ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (120.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (120.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja"

Transkrypt

1 ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (120.) w dniu 17 września 2013 r. VIII kadencja

2 Porządek obrad: 1. Informacja spółek kolejowych: PKP SA, PKP PLK SA, PKP Intercity, PKP Cargo SA oraz Przewozy Regionalne o realizacji planów w 2013 r. i zamierzeniach na 2014 r. Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

3 (Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 31) (Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Stanisław Jurcewicz) Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej wraz z moim kolegą, panem senatorem Kogutem. Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia obejmuje informację spółek kolejowych PKP SA, PKP PLK SA, PKP Intercity, PKP Cargo oraz Przewozy Regionalne o realizacji planów w 2013 r. i zamierzeniach na 2014 r. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejsze spotkanie. To jest kontynuacja naszych prac tematycznych. Jak co roku, chcemy się zorientować, jak wygląda sytuacja w tychże spółkach, które wymieniłem. Otrzymaliśmy bardzo syntetyczną i moim zdaniem dobrą informację pisemną, związaną z rokiem 2013, więc będę prosił o ewentualne krótkie komentarze do tej informacji i przedstawienie zamierzeń, także w kontekście naszego wczorajszego spotkania, dotyczącego ewentualnych zmian w budżecie. Chcielibyśmy czasowo zarysować dzisiejsze spotkanie. Przewidujemy na nie około dwóch godzin. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, to będzie ono trwało dłużej. Prosiłbym i przedstawicieli podmiotów, i osoby zainteresowane, kierujące pytania do przedstawicieli poszczególnych firm, aby były to pytania związane z daną firmą, z sytuacją w danej firmie, abyśmy jako komisja po tym spotkaniu mogli sformułować konkretne wnioski, które komisja przyjmie, tak jak to miało miejsce chociażby w sprawie stref ekonomicznych. Tak że proszę o taką samodyscyplinę czasową i konkretne wypowiedzi. Witam panów prezesów, wiceprezesów, przedstawicieli spółek, a także stronę społeczną, której przedstawiciele są obecni. Bardzo bym prosił w takiej kolejności, jak odczytałem. Zaczniemy od PKP SA. Bardzo proszę, oddaję głos. Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Jakub Karnowski: Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję. Chciałbym zaproponować, żebyśmy najpierw zaprezentowali państwu spojrzenie na problemy Grupy PKP w ujęciu projektowym. Mamy dosłownie kilka, mniej niż dziesięć slajdów, pokazujących takie ujęcie. Chciałbym poprosić o wrzucenie tego na slajdy, a potem o rozdanie państwu prezentacji. Informacja pisemna, którą państwo dostaliście, nastawiona jest bardziej na ujęcie finansowe. Oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. W każdym razie, ponieważ nie zawsze liczby wszystko mówią, zacznę od takiego spojrzenia z lotu ptaka na problemy Grupy PKP. Szanowni Państwo, zacznę od przedstawienia czterech filarów strategii Grupy PKP, która powstała miej więcej rok temu, to są sprawy systemowe i regulacyjne, finanse, klienci oraz blok, który nazywamy zarządzaniem Grupą PKP. To się przekłada na osiem celów strategicznych, które sobie wyznaczyliśmy, a te cele strategiczne przekładają się na inicjatywy. Tak jak mówię, nie będę omawiał każdego z osobna, bo bardzo długo by to trwało, ale oczywiście odpowiemy na pytania. Pierwszym celem strategicznym jest wprowadzenie pociągu, który my nazywamy Express Intercity Premium, a jest on znany jako Pendolino albo polskie Pendolino. W ten projekt, który ma ruszyć w grudniu 2014 r., a docelowo w czerwcu 2015 r., są zaangażowane właściwie wszystkie spółki z Grupy PKP, a przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe, oprócz tego PKP Energetyka, która razem z PLK przygotowuje infrastrukturę, tak aby parametry infrastruktury pozwalały na uruchomienie tych nowoczesnych pociągów już za troszkę więcej niż rok od dzisiaj. Oczywiście Intercity będzie spółką przewozową, która będzie zajmować się Pendolino, więc konieczne jest również przygotowanie do tego Intercity. Udało się na przykład zmienić sposób finansowania projektu tak, że będzie to bardziej korzystne dla Intercity. Więcej na ten temat może powiedzieć pan prezes Hordyński. Tutaj opisane są podjęte działania i efekty, których spodziewamy się po uruchomieniu tego projektu. Drugi projekt obejmuje nowoczesny i dobrze utrzymany tabor. Dotyczy to naszego narodowego przewoźnika, PKP Intercity. Oprócz wprowadzenia Pendolino wymieniamy, modernizujemy, remontujemy tabor, tak aby zmiana jakościowa była odczuwalna dla pasażerów, klientów PKP, PKP Intercity. Jeśli chodzi o szczegóły, to macie tu państwo na tak zwanych dużych klockach umieszczone liczby, pokazujące, w jaki sposób to finansujemy, w jaki sposób przygotowujemy tabor do działania. Gdyby były do tego pytania, to też możemy na nie odpowiedzieć.

4 4 Oczywiście nie wystarczy tabor, potrzebne są też linie kolejowe. Szczególną wagę przykładamy do projektu zapewnienia czystości w taborze. Z jakiegoś powodu dotychczas to był problem. Staramy się wprowadzić nowe standardy, a także lepszą kontrolę czystości w istniejącym taborze. Trzecią sprawą, która jest dla nas ważna, a także szczególnie ważna dla strony społecznej tak wynika z naszych rozmów jest poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego. Bezpieczeństwo można definiować w różny sposób i PKP PLK, PKP Intercity oraz PKP SA, która zarządza dworcami, pracują również nad tym projektem. Czwarta sprawa to jest nowy wizerunek kolei. Od razu powiem, że nie chodzi tu wyłącznie o PR, bo na wizerunek składają się także takie sprawy, jak punktualność, komfort podróży, lepsze dopasowanie do oczekiwań klienta. Staramy się patrzeć na pasażera w nieco szerszej perspektywie, nie nazywamy go wyłącznie pasażerem, jest on klientem Grupy PKP. Piątą sprawą jest sieć nowoczesnych dworców kolejowych. Myślę, że na tym polu, jak dotychczas, mamy największe osiągnięcia. Modernizujemy dworce, podnosimy standard obiektów, dostosowujemy dworce do potrzeb naszych użytkowników. Jeśli będzie potrzeba, chętnie udzielę państwu więcej informacji na ten temat. Kolejna sprawa to jest nowa jakość infrastruktury. To jest największe wyzwanie, jakie stoi przed Grupą PKP. Infrastruktura to PKP Polskie Linie Kolejowe. Naszym celem jest skorzystanie z tej wielkiej szansy rozwojowej, jaką dają nam fundusze Unii Europejskiej w stopniu maksymalnym, tak aby te pieniądze wydać racjonalnie, modernizować te odcinki, które pozwolą na lepsze korzystanie z nich przez naszych klientów, pasażerów, ale równocześnie na to, aby na przykład wzrastała prędkość przejazdowa PKP Cargo, tak by PKP Cargo mogło zarabiać na tym pieniądze. Te wszystkie projekty są powiązane, to widać na ostatnim slajdzie. One przekładają się na te inicjatywy tu wracam do pierwszego slajdu które są podejmowane, po prostu się dzieją, pracujemy nad tym każdego dnia. Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, to proponowałbym, aby może od strony finansowej opowiedział o tym pan Łukasz Szarawara. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę głos, bardzo serdecznie powitam pana ministra Massela. Bardzo dziękujemy za przybycie. Także serdecznie witamy prezesa UTK, który jest tu z nami. Już przekazuję głos. Prosiłbym, jeśli jest to możliwe to tak na przykładzie pańskiej prezentacji abyśmy mieścili się z wystąpieniami w kwadransie, każdy z prelegentów do kwadransa, żeby zostało też troszkę czasu na dyskusję. Proszę bardzo. Dyrektor do spraw Finansowych Polskich Kolei Państwowych SA Łukasz Szarawara: Dzień dobry państwu. Chciałbym omówić krótko wyniki finansowe, to, co zostało zrealizowane przez PKP SA na przestrzeni pierw posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej szego półrocza tego roku, a następnie krótko powiedzieć o zamierzeniach na rok 2014, odnosząc to do liczb zapisanych w budżecie w 2013 r. Spółka prowadzi działalność, którą w rachunku zysków i strat widać na trzech poziomach w sposób dość szczególny, w tym sensie, że naszą działalność operacyjną, podstawową, obejmującą dzierżawę i najem obiektów stanowiących składniki naszego majątku, przychody z medycyny pracy i z tak zwanej mieszkaniówki, znajdujemy w segmencie pierwszym. Segment drugi, segment pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, dość istotny w przypadku naszej spółki, pokazuje działalność związaną w dużej mierze ze zbywaniem składników naszego majątku. A w segmencie finansowym odzwierciedlenie znajduje nasze zadłużenie, a także działalność związana z prywatyzacją, sprzedażą majątku finansowego spółki. W pierwszych sześciu miesiącach spółka zrealizowała przychody z działalności operacyjnej, tej podstawowej, na poziomie prawie 340 milionów zł, to jest prawie 10% poniżej budżetu, co jest związane z mniejszymi przychodami z dzierżawionych powierzchni. Niestety oddawane do użytku nowe dworce nie znajdują najemców tak szybko, jak to planowaliśmy, w dodatku najemcy oczekują nieco innych warunków, a konkretnie oczekują nieco niższych stawek w pierwszych miesiącach albo kilku miesięcy ze stawkami na poziomie praktycznie zerowym. Koszty działalności operacyjnej również realizowane są poniżej zaplanowanej wielkości, na poziomie 88,5%, to jest prawie 445 milionów zł. W efekcie wynik na sprzedaży osiągnięty przez spółkę w pierwszym półroczu to 106 milionów zł, podczas gdy plan zakładał poniesienie tu straty na poziomie prawie 128 milionów zł. Jeśli chodzi o pozostałą działalność operacyjną, to w pierwszym półroczu spółka realizuje przychody ze zbycia nieruchomości na poziomie 188,5 miliona zł. Planowaliśmy tu w pierwszym półroczu prawie 266 milionów. Realizacja na poziomie 70% wynika z pewnego opóźnienia, związanego ze sprzedażą naszego majątku trwałego, z poszczególnymi nieruchomościami. Po restrukturyzacji, która miała miejsce na przełomie roku 2012 i roku 2013 w tak zwanych pionach nieruchomościowych, aktywność związana z prowadzonymi przetargami nieco się zmniejszyła, ale w III kwartale i w IV kwartale obserwujemy bądź to już realizowane, bądź to zaplanowane istotne transakcje, które z pewnością doprowadzą nas do osiągnięcia zaplanowanego wyniku. W efekcie w pozostałej działalności operacyjnej, tu jest wynik na poziomie milionów zł zamiast planowanych 177 milionów, i w działalności operacyjnej, czyli w pierwszych dwóch segmentach, jest 10 milionów zł zysku, prognozowaliśmy 50 milionów, zaś plan roku 2013 zakłada zamknięcie ze stratą na poziomie 20 milionów zł. Na poziomie działalności finansowej mamy do czynienia z istotną stratą związaną z osłabieniem złotego, ponad 160 milionów ujemnych różnic kursowych, czyli wycena naszego portfela kredytowego w pierwszym półroczu. W efekcie na poziomie wyniku brutto i wyniku netto strata na poziomie 133 milionów zł versus zaplanowane w pierwszym półroczu 73 miliony zł wyniku i planowane 241 milionów.

5 w dniu 17 września 2013 r. 5 Jeśli chodzi o założenia dotyczące roku 2014, to przewidujemy nieco mniejsze przychody niż w roku 2013 z podstawowej działalności operacyjnej. Jest to związane ze zmniejszaniem naszego portfela tak mieszkaniowego, jak i nieruchomości, które są dzierżawione w tak zwanym segmencie komercyjnym. Jednocześnie w kosztach działalności operacyjnej planujemy duże zmniejszenie, na poziomie 75 milionów zł. Będą na to istotnie wpływać przede wszystkim rozmaite działania prowadzone w spółce, związane z optymalizacją procesów zakupowych. Jeśli chodzi o pozostałą działalność operacyjną, to planowana jest podobna aktywność jak w roku bieżącym, może nieco mniejsze sprzedaże majątku. Jeśli zaś chodzi o pozostałe koszty operacyjne tu państwo to widzicie to planujemy, że w przyszłym roku będą one wyższe niż w tym roku o ponad 200 milionów zł. Jest to związane z planowanymi istotnymi odpisami na Fundusz Własności Pracowniczej w związku z prowadzonymi procesami prywatyzacyjnymi i sprzedażami tegoż majątku. Zakładamy, że na poziomie działalności finansowej koszty będą istotnie mniejsze niż w roku Będzie to związane ze spłatą zadłużenia, istotną spłatą na koniec tego roku oraz dwiema istotnymi spłatami w roku przyszłym. Przychody finansowe planujemy o 400 milionów zł wyższe niż w roku bieżącym. Jest to związane z zakładanymi wpływami z prywatyzacji w kolejnym roku. W efekcie wynik tak brutto, jak i netto powinien wynieść 535 milionów zł. Można by zapytać, dlaczego nie ma podatku dochodowego. Otóż wciąż rozliczamy stratę z lat ubiegłych. Jeśli można, to tyle w skrócie o sytuacji w PKP. Bardzo dziękuję za przekazanie konkretnych informacji. Panie Ministrze, oczywiście w każdym momencie, który uzna pan za stosowny, aby zabrać głos, zapraszamy. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do informacji na temat kolejnej ze spółek, a po informacjach przedstawicieli wszystkich spółek przystąpimy do zadawania pytań, do dyskusji. Bardzo proszę, PKP PLK SA. Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Remigiusz Paszkiewicz: Dzień dobry państwu. Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Polskie Linie Kolejowe pracują czy działają tak naprawdę w ramach trzech podstawowych filarów, w trzech podstawowych obszarach, które zostały im przypisane jako zarządcy infrastruktury. Zacznę może od inwestycji, bo swego czasu budziło to największe zainteresowanie, a potem przejdę do kwestii eksploatacji, bezpieczeństwa, do stawek dostępu i realizacji pewnych ostatnich ustaleń, w tym orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bardzo istotnej kwestii dla rynku kolejowego, jak sądzę. A na koniec powiemy o trzecim obszarze, bardzo ważnym, mianowicie o tym, jak chcemy się zmienić wewnętrznie a ma to wpływ zarówno na stawki, jak i na program inwestycyjny jak już się zmieniliśmy i jak się zmienimy w ciągu najbliższych miesięcy i w okresie dwu-, trzyletnim, aby jeszcze bardziej się zrestrukturyzować, być bardziej efektywnym i lepiej wykonywać powierzone nam zadania. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o program inwestycyjny, to wszyscy wiemy, jakie obawy towarzyszyły chyba nam wszystkim w związku z informacjami i z raportem Komisji Europejskiej sprzed ponad roku. To, co się w tym czasie wydarzyło, znajduje też odbicie w prezentacji przekazanej państwu, myślę, już około dwa tygodnie temu. Ja będę się do niej odnosił tylko punktowo. Nie wiem, czy możemy ją wyświetlić na ekranie, jeśli nie, to bardzo przepraszam, ale ona dotarła tu do obsługi komisji, jak mówię, już prawie dwa tygodnie temu. Wracam do głównego nurtu. To, co zrobiliśmy, to przede wszystkim od zeszłego roku przejrzeliśmy cały program inwestycyjny Polskich Linii Kolejowych. Mówię tu nie tylko o głównej części, części z refundacją europejską, czyli POIiŚ czy Funduszu Spójności, ale również o inwestycjach budżetowych przygotowawczych, między innymi do programu, o którym wspomniał pan prezes Karnowski, dotyczącego szybkiego pociągu na wybranych trasach. Ten program też wymagał pewnej poprawy, podciągnięcia efektywnościowego, tak aby rzeczywiście do połowy grudnia przyszłego roku, czyli 2014 r., te inwestycje były skończone, jeśli chodzi o wymiar torowy, i tak aby w kolejnym roku, tam gdzie to możliwe ze względu na geometrię toru, również nałożyć nakładkę sterowania ruchem, co pozwoli jeździć na większej liczbie odcinków z prędkością do 200 km/h. Wracam do ogólnego programu realizacji inwestycji. Otóż pod koniec zeszłego roku z finiszem na koniec lutego 2013 r. dokonaliśmy przeglądu wszystkich projektów inwestycyjnych prowadzonych i przygotowanych do wprowadzenia w krótkim horyzoncie czasowym w Polskich Liniach Kolejowych. To jest ponad sto sześćdziesiąt większych projektów inwestycyjnych, pomijam w tej liczbie wszystkie drobne projekty, raczej o charakterze utrzymaniowym, ale również dość kompleksowym, mające charakter inny niż na przykład pojedyncze wymiany podkładów czy pojedynczych rozjazdów. Do tego programu doszły nam przypomnę wszystkim uzgodnione z Komisją Europejską dodatkowe projekty, to jest dziewięć projektów rewitalizacyjnych, dwa projekty przejazdowe, dotyczące poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych, i program rozjazdowy, obejmujący wymianę ponad siedmiuset kluczowych rozjazdów w sieci kolejowej w Polsce. Po tym przeglądzie, który był dość szczegółowy, bo w każdym z projektów przejrzeliśmy zarówno harmonogramy, jak i ryzyka kontraktowe, ryzyka realizacyjne, ryzyka finansowe, sposób finansowania, zakres możliwy do realizacji, oprócz tego, że udało nam się wyselekcjonować kilkanaście projektów poważnie zagrożonych i w odniesie-

6 6 niu do każdego z nich wprowadzić program naprawczy te programy aktualnie są realizowane i to, muszę powiedzieć, z dość dobrym skutkiem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w przypadku części tych projektów największe ryzyka były spowodowane upadłościami dużych wykonawców, dużych firm, które realizowały te projekty, było to wyjątkowo trudne tam, gdzie takie firmy były liderami konsorcjów zweryfikowaliśmy zarówno potrzeby finansowe, jak i harmonogramy realizacyjne wszystkich projektów. Oznacza to, że ze względu na opóźnienia i różnego typu sprawy, które miały wpływ na przeciąganie się głównie fazy przygotowawczej większości projektów, przede wszystkim dużych, w ramach POIiŚ, nastąpiło w roku 2013, a będzie to widoczne jeszcze bardziej w roku 2014 oraz w roku 2015, istotne skomasowanie zarówno nakładów, jak i robót w ramach tych projektów inwestycyjnych. Powiem tylko, że w tej chwili do ogłoszenia zostało nam zaledwie kilka przetargów, większość rozstrzygnięć powinna nastąpić do końca tego roku, na przyszły rok zostaną już pojedyncze przetargi, tak żeby wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego, czyli wiosną przyszłego roku, zacząć już ostatnie po przeprowadzeniu przetargów i po podpisaniu umów z wykonawcami roboty. Chodzi o to, żeby wszystkie projekty już ruszyły. Dzięki temu do końca tej perspektywy, czyli do grudnia 2015 r., będziemy mieli jeszcze dwa sezony budowlane, w czasie których możemy rozliczać z Komisją Europejską środki refundowane w ramach obecnego POIiŚ. Muszę tu powiedzieć, że bardzo nam pomogły trzy rzeczy. Po pierwsze, w związku z tym, że Komisja Europejska nie zgodziła się przenieść do programu drogowego części środków, mimo obaw co do realizacji, przeprowadziliśmy kilkanaście, dokładnie dwanaście dodatkowych projektów, o których już wspominałem. To jest bardzo wyraźna zmiana akcentów w programie POIiŚ, bo to oznacza odejście od dużych modernizacji, bardzo głębokich, łącznie z przeróbkami w podtorzu i przebudową całych obiektów, na rzecz projektów rewitalizacyjnych, które są łatwiejsze do przeprowadzenia. Oczywiście nie wiąże się z tym bardzo duża poprawa, ale wystarczy powiedzieć, że przywrócenie do parametrów technologicznych linii, które rewitalizacjom podlegają i będą za chwilę podlegać w ramach pozostałych projektach, to jest i tak bardzo duża poprawa, jeśli chodzi o prędkości, czas przejazdów czy możliwości technologiczne tych linii w tym stanie, w jakim one są obecnie. A powiem, że są to kluczowe linie, bardzo ważne dla spójności i prowadzenia ruchu na całej sieci kolejowej. Gdzie jesteśmy po tym przeglądzie? Po tym przeglądzie jesteśmy w takim oto miejscu, że na ten rok zaplanowaliśmy wydanie ponad 5 miliardów zł. Przypomnę, że w zeszłym roku na wszystkie projekty wydaliśmy około 4 miliardów, ale nie jest to jeszcze tak duży skok, jaki czeka nas w roku 2014, kiedy to chcemy wydać ponad 9 miliardów zł na kolejowe projekty inwestycyjne, zgodnie z przyjętymi i opracowanymi na nowo harmonogramami i planami realizacyjnymi. Na końcówkę tego programu w roku 2015 zaplanowane jest ponad 7 miliardów zł, tak aby wykorzystać całą alokację unijną na projekty inwestycyjne kolejowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Drugą rzeczą, która nam bardzo pomogła, oprócz dodatkowego pakietu projektów, jest uzgodnienie z Komisją Europejską podniesienia poziomu dofinansowania w przypadku projektów inwestycyjnych kolejowych, co chcę podkreślić, bez zmniejszenia, bez ograniczenia listy projektów. Wygląda to tak, że dołożyliśmy nowe projekty, uzyskaliśmy zgodę na podwyższenie dofinansowania w całym programie, a to oczywiście spowodowało konieczność poniesienia większych wydatków z kasy krajowej, z budżetu państwa na dofinansowanie, gdyż alokacja rozłożyła się na większą liczbę projektów, nie wszędzie sięgając maksymalnego poziomu, dlatego że alokacja jest kwotą zamkniętą, a w sytuacji zwiększenia liczby projektów przy podwyższonym dofinansowaniu nie we wszystkich można było osiągnąć dofinansowanie maksymalne. Jeśli chodzi o harmonogramy, szczególnie dotyczące projektów najbardziej zagrożonych czy najbardziej opóźnionych, tych, o których już dzisiaj wiemy, że ich horyzont realizacji to jest początek roku czy pierwsza połowa roku 2016 i to jest trzeci element to uzyskaliśmy możliwość takiego rozłożenia środków refundowanych, żeby jak najwięcej środków z alokacji w poszczególnych projektach wykorzystać do grudnia 2015 r., a końcówki tych najgorszych projektów finansować już ze środków krajowych, własnych Polskich Linii Kolejowych lub refundowanych z kasy publicznej. Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o realizację? Otóż mogę powiedzieć, że według nowego planu, który obowiązuje w Polskich Liniach Kolejowych od marca, czyli po pół roku, jesteśmy na poziomie blisko 100% jego realizacji, mówię o roku To jest najnowsza informacja. W materiale przekazaliśmy informację na temat sierpnia, wtedy realizacja planu miesięcznego była na poziomie około 90%, ale chciałbym tu wszystkich uspokoić, że mamy prawie 50 milionów zł, a mniej więcej taka jest różnica, tyle brakuje do 100% planu, jest ponad 40 milionów zł, jeśli chodzi o roboty w toku, jeszcze niezapłacone, a już zrealizowane i zaksięgowane, na które mamy faktury, tyle że w bilansie niejako bezpośrednio płatniczym, kasowym jeszcze tych pieniędzy nie wydaliśmy, dlatego nie zostały one ujęte w materiale. Tak że według nowego planu od pół roku zmierzamy do 100% jego wykonania. Oczywiście w całym tym programie istnieją takie ryzyka, takie zagrożenia, których do końca nie unikniemy, one będą nad nami wisieć. To są chociażby różnego typu zakresy robót dodatkowych, zdarza się, że w szczególnych przypadkach trzeba od nowa ogłaszać przetarg nieograniczony na dodatkowy zakres robót, bo to są środki unijne i musi być w pełni transparentne postępowanie dotyczące zamówienia. Może nam się przydarzyć coś nieprzewidzianego, nie chcę tu mówić o powodziach, tego typu ryzykach, ale może to być coś chociażby w związku ze zmianą przepisów, bo przed nami jeszcze dwa i pół roku bezpośredniej realizacji tego programu, a pewnie ponad trzy lata, jeśli chodzi o rozliczanie. Mogą nam się zdarzyć zmiany poczynione z bardzo dobrych pobudek, ale jednocześnie takie zmiany przepisów, które mogą spowodować pewne kłopoty. Mówię o tym dlatego, żeby powołać się na element, który nam o kilka miesięcy przesunął realizację kilku projektów, mianowicie na zmianę rozporządzenia ekranowego,

7 w dniu 17 września 2013 r. 7 przepisów dotyczących ochrony akustycznej środowiska. Działo się to oczywiście z dobrych pobudek i było to słuszne. Chodzi o ograniczenia dotyczące konieczności inwestowania w ekrany akustyczne. Zmieniono w pewnym zakresie normy dotyczące ochrony akustycznej, ale zmieniono je w czasie, kiedy biegły już podpisane przez Polskie Linie Kolejowe kontrakty na realizacje inwestycji, których istotnym elementem, również marżowym, jak rozumiemy, dla wykonawców, były te ekrany. Zmiany, przeprojektowywanie czy wręcz uzyskiwanie w tym zakresie na podstawie nowych raportów środowiskowych korekt decyzji środowiskowych zajęło nam trochę czasu. A przypomnę, że przepisy te weszły w życie bez przepisów przejściowych, bez okresu przejściowego, w związku z tym musieliśmy sobie z tym poradzić niejako z dnia na dzień. Chcę przy tej okazji uprzejmie zameldować komisji, że ten problem jest już za nami, udało nam się w dość krótkim czasie, jak na tego typu dokumenty, przygotować dodatkowe raporty dotyczące ochrony akustycznej. Tak jak mówię, celujemy w ponad 5 miliardów zł w tym roku, ponad 9 miliardów w przyszłym roku i ponad 7 miliardów w 2015 r., tak aby zamknąć kwestie tego programu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o to, co ma się zacząć w 2014 r., to oprócz kwoty z tego programu inwestycyjnego oczywiście rusza, przynajmniej hasłowo, terminowo, nowa unijna perspektywa finansowa. Do niej też już jesteśmy przygotowani. Razem z ministerstwem transportu i po uzgodnieniach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentu implementacyjnego wraz z listą projektów, w tym liniowych i takich bardziej horyzontalnych, o charakterze, jak to ładnie nazywa Komisja Europejska, multilokacyjnym, czyli obiektów, które są rozsiane na całej sieci kolejowej, a które są wąskimi gardłami w prowadzeniu ruchu, wymagają remontu. Taki projekt też przewidzieliśmy. Byłby to projekt horyzontalny, związany z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o nową perspektywę, to powiem o jeszcze jednej sprawie. W ramach nowego sposobu finansowania, Connecting Europe Facility, czyli CEF, nowego narzędzia, które zawiera w sobie większość alokacji unijnej w nowej perspektywie, przygotowaliśmy już do pierwszego konkursu w przyszłym roku kilka projektów, których stan przygotowania naszym zdaniem pozwala im z powodzeniem wziąć udział w tym konkursie i po prostu uzyskać finansowanie już w pierwszym z nich. Konkursy będą przeprowadzane w latach 2014, 2015 i Do tych trzech konkursów musimy zgłosić projekty i uzyskać dofinansowanie do puli projektów, które w związku ze spełnianiem odpowiednich wymogów, między innymi sieci TEN-T czy innych warunków technologicznych, mogą być dofinansowane w ramach tego narzędzia. Pozostała część, czyli projekty liniowe i te multilokacyjne, o których mówiłem, w tym projekt GSM-R, wart podkreślenia, duży, powinna być sfinansowana z pozostałej części Funduszu Spójności. Jeśli chodzi o część eksploatacyjną i bezpieczeństwo, wygląda to tak. Między innymi z powodu wielkich nieszczęść, jakie spotkały polską kolej w roku 2012, ale także na skutek pewnych przemyśleń i nowego podejścia do sposobu, można to nazwać, organizowania się w kwestiach bezpieczeństwa w Polskich Liniach Kolejowych, również ze współpracy z ministerstwem transportu i w ramach współpracy w całej Grupie PKP przygotowaliśmy, prowadzimy i pilotujemy ponad sto siedemdziesiąt różnego typu projektów w zakresie bezpieczeństwa, z których około setka jest już zrealizowana. To są oczywiście i małe projekty, takie jak dodatkowa informacja, plakaty, przypominanie tak naszym pracownikom, jak i wszystkim osobom związanym z koleją o różnych aspektach bezpieczeństwa, i większe, takie jak szkolenia, propozycje zmian przepisów, projekty, które obejmują poprawę bezpieczeństwa chociażby na przejazdach kolejowych, czy najnowszy pomysł zabudowywania wystandaryzowanych skrzyżowań, budowania wiaduktów dwupoziomowych w celu zmniejszenia liczby przejazdów, głównie na skrzyżowaniach silnie obłożonych linii kolejowych z drogami krajowymi. Tak jak mówię, to jest ponad sto siedemdziesiąt inicjatyw, około stu zostało już zrealizowanych. Każdą nową sprawę, która się pojawia i którą jesteśmy w stanie przedyskutować, czy to w ramach Komitetu Bezpieczeństwa, czy na szerszym forum, również z udziałem ministerstwa i innych spółek z Grupy PKP, dołączamy do tego programu i staramy się w założonym terminie i zgodnie z harmonogramem zrealizować. Dodam, że niektóre z tych działań mają horyzont kilkuletni, są bardziej przekrojowe. Jeśli chodzi o kwestie eksploatacyjne, to przed nami w roku 2014 duże wyzwanie, o którym już wspominałem. Już ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o zamknięcia torowe, czyli miejsca, w których prowadzimy roboty w całej Polsce jest od dwustu pięćdziesięciu do czterystu miejsc, gdzie jednocześnie prowadzimy prace i gdzie po prostu wyłączone są kilkukilometrowe odcinki torów w celu prowadzenia tych prac a jeszcze większe natężenie tych prac będzie w przyszłym roku. Mając to na uwadze, także odbicie gospodarcze, które obserwujemy w pracy przewozowej, bo jesteśmy niewiele, ale jednak powyżej planu, jeśli chodzi o pracę przewozową na sieci Polskich Linii Kolejowych, biorąc pod uwagę również orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz w uzgodnieniu i to chciałbym podkreślić zarówno z ministerstwem transportu, jak i Ministerstwem Finansów, jeśli chodzi o dofinansowanie czy też zbilansowanie finansów zarządcy infrastruktury w Polsce, uznaliśmy, że jest to dobry moment na to, żeby dokonać, myślę, rewolucyjnej zmiany, jeśli chodzi o stawki dostępu do infrastruktury. Tak jak powiedziałem, umożliwiło nam to też dodatkowe dofinansowanie ze strony rządu. W związku z tym, tak jak ogłosiliśmy w piątek, a kilka godzin temu powiesiliśmy również na naszej stronie internetowej propozycję nowego cennika, wygląda to tak. Po pierwsze, cennik ten zakłada obniżenie średniej stawki sieciowej o 20%. Myślę, że to jest znaczący impuls dla przewozów kolejowych w Polsce. Oczywiście ze względu na różnego typu trasy wybierane przez poszczególnych przewoźników wskaźnik ten będzie zróżnicowany, ale średnio sieciowa stawka jest obniżona o 20%. Po drugie, dodatkowo, ponieważ mamy ze strony rządowej zapewnienie tego bilansującego Polskie Linie Kolejowe finansowania, jako

8 8 zarząd podjęliśmy decyzję o tym, że rezygnujemy z marży, która do tej pory też była kwestią dyskusyjną, przynajmniej na rok 2014, czyli do nowego cennika, zastrzegając sobie prawo powrotu do tego rozwiązania, gdyby miało się coś niedobrego wydarzyć z bilansującym dofinansowaniem Polskich Linii Kolejowych. Tak że w propozycji nowego cennika marża dla przewoźników będzie wynosiła 0%, co też oczywiście zmniejsza obciążenia kosztowe przewoźników. To byłyby chyba te najważniejsze ze spraw, o których warto powiedzieć, jeśli chodzi o nowy cennik. Myślę, że ważne jest też to, że tak skonstruowaliśmy za chwilę szybciutko przejdę do trzeciej kwestii, kwestii restrukturyzacyjnej tak zaplanowaliśmy poprawę efektywności, poprawę kosztową, żeby baza kosztowa do stawek, czyli sama stawka, nie rosła przez najbliższych kilka lat. Mamy tu horyzont czasowy określony ma razie na cztery lata, choć oczywiście też zastrzegamy sobie, że tak będzie, jeżeli nie wydarzą się jakieś tak zwane negatywne one-off, czyli zdarzenia jednorazowe, które mogą coś zaburzyć, czy to wpłynąć na poziom pracy przewozowej, czy też tak jak mówiłem zachwiać stabilnym dofinansowaniem zarządcy infrastruktury. Stawki nie powinny rosnąć przez kilka lat. Myślę, że jest to coś, czego do tej pory nikt nie miał odwagi przedstawić, nikt też nie miał takiego gotowego rozwiązania. Chciałbym tu też podziękować stronie rządowej. Ktoś, kto nie widzi całego obrazu, mógłby powiedzieć, że i tak powinniśmy wprowadzić orzeczenie ETS. Z tym że przypomnę, że wyrok nie dotyczy bezpośrednio zarządcy, dotyczy on Skarbu Państwa. Myślę, że tu należą się też podziękowania stronie rządowej za to, że w krótkim czasie na podstawie metodologii przygotowanej przez nas udało się zorganizować i ustalić dofinansowanie bilansujące zarządcy infrastruktury zgodnie z orzeczeniem trybunału. Jeśli jesteśmy przy finansach, to jeszcze powiem, że z jednej strony w ramach poprawy efektywności mamy też program restrukturyzacji, który pozwala nam dobrze myśleć o stabilnym poziomie stawek na najbliższe lata, a z drugiej strony nasz program inwestycyjny jest bilansowany pomysłem, projektem wypuszczenia obligacji w miejsce bezpośredniego dofinansowania z budżetu w roku 2014 i prawdopodobnie w roku Po prostu podstawimy finansowanie z obligacji w miejsce bezpośredniego dofinansowania budżetowego. Oczywiście będzie to operacja zagwarantowana przez Skarb Państwa ze wskazaniem źródeł spłaty od roku 2016 do roku 2019, tak żeby tę lukę finansową, tworzoną w przyszłości przez konieczność wykupu obligacji, zniwelować. Jeśli chodzi o programy restrukturyzacji, to oczywiście oprócz kwestii zatrudnieniowych, o których już wielokrotnie mówiliśmy, czyli programu dobrowolnych odejść w odniesieniu do czterech i pół tysiąca osób, etatów w firmie, jest jeszcze cały zestaw działań już realizowanych, typowo oszczędnościowych, efektywnościowych w zakresie zakupowym, IT, działalności operacyjnej, podniesienia efektywności w utrzymaniu, tak żeby każdą złotówkę, którą mamy na prace remontowe, wykorzystywać po prostu lepiej. Myślę, że w tej chwili to tyle z mojej strony. Oczywiście jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Dziękuję, Panie Prezesie. My w tej chwili próbowaliśmy zlokalizować stację, na której utknęła informacja, i na razie nie możemy tego zrobić, ale z tego, co rozumiem, jeśli my nie odnajdziemy tej stacji, to mimo wszystko dostaniemy tę informację (Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Remigiusz Paszkiewicz: Oczywiście, ja mogę zostawić egzemplarz ) To bardzo proszę. (Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Remigiusz Paszkiewicz: do późniejszego wykorzystania. Nie ma żadnego problemu.) Bardzo dziękuję. My przekażemy go panom senatorom. Jak widać, ta informatyczna stacja dziś nam zawiodła. Szanowni Państwo, tak że informuję, że materiał, który otrzymamy w wersji elektronicznej czy po prostu na piśmie, zamieścimy po tym spotkaniu na stronie internetowej. Jedna ze spółek jest w trakcie określonych działań związanych z ofertą, więc ta informacja z oczywistych względów będzie podana tylko w pewnym zakresie, ale to jest chyba dla wszystkich zrozumiałe. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela PKP Intercity. Członek Zarządu do spraw Finansowych PKP Intercity SA Paweł Hordyński: Dzień dobry państwu. Paweł Hordyński, jestem członkiem zarządu PKP Intercity. Będę miał przyjemność przedstawić państwu działania wykonane w 2013 r. przez spółkę oraz plany na lata kolejne, cele strategiczne, wyniki przewozowe i finansowe spółki oraz zadania wykonane i planowane do realizacji. Cele strategiczne. Podstawowym celem działania spółki jest poprawa satysfakcji klientów poprzez podwyższenie jakości taboru i usługi przewozowej. Tak jak powiedział prezes Karnowski, chcemy zadbać o pasażera, pasażer ma być klientem, a nie, że tak powiem, złem koniecznym. Kolejne cele to wzrost udziału w rynku publicznych przewozów pasażerskich, podniesienie poziomu rentowności spółki, na to również kładziemy spory nacisk, i rozwój polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Teraz dokładnie omówię wyniki przewozowe i finansowe PKP Intercity za siedem miesięcy 2013 r. Pierwsza sprawa to taka, jaki był plan na 2013 r. w stosunku do wyników za 2012 r. Przychody są podobne. Koszty rosną, a po prawej stronie jest wyszczególnione to, co głównie ma wpływ na wzrost tych kosztów. Kwota prawie 40 milionów wynika ze wzrostu stawek dostępu do linii kolejowych, 16 milionów ze zwiększonych kosztów usług remontowych taboru, o 11 milionów zostały zwiększone koszty ubezpieczeń. Później powiem o dokładnie odwrotnej tendencji w przyszłych latach. Wyższe są koszty wynagrodzeń, zaś niższe pozostałe przychody operacyjne w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. To wynika z mniejszych planowanych

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 30 kwietnia 2015 r. 2 Spis treści 1. 2. 3. Streszczenie menedżerskie... 4 Wprowadzenie... 10 Obszary zmian... 15 3.1

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Zespoły senackie, zeszyt 15/2013 Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Kancelaria Senatu Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r.

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (159.) w dniu 15 kwietnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (159.) w dniu 15 kwietnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (159.) w dniu 15 kwietnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-handlu w Polsce. Zapis stenograficzny

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże Numer 12/3206 18 marca 2012 cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755 K O L E J O W Y Otwarci na inne branże Serdecznie zapraszamy na debatę pt. Specjalistyczne rozwiązania w branży automatyki kolejowej

Bardziej szczegółowo

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A nr. 1 (82) październik 2013 ISSN 1505-2265 C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny

Bardziej szczegółowo

Jak to robimy w Warszawie

Jak to robimy w Warszawie WYDANIE SPECJALNE nr I/2014-2015 Dwa wymiary seminarium podwójne korzyści Jak to robimy w Warszawie Zagraniczne sposoby na komunikację Photos: Fotolia & istock www.uitpmilan2015.org Supporting Organisations

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 47 dniach 9 i 10 stycznia Warszawa 2014 r. 47 dniach 9 i 10 stycznia 47 dniach 9 i 10 stycznia 1. Ustawa budżetowa na rok 2014. 2. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2009 RANKING DOMÓW MAKLERSKICH Inwestorzy żądają nowoczesnych rozwiązań Użyj kontraktów terminowych I STWÓRZ SWOJE WŁASNE TFI NOWY CYKL Co kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (stenogram nieautoryzowany)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (stenogram nieautoryzowany) Seminarium SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (stenogram nieautoryzowany) Rafał Chwast, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych:

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia LUTY 2012 NR 14. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia UTRZYMAJ STANDARD AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SŁOWO WSTĘPNE. BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A.

Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A. GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2009 Jak się strzela do wróbla z armaty MANIPULACJE NA POLSKIEJ GIEŁDZIE Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek Wywiad z Jackiem Lichotą Prezesem

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja Ministerstwa Gospodarki o warunkach funkcjonowania specjalnych stref

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo