MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO"

Transkrypt

1 Wstęp MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO 02 WRZESIEŃ 2012 Rewolucja gazowa nadciąga do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Zbliża się termin zakończenia umowy na dostawy gazu z Rosji. Polski rząd, jeżeli chce efektywnie wykorzystać wydobycie gazu łupkowego, musi przygotować odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne, prawne i podatkowe. Należy opracować system podatkowy oparty na wolnorynkowej rywalizacji firm energetycznych. Istotne jest również zapewnienie odpowiednich zysków dla państwa. Niebawem dyskusja o łupkowej szansie będzie toczyła się wokół tego ile, w jaki sposób oraz w jakim czasie Polska może zyskać na wydobyciu gazu łupkowego. W tej delikatnej sprawie trzeba znaleźć złoty środek. Partnerami porozumienia mają stać się nie tylko obywatele, którzy liczą na udział w owocach łupkowej rewolucji, ale także firmy gazowe, które do aktywności w Polsce musi zachęcać przyjazny klimat inwestycyjny. Jest to istotne szczególnie dlatego, że dysponują oni odpowiednimi technologiami. Należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób pogodzić te interesy. W centrum dyskusji na ten temat powinny być sprawy podatkowe i sposób wykorzystania zysków, które wpłyną do kasy państwa. Nowy rynek gazu to szansa dla Polski Dzięki niespodziewanie szybkiemu rozwojowi sektora gazu niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych, ceny gazu na tamtejszym rynku spadają. Jak informował Financial Times, w tym roku ceny gazu ziemnego w USA spadły o 85 proc. w stosunku do najwyższych w historii w 2005 roku. To najniżej od dziesięciu lat. Cena gazu na giełdzie NYMEX wyniosła 2,322 dolara za Btu. Surowca jest tak dużo, że rząd amerykański zdecydował się na przebudowę sieci transportu gazu, w taki sposób, by przystosować ją do eksportu gazu skroplonego (LNG). Zainteresowanie dostawami ze Stanów zgłosiły już Japonia i Litwa, wspominał o tym także premier Ukrainy Mykoła Azarow. Gazowa rewolucja nadejdzie z Ameryki Północnej i zmieni europejski rynek. Ceny będą niższe a konkurencja POMORZE obszary o wstępnie udokumentowanym potencjale dla wystepowania gazu ziemnego w łupkach obszary o nieokreślonym potencjale dla wystepowania gazu ziemnego w łupkach Obszar występowania łupków potencjalnie zawierających niekonwencjonalny gaz ziemny MAZOWSZE LUBELSZCZYZNA opracowanie własne na podstawie pgi.gov.pl większa. Nowe warunki na światowym rynku gazu być może będą dyktowały Stany Zjednoczone, a nie jak dotychczas Rosja. Polska musi się przygotować na te zmiany, jeżeli chcemy wejść do pierwszej ligi graczy na rynku gazu w Europie i na świecie. W tym celu rząd powinien odpowiednio przygotować infrastrukturę przesyłu gazu. Należy ją sieciować za pomocą interkonektorów i modernizacji sieci krajowej, a także demonopolizować na mocy wspólnotowego prawa energetycznego. Trzeba skutecznie wprowadzić rozdział właścicielski między sektorami wydobycia, dystrybucji i sprzedaży gazu. Kontrolę nad gazociągami znajdującymi się w Polsce powinien mieć polski operator. Kolejną przemianą ważną z punktu widzenia rynku gazu będzie zakończenie bieżącej umowy na dostawy gazu z Rosji. Stanie się to w 2022 roku. Umowa ta wymusza obecnie na Polsce (poprzez klauzulę Take Or Pay) kupowanie zbyt dużych ilości zbyt drogiego gazu przez zbyt długi okres czasu. Do tego momentu polska infrastruktura musi być gotowa zarówno na przyjęcie gazu z nowych kierunków, jak i na ewentualne wykorzystanie wydobytego gazu łupkowego w kraju oraz jego sprzedaż za granicą. Kluczowym elementem będzie tutaj terminal LNG w Świnoujściu, który ma zostać uruchomiony w 2016 roku. Dzięki niemu będziemy mogli sięgnąć po dostawy gazu skroplonego z całego świata, także z USA. Jednak najbardziej oczekiwaną zmianą na polskim rynku gazu ma,,łupkowa rewolucja. Jeżeli potwierdzą się prognozy ekspertów odnośnie do ilości gazu łupkowego pod powierzchnią Polski, to krajowe wydobycie może znacznie wzrosnąć. Wiele jednak zależy od warunków ekonomicznych na jakie natrafią inwestorzy. Polskie prawo w tym zakresie powinno być klarowne i przewidywalne. Najważniejszym jego elementem będzie skuteczny, szczelny i przyjazny system podatkowy. 1

2 Fundusz Wzrostu Rząd planuje powołanie zespołu międzyresortowego, który zajmie się kompleksowym przygotowaniem organizacji wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Zgodnie z tymi planami w bliskiej przyszłości ma zostać utworzony Narodowy Operator Kopalin Energetycznych, który będzie nadzorował wydobycie m.in. gazu łupkowego. Może on być potrzebny do zapewnienia szczelności systemu podatkowego, którego zarys i formuła funkcjonowania jeszcze nie są znane. Jeżeli opracujemy odpowiednie zasady podatkowe, którymi przyciągniemy inwestorów zagranicznych, możemy spodziewać się znacznych wpływów podatkowych, co będzie wymagało utworzenia osobnego funduszu. Należy pozytywnie ocenić działania rządu, które zmierzają do utworzenia Funduszu Węglowodorowego, z którego część przychodów ma być inwestowana w edukację, szkolnictwo, naukę oraz badania i rozwój. Taki instrument powinien jednak ograniczyć się do wspierania rozwoju kraju i wspomagania polskiej rodziny. Wpływy z gazu łupkowego mogą przysłużyć się wspomaganiu wzrostu gospodarczego poprzez kierowanie ich w stronę środowisk przedsiębiorczych i innowacyjnych. Chodzi tu o małe, polskie start-upy, które często bez powodzenia ubiegają się o wsparcie instytucji unijnych. Pieniądze z Funduszu Wzrostu mogłyby pomóc im rozwinąć biznes. Podobnie mogłoby się stać z projektami studentów kierunków ścisłych oraz programami badawczymi humanistów. Ta inwestycja zwracałaby się przez lata poprzez zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorców. Długofalowo miałoby to wpływ na przyspieszenie wzrostu PKB. Polityka wspierania innowacyjności pokrywałaby się z trendami światowymi. Tradycyjne oraz nowe potęgi, jak kraje grupy BRICS, nie wahają się przeznaczać poważnych środków na rozwój sektora badań i rozwoju (Research&Developement). Jednak w Polsce takie deklaracje nadal pozostają niezrealizowane. Ekonomista prof. Krzysztof Rybiński nazwał wręcz Polskę,,pustynią innowacyjności, posiadającą gospodarkę,,opartą na niewiedzy. Łupkowa rewolucja może to zmienić, jeżeli jej owoce zostaną spożytkowane w sposób efektywny. W stanowisku rządu brakuje zapowiedzi wydatkowania funduszy z gazu łupkowego na politykę rodzinną, która powinna stać się strategiczną dziedziną. Głównym zadaniem w tym zakresie jest zwiększenie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży fundusz powinien taką możliwość pozostawiać w rękach rodziców i wspomagać ich inicjatywę. Tego typu wsparcie nie powinno być traktowane jako forma dotacji. To inwestycja, która wpłynie pozytywnie na zmiany demograficzne i innowacyjność polskiej gospodarki, co będzie miało przełożenie na powodzenie gospodarcze. Środki finansowe zgromadzone w ramach tego systemu nie powinny jednak być wykorzystywane do pokrywania bieżących potrzeb budżetowych na poziomie centralnym i samorządowym. Konieczne jest założenie, że instrument ten ma charakter jednoznacznie rozwojowy ma to być Fundusz Wzrostu. Z szansy, jaką daje rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce powinni skorzystać przede wszystkim obywatele. Doświadczenia krajów które prowadziły politykę uzupełniania budżetu z funduszy pochodzących ze sprzedaży energii są jednoznaczne: łatwy w użyciu energetyczny dodatek do budżetu wiąże się z zaniedbaniami w modernizacji innych niż energetyka dziedzin gospodarki. W ten sposób powstaje petrostate, czyli państwo, które uzależnia swą równowagę budżetową od cen energii i dochodów z sektora. Degresywny podatek obrotowy Pierwsze metry sześcienne gazu łupkowego mają popłynąć w Polsce w 2015 roku. Zatem w ciągu dwóch najbliższych lat potrzebne jest skonstruowanie odpowiedniego i przyjaznego inwestycjom systemu podatkowego. Po znalezieniu surowca firmy gazowe mają osiągać z wydobycia gazu wysoką rentowność zainwestowanego kapitału. Opracowanie odpowiednich zasad opodatkowania w tym zakresie jest kluczem do powodzenia łupkowej rewolucji. Rząd zakłada, że nowa propozycja opodatkowania wydobycia węglowodorów pozwoli na zwiększenie zysków rządu i samorządów, oraz wpłynie pozytywnie na klimat inwestycyjny. Rządowa propozycja podatkowa powinna być poprzedzona analizą możliwych rozwiązań. Jednym z nich jest przyjęcie koncepcji podatku od sprzedaży gazu łupkowego o roboczej nazwie MATAX. Jego odmienność w stosunku do dotychczasowych propozycji polega na tym, że jest to podatek obrotowy w wysokości 25 procent. Działa on podobnie do podatku akcyzy a zatem powinien być łatwo zrozumiały dla przedsiębiorcy. Przedmiotem opodatkowania mają być przychody osiągane ze sprzedaży wydobytego gazu łupkowego przez firmy, a nie ich dochody. Decydującą kwestią są również degresywne (malejące) stawki tego podatku (od 25 procent do np. 15 procent), zależne od jakości złoża, która najczęściej jest coraz gorsza wraz z postępem wydobycia gazu z danego odwiertu. Inaczej mówiąc, im więcej dana firma wydobywać będzie gazu z danego złoża, tym stawka podatku będzie mniejsza, tak by zachęcać do dalszego wydobycia. Celem takiego rozwiązania jest dostosowanie ciężaru opodatkowania do kosztów ponoszonych przez inwestora w zależności od jakości złoża. Jeżeli wiadomo, że koszty te wzrastają wraz z kontynuacją wydobycia na danym złożu, to taka propozycja rozwiązania podatkowego ma na celu motywowanie firm wydobywczych do kontynuowania swojej działalności w danym obszarze, aż do uzyskania maksymalnego poziomu wydobycia. Ponadto obniżanie stawki podatku MATAX należy uzależnić także od wielkości nakładów inwestycyjnych na bada- 2

3 nia i rozwój nowych technologii w zakresie wydobycia gazu gazu. Ponadto, nieściągnięte należności za gaz łupkowy nie łupkowego. Powinny być one istotną częścią planu rozwoju będą w żadnym stopniu obniżały wpływów podatkowych, tej dziedziny w Polsce. MATAX jest propozycją podatku obroco może mieć miejsce w przypadku zastosowania podatku towego, funkcjonującego co do zasady podobnie do podatdochodowego. ku akcyzowego. To atut w tego typu rozwiązaniach fiskalnych, gdyż w przypadku podatków Tabela 1.1 Porównanie podatku dochodowego z propozycją podatku dochodowych (obliczanych jako procent od MATAX wykazanych zysków) o wiele łatwiej jest firmom unikać płacenia jakichkolwiek środków finansowych poprzez zaniżanie marży sprzedaży lub tzw. wrzucanie w koszty wszelkich wydatków i przerzucanie do danego podmiotu wydatków z innych spółek z grupy kapitałowej. Konserwatywny podatek obrotowy będzie łatwy w zastosowaniu dla przedsiębiorców, a jednocześnie trudno będzie ominąć obowiązek jego uiszczenia. Istotną kwestią w propozycji zastosowania podatku MATAX jest zapewnienie możliwości sprawowania biernej kontroli państwa na samym procesem przepływu i sprzedaży gazu łupkowego, który będzie przedmiotem opodatkowania. W przypadku próby stosowania cen dumpingowych lub cen transferowych będzie można skorzystać z funkcjonujących obecnie zabezpieczeń przed tego rodzaju patologiami fiskalnymi, gdyż Unia Europejska, w tym także Polska, mają w tym zakresie dobrze skonstruowane przepisy podatkowe. Można jednak rozważać już na tym etapie, utworzenie Źródło: opracowanie własne w Polsce, w formie osobnego podmiotu lub jako elementu dziś funkcjonujących giełd w naszym kraju, giełdy gazu łupkowego. Wtedy mielibyśmy gwarancję ustalenia wartości godziwej surowca i bieżąulga prokonkurencyjna cego naliczania na jej podstawie podatku MATAX. W ten sposób zarówno proces wydobycia jak handel gazem łupkowym byłby możliwie najbardziej urynkowiony. Istotnym elementem w podatkach jest moment jego naliczania oraz zasady poboru tej bezzwrotnej daniny na rzecz państwa. W propozycji konstrukcji podatku MATAX kwestia ta byłaby rozwiązana w oparciu o zasadę kasową, a nie memoriałową. Oznacza to, że wpływy z podatku MATAX byłyby zapewnione przed lub w dniu sprzedaży danej partii gazu łupkowego. W konstrukcji tej istotny jest element technicznego nadzoru nad faktycznym przepływem gazu ze strony państwa. Otóż, zakładając, że firma wydobywająca gaz łupkowy zechce go sprzedać kontrahentowi krajowemu lub zagranicznemu w danym dniu, podatek od tego typu transakcji powinien być naliczony jako 25 procent nie od ustalonej między stronami ceny tylko jako 25 procent wartości godziwej ustalonej na giełdzie w danym dniu. Co więcej, fizyczny przesył gazu do danego odbiorcy byłby możliwy dopiero po wpłaceniu przez danego kontrahenta kwoty podatku na rachunek budżetu państwa, co zapewniłoby stuprocentową ściągalność tego podatku. W ten sposób wpływy budżetowe byłyby niezależne względem wzajemnych rozrachunków między stronami umów kupna gazu łupkowego. Wpływy podatkowe państwa w systemie MATAX mają być tak zorganizowane, żeby nie były uzależnione od kwestii bankructw odbiorców W ramach propozycji podatku MATAX przewidziana jest również ulga podatkowa wyzwalająca konkurencję pomiędzy spółkami wydobywczymi. Polega ona na wyznaczeniu przez państwo określonej kwoty ulgi podatkowej w danym klasterze (wydzielonym obszarze opodatkowania, powiązanym ściśle z obszarami, na których stwierdzono złoża gazu łupkowego). Podział roboczy obszaru poszukiwań obejmuje trzy klastery: pomorski, mazowiecki i lubelski. Na każdy z nich zostaje przeznaczona ulga w wysokości 5 miliardów złotych. Należy zaznaczyć, że kwota ulgi nie powinna przekroczyć nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę. Firmy, które jako pierwsze rozpoczną wydobycie gazu łupkowego nie będą płacić podatku obrotowego dopóty, dopóki nie wyczerpie się cała kwota ulgi podatkowej wyznaczonej na dany klaster. A zatem w ramach tego podatku można by, w danym klasterze ustanowić np. 5 mld zł, jako łączną kwotę przeznaczoną na ulgę. Firmy, które rozpoczną jako pierwsze wydobycie i sprzedaż tego surowca, będą zwolnione z płacenia podatku do czasu, aż nie wyczerpie się łączna kwota ulgi podatkowej w danym klasterze. Największe profity z tytułu tak zaproponowanej w systemie podatko- 3

4 wym ulgi prokonkurencyjnej osiągną te firmy, które pierwsze rozpoczną wydobycie gazu łupkowego i rozwiną jego sprzedaż na największą skalę. Wydobyty gaz będą one, w pierwszej fazie działalności sprzedawać, nie płacąc podatku od przychodu. Będzie to możliwe dopóki, poprzez sprzedaż gazu, nie wyczerpią kwoty ulgi. To znaczy firmy inwestujące określone środki finansowe, będą zwolnione z płacenia podatku, dopóki nie wydadzą na inwestycje sumy równej wysokości ulgi pomnożonej przez 25 procent (wysokość podatku). Wraz z rosnącym wydobyciem kolejne kwoty ulgi będą udzielane firmom, aż do jej wyczerpania. A zatem ulga ta działa od wydobycia pierwszego metra sześciennego gazu do przekroczenia jej sumy. To podatek działający na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy i kto szybszy, ten lepszy. A zatem kwota przyznanej ulgi danej firmie wydobywczej zależeć będzie bezpośrednio od ilości sprzedanego gazu przez ten podmiot. Tak więc firma skorzysta tym bardziej, im więcej surowca wydobędzie i sprzeda. To napędzi prace inwestorów. Taki mechanizm zmusi firmy do konkurowania o ulgę podatkową, za pomocą sprzedawania jak największej ilości gazu w możliwie najkrótszym czasie. Ma to spowodować przyspieszenie rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce. Ponadto, takie rozwiązanie nie niesie ze sobą żadnych kosztów dla państwa. Rząd zgadza się jedynie by do czasu wykorzystania całej kwoty ulgi w klasterze nie pobierać opłaty podatkowej od firm wydobywczych. Po wyczerpaniu kwoty ulgi firmy będą uiszczać ustalony podatek od obrotu wydobytym surowcem. Czy wtedy porzucą pola gazowe? Łączna kwota ulgi powinna być na tyle duża, że jej konsumpcja powinna ściągnąć tak duże inwestycje w wydobycie gazu łupkowego przez poszczególne firmy, że nie opłaci im się zamykać swoich firm i przenosić np. do innych krajów. Ulgi prokonkurencyjne powinny także działać w ściśle określonym czasie, np. maksymalnie do 2017 roku. Przykład Przeznaczamy na jeden z trzech wydzielonych klasterów w Polsce, np. lubelski, 5 mld zł kwoty ulgi prokonkurencyjnej. Do wydobycia w tym samym czasie przystępują 3 firmy, które nazwijmy A, B i C. Załóżmy, że udaje im się wydobyć i sprzedać w pierwszym roku swojej działalności gaz łupkowy o wartości: Rok 2015 A 5 mld zł, B 1 mld zł C - 0 zł x naliczony podatek 25% = 1 mld zł x naliczony podatek 25% = 0,25 mld zł x naliczony podatek 25% = 0 zł Po zsumowaniu podatku otrzymujemy razem 1,25 mld zł zwolnienia w 2015 roku. Pozostała część ulgi to 5 mld zł (kwota dla klasteru) 1,25 mld zł (kwota przyznanego zwolnienia w 2015 roku) = 3,75 mld zł (kwota dla klasteru w następnym okresie) sytuacja ta powoduje, że firma C intensyfikuje swoje działania, a także do wydobycia w tym klasterze przystępują kolejne firmy, gdyż pozostaje jeszcze znaczna część ulg do wykorzystania. Co więcej, przypadek firmy A potwierdza możliwość uzyskania wysokiej rentowności na wydobyciu i sprzedaży gazu łupkowego w Polsce. Załóżmy, że do wydobycia w danym klasterze w 2016 roku przystępuje jeszcze 10 kolejnych firm, z których każdej udaje się wydobyć i sprzedać gaz łupkowy o wartości 1 mld zł. Firma A zwiększyła wydobycie do 10 mld zł, firmy B i C zwiększyły wydobycie do 5 mld zł każda. A zatem: Rok 2016 A 10 mld zł x naliczony podatek25% = 2,5 mld zł B 5 mld zł x naliczony podatek25% = 1,25 mld zł C 5 mld zł x naliczony podatek25% = 1,25 mld zł nowe firmy 10 mld zł x naliczony podatek 25 % = 2,5 mld zł Razem odliczenia wynoszą 7,5 mld zł, czyli dwa razy więcej aniżeli kwota ulgi jaka jest jeszcze do wykorzystania w danym lubelskim klasterze. Z 2015 roku zostało 3,75 mld zł ulgi (5 mld zł 1,25 mld zł). To, kto uzyska odliczenie będzie zależało od tego, która z tych firm pierwsza dostarczy ten gaz do Operatora dystrybucji gazu łupkowego. Firmy, które nie uzyskają odliczenia zapłacą podatek. Zakładając, że kwota ulgi wyczerpie się w połowie 2016 roku, w drugiej połowie tego roku do budżetu państwa powinno wpłynąć 3,75 mld zł z tytułu podatku łupkowego MATAX. Zadaniem Operatora będzie pośrednictwo między producentami gazu a jego dystrybucją. Każdy metr sześcienny gazu będzie musiał przejść przez infrastrukturę Operatora, który będzie tym samym zliczał ilość wydobytego gazu. Zapewni w ten sposób efektywny nadzór państwa nad sprzedażą gazu łupkowego, bez szkodliwej interwencji w rynek. Operator dystrybucji gazu łupkowego Dodatkowym elementem systemu podatkowego będzie zatem firma pośrednicząca w sprzedaży gazu między spółkami wydobywczymi a rynkiem. Każdy metr sześcienny surowca musiałby być przesyłany przez jej infrastrukturę. Sama sprzedaż gazu łupkowego odbywałaby się bez ingerencji państwa i jego eksport lub sprzedaż krajowa byłaby wewnętrzną sprawą danej spółki wydobywczej. Operator dystrybucji gazu łupkowego powinien być spółką skarbu państwa, który oprócz zadań fiskalnych, powinien także brać udział w optymalizacji pozyskiwania gazu łupkowego na rzecz naszej gospodarki. Z czasem firma ta powinna utworzyć giełdę surowcową, na której podstawowym walorem byłby właśnie gaz łupkowy i instrumenty pochodne, dla których byłby on elementem bazowym. W ten sposób Operator dystrybucji gazowej stałby się,,licznikiem wydobytego gazu łupkowego, co powinno wpłynąć na ograniczenie ewentualnych zjawisk patologicznych w tym sektorze naszej gospodarki. Rozwiązanie nie uderzałoby w mechanizmy wolnorynkowe, ponieważ firma-pośrednik 4

5 pełniłaby funkcję nadzorczą, a nie właścicielską nad surowcem. Ponadto nie pobierałaby prowizji za pośredniczenie w handlu surowcem. Konsultacje społeczne Za dziesięć lat polska energetyka znajdzie się w nowych warunkach bardziej otwartego i innowacyjnego rynku gazu. Jeżeli rozwój sektora wydobycia gazu niekonwencjonalnego spełni oczekiwania ekspertów, zyski ze sprzedaży surowca z łupków, zgromadzone przy pomocy podatku MATAX, wesprą polskie rodziny, naukowców i przedsiębiorców. Według raportu PKN Orlen pt. Gazowa (R)Ewolucja w Polsce z 6 września 2012 roku, wydobycie gazu łupkowego może przynieść ponad pół miliona nowych miejsc pracy, przyspieszyć wzrost PKB o 0,8 procenta i zapewnić niezależność energetyczną kraju. Podatek MATAX sprawi, że te liczby przełożą się na konkretne zyski dla Polaków. Fundusz Wzrostu finansowany przez MATAX ma do spełnienia dwie role: stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości młodych Polaków i wsparcie dla polityki prorodzinnej rządu. Środki z opodatkowania sprzedaży gazu przekazywane będą na ambitne projekty naukowe czy przełomowe przedsięwzięcia biznesowe. Przełoży się to na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Pomoże to rozwinąć innowacyjność, dzięki której w przyszłości powstaną polskie marki na miarę Siemensa czy L Oréal a nasi przedsiębiorcy dogonią peleton zachodnich firm. Łupkowa rewolucja powinna stać się wstępem do technologicznej ewolucji. Z Funduszu Wzrostu dofinansowane zostaną projekty naukowe polskich studentów, nowe patenty i rozwiązania oraz innowacyjne jednostki na polskim rynku. Wsparcie dla polityki rodzinnej będzie polegało przede wszystkim na reformie i dofinansowaniu edukacji młodych Polaków. To wszystko pozwoli na uwolnienie potencjału drzemiącego w polskich obywatelach. W portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy, które będą mogli przeznaczyć na inwestycje czy powiększanie rodzin. Młodzi Polacy nie będą musieli czekać z taką decyzją do momentu osiągnięcia zarobków zbliżonych do średniej krajowej. Dzięki Funduszowi Wzrostu, korzyści z podatku MATAX będą odczuwalne przez wszystkich Polaków. MATAX to racjonalna i innowacyjna recepta na efektywne wykorzystanie zysków z łupkowej rewolucji. To propozycja, w którą warto zainwestować. 5

6 Wydawca: ul. Chocimska 31 m Warszawa adres do korespondencji: ul. Flory 5 m Warszawa Redakcja: Zespół Europa Bezpieczeństwo Energia: dr Mariusz Andrzejewski, dr Paweł Kowal, Piotr Rapkowski, Wojciech Jakóbik Korekta: Paweł Purski, Maciej Wapiński 6

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w Polsce szanse, wyzwania i zagrożenia

Gaz łupkowy w Polsce szanse, wyzwania i zagrożenia Gaz łupkowy w Polsce szanse, wyzwania i zagrożenia Paweł Turowski Istniejące w Polsce regulacje prawne nie gwarantują wysokich wpływów do budżetu z tytułu eksploatacji kopalin. Z perspektywy ewentualnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie V Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie...3 2. Realizowane działania...5 2.1. Zapewnienie stabilności finansów publicznych...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo