Mamy wysoki potencjał gospodarczy W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mamy wysoki potencjał gospodarczy W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?"

Transkrypt

1 POMORZE Mamy wysoki potencjał gospodarczy W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Jednym z ważniejszych zadań samorządu województwa pomorskiego jest tworzenie zintegrowanego systemu instytucji finansowych wspierających rozwój pomorskich przedsiębiorstw. Dlatego z inicjatywy sa- Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, wicemarszałkiem województwa pomorskiego rozmawia Jerzy Krajewski przez bezpłatne wsparcie pomysłodawców w początkowym etapie rozwoju, a następnie kapitałowe zaangażowanie w nowo utworzoną spółkę. Bardzo istotnym instrumentem wprowadzania zmian strukturalnych w regionie jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Jednym z jego zdań jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP oraz rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Głównym czynnikiem decydującym o pozycji regionu jest także jego atrakcyjność inwestycyjna. Decyduje o tym m.in. sprzyjająca inwestycjom oferta specjalnych stref ekonomicznych. W województwie pomorskim istnieją dwie specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) i Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE). Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? morządu województwa utworzone zostały w ostatnich latach dwa efektywne i dynamiczne fundusze wspierające pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich to Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, przeznaczony przede wszystkim dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, zaciągających finansowanie dłużne w bankach oraz instytucjach pozabankowych oferujących pożyczki. Drugi to Pomorski Fundusz Pożyczkowy będący spółką non-profit, której celem jest wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, przez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Pożyczki mogą być udzielane zarówno podmiotom już działającym, jak i dopiero rozpoczynającym działalność. Kolejnym przykładem wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd województwa jest uruchomienie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (spółka, w której samorząd województwa posiada 99 proc. akcji) funduszu kapitałowego o wartości 17 mln zł, który ma na celu inicjowanie działalności innowacyjnej Województwo pomorskie należy do regionów o wysokim potencjale gospodarczym. Głównymi sektorami gospodarki są: gospodarka morska, przemysł paliwowy i chemiczny, maszynowy, budownictwo, przemysł rolno-spożywczy, meblowy, elektryczny i energetyczny, odzieżowy, rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo oraz handel. Rozbudowany jest sektor usług, szczególnie tych związanych z turystyką, usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Nasza gospodarka jednak zawsze była związana z morzem, z budową okrętów i obsługą portów. Przez port w Gdyni przechodzi ponad 80 proc. wszystkich kontenerów napływających do Polski drogą morską. Cechą ostatnich lat jest prężny rozwój szkutnictwa. W małych stoczniach powstają zarówno nowoczesne jachty, jak i repliki średniowiecznych łodzi. Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich. Europejska Firma str. 13

2 50 najdynamiczniejszych średnich firm województwa pomorskiego w końcu marca 08 r. *) Lp. Nazwa Siedziba 1. BLUE MEDIA S.A. Sopot 2. Energa Elektr. Straszyn Sp. z o.o. Straszyn 3. GZRM Sp. z o.o. Gdańsk 4. BUDREM Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Budowlanych Luzino 5. MOLO Sp. z o.o. Gdańsk 6. Przeds. Drogowo-Most. Sp. z o.o. Słupsk 7. INTER ROYAL SA Gdańsk 8. National Oilwell Poland Sp. z o.o. Gdańsk 9. Armet Bis Sp. z o.o. Gdynia 10. KORPOS Sp. z o.o. Kartuzy 11. WPRWIK S.A. Gdańsk 12. BUDIM Sp. z o.o. Gdańsk 13. Demont Polska Sp. z o.o. Lipno 14. Portowy Zakład Techniczny S.A. Gdynia 15. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Sp. z o.o. Orle 16. Cafe Sati Polska Sp. z o.o. Kwidzyn 17. M & Z Sp. z o.o. Gdynia. ZIS Sp. z o.o. PUH Rumia. NAWIREM S.J. Przeds. Remontowo-Usługowe Gdańsk. CONRAD S.A. Gdańsk. Steelcon Sp. z o.o. Słupsk 22. Panorama Development Sp. z o.o. Gdynia 23. VISTAL Gdynia S.A. Gdynia. Eureka S.J. Gdynia 25. PBM SATURN Sp. z o.o. Gdańsk 26. Rigall Distribution Sp. z o.o. Gdynia. PORTAL Sp. z o.o. Przeds. Usług Sprzętowo-Transportowych Gdańsk. Gd. Składy Drzewne Sp. z o.o. Gdańsk 29. Przedsiębiorstwo Bud. Domesta Sp. z o.o. Gdańsk 30. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych SA Kościerzyna. Przeds. AGRO-STANOWO Sp. z o.o. Dzierzgoń 32. NORDCOOP Sp. z o.o. Gdynia. INSBUD WYBRZEŻE Sp. z o.o. Gdynia 34. ALLTECH Sp. z o.o. Sopot 35. Zakład Wyd. KRUSZYWO Sp. z o.o. Gdynia 36. ASTE Sp. z o.o. Gdańsk 37. SAMBOR SA Towarzystwo Gosp. Tczew 38. HOSTER Sp. z o.o. Wejherowo 39. CSA Sp. z o.o. Kartuzy 40. WISŁA ALUMINIUM Ltd Sp. z o.o. Gdańsk 41. Okręgowa Spół.Mleczarska Chojnice 42. FAKO SA Fabryka Kotłów Rumia 43. Elewacje S.A. Gdańsk 4 4. Biuro Handlowe KASPO Sp. z o.o. Gdańsk 45. Olimpia Styl S.J. Sopot 46. BMG Sp. z o.o. Gdynia 47. Polskie Ratownictwo Okrętowe Gdynia Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Gdańsk 49. Przeds. Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o. Kartuzy 50. Maxbud S.J. Zakład Ogólnobud. Reda Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca **) Wzrost wartości rynkowej w procentach *) O przychodach operacyjnych mniejszych niż 40 mln zł w 05 r. **) Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 14 Europejska Firma

3 POMORZE W przeszło trzech tysiącach małych zakładów pracuje około 10 tys. rzemieślników i artystów projektujących biżuterię. Ich roczne przychody, zwłaszcza z eksportu, ocenia się na ponad 300 mln dolarów. W 06 r. w Gdańsku zostało otwarte jedyne na świecie Muzeum Bursztynu. Istotne źródło dochodów stanowi rekreacja nadmorska. Turystyka jest bardzo ważnym sektorem pomorskiej gospodarki. Liczba turystycznych miejsc noclegowych sytuuje nasz region na drugim miejscu w Polsce. W niektórych gminach Żuław i Powiśla, gdzie są najlepsze gleby, nasze rolnictwo należy do najwydajniejszych w Polsce. Dobrze udają się tutaj ziemniaki (stąd powstające fabryki frytek i chipsów). Uprawiana na Pomorzu odmiana truskawki, zwana kaszubską, należy do najsmaczniejszych i najpopularniejszych owoców pełni lata. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej została zarejestrowana pod nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej. Do grupy produktów najczęściej eksportowanych należą: statki, jachty, odzież, drewno, leki, porcelana, meble, skóra, bursztyn, kosmetyki, żywność. Rozwój technologii teleinformatycznych, biotechnologii, nanotechnologii jest pożądanym kierunkiem rozwojowym. Rozwój przedsiębiorczości stymulują również inkubatory przedsiębiorczości. Wśród priorytetów RPO WP planowane jest utworzenie parków naukowo-technologicznych w Słupsku i Kwidzynie. Przewidywane jest także stworzenie szerokopasmowej sieci internetowej łączącej wszystkie powiaty i gminy w naszym regionie. Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość? Wspieranie przedsiębiorczości jest kwestią coraz mocniej zauważaną przez poszczególne samorządy. Na Pomorzu staramy się wdrażać rozwiązania systemowe. Warto zauważyć, że właśnie w naszym regionie najlepiej rozwinęła się koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, gdzie zainteresowani mogą bezpłatnie uzyskać informacje m.in. o funduszach europejskich dostępnych w latach oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie. Taki punkt powstał w każdym powiecie województwa pomorskiego. Nasze punktów to jedna piąta całej sieci w Polsce, a nie powstałyby bez wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu i samorządów z terenu województwa. Dobrze funkcjonuje w województwie sieć punktów konsultacyjnych, których oferta jest skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Dlatego też, pomimo tradycyjnie WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bardzo silnej pozycji dużych miast, zwłaszcza Trójmiasta, bardzo dobrze w konkursach ogłaszanych przez ARP w ramach RPO WP radzą sobie przedsiębiorcy z powiatów oddalonych od stolicy regionu, np. wejherowskiego, kartuskiego czy słupskiego. Planowane jest także utworzenie 12 powiatowych centrów informacyjnych (PCI), zajmujących się udzielaniem informacji dotyczących możliwości zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci pożyczek, poręczeń i dotacji. PCI będą funkcjonowały w 12 miastach powiatowych województwa pomorskiego: Nowy Dwór Gd., Sztum, Kwidzyn, Tczew, Puck, Wejherowo, Starogard Gd., Lębork, Kartuzy, Kościerzyna, Człuchów, Bytów, współpracując ściśle z lokalnymi samorządami. Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych? Bardzo dobrze. Z doświadczeń z realizacji RPO WP jasno wynika, że przedsiębiorcy są dużo lepiej przygotowani do starania się o unijne dotacje niż w poprzednim okresie programowania. Bogatsi o doświadczenia lat lepiej znają procedury, z większą łatwością poruszają się też po zawiłościach dokumentacji unijnej. Widzimy już wymierne efekty. Od maja 08 r. przedsiębiorcy złożyli w ARP S.A., instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy dla sektora MŚP w ramach RPO WP 07 13, ponad 2,7 tys. wniosków. Rośnie cały czas jakość przygotowywanych projektów. Wynika to m.in. z faktu, iż przy każdym konkursie ogłaszanym przez ARP S.A. liczba złożonych wniosków jest zawsze kilkakrotnie większa niż możliwości uzyskania dofinansowania. W samym 09 r. na dofinansowanie projektów mających na celu rozwój i innowacje w MŚP przeznaczono prawie 150 mln zł, a do dofinansowania wybrano 7 projektów. Przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia unijnego, planując budowę, rozbudowę lub rozszerzenie działalności, myśląc o zakupie nowego sprzętu czy wyjeżdżając na targi i wystawy. Mamy też przykłady oryginalnych projektów, np. rewitalizacji i ponownego uruchomienia elektrowni wodnej czy zakupu 100 nowoczesnych kajaków, służących teraz turystom odwiedzającym Pomorze. Europejska Firma str. 15

4 50 najdynamiczniejszych dużych firm województwa pomorskiego w końcu marca 08 r. *) Lp. Nazwa Siedziba 1. INPRO S.A. Gdańsk 2. Przeds. Bud. KOKOSZKI S.A. Gdańsk 3. Allcon Bud. Sp. z o.o. S.K.A. Gdynia 4. Elektromontaż Gdańsk S.A. Gdańsk 5. Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. Gdynia 6. INVESTA Sp. z o.o. Pruszcz Gd. 7. ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Gdynia 8. MOLEX PREMISE NETWORKS Sp. z o.o. Lubiszewo 9. ATEM-POLSKA Sp. z o.o. Gdynia 10. LLENTABHALLEN Sp. z o.o. Gdańsk 11. Amitech Poland Sp. z o.o. Gdańsk 12. Akademia Pomorska w Słupsku Słupsk 13. Okręg. Spółdzielnia Mleczarska Nowy Dwór Gd. 14. MERCOR S.A. Gdańsk 15. SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A. Gdańsk 16. Multimedia Polska S.A. Gdynia 17. Mostostal Chojnice S.A. Chojnice. RABAT POMORZE S.A. Pruszcz Gd.. K-CONSULT Sp. z o.o. Gdynia. BOMI S.A. Gdynia. Korporacja Bud. DORACO Sp. z o.o. Gdańsk 22. WAKOZ Sp. z o.o. Luzino 23. CRIST Sp. z o.o. Gdańsk. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. 25. EUROTRUCK Sp. z o.o. Straszyn 26. SIGMA Sp. z o.o. Gdańsk. PUH Zdunek Sp. z o.o. Gdańsk. MTM S.A. Firma Bud.-Drogowa Gdynia 29. LAURIN SEAFOOD Sp. z o.o. Lębork 30. INVEST KOMFORT S.A. Gdynia. Koral Sp. z o.o. Tczew 32. Rolls-Royce Marine Poland Sp. z o.o. Gniew. BAT Sp. z o.o. Firma Handlowa Sierakowice 34. LPP S.A. Gdańsk 35. Presto Sp. z o.o. Bielkówko 36. FIRMA BAJCAR Słupsk 37. BMG Bogdan Goworowski Gdynia 38. LOTOS ASFALT Sp. z o.o. Gdańsk 39. Rationel Polska Sp. z o.o. Swarożyn 4 0. DR. OETKER Polska Sp. z o.o. Gdańsk 41. Przeds. Budowlane Górski Gdańsk 4 2. JURASZ Sp. z o.o. Gdańsk 43. SEKO S.A. Chojnice 4 4. ELFEKO S.A. Gdynia 45. FOSFORY Sp. z o.o. Gdańsk 46. Politechnika Gdańska Gdańsk 47. NDI S.A. Sopot 4 8. Stocznia Remontowa Nauta S.A. Gdynia 49. Pomorskie Przeds. Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. Gdańsk 50. CARTER Sp. z o.o. Gdańsk Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca **) Wzrost wartości rynkowej w procentach *) O przychodach operacyjnych wyższych niż 40 mln zł w 05 r. **) Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 16 Europejska Firma

5 Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów W jaki sposób Gdańsk wspiera rozwój przedsiębiorczości? Rozwój przedsiębiorczości wspieram za pomocą różnych przedsięwzięć. Gdańsk był pierwszym miastem w Polsce, które w maju 05 r. wdrożyło zintegrowane okienko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W jednym miejscu jest wydelegowany pracownik urzędu skarbowego, ZUS i przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Osoba, która chce założyć firmę, może tam zasięgnąć informacji i zarejestrować ją otrzymać niezbędne formularze, wypełnić je i złożyć. Trwa to bardzo krótko. Od jednego do dwóch dni. Druga forma wsparcia to realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy szkolenia poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielu uczestników takich kursów zakłada później własne przedsiębiorstwa. W urzędzie pracy można uzyskać też pożyczki oraz bony na dodatkowe szkolenia. Ponadto powołaliśmy Gdańską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, która miedzy innymi przygotowuje pakiet informacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Ta publikacja, nazwana Asystentem Przedsiębiorcy, jest rozprowadzana nieodpłatnie wśród potencjalnych biznesmenów. Na początku września 07 r. uruchomiliśmy Gdańską Akademię Przedsiębiorczości. Na zajęciach ludzie, którzy już prowadzą firmy, czyli praktycy, dzielą się swoimi doświadczeniami z osobami, które albo zaczęły działalność gospodarczą, albo zamierzają ją podjąć. Cały czas staramy się też tak profilować szkolnictwo zawodowe, aby absolwenci znaleźli pracę w naszym mieście, czy szerzej regionie. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na coś więcej niż wiedza i informacje? Najbardziej brakuje im kapitału. Gdańsk jest jednym z głównych udziałowców Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń Kredytowych. Tam przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki i poręczenia. Ponadto Miasto weszło udziałami w formie gruntu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie mamy dwie podstrefy, jedną przy lotnisku, a drugą w centrum miasta. W pierwszej budowana jest fabryka japońskiej firmy Z PAWŁEM ADAMOWICZEM, prezydentem Gdańska, rozmawia Jerzy Krajewski Suruga Seiki, która produkuje precyzyjne narzędzia optyczne. Firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe nie tylko w SSE. Od ponad 3 lat obowiązuje uchwała Rady Miasta o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw, które stworzą nowe miejsca pracy. To jest pomoc publiczna, która nie przekracza wyznaczonej przez Unię Europejską limitów, dzięki czemu możemy jej udzielać bez zgody Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wiele firm korzysta z tych zwolnień podatkowych. Jakie są relacje Urzędu Miejskiego w Gdańsku z przedsiębiorcami? Staramy się, by były jak najlepsze. Każdego roku w styczniu organizujemy spotkania z przedstawicielami biznesu, wspólnie rozmawiamy o szansach i zagrożeniach dla naszego rozwoju gospodarczego. Również na co dzień przedsiębiorcy są miłymi gośćmi w urzędzie. Ja, moi zastępcy czy dyrektorzy przyjmujemy ich, doradzamy. Jest pełna otwartość. Traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów, a nie potencjalnych złoczyńców. Staramy się im pomagać, zachęcać, by jak najwięcej inwestowali właśnie u nas. Służą temu również stypendia dla studentów ostatnich lat studiów. Staramy się w ten sposób wesprzeć kształcenie specjalistów potrzebnych firmom do tworzenia u nas specjalistycznych centrów usługowych. Na przykład hinduska firma Zensar wybrała Gdańsk, jako siedzibę swojej filii w Polsce. Miasto przekazało stypendia na przeszkolenie w Indiach jej potencjalnych pracowników, by następnie pracowali w Gdańsku. W kolejce są Amerykanie, którzy chcą otworzyć tu swoje centrum. Ich też najprawdopodobniej obejmiemy tą forma wsparcia rozwoju gospodarczego naszego miasta. Czy w Gdańsku widać banki spółdzielcze? W Gdańsku jest kilka oddziałów banków spółdzielczych. Gdy jeżdżę po mieście widzę ich placówki i bankomaty. Mają klientów i stałe miejsce w pejzażu gospodarczym. Działają nie tylko na swoim naturalnym terenie, czyli w gminach wiejskich, ale również w dużych miastach. Europejska Firma str. 17

6 50 najefektywniejszych firm województwa pomorskiego w latach według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych Lp. Nazwa Siedziba Zysk netto w 05 r. Przychody operacyjne w 05 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 05 r. Zysk netto w 06 r. Przychody operacyjne w 06 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 06 r. Zysk netto w 07 r. Przychody operacyjne w 07 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 07 r. Średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych w latach w proc. 1. Prokom Investments S.A. Gdynia 2. Centrum Handlowe Batory S.A. Gdynia 3. Generalne Towarzystwo Leasingowe S.A. Tczew 4. POLSTEAM BROKERS GDYNIA Sp. z o.o. Gdynia 5. Miller, Canfield, W. Babicki A. Chełchowski i Wspólnicy S.K. Gdynia 6. Gdańskie Zakłady Elektron. UNIMOR S.A. Gdańsk 7. Systemy Informacyjne Kapitał S.A. Gdańsk 8. Flewo-Pol Sp. z o.o. Stegna 9. PETROBALTIC S.A. Gdańsk 10. WOLNOŚĆ Rolnicza Spółdzielnia Prod. Gnojewo 11. AGA S.J. Gdynia 12. ARGON-SPAW S.J. PPU Gdańsk 13. Oxford Educational Sp. z o.o. Słupsk 14. BCT BAŁT. TERM. KONTENER. Sp. z o.o. Gdynia 15. Polska Zjednoczona Korp. Bałtycka Sp. z o.o. Gdynia 16. BEST S.A. Gdynia 17. KARAT INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sopot. Pomor. Ośr. Ruchu Drog. w Gdańsku Gdańsk. NAFTOPORT Sp. z o.o. Gdańsk. SATEL Sp. z o.o. Gdańsk. TRAVEL SERVICE Sp. z o.o. Gdańsk 22. Texim Sp. z o.o. Pruszcz Gd. 23. GE SERVICES Sp. z o.o. Warszawa. Euroheat HQ Sp. z o.o. Gdynia 25. FPH Art-Metal S.J. Przyjaźń 26. SIKO POLSKA Sp. z o.o. Gdańsk. EKOLA Org. Odzysku Odpad. i Opak. S.A. Gdańsk. Orlex Sp. z o.o. Wejherowo 29. Baltic Diesel Serwis Silników Okręt. S.J. Gdańsk 30. MOLO Sp. z o.o. Gdańsk. STOLARKA S.A. Łeba 32. Multimedia Polska Zachód Sp. z o.o. Gdynia. WIPOL Sp. z o.o. Firma Handl.-Konsulting. Gdynia 34. Przeds. AGRO-STANOWO Sp. z o.o. Dzierzgoń 35. DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. Sopot 36. TECHNOZBYT WITAN S.J. Gdańsk 37. ZIELEŃ Sp. z o.o. PPU Gdańsk 38. Antha-Pol Sp. z o.o. Puck 39. POLDANOR S.A. Przechlewo 4 0. Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. Straszyn 41. Alltech Sp. z o.o. Krokowa 42. Sealab Sp. z o.o. Gdynia 43. POLIPACK S.J. Gościcino 4 4. Indasa Polska Sp. z o.o. Gdańsk 45. Numafa Polska Sp. z o.o. Lębork 46. Optimus-System Choromańscy S.J. Gdynia 47. BONDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. Słupsk 48. Tapflo Sp. z o.o. Tczew 49. POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A. Gdynia 50. Przeds. Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. Komnino str. Europejska Firma źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na

7 Województwo przyjazne województwie pomorskim biznesowi jest wiele dynamicznych i efektywnych firm oraz banków spółdzielczych oraz przyjaznych im samorządów. Są nowoczesne i otwarte na kontakty z mediami. Spośród pięciu województw północnej Polski w województwie pomorskim spotkaliśmy się z największą współpracą między firmami, bankami i samorządami oraz największą otwartością w kontaktach z mediami. Przedstawiciele samorządów często mówią o potrzebie dobrych relacji z biznesem. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podkreśla: traktujemy przedsiębiorców jak pozytywnych bohaterów (rozmowa z nim na str. 17). Prezydent Słupska Maciej Kobyliński zapewnia: Moje drzwi dla biznesu pozostają zawsze szeroko otwarte i przypomina swoje hasło z wyborów w 02 roku: Po pierwsze gospodarka, po drugie gospodarka i po trzecie gospodarka. Gdy w latach byłem członkiem rady nadzorczej słupskiej giełdowej spółki Plast-Box, od członków jej zarządu słyszałem wiele ciepłych słów o prezydencie Słupska. Przyjazna dla biznesu atmosfera jest też w mniejszych miastach i gminach. W województwie pomorskim dwa banki spółdzielcze zdecydowały się przekazać swoim klientom ankiety na Konkurs Gepardy Biznesu 10, w których klienci jednocześnie ocenili te banki i gminy, na terenie których działają. Banki te pomogły w ten sposób pokazać się swoim klientom, a także wsparły gminy w Konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi. Dla siebie zyskały tytuł Bank Przyjazny Biznesowi 09. Dzięki ankietom klientów Banku Spółdzielczego w Skórczu wśród gmin wygrał Pelplin. Ogromny potencjał gospodarczy, pracowitość mieszkańców oraz przychylność władz samorządowych tworzą sprzyjający klimat inwestycyjny, ocenia burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch. Sukcesy pomorskich firm, banków spółdzielczych i samorządów sprawiają, że całe województwo można nazwać przyjazne biznesowi. Cieszy mnie to, bo to moje rodzinne województwo. GEPARDY BIZNESU Wśród 702 firm województwa pomorskiego najdynamiczniejsze okazały się Blue Media S.A., Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. i Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe Sp. z o.o. Wartość rynkowa zwycięskiej spółki wzrosła w dwa lata o 9291 proc. z 9 mln zł do 844 mln zł. Sebastian Ptak Na swój sukces Blue Media pracuje od 11 lat, stawiając od początku na innowacyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne, w szczególności związane z przetwarzaniem transakcji w internecie, mówi Sebastian Ptak, dyrektor zarządzający w Blue Media. We współpracy z partnerami biznesowymi, działających głównie w branży finansowej, zawsze podkreślamy technologia to nie problem. Nasz model koncentruje się bowiem na dwóch głównych filarach współpracy. Po pierwsze, oferujemy odbiorcom gotowy model biznesowy, a nie tylko samo rozwiązanie informatyczne czy też usługę IT. Po drugie, zawsze podchodzimy do potrzeb naszych partnerów indywidualnie rozmawiamy, słuchamy, poznajemy ich filozofię działania oraz kulturę korporacyjną i dopiero wtedy dostosowujemy produkt do określonych potrzeb. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze systemy. Mamy w naszym portfelu rozwiązania, które umożliwiają milionom odbiorców indywidualnych korzystanie z platform transakcyjnych ułatwiających codzienne życie. Nasza recepta na udane rozwiązania to tworzenie serwisów, z których sami chcielibyśmy korzystać. Dzięki naszym onlinowym rozwiązaniom możemy doładować telefon komórkowy w bankowości elektronicznej lub przez serwis Blue.pl, błyskawicznie pożyczyć lub zainwestować środki finansowe przez serwis Kokos.pl. Doskonale wiemy, iż dla internautów kluczowym czynnikiem jest czas. Jeżeli internauta w 5 minut nie osiągnie sukcesu, korzystając z serwisu porzuca go. Dlatego stworzyliśmy serwisy, gdzie właśnie w 5 minut każdy może dokonać zakupu polisy ubezpieczeniowej (Inseco.pl) lub przelać środki finansowe między różnymi bankami (BlueCash.pl). Do odniesionego sukcesu spółki na rynku przyczyniły się również profesjonalna kadra, pełna zapału i kreatywności oraz wizjonerskie podejście zarządu. Każdego roku wprowadzamy na rynek zaawansowane rozwiązania, które znajdują miliony użytkowników, wyjaśnia Sebastian Ptak. Wartość rynkowa Gdańskich Zakładów Remontowo-Montażowych Sp. z o.o. wzrosła w dwa lata o 5567 proc. Sukces naszej firmy jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Obejmuje ona obszary produkcji, marketingu, rozwoju personelu, badań i finansów, które są modyfikowane, gdy zmieniają się uwarunkowania zewnętrzne. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, motywuje nas do poszukiwań coraz to nowszych rozwiązań. Specjalizujemy się w produkcji wentylatorów oraz systemów do odpylania i wentylacji przemysłowej. Zajmujemy się też wykonywaniem kompletnych linii do produkcji peletu i brykietu. Naszym atutem jest elastyczność podyktowana potrzebami klientów oraz rzetelność oferowanych usług. Zgodnie z moralnymi zasadami i etyczną postawą w biznesie kreujemy nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Misją naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów. To właśnie ich zadowolenie jest elementem motywującym i wspierającym nasz rozwój, mówi prezes GZRM Sp. z o.o. Leszek Pękala. Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI w Gdańsku zajęło drugie miejsce wśród dużych podmiotów, o przychodach wyższych niż 40 mln zł w 05 r. Jesteśmy najdłużej istniejącą firm budownictwa ogólnego w Trójmieście, założoną w roku 69. Nasza działalność obejmuje usługi budowlane, produkcję prefabrykatów oraz działalność developerską, wyjaśnia prezes KOKOSZKI Kazimierz Empel Leszek Pękala S.A. Kazimierz Empel. Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy wiele inwestycji o wysokim stopniu trudności. Produkujemy szeroki asortyment prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego oraz wielkogabarytowe prefabrykaty dla budownictwa przemysłowego. Europejska Firma str.

8 50 najcenniejszych firm województwa pomorskiego w marcu 08 r. Lp. Nazwa Siedziba Wartość rynkowa w końcu marca 06 r. w mln zł *) Wartość rynkowa w końcu marca 08 r. w mln zł *) Zmina wartości rynkowej w procentach 1. GRUPA LOTOS S.A. Gdańsk 2. Prokom Investments S.A. Gdynia 3. Energa-Operator S.A. Gdańsk 4. PETROBALTIC S.A. Przeds.Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Gdańsk 5. LPP S.A. Gdańsk 6. Zakłady Farmaceut. POLPHARMA S.A. Starogard Gd. 7. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn 8. WAKOZ Sp. z o.o. Luzino 9. LOTOS ASFALT Sp. z o.o. Gdańsk 10. FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. Tczew 11. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk 12. Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego S.A. Gdańsk 13. BLUE MEDIA S.A. Sopot 14. VECTRA S.A. Gdynia 15. INVEST KOMFORT S.A. Gdynia 16. Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. Straszyn 17. MERCOR S.A. Gdańsk. Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. Kwidzyn. Multimedia Polska S.A. Gdynia. GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. Gdynia. INPRO S.A. Gdańsk 22. BCT BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY Sp. z o.o. Gdynia 23. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Gdańsk. Politechnika Gdańska Gdańsk 25. Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo 26. POLDANOR S.A. Przechlewo. Korporacja Bud. DORACO Sp. z o.o. Gdańsk. TAN VIET International S.A. Łęgowo 29. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 30. ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Gdynia. SATEL Sp. z o.o. Gdańsk 32. PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Gdańsk. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Gdańsk 34. LOTOS OIL S.A. Gdańsk 35. CRIST Sp. z o.o. Gdańsk 36. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Gdańsk 37. Przeds. Budowlane KOKOSZKI S.A. Gdańsk 38. SAG ELBUD Gdańsk Holding S.A. Gdańsk 39. PANORAMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Gdynia 4 0. DR. OETKER Polska Sp. z o.o. Gdańsk 41. DRUTEX S.A. Bytów 42. LAURIN SEAFOOD Sp. z o.o. Lębork 43. BOMI S.A. Gdynia 4 4. Oxford Educational Sp. z o.o. Słupsk 45. LLENTABHALLEN Sp. z o.o. Gdańsk 46. FOTA S.A. Gdynia 47. NDI S.A. Sopot 48. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. 49. Elektromontaż-Gdańsk S.A. Gdańsk 50. FIRMA BAJCAR Słupsk *) Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. Europejska Firma

9 Wzrost wartości firmy, jaki nastąpił w latach 06 i 07 w porównaniu z rokiem 05, to przede wszystkim efekt poprawy rentowności. Zanotowaliśmy bowiem w tym okresie wzrost wielkości sprzedaży o 90 proc., natomiast zysk netto wzrósł o prawie 1500 proc. O uzyskaniu tak dobrych wyników, oprócz dobrej koniunktury w branży budowlanej, zadecydowało zaangażowanie całej załogi w realizację zadań oraz prowadzona ścisła kontrola ponoszonych przez spółkę kosztów, dodaje Kazimierz Empel. Firmy, które przedstawiamy niżej, zajęły dalsze miejsca, a ich przedstawiciele zgłosili się na Konferencję Lokalnego Biznesu Województwa Pomorskiego i przesłali informacje mejlem. Wspólnie z moim partnerem biznesowym i przyjacielem Chrystianem Przybylskim założyliśmy w 91 r. firmę P&P z siedzibą Paweł Piechota w Orlu, wspomina Paweł Piechota, jej prezes. Była ona dla nas wielkim wyzwaniem, tym bardziej że był to czas, kiedy w Polsce działo się wiele ciekawego. Postawiliśmy na szacunek dla ciężkiej pracy i systematyczny rozwój. Przez te wszystkie lata odbyliśmy długą drogę, zdobywając ogromne doświadczenie, często we współpracy z wieloma uznanymi kontrahentami. Mamy na swoim koncie wiele wspaniałych, wymagających projektów, specjalizując się od początku w wykonawstwie wszelkiego rodzaju robót elektrycznych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, aby dojść do realizacji inwestycji w generalnym wykonawstwie, i to zarówno w branży elektrycznej, jak i teletechnicznej oraz ogólnobudowlanej. Bardzo wcześnie wdrożyliśmy system jakości ISO Jednym z filarów naszego sukcesu jest na pewno wspaniały, utożsamiający się z polityką przedsiębiorstwa zespół, który udało nam się stworzyć profesjonalna, ambitna kadra oraz wysoko kwalifikowani i sumienni pracownicy. W swojej wieloletniej działalności znajdujemy też czas na pasje. Jesteśmy fanami sportu i dlatego kibicujemy wspaniałej, utytułowanej drużynie koszykówki kobiet LOTOS Gdynia, której jesteśmy jednym ze sponsorów i właścicieli. Z ufnością patrzymy w przyszłość, wierzymy, że utrzymamy swoją wysoką pozycję na rynku i z sukcesem zrealizujemy nasze plany, mówi Paweł Piechota. WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. powstała w czerwcu 91 r. na bazie prywatyzacji Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od lat świadczymy usługi portowo-morskie dla polskich i zagranicznych kontrahentów. Nasze główne zadania to holowania portowe i morskie, cumowanie oraz przeładunek sztuk ciężkich dźwigiem pływającym o udźwigu 63T, wyjaśnia Marek Pomierski, prezes zarządu WUŻ Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. w Gdańsku. Dysponując flotą 13 holowników i zatrudniając ponad 250 osób, jesteśmy największą firmą holowniczą w Polsce, co pozwala nam na wprowadzenie do portu każdego obiektu pływającego. Nasze jednostki wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, dzięki Marek Pomierski któremu staramy się sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Sukcesy w działalności firmy zawdzięczamy też nowym inwestycjom i nieustannej modernizacji posiadanej floty. Kładziemy także nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, których zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się wprost proporcjonalnie na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych przez nas usług, dodaje Marek Pomierski. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-Bud S.A. rozpoczęło działalność w maju 91 roku jako prywatna spółka akcyjna po przejęciu mienia Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Starogardzie Gd. Jest firmą o dużym potencjale, zdolną do wykonania każdego zlecenia. Budowy realizuje z reguły w generalnym wykonawstwie, zapewniając wykonanie wszystkich robót, w tym najbardziej specjalistycznych instalacji, dostawę maszyn i urządzeń oraz wyposażenia. Jej atuty to liczna i wysoko wykwalifikowana załoga (110 pracowników), zdobyte doświadczenie w trakcie realizacji dużych inwestycji pod klucz, wysoka wiarygodność (majątek i kapitał). Wykonuje roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym oraz towarzyszącym: szkoły, przedszkola, hale sportowe, obiekty służby zdrowia, remonty i konserwacje zabytków. Gepardy Biznesu 10 Województwa Pomorskiego Lp. Nazwa Siedziba 1. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. Gdańsk 2. GTW DREKAR Paweł Kasiarz Rokitki 3. PPH KOSTBET Zakład Produkcji Kostki Brukowej Miszewko 4. Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski Nowy Derkoczyn 5. PELKOM Sp. z o.o. *) Pelplin 6. Zakład Produkcyjno Handlowy Galant Piotr Trykowski Dąbrowa 7. RESTEKS Sp. z o.o. Tczew 8. Firma Handlowo-Usługowa AS Anita Drozdowska Gniew 9. PELBUD Adam Kwidziński Pelplin 10. DAK-BUD Sp. z o.o. Pelplin 11. RESTEKS DOM Sp. z o.o. Tczew Przychody Zysk netto Przychody 145,7 552,6 1,9 62,0 44,2 1,2 81,5-8,1 40,3 85,7 56,9 Dynamika w procentach Zysk netto 2998,4 81,7 172,6 369,2 376,2 225,4 2,9 153,4 57,7 2,7 10,5 Suma dynamik 44,1 2534,3 444,5 4,2 4,3 356,5 309,3 145,3 98,0 88,4 67,4 Średnia dynamik 1572,1 1267,2 222,2 5,6 0,2 178,3 154,7 72,7 49,0 44,2,7 *) Średnia dynamik zysku netto i przychodów w latach w procentach. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu Europejska Firma str.

10 POMORZE ROLTOP Sp. z o.o. oferuje maszyny i urządzenia do kompleksowej uprawy i siewu, pielęgnacji i ochrony oraz zbioru zbóż. Ma oddziały w Polsce północnej i Wielkopolsce. Sukces zawdzięczamy przede wszystkim wieloletniemu doświadczeniu w branży rolniczej, świetnie wyszkolonej kadrze, mówi Arkadiusz Czapiewski z firmy ROLTOP. Profesjonalny, mobilny serwis dobrze wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia diagnostyczne jest dostępny dla klienta w okresie najbardziej nasilonych prac polowych przez godziny na dobę. Natomiast dwunastu dobrze przeszkolonych handlowców dokłada wszelkich starań, aby w jak najbardziej racjonalny sposób dobrać najlepsze maszyny stosowne do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Posiadając 6 racjonalnie rozmieszczonych oddziałów z magazynami części zamiennych i zapleczem serwisowym możemy w szybko i skutecznie obsługiwać W Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pięknej Sali Herbowej naszych klientów. Wprowadzenie syste- w Urzędzie Marszałkowskim października 07 r. wzięło udział 70 osób. Statuetki i dyplomy wręczyli mu ISO w celu poprawy ob- zwycięzcom Wiesław Byczkowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, i Iwona Bierut, przedsługi klienta oraz nowoczesnego progra- stawiciel prezydenta Gdańska. mu księgowego, umożliwiającego prowaczeń państwowych i wyróżnień, co ugruntowało wysoką pozycję przeddzenie szerokich analiz fisiębiorstwa wśród działających podmiotów z branży budowlanej. Donansowych, w znacznym świadczenie pracowników umożliwia spółce realizację obiektów bustopniu ułatwiło zarządzanie downictwa przemysłowego, ogólnego, mieszkaniowego, ochrony śrofirmą. Nasze doświadczenie dowiska w każdej technologii zarówno w systemie generalnego, jak udowodniło, że najistoti własnego wykonawstwa. Budowane przez spółkę obiekty uzyskują niejszą rzeczą jest lojalność bardzo dobre oceny, co potwierdzają liczne referencje. Pomimo wielu wobec kontrahentów, ocenia inwestycji w kraju i poza granicami firma najsilniej wpisała się Arkadiusz Czapiewski. Arkadiusz w historię Trójmiasta, budując samodzielnie lub współuczestnicząc Zakład Produkcji MateCzapiewski we wszystkich jego strategicznych obiektach. Należą do nich stoczriałów Budowlanych inż. nie, porty, obiekty Grupy Lotos, Akademii Medycznej czy terminal Kazimierz Ginter jest jedlotniczy imienia Lecha Wałęsy. Stabilna sytuacja ekonomiczna firmy nym z największych w województwie pomorskim producentów majest efektem konsekwentnie prowadzonej przez zarząd spółki polityki teriałów i wyrobów dla budownictwa. Dzięki elastyczności produkfinansowo-kadrowej. Dynamika przychodów ogółem oraz zysku netcji, przy jednoczesnym przestrzeganiu norm jakościowych i ciągłym to w latach 06, 07 oraz 08 wykazuje wzrost pozwalający na unowocześnianiu technologii nasza firma wypracowała sobie znacządalszy rozwój firmy, zapewnia Ryszard Wróbel. ce miejsce na mapie firm budowlanych nie tylko w województwie Region słupski ma wiele atrakcji, a wśród nich ponadstuletnie pomorskim. Kluczem do sukcesu jest ciągłe poszukiwanie i wdrażaelektrownie wodne. Obiekty położone w lesistym terenie pociętym nie do produkcji nowych wyrobów, a tym samym unowocześnianie wąwozami i jarami, wśród których wiją się rzeki i strumienie są celem linii produkcyjnych, dających możliwość bezwzględnego przestrzegaatrakcyjnych wypraw dla miłośników dawnej techniki wodnej i aknia norm jakościowych. Firma wdrożyła systemy ISO 9001:00 tywnej turystyki, przedstawiła się ENERGA Elektrownie Słupsk. oraz ISO 14001:04. Zadowolenie klienta jest priorytetem dla służb Szesnaście słupskich elektrowni, nie naruszając przyrody, tworzy z nią swoistą harmonię i zapewnia wyjątkowe walory poznawcze. Są własnością spółki Energa Elektrownie Słupsk, która poza eksploatacją i bieżącą konserwacją starych urządzeń stale też czuwa nad ochroną okalającej je przyrody. W ciągu kilku ostatnich lat spółka zmodernizowała 10 swoich obiektów, które na bieżąco eksploatowane produkują ekologiczną energię. Udało się uratować przed degradacją wiekowe elektrownie wodne. Niezmiernie ważne jest, że wszystkie obiekty wciąż pracują, wytwarzają ekologiczną energię i chronią środowisko naturalne. W tym wyjątkowym połączeniu piękna natury i dawnej techniki powstał markowy produkt, który jest dumą dla całego regionu słupskiego, informuje firma. Spośród przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, które nadesłały wyniki finansowe na konkurs Gepardy Biznesu 10, więkmarketingowych zakładu, zapewnia Kazimierz Ginter. Plany na nieszość to klienci banków spółdzielczych. Z reguły to nieduże firmy, daleką przyszłość to uruchomienie linii produkcyjnej kręgów betononieprowadzące pełnej rachunkowości. Dlatego nie jest wyceniana ich wych w nowej technologii połączeń oraz zautomatyzowanej linii płuwartość rynkowa, a tylko dynamika przychodów i zysku netto. kanych płytek chodnikowych, dodaje. Ranking w województwie pomorskim wygrało Pomorskie Przed PRZEMBUD GDAŃSK S.A. jest ikoną dobrych praktyk budowsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z Gdańska. Firma ta lanych, ocenia Ryszard Wróbel, prezes firmy. 65 lat nieprzerwanej z własnej inicjatywy przystąpiła do konkursu. działalności firmy przyniosło jej wiele zasłużonych tytułów, odzna- str. 22 Europejska Firma

11 POMORZE ZŁOTE SKARBONKI W gronie najcenniejszych firm województwa pomorskiego są: znana giełdowa Grupa Lotos S.A., Prokom Investments S.A. i Energa Operator S.A. Wartość rynkowa Grupy Lotos wzrosła w dwa lata z 9,5 mld zł do 10,8 mld zł, czyli o 14 proc. Gepardem Biznesu nie mogła więc zostać, bo minimum to proc. wzrostu wartości rynkowej w dwa lata, ale zasłużyła na Złotą Skarbonkę jako najwięcej warta firma. Jak podaje Wikipedia grupa skupia kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltu, smarów). Najważniejszą jej częścią jest rafinacja ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku-Rudnikach to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. Głównymi akcjonariuszami przedsiębiorstwa są: Nafta Polska S.A. (51,9 proc.) oraz Skarb Państwa (6,9 proc.). Spółka Prokom Investments S.A. działająca jak prywatny fundusz inwestycyjny nie dość, że jest dużo wart, to wygrała ranking najbardziej efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych. W badanym okresie pewnie sprzedawała aktywa po cenach znacznie wyższych niż były zapisane w jej księgach. We wrześniu 07 r. portal Money.pl opublikował oświadczenie Prokomu, z którego wynikało, że miał wówczas znaczące pakiety w 5 spółkach giełdowych (Petrolinvest, Bioton, Polnord, Pol-Aqua i Prokom Software). Aktywa Prokom Investments przekraczają dzisiaj wartość 6 mld zł, z czego ogromną większość (ok. 80 proc.) stanowią płynne akcje spółek giełdowych. Przekraczają one wielokrotnie zobowiązania finansowe spółki i stanowią o jej znaczącym potencjale inwestycyjnym, napisano wówczas w oświadczeniu. Nasza wycena spółki na koniec marca 08 r. na 6,6 mld zł była zbliżona do tej przedstawionej we wrześniu 07 r. W rankingu najbardziej efektywnych firm wysoko jest Centrum Handlowe Batory w Gdyni, które ma dochody z najmu, a w 05 r. prawdopodobnie sprzedało część nieruchomości. Zaskakuje trzecie miejsce niedużego Generalnego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Tczewie, które ma na rynku leasingu sporą konkurencję wielkich firm. Na 10. miejscu jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wolność, która skorzystała na wprowadzeniu dopłat do rolnictwa po wejściu Polski do UE. DYNAMICZNE BANKI W rankingu najdynamiczniejszych banków spółdzielczych wygrał Bank Rumia Spółdzielczy. Tytuł Najdynamiczniejszy Bank Województwa Pomorskiego przyjęliśmy z wielką satysfakcją jako ukoronowanie ciężkiej i konsekwentnie realizowanej pracy. Wysoka dynamika podstawowych wartości ekonomicznych BRS jest konsekwencją i odzwierciedleniem działań handlowych i marketingowych w połączeniu z jakością, mówi Ewa Poźniak-Kilkowska, prezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczego. Do głównych osiągnięć banku należą: utrzymywanie trwałych wieloletnich reewa Poźniak-Kilkowska flacji z klientami, pozyskanie nowych partnerów biznesowych, sprzedaż większej liczby produktów bankowych przez stosowanie cross-sellingu, a także stosowanie preferencji cenowych wobec klientów korzystających z większej liczby produktów bankowych. Istotnym miernikiem dynamicznego rozwoju jest stały wzrost liczby klientów, co przekłada się na wzrost pozycji rynkowej. Nasz bank intensywnie rozwija sieć placówek na nowych terenach. W celu Siedziba Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie wygrała w I edycji Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 08 Siedziba Kaszubskiego Banku Spółdzielczego została wyróżniona w I edycji Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 08 podniesienia jakości obsługi zrezygnowaliśmy ze stanowisk z boksami kasowymi, tworząc stanowiska pełnozakresowe wyposażone w najnowocześniejszą infrastrukturę, np. dyspensery z recyklingiem. Sam wystrój placówek daje poczucie przyjaznej przestrzeni, w której dyskrecja łączy się z profesjonalizmem. Bank coraz większy nacisk kładzie na rozwój platformy internetowej i systemu informatycznego, dodaje Ewa Poźniak-Kilkowska. Dwa dynamiczne pomorskie banki zyskały też tytuł Bank Przyjazny Biznesowi 09, bo klienci ocenili ich na 6 w sześciopunktowej skali. Nasz sukces w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi potwierdza, że klienci są zadowoleni z naszych usług. To dzięki udziałowcom oraz klientom wypracowaliśmy silną pozycję na rynku usług finansowych. To oni polecają nas swoim krewnym i znajomym, poszerzając w ten sposób krąg naszych klientów. Traktujemy to jako najbardziej skuteczną formę reklamy bezpośredniej, mówi Elżbieta Hoffmann, wicepreelżbieta Hoffmann zes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu. Nasz bank należy do najstarszych w Polsce. Działalność rozpoczął w 66 r. Jego rozwój zdynamizował się po transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku. Coraz lepsze wyniki ekonomiczne pozwoliły mu uczestniczyć w konsolidacji sektora banków spółdzielczych. Z początkiem 97 r. przyłączył Bank Spółdzielczy w Pelplinie, a w 98 r. Bank Spółdzielczy w Zblewie. W ten sposób powstał jeden z większych banków spółdzielczych w regionie, z dwoma oddziałami i 6 filiami. Dzięki właściwym decyzjom wypracowane zyski przeznaczamy na zwiększanie funduszy własnych, które stanowią o sile naszego banku i umożliwiają płynny rozwój. Działamy na terenie 3 powiatów. Europejska Firma str. 23

12 Jesteśmy partnerem finansowym dla rolnictwa, przetwórstwa, rzemiosła, małego i średniego biznesu oraz samorządów lokalnych. Nowych klientów zdobywamy dzięki konkurencyjnej ofercie oraz szybkiemu podejmowaniu decyzji, głównie przy udzielaniu kredytów. Naszą mocną stroną jest też elastyczność oraz jakość wykonywanych usług. Osiągnęliśmy ten poziom dzięki nowoczesnej technologii i dobrze przygotowanej kadrze. Współpracujące z naszym bankiem jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie firmy oraz rolnicy skutecznie sięgają po dotacje zewnętrzne. Dotrzymują kroku europejskim partnerom, wdrażają systematycznie nowe standardy, uczą się wykorzystywać najnowsze zdobycze techniki. Ze środków budżetowych Unii Europejskiej szkolą się, wymieniają park maszynowy, modernizują obiekty. Nasze miasteczka odzyskują swoją dawną czystość i piękno. Prężnie działające firmy zaczynają przynosić swoim właścicielom zyski. Sympatię zdobywamy także poprzez wsparcie finansowe godnych najwyższego uznania inicjatyw społecznych. W minionym roku bank wsparł obchody 75-lecia nadania praw miejskich Skórczowi z udziałem prezydenta RP, konkurs poetycki Janusza Pasierba i Koncert Muzyki Organowej w Pelplinie, Koncert Orkiestr Dętych w Zblewie, Koncert Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL w Osieku, imprezy sportowe i kulturalno-oświatowe na terenie działania banku, jego oddziałów i filii, wyjaśnia Elżbieta Hoffmann. Doceniam Bank Spółdzielczy za dobre warunki kredytowe, miłą obsługę, pomoc dla klienta, finansowe doradztwo, napisał Leszek Jachlewski, właściciel zakładu handlowo-usługowego w Pelplinie. Przyjazny stosunek do klienta, konstruktywne negocjacje, miła i fachowa obsługa, ocenił Michał Pączek, dyrektor DAK-BUD Sp. z o.o. w Pelplinie. Przychylność dla przedsiębiorców, szybkość działania, decyzyjność, współpraca, dodał Piotr Trykowski, właściciel Zakładu Produkcyjno-Handlowego GALANT w Dąbrowie. Drugim Bankiem Przyjaznym Biznesowi 09 okazał się Bank Spółdzielczy w Tczewie. Szefowie dynamicznych firm dali mu szóstkę, a ich przedsiębiorstwa zostały wysoko sklasyfikowane w województwie pomorskim w I etapie Konkursu Gepardy Biznesu 10. Bank Spółdzielczy w Tczewie działa od 06 roku. Obecnie ma 17 placówek na terenie województwa pomorskiego. Jego funkcjonowanie jest mocno związane z lokalnym rynkiem i wspólnotami tu zamieszkującymi, podkreśla Eugenia Pokorska-Sawczuk, prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie. Budowanie sieci współpracy pomiędzy aktywnymi mieszkańcami, organizacjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi sprzyja umacnianiu pozytywnego wizerunku. W konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Pomorza w kategorii Handel i usługi bank otrzymał Tytuł HIT 08 za wysoki standard nowoczesnych usług bankowych, a w 09 r. za uczestnictwo w przedsięwzięciach samorządowych z udziałem organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Wyróżnikiem banku na lokalnym rynku jest Eugenia Pokorska- -Sawczuk wysoka jakość usług, świadczonych po możliwie niskiej cenie, i krótki proces decyzyjny. Bank jest partnerem Fundacji Pokolenia oraz założycielem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju banku przynosi efekty wzrasta udział w rynku, zwiększają się zyski, wzrastają fundusze własne, a także poprawia się bezpieczeństwo, poszerzana i uatrakcyjniana jest oferta dla klientów. W ciągu ostatnich 10 lat rozmiary działalności banku mierzone wartością sumy bilansowej wzrosły pięciokrotnie, do 7 mln zł w 09 r. Podobny był wzrost funduszy własnych banku do kwoty mln zł. Bank inwestuje także w najnowocześniejsze usługi bankowe. Klient może dokonywać operacji za pomocą internetu i telefonu, mówi Eugenia Pokorska-Sawczuk. Za co klienci go doceniają? Za komunikatywność, decyzyjność i przychylność, napisał Kazimierz Bieliński, prezes Resteks Sp. z o.o. w Tczewie. Za produkty, obsługę i elastyczność, dodał pełnomocnik GTW Drekar w Rokitkach. Dobry kontakt z pracownikami, uzupełnił Andrzej Wiaderek, prezes Auto-Akces Sp. z o.o. w Gdańsku. Roman Jażdżewski, dyrektor PPH Kostbet w Mieszewku, wymienia inne cechy: Duża mobilność i konkretność przy umowach kredytowych. Elastyczność przy spłatach. Miła i rzeczowa obsługa personelu w oddziałach. W rankingu według dynamiki na trzecim miejscu znalazł się Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie. Nasz bank istnieje od r. W swojej historii zawsze łączył siłę tradycji z dynamiką współczesności. Lata wytężonej pracy spowodowały, że bank plasuje się w grupie najlepszych banków spółdzielczych w Polsce, będąc jednocześnie pewnym i zaufanym partnerem dla swoich klientów, mówi Irena Kopik, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Dynamiczne banki spółdzielcze w województwie pomorskim Lp. Nazwa banku 1. Bank Rumia Spółdzielczy 2. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 3. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 4. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 5. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 6. Bank Spółdzielczy w Skórczu 7. Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie 8. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 9. Bank Spółdzielczy w Łebie 10. Bank Spółdzielczy w Sztumie 11. Bank Spółdzielczy w Bytowie 12. Bank Spółdzielczy w Tczewie 13. Bank Spółdzielczy w Pucku 14. Bank Spółdzielczy w Prabutach Przychody Zysk netto Aktywa Przychodów 102,3 158,3 87,3 80,9 81,6 58,7 83,8 55,7 54,1 16,4 34,6 38,1,5 7,9 Dynamika w procentach Zysku netto 239,0 107,0 105,0 75,9 112,0 142,3 68,7 86,1 42,9 104,9 86,5 84,6 45,6 Aktywów 87,9 98,8 1,5 141,8 96,8 72,9 91,5 70,1 101,9 66,8 62,8 56,9 35,3 Suma dynamik 429,2 364,0 3,8 298,6 290,3 3,9 4,0 1,9 8,9 8,1 3,9 179,6 109,3 34,7 Średnia dynamik 143,1 1,3 104,6 99,5 96,8 91,3 81,3 70,6 66,3 62,7 61,3 59,9 36,4 11,6 ROA *) w proc. 1,82 1,73 1,69 1,64 2,41 1,65 0,96 1,79 1,44 1,56 2, 1,50 1,73 1,40 ROA - stosunek zysku netto do aktywów str. Europejska Firma źródło: magazyn Europejski Bank Spółdzielczy

13 Na sukces, jaki bank osiągnął w ciągu ostatnich lat, składa się zaufanie udziałowców i klientów, którzy powierzając swoje pieniądze, pozwalają budować silny bank z całkowicie polskim kapitałem. To także praca doświadczonej kadry pracowniczej oraz wsparcie banku zrzeszającego, jakim jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Kluczem do sukcesu jest konsekwentne realizowanie przyjętych założeń strategicznych. W przypadku naszego banku jest to ciągłe wzmacnianie pozycji kapitałowej, zwiększanie świadomości marki banku spółdzielczego i budowanie jego wizerunku jako banku przyjaznego, wiarygodnego i otwartego na klienta, a także dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców regionu przy jednoczesnej dużej dbałości o rentowność działania. W dobie kryzysu finansowego cały sektor banków spółdzielczych poradził sobie dużo lepiej niż banki komercyjne. Powodem sukcesu banków spółdzielczych jest duża elastyczność, większe zaufanie do banków z polskim kapitałem, lepsze zarządzanie ryzykiem i przejrzystość oferowanych usług. W roku 09 mimo trwającego spowolnienia gospodarczego kraju i coraz silniejszej konkurencji ze strony banków komercyjnych Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie utrzymał dynamikę rozwoju na planowanym poziomie i zakończył rok dobrymi wynikami. Suma bilansowa banku przekroczyła 7 mln zł, a wynik finansowy brutto wyniósł ponad 4,7 mln zł przy zachowaniu na optymalnym poziomie wszystkich parametrów ekonomicznych. Satysfakcjonujące wyniki finansowe były możliwe do osiągnięcia dzięki wierności klasycznej bankowości i przestrzeganiu zasad dobrych praktyk bankowych oraz szybkiej reakcji władz banku na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów odnośnie do oferty produktowej. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia dobrych wyników w 09 r. był także dynamiczny rozwój nowych placówek banku, szczególnie w Gdańsku i Elblągu. Sprostanie wymaganiom klientów, licznie pozyskanych przez te placówki, w warunkach tak silnej konkurencji daje powód do zadowolenia i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, ocenia Irena Kopik. Krystyna Tomaszunas Irena Kopik Pragniemy tworzyć nową jakość w bankowości spółdzielczej, nadając jej nowe znaczenie, wynosząc ją na kolejny poziom. Doskonale rozumiemy naszych klientów i zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, zapewnia Krystyna Tomaszunas, prezes Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie. Dla klientów indywidualnych w najbliższym czasie wprowadzimy zupełnie nowy produkt Rachunek Oszczędnościowy. Klienci zyskają możliwość oszczędzania bez konieczności pilnowania swoich wolnych środków, dokonywania przelewów oraz poświęcania cennego czasu na wizyty w naszych placówkach. Wolne środki są przekazywane w sposób automatyczny na wysoko oprocentowane subkonto Rachunek Oszczędnościowy. Wspomniany produkt jest jedynie przykładem zmian w ofercie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Poza nim planujemy wprowadzenie kredytu samochodowego, tak długo wyczekiwanego przez naszych klientów. Ponadto w ciągu kilku miesięcy rozpoczniemy wielką promocję lokat terminowych, której atrakcją będą wartościowe nagrody. Kolejne nowe produkty są już opracowywane, zapewnia Krystyna Tomaszunas. Bank Spółdzielczy w Pucku został założony w 07 roku. Od początku nie tylko udzielał pożyczek, kredytów okolicznym mieszkańcom, ale również wspierał polską tożsamość narodową na Pomorzu, podkreśla Adela Baranowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku. Jesteśmy polskim bankiem z polskim kapitałem i wspieramy rozwój lokalnych przedsiębiorstw i lokalną społeczność. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, posiadamy ofertę skierowaną do klienta indywidualnego w postaci rachunków osobistych z dostępem do środków przez godziny, kart płatniczych i kredytowych, oferujemy kredyty i możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych o atrakcyjnym oprocentowaniu oraz dla klienta korporacyjnego w postaci rachunków, kart, kredytów i bankowości elektronicznej. Osiągane wyniki finansowe, tempo rozwoju i podnoszenie poziomu technologii bankowej to ustawiczna praca wielu osób, zarówno rady nadzorczej, zarządu, jak i pracowników banku. Od wielu lat dbamy o kapitały, wypracowany zysk w zdecydowanej większości przeznaczamy na kapitały własne. Kapitały własne dają mam bezpieczeństwo i pewności funkcjonowania. Bank od lat zachowuje stałą płynność finansową, posiada odpowiedni współczynnik wypłacalności. Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową kształtują się na prawidłowym poziomie, co świadczy o dobrej i stabilnej kondycji finansowej banku. Mimo kryzysu finansowego w kraju i na świecie nie ograniczamy akcji kredytowej, rok 09 zamknęliśmy satysfakcjonującymi wynikami finansowymi, wzrostem sumy bilansowej, z odpowiednim współczynnikiem wypłacalności, zapewnia Adela Baranowska. PRZYJAZNE SAMORZĄDY Andrzej Stanuch Adela Baranowska Wśród gmin i miast województwa pomorskiego najwięcej dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych znaleźliśmy w Gdańsku, a na 10 tysięcy mieszkańców w Pelplinie. Eksperci z Agencji Rozwoju Pomorza mówią o Pelplinie miejsce z ogromnym potencjałem. Gmina dzięki doskonałej lokalizacji przy autostradzie A-1 z węzłem Pelplin w miejscowości Ropuchy (niecałe 2 km od miasta), drodze krajowej nr 1, linii kolejowej relacji Trójmiasto Śląsk zaczyna przyciągać nowe firmy, mówi burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch. W gminie kompleksowo realizowane są inwestycje drogowe i kanalizacyjno-wodociągowe, finansowane w znacznym stopniu przy wykorzystaniu środków unijnych. Największym zadaniem drogowym w naszym województwie, realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego jest budowa obwodnicy Pelplina, której otwarcie planowane jest w marcu 10 r. Nowo powstałe firmy oraz inwestorzy w naszej gminie mogą liczyć na pakiet atrakcyjnych udogodnień finansowych, w tym zwolnienia od podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków oraz dla nowo powołanych podmiotów gospodarczych. Do Pelplina trafiają wielcy inwestorzy, jak chociażby grupa Kulczyk Investments, która na 0 ha w okolicach wsi Rajkowy planuje wybudowanie jednej z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych elektrowni węglowych na świecie. Dobiegają także końca prace projektowo-dokumentacyjne przy budowie dwóch ferm wiatrakowych na terenie gminy, informuje Andrzej Stanuch. Lp. Gminy Przyjazne Biznesowi w województwie pomorskim Gmina 1. Pelplin 2. Żukowo 3. Krokowa Liczba mieszkańców *) Liczba firm **) Liczba firm **) na 10 tys. mieszkańców *) Liczba mieszkańców w końcu 08 r. według danych Państwowej Komisji Wyborczej. **) Liczba dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ,59 3,42 2,89 Europejska Firma str. 25

14 POMORZE Wśród powiatów wygrał Sopot, miasto na prawach powiatu. Sopot to doskonałe miejsce do zamieszkania, pracy, inwestowania i wypoczynku. To miasto ludzi akjacek tywnych, przedsiębiorczych, dokarnowski brze wykształconych i zorganizowanych. W kurorcie mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju i największą liczbę organizacji pozarządowych, zachwala Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Stałość i przejrzystość zasad polityki miejskiej, otwartość na nowe trendy, odwaga w realizacji pionierskich, czasem bardzo trudnych przedsięwzięć, szybkość i łatwość rejestracji firm sprawiają, że Sopot jest miejscem przyjaznym biznesowi. Odzwierciedleniem tego jest duża liczba zarejestrowanych firm: zarówno dużych, o ponadregionalnym znaczeniu, jak i małych kilkuosobowych, rodzinnych. Od 3 lat ze sporym sukcesem działa Centrum Przedsiębiorczości (projekt miasta Sopot realizowany przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość), bo wiemy, że rozwój gospodarczy Sopotu i wysoki poziom życia jego mieszkańców uzależniony jest w dużym stopniu od kondycji sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MSP). Centrum pomaga, szczególnie młodym przedsiębiorcom, przez: doradztwo, szkolenia, pozyskiwanie funduszy, działa również jako inkubator przedsiębiorczości, dodaje Jacek Karnowski. Sukcesy naszego miasta nie są dziełem przypadku, lecz efektem przemyślanych przedsięwzięć proinwestycyjnych, mówi Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupsk. Obecnie w Słupsku działa 14 tysięcy podmiotów, wśród których znajdują się firmy o europejskiej renomie. Swoją największą fabrykę autobusów w Europie ulokowała tutaj Scania, siedziby mają u nas spółki giełdowe Plast-Box i Gino Rossi oraz wiele innych znaczących zakładów przemysłowych. W ostatnim czasie, duże przedsięwzięcia zrealizowali u nas inwestorzy: Polimeni International i Mayland Real Estate, które wybudowały w mieście dwa centra handlowe. Niebawem powstanie trzecie wybudowane przez firmę Echo Investment. Duże obiekty handlowe powstają także na obrzeżach miamaciej sta. Dzięki temu Słupsk stał się handlowym Kobyliński centrum Pomorza Środkowego. Z kolei wielkość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (łącznie z podstrefami) sięgnęła w ubiegłym roku 737 mln zł, a zatrudnienie 25 osób. Proinwestycyjne działania Słupska zyskały uznanie w wielu prestiżowych konkursach i rankingach, dodaje Maciej Kobyliński. Reda to młode miasto i to nie tylko ze względu na fakt, że prawa miejskie ma dopiero od 43 lat, lecz przede wszystkim dlatego, że jest miastem ludzi młodych. Zamieszkuje tu nieco ponad tys. mieszkań- Krzysztof ców, z których blisko 55 proc. nie prze- Krzemiński kroczyło jeszcze 35. roku życia, podkreśla burmistrz miasta Reda Krzysztof Krzemiński. Reda jest pięknie położona w pradolinie rzek Redy i Łeby, pośród pagórków i lasów, blisko morza oraz, co bardzo ważne dla rozwoju inwestycji, na trasie głównych szlaków komunikacyjnych kolejowego i drogowego z Trójmiasta w kierunku zachodnim (Szczecin, Berlin) i w kierunku Półwyspu Helskiego. Bardzo wygodnym środkiem transportu jest u nas Szybka Kolej Miejska, zapewniająca dobre połączenie Redy z Trójmiastem. Od kilku lat Reda prężnie się rozwija. Z roku na rok przybywa nam mieszkańców. Deweloperzy, korzystając z dogodnie położonych i dobrze uzbrojonych terenów, inwestują w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Redzki samorząd postawił na inwestycje. Inwestujemy przede wszystkim w infrastrukturę techniczną (kanalizacja sanitarna, wodociągi, drogi), nie zapominając również o infrastrukturze społecznej (szkoły, przedszkola, obiekty sportowe i rekreacyjne). Wiele z naszych inwestycji realizujemy, korzystając ze wsparcia, jakie dają nam środki unijne. Nasze str. 26 Europejska Firma miasto w latach 08 i 09 zostało wyróżnione przez Gazetę Prawną w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto jako jedno z miast najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w województwie pomorskim. Cały czas pracujemy nad przygotowaniem nowych terenów inwestycyjnych, aby stworzyć jeszcze atrakcyjniejsze warunki do inwestowania w Redzie, zapewnia Krzysztof Krzemiński. Chociaż do zadań własnych gminy nie należy rozwój przedsiębiorczości, to jednak duża liczba firm i inwestorów przekłada się pośrednio i bezpośrednio na dochody samorządu. Z tego powodu dbanie o gospodarczy rozwój regionu jest priorytetowym zadaniem burmistrza, ocenia Bogdan Olszewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Nasza Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie w gminie. Inwestorzy mogą również skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. ZwolBogdan Olszewski nienie to przysługuje za nowo wybudowany budynek lub budowlę oraz zakupiony grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany na terenach objętych szczegółową ofertą inwestycyjną gminy, dodaje Bogdan Olszewski. Strategiczne znaczenie Malborka od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba zakonu krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, drogowych i wodnych, mówi Andrzej Rychłowski, burmistrz miasta Malbork. W naszym mieście działają zakłady produkcyjne, ale dyandrzej namicznie rozwija się także przedsiębiorczość Rychłowski na gruncie turystyki. Około 700 tysięcy turystów odwiedzających Malbork każdego roku stanowi niezwykle obiecujący potencjał. Realizowane przez miasto inwestycje, które w ciągu kilku ostatnich lat zmieniły jego oblicze, powodują, że jest coraz bardziej atrakcyjne dla odwiedzających i inwestorów. Miasta Przyjazne Biznesowi w województwie pomorskim *) Lp. Miasto Pelplin m. Sopot ***) m. Gdynia ***) m. Gdańsk ***) m. Reda m. Puck m. Człuchów m. Słupsk ***) m. Chojnice Nowy Dwór Gd. Gniew m. Pruszcz Gdański m. Tczew m. Łeba m. Hel m. Malbork m. Lębork m. Ustka m. Kwidzyn Brusy m. Starogard Gd. Liczba mieszkańców *) Liczba firm**) Liczba firm **) na 10 tys. mieszkańców 6,00 5,04 5,04 4, 3,67 3,50 3,43 3,39 3,00 2,96 2,96 2,81 2,70 2,55 2,48 2,34 2, 2, 2,14 2,12 2,10 Liczba mieszkańców według Wikipedii, a w przypadku niektórych miast według PKW (nazwa miasta poprzedzona m., co oznacza gminę miejską). Liczba dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ***) Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu **)

15 Malbork dysponuje licznymi propozycjami lokalizacyjnymi dla przedsiębiorców i osób prywatnych zainteresowanych ulokowaniem swojej inwestycji. Dotyczy to zarówno przemysłu, jak i mieszkalnictwa czy też usług. Prowadzimy szeroką promocję naszych ofert, przez udział w targach inwestycyjnych, druk materiałów promocyjnych, przekazywanie informacji do potencjalnie zainteresowanych drogą ową lub za pośrednictwem poczty konwencjonalnej, jak również zapraszając inwestorów do rozmów i zapoznania się z naszymi propozycjami. Jednym z kluczowych elementów prorozwojowej polityki gospodarczej miasta jest uchwała Rady Miasta Malborka w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Od 03 roku w mieście znajdują się także tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jestem przekonany, że każdy, kto zamierza z sukcesem zainwestować pieniądze powinien to uczynić w Malborku. Może być pewien, że znajdzie tu przychylny klimat oraz niezbędną przestrzeń do rozwoju, zachęca Andrzej Rychłowski. Motorem rozwoju gospodarczego są inwestycje. Dają one potężny impuls gospodarczy, który sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Staramy się zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Lęborku, mówi burmistrz Lęborka Włodzimierz Klata. Stosujemy system ulg podatkowych, staramy się potencjalnym inwestorom ułatwić przejście obowiązujących procedur związanych z ulokowaniem nowej inwestycji, stworzyć przyjazną atmosferę do działalności. Mamy rozbudowaną i sprawną infrastrukturę miejską wodociągi, stację uzdatniania wody i jej nadwyżki, kanalizację, nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Ostatnio za kwotę 15 mln zł przy 50 proc. udziale środków zewnętrznych wybudowaliśmy nowoczesny zakład segregacji odpadów na międzygminnym wysypisku. Czynniki te odegrały niemałą rolę w decyzji o ulokowaniu nowych firm, jak np. Laurin Seafood, Pago czy wcześniej Farm Frites Poland. Dla inwestorów ważna jest komunikacja, drogi, sprawny i szybki przejazd przez miasto oraz dostępność miejsc parkingowych. Trwa właśnie przebudowa skrzyżowania na szlaku do Łeby z dużym kompleksem parkingów na 140 pojazdów. Dużą nadzieją na dalszy rozwój jest obszar zwany Lębork-Wschód. To 70 ha położonych atrakcyjnie przy drodze krajowej nr 6, przeznaczonych pod lokalizację nowych inwestycji, a także pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru jest na ukończeniu. Realizacja tych zamierzeń może być nowym i silnym impulsem dla rozwoju gospodarczego miasta i powstania nowych miejsc pracy. Takim impulsem będzie też budowa drogi ekspresowej S-6 do Trójmiasta. Znacznie przybliży nas ona do Gdyni, Gdańska czy Sopotu, ocenia Włodzimierz Klata. Za nasze najważniejsze działania w zakresie sprzyjania biznesowi uznałbym inicjatywy związane z tworzeniem nowych dróg oraz te zmierzające do poprawy warunków technicznych i bezpieczeństwa wiaduktów powiatowych, ocenia Witold Sosnowski, starosta tczewski. Przez realizację tych zadań staramy się zwiększyć nośność naszych dróg w powiecie, tak by mogły przez nie przejeżdżać pojazdy o tonażu Włodzimierz Klata Witold Sosnowski powyżej 15 ton. W tym roku zamierzamy zakończyć remont trzeciego z tczewskich wiaduktów oraz budowę drogi powiatowej na odcinku Swarożyn Wędkowy. W pobliżu tej drogi usytuowane są firmy, dzięki którym rozwój przedsiębiorczości w naszym powiecie każdego roku wzrasta. Dokonaliśmy też remontu ulicy Rokickiej w Tczewie wraz z wiaduktem, która stanowi główne połączenie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, która jak każda tego typu inwestycja generuje dodatkowe miejsca pracy i daje też pewne możliwości inwestycyjne. Jako dowód na atrakcyjność powiatu tczewskiego, które jest miejscem przyjaznym biznesowi, można przywołać w tym miejscu fakt zainteresowania się naszymi terenami, a konkretnie gminą Pelplin przez dwie firmy, które są znanymi potentatami na rynku biznesowym: firmę Kulczyk Investments oraz szwedzki koncern Vattenfall. Oba przedsiębiorstwa planują uruchomienie elektrowni, dzięki której problem deficytu prądu w północnej Polsce wkrótce może zostać rozwiązany. Lp. Powiaty Przyjazne Biznesowi w województwie pomorskim Powiat 1. Sopot ***) 2. Gdynia ***) 3. Gdańsk ***) 4. Słupsk ***) 5. gdański 6. tczewski Liczba mieszkańców *) Liczba firm **) Liczba firm **) na 10 tys. mieszkańców 5,04 5,04 4, 3,39 2, 2,04 *) Liczba mieszkańców według Wikipedii (na ogół w 05 r.), a w przypadku miast na prawach powiatu według PKW na koniec 08 r. **) Liczba dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ***) Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu Powiat tczewski jest też inspiratorem wielu przedsięwzięć o charakterze gospodarczym organizujemy konferencje i seminaria dla przedsiębiorców. Z inicjatywy powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie działa Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Punkty takie mieszczą się również w tczewskiej Fundacji Pokolenia oraz w Banku Spółdzielczym w Tczewie. Na terenie całego powiatu w ramach projektu»trzy filary bank partnerów lokalnych«działają też animatorzy lokalni, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości w gminach powiatu tczewskiego, dodaje Witold Sosnowski. Starogard Gdański to miasto dynamicznie rozwijającej się przedsiębiorczości, ocenia Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu Gdańskiego. Dziś miasto szuka nowych dziedzin rozwoju, możliwości, innowacyjnych rozwiązań. Poszukiwaniom tym sprzyja jego położenie. Niewielka odległość od Trójmiasta, trasa krajowej nr 22 łącząca Berlin z Kaliningradem, a także bezpośrednia bliskość autostrady A-1 i trakcja kolejowa sprawia, że miasto Edmund Stachowicz ma doskonałą dostępność komunikacyjną. Również bliskość lotniska w Rębiechowie, portów i baz promowych gwarantuje dogodne połączenia komunikacyjne. Standardem jest otwartość na współpracę i dialog miasta z instytucjami otoczenia biznesu, inicjującymi organizację szkoleń i spotkania z przedsiębiorcami. Miasto współpracuje z Regionalną Instytucją Finansującą Agencją Rozwoju Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość czy Akademią PARP. Właśnie ruszył w Starogardzie Gdańskim projekt pod nazwą Biznes na Start. Ze środowiskiem biznesowym konsultowane są najważniejsze działania władz miasta od planów zagospodarowania terenu po tworzenie strategii rozwoju. Natomiast przedsiębiorcy działający w strukturach zrzeszeń, takich jak Cech Rzemiosł Różnych, Zrzeszenie Handlu i Usług czy Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców, aktywnie włączają się w życie społeczne, sportowe i kulturalne miasta. W ubiegłym roku zakończono w Starogardzie Gdańskim remont drogi krajowej numer 22. Wiosną 10 r. ruszy budowa i przebudowa ulicy Jabłowskiej wraz z mostem przez Wierzycę. Te inwestycje znacznie usprawnią ruch samochodowy na terenie miasta oraz wyprowadzą ruch tranzytowy poza jego centrum i umożliwią rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowej części zabudowy rynku i okolic. Miasto pozyskało dofinansowanie z RPO na zakup nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej, co pozwoli na dalszą jego modernizację. Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Starogardzie Gdańskim mają do dyspozycji tereny z rozbudowaną infrastrukturą techniczną dysponującą zarówno zasobami ciepła i energii, jak i uregulowaną gospodarką w zakresie utylizacji odpadów i wodno-ściekową. Mogą liczyć na młodych i wykształconych ludzi, znaczny potencjał edukacyjny na poziomie średnim i wyższym, atrakcyjne tereny budowlane i rekreacyjne wokół miasta. Tworzony w ten sposób klimat współpracy sprawia, że nasze miasto jest postrzegane jako lider przemian, czego dowodem jest na przykład pierwsze miejsce gminy miejskiej Starogard Gdański w rankingu samorządów»rzeczpospolitej«w roku 08 i 09 jako samorządu innowacyjnego oraz przyjaznego biznesowi, podkreśla Edmund Stachowicz. Europejska Firma str.

Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski WARMIA I MAZURY Przemysł drzewny W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 0 3 samorząd

Bardziej szczegółowo

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna MAŁOPOLSKA Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna Z MARKIEM NAWARĄ, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Małopolska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm POD NASZYM PATRONATEM Skrzydła Biznesu 2013 Forum Efektywnego Biznesu II Kongres Rzetelnych Firm Firma z Przyszłością 2013 Piotr Słupski Przewodniczący Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej Nauta i Prezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Business Centre Club. Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ. MaŁgorZata winiarska. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny EXPRESS BIZNESU 1

Business Centre Club. Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ. MaŁgorZata winiarska. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny EXPRESS BIZNESU 1 Business Centre Club Gala Liderów Polskiego Biznesu BIZNESOWO Z ROSJĄ MaŁgorZata winiarska Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Hotelu Haffner w Sopocie EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACJYJNA

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

TOP100. RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok. Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. Partnerzydodatku:

TOP100. RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok. Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. Partnerzydodatku: Bezpłatnydodatek 29czerwca2015r. TOP100 RANKING POMORSKICH FIRM Wynikiza2014rok Partnerzydodatku: Całkiem niezłe wyniki Już poraz kolejny, jak co roku wczerwcu, przyglądamy się finansom pomorskich firm.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. PRZEDSIĘBIORCY Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. GMINY Fundacja Innowacji i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Solidny biznes MAŁOPOLSKA DRUGA SETKA

Solidny biznes MAŁOPOLSKA DRUGA SETKA Solidny biznes śród 1952 firm województwa małopolskiego najefektywniejsze okazały się krakowskie spółki: Sobiesław Zasada SA, SOLIDEX Sp. z o.o. i Intergeo Real Estate Development Sp. z o.o. Wielu menedżerów

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1

EXP RESS B IZNES U NU MER 14 EXPRESS BIZNESU 1 EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU To już kolejne spotkanie przy lekturze Expressu Biznesu. Tym razem oddajemy w Państwa ręce wydanie, które częściowo jest poświęcone otwarciu nowej siedziby Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str.

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str. Laur Klienta Odkrycie 2010 dla kredytu 14 dni 0% str. 1 Banki Spółdzielcze z tytułem HIT GOSPODARCZY 2009 str. 5 Banki SGB liderami innowacji str 6 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2010 nr 1/150 Samorządy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo