OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES

2 OBRÓBKA GALWANICZNA GALVANIC TREATMENT Famed Żywiec SP. z O.O. MA PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU OFERTĘ USŁUG KOOPERACYJNYCH FAMED ŻYWIEC LTD PRESENTS THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES Tradycje naszej firmy sięgają 1870 roku. Obecnie głównymi grupami produkowanych wyrobów są: stoły operacyjne ze stali nierdzewnej, specjalistyczne łóżka szpitalne, fotele zabiegowe i łóżka porodowe. Od 2001 nasze produkty oraz prowadzone procesy spełniają wymagania norm EN ISO 9001 oraz EN ISO Od 1995 roku przedsiębiorstwo w procesie produkcji oraz w wyrobach stosuje strategię czystszej produkcji i utrzymuje system zarządzania środowiskiem zgodny z zasadami czystszej produkcji oraz wymagań normy ISO Prowadzone procesy, stosowane technologie bezpieczne dla środowiska pozwalają na utrzymanie od 1996 roku Świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji. Nowoczesne technologie, wysoka jakość i rozsądne ceny pozwalają eksportować nasze wyroby do Szwecji, Holandii, Belgii, Włoch, Rumunii a także do Chin, Ameryki Południowej i Afryki. Posiadając własne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, wydział prototypów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników potrafimy podjąć się zarówno produkcji wielkoseryjnej, jak i krótkich, nietypowych serii. Jesteśmy partneremsolidnym, dotrzymującym terminów i oferującym wysoką jakość usług po atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy do współpracy. The tradition of our company dates back to Nowadays the main groups of manufactured products are: operating tables made of stainless steel, specialist hospital beds, treatment chairs and delivery beds. Since 2001 our products, as well as the processes conducted, fulfill the requirements of EN ISO 9001, and EN ISO Since 1995 during the process of production, and in our products, the company uses the strategy of cleaner production. We maintain the system of environmental management, which is in accordance with the rules of the cleaner production and the requirements of ISO The processes conducted and the technologies that are safe for the environment allow maintaining the Cleaner Production Certificate since Modern technologies, high quality and reasonable prices enable us to export our products to Sweden, Holland, Belgium, Italy, Romania as well as to China, the South America and Africa. Because we have our own constructional and technological resource base, the department of prototypes and highly qualified workers, we are able to undertake not only large series production but also the production of small, untypical series. We are a trustworthy partner, and always meet deadlines. Our company offer high-quality services at attractive prices. We are looking forward to doing business with you. SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Obróbka galwaniczna Galvanic treatment...3 Cięcie laserowe Laser cutting Spawanie zrobotyzowane Robotised welding Wykrawanie elementów z taśm stalowych Shearing from steel tapes...8 Lakierowanie proszkowe Powder varnishing...9 Obróbka galwaniczna niklowania i chromowania dekoracyjnego wyrobów. Niklowanie jedno i dwu warstwowe w cyklu półautomatycznym. Wiercenie długich rur i profili zamkniętych Drilling of long pipes and closed profiles...10 Chromowanie dekoracyjne z podkładem niklowym Duplex o łącznej grubości warstwy do 50 µm w cyklu półautomatycznym. Maksymalne Automat do cięcia z gratowaniem i myciem Automatic machine for cutting with trimming and washing...11 wymiary obrabianych elementów 1650 mm x 900 mm x 200 mm, powierzchnia do 100 dm 2, maksymalny ciężar 30 kg. Obróbka wiórowa Machining Giętarka CNC do rur i profili CNC bending machine for pipes and profiles...14 Nickel- and chromium decorative plating of products. Single or double layer nickel-plating in a semiautomatic cycle. Decorative chromium Oczyszczanie strumieniowo-ścierne Stream-abrasive cleaning and decorative matting...15 plating with Duplex underlay. Overall film thickness: up to 50 µm. Maximal dimensions of painted details: 1650 mm x 900 mm x 200 mm, 2 Termoformowanie próżniowe Vacuum thermoforming...16 surface up to 100 dm 2, maximal weight: 30 kg. 3

3 CIĘCIE LASEROWE LASER CUTTING 1. Możliwość wycinania dowolnych kształtów elementów z blach stalowych, nierdzewnych, aluminium w arkuszach o wymiarach 1500 mm x 3000 mm laserem o mocy 4,4 kw. Maksymalna grubość cięcia stali węglowych do 25 mm Maksymalna grubość cięcia stali mineralnych do 20 mm. Maksymalna grubość cięcia aluminium 12 mm. Dokładność wycinania ±0,1 mm, z tolerancją powtarzalności ±0,05 mm. Minimalna średnica wycinania otworów to 0,5 grubości materiału. 1. Possibility of cutting elements of any shapes out of steel sheets, stainless, aluminium in sheets dimensions 1500 mm x 3000 mm by means of laser with power 4,4 kw. Maximal thickness of cutting of carobon steel up to 25 mm Maximal thickness of cutting of mineral steel up to 20 mm. Maximal thickness of cutting aluminium is 12 mm. Accuracy of cutting ±0,1 mm, with tolerance of repeatability ±0,05 mm. Minimal diameter of holes is 0,5 of thickness of the material. 2. Cięcie rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów i zakończeń w jednym zamocowaniu z dokładnością wykonania ±0,1 mm laserem do rur o mocy 2 kw. Maksymalna długość materiału do załadunku 6500 mm Minimalna długość materiału do załadunku 3200 mm Maksymalna grubość ścianki dla stali węglowej 6 mm Maksymalna grubość ścianki dla stali nierdzewnej 4 mm Maksymalny ciężar półfabrykatu 90 kg Wymiary przekroju okrągłego ø12 mm do ø120 mm Wymiary przekroju kwadratowego 12 mm x 12 mm do 100 mm x 100 mm Wymiary przekroju prostokątnego i płaskoowalnego o maksymalnym kole opisanym ø140 mm 2. Cutting of pipes and profiles with cutting out any holes and endings in one attachment with precision of execution ±0,1 mm by laser for pipes with power of 2 kw. Maximal length of material for loading 6500 mm Miniaml length of material for loading 3200 mm Maximal thickness of wall for carbon steel 6 mm Maximal thickness of wall for stainless steel 4 mm Maximal mass of semi-finished product 90 kg Dimensions of circular intersection 12 mm-120 mm Dimensions of square intersection 12 mm x 12 mm to 100 mm x 100 mm Dimensions of rectangle intersection and flat oval intersection with maximal circumcircle 140 mm przy maksymalnym wymiarze boku 120 mm i minimalnym wymiarze boku 10 mm with maximal dimension of side 120 mm and minimal dimension of side 10 mm 4 Maksymalna długość ciętych elementów 4500 mm Maximal length of cut elements 4500 mm 5

4 SPAWANIE ZROBOTYZOWANE ROBOTISED WELDING Możliwość spawania konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG oraz stali nierdzewnych metodą plazma-tig. Oferujemy wykonawstwo spawanych podzespołów lub gotowych wyrobów łącznie z wykonawstwem elementów przygotowanych do spawania zrobotyzowanego przy użyciu nowoczesnych maszyn jak: laser do wycinania blach, laser do cięcia rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów, cięcie automatyczne rur i profili z gratowaniem i myciem, zmechanizowane gratowanie elementów płaskich gięcia trzpieniowego i walcowego rur i profili na giętarce CNC, wykrawanie na prasach mechanicznych, gięcia na krawędziarce i prasach hydraulicznych, obróbki wiórowej na obrabiarkach CNC. Posiadane zdolności produkcyjne to spawanie konstrukcji o wymiarach 2000 mm x 900 mm x 450 mm i wadze do 60 kg. Oferujemy również wykonanie niezbędnego oprzyrządowania. Gwarantujemy wysoką jakość i powtarzalność wykonania realizowanych konstrukcji Possibility of welding of steel constructions with use of MIG/MAG method and stainless steel with use of plasma-tig method. We offer realization of welded subassemblys or ready products together with realization of elements prepared for robotised welding using modern machines like: laser for cutting sheet metal plates, laser for cutting of pipes and profiles with cutting any holes, automatic cutting with trimming and washing, mechanised trimming of flat elements of mandrel and cylinder bending of pipes and profiles on CNC bending machine, die shearing on power press, bending on hydraulic press and folding machine, machining on CNC machine tool. Our manufacturing capabilities are welding of construction with dimensions of 2000 mm x 900 mm x 450 mm and mass up to 60 kg. We also offer production of needed instrumentation. We guarantee high quality and repeatability of performance of produced welded constructions with 6 spawanych przy użyciu robotów spawalniczych firmy Motoman. use of Motoman welding machines. 7

5 WYKRAWANIE ELEMENTÓW Z TAŚM STALOWYCH SHEARING FROM STEEL TAPES LAKIEROWANIE PROSZKOWE POWDER VARNISHING Malowanie farbami proszkowymi metodą elektrostatyczną lub tribostatyczną wyrobów metalowych o maksymalnych wymiarach 2300 mm x 1000 mm x 500 mm i ciężarze do 30 kg. Grubość warstwy µm, kolor do uzgodnienia. Przygotowanie powierzchni metodą Linia produkcyjna z prasą mimośrodową EN 100, maksymalny nacisk 100 ton, podajnikiem taśmy stali niskowęglowej o grubości 0,5 do strumieniowo-ścierną. 5 mm i szerokości 10 do 200 mm. Wykonawstwo na narzędziach dostarczonych przez zamawiającego. Electrostatic or tribostatic powder painting of metal elements of the maximum dimensions of 2300 mm x 1000 mm x 500 mm and maximum 8 Production line with eccentric press EN 100, maximal pressure 100 tonnes, low-carbon steel feeding device with thickness of 0,5 to 5 mm and width of 10 to 200 mm. Execution on tools supplied by customer. weight of 30 kg. Overall film thickness µm, colours to be agreed. Surface preparation by means of the stream-abrasive method. 9

6 WIERCENIE DŁUGICH RUR I PROFILI ZAMKNIĘTYCH DRILLING OF LONG PIPES AND CLOSED PROFILES AUTOMAT DO CIĘCIA Z GRATOWANIEM I MYCIEM AUTOMATIC MACHINE FOR CUTTING WITH TRIMMING AND WASHING Wiertarki sterowane numerycznie do wiercenia otworów od ø3: ø22 w rurach i profilach prostych od długości 200 mm do 3000 mm w osiach x i y. Dokładność rozstawu otworów ± 0,1 mm, średnica rur ø20 mm do ø60 mm i profil prostokątny od 20 mm do 90 mm. Posiadamy również możliwość zmechanizowanego gratowania wierconych otworów w profilach kwadratowych i prostokątnych. Numeric controlled drills for drilling holes from ø3: ø22 in pipes and straight profiles with length of 200 mm to 3000 mm in axis X & Y. Accuracy of holes spacing ± 0,1 mm, pipes diameter ø20 mm to ø60 mm and rectangle profile from 20 mm to 90 mm. We also are capable Możliwość cięcia rur i profili ze stali niskowęglowej i nierdzewnej o wymiarach ø16 mm do ø90 mm oraz rur kwadratowych od 10 mm x 10 mm do 65 mm x 65 mm i prostokątnych do 40 mm x 80 mm o długości do 3000 mm z szybkością do 1300 szt. odcinków 1m/godz. Cięcie o długościach od 150 mm do 3000 mm wykonywane jest w cyklu automatycznym z możliwością gratowania krawędzi ciętych oraz mycia zewnętrznego i wewnętrznego z odtłuszczaniem do spawania i obróbki strumieniowo-ściernej. Dokładność cięcia na całej długości to +/- 0.2 mm dla średnic do 49 mm i +/- 0.3 mm dla średnic do 90 mm z gwarancją prostopadłości przekroju do osi elementu ciętego. Capability of cutting pipes and profiles out of low-carbon and stainless steel with dimensins of ø16 mm to ø90 mm and square pipes from 10 mm x 10 mm to 65 mm x 65 mm and rectangle pipes to 40 mm x 80 mm with length to 3000 mm with speed to 1300 pieces of sections 1m/hour. Cutting with lengths from 150 mm to 3000 mm executed in automatic cycle with possibility of trimming of cut edges and outside and inside washing with grease removal for welding and vapour blasting.cutting precision on whole length is +/- 0.2 mm for diameters 10 of mechanised trimming drilled holes in square and rectangle profiles. up to 49 mm and +/- 0.3 mm for diameters up to 90 mm with guarantee of pependicularity of intersection to axis of cut element. 11

7 OBRÓBKA WIÓROWA MACHINING Nowoczesne centra obróbcze pionowe CNC z czwartą osią pozycjonowania obrotu obrabianego elementu. Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Ciężar elementu do 400 kg. Dokładność ustalania współrzędnych x, y, z, 0,012 mm Dokładność powtarzalności 0,005 mm Posuwy robocze x, y, z mm/min Obroty wrzeciona (obr/min) Ilość narzędzi w magazynie 24 szt i 30 szt Wydajne maszyny tokarskie przeznaczone do dokładnej obróbki części z pręta, kryz i wałków. Tokarki CNC z głowicami narzędzi. przelot wrzeciona ø54 mm i ø42 mm liczba narzędzi w głowicy 12, w tym napędzane 6 przesuw w osi x 175 mm przesuw w osi z 545 mm maksymalna długość obróbki z konikiem 535 mm obroty wrzeciona 75: 5000 obr/min maksymalna średnica obiegowa na łożem 540 mm Tokarki CNC Manual maksymalna średnica obrabiana 270 mm przelot wrzeciona ø52 i ø72 mm liczba narzędzi w głowicy 4 i 8 przesuw w osi x 190 mm i 270 mm przesuw w osi z 750 mm i 865 mm maksymalna długość obróbki z konikiem 800 mm i 865 mm Modern processing vertical centres CNC with fourth rotation positioning axis of proccesed element. Maximal dimensions proccesed elements 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Mass of the element up to 400 kg. Precision of determinig of coordinates x, y, z, 0,012 mm Precision of repeatability 0,005 mm working feeds x, y, z mm/min Rotation of spindle (rot./min) Number of tools in warehouse 24 pieces & 30 pieces Efficient turning lathes designed for precise processing of parts from rod, orifices and shafts. Turning lathes CNC with heads of tools. passage of spindle ø54 mm, ø42 mm number of tools in head 12 in the drive 6 shift in axis x 175 mm shift in axis z 545 mm maximal length of processing with tailstock 535 mm rotations of spindle 75: 5000 rot/min Turning lathes CNC Manual maximal circulating diameter on bed 540 mm passage of spindle ø52 & ø72 mm maximal processed diameter 270 mm number of tools in head 4 & 8 shift in axis x 190 mm & 270 mm shift in axis z 750 mm & 865 mm maximal length of processing with tailstock 800 mm & 865 mm 12 obroty wrzeciona 0 do 4000 obr./min i 0 do 3000 obr./min rotations of spindle 0 to 4000 rot/min & 0 to 3000 rot/min 13

8 GIĘTARKA CNC DO RUR I PROFILI CNC BENDING MACHINE FOR PIPES AND PROFILES OCZYSZCZANIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE STREAM-ABRASIVE CLEANING AND DECORATIVE MATTING Możliwość gięcia rur ze stali niskowęglowej i nierdzewnej na pełnoautomatycznej, elektrohydraulicznej wielopromieniowej giętarce CNC. Możliwość gięcia wielopromieniowego walcowego i trzpieniowego dla rur o średnicy do 42,4 mm i grubości ścianki 2,5 mm. Pełnoautomatyczne gięcie z trzpieniem rur o średnicy do 48,3 mm i grubości ścianki 2,5 mm oraz gięcie bez trzpienia rur o średnicy do 60,3 mm i grubości ścianki 2,4 mm. Minimalna średnica rury 4 mm a maksymalna długość rury w rozwinięciu do 4000 mm. Maksymalny zewnętrzny promień gięcia trzpieniowego 185 mm a minimalny wewnętrzny promień gięcia walcowego wynosi 4D. (D-średnica rury) i gięcia trzpieniowego 1,5D przy minimalnym promieniu 34 mm. Wysoka dokładność i powtarzalność wymiarów umożliwia gięcie bez obcinania po gięciu. Oferujemy również wykonawstwo z rur giętych elementów o profilu zamkniętym łączonym doczołowo spawaniem orbitalnym nie wymagającym obróbki po spawaniu. Capability of bending pipes made of low-carbon and stainless steel on fully automatised, electrohydraulic multi radius bending machine CNC. Capability of multi radius bending cylindral and mandrelal for pipes with diameter up to 42,4 mm and thickness of wall 2,5 mm. Fully automatised bending with mandrel of pipes with diameter up to 48,3 mm and width of wall 2,5 mm and bending without pipes mandrel with diameter up to 60,3 mm and width of wall 2,4 mm. Minimal diameter of pipe 4 mm and maximal length of pipe in development up to 4000 mm. Maximal outer radius of mandrelal bending 185 mm and minimal inner radius of cylindral bending equal 4D. (D-pipe s diameter ) and mandrelal bending 1,5D with minimal radius of 34 mm. High prcision and repeatability od dimensions make possible Oczyszczanie strumieniowo-ścierne wyrobów ze stali węglowych metodą ROTO-JET w urządzeniach firmy SCHLICK. Wyroby o maksymalnych wymiarach 1900 mm x 1500 mm i ciężarze do 50 kg, łączny wsad do 200 kg. Matowanie dekoracyjne powierzchni i wyrobów ze stali nierdzewnej w klasie chropowatości Ra 1,25. Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1800 mm x 900 mm x 600 mm, maksymalny ciężar 30 kg. Stream-abrasive cleaning of carbon steel details in a SCHLICK grinding cleaner by the ROTO-JET Method. The maximum dimensions of the details: 1900 mm x 1500 mm, maximum weight: 50 kg. The maximum weight of a single charge: 200 kg. Decorative matting of surfaces bending without cutting after bending. We offer also making elements with closed profile connected to frontal with orbit welding out of and details made of stainless steel. Roughness class: Ra 1,25. The maximum dimensions of the details: 1800 mm x 900 mm x 600 mm, 14 flexible pipes that does not require processing after welding. maximum weight: 30 kg. 15

9 TERMOFORMOWANIE PRÓŻNIOWE VACUUM THERMOFORMING Wykonywanie osłon, obudów i różnego rodzaju kształtek z tworzyw sztucznych metodą termoformowania próżniowego na najnowszej generacji maszynie firmy ILLIG. Obiekty wykonywane z materiałów HIPS, ABS, PP, PVC o grubościach 2 do 10 mm i wymiarach do 1350 mm x 850 mm x 500 mm na bazie form powierzonych lub wykonywanych na zamówienie. Manufacturing of plastic chassis, housings, containers and pallets by means of vacuum thermoforming on a newest generation ILLIG machine. The processed materials include HIPS, ABS, PP, PVC, of thickness of 2 mm to 10 mm and dimensions up to 1350 mm x 850 mm x 500 mm. Patterns to be provided by the buyer or to be prepared by Famed. Famed Żywiec sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Żywiec Telefony: centrala , Fax: Internet: Famed Żywiec sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Żywiec, Poland Phone numbers: Phone center , Fax: Internet:

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT

Company Profile. ZZN TRANSMISSION PLANT Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com TRANSMISSION PLANT WARSAW Stalowa Wola / GPS: N 50 32 50,3096 E 22 3 32,7159 Cracow Rzeszów ZZN Grabskiego 23 37-450 Stalowa Wola POLAND tel.: +48 15 813 50 53 e-mail: zzn@liugongpl.com LiuGong Machinery (Poland) Co.Ltd.

Bardziej szczegółowo

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl Polski producent maszyn CNC Polish manufacturer of CNC machines www.fanum.pl Fanum maszyny tworzone z pasją Fanum machines made with passion Firma FANUM jest jednym z czołowych europejskich producentów

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej LUMEL S.A. experience and know-how doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej

Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej 1 KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA SIPMA S.A. wraz z podmiotami Grupy SIPMA oprócz swojej podstawowej działalności produkcyjnej, którą stanowią maszyny

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

MACH-TOOL 04-07.06.2013

MACH-TOOL 04-07.06.2013 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61/869 2971, 61 869 25 34; fax: +48 /61/ 869 2966 Konto / Bank account: Bank

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 22.07.2013 aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. Początki FPE S.A. sięgają 1928 roku, kiedy to prywatni właściciele Aleksander Goldstaub i Herman Noblin założyli

Bardziej szczegółowo

PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów

PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów EN CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008 PRODUCT CATALOGUE Electrotechnical equipment 2011 katalog produktów O FIRMIE ABOUT THE COMPANY Tradycje naszej działalności sięgają 0 roku, jesteśmy obecnie w czołówce

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Guarantee of the highest quality Garantie der höchsten Qualität Producent siłowników hydraulicznych Hydraulic actuators producer / Hersteller von hydraulischen Zylindern Producent

Bardziej szczegółowo

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on 1991-05-15, based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE ABOUT THE COMPANY. www.elektro-plast.pl

O FIRMIE ABOUT THE COMPANY. www.elektro-plast.pl O FIRMIE ABOUT THE COMPANY Tradycje naszej działalności sięgają 0 roku, jesteśmy polskim producentem osprzętu elektroinstalacyjnego. Nasz program produkcji to wyroby elektroinstalacyjne min. rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CHEMICZNA MATERIAŁÓW. www.kluthe.pl www.kluthe.com

OBRÓBKA CHEMICZNA MATERIAŁÓW. www.kluthe.pl www.kluthe.com 1 METALURGIA.indd 1 Przedstawiciel niemieckich zakładów chemicznych KLUTHE GmbH KLUTHE POLAND Sp. z o. o. ul. Przylesie 8, 05-640 Mogielnica tel./fax: 48 66 35 552 tel./fax: 48 66 35 305 mobile: 600 911

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 01.09.2014. aktualizacja/updated: 2.10.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 01.09.2014. aktualizacja/updated: 2.10.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 01.09.2014 aktualizacja/updated: 2.10.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo