Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej REKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej REKLAMA"

Transkrypt

1 STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego za złomowanie pojazdu właściciel nie ponosi żadnych kosztów! , Części Używane do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich ŚWIĄTECZNA OFERTA GOTÓWKOWA pożyczka gotówkowa do 15 tysięcy złotych na oświadczenie, bez zdolności kredytowej wysoka przyznawalność KREDYTY GOTÓWKOWE - do 150 miesięcy - do zł - oprocentowanie już od 9,9% - bez ograniczeń wiekowych KREDYTY GOTÓWKOWE DLA OSÓB MŁODYCH BEZ HISTORII KREDYTOWEJ KREDYTY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (KREDYT NA START) (na oświadczenie, bez zaświadczeń ZUS i US) Doradztwo Finansowe TWÓJ KREDYT Rynek 12, Wałbrzych tel , Czwartek, 5 grudnia 2013 r. nr 173 ISSN NAKŁAD ŁĄCZNY egz. Zdążyć przed zimą Łagodny początek grudnia sprzyja drogowcom pracującym na remontowanych obecnie powiatowych ciągach komunikacyjnych. Trwają intensywne prace w Grzędach (gmina Czarnym Bór), Różanej (gmina Mieroszów) oraz przy budowie mostu na Lesku w Czarnym Borze. Zakończył się także remont drogi w Gostkowie na terenie gminy Stare Bogaczowice. Most na Lesku przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze został tak mocno uszkodzony podczas ostatnich podtopień, że konieczna była praktycznie jego odbudowa. Woda zniszczyła także nawierzchnię drogi 3367D w Grzędach oraz nr 3470D w Różanej. Środki na te zadania otrzymaliśmy od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie klęsk żywiołowych. Z zaznaczeniem, że musimy je wydać i rozliczyć remonty do końca roku. wyjaśnia starosta wałbrzyski, Józef Piksa, który spotyka się regularnie z kierownikami budowy i osobiście nadzoruje prace. Ich zakończenie planowane jest na 15 grudnia. -Wszystkie trzy inwestycje są niezwykle ważne dla okolicznych mieszkańców, ale także dla ruchu turystycznego. Na przykład droga w Różanej prowadzi do zabytkowej kuźni, miejsca czarującego, a mało znanego turystom dodaje starosta Piksa. Odebrana została już natomiast droga w Gostkowie, także uszkodzona w czasie intensywnych czerwcowych opadów. Zadowolenia z remontu nie kryją władze Starych Bogaczowic. - Gmina Stare Bogaczowice składa się z dwóch głównych ciągów komunikacyjnych. Jeden z nich to oś k. Wyremontowana droga jest w ciągu osi Świebodzice - Kamienna Góra i stanowi ważny wkład w transport pomiędzy powiatami i miejscowościami w ramach powiatu wałbrzyskiego mówi zastępca wójta gminy Stare Bogaczowice, Leszek Rabiniak. Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH w Œwiebodzicach: ul. Miko³aja Kopernika 3, tel (Koszt po³¹czenia wg taryfy operatora) Promocja Gotówka bez prowizji" dotyczy umów zawartych w Oddzia³ach i Placówkach Partnerskich Banku BPH na podstawie wniosków z³o onych do r. Klient, który w dniu wnioskowania lub w ci¹gu 90 dni przed tym dniem mia³ w Banku kredyt lub po yczkê gotówkow¹, skorzysta z Promocji, je eli zawrze umowê kredytu gotówkowego przeznaczonego na sp³atê innych kredytów (lub po yczek) w wysokoœci co najmniej z³ netto (tj. kwoty bez prowizji i bez ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Promocja nie dotyczy Wnioskodawców, którzy zawarli z Bankiem umowê kredytu w Promocji Kredyt Gotówkowy Zero Prowizji" lub w Promocji Kredyt gotówkowy bez prowizji". Wyliczenia reprezentatywne dla Promocji Gotówka bez prowizji" na dzieñ r.: stopa oprocentowania 15,34%, ca³kowita kwota kredytu 15084,27 z³, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,72%, czas obowi¹zywania umowy 68 mies., ca³kowita kwota do zap³aty 22787,48 z³, miesiêczna rata 335,11 z³. W ca³kowitym koszcie kredytu uwzglêdniono odsetki 7703,21 z³. Regulamin Promocji, Taryfa Op³at i Prowizji dostêpne s¹ w Oddzia³ach i Placówkach Partnerskich Banku oraz na Bank uzale nia przyznanie kredytu i jego wysokoœæ od zdolnoœci kredytowej Kredytobiorcy. Bank BPH Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ przy al. Pokoju 1, Kraków, a od dnia, w którym nast¹pi prawomocny wpis w Krajowym Rejestrze S¹dowym dotycz¹cy zmiany, z siedzib¹ przy ul. p³k. Jana Pa³ubickiego 2, Gdañsk. Poœrednik kredytowy jest upowa niony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbêdnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a tak e do dokonywania czynnoœci faktycznych zwi¹zanych z zawarciem tych umów. W powy szym zakresie poœrednik kredytowy jest upowa niony do udzielania dalszych pe³nomocnictw osobom pozostaj¹cym z nim w stosunku pracy oraz innym osobom z nim wspó³pracuj¹cym w ramach zlecenia lub innego podobnego stosunku. Zapraszamy Promocja Gotówka bez po yczkê gotówkow¹, s Promocja nie dotyczy W r.: stopa opr koszcie kredytu uwzglê Kredytobiorcy. Bank B kredytowy jest upowa n zawarciem tych umów. stosunku MbZA45ZŁ JUŻ Polub nas na ORAZ 10Mb ZA 25ZŁ W OFERCIE TAKŻE SERWIS KOMPUTEROWY adres: ul. Broniewskiego 65b telefon: Wałbrzych tel. kom.: strona:

2 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. Dziś za pieniądze, jutro za darmo Janusz Bartkiewicz W czasach gdy studiowałem prawo, jeden z wykładowców z filozofii tłumaczył na wykładzie, co oznacza pojęcie względności. Opisał to na przykładzie angielskiego restauratora, który wywiesił nad bramą lokalu reklamę o treści Dziś za pieniądze, jutro za darmo. Liczni goście, którzy tłumnie w lokalu pojawili się po raz drugi, właśnie w dzień następny, wychodzili zrezygnowani, kiedy restaurator kazał im czytać to, co na tej reklamie ogłosił. Dziś za pieniądze. Ameryki nie odkrywam twierdząc, że dla całej naszej tzw. klasy politycznej, uczciwość względem obywateli, a więc wyborców, to pojęcie jak najbardziej względne. Na co dzień objawia się tym, że dziś mówią to, jutro zupełnie coś innego, a zawsze uważają, że za każdym razem prawdę głoszą. W zasadzie nie mogę się dziwić, bo jeden, było nie było, z pierwszoplanowych polityków głosił, że nikt go nie przekona, że białe to białe, a czarne to czarne. Był to oczywisty lapsus językowy, ale jak nic oddawał prawdziwy koloryt obyczajów i moralności właściwej tymże politykom. Jarosław Kaczyński od lat, walcząc z PO i D. Tuskiem oraz B. Komorowskim, publicznie głosi, że wraz z Platformą Obywatelską, sprzedali oni polską suwerenność za judaszowe euro. J. Kaczyński i stojący za nim murem Jedyni Prawdziwi Polacy głoszą, że jak dojdą do władzy, to wymienionych polityków przed Trybunał Stanu zaciągną, a Polsce zwrócą przynależną jej, a zdradziecko utraconą, suwerenność. A tu masz! Legalny i demokratycznie wybrany (nikt nie zgłaszał w UE podejrzeń co do tego) prezydent, parlament, a także mający demokratyczną legitymację rząd Ukrainy ogłasza, że z podpisania umowy stowarzyszeniowej rezygnują, bo to się im w istocie nie opłaca. Unia Europejska mami Ukraińców jedynie kolorowymi mirażami, a rzeczywistych konkretów brak. Natomiast Rosja jest w tym przypadku bardzo konkretna, bo trzyma rękę na wszystkich kurkach i przełącznikach energetycznych i nikt nie ma prawa zabronić jej, aby swoje gospodarczo- -ekonomiczne atuty wykorzystała broniąc się przed wydarciem z obszaru jej istotnych interesów kolejną byłą republikę. Kiedyś rząd USA gotowy był na wywołanie wojny atomowej, kiedy na wyspie Kubie, pod nosem amerykańskiego rządu, Rosjanie zainstalować chcieli swoje rakiety, przez co naruszyli żywotne interesy Stanów Zjednoczonych. Również z tych samych powodów amerykańska armia dokonała zbrojnego desantu na suwerenne, chociaż niewielkie, państwo Grenada, obawiając się, że - z uwagi na zwycięstwo (w demokratycznych wyborach) tamtejszej lewicy - wpływy Moskwy mogą się tam znacznie umocnić. Mogę jeszcze przytoczyć wiele takich przykładów, ale po co? Istotne jest to, że UE nie powiedziała Ukraińcom, iż w sytuacji kiedy Rosja im kurki pozakręca, kiedy zerwą się wszelkie nici gospodarcze z Rosją (40% obrotów handlowych), to im to wszystko zrównoważy i nie dopuści do gospodarczego krachu i zimnych mieszkań. A zimy na Ukrainie bywają bardzo ostre i długie. A Polacy, którzy tak bardzo za wejściem Ukrainy do UE gardłują, czy zdają sobie sprawę z tego, co czynią? Wątpię, ale jestem święcie przekonany, że cała ta histeria wywołana jest tym, aby dać Rosji, a już szczególnie Putinowi, prztyczka w nos dać i zemścić się za smoleński zamach. I tylko dlatego Jarosław Kaczyński stał się nagle wielkim orędownikiem UE i zwolennikiem niezbędnych ograniczeń suwerenności państwowej, członków Unii Europejskiej. Polscy politycy, w tym parlamentarzyści wzywają naród obcego państwa, aby obalił demokratycznie wybraną władzę. Obalił poprzez uliczne burdy i inne bijatyki, głosząc jednocześnie na własnym podwórku, że problemów się na ulicy nie rozwiązuje. Ciekawi mnie ponadto bardzo, jak by zareagowali ci sami politycy w sytuacji, że to do Polski zaczęliby się prominentni Rosjanie zjeżdżać, aby podburzać protestujących na ulicach polskich związkowców i pozostałą niezadowoloną z rządów ludność III RP. Czy nie zostałoby to uznane za ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski? A tego nawet sam wielki Aleksander Kwaśniewski nie chce dostrzec. To nie czasy Pomarańczowej Rewolucji, kiedy ukraiński Majdan protestował przeciwko sfałszowaniu wyborów. Teraz Ukraińcy są podburzani, szczególnie przez Polaków, aby dokonali obalenia demokratycznie wybranej, a więc legalnej władzy. I nie przeszkadza tym polskim politykom, a już szczególnie J. Kaczyńskiemu, że w czasie jego gorących apeli, na mównicy obok niego, ramię w ramię, stoją prominentni działacze ukraińskich nacjonalistów, a nad ulicznym tłumem aż roi się od czerwono- -czarnych flag. Flag owych nacjonalistów, dla których OUN i UPA, Bandera i Szuchewycz to prawdziwi bohaterowie. Jestem w stanie zrozumieć tych buntujących się Ukraińców, bo im wydaje się, że będąc w Unii chwycą Pana Boga za nogi. Tak samo, jak myśleli Polacy, kiedy w 1989 roku głosowali za Solidarnością, bo im się wydawało, że kapitalizm to ustrój, w którym dolary rosną na drzewach, a w rzekach płynie mleko i piwo. I się przekonali szybko, co utracili i jakie koszty do dziś zbyt wielu ponosić musi. Ukraińcy z Majdanu Lwowa, czy Kijowa nie dostrzegają (na razie), że po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Ukraina musiałaby znieść wszelkie bariery celne, co w rezultacie doprowadzi do tego, że ukraińscy producenci staną w szranki z towarami z Zachodu. I to ich szybciutko rozłoży. Ponadto ukraińskie towary nie spełniają unijnych standardów i nie mogłyby być nie tylko eksportowane, ale i używane w samej Ukrainie. Aby osiągnąć standardy obowiązujące w Unii, będzie musiała Ukraina ponieść gigantyczne nakłady finansowe. Niedotowana tak jak w Unii żywność będzie za droga w porównaniu z zalewem tańszej (i mniej zdrowej oczywiście) żywności produkowanej przez wysoko dotowane rolnictwo unijne. Wszystko to spowoduje spadek produkcji, likwidację wielu zakładów pracy i gwałtowny wzrost bezrobocia. I trzeba będzie pompować w Ukrainę miliardy euro, których siłą rzeczy dla Polski może zabraknąć. Czy Polacy nie zdają sobie sprawy, że w bliskiej przecież przyszłości (jeżeli doprowadzą do przyjęcia Ukrainy) jej obywatele zaleją europejskie rynki pracy i swoją gotowością do pracy za ochłapy, wyrugują Polaków z zajmowanych przez nich miejsc? Bo przecież pracodawcy nie kierują się sentymentem, tylko twardą ekonomiczną zasadą, że liczy się tylko zysk. Zysk osiągnięty jak najmniejszym kosztem. A Kaczyński na mównicę się wdrapuje i te swoje lipne sreberka pod nos tłumowi podtyka. Bez prądu Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej: Kowalowa, ulice: Malinowa, Wałbrzyska w godz ; Szczawno Zdrój, ulice: Skłodowskiej-Curie, Bohaterów Warszawy, Klonowa, Kolejowa w godz ; Golińsk w godz ; Wałbrzych, ulice: Poznańska, Niepodległości, Świdnicka, Drzymały, Tatrzańska w godz ; Wałbrzych, ulice: Przeskok, Niepodległości, Świdnicka w godz ; Wałbrzych, ulice: Przeskok, Niepodległości, Poznańska, Świdnicka w godz ; Kowalowa, ulice: Malinowa, Wałbrzyska w godz ; Sokołowsko, ulice: Pocztowa, Unisławska, Główna, Szkolna w godz Będzie praca To już 22 zezwolenie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w tym roku. Firma NSK Steering Systems Europe (Polska) 28 listopada otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych. Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji kolumn kierowniczych oraz komponentów do nich. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 30 mln 750 tysięcy złotych oraz zwiększy zatrudnienie o co najmniej 50 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do r.

3 Czwartek, 5 grudnia 2013 r. z Daleka i z Bliska Zadbają o płuca i nerki Nowoczesne centrum pulmonologiczne w Wałbrzychu może przyjąć pierwszych pacjentów. Ośrodek znajduje się w nowym skrzydle Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Obiekt pomieści ponad 70 łóżek. Budowa i zakup wyposażenia centrum kosztowały 27,8 mln zł, z czego ponad 15 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej. Uroczyste otwarcie Centrum Pulmonologii w Wałbrzychu. Czterokondygnacyjne centrum zajmuje powierzchnię prawie 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu. Aż 85 procent kwoty potrzebnej do wykonania obiektu to wsparcie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Podczas uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi, dr Jerzy Tutaj - członek zarządu województwa oraz wałbrzyszanin - nawiązał do górniczej historii miasta i nie krył radości z kolejnej inwestycji wartej wiele milionów złotych; inwestycji szczególnie potrzebnej dla byłych górników wałbrzyskich kopalni. - Wałbrzyszanie od dzisiaj mają możliwość leczenia w największym i najnowocześniejszym Centrum Pulmonologicznym dla Górników na Dolnym Śląsku. Centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu na skuteczne i nowoczesne leczenie pulmonologiczne. Mimo zamknięcia kopalń węgla w regionie, zachorowalność na pylicę i inne schorzenia płuc od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie - zauważył Jerzy Tutaj. Z Centrum Pulmonologii, oprócz byłych górników kopalń węglowych, będą korzystali czynni zawodowo górnicy licznych w regionie kopalń surowców skalnych czy zakładów współpracujących z górnictwem. Jest to Zaprasza na Święta Bożego Narodzenia w hotelu. Zorganizuj spotkanie wigilijne właśnie u nas! Xmas menu już od 20zł/os. To będą niezapomniane Święta! Zadzwoń i zapytaj o pełną ofertę lub zupełnie nowa jakość oraz oferta leczenia. W obrębie Centrum funkcjonować będą dwa oddziały: pulmonologiczny, nefrologiczny oraz centralna apteka szpitalna. Planuje się uruchomienie 75 łóżek oraz 24 stanowisk dializacyjnych. Oddział nefrologii usytuowany będzie w pobliżu stacji dializ. Zaprojektowany na 16 łóżek, z pełnym zapleczem administracyjno- -zabiegowym, będzie stanowić zamkniętą funkcjonalnie przestrzeń. Powierzchnia użytkowa Centrum wynosić będzie m2;, w tym powierzchnia oddziału pulmonologicznego m2. PRZYJDŹ DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA! MIKOŁAJKI GOŚĆ SPECJALNY ŚWINKA PEPPA 7 GRUDNIA W GODZ Przyjdź do C.H. Auchan w Wałbrzychu i przekaż swój list Św. Mikołajowi! 2. Dla 100 pierwszych dzieci super upominki! 3. Dla wszystkich pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem i Świnką Peppą. Szczegółowy regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Promocji na terenie Galerii. W A Ł B R Z Y C H

4 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Komunikacyjne, w pracy, w rolnictwie, błędy medyczne i inne... Ω bez opłat wstępnych Ω 100% wyższe odszkodowanie za naszym udziałem Ω prowadzimy sprawy do 15 lat wstecz PORADY PRAWNE REPREZENTACJA SĄDOWA Ω rozwody, alimenty, spadki, darowizny, podział majątku, Ω sporządzamy pozwy, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, skargi itp. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI w kraju i za granicą OBSŁUGA PRAWNA FIRM Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 19 tel , Zapraszamy w dni robocze od Sklep BOSZ ul. Sienkiewicza 1, Wałbrzych, tel KREDYTY POŻYCZKI ul B.Chrobrego 2/1, Wałbrzych tel.: , OFERTA konsolidacja + gotówka do ręki np zł z ratą 292 zł dla osób posiadających drogie kredyty np. w meritum banku, alior banku, lub posiadających brak zdolności kredytowej CHWILÓWKA duży wybór dla pracujących, bezrobotnych itp. Nowe mieszkania do wzięcia Dzięki skutecznej walce o dodatkowe pieniądze spoza budżetu gminy, miasto Boguszów Gorce zyskało 20 całkowicie odnowionych lokali mieszkalnych. Mieszkańcy deklarujący chęć zamiany dotychczas wynajmowanego lokalu mogą teraz zyskać zupełnie nowe lokum, znajdujące się w jednym z dwóch kompleksowo wyremontowanych budynków. Pierwszym z nich jest obiekt przy ul. Racławickiej 19, składający się łącznie z 12 mieszkań o powierzchni od 31 m kw. do 42 m kw. Budynek posiada 3 piętra. Na każdym z nich znajdują się: 2 lokale 2 pokojowe oraz 2 lokale 1 pokojowe. Remont przeprowadzono w pełnym zakresie, obejmującym wszystkie instalacje: elektryczną, wodno kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie gazowe (kocioł dwufunkcyjny), ściany pomieszczeń pomalowane zostały na kolor biały, na podłodze zaś położono wykładzinę (pokój) i płytki ceramiczne (kuchnia i łazienka), a łazienka wyposażona jest w umywalkę i kabinę prysznicową z brodzikiem. Wykonano docieplenie budynku i nową elewację. Prace remontowe objęły także teren wokół budynku, który został dodatkowo utwardzony oraz wydzielono miejsca postojowe dla samochodów. Ponadto obiekt wyposażony jest w instalację domofonową, telewizyjną i telefoniczną. Na remont obiektu pozyskano zł ze środków pro- W budynku przy ul. Żeromskiego 35jest 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31 do 72 m kw. oraz 1 lokal użytkowy. gramu rządowego, a całkowity koszt robót wyniósł zł. Drugi budynek znajduje się przy ul. Żeromskiego 35, a w nim znajduje się 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31 m kw. do 72 m kw. oraz 1 lokal użytkowy. Oferowane mieszkania są w stanie deweloperskim. Dokonano całkowitej przebudowy budynku z zakresie układu mieszkań, jak również remontu instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej i gazowej. Lokale wyposażone są w ogrzewanie gazowe z 2-funkcyjnym kotłem, instalację telewizyjną i telefoniczną. Budynek został docieplony. Całkowity koszt gruntownej przebudowy budynku to zł. z czego ze środków Unii Europejskiej pozyskano ,60 zł. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół budynku poprzez utwardzenie podłoża i wykonanie dojścia do budynku. - Nasze miasto zmienia się, a co najważniejsze, w nowych kamienicach mieszka się wygodniej. Turystyka jest oczywiście priorytetem, bo dzięki niej zarabiamy pieniądze, ale my również musimy dobrze się czuć w naszym mieście. Dlatego będziemy nadal skutecznie walczyć o pieniądze na generalne remonty budynków w mieście mówi Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa Gorc. Rzecznik przyjmuje w styczniu W grudniu 2013 roku w Punkcie Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu, nie odbędzie się dyżur zaplanowany na 20 grudnia 2013 roku. Jednocześnie w styczniu dyżur w Punkcie Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu, odbędzie się zgodnie z harmonogramem w trzeci piątek miesiąca 17 stycznia 2014 roku. Koniec remontów na drogach Od połowy roku toczyły się prace remontowe na odcinkach drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu - ul. A.Krajowej - ul.wrocławska (od ul. Braci Śniadeckich do ul.piotrowskiego), wschodnia nitka ul. Sikorskiego oraz odcinek od ul. Niepodległości do ul. Kaszubskiej. Remont 2 kilometrów drogi kosztował ponad 11 milionów zł z czego 50 procent to dofinansowanie z Ministerstwa Transportu. - W ramach przebudowy wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zatok autobusowych, wykonano remont kanalizacji deszczowej. Gestorzy mediów wymienili na koszt własny sieć gazową, wodociągową i sanitarną. Przebudowano również oświetlenie drogowe wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prezydenta Wałbrzycha. Wsparcie dla niepełnosprawnych Powiat wałbrzyski na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd otrzymał dodatkowe środki z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prawie 12 tys. zł zamknęło tym samym budżet zadania w kwocie ponad 122 tys. zł. - Pierwotnie kwota którą dysponował powiat wałbrzyski wynosiła ,78 zł. Pod koniec listopada otrzymaliśmy jednak informację o przyznaniu powiatowi dodatkowych środków w wysokości ,68 zł. Zaznaczamy, że środki te przeznaczone są dla mieszkańców gmin ziemskiego powiatu wałbrzyskiego (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Miweroszów), bez miasta Wałbrzych wyjaśnia Magdalena Kołodziejczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotychczas, dzięki realizacji programu, osoby niepełnosprawne mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, w tym do zakupu urządzeń brajlowskich (7 osób) oraz została przeszkolona 1 osoba z obsługi tego sprzętu; do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (1 osoba) oraz 2 osoby otrzymały pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (1 osoba) oraz 8 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W trakcie realizacji programu jest jeszcze 12 wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 74/

5 Czwartek, 5 grudnia 2013 r. Mołdawia poznaje Wałbrzych... a Wałbrzych Mołdawię. Taki był cel dwudniowej wizyty ambasadora Republiki Mołdowy, Jurie Bodrugi. Dyplomata nie ukrywał, że zależy mu przede wszystkim na promowaniu Mołdawii, a także na zdobyciu wiedzy o metodach, jakie zastosowała Polska, z powodzeniem przystępując do Unii Europejskiej. - Oczywiście Mołdawia nie jest jeszcze gotowa do akcesji, ale chcę zobaczyć, jak Polska sobie radzi, będąc jednym z członków wspólnoty mówi Jurie Bodruga. Ambasador przywiózł do Wałbrzycha wystawę cennej, zabytkowej białej broni, którą można oglądać w zamku Książ. Spotkał się z władzami miasta i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.a-.silesiusa. Wiceprezydent Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk, otrzymał od Jurie Bodrugi butelkę słynnego mołdawskiego wina, a także album o tym kraju. Przed wizytą w ratuszu, ambasador postanowił obejrzeć wałbrzyską Starówkę. - To piękne miejsce. Niech nikt nie mówi, że Wałbrzych miał kiedyś umrzeć. Tego zupełnie nie widać. Wałbrzych to miasto z przyszłością podkreśla Jurie Bodruga. Wizyta mołdawskiego dyplomaty mogła dojść do skutku dzięki staraniom Leszka Solarka, prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. (AWS) Gościa z dalekiej Mołdawii przywitał wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk (z lewej). - Wcześniej byłam u kilku uzdrowicieli. Obiecywali poprawę, zniechęcali do wizyt u lekarzy. Pan Darek odwrotnie. Niczego nie obiecywał, zamiast tego powiedział, żebym po czterech wizytach poszła po prostu na badania kontrolne. Poszłam. I jakież było moje zdziwienie, jaka radość. Tarczyca grożąca operacją zmniejszyła się wyraźnie, cukier się poprawił, ciśnienie unormowało. A to, że kręgosłup boli dużo mniej, to sama poczułam pani Magda Konopczyk z Wałbrzycha nie kryje swojej radości. Podobnie jak pan Stefan Paszkiewicz z Wrocławia. Który o dotyku energoterapeuty mówi: - On zdziałał cuda! z Daleka i z Bliska Dotyk niosący zdrowie Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu i okolicy o tym uzdrowicielu. Bo rzeczywiście coraz więcej ludzi potwierdza jego skuteczność. I to potwierdzają je nie tylko słowami, ale także wynikami medycznych badań. Pan Stefan w uzdrowicieli nie wierzył. I od lat cierpiał na chorobę niedokrwienną serca. Stałe duszności, ból w klatce piersiowej, wysokie tętno, szybie zmęczenie, skoki ciśnienia a na koniec zawał serca to był dopiero początek. W ubiegłym roku lekarze powiedzieli mu, że musi się poważnie liczyć z operacją by-passów. - Mój brat miał by-passy, a pół roku później był pogrzeb. Więc strasznie się przestraszyłem, i wtedy żona dowiedziała się od jakiejś koleżanki o panu Darku. Pojechaliśmy, bo tonący brzytwy się chwyta. A on niczego nie obiecywał, powiedział tylko, że spróbuje. A po kilku wizytach powiedział, żebym poszedł na badania kontrolne. Badania wywołały zdumienie u pana Stefana, ale też jego lekarzy. Ciśnienie się wyrównało i uspokoiło, EKG wykazywało znaczną poprawę. I sam też czułem, że boli coraz mniej. Więc dalej jeździłem do pana Darka. Po dziewięciu wizytach lekarze stwierdzili uznali, że operacja jest zbędna. Mocno obniżyli też dawki leków. A ja czuję się o dwadzieścia lat młodszy. Znów normalnie funkcjonuję, bez bólu, bez zadyszki. Poprawiły mi się także wyniki prostaty, z którą od kilku lat mam problemy. I pomyśleć, że nie wierzyłem w dar pana Darka mówi Paszkiewicz. - A na moich USG widać, jak guzek na jajniku maleje. Najpierw był jak orzech włoski, po czterech wizytach jak wiśnia, na kolejnym USG nie ma po nim śladu. A co najdziwniejsze, w poprzednich latach całą zimę miałam katary, kaszle, grypy. A tym razem nic, zdrowa jak koń opowiada pani Elwira Musińska z Opola. Uzdrowiciel o którym opowiadają z takim entuzjazmem potwierdza, że każdego namawia do badań kontrolnych: - Po pierwsze dobrze jest przecież aparaturą medyczną zdiagnozować stan swojego zdrowia. Po drugie ta aparatura daje odpowiedź, czy i na ile pomagam chorym ludziom mówi. (ego) Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, nr Jeszcze w tym roku możesz założyć swoją firmę i uzyskać dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jeszcze w b.r. zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z dofinansowania na samozatrudnienie. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu pokój 203 lub 204 tel. 74/ lub 95. O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Każdy kto ma pomysł na własną firmę może ubiegać się o dofinansowanie. Jego przeznaczenie związane jest z konkretnymi zakupami służącymi rozpoczęciu działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu służy wsparciem merytorycznym podczas analizowania założeń ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia oraz możliwością poznania podstawowych obowiązków związanych z rozpoczęciem działalności. Organizuje spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, ZUS i Urzędu Skarbowego. Udzielana pomoc dotyczy także wyrównywania szans kobiet na rynku pracy i w głównej mierze finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Dzięki realizacji jednego z projektów tj. Przeciw Bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy od 2008r. do 2013r. udzielił około osobom środki na założenie własnej firmy. Pani Joanna skorzystała ze wsparcia udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Dziś tak opowiada o swojej decyzji: Pomysł na własną działalność gospodarczą był moim nowym kierunkiem zawodowym po urodzeniu dziecka i po macierzyńskim. Założenie własnego przedsiębiorstwa było dla mnie szansą nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie własnych potrzeb. Analizując oferty pomocy bezrobotnym zrodził się pomysł stworzenia czegoś swojego i dla siebie. Urząd Pracy pomagał w sprecyzowaniu wizji działalności i wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej możliwe było po spełnieniu kilku warunków, jak również związane z załatwianiem pewnych formalności. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na firmę, a następnie pobrać dokumenty do złożenia wniosku w Urzędzie Pracy. Jednakże przed złożeniem wniosku, należy dokładnie zapoznać się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sam wniosek nie był skomplikowany, ale uzupełnienie całościowe, w moim przypadku nastąpiło z pomocą pracownika Urzędu. Trudne do określenia były dla mnie przewidywane efekty ekonomiczne, bo nie wiedziałam czego mogę się spodziewać za pół roku, czy mój pomysł na biznes wypali. Reszta dokumentów to oczywiste kwestie, takie jak: kalkulacja kosztów, harmonogram zakupów czy szczegółowa specyfikacja zakupów. Urząd pomógł mi zapewniając udział w spotkaniu zorganizowanym z przedstawicielami poszczególnych instytucji tj. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miejski. Przyznaję, że uzyskane podczas spotkania odpowiedzi rozwiały moje wątpliwości i niejasności w kwestii związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej i obowiązkami wobec tych instytucji. Do decyzji o uruchomieniu własnej działalności przyczyniła się szara rzeczywistość. Na początku podchodziłam z lekkim niedowierzaniem, że mi się uda, ale teraz uważam, że praca na swój własny rachunek to był najlepszy pomysł. Opłacanie mniejszej składki ZUS przez pierwsze dwa lata jest niewątpliwie plusem. Do tego sama sobie reguluję czas pracy i osób, z którymi chcę pracować. Dodatkowo mam możliwość najróżniejszych odliczeń z tytułu prowadzenia działalności, m. in. utrzymanie samochodu, zakup sprzętu komputerowego, rachunki za telefon, czy Internet itp. Głównym minusem jest brak urlopu. W związku z tym za dni, w których nie będę w pracy nie dostanę wynagrodzenia. Dla niektórych osób kłopotliwa jest również konieczność prowadzenia księgowości, jednak ja już się z tym uporałam. Drogie Panie weźcie życie zawodowe w swoje ręce, inaczej pracuje się dla samej siebie.

6 z Daleka i z Bliska Czwartek, 5 grudnia 2013 r. NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH Nasz PRAWNIK Ci pomoże! porady, reprezentacja w sądach pozwy, wnioski, odwołania, rozwody, spadki, podział majątku sprawy komornicze, zajęcia sprawy ZUS i pracownicze sprawy karne, cywilne, rodzinne dochodzenie odszkodowań Najwyższy poziom usług za przystępną cenę! Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI) tel , , BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI Zapewniamy m.in.: bezpieczną i legalną formę współpracy bardzo atrakcyjne zarobki opłacony ZUS pakiet dodatkowych ubezpieczeń Pracuj z liderem na rynku! ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU ul. Lubelska , UWAGA! Świąteczne bonusy! Tylko teraz zarobisz do 6000 zł na rękę! PRACA Zostań Naszym Doradcą Finansowym Prowizja za jedną umowę ok. 350 zł brutto Telefon: *opłata za połączenie wg taryfy operatora Nieznane pamiętniki Daisy 5 grudnia odbędzie się premiera nieznanego i po raz pierwszy wydanego w Polsce drugiego tomu pamiętników księżnej Daisy von Pless. Wydawcą Lepiej przemilczeć - Prywatne pamiętniki Księżnej Daisy von Pless z lat jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Premiera dla czytelników obędzie się w jednym z dawnych salonów Daisy czyli w Sali Maksymiliana w Książu. Tłumaczką słów Daisy na język polski jest pisarka i historyczka sztuki Barbara Borkowy. Na książkę składają się nieznane polskim czytelnikom pamiętniki księżnej z lat Ich wyboru dokonała sama Daisy, a książka ukazała się drukiem w 1931 roku w Wielkiej Brytanii. Doczekała się kilku wydań amerykańskich. W Polsce wydawcą jest spółka Zamek Książ w Wałbrzychu. - Wypełniony dziś tłumami zachwyconych turystów zamek Książ, opisany został w tej książce jako najprawdziwszy dom rodzinny. Przekazujemy w Państwa ręce ten tom, wierząc, że historia księżnej Daisy von Pless i jej czasów na Książu będzie nie tylko wyśmienitą lekturą, ale także pamiątką i przewodnikiem po magicznym miejscu, jakim jest zamek mówi Krzysztof Urbański, prezes spółki Zamek Książ w Wałbrzychu. Za stronę merytoryczną wydawnictwa (redakcja, ikonografia) odpowiadała Fundacja Księżnej Daisy von Pless. - Przekazane w słowie pisanym, intymne myśli księżnej Daisy von Pless i świadectwo jej codziennego życia na dolnośląskiej ziemi, trafiają w końcu do polskiego czytelnika. Bardzo się cieszymy, że to naszej Fundacji, powierzono przygotowanie do druku tej wyjątkowej książki. Z przyjemnością prezentujemy prywatne dzienniki najsłynniejszej w historii mieszkanki ziemi wałbrzyskiej i wierzymy, że oczarują Państwa tak jak nas i wielu przed nami w świecie anglosaskim. Publikacja ta stanowi zwieńczenie roku 2013, obchodzonego na Dolnym Śląsku jako Rok Księżnej Daisy von Pless mówi Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. - To, że księżna Daisy, będąc naocznym świadkiem tamtych czasów, pozostawiła nam ich bogatą dokumentację, jest chyba największą po niej spuścizną wyjaśnia Barbara Borkowy, tłumaczka pamiętników księżnej Daisy. Autorka przekładu weźmie udział w cyklu spotkań promocyjnych, których harmonogram prezentujemy poniżej. Podczas spotkań będzie można kupić pamiętniki. Już od czwartku będą one także w ciągłej sprzedaży w zamku Książ. Niebawem ruszy też sprzedaż internetowa. - Premiera pamiętników Daisy będzie miała miejsce we czwartek (05.12) o godzinie 12:00 podczas konferencji prasowej w Sali Maksymiliana w zamku Książ. Książka będzie w sprzedaży od czwartku (05.12), od pierwszego spotkania z czytelnikami w Książu przez całe targi bożonarodzeniowe, które odbywają się w zamku w najbliższy weekend. Serdecznie Państwa zapraszam! dodaje prezes spółki zamek Książ w Wałbrzychu, Krzysztof Urbański. Terminy spotkań promocyjnych: piątek (06.12) godzina 16:00 - Dom Zdrojowy nr 1 ( Grand Hotel ) ul. Kolejowa 4, Szczawno Zdrój; sobota (07.12) godzina 12:00 - Biblioteka- Miejskie Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 ( duży rynek ) - Boguszów- -Gorce; niedziela (08.12) godzina 14:00 - Zamek Książ (trzecie piętro) - w ramach targów bożonarodzeniowych w Książu; poniedziałek (09.12) godzina 17:00 Biblioteka pod Atlantami, Rynek, Wałbrzych. Dzień otwarty w NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w sobotę, 7 grudnia, w godzinach od 8.00 do Będzie można załatwić sprawy, na które w zwykłe dni nie ma czasu. W sobotę będzie można: uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP, złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); sprawdzić swój status ubezpieczenia; uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym; potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; złożyć skargę lub wniosek. - W godzinach od 8.00 do czekamy na Państwa w Wałbrzychu przy Aleja Wyzwolenia 20 oraz w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 10 w Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, w godz. od 9.00 do Nie czekaj na ostatnią chwilę, już w sobotę przyjść po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli planujesz zagraniczne, turystyczne wyjazdy na narty, na Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Dla osób pracujących EKUZ ważny jest zazwyczaj do pół roku, dla emeryta - przez 5 lat. Ważne! Zarówno login i hasło do ZIP, jak i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawane są za okazaniem dowodu osobistego mówi Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Portret Pani Jesieni Nagradzanie laureatów konkursu. W Pasażu Tesco w Szczawnie Zdroju wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom II Miejskiego Konkursu Plastycznego Portret Pani Jesieni. Jego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu wraz z Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół. Napłynęło 259 prac. Komisja konkursowa pod kierunkiem Barbary Malinowskiej przyznała 12 nagród i 18 wyróżnień. I miejsca: Kamil Kołaczyński, kl. 0, PSP nr 2, Cyprian Bednarek, kl. I, PSP nr 15, Nadia Sacher, kl. II, Szymon Tomaszkiewicz, kl. 0, oboje PSP nr 21. II miejsca: Zuzanna Świerkowska, kl. 0, PSP nr 21, Natalia Kmak, kl. I, PSP nr 26, Martyna Korbecka, kl. II, PSP nr 37. III miejsca: Alicja Krasucka, Paulina Partyńska, Natalia Partyńska, wszystkie kl. 0, PSP nr 21 Halszka Stawińska, kl. 0, PSP nr 28. Wyróżnienia: Patrycja Drzał, kl. 0, PSP nr 6, Filip Drzazga, kl. 0, Antosia Bąk, kl. I, oboje PSP nr 26, Paweł Modrakowski, kl. I, PSP nr 37, Klaudia Biernat, Karolina Mrozowska, obie kl. I, PSP nr 21, Weronika Sator, Szymon Marczuk, Sandra Kaliszyk, wszyscy kl. II, PSP nr 26, Julia Partyńska, Katarzyna Pokorska, obie kl. II, PSP nr 21, Sandra Osak, kl. III, PSP nr 28, Mateusz Amroży, kl. III, PSP nr 21. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac udostępniona jest w Pasażu Tesco do 15 grudnia br. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Halina Krajewska i Magda Mikołajczak. (BAS)

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Wysokość postąpienia (zł) 3/31 0, SZ1S/ /1 Brak MPZP Przeznaczenie w MPZP SZ1T/ /2

Wysokość postąpienia (zł) 3/31 0, SZ1S/ /1 Brak MPZP Przeznaczenie w MPZP SZ1T/ /2 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. G.6840.02. 2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nierucho mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) [1] Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul.sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.301.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.07.08.2015r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA UŻYTKOWE BARCZEWO PLAC POCZTOWY 1 (gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach PIERWSZY I DRUGI PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 2016-05-05 OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PIERWSZEGO I DRUGIEGO PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie 1 Wyrzysk, os. Leśne 2 Wyrzysk, os. Leśne 3 Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Nr IF

W Y K A Z Nr IF W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. W Y K A Z Nr IF.6840.07.2016.403 z dnia 19 maja 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal użytkowy nr 1U przy ul. Zdrojowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 16 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale użytkowe do wynajęcia: ul. Głogowska /5, ul. Zwycięstwa 33, ul. Zwycięstwa 1, ul. Zwycięstwa 36 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa

8. Oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: pokrewieństwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Kolejowa 14, 81-835 Sopot 58 555 15 76, 58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE Szczecin ul. Zamknięta 2/1 i 2/3 (gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny 2/1 o powierzchni użytkowej 53,14 m 2 + pom.

Bardziej szczegółowo

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych: Zarząd Powiatu we Wffze&ai Zaiącznik nr 1 do Uchwafy nr 34/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku rzcsmski Zarząd Powiatu we Wrześni Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 stycznia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 103/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 POLICE dnia 28.04.2016 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Lp. Ceranów 25.0.203r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZETARGU

REGULAMIN I PRZETARGU REGULAMIN I PRZETARGU 1.1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezydent Miasta Torunia na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM Rewal, dnia 15.07.2013 r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie 20.07. 05.09.2016 roku NIERUCHOMOŚCI podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 289/4 w Szczepanowie w związku z wejściem z jezdnią

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Przemyśl ul. 3 Maja 25 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 16,20 m 2, Lokal

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku

Data wpływu kompletnego wniosku Numer sprawy Pieczęć PCPR Data wpływu kompletnego wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z

Bardziej szczegółowo

00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok.

00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. Wygenerowano: 017-01-0/07:41:4 BURMISTRZ OLSZTYNKA ogłasza, że: 14 października 011 roku od godziny 10 Nr 1 odbędą się: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. przy ul. Mrongowiusza w obrębie Nr

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: Budynek A - lokal użytkowy nr 14 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina, Lipnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych data wpływu wniosku PCPR. W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca) 1. Imię

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 143/1000 w dz. 10/34 20/100 w dz. 7/69. 50/100 w dz. 752/10. 7/100 w dz. 27/107

Udział w drogach. 143/1000 w dz. 10/34 20/100 w dz. 7/69. 50/100 w dz. 752/10. 7/100 w dz. 27/107 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina Miasto,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR JERIII data rejestracji wniosku zostanie Poza zakresem wpisz wartość od 1 do 7 priorytety : dodana automatycznie Biuro Terenowe PołczynZdrój starter eureka biznes eko imię i nazwisko oficera poż. Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wniosek do pobrania w kancelarii, parter, pokój nr 2 lub w Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pt. Wodny Świat Wałbrzycha kierowanego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Oraz działający w Jego imieniu i na Jego rzecz

Oraz działający w Jego imieniu i na Jego rzecz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordooska199, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000034571 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo