Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189)

2 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak prof. dr hab. Andrzej Kowalski (przewodniczący), prof. dr hab. Jan Małkowski, Waldemar Sochaczewski, prof. dr hab. Stanisław Stańko, Janusz Turski Zespół redakcyjny: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Anna Balicka Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Adres redakcji: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa tel. (0~22) fax (0~22) Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła Projekt okładki: Andrzej Kalinowski Skład i druk: Żak sp. z o.o. ul. Okólnik 11, Warszawa tel. (0~22)

3 Spis treści II 3 Agencja Rynku Rolnego Handel zagraniczny produktami rolnymi Ireneusz Jabłoński 4 Pytania i odpowiedzi Kwotowanie produkcji mleka 20 Prawo Prawo w skrócie Oprac. Robert Gawrychowski 25 Rozwój wsi i rolnictwa Rolnictwo rozwój wsi rynki rolne w budżecie 2007 Andrzej Kowalski 27 Unia Europejska Unia Europejska w skrócie Oprac. Wanda Mierzecka 39 Analizy i prognozy Polskie gospodarstwa rolne czy są konkurencyjne dla gospodarstw innych krajów UE? Wojciech Józwiak 44 Sytuacja na rynku rolnym Contents 54 70

4 4 II ARR Handel zagraniczny produktami rolnymi Ireneusz Jabłoński Zastępca Prezesa ARR Mechanizmy handlu zagranicznego Wspólnej Polityki Rolnej, którymi zarządza Agencja Rynku Rolnego, obejmują przywóz i wywóz towarów rolno-spożywczych do krajów nie należących do Unii Europejskiej. Do działań, za które w tym obszarze bezpośrednio odpowiada Agencja należy zaliczyć m.in: 1. Wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw refundacji. 2. Naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych. 3. Naliczanie opłat wywozowych. 4. Nakładanie kar. 5. Przekazywanie informacji do Komisji Europejskiej. 6. Informowanie przedsiębiorców o obowiązujących regulacjach handlowych. Handel zagraniczny zagadnienia horyzontalne W 2006 roku ARR wystawiła 7,9 tys. szt. pozwoleń na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych, w tym najwięcej na rynkach: świeżych owoców i warzyw 1,8 tys. szt., zbóż 1,4 tys. szt., cukru 1,2 tys. szt., wina 1 tys. szt. oraz wołowiny i cielęciny 0,8 tys. szt. W 2006 roku wydano 4 tys. szt. pozwoleń uprawniających do ubiegania się o refundacje wywozowe. Do ARR wpłynęło 19 tys. szt. wniosków o refundacje wywozowe, w tym: na rynku produktów przetworzonych non-aneks I 8,4 tys. (44,8%), świeżych owoców i warzyw 2,8 tys. (14,9%), cukru 2,6 tys. (14%) zbóż 1,3 tys. (7,1%) oraz mleka i przetworów mlecznych 1,9 tys. (10,1%). Przedsiębiorcy wnioskowali o refundacje wywozowe w trybie standardowym i zaliczkowym. Najwięcej płatności zaliczkowych dokonano na rynku cukru i mleka. Przedsiębiorcy wnioskujący o refundacje mogli posługiwać się pozwoleniami wydanymi przez Agencję lub właściwe instytucje innych państw członkowskich UE, korzystając z możliwości przenoszenia praw do wywozu występujących w ramach regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach rolnych. W 2006 roku Agencja wypłaciła refundacje do wywozu 596,2 tys. ton produktów rolno-spożywczych w kwocie 581,5 mln zł (ok. 146,5 mln euro), w tym m.in.:

5 Hz produktami rolnymi II mln zł (ok. 102, 5 mln euro) na rynku cukru, 85,5 mln zł (ok. 21,8 mln euro) na rynku mleka i jego przetworów. Wykres 1. Liczba wydanych pozwoleń na przywóz/wywóz towarów rolno-spożywczych w 2006 roku Wykres 2. Struktura wypłat refundacji wywozowych na poszczególnych rynkach rolnych w 2006 roku

6 6 II ARR Tabela 1. Główne kierunki wywozu towarów z refundacjami w 2006 roku Lp. Rynek Kwota refundacji (mln zł) Ilość (tys. ton) 1. Drób i jaja 2,1 2,7 2. Mleko 85,5 41,7 3. Wieprzowina 9,2 8, Wołowina i cielęcina Zboża (w tym skrobia) Owoce i warzywa Produkty non-aneks I 21,1 8,0 14,2 109,3 7,1 55,1 33,2 79,7 8. Cukier 409,1 291,1 Główne kierunki Kraj mln zł Ukraina 1,00 Białoruś 0,44 Azerbejdżan 0,31 Rosja 47,08 Kuba 7,03 Algieria 5,90 USA 8,43 Azerbejdżan 0,34 Rosja 0,29 Kazachstan 6,86 Macedonia 5,55 Rosja 4,58 Białoruś 2,75 Ukraina 2,31 Rosja 2,27 Białoruś 2,52 Ukraina 1,56 Rumunia 1,45 Rosja 12,25 Turcja 3,40 Arabia Saudyjska 3,21 Uzbekistan 81,52 Rosja 74,59 Turkmenistan 54,07 Indonezja 44,08 Liczba przedsiębiorców ogółem Ogółem 581,6 596,

7 Hz produktami rolnymi II 7 Najważniejszymi rynkami zbytu w wywozie produktów rolno-spożywczych objętych refundacjami były kraje WNP, w tym głównie: Rosja, Białoruś i Ukraina. Polscy eksporterzy lokowali również produkty na rynkach innych krajów, np. w Ameryce Północnej i Południowej oraz w krajach Azji Środkowej. Najliczniejszą grupę wśród beneficjentów refundacji wywozowych stanowili przedsiębiorcy posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województw: mazowieckiego (117 przedsiębiorców), lubelskiego (27 przedsiębiorców), wielkopolskiego (24 przedsiębiorców). Rynek mleka i przetworów mlecznych Przywóz Przywóz mleka i przetworów mlecznych w ilościach większych niż 150 kg objęty był wymogiem posiadania pozwolenia. W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych lub przywozu preferencyjnego bez kontyngentu każda ilość produktu wymagała uzyskania pozwolenia na przywóz. W 2006 roku ARR wydała ogółem 36 pozwoleń na przywóz, w tym: 3 pozwolenia na przywóz 27,391 t sera w ramach kontyngentów taryfowych, 10 pozwoleń na przywóz 20,47 t sera po preferencyjnych stawkach celnych, 23 pozwolenia na przywóz bez preferencji, w tym: 11 pozwoleń na przywóz 184,888 ton laktozy (kod CN ), 6 pozwoleń na przywóz 2,771 ton masła (kod CN ), 3 pozwolenia na przywóz 2,112 ton sera (kod CN ), 2 pozwolenia na przywóz 4,12 ton odtłuszczonego mleka w proszku (CN ) oraz 1 pozwolenie na przywóz 24 ton serwatki (kod CN ). Wywóz 1. Wywóz bez refundacji mleka i jego przetworów nie wymaga pozwoleń. Wyjątek stanowiły: wywóz odtłuszczonego mleka w proszku (kod CN ) oraz serów (kod CN 0406) do Kanady w ramach umów zawartych pomiędzy UE a Kanadą. Od 1 września 2006 roku rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 zniosło obowiązek uzyskania pozwoleń na wywóz odtłuszczonego mleka w proszku bez refundacji. 2. Wywóz z refundacją (pozwolenia na wywóz GATT/WTO). Pozwolenia były

8 8 II ARR wymagane przy wywozie mleka i jego przetworów w ilościach większych niż 150 kg. 3. Wywóz ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu. Pozwolenia były wymagane dla: odtłuszczonego mleka w proszku w opakowaniach o zawartości co najmniej 25 kg wagi netto, zawierającego nie więcej niż 0,5% w masie substancji nie mlecznej, objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex , naturalnego masła w kostkach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodami nomenklatury refundacji wywozowych: ex , ex , bezwodnego tłuszczu mlecznego w kontenerach o wadze netto co najmniej 190 kg, objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex Wywóz w ramach kontyngentów wywozowych. Wymagane były następujące pozwolenia na wywóz: tymczasowe/ostateczne dla serów objętych grupą towarową CN 0406 w ramach kontyngentów wywozowych do wyznaczonych przedsiębiorców w USA, w ramach kontyngentu wywozowego dla mleka w proszku do Republiki Dominikany. 5. Wywóz związany z zaproszeniem do przetargu organizowanego w kraju nie należącym do UE. Pozwolenia były wymagane przy wywozie z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji (z wyłączeniem serów objętych grupą towarową CN 0406). W tej sytuacji otrzymanie pozwolenia poprzedzone było wydaniem przez ARR tymczasowego pozwolenia na wywóz, które stanowiło dla przedsiębiorcy gwarancję otrzymania ostatecznego pozwolenia na wywóz po wygraniu przetargu. W 2006 roku Agencja udzieliła na rynku mleka 464 pozwoleń uprawniających do wywozu, w tym: 300 pozwoleń na wywóz mleka i przetworów mlecznych ze stawką refundacji ustaloną z góry, 57 pozwoleń na wywóz mleka i jego przetworów ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu, 64 pozwolenia na wywóz serów do Kanady, 13 pozwoleń na wywóz odtłuszczonego mleka w proszku bez refundacji, 30 pozwoleń ostatecznych na wywóz serów do USA w ramach kontyngentów.

9 Hz produktami rolnymi II 9 Na rynku mleka i przetworów mlecznych był dokonywany w 2006 roku wywóz z refundacją na podstawie pozwoleń wystawionych przez agencje płatnicze innych państw członkowskich UE. Do Agencji wpłynęło 149 pozwoleń na wywóz mleka i jego przetworów z refundacją, wydanych w innych krajach członkowskich, w tym: 89 pozwoleń w Holandii, 4 w Belgii, 13 w Niemczech, 2 w Danii i 41 w Czechach. Na podstawie tych pozwoleń przedsiębiorcy dokonywali wywozu mleka i przetworów mlecznych oraz ubiegali się o wypłatę refundacji wywozowych w ARR. Na rynku mleka i przetworów mlecznych w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 85,5 mln zł do wywozu t produktów, w tym: 56,5 mln zł do t masła i pozostałych tłuszczów oraz olejów otrzymanych z mleka, 17,1 mln zł do t mleka w proszku mleka i śmietany, zagęszczonego lub zawierającego dodatek cukru lub inny środek słodzący, 11,2 mln zł do 8670 t serów i twarogów, 629 tys. zł do 490 t śmietany, mleka niezagęszczonego ani nie zawierającego dodatku cukru lub innego środka słodzącego. Rynek wołowiny i cielęciny Przywóz Przywóz wołowiny i cielęciny, zarówno w ramach kontyngentów, jak i bez preferencji, był objęty obowiązkiem posiadania pozwoleń. Pozwolenia nie były wymagane w przypadku przywozu bez preferencji 1 sztuki bydła oraz mniej niż 200 kg produktów z wołowiny i cielęciny. W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każda ilość produktu wymaga uzyskania pozwolenia. Ilości dostępne w ramach wybranych kontyngentów były rozdzielane pomiędzy przedsiębiorców zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ramach regulacji handlowych na rynku wołowiny i cielęciny, do których należały m.in.: przyznawanie praw przywozowych przez KE przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia uprawniające m.in. do przywozu żywych zwierząt, przed złożeniem w ARR wniosków o pozwolenia, przydzielanie dostępnych ilości w ramach poszczególnych kontyngentów przedsiębiorcom tradycyjnym (uczestniczącym w ramach danego kontyngentu) i nietradycyjnym (dokonującym przywozu poza danym kontyngentem),

10 10 II ARR dokonywanie przydziału ilości w ramach wybranych kontyngentów na podstawie dokumentów poświadczających pochodzenie produktów, np. certyfikatów autentyczności. W 2006 roku ARR udzieliła 2 pozwoleń na przywóz mięsa wołowego w ramach kontyngentu 715/2005 na 12,9 t. Wywóz Pozwolenia nie były wymagane na wywóz bez refundacji: do 9 sztuk żywych zwierząt oraz do 2 ton mięsa. W przypadku wywozu z refundacją pozwolenia nie były wymagane przy wywozie 1 sztuki żywych zwierząt oraz do 200 kg mięsa. W ramach wywozu wołowiny i cielęciny przedsiębiorca mógł ubiegać się o: pozwolenia na wywóz bez refundacji, pozwolenia na wywóz o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji, pozwolenia 5-dniowe o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji, uprawniające do wywozu nie więcej niż 22 ton wołowiny i cielęciny. W 2006 roku na rynku wołowiny i cielęciny Agencja udzieliła 843 pozwoleń na wywóz, z tego: 537 pozwoleń na wywóz z refundacją 8113,1 tys. kg mięsa wołowego, z tego: - 33 pozwolenia 60-dniowe 1507,8 tys. kg, pozwolenia 5-dniowe 6605,3 tys. kg, 1 pozwolenie na wywóz z refundacją 66 sztuk żywych zwierząt, 271 pozwoleń na wywóz żywych zwierząt bez refundacji (łącznie na szt.), 34 pozwolenia na wywóz wołowiny i cielęciny bez refundacji na ilość 646,7 t. Najwięcej pozwoleń na wywóz ARR wydała w ramach wypłaty specjalnych refundacji wywozowych Special Export Refunds (SER). Są to najwyższe refundacje wypłacane wyłącznie do mięsa wołowego spełniającego ściśle określone wymogi. Dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszył się wywóz żywych zwierząt bez refundacji oraz wywóz z refundacją ćwierci wołowych przednich i tylnych pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej, do których były wypłacane specjalne refundacje wywozowe. Na rynku wołowiny i cielęciny w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 21 mln zł do wywozu 8028 t produktów: 1,2 mln zł do 1026 t mrożonej wołowiny i cielęciny bez kości, 6,1 mln zł do 3739 t świeżej wołowiny i cielęciny, ćwierć tusz, 13,6 mln zł do 3263 t świeżej wołowiny i cielęciny bez kości.

11 Hz produktami rolnymi II 11 Rynek wieprzowiny Przywóz Pozwolenia na przywóz wieprzowiny były wymagane wyłącznie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każdej ilości wieprzowiny. Kontyngenty były rozdysponowywane kwartalnie. W 2006 roku ARR udzieliła 2 pozwoleń na przywóz 244 t mięsa wieprzowego, zrealizowanych w 81,56%. Wywóz W 2006 roku pozwolenia były wymagane wyłącznie na wywóz wieprzowiny z refundacją. Pozwolenia były wymagane przy wywozie produktów z grupy ex 0203, ex 1601 i ex 1602 w ilościach większych niż 250 kg oraz przy wywozie produktów o kodach CN 0210 w ilościach większych niż 150 kg. Przedsiębiorca mógł ubiegać się w ARR o wydanie pozwoleń na wywóz: z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji, 5-dniowych, uprawniających do wywozu nie więcej niż 25 ton wieprzowiny. W 2006 roku ARR wydała 236 pozwoleń na wywóz 8340 tys. t mięsa wieprzowego. Na rynku wieprzowiny w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 9,2 mln zł do wywozu 8598 t produktów, co przedstawia się następująco: 343 tys. zł do 567 t kiełbas, 439 tys. zł do 640 t konserw wieprzowych, 8,5 mln zł do 7391 t podrobów jadalnych. Rynek drobiu i jaj Przywóz Pozwolenia na przywóz drobiu i jaj były wymagane wyłącznie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każdej ilości produktów. Na rynku drobiu i jaj kontyngenty były rozdysponowywane kwartalnie. W 2006 roku Agencja udzieliła 45 pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, z czego 41 pozwoleń w ramach kontyngentów ustanowionych RK nr 1431/1994 oraz RK nr 1251/1996 na przywóz 40,614 ton mięsa drobiowego z Brazylii i Argentyny (realizacja 35,838 ton 88%), a 4 pozwolenia na przywóz 270,621 t żółtka w proszku z Indii (ekwiwalent jaj w skorupkach) w ramach kontyngentu ustanowionego RK nr 593/2004 (realizacja 268, 720 ton 99,29%).

12 12 II ARR Wywóz Pozwolenia na wywóz na rynku drobiu i jaj były wymagane wyłącznie w ramach wywozu z refundacją. W przypadku wywozu ilości minimalnych, do 4 tys. szt. lub do 2 tys. szt. piskląt w zależności od kodu nomenklatury refundacji wywozowych bądź do 250 kg mięsa drobiowego z grupy ex 0207, pozwolenia na wywóz nie były wymagane. Nie były one również wymagane w przypadku wywozu z refundacją ilości minimalnych jaj wylęgowych, do 2 tys. szt. lub do 4 tys. szt. w zależności od kodu nomenklatury refundacji wywozowych i produktów z jaj, m.in. do 250 kg nadających się do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorca miał prawo ubiegać się w ARR o pozwolenie na wywóz: z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji, 5-dniowe, uprawniające do wywozu nie więcej niż 25 ton drobiu i jaj, ex-post w przypadku jaj wylęgowych o kodach CN i i piskląt należących do kodów CN , , W 2006 roku ARR wydała 687 pozwoleń na wywóz z refundacją na rynku drobiu i jaj, w ramach których 659 to pozwolenia ex-post na wywóz piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych na Białoruś i Ukrainę, zaś 28 pozwolenia na wywóz mięsa drobiowego m.in. do Azerbejdżanu, Mołdawii i Rumunii. Na rynku drobiu i jaj w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 2,1 mln zł do wywozu 402 t oraz szt. piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych: 1,1 mln zł do t drobiu żywego, 6 tys. zł do 25 t jaj w skorupkach, 411 tys. zł do szt. jaj wylęgowych, 578 tys. zł do 377 t mięsa drobiowego. Rynek zbóż Przywóz Pozwolenia były wymagane w przypadku przywozu bez preferencji dla ilości zbóż wyższych od wymienionych w Załączniku III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000, jak również w przywozie każdej ilości w ramach kontyngentów taryfowych. Najczęściej przywożonymi towarami poza kontyngentami były: pszenica durum oraz towary objęte grupą towarową CN 2303 (pozostałości z produkcji skrobi).

13 Hz produktami rolnymi II 13 Wywóz W przypadku wywozu przedsiębiorcy, którzy chcieli wywieźć zboże w ilościach większych niż określone w załączniku III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000, musieli uzyskać w ARR pozwolenia. W 2006 roku wywóz bez refundacji dotyczył głównie pszenicy, jęczmienia i glutenu. Wywóz z refundacją Wywóz ten był możliwy pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę pozwolenia na wywóz z refundacją. Podstawowym produktem wywożonym z refundacją w 2006 roku na rynku zbóż objętych wspólną organizacją rynku zbóż była skrobia ziemniaczana. ARR wydała 204 pozwolenia na kg skrobi ziemniaczanej. W przypadku wywozu z refundacją pozostałych produktów rynku zbóż wydano: 22 pozwolenia na kg syropu cukrowego, 5 pozwoleń na kg kaszy, 5 pozwoleń na kg mąki. Na rynku zbóż w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 14,2 mln do wywozu t produktów: 116 tys. zł do 643 t syropu cukrowego, 12 tys. zł do 11 t przetworów spożywczych, 21 tys. zł do 114 t kasz i makaronów, 53 tys. zł do 1628 t mąki, 1,1 mln zł do t pszenicy, 12,9 mln zł do t skrobi ziemniaczanej. Rynek cukru Przywóz System pozwoleń obejmował przywóz: bez preferencji dla ilości większych niż 2 tony oraz preferencyjny, w tym w ramach kontyngentów taryfowych dla każdej ilości produktów. Na rynku cukru występowały następujące rodzaje preferencji przywozowych: kontyngent taryfowy na cukier trzcinowy z niektórych krajów AKP (państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz Indii, przywóz preferencyjny cukru, syropu cukrowego, izoglukozy, aromatyzowanych lub barwionych syropów izoglukozowych i syropu inulinowego z krajów bałkańskich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji),

14 14 II ARR kontyngenty taryfowe na cukier, syrop cukrowy, izoglukozę i syrop inulinowy z Macedonii, Serbii i Czarnogóry, kontyngent taryfowy na cukier i wyroby cukiernicze oraz proszek kakaowy zawierający dodatek cukru z krajów KTZ (krajów i terytoriów zamorskich), przywóz preferencyjny z krajów KNR (krajów najsłabiej rozwiniętych). W 2006 roku Agencja wydała 567 pozwoleń na przywóz produktów rynku cukru, z tego: 14 w ramach kontyngentów taryfowych, 143 w ramach przywozu preferencyjnego poza kontyngentem oraz 410 w ramach przywozu niepreferencyjnego. Wywóz System pozwoleń obejmował wywóz: ilości większych niż 2 tony produktów znajdujących się w swobodnym obrocie na terenie UE, innych niż cukier biały wywożony ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu oraz każdej ilości cukru białego w ramach procedury przetargowej, cukru C i izoglukozy C. Wywóz cukru z refundacją w ok. 97,5% odbywał się w oparciu o system przetargowy. W drodze przetargu ustalana była stawka refundacji wywozowej do cukru białego o kodzie CN w stanie naturalnym. W 2006 roku Agencja wydała 271 pozwoleń na wywóz z refundacją cukru białego w stanie naturalnym, cukru białego dodanego do przetworów owocowo-warzywnych i syropów w stanie naturalnym oraz 357 pozwoleń na wywóz bez refundacji (w ogromnej większości pozwoleń na wywóz cukru C). Znaczna część wywozu cukru białego z refundacją ustaloną w ramach procedury przetargowej odbywała się na podstawie pozwoleń wydanych w Belgii i Wielkiej Brytanii, a także Danii (łącznie ok. 200 pozwoleń). Cukier biały w stanie naturalnym wywożono przede wszystkim do: Uzbekistanu, Rosji, Indonezji, Sri Lanki, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Pakistanu, Wietnamu i Chorwacji. Głównymi kierunkami wywozu dla cukru zawartego w komponentach owocowych były Rosja i Białoruś, a w dżemach przede wszystkim USA, Kanada i Australia. Syropy cukrowe wywożono głównie do Rosji i USA.

15 Hz produktami rolnymi II 15 Na rynku cukru w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 409 mln do wywozu t produktów: 513 tys. zł do 765 t syropu glukozowego i izoglukozowego, 211 tys. zł do 286 t syropu cukrowego, 7,3 mln zł do t przetworzonych owoców, 401 mln zł do t cukru białego. Rynek ryżu Przywóz System pozwoleń obejmował przywóz bez preferencji powyżej 1 tony ryżu oraz każdej ilości w ramach kontyngentów. W 2006 roku w ramach przywozu bez preferencji wydano 74 pozwolenia (grupa towarowa CN 1006) na kg oraz 3 pozwolenia (grupa towarowa CN 1102) na kg. W ramach kontyngentu RK nr 327/98 wydano 21 pozwoleń na kg. Ryż importowany był głównie z Tajlandii, Wietnamu i USA. W 2006 roku wydano także 2 pozwolenia w ramach kontyngentu RK nr 1401/02 na ,12 kg ryżu o kodzie CN Wywóz Pozwolenia były wymagane wyłącznie przy wywozie bez refundacji powyżej 500 kg ryżu. W przypadku wywozu produktów, objętych kodem CN , pozwolenia nie były wymagane. W 2006 roku wydano 27 pozwoleń na wywóz kg ryżu. W ub.r. produkty rynku ryżu nie były objęte systemem refundacji wywozowych. Rynek świeżych owoców i warzyw Przywóz Na rynku świeżych owoców i warzyw systemem pozwoleń na przywóz objęty był czosnek o kodzie CN importowany w ramach kontyngentów z Chin, Argentyny i pozostałych krajów trzecich. Ponadto ARR wystawiała pozwolenia na przywóz jabłek o kodzie CN W 2006 roku ARR wydała 60 pozwoleń uprawniających do przywozu 2,38 tys. ton czosnku. Na podstawie wystawionych pozwoleń dokonano przywozu ponad 2 tys. czosnku. Poza kontyngentem wydano 19 pozwoleń na przywóz czosnku w ilości 745 ton oraz 22 pozwolenia na przywóz jabłek w ilości 988 ton.

16 16 II ARR Wywóz System pozwoleń obejmował wyłącznie wywóz świeżych owoców i warzyw z refundacją. Maksymalna ilość, która mogła być wywieziona bez pozwolenia, wynosiła 300 kg. W 2006 roku zanotowano bardzo duże zainteresowanie wywozem jabłek z refundacją. Przedsiębiorca, ubiegając się o refundacje, dokonywał wywozu, a następnie składał wniosek o pozwolenie. Stawka refundacji była ustalana po dokonaniu wywozu. Na rynku świeżych owoców i warzyw w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 7,1 mln do wywozu t produktów: 20 tys. zł do 134 t pomarańczy, 38 tys. zł do 162 t cytryn, 165 tys. zł do 1228 t pomidorów, 6925 tys. zł do t świeżych jabłek. Rynek olejów i tłuszczów Przywóz Na rynku olejów i tłuszczów pozwolenia w ramach przywozu niepreferencyjnego były wymagane dla ilości powyżej 100 kg, dla produktów objętych grupą towarową CN 1509, podgrupą CN oraz kodami CN: , , , , W ramach kontyngentu taryfowego oraz przywozu preferencyjnego po obniżonych stawkach celnych pozwolenie było obowiązkowe dla każdej przywożonej ilości. W ub.r. ARR wydała 3 pozwolenia na przywóz 944 kg oliwy z oliwek. Wywóz Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1345/2005, zniesiony został obowiązek posiadania pozwoleń na wywóz z obszaru celnego UE oliwy z oliwek. Rynek bananów Przywóz Zgodnie z rozporządzeniami KE nr 1964/2005, 2014/2005 oraz 2015/2005, odstąpiono od podziału przedsiębiorców na tradycyjnych i nietradycyjnych. Na rok 2006 ustanowiono kontyngent z krajów AKP, w ramach którego import objęty był zerową stawką celną oraz wprowadzono jednolitą stawkę celną

17 Hz produktami rolnymi II 17 w wysokości 176 euro/tonę netto przy imporcie bananów poza kontyngentem. System ten, tzw. tariff only, zastąpił dotychczasowy system pozwoleń na przywóz bananów, który był oparty na rozróżnieniu importerów tradycyjnych i nietradycyjnych. W ub.r. ARR wydała 64 pozwolenia, w tym ramach kontyngentu wydano 2 pozwolenia na 72 tony i 62 pozwolenia poza kontyngentem na 26,5 tys. ton. Rynek lnu i konopi Przywóz System pozwoleń na przywóz lnu i konopi obejmował: konopie surowe lub roszone, produkowane na włókno, nasiona odmian konopi przeznaczone na siew, nasiona konopi inne niż siewne. W 2006 roku ARR udzieliła 1 pozwolenie na przywóz 200 ton nasion konopi innych niż siewne o kodzie CN Rynek przetworów owocowych i warzywnych Przywóz Przywóz przetworów owocowych i warzywnych nie był objęty systemem pozwoleń. Wyjątek stanowiły zakonserwowane grzyby z rodzaju Agaricus przywożone w ramach kontyngentu z Chin, Bułgarii, Rumunii oraz innych krajów nie należących do UE, a także mandarynki zakonserwowane przywożone w ramach kontyngentu z Chin i krajów trzecich. ARR w 2006 roku wydała 4 pozwolenia na przywóz 83 ton mandarynek zakonserwowanych oraz 2 pozwolenia na przywóz 18,965 ton grzybów zakonserwowanych w ramach kontyngentu. Wywóz Pozwolenia były wymagane w przypadku wywozu z refundacją ilości powyżej 300 kg przetworów owocowych i warzywnych. W 2006 roku przedsiębiorcy nie ubiegali się o refundacje do wywozu tych produktów. Rozporządzenie Komisji- (WE) nr 2201/1996 daje możliwość uzyskania refundacji do cukru dodanego do ww. przetworów. Rynek wina W ub.r. przywóz powyżej 30 hl wina był objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia. Przywóz wina powyżej 80 hl nakładał na przedsiębiorcę koniecz-

18 18 II ARR ność wniesienia zabezpieczenia w wysokości 1,25 euro/hl. Importerzy składali w ARR wnioski na przywóz wina głównie z Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, krajów Ameryki Południowej, RPA, Australii oraz USA. W 2006 roku ARR wystawiła 962 pozwolenia uprawniające do przywozu prawie 255 tys. hl wina. Na podstawie wystawionych pozwoleń dokonano przywozu ponad 198 tys. hl wina. Rynek produktów przetworzonych non-aneks I Refundacje do wywozu produktów przetworzonych non-aneks I wypłacane są do wykorzystywanych w produkcji produktów podstawowych z grup: cukier, mleko i produkty mleczne, jaja, zboża oraz ryż. Refundacje wywozowe wypłacone były głównie na podstawie zarejestrowanych w ARR receptur wywożonych towarów. Refundacje wywozowe były wypłacone również do składników refundowanych, których zawartość w wywożonym produkcie określona została w drodze analizy chemicznej przeprowadzonej przez Służbę Celną na wniosek eksportera (w przypadku gdy eksporter nie zna szczegółowego składu produktu). Podstawą wypłaty refundacji było również zastosowanie określonych przez KE stałych ilości produktów podstawowych zawartych w wywożonym produkcie końcowym. Instrumentem zarządzania handlem zagranicznym produktami przetworzonymi non-aneks I były świadectwa refundacji uprawniające posiadacza do uzyskania refundacji wywozowej. Świadectwo refundacji wystawiane było na wartość refundacji wywozowej (w euro), o którą mógł ubiegać się przedsiębiorca. Świadectwo mogła otrzymać osoba fizyczna bądź prawna posiadająca siedzibę na terenie Wspólnoty. Przedsiębiorcy, którzy w roku budżetowym ubiegali się o wypłatę refundacji do 75 tys. euro, tzw. mali eksporterzy, nie mieli obowiązku posiadania świadectwa. W 2006 roku Agencja wydała 82 świadectwa refundacji na kwotę ,11 euro dla produktów przetworzonych non-aneks I oraz otrzymała 8468 tys. wniosków o wypłatę refundacji na wywóz towarów przetworzonych głównie do Rosji, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji. W przypadku wywozu do USA ciasta makaronowego (o kodach CN: i ) przedsiębiorca musiał uzyskać w ARR zaświadczenie P2, których w 2006 roku wydano 103. W 2006 roku ARR wypłaciła 73 przedsiębiorcom refundacje do wywozu produktów przetworzonych non-aneks I. Wypłaty dokonywane były przede

19 Hz produktami rolnymi II 19 wszystkim w oparciu o system receptur, m.in. na wyroby cukiernicze czekolady, ciastka, cukierki, pralinki i napoje. Do surowców najczęściej zgłaszanych w recepturach należały: cukier, mleko w proszku i syrop glukozowy. ARR w 2006 roku wypłaciła refundacje wywozowe w kwocie ok. 33 mln zł do wywozu t, w tym do produktów przetworzonych zawierających następujące podstawowe produkty rolne: 11,1 mln zł do t zboża i ryżu, 204 tys. zł do 421 t odtłuszczonego mleka w proszku lub produktów podobnych, 110 tys. zł do 162 t mleka pełnego w proszku lub produktów podobnych, 88 tys. zł do 149 t masła, 21,6 mln zł do t cukru i izoglukozy, 49 tys. zł do 114 t jaj.

20 20 II Pytania i odpowiedzi Kwotowanie produkcji mleka - pytania i odpowiedzi Czy Polska przekroczy w obecnym roku kwotowym krajową kwotę mleczną? Na podstawie miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące do OT ARR, w okresie od kwietnia do stycznia 2007 roku skupiono 7,51 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (dane z 1 lutego 2007 roku). Wobec powyższego stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych po 10 miesiącach roku kwotowego wynosi 83%. Przewiduje się, że do 31 marca br. łączny skup mleka, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu może wynieść ok. 9 mld kg. W przypadku potwierdzenia się powyższej prognozy będzie to oznaczało, iż krajowa ilość referencyjna dostaw w roku kwotowym 2006/2007 nie zostanie przekroczona. * * * Czy w obecnym roku kwotowym została wykorzystana krajowa rezerwa kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych? W ramach rozdziału krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych na rok kwotowy 2006/2007, na podstawie wniosków o przyznanie IIR z KRKIR złożonych przez dostawców hurtowych do dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR w terminach do 31 maja oraz do 30 września 2006 roku, z KRKIR dostaw rozdysponowano IIR w wysokości kg, co stanowi 97% całości KRKIR dostaw, ustalonej na bieżący rok kwotowy. Wobec powyższego, jak również po uwzględnieniu wysokości IIR przeznaczonej na odwołania od decyzji dyrektorów OT ARR wniesione przez dostawców hurtowych, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte przez organ I bądź II instancji, w KRKIR dostaw pozostało 10,4 mln kg. Z uwagi na fakt, iż pozostała wielkość KRKIR przeznaczonej dla dostawców hurtowych jest niższa od wielkości zapotrzebowania na IIR z krajowej rezerwy, określonej na podstawie wniosków o przyznanie IIR z KRKIR złożonych na zasadach ogólnych przez dostawców

21 Kwotowanie produkcji mleka II 21 hurtowych do dyrektorów OT ARR 3 lipca 2006 roku, w pierwszym dniu, w którym ww. wnioski mogły zostać złożone, pozostała KRKIR dostaw zostanie przeznaczona w całości na cele określone przepisami art. 14 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U nr 244, poz z późn. zmian.), a mianowicie: na zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych oraz zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej. * * * Czy dostawca hurtowy, który dokonał zakupu kwoty mlecznej (IIR) musi wykorzystać min. 70% kwoty, którą posiadał czy sumy posiadanej i dokupionej kwoty? Dostawcy są obowiązani do wykorzystania co najmniej 70% IIR posiadanej na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego. W związku z tym rozliczenia producenta z wykorzystania 70% IIR dokonuje się bez uwzględnienia transferów czy też przyznania dodatkowej IIR z krajowej rezerwy. * * * Czy jest możliwość dokupienia kwoty mlecznej? Prawo do indywidualnej kwoty mlecznej bądź jej części może być zbywane w drodze umowy, która musi zostać zarejestrowana w OT ARR (formularz dostępny jest na stronie internetowej Uwaga - formularz składa się od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego. Zbycie prawa do indywidualnej kwoty mlecznej może się odbyć wyłącznie pomiędzy producentami posiadającymi gospodarstwa rolne położone na terenie działania tego samego OT ARR (województwa). Umowa zbycia IKM powinna być zawarta w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem obu stron). Zbywca indywidualnej kwoty mlecznej nie może otrzymać kwoty z rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia. * * * Czy dostawca bezpośredni musi oddawać do OT ARR miesięczne rejestry mleka i przetworów mlecznych? Nie, dostawca bezpośredni nie składa miesięcznych rejestrów mleka i prze-

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Raport o publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku Warszawa, październik 2007 rok SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU...4

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo