Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Lublin: Odczynniki chemiczne 2014/S Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, Osoba do kontaktów: Magdalena Kacprzyk, Lublin20-059, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , Odczynniki chemiczne Laboratoryjne wyroby szklane Probówki Pipety i akcesoria laboratoryjne Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności naukowobadawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 39 (słownie: trzydziestu dziewięciu) zadaniach (częściach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kontynuacja, metodyka wspomnianych badań wymaga bezwzględnego stosowania odczynników o tych samych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy /Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie może dokładnie przewidzieć na etapie planowania. Rozwiązania równoważne: 1. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w zał.nr 2 do SIWZ. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C. 4. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w zał. nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest: 1/12

2 2/12 a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności(procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury. 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności produktów w złożonej przez Wykonawcę ofercie w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej oferty(w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń. Część nr: 1. Nazwa: Zadanie 1 Odczynniki według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 2. Nazwa: Zadanie 2 Odczynniki według katalogu Abcam lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Abcam lub równoważne.. Część nr: 3. Nazwa: Zadanie 3 Odczynniki według katalogu Agilent Technologies lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Agilent Technologies lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 4. Nazwa: Zadanie 4 Odczynniki według katalogu Alfa Aesar lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Alfa Aesar lub równoważne. Część nr: 5. Nazwa: Zadanie 5 Odczynniki według katalogu Aqua-Med. lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Aqua-Med. lub równoważne. Część nr: 6. Nazwa: Zadanie 6 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne. Część nr: 7. Nazwa: Zadanie 7 Odczynniki według katalogu Beckman Coulter lub równoważne 2/12

3 3/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Beckman Coulter lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część nr: 8. Nazwa: Zadanie 8 Odczynniki według katalogu Illumina lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Illumina lub równoważne Część nr: 9. Nazwa: Zadanie 9 Odczynniki według katalogu Binicum lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Binicum lub równoważne Część nr: 10. Nazwa: Zadanie 10 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 11. Nazwa: Zadanie 11 Odczynniki według katalogu Cytogen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Cytogen lub równoważne Część nr: 12. Nazwa: Zadanie 12 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 13. Nazwa: Zadanie 13 Odczynniki według katalogu Eurx lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Eurx lub równoważne Część nr: 14. Nazwa: Zadanie 14 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówieni astanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 15. Nazwa: Zadanie 15 Odczynniki według katalogu Lonza lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Lonza lub równoważne Część nr: 16. Nazwa: Zadanie 16 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne 3/12

4 4/12 Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 17. Nazwa: Zadanie 17 Odczynniki według katalogu Merck lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Merck lub równoważne Część nr: 18. Nazwa: Zadanie 18 Odczynniki według katalogu MolGenDia lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu MolGenDia lub równoważne Część nr: 19. Nazwa: Zadanie 19 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Szczegółowy nr 2 do Część nr: 20. Nazwa: Zadanie 20 Odczynniki według katalogu Percipio lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Percipio lub równoważne Część nr: 21. Nazwa: Zadanie 21 Odczynniki według katalogu Promega lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Promega lub równoważne. Część nr: 22. Nazwa: Zadanie 22 Odczynniki według katalogu Randox lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Randox lub równoważne Część nr: 23. Nazwa: Zadanie 23 Odczynniki według katalogu Roche lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Roche lub równoważne. Część nr: 24. Nazwa: Zadanie 24 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 25. Nazwa: Zadanie 25 Odczynniki według katalogu Biokom lub równoważne 4/12

5 5/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Biokom lub równoważne. Część nr: 26. Nazwa: Zadanie 26 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 27. Nazwa: Zadanie 27 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 28. Nazwa: Zadanie 28 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 29. Nazwa: Zadanie 29 Odczynniki według katalogu Acris lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Acris lub równoważne. Część nr: 30. Nazwa: Zadanie 30 Odczynniki według katalogu ATCC lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu ATCC lub równoważne. Część nr: 31. Nazwa: Zadanie 31 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne. Szczegółowy nr 2 do Część nr: 32. Nazwa: Zadanie 32 Odczynniki według katalogu Baxter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Baxter lub równoważne. Część nr: 33. Nazwa: Zadanie 33 Odczynniki według katalogu BioGenex lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu BioGenex lub równoważne Część nr: 34. Nazwa: Zadanie 34 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne 5/12

6 6/12 Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne. Szczegółowy nr 2 do Część nr: 35. Nazwa: Zadanie 35 Odczynniki według katalogu Gene Prof lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Gene Prof lub równoważne Część nr: 36. Nazwa: Zadanie 36 Odczynniki według katalogu Nimagen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Nimagen lub równoważne. Część nr: 37. Nazwa: Zadanie 37 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako ub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Część nr: 38. Nazwa: Zadanie 38 Odczynniki według katalogu Biomedica lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biomedica lub równoważne. Część nr: 39. Nazwa: Zadanie 39 Odczynniki według katalogu Bio-Rad lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Bio-Rad lub równoważne. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (12:00) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności naukowobadawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w 39 (słownie: trzydziestu dziewięciu) zadaniach (częściach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Kontynuacja, metodyka wspomnianych badań wymaga bezwzględnego stosowania odczynników o tych samych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 po zmianach do SIWZ Formularz cenowy /Opis przedmiotu zamówienia. 6/12

7 7/12 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie może dokładnie przewidzieć na etapie planowania. Rozwiązania równoważne: 1. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w zał.nr 2 po zmianach do SIWZ. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 po zmianach do SIWZ. 3. Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 po zmianach do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C. 4. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w zał. nr 2 po zmianach do SIWZ, zobowiązany jest: a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności(procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury. 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności produktów w złożonej przez Wykonawcę ofercie w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej oferty(w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń. Część nr: 1. Nazwa: Zadanie 1 Odczynniki według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu A&A Biotechnology lub równoważne.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 2. Nazwa: Zadanie 2 Odczynniki według katalogu Abcam lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Abcam lub równoważne. Część nr: 3. Nazwa: Zadanie 3 Odczynniki według katalogu Agilent Technologies lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Agilent Technologies lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 4. Nazwa: Zadanie 4 Odczynniki według katalogu Alfa Aesar lub równoważne 7/12

8 8/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Alfa Aesar lub równoważne. stanowiącym załącznik nr 2 pp zmianach do Część nr: 5. Nazwa: Zadanie 5 Odczynniki według katalogu Aqua-Med. lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Aqua-Med. lub równoważne. Część nr: 6. Nazwa: Zadanie 6 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Avantor lub równoważne. Część nr: 7. Nazwa: Zadanie 7 Odczynniki według katalogu Beckman Coulter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Beckman Coulter lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 8. Nazwa: Zadanie 8 Odczynniki według katalogu Illumina lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Illumina lub równoważne Część nr: 9. Nazwa: Zadanie 9 Odczynniki według katalogu Binicum lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Binicum lub równoważne Część nr: 10. Nazwa: Zadanie 10 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Chemland lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 11. Nazwa: Zadanie 11 Odczynniki według katalogu Cytogen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Cytogen lub równoważne Część nr: 12. Nazwa: Zadanie 12 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Eppendorf lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 13. Nazwa: Zadanie 13 Odczynniki według katalogu Eurx lub równoważne 8/12

9 9/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Eurx lub równoważne Część nr: 14. Nazwa: Zadanie 14 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Lab-jot lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 15. Nazwa: Zadanie 15 Odczynniki według katalogu Lonza lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Lonza lub równoważne Część nr: 16. Nazwa: Zadanie 16 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Medlab lub równoważne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 17. Nazwa: Zadanie 17 Odczynniki według katalogu Merck lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Merck lub równoważne Część nr: 18. Nazwa: Zadanie 18 Odczynniki według katalogu MolGenDia lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu MolGenDia lub równoważne Część nr: 19. Nazwa: Zadanie 19 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Immuniq lub równoważne Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 20. Nazwa: Zadanie 20 Odczynniki według katalogu Percipio lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Percipio lub równoważne Część nr: 21. Nazwa: Zadanie 21 Odczynniki według katalogu Promega lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Promega lub równoważne. Część nr: 22. Nazwa: Zadanie 22 Odczynniki według katalogu Randox lub równoważne 9/12

10 10/12 Odczynniki chemiczne według katalogu Randox lub równoważne Część nr: 23. Nazwa: Zadanie 23 Odczynniki według katalogu Roche lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Roche lub równoważne. Część nr: 24. Nazwa: Zadanie 24 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Sarstedt lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 25. Nazwa: Zadanie 25 Odczynniki według katalogu Biokom lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biokom lub równoważne. Część nr: 26. Nazwa: Zadanie 26 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Thermo Scientific lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 27. Nazwa: Zadanie 27 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Witko lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 28. Nazwa: Zadanie 28 Drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne Drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Zeiss lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 29. Nazwa: Zadanie 29 Odczynniki według katalogu Acris lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Acris lub równoważne. Część nr: 30. Nazwa: Zadanie 30 Odczynniki według katalogu ATCC lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu ATCC lub równoważne. Część nr: 31. Nazwa: Zadanie 31 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne 10/12

11 11/12 Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Polgen lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 32. Nazwa: Zadanie 32 Odczynniki według katalogu Baxter lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Baxter lub równoważne. Część nr: 33. Nazwa: Zadanie 33 Odczynniki według katalogu BioGenex lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu BioGenex lub równoważne Część nr: 34. Nazwa: Zadanie 34 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Bionovo lub równoważne. Szczegółowy nr 2 po zmianach do Część nr: 35. Nazwa: Zadanie 35 Odczynniki według katalogu Gene Prof lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Gene Prof lub równoważne Część nr: 36. Nazwa: Zadanie 36 Odczynniki według katalogu Nimagen lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Nimagen lub równoważne. Część nr: 37. Nazwa: Zadanie 37 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako lub równoważne Odczynniki chemiczne i drobny, zużywalny sprzęt laboratoryjny według katalogu Dako ub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym / opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 po zmianach do Część nr: 38. Nazwa: Zadanie 38 Odczynniki według katalogu Biomedica lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Biomedica lub równoważne. Część nr: 39. Nazwa: Zadanie 39 Odczynniki według katalogu Bio-Rad lub równoważne Odczynniki chemiczne według katalogu Bio-Rad lub równoważne. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11/12

12 12/ (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (12:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 12/12

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_akademia - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 216085-2014 z dnia 2014-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez Sigma - Aldrich, Chempur,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:464145-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 252-464145 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227071-2012:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S 136-227071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257333-2012:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki chemiczne 2012/S 154-257333 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia 01.09.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260686-2016:text:pl:html -Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2016/S 144-260686

Bardziej szczegółowo

AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016

AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 Białystok: AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 - Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, końcówek do urządzenia COBLATOR

Bardziej szczegółowo

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585

Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360585-2015:text:pl:html Polska-Lębork: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2015/S 199-360585

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników Komenda Wojewódzka Policji 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Tel. (091) 8211479, 8211478 Fax. (091) 8211477 8215406 E-mail zamowieniakwp@wp.pl WWW www.szczecin.kwp.gov.pl treść ogłoszenia Szczecin: sukcesywne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia 28.03.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia 11.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia 16.10.2017r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Nowa terapia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r. Zapytanie ofertowe nr BZ/173051c/2015 z dnia 04.09.2015r. Dotyczy: Zakup i dostawa złoża chromatograficznego w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZLRF w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZLRF w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Olsztyn, dn. 23..206 r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ul. Tuwima 0, 0-748 Olsztyn Znak sprawy: DN-D/206//49 Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki dot. planowanej dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/207 z dnia 4.02.207r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. DATA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/251363/2017 z dnia 26.09.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa chymotrypsyny w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90094-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 054-090094 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia 17.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125225-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 073-125225 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JC/ /2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr JC/ /2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr JC/ 248909/2017 z dnia 18.09.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa rolek offsetowych w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia 06.03.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia 15.02.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:364237-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa Ogłoszenie nr 509454-N-2018 z dnia 2018-01-24 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1 Tel. 085 7485400 Fax. 085 7485627 E-mail zampubl@umwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/252884/2017 z dnia 11.10.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa końcówek do pipet w ramach Projektu Rozwój przeciwciała monoklonalnego o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa do stosowania

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 9 2017-11-13, 07:51 Dostawy - 450999-2017 11/11/2017 S217 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S 217-450999 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r.

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:21296-2012:text:pl:html PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 14-021296

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników laboratoryjnych

Dostawę odczynników laboratoryjnych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1 Tel. 085 7485400 Fax. 085 7485627 WWW www.umwb.edu.pl Białystok: AZP/261/D/47/AZ-231/0/41/12/2013 dostawę odczynników laboratoryjnych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/30583/2017 z dnia 06.10.2017r. Dotyczy: Zakup i dostawa filtrów w ramach Projektu Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zakup odczynników chemicznych i podłóż mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166 Tel. 022 5931390 Fax.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/183771/2015 z dnia 09.12.2015r. Dotyczy: Zakup i sukcesywna dostawa mediów do hodowli komórek CHO w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221690-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne 2016/S 124-221690 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Suwałki: Pomoce dydaktyczne - meble kuchenne gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64860-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S 036-064860 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej

Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej Dostawy odczynników chemicznych i zużywalnych części do aparatury laboratoryjnej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 Tel. 042 6652295 Fax. 042 6652080 E-mail zampub@lodzka.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/ Suwałki: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66063-2015:text:pl:html Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2015/S 039-066063 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S

Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138579-2016:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 078-138579 Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178808-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 099-178808 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_akademia 18/11/2011- ID:2011-160500 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 21.03.2014 r. ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel. +48 22 592 21 45 Fax +48 22 529 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl OSZCZEP PNU 0114

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/28 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393642-2015:text:pl:html Polska-Puławy: Odczynniki chemiczne 2015/S 216-393642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 229041-2014 z dnia 2014-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych oraz plastików i szkła

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10820-2012 z dnia 2012-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych i standardów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104959-2014 z dnia 2014-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34148-2014:text:pl:html Polska-Sulechów: Probówki 2014/S 022-034148 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 347973-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu- Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ na podstawie umowy sprzedaŝy mebli biurowych i laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla 23. Bazy Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr BZ/178416/2015 z dnia 19.10.2015r. Dotyczy: Zakup i dostawa zestawów do analizy obecności mykoplazmy w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników do prowadzenia badań

Zakup odczynników do prowadzenia badań Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 7 Tel. 22 601 55 95 Fax. 22 601 55 57 E-mail a.wicki@policja.gov.pl WWW www.clk.policja.pl Warszawa: w Centralnym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 15.01.2015 r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 15.01.2015 r. Dot.: Sukcesywna dostawa plastików laboratoryjnych, drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz innych materiałów do badań naukowych P2-SZCZEP POU 1114 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225066-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S 126-225066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2013-01-11 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Odzież jednorazowa medyczna, zestawy medyczne, serwety

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_PAR56 17/03/2011- ID:2011-039392 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Terenowymi w Krakowie, Publikacja Nowym Suplementu Sączu do Dziennika i Tarnowie. Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X

Wartość netto w zł kol.(6 x 7) Cena jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Beta HCG 400 RAZEM X X X X X X X X Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, materiały zużywalne do oznaczania beta HCG w surowicy z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego Elecsys 2010.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER Znak Sprawy: ZP/07/2016 Lipsko dnia 18.05.2016 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Doposażenie Pracowni Endoskopii w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 485612-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: DOSTAWA NARZĘDZI I SPRZĘTU DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Numer ogłoszenia: 118234-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/ Katowice: Zakup i dostawa odczynników chemicznych - wzorców narkotykowych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234591-2017:text:pl:html -Gdańsk: Drukarki laserowe 2017/S 117-234591 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_AA_1S5_2017_EL_9432_1_2017 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozsanok.pl Sanok: dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl z 5 2015-12-30 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa mikropłytek oraz materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359805-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 208-359805 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

obłożeń. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-12-03 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss2.pl Jastrzębie-Zdrój: Zamówienie na dostawy materiałów opatrunkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa testów immunochromatograficznych Numer ogłoszenia: 37755-2012;

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 139231-2015 z dnia 2015-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZP 16/08/2010- ID:2010-108165 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej - ZP250/057/2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa odczynników przeznaczonych do analizatora

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55534-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2017/S 031-055534 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217308-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 119-217308 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Brzeg: Dostawa: odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą, paski do badania moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do sterylizacji

Bardziej szczegółowo