Nowa strategia w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa strategia w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska."

Transkrypt

1 Energy Logic Wrocław Nowa strategia w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska. Marek Rojek, EMERSON NETWORK POWER 1

2 Emerson Brand Groups Network Power Climate Technologies Process Management Industrial Automation Appliance Solutions Motor Technologies Storage Solutions Professional Tools

3 Zakresy kompetencji

4 Energy Logic: : Co to jest? Opracowana przez firmę Emerson Network Power strategia zmniejszania zuŝycia energii w centrum przetwarzania danych Ta strategia to szereg waŝnych zaleceń dotyczących doboru i stosowania urządzeń informatycznych a takŝe dobrych praktyk i zastosowania wiedzy inŝynierskiej WaŜny w tej strategii jest: Nacisk na kaskadowy efekt oszczędności Nacisk na stosowanie urządzeń oszczędzających energie i przyjaznych środowisku Nacisk na całościowe oszczędzanie przy zastosowaniu urządzeń o gwarantowanych parametrach Nacisk na pomiary zuŝycia energii i sterowanie nadmiarowymi urządzeniami Takie podejście pozwala na oszacowanie ilościowe oszczędności i oszacowanie zwrotu kosztów inwestycji

5 Energy Logic: Trzy najwaŝniejsze niejsze cechy 1. Najefektywniejsza strategia oszczędzania energii Rozpoczęcie od redukowania strat / zuŝycia na poziomie urządzeń informatycznych, a następnie zajęcie się sprzętem infrastrukturalnym zainstalowanym w Data Center KaŜdy wat zaoszczędzony na poziomie urządzeń ma kaskadowy wpływ na poprzedzające go procesy 2. W miarę zmniejszania zuŝycia energii sprawdź,czy nie zmniejszy to dostępności i elastyczności Efficiency Without Compromise TM 3. Architektura o wysokim zagęszczeniu ułatwia zmniejszanie zuŝycia energii

6 Fakt: ZuŜycie energii narasta kaskadowo poprzez jej kolejne przemiany

7 Tylko połowa owa energii zuŝywanej w Data Center dociera do zainstalowanej w nim infrastruktury IT Centrum przetwarzania danych o powierzchni 463 m Emerson Network Power

8 Jak to robić? 1. Zastosowanie procesorów o niŝszym poborze mocy 2. Stosowanie zasilaczy o wyŝszej sprawności w zakresie mocy rzeczywiście dostarczanej 3. Stosowanie ograniczenia poboru mocy przez procesory w sytuacji zmniejszenia obciąŝenia 4. Zastosowanie serwerów kasetowych (blade server) 5. Wirtualizacja serwerów 6. Zwiększenie napięcia zasilania (208 do 240VAC) 7. Implementacja najlepszych praktyk dotyczących chłodzenia 8. Stosowanie urządzeń o zmiennej wydajności chłodniczej 9. Umieszczenie urządzeń chłodniczych bliŝej źródła ciepła 10. Monitorowanie, pomiary i optymalizacja zuŝycia energii

9 Strategia 2: Zasilacze o wysokiej sprawności Jaki zasilacz lepiej wybrać? Zasilacz A o sprawności 91% na tabliczce znamionowej czy zasilacz B o sprawności 93% na tabliczce znamionowej? Zasilacze nie osiągają nigdy parametrów podanych na tabliczkach znamionowych W warunkach normalnych układ dwóch zasilaczy nie pracuje nigdy pod obciąŝeniem większym niŝ 50% NaleŜy wybrać zasilacz, który oferuje większą sprawność przy obciąŝeniu 10 35% 90% Typical Load in Dual Power Supply Configuration Nameplate Rating Efficiency 85% 80% 75% 70% 2007 Emerson Network Power 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percent of Full Load % 2007 Emerson Network Power 26

10 Strategia 5: Wirtualizacja serwerów Przed wirtualizacją Typowa architektura wirtualizacji Wirtualizacja podnosi stopień wykorzystania serwerów przez oddzielenie sprzętu i oprogramowania Wiele serwerów logicznych na jednym serwerze fizycznym Oszczędność energii przy mniejszej liczbie serwerów Typowe współczynniki konsolidacji to 8:1 Źródło: VMware

11 Strategia 7: Implementacja najlepszych praktyk dotyczących cych chłodzenia Redukcja marnotrawstwa energii Usprawnienie bariery pary niepotrzebne nawilŝanie / odwilŝanie Zmniejszenie przyrostu ciepła wskutek padania promieni słonecznych; uszczelnienie pomieszczeń, podłóg i sufitów, aby powietrze nie uciekało Optymalizacja przepływu powietrza Zmniejszenie ograniczeń przepływu powietrza pod podłogą Ustawienie stelaŝy w konfiguracji hot-aisle / cold-aisle Zmniejszenie recyrkulacji powietrza poprzez płyty zaślepiające w stosownych przypadkach Umieszczenie urządzenia chłodniczego na końcu strefy gorącego powietrza (hot-aisle) Zawracanie gorącego powietrza do urządzenia chłodniczego poprzez kanały Optymalne nastawy Właściwa temperatura strefy chłodnego powietrza (cold aisle) regulacja nastawy pomieszczenia (20 21 C) Podniesienie temperatury wody lodowej powyŝej 7 C Dostępne są podręczniki z wytycznymi stowarzyszenia ASHRAE Analiza termiczna moŝe pomóc w rozpoczęciu procesu

12 ASHRAE 12

13 Złe e ustawienie jednostek chłodniczych Złe umiejscowienie jednostki chłodniczej moŝe powodować mieszanie ciepłego i zimnego powietrza co powoduje recyrkulacje u szczytu rack-ów Mission Critical Cooling Unit Rack Rack Rack Rack 13

14 Strategia 9: Chłodzenie dodatkowe o wysokim zagęszczeniu Większe zyski dla efektywności z chłodzenia bliŝej źródła Zmniejszenie zuŝycia energii przez wentylator nawet o 65% WęŜownice chłodzące o większej wydajności WyŜsza temperatura powietrza na wlocie Chłodzenie w 100% jawne Instalacja chłodzenia niezajmująca powierzchni Dostępna moc chłodzenia powyŝej 30 kw/szafę

15 Energy Logic: Strategie oszczędności ci kaskadowych Emerson Network Power

16 Energy Logic: MoŜliwość oszczędności ci energii Potencjalne oszczędności z poszczególnych strategii stosowanych pojedynczo * Dla kaŝdego działania uwzględnione są korzyści kaskadowe występujące w dalszych procesach. Oszczędności się nie sumują!

17 Energy Logic: Okres zwrotu strategii oszczędzania energii 2007 Emerson Network Power

18 Urządzenia słuŝące poprawie efektywności energetycznej Zasilacze serii NX Zasilacze modułowe NXr wraz z klimatyzacją CRV Nowoczesna dystrybucja mocy w Data Center Rekonfigurowalne i w pełni monitorowane listwy zasilające Klimatyzacja wysokiej gęstości P>10kW/rack

19 Liebert NX : Szczególne cechy Poprawa sprawności zasilacza Inteligentny Eco mode Polega to na tym Ŝe zasilacz pracuje na bypasie ale w sposób ciągły kontroluje: - poziom napięcia i częstotliwość - analizuje jakość napięcia i w sytuacji gdy zmiana przekracza zaprogramowane granice zasilacz przechodzi na tryb on-line Sprawność w tym trybie pracy to 98%

20 Liebert NXR/CRV : Rozwiązanie dla średnich DC Układ klimatyzacji znajduje się blisko źródła a ciepła Wysoka sprawność zasilacza modułowego owego 96% Zasilacz w sposób b inteligentny dostosowuje ilość modułów w mocy w zaleŝno ności od stopnia obciąŝ ąŝenia Układ klimatyzacji CRV poprzez zastosowanie spręŝ ęŝarki digital scroll dostosowuje swoją moc chłodnicz odniczą

21 Liebert PDU : Dystrybucja mocy w Data Center Dystrybucja jest w 100% niezwiązana z budynkiem KaŜdy obwód ma swoje zabezpieczenie i jest identyfikowalny MoŜna w sposób bezprzerwowy rekonfigurować zasilanie w DC Łatwość i szybkość przenoszenia, zmian, Testowane w fabryce bezpieczne i certyfikowane Opcjonalna izolacja galwaniczna Zminimalizowana moc strat cieplnych

22 Dystrybucja mocy w CPD dobre praktyki

23 Adaptacyjna dystrybucja mocy Liebert MPX Struktura sprzętowa Szyna mocy (MPX-PRC) 2 długości: 1035 mm 1880 mm Zawiera tor zasilania i monitorowania T-Slot z tyłu do łatwiejszej instalacji Lokalny display (RPCBDM) UmoŜliwia lokalne monitorowanie do 4 PDUs podłączony do PDU przewodem instalowany wewnątrz lub na zewn. szafy Wyjściowy moduł adaptacyjny (MPX-BRM) Wejściowy moduł mocy (MPX- PEM) RóŜne wersje: IEC, Scucko lub NEMA Monitorowanie modułu lub gniazd Branch Circuit Breaker Hot-Swap RóŜne wersje: Wej 3 f. Wej 1f/3f Monitorowanie przez kartę (RPC) Not Hot-swap

24 Liebert MPX: Monitoring & Zarządzanie Wiele punktów monitorowania Individual Management PDU Explorer Device Explorer Monitorowanie zuŝycia energii (Kw-hr) Alarmy i ich poziomy T/H Czujniki (Opt.) Prąd i napięcie pomiar z +/-1% dokładnością Strip Level Monitoring Aggregate monitoring information (Volts, KW, Amps, KW-hr) about entire strip. (*) Branch Module Monitoring Aggregate monitoring information (Volts, kw, Amps, kw-hr) about an individual module (collective receptacles Branch ). (*) Legend: -Breaker -Receptacle -Metering Receptacle Monitoring & Control Discrete monitoring information (Volts, kw, Amps, kw-hr) for each individual receptacle on the module AND On-Off- Reboot capabilities. Note: Available on Receptacle Management version BRM s

25 Liebert X-Treme Density XDO XDV XDFN XDA XDH XDC XDP XDP XDA 25

26 Liebert XDO Zasada działania ania 26

27 Liebert XDO 27

28 Liebert XDV Zasada działania ania 28

29 Liebert XDV i XDO Do 20 kw / Rack 29

30 Liebert XDV 30

31 Liebert XDH Do 30 kw / Rack 31

32 Zamknięty obieg chłodzenia dla duŝych zagęszczeń Liebert XDFN to rozwiązanie dla nowo projektowanych i istniejących data center. Jest to rozwiązanie które nie wpływa na pracę klimatyzacji tradycyjnej w serwerowni. Liebert XDFN opiera się na koncepcji: Chłodź serwery, nie pomieszczenie Liebert XDFN do 24 kw/rack 32

33 Urządzenia eliminujące ołów z naszego środowiska Monitorowanie baterii Prawidłowa eksploatacja eliminuje ilość wymian baterii i wydłuŝa ich Ŝywotność o ponad 40% Magazyn energii Liebert FS eliminuje stosowanie baterii ołowiowych

34 Liebert FS : Magazyn energii, alternatywa dla baterii śywotność >15lat Moc 120 kw w czasie 20s lub proporcjonalnie więcej/mniej dla innych czasów MoŜliwość łączenia równoległego w celu zwiększenia mocy lub wydłuŝenia czasu NiŜszy cięŝar na jednostkę mocy Produkt proekologiczny (eliminuje ołów ze środowiska i poprawia efektywność energetyczną DC) Wysoka niezawodność Testowane w fabryce bezpieczne i certyfikowane Opcjonalna izolacja galwaniczna

35 Albér System monitorowania baterii

36 Dziękuj kuję!!!!! za zainteresowanie naszymi rozwiązaniami zaniami

Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych

Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych Neil Rasmussen White Paper 125 Streszczenie Serwery typu blade pracują przy gęstościach mocy, które przekraczają wydajność zasilania

Bardziej szczegółowo

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Liebert APS od 5 do 20 kva Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Emerson Network Power, część firmy Emerson, organizacji o zasięgu światowym, łącząca rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla serwerowni

Rozwiązania dla serwerowni Rozwiązania dla serwerowni Technologie informatyczne mają kluczowe znaczenie dla Waszej firmy. APC by Schneider Electric umożliwia łatwe i pewne zarządzanie i monitorowanie serwerowni. Monitorowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013 Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Primary

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Centra danych Zakłady przemysłowe Budynki Energetyka i infrastruktura www.schneider-electric.com 1 Jak zaoszczędzić do 30% kosztów energii

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1)

Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1) Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1) Wprowadzenie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą i wszytko pod kontrolą DCSerwis.pl Każda współczesna organizacja, która swoje działanie opiera na usługach IT, może być schematycznie pokazana jako piramida zależności, której podstawę stanowią elementy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA Rittal The System. Faster Better Worldwide. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT BROSZURA REFERENCYJNA Prosta droga do idealnego centrum obliczeniowego Centra obliczeniowe są złożonymi systemami.

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Centrum danych Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Witamy w Centrum Danych 2025 Inicjatywa obejmująca całą branżę pod przewodnictwem spółki Emerson Network Power ma na celu stworzenie wizji centrum

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r. ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r. Spis treści 1. Geneza problemu... 3 2. Oddziaływanie pośrednie... 3 3. Czynniki bezpośrednie... 4 4. Droga poprawy...

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch

IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch Systemy Łączników Statycznych STS Specyfikacja techniczna produktu IT-SWITCH 16A do 40A 11_DDCGB0261A.doc 2 Spis treści 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI

SYSTEMY KLIMATYZACJI SYSTEMY KLIMATYZACJI LG Electronics Polska BIURA: BIURO GŁÓWNE LG Electronics Polska 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 tel. (22) 48 17 100 klimatyzacja-warszawa@lge.pl www.klimatyzacja.lge.pl www.strefaklimatyzacji.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilanie i chłodzenie w systemach telefonii VoIP i IP

Zasilanie i chłodzenie w systemach telefonii VoIP i IP Zasilanie i chłodzenie w systemach telefonii VoIP i IP Viswas Purani White Paper 69 Streszczenie Instalacja systemów Voice Over IP (VoIP) może spowodować powstanie nieoczekiwanych lub nieplanowanych wymagań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRODUKTU

DOKUMENTACJA PRODUKTU Chłodzenie precyzyjne do zabezpieczenia systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu Liebert HPW System chłodzenia węzłów zdalnego dostępu telekomunikacji mobilnej przeznaczony do montażu zewnętrznego Liebert

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19"

Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19 TM Legendary Reliability Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19" Dodatkowe akcesoria firmy APC zwiększają dostępność systemów oraz zarządzanie zasilaczem UPS w celu ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo