RiZone Data Center Infrastructure Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RiZone Data Center Infrastructure Management"

Transkrypt

1 RiZone Data Center Infrastructure Management

2 RiZone Data Center Infrastructure Management Co daje oprogramowanie Data Center Infrastructure Management Software RiZone? 1. Platforma zarządzająca dla wszystkich komponentów fizycznej infrastruktury centrum danych: Szybka konfi guracja poprzez automatyczne rozpoznawanie wszystkich aktywnych komponentów RimatriX. Dokładne dopasowanie do potrzeb poprzez modułowy model licencyjny. Efektywna administracja infrastrukturą fi zyczną (od jednej szafy do redundantnego centrum IT) dzięki wysokiej elastyczności. 2. RiZone może komunikować się z systemem zarządzania serwerami. Dzięki temu zarządzanie serwerami otrzymuje nowe, dotychczas nierejestrowane informacje, które umożliwiają optymalne administrowanie centrami danych. 3. Wsparcie protokołu SNMP do integracji i monitorowania wszystkich urządzeń fizycznej infrastruktury IT. 2 Rittal RiZone

3 RiZone to konstrukcja modułowa i skalowalna. Dla małych przedsiębiorstw i dużych centrów danych Administrowanie, monitorowanie i regulacja: kontrola dostępu, klimatyzacja, zasilanie elektryczne, bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczą szafę, jedno lub więcej data center w różnych lokalizacjach przedsiębiorstwa. RiZone od monitoringu do administracji i reakcji Zautomatyzowane funkcje umożliwiają automatyczne monitorowanie centrum danych. Za pomocą wzorów matematycznych można powiązać dowolne dane. Za pomocą tworzonych grafi cznie przebiegów procesów tworzy się automatyzmy, generuje ostrzeżenia lub bezpośrednio ingeruje w infrastrukturę. Dlatego Rittal RiZone: Rittal RiZone to rozwiązanie DCIM umożliwiające łatwe i efektywne monitorowanie i sterowanie fi zyczną infrastrukturą centrum danych. Umożliwia to zwiększenie efektywności data center. Wysokie wymagania użytkownika dotyczące dyspozycyjności centrum komputerowego żądają bezbłędnego zarządzania bezpieczeństwem. Wymaganiem do tego jest monitoring wszystkich ważnych dla bezpieczeństwa i dyspozycyjności komponentów i parametrów budynku, serwerowni i centrum danych. Nowy system RiZone to przekładanie wszystkich komunikatów, wartości czujników i elementów infrastruktury IT i serwerów na zrozumiały łańcuch komunikatów. Dopiero sformułowana zależność w edytorze RiZone z poszczególnych ostrzeżeń, danych lub sygnałów tworzy fi nalne informacje i działania mające na celu zabezpieczenie dyspozycyjności centrum danych. RiZone platforma zarządzająca Data Center wspierająca standardowe protokoły Integracja z otoczeniem zarządzającym odbywa się ze wsparciem SNMP. Tym samym RiZone oferuje możliwość wykorzystania do przesyłania komunikatów protokołu stosowanego w IT. Po stronie komponentów aktywnych obsługiwany jest SNMPv1, v2 i v3. RiZone komunikuje się z zewnętrznymi urządzeniami Dzięki opcjonalnemu modułowi SNMP RiZone komunikuje się z urządzeniami obsługującymi SNMP dowolnych producentów (pod warunkiem, że jest dostępny MIB urządzenia). Wczytane w ten sposób dane i wartości mogą być następnie przetwarzane dokładnie w taki sam sposób, co urządzenia Rittal. Rittal RiZone 3

4 RiZone niezwykłe korzyści dla użytkownika 4 Rittal RiZone

5 Od teraz postrzegacie Państwo swoje IT w kontekście całego systemu Dostępność, racjonalizacja i zorientowanie na przyszłość wymuszają postrzeganie fizycznej infrastruktury środowiska IT w kontekście całego systemu. RiZone oferuje ten kontekst w nowej przyjaznej dla użytkownika formie. Ważne dla bezpieczeństwa: działanie prewencyjne RiZone rozpoznaje np. odpowiednio wcześnie wykrywa występowanie przy serwerach hot-spotów lub grożące przeciążenie fazy. Natychmiastowe zmiany w klimatyzacji lub w zasilaniu elektrycznym zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji. Ważne dla planowania zasobami: rozpoznawanie trendów Rozbudowa IT przy użyciu RiZone może być przeprowadzana w sposób przejrzysty. Stałe nadzorowanie dostarcza jednoznacznych danych o trendzie. To daje użytkownikowi możliwość reakcji na problemy w odpowiednim czasie i bezpiecznego planowania wzrostu lub ulepszeń infrastruktury IT. Ważne dla wydajności energetycznej: optymalizacja funkcji RiZone przedstawia zużycie energii od poszczególnych szaf aż po kompletne Data Center. Zużycie zestawiane jest z przynależną infrastrukturą. RiZone dostarcza PUE (Power Usage Effi ciency) wszystkich komponentów infrastruktury IT jako podstawę energetycznej optymalizacji centrum danych. Przykład efektywności chłodzenia X Niezoptymalizowana moc chłodnicza Optymalna moc chłodnicza Obciążenie cieplne (IT-Load) kw PON WT ŚR CZW PT SOB ND Założenie, że serwery Państwa centrum danych posiadają pobór mocy X kw. Analogicznie do tego moc chłodnicza musi być dostosowana do tej mocy maksymalnej przy niekorzystnych temperaturach otoczenia. Jak pokazuje grafi ka przebiegu tygodniowego, chłodzenie bez kompleksowego zarządzania jest przeważnie za duże. RiZone oszczędza energię poprzez inteligentne dopasowanie mocy chłodniczej wszystkich komponentów łańcucha chłodzenia (Free Cooling, chiller, UKS, LCP) do poboru mocy i temperatury otoczenia. Rittal RiZone 5

6 RiZone proste połączenie wszystkich komponentów RiZone idealne wsparcie komponentów infrastruktury IT Rittal Komponenty Rittal od szafy serwerowej, poprzez zasilanie elektryczne i klimatyzację, aż po technikę bezpieczeństwa i monitoringu są optymalnie wspierane podczas integracji i w bieżącej eksploatacji przez dopasowany układ czujników i regulacji. Integracja infrastruktury fi zycznej centrum danych z systemem Data Center Infrastructure Management System Łatwa konfi guracja Automatyczne rozpoznawanie komponentów Rittal Edytor przebiegu procesu dla scenariuszy zdefi niowanych dla użytkownika (co się dzieje, gdy...) Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności Optymalizacja energii w centrum danych Integracja urządzeń zewnętrznych z obsługą SNMP Komponenty RiZone plus tworzą razem rozwiązanie systemowe Rittal o maksymalnej wydajności energetycznej Rittal RiZone

7 1 Główna rozdzielnia niskiego napięcia 2 Zasilanie bezprzerwowe (UPS) 3 Wymiennik ciepła powietrze/woda Liquid Cooling Package (LCP) 4 Chiller IT Wizualizacja RiZone Alarmy są umieszczane na grafi kach schematycznych lub fotografi cznych. Całość projektuje się indywidualnie dla każdego przypadku zastosowania. 5 Separacja zimnej strefy 6 PDR-Rack 7 System monitorowania Rittal CMC III Wykresy w RiZone Wszystkie odczytywane lub obliczane przez RiZone wartości mogą być przedstawiane na wykresach w dowolnej konfi guracji. 4 RiZone Autodiscovery W sieci wykrywane są komponenty RimatriX oraz urządzenia zewnętrzne z obsługą SNMP (opcjonalnie). Rittal RiZone 7

8 RiZone od pierwszej szafy rozwiązanie dla Państwa Data Center Przykład zastosowania RiZone do nadzorowania i regulacji infrastruktury poszczególnych szaf serwerowych Wymagania odnośnie algorytmów regulacji RiZone są identyczne, niezależnie od wielkości data center. W taki sposób RiZone skonstruowane jest do zastosowań w każdym data center. Umożliwia zarządzanie wszelkimi komponentami infrastruktury IT. RiZone składa się z wielu modułów licencyjnych. Użytkownik może wybrać licencję Software Appliance lub Hardware Appliance w zależności od tego, czy chce korzystać z RiZone na prawdziwym serwerze, czy też w środowisku wirtualnym. Drugim elementem w modułach licencyjnych jest liczba nadzorowanych węzłów (adresów IP). W zależności od potrzeb możliwe jest wybranie od 10 do 1000 węzłów. W ten sposób RiZone optymalnie dopasowuje się do potrzeb małych i dużych przedsiębiorstw. 8 Rittal RiZone

9 Czy to jednoszafowe centrum danych czy duże farmy serwerów zabezpieczenie dostępności infrastruktury IT jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa. Mały czy duży RiZone oferuje zawsze pełną funkcjonalność sterowania i monitorowania wszystkich komponentów IT. RiZone dopasowuje się do wielkości przedsiębiorstwa za pomocą elastycznego modelu licencji. Przykład zastosowania RiZone do monitorowania i regulacji infrastruktury IT małych i średnich Data Center RiZone w sposób optymalny dopasowuje się do wszystkich potrzeb Data Center i jest w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstwa odnośnie IT. Workfl ow-engine umożliwia odzwierciedlenie automatycznych scenariuszy monitorowania i sterowania. Calculation-Engine pozwala na matematyczne powiązanie komponentów data center. Dzięki temu użytkownik uzyskuje możliwość spojrzenia na centrum IT w sposób, jaki w przypadku odizolowanej oceny poszczególnych komponentów jest niemożliwy. Rittal RiZone 9

10 RiZone niezwykła przejrzystość przy zastosowaniach kompleksowych 10 Rittal RiZone

11 Przykład zastosowania RiZone do monitorowania i regulacji kompletnej infrastruktury IT z kompleksowym centrum danych i koncepcją chłodzenia, która efektywnie wykorzystuje prąd, wodę i powietrze. Duże obciążenia cieplne nowoczesnych centrów IT, maksymalna dyspozycyjność i wydajna energetycznie klimatyzacja to trzy cele, które mogą być zrealizowane tylko przy pomocy indywidualnej koncepcji. Technika pomieszczeń i szaf, rozdzielnia niskiego napięcia i UPS, wytwarzanie zimna i precyzyjne rozdzielanie mogą pracować bezpiecznej i bardziej efektywnie dzięki koordynacji całościowej koncepcji administrowania, nadzorowania i regulacji. Łączny cel RiZone: maksymalna oszczędność kosztów! Bezpieczeństwo w przypadku awarii Wydajny rdzeń RiZone umożliwia bezpieczne przetwarzanie wszystkich komunikatów także w przypadku awarii centrum IT. Rdzeń uwzględnia poziomy komunikatów i zapewnia, że zostaną one przedstawione w GUI, a użytkownikowi nie będą dostarczane niepotrzebne redundantne informacje. Zarządzanie rozproszoną infrastrukturą przedsiębiorstwa RiZone jest w stanie zarządzać kompleksowymi infrastrukturami. To umożliwia nadzorowanie środowiska IT całego przedsiębiorstwa (także w kilku lokalizacjach). Geograficzna rozbudowa RiZone (analogicznie do lokalizacji) umożliwia proste przeglądanie infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Przez to infrastruktura IT dopasowywana jest do obciążenia IT Możliwość wysyłania danych z RiZone do narzędzia zarządzającego serwerami, systemu operacyjnego, wirtualizacji i aplikacji po raz pierwszy pozwala operatorowi data center dopasowywać infrastrukturę IT do obciążenia IT. W połączeniu z RiZone możliwe jest wyłączanie poszczególnych elementów centrum IT i ponowne ich włączanie w razie potrzeby. Jeśli w godzinach wieczornych lub w weekendy zmniejsza się zapotrzebowanie obliczeniowe, RiZone we współpracy z nadrzędnym systemem zarządzania (np. SCOM) może koncentrować obciążenie IT do kilku szaf, zwiększając w ten sposób efektywność centrum danych. Rittal RiZone zapewnia optymalne wykorzystanie infrastruktury data center i obniżenie kosztów energii. Model licencji węzłowej do 1000 adresów IP pokrywa także duże instalacje infrastruktury. Rittal RiZone 11

12 Licencje RiZone-Appliance Standard System RiZone jest dostarczany jako Appliance lub Software-Appliance. Jako Appliance system RiZone jest instalowany na serwerze z ogólnoświatowym wsparciem. Wersja Software-Appliance jest oferowana jako serwer wirtualny, który może być stosowany na istniejącym osprzęcie centrum IT. Dodatkowo wymagane: RiZone Appliance IP licencja odpowiednio do liczby istniejących węzłów IP. Wersja standard Nr kat. DK Hardware-Appliance 1) Serwer z Windows RiZone Software RiZone Narzędzia graficzne Dysk twardy + Windows RiZone Software RiZone Narzędzia grafi czne Software-Appliance 1) ) Wszystkie Nr kat. w jednym wierszu stanowią komplet i muszą być zawsze zamawiane razem. Licencja węzłowa RiZone-Appliance Elastyczny model RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość powiększania się wraz z rosnącym centrum danych. Licencje objętościowe węzłów IP są uporządkowane w węzłach 10 do 1000 i pozwalają na dopasowanie do wielkości centrum danych. Do każdego rejestrowanego komponentu aktywnego lub innego komponentu z obsługą SNMP wymagane jest licencja węzłowa. Dla liczby węzłów IP 1) Otrzymane licencje konsolowe RiZone Software Nr kat. DK RiZone Narzędzia grafi czne ) Wszystkie numery kat. w jednym wierszu stanowią komplet i muszą być zawsze zamawiane razem. Moduł RiZone wsparcia SNMP dla urządzeń obcych firm Do podłączania urządzeń obcych fi rm obsługujących SNMP do RiZone. Z przeglądarką MIB. Rozszerzenie Wsparcie RiZone SNMP dla urządzeń obcych fi rm Nr kat. DK Microsoft Operations Manager Management Pack Do integracji RiZone z Microsoft Operations Manager. Rozszerzenie Microsoft SCOM Management Pack Nr kat. DK Rittal RiZone

13 RiZone Efektywność w całkowicie nowym wymiarze Modułowo i skalowalnie RiZone administruje, monitoruje i reguluje komponentami infrastruktury IT Rittal, takimi jak kontrola dostępu, klimatyzacja, zasilanie elektryczne, bezpieczeństwo. Możliwa jest też integracja z systemami zarządzania budynkiem (np. przez BACnet-SNMP-Gateway). Poza obsługą SNMPv1 i v2, komunikacja może się teraz odbywać również przez SNMPv3. Szyfrowanie i kodowanie, które umożliwia SNMPv3 stanowi wielki plus dla bezpieczeństwa centrum danych. Dzięki opcjonalnemu modułowi RiZone Wsparcie SNMP dla urządzeń obcych fi rm istnieje możliwość zintegrowania z RiZone urządzeń innych producentów pod warunkiem obsługi standardu SNMP i dostępności odpowiednich MIB. Odczytywane w ten sposób wartości mogą być przetwarzane dokładnie tak samo jak wartości z urządzeń Rittal, czyli za pomocą powiązań matematycznych, przebiegów procesów lub w formie różnych wykresów grafi cznych. Messaging Service Interfejs do nadrzędnych systemów zarządzania Workflow Engine Pętle regulacyjne do optymalizacji centrum IT i indywidualnego zarządzania eskalacyjnego Reporting Module Raporty zawierające dowolne zestawienia danych i przedziały czasowe Monitoring Module Wewnętrzny moduł watchdoga zapewniający dostępność Communication Module Komunikacja z urządzeniami SNMP w fi zycznej infrastrukturze centrum IT Autodiscovery Wykrywanie wszystkich komponentów RimatriX obsługujących SNMP Database Własna baza danych SQL lub integracja z bazami danych MS-SQL i Oracle Administration Konfi guracja RiZone (zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, integracja sieciowa) Rittal RiZone 13

14 RiZone zorientowanie na klienta, efektywność kosztów Siedem dobrych powodów przemawiających za RiZone Optymalizacja energii w kompletnym centrum danych Łatwe projektowanie Automatyczne rozpoznawanie komponentów Rittal Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności centrum IT Integracja z systemem zarządzania budynkiem poprzez gateways Podłączenie fi zycznej infrastruktury Data Center do systemu zarządzania siecią Komunikacja z urządzeniami innych producentów przez SNMP Połącz Państwo sumę wszystkich zalet RiZone ze szczególnymi korzyściami, które firma Rittal dla każdych potrzeb. Kompleksowe usługi doradcze Całościowe myślenie o systemie Szybka dostawa Globalna i lokalna dostępność Wartości pomiarowe komponentów kompatybilnych z RiZone (przykład) UPS Status inwertera Status sieć pierwotna Status baterii CMC Temperatura Wilgotność Access PSM/PDU Pomiar prądu szyn PSM Pomiar poboru mocy na gniazdo z aktywnym PSM Przełączanie poszczególnych gniazd Cooling/LCP Temperatura na zasilaniu Setpoint (wartość zadana) Średnia temperatura nadmuchu Ri4Power Prąd Napięcie Energia Moc Dynamic Rack Control Dane podstawowe szafy (lokalizacja, itp.) Dane podstawowe komponentu (producent, typ, U, itp.) Rozszerzone dane komponentów (klasa urządzenia, parametry elektryczne, itp.) Chiller Temperatura dopływu i powrotu Liczba obrotów pompy Tryb pracy Pobór prądu 14 Rittal RiZone

15 Efektywność dzięki automatyzacji Bawarska Krajowa Izba Skarbowa/RZ-Nord Bawarska izba skarbowa w Data Center bawarskiej administracji podatkowej (RZ-Nord) świadczy usługi IT dla 110 rozproszonych po całym kraju związkowym urzędów skarbowych. Ponad 470 systemów CMC i 1200 listew zasilających PCU pełni przy tym rolę agentów nadzorujących i sterujących w terenie. Rejestrowane są wszystkie zmienne otoczenia jak temperatura, natężenie, dym, włamanie i funkcje wentylatorów. Do opanowania tak dużej liczby systemów administratorzy infrastruktury IT potrzebują narzędzia, za pomocą którego można automatycznie wykrywać błędy i alarmy, analizować je i wdrażać kolejne działania. Należy do nich np. automatyczne wyłączanie zdecentralizowanych serwerów w przypadku przekroczenia określonych wartości granicznych temperatury lub awarii zasilania albo zdalne włączanie i wyłączanie poprzez listwy zasilające PCU. Dlatego bawarska izba skarbowa zdecydowała się na oprogramowanie do monitorowania infrastruktury RiZone fi rmy Rittal. Za pomocą tego narzędzia w łatwy i nieskomplikowany sposób można nie tylko wykonywać analizy i raporty, lecz także efektywnie zmieniać istniejącą konfi gurację i wartości progowe dla wszystkich systemów. Wizualizacja grafi czna umożliwia elastyczne dopasowanie się do danego zastosowania. Aktywne komponenty systemu Rittal dają się łatwo skanować w sieci i przyporządkować do grafi ki. Dokładnie takie rozwiązanie zapewnia efektywną automatyzację obsługi nowoczesnej infrastruktury IT bawarskiej izby skarbowej. Rittal RiZone 15

16 Szafy sterownicze Rozdział mocy Klimatyzacja Infrastruktura IT Software & Services Rittal Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Tel.: (0 22) Fax: (0 22) Tech Info

Rittal RiZone Data Center Management Software

Rittal RiZone Data Center Management Software Rittal RiZone Data Center Management Software Efektywność przy najwyżej wydajności dzięki zarządzaniu infrastrukturą RiZone nowe połączenie IT i zarządzania Co zapewnia oprogramowanie Data Center Management

Bardziej szczegółowo

Rittal Dynamic Rack Control

Rittal Dynamic Rack Control Rittal Dynamic Rack Control Efektywny system inwentaryzacyjny wyposażenia sprzętowego w szafie. Korzyści: Dokładne określanie każdej pozycji serwerów lub innego sprzętu w szafie, U. Rittal Dynamic Rack

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania Rittal Rimatrix5

Innowacyjne rozwiązania Rittal Rimatrix5 Innowacyjne rozwiązania Rittal Rimatrix5 Krzysztof Lubak Wrocław 1 grudnia 2010 1 1 Rittal The System. Systemy IT Systemy UPS RiZone Chłodzenie pomieszczeń, podłóg technicznych, szaf Rozdzielnie niskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Rittal The System Faster better worldwide

Rittal The System Faster better worldwide Rittal The System Faster better worldwide 1 Konrad Wójcik - Product Manager IT _V1.2 1 Rittal The System Budowa kompletnej, bezpiecznej, modułowej, skalowalnej i wydajnej infrastruktury IT o wysokiej dostępności

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu System EMS- Jednostka wykonawcza (Slave)

Specyfikacja produktu System EMS- Jednostka wykonawcza (Slave) EMS (Environment Monitoring System) System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach

Bardziej szczegółowo

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Supersaver Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Funkcja Supersaver zapewnia zwiększoną wydajność systemu wody lodowej wykorzystującej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

System monitorowania CMC III

System monitorowania CMC III System monitorowania CMC III ENCOSURES POWER DISTRIBUTION CIMATE CONTRO IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES System monitorowania CMC III - jedno rozwiązanie dla każdego zadania System monitorowania Computer

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I Poradnik projektanta Poradnik projektanta v I 4. Certyfikowany System okablowania strukturalnego DRAKOM firmy BKT Elektronik, przegląd rozwiązania 4.2. Kable miedziane kategorii 7 dla centra

Bardziej szczegółowo

system inteligentne sterowanie oświetleniem

system inteligentne sterowanie oświetleniem system inteligentne sterowanie oświetleniem Wprowadzenie: LightASSIST to system inteligentnego sterowania oświetleniem. Dedykowane, niezwykle intuicyjne rozwiązanie, które umożliwia dodatkową redukcję

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

1. Zalety stosowania zintegrowanych systemów zarządzania inteligentnym budynkiem. 2. Podsumowanie - BMS w IB

1. Zalety stosowania zintegrowanych systemów zarządzania inteligentnym budynkiem. 2. Podsumowanie - BMS w IB Inteligentne budynki (5) Politechnika Poznańska Plan 1. Zalety stosowania zintegrowanych systemów zarządzania inteligentnym budynkiem. 2. Podsumowanie - BMS w IB Politechnika Poznańska 2 1 Zalety stosowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB)

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB) EMS (Environment Monitoring System) System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej Większa elastyczność. More flexibility. Większa troska o środowisko. More sustainability. Większa produktywność. More productivity. TECHNOLOGIA,

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

zaawansowane ładowania choose next level.

zaawansowane ładowania choose next level. zaawansowane ładowania choose next level. ETREL SMARTCHARGER najbardziej zaawansowana stacja ładowania na rynku. Smartcharger firmy Etrel oferuje przyjazne użytkownikowi ładowanie dowolnego standardowego

Bardziej szczegółowo

Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią

Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią Koszty energii elektrycznej pod kontrolą Gotowe rozwiązanie do zarządzania energią Liczniki energii elektrycznej z interfejsem komunikacyjnym i panel operatorski z wbudowaną aplikacją do rejestracji i

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC Tool STOCK Center Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC System magazynowania narzędzi Inteligentny system zarządzania narzędziami 24 h na dobę Abyście mogli Państwo spokojnie skoncentrować

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS

SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM MONITORINGU SIECI I SERWERÓW NAGIOS JNS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H4C04S HP OneView Administration Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i wdrażają rozwiązania HP Cloud za

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM Monitoring SySteM Wstęp Inżynierowie firmy PROMAR Sp. z o.o. opracowali autorski system oferowany na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS). Pozwala on na optymalizację zużycia energii we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Contact Center nowej generacji stworzone dla Microsoft Lync Dzięki globalnej współpracy z firmą Microsoft, platforma Contact Center dostarczana

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Architektura i mechanizmy systemu

Architektura i mechanizmy systemu Architektura i mechanizmy systemu Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Michał Jankowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Podstawowe wymagania użytkowników - cel => Funkcjonalnośd i cechy

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii Kompletne rozwiązania dla małych sklepów spożywczych 25% oszczędności energii Połączenie profesjonalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Systemy chłodzenia LCP Liquid Cooling Package

Systemy chłodzenia LCP Liquid Cooling Package Systemy chłodzenia LCP Liquid Cooling Package Rittal LCP 1 Rittal LCP 22 Rittal The System. Całość to zawsze coś więcej niż suma części. Dotyczy to również Rittal The System., dlatego skupiliśmy nasze

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min www.almig.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min 2 INNOWACYJNE SPRĘŻARKI MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH To marka będąca gwarancją najwyższego poziomu technologicznego w branży sprężonego

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS

SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS SCENTRALIZOWANE I ROZPROSZONE ZASILACZE AWARYJNE UPS: PORÓ WNANIE DELTA POWER SOLUTIONS Wprowadzenie Wszędzie tam, gdzie wymagane są nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, istnieje potrzeba korzystania

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik ds. Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT Provident

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA KONTROLA DOSTĘPU

ZINTEGROWANA KONTROLA DOSTĘPU ZINTEGROWANA KONTROLA DOSTĘPU GEMOS ACCESS ZINTEGROWANA KONTROLA DOSTĘPU Czym jest kontrola dostępu GEMOS access? PSIM Samodzielny system kontroli dostępu bądź integralny komponent systemu GEMOS PSIM,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty wejścia/ wyjścia GE 300 I/O

System interkomowy. Karty wejścia/ wyjścia GE 300 I/O Karty wejścia/ wyjścia GE 00 I/O Karty wejścia/ wyjścia są częścią szczególnej koncepcji interfejsu serwerów interkomowych GE 00. Udostępniają one różnorodne funkcje sterowania i wskazywania,a tym samym

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Systemy Sygnalizacji Pożarowej. System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP. FIRE ALARM Najważniejsze informacje. Prosta, przejrzysta oraz zgodna z obecnymi standardami obsługa systemów sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo