Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony"

Transkrypt

1 I Praktyka _ Opis przypadku Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony Au tor _ dr George Freedman W większości sytuacji klinicznych podczas pracy końcówką szybkoobrotową stosuje się chłodzenie wodą i powietrzem w celu zmniejszenia ryzyka termicznego uszkodzenia zęba. 6 Kliniczna skuteczność zabiegów preparacji w dużym stopniu zależy od kształtu i budowy wiertła, a także liczby etapów, z których składa się cały proces leczenia. Im częściej lekarz musi zmieniać wiertło w trakcie opracowywania zęba, tym bardziej wydłuża się czas leczenia, a więc technika staje się mniej wydajna. Ryc. 1 _W ciągu ostatnich 50 lat doszło do przyspieszenia ewolucji standardów opieki stomatologicznej. 1 Obecnie najlepszy gabinet musi zapewniać zarówno oszczędność tkanek zęba, jak i skuteczność kliniczną. 2 Te 2 wartości nie zawsze się nawzajem uzupełniają. Wydajne, a najlepiej także szybkie usuwanie tkanek zęba i materiałów stomatologicznych w fazie preparacji musi przebiegać przy minimalnym generowaniu ciepła. 3 Szybsze i bardziej agresywne narzędzia tnące oznaczają większą wydajność kliniczną (Ryc. 1), jednak absolutnie konieczne jest unikanie nadmiernego przegrzewania podczas preparacji zęba, ponieważ generowane ciepło może uszkadzać zachowane tkanki zęba i zagrażać zdrowiu miazgi. 4,5 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 4 Ryc. 5 Do określenia tkanek, które należy usunąć, lekarze wykorzystują bodźce wzrokowe i dotykowe. Ciemną zębinę uznaje się za zmienioną próchnicowo i usuwa (oczywiście z wyjątkiem twardej zębiny próchnicowej). Zębinę i szkliwo w kolorze jasnym uważa się za zdrowe. Aby lekarz mógł obserwować zmiany koloru w trakcie preparacji, konieczne jest jak najszybsze i najskuteczniejsze usuwanie opiłków podczas obracania wiertła (Ryc. 2). Pierwsze wiertła stomatologiczne wykonywano z różnego rodzaju metali twardszych od zdrowych tkanek zęba. W miarę upływu czasu preferowanym metalem do produkcji wierteł stała się stal. Postępy w technologii adhezji cząstek do metalu doprowadziły do powstania pierwszych wierteł diamentowych. W końcówkach szybkoobrotowych wiertła te były używane chętniej niż stalowe. 24 I

2 Praktyka _ Opis przypadku I Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9 Ważny krok naprzód stanowiło wprowadzenie narzędzi tnących z węglików spiekanych. Zapewniają one skuteczniejszą preparację i mniejsze, niż w przypadku zastosowania wierteł diamentowych, zarysowanie powierzchni. W czasach późniejszych ostrza tnące z węglików spiekanych zaopatrzono w nacięcia poprzeczne i innowacyjne kąty natarcia, aby preparacja była jeszcze lepsza, szybsza i prostsza (Ryc. 3). W przeszłości lekarze zwykle wybierali wiertła diamentowe do preparacji zewnętrznych powierzchni korony, a wiertła z węglików spiekanych do użycia wewnątrz ubytków. 7 Względna popularność wierteł z węglików spiekanych i wierteł z nasypem diamentowym jest inna w różnych częściach świata. Różnice te wynikają głównie z ich lokalnej dostępności, kosztu i przygotowania lekarzy. 8 Jednym z czynników, często lekceważonych przez dentystów, jest dramatyczny spadek skuteczności skrawania wierteł diamentowych w miarę ich używania. Dochodzi do ścierania nasypu diamentowego, a w zagłębieniach wiertła gromadzą się zanieczyszczenia (Ryc. 4), co zmniejsza wydajność pracy. 9 Aby skompensować te zmiany, lekarze zaczynają mocniej przyciskać wiertło do zęba, pragnąc utrzymać wcześniejszą wydajność skrawania. Takie postępowanie zmniejsza jednak wydajność zabiegu i podwyższa ryzyko przegrzewania. Wiertła diamentowe ścierajątkanki zęba, podczas gdy wiertła z węglików spiekanych je skrawają. Wynika z tego, że do preparacji zębów pod korony i mosty, kiedy zależy nam na szybkim i skutecznym usunięciu większych ilości tkanek zęba, najlepiej wybrać narzędzia z węglików. Badania najnowsze wykazały, że w przypadku adhezyjnego cementowania koron lub wkładów preparacja z użyciem wierteł z węglików spiekanych zwiększa siłę wiązania z zębiną. 10 Lepsza adhezja cementowanej korony zwiększa trwałość uzupełnienia poprzez zmniejszanie mikroprzecieku i redukowanie ryzyka niepowodzenia wynikającego z rozszczelnienia cementu. Wiertła z węglików spiekanych pozostawiają zwykle bardziej gładką powierzchnię i częściowo widoczną warstwę mazistą. 11 Jest ona łatwiejsza do rozpuszczenia i wbudowania w warstwę hybrydową za pomocą primerów samowytrawiających. W efekcie uzyskujemy większą siłę wiązania. 12 Wiertła z węglików spiekanych z nacięciami poprzecznymi poprawiają retencję koron cementowanych z użyciem fosforanu cynku o około 50%. Dlatego nie zaleca się stosowania wierteł do wykańczania w obrębie ścian osiowych. 13 Współczesna idea stomatologii zachowawczej zaleca, aby podczas preparacji, stanowiącej przygotowanie do odbudowy, usuwać minimalną ilość zdrowych tkanek. Naturalne szkliwo i zębina są prawdopodobnie najlepszymi na świecie materiałami stomatologicznymi. Dlatego zachowanie tkanek zęba jest zawsze pożądanym celem I 25

3 I Praktyka _ Opis przypadku Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12 Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15 Ryc. 16 podczas leczenia stomatologicznego. Z tego względu preferuje się procedury minimalnie inwazyjne (Ryc. 5), które pozwalają na zachowanie większej ilości zdrowych tkanek zęba. 14 Stomatologia minimalnie inwazyjna jest bardzo korzystna także dla pacjentów. Zwykle pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort podczas leczenia, a przy tym zyskuje większe prawdopodobieństwo, że odbudowany ząb posłuży mu do końca życia. Ryc. 17 Ryc. 18 Lekarze dentyści często nie zwracają większej uwagi na wiertła. A przecież są zwykle stosowane każdego dnia, a ich wydajność i skuteczność ma ogromny wpływ na pracę gabinetu. Co ciekawe, stosowanie wierteł, których wydajność jest większa zaledwie o 10%, powoduje powstanie tak dużych oszczędności czasu pracy, że mogą one doprowadzić do znaczącego pomnożenia przychodów gabinetu ze względu na możliwość przyjęcia większej liczby pacjentów bez dodatkowych inwestycji. Wiertła stanowią jedno z najtańszych narzędzi w instrumentarium lekarza stomatologa, ale wprowadzenie nawet niewielkich zmian w ich doborze może mieć ogromny wpływ na pracę kliniczną. Najważniejsze jest dopasowanie wiertła do konkretnego zabiegu. Pamiętajmy, że nieznacznie zwiększone koszty wynikające z wyboru najlepszego narzędzia mogą się sowicie zwrócić. Trzeba wiedzieć, że niektóre wiertła są przeznaczone do użytku jednorazowego. Wprawdzie można je wysterylizować i użyć ponownie, ale wiąże się to często ze znaczącym spadkiem wydajności skrawania. 26 I Badania najnowsze, przeprowadzone w Eastman Dental Center na Uniwersytecie w Rochester, podjęte wspólnie przez zakłady protetyki i inżynierii mechanicznej, dotyczyły wydajności różnych wierteł stomatologicznych. Oceniano szybkość skrawania i siłę nacisku niezbędną do prze

4 Odkryj kolejny wymiar Charisma Biuro / ; Konsultant: : ; ; ; ;

5 I Praktyka _ Opis przypadku Ryc. 23 prowadzenia preparacji standardowej próbki materiału Macor. Stosowano zarówno końcówki napędzane sprężonym powietrzem, jak i końcówki elektryczne. Szybkość skrawania oznacza szybkość, z jaką wiertło tnie materiał standaryzowany. Wartość ta odzwierciedla właściwości materiału i budowę wiertła. Im szybsze wiertło, tym większa wydajność preparacji. Termin siła nacisku określa wymaganą siłę, z którą lekarz musi przyciskać wiertło, aby skutecznie skrawać. Większa wymagana siła nacisku sprawia, że pod koniec dnia pracy lekarz jest bardziej zmęczony. W przypadku stosowania kątnicy szybkoobrotowej napędzanej sprężonym powietrzem wiertła SSW Great White Ultra wykazywały znamiennie wyższą prędkość skrawania w porównaniu z innymi badanymi wiertłami (Ryc. 6). Ponadto wiertła Great White Ultra wymagały do skutecznej preparacji najniższej siły nacisku, czyli najmniejszego wysiłku ze strony operatora (Ryc. 7). Ryc. 19 Ryc. 20 Ryc. 21 Ryc. 22 Podobne wyniki uzyskano dla szybkoobrotowych końcówek elektrycznych. Wiertła SSW Great White Ultra wykazywały szybkość skrawania znamiennie wyższą niż inne wiertła (Ryc. 8) oraz wymagały do skutecznej preparacji mniejszego nacisku (Ryc. 9). W praktyce oznacza to, że wiertła Great White Ultra tną od 11 do 35% szybciej niż inne badane wiertła. Innymi słowy podczas zabiegu trwającego 10 min dentysta może oszczędzić od 1 do 3min. Natomiast zmniejszona wymagana siła nacisku zwiększa komfort pracy lekarza. Wiertła stomatologiczne mają różny kąt ustawienia rowków i charakterystykę skrawania w zależności od przeznaczenia. Wiertła z węglików spiekanych przeznaczone do preparacji ubytków i opracowywania zębów pod korony mają głębsze i szersze rowki, dzięki czemu skrawają szkliwo bardziej agresywnie, szybciej i wydajniej (Ryc. 10). Wiertła zabiegowe mają ostrza proste lub z nacięciami poprzecznymi. Wiertła o pro - stych ostrzach tną bardziej gładko, ale wolniej, zwłaszcza w obrębie tkanek twardszych. Wiertła z nacięciami krzyżowymi skrawają szybciej, chociaż mogą wywoływać większe wibracje. Wiertła do wykańczania mają więcej rowków płytszych i ustawionych bliżej siebie, niż wiertła zabiegowe (Ryc. 11). Taka budowa umożliwia precyzyjne wykańczanie i polerowanie materiałów stomatologicznych lub powierzchni zęba. Wiertło Great White Ultra Bur (SS White Burs) wykorzystuje technologię innowacyjną, reprezentując nową kategorię wierteł do preparacji zębów pod korony. Charakteryzuje się gęstszym rozmieszczeniem nacięć w porównaniu z wcześniejszymi typami wierteł z nacięciami poprzecznymi. Wyjątko - wa geometria ostrzy pozwoliła na stworzenie wiertła, które tnie szybciej i przy mniejszych wibracjach zarówno tkanki zęba, jak i inne materiały stomatologiczne (Ryc. 12). Szybsze cięcie i gładszą pracę zawdzięcza temu, że nie haczy ani nie 28 I

6 Praktyka _ Opis przypadku I chwyta substratu, dzięki czemu nie zatrzymuje się podczas pracy z materiałami twardszymi. Nowy kształt powoduje niższe naprężenia w zachowanych tkankach zęba i mniejsze generowanie ciepła pod wpływem tarcia. Jest to ważne, bo wysoka temperatura mogłaby podrażniać miazgę i uszkadzać podtrzymujące ząb tkanki przyzębia. Agresywny kąt skrawania (Ryc. 13) wiertła Great White Ultra pozwala operatorowi na pracę z mniejszym naciskiem na ząb podczas preparacji (co zmniejsza przegrzewanie zęba i zmęczenie dentysty). Ściśle kontrolowane parametry jakości procesu produkcji zapewniają wysoką koncentryczność wierteł Ultra, dzięki czemu podczas pracy powstają mniejsze wibracje i terkotanie, a także obniżają się koszty konserwacji końcówek (Ryc. 14). Cele zachowawczej preparacji zęba obejmują: Zmianę konturu zachowanych tkanek zęba i odbudowanych struktur w taki sposób, aby uzyskany kształt i wielkość umożliwiały osadzenie korony. 2. Zapewnienie odpowiedniej redukcji wszystkich powierzchni, włącznie z powierzchnią zwarciową, dzięki czemu korona będzie miała dostateczną szerokość i odporność, pozwalającą na przeciwstawienie się siłom zwarciowym i innym siłom działającym w jamie ustnej. 3. Kompletną preparację powierzchni przedsionkowej, językowej, mezjalnej i dystalnej podczas jednego przejścia jednego wiertła. 4. Stworzenie pożądanego wykończenia pobrzeża (shoulder lub chamfer) z jednoczesną wstępną preparacją innych powierzchni. 5. Pozostawienie powierzchni umożliwiającej zacementowanie uzupełnienia wykonanego metodą pośrednią. 6. Oszczędzające traktowanie tkanek zęba. 7. Szybką i wydajną preparację zęba zapewniającą komfort lekarzowi i pacjentowi. Dla większości dentystów szybkość skrawania jest parametrem decydującym o wyborze Ryc. 24 wierteł. Producenci wierteł z węglików spiekanych opracowali różnorodne kształty i typy wierteł, które mają skrócić czas niezbędny do opracowania zęba pod koronę. Wiertło Great White Ultra szybko i gładko ścina szkliwo zęba. Usuwa także amalgamat i inne materiały odtwórcze z minimalnym zatykaniem, nie ciągnie się Ryc. 25 ani nie zatrzymuje na materiałach twardszych. Fazę wstępnej redukcji tkanek podczas preparacji zęba pod koronę można przeprowadzić używając tylko jednego narzędzia (Ryc. 15). Główny Ryc. 26a odcinek wiertła Great White Ultra z gęstymi ząbkami tnie skutecznie i szybko. W połączeniu z gładką końcówką ułatwia osiągnięcie Ryc. 26b 2 celów redukowania tkanek podczas jednego przejścia jednym wiertłem (Ryc. 16). Zaokrąglona, nietnąca końcówka pozwala uzyskać gładkie, precyzyjne i kontrolowane ukształtowanie pobrzeża podczas tego samego ruchu, który ma zapewnić redukcję wymiarów zęba. Dzięki temu wiertło Great White Ultra jest bardziej wydajne, co skraca czas spędzany przez pacjenta na fotelu. Spośród różnych form ukształtowania pobrzeża zęba podczas preparacji pod koronę preferuje się 2 chamfer i shoulder. Dlatego po- Ryc. 27 I 29

7 I Praktyka _ Opis przypadku Ryc. 28a Ryc. 28c Ryc. 28b Ryc. 28d wstały 2 serie wierteł zapewniających odpowiednie uformowanie brzegu preparacji. Wiertła Great White Ultra serii 856 formują zaokrągloną granicę między ścianą osiową a dodziąsłową, co stwarza wykończenie preparacji typu chamfer (Ryc. 17). Wiertła Great White Ultra serii 847 formują granicę między ścianą osiową a dodziąsłową pod kątem 90, co daje wykończenie preparacji pod koronę typu shoulder (Ryc. 18). Obecnie są dostępne wiertła Great White Ultra o różnej średnicy i długości roboczej. W zestawach wierteł Great White Ultra zgromadzono różne kształty i rozmiary, najczęściej stosowane w zabiegach rutynowych preparacji zębów pod korony. Dodatkowa korzyść polega na tym, że po dokonaniu wyboru właściwego wiertła można często przeprowadzić cały proces preparacji bez konieczności zmiany narzędzia. Redukcję wymiarów oraz gładkie ukształtowanie pobrzeża uzyskujemy za pomocą tego samego wiertła. _Przypadek 1 Preparacja zęba przedtrzonowego pod koronę jest zabiegiem szybkim i prostym. Podczas jednego przejścia wiertła Great White Ultra uzyskujemy redukcję wymiarów zęba wzdłuż całego obwodu i jednoczesne wykończenie pobrzeża typu chamfer (Ryc. 19). Opracowując powierzchnie interproksymalne należy pamiętać, aby nie naruszyć powierzchni zęba sąsiedniego. Można w tym celu użyć jednego z cieńszych wierteł GWU (Ryc. 20). Powierzchni przedsionkowej nie wygładzamy krążkami ani narzędziami diamentowymi. Rowki nadane przez wiertło zwiększają powierzchnię adhezji (Ryc. 21). Redukcję powierzchni zwarciowej przeprowadzamy, zapewniając 1,5-2,0mm przestrzeni dla korony (Ryc. 22). Po ukończonej preparacji, ząb jest gotowy do pobrania wycisku widok od strony powierzchni zwarciowej przedstawia rycina 23. Preparację całego obwodu przeprowadzono za pomocą jednego wiertła Great White Ultra podczas jednego przejścia. _Przypadek 2 Opracowanie zęba trzonowego pod koronę rozpoczęto od powierzchni przedsionkowej (Ryc. 24) i kontynuowano wzdłuż obwodu tak jak w przypadku 1. Pozwoliło to na uzyskanie jednoczesnej redukcji wymiarów i opracowanie pobrzeża. Po ukończonej preparacji, ząb jest gotowy do pobrania wycisku widok od strony powierzchni zwarciowej przedstawia rycina 25. Preparację oceniono na modelu gipsowym, porównując ją z sytuacją wewnątrzustną. Jeśli po przymiarce korony na modelu (Ryc. 26a i b) uzyskano dobre przyleganie korony, przymierza się ją w ustach pacjenta i cementuje na zębie opracowanym (Ryc. 27). Preparacja okrężna o równej głębokości, zapewniająca dostateczną ilość miejsca na uzupełnienie i mająca wyraźnie zaznaczone pobrzeże (typu chamfer lub shoulder) gwarantuje wykonanie dobrze dopasowanej i trwałej korony. _Przypadek 3 Niektórzy lekarze wolą najpierw nawiercić rowki, wskazujące pożądaną głębokość preparacji pod koronę. Wiertło Great White Ultra doskonale nadaje się do wykonania tej czynności. Pozwala na szybkie i równomierne zaznaczenie rowków o pożądanej głębokości preparacji (Ryc. 28a-d) na etapie określania położenia brzegu dodziąsłowego. Następnie rowki łączy się, zachowując wybraną głębokość preparacji i położenie brzegu korony (Ryc. 29a, b). Powierzchnię zwarciową redukuje się do idealnej głębokości, formując jak najlepszy kształt (Ryc. 29c). Na rycinie 29d przedstawiono widok zęba, opracowanego od strony powierzchni zwarciowej w ciągu kilku minut. 30 I Można oczekiwać, że wiertła Great White Ultra będą przydatne podczas preparacji wielu zębów, a także że będzie można je skutecznie czyścić między kolejnymi wizytami. Pragnąc zapewnić właściwą sterylizację wier

8 Praktyka _ Opis przypadku I teł wielokrotnego użytku z węglika wolframu, należy pamiętać o 2 ważnych aspektach: 1. Wiertła należy poddać cyklowi oczyszczania w myjce automatycznej, zapewniającej szybkie i skuteczne czyszczenie, płukanie i suszenie po jednym naciśnięciu guzika, np. myjka Hydrim (SciCan). (Narzędzia można także czyścić ręcznie, jednak konieczne jest ich wstępne namoczenie w celu odklejenia resztek. Trzeba też posługiwać się nimi z wyjątkową ostrożnością, aby uniknąć skaleczeń skóry. Należy unikać roztworów do sterylizacji na zimno zawierających związki utleniające, ponieważ mogą osłabiać wiertła z węglików. Można także używać myjek ultradźwiękowych. Jednak w tego rodzaju urządzeniach te same płyny stosuje się częściej niż raz, co obniża skuteczność procesu. Podczas działania ultradźwięków poszczególne wiertła muszą być ustawione z dala od siebie na specjalnej podstawce, aby nie dochodziło do uszkadzania powierzchni tnących. Ewentualne pozostałości trzeba usunąć za pomocą szczotki ze stali nierdzewnej. Następnie należy wiertła opłukać i osuszyć.) 2. Dopiero po oczyszczeniu można przystąpić do sterylizacji wierteł. Ma ona ogromne znaczenie. Tylko prawidłowo przeprowadzona sterylizacja wierteł pozwala wyeliminować ryzyko zakażenia krzyżowego pacjentów i personelu. Autoklawy parowe skutecznie sterylizują wiertła z węglików spiekanych, ale w niektórych modelach może dochodzić do powierzchownej erozji. Z tego względu należy unikać metalowych podstawek na wiertła sprzyjających powstaniu korozji galwanicznej. Sterylizatory wykorzystujące suche gorące powietrze i chemiklawy pozwalają na sterylizację wierteł z węglików bez ryzyka korozji lub stępienia. _Podsumowanie Wiertła Great White Ultra stanowią rozwiązanie innowacyjne, przeznaczone do stosowania w procesie preparacji zębów pod korony i mosty. Różny sposób pracy zapewniany przez zmienne nacięcia poprzeczne na aktywnej powierzchni wiertła, sprawia że można je wykorzystywać do wielorakich zabiegów w jamie ustnej. Wiertła Great White Ultra upraszczają postępowanie kliniczne, umożliwiając redukcję wymiarów zęba wokół obwodu i jednoczesną preparację ostateczną. Do zalet dodatkowych należą: szybkie skrawanie, mniejsze naprężenia strukturalne i większa powierzchnia adhezyjna. PiÊmiennictwo Ryc. 29a Ryc. 29c 1. von Fraunhofer J. A., Siegel S.C.: Using chemo-mechanically assisted diamond bur cutting for improved efficiency. JADA, 2003, 134, Siegel S. C., von Fraunhofer J. A.: Cutting efficiency of three diamond bur grit sizes. JADA, 2000, 131, Stanley H. R., Swerdlow H.: Reaction of the Human pulp to cavity preparation: results produced by eight different operative grinding techniques. JADA, 1959, 5, 58, Stanley H. R.: Traumatic capacity of high-speed and ultrasonic dental instrumentation. JADA, 1961, 63, Zach L., Cohen G.: Pulpal response to externally applied heat. Oral Surg., 1965, 19, von Fraunhofer J. A, Siegel S. C., Feldman S.: Handpiece coolant flowrates and dental cutting. Oper. Dent. 2000, 25, Siegel S. C., von Fraunhofer J. A.: Dental burs: what bur for which application? A survey of dental schools. J. Prosthodont., 1999, 8, Kimmel K.: Optimal selection and use of rotary instruments for cavity and crown preparations. Dent. Echo, 1993, 63, 2, Siegel S. C., von Fraunhofer J. A.: Effect of handpiece load on the cutting efficiency of dental burs. Machining Sci. Technol. J. 1997, 1: Castro A. K. B., Hara A. T., Pimenta L. A.: Influence of collagen removal on shear bond strength of one-bottle adhesive systems in dentin. J. Adhes Dent., 2000, 2, Dias W. R. L., Pereira P. N. R., Swift Jr. E. J.: Effect of bur type on Microtensile Bond Strengths of self-etching Systems to Human Dentin. The Journal of Adhesive Dentistry 2004, Nakabayashi N.: Bonding mechanism of resins and the tooth (in Japanese) Kokubyo Gakkai Zashi J. Stomat. Society, Japan 1982, 49, Ayad M. F. i wsp.: J. Prosthet. Dent. 1997, UCR. Freedman G., Goldstep F., Seif T.: Watch and wait is not acceptable treatment. Ultraconservative Resin Restorations 1999, Freedman G., Goldstep F., Seif T., Pakroo J.: Ultraconservative Resin Restorations. J. Can. Dent. Assoc., 1999, 65, Ryc. 29b Ryc. 29d I 31

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła DLACZEGO WYBRAĆ FINIR A NIE DIAMENT? FINIR DIAMENT to instrument specjalnie zaprojektowany do opracowywania

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

prof. Stanis³aw W. Majewski dr Bart³omiej W. Loster ZESTAW OBROTOWYCH INSTRUMENTÓW DO PREPARACJI ZÊBÓW POD KORONY SCHODKOWE OPIS PrOCEDUry ZABIEGOWEj

prof. Stanis³aw W. Majewski dr Bart³omiej W. Loster ZESTAW OBROTOWYCH INSTRUMENTÓW DO PREPARACJI ZÊBÓW POD KORONY SCHODKOWE OPIS PrOCEDUry ZABIEGOWEj prof. Stanis³aw W. Majewski dr Bart³omiej W. Loster ZESTAW OBROTOWYCH INSTRUMENTÓW DO PREPARACJI ZÊBÓW POD KORONY SCHODKOWE OPIS PrOCEDUry ZABIEGOWEj 1 ZESTAW DO KORON SCHODKOWYCH - prof. S.W. Majewski

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim do frezarki ze szlifem tylnim Frezy do wosku Spiralny kształt szybko odtransportowuje opiłki wosku Wnęka magazynująca łatwo gromadzi opiłki zapobiega rozsmarowywaniu się wosku Ostre ostrza szybkie, skuteczne

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH 1500 HV WĘGLIK WOLFRAMU NAJWYŻSZEGO GATUNKU, BARDZO SILNE POŁĄCZENIE GŁÓWKI Z

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące _ DC 170: WIERCENIE MA TERAZ NOWE OBLICZE Wyraźnie inne, z pewnością wiodące Innowacyjne produkty Wiercenie DC 170 IKONA WIERCENIA FASCYNACJA NIEDOŚCIGNIONYM ROZWIĄZANIEM DC 170 IKONA WIERCENIA Pionierski

Bardziej szczegółowo

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1

RelyX Fiber Post. Wkłady z włókien szklanych. Instrukcja użycia 44000750008/01. Seite 1 von 1 RelyX Fiber Post Wkłady z włókien szklanych Instrukcja użycia 44000750008/01 Seite 1 von 1 POLSKI Opis produktu RelyX Fiber Post, produkowane przez 3M ESPE, są widocznymi na zdjęciach rentgenowskich, przezroczystymi

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Korona 22, czyli lekcja pokory

Korona 22, czyli lekcja pokory 6/2014 lek. dent. Hanna Sobota SOBOTA House of Dentistry, Poznań Korona 22, czyli lekcja pokory Crown of tooth 22 - a lesson of humility SŁOWA KLUCZOWE: dwukrzemian litu, korona pełnoceramiczna, korona

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher Zestawienie szczegółowe Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A. 1. INFORMACJE O PRODUKCIE 1.1. ZASTOSOWANIE Opisany w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

NAZWA. M» Milwaukee. X» Kształt główki. 4» 4-ostrza/4-spirale Precyzyjne otwory i mniejsze wibracje

NAZWA. M» Milwaukee. X» Kształt główki. 4» 4-ostrza/4-spirale Precyzyjne otwory i mniejsze wibracje Nowa Generacja Wierteł SDS-Plus 4-ostrzowych NAZWA M» Milwaukee X» Kształt główki 4» 4-ostrza/4-spirale Precyzyjne otwory i mniejsze wibracje GŁÓWNE ZALETY WIERTEŁ 4-OSTRZOWYCH SYMETRYCZNA GEOEMTRIA 4

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 A. OPIS WYROBU Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex mają główkę i są samogwintujące. Są dostępne w wersji z pełnym lub częściowym gwintowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl Era nowych wycisków dentystycznych Skaner wewnątrzustny 3D Ewolucja wycisków

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med.

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Tomasz Walawender Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Najważniejsze zasady preparacji pod korony pełnoceramiczne: 1. Preparacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015

Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015 Elektroniczna INSTRUKCJA UŻTKOWANIA Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse

Bardziej szczegółowo

- Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność. Ulotka pobrana ze strony

- Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność. Ulotka pobrana ze strony - Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność Ulotka pobrana ze strony www.eltech.com.pl W odpowiedzi na potrzeby klientów Podstawą dla inspiracji podczas prowadzenia badań i opracowywania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do użycia MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA. 80m/s maks. obr/m 100mm mm mm mm mm 8600

Przygotowanie do użycia MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA. 80m/s maks. obr/m 100mm mm mm mm mm 8600 Przygotowanie do użycia należy stosować jedynie z odpowiednio dobraną pod względem wielkości podkładką. Nie należy używać innych krążków fibrowych jako podkładek. Średnica krążka musi być przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu t e m at numeru Termoformowanie metoda tworzenia nakładek wybielających tech. dent. Aurelia Betlej Termoformowanie, które polega na kształtowaniu pod ciśnieniem lub próżniowo nagrzanych do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Tarcze ścierne ze spoiwem metalicznym oraz żywicznym Tarcza ze spoiwem metalicznym Tarcza ze spoiwem żywicznym

Bardziej szczegółowo

Wiertła Nemesis UCHWYT TYPU SDS-MAX. - uchwyt typu SDS-MAX WIERCENIE I KUCIE. Ø mm Jednoczęściowa koocówka z węglika wolframu

Wiertła Nemesis UCHWYT TYPU SDS-MAX. - uchwyt typu SDS-MAX WIERCENIE I KUCIE. Ø mm Jednoczęściowa koocówka z węglika wolframu UCHWYT TYPU SDS-MAX WIERCENIE I KUCIE Wiertła Nemesis - uchwyt typu SDS-MAX Ø 12 14 mm Jednoczęściowa koocówka z węglika wolframu Głowica tnąca wykonana z jednego kawałka węglika wolframu i optymalna symetria

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 125 Sylwia ŁAGAN, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ

interaktywne INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA Nowa formu³a spotkañ Dr Jerzy Pytko WIEDZA KONSULTACJE PRAKTYKA SPOTKANIA INTERAKTYWNE STOMATOLOGICZNE Nowa formu³a spotkañ wiosna 2010 Bia³ystok Olsztyn INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia.

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia. 6 Diagnostyka / Zawartość Opis Nazwa produktu Marka Strona System diagnostyczny Gumki do czyszczenia zębów Gumki i szczotki systemu do profilaktyki do profilaktyki Microlux Gumki Prophy Gumki Pointed Gumki

Bardziej szczegółowo

Chirurgia jamy ustnej & Implantologia. Fascynacja. ergonomią. Nowe prostnice i kątnice chirurgiczne W&H NOWOŚĆ

Chirurgia jamy ustnej & Implantologia. Fascynacja. ergonomią. Nowe prostnice i kątnice chirurgiczne W&H NOWOŚĆ Chirurgia jamy ustnej & Implantologia Fascynacja ergonomią 10.350 Trwałe, ergonomiczne i wytrzymałe 6.900 3.450 13.800 17.250 20.700 24.150 27.600 31.050 34.500 Min. Nowe prostnice i kątnice chirurgiczne

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Systemy wiercenia ZOBO Wiercenie bez granic

Systemy wiercenia ZOBO Wiercenie bez granic Systemy wiercenia ZOBO Wiercenie bez granic Jakość Swiss made Precyzyjne wiertła ZOBO Swiss made to łatwość obróbki, jedyna w swoim rodzaju jakość powierzchni oraz najdłuższy okres użytkowania. To standard

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości materiały ścierne. VSM Tarcze fibrowe. Akcesoria. Produkty. Zastosowanie

Wysokiej jakości materiały ścierne. VSM Tarcze fibrowe. Akcesoria. Produkty. Zastosowanie Wysokiej jakości materiały ścierne Zastosowanie Produkty Akcesoria VSM Tarcze fibrowe Odkryj możliwości tarcz fibrowych VSM Przykładowe zastosowania: Oczyszczanie odlewów, prace odgratowujące Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI DENTYSTYCZNE. Narzędzia polerskie. Profilaktyka. Gumki do szkliwa. Narzędzia do opracowania wypełnień. Kompozyty.

ZABIEGI DENTYSTYCZNE. Narzędzia polerskie. Profilaktyka. Gumki do szkliwa. Narzędzia do opracowania wypełnień. Kompozyty. Profilaktyka Gumki do szkliwa Narzędzia do opracowania wypełnień Kompozyty Amalgamaty Inlaje, korony, mosty Porcelana 93 9 96 97 9631 9672 9400 9436C 9401 9436M 9402 9436F CC1M CC1F CC1UF CC1M 9687 9403

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO WIERTŁ HO 733 HO WIERTŁ obór wierteł Materiał w którym chcesz wiercić oraz rodzaj otworu określa rodzaj wiertła, który powinieneś użyć. Kilka wskazówek na temat doboru wierteł. Wiertła piórkowe Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ZACISKANE. Liczba modeli. Zakres średnic mm. Str. Typ

POŁĄCZENIA ZACISKANE. Liczba modeli. Zakres średnic mm. Str. Typ Zaciskarki Automatyczne wykonywanie cykli zaciskania gwarantuje uzyskanie takiej samej niezawodności i wodoszczelności złącza za każdym razem. Doskonałość wykonania gwarantuje znakomitą jakość i trwałość

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Gotowe Licówki Porcelanowe

Gotowe Licówki Porcelanowe Gotowe Licówki Porcelanowe System do Bezpośredniej Estetycznej Odbudowy Zębów Własne laboratorium w gabinecie INSTRUKCJA UŻYCIA Zastosowanie licówek porcelanowych Duo:PCH Korekta kształtu zębów i odbudowa

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Szczegóły techniczne naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych 108 Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI DENTYSTYCZNE 6369 A 863 GKEF 8863 GK 861 GKEF 8861 GK. Narzędzia diamentowe 8863GK.314. Narzędzie do powierzchni językowych siekaczy

ZABIEGI DENTYSTYCZNE 6369 A 863 GKEF 8863 GK 861 GKEF 8861 GK. Narzędzia diamentowe 8863GK.314. Narzędzie do powierzchni językowych siekaczy mm 369 806 314 26324 369.314. max. 160 000 min 1 Narzędzie do powierzchni językowych siekaczy 02, 02 6369 A mm 806 314 0734 6369A.314. Narzędzie do powierzchni okluzyjnych,7 44 6883 8889 889 6889 888 010

Bardziej szczegółowo

Pilnik typu NITI S jest wytwarzany ze. Pilnik typu NiTi K, wytwarzany ze. pozwalającą na powstanie dwóch. stożkowo, jest instrumentem

Pilnik typu NITI S jest wytwarzany ze. Pilnik typu NiTi K, wytwarzany ze. pozwalającą na powstanie dwóch. stożkowo, jest instrumentem INSTRUMENTY DO LECZENIA KANAŁOWEGO PORÓWNANIE WŁASNOŚCI I SPOSOBU PRACY POSZCZEGÓLNYCH PILNIKÓW I POSZERZACZY PROCES PRODUKCYJNY Pilnik typu H jest nierdzewnej stali, metodą pozwalającą na powstanie precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC Wiertło udarowe SDS-plus Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi najwyższa trwałość i możliwość przeniesienia maksimum energii z wiertarki udarowej

Bardziej szczegółowo

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt.

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt. EASY CERAMICS DO PRACY NA SUCHO NOWOŚĆ! l Samochłodzące wiertła diamentowe do pracy na sucho w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) l Precyzyjne otwory pod kołki w płytkach ceramicznych i

Bardziej szczegółowo

World s favorite hole saw system

World s favorite hole saw system World s favorite hole saw system Otwornice i akcesoria dla profesjonalistów Innowacyjny system Click & Drill Łatwe usuwanie urobku Powiększanie istniejącego już odwiertu Szybka zmiana otwornic Odwierty

Bardziej szczegółowo

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 250mm

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 250mm OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 250mm Symbol piły Średnica piły Szerokość zęba Grubość piły Średnica otworu Ilość zębów Węglik CENA 5310 250 1,6 25 56z Nie 44,63 zł 5312 250 1,6 30 80z Nie 48,46 zł 5309 250

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

CeraLine Instrumenty z wysokowytrzymałej ceramiki. CeraBur CeraTip CeraDrill Instrumenty o wielu talentach,

CeraLine Instrumenty z wysokowytrzymałej ceramiki. CeraBur CeraTip CeraDrill Instrumenty o wielu talentach, CeraLine Instrumenty z wysokowytrzymałej ceramiki CeraBur CeraTip CeraDrill Instrumenty o wielu talentach, wykonane z wysokowytrzymałej ceramiki Zawrotna kariera instrumentów o wielu talentach Od dziesięcioleci

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Czasami potrzeba czegoś więcej niż woda. - potrzeba inteligentnego systemu Ecoflex

Czasami potrzeba czegoś więcej niż woda. - potrzeba inteligentnego systemu Ecoflex Czasami potrzeba czegoś więcej niż woda - potrzeba inteligentnego systemu Ecoflex EKO oznacza czysto Każde wyzwanie dotyczące sprzątania jest inne. Na szczęście znaleźliśmy elastyczny sposób. System Nilfisk

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo