Ekonomia Izraela. Główne Gałęzie Gospodarki 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia Izraela. Główne Gałęzie Gospodarki 2004 r."

Transkrypt

1 Ekonomia Izraela Anna Zielińska aktualizacja, grudzień 25 Rozdział Handel Zagraniczny z Polską zaktualizowany: Czerwiec 26 Rozdział Wskaźniki Ekonomiczne zaktualizowany: Lipiec 26 Wprowadzenie G ospodarka Izraela, niegdyś oparta na rolnictwie oraz na tradycyjnych gałęziach przemysłowych, została gruntownie przebudowana i obecnie opiera się głównie na szeroko pojętym wykorzystywaniu wiedzy, konkurencyjnej w świecie telekomunikacji oraz innych sektorach high-tech. Izraelskie środowisko makroekonomiczne przeszło proces transformacji zapoczątkowany 15 lat temu. Rok 2 wyróżnia się w sposób znaczący w historii ekonomicznej Izraela. Inflacja została skutecznie zahamowana i zbliżyła się do zera, co przybliżyło kraj do standardów państw wysokorozwiniętych. Główne Gałęzie Gospodarki 24 r. Rolnictwo Budownictwo Transport&Komunikacja Inne 18% Rolnictwo 3% Budownictwo 1% Transport&Komunikacja 11% Przemy sł Finanse&Usługi dla Biznesu Inne Finanse&Usługi dla Biznesu 36% Przemy sł 22% % Inflacja roczna w Izraelu ,5 11,3 1,6 9,4 8,1 8,6 7 6,5 1,2 1,4 1,2-1, Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 1

2 Ustawa dotycząca redukcji deficytu jednoznacznie wyznaczyła cel, który określa deficyt budżetowy jako procent produktu krajowego brutto (PKB). Ponadto, dług wewnętrzny liczony w stosunku do PKB także maleje. Izrael zapewnia makroekonomiczną stabilność, co stanowi zachętę dla sektora prywatnego, który może funkcjonować w przewidywalnym ekonomicznie środowisku. Zmiany, które zaszły na świecie po wydarzeniach z września 21 roku, kryzys gospodarki globalnej, a także nasilenie się terroru palestyńskiego, wpłynęły również na Izrael. Produkcja przemysłowa oraz obroty w przemyśle i inwestycjach zmalały w porównaniu z rekordowym rokiem 2. Jednakże całokształt zmian miał stosunkowo niewielki wpływ na gospodarkę, w porównaniu z tym, przedstawianym przez światowe media. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Izraelu są wysokie w porównaniu z innymi krajami uprzemysłowionymi. Całkowity obrót w 24 roku był największy w historii TASE (Giełda w Tel Awiwie). Obrót dzienny wynosił 147 milionów USD, co stanowi 84% wzrostu w porównaniu z rokiem 23. Zanotowano także wzrost udziałów zagranicznych w izraelskich przedsiębiorstwach, oraz zwiększenie dofinansowania nowo zakładanych firm (start-ups) przez obcych inwestorów. Produkt Krajowy Brutto I zraelski PKB w 24 roku osiągnął wielkość 113,7 tys. USD, pomimo spadku spowodowanego recesją. PKB per capita w roku 24 wynosił 17,2 tys. USD. W związku z powyższym, standard życia w Izraelu, mierzony na podstawie GDP był wyższy niż w Portugalii, Grecji i niektórych krajach OECD. Jego wysokość przekroczyła nawet wskaźniki w niektórych krajach Unii Europejskiej. W 2 r. PKB Izraela wzrósł o 3,4% po dwóch latach spadków. Wartość ta, uznawana za wysoką w krajach europejskich, w Izraelu prowadzi do stagnacji, co ma związek z szybszym przyrostem populacji. Pod koniec 2 r. sytuacja gospodarcza w Izraelu uległa pogorszeniu z powodu spowolnienia gospodarki USA, spadku notowań na giełdzie Nasdaq oraz sytuacji geopolitycznej kraju. Chociaż istnieje silny wpływ procesów na giełdach amerykańskich na gospodarkę Izraela, firmy zajmujące się technologami high-tech nie odczuły zbyt mocno skutków kryzysu (większość z nich nie jest firmami typu dot.com). Ostatnie wydarzenia polityczne w Izraelu najbardziej dotknęły 3 sektory gospodarki: turystykę, budownictwo i rolnictwo. Turystyka, która jest podatna na zawirowania geopolityczne, pierwsza odczuła skutki wydarzeń. Liczba turystów spadła o ok. 3% w stosunku do rekordowego roku 2. W sektorze budowlanym zatrudnionych jest ok. 3% Palestyńczyków, natomiast w rolnictwie ok. 12%, dlatego też branże te są silnie związane z sytuacją polityczną. W obecnej sytuacji także nie należy spodziewać się w tej dziedzinie zmian, w związku z coraz wyraźniejszym oddzieleniem terytorialnym pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską, oraz wycofaniem osadników izraelskich ze Strefy Gazy. Warto jednak podkreślić, że sektory te doświadczyły trudności już wcześniej, w związku ze zmianami strukturalnymi izraelskiej ekonomii. Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 2

3 PKB per capita 24 indeks (USA = 1) USA IRLANDIA KANADA NORWEGIA OECD AUSTRALIA JAPONIA FINLANDIA NIEMCY WLK. BRYTANIA FRANCJA HISZPANIA IZRAEL WĘGRY POLSKA MEKSYK TURCJA W roku 24, PKB per capita w Izraelu było niższe niż w USA, oraz w większości krajów Europy Zachodniej. PKB per capita wyniósł w ubiegłym roku 7% średniej w krajach OECD oraz 55% PKB per capita w USA. Polityka Fiskalna I zraelska polityka fiskalna koncentruje się głównie na redukowaniu wszelkich ingerencji państwa w gospodarkę i na poprawie pozycji finansowej, a konkretnie, na zmniejszaniu deficytu budżetowego w stosunku do PKB oraz długu wewnętrznego. W efekcie deficyt budżetowy jako procent PKB zmniejszył się z 51,7% w 199 r. do 47,3% w roku 2. Planowany deficyt na rok 24, zgodnie z poprawką przyjętą w Prawie Redukcji Deficytu wynosił 1%. W latach deficyt ma być utrzymywany na takim samym poziomie, aby nie przekroczyć 3% PKB. W ramach Programu Implementacji Wycofania się z terytoriów Autonomii Palestyńskiej, zezwolono na podniesienie deficytu na rok 25 o dodatkowe,4%, jego wysokość przewiduje się na 2,5-3%. Poziom długu wewnętrznego jest porównywalny do krajów europejskich. Budżet Państwa Z godnie z izraelską legislacją, budżet jest ustanawiany przez Parlament, jak i ograniczony przez prawo. Projekt budżetu przygotowywany jest na okres 1 roku i zawiera zarówno planowane rządowe wydatki, jak i autoryzację ich dokonywania. Propozycja budżetu powinna także zawierać szacunki dotyczące dostępnych dla rządu źródeł finansowania. Projekt kierowany do Parlamentu (Knesset) musi zawierać wszelkie szczegóły, za wyjątkiem planowanego budżetu Ministerstwa Obrony, który nie jest przedstawiany członkom parlamentu, a jedynie członkom Komisji Finansowej i Komisji Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa. Rząd ma obowiązek przekonać Parlament do przyjęcia budżetu najpóźniej do 31 marca każdego roku. W okresie od 31 grudnia do 31 marca Rada Ministrów Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 3

4 może wprowadzać poprawki do projektu albo sporządzić nowy plan, jednakże po tej dacie każda poprawka lub zmiana wymaga zgody Komisji Finansowej Knessetu. W przypadku, gdy Rada Ministrów stoi na stanowisku, że Parlament nie będzie w stanie ratyfikować budżetu, może przygotować Tymczasowy Plan Budżetowy, według którego będzie działać do końca roku fiskalnego. Więcej informacji na temat Budżetu Państwa za rok 23 na stronie Prywatyzacja W ciągu ostatnich 3 dekad Izrael zaangażowany jest w proces prywatyzacji. Rozpoczęty w latach 7- ych, nabrał impetu w latach 8-ych i 9-ych, osiągając szczyt pomiędzy 1997 a 1998 rokiem, gdy sprzedano prywatnemu sektorowi przedsiębiorstwa odpowiednio na sumę 2,4 i 1,7 miliony USD W 1985 roku powołano Program Stabilizacji, który między innymi miał na celu transformację gospodarki w stronę wolnego rynku. Strategia ta zakładała też prywatyzację rozumianą jako pobudzanie konkurencyjności i finansowanie deficytu budżetowego. Przeprowadzono prywatyzację firmy Bezeq narodowego operatora telefonii stacjonarnej, Banku Leumi, Israel Discount Bank, Izraelskich Linii Lotniczych- ELAL (rządowe udziały zostały sprzedane w lipcu 23 roku), Izraelskiego Przedsiębiorstwa Elektrycznego, Rafinerii, Przemysłu Lotniczego oraz Zim Izrael Nawigacja przedsiębiorstwa transportu morskiego. Polityka Monetarna P olityka monetarna państwa Izrael jest przedstawiana przez Bank Izraela. Założenia, co do poziomu inflacji są dokonywane przez rząd po konsultacjach z Bankiem Izraela. Świadczy to o niezależności Banku Centralnego w wykorzystywaniu instrumentów finansowych. Bank Izraela stał się niezależną instytucją w 1985 r. i od tamtej pory koncentruje swoje działania na hamowaniu inflacji oraz stabilności finansowej. Roczny przyrost inflacji został ograniczony z poziomu 445% w 1984 r. do % w roku 2. W kolejnych latach inflacja kształtowała się na następującym poziomie: 1,4% w 21, 6,5% w 22. Średnia inflacja w latach wynosiła 1,7%, o 2,9% mniej niż planowano. Celem rządu Izraela na najbliższe lata jest ustalenie rocznego wzrostu inflacji w przedziale %-3%. Inflacja w 24 roku wynosiła 1,2%. Zatrudnienie Z uwagi na fakt, iż Izrael nie posiada praktycznie żadnych zasobów naturalnych za wyjątkiem minerałów pochodzących z Morza Martwego, jednym z najważniejszych czynników decydujących o wynikach ekonomicznych i konkurencyjności gospodarki jest wykorzystywanie kapitału ludzkiego. W 21 r. 13% ogółu zatrudnionych w Izraelu posiadało wykształcenie akademickie, a 14,6% z nich Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 4

5 techniczne. Około 24% osób pracujących miało za sobą, co najmniej, 16 lat edukacji, co w porównaniu do stanu z roku 1979 (1%), obrazuje szybki przyrost wykwalifikowanej kadry. W Izraelu minimalne wynagrodzenie jest określone ustawowo i wynosi 47,5% średniego. W latach 9-ych izraelski rynek pracy wchłonął około 96 tys. imigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wielu z nich to wysoko wykwalifikowani pracownicy, często posiadający wykształcenie uniwersyteckie Imigracja do Izraela (tys.) Aby lepiej zobrazować zmiany zachodzące z strukturze zatrudnienia, poniżej zamieszczono porównanie danych statystycznych. Zatrudnienie ze względu na zawód w latach , liczba niewykwalifikowanych pracowników zmniejszyła się z 9% do 8,3%. Największe zmiany zaszły w branży budowlanej i w produkcji, z 24,3% do 19,4%. Liczba osób z wykształceniem technicznym i akademickim wzrosła z 14,1% do 16,2% oraz odpowiednio z 11,8% do 13%. W roku 21 powstało 6 tys. nowych miejsc pracy, 3% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pomimo to liczba bezrobotnych wzrasta, z 8,8% w 2 r. do 9,3% w 21 r., w 24 r. 1,4%. Zatrudnienie ze względu na płeć kształtuje się na poziomie 6,7% mężczyzn czynnych zawodowo oraz 48,4% kobiet. Szczególnie niski procent zatrudnionych kobiet występuje wśród Arabek oraz w środowiskach kobiet ultra-ortodoksyjnych. Bezrobocie w Izraelu (%) ,9 9,4 9,4 1,3 1,7 1, Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 5

6 Handel Zagraniczny Izrael, jako niewielki kraj posiada ograniczony rynek wewnętrzny, dlatego też gospodarka izraelska w dużym stopniu uzależniona jest od wyników handlu zagranicznego. Położenie geopolityczne kraju zmusza przedsiębiorców do poszukiwania odległych rynków zbytu. Z tego powodu zarówno import jak i eksport jest skierowany głównie do Ameryki Północnej i Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat izraelskiego eksportu na stronie Elektryczny & Transportowy Eksport izraelski według sektorów 24 r. Górniczy (M inerały) Diamentów Metalowy & Maszynowy Chemiczny & Tworzyw Sztucznych Spożywczy Odzieżowy Inne Ameryka Północna Eksport izraelski z podziałem na regiony 24 r. Ameryka Południowa Afryka Europa Zachodnia Europa Centralna i Wschodnia Azja Oceania Niesklasyfikowane Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 6

7 Polityka Handlowa Polityka państwa Izrael w zakresie handlu opiera się przede wszystkim na podnoszeniu konkurencyjności na rynku, poprawie alokacji zasobów oraz efektywności przemysłu. Izrael jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz sygnatariuszem umowy o zamówieniach publicznych. Podpisano szereg umów o wolnym handlu z USA, UE oraz krajami wchodzącymi w skład EFTA, Kanadą, Meksykiem, Polską, Turcją itd. Umowa stowarzyszeniowa z UE weszła w życie 1 czerwca 2r. W 24 roku import wyniósł 4,969 miliona USD, a eksport 3,95 miliona USD. Ameryka Północna Import izraelski z podziałem na regiony 24 r. Ameryka Południowa Afryka Europa Zachodnia Europa Centralna i Wschodnia Azja Oceania Niesklasyfikowane Bilans Płatniczy B ilans płatniczy Izraela poprawił się w ciągu ostatnich pięciu lat. W latach dziewięćdziesiątych rachunek bieżący był ujemny. Pogorszył się on w roku 1991 z powodu napływu dużej liczby imigrantów z terenów byłego ZSRR. Ekspansja fiskalna doprowadziła do dużego deficytu, który osiągnął apogeum w latach Deficyt rachunku bieżącego wynikał ze znacznego deficytu budżetowego oraz z gwałtownego wzrostu popytu sektora prywatnego, nieznajdującego pokrycia w podaży. Deficyt był finansowany za pomocą krótko- i długoterminowego napływu kapitału. To spowodowało radykalną zmianę polityki fiskalnej państwa i skierowało wysiłki na redukcję deficytu na rachunku bieżącym. Rok 1997 był przełomowym dla rachunku płatniczego Izraela. Odwrócenie negatywnej tendencji było rezultatem zmniejszenia się popytu zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Napływ kapitału osiągnął sumę ponad 1 milionów USD. W 1998 roku bilans płatniczy rachunku bieżącego uległ znacznej poprawie w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu lepszego wyniku handlu zagranicznego oraz redukcji popytu wewnętrznego. W roku 2 deficyt rachunku bieżącego zmniejszył się o 1,1 miliona USD (spadek o,9 miliona w porównaniu z rokiem ubiegłym), w latach deficyt wzrósł ponownie, osiągając wysokość 2 Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 7

8 milionów USD. W roku 25 zanotowano kolejny wzrost, w pierwszych trzech kwartałach o 39%. Deficyt handlowy osiągnął tym samym kwotę 6,2 miliona USD, w porównaniu z kwotą 4,46 za ten sam okres 24 roku. Rynek Kapitałowy I zraelski system regulacji finansowej zbudowany jest w oparciu o kilka instytucji, których zadaniem jest zapewnianie płynnego przepływu aktywów. Komisja Gwarancji i Giełdy stoi na straży interesów inwestorów. Jest odpowiedzialna za funkcjonowanie pierwotnego i wtórnego rynku. Giełda Papierów Wartościowych nadzoruje codzienny handel na giełdzie w Tel-Awiwie, chroniąc ją przed nielegalnymi operacjami. Departament Nadzoru Bankowego Banku Izraela z bliska przygląda się sektorowi bankowemu. Wreszcie Komisarz Kapitałowego Rynku Ubezpieczeń i Oszczędności w Ministerstwie Finansów czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem rynków ubezpieczeń, lokat oraz funduszy emerytalnych. Departament ten jest również odpowiedzialny za emisję rządowych obligacji na rynek wewnętrzny. Warto wspomnieć, iż 93% rynku obligacji w Izraelu to papiery rządowe, a inwestorzy zagraniczni posiadają niewielkie ilości obligacji Skarbu Państwa. Giełda Papierów Wartościowych W 1997 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie (TASE) uruchomiono automatyczny system obrotu papierami, który przyczynił się do zwiększenia obrotów oraz zmniejszenia kosztów transakcji. Giełda pozwala swoim uczestnikom oferować usługi online dla inwestorów poprzez Internet. System obrotów jest także wyposażony w efektywną izbę rozrachunkową, gdzie tradycyjne księgowanie papierowe wyszło już z użycia. Od roku 22 zainstalowano bezpośrednie połączenie elektroniczne z Amerykańskim Funduszem Depozytowym (DTC), by uprościć przepływ akcji firm zarejestrowanych w obu krajach. W roku 1993 otwarto też rynek papierów pochodnych, poprawiając zdolność inwestorów do zarządzania ryzykiem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych Giełda Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie zaczęła być postrzegana przez zagranicznych inwestorów jako bardziej atrakcyjna. Proces pokojowy oraz kwitnący sektor high-tech przyciągnęły inwestorów z zagranicy. W 1999 r. obroty giełdowe wzrosły o 59%. W roku 22 handlowano już akcjami 624 firm. Handel Zagraniczny z Polską Rozdział zaktualizowany: Czerwiec 26 D o początku lat dziewięćdziesiątych wymiana handlowa Polski z Izraelem praktycznie nie istniała. Dopiero nawiązanie stosunków dyplomatycznych zapoczątkowało jej systematyczny rozwój. Znaczny wzrost zanotowano w roku 1998, kiedy to weszła w życie, podpisana rok wcześniej umowa o wolnym handlu. Na mocy tej umowy stopniowo znoszone były cła na większość produktów. Światowy kryzys w roku 2, który najbardziej dotknął branżę informatyczną i telekomunikacyjną, nie pozostał bez znaczenia dla wymiany towarowej Polski i Izraela. W ostatnich dwóch latach można było Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 8

9 zaobserwować jednak znaczny wzrost eksportu oraz importu pomiędzy oboma krajami. W roku 24 import z Polski wzrósł o 12,45%, zaś eksport o 21,32%. W pierwszych trzech miesiącach 26 roku można jednak było zauważyć spadek w wymianie handlowej, izraelski eksport do Polski zmalał o -5,95% w porównaniu z tym samym okresem w roku 25, zaś eksport o -15,54%. W sumie od stycznia do marca 26 roku Polska zarobiła na handlu z Izraelem 29, USD (w tys.), zaś Izrael na handlu z Polską 48,61.55 USD (w tys.). Największy wzrost nastąpił w imporcie produktów chemicznych, gdzie zanotowano wzrost o 75.77%, zaś najwięcej Polacy zarabiają na sprzedaży produktów przemysłu papierniczego do Izraela. Polski eksport tej branży szacuje się na kwotę 5,562.2 USD (w tys.), ponadto Polska wysyła do Izraela produkty przemysłu obuwniczego i spożywczego. Wzrost o % zanotował także polski przemysł tekstylny. Z Izraela do Polski sprzedaje się coraz więcej produktów mineralnych, zanotowany wzrost eksportu w tej branży to %, wzrósł także eksport maszyn (55.61%). Najbardziej opłacalne jest eksportowanie do Polski produktów przemysłu chemicznego. W minionym półroczu wartość dóbr, które trafiły do Polski wyniosła 27, USD (w tys.). Handel Polska Izrael (M$) ,1 193, ,9 154,44 153,1 211,8 249,93 1 7, Q ,2 Export Import 21,9 157,5 Israel Poland Trade (M$) 35,8 141,5 4,5 116,6 53,3 86,91 67,53 93,4 59,7 119,34 92,46 145,83 14,1 45,71 24, Q1 26 Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 9

10 Inne Izraelski eksport do Polski (sektory) Medyczny Sprzęt optyczny Maszyny Surowce Naturalne Guma i Plastik Chemia Rolnictwo i Przemysł sporzywczy Q1 26 Inne Guma i Plastik Papier Produkty drewniane Maszyny Surowce Naturalne Kamienie szlachetne Chemia Minerały Rolnictwo i Przemysł spożywczy Izraelski import z Polski (sektory) Q1 26 Izraelskie Inwestycje w Polsce Kolejnym ważnym faktorem w ekonomicznych relacjach pomiędzy Polską a Izraelem są inwestycje. Szacuje się, że ich wielkość przekracza 1,5 miliona USD. Dokładna kwota jest trudna do ustalenia, ponieważ większość inwestycji nie jest dokonywana bezpośrednio z Izraela, ale poprzez kraje trzecie, czego przyczyną są względy podatkowe. Izrael głównie inwestuje w Polsce w rynek nieruchomości, budowę centrów handlowych, biur i apartamentów, a ponadto w budowę statków i turystykę. Polska zachęca inwestorów do rozszerzania swojego zakresu działalności, szczególnie w zakresie tworzenia nowych fabryk, rozwoju istniejącej już produkcji i zatrudnianiu wykwalifikowanej siły roboczej. Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 1

11 Polska w Unii Europejskiej Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska i Izrael podpisały wiele umów i porozumień bilateralnych (zabezpieczenie przed podwójnym opodatkowaniem, promocja inwestycji, współpraca w zakresie przemysłu filmowego, telekomunikacji i turystyki). Najważniejszą spośród nich była umowa z 1997 roku o wolnym handlu, która zapoczątkowała wzajemne relacje ekonomiczne. Zgodnie z treścią umowy na produkty eksportowane lub importowane z Izraela do Polski i z Polski do Izraela nie były nakładane żadne podatki (oczywiście z pewnymi wyjątkami, jak na przykład płody rolne). Umowa powyższa wygasła w maju 24 roku, wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a w jej miejsce zaczęła obowiązywać Umowa Stowarzyszeniowa pomiędzy Izraelem a Unią Europejską. Pomiędzy dwoma opisanymi powyżej umowami nie występują duże różnice, nadal wymiana handlowa pomiędzy dwoma krajami nie podlega opodatkowaniu. Po akcesji w Polsce wzrasta ilość europejskich inwestycji, a kraj korzysta ze wsparcia finansowego Unii. Rolnictwo, ochrona środowiska oraz infrastruktura będą głównymi dziedzinami rozwoju. Prawdopodobnie ulegnie także zmianie struktura polskiego rolnictwa i zmniejszy się liczba rolników, a nowe technologie i sprzęt zastąpią te używane do tej pory. Polskie fabryki zaadaptują europejskie standardy związane z ochroną środowiska. Wzrośnie jakość dróg, a także usług w zakresie dostaw wody i oczyszczania ścieków. Firmy izraelskie posiadające zaawansowane technologie, wiedzę i doświadczenie oferują polskim partnerom atrakcyjne możliwości współpracy, takie jak joint venture, by wspólnie stawiać czoło wyzwaniom przyszłości, dla korzyści obu krajów. Wyzwania Polska należy do grupy największych krajów europejskich. Zasobami kraju są wysoko wykwalifikowana i zmotywowana siła robocza, doskonałe położenie, rozwój zaawansowanych technologii, rządowe programy rozwoju inwestycji, bogaty know-how i przyjazny klimat dla przedsiębiorczości. Izrael posiada podobne zalety, a także stoi przed podobnymi wyzwaniami. Dlatego właśnie personel Sekcji Ekonomicznej Ambasady Izraela w RP stara się poszerzać współpracę i koordynować spotkania pomiędzy przedsiębiorcami z obu państw. W roku 24 zorganizowaliśmy misje handlowe z Izraela do Polski firm reprezentujących następujące sektory: oprogramowanie, telekomunikacja, rolnictwo oraz ochrona środowiska. Rok 25 to delegacje D.I.Y., ochrony środowiska (udział w targach Pol-Eko), wyjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Nasze plany na przyszłość to rozszerzenie działalności w ramach wspomnianych sektorów oraz nawiązanie współpracy na nowych płaszczyznach, takich jak przemysł budowlany, rolnictwo, rynek samochodowy. Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 11

12 Wskaźniki Ekonomiczne Rozdział zaktualizowany: Czerwiec 26 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE W ROKU 24 WYRAŻONE W MILIONACH USD LUB INNYCH JEDNOSTKACH: Realny Wzrost % Produkt Krajowy Brutto 4,4 5,2 PKB per capita (USD) 2,6 3,3 Import Towarów (netto) 11,8 4,4 Eksport Towarów (netto) 17,4 7, Import Towarów i Usług w ml. 4,356 44,371 Eksport Towarów i Usług w ml. 33,813 36,429 Eksport Przemysłu w ml. 29,94 31,872 Zatrudnienie 3, 3,5 Inflacja 1,2 2,4 Produkt Sektora Prywatnego 6,3 6,6 Wydatki Konsumpcyjne 5, 4, Populacja (tys.) 1,8 1,7 Stopa Bezrobocia 1,4 9, Stopa Inflacji 1,2 2,4 GŁóWNE WSKAŹNIKI Średnia Roczna PKB PKB per capita Export przemysłowy Inwestycje w środki trwałe Inwestycje mieszkaniowe Nadwyżka importu sektora cywilnego (mld USD) Dług zagraniczny netto (mld USD) Inflacja Cen Konsumenckich (roczna zmiana w proc.) , Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 12

13 POPOULACJA, IMIGRACJA, ZATRUDNIENIE Średnia populacji (w tys.) 6,125 6,289 6,439 6,57 6,69 6,86 Procentowa zmiana średniej populacji Imigracja (w tys.) Zatrudnienie (w tys.) 2,137 2,265 2,265 2,284 2,33 2,41 Bezrobocie (w tys.) Bezrobocie (w proc.) GŁÓWNE WSKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE ZMIANA W PROCENTACH Produkcja Eksport Zatrudnienie Produktywność Inwestycje brutto Kapitał akcyjny EKSPORT DÓBR (BRUTTO) W MILIONACH USD Rolnictwo Cytrusy Pozostałe Przemysł Diamenty szlifowane 2. Pozostałe Inne Razem Raport sporządzono na podstawie danych Izraelskiego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Pracy Sekcja Handlowa Ambasady Izraela w RP 13

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 2 Stany Zjednoczone są największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką świata. Jej mocną stroną jest właśnie innowacyjność, a siłą napędową

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata.

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata. To już trzecia i ostatnia część Raportu Barometr Płatności Na Świecie 2013 przygotowanego przez światowych przedstawicieli D&B i Bisnode w celu przedstawienia międzynarodowego obrazu praktyk płatniczych.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Teoria optymalnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo