RiZone Data Center Infrastructure Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RiZone Data Center Infrastructure Management"

Transkrypt

1 RiZone Data Center Infrastructure Management

2 RiZone Data Center Infrastructure Management Co daje oprogramowanie Data Center Infrastructure Management Software RiZone? 1. Platforma zarządzająca dla wszystkich komponentów fizycznej infrastruktury centrum danych: Szybka konfi guracja poprzez automatyczne rozpoznawanie wszystkich aktywnych komponentów RimatriX. Dokładne dopasowanie do potrzeb poprzez modułowy model licencyjny. Efektywna administracja infrastrukturą fi zyczną (od jednej szafy do redundantnego centrum IT) dzięki wysokiej elastyczności. 2. RiZone może komunikować się z systemem zarządzania serwerami. Dzięki temu zarządzanie serwerami otrzymuje nowe, dotychczas nierejestrowane informacje, które umożliwiają optymalne administrowanie centrami danych. 3. Wsparcie protokołu SNMP do integracji i monitorowania wszystkich urządzeń fizycznej infrastruktury IT. 2 Rittal RiZone

3 RiZone to konstrukcja modułowa i skalowalna. Dla małych przedsiębiorstw i dużych centrów danych Administrowanie, monitorowanie i regulacja: kontrola dostępu, klimatyzacja, zasilanie elektryczne, bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczą szafę, jedno lub więcej data center w różnych lokalizacjach przedsiębiorstwa. RiZone od monitoringu do administracji i reakcji Zautomatyzowane funkcje umożliwiają automatyczne monitorowanie centrum danych. Za pomocą wzorów matematycznych można powiązać dowolne dane. Za pomocą tworzonych grafi cznie przebiegów procesów tworzy się automatyzmy, generuje ostrzeżenia lub bezpośrednio ingeruje w infrastrukturę. Dlatego Rittal RiZone: Rittal RiZone to rozwiązanie DCIM umożliwiające łatwe i efektywne monitorowanie i sterowanie fi zyczną infrastrukturą centrum danych. Umożliwia to zwiększenie efektywności data center. Wysokie wymagania użytkownika dotyczące dyspozycyjności centrum komputerowego żądają bezbłędnego zarządzania bezpieczeństwem. Wymaganiem do tego jest monitoring wszystkich ważnych dla bezpieczeństwa i dyspozycyjności komponentów i parametrów budynku, serwerowni i centrum danych. Nowy system RiZone to przekładanie wszystkich komunikatów, wartości czujników i elementów infrastruktury IT i serwerów na zrozumiały łańcuch komunikatów. Dopiero sformułowana zależność w edytorze RiZone z poszczególnych ostrzeżeń, danych lub sygnałów tworzy fi nalne informacje i działania mające na celu zabezpieczenie dyspozycyjności centrum danych. RiZone platforma zarządzająca Data Center wspierająca standardowe protokoły Integracja z otoczeniem zarządzającym odbywa się ze wsparciem SNMP. Tym samym RiZone oferuje możliwość wykorzystania do przesyłania komunikatów protokołu stosowanego w IT. Po stronie komponentów aktywnych obsługiwany jest SNMPv1, v2 i v3. RiZone komunikuje się z zewnętrznymi urządzeniami Dzięki opcjonalnemu modułowi SNMP RiZone komunikuje się z urządzeniami obsługującymi SNMP dowolnych producentów (pod warunkiem, że jest dostępny MIB urządzenia). Wczytane w ten sposób dane i wartości mogą być następnie przetwarzane dokładnie w taki sam sposób, co urządzenia Rittal. Rittal RiZone 3

4 RiZone niezwykłe korzyści dla użytkownika 4 Rittal RiZone

5 Od teraz postrzegacie Państwo swoje IT w kontekście całego systemu Dostępność, racjonalizacja i zorientowanie na przyszłość wymuszają postrzeganie fizycznej infrastruktury środowiska IT w kontekście całego systemu. RiZone oferuje ten kontekst w nowej przyjaznej dla użytkownika formie. Ważne dla bezpieczeństwa: działanie prewencyjne RiZone rozpoznaje np. odpowiednio wcześnie wykrywa występowanie przy serwerach hot-spotów lub grożące przeciążenie fazy. Natychmiastowe zmiany w klimatyzacji lub w zasilaniu elektrycznym zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji. Ważne dla planowania zasobami: rozpoznawanie trendów Rozbudowa IT przy użyciu RiZone może być przeprowadzana w sposób przejrzysty. Stałe nadzorowanie dostarcza jednoznacznych danych o trendzie. To daje użytkownikowi możliwość reakcji na problemy w odpowiednim czasie i bezpiecznego planowania wzrostu lub ulepszeń infrastruktury IT. Ważne dla wydajności energetycznej: optymalizacja funkcji RiZone przedstawia zużycie energii od poszczególnych szaf aż po kompletne Data Center. Zużycie zestawiane jest z przynależną infrastrukturą. RiZone dostarcza PUE (Power Usage Effi ciency) wszystkich komponentów infrastruktury IT jako podstawę energetycznej optymalizacji centrum danych. Przykład efektywności chłodzenia X Niezoptymalizowana moc chłodnicza Optymalna moc chłodnicza Obciążenie cieplne (IT-Load) kw PON WT ŚR CZW PT SOB ND Założenie, że serwery Państwa centrum danych posiadają pobór mocy X kw. Analogicznie do tego moc chłodnicza musi być dostosowana do tej mocy maksymalnej przy niekorzystnych temperaturach otoczenia. Jak pokazuje grafi ka przebiegu tygodniowego, chłodzenie bez kompleksowego zarządzania jest przeważnie za duże. RiZone oszczędza energię poprzez inteligentne dopasowanie mocy chłodniczej wszystkich komponentów łańcucha chłodzenia (Free Cooling, chiller, UKS, LCP) do poboru mocy i temperatury otoczenia. Rittal RiZone 5

6 RiZone proste połączenie wszystkich komponentów RiZone idealne wsparcie komponentów infrastruktury IT Rittal Komponenty Rittal od szafy serwerowej, poprzez zasilanie elektryczne i klimatyzację, aż po technikę bezpieczeństwa i monitoringu są optymalnie wspierane podczas integracji i w bieżącej eksploatacji przez dopasowany układ czujników i regulacji. Integracja infrastruktury fi zycznej centrum danych z systemem Data Center Infrastructure Management System Łatwa konfi guracja Automatyczne rozpoznawanie komponentów Rittal Edytor przebiegu procesu dla scenariuszy zdefi niowanych dla użytkownika (co się dzieje, gdy...) Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności Optymalizacja energii w centrum danych Integracja urządzeń zewnętrznych z obsługą SNMP Komponenty RiZone plus tworzą razem rozwiązanie systemowe Rittal o maksymalnej wydajności energetycznej Rittal RiZone

7 1 Główna rozdzielnia niskiego napięcia 2 Zasilanie bezprzerwowe (UPS) 3 Wymiennik ciepła powietrze/woda Liquid Cooling Package (LCP) 4 Chiller IT Wizualizacja RiZone Alarmy są umieszczane na grafi kach schematycznych lub fotografi cznych. Całość projektuje się indywidualnie dla każdego przypadku zastosowania. 5 Separacja zimnej strefy 6 PDR-Rack 7 System monitorowania Rittal CMC III Wykresy w RiZone Wszystkie odczytywane lub obliczane przez RiZone wartości mogą być przedstawiane na wykresach w dowolnej konfi guracji. 4 RiZone Autodiscovery W sieci wykrywane są komponenty RimatriX oraz urządzenia zewnętrzne z obsługą SNMP (opcjonalnie). Rittal RiZone 7

8 RiZone od pierwszej szafy rozwiązanie dla Państwa Data Center Przykład zastosowania RiZone do nadzorowania i regulacji infrastruktury poszczególnych szaf serwerowych Wymagania odnośnie algorytmów regulacji RiZone są identyczne, niezależnie od wielkości data center. W taki sposób RiZone skonstruowane jest do zastosowań w każdym data center. Umożliwia zarządzanie wszelkimi komponentami infrastruktury IT. RiZone składa się z wielu modułów licencyjnych. Użytkownik może wybrać licencję Software Appliance lub Hardware Appliance w zależności od tego, czy chce korzystać z RiZone na prawdziwym serwerze, czy też w środowisku wirtualnym. Drugim elementem w modułach licencyjnych jest liczba nadzorowanych węzłów (adresów IP). W zależności od potrzeb możliwe jest wybranie od 10 do 1000 węzłów. W ten sposób RiZone optymalnie dopasowuje się do potrzeb małych i dużych przedsiębiorstw. 8 Rittal RiZone

9 Czy to jednoszafowe centrum danych czy duże farmy serwerów zabezpieczenie dostępności infrastruktury IT jest niezależne od wielkości przedsiębiorstwa. Mały czy duży RiZone oferuje zawsze pełną funkcjonalność sterowania i monitorowania wszystkich komponentów IT. RiZone dopasowuje się do wielkości przedsiębiorstwa za pomocą elastycznego modelu licencji. Przykład zastosowania RiZone do monitorowania i regulacji infrastruktury IT małych i średnich Data Center RiZone w sposób optymalny dopasowuje się do wszystkich potrzeb Data Center i jest w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstwa odnośnie IT. Workfl ow-engine umożliwia odzwierciedlenie automatycznych scenariuszy monitorowania i sterowania. Calculation-Engine pozwala na matematyczne powiązanie komponentów data center. Dzięki temu użytkownik uzyskuje możliwość spojrzenia na centrum IT w sposób, jaki w przypadku odizolowanej oceny poszczególnych komponentów jest niemożliwy. Rittal RiZone 9

10 RiZone niezwykła przejrzystość przy zastosowaniach kompleksowych 10 Rittal RiZone

11 Przykład zastosowania RiZone do monitorowania i regulacji kompletnej infrastruktury IT z kompleksowym centrum danych i koncepcją chłodzenia, która efektywnie wykorzystuje prąd, wodę i powietrze. Duże obciążenia cieplne nowoczesnych centrów IT, maksymalna dyspozycyjność i wydajna energetycznie klimatyzacja to trzy cele, które mogą być zrealizowane tylko przy pomocy indywidualnej koncepcji. Technika pomieszczeń i szaf, rozdzielnia niskiego napięcia i UPS, wytwarzanie zimna i precyzyjne rozdzielanie mogą pracować bezpiecznej i bardziej efektywnie dzięki koordynacji całościowej koncepcji administrowania, nadzorowania i regulacji. Łączny cel RiZone: maksymalna oszczędność kosztów! Bezpieczeństwo w przypadku awarii Wydajny rdzeń RiZone umożliwia bezpieczne przetwarzanie wszystkich komunikatów także w przypadku awarii centrum IT. Rdzeń uwzględnia poziomy komunikatów i zapewnia, że zostaną one przedstawione w GUI, a użytkownikowi nie będą dostarczane niepotrzebne redundantne informacje. Zarządzanie rozproszoną infrastrukturą przedsiębiorstwa RiZone jest w stanie zarządzać kompleksowymi infrastrukturami. To umożliwia nadzorowanie środowiska IT całego przedsiębiorstwa (także w kilku lokalizacjach). Geograficzna rozbudowa RiZone (analogicznie do lokalizacji) umożliwia proste przeglądanie infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Przez to infrastruktura IT dopasowywana jest do obciążenia IT Możliwość wysyłania danych z RiZone do narzędzia zarządzającego serwerami, systemu operacyjnego, wirtualizacji i aplikacji po raz pierwszy pozwala operatorowi data center dopasowywać infrastrukturę IT do obciążenia IT. W połączeniu z RiZone możliwe jest wyłączanie poszczególnych elementów centrum IT i ponowne ich włączanie w razie potrzeby. Jeśli w godzinach wieczornych lub w weekendy zmniejsza się zapotrzebowanie obliczeniowe, RiZone we współpracy z nadrzędnym systemem zarządzania (np. SCOM) może koncentrować obciążenie IT do kilku szaf, zwiększając w ten sposób efektywność centrum danych. Rittal RiZone zapewnia optymalne wykorzystanie infrastruktury data center i obniżenie kosztów energii. Model licencji węzłowej do 1000 adresów IP pokrywa także duże instalacje infrastruktury. Rittal RiZone 11

12 Licencje RiZone-Appliance Standard System RiZone jest dostarczany jako Appliance lub Software-Appliance. Jako Appliance system RiZone jest instalowany na serwerze z ogólnoświatowym wsparciem. Wersja Software-Appliance jest oferowana jako serwer wirtualny, który może być stosowany na istniejącym osprzęcie centrum IT. Dodatkowo wymagane: RiZone Appliance IP licencja odpowiednio do liczby istniejących węzłów IP. Wersja standard Nr kat. DK Hardware-Appliance 1) Serwer z Windows RiZone Software RiZone Narzędzia graficzne Dysk twardy + Windows RiZone Software RiZone Narzędzia grafi czne Software-Appliance 1) ) Wszystkie Nr kat. w jednym wierszu stanowią komplet i muszą być zawsze zamawiane razem. Licencja węzłowa RiZone-Appliance Elastyczny model RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość powiększania się wraz z rosnącym centrum danych. Licencje objętościowe węzłów IP są uporządkowane w węzłach 10 do 1000 i pozwalają na dopasowanie do wielkości centrum danych. Do każdego rejestrowanego komponentu aktywnego lub innego komponentu z obsługą SNMP wymagane jest licencja węzłowa. Dla liczby węzłów IP 1) Otrzymane licencje konsolowe RiZone Software Nr kat. DK RiZone Narzędzia grafi czne ) Wszystkie numery kat. w jednym wierszu stanowią komplet i muszą być zawsze zamawiane razem. Moduł RiZone wsparcia SNMP dla urządzeń obcych firm Do podłączania urządzeń obcych fi rm obsługujących SNMP do RiZone. Z przeglądarką MIB. Rozszerzenie Wsparcie RiZone SNMP dla urządzeń obcych fi rm Nr kat. DK Microsoft Operations Manager Management Pack Do integracji RiZone z Microsoft Operations Manager. Rozszerzenie Microsoft SCOM Management Pack Nr kat. DK Rittal RiZone

13 RiZone Efektywność w całkowicie nowym wymiarze Modułowo i skalowalnie RiZone administruje, monitoruje i reguluje komponentami infrastruktury IT Rittal, takimi jak kontrola dostępu, klimatyzacja, zasilanie elektryczne, bezpieczeństwo. Możliwa jest też integracja z systemami zarządzania budynkiem (np. przez BACnet-SNMP-Gateway). Poza obsługą SNMPv1 i v2, komunikacja może się teraz odbywać również przez SNMPv3. Szyfrowanie i kodowanie, które umożliwia SNMPv3 stanowi wielki plus dla bezpieczeństwa centrum danych. Dzięki opcjonalnemu modułowi RiZone Wsparcie SNMP dla urządzeń obcych fi rm istnieje możliwość zintegrowania z RiZone urządzeń innych producentów pod warunkiem obsługi standardu SNMP i dostępności odpowiednich MIB. Odczytywane w ten sposób wartości mogą być przetwarzane dokładnie tak samo jak wartości z urządzeń Rittal, czyli za pomocą powiązań matematycznych, przebiegów procesów lub w formie różnych wykresów grafi cznych. Messaging Service Interfejs do nadrzędnych systemów zarządzania Workflow Engine Pętle regulacyjne do optymalizacji centrum IT i indywidualnego zarządzania eskalacyjnego Reporting Module Raporty zawierające dowolne zestawienia danych i przedziały czasowe Monitoring Module Wewnętrzny moduł watchdoga zapewniający dostępność Communication Module Komunikacja z urządzeniami SNMP w fi zycznej infrastrukturze centrum IT Autodiscovery Wykrywanie wszystkich komponentów RimatriX obsługujących SNMP Database Własna baza danych SQL lub integracja z bazami danych MS-SQL i Oracle Administration Konfi guracja RiZone (zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, integracja sieciowa) Rittal RiZone 13

14 RiZone zorientowanie na klienta, efektywność kosztów Siedem dobrych powodów przemawiających za RiZone Optymalizacja energii w kompletnym centrum danych Łatwe projektowanie Automatyczne rozpoznawanie komponentów Rittal Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności centrum IT Integracja z systemem zarządzania budynkiem poprzez gateways Podłączenie fi zycznej infrastruktury Data Center do systemu zarządzania siecią Komunikacja z urządzeniami innych producentów przez SNMP Połącz Państwo sumę wszystkich zalet RiZone ze szczególnymi korzyściami, które firma Rittal dla każdych potrzeb. Kompleksowe usługi doradcze Całościowe myślenie o systemie Szybka dostawa Globalna i lokalna dostępność Wartości pomiarowe komponentów kompatybilnych z RiZone (przykład) UPS Status inwertera Status sieć pierwotna Status baterii CMC Temperatura Wilgotność Access PSM/PDU Pomiar prądu szyn PSM Pomiar poboru mocy na gniazdo z aktywnym PSM Przełączanie poszczególnych gniazd Cooling/LCP Temperatura na zasilaniu Setpoint (wartość zadana) Średnia temperatura nadmuchu Ri4Power Prąd Napięcie Energia Moc Dynamic Rack Control Dane podstawowe szafy (lokalizacja, itp.) Dane podstawowe komponentu (producent, typ, U, itp.) Rozszerzone dane komponentów (klasa urządzenia, parametry elektryczne, itp.) Chiller Temperatura dopływu i powrotu Liczba obrotów pompy Tryb pracy Pobór prądu 14 Rittal RiZone

15 Efektywność dzięki automatyzacji Bawarska Krajowa Izba Skarbowa/RZ-Nord Bawarska izba skarbowa w Data Center bawarskiej administracji podatkowej (RZ-Nord) świadczy usługi IT dla 110 rozproszonych po całym kraju związkowym urzędów skarbowych. Ponad 470 systemów CMC i 1200 listew zasilających PCU pełni przy tym rolę agentów nadzorujących i sterujących w terenie. Rejestrowane są wszystkie zmienne otoczenia jak temperatura, natężenie, dym, włamanie i funkcje wentylatorów. Do opanowania tak dużej liczby systemów administratorzy infrastruktury IT potrzebują narzędzia, za pomocą którego można automatycznie wykrywać błędy i alarmy, analizować je i wdrażać kolejne działania. Należy do nich np. automatyczne wyłączanie zdecentralizowanych serwerów w przypadku przekroczenia określonych wartości granicznych temperatury lub awarii zasilania albo zdalne włączanie i wyłączanie poprzez listwy zasilające PCU. Dlatego bawarska izba skarbowa zdecydowała się na oprogramowanie do monitorowania infrastruktury RiZone fi rmy Rittal. Za pomocą tego narzędzia w łatwy i nieskomplikowany sposób można nie tylko wykonywać analizy i raporty, lecz także efektywnie zmieniać istniejącą konfi gurację i wartości progowe dla wszystkich systemów. Wizualizacja grafi czna umożliwia elastyczne dopasowanie się do danego zastosowania. Aktywne komponenty systemu Rittal dają się łatwo skanować w sieci i przyporządkować do grafi ki. Dokładnie takie rozwiązanie zapewnia efektywną automatyzację obsługi nowoczesnej infrastruktury IT bawarskiej izby skarbowej. Rittal RiZone 15

16 Szafy sterownicze Rozdział mocy Klimatyzacja Infrastruktura IT Software & Services Rittal Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Tel.: (0 22) Fax: (0 22) Tech Info

Rittal The System Faster better worldwide

Rittal The System Faster better worldwide Rittal The System Faster better worldwide 1 Konrad Wójcik - Product Manager IT _V1.2 1 Rittal The System Budowa kompletnej, bezpiecznej, modułowej, skalowalnej i wydajnej infrastruktury IT o wysokiej dostępności

Bardziej szczegółowo

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA Rittal The System. Faster Better Worldwide. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT BROSZURA REFERENCYJNA Prosta droga do idealnego centrum obliczeniowego Centra obliczeniowe są złożonymi systemami.

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla serwerowni

Rozwiązania dla serwerowni Rozwiązania dla serwerowni Technologie informatyczne mają kluczowe znaczenie dla Waszej firmy. APC by Schneider Electric umożliwia łatwe i pewne zarządzanie i monitorowanie serwerowni. Monitorowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM UPTIME DC KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SERWEROWNIĄ info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW... 4 ZALETY SYSTEMU... 5

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie. System Automatycznego Odczytu i Przetwarzania Danych Pomiarowych AMIS. Answers for energy.

Informacje o produkcie. System Automatycznego Odczytu i Przetwarzania Danych Pomiarowych AMIS. Answers for energy. Informacje o produkcie System Automatycznego Odczytu i Przetwarzania Danych Pomiarowych AMIS Answers for energy. Przejdź do ofensywy z systemem AMIS AMIS: Nowe rozwiązania dla nowych wymagań Ze względu

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo