MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA WYDZIAŁ DO SPRAW UZDROWISK WARSZAWA UL. MIODOWA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA WYDZIAŁ DO SPRAW UZDROWISK WARSZAWA UL. MIODOWA 15"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA WYDZIAŁ DO SPRAW UZDROWISK WARSZAWA UL. MIODOWA 15

2 PREZENTACJA Polskich Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego Kościerzyna r. STATUTOWE UZDROWISKA W POLSCE W Polsce znajduje się 45 miejscowości o statusie uzdrowiska oraz dwa obszary ochrony uzdrowiskowej (Skierniewice oraz Latoszyn) oraz 3 miejscowości przygotowane do otrzymania tego statusu (Frombork, Miłomłyn, Rogóźno) 2

3 STATUTOWE UZDROWISKA W POLSCE 3

4 Generalnie dzielimy Polskie uzdrowiska biorąc pod uwagę: 1) położenie geograficzne: nizinne, położone do 200 m n.p.m (Ciechocinek, Busko Zdrój, Połczyn Zdrój) Dwa Największe uzdrowiska nizinne Busko Zdrój Sanatorium Marconi Ciechocinek Unikalne Tężnie Solankowe - podstawowy kierunek leczniczy - górne i dolne drogi oddechowe: choroby ortop.-urazowe - podstawowy surowiec: solanka siarczkowa - solanka z siarkowodorem 4

5 nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od, brzegu morza Kołobrzeg sanatorium Arka Świnoujście sanatorium Bursztyn 5

6 nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od, brzegu morza (c.d.) Ustka sanatorium Perła Dąbki - uzdrowisko dziecięce sanantorium Argentyt 6

7 podgórskie, położone od 200 do 400 m n.p.m (Polanica Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój) Polanica Zdrój Pijalnia Kudowa Zdrój sanatorium Zameczek 7

8 górskie, położone od 400 do 800 m n.p.m (Krynica Zdrój, Rabka Zdrój, Szczawnica) Krynica Zdrój, sanatorium Stary Dom Zdrojowy Krynica Zdrój Pijalnia Krynica Zdrój jedyne uzdrowisko państwowe. Położone w województwie małopolskim, na obszarze którego znajduje się kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Główny kierunek leczniczy to schorzenia układu pokarmowego. Posiada wspaniałe surowce lecznicze jakimi są wody Zuber, Jan, Słowinka, znane na całym świecie. 8

9 2) występujące tworzywa lecznicze: zdrojowiska, posiadające wody lecznicze (Świnoujście, Ciechocinek, Busko - Zdrój); uzdrowiska borowinowe oparte na leczeniu borowiną (Kamień Pomorski, Gołdap); mieszane posiadające wody lecznicze i borowinę (Horyniec Zdrój, Kołobrzeg, Połczyn); termalne (Uniejów, Cieplice Zdrój); podziemne (Kopalnia soli w Wieliczce); Około 30 miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych czyni starania o uzyskanie statusów uzdrowiska. 9

10 Uzdrowiska Polskie działają na podstawach prawnych (1) 1.1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167, poz.1399 z późn. zm.) oraz nowelizacja ustawy uzdrowiskowej z dnia 6 kwietnia 2011r. (Dz.U. Nr. 073, poz.390) Zapisy ustawy uzdrowiskowej określają: 1) zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego (finansowanie przez Państwo NFZ, ZUS, PEFRON lub pełnopłatne); 2) kierunki lecznicze uzdrowisk (17 ustalane przez Ministra Zdrowia); 3) zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym; 10

11 Uzdrowiska Polskie działają na podstawach prawnych (2) 4) zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej; 5) zasady pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej; 6) zadania gmin uzdrowiskowych. Do tej ustawy opracowano 11 Rozporządzeń Ministra Zdrowia, regulujących między innymi zasad kwalfikowania i kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe, dopłatę skierowanych pacjentów do sanatorium itp. 11

12 Uzdrowiska Polskie działają na podstawach prawnych (3) Ponadto: 1.2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.1947 z późn. zm.) 1.3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U z dnia 11 października 2001 r. Nr 111, poz.1229 z późn. zm.) 1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz z późn. zm.) 1.6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 1.7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 273 poz z późn. zm.) 12

13 Uzdrowiska Polskie działają na podstawach prawnych (4) 1.8. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 z późn. zm.); 1.9. Ustawa z dnia 7 lipca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r. Nr 257, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr 178 poz.1841); Ustawa z dnia 28 listopada 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz ). 13

14 Przyznawanie statusu uzdrowiska Uznanie miejscowości za uzdrowisko dokonuje po wystąpieniu i opracowaniu operatu uzdrowiskowego przez Gminę, pozwalającego stwierdzić posiadanie wymagań zawartych w ustawie uzdrowiskowej. Rada Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej stwarza podstawy prawno organizacyjne do prowadzenia na danym obszarze lecznictwa uzdrowiskowego oraz działalności wypoczynkowej i turystycznej. 14

15 Strefy ochrony uzdrowiskowej (1) Polskie uzdrowiska działają na podstawie ustawy uzdrowiskowej i aby uzyskać status uzdrowiska, gminy muszą posiadać odpowiedni powierzchniowo obszar pozwalający bezkolizyjnie wyznaczyć strefy ochrony uzdrowiskowej, zwłaszcza strefę A ochrony uzdrowiskowej. Strefy Ochrony Uzdrowiskowej stanowią jeden z ważniejszych warunków decydujących o powstaniu nowego uzdrowiska. Ich prawidłowa powierzchnia i przebieg, powinien pozwalać na prawidłowe i bez kolizyjne prowadzenia leczenia uzdrowiskowego na obszarze Gminy. Strefą określającą wielkość i kształt uzdrowiska jest strefa C ochrony uzdrowiskowej. 15

16 Strefy ochrony uzdrowiskowej (2) Granicą danego uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej jest obszar pokrywający się z granicami administracyjnymi gminy lub granicami jednostek pomocniczych gminy takimi jak sołectwa, dzielnice, osiedla. Granicę uzdrowiska wyznacza przebieg strefy C ochrony uzdrowiskowej. Decydującą w uzdrowiskach strefą ochrony uzdrowiskowej jest strefa A ochrony uzdrowiskowej, na obszarze której zapisy ustawy uzdrowiskowej przewidują przede wszystkim prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 16

17 Strefy ochrony uzdrowiskowej (3) Ustawa wprost nie określa wymaganych powierzchni poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej, nie mniej jednak strefa A jak również pozostałe, wymagają akceptacji Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę prowadzone leczenie uzdrowiskowe w 45 uzdrowiskach jak również wyliczenia naukowe dawnego Instytutu Balneologicznego z Poznania, wielkość tej strefy powinna wynosić min. od ha w zależności od projektowanego uzdrowiska. Dla projektowanego uzdrowiska na pacjentów nie licząc pozostałej ludności strefa ta powinna posiadać powierzchnię ponad 100 ha, z czego 65% przeznacza się na zieleń i 35 % na inwestycje służby zdrowia i infrastrukturę uzdrowiskową w tym urządzenia uzdrowiskowe. 17

18 Strefy ochrony uzdrowiskowej (4) Przyjmuje się że pozostałe strefy mają stanowić bezpieczną otulinę strefy A i tak strefa B ochrony uzdrowiskowej jest powierzchniowo dobrze zaprojektowana jeżeli jej wielkość wynosi trzy lub cztero krotność strefy A. Podobnie strefa C - trzy lub cztero krotność stref A + B. Dla przejrzystości części graficznej operatu uzdrowiskowego, poszczególne strefy przyjęto oznaczać ciągłymi liniami w kolorach: - strefa A kolor czerwony - strefa B kolor niebieski - strefa C kolor zielony - teren górniczy kolor żółty 18

19 Strefy ochrony uzdrowiskowej (5) Graficzny układ stref ochrony uzdrowiskowej i teren górniczy 19

20 Obszar ochrony uzdrowiskowej (1) Ponadto dany obszar musi posiadać: określony wskaźnik terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych (strefie A - 65% terenów zieleni, w strefie B 50 - % terenów zieleni, w strefie C - 45% terenów biologicznie czynnych), klimat lokalny o walorach leczniczych, unikalne, naturalne złoża surowców uzdrowiskowych (wody lecznicze i peloidy) znajdujące się w obszarze stref uzdrowiskowych, zakłady udzielające świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez wysoko wykwalifikowane kadry medyczne, 20

21 Obszar ochrony uzdrowiskowej (2) Ponadto dany obszar musi posiadać: obiekty szpitalne i sanatoryjne, zakłady przyrodolecznicze z pełnym zapleczem, o wysokim standardzie, urządzenia przeznaczone do korzystania z uzdrowiskowych zasobów naturalnych i ich neutralizacja po wykorzystaniu, wymagania określone w przepisach prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, pełną infrastrukturę techniczną. 21

22 Lecznictwo uzdrowiskowe (3) Prowadzone jest: przy pomocy naturalnych tworzyw leczniczych (naturalne surowce lecznicze - kopaliny lecznicze, w tym wody lecznicze, torfy lecznicze i gazy lecznicze, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach określonych w ustawie, przez jednostki naukowe potwierdzone przez Ministra Zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce prowadzi się w miejscowościach o statusie uzdrowiska, nadanym przez Radę Ministrów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. 22

23 Lecznictwo uzdrowiskowe (4) 23

24 Lecznictwo uzdrowiskowe (5) Największa ilość uzdrowisk zgrupowana jest w województwie dolnośląskim (12) i małopolskim (8). W chwili obecnej na obszarze województw, wielkopolskiego, opolskiego i lubuskiego nie posiadamy uzdrowisk. w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowiska oferują bardzo wysoki standard zabiegów leczniczych, wykwalifikowaną kadrę i opiekę medyczną. Bardzo bogatą ofertę leczniczą, uzupełnia również bogata oferta turystyczna, rekreacyjna, sportowa i kulturalna. Na wysokim poziomie jest także dzisiejsza baza hotelowa polskich uzdrowisk. 24

25 Polskie Uzdrowiska (1) polskie uzdrowiska to najpiękniejsze rejony naszego kraju, które oferują swoim gościom zdrowie i odnowę sił psychofizycznych, wspaniałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji, to wciąż oazy czystego powietrza, gleby i wody, są świetnie przygotowane pod każdym względem do wypełnienia swojej roli, na bazie szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów względnie na bazach przychodni jako ambulatoryjne, uzdrowiska polskie to nie tylko baza lecznicza, licząca około łóżek, ale również wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe, które predysponują je do prowadzenia działalności turystycznej. Znajdująca się w nich ogromna baza turystyczna /około 80 tys. miejsc/ stanowi 18% potencjału kraju, 25

26 Polskie Uzdrowiska (2) miejscowości uzdrowiskowe są wyraźnie zróżnicowane. W usługach uzdrowiskowych zatrudnionych jest w Polsce około osób, kolejne pracuje w usługach towarzyszących, generalnie oceniając możliwości bazy sanatoryjnej i szpitalnej w uzdrowiskach, należy stwierdzić że nie jest ona wykorzystana w sposób pozwalający na pełne obłożenie posiadanych miejsc hotelowych. Wykorzystanie bazy leczniczej i turystycznej wynosi obecnie w naszych uzdrowiskach około 70%, w 45 uzdrowiskach prowadzi działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 108 szpitali uzdrowiskowych w podstawowych kierunkach leczniczych, szpitale uzdrowiskowe dysponują bazą w ilości miejsc. 26

27 Polskie Uzdrowiska (3) w polskich uzdrowiskach istnieją ograniczenia wynikające z przepisów sanitarnych, budowlanych, architektonicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz prawa geologicznego górniczego, które są konieczne dla zachowania wybitnych walorów uzdrowiskowych, głównymi podporami, na których dzisiaj opiera się ekonomicznie nowoczesne uzdrowisko, jest przede wszystkim leczenie chorych poprzez kurację uzdrowiskową oraz turystyka zdrowotna, budując w uzdrowiskach infrastrukturę uzdrowiskową, turystyczną, rekreacyjną i sportową, budujemy uzdrowiska wielofunkcyjne o wysokim standardzie. W interesie narodowym jest utrzymanie uzdrowisk polskich oraz zapewnienie im rozwoju, niezależnie od podmiotów właścicielskich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 27

28 ZAPRASZAMY DO POLSKICH UZDROWISK Opracował: Włodzimierz Śliwiński Naczelnik Wydziału d.s. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia 28

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Włodzimierz Śliwiński Naczelnik Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Decyzje

Bardziej szczegółowo

Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA

Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA Polskie uzdrowiska zapraszają! Zapraszamy do kolorowej zabawy z poznawaniem polskich uzdrowisk. W malowance prezentujemy najbardziej charakterystyczne obiekty i miejsca z pozostałych,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 739

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 739 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 739 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu

PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu 133324.370933.276090 W związku z upoważnieniem przez Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UZDROWISK W ŚWIETLE USTAWY UZDROWISKOWEJ

RAMY PRAWNE ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UZDROWISK W ŚWIETLE USTAWY UZDROWISKOWEJ Magdalena Solan 1) RAMY PRAWNE ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UZDROWISK W ŚWIETLE USTAWY UZDROWISKOWEJ Streszczenie. Artykuł omawia zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania uzdrowisk

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE i ZAŁOZENIA PROJEKTOWE UZDROWISKA JAWORZE

PODSTAWY PRAWNE i ZAŁOZENIA PROJEKTOWE UZDROWISKA JAWORZE Jaworze 28 kwietnia 2015 KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA BUDOWY UZDROWISKA JAWORZE PODSTAWY PRAWNE i ZAŁOZENIA PROJEKTOWE UZDROWISKA JAWORZE Romankiewicz+Heck Inwestycje dr arch. Tomasz Ołdytowski mgr

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia...2007 r. Projekt z 08 maja 2007r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2013 Poziom nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się nierównomiernością. Po okresie wzrostu w latach 2006-2009,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W

S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W Załącznik do Uchwały Nr XLII /618/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Z dnia 31 marca 2010r. S T A T U T U Z D R O W I S K A Ż E G I E S T Ó W Dla Uzdrowiska Żegiestów ustala się niniejszy statut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH UZDROWISKA MIŁOMŁYN

PODSTAWY PRAWNE DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH UZDROWISKA MIŁOMŁYN PODSTAWY PRAWNE DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH UZDROWISKA MIŁOMŁYN dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski. Miłomłyn 29 maja 2013r UZDROWISKA W POLSCE W Polsce znajduje się wiele miejscowości o funkcji turystycznej w

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 4281 UCHWAŁA NR XVII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 8 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 4281 UCHWAŁA NR XVII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 8 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 4281 UCHWAŁA NR XVII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tab. Zestawienie rodzajów i zasobów kopalin leczniczych w polskich uzdrowiskach

Tab. Zestawienie rodzajów i zasobów kopalin leczniczych w polskich uzdrowiskach Tab. Zestawienie rodzajów i zasobów kopalin leczniczych w polskich uzdrowiskach Uzdrowisko Augustów "Kolnica" złoże torfu typu wysokiego 583 779 ton Aleksander nr 8b-Michał nie eksploatowane, brak świadectwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 192 14182 Poz. 1285 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 277 UCHWAŁA NR XIX/109/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r.

USTAWA z dnia r. 1 P r o j e k t USTAWA z dnia... 2003 r. o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH PROFIL KLIENTA W MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ RABKA ZDRÓJ Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE załącznik do uchwały Nr CXVII/1232/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA SWOSZOWICE 1 Dla Uzdrowiska, zwanego dalej uzdrowiskiem, ustanawia się niniejszy tymczasowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój UCHWAŁA Nr XXX/197/09 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca1999

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA UZDROWISKO ROGÓŹNO

STRONA TYTUŁOWA UZDROWISKO ROGÓŹNO gmina ZGIERZ STRONA TYTUŁOWA UZDROWISKO ROGÓŹNO Wstępna koncepcja strefy uzdrowiskowej na bazie udokumentowanych zasobów wód geotermalnych, soli i borowin w gminie Zgierz CENTRUM ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

KRYNICA MORSKA OBSZAR OCHRONY UZDROWISKOWEJ

KRYNICA MORSKA OBSZAR OCHRONY UZDROWISKOWEJ KRYNICA MORSKA Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru ochrony uzdrowiskowej KRYNICA MORSKA OBSZAR OCHRONY UZDROWISKOWEJ ZAŁO źnia DO OPźRATU UZDROWISKOWźżO USTAWA z dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki

Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Uchwała Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Dąbki Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój

Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój Wtorek, 14 czerwca 2016 Karpackie uzdrowiska Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój Piękno i bogactwo Ziemi Gorlickiej opisywali u progu XIX wieku Stanisław Staszic i Wincenty Pol. Odbywali oni

Bardziej szczegółowo

www.uzdrowiskogoldap.pl

www.uzdrowiskogoldap.pl Główne kierunki rozwoju Gminy Gołdap wykorzystanie czynników geopolitycznych wykorzystanie czynników geograficznych - przejście graniczne z Rosją - turystyka (centrum sportów zimowych) - specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 2285 UCHWAŁA NR XXXVI/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu uzdrowisku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ą ł ą ł ł ą ł Projekt USTAWA z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Art. 1. W ustawie 28 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim

Ustroń. Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Ustroń Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim Herb Ustronia Flaga Ustronia O Ustroniu słów kilka... Pierwsza historyczna wzmianka o Ustroniu pochodzi z 1305 r. i zapisana jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM TOWARZYSTWO WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH I WALORÓW NATURALNYCH ZIEMI CZESZEWSKIEJ Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000067804 Czeszewo, ul. Szkolna 29, 62-322 Orzechowo, tel. (61) 437-70-65 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowisk w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Małgorzata Potocka-Momot Departament Polityki Regionalnej UMWM Kraków w 19 maja

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk nr 3636).

o poselskim projekcie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach (druk nr 3636). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4103 SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI, KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ KOMISJI ZDROWIA o poselskim projekcie ustawy o lecznictwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589 UCHWAŁA Nr 229/VI/22/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju uzdrowisk w subregionie wałbrzyskim

Perspektywy rozwoju uzdrowisk w subregionie wałbrzyskim Perspektywy rozwoju uzdrowisk w subregionie wałbrzyskim I WARSZTATY nt. Stanu i możliwości wzmacniania procesów integracyjnych w kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej Beata Szczepankowska Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach

Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach Sierpień 1992 Janusz Jeziorski Informacja Nr 62 Środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM TOWARZYSTWO WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH I WALORÓW NATURALNYCH ZIEMI CZESZEWSKIEJ Czeszewo, ul. Szkolna 24, 62-322 Orzechowo, tel. (61) 438-47-33 e-mail: wody_termalne@op.pl OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2003 r.

U S T A W A. z dnia 2003 r. P r o j e k t U S T A W A z dnia 2003 r. o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 651, 742. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1)

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/43 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Dziennik Ustaw Nr 142 8678 Poz. 835 835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku

Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH Pojęcie turystyki z ekonomicznego punktu widzenia podkreśla aspekty związane z przemieszczaniem, czasową zmianą miejsca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wypełnione wnioski należy kierować do Pracowników Biura Administracji Funduszem Świadczeń Socjalnych w Enei Centrum w poszczególnych obszarach:

Wypełnione wnioski należy kierować do Pracowników Biura Administracji Funduszem Świadczeń Socjalnych w Enei Centrum w poszczególnych obszarach: Pracownicy Enei Operator zainteresowani pobytem profilaktycznym w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk w Inowrocławiu w 2018 r. proszeni są o składanie wniosków do 2 lutego 2018 r. Wypełnione wnioski należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.). PROJEKT UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia.2014 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Krasnobród, 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój jako. uzdrowisko

Lądek Zdrój jako. uzdrowisko Lądek Zdrój jako uzdrowisko Położenie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój. Położone w Sudetach Wschodnich, w dolinie rzeki Białej Lądeckiej. Według

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2012/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Teren inwestycyjny w pierwszym w Polsce uzdrowisku termalnym Zespół Uzdrowiskowy Uniejów

Teren inwestycyjny w pierwszym w Polsce uzdrowisku termalnym Zespół Uzdrowiskowy Uniejów Teren inwestycyjny w pierwszym w Polsce uzdrowisku termalnym Zespół Uzdrowiskowy Uniejów Lokalizacja inwestycji A1 Uniejów A2 Warszawa S8 Łódź 56 km 162 km 170 km 203 km 269 km 313 km 417 km Łódź Poznań

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA UZDROWISKOWA W POLSCE

TURYSTYKA UZDROWISKOWA W POLSCE HALINA MAKAŁA Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA UZDROWISKOWA W POLSCE HEALTH TOURISM IN POLAND Wprowadzenie Turystyka uzdrowiskowa, będąca formą turystyki zdrowotnej, stanowi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

LECZNENIE UZDROWISKOWE

LECZNENIE UZDROWISKOWE NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZNENIE UZDROWISKOWE Warszawa, 08.09.2004

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA SP. Z O. O. w Warszawie

INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA SP. Z O. O. w Warszawie INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA SP. Z O. O. w Warszawie ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa www.izc.pl HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ZDROWIA CZŁOWIEKA Muszyna, czerwiec 2011 r. PREZENTACJA IZC Instytut Zdrowia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r.

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podkomisji.

Sprawozdanie podkomisji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2010 r. Komisja Zdrowia *** Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej STR18N 0141 8 10 Sprawozdanie podkomisji. Podkomisja nadzwyczajna,

Bardziej szczegółowo

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora turystyki medycznej i uzdrowiskowej Spotkanie 29.07.2014 r. Toruń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2016 r. Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym.

Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2016 r. Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym. Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 206 r. Lp. Nazwa Ośrodka Siedziba Ośrodka Nazwa miejsca rehabilitacji Miejscowość rehabilitacji Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu w systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Załącznik nr 8 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Tabela nr. Lecznictwo uzdrowiskowe. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uzdrowiska Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego Ilość. - Sanatorium Budowlani

Lp. Nazwa uzdrowiska Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego Ilość. - Sanatorium Budowlani Lp. Nazwa uzdrowiska Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego Ilość łóżek 1. Augustów Sanatorium Budowlani Zakłady należące do spółki Uzdrowisko Busko S.A. 180 Szpital uzdrowiskowy Krystyna 316 2. Busko Szpital

Bardziej szczegółowo

Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 1. Park Uzdrowiskowy Duszniki - Zdrój

Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 1. Park Uzdrowiskowy Duszniki - Zdrój Wykaz podmiotów oraz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego podlegających kontroli i nadzorowi Naczelnego Lekarza Uzdrowiska na terenie uzdrowisk: Czerniawa -, Duszniki -, Kudowa -, Polanica -,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne w Hotelu Krystyna stanowią niepowtarzalną okazję aby połączyć poznawanie uroków Krakowa i Małopolski z regeneracją organizmu

Bardziej szczegółowo

Problemy Zarządzania 13/2 (2),

Problemy Zarządzania 13/2 (2), Hanna Górska-Warsewicz, Olena Kulykovets, Anna Kudlińska-Chylak Usługi komercyjne placówek uzdrowiskowego w Polsce w świetle badań empirycznych Problemy Zarządzania 13/2 (2), 231-246 2015 Problemy Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju pierwszy w Polsce projekt hybrydowy już w fazie eksploatacji

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju pierwszy w Polsce projekt hybrydowy już w fazie eksploatacji Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju pierwszy w Polsce projekt hybrydowy już w fazie eksploatacji Gmina Sole-Zdrój położona jest w południowej części woj. Świętokrzyskiego. - Powierzchnia 8500 ha

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju. Bristol Aparthotel. Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A.

Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju. Bristol Aparthotel. Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A. Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju Bristol Aparthotel Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A. Informacje o inwestycji Bristol Aparthotel to luksusowy apartamentowiec w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/284/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XX/284/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg UCHWAŁA NR XX/284/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

GMINA GOŁDAP PAKIET INFORMACYJNY

GMINA GOŁDAP PAKIET INFORMACYJNY GMINA GOŁDAP PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Czerwiec 2013 1 Spis treści I.Podstawowe informacje... 3 A.Dane teleadresowe... 3 B.Charakterystyka Emitenta... 3 II.Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju Gmina Sole-Zdrój położona jest w południowej części woj. Świętokrzyskiego. Sąsiaduje : - od północy z Gminą Stopnica - od wschodu z Gminą Pacanów - od południa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo