Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, Osoba do kontaktów: Magdalena Kacprzyk, Lublin20-059, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , Odczynniki chemiczne Laboratoryjne wyroby szklane Probówki Pipety i akcesoria laboratoryjne Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności naukowobadawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 39 (słownie: trzydziestu dziewięciu) zadaniach (częściach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kontynuacja, metodyka wspomnianych badań wymaga bezwzględnego stosowania odczynników o tych samych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy /Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie może dokładnie przewidzieć na etapie planowania. Rozwiązania równoważne: 1. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w zał.nr 2 do SIWZ. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C. 4. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w zał. nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest: 1/12

2 2/12 a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności(procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury. 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności produktów w złożonej przez Wykonawcę ofercie w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej oferty(w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń. Część nr: 1. Nazwa: Zadanie 1 Odczynniki według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 2. Nazwa: Zadanie 2 Odczynniki według katalogu Abcam lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Abcam lub równoważne.. Część nr: 3. Nazwa: Zadanie 3 Odczynniki według katalogu Agilent Technologies lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Agilent Technologies lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 4. Nazwa: Zadanie 4 Odczynniki według katalogu Alfa Aesar lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Alfa Aesar lub równoważne. Część nr: 5. Nazwa: Zadanie 5 Odczynniki według katalogu Aqua-Med. lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Aqua-Med. lub równoważne. Część nr: 6. Nazwa: Zadanie 6 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne. Część nr: 7. Nazwa: Zadanie 7 Odczynniki według katalogu Beckman Coulter lub równoważne 2/12

3 3/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Beckman Coulter lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 8. Nazwa: Zadanie 8 Odczynniki według katalogu Illumina lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Illumina lub równoważne Część nr: 9. Nazwa: Zadanie 9 Odczynniki według katalogu Binicum lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Binicum lub równoważne Część nr: 10. Nazwa: Zadanie 10 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 11. Nazwa: Zadanie 11 Odczynniki według katalogu Cytogen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Cytogen lub równoważne Część nr: 12. Nazwa: Zadanie 12 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 13. Nazwa: Zadanie 13 Odczynniki według katalogu Eurx lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Eurx lub równoważne Część nr: 14. Nazwa: Zadanie 14 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówieni astanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 15. Nazwa: Zadanie 15 Odczynniki według katalogu Lonza lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Lonza lub równoważne Część nr: 16. Nazwa: Zadanie 16 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne 3/12

4 4/12 Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 17. Nazwa: Zadanie 17 Odczynniki według katalogu Merck lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Merck lub równoważne Część nr: 18. Nazwa: Zadanie 18 Odczynniki według katalogu MolGenDia lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu MolGenDia lub równoważne Część nr: 19. Nazwa: Zadanie 19 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Szczegółowy nr 2 do Część nr: 20. Nazwa: Zadanie 20 Odczynniki według katalogu Percipio lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Percipio lub równoważne Część nr: 21. Nazwa: Zadanie 21 Odczynniki według katalogu Promega lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Promega lub równoważne. Część nr: 22. Nazwa: Zadanie 22 Odczynniki według katalogu Randox lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Randox lub równoważne Część nr: 23. Nazwa: Zadanie 23 Odczynniki według katalogu Roche lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Roche lub równoważne. Część nr: 24. Nazwa: Zadanie 24 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 25. Nazwa: Zadanie 25 Odczynniki według katalogu Biokom lub równoważne 4/12

5 5/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Biokom lub równoważne. Część nr: 26. Nazwa: Zadanie 26 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 27. Nazwa: Zadanie 27 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 28. Nazwa: Zadanie 28 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 29. Nazwa: Zadanie 29 Odczynniki według katalogu Acris lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Acris lub równoważne. Część nr: 30. Nazwa: Zadanie 30 Odczynniki według katalogu ATCC lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu ATCC lub równoważne. Część nr: 31. Nazwa: Zadanie 31 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne. Szczegółowy nr 2 do Część nr: 32. Nazwa: Zadanie 32 Odczynniki według katalogu Baxter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Baxter lub równoważne. Część nr: 33. Nazwa: Zadanie 33 Odczynniki według katalogu BioGenex lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu BioGenex lub równoważne Część nr: 34. Nazwa: Zadanie 34 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne 5/12

6 6/12 Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne. Szczegółowy nr 2 do Część nr: 35. Nazwa: Zadanie 35 Odczynniki według katalogu Gene Prof lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Gene Prof lub równoważne Część nr: 36. Nazwa: Zadanie 36 Odczynniki według katalogu Nimagen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Nimagen lub równoważne. Część nr: 37. Nazwa: Zadanie 37 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako ub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 38. Nazwa: Zadanie 38 Odczynniki według katalogu Biomedica lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biomedica lub równoważne. Część nr: 39. Nazwa: Zadanie 39 Odczynniki według katalogu Bio-Rad lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Bio-Rad lub równoważne. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (12:00) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności naukowobadawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 39 (słownie: trzydziestu dziewięciu) zadaniach (częściach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kontynuacja, metodyka wspomnianych badań wymaga bezwzględnego stosowania odczynników o tych samych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 po zmianach do SIWZ Formularz cenowy /Opis przedmiotu zamówienia. 6/12

7 7/12 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie może dokładnie przewidzieć na etapie planowania. Rozwiązania równoważne: 1. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w zał.nr 2 po zmianach do SIWZ. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 po zmianach do SIWZ. 3. Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 po zmianach do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C. 4. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w zał. nr 2 po zmianach do SIWZ, zobowiązany jest: a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności(procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury. 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności produktów w złożonej przez Wykonawcę ofercie w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej oferty(w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń. Część nr: 1. Nazwa: Zadanie 1 Odczynniki według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 2. Nazwa: Zadanie 2 Odczynniki według katalogu Abcam lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Abcam lub równoważne. Część nr: 3. Nazwa: Zadanie 3 Odczynniki według katalogu Agilent Technologies lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Agilent Technologies lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 4. Nazwa: Zadanie 4 Odczynniki według katalogu Alfa Aesar lub równoważne 7/12

8 8/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Alfa Aesar lub równoważne. stanowiącym załącznik nr 2 pp zmianach do Część nr: 5. Nazwa: Zadanie 5 Odczynniki według katalogu Aqua-Med. lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Aqua-Med. lub równoważne. Część nr: 6. Nazwa: Zadanie 6 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne. Część nr: 7. Nazwa: Zadanie 7 Odczynniki według katalogu Beckman Coulter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Beckman Coulter lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 8. Nazwa: Zadanie 8 Odczynniki według katalogu Illumina lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Illumina lub równoważne Część nr: 9. Nazwa: Zadanie 9 Odczynniki według katalogu Binicum lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Binicum lub równoważne Część nr: 10. Nazwa: Zadanie 10 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 11. Nazwa: Zadanie 11 Odczynniki według katalogu Cytogen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Cytogen lub równoważne Część nr: 12. Nazwa: Zadanie 12 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 13. Nazwa: Zadanie 13 Odczynniki według katalogu Eurx lub równoważne 8/12

9 9/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Eurx lub równoważne Część nr: 14. Nazwa: Zadanie 14 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 15. Nazwa: Zadanie 15 Odczynniki według katalogu Lonza lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Lonza lub równoważne Część nr: 16. Nazwa: Zadanie 16 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 17. Nazwa: Zadanie 17 Odczynniki według katalogu Merck lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Merck lub równoważne Część nr: 18. Nazwa: Zadanie 18 Odczynniki według katalogu MolGenDia lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu MolGenDia lub równoważne Część nr: 19. Nazwa: Zadanie 19 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 20. Nazwa: Zadanie 20 Odczynniki według katalogu Percipio lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Percipio lub równoważne Część nr: 21. Nazwa: Zadanie 21 Odczynniki według katalogu Promega lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Promega lub równoważne. Część nr: 22. Nazwa: Zadanie 22 Odczynniki według katalogu Randox lub równoważne 9/12

10 10/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Randox lub równoważne Część nr: 23. Nazwa: Zadanie 23 Odczynniki według katalogu Roche lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Roche lub równoważne. Część nr: 24. Nazwa: Zadanie 24 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 25. Nazwa: Zadanie 25 Odczynniki według katalogu Biokom lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biokom lub równoważne. Część nr: 26. Nazwa: Zadanie 26 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 27. Nazwa: Zadanie 27 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 28. Nazwa: Zadanie 28 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 29. Nazwa: Zadanie 29 Odczynniki według katalogu Acris lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Acris lub równoważne. Część nr: 30. Nazwa: Zadanie 30 Odczynniki według katalogu ATCC lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu ATCC lub równoważne. Część nr: 31. Nazwa: Zadanie 31 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne 10/12

11 11/12 Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 32. Nazwa: Zadanie 32 Odczynniki według katalogu Baxter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Baxter lub równoważne. Część nr: 33. Nazwa: Zadanie 33 Odczynniki według katalogu BioGenex lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu BioGenex lub równoważne Część nr: 34. Nazwa: Zadanie 34 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 35. Nazwa: Zadanie 35 Odczynniki według katalogu Gene Prof lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Gene Prof lub równoważne Część nr: 36. Nazwa: Zadanie 36 Odczynniki według katalogu Nimagen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Nimagen lub równoważne. Część nr: 37. Nazwa: Zadanie 37 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako ub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 38. Nazwa: Zadanie 38 Odczynniki według katalogu Biomedica lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biomedica lub równoważne. Część nr: 39. Nazwa: Zadanie 39 Odczynniki według katalogu Bio-Rad lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Bio-Rad lub równoważne. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11/12

12 12/ (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (12:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 12/12

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_akademia - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 216085-2014 z dnia 2014-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez Sigma - Aldrich, Chempur,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:464145-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 252-464145 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227071-2012:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S 136-227071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257333-2012:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S 154-257333 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia 01.09.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260686-2016:text:pl:html -Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S 144-260686

Bardziej szczegółowo

AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016

AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 Białystok: AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 - Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, końcówek do urządzenia COBLATOR

Bardziej szczegółowo

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360585-2015:text:pl:html Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników Komenda Wojewódzka Policji 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Tel. (091) 8211479, 8211478 Fax. (091) 8211477 8215406 E-mail zamowieniakwp@wp.pl WWW www.szczecin.kwp.gov.pl treść ogłoszenia Szczecin: sukcesywne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia 11.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia 16.10.2017r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Nowa terapia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r. Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r. Dotyczy: Zakup i dostawa złoża chromatograficznego w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZLRF w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZLRF w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Olsztyn, dn. 23..206 r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ul. Tuwima 0, 0-748 Olsztyn Znak sprawy: DN-D/206//49 Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki dot. planowanej dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/207 z dnia 4.02.207r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. DATA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90094-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 054-090094 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125225-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 073-125225 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia 26.09.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa chymotrypsyny w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia 17.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JC/ /2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr JC/ /2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr JC/ 248909/2017 z dnia 18.09.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa rolek offsetowych w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia 06.03.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1 Tel. 085 7485400 Fax. 085 7485627 E-mail zampubl@umwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 9 2017-11-13, 07:51 Dostawy - 450999-2017 11/11/2017 S217 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S 217-450999 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r.

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:21296-2012:text:pl:html PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 14-021296

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:364237-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia 06.10.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa filtrów w ramach Projektu Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia 11.10.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa końcówek do pipet w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166 Tel. 022 5931390 Fax.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia 09.12.2015r. Dotyczy: Zakup i sukcesywna dostawa mediów do hodowli komórek CHO w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66063-2015:text:pl:html Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S 039-066063 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221690-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S 124-221690 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników laboratoryjnych

Dostawę odczynników laboratoryjnych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1 Tel. 085 7485400 Fax. 085 7485627 WWW www.umwb.edu.pl Białystok: AZP/261/D/47/AZ-231/0/41/12/2013 dostawę odczynników laboratoryjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Suwałki: Pomoce dydaktyczne - meble kuchenne gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178808-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 099-178808 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Suwałki: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej

Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 Tel. 042 6652295 Fax. 042 6652080 E-mail zampub@lodzka.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64860-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S 036-064860 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_akademia 18/11/2011- ID:2011-160500 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S

Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138579-2016:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 078-138579 Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r. ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel. +48 22 592 21 45 Fax +48 22 529 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl OSZCZEP PNU 0114

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 229041-2014 z dnia 2014-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych oraz plastików i szkła

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10820-2012 z dnia 2012-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych i standardów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104959-2014 z dnia 2014-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 347973-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu- Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ na podstawie umowy sprzedaŝy mebli biurowych i laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla 23. Bazy Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia 19.10.2015r. Dotyczy: Zakup i dostawa zestawów do analizy obecności mykoplazmy w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników do prowadzenia badań

Zakup odczynników do prowadzenia badań Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 7 Tel. 22 601 55 95 Fax. 22 601 55 57 E-mail a.wicki@policja.gov.pl WWW www.clk.policja.pl Warszawa: w Centralnym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 15.01.2015 r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 15.01.2015 r. Dot.: Sukcesywna dostawa plastików laboratoryjnych, drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz innych materiałów do badań naukowych P2-SZCZEP POU 1114 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/28 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393642-2015:text:pl:html Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S 216-393642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225066-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S 126-225066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-01-11 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Odzież jednorazowa medyczna, zestawy medyczne, serwety

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Terenowymi w Krakowie, Publikacja Nowym Suplementu Sączu do Dziennika i Tarnowie. Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_PAR56 17/03/2011- ID:2011-039392 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34148-2014:text:pl:html Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: DOSTAWA NARZĘDZI I SPRZĘTU DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER Znak Sprawy: ZP/07/2016 Lipsko dnia 18.05.2016 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Doposażenie Pracowni Endoskopii w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 485612-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/ Katowice: Zakup i dostawa odczynników chemicznych - wzorców narkotykowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359805-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 208-359805 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234591-2017:text:pl:html -Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S 117-234591 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa testów immunochromatograficznych Numer ogłoszenia: 37755-2012;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_AA_1S5_2017_EL_9432_1_2017 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski

Bardziej szczegółowo

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-12-03 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss2.pl Jastrzębie-Zdrój: Zamówienie na dostawy materiałów opatrunkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozsanok.pl Sanok: dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 139231-2015 z dnia 2015-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, materiały zużywalne do oznaczania beta HCG w surowicy z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego Elecsys 2010.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZP 16/08/2010- ID:2010-108165 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej - ZP250/057/2016

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa odczynników przeznaczonych do analizatora

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55534-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S 031-055534 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217308-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Numer ogłoszenia: 118234-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66372-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, środków higienicznych i drobnych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Brzeg: Dostawa: odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą, paski do badania moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S

Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221304-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S 129-221304

Bardziej szczegółowo