MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO"

Transkrypt

1 Wstęp MATAX - DOBRY PODATEK OD WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO 02 WRZESIEŃ 2012 Rewolucja gazowa nadciąga do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Zbliża się termin zakończenia umowy na dostawy gazu z Rosji. Polski rząd, jeżeli chce efektywnie wykorzystać wydobycie gazu łupkowego, musi przygotować odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne, prawne i podatkowe. Należy opracować system podatkowy oparty na wolnorynkowej rywalizacji firm energetycznych. Istotne jest również zapewnienie odpowiednich zysków dla państwa. Niebawem dyskusja o łupkowej szansie będzie toczyła się wokół tego ile, w jaki sposób oraz w jakim czasie Polska może zyskać na wydobyciu gazu łupkowego. W tej delikatnej sprawie trzeba znaleźć złoty środek. Partnerami porozumienia mają stać się nie tylko obywatele, którzy liczą na udział w owocach łupkowej rewolucji, ale także firmy gazowe, które do aktywności w Polsce musi zachęcać przyjazny klimat inwestycyjny. Jest to istotne szczególnie dlatego, że dysponują oni odpowiednimi technologiami. Należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób pogodzić te interesy. W centrum dyskusji na ten temat powinny być sprawy podatkowe i sposób wykorzystania zysków, które wpłyną do kasy państwa. Nowy rynek gazu to szansa dla Polski Dzięki niespodziewanie szybkiemu rozwojowi sektora gazu niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych, ceny gazu na tamtejszym rynku spadają. Jak informował Financial Times, w tym roku ceny gazu ziemnego w USA spadły o 85 proc. w stosunku do najwyższych w historii w 2005 roku. To najniżej od dziesięciu lat. Cena gazu na giełdzie NYMEX wyniosła 2,322 dolara za Btu. Surowca jest tak dużo, że rząd amerykański zdecydował się na przebudowę sieci transportu gazu, w taki sposób, by przystosować ją do eksportu gazu skroplonego (LNG). Zainteresowanie dostawami ze Stanów zgłosiły już Japonia i Litwa, wspominał o tym także premier Ukrainy Mykoła Azarow. Gazowa rewolucja nadejdzie z Ameryki Północnej i zmieni europejski rynek. Ceny będą niższe a konkurencja POMORZE obszary o wstępnie udokumentowanym potencjale dla wystepowania gazu ziemnego w łupkach obszary o nieokreślonym potencjale dla wystepowania gazu ziemnego w łupkach Obszar występowania łupków potencjalnie zawierających niekonwencjonalny gaz ziemny MAZOWSZE LUBELSZCZYZNA opracowanie własne na podstawie pgi.gov.pl większa. Nowe warunki na światowym rynku gazu być może będą dyktowały Stany Zjednoczone, a nie jak dotychczas Rosja. Polska musi się przygotować na te zmiany, jeżeli chcemy wejść do pierwszej ligi graczy na rynku gazu w Europie i na świecie. W tym celu rząd powinien odpowiednio przygotować infrastrukturę przesyłu gazu. Należy ją sieciować za pomocą interkonektorów i modernizacji sieci krajowej, a także demonopolizować na mocy wspólnotowego prawa energetycznego. Trzeba skutecznie wprowadzić rozdział właścicielski między sektorami wydobycia, dystrybucji i sprzedaży gazu. Kontrolę nad gazociągami znajdującymi się w Polsce powinien mieć polski operator. Kolejną przemianą ważną z punktu widzenia rynku gazu będzie zakończenie bieżącej umowy na dostawy gazu z Rosji. Stanie się to w 2022 roku. Umowa ta wymusza obecnie na Polsce (poprzez klauzulę Take Or Pay) kupowanie zbyt dużych ilości zbyt drogiego gazu przez zbyt długi okres czasu. Do tego momentu polska infrastruktura musi być gotowa zarówno na przyjęcie gazu z nowych kierunków, jak i na ewentualne wykorzystanie wydobytego gazu łupkowego w kraju oraz jego sprzedaż za granicą. Kluczowym elementem będzie tutaj terminal LNG w Świnoujściu, który ma zostać uruchomiony w 2016 roku. Dzięki niemu będziemy mogli sięgnąć po dostawy gazu skroplonego z całego świata, także z USA. Jednak najbardziej oczekiwaną zmianą na polskim rynku gazu ma,,łupkowa rewolucja. Jeżeli potwierdzą się prognozy ekspertów odnośnie do ilości gazu łupkowego pod powierzchnią Polski, to krajowe wydobycie może znacznie wzrosnąć. Wiele jednak zależy od warunków ekonomicznych na jakie natrafią inwestorzy. Polskie prawo w tym zakresie powinno być klarowne i przewidywalne. Najważniejszym jego elementem będzie skuteczny, szczelny i przyjazny system podatkowy. 1

2 Fundusz Wzrostu Rząd planuje powołanie zespołu międzyresortowego, który zajmie się kompleksowym przygotowaniem organizacji wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Zgodnie z tymi planami w bliskiej przyszłości ma zostać utworzony Narodowy Operator Kopalin Energetycznych, który będzie nadzorował wydobycie m.in. gazu łupkowego. Może on być potrzebny do zapewnienia szczelności systemu podatkowego, którego zarys i formuła funkcjonowania jeszcze nie są znane. Jeżeli opracujemy odpowiednie zasady podatkowe, którymi przyciągniemy inwestorów zagranicznych, możemy spodziewać się znacznych wpływów podatkowych, co będzie wymagało utworzenia osobnego funduszu. Należy pozytywnie ocenić działania rządu, które zmierzają do utworzenia Funduszu Węglowodorowego, z którego część przychodów ma być inwestowana w edukację, szkolnictwo, naukę oraz badania i rozwój. Taki instrument powinien jednak ograniczyć się do wspierania rozwoju kraju i wspomagania polskiej rodziny. Wpływy z gazu łupkowego mogą przysłużyć się wspomaganiu wzrostu gospodarczego poprzez kierowanie ich w stronę środowisk przedsiębiorczych i innowacyjnych. Chodzi tu o małe, polskie start-upy, które często bez powodzenia ubiegają się o wsparcie instytucji unijnych. Pieniądze z Funduszu Wzrostu mogłyby pomóc im rozwinąć biznes. Podobnie mogłoby się stać z projektami studentów kierunków ścisłych oraz programami badawczymi humanistów. Ta inwestycja zwracałaby się przez lata poprzez zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorców. Długofalowo miałoby to wpływ na przyspieszenie wzrostu PKB. Polityka wspierania innowacyjności pokrywałaby się z trendami światowymi. Tradycyjne oraz nowe potęgi, jak kraje grupy BRICS, nie wahają się przeznaczać poważnych środków na rozwój sektora badań i rozwoju (Research&Developement). Jednak w Polsce takie deklaracje nadal pozostają niezrealizowane. Ekonomista prof. Krzysztof Rybiński nazwał wręcz Polskę,,pustynią innowacyjności, posiadającą gospodarkę,,opartą na niewiedzy. Łupkowa rewolucja może to zmienić, jeżeli jej owoce zostaną spożytkowane w sposób efektywny. W stanowisku rządu brakuje zapowiedzi wydatkowania funduszy z gazu łupkowego na politykę rodzinną, która powinna stać się strategiczną dziedziną. Głównym zadaniem w tym zakresie jest zwiększenie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży fundusz powinien taką możliwość pozostawiać w rękach rodziców i wspomagać ich inicjatywę. Tego typu wsparcie nie powinno być traktowane jako forma dotacji. To inwestycja, która wpłynie pozytywnie na zmiany demograficzne i innowacyjność polskiej gospodarki, co będzie miało przełożenie na powodzenie gospodarcze. Środki finansowe zgromadzone w ramach tego systemu nie powinny jednak być wykorzystywane do pokrywania bieżących potrzeb budżetowych na poziomie centralnym i samorządowym. Konieczne jest założenie, że instrument ten ma charakter jednoznacznie rozwojowy ma to być Fundusz Wzrostu. Z szansy, jaką daje rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce powinni skorzystać przede wszystkim obywatele. Doświadczenia krajów które prowadziły politykę uzupełniania budżetu z funduszy pochodzących ze sprzedaży energii są jednoznaczne: łatwy w użyciu energetyczny dodatek do budżetu wiąże się z zaniedbaniami w modernizacji innych niż energetyka dziedzin gospodarki. W ten sposób powstaje petrostate, czyli państwo, które uzależnia swą równowagę budżetową od cen energii i dochodów z sektora. Degresywny podatek obrotowy Pierwsze metry sześcienne gazu łupkowego mają popłynąć w Polsce w 2015 roku. Zatem w ciągu dwóch najbliższych lat potrzebne jest skonstruowanie odpowiedniego i przyjaznego inwestycjom systemu podatkowego. Po znalezieniu surowca firmy gazowe mają osiągać z wydobycia gazu wysoką rentowność zainwestowanego kapitału. Opracowanie odpowiednich zasad opodatkowania w tym zakresie jest kluczem do powodzenia łupkowej rewolucji. Rząd zakłada, że nowa propozycja opodatkowania wydobycia węglowodorów pozwoli na zwiększenie zysków rządu i samorządów, oraz wpłynie pozytywnie na klimat inwestycyjny. Rządowa propozycja podatkowa powinna być poprzedzona analizą możliwych rozwiązań. Jednym z nich jest przyjęcie koncepcji podatku od sprzedaży gazu łupkowego o roboczej nazwie MATAX. Jego odmienność w stosunku do dotychczasowych propozycji polega na tym, że jest to podatek obrotowy w wysokości 25 procent. Działa on podobnie do podatku akcyzy a zatem powinien być łatwo zrozumiały dla przedsiębiorcy. Przedmiotem opodatkowania mają być przychody osiągane ze sprzedaży wydobytego gazu łupkowego przez firmy, a nie ich dochody. Decydującą kwestią są również degresywne (malejące) stawki tego podatku (od 25 procent do np. 15 procent), zależne od jakości złoża, która najczęściej jest coraz gorsza wraz z postępem wydobycia gazu z danego odwiertu. Inaczej mówiąc, im więcej dana firma wydobywać będzie gazu z danego złoża, tym stawka podatku będzie mniejsza, tak by zachęcać do dalszego wydobycia. Celem takiego rozwiązania jest dostosowanie ciężaru opodatkowania do kosztów ponoszonych przez inwestora w zależności od jakości złoża. Jeżeli wiadomo, że koszty te wzrastają wraz z kontynuacją wydobycia na danym złożu, to taka propozycja rozwiązania podatkowego ma na celu motywowanie firm wydobywczych do kontynuowania swojej działalności w danym obszarze, aż do uzyskania maksymalnego poziomu wydobycia. Ponadto obniżanie stawki podatku MATAX należy uzależnić także od wielkości nakładów inwestycyjnych na bada- 2

3 nia i rozwój nowych technologii w zakresie wydobycia gazu gazu. Ponadto, nieściągnięte należności za gaz łupkowy nie łupkowego. Powinny być one istotną częścią planu rozwoju będą w żadnym stopniu obniżały wpływów podatkowych, tej dziedziny w Polsce. MATAX jest propozycją podatku obroco może mieć miejsce w przypadku zastosowania podatku towego, funkcjonującego co do zasady podobnie do podatdochodowego. ku akcyzowego. To atut w tego typu rozwiązaniach fiskalnych, gdyż w przypadku podatków Tabela 1.1 Porównanie podatku dochodowego z propozycją podatku dochodowych (obliczanych jako procent od MATAX wykazanych zysków) o wiele łatwiej jest firmom unikać płacenia jakichkolwiek środków finansowych poprzez zaniżanie marży sprzedaży lub tzw. wrzucanie w koszty wszelkich wydatków i przerzucanie do danego podmiotu wydatków z innych spółek z grupy kapitałowej. Konserwatywny podatek obrotowy będzie łatwy w zastosowaniu dla przedsiębiorców, a jednocześnie trudno będzie ominąć obowiązek jego uiszczenia. Istotną kwestią w propozycji zastosowania podatku MATAX jest zapewnienie możliwości sprawowania biernej kontroli państwa na samym procesem przepływu i sprzedaży gazu łupkowego, który będzie przedmiotem opodatkowania. W przypadku próby stosowania cen dumpingowych lub cen transferowych będzie można skorzystać z funkcjonujących obecnie zabezpieczeń przed tego rodzaju patologiami fiskalnymi, gdyż Unia Europejska, w tym także Polska, mają w tym zakresie dobrze skonstruowane przepisy podatkowe. Można jednak rozważać już na tym etapie, utworzenie Źródło: opracowanie własne w Polsce, w formie osobnego podmiotu lub jako elementu dziś funkcjonujących giełd w naszym kraju, giełdy gazu łupkowego. Wtedy mielibyśmy gwarancję ustalenia wartości godziwej surowca i bieżąulga prokonkurencyjna cego naliczania na jej podstawie podatku MATAX. W ten sposób zarówno proces wydobycia jak handel gazem łupkowym byłby możliwie najbardziej urynkowiony. Istotnym elementem w podatkach jest moment jego naliczania oraz zasady poboru tej bezzwrotnej daniny na rzecz państwa. W propozycji konstrukcji podatku MATAX kwestia ta byłaby rozwiązana w oparciu o zasadę kasową, a nie memoriałową. Oznacza to, że wpływy z podatku MATAX byłyby zapewnione przed lub w dniu sprzedaży danej partii gazu łupkowego. W konstrukcji tej istotny jest element technicznego nadzoru nad faktycznym przepływem gazu ze strony państwa. Otóż, zakładając, że firma wydobywająca gaz łupkowy zechce go sprzedać kontrahentowi krajowemu lub zagranicznemu w danym dniu, podatek od tego typu transakcji powinien być naliczony jako 25 procent nie od ustalonej między stronami ceny tylko jako 25 procent wartości godziwej ustalonej na giełdzie w danym dniu. Co więcej, fizyczny przesył gazu do danego odbiorcy byłby możliwy dopiero po wpłaceniu przez danego kontrahenta kwoty podatku na rachunek budżetu państwa, co zapewniłoby stuprocentową ściągalność tego podatku. W ten sposób wpływy budżetowe byłyby niezależne względem wzajemnych rozrachunków między stronami umów kupna gazu łupkowego. Wpływy podatkowe państwa w systemie MATAX mają być tak zorganizowane, żeby nie były uzależnione od kwestii bankructw odbiorców W ramach propozycji podatku MATAX przewidziana jest również ulga podatkowa wyzwalająca konkurencję pomiędzy spółkami wydobywczymi. Polega ona na wyznaczeniu przez państwo określonej kwoty ulgi podatkowej w danym klasterze (wydzielonym obszarze opodatkowania, powiązanym ściśle z obszarami, na których stwierdzono złoża gazu łupkowego). Podział roboczy obszaru poszukiwań obejmuje trzy klastery: pomorski, mazowiecki i lubelski. Na każdy z nich zostaje przeznaczona ulga w wysokości 5 miliardów złotych. Należy zaznaczyć, że kwota ulgi nie powinna przekroczyć nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę. Firmy, które jako pierwsze rozpoczną wydobycie gazu łupkowego nie będą płacić podatku obrotowego dopóty, dopóki nie wyczerpie się cała kwota ulgi podatkowej wyznaczonej na dany klaster. A zatem w ramach tego podatku można by, w danym klasterze ustanowić np. 5 mld zł, jako łączną kwotę przeznaczoną na ulgę. Firmy, które rozpoczną jako pierwsze wydobycie i sprzedaż tego surowca, będą zwolnione z płacenia podatku do czasu, aż nie wyczerpie się łączna kwota ulgi podatkowej w danym klasterze. Największe profity z tytułu tak zaproponowanej w systemie podatko- 3

4 wym ulgi prokonkurencyjnej osiągną te firmy, które pierwsze rozpoczną wydobycie gazu łupkowego i rozwiną jego sprzedaż na największą skalę. Wydobyty gaz będą one, w pierwszej fazie działalności sprzedawać, nie płacąc podatku od przychodu. Będzie to możliwe dopóki, poprzez sprzedaż gazu, nie wyczerpią kwoty ulgi. To znaczy firmy inwestujące określone środki finansowe, będą zwolnione z płacenia podatku, dopóki nie wydadzą na inwestycje sumy równej wysokości ulgi pomnożonej przez 25 procent (wysokość podatku). Wraz z rosnącym wydobyciem kolejne kwoty ulgi będą udzielane firmom, aż do jej wyczerpania. A zatem ulga ta działa od wydobycia pierwszego metra sześciennego gazu do przekroczenia jej sumy. To podatek działający na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy i kto szybszy, ten lepszy. A zatem kwota przyznanej ulgi danej firmie wydobywczej zależeć będzie bezpośrednio od ilości sprzedanego gazu przez ten podmiot. Tak więc firma skorzysta tym bardziej, im więcej surowca wydobędzie i sprzeda. To napędzi prace inwestorów. Taki mechanizm zmusi firmy do konkurowania o ulgę podatkową, za pomocą sprzedawania jak największej ilości gazu w możliwie najkrótszym czasie. Ma to spowodować przyspieszenie rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce. Ponadto, takie rozwiązanie nie niesie ze sobą żadnych kosztów dla państwa. Rząd zgadza się jedynie by do czasu wykorzystania całej kwoty ulgi w klasterze nie pobierać opłaty podatkowej od firm wydobywczych. Po wyczerpaniu kwoty ulgi firmy będą uiszczać ustalony podatek od obrotu wydobytym surowcem. Czy wtedy porzucą pola gazowe? Łączna kwota ulgi powinna być na tyle duża, że jej konsumpcja powinna ściągnąć tak duże inwestycje w wydobycie gazu łupkowego przez poszczególne firmy, że nie opłaci im się zamykać swoich firm i przenosić np. do innych krajów. Ulgi prokonkurencyjne powinny także działać w ściśle określonym czasie, np. maksymalnie do 2017 roku. Przykład Przeznaczamy na jeden z trzech wydzielonych klasterów w Polsce, np. lubelski, 5 mld zł kwoty ulgi prokonkurencyjnej. Do wydobycia w tym samym czasie przystępują 3 firmy, które nazwijmy A, B i C. Załóżmy, że udaje im się wydobyć i sprzedać w pierwszym roku swojej działalności gaz łupkowy o wartości: Rok 2015 A 5 mld zł, B 1 mld zł C - 0 zł x naliczony podatek 25% = 1 mld zł x naliczony podatek 25% = 0,25 mld zł x naliczony podatek 25% = 0 zł Po zsumowaniu podatku otrzymujemy razem 1,25 mld zł zwolnienia w 2015 roku. Pozostała część ulgi to 5 mld zł (kwota dla klasteru) 1,25 mld zł (kwota przyznanego zwolnienia w 2015 roku) = 3,75 mld zł (kwota dla klasteru w następnym okresie) sytuacja ta powoduje, że firma C intensyfikuje swoje działania, a także do wydobycia w tym klasterze przystępują kolejne firmy, gdyż pozostaje jeszcze znaczna część ulg do wykorzystania. Co więcej, przypadek firmy A potwierdza możliwość uzyskania wysokiej rentowności na wydobyciu i sprzedaży gazu łupkowego w Polsce. Załóżmy, że do wydobycia w danym klasterze w 2016 roku przystępuje jeszcze 10 kolejnych firm, z których każdej udaje się wydobyć i sprzedać gaz łupkowy o wartości 1 mld zł. Firma A zwiększyła wydobycie do 10 mld zł, firmy B i C zwiększyły wydobycie do 5 mld zł każda. A zatem: Rok 2016 A 10 mld zł x naliczony podatek25% = 2,5 mld zł B 5 mld zł x naliczony podatek25% = 1,25 mld zł C 5 mld zł x naliczony podatek25% = 1,25 mld zł nowe firmy 10 mld zł x naliczony podatek 25 % = 2,5 mld zł Razem odliczenia wynoszą 7,5 mld zł, czyli dwa razy więcej aniżeli kwota ulgi jaka jest jeszcze do wykorzystania w danym lubelskim klasterze. Z 2015 roku zostało 3,75 mld zł ulgi (5 mld zł 1,25 mld zł). To, kto uzyska odliczenie będzie zależało od tego, która z tych firm pierwsza dostarczy ten gaz do Operatora dystrybucji gazu łupkowego. Firmy, które nie uzyskają odliczenia zapłacą podatek. Zakładając, że kwota ulgi wyczerpie się w połowie 2016 roku, w drugiej połowie tego roku do budżetu państwa powinno wpłynąć 3,75 mld zł z tytułu podatku łupkowego MATAX. Zadaniem Operatora będzie pośrednictwo między producentami gazu a jego dystrybucją. Każdy metr sześcienny gazu będzie musiał przejść przez infrastrukturę Operatora, który będzie tym samym zliczał ilość wydobytego gazu. Zapewni w ten sposób efektywny nadzór państwa nad sprzedażą gazu łupkowego, bez szkodliwej interwencji w rynek. Operator dystrybucji gazu łupkowego Dodatkowym elementem systemu podatkowego będzie zatem firma pośrednicząca w sprzedaży gazu między spółkami wydobywczymi a rynkiem. Każdy metr sześcienny surowca musiałby być przesyłany przez jej infrastrukturę. Sama sprzedaż gazu łupkowego odbywałaby się bez ingerencji państwa i jego eksport lub sprzedaż krajowa byłaby wewnętrzną sprawą danej spółki wydobywczej. Operator dystrybucji gazu łupkowego powinien być spółką skarbu państwa, który oprócz zadań fiskalnych, powinien także brać udział w optymalizacji pozyskiwania gazu łupkowego na rzecz naszej gospodarki. Z czasem firma ta powinna utworzyć giełdę surowcową, na której podstawowym walorem byłby właśnie gaz łupkowy i instrumenty pochodne, dla których byłby on elementem bazowym. W ten sposób Operator dystrybucji gazowej stałby się,,licznikiem wydobytego gazu łupkowego, co powinno wpłynąć na ograniczenie ewentualnych zjawisk patologicznych w tym sektorze naszej gospodarki. Rozwiązanie nie uderzałoby w mechanizmy wolnorynkowe, ponieważ firma-pośrednik 4

5 pełniłaby funkcję nadzorczą, a nie właścicielską nad surowcem. Ponadto nie pobierałaby prowizji za pośredniczenie w handlu surowcem. Konsultacje społeczne Za dziesięć lat polska energetyka znajdzie się w nowych warunkach bardziej otwartego i innowacyjnego rynku gazu. Jeżeli rozwój sektora wydobycia gazu niekonwencjonalnego spełni oczekiwania ekspertów, zyski ze sprzedaży surowca z łupków, zgromadzone przy pomocy podatku MATAX, wesprą polskie rodziny, naukowców i przedsiębiorców. Według raportu PKN Orlen pt. Gazowa (R)Ewolucja w Polsce z 6 września 2012 roku, wydobycie gazu łupkowego może przynieść ponad pół miliona nowych miejsc pracy, przyspieszyć wzrost PKB o 0,8 procenta i zapewnić niezależność energetyczną kraju. Podatek MATAX sprawi, że te liczby przełożą się na konkretne zyski dla Polaków. Fundusz Wzrostu finansowany przez MATAX ma do spełnienia dwie role: stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości młodych Polaków i wsparcie dla polityki prorodzinnej rządu. Środki z opodatkowania sprzedaży gazu przekazywane będą na ambitne projekty naukowe czy przełomowe przedsięwzięcia biznesowe. Przełoży się to na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Pomoże to rozwinąć innowacyjność, dzięki której w przyszłości powstaną polskie marki na miarę Siemensa czy L Oréal a nasi przedsiębiorcy dogonią peleton zachodnich firm. Łupkowa rewolucja powinna stać się wstępem do technologicznej ewolucji. Z Funduszu Wzrostu dofinansowane zostaną projekty naukowe polskich studentów, nowe patenty i rozwiązania oraz innowacyjne jednostki na polskim rynku. Wsparcie dla polityki rodzinnej będzie polegało przede wszystkim na reformie i dofinansowaniu edukacji młodych Polaków. To wszystko pozwoli na uwolnienie potencjału drzemiącego w polskich obywatelach. W portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy, które będą mogli przeznaczyć na inwestycje czy powiększanie rodzin. Młodzi Polacy nie będą musieli czekać z taką decyzją do momentu osiągnięcia zarobków zbliżonych do średniej krajowej. Dzięki Funduszowi Wzrostu, korzyści z podatku MATAX będą odczuwalne przez wszystkich Polaków. MATAX to racjonalna i innowacyjna recepta na efektywne wykorzystanie zysków z łupkowej rewolucji. To propozycja, w którą warto zainwestować. 5

6 Wydawca: ul. Chocimska 31 m Warszawa adres do korespondencji: ul. Flory 5 m Warszawa Redakcja: Zespół Europa Bezpieczeństwo Energia: dr Mariusz Andrzejewski, dr Paweł Kowal, Piotr Rapkowski, Wojciech Jakóbik Korekta: Paweł Purski, Maciej Wapiński 6

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI Projekt kierunkowych założeń do ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń Gaz z łupków przyszłość dla Polski Już teraz Polska

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Rok 2015 pozostaje realnym terminem rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego w Polsce Wydobywanie gazu łupkowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Grzegorz Kuś Agenda szkolenia I. Wprowadzenie II. Nowy system opodatkowania wydobycia węglowodorów III. Zmiany regulacyjne i powołanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r.

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Mateusz Walewski Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA

INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA Plan gospodarczy SLD dla Polski 400 miliardów UE Premier Tusk z pieniędzy unijnych uczynił główną szansę dla Polski. SLD tę szansę widzi w sprawnej, konkurencyjnej i wydajnej gospodarce.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Agencja Rozwoju Innowacji SA Agencja Rozwoju Innowacji SA Zwiększenie szansy na sukces projektów innowacyjnych Czerwiec 2012 Europa 2020 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów Na podstawie art. 22 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Warszawa, 22.03.2013 Konferencja Rzeczpospolitej Rynek gazu ziemnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Cele raportu Stan infrastruktury gazowej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

GRUPA ORLEN SPIS TREŚCI

GRUPA ORLEN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ORAZ INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 3 2. ZASTOSOWANA TERMINOLOGIA...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne Kilka slajdów z wykładu Andrzej Szczęśniak ekspert rynku energii i bezpieczeństwa www.szczesniak.pl Agenda wykładu 1. Fundamenty 2. Globalne wyzwania i USA 3. Europa i Rosja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN SPIS TREŚCI Struktura środków sektora finansów publicznych Akcyza VAT CIT vs. PIT w 2010 roku PIT+ZUS Podatnicy Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo