ROX 9.0 ROX /1 BIKE COMPUTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROX 9.0 ROX 9.0. www.sigmasport.com 000000/1 BIKE COMPUTER"

Transkrypt

1 PL CZ NL BIKE COMPUTER Kilometers >> Heart Rate RUS >> SIGMA Eletro GmbH Dr. - Julius - Leber - Straße 15 D Neustadt /Weistraße Tel () Fax () E - mail: >> SIGMA SPORT USA North America 167 Kigslad Drive Batavia, IL 651, U.S.A. Tel Fax >> Altitude Cadece ROX 9. ROX 9. Hadleidig SIGMA SPORT ASIA Asia, Australia, South America, Africa 7F-1, No. 193, Ta-Tu 6 th Street, Taichug City 48, Taiwa Tel Fax /1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE MODE D EMPLOI Инструкция по эксплуатации NEDERLANDS Polsi Česy PYCCKИй

2 TRESC 1 Zawartość opaowaia Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. i jego acesoriów.... Motaż uchwytu... Motaż adajia prędość i adecja.... Motaż magesów prędość i adecja... Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. w uchwycie... Sychroizacja... Sychroizacja prędości... Sychroizacja adecji... Sychroizacja pasa piersiowego Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Pierwsze wzbudzeie... Zasada obsługi urządzeia SIGMA ROX Fucje przycisów... Strutura wyświetlacza fucje... Góry blo DOT-Matrix... Środowe wsazaie segmetów/io.... Doly blo DOT-Matrix... Strutura meu urządzeia SIGMA ROX Fucje ogóle... Czuji ruchu... Wygaszaie wartości podczas jazdy... Zapisywaie daych Uruchamiaie Wyjście z trybu uśpieia Zares fucji urządzeia SIGMA ROX Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) Ulubioe A i ulubioe B Fucje rowerowe Fucje częstotliwości uderzeń serca Fucje temperatury Fucje podjazdowe... 7 Fucje zjazdowe... 7 Fucje czasowe... 7 Fucje specjale Meedżer światła Kalibracja wysoości

3 Używaie urządzeia SIGMA ROX Ulubioe A i B... Fucje dzieia.... Częstotliwość zapisu... Start/zatrzymywaie dzieia... Zerowaie/zapis poszczególych tras (wartości sumulowae) Ustawieia... Wstęp... Ustawiaie urządzeia SIGMA ROX Ustawiaie/Urządzeie/Zegar... Ustawiaie/Użytowi/Data urodzeia... Urządzeie... Rower I+II.... Wysoość startowa.... Użytowi... Ulubioe A i B... Wartości łącze... Jazda rowerem... Częstotliwość uderzeń serca... Podjazd... Zjazd... Ustawieia fabrycze Iterfejs PC/SIGMA DATA CENTER... Wymagaia systemowe... Istalacja SIGMA DATA CENTER... Istalacja stacji doowaia Usuwaie błędów Wymiaa baterii Dae techicze Wartości mas/mi/stadard Temperatura/baterie Gwaracja/ręojmia ROX 9. PL TRESC 59

4 1 Zawartość opaowaia 1 Zawartość opaowaia Głowica omputera SIGMA ROX 9. Nadaji adecji Nadaji prędości Pas piersiowy z pasem elastyczym Uchwyt Stacja doowaia re se rve emet s: It el P e tium pro ces so d. rw ith at lea st SIGMA DATA CENTER CD 1 os Gm cr bh Mi,A z, ll ri g S y s t e m - R e q u ir ht GH S er vi B V R A M. P C o l y, o t M A C c o m p a tibl e. ; 32 M 2 ith w 8S 2 IGM ws AE do le Wi tro oft B 2M 2 or Wi RAM 4, Wid ow s X P w it h S er vice ce Pac Pac Elemety mocujące: 12 x orig; mages Power; mages orby; 8 x opasa ablowa, 51 ista sv a, 25 ow ist 6M i d sv W dow SIGMA DATA CENTER 1. om me d ed : I t el Pe ti um pro cess z, Wi d o w s 2 w least 2 GH ith Se it h a t rvice or w Pac or 4, W id ow sx Pw ith Se rv ice ec 6.R Pa M c RA 2 B FOR ROX SERIE S

5 2 Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. i jego acesoriów 2 Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. i jego acesoriów Ilustracje do istrucji motażowych zajdują się a załączoej ulotce 2.1 Motaż uchwytu Kierowica lub sztyca ierowicy Zdjąć żółtą folię. 2.2 Motaż adajia prędość i adecja PL Oba adajii moża zamotować albo za pomocą wiązi ablowej (motaż a stałe) lub alteratywie za pomocą origów. Aby uzysać wymagae 12 mm lub miej, ależy zamotować adaji i mages bliżej piasty Motaż magesów prędość i adecja 2.4 Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. w uchwycie Sychroizacja W staie zamotowaym przy ażdym wzbudzeiu z trybu uśpieia urządzeie SIGMA ROX 9. jest gotowe do sychroizacji z poszczególymi adajiami prędości, adecji i częstotliwości uderzeń serca. Przy sychroizacji z adajiiem prędości miga wsazaie prędości a wyświetlaczu. Gdy wsazaie przestaie migać, urządzeie SIGMA ROX 9. jest zsychroizowae z adajiiem prędości i wsazuje atualą prędość. Rówolegle do tego automatyczie sychroizuje się adaji adecji i pas piersiowy. W meu ulubioych (A i/lub B) daa wartość wsazywaa jest w górym blou DOT-Matrix, gdy przeprowadzoa jest odpowiedia sychroizacja Sychroizacja prędości Istieją tu 2 możliwości: Ruszyć z miejsca. Z reguły odbiori sychroizuje się z adajiiem po 3 obrotach oła. Obracać przedie oło, aż wsazaie m/h przestaie migać. ROX 9. 61

6 2 Motaż urządzeia SIGMA ROX 9. i jego acesoriów Sychroizacja adecji Istieją tu 2 możliwości: Poruszać pedały w górę i w dół aż do wyświetleia adecji. Ruszyć z miejsca. Z reguły odbiori sychroizuje się z adajiiem po 3 obrotach pedałów Sychroizacja pasa piersiowego Założyć pas piersiowy. Poruszać się w pobliżu urządzeia SIGMA ROX 9. lub wsiąść a rower. Z reguły SIGMA ROX 9. sychroizuje się z pasem piersiowym w ciągu mas. 1 seud. Atualy puls pojawia się a wyświetlaczu. 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Pierwsze wzbudzeie 5 seud. Następie postępować według istrucji a wyświetlaczu. W staie fabryczym SIGMA ROX 9. zajduje się w tzw. trybie głęboiego uśpieia. Aby zaończyć te tryb, ależy acisąć dowoly przycis a poad Nacisąć dowoly przycis a 5 seud. 62 Wybrać żąday języ przycisiem +/i zapisać przycisiem SAVE. Wsazaie przechodzi do meu główego Ulubioe A.

7 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Zasada obsługi urządzeia SIGMA ROX 9. SIGMA ROX 9. ma mas. 5 poziomów meu. Podczas poruszaia się po meu i podmeu urządzeia SIGMA ROX 9. ależy orietować się zawsze wg diagramu w rozdziale 3.5. przejść do iego poziomu w meu ustawień (NEXT) potwierdzić/zapisać ustawieie (SAVE/DONE). Poruszaie się po meu urządzeia SIGMA ROX 9. ułatwia zaczie poziom awigacji. Po jedorazowym aciśięciu jedego z dwóch górych przycisów fucyjych pojawia się automatyczie poziom awigacji. Na tym poziomie wyświetlae są możliwe fucje obu górych przycisów, aby: przejść do iższego poziomu (ENTER) przejść z powrotem do wyższego poziomu (BACK) Potwierdzić fucję wyświetlaą w poziomie awigacji w ciągu 2 seud poprzez poowe liięcie. PL Te poziom awigacji jest atywy stadardowo w urządzeiu SIGMA ROX 9.. Jeżeli po dłuższym używaiu urządzeia SIGMA ROX 9. poziom awigacji ie jest już potrzeby, to moża go wyłączyć w meu ustawień. 3.3 Fucje przycisów Przycis fucyjy 1 Tym przycisiem wychodzi się z podmeu lub zapisuje ustawioe wartości. Przycis fucyjy 2 Tym przycisiem przechodzi się do podmeu lub przestawia góre 4-cyfrowe wsazaie. Przycis fucyjy dzieia Eter dzieia. Tym przycisiem otwiera się meu dzieia i wyzacza waypoity. Przycis fucyjy mius Przejście do poprzediej stroy a daym poziomie meu lub zmiejszaie/zmiaa wyświetlaej wartości Przycis fucyjy plus Przejście do astępej stroy a daym poziomie meu lub zwięszaie/zmiaa wyświetlaej wartości ROX 9. 63

8 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Strutura wyświetlacza fucje Wyświetlacz urządzeia SIGMA ROX 9. podzieloy jest a 3 obszary główe: GÓRNY BLOK DOT-MATRIX Te blo wsazuje róże iformacje, w zależości od wybraego meu Ulubioe A i B Tu może być wsazywaych do 4 atualych wartości: Atuala wysoość (stale) Atuale wziesieie (stale) Atualy puls (tylo w razie ałożeia pasa piersiowego) Atuala adecja (tylo w razie zamotowaia adajia adecji) Nacisając góry prawy przycis, moża zmieić wsazaie ta, aby wyświetlaa była tylo jeda z tych czterech fucji Poziom awigacji Gdy fucja jest atywa, po jedorazowym aciśięciu jedego z dwóch górych przycisów fucyjych pojawia się poziom awigacji. Na poziomie awigacji wyświetlae są możliwe fucje przycisu. Po zapozaiu się z urządzeiem i jego fucjami moża w pucie meu Ustawieia wyłączyć poziom awigacji (Ustawieia/Urządzeia/If. o przycisach) Pase iformacyjy Góry blo DOT-Matrix, czyli tzw. pase iformacyjy pomaga w orietacji w poziomach. Dotyczy to astępujących poziomów meu: Dae trasy ; Czas ; Pamięć ; Ustawiaie. W górej części wyświetlacza wsazywae jest meu główe, a w dolej części atuale podmeu. 64

9 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Środowe wsazaie segmetów/io Wsazaie segmetowe podaje a przyład atualą prędość. Symbol rower I/rower II Porówaie prędości z prędością średią Ustawioa jedosta (m/h lub mph) Atywy stoper Atywe odliczaie Atywy budzi PL W tej części wyświetlacza widocze są też astępujące symbole: Atywy dziei REC Doly blo DOT-Matrix W tym blou wyświetlaa jest wybraa atywa fucja iezależie od atualego meu/podmeu. ROX 9. 65

10 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Strutura/podział meu urządzeia SIGMA ROX 9. Ulubioe A Ulubioe B Jazda rowerem Dae trasy Częstotliwość uderzeń serca Temperatura Podjazd Zjazd Czas Wartości łącze 7 tras Pamięć Tras 1 Ogóle Jazda rowerem Częstotliwość uderzeń serca Temperatura Podjazd Zjazd Ustawiaie 66 Urządzeie Rower I + II Wartości łącze Ustawieie fabrycze Jazda rowerem Częstotliwość uderzeń serca Podjazd Zjazd Dziei Jazda rowerem Częstotliwość uderzeń serca Log 1 Podjazd Zjazd Log X Wysoość startowa Użytowi Ulubioe A Log 2 Ulubioe B

11 3 Wszysto o urządzeiu SIGMA ROX Fucje ogóle Czuji ruchu Dzięi czujiowi ruchu SIGMA ROX 9. wzbudza się przy iewielim poruszeiu roweru (pod waruiem, że urządzeie SIGMA ROX 9. jest zamotowae w uchwycie). W te sposób do atywacji urządzeia ie jest oiecze acisaie żadego przycisu. Czuji ruchu oryguje automatyczie atualą wysoość i SIGMA ROX 9. zapisuje atualą wysoość przed przejściem a tryb uśpieia. Przy olejym wzbudzeiu przejmowaa jest ostatio zapisaa wysoość iezależie od ewetualych zmia ciśieia powietrza. W razie zmiay miejsca i iezamotowaia urządzeia SIGMA ROX 9. w uchwycie czuji ruchu rejestruje ruch urządzeia SIGMA ROX 9. i w regularych odstępach czasu wyouje pomiar ciśieia powietrza. Dzięi temu wysoość urządzeia SIGMA ROX 9. atualizuje się podczas jazdy do astępego miejsca. Ozacza to, że alibracja w miejscu docelowym ie jest bezwzględie oiecza. Wsazówa: Należy pamiętać, że podczas jazdy samochodem pomiar ciśieia powietrza jest zafałszowyway przez limatyzację i daje ieprecyzyje wyii. PL Urządzeie SIGMA ROX 9. wyposażoe jest w czuji ruchu. Czuji ruchu ma dwa róże zadaia: Automatyczy start/stop Pomiar wysoości Wygaszaie wartości podczas jazdy Podczas jazdy fucje, tóre ie są oieczie potrzebe, są wygaszoe. Widocze są 2 meu ulubioych i wszystie dae trasy. Wszystie pozostałe meu główe Pamięć i Ustawiaie są wygaszoe Zapisywaie daych Urządzeie SIGMA ROX 9. ma 2 róże metody zapisu daych: tras W tej pamięci moża zapisywać seletywie iemal wszystie dae trasy wsazywae a wyświetlaczu urządzeia SIGMA ROX 9.. Istieje możliwość zapisu masymalie 7 tras Dziei Oprócz 7 tras urządzeie SIGMA ROX 9. ma oddziely dziei umożliwiający zapis tras i ich późiejszą aalizę. Dae są rejestrowae przez SIGMA ROX 9. i przesyłae przez iterfejs PC do oprogramowaia opracowaego przez SIGMA SPORT. Dzięi temu po ażdej trasie moża przeaalizować istote dae. ROX 9. 67

12 4 Uruchamiaie 4.1 Wyjście z trybu uśpieia Urządzeie SIGMA ROX 9. wzbudzae jest przy ażdym poruszeiu roweru. Jeżeli urządzeie SIGMA ROX 9. ie jest zamotowae w uchwycie, wzbudzae jest dopiero przez aciśięcie dowolego przycisu. 4.2 Zares fucji urządzeia SIGMA ROX 9. Urządzeie SIGMA ROX 9. wszechstroy omputer rowerowy. Obo lasyczych fucji rowerowych SIGMA ROX 9. mierzy też adecję, puls oraz wysoość/wziesieie. Wszystie obszary fucji rower, puls, wysoość podzieloe są a oleje obszary, w tórych odczytać moża wszystie poszczególe fucje. Wszystie atuale wartości chwilowa prędość, atuala wysoość, atualy puls. atuala adecja i atuale wziesieie moża łatwo i stale odczytywać a dużym 6-cyfrowym wyświetlaczu. Obo wyświetlaych fucji urządzeie SIGMA ROX 9. wyposażoe jest w dziei. Dziei umożliwia oddziely zapis jazdy/trasy (o. 78 godz.), tóre moża potem przeieść a PC. Dae odczytywae i aalizowae są przez program opracoway przez aszą firmę. Bliższe iformacje o dzieiu i oprogramowaiu zaleźć moża w rozdziale 6.2. Urządzeie SIGMA ROX 9. ma lasycze fucje omputera rowerowego, ja a przyład 2 ustawiae rozmiary ół rozpozawae auto- matyczie (poprzez adaji prędości), auto matyczy start/stop i alibrację. 5 Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) 5.1 Ulubioe A i B Ulubioym A i B moża przyporządować do 1 fucji. Wybiera się je dowolie. Wybrae przez as domyślie ustawieie ulubioych przezaczoe jest z jedej stroy do tereów płasich, a z drugiej stroy do tereów górzystych, i moża je idywidualie zmieiać. Ulubioe A dystas/czas jazdy/ø prędość/mas. prędość/słupe strefowy/ alorie/odliczaie/stoper/atuala temperatura/godzia. Ulubioe B dystas/czas jazdy/ø prędość/słupe strefowy/wysoościomierz X/ dystas X/prędość wzoszeia/mas. prędość wzoszeia X/ mas. wysoość/godzia. 68

13 5 Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) 5.2 Fucje rowerowe Wszystie fucje rowerowe moża zaleźć w: Dae trasy/jazda rowerem. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: dystas/czas jazdy/ø prędość/mas. prędość/dystas +/ dystas -/ Ø adecja/mas. adecja. Są to 2 oddziele liczii dystasu (dystas +/dystas -). Umożliwiają oe treig iterwałowy lub jazdę według roadbooa. Oba są domyślie zaprogramowae i oddzielie zerowae. PL 5.3 Fucje częstotliwości uderzeń serca Wszystie fucje częstotliwości uderzeń serca moża zaleźć w: Dae trasy/częstotliwość uderzeń serca. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: słupe strefowy/średia częstotl. uderzeń serca/mas. częstotl. uderzeń serca/czas w 1., 2. i 3. strefie/alorie Urządzeie SIGMA ROX 9. ma 3 strefy częstotliwości uderzeń serca. Strefy te obliczae są automatyczie przy podaiu ustawień Użytowi. Domyślie obliczoe 3 strefy to: Strefa 1: 55-7% mas. częstotl. uderzeń serca treig regeeracyjy Strefa 2: 7-8% mas. częstotl. uderzeń serca treig sercowo-rążeiowy Strefa 3: 8-1% mas. częstotl. uderzeń serca treig wyczyowy 5.4 Fucje temperatury Wszystie fucje temperatury moża zaleźć w: Dae trasy/ Temperatura. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: temperatura atuala/miimala/masymala. ROX 9. 69

14 5 Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) 5.5 Fucje podjazdowe Wszystie fucje podjazdowe moża zaleźć w: Dae trasy/podjazd. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: wysoościomierz/masymala wysoość/dystas/czas jazdy/ø prędość/ prędość wzoszeia/mas. prędość wzoszeia/ø wzios/mas. wzios. Prędość wzoszeia oreśla pioową, atualą prędość w metrach a miutę. Dzięi temu moża szybo obliczyć, ile czasu potrzeba do szczytu. Jest to wartość atuala, podobie ja prędość. 5.6 Fucje zjazdowe Wszystie fucje zjazdowe moża zaleźć w: Dae trasy/zjazd. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: wysoościomierz/dystas/czas jazdy/ø prędość/prędość wzoszeia/ mas. prędość wzoszeia/ø wzios/mas. wzios. 5.7 Fucje czasowe Wszystie fucje czasowe moża zaleźć w: Czas. W sład podmeu wchodzą astępujące fucje: godzia/data/stoper/odliczaie/budzi. Stoper startuje i zatrzymuje się prawym górym przycisiem. Lewym przycisiem moża wyzerować stoper. Stoper odlicza iezależie od czasu jazdy, dlatego trzeba go startować i zatrzymywać ręczie. Aby zaprogramować odliczaie, acisąć prawy góry przycis. Postępować zgodie z istrucjami a wyświetlaczu, aby ustawić czas. Po ustawieiu czasu wystartować lub zatrzymać odliczaie, acisając prawy góry przycis. Lewym przycisiem moża wyzerować odliczaie. 7

15 5 Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) 5.8 Fucje specjale Meedżer światła PL Wsazówa: Jeżeli urządzeie SIGMA ROX 9. zajduje się w trybie uśpieia, to meedżer światła jest automatyczie wyłączoy. Urządzeie SIGMA ROX 9. wyposażoe jest w meedżera światła. Światło moża włączać i wyłączać (patrz poiższe rysui). Przy włączoym świetle ażde aciśięcie przycisu włącza światło, tóre świeci przez 3 seudy, pod waruiem, że w ciągu tych 3 seud ie zostaie aciśięty żade przycis. Wsazaie ie zmieia się a sute obsługi światła. Aby włączyć fucję przy zapaloym świetle, ależy w ciągu 3 seud acisać olejy przycis aż do uzysaia żądej fucji Kalibracja wysoości Urządzeie SIGMA ROX 9. oblicza wysoość a podstawie ciśieia atmosferyczego. Każda zmiaa pogody ozacza zmiaę ciśieia atmosferyczego, co może prowadzić do zmiay atualej wysoości. Aby sompesować tę zmiaę ciśieia, ależy wpisać w urządzeiu SIGMA ROX 9. wysoość odiesieia (tzw. alibrację). Kalibrację moża też przeprowadzić ręczie. Jeżeli możliwe jest przeprowadzeie alibracji ręczej, ależy posłużyć się poiższymi objaśieiami. SELECT - /+ ROX 9. 71

16 5 Opis fucji (fucje wyświetlae podczas jazdy) Kalibracja wysoości Urządzeie SIGMA ROX 9. ma 3 róże metody alibracji: 3 wysoości startowe Wysoość startowa to wysoość zwyłego miejsca startu (z reguły miejsca zamieszaia). Wartość tę moża odczytać a mapie lub w atlasie. Ustawia się ją jedorazowo w urządzeiu SIGMA ROX 9. i moża ją salibrować w ila seud. Urządzeie SIGMA ROX 9. daje możliwość ustawieia 3 różych wysoości startowych. Atuala wysoość Atuala wysoość to wysoość miejsca, w tórym użytowi się atualie zajduje, iezależie od wysoości startowej (miejsca rozpoczęcia trasy, schroisa czy iych miejsc). Atualą wysoość moża wyświetlić, gdy użytowi jedzie rowerem i gdy w omputerze zapisae są dae dotyczące wysoości. Ciśieie atmosferycze a poziomie morza Jeżeli użytowi zajduje się w iezaym miejscu (bra iformacji o atualej wysoości), może wpisać ciśieie atmosferycze a poziomie morza, aby salibrować atualą wysoość. Ciśieie atmosferycze a poziomie morza moża odczytać w Iterecie (p. de) lub a lotisu. UWAGA: Atuale ciśieie atmosferycze to ciśieie atmosferycze w ajbliższej stacji meteorologiczej, a ie ciśieie atmosferycze a poziomie morza. Do pomiaru ciśieia atmosferyczego służą trzy otwory a spodzie urządzeia SIGMA ROX 9.. Otwory te muszą być zawsze wole i dlatego ależy je regularie czyścić. Nie wcisać do otworu pomiarowego ostrych przedmiotów 6 Używaie urządzeia SIGMA ROX 9. W tym rozdziale objaśioe są wszystie fucje i właściwości urządzeia SIGMA ROX Ulubioe A i B Ulubioe A i B to dwa obszary, w tórych moża zaprogramować swoje ajważiejsze fucje. Obydwa ulubioe mają przyporządowae domyślie oreśloe fucje, tóre moża jeda w ażdej chwili zmieić. Obydwu ulubioym moża przyporządować w sumie po 1 fucji. Dzięi temu użytowi ma do dyspozycji do 15 fucji (prędość, atualy puls, atuala adecja i 1 fucji z ulubioych), do tórych ma dostęp podczas jazdy. 6.2 Fucje dzieia Urządzeie SIGMA ROX 9. wyposażoe jest w oddziely dziei. Za pomocą dzieia moża idywidualie zapisywać swoje trasy, a przede 72 wszystim przeosić je a PC. Oprogramowaie SIGMA SPORT pozwala a aalizę i edycję zapisaych tras.

17 6 Używaie urządzeia SIGMA ROX Częstotliwość zapisu Urządzeie SIGMA ROX 9. zapisuje w oreśloych iterwałach prędość, częstotliwość uderzeń serca i wysoość. Aby pamięć wystarczyła a całą trasę, moża samodzielie ustawiać iterwały zapisu: co 5, 1 lub 3 seud. Im dłuższy iterwał, tym więsza możliwość zapisu. Obo iterwałów dodatową iformacją jest pozostały czas zapisu. Masymale czasy zapisu, w zależości od iterwałów zapisu, wyglądają astępująco: 5 seud o. 13 godzi 1 seud o. 26 godzi 2 seud o. 52 godzi 3 seud o. 78 godzi PL Wszystie dae dotyczą jedej trasy i są szacuowe Start/zatrzymywaie dzieia Dziei moża wystartować dopiero po zamotowaiu urządzeia SIGMA ROX 9. w uchwycie. Fucję ależy jeda wystartować/zatrzymać ręczie Start/zatrzymywaie dzieia START - /+ SELECT ROX 9. 73

18 6 Używaie urządzeia SIGMA ROX Wyzaczaie waypoitów Podczas jazdy moża wyzaczać tzw. waypoity. Waypoit to ozaczeie podczas jazdy putu, tóry użytowi chce zapamiętać. Na przyład począte wziesieia lub oreśloe miejsce. W tym celu ależy postąpić w astępujący sposób: Wsazówa: W ustawioym iterwale zapisu (zapis co 5, 1, 2, lub 3 seud) moża wyzaczyć tylo jede waypoit. W przypadu próby wyzaczeia drugiego waypoitu w ciągu tego samego iterwału pojawia się omuiat. Wyzaczoo już waypoit w tym iterwale. W te sposób zapobiega się podwójemu liięciu. 6.3 Zerowaie/zapis poszczególych tras (wartości atuale) Wartości trasy urządzeia SIGMA ROX 9. ie są automatyczie zapisywae. Zapis w pamięci 7 tras odbywa się ręczie. Umożliwia to seletywe zapisywaie tras. BACK RESET 74 Usuwaie/zapis daych trasy możliwy jest tylo w meu główych: Ulubioe A, Ulubioe B i Dae trasy. Aby usuąć/zapisać dae trasy, ależy postępować w poiższy sposób: YES

19 6 Używaie urządzeia SIGMA ROX Zerowaie/zapis poszczególych tras (wartości atuale) RESET NO YES Wsazówa: Przy zapisie daych trasy atuale wartości są automatyczie zerowae. Jeżeli dae trasy zostały już usuięte, a wyświetlaczu pojawia się omuiat: Dae trasy zapisae i wyzerowae. PL BACK 7 Ustawieia 7.1 Wstęp W meu główym Ustawieia zajdują się wszystie możliwe do ustawieia fucje. Wszystie fucje moża ustawiać albo bezpośredio w urządzeiu SIGMA ROX 9., albo a PC i przeieść je potem do urządzeia SIGMA ROX 9.. Ustawiaie urządzeia SIGMA ROX 9. za pomocą PC opisae jest w rozdziale Ustawieia w urządzeiu SIGMA ROX 9. Ustawiaie poszczególych fucji w urządzeiu SIGMA ROX 9. przeprowadza się zawsze w te sam sposób. Zasada ustawiaia objaśioa jest a poiższych przyładach: Ustawiaie/Urządzeie/Zegar ENTER DONE - /+ - /+ ROX 9. 75

20 7 Ustawieia Ustawiaie/Urządzeie/Zegar NEXT SAVE - / Ustawiaie/Użytowi/Data urodzeia ENTER DONE - /+ - /+ NEXT SAVE - /+ 7.3 Urządzeie Języ Godzia Data Głośość Alarm strefowy Iformacja o przycisach Moja azwa 76

21 7 Ustawieia 7.4 Rower I + II m/h-mph Obwód oła I Obwód oła II 7.5 Wysoość startowa PL Wysoość startowa 1 Wysoość startowa 2 Wysoość startowa Użytowi Płeć Data urodzeia Masa Masymala częstotliwość uderzeń serca 1. strefa częstotliwości uderzeń serca 2. strefa częstotliwości uderzeń serca 3. strefa częstotliwości uderzeń serca 7.7 Ulubioe A i B 1. pozycja 2. pozycja 3. pozycja 4. pozycja 5. pozycja 6. pozycja 7. pozycja 8. pozycja 9. pozycja 1. pozycja ROX 9. 77

22 7 Ustawieia 7.8 Wartości łącze Jazda rowerem Dystas I, II i I+II Czas jazdy Częstotliwość uderzeń serca Kalorie I,II i I+II Podjazd Wysoościomierz I,II i I+II Mas. wysoość I,II i I+II Dystas I, II i I+II Czas jazdy I,II i I+II Zjazd Wysoościomierz I,II i I+II Dystas I, II i I+II Czas jazdy I,II i I+II 78

23 7 Ustawieia 7.9 Ustawieia fabrycze W ażdej chwili moża przywrócić ustawieia fabrycze urządzeia SIGMA ROX 9.. Wartości łącze są przy tym zerowae, wszystie ustawieia wyświetlae ja po rozpaowaiu urządzeia. ENTER LOAD YES PL ENTER Aby przywrócić ustawieia fabrycze, ależy postępować w poiższy sposób: - /+ Po przywróceiu ustawień fabryczych urządzeia SIGMA ROX 9. omputer rowerowy wraca do trybu głęboiego uśpieia. Aby wyjść z tego trybu, ależy postępować według wsazówe w rozdziale Iterfejs PC/SIGMA DATA CENTER Za pomocą iterfejsu PC pomiędzy urządzeiem SIGMA ROX 9. a PC moża przeosić a omputer dae z dzieia oraz wartości trasy i wartości łącze. W tym celu do omputera ależy podłączyć stację doowaia i zaistalować załączoe oprogramowaie przezaczoe do tego celu. Oprogramowaie SIGMA SPORT pozwala a astępujące czyości: Ustawiaie wszystich fucji SIGMA ROX 9. za pomocą PC Sprawdzaie stau baterii w urządzeiu i adajiach Pobieraie zapisaych daych (pamięć, wartości łącze i dae z dzieia) w postaci pliu SIGMA SPORT lub w formacie esportowym. Tabelarycza lub graficza wizualizacja zapisaych daych Porówaie 2 przejazdów Aaliza przejechaej trasy Dalsze iformacje dotyczące oprogramowaia zajdują się w pomocy olie do oprogramowaia. ROX 9. 79

24 8 Iterfejs PC/SIGMA DATA CENTER 8.1 Wymagaia systemowe Miimum: Procesor Itel lasy Petium co ajmiej 1 GHz Microsoft Widows 2 z dodatiem Service Pac 4, Widows XP z dodatiem Service Pac 2 lub Widows Vista 256 MB RAM Zalecae: Procesor Itel lasy Petium co ajmiej 2 GHz Microsoft Widows 2 z dodatiem Service Pac 4, Widows XP z dodatiem Service Pac 2 lub Widows Vista 512 MB RAM; 32 MB VRAM 8.2 Istalacja SIGMA DATA CENTER 1. Przed istalacją ależy zamąć wszystie uruchomioe programy. 2. Włożyć płytę istalacyją CD do stacji CD. 3. Istalacja rozpoczya się automatyczie. Alteratywie wybrać stację CD i uruchomić ręczie pli setup.exe. 4. Postępować zgodie z istrucjami istalacyjymi a eraie. 5. Do SIGMA DATA CENTER potrzeby jest Adobe Air Framewor. Jest o rówież automatyczie istaloway. Postępować według istrucji programu Adobe Air Istallatio. 6. Po zaończeiu istalacji moża wyjąć płytę CD. Dalsze iformacje dotyczące fucji SIGMA DATA CENTER zaleźć moża w pomocy olie programu. 8.3 Istalacja stacji doowaia Wsazówa: Przed podłączeiem stacji doowaia do omputera ależy zaistalować załączoe oprogramowaie. Patrz też put 8.2 Istalacja SIGMA DATA CENTER. 1. Podłączyć dostarczoą stację doowaie do wolego portu USB omputera. 2. System operacyjy rozpozaje automatyczie owy sprzęt i istaluje potrzeby sterowi. 3. Jeżeli automatycza istalacja się ie uda, sterowi moża zaistalować rówież ręczie poprzez meadżera urządzeń. Pli ze sterowi iem zajduje się a płycie istalacyjej CD SIGMA w atalogu Sterowii Widows ostrzega przed iecertyfiowaym sterowiiem. Potwierdzić to oo, liając Kotyuuj istalację. 5. Uruchomić program i liąć Połącz, aby połączyć się z SIGMA ROX. 6. Przyręcić SIGMA ROX do stacji doującej. Program automatyczie rozpozaje urządzeie i przełącza się tryb połączoy (zieloa lampa w stacji doowaia). 7. Postępować zgodie z istrucjami programu.

25 9 Usuwaie błędów 9 Usuwaie błędów Bra wsazaia adecji Czy odstęp między magesem a adajiiem wyosi mas. 12 mm? Czy mages jest amagesoway? Czy sprawdzoo sta baterii adajia? Bra wsazaia pulsu Czy eletrody są dostateczie wilgote? Czy sprawdzoo sta baterii? Bra wsazań a wyświetlaczu Czy sprawdzoo sta baterii urządzeia SIGMA ROX 9.? Czy baterie są prawidłowo włożoe (+ do góry)? Czy styi baterii są w porządu (odgiąć ostrożie)? Nieprawidłowe wsazaie prędości Czy zamotowao 2 magesy? Czy mages jest prawidłowo umiejscowioy (rówolegle i cetralie w stosuu do adajia)? Czy ustawioo prawidłowy obwód oła? Czy adaji jest ustawioy a poprawy rower (rower I lub II)? Wyświetlacz czary/powoly Czy temperatura jest zbyt wysoa (>6 C) lub zbyt isa (< C)? Bra sychroizacji Czy sprawdzoo odstęp między magesem a adajiiem/adajiami? Czy baterie adajia/adajiów są wyczerpae? Czy sprawdzoo zasięg poszczególych adajiów? W przypadu stosowaia dyam w piaście ależy zmieić pozycję adajia. PL Bra wsaźia prędości Czy omputer jest poprawie zatrzaśięty w uchwycie? Czy styi ie są utleioe/sorodowae? Czy odstęp między magesem a adajiiem wyosi mas. 12 mm? Czy mages jest amagesoway? Czy sprawdzoo sta baterii adajia prędości? Wsazaie TOO MANY SIGNALS Zwięszyć odstęp od iych adajiów i acisąć dowoly przycis. 1 Wymiaa baterii Króto przed wyczerpaiem baterii do odbioria wysyłaa jest iformacja o staie baterii odbioria i daego adajia. Wsazaie wygląda astępująco: Wymiaa baterii w daym urządzeiu opisaa jest w załączoej istrucji. ROX 9. 81

26 11 Dae techicze 11.1 Wartości mas/mi/stadard Jedosta Ustawieie wstępe Mi. Mas. Roweru Atuala prędość mh/mph.. 199,8/119,8 Kilometry dziee m/mi ,99 Czas jazdy hh:mm:ss :: :: 999:59:59 Prędość średia mh/mph.. 199,8/119,8 Prędość masymala mh/mph.. 199,8/119,8 Progr. liczi odciów przejazdu (+/-) m/mi. -99,99 999,99 Atuala adecja upm 18 Średia adecja upm 18 Masymala adecja upm 18 Częstotliwość uderzeń serca Atuala częstotliwość uderzeń serca bpm 4 24 % mas. częstotliwości uderzeń serca % Średia częstotliwość uderzeń serca bpm 4 24 Mas. częstotliwość uderzeń serca bpm 4 24 Czas w strefie treigu hh:mm:ss :: :: 99:59:59 Zużycie alorii cal C/ F Temp. at. -1,/14, +7,/+158, Temperatura Temperatura at./mi./mas. Wysoość Atuala wysoość 82 m/ft /9.999 Liczi wysoości dzieej pod górę/z góry m/ft Masymala wysoość m/ft 4.999/9.999 Przejechay dystas pod górę/z góry m/mi ,99 Przejechay czas pod górę/z góry hh:mm:ss :: :: 999:59:59 Średie achyleie pod górę/z góry % Masymale achyleie pod górę/z góry % Średia prędość pod górę/z góry mh/mph.. 199,8/119,8 Prędość wzoszeia m/mi - ft/mi -499/ /1.699

27 11 Dae techicze 11.1 Wartości mas/mi/stadard Jedosta Ustawieie wstępe Mi. Mas. Czas Godzia hh:mm : : 23:59 Data tt.mm.jj Stoper hh:mm:ss, 1/1s :, :, 59:59,9 Zegar odliczaia hh:mm:ss :: :: 9:59:59 Budzi hh:mm : : 23:59 Objętość Rozmiar oła 1/2 mm 2.15/ Wysoość startowa 1/2/ /9.999 Data urodzeia tt.mm.jj m/ft Masa g/lb 7 2/4 199/399 Mas. częstotliwość uderzeń serca bpm strefa wartości graicze bpm 16 4 Strefa 2 lower strefa wartości graicze bpm 135 Strefa 1 lower +5 Strefa 3 lower strefa wartości graicze bpm 154 Strefa 2 lower +5 Strefa 3 upper -5 PL Ustawieia Wartości łącze Całowity dystas roweru 1/2 m/mi Całowity czas jazdy roweru 1/2 hh:mm : : 9.999:59 Łączie zużycie alorii roweru 1/2 cal Łącza wysoość podjazdów roweru 1/2 m/ft Masymala wysoość roweru 1/2 m/ft 4.999/9.999 Całowity dystas podjazdy/zjazdy roweru 1/2 m/mi Czas całowity podjazdy/zjazdy roweru 1/2 hh:mm : : 9.999:59 ROX 9. 83

28 11 Dae techicze 11.2 Temperatura/baterie Komputer rowerowy Temperatura otoczeia od -1 C do +6 C Typ baterii CR 245 (r art. 2316) Nadaji adecji Temperatura otoczeia od -1 C do +6 C Typ baterii CR 232 (r art. 396) Nadaji prędości Temperatura otoczeia od -1 C do +6 C Typ baterii CR 232 (r art. 396) Pas piersiowy Temperatura otoczeia od -1 C do +6 C Typ baterii CR 232 (r art. 396) 12 Gwaracja/ręojmia Odpowiadamy wobec aszych parterów hadlowych za wady towaru zgodie z obowiązującymi przepisami. Baterie ie są objęte gwaracją. W przypadu relamacji ależy zwrócić się do putu sprzedaży, w tórym zaupioo omputer rowerowy. Komputer rowerowy wraz z dowodem zaupu i wszystimi acesoriami moża rówież przesłać poiższy adres. Prosimy pamiętać o opatrzeiu przesyłi odpowiedimi zaczami pocztowymi. 84 SIGMA Eletro GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D Neustadt/Weistraße Niemcy Telefo serwisowy: +49 () W przypadu uzasadioych relamacji otrzymają Państwo urządzeie zamiee. Przysługuje wyłączie zamiaa a model atualy w daym czasie. Producet zastrzega sobie prawo do zmia techiczych.

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar SPIS TREŚCI 1 Wstęp 4 2 Zawartość opakowania 4 3 Zasady bezpieczeństwa 5 4 Przegląd 5 4.1 Aktywacja pulsometru 5 4.2 Zakładanie pasa piersiowego

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic.

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic. umer 1 marzec 2013 PowerFlex 525 Nowy przemieik częstotliwości str. 5 igus Prowadiki str. 8 kablowe i kable Crouzet Nowe programowale paele dotykowe str. 16 www.oemautomatic.pl PROFESJONALNE KOMPONENTY

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands +48 22 583 4307 (opłata według taryfy operatora

Bardziej szczegółowo

PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI

PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI PULSOMETRY TOPLINE SERIA ONYX INSTRUKCJA OBSŁUGI JĘZYK POLSKI Spis treści 1. Wstęp i zawartość opakowania 3 2. Zasady funkcjonowania pulsometru 4 2.1 Przegląd funkcji 4 2.2 Funkcje przycisków i zasady

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Katalog drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Oferta 2012

Katalog drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Oferta 2012 Katalog drobego sprzętu gospodarstwa domowego Oferta 2012 Filozofia marki Bosch. Dobre rozwiązaia czyią życie piękiejszym. Rewolucyje zmiay w codzieych obowiązkach Iowacyja techologia, ajwyższa jakość,

Bardziej szczegółowo

Edge. 510 Podręcznik użytkownika

Edge. 510 Podręcznik użytkownika Edge 510 Podręcznik użytkownika Styczeń 2013 190-01531-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. CZESCI SKLADOWE KOMPUTERA ROWEROWEGO... 6 Akcesoria (Opcjonalnie)... 6 3. ROZPOCZĘCIE... Pomiar rozmiaru koła.... Podstawowe ustawienia...

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego, niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT 2009 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Wrzesień 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01765-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi

Instrukcja obsługi. System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Monitor ciśnienia krwi Instrukcja obsługi System do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi 0044 Monitor ciśnienia krwi Jednostka analizująca: Hypertension Management Software Client-Server (HMS CS) Sprzedający: Copyright

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo