OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG KOOPERACYJNYCH THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES

2 OBRÓBKA GALWANICZNA GALVANIC TREATMENT Famed Żywiec SP. z O.O. MA PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU OFERTĘ USŁUG KOOPERACYJNYCH FAMED ŻYWIEC LTD PRESENTS THE OFFER OF CO-OPERATION SERVICES Tradycje naszej firmy sięgają 1870 roku. Obecnie głównymi grupami produkowanych wyrobów są: stoły operacyjne ze stali nierdzewnej, specjalistyczne łóżka szpitalne, fotele zabiegowe i łóżka porodowe. Od 2001 nasze produkty oraz prowadzone procesy spełniają wymagania norm EN ISO 9001 oraz EN ISO Od 1995 roku przedsiębiorstwo w procesie produkcji oraz w wyrobach stosuje strategię czystszej produkcji i utrzymuje system zarządzania środowiskiem zgodny z zasadami czystszej produkcji oraz wymagań normy ISO Prowadzone procesy, stosowane technologie bezpieczne dla środowiska pozwalają na utrzymanie od 1996 roku Świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji. Nowoczesne technologie, wysoka jakość i rozsądne ceny pozwalają eksportować nasze wyroby do Szwecji, Holandii, Belgii, Włoch, Rumunii a także do Chin, Ameryki Południowej i Afryki. Posiadając własne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, wydział prototypów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników potrafimy podjąć się zarówno produkcji wielkoseryjnej, jak i krótkich, nietypowych serii. Jesteśmy partneremsolidnym, dotrzymującym terminów i oferującym wysoką jakość usług po atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy do współpracy. The tradition of our company dates back to Nowadays the main groups of manufactured products are: operating tables made of stainless steel, specialist hospital beds, treatment chairs and delivery beds. Since 2001 our products, as well as the processes conducted, fulfill the requirements of EN ISO 9001, and EN ISO Since 1995 during the process of production, and in our products, the company uses the strategy of cleaner production. We maintain the system of environmental management, which is in accordance with the rules of the cleaner production and the requirements of ISO The processes conducted and the technologies that are safe for the environment allow maintaining the Cleaner Production Certificate since Modern technologies, high quality and reasonable prices enable us to export our products to Sweden, Holland, Belgium, Italy, Romania as well as to China, the South America and Africa. Because we have our own constructional and technological resource base, the department of prototypes and highly qualified workers, we are able to undertake not only large series production but also the production of small, untypical series. We are a trustworthy partner, and always meet deadlines. Our company offer high-quality services at attractive prices. We are looking forward to doing business with you. SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Obróbka galwaniczna Galvanic treatment...3 Cięcie laserowe Laser cutting Spawanie zrobotyzowane Robotised welding Wykrawanie elementów z taśm stalowych Shearing from steel tapes...8 Lakierowanie proszkowe Powder varnishing...9 Obróbka galwaniczna niklowania i chromowania dekoracyjnego wyrobów. Niklowanie jedno i dwu warstwowe w cyklu półautomatycznym. Wiercenie długich rur i profili zamkniętych Drilling of long pipes and closed profiles...10 Chromowanie dekoracyjne z podkładem niklowym Duplex o łącznej grubości warstwy do 50 µm w cyklu półautomatycznym. Maksymalne Automat do cięcia z gratowaniem i myciem Automatic machine for cutting with trimming and washing...11 wymiary obrabianych elementów 1650 mm x 900 mm x 200 mm, powierzchnia do 100 dm 2, maksymalny ciężar 30 kg. Obróbka wiórowa Machining Giętarka CNC do rur i profili CNC bending machine for pipes and profiles...14 Nickel- and chromium decorative plating of products. Single or double layer nickel-plating in a semiautomatic cycle. Decorative chromium Oczyszczanie strumieniowo-ścierne Stream-abrasive cleaning and decorative matting...15 plating with Duplex underlay. Overall film thickness: up to 50 µm. Maximal dimensions of painted details: 1650 mm x 900 mm x 200 mm, 2 Termoformowanie próżniowe Vacuum thermoforming...16 surface up to 100 dm 2, maximal weight: 30 kg. 3

3 CIĘCIE LASEROWE LASER CUTTING 1. Możliwość wycinania dowolnych kształtów elementów z blach stalowych, nierdzewnych, aluminium w arkuszach o wymiarach 1500 mm x 3000 mm laserem o mocy 4,4 kw. Maksymalna grubość cięcia stali węglowych do 25 mm Maksymalna grubość cięcia stali mineralnych do 20 mm. Maksymalna grubość cięcia aluminium 12 mm. Dokładność wycinania ±0,1 mm, z tolerancją powtarzalności ±0,05 mm. Minimalna średnica wycinania otworów to 0,5 grubości materiału. 1. Possibility of cutting elements of any shapes out of steel sheets, stainless, aluminium in sheets dimensions 1500 mm x 3000 mm by means of laser with power 4,4 kw. Maximal thickness of cutting of carobon steel up to 25 mm Maximal thickness of cutting of mineral steel up to 20 mm. Maximal thickness of cutting aluminium is 12 mm. Accuracy of cutting ±0,1 mm, with tolerance of repeatability ±0,05 mm. Minimal diameter of holes is 0,5 of thickness of the material. 2. Cięcie rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów i zakończeń w jednym zamocowaniu z dokładnością wykonania ±0,1 mm laserem do rur o mocy 2 kw. Maksymalna długość materiału do załadunku 6500 mm Minimalna długość materiału do załadunku 3200 mm Maksymalna grubość ścianki dla stali węglowej 6 mm Maksymalna grubość ścianki dla stali nierdzewnej 4 mm Maksymalny ciężar półfabrykatu 90 kg Wymiary przekroju okrągłego ø12 mm do ø120 mm Wymiary przekroju kwadratowego 12 mm x 12 mm do 100 mm x 100 mm Wymiary przekroju prostokątnego i płaskoowalnego o maksymalnym kole opisanym ø140 mm 2. Cutting of pipes and profiles with cutting out any holes and endings in one attachment with precision of execution ±0,1 mm by laser for pipes with power of 2 kw. Maximal length of material for loading 6500 mm Miniaml length of material for loading 3200 mm Maximal thickness of wall for carbon steel 6 mm Maximal thickness of wall for stainless steel 4 mm Maximal mass of semi-finished product 90 kg Dimensions of circular intersection 12 mm-120 mm Dimensions of square intersection 12 mm x 12 mm to 100 mm x 100 mm Dimensions of rectangle intersection and flat oval intersection with maximal circumcircle 140 mm przy maksymalnym wymiarze boku 120 mm i minimalnym wymiarze boku 10 mm with maximal dimension of side 120 mm and minimal dimension of side 10 mm 4 Maksymalna długość ciętych elementów 4500 mm Maximal length of cut elements 4500 mm 5

4 SPAWANIE ZROBOTYZOWANE ROBOTISED WELDING Możliwość spawania konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG oraz stali nierdzewnych metodą plazma-tig. Oferujemy wykonawstwo spawanych podzespołów lub gotowych wyrobów łącznie z wykonawstwem elementów przygotowanych do spawania zrobotyzowanego przy użyciu nowoczesnych maszyn jak: laser do wycinania blach, laser do cięcia rur i profili z wycinaniem dowolnych otworów, cięcie automatyczne rur i profili z gratowaniem i myciem, zmechanizowane gratowanie elementów płaskich gięcia trzpieniowego i walcowego rur i profili na giętarce CNC, wykrawanie na prasach mechanicznych, gięcia na krawędziarce i prasach hydraulicznych, obróbki wiórowej na obrabiarkach CNC. Posiadane zdolności produkcyjne to spawanie konstrukcji o wymiarach 2000 mm x 900 mm x 450 mm i wadze do 60 kg. Oferujemy również wykonanie niezbędnego oprzyrządowania. Gwarantujemy wysoką jakość i powtarzalność wykonania realizowanych konstrukcji Possibility of welding of steel constructions with use of MIG/MAG method and stainless steel with use of plasma-tig method. We offer realization of welded subassemblys or ready products together with realization of elements prepared for robotised welding using modern machines like: laser for cutting sheet metal plates, laser for cutting of pipes and profiles with cutting any holes, automatic cutting with trimming and washing, mechanised trimming of flat elements of mandrel and cylinder bending of pipes and profiles on CNC bending machine, die shearing on power press, bending on hydraulic press and folding machine, machining on CNC machine tool. Our manufacturing capabilities are welding of construction with dimensions of 2000 mm x 900 mm x 450 mm and mass up to 60 kg. We also offer production of needed instrumentation. We guarantee high quality and repeatability of performance of produced welded constructions with 6 spawanych przy użyciu robotów spawalniczych firmy Motoman. use of Motoman welding machines. 7

5 WYKRAWANIE ELEMENTÓW Z TAŚM STALOWYCH SHEARING FROM STEEL TAPES LAKIEROWANIE PROSZKOWE POWDER VARNISHING Malowanie farbami proszkowymi metodą elektrostatyczną lub tribostatyczną wyrobów metalowych o maksymalnych wymiarach 2300 mm x 1000 mm x 500 mm i ciężarze do 30 kg. Grubość warstwy µm, kolor do uzgodnienia. Przygotowanie powierzchni metodą Linia produkcyjna z prasą mimośrodową EN 100, maksymalny nacisk 100 ton, podajnikiem taśmy stali niskowęglowej o grubości 0,5 do strumieniowo-ścierną. 5 mm i szerokości 10 do 200 mm. Wykonawstwo na narzędziach dostarczonych przez zamawiającego. Electrostatic or tribostatic powder painting of metal elements of the maximum dimensions of 2300 mm x 1000 mm x 500 mm and maximum 8 Production line with eccentric press EN 100, maximal pressure 100 tonnes, low-carbon steel feeding device with thickness of 0,5 to 5 mm and width of 10 to 200 mm. Execution on tools supplied by customer. weight of 30 kg. Overall film thickness µm, colours to be agreed. Surface preparation by means of the stream-abrasive method. 9

6 WIERCENIE DŁUGICH RUR I PROFILI ZAMKNIĘTYCH DRILLING OF LONG PIPES AND CLOSED PROFILES AUTOMAT DO CIĘCIA Z GRATOWANIEM I MYCIEM AUTOMATIC MACHINE FOR CUTTING WITH TRIMMING AND WASHING Wiertarki sterowane numerycznie do wiercenia otworów od ø3: ø22 w rurach i profilach prostych od długości 200 mm do 3000 mm w osiach x i y. Dokładność rozstawu otworów ± 0,1 mm, średnica rur ø20 mm do ø60 mm i profil prostokątny od 20 mm do 90 mm. Posiadamy również możliwość zmechanizowanego gratowania wierconych otworów w profilach kwadratowych i prostokątnych. Numeric controlled drills for drilling holes from ø3: ø22 in pipes and straight profiles with length of 200 mm to 3000 mm in axis X & Y. Accuracy of holes spacing ± 0,1 mm, pipes diameter ø20 mm to ø60 mm and rectangle profile from 20 mm to 90 mm. We also are capable Możliwość cięcia rur i profili ze stali niskowęglowej i nierdzewnej o wymiarach ø16 mm do ø90 mm oraz rur kwadratowych od 10 mm x 10 mm do 65 mm x 65 mm i prostokątnych do 40 mm x 80 mm o długości do 3000 mm z szybkością do 1300 szt. odcinków 1m/godz. Cięcie o długościach od 150 mm do 3000 mm wykonywane jest w cyklu automatycznym z możliwością gratowania krawędzi ciętych oraz mycia zewnętrznego i wewnętrznego z odtłuszczaniem do spawania i obróbki strumieniowo-ściernej. Dokładność cięcia na całej długości to +/- 0.2 mm dla średnic do 49 mm i +/- 0.3 mm dla średnic do 90 mm z gwarancją prostopadłości przekroju do osi elementu ciętego. Capability of cutting pipes and profiles out of low-carbon and stainless steel with dimensins of ø16 mm to ø90 mm and square pipes from 10 mm x 10 mm to 65 mm x 65 mm and rectangle pipes to 40 mm x 80 mm with length to 3000 mm with speed to 1300 pieces of sections 1m/hour. Cutting with lengths from 150 mm to 3000 mm executed in automatic cycle with possibility of trimming of cut edges and outside and inside washing with grease removal for welding and vapour blasting.cutting precision on whole length is +/- 0.2 mm for diameters 10 of mechanised trimming drilled holes in square and rectangle profiles. up to 49 mm and +/- 0.3 mm for diameters up to 90 mm with guarantee of pependicularity of intersection to axis of cut element. 11

7 OBRÓBKA WIÓROWA MACHINING Nowoczesne centra obróbcze pionowe CNC z czwartą osią pozycjonowania obrotu obrabianego elementu. Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Ciężar elementu do 400 kg. Dokładność ustalania współrzędnych x, y, z, 0,012 mm Dokładność powtarzalności 0,005 mm Posuwy robocze x, y, z mm/min Obroty wrzeciona (obr/min) Ilość narzędzi w magazynie 24 szt i 30 szt Wydajne maszyny tokarskie przeznaczone do dokładnej obróbki części z pręta, kryz i wałków. Tokarki CNC z głowicami narzędzi. przelot wrzeciona ø54 mm i ø42 mm liczba narzędzi w głowicy 12, w tym napędzane 6 przesuw w osi x 175 mm przesuw w osi z 545 mm maksymalna długość obróbki z konikiem 535 mm obroty wrzeciona 75: 5000 obr/min maksymalna średnica obiegowa na łożem 540 mm Tokarki CNC Manual maksymalna średnica obrabiana 270 mm przelot wrzeciona ø52 i ø72 mm liczba narzędzi w głowicy 4 i 8 przesuw w osi x 190 mm i 270 mm przesuw w osi z 750 mm i 865 mm maksymalna długość obróbki z konikiem 800 mm i 865 mm Modern processing vertical centres CNC with fourth rotation positioning axis of proccesed element. Maximal dimensions proccesed elements 1200 mm x 600 mm x 700 mm. Mass of the element up to 400 kg. Precision of determinig of coordinates x, y, z, 0,012 mm Precision of repeatability 0,005 mm working feeds x, y, z mm/min Rotation of spindle (rot./min) Number of tools in warehouse 24 pieces & 30 pieces Efficient turning lathes designed for precise processing of parts from rod, orifices and shafts. Turning lathes CNC with heads of tools. passage of spindle ø54 mm, ø42 mm number of tools in head 12 in the drive 6 shift in axis x 175 mm shift in axis z 545 mm maximal length of processing with tailstock 535 mm rotations of spindle 75: 5000 rot/min Turning lathes CNC Manual maximal circulating diameter on bed 540 mm passage of spindle ø52 & ø72 mm maximal processed diameter 270 mm number of tools in head 4 & 8 shift in axis x 190 mm & 270 mm shift in axis z 750 mm & 865 mm maximal length of processing with tailstock 800 mm & 865 mm 12 obroty wrzeciona 0 do 4000 obr./min i 0 do 3000 obr./min rotations of spindle 0 to 4000 rot/min & 0 to 3000 rot/min 13

8 GIĘTARKA CNC DO RUR I PROFILI CNC BENDING MACHINE FOR PIPES AND PROFILES OCZYSZCZANIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE STREAM-ABRASIVE CLEANING AND DECORATIVE MATTING Możliwość gięcia rur ze stali niskowęglowej i nierdzewnej na pełnoautomatycznej, elektrohydraulicznej wielopromieniowej giętarce CNC. Możliwość gięcia wielopromieniowego walcowego i trzpieniowego dla rur o średnicy do 42,4 mm i grubości ścianki 2,5 mm. Pełnoautomatyczne gięcie z trzpieniem rur o średnicy do 48,3 mm i grubości ścianki 2,5 mm oraz gięcie bez trzpienia rur o średnicy do 60,3 mm i grubości ścianki 2,4 mm. Minimalna średnica rury 4 mm a maksymalna długość rury w rozwinięciu do 4000 mm. Maksymalny zewnętrzny promień gięcia trzpieniowego 185 mm a minimalny wewnętrzny promień gięcia walcowego wynosi 4D. (D-średnica rury) i gięcia trzpieniowego 1,5D przy minimalnym promieniu 34 mm. Wysoka dokładność i powtarzalność wymiarów umożliwia gięcie bez obcinania po gięciu. Oferujemy również wykonawstwo z rur giętych elementów o profilu zamkniętym łączonym doczołowo spawaniem orbitalnym nie wymagającym obróbki po spawaniu. Capability of bending pipes made of low-carbon and stainless steel on fully automatised, electrohydraulic multi radius bending machine CNC. Capability of multi radius bending cylindral and mandrelal for pipes with diameter up to 42,4 mm and thickness of wall 2,5 mm. Fully automatised bending with mandrel of pipes with diameter up to 48,3 mm and width of wall 2,5 mm and bending without pipes mandrel with diameter up to 60,3 mm and width of wall 2,4 mm. Minimal diameter of pipe 4 mm and maximal length of pipe in development up to 4000 mm. Maximal outer radius of mandrelal bending 185 mm and minimal inner radius of cylindral bending equal 4D. (D-pipe s diameter ) and mandrelal bending 1,5D with minimal radius of 34 mm. High prcision and repeatability od dimensions make possible Oczyszczanie strumieniowo-ścierne wyrobów ze stali węglowych metodą ROTO-JET w urządzeniach firmy SCHLICK. Wyroby o maksymalnych wymiarach 1900 mm x 1500 mm i ciężarze do 50 kg, łączny wsad do 200 kg. Matowanie dekoracyjne powierzchni i wyrobów ze stali nierdzewnej w klasie chropowatości Ra 1,25. Maksymalne wymiary obrabianych elementów 1800 mm x 900 mm x 600 mm, maksymalny ciężar 30 kg. Stream-abrasive cleaning of carbon steel details in a SCHLICK grinding cleaner by the ROTO-JET Method. The maximum dimensions of the details: 1900 mm x 1500 mm, maximum weight: 50 kg. The maximum weight of a single charge: 200 kg. Decorative matting of surfaces bending without cutting after bending. We offer also making elements with closed profile connected to frontal with orbit welding out of and details made of stainless steel. Roughness class: Ra 1,25. The maximum dimensions of the details: 1800 mm x 900 mm x 600 mm, 14 flexible pipes that does not require processing after welding. maximum weight: 30 kg. 15

9 TERMOFORMOWANIE PRÓŻNIOWE VACUUM THERMOFORMING Wykonywanie osłon, obudów i różnego rodzaju kształtek z tworzyw sztucznych metodą termoformowania próżniowego na najnowszej generacji maszynie firmy ILLIG. Obiekty wykonywane z materiałów HIPS, ABS, PP, PVC o grubościach 2 do 10 mm i wymiarach do 1350 mm x 850 mm x 500 mm na bazie form powierzonych lub wykonywanych na zamówienie. Manufacturing of plastic chassis, housings, containers and pallets by means of vacuum thermoforming on a newest generation ILLIG machine. The processed materials include HIPS, ABS, PP, PVC, of thickness of 2 mm to 10 mm and dimensions up to 1350 mm x 850 mm x 500 mm. Patterns to be provided by the buyer or to be prepared by Famed. Famed Żywiec sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Żywiec Telefony: centrala , Fax: Internet: Famed Żywiec sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Żywiec, Poland Phone numbers: Phone center , Fax: Internet:

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL CAPAbILITIES UL. WOJSKA POLSKIEGO 6E, MIELEC - POLAND +48 17 788 42 57 sekretariat@spiroflex.com.pl Głównym przedmiotem działalności firmy SPIROFLEX Sp. z o.o. jest: 1.

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS INFORMACJE PODSTAWOWE Rok założenia: 1988 Siedziba firmy: Trzebiatów Odległość z Trzebiatowa do: - Warszawy: 520 km - Berlina: 250 km - Kopenhagi: 327 km * TRZEBIATÓW Zakłady

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Cięcie blach CNC - MAZAK Spacegear 510MKII 3D - moc: 2,5kW - maksymalne gabaryty blachy: 1525 x 3050mm

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

oferta kooperacyjna Darco

oferta kooperacyjna Darco oferta kooperacyjna Darco O nas Magia liczb w Darco: Zatrudniamy 250 osób. Rocznie przerabiamy ponad 3 tys. ton różnego rodzaju stali. Nasze hale produkcyjne i magazynowe zajmują łącznie 20 000 m 2 powierzchni.

Bardziej szczegółowo

usługi obrabiania elementów metalowych i stali

usługi obrabiania elementów metalowych i stali usługi obrabiania elementów metalowych i stali Krótko zanim zobaczysz ofertę Hej, jestem Agata W LaserSpec zajmuję się kontaktem z klientami. Jeśli potrzebujesz konkretnej informacji, zadzwoń: +48 533

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini

Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini Rev n. 00-03/2006 - Acanto Comunicazione - Pazzini SCM GROUP spa - Via Casale, 450-47827 Villa Verucchio (RN) - Italy Tel. +39/0541/674111 - Fax +39/0541/674274 - www.scmgroup.com - E-mail: scm@scmgroup.com

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego KART-MAP Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3 tel.+ 48 89 535 71 50, fax.+ 48 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl produkcja@kart-map.com.pl www.kart-map.pl KART-MAP Spółka Jawna jest

Bardziej szczegółowo

FULL METAL TREATMENT

FULL METAL TREATMENT GRUPA KOMPLEKSOWA OBRÓBKA METALU FULL METAL TREATMENT TWOJA WIZJA NASZ CEL YOUR VISION - OUR AIM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ OUR CORE BUSINESS ODLEWY I ODKUWKI CASTINGS AND FORGINGS 2 ODLEWNIA FOUNDRY Odlewnia

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle UT 376 UT 2 Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. 2 M-5

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw.

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw. Szanowni Paostwo, Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe SKRAW-MECH Sp. z o.o. działające na terenie PESA Bydgoszcz S.A. w ramach profesjonalnej obsługi klientów oferuje takie usługi jak: cięcie laserem,

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Przemysł BIG InvestConsult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING PRODUKCJI Przemysł maszynowy, metalowy Przemysł motoryzacyjny, kolejowy Przemysł elektromechaniczny, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny rozdzia³ energii KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS

Profesjonalny rozdzia³ energii KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS Profesjonalny rozdzia³ energii 2008 KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS W Y D A N I E L I P I E C 2 0 0 8 r. E D I T I O N J U LY 2 0 0 8 Spis treœci/ Table of contents strona/site WSTÊP / INTRODUCTION 4

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPE TOOLS FOR MACHINING THE ELEMENTS OF THE INSTRUMENTAL OPTICS

PROTOTYPE TOOLS FOR MACHINING THE ELEMENTS OF THE INSTRUMENTAL OPTICS KOMISJA BUOWY MASZYN PAN OZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 GRZEGORZ BUZIK* PROTOTYPE TOOLS FOR MACHINING THE ELEMENTS OF THE INSTRUMENTAL OPTICS The article

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl

OFERTA KOOPERACYJNA. www.precyzja.pl OFERTA KOOPERACYJNA www.precyzja.pl Wstęp Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie szeroko pojętej kooperacji. Precyzja-Technik Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem szerokiej gamy

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail:

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail: R&D Tech Sp. z o.o. 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 tel. + 48 68 4557101 fax +48 68 4557102 KWESTIONARIUSZ DANYCH/PRELIMINARY LAYOUT DATA : Prosimy o wypełnienie kwestionariusza poprzez zakreślenie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH HISTORIA ZAKŁADU Firma P.P.H. BORMECH istnieje od 1969, kiedy został założony zakład rzemieślniczy "Przetwórstwo tworzyw sztucznych i metali". Przełomową datą w działalności było rozpoczęcie w 1983 roku

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub Centrum Serwisowe Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 8765 DIN 960 PN-M 82101

PN-EN ISO 8765 DIN 960 PN-M 82101 Wymiary wg / DIN 960 / PN-M 82101 Dimensions according to / DIN 960 / PN-M 82101 d M8x1 M10x1 M12x1,25 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x2 b dla L 125 22 26 30 34 38 42 46 50 54 b dla L>125 200

Bardziej szczegółowo

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę GRUPA Maszyny i urządzenia do obróbki metalu Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116 Wspieraj Polską Gospodarkę Wybierz Polską Markę GRUPA Przecinarki www.maktek.pl Przecinarka taśmowa MAKTEK BS 85 Przecinarka

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO

DS-MPJ DS-SPIRO DSX-MPJ DSX-SPIRO Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe / Single-leaf round damper Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła / Single-leaf round damper DS DSX DSXS bez uszczelki / without gasket z uszczelką DSX with DSX

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy:

Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy: Park maszynowy, klasy dokładności i możliwości techniczne firmy: Lp. 1. Centrum CNC szt. 3 powierzchnia stołu mm 1320x460 zakres obróbki XxYxZ mm 1020x500x635 dokładność pozycjonowania mm +/-0,002 powtarzalność

Bardziej szczegółowo

Grzałki spiralne Coil heater

Grzałki spiralne Coil heater Grzałki spiralne Coil heater Charakterystyka: dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów nasze grzałki mogą osiągać wysokie moce przy zachowaniu kompaktowych wymiarów ogromny wybór dostępnych przekrojów,

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

firma Profesjonalny zespół Sieć składów Centrum serwisowe Metal Centrum

firma Profesjonalny zespół Sieć składów Centrum serwisowe Metal Centrum aluminium firma Profesjonalny zespół Od ponad 20 lat służymy Państwu wiedzą i doświadczeniem. Źródłem naszego sukcesu są ludzie. Starannie dobrany zespół pracowników cechuje rzetelność i profesjonalizm.

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa obróbka szkła CNC

Cyfrowa obróbka szkła CNC [1] Dubiel Vitrum oferuje uslugi kompleksowej obróbki szkła płaskiego na urządzeniach sterowanych cyfrowo. Zalety tak obrabianego szkła: wysoka jakość precyzja i powtarzalność kształtu estetyka satysfakcjonująca

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

R u r y + B l a c h y. Wuppermann

R u r y + B l a c h y. Wuppermann R u r y + B l a c h y Wuppermann ONE-STOP- SHOPPING Nasz asortyment wyznacza standardy! Oferta całościowa wszystko z jednego źródła: Decydującą zaletą współpracy z Grupą Wuppermann jest szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r.

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r. IBMO Katarzyna Michalak Wronki Prezentacja firmy 2015r. krótko o nas Firma IBMO Katarzyna Michalak została założona w 2005 roku, zatem działamy już na rynku branży metalowej 10 lat. Początki naszej działalności

Bardziej szczegółowo

DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI

DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI DRZWI OKRĘTOWE OBUDOWY OKRĘTOWE MEBLE METALOWE MEBLE SOCJALNE SZAFY OCHRONNE PROJEKTOWANIE USŁUGI Opis działalności firmy. Firma emes specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju mebli metalowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Rafał Borkowski Agnieszka Borkowska

Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Rafał Borkowski Agnieszka Borkowska Dane kontaktowe: Włodzimierz Janowski Tel. 605 357 843 biuro@jan tech.pl Rafał Borkowski Tel. 697 499 799 r.borkowski@jan tech.pl Agnieszka Borkowska 1 Tel. 661 244 900 a.borkowska@jan tech.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych.

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych. Zamawiający: Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o. Krzywaczka 487 32-442 Krzywaczka Krzywaczka, 08.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt Uruchomienie linii produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarskie TBI VT 410

Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48 32 777 43 60 e-mail: biuro@tbitech.pl NIP: 639-192-88-08 KRS 0000298743 Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI VT 630/2000 S t r o n a 2 Dbamy

Bardziej szczegółowo

Technologia gięcia. Narzędzia gnące A.F.H.

Technologia gięcia. Narzędzia gnące A.F.H. Technologia gięcia Narzędzia gnące A.F.H. Content Content A.F.H. Informacje Air bending force chart Stal zwykła Stal nierdzewna Stempel 30 Stempel 86 Stempel 90 Stempel Matryca 1-V / 30 1-V / 86 1-V /

Bardziej szczegółowo

PÓŁAUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA KRAM JER SEMI-AUTOMATIC BUCKET SEALER KRAM JER

PÓŁAUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA KRAM JER SEMI-AUTOMATIC BUCKET SEALER KRAM JER PÓŁAUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA KRAM JER SEMI-AUTOMATIC BUCKET SEALER KRAM JER 2 Urządzenie przeznaczone do ręcznego zgrzewania wiader wykonanych z tworzyw sztucznych folią zgrzewalną. Uniwersalność zgrzewu

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji I. Przygotowanie produkcji Laser TRUMPF TruLaser 5030 classic 6kW Obszar roboczy: Oś X 1500 mm Oś Y 3000 mm Oś Z 115 mm Wykrawarka TRUMPF TruMatic TC L 4030 3,2kW Obszar roboczy: Oś X 4000 mm Oś Y 2000

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki formowane na zimno. Cold-formed sections

Kształtowniki formowane na zimno. Cold-formed sections Kształtowniki formowane na zimno Cold-formed sections spis treści content Konstrukcyjne Structure 7 Kątowniki równoramienne Equal-sided angles 8 Kątowniki nierównoramienne Non-equal-sided angles 9 Ceowniki

Bardziej szczegółowo

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n G e rm a n y www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Precyzyjnie regulowany system

Bardziej szczegółowo

1.Stacja transformatorowa: - montaż głowic kablowych. 2. Zasilanie stacji

1.Stacja transformatorowa: - montaż głowic kablowych. 2. Zasilanie stacji Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OPAK-MET Stanisław Barański ul. Marcinkowskiego 110, 88-100 Inowrocław Projekt Nr RPKP.05.02.02-04-005/14 lp. Nazwa/Kategoria Specyfikacja sprzętu/ Zakres/rodzaj

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Operacja Maszyna Ilość Producent Typ Dane technologiczne

Lp. Operacja Maszyna Ilość Producent Typ Dane technologiczne Lp. Operacja Maszyna Ilość Producent Typ Dane technologiczne 1. Malowanie proszkowe 2. Wylewanie uszczelki PU 3. Cięcie gilotynowe Linia do malowania proszkowego Maszyna do wylewania uszczelki Nożyce gilotynowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNA FIRMY DENER

OFERTA OGÓLNA FIRMY DENER OFERTA OGÓLNA FIRMY DENER Maszyny do obróbki plastycznej Maszyny do obróbki plastycznej: Prasy krawędziowe CNC Nożyce Uniwersalne Nożyce gilotynowe Prasy mimośrodowe Prasy hydrauliczne Giętarki do rur

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP Sp. z o.o. Specjalizuje się w wykonawstwie i remontach aparatury cukrowniczej, spożywczej, chemicznej, oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów Kluczbork plant Marcegaglia Poland Zakład produkcyjny Marcegaglia w Kluczborku, Polska, został uruchomiony w 2010 r. i wytwarza precyzyjne rury spawane ze stali węglowej do szerokiego zakresu zastosowań.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX

OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejmy do rur / Pipe clips for round ducts OPO OPOX OPO INOX OPOX INOX Obejma do rur zwijanych bez uszczelki / Pipe clips for round ducts without gasket Obejma do rur zwijanych z uszczelką gumową EPDM

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone głównie do miękkiej stali. Wyposażenie dodatkowe dla NPP-6: nóż nr kat. 25500009 530,-

Przeznaczone głównie do miękkiej stali. Wyposażenie dodatkowe dla NPP-6: nóż nr kat. 25500009 530,- Nożyce Urządzenia kształtujące są przeznaczone do wykonywania prac wymagających dokładnych czynności formujących. Pewna i masywna konstrukcja gwarantuje wysoką jakość kształtowania materiałów ze stali

Bardziej szczegółowo

DAREX BEATA PASTUSIŃSKA. ŁAŃCUCHY - katalog SPIS TREŚCI

DAREX BEATA PASTUSIŃSKA. ŁAŃCUCHY - katalog SPIS TREŚCI Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAREX BEATA PASTUSIŃSKA ul. Sołtysowicka 5a 51-168 Wrocław NIP 911-144-54-83 tel.(071)329-50-02 tel.(071)329-50-79 tel./fax.(071)329-50-98 www.darex-lozyska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne General information

Informacje ogólne General information Informacje ogólne General information I. L.2 FCPK MATERIAŁY NA PŁYTY DO TŁOCZNIKÓW MATERIALS FOR DIE SET PLATES Rodzaje stali Steel types Oznaczenie materiału Material type Skład chemiczny [ % ] Chemical

Bardziej szczegółowo

GIĘCIE STALI GIĘCIE KSZTAŁTOWNIKÓW GIĘCIE INDUKCYJNE GIĘCIE ALUMINIUM KRAWĘDZIOWANIE NA PRASACH WALCOWANIE BLACH GRUBYCH CIĘCIE LASEROWE/ PLAZMOWE

GIĘCIE STALI GIĘCIE KSZTAŁTOWNIKÓW GIĘCIE INDUKCYJNE GIĘCIE ALUMINIUM KRAWĘDZIOWANIE NA PRASACH WALCOWANIE BLACH GRUBYCH CIĘCIE LASEROWE/ PLAZMOWE www.barnshaws.pl Największa na świecie firma zajmująca się gięciem stali GIĘCIE STALI GIĘCIE KSZTAŁTOWNIKÓW GIĘCIE INDUKCYJNE GIĘCIE ALUMINIUM KRAWĘDZIOWANIE NA PRASACH WALCOWANIE BLACH GRUBYCH CIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Cold-drawn welded tubes Rury spawane, ciągnione na zimno

Cold-drawn welded tubes Rury spawane, ciągnione na zimno The certified product range of Marcegaglia cold-drawn welded tubes is manufactured within Europe s largest specialized plant in Boltiere, as well as in the new Chinese production complex in Yangzhou. Mechanical

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW są nowoczesnymi obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG

CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG CNC Lathes MORI SEIKI FULL-LINE CATALOG 3 CNC Lathes Elektryczny konik NL1500 MC Y Y S SMC SY SMC SY NL1500/500 NL1500MC/500 6-, 8-inch NL1500Y/500 366 ( 14.4) 271 ( 10.6)*2 NL1500S/500 NL1500SMC/500 515

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo