Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Strategiczne znaczenie Malborka, miasta położonego nad rzeką Nogat, od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba Zakonu Krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, drogowych i wodnych. Władze miasta, mając pełną świadomość walorów Malborka, podejmują szereg działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. W tym celu prowadzone są liczne inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i mieszkaniowej oraz poprawiające warunki życia mieszkańców. Wprowadzane są również zmiany organizacyjne i prawne, przyspieszające procesy inwestycyjne w mieście. Malbork to synonim dobrej marki, kojarzący się Polakom z zamkiem krzyżackim, turystyką, a w konsekwencji z przedsiębiorczością, zarówno w turystyce jak i w innych gałęziach gospodarki. Jestem przekonany, że każdy, kto zamierza z sukcesem zainwestować pieniądze winien to uczynić w Malborku. Może być pewien, że znajdzie tu przychylny klimat oraz niezbędną przestrzeń do rozwoju. Zapraszam do miasta, które stwarza korzystne warunki do realizacji przedsięwzięć gospodarczych, gdzie inwestor otoczony jest opieką na każdym etapie inwestycji. Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski 1

2 Połączenia kolejowe, transport drogowy i lotniczy Charakterystyka miasta Malbork jest bardzo korzystnie zlokalizowany na mapie komunikacyjnej kraju. Przez miasto przebiega szlak kolejowy, dzięki któremu można dotrzeć do Warszawy w ciągu trzech godzin, do Olsztyna w niecałe dwie godziny, a do Gdańska w niespełna godzinę. Miasto posiada bezpośrednie połączenie z Krakowem, Katowicami i ze Szczecinem. Gród nad Nogatem usytuowany jest w sąsiedztwie dróg krajowych: nr 22 (Berlin Kaliningrad), nr 7 (Gdańsk - Warszawa) oraz planowanej autostrady A-1. Przejście graniczne w Gronowie (około 110 kilometrów od Malborka) oraz bezpośrednie połączenia kolejowe z Kalingradem (poprzez Koncepcja drugiej nitki mostu na Nogacie przejście graniczne w Mamonowie) sprzyjają wymianie handlowej z przedsiębiorcami z obszaru Obwodu Kaliningradzkiego. Bliskość portu handlowego w Gdyni ułatwia połączenia z całym światem. Malbork znajduje się także w odległości 60 km od lotniska gdańskiego w Rębiechowie, a 3 kilometry od miasta funkcjonuje lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, które od 2006 roku może przyjmować samoloty cywilne. Inwestycje w infrastrukturę drogową stanowią jeden z niezbędnych czynników rozwoju miasta. Stąd władze Malborka na bieżąco podejmują szereg działań mających na celu polepszenie rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Priorytetem jest budowa drugiej nitki mostu na rzece Nogat oraz obwodnicy miasta. Natomiast największą inwestycją drogową planowaną w okolicy Malborka (węzeł Swarożyn ok. 25 km) jest budowa autostrady A-1 z Gdańska do Torunia i dalej do Łodzi (Północ - Południe). Planowany przebieg obwodnicy Malborka Malbork, miasto położone w północnej Polsce nad malowniczą rzeką Nogat, usytuowane jest we wschodniej części województwa pomorskiego. Miasto o powierzchni 17,15 km 2 zamieszkuje niespełna 39 tysięcy ludzi. Malbork stanowi stolicę i siedzibę władz powiatu malborskiego zajmującego obszar 494 km 2. Geograficznie miasto leży na południowym skraju Żuław Wiślanych, znanych ze swych wspaniałych gleb, sprzyjających rozwojowi rolnictwa na tym obszarze. w w w. m a l b o r k. p l 2 / 3

3 M A L B O R K Informator Gospodarczy Budżet niespełna czterdziestotysięcznego miasta, jakim jest Malbork, sukcesywnie wzrasta. Niemal 36% siedemdziesięciomilionowego budżetu pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie, 27% to wydatki na pomoc społeczną Budżet miasta mln 0 Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ocrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gosp. komun. i ochr. środow. Kultura i ochr. dziedz. narod. Kultura fizyczna i sport Struktura wydatków budżetowych miasta Malborka w roku 2007 (wybrane pozycje wg. planu) Źródło: Urząd Miasta Malborka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4% Edukacyjna opieka wychowawcza 2% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2% Kultura fizyczna i sport 1% Różne rozliczenia 2% Inne 1% Transport i łączność 4% Turystyka 3% Pomoc społeczna 27% Gospodarka mieszkaniowa 5% Budżet miasta ma tendencję rozwojową. Rosnące przychody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz postępująca prywatyzacja podmiotów komunalnych zapewniają realizację wielu strategicznych zadań inwestycyjnych. Ochrona zdrowia 1% Administracja publiczna 8% Bezpieczeństwo publiczne 1% Obsługa długu publicznego 2% Struktura wydatków budżetowych miasta Malborka w 2007 roku (wg. planu) Źródło: Urząd Miasta Malborka Oświata i wychowanie 36% w w w. m a l b o r k. p l 4 / 5

4 mln Dochody i wydatki budżetowe Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka Dochody Wydatki Rok Dochody Wydatki Centrum Malborka z lotu ptaka Budżet miasta Malborka ma tendencję rozwojową postępująca prywatyzacja podmiotów komunalnych, sprzedaż mienia komunalnego, w tym gruntów pod inwestycje, przyczynia się do znacznego zwiększenia dochodów budżetowych. Umożliwia to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę miejską oraz wygospodarowanie przez miasto finansów na wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Dochody i wydatki budżetowe Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka 100,00% 90,00% 80,00% W latach , wobec ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych, wydatki inwestycyjne stanowiły: Rok ,9% Rok ,5% Rok ,8% Rok % Rok ,5 % Rok ,7% Rok ,7% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Inwestycje w mieście są priorytetem dla Samorządu Miasta Malborka Wydatki inwestycyjne miasta w latach wobec wszystkich wydatków majątkowych Źródło: Urząd Miasta Malborka Wydatki majątkowe ogółem W tym wydatki inwestycyjne 6 w w w. m a l b o r k. p l 7

5 Nasi mieszkańcy Mieszkańcy i rynek pracy Malbork zamieszkuje niespełna 39 tysięcy ludzi. Zdecydowana większość mieszkańców to ludność w wieku produkcyjnym, stąd przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie inwestycji w Malborku nie będą mieli problemów ze znalezieniem różnorodnie wykwalifikowanych pracowników. Wiele osób dojeżdżających dziś do pracy w Trójmieście lub innych miast regionu, z chęcią podejmie pracę w miejscu zamieszkania. Rosnąca w społeczności lokalnej świadomość potrzeby kształcenia umiejętności oraz podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim powoduje, że Malbork może się Mieszkańcy miasta podczas Dni Malborka pochwalić coraz liczniejszą grupą absolwentów szkół wyższych. W Malborku funkcjonuje Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, kształcącej studentów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Mieszkańcy Malborka i powiatu malborskiego mają także do dyspozycji bogatą bazę szkół średnich oraz kursy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowe szkolenia pozwalają na wykształcenie kadr we wszystkich potrzebnych na rynku pracy specjalnościach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na lipiec 2007 roku) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego wynosiło 3030,99 zł. Rok Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Malborka w latach Źródło: Urząd Miasta Malborka (stan na ) Struktura ludności wg. wieku Kobiety Mężczyźni Inwestorzy decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej w Malborku mają do dyspozycji różnorodnie wykwalifikowanych pracowników. Dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim powoduje, że Malbork może pochwalić się liczną grupą absolwentów szkół wyższych. Liczba mieszkańców Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny (wiek lat) (wiek lata) Wiek poprodukcyjny Struktura ludności wg wieku - dane na 31 grudnia 2006r. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku w w w. m a l b o r k. p l 8 / 9

6 Wiek produkcyjny 65% Wiek przedprodukcyjny 20% Sukcesem Urzędu jest fakt pozyskania znacznych środków finansowych na realizację programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezrobociu. W roku 2006 PUP w Malborku zdołał pozyskać: 1. ze środków unijnych ogółem , 32 PLN; 2. ze środków krajowych ogółem , 65 PLN. Dzięki wdrażaniu projektów udało się zaktywizować łącznie 412 osób, wśród których są m.in. osoby niepełnosprawne, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne, czy te powyżej 50 roku życia. Struktura ludności wg wieku - dane na 31 grudnia 2006r. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku Bezrobocie na terenie miasta Malborka Na dzień 31 lipca 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowanych było 2574 bezrobotnych, z czego 1610 osób stanowiły kobiety. Zdecydowana większość bezrobotnych z terenu Malborka to osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku. Z tego powodu Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, między innymi we współpracy z Urzędem Miasta Malborka, podejmuje szereg działań w celu zmniejszenia liczby osób bezrobotnych w mieście. Priorytetem dla PUP w Malborku jest przede wszystkim tworzenie innowacyjnych programów działań dla bezrobotnych, a co za tym idzie stwarzanie realnych szans uzyskania zatrudnienia osobom, które utraciły pracę i wykazują chęć jej podjęcia. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bezrobotni w mieście Malbork w latach (kobiety i mężczyźni) Lata 2005 i stan na 31 grudnia, rok stan na 31 lipca Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Wiek poprodukcyjny 15% Niezwykle ważną kwestią dla Powiatowego Urzędu Pracy jest nawiązywanie i umacnianie współpracy z partnerami rynku pracy, bez tego bowiem trudno jest skutecznie podejmować działania na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia Mężczyźni Kobiety Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, dostrzegając postępujące na rynku pracy zamiany, stara się stale doskonalić i poszerzać katalog oferowanych przez siebie usług tak, aby móc zaspokoić oczekiwania jak najszerszego kręgu ich beneficjentów. Dzieje się to poprzez wdrażanie nowatorskich, mało popularnych jeszcze instrumentów, których skuteczność dostrzegł już sektor prywatny zajmujący się rynkiem pracy, czy też organizacje i instytucje w krajach zachodniej Europy. PUP w Malborku jako jeden z pierwszych podjął się realizacji rozwiązywania problemu bezrobocia za pomocą takich instrumentów, jak: outplacement (głównie środowiskowy), coaching, czy outsourcing usług. Stosowane są również różnorodne formy wsparcia dla osób bezrobotnych. Wymienić można chociażby: staż zawodowy, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, itd. Szeroki jest również zakres form wsparcia dla pracodawców, takich jak: refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne, pośrednictwo pracy, czy też organizacja giełd pracy, które często są organizowane na potrzeby konkretnego pracodawcy lub grupy pracodawców. Giełdy pracy odbywają się cyklicznie w II kwartale roku lub częściej, w razie potrzeby. Giełda Pracy w 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku podejmuje szereg działań zmierzających do promowania i podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne jak również wiele przedsięwzięć, które towarzyszą zatrudnieniu. Są to przede wszystkim szkolenia dla bezrobotnych oraz dla kadry pracowniczej Powiatowego Urzędu Pracy. PUP realizuje przy tym podstawowe zamierzenia, takie jak pośrednictwo pracy zarówno krajowe jak i zagraniczne. Urząd Pracy dziś funkcjonuje w systemie sieci Eures tj. pośrednictwa zawodowego, które jest w tej chwili bardzo popularną i pożądaną formą pomocy dla osób bezrobotnych. W 2006 r. do PUP wpłynęło 5,2 mln zł ze środków unijnych i 86 tys. zł z programów krajowych. Warto też wspomnieć o środkach dla niepełnosprawnych z funduszy PFRON, Promedika, Gryf i innych, które pozwoliły na zatrudnienie i zaktywizowanie osób bezrobotnych, w tym: niepełnosprawnych, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych jak i osób zwolnionych z zakładów karnych. W ubiegłym roku PUP przeprowadził badania dotyczące rynku pracy. W związku z tym nie tylko pracodawcy i bezrobotni, ale również jednostki szkoleniowe oraz mieszkańcy Malborka mogli otrzymać informację dotyczącą oczekiwań osób bezrobotnych i pracodawców. Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 10 w w w. m a l b o r k. p l 11

7 M A L B O R K Informator Gospodarczy Edukacja w mieście Samorząd Miasta Malborka w 1991 roku przejął od kuratorium prowadzenie szkół podstawowych. W tym okresie było to działanie pionierskie. Dało to jednak możliwość samodzielnego kształtowania polityki oświatowej w mieście. Duże doświadczenie jakie wykorzystano w prowadzeniu szkół było podstawą do sprawnego powołania w 2000 roku szkół gimnazjalnych w ramach reformy oświaty. Edukacja w mieście W Malborku funkcjonuje 5 przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 542 dzieci uczących się w 22 oddziałach oraz 5 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 497 dzieci uczących się w 16 oddziałach. Ogólnie opieką przedszkolną w Malborku objętych jest ponad 83% dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W sześciu szkołach podstawowych w mieście uczy się 2481 uczniów (w 99 oddziałach), a w pięciu gimnazjach naukę pobiera 1278 uczniów (w 55 oddziałach). Funkcjonuje także jedno gimnazjum katolickie, do którego uczęszcza 144 dzieci uczących się w 3 oddziałach. Zatrudnienie we wszystkich samorządowych placówkach oświatowych wynosi 522 osoby, w tym 384 nauczycieli. Spośród tej liczby 198 wykładowców to nauczyciele dyplomowani, 118 mianowani, 52 stanowią nauczyciele kontraktowi. Dodatkowo w placówkach szkolnych zatrudnionych jest 16 osób odbywających staż nauczycielski. W mieście funkcjonują także szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się pod opieką władz powiatu malborskiego. Obok Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 pięciu zespołów szkól ponadgimnazjalnych istnieją także: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Tadeusza Kościuszki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Ognisko Plastyczne, Centrum Edukacji Zawodowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Osoby zainteresowane ofertą placówek kształcenia ustawicznego mogą wybierać wśród siedmiu tego typu jednostek w mieście. W placówkach oświatowych zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponad 82% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Ponad 98% zatrudnionych nauczycieli posiada wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Szkolnictwo wyższe Z myślą o młodzieży, która chciałaby studiować w rodzinnym mieście, swój Wydział Zamiejscowy w Malborku otworzyła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Jest to uczelnia o charakterze uniwersyteckim, posiadająca uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych (licencjackich i inżynierskich) oraz studiów magisterskich. Nauka odbywa się w budynku przy ul. Sikorskiego, który posiada komfortowe warunki nauki tj.: aule i sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, laboratoria informatyczne i inżynierskie, czytelnię komputerową, mensę akademicką oraz część socjalną. W Malborku realizowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na jednym z najbardziej prestiżowych kierunków ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, o specjalnościach: Gospodarka Turystyczna, Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Logistyka i Zarządzanie Transportem, Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywności, Inżynieria Produkcji Przemysłowej. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Zamiejscowy w Malborku w w w. m a l b o r k. p l 12 / 13

8 Gospodarka Elewarr Malbork jest miastem średniouprzemysłowionym. Zlokalizowane są tutaj zakłady produkcyjne różnych branż: odzieżowej, cukrowniczej, maszynowej (wentylatory, maszyny do obróbki drewna), meblowej, budowlanej, chemicznej, spożywczej, transportowej, turystycznej, poligraficznej, reklamowej, metalowej i jubilerskiej. W Malborku znaleźć można również liczne firmy handlowe i usługowe. Szybko przeprowadzony proces prywatyzacji umożliwił rozwój gospodarczy miasta. Większość zakładów przemysłowych została sprzedana prywatnym przedsiębiorcom. Część uległa przekształceniom. Powstały też zupełnie nowe podmioty, funkcjonujące jako spółki prawa handlowego lub cywilnego. Sp.z o. o. Oddział w Malborku Obecnie zarejestrowanych jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (źródło: Urząd Miasta Malborka, sierpień 2007 r.), 159 spółek prawa handlowego, w tym 39 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto 18 spółdzielni, 7 fundacji i 76 stowarzyszeń i organizacji społecznych, działających na terenie miasta Malborka (dane GUS, stan na ). Do największych zakładów przemysłowych należą: Cukrownia Malbork S.A. Wytwórnia Materiałów Budowlanych Leier Malbork Sp. z o.o. Malborska Fabryka Wentylatorów Nyborg-Mawent S.A. Malborska Fabryka Obrabiarek Pemal S.A. Produkcja Artykułów Higienicznych Prino-Plast Sp. z o.o. Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. Zakład Produkcji Cukierniczej Malborżanka S.J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intertop Sp. z o.o. Elewarr Sp.z o. o. Oddział w Malborku W 1997 roku Malbork został uznany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za jedno z dwunastu miast średniej wielkości najbardziej atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów. Sytuacja ta, mimo upływu lat, się nie zmienia. Miasto nadal posiada atrakcyjne tereny przeznaczone pod rozwój przedsiębiorczości. Władze samorządowe dodatkowo zachęcają biznesmenów do lokowania tu swojego kapitału, poprzez prowadzoną politykę ulg i zwolnień podatkowych. W mieście powstają nowe zakłady, które wpisują się w ideę przedsiębiorstw innowacyjnych, a inne modernizują swoją działalność w zakresie innowacji. Prężnie funkcjonuje organizacja pozarządowa, okołogospodarcza pn.: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które prowadzi m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy, Punkt doradczy dla MŚP. Stowarzyszenie zajmuje się realizacją projektów unijnych adresowanych dla osób pragnących wyjść z bezrobocia i założyć swój pierwszy biznes Szybko przeprowadzony proces prywatyzacji umożliwił rozwój gospodarczy Malborka. Zmianie uległa struktura własnościowa firm. Dominującą rolę zaczął odgrywać sektor prywatny. Liczne malborskie firmy dynamicznie się rozwijają i zdobywają nowe rynki zbytu. Podmioty gospodarki narodowej ogółem w sektorze prywatnym W tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą W tym: spółki handlowe W tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego W tym: spółdzielnie Podmioty gospodarcze z terenu Malborka - stan na 31 grudnia 2006 roku Źródło: Główny Urząd Statystyczny w w w. m a l b o r k. p l 14 / 15

9 Nagrody i wyróżnienia dla Miasta Malborka 2003 rok W II edycji konkursu organizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Malbork został zwycięzcą w kategorii miast i otrzymał tytuł Bezpieczna Gmina 2003 roku. Jest to ważny fakt nie tylko dla mieszkańców, ale i dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Malborku lub którzy zamierzają inwestować w naszym mieście rok Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej Turystyczny Produkt Roku 2005 dla Urzędu Miasta Malborka i Muzeum Zamkowego w Malborku za Oblężenie Malborka historyczną imprezę plenerową. Certyfikaty POT przyznawane są za tworzenie produktów, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia przyjazdów turystycznych do Polski lub do ilościowego wzrostu turystyki krajowej. Malborskie Centrum Informacji Gospodarczej W strukturach Urzędu Miasta Malborka działa Malborskie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG). Opracowuje aktualną bazę danych malborskich firm i przekazuje im informacje związane z promocją przedsiębiorczości. Centrum powstało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Powiatowym Urzędem Pracy. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zapewnienie wszystkim dostępu do informacji na tematy dotyczące biznesu. MCIG jest bezpośrednim kontaktem między lokalnymi przedsiębiorcami a administracją. Utworzona w ciągu sześciu lat baza firm, pozwala na szybkie komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z ponad 200 większymi podmiotami prywatnymi w mieście. Widząc dobre rezultaty tworzonej bazy, podejmuje się dalsze inicjatywy celem jej poszerzania i przetwarzania. Zadaniem Centrum jest uwypuklenie roli informacji i umiejętnego jej wykorzystania poprzez szerokie kręgi gospodarcze, a szczególnie przez średnie, małe i mikrofirmy w celu umacniania swej pozycji na rynku. Konkurs Firma Roku w Malborku Od 2005 roku organizowany jest miejski konkurs dla przedsiębiorców, w którym zostają uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze. Organizacja konkursu umożliwia prezentację dorobku działających firm na rynku lokalnym. Sprzyja promocji dobrych relacji gospodarczych oraz uhonorowaniu podmiotów, które są dobrze zarządzane, produkują dobrej jakości wyroby i dbają o zasoby ludzkie. W 2007 roku ranga konkursu została podniesiona poprzez podjęcie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Firma Roku w Malborku. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Malborka, przy udziale prezydium Rady Miasta Malborka. Nagrodę stanowi przyznanie tytułu Firma Roku, którego używać można na swoich wyrobach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych, jednocześnie dodając rok, w którym firma otrzymała tytuł. Podmiot, który w danym roku otrzyma tytuł Firma Roku otrzymuje możliwość wyjazdu na krajowe branżowe targi gospodarcze współfinansowane przez budżet miasta Malborka. Laureatem tegorocznej edycji konkursu jest firma Oval Spółka Jawna. Wyróżnienie otrzymało Muzeum Zamkowe w Malborku. 16 Firma Roku OVAL Sp. Jawna 2006 rok Malbork laureatem konkursu Innowacyjna Gmina 2006 w kategorii gminy miejskie (małe miasta), zorganizowanego w ramach projektu Przygotowanie koncepcji utworzenia Systemu Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Pomorza (RIS-P) i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RISP (BW RIS-P) I etap inicjacja działań. Projekt był realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gdański Związek Pracodawców, który był bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia. Celem konkursu była promocja przedsięwzięć innowacyjnych, które dokonują się na terenie gmin województwa pomorskiego, mających wpływ na rozwój regionalny województwa pomorskiego rok W konkursie Gmina Manager 2006 Miasto Malbork otrzymało wyróżnienie w rankingu na najlepiej zarządzaną gminę w woj. pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko wiejskich. Konkurs Gmina Manager 2006 był realizowany w 2006 r. po raz pierwszy. Organizatorami byli: Bałtycki Instytut Gmin wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Uniwersytetem Gdańskim oraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. Nagroda została przyznana przez kapitułę składającą się z przedstawicieli wszystkich organów pod przewodnictwem Jana Kozłowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego rok Urząd Miasta Malborka otrzymał nagrodę za najlepszą kampanię promocyjną Identyfikacja Wizualna Znaku Promocyjnego Miasta Malbork. Kampania została wyłoniona w przeglądzie kampanii promocyjnych miast należących do Związku Miast Polskich. Prestiż nagrody jest tym większy, iż została ona przyznana przez Firmę AMS, która jest spółką z długoletnim doświadczeniem na rynku reklamy, a od 2002 roku jest częścią grupy medialnej Agora SA, pierwszej polskiej spółki medialnej notowanej na giełdach w Warszawie i Londynie. w w w. m a l b o r k. p l 17

10 2007 rok Malbork zajął I miejsce w województwie pomorskim w II Ogólnopolskim Konkursie Grunt na medal 2007, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Zarządy Województw, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Dziennika Rzeczpospolita. Konkurs promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Laureaci otrzymują niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca dla lokalizacji inwestycji zagranicznych. Wyróżnione działki są rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom. Grunt na medal w Malborku to działka inwestycyjna o powierzchni 5,3 ha położona w dzielnicy Piaski, w obrębie ulic Aleja Wojska Polskiego, Koszykowa i Piaskowa, na całej swojej długości przylegająca do terenów PKP. PRINO PLAST SP. Z O. O. JV producent artykułów higienicznych. Działa od 1992 roku. Od wielu lat jest silną firmą promującą malborski rynek na arenie międzynarodowej. Produkuje watę higieniczną, opatrunkową, waciki kosmetyczne, płatki i patyczki kosmetyczne, watę fryzjerską, opatrunki i podkłady medyczne. Malborskie firmy NYBORG MAWENT S.A. - Malborka Fabryka Wentylatorów to firma z długoletnim stażem na rynku wentylacji. Firma powstała w roku W 2001 roku norweski parter nabył 60% akcji tej spółki. Ten mariaż pozwolił na znaczne rozszerzenie oferty wyrobów oraz intensyfikację działań marketingowych na rynkach zachodnich, co zaowocowało wzrostem eksportu do ponad 55%. Zastosowanie wyrobów Mawentu możliwe jest we wszystkich gałęziach gospodarki, a w szczególności w przemysłach: okrętowym, budownictwie, środkach transportu, wentylacji, klimatyzacji, maszynach rolniczych i przemyśle spożywczym. W dziedzinie wentylatorów morskich postrzegana jest w swojej branży jako lider krajowy. Od 2003 roku pracuje wg norm ISO 9001:2000. Firma posiada własne biuro badań i rozwoju a także laboratorium wdrożeniowo pomiarowe. Malborska Fabryka Wentylatorów istnieje od 1956 r. W 2001 roku nawiązała współpracę z norweską firmą Nyborg AS. Obecnie firma Nyborg Mawent SA jest wiodącym na rynku polskim producentem wentylatorów przemysłowych z 50 cio letnim stażem na rynku wentylacji. Właściciel posiadający większościowy pakiet akcji norweska spółka Nyborg AS gwarantuje dostawy wyrobów na rynki skandynawskie, zachodnio europejskie oraz Dalekiego Wschodu. Wentylatory Mawent - Nyborg montowane są na statkach w stoczniach Chin, Japonii czy Korei, pracują na platformach wiertnicznych na Morzu Północnym, w gorącym klimacie Azji, czy też w afrykańskich tropikach. Firma jest gotowa podjąć się zaprojektowania i realizacji nowych urządzęń, których, obecnie nie posiada w ofercie. Fabryka w Malborku działa nieustannie od 50 lat. Klimat jest bardzo dobry, władze lokalne przychylne, a intensyfikacja sprzedaży krajowej oraz portfel zamówień zagranicznych na lata 2007 i 2008 pozwalają firmie i jej 170 pracownikom z ufnością patrzeć w początek następnego 50-lecia. Krzysztof Pazderski Prezes Nyborg Mawent SA STEINS LABORATORIUM SP. Z O.O. powstało w połowie 2003 roku. Jest siostrzaną spółką Steins A/S w Danii. Wykonuje analizy żywności. Posiada akredytacje 14 metod badawczych w Duńskim Centrum Akredytacyjnym. Zajmuje się również doradztwem w obszarze rolnictwa i powiązanymi sektorami, dystrybucją standardów kalibracyjnych stosowanych w analizach dla przemysłu spożywczego. Posiada akredytowane metody badań zgodne z standardem ISO 17025:2000. OVAL SPÓŁKA JAWNA Edward Maciąg, Mieczysław Gałecki, Andrzej Paliński. Producent płynnej pasteryzowanej masy jajowej (składnika wykorzystywanego do wyrobów piekarniczych, cukierniczych, lodów, majonezów, likierów, makaronów). Zakład powstał w 1997 roku. Posiada wysoki standard produkcji i wdrożone systemy jakości HACCP, jako jedyny zakład w Polsce z tej branży Certyfikat Danish Standard, certyfikat koszerności oraz ISO 9001:2000. Zakład oferuje swoim klientom masy jajowe pasteryzowane z jaj całych, żółtka oraz białka. Posiada zezwolenie na dostawy wyrobów na rynek Unii Europejskiej. Na przełomie 2005 i 2006 roku firma wybudowała nową halę produkcyjną i rozpoczęła produkcję biszkoptów o przedłużonym terminie ważności. BIURO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM J&J S.C. istnieje na rynku od 2003 roku. Wykonuje zadania służby BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach pracy. Prowadzi sprawy kadrowe oraz zajmuje się doradztwem w sprawach prawa pracy i wdrażaniem systemu zbiorowego żywienia HACCP (Analiza Zagrożeń Kontrolnych Punktów Krytycznych). Początkowo mała firma, obecnie w fazie rozwoju, współpracuje z coraz większymi podmiotami. 18 w w w. m a l b o r k. p l 19

11 MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK PEMAL S. A. Specjalizuje się w produkcji obrabiarek, urządzeń do obróbki drewna i ostrzenia narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń linii technologicznych zakładów związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopodobnych. Posiada zaplecze badawczo rozwojowe. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych fachowców i doświadczoną kadrę inżynieryjno techniczną. Wieloletni producent wyrobów na rynek krajowy i zagraniczny. Wyroby spełniają wymagania dyrektyw polskich i europejskich, zarówno pod względem jakościowym jak i pod względem BHP. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WYTWÓRCZE BEGEF SP. Z O.O. Zakład produkcji samochodowej zajmuje się produkcją i dystrybucją drążków i przegubów kulistych układów kierowniczych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz do ciągników, maszyn rolniczych i wózków widłowych. Produkty te są świetnymi zamiennikami oryginalnych części i spełniają wymagania i parametry potwierdzone certyfikatami Instytutu Transportu Samochodowego oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERTOP SP. Z O.O. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych spawanych w osłonach CO2 i mieszaninach argonu + CO2 oraz sprzedażą materiałów hutniczych i budowlanych. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów jest atest Niemieckiego Instytutu Budownictwa w Berlinie wydany na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Monachium na produkty wykonywane dla niemieckiej firmy V-TEC. ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ MALBORŻANKA S.J. Firma powstała w 1993 roku. Produkuje wafle suche i przekładane, pierniki, wyroby czekoladowe i ciastka kruche. Od kilku lat spółka rozwija się w nowej branży. Zakupiła grunt, wybudowała hotel w centrum miasta i kamienicę mieszkalnousługową. LEIER MALBORK SP. Z O.O. Należy do koncernu LEIER, uznanego na europejskim rynku producenta materiałów budowlanych. Działalność firmy rozpoczął w 1965 roku Michael Leier, austriacki przedsiębiorca działający w branży budowlanej. Obecnie firma posiada zakłady produkcyjnie w Austrii, Polsce, Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz sieć salonów samochodowych: BMW, Skoda, Fiat. W Polsce LEIER obecny jest od 1988 roku, kiedy rozpoczęto produkcję materiałów ściennych z betonu lekkiego w Malborku. Leier Malbork Sp. z o.o. spełnia najwyższe standardy europejskie, potwierdzone prawem do znakowania wyrobów znakiem CE. W firmie zatrudnieni są w większości pracownicy zamieszkali na terenie Malborka lub jego bezpośrednich okolic. Zatrudnienie wraz z rozwojem firmy wzrosło do 140 osób. W 2003 roku Rada Miasta Malborka uhonorowała właściciela firmy pana Michael Leiera tytułem Honorowego Obywatela Miasta Malborka. Dzięki szerokiemu asortymentowi Leier to jeden z niewielu producentów oferujących, kompleksowe rozwiązania w budownictwie m.in.: - systemy ścienne Monolit (ocieplone bloczki keramzytobetonowe), Thermopor (ceramika poryzowana), ściany zespolone - system dachowy z wykorzystaniem dachówki betonowej - systemy kominowe Leier izolowany i Leier Turbo - systemy stropowe - systemy drogowe: płytki chodnikowe i kostka brukowa Utrzymanie wysokich standardów obsługi Klienta oraz jakości produkowanych przez firmę LEIER wyrobów jest możliwe przed wszystkim dzięki odpowiedniej kadrze oraz prowadzonym pracom modernizacyjnym i inwestycjom. Organizujemy szkolenia dla personelu w centrali firmy w Austrii, ponadto korzystamy z usług firm zewnętrznych zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji. Nasi pracownicy uczestniczą również w kursach realizowanych przez Urząd Miasta Malborka w ramach Projektu EFS Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich... finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Potwierdzeniem dbałości o jakość produktów jest bieżąca kontrola jakości oparta na pracy laboratorium zakładowego i współpraca z laboratoriami zewnętrznymi (PCBC w Gdańsku, Politechniką Gdańską) oraz uzyskane certyfikaty (CEBET w Warszawie) Zakładowej Kontroli Produkcji pozwalające na znakowanie wyrobów znakiem CE. We wrześniu 2007 roku firma LEIER Malbork Sp. z o.o. została laureatem konkursu EUropejska Firma i posiadaczem godła EUropejski Standard 2007 przyznanego przez Przegląd Gospodarczy, dodatek do Gazety Prawnej. To podkreślenie prestiżu firmy i dowód na to, że cały czas rozwijamy się, dostosowując swoją działalność do europejskich wymogów. Mirosław Rogaczewski V-ce Prezes Zarządu Leier Sp. z o.o. ORGANIKA S.A. - to Grupa Kapitałowa działająca na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej i na Bałkanach. Zajmuje się produkcją i przetwórstwem pianek poliuretanowych, wykorzystywanych w meblach tapicerowanych oraz materacach. Organika służy doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego materiału piankowego, jak i w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych na etapie projektowania mebli i materacy. Firma dysponuje dużymi możliwościami przetwarzania i konfekcjonowania pianek, dostarczając skomplikowane formatki i kształtki wspomaga produkcję swoich klientów. Organika może pochwalić się wysoką rozpoznawalnością marki w branży meblarskiej na tych rynkach, gdzie ma swoje placówki i oddziały. Siła firmy leży nie tylko w sprawdzonej technologii i wysokich standardach jakościowych potwierdzonych otrzymaniem certyfikatu Lloyd s Register Quality Assurance Limited w ramach Systemu Zaradzania Jakością ISO 9001:2000, ale również ponad ćwierć wiekową historią i doświadczeniem w produkcji pianek. Organika posiada fabryki w Rosji, Czechach, Ukrainie, Bośni Hercegowinie i Bułgarii oraz Serbii, co daje jej silną pozycję na rynku producentów pianek poliuretanowych. Firma nie zapomina o środowisku naturalnym. Dzięki stosowaniu chroniących powłokę ozonową metod produkcji oraz zaawansowanemu przetwórstwu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie, może ona nosić miano firmy proekologicznej. 20 w w w. m a l b o r k. p l 21

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (3) grudzień 2005 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W JAWORZE

RADA POWIATU W JAWORZE RADA POWIATU W JAWORZE Powołana Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/216/01 z dnia 30 listopada 2001 r. JAWOR 2001 r. Podstawowym zadaniem każdej władzy jest stworzenie na swoim terenie warunków do rozwoju i samorealizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo