Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center"

Transkrypt

1 Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center ISBN Rozwiązania dla obiektów i urządzeń o zwiększonych wymaganiach w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej UON08 Cena: 89 zł UON08 grzbiet 5mm.indd :21:47

2 Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center Rozwiązania dla obiektów i urządzeń o zwiększonych wymaganiach w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej

3 Wydawca Monika Kijok Redaktor prowadzący Wiesła Waliszewski Autor: mgr inż. Wiktor Suliga AbsolwentElektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Facility Management zarządzanie budynkiem na AGH w Krakowie oraz Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej. Autor tekstów dotyczących zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną. Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa, tel , faks Skład i łamanie: Raster studio Druk: MDruk Publikacja Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

4 Spis treści Od autora Wstęp Zasilanie w energię elektryczną obiektów typu Data Center Data Center Zasilanie w energię elektryczną Zasilanie podstawowe i rezerwowe Zasilanie awaryjne Zasilanie gwarantowane Zasilanie w energię elektryczną wskazówki projektowe Zespół prądotwórczy dobór mocy Zespół prądotwórczy instalacje potrzeb własnych Zasilacz bezprzerwowy dobór mocy Zasilacz bezprzerwowy instalacje potrzeb własnych Zasilanie w energię elektryczną selektywność zabezpieczeń Zasilanie w energię elektryczną układy zasilania Układ zasilania typu N Układ zasilania typu N Układ zasilania typu N + 1 równocześnie serwisowalny

5 Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center 4.4. Układ zasilania typu 2N Układ zasilania typu IP BUS Zasilanie w energię elektryczną ekologia Green Data Center Ekologia w kontekście zasilania w energię elektryczną Zasilanie w energię elektryczną modułowość Modułowość Modułowość w kontekście zasilania w energię elektryczną Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Wiedza i Praktyka

6 Od Autora Od autora Niniejsze opracowanie w sposób niezwykle przejrzysty przybliża obszerną tematykę, jaką jest zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną nie tylko obiektów typu Data Center, ale także wszelkiego rodzaju zaawansowanych technologicznie urządzeń. Oprócz uporządkowanych definicji zawiera przydatne uwagi i wskazówki projektowe, opisy najpopularniejszych układów zasilania w tym najprawdopodobniej po raz pierwszy w literaturze polskojęzycznej, krok po kroku, wyjaśnia zalety architektury typu IP BUS, a także porusza kwestie szeroko rozumianej ekologii i modułowości. Niniejsza publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną inwestorów, wykonawców, projektantów, elektryków i energetyków, osób opracowujących programy funkcjonalno-użytkowe, informatyków, a także studentów kierunków technicznych. Zapraszam do lektury Wiktor Suliga 5

7 KONTROLA PRZEPISY OCHRONA INSTALACJE NORMY Oferta specjalna z kodem rabatowym dla Klientów Instalacji elektrycznych w praktyce Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej Książka przedstawia wymagania stawiane instalacjom oświetlenia awaryjnego zawarte m.in. w rozporządzeniach o ochronie przeciwpożarowej budynków oraz w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Publikacja jest pomocna w projektowaniu tego oświetlenia, wskazując m.in., w jakich obiektach musi być zakładane, w jakich miejscach należy instalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz znaki kierunkowe. Opisuje, jak je zasilać. Omawia także zasady eksploatacji instalacji i jej testowania. Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach W książce znajdą Państwo porady, jak zmodernizować oświetlenie, by było ono efektywne ekonomicznie i zgodne z nowymi przepisami. Przedstawione zostały charakterystyki nowoczesnych źródeł światła ze wskazaniem, gdzie warto je stosować. Zestawiając tradycyjne żarówki ze świetlówkami i LED, autor radzi, w jaki sposób wybierać zamienniki dla starych źródeł światła. Przedstawione w książce rady dotyczące nowych źródeł światła są przydatne nie tylko przy modernizacji oświetlenia, ale również przy projektowaniu nowych instalacji oświetleniowych. ON67 kod rabatowy uprawniający do 15% rabatu do wykorzystania w sklepie internetowym Centrum Obsługi Klienta: tel

8 Wstęp 1. Wstęp Prawidłowe funkcjonowanie obiektów o znaczeniu krytycznym to sprawa kluczowa. Tymczasem ryzyko wystąpienia awarii zasilania jest obecnie relatywnie duże. W związku z tym, koniecznym staje się stosowanie różnego rodzaju rozwiązań zwiększających pewność dostaw energii elektrycznej. Zakłócenia występujące w sieci elektroenergetycznej mogą być krótkotrwałe (przepięcia, wahania, spadki napięcia), jak również długotrwałe (zaniki, odchylenia napięcia). Niekorzystne zmiany parametrów zasilania to efekt zjawisk powstających w sieci elektroenergetycznej, jak też w samej instalacji odbiorczej. Zjawiska te to wyładowania atmosferyczne, przełączenia, zwarcia, uszkodzenia w systemie elektroenergetycznym, rozruch i wybieg silników elektrycznych, a także praca spawarek, prostowników czy też kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych. Według rozporządzenia ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.) w zależności od czasu trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej dzielimy na: przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę; krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty; długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin; bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny; katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny. 7

9 Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center Według różnych źródeł niemal 97% wszystkich przerw w zasilaniu stanowią przerwy krótkie o czasie trwania poniżej 3 sekund. Wciąż wzrastająca liczba odbiorników powoduje coraz większe problemy zarówno z jakością, jak i ciągłością dostaw energii elektrycznej. Parametry napięcia zasilającego oraz dopuszczalne przedziały jego odchyleń w miejscu dostarczania energii elektrycznej do użytkowników systemu elektroenergetycznego, zasilanych z publicznych sieci niskiego napięcia (nn) do 1 kv, średniego napięcia (SN) od 1 kv do 36 kv oraz wysokiego napięcia (WN) od 36 kv do 150 kv, w normalnych warunkach eksploatacyjnych (z pominięciem stanów zwarcia, zasilania tymczasowego, złych warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych oraz innych zakłóceń i sytuacji niezależnych od dostawcy energii elektrycznej) definiuje norma PN-EN Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Wymagania odnośnie do zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną zależą od specyfiki obiektów i urządzeń wewnątrz nich zainstalowanych. Są one często określane w różnego rodzaju normach i standardach (dla obiektów typu Data Center to między innymi: ANIS/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers). W wielu przypadkach są to jednak jedynie wytyczne, zalecane sposoby postępowania. Urządzenia elektroniczne, w tym sprzęt IT (ang. Information Technology), są bardzo podatne na zakłócenia występujące w sieci elektroenergetycznej, praktycznie każda przerwa, a nawet mikroprzerwa w zasilaniu dłuższa niż 10 ms może spowodować ich uszkodzenie. W związku z tym obiekty typu Data Center bezsprzecznie należą do tych, które wymagają zwiększonej pewności zasilania. Bibliografia: [1] [2] [3] [4] [5] 8 Wiedza i Praktyka

10 2. Zasilanie w energię elektryczną obiektów typu Data Center 2.1. Data Center Zgodnie z definicją zawartą w normie ANIS/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers Centrum Przetwarzania Danych (CPD, Data Center) to budynek lub jego część, w którym zlokalizowane są funkcjonalnie wydzielone pomieszczenia przeznaczone dla urządzeń IT oraz wspierającej ich pracę infrastruktury technicznej. Data Center to obiekt, w którym świadczone są usługi przetwarzania danych w sposób ciągły i niezawodny. Do jego podstawowych zadań należy zapewnienie właściwych optymalnych warunków pracy zainstalowanego wewnątrz sprzętu oraz zabezpieczenie znajdujących się tam informacji przed ich zniszczeniem bądź kradzieżą. Klasyczny obiekt typu Data Center można podzielić na trzy podstawowe części: administracyjno-biurową, w której zlokalizowane są pomieszczenia przeznaczone dla zatrudnionego personelu, informatyczną (pomieszczenia urządzeń IT) oraz techniczną (pomieszczenia ruchu elektrycznego). By obiekt typu Data Center funkcjonował właściwie, niezbędne jest zasilanie w energię elektryczną. [5] [6] [7] [8] [9] 2.2. Zasilanie w energię elektryczną Podstawowym dokumentem odnoszącym się do zasilania w energię elektryczną jest rozporządzenie ministra infrastruktury 9

11 Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2003 r. nr 75, poz. 690; nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 1156). Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem budynek, w którym zanik napięcia elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej, a w budynkach wysokościowych, o wysokości powyżej 55 m n.p.t, jedno ze źródeł zasilania powinno stanowić urządzenie nazywane potocznie agregatem prądotwórczym, a poprawnie zespołem spalinowo- -elektrycznym lub w skrócie zespołem prądotwórczym (czyli silnik spalinowy + prądnica synchroniczna). W obecnych czasach, nawet krótkotrwały brak dostępu do danych i aplikacji przechowywanych i przetwarzanych w obiektach typu Data Center może wiązać się z ogromnymi stratami materialnymi. Parametry oceny jakości energii elektrycznej zostały określone we wspomnianej już normie PN-EN Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych, do których nawiązuje także rozporządzenie ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Zgodnie ze wspomnianymi dokumentami: a) wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale: 50 Hz +/ 1%, tj. (49,5 50,5 Hz) przez 95% tygodnia oraz 50 Hz +4%/ 6%, tj. (47 52 Hz) przez 100% tygodnia; b) średnia wartość skuteczna napięcia mierzona w czasie 10 minut w normalnych warunkach pracy powinna być 10 Wiedza i Praktyka

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Grudzień 2014 issn 2391-5781 nr 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Zmiany w ochronie danych Najczęściej popełniane błędy w związku z ochroną danych Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NIE ROZPATRUJE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZASTOSOWANIA W OKREŚLONYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH, CHYBA ŻE KOMENDANT GŁÓWNY PSP WYSTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej UOV16 Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia Cena: 89 zł UOV 16 okladka.indd

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom II ScoreCard zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA

Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej PANELE MENEDŻERA Excel dla kadry zarządzającej panele menedżera Redaktor prowadzący Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Piotr Fedorczyk Koordynator

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego wdrażanie utrzymanie weryfikacja Schemat technologiczny jak właściwie go opracować Jednym z zadań, zespołu ds. HACCP jest wykonanie schematu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Dane do logowania na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX131 Hasło: MKLP8777

Dane do logowania na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX131 Hasło: MKLP8777 Kwiecień 2014 Najlepsze formuły wyszukujące i dynamiczne wykresy w Excelu Zagnieżdżanie funkcji wyszukiwania i adresu Zaawansowane przeszukiwanie arkuszy Wykresy na podstawie danych zmieniających się dynamicznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Agile. Szansa na skokowy wzrost produktywności. Bogdan Bereza

Agile. Szansa na skokowy wzrost produktywności. Bogdan Bereza Agile Szansa na skokowy wzrost produktywności Bogdan Bereza Bogdan Bereza Agile Szansa na skokowy wzrost produktywności Magdzie Autor: Bogdan Bereza Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI W OBIEKTACH BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WENTYLACYJNE I GAŚNICZE PROJEKTOWANIE, MONTAŻ I EKSPLOATACJA PRACA ZBIOROWA REDAKCJA MERYTORYCZNA Julian Wiatr,

Bardziej szczegółowo

Bożena Winczewska. Bhp w szkole. obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Bożena Winczewska. Bhp w szkole. obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Bożena Winczewska Bhp w szkole obowiązki odpowiedzialność dokumentacja PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Bhp w szkole Obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja Bhp w szkole Autor:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo