Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej REKLAMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej REKLAMA"

Transkrypt

1 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! , Części Używane do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich ŚWIĄTECZNA OFERTA GOTÓWKOWA pożyczka gotówkowa do 15 tysięcy złotych na oświadczenie, bez zdolności kredytowej wysoka przyznawalność KREDYTY GOTÓWKOWE - do 150 miesięcy - do zł - oprocentowanie już od 9,9% - bez ograniczeń wiekowych KREDYTY GOTÓWKOWE DLA OSÓB MŁODYCH BEZ HISTORII KREDYTOWEJ KREDYTY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (KREDYT NA START) (na oświadczenie, bez zaświadczeń ZUS i US) Doradztwo Finansowe TWÓJ KREDYT Rynek 12, Wałbrzych tel , Czwartek, 5 grudnia 2013 r. nr 173 ISSN NAKŁAD ŁĄCZNY egz. Zdążyć przed zimą Łagodny początek grudnia sprzyja drogowcom pracującym na remontowanych obecnie powiatowych ciągach komunikacyjnych. Trwają intensywne prace w Grzędach (gmina Czarnym Bór), Różanej (gmina Mieroszów) oraz przy budowie mostu na Lesku w Czarnym Borze. Zakończył się także remont drogi w Gostkowie na terenie gminy Stare Bogaczowice. Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze został tak mocno uszkodzony podczas ostatnich podtopień, że konieczna była praktycznie jego odbudowa. Woda zniszczyła także nawierzchnię drogi 3367D w Grzędach oraz nr 3470D w Różanej. Środki na te zadania otrzymaliśmy od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie klęsk żywiołowych. Z zaznaczeniem, że musimy je wydać i rozliczyć remonty do końca roku. wyjaśnia starosta wałbrzyski, Józef Piksa, który spotyka się regularnie z kierownikami budowy i osobiście nadzoruje prace. Ich zakończenie planowane jest na 15 grudnia. -Wszystkie trzy inwestycje są niezwykle ważne dla okolicznych mieszkańców, ale także dla ruchu turystycznego. Na przykład droga w Różanej prowadzi do zabytkowej kuźni, miejsca czarującego, a mało znanego turystom dodaje starosta Piksa. Odebrana została już natomiast droga w Gostkowie, także uszkodzona w czasie intensywnych czerwcowych opadów. Zadowolenia z remontu nie kryją władze Starych Bogaczowic. - Gmina Stare Bogaczowice składa się z dwóch głównych ciągów komunikacyjnych. Jeden z nich to oś k. Wyremontowana droga jest w ciągu osi Świebodzice - Kamienna Góra i stanowi ważny wkład w transport pomiędzy powiatami i miejscowościami w ramach powiatu wałbrzyskiego mówi zastępca wójta gminy Stare Bogaczowice, Leszek Rabiniak. Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH w Œwiebodzicach: ul. Miko³aja Kopernika 3, tel (Koszt po³¹czenia wg taryfy operatora) Promocja Gotówka bez prowizji" dotyczy umów zawartych w Oddzia³ach i Placówkach Partnerskich Banku BPH na podstawie wniosków z³o onych do r. Klient, który w dniu wnioskowania lub w ci¹gu 90 dni przed tym dniem mia³ w Banku kredyt lub po yczkê gotówkow¹, skorzysta z Promocji, je eli zawrze umowê kredytu gotówkowego przeznaczonego na sp³atê innych kredytów (lub po yczek) w wysokoœci co najmniej z³ netto (tj. kwoty bez prowizji i bez ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Promocja nie dotyczy Wnioskodawców, którzy zawarli z Bankiem umowê kredytu w Promocji Kredyt Gotówkowy Zero Prowizji" lub w Promocji Kredyt gotówkowy bez prowizji". Wyliczenia reprezentatywne dla Promocji Gotówka bez prowizji" na dzieñ r.: stopa oprocentowania 15,34%, ca³kowita kwota kredytu 15084,27 z³, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,72%, czas obowi¹zywania umowy 68 mies., ca³kowita kwota do zap³aty 22787,48 z³, miesiêczna rata 335,11 z³. W ca³kowitym koszcie kredytu uwzglêdniono odsetki 7703,21 z³. Regulamin Promocji, Taryfa Op³at i Prowizji dostêpne s¹ w Oddzia³ach i Placówkach Partnerskich Banku oraz na Bank uzale nia przyznanie kredytu i jego wysokoœæ od zdolnoœci kredytowej Kredytobiorcy. Bank BPH Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ przy al. Pokoju 1, Kraków, a od dnia, w którym nast¹pi prawomocny wpis w Krajowym Rejestrze S¹dowym dotycz¹cy zmiany, z siedzib¹ przy ul. p³k. Jana Pa³ubickiego 2, Gdañsk. Poœrednik kredytowy jest upowa niony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbêdnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a tak e do dokonywania czynnoœci faktycznych zwi¹zanych z zawarciem tych umów. W powy szym zakresie poœrednik kredytowy jest upowa niony do udzielania dalszych pe³nomocnictw osobom pozostaj¹cym z nim w stosunku pracy oraz innym osobom z nim wspó³pracuj¹cym w ramach zlecenia lub innego podobnego stosunku. Zapraszamy Promocja Gotówka bez po yczkê gotówkow¹, s Promocja nie dotyczy W r.: stopa opr koszcie kredytu uwzglê Kredytobiorcy. Bank B kredytowy jest upowa n zawarciem tych umów. stosunku MbZA45ZŁ JUŻ Polub nas na ORAZ 10Mb ZA 25ZŁ W OFERCIE TAKŻE SERWIS KOMPUTEROWY adres: ul. Broniewskiego 65b telefon: Wałbrzych tel. kom.: strona:

2 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. Dziś za pieniądze, jutro za darmo Janusz Bartkiewicz W czasach gdy studiowałem prawo, jeden z wykładowców z filozofii tłumaczył na wykładzie, co oznacza pojęcie względności. Opisał to na przykładzie angielskiego restauratora, który wywiesił nad bramą lokalu reklamę o treści Dziś za pieniądze, jutro za darmo. Liczni goście, którzy tłumnie w lokalu pojawili się po raz drugi, właśnie w dzień następny, wychodzili zrezygnowani, kiedy restaurator kazał im czytać to, co na tej reklamie ogłosił. Dziś za pieniądze. Ameryki nie odkrywam twierdząc, że dla całej naszej tzw. klasy politycznej, uczciwość względem obywateli, a więc wyborców, to pojęcie jak najbardziej względne. Na co dzień objawia się tym, że dziś mówią to, jutro zupełnie coś innego, a zawsze uważają, że za każdym razem prawdę głoszą. W zasadzie nie mogę się dziwić, bo jeden, było nie było, z pierwszoplanowych polityków głosił, że nikt go nie przekona, że białe to białe, a czarne to czarne. Był to oczywisty lapsus językowy, ale jak nic oddawał prawdziwy koloryt obyczajów i moralności właściwej tymże politykom. Jarosław Kaczyński od lat, walcząc z PO i D. Tuskiem oraz B. Komorowskim, publicznie głosi, że wraz z Platformą Obywatelską, sprzedali oni polską suwerenność za judaszowe euro. J. Kaczyński i stojący za nim murem Jedyni Prawdziwi Polacy głoszą, że jak dojdą do władzy, to wymienionych polityków przed Trybunał Stanu zaciągną, a Polsce zwrócą przynależną jej, a zdradziecko utraconą, suwerenność. A tu masz! Legalny i demokratycznie wybrany (nikt nie zgłaszał w UE podejrzeń co do tego) prezydent, parlament, a także mający demokratyczną legitymację rząd Ukrainy ogłasza, że z podpisania umowy stowarzyszeniowej rezygnują, bo to się im w istocie nie opłaca. Unia Europejska mami Ukraińców jedynie kolorowymi mirażami, a rzeczywistych konkretów brak. Natomiast Rosja jest w tym przypadku bardzo konkretna, bo trzyma rękę na wszystkich kurkach i przełącznikach energetycznych i nikt nie ma prawa zabronić jej, aby swoje gospodarczo- -ekonomiczne atuty wykorzystała broniąc się przed wydarciem z obszaru jej istotnych interesów kolejną byłą republikę. Kiedyś rząd USA gotowy był na wywołanie wojny atomowej, kiedy na wyspie Kubie, pod nosem amerykańskiego rządu, Rosjanie zainstalować chcieli swoje rakiety, przez co naruszyli żywotne interesy Stanów Zjednoczonych. Również z tych samych powodów amerykańska armia dokonała zbrojnego desantu na suwerenne, chociaż niewielkie, państwo Grenada, obawiając się, że - z uwagi na zwycięstwo (w demokratycznych wyborach) tamtejszej lewicy - wpływy Moskwy mogą się tam znacznie umocnić. Mogę jeszcze przytoczyć wiele takich przykładów, ale po co? Istotne jest to, że UE nie powiedziała Ukraińcom, iż w sytuacji kiedy Rosja im kurki pozakręca, kiedy zerwą się wszelkie nici gospodarcze z Rosją (40% obrotów handlowych), to im to wszystko zrównoważy i nie dopuści do gospodarczego krachu i zimnych mieszkań. A zimy na Ukrainie bywają bardzo ostre i długie. A Polacy, którzy tak bardzo za wejściem Ukrainy do UE gardłują, czy zdają sobie sprawę z tego, co czynią? Wątpię, ale jestem święcie przekonany, że cała ta histeria wywołana jest tym, aby dać Rosji, a już szczególnie Putinowi, prztyczka w nos dać i zemścić się za smoleński zamach. I tylko dlatego Jarosław Kaczyński stał się nagle wielkim orędownikiem UE i zwolennikiem niezbędnych ograniczeń suwerenności państwowej, członków Unii Europejskiej. Polscy politycy, w tym parlamentarzyści wzywają naród obcego państwa, aby obalił demokratycznie wybraną władzę. Obalił poprzez uliczne burdy i inne bijatyki, głosząc jednocześnie na własnym podwórku, że problemów się na ulicy nie rozwiązuje. Ciekawi mnie ponadto bardzo, jak by zareagowali ci sami politycy w sytuacji, że to do Polski zaczęliby się prominentni Rosjanie zjeżdżać, aby podburzać protestujących na ulicach polskich związkowców i pozostałą niezadowoloną z rządów ludność III RP. Czy nie zostałoby to uznane za ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski? A tego nawet sam wielki Aleksander Kwaśniewski nie chce dostrzec. To nie czasy Pomarańczowej Rewolucji, kiedy ukraiński Majdan protestował przeciwko sfałszowaniu wyborów. Teraz Ukraińcy są podburzani, szczególnie przez Polaków, aby dokonali obalenia demokratycznie wybranej, a więc legalnej władzy. I nie przeszkadza tym polskim politykom, a już szczególnie J. Kaczyńskiemu, że w czasie jego gorących apeli, na mównicy obok niego, ramię w ramię, stoją prominentni działacze ukraińskich nacjonalistów, a nad ulicznym tłumem aż roi się od czerwono- -czarnych flag. Flag owych nacjonalistów, dla których OUN i UPA, Bandera i Szuchewycz to prawdziwi bohaterowie. Jestem w stanie zrozumieć tych buntujących się Ukraińców, bo im wydaje się, że będąc w Unii chwycą Pana Boga za nogi. Tak samo, jak myśleli Polacy, kiedy w 1989 roku głosowali za Solidarnością, bo im się wydawało, że kapitalizm to ustrój, w którym dolary rosną na drzewach, a w rzekach płynie mleko i piwo. I się przekonali szybko, co utracili i jakie koszty do dziś zbyt wielu ponosić musi. Ukraińcy z Majdanu Lwowa, czy Kijowa nie dostrzegają (na razie), że po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Ukraina musiałaby znieść wszelkie bariery celne, co w rezultacie doprowadzi do tego, że ukraińscy producenci staną w szranki z towarami z Zachodu. I to ich szybciutko rozłoży. Ponadto ukraińskie towary nie spełniają unijnych standardów i nie mogłyby być nie tylko eksportowane, ale i używane w samej Ukrainie. Aby osiągnąć standardy obowiązujące w Unii, będzie musiała Ukraina ponieść gigantyczne nakłady finansowe. Niedotowana tak jak w Unii żywność będzie za droga w porównaniu z zalewem tańszej (i mniej zdrowej oczywiście) żywności produkowanej przez wysoko dotowane rolnictwo unijne. Wszystko to spowoduje spadek produkcji, likwidację wielu zakładów pracy i gwałtowny wzrost bezrobocia. I trzeba będzie pompować w Ukrainę miliardy euro, których siłą rzeczy dla Polski może zabraknąć. Czy Polacy nie zdają sobie sprawy, że w bliskiej przecież przyszłości (jeżeli doprowadzą do przyjęcia Ukrainy) jej obywatele zaleją europejskie rynki pracy i swoją gotowością do pracy za ochłapy, wyrugują Polaków z zajmowanych przez nich miejsc? Bo przecież pracodawcy nie kierują się sentymentem, tylko twardą ekonomiczną zasadą, że liczy się tylko zysk. Zysk osiągnięty jak najmniejszym kosztem. A Kaczyński na mównicę się wdrapuje i te swoje lipne sreberka pod nos tłumowi podtyka. Bez prądu Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Kowalowa, ulice: Malinowa, Wałbrzyska w godz ; Szczawno Zdrój, ulice: Skłodowskiej-Curie, Bohaterów Warszawy, Klonowa, Kolejowa w godz ; Golińsk w godz ; Wałbrzych, ulice: Poznańska, Niepodległości, Świdnicka, Drzymały, Tatrzańska w godz ; Wałbrzych, ulice: Przeskok, Niepodległości, Świdnicka w godz ; Wałbrzych, ulice: Przeskok, Niepodległości, Poznańska, Świdnicka w godz ; Kowalowa, ulice: Malinowa, Wałbrzyska w godz ; Sokołowsko, ulice: Pocztowa, Unisławska, Główna, Szkolna w godz Będzie praca To już 22 zezwolenie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w tym roku. Firma NSK Steering Systems Europe (Polska) 28 listopada otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych. Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji kolumn kierowniczych oraz komponentów do nich. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 30 mln 750 tysięcy złotych oraz zwiększy zatrudnienie o co najmniej 50 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do r.

3 Czwartek, 5 grudnia 2013 r. z Daleka i z Bliska Zadbają o płuca i nerki Nowoczesne centrum pulmonologiczne w Wałbrzychu może przyjąć pierwszych pacjentów. Ośrodek znajduje się w nowym skrzydle Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Obiekt pomieści ponad 70 łóżek. Budowa i zakup wyposażenia centrum kosztowały 27,8 mln zł, z czego ponad 15 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej. Uroczyste otwarcie Centrum Pulmonologii w Wałbrzychu. Czterokondygnacyjne centrum zajmuje powierzchnię prawie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu. Aż 85 procent kwoty potrzebnej do wykonania obiektu to wsparcie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Podczas uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi, dr Jerzy Tutaj - członek zarządu województwa oraz wałbrzyszanin - nawiązał do górniczej historii miasta i nie krył radości z kolejnej inwestycji wartej wiele milionów złotych; inwestycji szczególnie potrzebnej dla byłych górników wałbrzyskich kopalni. - Wałbrzyszanie od dzisiaj mają możliwość leczenia w największym i najnowocześniejszym Centrum Pulmonologicznym dla Górników na Dolnym Śląsku. Centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu na skuteczne i nowoczesne leczenie pulmonologiczne. Mimo zamknięcia kopalń węgla w regionie, zachorowalność na pylicę i inne schorzenia płuc od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie - zauważył Jerzy Tutaj. Z Centrum Pulmonologii, oprócz byłych górników kopalń węglowych, będą korzystali czynni zawodowo górnicy licznych w regionie kopalń surowców skalnych czy zakładów współpracujących z górnictwem. Jest to Zaprasza na Święta Bożego Narodzenia w hotelu. Zorganizuj spotkanie wigilijne właśnie u nas! Xmas menu już od 20zł/os. To będą niezapomniane Święta! Zadzwoń i zapytaj o pełną ofertę lub zupełnie nowa jakość oraz oferta leczenia. W obrębie Centrum funkcjonować będą dwa oddziały: pulmonologiczny, nefrologiczny oraz centralna apteka szpitalna. Planuje się uruchomienie 75 łóżek oraz 24 stanowisk dializacyjnych. Oddział nefrologii usytuowany będzie w pobliżu stacji dializ. Zaprojektowany na 16 łóżek, z pełnym zapleczem administracyjno- -zabiegowym, będzie stanowić zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń. Powierzchnia użytkowa Centrum wynosić będzie m2;, w tym powierzchnia oddziału pulmonologicznego m2. PRZYJDŹ DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA! MIKOŁAJKI GOŚĆ SPECJALNY ŚWINKA PEPPA 7 GRUDNIA W GODZ Przyjdź do C.H. Auchan w Wałbrzychu i przekaż swój list Św. Mikołajowi! 2. Dla 100 pierwszych dzieci super upominki! 3. Dla wszystkich pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem i Świnką Peppą. Szczegółowy regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Promocji na terenie Galerii. W A Ł B R Z Y C H

4 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Komunikacyjne, w pracy, w rolnictwie, błędy medyczne i inne... Ω bez opłat wstępnych Ω 100% wyższe odszkodowanie za naszym udziałem Ω prowadzimy sprawy do 15 lat wstecz PORADY PRAWNE REPREZENTACJA SĄDOWA Ω rozwody, alimenty, spadki, darowizny, podział majątku, Ω sporządzamy pozwy, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, skargi itp. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI w kraju i za granicą OBSŁUGA PRAWNA FIRM Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 19 tel , Zapraszamy w dni robocze od Sklep BOSZ ul. Sienkiewicza 1, Wałbrzych, tel KREDYTY POŻYCZKI ul B.Chrobrego 2/1, Wałbrzych tel.: , OFERTA konsolidacja + gotówka do ręki np zł z ratą 292 zł dla osób posiadających drogie kredyty np. w meritum banku, alior banku, lub posiadających brak zdolności kredytowej CHWILÓWKA duży wybór dla pracujących, bezrobotnych itp. Nowe mieszkania do wzięcia Dzięki skutecznej walce o dodatkowe pieniądze spoza budżetu gminy, miasto Boguszów Gorce zyskało 20 całkowicie odnowionych lokali mieszkalnych. Mieszkańcy deklarujący chęć zamiany dotychczas wynajmowanego lokalu mogą teraz zyskać zupełnie nowe lokum, znajdujące się w jednym z dwóch kompleksowo wyremontowanych budynków. Pierwszym z nich jest obiekt przy ul. Racławickiej 19, składający się łącznie z 12 mieszkań o powierzchni od 31 m kw. do 42 m kw. Budynek posiada 3 piętra. Na każdym z nich znajdują się: 2 lokale 2 pokojowe oraz 2 lokale 1 pokojowe. Remont przeprowadzono w pełnym zakresie, obejmującym wszystkie instalacje: elektryczną, wodno kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie gazowe (kocioł dwufunkcyjny), ściany pomieszczeń pomalowane zostały na kolor biały, na podłodze zaś położono wykładzinę (pokój) i płytki ceramiczne (kuchnia i łazienka), a łazienka wyposażona jest w umywalkę i kabinę prysznicową z brodzikiem. Wykonano docieplenie budynku i nową elewację. Prace remontowe objęły także teren wokół budynku, który został dodatkowo utwardzony oraz wydzielono miejsca postojowe dla samochodów. Ponadto obiekt wyposażony jest w instalację domofonową, telewizyjną i telefoniczną. Na remont obiektu pozyskano zł ze środków pro- W budynku przy ul. Żeromskiego 35jest 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31 do 72 m kw. oraz 1 lokal użytkowy. gramu rządowego, a całkowity koszt robót wyniósł zł. Drugi budynek znajduje się przy ul. Żeromskiego 35, a w nim znajduje się 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31 m kw. do 72 m kw. oraz 1 lokal użytkowy. Oferowane mieszkania są w stanie deweloperskim. Dokonano całkowitej przebudowy budynku z zakresie układu mieszkań, jak również remontu instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej i gazowej. Lokale wyposażone są w ogrzewanie gazowe z 2-funkcyjnym kotłem, instalację telewizyjną i telefoniczną. Budynek został docieplony. Całkowity koszt gruntownej przebudowy budynku to zł. z czego ze środków Unii Europejskiej pozyskano ,60 zł. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół budynku poprzez utwardzenie podłoża i wykonanie dojścia do budynku. - Nasze miasto zmienia się, a co najważniejsze, w nowych kamienicach mieszka się wygodniej. Turystyka jest oczywiście priorytetem, bo dzięki niej zarabiamy pieniądze, ale my również musimy dobrze się czuć w naszym mieście. Dlatego będziemy nadal skutecznie walczyć o pieniądze na generalne remonty budynków w mieście mówi Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa Gorc. Rzecznik przyjmuje w styczniu W grudniu 2013 roku w Punkcie Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu, nie odbędzie się dyżur zaplanowany na 20 grudnia 2013 roku. Jednocześnie w styczniu dyżur w Punkcie Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu, odbędzie się zgodnie z harmonogramem w trzeci piątek miesiąca 17 stycznia 2014 roku. Koniec remontów na drogach Od połowy roku toczyły się prace remontowe na odcinkach drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu - ul. A.Krajowej - ul.wrocławska (od ul. Braci Śniadeckich do ul.piotrowskiego), wschodnia nitka ul. Sikorskiego oraz odcinek od ul. Niepodległości do ul. Kaszubskiej. Remont 2 kilometrów drogi kosztował ponad 11 milionów zł z czego 50 procent to dofinansowanie z Ministerstwa Transportu. - W ramach przebudowy wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zatok autobusowych, wykonano remont kanalizacji deszczowej. Gestorzy mediów wymienili na koszt własny sieć gazową, wodociągową i sanitarną. Przebudowano również oświetlenie drogowe wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prezydenta Wałbrzycha. Wsparcie dla niepełnosprawnych Powiat wałbrzyski na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd otrzymał dodatkowe środki z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prawie 12 tys. zł zamknęło tym samym budżet zadania w kwocie ponad 122 tys. zł. - Pierwotnie kwota którą dysponował powiat wałbrzyski wynosiła ,78 zł. Pod koniec listopada otrzymaliśmy jednak informację o przyznaniu powiatowi dodatkowych środków w wysokości ,68 zł. Zaznaczamy, że środki te przeznaczone są dla mieszkańców gmin ziemskiego powiatu wałbrzyskiego (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Miweroszów), bez miasta Wałbrzych wyjaśnia Magdalena Kołodziejczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotychczas, dzięki realizacji programu, osoby niepełnosprawne mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, w tym do zakupu urządzeń brajlowskich (7 osób) oraz została przeszkolona 1 osoba z obsługi tego sprzętu; do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (1 osoba) oraz 2 osoby otrzymały pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (1 osoba) oraz 8 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W trakcie realizacji programu jest jeszcze 12 wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 74/

5 Czwartek, 5 grudnia 2013 r. Mołdawia poznaje Wałbrzych... a Wałbrzych Mołdawię. Taki był cel dwudniowej wizyty ambasadora Republiki Mołdowy, Jurie Bodrugi. Dyplomata nie ukrywał, że zależy mu przede wszystkim na promowaniu Mołdawii, a także na zdobyciu wiedzy o metodach, jakie zastosowała Polska, z powodzeniem przystępując do Unii Europejskiej. - Oczywiście Mołdawia nie jest jeszcze gotowa do akcesji, ale chcę zobaczyć, jak Polska sobie radzi, będąc jednym z członków wspólnoty mówi Jurie Bodruga. Ambasador przywiózł do Wałbrzycha wystawę cennej, zabytkowej białej broni, którą można oglądać w zamku Książ. Spotkał się z władzami miasta i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.a-.silesiusa. Wiceprezydent Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk, otrzymał od Jurie Bodrugi butelkę słynnego mołdawskiego wina, a także album o tym kraju. Przed wizytą w ratuszu, ambasador postanowił obejrzeć wałbrzyską Starówkę. - To piękne miejsce. Niech nikt nie mówi, że Wałbrzych miał kiedyś umrzeć. Tego zupełnie nie widać. Wałbrzych to miasto z przyszłością podkreśla Jurie Bodruga. Wizyta mołdawskiego dyplomaty mogła dojść do skutku dzięki staraniom Leszka Solarka, prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. (AWS) Gościa z dalekiej Mołdawii przywitał wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk (z lewej). - Wcześniej byłam u kilku uzdrowicieli. Obiecywali poprawę, zniechęcali do wizyt u lekarzy. Pan Darek odwrotnie. Niczego nie obiecywał, zamiast tego powiedział, żebym po czterech wizytach poszła po prostu na badania kontrolne. Poszłam. I jakież było moje zdziwienie, jaka radość. Tarczyca grożąca operacją zmniejszyła się wyraźnie, cukier się poprawił, ciśnienie unormowało. A to, że kręgosłup boli dużo mniej, to sama poczułam pani Magda Konopczyk z Wałbrzycha nie kryje swojej radości. Podobnie jak pan Stefan Paszkiewicz z Wrocławia. Który o dotyku energoterapeuty mówi: - On zdziałał cuda! z Daleka i z Bliska Dotyk niosący zdrowie Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu i okolicy o tym uzdrowicielu. Bo rzeczywiście coraz więcej ludzi potwierdza jego skuteczność. I to potwierdzają je nie tylko słowami, ale także wynikami medycznych badań. Pan Stefan w uzdrowicieli nie wierzył. I od lat cierpiał na chorobę niedokrwienną serca. Stałe duszności, ból w klatce piersiowej, wysokie tętno, szybie zmęczenie, skoki ciśnienia a na koniec zawał serca to był dopiero początek. W ubiegłym roku lekarze powiedzieli mu, że musi się poważnie liczyć z operacją by-passów. - Mój brat miał by-passy, a pół roku później był pogrzeb. Więc strasznie się przestraszyłem, i wtedy żona dowiedziała się od jakiejś koleżanki o panu Darku. Pojechaliśmy, bo tonący brzytwy się chwyta. A on niczego nie obiecywał, powiedział tylko, że spróbuje. A po kilku wizytach powiedział, żebym poszedł na badania kontrolne. Badania wywołały zdumienie u pana Stefana, ale też jego lekarzy. Ciśnienie się wyrównało i uspokoiło, EKG wykazywało znaczną poprawę. I sam też czułem, że boli coraz mniej. Więc dalej jeździłem do pana Darka. Po dziewięciu wizytach lekarze stwierdzili uznali, że operacja jest zbędna. Mocno obniżyli też dawki leków. A ja czuję się o dwadzieścia lat młodszy. Znów normalnie funkcjonuję, bez bólu, bez zadyszki. Poprawiły mi się także wyniki prostaty, z którą od kilku lat mam problemy. I pomyśleć, że nie wierzyłem w dar pana Darka mówi Paszkiewicz. - A na moich USG widać, jak guzek na jajniku maleje. Najpierw był jak orzech włoski, po czterech wizytach jak wiśnia, na kolejnym USG nie ma po nim śladu. A co najdziwniejsze, w poprzednich latach całą zimę miałam katary, kaszle, grypy. A tym razem nic, zdrowa jak koń opowiada pani Elwira Musińska z Opola. Uzdrowiciel o którym opowiadają z takim entuzjazmem potwierdza, że każdego namawia do badań kontrolnych: - Po pierwsze dobrze jest przecież aparaturą medyczną zdiagnozować stan swojego zdrowia. Po drugie ta aparatura daje odpowiedź, czy i na ile pomagam chorym ludziom mówi. (ego) Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, nr Jeszcze w tym roku możesz założyć swoją firmę i uzyskać dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jeszcze w b.r. zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z dofinansowania na samozatrudnienie. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu pokój 203 lub 204 tel. 74/ lub 95. O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Każdy kto ma pomysł na własną firmę może ubiegać się o dofinansowanie. Jego przeznaczenie związane jest z konkretnymi zakupami służącymi rozpoczęciu działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu służy wsparciem merytorycznym podczas analizowania założeń ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia oraz możliwością poznania podstawowych obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności. Organizuje spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, ZUS i Urzędu Skarbowego. Udzielana pomoc dotyczy także wyrównywania szans kobiet na rynku pracy i w głównej mierze finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Dzięki realizacji jednego z projektów tj. Przeciw Bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy od 2008r. do 2013r. udzielił około osobom środki na założenie własnej firmy. Pani Joanna skorzystała ze wsparcia udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Dziś tak opowiada o swojej decyzji: Pomysł na własną działalność gospodarczą był moim nowym kierunkiem zawodowym po urodzeniu dziecka i po macierzyńskim. Założenie własnego przedsiębiorstwa było dla mnie szansą nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie własnych potrzeb. Analizując oferty pomocy bezrobotnym zrodził się pomysł stworzenia czegoś swojego i dla siebie. Urząd Pracy pomagał w sprecyzowaniu wizji działalności i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej możliwe było po spełnieniu kilku warunków, jak również związane z załatwianiem pewnych formalności. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na firmę, a następnie pobrać dokumenty do złożenia wniosku w Urzędzie Pracy. Jednakże przed złożeniem wniosku, należy dokładnie zapoznać się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sam wniosek nie był skomplikowany, ale uzupełnienie całościowe, w moim przypadku nastąpiło z pomocą pracownika Urzędu. Trudne do określenia były dla mnie przewidywane efekty ekonomiczne, bo nie wiedziałam czego mogę się spodziewać za pół roku, czy mój pomysł na biznes wypali. Reszta dokumentów to oczywiste kwestie, takie jak: kalkulacja kosztów, harmonogram zakupów czy szczegółowa specyfikacja zakupów. Urząd pomógł mi zapewniając udział w spotkaniu zorganizowanym z przedstawicielami poszczególnych instytucji tj. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miejski. Przyznaję, że uzyskane podczas spotkania odpowiedzi rozwiały moje wątpliwości i niejasności w kwestii związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej i obowiązkami wobec tych instytucji. Do decyzji o uruchomieniu własnej działalności przyczyniła się szara rzeczywistość. Na początku podchodziłam z lekkim niedowierzaniem, że mi się uda, ale teraz uważam, że praca na swój własny rachunek to był najlepszy pomysł. Opłacanie mniejszej składki ZUS przez pierwsze dwa lata jest niewątpliwie plusem. Do tego sama sobie reguluję czas pracy i osób, z którymi chcę pracować. Dodatkowo mam możliwość najróżniejszych odliczeń z tytułu prowadzenia działalności, m. in. utrzymanie samochodu, zakup sprzętu komputerowego, rachunki za telefon, czy Internet itp. Głównym minusem jest brak urlopu. W związku z tym za dni, w których nie będę w pracy nie dostanę wynagrodzenia. Dla niektórych osób kłopotliwa jest również konieczność prowadzenia księgowości, jednak ja już się z tym uporałam. Drogie Panie weźcie życie zawodowe w swoje ręce, inaczej pracuje się dla samej siebie.

6 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH Nasz PRAWNIK Ci pomoże! porady, reprezentacja w sądach pozwy, wnioski, odwołania, rozwody, spadki, podział majątku sprawy komornicze, zajęcia sprawy ZUS i pracownicze sprawy karne, cywilne, rodzinne dochodzenie odszkodowań Najwyższy poziom usług za przystępną cenę! Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI) tel , , BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI Zapewniamy m.in.: bezpieczną i legalną formę współpracy bardzo atrakcyjne zarobki opłacony ZUS pakiet dodatkowych ubezpieczeń Pracuj z liderem na rynku! ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU ul. Lubelska , UWAGA! Świąteczne bonusy! Tylko teraz zarobisz do 6000 zł na rękę! PRACA Zostań Naszym Doradcą Finansowym Prowizja za jedną umowę ok. 350 zł brutto Telefon: *opłata za połączenie wg taryfy operatora Nieznane pamiętniki Daisy 5 grudnia odbędzie się premiera nieznanego i po raz pierwszy wydanego w Polsce drugiego tomu pamiętników księżnej Daisy von Pless. Wydawcą Lepiej przemilczeć - Prywatne pamiętniki Księżnej Daisy von Pless z lat jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Premiera dla czytelników obędzie się w jednym z dawnych salonów Daisy czyli w Sali Maksymiliana w Książu. Tłumaczką słów Daisy na język polski jest pisarka i historyczka sztuki Barbara Borkowy. Na książkę składają się nieznane polskim czytelnikom pamiętniki księżnej z lat Ich wyboru dokonała sama Daisy, a książka ukazała się drukiem w 1931 roku w Wielkiej Brytanii. Doczekała się kilku wydań amerykańskich. W Polsce wydawcą jest spółka Zamek Książ w Wałbrzychu. - Wypełniony dziś tłumami zachwyconych turystów zamek Książ, opisany został w tej książce jako najprawdziwszy dom rodzinny. Przekazujemy w Państwa ręce ten tom, wierząc, że historia księżnej Daisy von Pless i jej czasów na Książu będzie nie tylko wyśmienitą lekturą, ale także pamiątką i przewodnikiem po magicznym miejscu, jakim jest zamek mówi Krzysztof Urbański, prezes spółki Zamek Książ w Wałbrzychu. Za stronę merytoryczną wydawnictwa (redakcja, ikonografia) odpowiadała Fundacja Księżnej Daisy von Pless. - Przekazane w słowie pisanym, intymne myśli księżnej Daisy von Pless i świadectwo jej codziennego życia na dolnośląskiej ziemi, trafiają w końcu do polskiego czytelnika. Bardzo się cieszymy, że to naszej Fundacji, powierzono przygotowanie do druku tej wyjątkowej książki. Z przyjemnością prezentujemy prywatne dzienniki najsłynniejszej w historii mieszkanki ziemi wałbrzyskiej i wierzymy, że oczarują Państwa tak jak nas i wielu przed nami w świecie anglosaskim. Publikacja ta stanowi zwieńczenie roku 2013, obchodzonego na Dolnym Śląsku jako Rok Księżnej Daisy von Pless mówi Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. - To, że księżna Daisy, będąc naocznym świadkiem tamtych czasów, pozostawiła nam ich bogatą dokumentację, jest chyba największą po niej spuścizną wyjaśnia Barbara Borkowy, tłumaczka pamiętników księżnej Daisy. Autorka przekładu weźmie udział w cyklu spotkań promocyjnych, których harmonogram prezentujemy poniżej. Podczas spotkań będzie można kupić pamiętniki. Już od czwartku będą one także w ciągłej sprzedaży w zamku Książ. Niebawem ruszy też sprzedaż internetowa. - Premiera pamiętników Daisy będzie miała miejsce we czwartek (05.12) o godzinie 12:00 podczas konferencji prasowej w Sali Maksymiliana w zamku Książ. Książka będzie w sprzedaży od czwartku (05.12), od pierwszego spotkania z czytelnikami w Książu przez całe targi bożonarodzeniowe, które odbywają się w zamku w najbliższy weekend. Serdecznie Państwa zapraszam! dodaje prezes spółki zamek Książ w Wałbrzychu, Krzysztof Urbański. Terminy spotkań promocyjnych: piątek (06.12) godzina 16:00 - Dom Zdrojowy nr 1 ( Grand Hotel ) ul. Kolejowa 4, Szczawno Zdrój; sobota (07.12) godzina 12:00 - Biblioteka- Miejskie Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 ( duży rynek ) - Boguszów- -Gorce; niedziela (08.12) godzina 14:00 - Zamek Książ (trzecie piętro) - w ramach targów bożonarodzeniowych w Książu; poniedziałek (09.12) godzina 17:00 Biblioteka pod Atlantami, Rynek, Wałbrzych. Dzień otwarty w NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w sobotę, 7 grudnia, w godzinach od 8.00 do Będzie można załatwić sprawy, na które w zwykłe dni nie ma czasu. W sobotę będzie można: uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP, złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); sprawdzić swój status ubezpieczenia; uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym; potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; złożyć skargę lub wniosek. - W godzinach od 8.00 do czekamy na Państwa w Wałbrzychu przy Aleja Wyzwolenia 20 oraz w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 10 w Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, w godz. od 9.00 do Nie czekaj na ostatnią chwilę, już w sobotę przyjść po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli planujesz zagraniczne, turystyczne wyjazdy na narty, na Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Dla osób pracujących EKUZ ważny jest zazwyczaj do pół roku, dla emeryta - przez 5 lat. Ważne! Zarówno login i hasło do ZIP, jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawane są za okazaniem dowodu osobistego mówi Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Portret Pani Jesieni Nagradzanie laureatów konkursu. W Pasażu Tesco w Szczawnie Zdroju wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom II Miejskiego Konkursu Plastycznego Portret Pani Jesieni. Jego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu wraz z Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół. Napłynęło 259 prac. Komisja konkursowa pod kierunkiem Barbary Malinowskiej przyznała 12 nagród i 18 wyróżnień. I miejsca: Kamil Kołaczyński, kl. 0, PSP nr 2, Cyprian Bednarek, kl. I, PSP nr 15, Nadia Sacher, kl. II, Szymon Tomaszkiewicz, kl. 0, oboje PSP nr 21. II miejsca: Zuzanna Świerkowska, kl. 0, PSP nr 21, Natalia Kmak, kl. I, PSP nr 26, Martyna Korbecka, kl. II, PSP nr 37. III miejsca: Alicja Krasucka, Paulina Partyńska, Natalia Partyńska, wszystkie kl. 0, PSP nr 21 Halszka Stawińska, kl. 0, PSP nr 28. Wyróżnienia: Patrycja Drzał, kl. 0, PSP nr 6, Filip Drzazga, kl. 0, Antosia Bąk, kl. I, oboje PSP nr 26, Paweł Modrakowski, kl. I, PSP nr 37, Klaudia Biernat, Karolina Mrozowska, obie kl. I, PSP nr 21, Weronika Sator, Szymon Marczuk, Sandra Kaliszyk, wszyscy kl. II, PSP nr 26, Julia Partyńska, Katarzyna Pokorska, obie kl. II, PSP nr 21, Sandra Osak, kl. III, PSP nr 28, Mateusz Amroży, kl. III, PSP nr 21. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac udostępniona jest w Pasażu Tesco do 15 grudnia br. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Halina Krajewska i Magda Mikołajczak. (BAS)

Czwartek, 9 stycznia 2014 r. nr 1 (108) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL REKLAMA

Czwartek, 9 stycznia 2014 r. nr 1 (108) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL REKLAMA Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10,

Bardziej szczegółowo

35MbZA45ZŁ. ORAZ 10Mb ZA 25ZŁ. W OFERCIE TAKŻE SERWIS KOMPUTEROWY e-mail: strona: JUŻ. biuro@ekonet.info www.ekonet.info

35MbZA45ZŁ. ORAZ 10Mb ZA 25ZŁ. W OFERCIE TAKŻE SERWIS KOMPUTEROWY e-mail: strona: JUŻ. biuro@ekonet.info www.ekonet.info Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2014 nr 175 www.dobryibezpłatny.pl

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Dlaczego Tusk nie dojechał?

DB2010.PL. Dlaczego Tusk nie dojechał? Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 60/2015 Z DNIA 05.07.2015

DB2010.PL REKLAMA OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 60/2015 Z DNIA 05.07.2015 Czwartek, 6 sierpnia 2015 r. nr 30 (253) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BUŁGARIA 2015 - ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ www.duotravel.pl e-mail biuro@duotravel.pl,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Inwestują w szkołę

DB2010.PL. Inwestują w szkołę Czwartek, 4 września 2014 r. nr 33 (208) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Inwestują w szkołę Całkowita wymiana asortymentu. Nowa kolekcja w super cenach. Nowy towar 5 września (piątek) Szczawno

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha.

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha. STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne,

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni

Fryzjer z jajami. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mała i Wielka Sowa. Paszport do zatrudnienia. Kosmetologia z PWSZ najlepsza! Najważniejsi nieobecni NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. reklama R0329/14 18 KWIETNIA 2014, NR 504 WAŁBRZYCH Mała i Wielka Sowa Fryzjer z jajami wydarzenia str. 2 Paszport do zatrudnienia wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Albo przeczytać ze zrozumieniem. Drugi fragment, do którego się odniosę brzmi: wbrew sugestiom materiału emitowanego w Magazynie

Albo przeczytać ze zrozumieniem. Drugi fragment, do którego się odniosę brzmi: wbrew sugestiom materiału emitowanego w Magazynie nr 7 (230) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA CZAS NAPRAWY INFOLINIA:

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY

Bardziej szczegółowo

Przed tygodniem na naszych łamach dużo miejsca poświęciliśmy sprawie zwolnienia z pracy nauczyciela matematyki ze Szkoły Podstawowej

Przed tygodniem na naszych łamach dużo miejsca poświęciliśmy sprawie zwolnienia z pracy nauczyciela matematyki ze Szkoły Podstawowej Czwartek, 2 lipca 2015 r. nr 26 (249) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!! www.duotravel.pl e-mail biuro@duotravel.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak będzie wyglądać nowa siedziba?

Jak będzie wyglądać nowa siedziba? NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0915/13 8 LISTOPADA 2013, NR 483 (111) ŚWIDNICA Dachowanie Jak będzie wyglądać nowa siedziba? Przygotowania do zimy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś - mimo obietnic - inwestycja

DB2010.PL. budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś - mimo obietnic - inwestycja nr 27 (202) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Wojewódzka blokada MOSKITIERY na każdy wymiar BMR sp. z o.o. ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych Ciesz się świeżym uczciwa cena wysoka jakość SPRAWDŹ!

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości

DB2010.PL. złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości Czwartek, 23 lipca 2015 r. nr 29 (252) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS

Bardziej szczegółowo

Nocny handel przez pół roku

Nocny handel przez pół roku NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 21 GRUDNIA 2012, NR 438 WAŁBRZYCH Nominuj do Kryształów i Kamieni wydarzenia str. 4 Nowa pracownia REKLAMA R1244/12 Nocny handel przez pół

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH nr 14 (237) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Strażacki poligon

Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Strażacki poligon Czwartek, 23 maja 2013 r. nr 80 www.dobryibezpłatny.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. Ś W I E B O D Z I C E Strażacki poligon Potężny wybuch gazu, kilka zburzonych budynków, dziesiątki poszkodowanych.

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 listopada 2014 r. nr 42 (149) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL. Książnica jak nowa

Czwartek, 27 listopada 2014 r. nr 42 (149) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL. Książnica jak nowa nr 42 (149) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E KREDYTY gotówkowe na oświadczenie konsolidacyjne bez ograniczeń wiekowych POŻYCZKI POZABANKOWE bez zdolności kredytowej

Bardziej szczegółowo

Miasto żąda zamknięcia składowiska

Miasto żąda zamknięcia składowiska ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 17 LIPCA 2015, NR 564 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Utrudnienia wydarzenia str. 4 Szkolna wyprawka wydarzenia str. 6 Seniorzy w stolicy Miasto żąda

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo