Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Strategiczne znaczenie Malborka, miasta położonego nad rzeką Nogat, od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba Zakonu Krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, drogowych i wodnych. Władze miasta, mając pełną świadomość walorów Malborka, podejmują szereg działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. W tym celu prowadzone są liczne inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i mieszkaniowej oraz poprawiające warunki życia mieszkańców. Wprowadzane są również zmiany organizacyjne i prawne, przyspieszające procesy inwestycyjne w mieście. Malbork to synonim dobrej marki, kojarzący się Polakom z zamkiem krzyżackim, turystyką, a w konsekwencji z przedsiębiorczością, zarówno w turystyce jak i w innych gałęziach gospodarki. Jestem przekonany, że każdy, kto zamierza z sukcesem zainwestować pieniądze winien to uczynić w Malborku. Może być pewien, że znajdzie tu przychylny klimat oraz niezbędną przestrzeń do rozwoju. Zapraszam do miasta, które stwarza korzystne warunki do realizacji przedsięwzięć gospodarczych, gdzie inwestor otoczony jest opieką na każdym etapie inwestycji. Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski 1

2 Połączenia kolejowe, transport drogowy i lotniczy Charakterystyka miasta Malbork jest bardzo korzystnie zlokalizowany na mapie komunikacyjnej kraju. Przez miasto przebiega szlak kolejowy, dzięki któremu można dotrzeć do Warszawy w ciągu trzech godzin, do Olsztyna w niecałe dwie godziny, a do Gdańska w niespełna godzinę. Miasto posiada bezpośrednie połączenie z Krakowem, Katowicami i ze Szczecinem. Gród nad Nogatem usytuowany jest w sąsiedztwie dróg krajowych: nr 22 (Berlin Kaliningrad), nr 7 (Gdańsk - Warszawa) oraz planowanej autostrady A-1. Przejście graniczne w Gronowie (około 110 kilometrów od Malborka) oraz bezpośrednie połączenia kolejowe z Kalingradem (poprzez Koncepcja drugiej nitki mostu na Nogacie przejście graniczne w Mamonowie) sprzyjają wymianie handlowej z przedsiębiorcami z obszaru Obwodu Kaliningradzkiego. Bliskość portu handlowego w Gdyni ułatwia połączenia z całym światem. Malbork znajduje się także w odległości 60 km od lotniska gdańskiego w Rębiechowie, a 3 kilometry od miasta funkcjonuje lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, które od 2006 roku może przyjmować samoloty cywilne. Inwestycje w infrastrukturę drogową stanowią jeden z niezbędnych czynników rozwoju miasta. Stąd władze Malborka na bieżąco podejmują szereg działań mających na celu polepszenie rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Priorytetem jest budowa drugiej nitki mostu na rzece Nogat oraz obwodnicy miasta. Natomiast największą inwestycją drogową planowaną w okolicy Malborka (węzeł Swarożyn ok. 25 km) jest budowa autostrady A-1 z Gdańska do Torunia i dalej do Łodzi (Północ - Południe). Planowany przebieg obwodnicy Malborka Malbork, miasto położone w północnej Polsce nad malowniczą rzeką Nogat, usytuowane jest we wschodniej części województwa pomorskiego. Miasto o powierzchni 17,15 km 2 zamieszkuje niespełna 39 tysięcy ludzi. Malbork stanowi stolicę i siedzibę władz powiatu malborskiego zajmującego obszar 494 km 2. Geograficznie miasto leży na południowym skraju Żuław Wiślanych, znanych ze swych wspaniałych gleb, sprzyjających rozwojowi rolnictwa na tym obszarze. w w w. m a l b o r k. p l 2 / 3

3 M A L B O R K Informator Gospodarczy Budżet niespełna czterdziestotysięcznego miasta, jakim jest Malbork, sukcesywnie wzrasta. Niemal 36% siedemdziesięciomilionowego budżetu pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie, 27% to wydatki na pomoc społeczną Budżet miasta mln 0 Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ocrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gosp. komun. i ochr. środow. Kultura i ochr. dziedz. narod. Kultura fizyczna i sport Struktura wydatków budżetowych miasta Malborka w roku 2007 (wybrane pozycje wg. planu) Źródło: Urząd Miasta Malborka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4% Edukacyjna opieka wychowawcza 2% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2% Kultura fizyczna i sport 1% Różne rozliczenia 2% Inne 1% Transport i łączność 4% Turystyka 3% Pomoc społeczna 27% Gospodarka mieszkaniowa 5% Budżet miasta ma tendencję rozwojową. Rosnące przychody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz postępująca prywatyzacja podmiotów komunalnych zapewniają realizację wielu strategicznych zadań inwestycyjnych. Ochrona zdrowia 1% Administracja publiczna 8% Bezpieczeństwo publiczne 1% Obsługa długu publicznego 2% Struktura wydatków budżetowych miasta Malborka w 2007 roku (wg. planu) Źródło: Urząd Miasta Malborka Oświata i wychowanie 36% w w w. m a l b o r k. p l 4 / 5

4 mln Dochody i wydatki budżetowe Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka Dochody Wydatki Rok Dochody Wydatki Centrum Malborka z lotu ptaka Budżet miasta Malborka ma tendencję rozwojową postępująca prywatyzacja podmiotów komunalnych, sprzedaż mienia komunalnego, w tym gruntów pod inwestycje, przyczynia się do znacznego zwiększenia dochodów budżetowych. Umożliwia to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę miejską oraz wygospodarowanie przez miasto finansów na wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Dochody i wydatki budżetowe Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka 100,00% 90,00% 80,00% W latach , wobec ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych, wydatki inwestycyjne stanowiły: Rok ,9% Rok ,5% Rok ,8% Rok % Rok ,5 % Rok ,7% Rok ,7% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Inwestycje w mieście są priorytetem dla Samorządu Miasta Malborka Wydatki inwestycyjne miasta w latach wobec wszystkich wydatków majątkowych Źródło: Urząd Miasta Malborka Wydatki majątkowe ogółem W tym wydatki inwestycyjne 6 w w w. m a l b o r k. p l 7

5 Nasi mieszkańcy Mieszkańcy i rynek pracy Malbork zamieszkuje niespełna 39 tysięcy ludzi. Zdecydowana większość mieszkańców to ludność w wieku produkcyjnym, stąd przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie inwestycji w Malborku nie będą mieli problemów ze znalezieniem różnorodnie wykwalifikowanych pracowników. Wiele osób dojeżdżających dziś do pracy w Trójmieście lub innych miast regionu, z chęcią podejmie pracę w miejscu zamieszkania. Rosnąca w społeczności lokalnej świadomość potrzeby kształcenia umiejętności oraz podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim powoduje, że Malbork może się Mieszkańcy miasta podczas Dni Malborka pochwalić coraz liczniejszą grupą absolwentów szkół wyższych. W Malborku funkcjonuje Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, kształcącej studentów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Mieszkańcy Malborka i powiatu malborskiego mają także do dyspozycji bogatą bazę szkół średnich oraz kursy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowe szkolenia pozwalają na wykształcenie kadr we wszystkich potrzebnych na rynku pracy specjalnościach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na lipiec 2007 roku) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego wynosiło 3030,99 zł. Rok Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka (stan na ) Struktura ludności wg. wieku Kobiety Mężczyźni Inwestorzy decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej w Malborku mają do dyspozycji różnorodnie wykwalifikowanych pracowników. Dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim powoduje, że Malbork może pochwalić się liczną grupą absolwentów szkół wyższych. Liczba mieszkańców Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny (wiek lat) (wiek lata) Wiek poprodukcyjny Struktura ludności wg wieku - dane na 31 grudnia 2006r. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku w w w. m a l b o r k. p l 8 / 9

6 Wiek produkcyjny 65% Wiek przedprodukcyjny 20% Sukcesem Urzędu jest fakt pozyskania znacznych środków finansowych na realizację programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezrobociu. W roku 2006 PUP w Malborku zdołał pozyskać: 1. ze środków unijnych ogółem , 32 PLN; 2. ze środków krajowych ogółem , 65 PLN. Dzięki wdrażaniu projektów udało się zaktywizować łącznie 412 osób, wśród których są m.in. osoby niepełnosprawne, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne, czy te powyżej 50 roku życia. Struktura ludności wg wieku - dane na 31 grudnia 2006r. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku Bezrobocie na terenie miasta Malborka Na dzień 31 lipca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowanych było 2574 bezrobotnych, z czego 1610 osób stanowiły kobiety. Zdecydowana większość bezrobotnych z terenu Malborka to osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Z tego powodu Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, między innymi we współpracy z Urzędem Miasta Malborka, podejmuje szereg działań w celu zmniejszenia liczby osób bezrobotnych w mieście. Priorytetem dla PUP w Malborku jest przede wszystkim tworzenie innowacyjnych programów działań dla bezrobotnych, a co za tym idzie stwarzanie realnych szans uzyskania zatrudnienia osobom, które utraciły pracę i wykazują chęć jej podjęcia. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bezrobotni w mieście Malbork w latach (kobiety i mężczyźni) Lata 2005 i stan na 31 grudnia, rok stan na 31 lipca Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Wiek poprodukcyjny 15% Niezwykle ważną kwestią dla Powiatowego Urzędu Pracy jest nawiązywanie i umacnianie współpracy z partnerami rynku pracy, bez tego bowiem trudno jest skutecznie podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia Mężczyźni Kobiety Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, dostrzegając postępujące na rynku pracy zamiany, stara się stale doskonalić i poszerzać katalog oferowanych przez siebie usług tak, aby móc zaspokoić oczekiwania jak najszerszego kręgu ich beneficjentów. Dzieje się to poprzez wdrażanie nowatorskich, mało popularnych jeszcze instrumentów, których skuteczność dostrzegł już sektor prywatny zajmujący się rynkiem pracy, czy też organizacje i instytucje w krajach zachodniej Europy. PUP w Malborku jako jeden z pierwszych podjął się realizacji rozwiązywania problemu bezrobocia za pomocą takich instrumentów, jak: outplacement (głównie środowiskowy), coaching, czy outsourcing usług. Stosowane są również różnorodne formy wsparcia dla osób bezrobotnych. Wymienić można chociażby: staż zawodowy, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, itd. Szeroki jest również zakres form wsparcia dla pracodawców, takich jak: refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne, pośrednictwo pracy, czy też organizacja giełd pracy, które często są organizowane na potrzeby konkretnego pracodawcy lub grupy pracodawców. Giełdy pracy odbywają się cyklicznie w II kwartale roku lub częściej, w razie potrzeby. Giełda Pracy w 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku podejmuje szereg działań zmierzających do promowania i podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne jak również wiele przedsięwzięć, które towarzyszą zatrudnieniu. Są to przede wszystkim szkolenia dla bezrobotnych oraz dla kadry pracowniczej Powiatowego Urzędu Pracy. PUP realizuje przy tym podstawowe zamierzenia, takie jak pośrednictwo pracy zarówno krajowe jak i zagraniczne. Urząd Pracy dziś funkcjonuje w systemie sieci Eures tj. pośrednictwa zawodowego, które jest w tej chwili bardzo popularną i pożądaną formą pomocy dla osób bezrobotnych. W 2006 r. do PUP wpłynęło 5,2 mln zł ze środków unijnych i 86 tys. zł z programów krajowych. Warto też wspomnieć o środkach dla niepełnosprawnych z funduszy PFRON, Promedika, Gryf i innych, które pozwoliły na zatrudnienie i zaktywizowanie osób bezrobotnych, w tym: niepełnosprawnych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych jak i osób zwolnionych z zakładów karnych. W ubiegłym roku PUP przeprowadził badania dotyczące rynku pracy. W związku z tym nie tylko pracodawcy i bezrobotni, ale również jednostki szkoleniowe oraz mieszkańcy Malborka mogli otrzymać informację dotyczącą oczekiwań osób bezrobotnych i pracodawców. Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 10 w w w. m a l b o r k. p l 11

7 M A L B O R K Informator Gospodarczy Edukacja w mieście Samorząd Miasta Malborka w 1991 roku przejął od kuratorium prowadzenie szkół podstawowych. W tym okresie było to działanie pionierskie. Dało to jednak możliwość samodzielnego kształtowania polityki oświatowej w mieście. Duże doświadczenie jakie wykorzystano w prowadzeniu szkół było podstawą do sprawnego powołania w 2000 roku szkół gimnazjalnych w ramach reformy oświaty. Edukacja w mieście W Malborku funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 542 dzieci uczących się w 22 oddziałach oraz 5 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 497 dzieci uczących się w 16 oddziałach. Ogólnie opieką przedszkolną w Malborku objętych jest ponad 83% dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W sześciu szkołach podstawowych w mieście uczy się 2481 uczniów (w 99 oddziałach), a w pięciu gimnazjach naukę pobiera 1278 uczniów (w 55 oddziałach). Funkcjonuje także jedno gimnazjum katolickie, do którego uczęszcza 144 dzieci uczących się w 3 oddziałach. Zatrudnienie we wszystkich samorządowych placówkach oświatowych wynosi 522 osoby, w tym 384 nauczycieli. Spośród tej liczby 198 wykładowców to nauczyciele dyplomowani, 118 mianowani, 52 stanowią nauczyciele kontraktowi. Dodatkowo w placówkach szkolnych zatrudnionych jest 16 osób odbywających staż nauczycielski. W mieście funkcjonują także szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się pod opieką władz powiatu malborskiego. Obok Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 pięciu zespołów szkól ponadgimnazjalnych istnieją także: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Tadeusza Kościuszki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Ognisko Plastyczne, Centrum Edukacji Zawodowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Osoby zainteresowane ofertą placówek kształcenia ustawicznego mogą wybierać wśród siedmiu tego typu jednostek w mieście. W placówkach oświatowych zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponad 82% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Ponad 98% zatrudnionych nauczycieli posiada wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Szkolnictwo wyższe Z myślą o młodzieży, która chciałaby studiować w rodzinnym mieście, swój Wydział Zamiejscowy w Malborku otworzyła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Jest to uczelnia o charakterze uniwersyteckim, posiadająca uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych (licencjackich i inżynierskich) oraz studiów magisterskich. Nauka odbywa się w budynku przy ul. Sikorskiego, który posiada komfortowe warunki nauki tj.: aule i sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, laboratoria informatyczne i inżynierskie, czytelnię komputerową, mensę akademicką oraz część socjalną. W Malborku realizowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na jednym z najbardziej prestiżowych kierunków ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, o specjalnościach: Gospodarka Turystyczna, Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Logistyka i Zarządzanie Transportem, Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywności, Inżynieria Produkcji Przemysłowej. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Zamiejscowy w Malborku w w w. m a l b o r k. p l 12 / 13

8 Gospodarka Elewarr Malbork jest miastem średniouprzemysłowionym. Zlokalizowane są tutaj zakłady produkcyjne różnych branż: odzieżowej, cukrowniczej, maszynowej (wentylatory, maszyny do obróbki drewna), meblowej, budowlanej, chemicznej, spożywczej, transportowej, turystycznej, poligraficznej, reklamowej, metalowej i jubilerskiej. W Malborku znaleźć można również liczne firmy handlowe i usługowe. Szybko przeprowadzony proces prywatyzacji umożliwił rozwój gospodarczy miasta. Większość zakładów przemysłowych została sprzedana prywatnym przedsiębiorcom. Część uległa przekształceniom. Powstały też zupełnie nowe podmioty, funkcjonujące jako spółki prawa handlowego lub cywilnego. Sp.z o. o. Oddział w Malborku Obecnie zarejestrowanych jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (źródło: Urząd Miasta Malborka, sierpień 2007 r.), 159 spółek prawa handlowego, w tym 39 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto 18 spółdzielni, 7 fundacji i 76 stowarzyszeń i organizacji społecznych, działających na terenie miasta Malborka (dane GUS, stan na ). Do największych zakładów przemysłowych należą: Cukrownia Malbork S.A. Wytwórnia Materiałów Budowlanych Leier Malbork Sp. z o.o. Malborska Fabryka Wentylatorów Nyborg-Mawent S.A. Malborska Fabryka Obrabiarek Pemal S.A. Produkcja Artykułów Higienicznych Prino-Plast Sp. z o.o. Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. Zakład Produkcji Cukierniczej Malborżanka S.J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intertop Sp. z o.o. Elewarr Sp.z o. o. Oddział w Malborku W 1997 roku Malbork został uznany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za jedno z dwunastu miast średniej wielkości najbardziej atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów. Sytuacja ta, mimo upływu lat, się nie zmienia. Miasto nadal posiada atrakcyjne tereny przeznaczone pod rozwój przedsiębiorczości. Władze samorządowe dodatkowo zachęcają biznesmenów do lokowania tu swojego kapitału, poprzez prowadzoną politykę ulg i zwolnień podatkowych. W mieście powstają nowe zakłady, które wpisują się w ideę przedsiębiorstw innowacyjnych, a inne modernizują swoją działalność w zakresie innowacji. Prężnie funkcjonuje organizacja pozarządowa, okołogospodarcza pn.: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które prowadzi m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy, Punkt doradczy dla MŚP. Stowarzyszenie zajmuje się realizacją projektów unijnych adresowanych dla osób pragnących wyjść z bezrobocia i założyć swój pierwszy biznes Szybko przeprowadzony proces prywatyzacji umożliwił rozwój gospodarczy Malborka. Zmianie uległa struktura własnościowa firm. Dominującą rolę zaczął odgrywać sektor prywatny. Liczne malborskie firmy dynamicznie się rozwijają i zdobywają nowe rynki zbytu. Podmioty gospodarki narodowej ogółem w sektorze prywatnym W tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą W tym: spółki handlowe W tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego W tym: spółdzielnie Podmioty gospodarcze z terenu Malborka - stan na 31 grudnia 2006 roku Źródło: Główny Urząd Statystyczny w w w. m a l b o r k. p l 14 / 15

9 Nagrody i wyróżnienia dla Miasta Malborka 2003 rok W II edycji konkursu organizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Malbork został zwycięzcą w kategorii miast i otrzymał tytuł Bezpieczna Gmina 2003 roku. Jest to ważny fakt nie tylko dla mieszkańców, ale i dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Malborku lub którzy zamierzają inwestować w naszym mieście rok Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej Turystyczny Produkt Roku 2005 dla Urzędu Miasta Malborka i Muzeum Zamkowego w Malborku za Oblężenie Malborka historyczną imprezę plenerową. Certyfikaty POT przyznawane są za tworzenie produktów, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia przyjazdów turystycznych do Polski lub do ilościowego wzrostu turystyki krajowej. Malborskie Centrum Informacji Gospodarczej W strukturach Urzędu Miasta Malborka działa Malborskie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG). Opracowuje aktualną bazę danych malborskich firm i przekazuje im informacje związane z promocją przedsiębiorczości. Centrum powstało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Powiatowym Urzędem Pracy. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zapewnienie wszystkim dostępu do informacji na tematy dotyczące biznesu. MCIG jest bezpośrednim kontaktem między lokalnymi przedsiębiorcami a administracją. Utworzona w ciągu sześciu lat baza firm, pozwala na szybkie komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z ponad 200 większymi podmiotami prywatnymi w mieście. Widząc dobre rezultaty tworzonej bazy, podejmuje się dalsze inicjatywy celem jej poszerzania i przetwarzania. Zadaniem Centrum jest uwypuklenie roli informacji i umiejętnego jej wykorzystania poprzez szerokie kręgi gospodarcze, a szczególnie przez średnie, małe i mikrofirmy w celu umacniania swej pozycji na rynku. Konkurs Firma Roku w Malborku Od 2005 roku organizowany jest miejski konkurs dla przedsiębiorców, w którym zostają uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze. Organizacja konkursu umożliwia prezentację dorobku działających firm na rynku lokalnym. Sprzyja promocji dobrych relacji gospodarczych oraz uhonorowaniu podmiotów, które są dobrze zarządzane, produkują dobrej jakości wyroby i dbają o zasoby ludzkie. W 2007 roku ranga konkursu została podniesiona poprzez podjęcie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Firma Roku w Malborku. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Malborka, przy udziale prezydium Rady Miasta Malborka. Nagrodę stanowi przyznanie tytułu Firma Roku, którego używać można na swoich wyrobach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych, jednocześnie dodając rok, w którym firma otrzymała tytuł. Podmiot, który w danym roku otrzyma tytuł Firma Roku otrzymuje możliwość wyjazdu na krajowe branżowe targi gospodarcze współfinansowane przez budżet miasta Malborka. Laureatem tegorocznej edycji konkursu jest firma Oval Spółka Jawna. Wyróżnienie otrzymało Muzeum Zamkowe w Malborku. 16 Firma Roku OVAL Sp. Jawna 2006 rok Malbork laureatem konkursu Innowacyjna Gmina 2006 w kategorii gminy miejskie (małe miasta), zorganizowanego w ramach projektu Przygotowanie koncepcji utworzenia Systemu Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Pomorza (RIS-P) i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RISP (BW RIS-P) I etap inicjacja działań. Projekt był realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gdański Związek Pracodawców, który był bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia. Celem konkursu była promocja przedsięwzięć innowacyjnych, które dokonują się na terenie gmin województwa pomorskiego, mających wpływ na rozwój regionalny województwa pomorskiego rok W konkursie Gmina Manager 2006 Miasto Malbork otrzymało wyróżnienie w rankingu na najlepiej zarządzaną gminę w woj. pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko wiejskich. Konkurs Gmina Manager 2006 był realizowany w 2006 r. po raz pierwszy. Organizatorami byli: Bałtycki Instytut Gmin wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Uniwersytetem Gdańskim oraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. Nagroda została przyznana przez kapitułę składającą się z przedstawicieli wszystkich organów pod przewodnictwem Jana Kozłowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego rok Urząd Miasta Malborka otrzymał nagrodę za najlepszą kampanię promocyjną Identyfikacja Wizualna Znaku Promocyjnego Miasta Malbork. Kampania została wyłoniona w przeglądzie kampanii promocyjnych miast należących do Związku Miast Polskich. Prestiż nagrody jest tym większy, iż została ona przyznana przez Firmę AMS, która jest spółką z długoletnim doświadczeniem na rynku reklamy, a od 2002 roku jest częścią grupy medialnej Agora SA, pierwszej polskiej spółki medialnej notowanej na giełdach w Warszawie i Londynie. w w w. m a l b o r k. p l 17

10 2007 rok Malbork zajął I miejsce w województwie pomorskim w II Ogólnopolskim Konkursie Grunt na medal 2007, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Zarządy Województw, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Dziennika Rzeczpospolita. Konkurs promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Laureaci otrzymują niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca dla lokalizacji inwestycji zagranicznych. Wyróżnione działki są rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom. Grunt na medal w Malborku to działka inwestycyjna o powierzchni 5,3 ha położona w dzielnicy Piaski, w obrębie ulic Aleja Wojska Polskiego, Koszykowa i Piaskowa, na całej swojej długości przylegająca do terenów PKP. PRINO PLAST SP. Z O. O. JV producent artykułów higienicznych. Działa od 1992 roku. Od wielu lat jest silną firmą promującą malborski rynek na arenie międzynarodowej. Produkuje watę higieniczną, opatrunkową, waciki kosmetyczne, płatki i patyczki kosmetyczne, watę fryzjerską, opatrunki i podkłady medyczne. Malborskie firmy NYBORG MAWENT S.A. - Malborka Fabryka Wentylatorów to firma z długoletnim stażem na rynku wentylacji. Firma powstała w roku W 2001 roku norweski parter nabył 60% akcji tej spółki. Ten mariaż pozwolił na znaczne rozszerzenie oferty wyrobów oraz intensyfikację działań marketingowych na rynkach zachodnich, co zaowocowało wzrostem eksportu do ponad 55%. Zastosowanie wyrobów Mawentu możliwe jest we wszystkich gałęziach gospodarki, a w szczególności w przemysłach: okrętowym, budownictwie, środkach transportu, wentylacji, klimatyzacji, maszynach rolniczych i przemyśle spożywczym. W dziedzinie wentylatorów morskich postrzegana jest w swojej branży jako lider krajowy. Od 2003 roku pracuje wg norm ISO 9001:2000. Firma posiada własne biuro badań i rozwoju a także laboratorium wdrożeniowo pomiarowe. Malborska Fabryka Wentylatorów istnieje od 1956 r. W 2001 roku nawiązała współpracę z norweską firmą Nyborg AS. Obecnie firma Nyborg Mawent SA jest wiodącym na rynku polskim producentem wentylatorów przemysłowych z 50 cio letnim stażem na rynku wentylacji. Właściciel posiadający większościowy pakiet akcji norweska spółka Nyborg AS gwarantuje dostawy wyrobów na rynki skandynawskie, zachodnio europejskie oraz Dalekiego Wschodu. Wentylatory Mawent - Nyborg montowane są na statkach w stoczniach Chin, Japonii czy Korei, pracują na platformach wiertnicznych na Morzu Północnym, w gorącym klimacie Azji, czy też w afrykańskich tropikach. Firma jest gotowa podjąć się zaprojektowania i realizacji nowych urządzęń, których, obecnie nie posiada w ofercie. Fabryka w Malborku działa nieustannie od 50 lat. Klimat jest bardzo dobry, władze lokalne przychylne, a intensyfikacja sprzedaży krajowej oraz portfel zamówień zagranicznych na lata 2007 i 2008 pozwalają firmie i jej 170 pracownikom z ufnością patrzeć w początek następnego 50-lecia. Krzysztof Pazderski Prezes Nyborg Mawent SA STEINS LABORATORIUM SP. Z O.O. powstało w połowie 2003 roku. Jest siostrzaną spółką Steins A/S w Danii. Wykonuje analizy żywności. Posiada akredytacje 14 metod badawczych w Duńskim Centrum Akredytacyjnym. Zajmuje się również doradztwem w obszarze rolnictwa i powiązanymi sektorami, dystrybucją standardów kalibracyjnych stosowanych w analizach dla przemysłu spożywczego. Posiada akredytowane metody badań zgodne z standardem ISO 17025:2000. OVAL SPÓŁKA JAWNA Edward Maciąg, Mieczysław Gałecki, Andrzej Paliński. Producent płynnej pasteryzowanej masy jajowej (składnika wykorzystywanego do wyrobów piekarniczych, cukierniczych, lodów, majonezów, likierów, makaronów). Zakład powstał w 1997 roku. Posiada wysoki standard produkcji i wdrożone systemy jakości HACCP, jako jedyny zakład w Polsce z tej branży Certyfikat Danish Standard, certyfikat koszerności oraz ISO 9001:2000. Zakład oferuje swoim klientom masy jajowe pasteryzowane z jaj całych, żółtka oraz białka. Posiada zezwolenie na dostawy wyrobów na rynek Unii Europejskiej. Na przełomie 2005 i 2006 roku firma wybudowała nową halę produkcyjną i rozpoczęła produkcję biszkoptów o przedłużonym terminie ważności. BIURO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM J&J S.C. istnieje na rynku od 2003 roku. Wykonuje zadania służby BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach pracy. Prowadzi sprawy kadrowe oraz zajmuje się doradztwem w sprawach prawa pracy i wdrażaniem systemu zbiorowego żywienia HACCP (Analiza Zagrożeń Kontrolnych Punktów Krytycznych). Początkowo mała firma, obecnie w fazie rozwoju, współpracuje z coraz większymi podmiotami. 18 w w w. m a l b o r k. p l 19

11 MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK PEMAL S. A. Specjalizuje się w produkcji obrabiarek, urządzeń do obróbki drewna i ostrzenia narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń linii technologicznych zakładów związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopodobnych. Posiada zaplecze badawczo rozwojowe. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych fachowców i doświadczoną kadrę inżynieryjno techniczną. Wieloletni producent wyrobów na rynek krajowy i zagraniczny. Wyroby spełniają wymagania dyrektyw polskich i europejskich, zarówno pod względem jakościowym jak i pod względem BHP. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WYTWÓRCZE BEGEF SP. Z O.O. Zakład produkcji samochodowej zajmuje się produkcją i dystrybucją drążków i przegubów kulistych układów kierowniczych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz do ciągników, maszyn rolniczych i wózków widłowych. Produkty te są świetnymi zamiennikami oryginalnych części i spełniają wymagania i parametry potwierdzone certyfikatami Instytutu Transportu Samochodowego oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERTOP SP. Z O.O. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych spawanych w osłonach CO2 i mieszaninach argonu + CO2 oraz sprzedażą materiałów hutniczych i budowlanych. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów jest atest Niemieckiego Instytutu Budownictwa w Berlinie wydany na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Monachium na produkty wykonywane dla niemieckiej firmy V-TEC. ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ MALBORŻANKA S.J. Firma powstała w 1993 roku. Produkuje wafle suche i przekładane, pierniki, wyroby czekoladowe i ciastka kruche. Od kilku lat spółka rozwija się w nowej branży. Zakupiła grunt, wybudowała hotel w centrum miasta i kamienicę mieszkalnousługową. LEIER MALBORK SP. Z O.O. Należy do koncernu LEIER, uznanego na europejskim rynku producenta materiałów budowlanych. Działalność firmy rozpoczął w 1965 roku Michael Leier, austriacki przedsiębiorca działający w branży budowlanej. Obecnie firma posiada zakłady produkcyjnie w Austrii, Polsce, Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz sieć salonów samochodowych: BMW, Skoda, Fiat. W Polsce LEIER obecny jest od 1988 roku, kiedy rozpoczęto produkcję materiałów ściennych z betonu lekkiego w Malborku. Leier Malbork Sp. z o.o. spełnia najwyższe standardy europejskie, potwierdzone prawem do znakowania wyrobów znakiem CE. W firmie zatrudnieni są w większości pracownicy zamieszkali na terenie Malborka lub jego bezpośrednich okolic. Zatrudnienie wraz z rozwojem firmy wzrosło do 140 osób. W 2003 roku Rada Miasta Malborka uhonorowała właściciela firmy pana Michael Leiera tytułem Honorowego Obywatela Miasta Malborka. Dzięki szerokiemu asortymentowi Leier to jeden z niewielu producentów oferujących, kompleksowe rozwiązania w budownictwie m.in.: - systemy ścienne Monolit (ocieplone bloczki keramzytobetonowe), Thermopor (ceramika poryzowana), ściany zespolone - system dachowy z wykorzystaniem dachówki betonowej - systemy kominowe Leier izolowany i Leier Turbo - systemy stropowe - systemy drogowe: płytki chodnikowe i kostka brukowa Utrzymanie wysokich standardów obsługi Klienta oraz jakości produkowanych przez firmę LEIER wyrobów jest możliwe przed wszystkim dzięki odpowiedniej kadrze oraz prowadzonym pracom modernizacyjnym i inwestycjom. Organizujemy szkolenia dla personelu w centrali firmy w Austrii, ponadto korzystamy z usług firm zewnętrznych zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji. Nasi pracownicy uczestniczą również w kursach realizowanych przez Urząd Miasta Malborka w ramach Projektu EFS Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich... finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Potwierdzeniem dbałości o jakość produktów jest bieżąca kontrola jakości oparta na pracy laboratorium zakładowego i współpraca z laboratoriami zewnętrznymi (PCBC w Gdańsku, Politechniką Gdańską) oraz uzyskane certyfikaty (CEBET w Warszawie) Zakładowej Kontroli Produkcji pozwalające na znakowanie wyrobów znakiem CE. We wrześniu 2007 roku firma LEIER Malbork Sp. z o.o. została laureatem konkursu EUropejska Firma i posiadaczem godła EUropejski Standard 2007 przyznanego przez Przegląd Gospodarczy, dodatek do Gazety Prawnej. To podkreślenie prestiżu firmy i dowód na to, że cały czas rozwijamy się, dostosowując swoją działalność do europejskich wymogów. Mirosław Rogaczewski V-ce Prezes Zarządu Leier Sp. z o.o. ORGANIKA S.A. - to Grupa Kapitałowa działająca na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej i na Bałkanach. Zajmuje się produkcją i przetwórstwem pianek poliuretanowych, wykorzystywanych w meblach tapicerowanych oraz materacach. Organika służy doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego materiału piankowego, jak i w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych na etapie projektowania mebli i materacy. Firma dysponuje dużymi możliwościami przetwarzania i konfekcjonowania pianek, dostarczając skomplikowane formatki i kształtki wspomaga produkcję swoich klientów. Organika może pochwalić się wysoką rozpoznawalnością marki w branży meblarskiej na tych rynkach, gdzie ma swoje placówki i oddziały. Siła firmy leży nie tylko w sprawdzonej technologii i wysokich standardach jakościowych potwierdzonych otrzymaniem certyfikatu Lloyd s Register Quality Assurance Limited w ramach Systemu Zaradzania Jakością ISO 9001:2000, ale również ponad ćwierć wiekową historią i doświadczeniem w produkcji pianek. Organika posiada fabryki w Rosji, Czechach, Ukrainie, Bośni Hercegowinie i Bułgarii oraz Serbii, co daje jej silną pozycję na rynku producentów pianek poliuretanowych. Firma nie zapomina o środowisku naturalnym. Dzięki stosowaniu chroniących powłokę ozonową metod produkcji oraz zaawansowanemu przetwórstwu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie, może ona nosić miano firmy proekologicznej. 20 w w w. m a l b o r k. p l 21

12 S&P CLEVER REINFORCEMENT COMPANY AG Producent systemów wzmacniania konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, drewna i stali. Spółka z kapitałem szwajcarskim. Wyroby produkowane są na bazie różnego rodzaju włókien polimerowych (włókna węglowe, szklane, poliestrowe, aramidowe, bazaltowe) i mogą być dostarczane w postaci prefabrykowanych siatek, tkanin i mat do laminowania na placu budowy, wstępnie powlekanych tkanin czy prefabrykowanych laminatów (taśm, tkanin). Otoczenie biznesu STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oferuje przyszłym przedsiębiorcom usługi doradcze, inkubator przedsiębiorczości i fundusz pożyczkowy jak również prowadzi ośrodek wspierania przedsiębiorczości, gdzie można skorzystać z usług prawnika, finansisty, czy też uzyskać pomoc przy napisaniu wniosku aplikacyjnego o fundusze unijne. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MALBORKU zrzesza około 50 rzemieślników w 11 zawodach, zajmuje się szkoleniem przyszłych czeladników i wspiera rozwój nowych rzemiosł na malborskim rynku pracy. Spółki komunalne W 2004 roku przedsiębiorstwo S&P Clever Reinforcement Company AG z siedzibą w Szwajcarii obejrzało wiele działek pod miejsce produkcji w różnych regionach Polski. Poza finansowym zaangażowaniem z naszej strony przeanalizowano je w zakresie podatków, współpracy z władzami, postępowaniem przy udzielaniu pozwoleń. Nasze przedsiębiorstwo mogło liczyć na zaangażowanie Urzędu Miasta w Malborku, zarówno w trakcie nabywania nieruchomości jak również w fazie renowacji oraz podjęcia produkcji. Założyliśmy linię produkcji zabezpieczeń asfaltu. Jest to zakład na skalę europejską z centralą dystrybucyjną w Malborku. Odpowiednio, wraz ze wzrostem produkcji stworzyliśmy nowe miejsca pracy. Rekrutowani przez nas pracownicy są kształceni w Szwajcarii. Zatrudnienie następuje na zasadach fair i na czas nieokreślony, aby zaangażowanie w Polsce przyniosło sukcesy nie tylko finansowe, ale również ludzkie. Jesteśmy pewni, że nasze zaangażowanie w Polsce obok wzrostu konkurencyjności wpłynie również pozytywnie na stan zleceń w Polsce. S&P zawsze mogło liczyć na otwartość i pomoc ze strony miasta. Gdybyśmy dzisiaj podejmowali decyzję, to ponownie wybralibyśmy miasto Malbork na inwestycję w Polsce. Polecamy to wszystkim zainteresowanym. Andre Brugger prezes S&P Clever Reinforcement Company MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - jest spółką ze 100% udzialem Gminy Miejskiej Malbork. Dzięki aktywnej polityce mieszkaniowej władz Miasta Malborka oraz Zarządu Malborskiego TBS wybudowano już dziewięć budynków mieszkalnych, w których mieści się łącznie 397 lokali o wysokim standardzie. W bieżącym roku rozpoczęto realizację tzw. III siedliska, gdzie znajdzie się osiem kolejnych budynków z 310 mieszkaniami. Budynki wznoszone przez Malborski TBS znane są z nowoczesności i wysokich standardów ekologicznych, termicznych i energetycznych, umożliwiających wynajmującym stosowanie oszczędnej gospodarki nośnikami energetycznymi i optymalizację ponoszonych z tego tytułu opłat. Odpowiednia dbałość MTBS o tereny zielone, miejsca rekreacji i ogólną estetykę osiedla stwarza możliwość zamieszkiwania w miłym, przyjaznym otoczeniu. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Miasto Malbork. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. jest przewoźnikiem w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Malborka, Gminy Malbork, Gminy Stary Targ, Gminy Stare Pole, Miasta i Gminy Nowy Staw, Miasta i Gminy Sztum, Miasta Kwidzyn. Obok podstawowej działalności jakim jest transport zbiorowy ludności, MZK prowadzi działalność w zakresie wynajmu autobusów, zarówno na terenie kraju jak i za granicę. Prowadzi usługi w zakresie reklamy oraz sprzedaż oleju napędowego firmom zewnętrznym. Spółka wynajmuje też hale i świadczy usługi w zakresie badań technicznych pojazdów na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SP. Z O. O. zajmuje się poborem i rozprowadzaniem wody pitnej, eksploatacją urządzeń wodociągowych, świadczeniem usług odbioru ścieków komunalnych oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń wodno - kanalizacyjnych. Do jej zadań należy również budowa wodnych i kanalizacyjnych systemów przesyłowych. Wydaje ogólne i techniczne warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno kanalizacyjnych, oraz świadczy usługi transportowe i wynajem maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych. Firma wprowadza aktualnie system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Jest spółką z 100% udziałem miasta. Jako spółka prawa handlowego istnieje od 1997 roku. Wcześniej PWiK funkcjonowało jako przedsiębiorstwo komunalne. PRZEDSIĘBIORSTWO NOGAT SP. Z O.O. w Kałdowie zajmuje się oczyszczaniem ścieków komunalnych z terenu miasta Malborka, gminy Malbork, miasta i gminy Nowy Staw oraz gminy Lichnowy. Oczyszczalnia stosuje mechaniczno-biologiczne metody utylizacji ścieków ze wspomaganiem usuwania miogenów metodami chemicznymi. Obecna wielkość oczyszczalni sięga RLM przy dopływie ścieków m 3 /d. Stopień redukcji zanieczyszczeń dopływających ścieków przekracza 94 % i umożliwia utrzymanie parametrów na zrzucie ścieków do Nogatu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Osady ściekowe w ilości ok m 3 stabilizowane są i higienizowane wapnem i przeznaczone do rolniczego wykorzystania. Przedsiębiorstwo posiada plany dalszego rozwoju oczyszczalni ścieków, polegające na zwiększeniu odbioru ilości dopływających ścieków z terenu okolicznych gmin oraz wprowadzeniu nowej gospodarki osadowej z wykorzystaniem kompostowania oraz modernizacji niektórych obiektów. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ działa w Malborku od stycznia 1951 roku. W głównej mierze zajmuje się zarządzaniem i administracją obiektów mieszkalnych, oczyszczaniem miasta, drogownictwem, utrzymaniem zieleni miejskiej, a także świadczeniem kompleksowych usług pogrzebowych. W ramach zarządzania i administracji obiektów zakład nadzoruje i koordynuje bieżącą eksploatację zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, lokali, urządzeń i terenów. Utrzymuje porządek i czystość na terenie administrowanych posesji. W zakresie oczyszczania miasta świadczy usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz letniego i zimowego utrzymania czystości ulic i placów na terenie Malborka. W zakresie drogownictwa utrzymuje i modernizuje powierzchnie już istniejące, buduje chodniki, drogi dojazdowe a także oznakowuje drogi i zajmuje się dekoracją miasta. W utrzymaniu zieleni miejskiej zakład wykonuje: koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów oraz prace z zakresu małej architektury. Świadczy kompleksową obsługę pogrzebową. Obecnie zakład jest w trakcie zmiany struktury organizacyjnej i przekształcenia w spółkę prawa handlowego. 22 w w w. m a l b o r k. p l 23

13 Mieszkalnictwo Budownictwo prywatne Realizację inwestycji w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym w Malborku zwykle zapewniają lokalne firmy. Do nich należą m.in. Przedsiębiorstwo Budowlane Przyszłość Piotr Wysocki, Domex sp. j., MTBS sp. z o.o., Malborżanka sp.j. i inne prywatne podmioty. Zarówno firmy budowlane jak i developerzy budują w celu sprzedaży lub wynajmu mieszkań. Obecność firm budowlanych i deweloperskich sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, które rozwija się przede wszystkim na terenie dzielnicy Południe. Według Urzędu Statystycznego w 2006 roku w Malborku oddano do użytku łącznie 29 budynków mieszkalnych z ilością 99 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej m 2. Z tego 46 mieszkań przeznaczonych pod wynajem, 43 mieszkania indywidualne i 10 mieszkań komunalnych. Spółki deweloperskie posiadają w swojej ofercie mieszkania o zróżnicowanej wielkości i standardzie wykończenia. Brak jest Plac zabaw na malborskim osiedlu TBS jednak oferty domów jednorodzinnych i domów w zabudowie szeregowej. Te ostatnie z wymienionych inwestycji realizowane są indywidualnie przez osoby prywatne, które nabyły nieruchomość pod zabudowę jednorodzinną. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne głównie rozwija się w dzielnicy Wielbark, na osiedlu Słupecka, Czwartakach i Piaskach. W 2006 roku oddano do użytku 27 nowych budynków jednorodzinnych o łącznej kubaturze m 3. Rok Ilość mieszkań łącznie Powierzchnia (m 2 ) W tym komunalne W tym społeczne czynszowe W tym indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem Budownictwo wielorodzinne w Malborku - lata Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku W Malborku budowę mieszkań pod wynajem i na sprzedaż w większości zapewniają lokalne firmy. Do form cieszących się największym powodzeniem należy zaliczyć budowę mieszkań pod wynajem w ramach Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z tej możliwości skorzystało już 397 rodzin. Rok Ilość nowych budynków Kubatura (m 3 ) Budownictwo jednorodzinne w Malborku - lata Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku w w w. m a l b o r k. p l 24 / 25

14 Malborskie osiedle TBS Osiedle Południe Budownictwo w oparciu o Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o. utworzoną w 1997 roku przez Samorząd Miasta Malborka. Jej podstawowym celem jest budowa oraz eksploatacja mieszkań na wynajem. Oferta TBS skierowana jest do rodzin o średnich dochodach, których nie stać jednak na zakup mieszkania lub jego budowę ze środków własnych, ale ich dochody zapewniają płatność czynszu i świadczeń za media. Polityka miasta w zakresie budownictwa społecznego zakłada oddawanie rocznie do użytku co najmniej jednego budynku wielorodzinnego. Budowa mieszkań przez Towarzystwo możliwa jest dzięki uzyskiwanym przez Spółkę preferencyjnym kredytom z Banku Gospodarstwa Krajowego. Każda inwestycja wymaga jednak znacznego udziału samorządu Malborka. Zwykle zabezpieczany jest on w postaci aportu do spółki nieruchomości oraz wkładu finansowego sięgającego rzędu od 1 do 2,5 mln zł. pod każdą inwestycję w zamian za obejmowane przez gminę udziały. Dzięki tak aktywnej polityce mieszkaniowej władz miasta Malborski TBS do końca 2007 roku oddał do użytku łącznie 397 mieszkań. Kolejne plany inwestycyjne Towarzystwa związane są z realizacją III siedliska MTBS. Tam docelowo zostanie oddanych 310 mieszkań, co łącznie do 2015 roku, pozwoli uzyskać wynik 707 mieszkań zbudowanych w ramach towarzystwa budownictwa społecznego. Na terenie zajmującym m 2, zaprojektowano ogółem osiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym dwa budynki 44 rodzinne oraz sześć budynków 37 rodzinnych. Zaplanowano także drogi dojazdowe oraz parkingi dla samochodów osobowych (260 sztuk, w tym 12 stanowisk dla osób niepełnosprawnych). Pomiędzy budynkami znajdować się będzie część rekreacyjna w formie placów zabaw dla dzieci, tereny zielone oraz chodniki dla pieszych. Przewidziano także realizację wielofunkcyjnego boiska sportowego. Budynki wznoszone przez Malborski TBS znane są z wysokich standardów ekologicznych, termicznych i energetycznych, umożliwiających wynajmującym stosowanie oszczędnej gospodarki nośnikami energetycznymi i optymalizacją ponoszonych z tego tytułu opłat. Budownictwo komunalne Z uwagi na ogromne potrzeby w zakresie budownictwa komunalnego od 2006 roku polityka władz Malborka zmierza do realizacji inwestycji mieszkaniowych, które zasilają zasoby komunalne. Po raz pierwszy 10 mieszkań socjalnych o powierzchni użytkowej 445m 2 oddano do użytku w 2006 roku. W 2008 roku zrealizowanych będzie następnych 8 mieszkań socjalnych oraz dwa budynki komunalne z 72 mieszkaniami. Rok Ilość mieszkań Powierzchnia użytkowa (m 2 ) do Razem Liczba oddanych przez MTBS budynków w latach Źródło: MTBS Sp. z o.o. 26 Budynek MTBS - I siedlisko w w w. m a l b o r k. p l Budynek MTBS - II siedlisko 27

15 M A L B O R K Współpraca z miastami partnerskimi Malborka Informator Gospodarczy Swoją przygodę z miastami partnerskimi Malbork rozpoczął w roku 1995, kiedy to podpisana została umowa z niemieckim miastem Nordhorn. Natychmiast zostały nawiązane kontakty pomiędzy malborskimi szkołami średnimi a Gimnazjum w Nordhorn. Kontakty te do dnia dzisiejszego owocują nowymi przyjaźniami dzięki częstym wymianom uczniów z obu miast. Tradycją stały się też wymiany mieszkańców czy udział młodzieży sekcji pływackiej malborskiego WOPR w międzynarodowych zawodach pływackich w Nordhorn. Od roku 2004 dzieci szkół podstawowych z Malborka (Szkoła Podstawowa nr 5), Nordhorn (Altendorfer Grundschule) oraz Ekshärad (Szwecja) i Hardenbergu (Holandia) realizują projekt Życie przy wodzie woda jest życiem w ramach programu Comenius. Współpraca rozwija się też na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej jak również gospodarczej, czego przykładem jest choćby niemiecka pomoc dla malborskiego szpitala. W roku 1997 podpisany został kolejny układ partnerski - tym razem z litewskimi Trokami. Współpraca z tym miastem polega głównie na kontaktach pomiędzy kadrą nauczycielską oraz na wymianie młodzieży. Położone 30 kilometrów od Wilna Troki stanowią ważne skupisko mniejszości polskiej na Litwie, a główną atrakcją turystyczną tego miasta jest zbudowany na wzór malborskiej warowni zamek na wodzie. Już po raz czwarty mieszkańcy Malborka gościli u rodzin w naszym niemieckim mieście partnerskim Nordhorn. Wymiana odbyła się w dn r. i jak zwykle dostarczyła niezapomnianych wrażeń i zaowocowała nowymi przyjaźniami. Kolejne spotkanie za dwa lata w Malborku. Trzecim miastem partnerskim został w 1999 r. szwedzki Sölvesborg. Od tego czasu organizowane są wzajemne wizyty mieszkańców miast, w tym młodzieży. Ważnym elementem jest czynny udział grup historycznych z Malborka w festynach organizowanych w Sölvesborgu oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizowania imprez średniowiecznych. Ciekawa jest również współpraca z pięknie położonym francuskim miastem Margny lès- Compiègne, będącym naszym partnerem od 2004 r. W ciągu trzech lat zorganizowane zostały przede wszystkim liczne wymiany uczniów i sportowców, głównie piłkarzy. Malbork posiada 5 miast partnerskich: Nordhorn i Monhaim am Rhein z Niemiec, Troki z Litwy, Sölvesborg ze Szwecji, Margny lès- Compiègne z Francji. Głównym aspektem partnerskiej współpracy mieszkańców jest wzajemne zrozumienie i budowanie podstaw tego zrozumienia poprzez wspólne inicjatywy takie jak: wymiany mieszkańców, wymiany młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, sportowe czy też gospodarcze. Rok później, w 2005 r., podpisany został układ z drugim już miastem niemieckim Monheim am Rhein. Współpraca rozpoczęła się od kontaktów młodzieży na płaszczyźnie kulturalnej, między innymi udziale zespołów niemieckich w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej organizowanego w Malborku. We wrześniu 2007 roku w Malborku został zorganizowany Młodzieżowy Turniej Miast Partnerskich, na którego organizację miasto Malbork pozyskało środki unijne w ramach Programu Europa dla obywateli W turnieju udział wzięło ponad stu sportowców z miast partnerskich piłkarze i siatkarki. Efektem spotkania była konstruktywna wymiana doświadczeń i wypróbowanych praktyk. Turniej był również okazją do podsumowania współpracy z miastami partnerskimi, zarysowania planów na przyszłość, jak również do rozwinięcia kontaktów i nawiązania nowych przyjaźni pomiędzy młodymi ludźmi z uczestniczących państw. w w w. m a l b o r k. p l 28 / 29

16 M A L B O R K Turystyka i rekreacja Informator Gospodarczy Historia miasta sięga 1276 roku, kiedy to gród nad Nogatem uzyskał prawa miejskie. Malbork wyróżnia się na tle innych miast bogatą substancją historyczną, wśród której niewątpliwie najważniejszy przykład stanowi Zamek w Malborku dawna stolica państwa Zakonu Krzyżackiego. Ta największa ceglana gotycka budowla na świecie ze swoimi bogatymi zbiorami nie stanowi jednakże jedynej atrakcji turystycznej w mieście. Wśród innych zabytków wymienić można gotycki kościół św. Jana Chrzciciela oraz Ratusz Staromiejski znajdujące się na terenie okolonym dawnymi murami obronnymi Starego Miasta. Do innych ważnych zabytków zaliczyć można dawną Szkołę Łacińską, Bramę Mariacką i Bramę Garncarską oraz niedawno wyremontowany Szpital Jerozolimski. W okresie średniowiecza Malbork jako stolica państwa zakonnego pełnił rolę jednego z najważniejszych ośrodków tej części Europy. Dzisiaj średniowieczna forteca krzyżacka stanowi największą atrakcję turystyczną miasta i główny cel podróży turystów Malbork słynie przede wszystkim ze sztandarowej odwiedzających Malbork. Rocznie Muzeum Zamkowe w Malborku imprezy plenerowej - Oblężenie Malborka, odwiedza około 500 tysięcy turystów, którym placówka umożliwia która odbywa się zawsze w trzecim tygodniu lipca. podziwianie jednych z najcenniejszych zbiorów historycznych w Europie. Impreza trwa prawie tydzień. W tym czasie Zamek malborski doskonale znany jest ze swojego niepowtarzalnego klimatu i pięknej architektury, która stanowi tło dla Samą wieczorną bitwę, czyli główny punkt w mieście przebywa ponad sto tysięcy turystów. najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Malborku. Oblężenia, ogląda średnio ok. 60 tys. widzów. Imprezą, która ściąga do miasta na Nogatem najliczniejsze rzesze turystów jest cyklicznie organizowane Oblężenie Malborka. Co roku, w trzeci weekend lipca, do Malborka przybywa ponad 100 tysięcy osób, by podziwiać pokazy konne, walki rycerskie, turnieje kusznicze i łucznicze, teatry uliczne oraz spektakularną nocną inscenizację bitwy o zamek malborski, w której udział bierze kilkuset rycerzy. Kolejną ważną imprezą cykliczną jest odbywający się w czerwcu Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej z barwnym korowodem ulicami miasta i koncertami muzycznymi. Wśród innych wydarzeń wymienić należy widowiskowe wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Nogat, huczne obchody Dni Malborka, Wieczory Jazzowo Bluesowe, Malborskie Spotkania z Operetką, Festiwal Boże Podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej w czerwcu, jak również podczas Oblężenia Malborka w lipcu miasto przeistacza się w typowy gród średniowieczny Turyści polscy i zagraniczni odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku w latach Źródło: Muzeum Zamkowe w Malborku Turyści polscy Turyści zagraniczni w w w. m a l b o r k. p l 30 / 31

17 Oblężenie Malborka Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej Muzeum Zamkowe w Malborku 32 Hotel GROT *** Narodzenie w Sztuce i inne organizowane w ciągu roku atrakcje dla mieszkańców miasta i turystów. Malbork oferuje gościom 866 miejsc noclegowych o różnym standardzie od taniej bazy noclegowej po hotele trzygwiazdkowe. W latach liczba miejsc noclegowych wzrosła o 213 miejsc, a plan budowy centrum rekreacyjno turystyczno - konferencyjnego wraz z hotelem w centralnej części miasta zakłada powstanie dalszych 350 miejsc noclegowych w wysokim standardzie. Turyści biznesowi odwiedzający Malbork mają możliwość skorzystania ze specjalnej oferty Ośrodka Konferencyjnego Karwan, który oprócz tego, że zapewnia nowocześnie wyposażoną salę konferencyjną z zapleczem, umożliwia również atrakcyjne spędzenie czasu wolnego, wzięcie udziału w nocnym zwiedzaniu Turyści odwiedzający zamek w Malborku Rok polscy zagraniczni Turyści polscy i zagraniczni odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku - lata Źródło: Muzeum Zamkowe w Malborku muzeum z pokazami walk rycerskich i poczęstunkiem na terenie zamku. Miasto znajduje się w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków unijnych, w wyniku którego powstanie budynek Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (w skrócie MWC), oferujące usługi z zakresu obsługi grup wycieczkowych, informacji turystycznej czy wynajmu sali konferencyjnej. Rolą MWC jest szeroko rozumiana promocja miasta, w tym udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych. Działający w Malborku Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz proponowanych miejsc noclegowych w hotelu i domkach oferuje również usługi Campingu I klasy kilkakrotnie wyróżnianego tytułem Mister Camping w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu przy współudziale Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto ośrodek oferuje pola tenisowe oraz wynajem gondoli obsługującej kursy po rzece Nogat. W najbliższym czasie powstanie również kryte lodowisko, które pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu także zimą. w w w. m a l b o r k. p l 33 Ośrodek konferencyjny KARWAN Camping Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku

18 M A L B O R K Informator Gospodarczy Inwestycje w mieście Budynek przy ul. Kościuszki przed remontem Skupienie władz Malborka na rozwoju miasta znajduje swój wyraz w szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych, podejmowanych w celu poprawy infrastruktury drogowej i turystycznej, a tym samym spowodowania, by Malbork stał się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla kolejnych inwestorów. W mieście trwają intensywne prace związane z remontem dróg i ulepszeniem możliwości komunikacyjnych w jego granicach. Nowa siedziba Malbork Welcome Center Obecnie realizowany jest projekt remontu jednego z zabytkowych budynków przy głównej ulicy w centrum Malborka ulicy Wizualizacja odrestaurowanego budynku nowej siedziby Malbork Welcome Center - stan docelowy Kościuszki. Adaptacja budynku na Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku, świadczące szerokie usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez kulturalnych czy konferencji, jest pierwszym krokiem w planowanym procesie przebudowy centrum miasta i uczynienia go atrakcyjnym miejscem spotkań dla mieszkańców miasta i licznie napływających tu turystów. Na realizację inwestycji miasto pozyskało środki pozabudżetowe w wysokości Euro. Deptak w ciągu ulicy Kościuszki Kolejnym ważnym krokiem będzie rozpoczynająca się wkrótce budowa deptaka w ciągu ul. Kościuszki. To przedsięwzięcie połączone z intensywnym wprowadzaniem zieleni do centrum miasta, poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów sprawi, że omawiana część miasta uzyska zupełnie nowy wizerunek. Deptak stanowił będzie nie tylko trakt spacerowy, miejsce organizacji imprez i pasaż handlowo usługowy, ale poprzez podniesienie zagospodarowania uzyska krajobraz i atmosferę atrakcyjną dla turystów. Miasto jest w trakcie przygotowania lub realizacji kilku dużych projektów urbanistycznych. Absolutnym priorytetem jest zagospodarowanie centrum miasta z uwzględnieniem deptaka w ciągu ulicy Kościuszki oraz obszaru bezpośrednio przylegającego do malborskiego zamku, tzw. Forum Miejskiego. Ulica Kościuszki - stan obecny Wizualizacja deptaka w ciągu ulicy Kościuszki w w w. m a l b o r k. p l 34 / 35

19 Jednak, aby uzyskać zamierzony efekt, należy dokonać przebudowy dwóch skrajnych skrzyżowań i wykonać przejście podziemne do dworca. Pierwszym etapem prac jest rozpoczęta już budowa ronda w pobliżu wspomnianej ulicy. W dalszych etapach stworzony zostanie deptak z bogatymi elementami małej architektury i zieleni, fontanną i przyulicznymi punktami gastronomicznymi. Celem władz miasta jest stworzenie naturalnego ciągu komunikacyjnego dla turystów poprzez gruntowną przebudowę Centrum handlowo-usługowe na zapleczu ul. Kościuszki - widok od Alei Rodła i zmianę charakteru okolic zamku malborskiego. Planowane Inwestor: GINO INVESTMENTS Sp. z o.o. z Warszawy zagospodarowanie terenów leżących na przedłużeniu przyszłego deptaka i budowa w tym miejscu hotelu na 350 miejsc noclegowych wraz z centrum konferencyjnym i zabudową o charakterze handlowo usługowym będzie ważnym etapem tej przemiany. Szpital Jerozolimski Przykład nowej elewacji budynku Koncepcja deptaka w ciągu ulicy Kościuszki wraz z aranżacją zieleni Rewitalizacja Parku Północnego Będący w przygotowaniu projekt rewitalizacji parku w północnej części miasta spowoduje przywrócenie mu dawnych funkcji rekreacyjnych i turystycznych. W założeniu park miejski, wyposażony w ścieżki rowerowe oraz ławki, z dominującą funkcją zieleni, ma być miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta i turystów. Sprzyjać temu będzie fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajdować się będzie zmodernizowany kompleks sportowo rekreacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie dostępne będą miejsca hotelowe, gastronomia i oferta typu Spa. Zagospodarowanie skarpy na Wałach von Plauena Turyści i mieszkańcy miasta spacerujący z parku w stronę malborskiego zamku, w sezonie letnim będą mieli możliwość podziwiania występów artystycznych na dostosowanym do tego celu terenie z plenerową sceną i widownią. Stanie się tak dzięki zagospodarowaniu skarpy wschodniej leżącej przy zamku. Powstanie specjalna konstrukcja spełniająca rolę widowni dla gromadzącej się tam publiczności. W ramach inwestycji wykonana zostanie także regulacja brzegu Kanału Juranda, umocnienie skarpy, modernizacja bulwaru wschodniego w ciągu ul. Portowej (nowe chodniki, naprawa nawierzchni ulicy), korekta istniejącej zieleni, wybudowana konstrukcja z miejscami siedzącymi tzw. widownia na skarpie. Obiekty rekreacyjno sportowe Uzupełnieniem oferty dla osób pragnących czynnie spędzić czas w Malborku będzie budowa obiektów rekreacyjno sportowych w centralnej części miasta. Planowany kompleks tworzyć będą zadaszone sztuczne lodowisko oraz wielofunkcyjne boisko z zapleczem socjalnym, szatniami, siłownią, salą fitness, placem zabaw, dwoma kortami tenisowymi i parkingiem. System Identyfikacji Miejskiej - SIM Gruntowna przebudowa centralnej części miasta i jego nowy wizerunek dopełnione zostaną wprowadzeniem Systemu Identyfikacji Miejskiej. Jego zadaniem jest opisanie przestrzeni miejskiej w sposób czytelny, dostępny i przyjazny zarówno dla mieszkańców miasta, jak i jego gości. Na SIM składają się między innymi tablice adresowe, słupy i tablice kierunkowe, przystanki autobusowe, piktogramy kierujące np. do publicznych telefonów, urzędów pocztowych, orientacyjne plany miasta, rozkłady jazdy transportu miejskiego, czy podświetlane panele z informacją o istotnych dla mieszkańców firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych. Podświetlane nośniki typu citylight nadają się idealnie do ekspozycji planu dzielnicy czy miasta, stanowiąc część miejskiego systemu informacji. Taki kompleksowy system nawigacyjny nie tylko w sposób bardzo praktyczny ułatwia poruszanie się po mieście, ale i pozytywnie wpływa na wizerunek każdego miasta. Jest też świadectwem dbałości o turystów i przyjezdnych, którzy nie znając topografii miasta, mogą bez kłopotu dotrzeć do najważniejszych obiektów. Rozwój Strefy Wysokiej Jakości Usług Turystycznych dla obszaru Starego Miasta W mieście Malbork planuje się aktywizację wybranych obszarów urbanistycznych i przekształcenie ich w tereny atrakcyjne dla obsługi ruchu turystycznego. Działanie to ma na celu ożywienie funkcjonalne i ekonomiczne, a także uatrakcyjnienie przestrzenne Szpital Jerozolimski - pocz. XX w. Zrekonstruowany Szpital Jerozolimski Rekonstrukcja średniowiecznego budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku i jego adaptacja na potrzeby muzeum szpitalnictwa i centrum międzynarodowych spotkań oraz rekonstrukcja murów obronnych Starego Miasta wraz z budynkiem tzw. Szkoły Łacińskiej wykreuje nowy szlak turystyczny począwszy od Zamku, wzdłuż średniowiecznych murów obronnych do Szpitala Jerozolimskiego włącznie. Atrakcyjność tego miejsca zostanie dodatkowo zwiększona poprzez utworzenie na zapleczu budynku parku z elementami małej architektury. Dawne zdjęcie obrazujące zabudowę wzdłuż murów obronnych miasta Wizualizacja zabudowy na murach Starego Miasta - widok wschodni 36 w w w. m a l b o r k. p l 37

20 Szkoła Łacińska Sylweta zachodnia zabudowy na murach Starego Miasta miasta. Opracowana została strategia rozwoju Strefy Wysokiej Jakości Usług Turystycznych dla obszaru Starego Miasta. Według tego dokumentu charakter projektowanej zabudowy nawiązuje do panoramy miasta od strony rzeki Nogat przedstawionej na zachowanych rycinach z początku XIX wieku i z okresu międzywojennego. Nie jest to jednak rekonstrukcja, gdyż takich materiałów nie znaleziono. Projektowana zabudowa ma nawiązywać do skali zabudowy historycznej i jej podziałów a także materiałów tradycyjnych jak: cegła, mury typu szachulcowego tzw. mur pruski, elementy drewniane, jednakże forma zabudowy została zaprojektowana w ten sposób, aby można było odczytać okres powstania budynków, to jest zastosowano detal architektoniczny. Wyodrębniono obszar mogący być przedmiotem zainwestowania w I etapie realizacji. Jest to teren przyległy do murów obronnych od strony Nogatu. Planuje się tutaj wprowadzenie ciągu zabudowy usługowo-mieszkaniowej z zachowaniem ogólnodostępnego ciągu pieszego wzdłuż murów obronnych oraz ciągu pieszo-jezdnego po śladzie historycznym dawnych uliczek. Ze względu na utracone wartości historyczne i krajobrazowe dawnej sylwety Starego Miasta w Malborku, planowane jest odrestaurowanie zabudowy na planie historycznych podziałów parcelacyjnych, z nawiązaniem do gabarytów dawnej zabudowy usytuowanej wzdłuż murów obronnych nad Nogatem. Projekt zabudowy oparto na analizie dawnych rycin obrazujących zabudowę wzdłuż murów obronnych nad Nogatem. Planowany zespół zabudowy utworzyłby nową sylwetę miasta widoczną od strony drogi dojazdowej prowadzącej do Malborka od strony rzeki Nogat. Na omawianym terenie planowana jest funkcja mieszkaniowo-usługowa. Usługi turystyczne typu mała gastronomia, sklepy z pamiątkami, sprzedaż miejscowych wyrobów rzemieślniczych. Usługi mogą być zlokalizowane na poziomie dwóch do trzech pierwszych kondygnacji, powyżej funkcja mieszkalna. Planowana zabudowa umożliwiałaby również wprowadzenie funkcji małych pensjonatów. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymuje się otwarcie widokowe w formie placu przed reliktem zabytkowego budynku szkoły łacińskiej. Szkoła łacińska jest budynkiem zachowanym obecnie w formie zakonserwowanej ruiny z urządzonym w latach 70-tych, ale dziś nieczynnym punktem widokowym. W programie rozwoju strefy usług turystycznych, obiekt ten przewidziano do odbudowy i udostępnienia dla ruchu turystycznego i dla mieszkańców poprzez wprowadzenie funkcji użyteczności publicznej. Obszar do zainwestowania na terenie przyległym do murów obronnych od strony Nogatu 38 w w w. m a l b o r k. p l 39

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW INWESTYCJA W CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA PRZYKŁADZIE MIASTA CHORZÓW POLSKA Podział na 16 województw 2,2 mln osób bezrobotnych 13,5% stopa bezrobocia (marzec 2014r.) 38,2 mln

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo