Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189)

2 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak prof. dr hab. Andrzej Kowalski (przewodniczący), prof. dr hab. Jan Małkowski, Waldemar Sochaczewski, prof. dr hab. Stanisław Stańko, Janusz Turski Zespół redakcyjny: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Anna Balicka Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Adres redakcji: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa tel. (0~22) fax (0~22) Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła Projekt okładki: Andrzej Kalinowski Skład i druk: Żak sp. z o.o. ul. Okólnik 11, Warszawa tel. (0~22)

3 Spis treści II 3 Agencja Rynku Rolnego Handel zagraniczny produktami rolnymi Ireneusz Jabłoński 4 Pytania i odpowiedzi Kwotowanie produkcji mleka 20 Prawo Prawo w skrócie Oprac. Robert Gawrychowski 25 Rozwój wsi i rolnictwa Rolnictwo rozwój wsi rynki rolne w budżecie 2007 Andrzej Kowalski 27 Unia Europejska Unia Europejska w skrócie Oprac. Wanda Mierzecka 39 Analizy i prognozy Polskie gospodarstwa rolne czy są konkurencyjne dla gospodarstw innych krajów UE? Wojciech Józwiak 44 Sytuacja na rynku rolnym Contents 54 70

4 4 II ARR Handel zagraniczny produktami rolnymi Ireneusz Jabłoński Zastępca Prezesa ARR Mechanizmy handlu zagranicznego Wspólnej Polityki Rolnej, którymi zarządza Agencja Rynku Rolnego, obejmują przywóz i wywóz towarów rolno-spożywczych do krajów nie należących do Unii Europejskiej. Do działań, za które w tym obszarze bezpośrednio odpowiada Agencja należy zaliczyć m.in: 1. Wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw refundacji. 2. Naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych. 3. Naliczanie opłat wywozowych. 4. Nakładanie kar. 5. Przekazywanie informacji do Komisji Europejskiej. 6. Informowanie przedsiębiorców o obowiązujących regulacjach handlowych. Handel zagraniczny zagadnienia horyzontalne W 2006 roku ARR wystawiła 7,9 tys. szt. pozwoleń na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych, w tym najwięcej na rynkach: świeżych owoców i warzyw 1,8 tys. szt., zbóż 1,4 tys. szt., cukru 1,2 tys. szt., wina 1 tys. szt. oraz wołowiny i cielęciny 0,8 tys. szt. W 2006 roku wydano 4 tys. szt. pozwoleń uprawniających do ubiegania się o refundacje wywozowe. Do ARR wpłynęło 19 tys. szt. wniosków o refundacje wywozowe, w tym: na rynku produktów przetworzonych non-aneks I 8,4 tys. (44,8%), świeżych owoców i warzyw 2,8 tys. (14,9%), cukru 2,6 tys. (14%) zbóż 1,3 tys. (7,1%) oraz mleka i przetworów mlecznych 1,9 tys. (10,1%). Przedsiębiorcy wnioskowali o refundacje wywozowe w trybie standardowym i zaliczkowym. Najwięcej płatności zaliczkowych dokonano na rynku cukru i mleka. Przedsiębiorcy wnioskujący o refundacje mogli posługiwać się pozwoleniami wydanymi przez Agencję lub właściwe instytucje innych państw członkowskich UE, korzystając z możliwości przenoszenia praw do wywozu występujących w ramach regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach rolnych. W 2006 roku Agencja wypłaciła refundacje do wywozu 596,2 tys. ton produktów rolno-spożywczych w kwocie 581,5 mln zł (ok. 146,5 mln euro), w tym m.in.:

5 Hz produktami rolnymi II mln zł (ok. 102, 5 mln euro) na rynku cukru, 85,5 mln zł (ok. 21,8 mln euro) na rynku mleka i jego przetworów. Wykres 1. Liczba wydanych pozwoleń na przywóz/wywóz towarów rolno-spożywczych w 2006 roku Wykres 2. Struktura wypłat refundacji wywozowych na poszczególnych rynkach rolnych w 2006 roku

6 6 II ARR Tabela 1. Główne kierunki wywozu towarów z refundacjami w 2006 roku Lp. Rynek Kwota refundacji (mln zł) Ilość (tys. ton) 1. Drób i jaja 2,1 2,7 2. Mleko 85,5 41,7 3. Wieprzowina 9,2 8, Wołowina i cielęcina Zboża (w tym skrobia) Owoce i warzywa Produkty non-aneks I 21,1 8,0 14,2 109,3 7,1 55,1 33,2 79,7 8. Cukier 409,1 291,1 Główne kierunki Kraj mln zł Ukraina 1,00 Białoruś 0,44 Azerbejdżan 0,31 Rosja 47,08 Kuba 7,03 Algieria 5,90 USA 8,43 Azerbejdżan 0,34 Rosja 0,29 Kazachstan 6,86 Macedonia 5,55 Rosja 4,58 Białoruś 2,75 Ukraina 2,31 Rosja 2,27 Białoruś 2,52 Ukraina 1,56 Rumunia 1,45 Rosja 12,25 Turcja 3,40 Arabia Saudyjska 3,21 Uzbekistan 81,52 Rosja 74,59 Turkmenistan 54,07 Indonezja 44,08 Liczba przedsiębiorców ogółem Ogółem 581,6 596,

7 Hz produktami rolnymi II 7 Najważniejszymi rynkami zbytu w wywozie produktów rolno-spożywczych objętych refundacjami były kraje WNP, w tym głównie: Rosja, Białoruś i Ukraina. Polscy eksporterzy lokowali również produkty na rynkach innych krajów, np. w Ameryce Północnej i Południowej oraz w krajach Azji Środkowej. Najliczniejszą grupę wśród beneficjentów refundacji wywozowych stanowili przedsiębiorcy posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województw: mazowieckiego (117 przedsiębiorców), lubelskiego (27 przedsiębiorców), wielkopolskiego (24 przedsiębiorców). Rynek mleka i przetworów mlecznych Przywóz Przywóz mleka i przetworów mlecznych w ilościach większych niż 150 kg objęty był wymogiem posiadania pozwolenia. W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych lub przywozu preferencyjnego bez kontyngentu każda ilość produktu wymagała uzyskania pozwolenia na przywóz. W 2006 roku ARR wydała ogółem 36 pozwoleń na przywóz, w tym: 3 pozwolenia na przywóz 27,391 t sera w ramach kontyngentów taryfowych, 10 pozwoleń na przywóz 20,47 t sera po preferencyjnych stawkach celnych, 23 pozwolenia na przywóz bez preferencji, w tym: 11 pozwoleń na przywóz 184,888 ton laktozy (kod CN ), 6 pozwoleń na przywóz 2,771 ton masła (kod CN ), 3 pozwolenia na przywóz 2,112 ton sera (kod CN ), 2 pozwolenia na przywóz 4,12 ton odtłuszczonego mleka w proszku (CN ) oraz 1 pozwolenie na przywóz 24 ton serwatki (kod CN ). Wywóz 1. Wywóz bez refundacji mleka i jego przetworów nie wymaga pozwoleń. Wyjątek stanowiły: wywóz odtłuszczonego mleka w proszku (kod CN ) oraz serów (kod CN 0406) do Kanady w ramach umów zawartych pomiędzy UE a Kanadą. Od 1 września 2006 roku rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 zniosło obowiązek uzyskania pozwoleń na wywóz odtłuszczonego mleka w proszku bez refundacji. 2. Wywóz z refundacją (pozwolenia na wywóz GATT/WTO). Pozwolenia były

8 8 II ARR wymagane przy wywozie mleka i jego przetworów w ilościach większych niż 150 kg. 3. Wywóz ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu. Pozwolenia były wymagane dla: odtłuszczonego mleka w proszku w opakowaniach o zawartości co najmniej 25 kg wagi netto, zawierającego nie więcej niż 0,5% w masie substancji nie mlecznej, objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex , naturalnego masła w kostkach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodami nomenklatury refundacji wywozowych: ex , ex , bezwodnego tłuszczu mlecznego w kontenerach o wadze netto co najmniej 190 kg, objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex Wywóz w ramach kontyngentów wywozowych. Wymagane były następujące pozwolenia na wywóz: tymczasowe/ostateczne dla serów objętych grupą towarową CN 0406 w ramach kontyngentów wywozowych do wyznaczonych przedsiębiorców w USA, w ramach kontyngentu wywozowego dla mleka w proszku do Republiki Dominikany. 5. Wywóz związany z zaproszeniem do przetargu organizowanego w kraju nie należącym do UE. Pozwolenia były wymagane przy wywozie z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji (z wyłączeniem serów objętych grupą towarową CN 0406). W tej sytuacji otrzymanie pozwolenia poprzedzone było wydaniem przez ARR tymczasowego pozwolenia na wywóz, które stanowiło dla przedsiębiorcy gwarancję otrzymania ostatecznego pozwolenia na wywóz po wygraniu przetargu. W 2006 roku Agencja udzieliła na rynku mleka 464 pozwoleń uprawniających do wywozu, w tym: 300 pozwoleń na wywóz mleka i przetworów mlecznych ze stawką refundacji ustaloną z góry, 57 pozwoleń na wywóz mleka i jego przetworów ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu, 64 pozwolenia na wywóz serów do Kanady, 13 pozwoleń na wywóz odtłuszczonego mleka w proszku bez refundacji, 30 pozwoleń ostatecznych na wywóz serów do USA w ramach kontyngentów.

9 Hz produktami rolnymi II 9 Na rynku mleka i przetworów mlecznych był dokonywany w 2006 roku wywóz z refundacją na podstawie pozwoleń wystawionych przez agencje płatnicze innych państw członkowskich UE. Do Agencji wpłynęło 149 pozwoleń na wywóz mleka i jego przetworów z refundacją, wydanych w innych krajach członkowskich, w tym: 89 pozwoleń w Holandii, 4 w Belgii, 13 w Niemczech, 2 w Danii i 41 w Czechach. Na podstawie tych pozwoleń przedsiębiorcy dokonywali wywozu mleka i przetworów mlecznych oraz ubiegali się o wypłatę refundacji wywozowych w ARR. Na rynku mleka i przetworów mlecznych w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 85,5 mln zł do wywozu t produktów, w tym: 56,5 mln zł do t masła i pozostałych tłuszczów oraz olejów otrzymanych z mleka, 17,1 mln zł do t mleka w proszku mleka i śmietany, zagęszczonego lub zawierającego dodatek cukru lub inny środek słodzący, 11,2 mln zł do 8670 t serów i twarogów, 629 tys. zł do 490 t śmietany, mleka niezagęszczonego ani nie zawierającego dodatku cukru lub innego środka słodzącego. Rynek wołowiny i cielęciny Przywóz Przywóz wołowiny i cielęciny, zarówno w ramach kontyngentów, jak i bez preferencji, był objęty obowiązkiem posiadania pozwoleń. Pozwolenia nie były wymagane w przypadku przywozu bez preferencji 1 sztuki bydła oraz mniej niż 200 kg produktów z wołowiny i cielęciny. W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każda ilość produktu wymaga uzyskania pozwolenia. Ilości dostępne w ramach wybranych kontyngentów były rozdzielane pomiędzy przedsiębiorców zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ramach regulacji handlowych na rynku wołowiny i cielęciny, do których należały m.in.: przyznawanie praw przywozowych przez KE przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia uprawniające m.in. do przywozu żywych zwierząt, przed złożeniem w ARR wniosków o pozwolenia, przydzielanie dostępnych ilości w ramach poszczególnych kontyngentów przedsiębiorcom tradycyjnym (uczestniczącym w ramach danego kontyngentu) i nietradycyjnym (dokonującym przywozu poza danym kontyngentem),

10 10 II ARR dokonywanie przydziału ilości w ramach wybranych kontyngentów na podstawie dokumentów poświadczających pochodzenie produktów, np. certyfikatów autentyczności. W 2006 roku ARR udzieliła 2 pozwoleń na przywóz mięsa wołowego w ramach kontyngentu 715/2005 na 12,9 t. Wywóz Pozwolenia nie były wymagane na wywóz bez refundacji: do 9 sztuk żywych zwierząt oraz do 2 ton mięsa. W przypadku wywozu z refundacją pozwolenia nie były wymagane przy wywozie 1 sztuki żywych zwierząt oraz do 200 kg mięsa. W ramach wywozu wołowiny i cielęciny przedsiębiorca mógł ubiegać się o: pozwolenia na wywóz bez refundacji, pozwolenia na wywóz o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji, pozwolenia 5-dniowe o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji, uprawniające do wywozu nie więcej niż 22 ton wołowiny i cielęciny. W 2006 roku na rynku wołowiny i cielęciny Agencja udzieliła 843 pozwoleń na wywóz, z tego: 537 pozwoleń na wywóz z refundacją 8113,1 tys. kg mięsa wołowego, z tego: - 33 pozwolenia 60-dniowe 1507,8 tys. kg, pozwolenia 5-dniowe 6605,3 tys. kg, 1 pozwolenie na wywóz z refundacją 66 sztuk żywych zwierząt, 271 pozwoleń na wywóz żywych zwierząt bez refundacji (łącznie na szt.), 34 pozwolenia na wywóz wołowiny i cielęciny bez refundacji na ilość 646,7 t. Najwięcej pozwoleń na wywóz ARR wydała w ramach wypłaty specjalnych refundacji wywozowych Special Export Refunds (SER). Są to najwyższe refundacje wypłacane wyłącznie do mięsa wołowego spełniającego ściśle określone wymogi. Dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszył się wywóz żywych zwierząt bez refundacji oraz wywóz z refundacją ćwierci wołowych przednich i tylnych pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej, do których były wypłacane specjalne refundacje wywozowe. Na rynku wołowiny i cielęciny w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 21 mln zł do wywozu 8028 t produktów: 1,2 mln zł do 1026 t mrożonej wołowiny i cielęciny bez kości, 6,1 mln zł do 3739 t świeżej wołowiny i cielęciny, ćwierć tusz, 13,6 mln zł do 3263 t świeżej wołowiny i cielęciny bez kości.

11 Hz produktami rolnymi II 11 Rynek wieprzowiny Przywóz Pozwolenia na przywóz wieprzowiny były wymagane wyłącznie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każdej ilości wieprzowiny. Kontyngenty były rozdysponowywane kwartalnie. W 2006 roku ARR udzieliła 2 pozwoleń na przywóz 244 t mięsa wieprzowego, zrealizowanych w 81,56%. Wywóz W 2006 roku pozwolenia były wymagane wyłącznie na wywóz wieprzowiny z refundacją. Pozwolenia były wymagane przy wywozie produktów z grupy ex 0203, ex 1601 i ex 1602 w ilościach większych niż 250 kg oraz przy wywozie produktów o kodach CN 0210 w ilościach większych niż 150 kg. Przedsiębiorca mógł ubiegać się w ARR o wydanie pozwoleń na wywóz: z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji, 5-dniowych, uprawniających do wywozu nie więcej niż 25 ton wieprzowiny. W 2006 roku ARR wydała 236 pozwoleń na wywóz 8340 tys. t mięsa wieprzowego. Na rynku wieprzowiny w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 9,2 mln zł do wywozu 8598 t produktów, co przedstawia się następująco: 343 tys. zł do 567 t kiełbas, 439 tys. zł do 640 t konserw wieprzowych, 8,5 mln zł do 7391 t podrobów jadalnych. Rynek drobiu i jaj Przywóz Pozwolenia na przywóz drobiu i jaj były wymagane wyłącznie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych każdej ilości produktów. Na rynku drobiu i jaj kontyngenty były rozdysponowywane kwartalnie. W 2006 roku Agencja udzieliła 45 pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, z czego 41 pozwoleń w ramach kontyngentów ustanowionych RK nr 1431/1994 oraz RK nr 1251/1996 na przywóz 40,614 ton mięsa drobiowego z Brazylii i Argentyny (realizacja 35,838 ton 88%), a 4 pozwolenia na przywóz 270,621 t żółtka w proszku z Indii (ekwiwalent jaj w skorupkach) w ramach kontyngentu ustanowionego RK nr 593/2004 (realizacja 268, 720 ton 99,29%).

12 12 II ARR Wywóz Pozwolenia na wywóz na rynku drobiu i jaj były wymagane wyłącznie w ramach wywozu z refundacją. W przypadku wywozu ilości minimalnych, do 4 tys. szt. lub do 2 tys. szt. piskląt w zależności od kodu nomenklatury refundacji wywozowych bądź do 250 kg mięsa drobiowego z grupy ex 0207, pozwolenia na wywóz nie były wymagane. Nie były one również wymagane w przypadku wywozu z refundacją ilości minimalnych jaj wylęgowych, do 2 tys. szt. lub do 4 tys. szt. w zależności od kodu nomenklatury refundacji wywozowych i produktów z jaj, m.in. do 250 kg nadających się do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorca miał prawo ubiegać się w ARR o pozwolenie na wywóz: z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji, 5-dniowe, uprawniające do wywozu nie więcej niż 25 ton drobiu i jaj, ex-post w przypadku jaj wylęgowych o kodach CN i i piskląt należących do kodów CN , , W 2006 roku ARR wydała 687 pozwoleń na wywóz z refundacją na rynku drobiu i jaj, w ramach których 659 to pozwolenia ex-post na wywóz piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych na Białoruś i Ukrainę, zaś 28 pozwolenia na wywóz mięsa drobiowego m.in. do Azerbejdżanu, Mołdawii i Rumunii. Na rynku drobiu i jaj w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 2,1 mln zł do wywozu 402 t oraz szt. piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych: 1,1 mln zł do t drobiu żywego, 6 tys. zł do 25 t jaj w skorupkach, 411 tys. zł do szt. jaj wylęgowych, 578 tys. zł do 377 t mięsa drobiowego. Rynek zbóż Przywóz Pozwolenia były wymagane w przypadku przywozu bez preferencji dla ilości zbóż wyższych od wymienionych w Załączniku III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000, jak również w przywozie każdej ilości w ramach kontyngentów taryfowych. Najczęściej przywożonymi towarami poza kontyngentami były: pszenica durum oraz towary objęte grupą towarową CN 2303 (pozostałości z produkcji skrobi).

13 Hz produktami rolnymi II 13 Wywóz W przypadku wywozu przedsiębiorcy, którzy chcieli wywieźć zboże w ilościach większych niż określone w załączniku III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000, musieli uzyskać w ARR pozwolenia. W 2006 roku wywóz bez refundacji dotyczył głównie pszenicy, jęczmienia i glutenu. Wywóz z refundacją Wywóz ten był możliwy pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę pozwolenia na wywóz z refundacją. Podstawowym produktem wywożonym z refundacją w 2006 roku na rynku zbóż objętych wspólną organizacją rynku zbóż była skrobia ziemniaczana. ARR wydała 204 pozwolenia na kg skrobi ziemniaczanej. W przypadku wywozu z refundacją pozostałych produktów rynku zbóż wydano: 22 pozwolenia na kg syropu cukrowego, 5 pozwoleń na kg kaszy, 5 pozwoleń na kg mąki. Na rynku zbóż w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 14,2 mln do wywozu t produktów: 116 tys. zł do 643 t syropu cukrowego, 12 tys. zł do 11 t przetworów spożywczych, 21 tys. zł do 114 t kasz i makaronów, 53 tys. zł do 1628 t mąki, 1,1 mln zł do t pszenicy, 12,9 mln zł do t skrobi ziemniaczanej. Rynek cukru Przywóz System pozwoleń obejmował przywóz: bez preferencji dla ilości większych niż 2 tony oraz preferencyjny, w tym w ramach kontyngentów taryfowych dla każdej ilości produktów. Na rynku cukru występowały następujące rodzaje preferencji przywozowych: kontyngent taryfowy na cukier trzcinowy z niektórych krajów AKP (państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz Indii, przywóz preferencyjny cukru, syropu cukrowego, izoglukozy, aromatyzowanych lub barwionych syropów izoglukozowych i syropu inulinowego z krajów bałkańskich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji),

14 14 II ARR kontyngenty taryfowe na cukier, syrop cukrowy, izoglukozę i syrop inulinowy z Macedonii, Serbii i Czarnogóry, kontyngent taryfowy na cukier i wyroby cukiernicze oraz proszek kakaowy zawierający dodatek cukru z krajów KTZ (krajów i terytoriów zamorskich), przywóz preferencyjny z krajów KNR (krajów najsłabiej rozwiniętych). W 2006 roku Agencja wydała 567 pozwoleń na przywóz produktów rynku cukru, z tego: 14 w ramach kontyngentów taryfowych, 143 w ramach przywozu preferencyjnego poza kontyngentem oraz 410 w ramach przywozu niepreferencyjnego. Wywóz System pozwoleń obejmował wywóz: ilości większych niż 2 tony produktów znajdujących się w swobodnym obrocie na terenie UE, innych niż cukier biały wywożony ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu oraz każdej ilości cukru białego w ramach procedury przetargowej, cukru C i izoglukozy C. Wywóz cukru z refundacją w ok. 97,5% odbywał się w oparciu o system przetargowy. W drodze przetargu ustalana była stawka refundacji wywozowej do cukru białego o kodzie CN w stanie naturalnym. W 2006 roku Agencja wydała 271 pozwoleń na wywóz z refundacją cukru białego w stanie naturalnym, cukru białego dodanego do przetworów owocowo-warzywnych i syropów w stanie naturalnym oraz 357 pozwoleń na wywóz bez refundacji (w ogromnej większości pozwoleń na wywóz cukru C). Znaczna część wywozu cukru białego z refundacją ustaloną w ramach procedury przetargowej odbywała się na podstawie pozwoleń wydanych w Belgii i Wielkiej Brytanii, a także Danii (łącznie ok. 200 pozwoleń). Cukier biały w stanie naturalnym wywożono przede wszystkim do: Uzbekistanu, Rosji, Indonezji, Sri Lanki, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Pakistanu, Wietnamu i Chorwacji. Głównymi kierunkami wywozu dla cukru zawartego w komponentach owocowych były Rosja i Białoruś, a w dżemach przede wszystkim USA, Kanada i Australia. Syropy cukrowe wywożono głównie do Rosji i USA.

15 Hz produktami rolnymi II 15 Na rynku cukru w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 409 mln do wywozu t produktów: 513 tys. zł do 765 t syropu glukozowego i izoglukozowego, 211 tys. zł do 286 t syropu cukrowego, 7,3 mln zł do t przetworzonych owoców, 401 mln zł do t cukru białego. Rynek ryżu Przywóz System pozwoleń obejmował przywóz bez preferencji powyżej 1 tony ryżu oraz każdej ilości w ramach kontyngentów. W 2006 roku w ramach przywozu bez preferencji wydano 74 pozwolenia (grupa towarowa CN 1006) na kg oraz 3 pozwolenia (grupa towarowa CN 1102) na kg. W ramach kontyngentu RK nr 327/98 wydano 21 pozwoleń na kg. Ryż importowany był głównie z Tajlandii, Wietnamu i USA. W 2006 roku wydano także 2 pozwolenia w ramach kontyngentu RK nr 1401/02 na ,12 kg ryżu o kodzie CN Wywóz Pozwolenia były wymagane wyłącznie przy wywozie bez refundacji powyżej 500 kg ryżu. W przypadku wywozu produktów, objętych kodem CN , pozwolenia nie były wymagane. W 2006 roku wydano 27 pozwoleń na wywóz kg ryżu. W ub.r. produkty rynku ryżu nie były objęte systemem refundacji wywozowych. Rynek świeżych owoców i warzyw Przywóz Na rynku świeżych owoców i warzyw systemem pozwoleń na przywóz objęty był czosnek o kodzie CN importowany w ramach kontyngentów z Chin, Argentyny i pozostałych krajów trzecich. Ponadto ARR wystawiała pozwolenia na przywóz jabłek o kodzie CN W 2006 roku ARR wydała 60 pozwoleń uprawniających do przywozu 2,38 tys. ton czosnku. Na podstawie wystawionych pozwoleń dokonano przywozu ponad 2 tys. czosnku. Poza kontyngentem wydano 19 pozwoleń na przywóz czosnku w ilości 745 ton oraz 22 pozwolenia na przywóz jabłek w ilości 988 ton.

16 16 II ARR Wywóz System pozwoleń obejmował wyłącznie wywóz świeżych owoców i warzyw z refundacją. Maksymalna ilość, która mogła być wywieziona bez pozwolenia, wynosiła 300 kg. W 2006 roku zanotowano bardzo duże zainteresowanie wywozem jabłek z refundacją. Przedsiębiorca, ubiegając się o refundacje, dokonywał wywozu, a następnie składał wniosek o pozwolenie. Stawka refundacji była ustalana po dokonaniu wywozu. Na rynku świeżych owoców i warzyw w 2006 roku ARR wypłaciła refundacje w kwocie ok. 7,1 mln do wywozu t produktów: 20 tys. zł do 134 t pomarańczy, 38 tys. zł do 162 t cytryn, 165 tys. zł do 1228 t pomidorów, 6925 tys. zł do t świeżych jabłek. Rynek olejów i tłuszczów Przywóz Na rynku olejów i tłuszczów pozwolenia w ramach przywozu niepreferencyjnego były wymagane dla ilości powyżej 100 kg, dla produktów objętych grupą towarową CN 1509, podgrupą CN oraz kodami CN: , , , , W ramach kontyngentu taryfowego oraz przywozu preferencyjnego po obniżonych stawkach celnych pozwolenie było obowiązkowe dla każdej przywożonej ilości. W ub.r. ARR wydała 3 pozwolenia na przywóz 944 kg oliwy z oliwek. Wywóz Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1345/2005, zniesiony został obowiązek posiadania pozwoleń na wywóz z obszaru celnego UE oliwy z oliwek. Rynek bananów Przywóz Zgodnie z rozporządzeniami KE nr 1964/2005, 2014/2005 oraz 2015/2005, odstąpiono od podziału przedsiębiorców na tradycyjnych i nietradycyjnych. Na rok 2006 ustanowiono kontyngent z krajów AKP, w ramach którego import objęty był zerową stawką celną oraz wprowadzono jednolitą stawkę celną

17 Hz produktami rolnymi II 17 w wysokości 176 euro/tonę netto przy imporcie bananów poza kontyngentem. System ten, tzw. tariff only, zastąpił dotychczasowy system pozwoleń na przywóz bananów, który był oparty na rozróżnieniu importerów tradycyjnych i nietradycyjnych. W ub.r. ARR wydała 64 pozwolenia, w tym ramach kontyngentu wydano 2 pozwolenia na 72 tony i 62 pozwolenia poza kontyngentem na 26,5 tys. ton. Rynek lnu i konopi Przywóz System pozwoleń na przywóz lnu i konopi obejmował: konopie surowe lub roszone, produkowane na włókno, nasiona odmian konopi przeznaczone na siew, nasiona konopi inne niż siewne. W 2006 roku ARR udzieliła 1 pozwolenie na przywóz 200 ton nasion konopi innych niż siewne o kodzie CN Rynek przetworów owocowych i warzywnych Przywóz Przywóz przetworów owocowych i warzywnych nie był objęty systemem pozwoleń. Wyjątek stanowiły zakonserwowane grzyby z rodzaju Agaricus przywożone w ramach kontyngentu z Chin, Bułgarii, Rumunii oraz innych krajów nie należących do UE, a także mandarynki zakonserwowane przywożone w ramach kontyngentu z Chin i krajów trzecich. ARR w 2006 roku wydała 4 pozwolenia na przywóz 83 ton mandarynek zakonserwowanych oraz 2 pozwolenia na przywóz 18,965 ton grzybów zakonserwowanych w ramach kontyngentu. Wywóz Pozwolenia były wymagane w przypadku wywozu z refundacją ilości powyżej 300 kg przetworów owocowych i warzywnych. W 2006 roku przedsiębiorcy nie ubiegali się o refundacje do wywozu tych produktów. Rozporządzenie Komisji- (WE) nr 2201/1996 daje możliwość uzyskania refundacji do cukru dodanego do ww. przetworów. Rynek wina W ub.r. przywóz powyżej 30 hl wina był objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia. Przywóz wina powyżej 80 hl nakładał na przedsiębiorcę koniecz-

18 18 II ARR ność wniesienia zabezpieczenia w wysokości 1,25 euro/hl. Importerzy składali w ARR wnioski na przywóz wina głównie z Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, krajów Ameryki Południowej, RPA, Australii oraz USA. W 2006 roku ARR wystawiła 962 pozwolenia uprawniające do przywozu prawie 255 tys. hl wina. Na podstawie wystawionych pozwoleń dokonano przywozu ponad 198 tys. hl wina. Rynek produktów przetworzonych non-aneks I Refundacje do wywozu produktów przetworzonych non-aneks I wypłacane są do wykorzystywanych w produkcji produktów podstawowych z grup: cukier, mleko i produkty mleczne, jaja, zboża oraz ryż. Refundacje wywozowe wypłacone były głównie na podstawie zarejestrowanych w ARR receptur wywożonych towarów. Refundacje wywozowe były wypłacone również do składników refundowanych, których zawartość w wywożonym produkcie określona została w drodze analizy chemicznej przeprowadzonej przez Służbę Celną na wniosek eksportera (w przypadku gdy eksporter nie zna szczegółowego składu produktu). Podstawą wypłaty refundacji było również zastosowanie określonych przez KE stałych ilości produktów podstawowych zawartych w wywożonym produkcie końcowym. Instrumentem zarządzania handlem zagranicznym produktami przetworzonymi non-aneks I były świadectwa refundacji uprawniające posiadacza do uzyskania refundacji wywozowej. Świadectwo refundacji wystawiane było na wartość refundacji wywozowej (w euro), o którą mógł ubiegać się przedsiębiorca. Świadectwo mogła otrzymać osoba fizyczna bądź prawna posiadająca siedzibę na terenie Wspólnoty. Przedsiębiorcy, którzy w roku budżetowym ubiegali się o wypłatę refundacji do 75 tys. euro, tzw. mali eksporterzy, nie mieli obowiązku posiadania świadectwa. W 2006 roku Agencja wydała 82 świadectwa refundacji na kwotę ,11 euro dla produktów przetworzonych non-aneks I oraz otrzymała 8468 tys. wniosków o wypłatę refundacji na wywóz towarów przetworzonych głównie do Rosji, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji. W przypadku wywozu do USA ciasta makaronowego (o kodach CN: i ) przedsiębiorca musiał uzyskać w ARR zaświadczenie P2, których w 2006 roku wydano 103. W 2006 roku ARR wypłaciła 73 przedsiębiorcom refundacje do wywozu produktów przetworzonych non-aneks I. Wypłaty dokonywane były przede

19 Hz produktami rolnymi II 19 wszystkim w oparciu o system receptur, m.in. na wyroby cukiernicze czekolady, ciastka, cukierki, pralinki i napoje. Do surowców najczęściej zgłaszanych w recepturach należały: cukier, mleko w proszku i syrop glukozowy. ARR w 2006 roku wypłaciła refundacje wywozowe w kwocie ok. 33 mln zł do wywozu t, w tym do produktów przetworzonych zawierających następujące podstawowe produkty rolne: 11,1 mln zł do t zboża i ryżu, 204 tys. zł do 421 t odtłuszczonego mleka w proszku lub produktów podobnych, 110 tys. zł do 162 t mleka pełnego w proszku lub produktów podobnych, 88 tys. zł do 149 t masła, 21,6 mln zł do t cukru i izoglukozy, 49 tys. zł do 114 t jaj.

20 20 II Pytania i odpowiedzi Kwotowanie produkcji mleka - pytania i odpowiedzi Czy Polska przekroczy w obecnym roku kwotowym krajową kwotę mleczną? Na podstawie miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące do OT ARR, w okresie od kwietnia do stycznia 2007 roku skupiono 7,51 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (dane z 1 lutego 2007 roku). Wobec powyższego stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych po 10 miesiącach roku kwotowego wynosi 83%. Przewiduje się, że do 31 marca br. łączny skup mleka, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu może wynieść ok. 9 mld kg. W przypadku potwierdzenia się powyższej prognozy będzie to oznaczało, iż krajowa ilość referencyjna dostaw w roku kwotowym 2006/2007 nie zostanie przekroczona. * * * Czy w obecnym roku kwotowym została wykorzystana krajowa rezerwa kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych? W ramach rozdziału krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych na rok kwotowy 2006/2007, na podstawie wniosków o przyznanie IIR z KRKIR złożonych przez dostawców hurtowych do dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR w terminach do 31 maja oraz do 30 września 2006 roku, z KRKIR dostaw rozdysponowano IIR w wysokości kg, co stanowi 97% całości KRKIR dostaw, ustalonej na bieżący rok kwotowy. Wobec powyższego, jak również po uwzględnieniu wysokości IIR przeznaczonej na odwołania od decyzji dyrektorów OT ARR wniesione przez dostawców hurtowych, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte przez organ I bądź II instancji, w KRKIR dostaw pozostało 10,4 mln kg. Z uwagi na fakt, iż pozostała wielkość KRKIR przeznaczonej dla dostawców hurtowych jest niższa od wielkości zapotrzebowania na IIR z krajowej rezerwy, określonej na podstawie wniosków o przyznanie IIR z KRKIR złożonych na zasadach ogólnych przez dostawców

21 Kwotowanie produkcji mleka II 21 hurtowych do dyrektorów OT ARR 3 lipca 2006 roku, w pierwszym dniu, w którym ww. wnioski mogły zostać złożone, pozostała KRKIR dostaw zostanie przeznaczona w całości na cele określone przepisami art. 14 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U nr 244, poz z późn. zmian.), a mianowicie: na zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych oraz zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej. * * * Czy dostawca hurtowy, który dokonał zakupu kwoty mlecznej (IIR) musi wykorzystać min. 70% kwoty, którą posiadał czy sumy posiadanej i dokupionej kwoty? Dostawcy są obowiązani do wykorzystania co najmniej 70% IIR posiadanej na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego. W związku z tym rozliczenia producenta z wykorzystania 70% IIR dokonuje się bez uwzględnienia transferów czy też przyznania dodatkowej IIR z krajowej rezerwy. * * * Czy jest możliwość dokupienia kwoty mlecznej? Prawo do indywidualnej kwoty mlecznej bądź jej części może być zbywane w drodze umowy, która musi zostać zarejestrowana w OT ARR (formularz dostępny jest na stronie internetowej Uwaga - formularz składa się od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego. Zbycie prawa do indywidualnej kwoty mlecznej może się odbyć wyłącznie pomiędzy producentami posiadającymi gospodarstwa rolne położone na terenie działania tego samego OT ARR (województwa). Umowa zbycia IKM powinna być zawarta w formie pisemnej (z własnoręcznym podpisem obu stron). Zbywca indywidualnej kwoty mlecznej nie może otrzymać kwoty z rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia. * * * Czy dostawca bezpośredni musi oddawać do OT ARR miesięczne rejestry mleka i przetworów mlecznych? Nie, dostawca bezpośredni nie składa miesięcznych rejestrów mleka i prze-

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny na rynku mleka

Handel zagraniczny na rynku mleka Handel zagraniczny na rynku mleka Wprowadzenie Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Rynku Rolnego (ARR), jako agencja płatnicza, jest odpowiedzialna m.in. za administrowanie obrotem z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny na rynku zbóż i ryżu

Handel zagraniczny na rynku zbóż i ryżu Handel zagraniczny na rynku zbóż i ryżu Handel zagraniczny na rynku zbóż Agencja Rynku Rolnego (ARR) wydaje pozwolenia na wywóz poza Unię Europejską bądź przywóz z państw nienależących do UE (państw trzecich)

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu

Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski Poznań, 31.12. 2007 r. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu O P I N I A o projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw Oraz przetworów owocowych i warzyw nych

Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw Oraz przetworów owocowych i warzyw nych Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw Oraz przetworów owocowych i warzyw nych Warszawa 2004 Zasady ogólne Zasady dotyczące administrowania mechanizmami obowiązującymi w Unii Europej skiej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego 26 luty 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000 Załącznik. Projekty PHARE realizowane przez resort rolnictwa w latach 998-00 BudŜet projektu (EUR) Lp Tytuł projektu PHARE krajowe RAZEM PL980.0 Wzmocnienie zdolności MRiRW w celu wdroŝenia wymogów Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 14.08.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 25.11.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy handlu zagranicznego. Wywóz towarów

Mechanizmy handlu zagranicznego. Wywóz towarów Mechanizmy handlu zagranicznego Wywóz towarów www.arr.gov.pl Mechanizmy handlu Pozwolenia zagranicznego wywóz na przywóz towarów spis treści I. POZWOLENIA NA WYWÓZ TOWARÓW...4 1. Informacje ogólne...4

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w częściach dotyczących rolnictwa OPINIE EKSPERTYZY OE 226 GRUDZIEŃ 2014 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny na rynku cukru

Handel zagraniczny na rynku cukru Handel zagraniczny na rynku cukru Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Rynku Rolnego (ARR), jako agencja płatnicza, jest odpowiedzialna m.in. za administrowanie obrotem z zagranicą produktami rynku

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo