, po raz pierwszy w Polsce, zamontowaliśmy układ, w którym lampy oświetlające były zasilane z baterii słonecznych. Krokiem milowym na tej drodze jest powstanie Solarnego Systemu Oświetlania Dróg, który wprowadziliśmy w 2007 roku. Charakteryzuje się m.in. zupełnie innym podejściem do sposobu oświetlenia dróg i przejść. Czyli jakim? Tradycyjny sposób oświetlenia tych miejsc polega na tym, że lampa umieszczona u góry, przykładowo nad przejściem dla pieszych, świeci w dół i oświetla praktycznie drogę, a nie sylwetkę na przejściu. My, z naszym nowatorskim systemem oświetlania sprawiamy, że przechodzący przez ulicę jest oświetlany, jak aktor jest na scenie. Nie oświetlamy drogi, tylko pieszego na drodze. Technicznie wygląda to tak, że źródło światła nie znajduje się nad jezdnią, 6

9 a jest ustawione na oddzielnych latarniach, które świecą pod kątem sprzed przejścia dla pieszych. Cześć tego światła odbijała się od sylwetki pieszego w stronę nadjeżdżającego pojazdu, co powoduje, że jest ona znakomicie wyodrębniona z ciemnego tła. Od początku staraliśmy się, by to rozwiązanie było maksymalnie uniwersalne. M.in. w 2009 roku przeprowadziliśmy gruntowną modyfikację tego systemu. Na początku bazowaliśmy na oprawach produkowanych przez inne fi rmy i wyposażaliśmy je w nasze wkłady diodowe. Korzystaliśmy też z latarni produkowanych przez inne fi rmy. Natomiast po modyfi kacji dopracowaliśmy się własnej autorskiej oprawy, która jest na wskroś uniwersalna. Dorobiliśmy się również własnego designu konstrukcji, która nosi oprawę i panele fotowoltaiczne. Polscy projektanci wzornictwa przemysłowego znakomicie wywiązali się z zadania nadając atrakcyjną formę grafi czną tych urządzeń. W pierwszej edycji systemu w komplecie były dwie latarnie i system zasilający, składający się z baterii, które stały poza drogą. W tej chwili mamy dwie latarnie, z których każda ma swoje zasilanie, czyli tak naprawdę dwa niezależne układy, które w razie potrzeby współpracują ze sobą w zależności od tego, co oświetlamy. Przy klasycznym przejściu dla pieszych potrzebne są dwie niezależne oprawy oświetleniowe. Mogą mieć one, w zależności od potrzeb, różną długość, a tym samym różną ilość diod i różną moc świecenia. Mogą być w różny sposób mocowane, co pozwala na świecenie z góry w dół, pod kątem, oświetlanie płaszczyzn pionowych typu reklamy, budynki, tablice drogowskazowe. Podstawowa, najbardziej klasyczna oprawa, którą montujemy na drogach jest zasilana z dwóch paneli fotowoltaicznych i generatora wiatrowego. Mamy opracowany cały typoszereg słupów posiadających od jednej do sześciu baterii słonecznych i od jednego do dwóch generatorów wiatrowych. Zamierzacie rozszerzyć swoją działalności na inne oświetlenie, niż tylko drogowe? Wymyślając możliwości zastosowania nowego systemu oświetlania już dawno wyszliśmy poza drogownictwo. Nasze rozwiązania świetnie sprawdzają się również w oświetleniu małej infrastruktury miejskiej. Oświetlaliśmy place zabaw dla dzieci, boisko siatkówki, plac przed strażą pożarną, ostatnio oświetlamy nawet wejście do portu jachtowego przy Pensjonacie Janus w miejscowości Ruciane Nida na Mazurach. Poza uniwersalnością samej oprawy, elementem pozwalającym na wykorzystanie jej w niezwykle szerokim zakresie są soczewki na diodach. W tej chwili używamy dwóch rodzajów soczewek działających jak naświetlacze lub o rozsyle światła charakterystycznym dla lamp ulicznych. To znakomite rozwiązanie dla gmin. Cóż z tego, że w niektórych wsiach czy miasteczkach za duże pieniądze wybudowano oświetlenie uliczne, lecz ze względów ekonomicznych często jest ono wyłączane po godzinie 22-giej. Waszego oświetlenia nie musieliby wyłączać? Co to właściwie jest to oświetlenie fotowoltaiczne? Modne ostatnie słowo, ale dla przeciętnego zjadacza chleba, niezrozumiałe. Układy fotowoltaiczne to układy, gdzie napięcie, a więc wolty uzyskuje się ze światła (z fotonów). Służą do tego panele fotowoltaiczne potocznie nazywane bateriami słonecznymi. Otrzymujemy więc napięcie, w naszych układach zamieniane na światło, z czystej energii, eliminując jednocześnie wydzielanie szkodliwych substancji (przede wszystkim chodzi tu o brak emisji CO2). Rozwiązanie proekologiczne i ekonomiczne, jeśli prześledzi się całe życie produktu. Jesteśmy krajem północnym, jest u nas zimno, pochmurno. Czy lampy czerpiące energię ze słońca mają u nas szansę działać? Wszystko zależy od powierzchni wytwornika woltów, czyli wytwornika 7

10 8

11 9

12 energii elektrycznej. W naszym klimacie lampy, o których mówimy, mogą działać prawidłowo i w sposób bezawaryjny. Warunkiem jest jednak odpowiedni dobór mocy urządzeń wytwarzających napięcie (panele fotowoltaiczne, generatory wiatrowe) i urządzeń magazynujących wytworzoną energię (akumulatory). Przy wyliczeniach trzeba brać pod uwagę okresy najtrudniejsze pod względem niesprzyjających warunków atmosferycznych (zwłaszcza okres jasień zima, kiedy dni są krótkie, a słońca jest niewiele), a nie optymistycznie, z czym spotykaliśmy się wielokrotnie, obliczać bilans energetyczny, tak jakby w Polsce cały rok było lato. Przykładowo nasze urządzenia w mają trzykrotną nadprodukcję energii elektrycznej wytworzonej ze słońca. Fotowoltaika, to dziedzina stosunkowo nowa, podobinie jak jeszcze niedawno było u nas z motoryzacją. Za kilka lat będzie powszechna i na pewno niezawodna również w naszym klimacie. Proszę sobie przypomnieć, jak jeszcze lat temu mało dostępna była u nas telefonia komórkowa, a aparaty wielkością przypominały cegły. Dzisiaj każde dziecko w szkole posiada mały, nowoczesny telefon komórkowy. Akumulator w komputerze wytrzymywał kiedyś godzinę, dwie. Dziś już kilka, a nawet kilkanaście godzin. Komórkę, bywa, wystarczy dziś ładować raz w tygodniu, a nie tak jak kiedyś, co kilka godzin. Postęp widać też bardzo wyraźnie w diodach. Z roku na rok na rynku pojawiają się coraz bardziej wydajne diody, w których strumień świetlny uzyskiwany z jednego wata energii elektrycznej jest coraz mocniejszy. My, w naszej produkcji nie używamy w ogóle diod nieznanych firm czy pochodzących nie wiadomo skąd. Stosujemy produkty tylko uznanych fi rm na świecie. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowinkami technicznymi w tej dziedzinie i stosujemy coraz doskonalsze komponenty dostępne obecnie na rynku. Jeśli chodzi o kwestie oświetleniowe, to również parametry z pierwszych kasetonów oświetleniowych były nieporównywalnie niższe, niż uzyskiwane obecnie, praktycznie przy tej samej, a nawet mniejszej ilości zużytej energii. Reprezentujemy dziedzinę, w której liczy się każdy wat poboru energii. Wróćmy zatem do konkretów. Jakie korzyści z waszego oświetlenia mogą mieć gminy? Dla gmin dziś najbardziej ważne są pieniądze. Trzeba, by samorządowcy zrobili prosty rachunek, ile kosztuje dociągnięcie sieci energetycznej w dane miejsce, wykonanie przyłącza, i eksploatacja tego oświetlenia. Czy przypadkiem nie będzie trzeba go wyłączać po godzinie 22, bo nie będzie pieniędzy na prąd. Ile kosztuje wymiana każdej żarówki, których w gminach jest po kilka a nawet kilkadziesiąt tysięcy. Jak to wszystko się zsumuje i zestawi z kosztami oświetlenia niezależnego, to okaże się, że proponowane przez nas nowe systemy oświetlenia wykorzystujące czyste źródła energii odnawialnej, są o wiele tańsze, niż by to mogło się wydawać. Jeśli wójt gminy potrafi wykorzystać środki strukturalne i w ramach wykorzystania czystej energii zdecyduje się na nasze oświetlenie, ekologiczne (na tego rodzaju inwestycje można uzyskać dotacje), to zrobi to relatywnie tanio dzięki środkom unijnym. Eksploatacja tego oświetlenia nie będzie go w ogóle kosztowała, nie będzie też musiał zastanawiać się, które lampy można powyłączać o zmierzchu. Uniezależni się też od sieci energetycznej, przerw w dostawach prądu, kosztów eksploatacji, od rachunków za prąd. Istotną rzeczą jest również barwa światła. Zimne białe światło, którego używamy, jeszcze się nie opatrzyło, doskonale zwraca uwagę i co ważne ma bardzo dobry parametr oddawania barw. Jeśli w gmina chciałaby oświetlić pomnik, rynek czy plac, tradycyjne oświetlenie sodowe, dające pomarańczowo-żółte światło powoduje, że wszystkie oświetlone przedmioty są albo pomarańczowe albo czarne. Natomiast oświetlenie o barwie zimnej białej daje zdecydowanie wyższy współczynnik oddawania barw. I co warto jeszcze podkreślić: wszystkie nasze produkty nadają się do recyklingu. Gdzie można zobaczyć przykłady praktycznego zastosowania waszego oświetlenia? System można już zobaczyć w bardzo wielu lokalizacjach przede wszystkim na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Są tam układy oświetlające przejścia dla pieszych i wloty dróg podporządkowanych. W gminie Prudnik (woj. opolskie) zrobiliśmy dużo rzeczy nie związanych z drogownictwem, czyli tzw. małą infrastrukturę miejską. Oświetliliśmy m.in. plac zabaw, dojście oraz wejście do szkoły, boisko sportowe, plac przed strażą pożarną. To najlepiej obrazuje szeroki wachlarz zastosowań tego systemu. Wciąż rozwijając i udoskonalając System współpracujemy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej oraz z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Na naszych produktach widnieje znaczek CE oznaczający certyfi kat europejski. To, co robimy jest dostrzegane nie tylko przez naukowców, ale także przez instytucje oraz urzędników państwowych. Dotychczas możemy poszczycić się następującymi nagrodami i wyróżnieniami: 2007 wyróżnienie na XIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego Autostrada Polska za Solarny System Oświetlenia Dróg; nagroda Ministra Transportu za najlepszą ofertę w kategorii Ruch Drogowy na V Międzynarodowych Targach Infrastruktura (system SSOD); 2008: nagroda za System SSOD w konkursie Na najlepszy produkt i technologię związaną z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii z odnawialnych źródeł pod Honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka; nagroda za System SSOD w konkursie na innowacyjny produkt Targów Czystej Energii Cenerg 2008; nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę w kategorii Bezpieczeństwo ruchu drogowego na VI Międzynarodowych Targach Infrastruktura 2008 (system SSOD) Czy macie też może jakąś ofertę dla rolników? Możemy im zaproponować oświetlenie części terenu jego obejścia, czy zasilanie elektrycznego pastucha. Nie musiałby dźwigać na okrągło akumulatorów do ładowania, w ogóle po pewnym czasie zapomniałby, że ma takiego pastucha, do tego pod prądem uzyskiwanym w proekologiczny sposób. Rozmawiał: Włodzimierz Kaleta 10

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu www.eko-gminy.pl EkoGmina Kurs zrównowa onego rozwoju 1/2012 Wapeco: Zielone drogi postêpu Wapeco: Zielone drogi postêpu 1 Druk na papierze ekologicznym W NUMERZE LEKCJE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU... 3 Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

WCIĄŻ. INSPIRACJI Rozmowa z Piotrem i Adamem Rączyńskimi, właścicielami firmy Apart

WCIĄŻ. INSPIRACJI Rozmowa z Piotrem i Adamem Rączyńskimi, właścicielami firmy Apart Numer 6 (9) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców WCIĄŻ SZUKAMY INSPIRACJI Rozmowa z Piotrem i Adamem Rączyńskimi, właścicielami firmy Apart Dossier Stefana

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym Nr 10(55)/2012 październik 2012 Cena 14,90 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym ZAKTYWIZOWAĆ PÓŁNOCNE MAZOWSZE Adam Struzik samorząd wspiera

Bardziej szczegółowo

Pracownik największą wartością

Pracownik największą wartością CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 4 (11) / 2009 TM Cementujemy więzi Pracownik największą wartością Rozmowa z Joanną Sienkiewicz, dyrektorem Działu Zasobów Ludzkich firm Lafarge Cement, Lafarge

Bardziej szczegółowo