Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie żaglem rozwoju regionu. Część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie żaglem rozwoju regionu. Część I"

Transkrypt

1

2 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie żaglem rozwoju regionu Część I 1

3 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie żaglem rozwoju regionu. Część I ISBN redakcja: Maciej Kozłowski, Ewa Romanow-Pękal współpraca: Władysław Pędziwiatr, Ewa Wnuk-Lipińska fotografie: Tomasz Taracha TT, Dariusz Paciorek DP, Krzysztof Banaś KB, Kazimierz Rolbiecki KR, Barbara Utracka-Minko BUM, Lucjan Duchnowicz LD, Ewa Romanow-Pękal ER, Piotr Opacian PO, Maciej Kozłowski MK, istock.com/crisod CR, archiwa Beneficjentów opracowanie graficzne: Anna i Marcin Rutkowscy korekta: Anna Ciemińska 2

4 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie żaglem rozwoju regionu Część I 3

5 4 Jezioro Jasień jest jednym z obiektów, które skorzystały ze środków z Programu Operacyjnego Ryby. Dzięki zrealizowanym projektom jezioro stało się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym turystycznie. Rozwój turystyczny udało się pogodzić z potrzebami ochrony cennej przyrody. Fot. KR

6 Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością pragnę przedstawić Państwu efekty współpracy LGR PB z samorządami, podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcami Pojezierza Bytowskiego. Jako jedna z ośmiu grup rybackich województwa pomorskiego, w okresie od 2009 do 2015 roku wdrażaliśmy Program Operacyjny Ryby, który kierowany był do lokalnych społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców subregionu powstało wiele inwestycji, które nie tylko zmieniły jego krajobraz, ale również przyczyniły się do powstania wielu miejsc pracy. Kierowane do Państwa opracowanie prezentuje część zrealizowanych projektów. Jesteśmy przekonani, iż wdrożone inwestycje przyczynią się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności turystyczno- gospodarczej obszaru, uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, która jest jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej. Władysław Pędziwiatr Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie Jezioro Jeleń. Fot. KR 5

7 6 Jednym z czynników decydujących o powstaniu Lokalnej Grupy Rybackiej jest prowadzenie na danym obszarze gospodarki rybackiej. Tutejsze jeziora obfitują w różne gatunki ryb, a na terenie LGR istnieje wiele firm i gospodarstw związanych z hodowlą i przetwórstwem ryb. Na zdjęciu szczupak. Fot. CR

8 Kilka słów o Lokalnej Grupie Rybackiej Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie (LGR PB) jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Organizacja została zarejestrowana w październiku 2009 roku. Tworzenie grupy zainicjowało stowarzyszenie Agrolinia. Jej powstanie było poprzedzone partycypacyjnym procesem oddolnego tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Od samego początku inicjatywa utworzenia LGR PB spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, lokalnych samorządów oraz firm w tym przede wszystkim podmiotów zajmujących się hodowlą ryb, szczególnie łososiowatych. Do prac nad kształtem organizacji oraz jej zakresem merytorycznym włączyły się różnorodne podmioty, w tym liczna grupa osób fizycznych, 11 gmin, a także przedstawiciele sektora gospodarczego. Aktualnie liczba członków stowarzyszenia wynosi 226 podmiotów, w tym: 23 podmioty sektora publicznego (gminy, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej), 82 podmioty sektora gospodarczego, 121 podmiotów sektora społecznego. Kluczowe znaczenie w procesie powołania stowarzyszenia miało zaangażowanie się przedstawicieli sektora rybackiego. Na jakość współpracy pomiędzy osobami tworzącymi LGR PB miało także wpływ doświadczenie niektórych pracowników grupy, nabyte w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. Aktywność wielu osób podczas budowania struktur organizacji, opracowywania strategii działania oraz wdrażania projektów prezentowanych w dalszej części publikacji dowodzi, jak ważny jest czynnik ludzki w procesie prowadzenia działalności zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju sektora rybołówstwa. Jedną z większych wartości LGR PB, jako grupy podmiotów, jest różnorodność jej członków, która przekłada się na optymalne określanie oraz przyjmowanie kierunków rozwoju regionu (z perspektywy różnych punktów widzenia), konstruktywną dyskusję nad każdym projektem, a także zaangażowanie mieszkańców. LGR PB realizuje swoje statutowe cele, wykorzystując dostępne instrumenty finansowe UE, w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Podmioty zainteresowane współpracą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji lokalizowanych na obszarze LGR PB w ramach konkursów, sukcesywnie ogłaszanych przez Biuro LGR PB, w zakresie czterech działań ukierunkowanych na: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; 2. Restrukturyzację lub reorientację działalności gospodarczej lub dywersyfikację zatrudnienia osób zatrudnionych w sektorze rybackim, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem; 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; 4. Ochronę środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Połów ryb na jeziorze Jasień. Fot. KR 7

9 Obszar działalności LGR Pojezierze Bytowskie W podziale fizycznogeograficznym, zgodnie z regionalizacją prof. Kondrackiego, obszar LGR PB leży w dwóch mezoregionach: Pojezierza Bytowskiego oraz Wysoczyzny Polanowskiej, będąc częścią makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Dzisiejszy krajobraz Pojezierza Bytowskiego i Wysoczyzny Polanowskiej zawdzięczamy, ostatniemu na terenie Polski, zlodowaceniu bałtyckiemu. Ustępujący lądolód, około tysięcy lat temu, pozostawił po sobie zróżnicowane morfologiczne formy, z typowymi młodoglacjalnymi strukturami (moreny czołowe i denne, sandry, rynny glacjalne itp.). Zróżnicowanie morfologiczne jest bardzo charakterystyczne i przebiega pasmowo wzdłuż linii Bałtyku. Najwyższy punkt w pasie moren osiąga wysokość 256 m n.p.m. (Góra Siemierzycka w okolicy Rekowa). Bardzo duże urozmaicenie terenu występuje również w bezpośrednim sąsiedztwie przymorskich rzek. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie obejmuje obszar dorzecza Słupi, Wieprzy i Łupawy, na terenie województwa pomorskiego, jednego z trzech województw nadmorskich. Region ze względu na swoje centralne położenie względem Morza Bałtyckiego oraz walory środowiskowe odgrywa ważną rolę w kształtowaniu procesów przyrodniczych i gospodarczych w tym związanych z sektorem rybackim. Ukształtowanie terenu, skutkujące spływem wód powierzchniowych w kierunku morza, determinuje potrzebę zachowania szczególnej dbałości w pracach planistycznych rozwoju subregionu, uwzględniającego ekologiczne powiązania terenu Polski północnej oraz południowej części basenu Morza Bałtyckiego. Obszarem działalności LGR PB jest 11 sąsiadujących ze sobą gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Potęgowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Obszar jest spójny geograficznie, tworząc zwarte terytorium nasycone jeziorami, rzekami oraz dużą ilością lasów przeplatanych łąkami i polami uprawnymi. 8 Położenie LGR Pojezierze Bytowskie na tle Polski i woj. pomorskiego. obszar LGR Pojezierze Bytowskie obszar gmin sąsiadujących z LGR Pojezierze Bytowskie obszar województwa pomorskiego Jezioro Jasień Fot. KR

10 9

11 Historyczne bogactwo regionu Pojezierze Bytowskie to region, któremu historia nadała wiele barw i odcieni. To tutaj na przestrzeni dziejów przeplatały się różne kultury, języki i wyznania. Jak podają źródła historyczne, pierwszymi mieszkańcami terenów byli Goci, Słowianie i Łużyczanie. W późniejszym okresie pomorska ziemia skazana była na przechodzenie z rąk do rąk, od książąt pomorskich z dynastii Gryfitów, poprzez Krzyżaków, władców brandenburskich, Szwedów, Niemców, by ostatecznie wrócić do Polski. Duży wpływ na etniczny koloryt dzisiejszego Pojezierza Bytowskiego wywarły dwie ostatnie wojny światowe. To właśnie wówczas przez ziemię bytowską przetoczyły się fale wysiedleń na przemian z napływem ludności, czasami z odległych regionów Europy. Nic więc dziwnego, że pomorskie pogranicze, jak nazywano region, skupiło w jednym miejscu tak wiele odmiennych wartości i tradycji. Dominującą społeczność pojezierza stanowią Kaszubi, którym udało się zachować etniczną tożsamość do dnia dzisiejszego, co doskonale ilustruje pielęgnowany przez Kaszubów folklor, język oraz tradycje kulinarne. Dzieje Pojezierza Bytowskiego obrazują liczne zabytki sakralne oraz ślady aktywności społeczno-gospodarczej kolejnych pokoleń, dla których ziemie te stały się małą, choć nie zawsze dobrowolnie wybraną ojczyzną. Największą historyczną perłą regionu Pojezierza Bytowskiego jest średniowieczny zamek w Bytowie. Wybudowany przez Krzyżaków murowany obiekt pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego na drodze do Malborka. Stąd też Zamek bytowski jest ważnym elementem popularnego na Pomorzu Szlaku Zamków Gotyckich. Fortyfikację zbudowano na planie prostokąta, z trzema okrągłymi basztami oraz czworoboczną wieżą Prochową. W XVI wieku książęta pomorscy dobudowali Dom Książęcy. Później powstał Dom Wdów. Zamek posiadał swoją piekarnię i browar. Obiekt kilkakrotnie przechodził z rąk krzyżackich w ręce wojsk polskich, potem zarządzali nim książęta pomorscy i zachodniopomorscy. W XIX wieku mieścił się w nim sąd oraz więzienie. Dzisiaj pod skrzydłami zamku swoje siedziby znalazły: Bytowski Ośrodek Informacji Turystycznej, Zarząd Kompleksu Zamkowego, Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Izba Przemysłowo-Handlowa, Biblioteka Miejska i Powiatowa. W dawnym Domu Książęcym mieści się restauracja i hotel. W północnym skrzydle zamku urządzono Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ze stałą ekspozycją etnograficzną oraz czasowymi wystawami współczesnego malarstwa, fotografii i sztuki ludowej. Na terenie zamku odbywają się także koncerty, spotkania oraz turnieje rycerskie. Wśród wielu pozostałych zabytków pojezierza bytowskiego na szczególną uwagę zasługują obiekty sakralne, pałace byłych właścicieli ziemskich, obiekty myśli hydrotechnicznej. Głównym jednak bogactwem regionu jest środowisko naturalne, które cechuje pierwotny charakter jego form oraz reprezentanci, zarówno flory, jak i fauny. 10 Rzeźby Kaszubskie Fot. TT

12 Ciekawym obiektem, łączącym potencjał natury z zabytkami architektury i techniki, jest zespół elektrowni wodnych na Słupi. Słupia jest rzeką o wielu obliczach. Wartki nurt, porównywalny z rzekami górskimi, zmienia się na bardziej leniwy na szlaku sztucznych jezior utworzonych wskutek spiętrzenia rzeki przez zapory wodne. W 1999 roku utworzono produkt markowy turystyki wiejskiej, obejmujący zespoły hydrotechniczne zawarte w trójkącie łączącym Słupsk, Lębork i Bytów. Wybudowane pod koniec XIX i w początkach XX wieku siłownie wodne w dorzeczu Słupi są zasadniczym elementem Szlaku Elektrowni Wodnych. Jako przykład unikatowych rozwiązań technicznych stanowią zabytki kultury materialnej. Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej. Fot. KR 11

13 12

14 13

15 Unikatowa przyroda Dominującym elementem przyrody, współtworzącym strukturę krajobrazową pojezierza, są lasy. Lesistość obszaru stanowi aż 50,7% powierzchni gruntów. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, dla porównania lesistość województwa wynosi około 37%. Przeplatanie się lasów z użytkami rolnymi, licznymi oczkami wodnymi, stawami, jeziorami i rzekami sprawia, że przyroda tego obszaru jest niezwykle różnorodna i pozbawiona zanieczyszczeń. Szczególnym reprezentantem bogactwa przyrodniczego są licznie występujące jeziora lobeliowe i ramienicowe. Wizytówką walorów przyrodniczych regionu są obszary i obiekty objęte ochroną prawną. Zajmują one powierzchnię ha, tj. 19,7% powierzchni ogólnej, w tym parki krajobrazowe zajmują ha, obszary chronionego krajobrazu ha, rezerwaty przyrody 664 ha. Znajdują się tu także 312 pomniki przyrody. Wśród obszarów prawnie chronionych największą formą ochrony przyrody i krajobrazu jest Park Krajobrazowy Dolina Słupi, utworzony w 1981 r. na powierzchni ha. Zlokalizowany jest prawie w całości na obszarze LGR PB, który obejmuje środkowy bieg Słupi wraz ze zlewnią. O unikatowych wartościach przyrodniczych obszaru świadczy również fakt, iż na ogólną liczbę 64 obszarów Natura 2000 województwa pomorskiego, 15 o powierzchni około ha leży w całości lub w znacznej części na obszarze LGR PB. Obszary Natura 2000 obejmują między innymi doliny najważniejszych rzek: Słupi, Wieprzy i Łupawy, jeziora lobeliowe stanowiące unikatowe formy w skali kraju oraz Europy, a także ostoje ptaków. Lasy, jeden z najbogatszych gatunkowo typów ekosystemów, są najcenniejszym składnikiem form ochrony przyrody i krajobrazu, stanowiąc żywy bank różnorodności genetycznej. Charakter siedlisk i zbiorowisk leśnych jest bardzo zróżnicowany. W składzie gatunkowym dominuje sosna i świerk. Uzupełniająco występuje buk, dąb, modrzew, grab i brzoza. Są tu także reprezentowane rzadkie zbiorowiska leśne łęgi oraz olsy w dolinach rzek. Obok dużego znaczenia ekologicznego, lasy odgrywają w regionie znaczącą funkcję gospodarczą oraz społeczną (walory rekreacyjno-wypoczynkowe i zdrowotne). Oprócz gospodarki leśnej są źródłem dodatkowych dochodów mieszkańców (runo leśne, zioła) oraz magnesem dla turystów. W związku z dużymi możliwościami w zakresie zatrzymania na dłużej turystów korzystających z obfitości zasobów leśnych oraz zasobności obszaru w ryby, jednym z typów dofinansowanych projektów był rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej. Ols źródliskowy nad Słupią. Fot. BUM 14 Zamek w Bytowie Fot. DP

16 Lobelia jeziorna jest unikatową rośliną, charakterystyczną dla licznych jezior Pojezierza Bytowskiego. Zagrożeniem dla tej wyjątkowej mieszkanki bytowskich jezior jest eutrofizacja wód. Dlatego jednym z celów działalności LGR jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Fot. LD 15

17 16

18 W Polsce jest ponad 7000 jezior, w tym lobeliowych jedynie nieco ponad 150. Poza Skandynawią i Szkocją tworzą one w Polsce, a szczególnie w województwie pomorskim, jedno z największych skupisk w Europie. Jeziora te mają duże znaczenie dla zachowania zasobów przyrodniczych w skali Europy. Największa ich koncentracja występuje na Pojezierzu Bytowskim. Jeziora lobeliowe swoją nazwę wzięły od reliktowej rośliny wodnej lobelii jeziornej, która zachowała się w nielicznych, niewiele zmienionych od czasu swojego powstania jeziorach, będących obok lobelii także siedliskiem dla innych reliktowych form flory słodkowodnej, której przedstawicielami są: brzeżyca jednokwiatowa oraz porybliny jeziorny i kolczasty. Jeziora te są przeważnie miękkowodne i kwaśne, a przez to oligotroficzne i jałowe. Woda jest zwykle bardzo czysta, dno piaszczyste, niekiedy usłane kożuchem torfowców. Przeważnie są to zbiorniki małe, śródleśne, otoczone borami sosnowymi, dąbrowami lub buczynami. W Polsce lobelia osiąga południowy kres swojego zasięgu. Piękno tej rośliny dostrzegł Adam Mickiewicz, który w balladzie Świteź tak opisał jej skupiska: białawym kwieciem, jak białe motylki unoszą się nad topielą. Każdego, kto sięgnie po kwiaty lobelii śmierć gwałtowna ugadza. Lobelia jest bowiem rośliną trującą. Do najcenniejszych, znajdujących się na obszarze LGR jezior lobeliowych bądź kompleksów jezior, objętych ochroną w ramach europejskiego systemu Natura 2000, należy zaliczyć: położone na terenie gminy Bytów i gminy Studzienice Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH ), Jeziora Lobeliowe koło Soszycy obszar o powierzchni 132 ha obejmujący cztery jeziora, z których trzy to lobeliowe (PLH ), zlokalizowane w gminie Miastko: Jezioro Bobęcińskie (częściowo położone w woj. pomorskim, PLH ) ha, Jezioro Piasek 55 ha (PLH ) oraz obszar chroniący cztery dobrze zachowane jeziora lobeliowe, pod nazwą: Miasteckie Jeziora Lobeliowe ha (PLH ). Czyste wody jezior Pojezierza Bytowskiego zamieszkuje rak szlachetny. Gatunek ten dawniej występował na Pomorzu pospolicie i masowo. Obecnie jest bardzo rzadki, a jego nieliczne stanowiska, które przetrwały na Pojezierzu Bytowskim, są ewenementem w skali całego kraju. Rak ten narażony jest na wyginięcie i podlega ochronie prawnej. Największym zagrożeniem dla tego rodzimego gatunku jest sprowadzony do Polski pod koniec XIX w. amerykański rak pręgowaty. Konkuruje on z rakiem szlachetnym o siedlisko oraz jest nosicielem śmiertelnej dla niego dżumy raczej. Przetrwanie w tutejszych wodach raka szlachetnego świadczy w dużej mierze o wysokim poziomie naturalności, tym samym unikatowej jakości, zbiorników wodnych. Kormorany Jezioro Jasień. Fot. KR Lobelia jeziorna Fot. KB 17

19 Jezioro Piasek z łanem brzeżycy jednokwiatowej. Fot. KB Poryblin jeziorny. Fot. KB 18

20 Na szczególną uwagę wśród akwenów obszaru LGR Pojezierze Bytowskie zasługują jeziora ramienicowe, które są bardzo czyste i charakteryzują się występowaniem tzw. łąk ramienicowych, czyli podwodnych zbiorowisk glonów zaliczanych do zielenic. Ramienice to prawdziwa szlachta wśród glonów. Ich plechy często pokryte są węglanem wapnia, dlatego są kruche i łamliwe. W naszej florze występuje 36 gatunków, z czego większość jest chroniona. Ramienice mogą występować w rożnych warunkach, jednak jeziora ramienicowe zwykle charakteryzują się niewielką żyznością przy stosunkowo dużej zawartości substancji mineralnych, zwłaszcza jonów wapnia odpowiadających za znaczną twardość wody. Woda taka zawiera stosunkowo niedużo substancji organicznych i przybiera często barwę szmaragdową. W osadach jeziornych często występuje gytia węglanowa, a nawet kreda jeziorna, gdyż powstają one ze szczątków ramienic, zawierających dużo węglanu wapnia. W takich jeziorach żyją tlenolubne ryby, a wśród nich sieja i sielawa. Zgodnie z unijnym systemem ochrony Natura 2000, jeziora ramienicowe, jak i jeziora lobeliowe, stanowią siedliska przyrodniczo cenne, wymagające ochrony. W kontekście celowości istnienia oraz działalności każdej Lokalnej Grupy Rybackiej kluczowa jest zasobność regionu w rybackie zasoby (głównie ryby) i oparta na nich gospodarka rybacka. Obszar LGR Pojezierze Bytowskie jest niezwykle bogaty w dobrze zachowane jeziora, rzeki, strumienie, stawy. Znajdujące się tutaj zbiorniki wodne są zróżnicowane ze względu na genezę ich powstania: występują tu liczne jeziora rynnowe, a także jeziora wytopiskowe. Przeważają wody czyste, jest tu dużo zbiorników mieszczących się w I klasie czystości. Jednym z przykładów jezior ramienicowych z pięknie wykształconymi łąkami i roślinnością typową dla jezior twardowodnych jest jezioro Kamieniczno. Fot. KB 19

21 Duża różnorodność siedliskowa warunkuje występowanie bogactwa gatunkowego ryb i zasobność ich populacji. Wartki nurt rzek sprzyja dobremu natlenieniu wody, a kamieniste dno i naturalnie powalone pnie drzew tworzą "zakamarki" niezbędne dla dużego zróżnicowania biologicznego. Rzeki LGR PB to kraina ryb łososiowatych, których gatunki możemy tu spotkać nie tylko w stawach hodowlanych, ale przede wszystkim w naturalnych warunkach. Dzięki aktywności lokalnych wędkarzy, organizacji ekologicznych oraz pracowników Parku Krajobrazowego Dolina Słupi od wielu lat prowadzona jest czynna ochrona łososia atlantyckiego, troci wędrownej i pstrąga potokowego ryb, które w tutejszych wartkich i czystych rzekach znajdują doskonałe miejsca na tarliska. Renaturyzacja rzek, polegająca na tworzeniu jak największej ilości siedlisk dla rozwoju tych ryb, sprzyja ograniczaniu sztucznego zarybiania, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności naturalnego rozrodu. Bogactwo przyrody w gatunki cenne jest wizytówką obszaru LGR Pojezierze Bytowskie. Przyroda jest podmiotem, o który należy dbać, a nie jedynie przedmiotem do wykorzystania w działalności ludzkiej. Dbając o stan tak zachowanego środowiska naturalnego zapewnia się niezbędny, a w obecnych czasach niestety unikatowy, czynnik warunkujący komfortowy byt, jakim jest jakość własnego środowiska życia. Tę świadomość mają członkowie LGR PB, będący również beneficjentami środków UE. Ich dotychczasowa działalność świadczy, że priorytetowo traktują rozwój regionu oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Dlatego zrealizowane projekty miały również na celu ochronę środowiska, bezpośrednią oraz pośrednią, np. poprzez konieczność spełnienia wysokich standardów środowiskowych w tworzonych od podstaw lub rozwijanych działalnościach gospodarczych. Lin. Fot. CR 20

22 Projekty wdrożone przez Beneficjentów Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Ryby w ramach działalności LGR Pojezierze Bytowskie były realizowane w ramach czterech typów działań. W niniejszej publikacji każde z opisanych przedsięwzięć oznaczyliśmy odpowiednio kolorem symbolizującym daną kategorię, w ramach której projekt był realizowany: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Fot. KR 21

23 22 Jezioro Jeleń jest atrakcyjnym miejscem do rekreacji o każdej porze roku. Fot. KR

24 23

25 Gmina Bytów Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Jeleń w Bytowie Znajdujące się na obrzeżach miasta Bytowa jezioro Jeleń to jedno z wielu lobeliowych jezior w okolicy, objęte ochroną jako obszar Natura 2000, ze względu na swoje szczególne walory przyrodnicze. Kąpielisko nad jeziorem Jeleń to wiele lat miejscowej tradycji wypoczynku i rekreacji. Inwestycja w kompleksową infrastrukturę kąpieliska, skupionego wokół jeziora, pozwala na pogodzenie potrzeb osób wypoczywających nad jeziorem z potrzebami środowiska naturalnego, a tym samym na jego ochronę przed nadmierną antropopresją. Rewitalizacja obszaru nad jeziorem Jeleń pozwoliła ożywić teren, podtrzymując i podnosząc jednocześnie walory turystyczne i przyrodnicze okolic Bytowa. Równocześnie wokół terenu jeziora rozwinęło się zrównoważone żeglarstwo, kajakarstwo i wędkarstwo. Mieszkańcy i turyści chętnie spotykają się tutaj nie tylko latem ,88 zł Bytów, gm. Bytów Fot. KR Budowa kompleksowej infrastruktury w miejscu objętym ochroną była dużym wyzwaniem. Szczególnie cenna jest tutaj roślinność przybrzeżna z lobelią jeziorną, poryblinem jeziornym i brzeżycą jednokwiatową. Budowa pomostu i promenady pozwala na zabezpieczenie tego delikatnego ekosystemu przed wydeptywaniem przez osoby korzystające z uroków tego miejsca. Powstała tutaj infrastruktura wypoczynkowo-turystyczna to m.in. oświetlona promenada widokowa, pomost nad jeziorem, miejsce na ognisko. Zadbano także o nowoczesne zaplecze sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczególną popularnością wśród najmłodszych cieszy się plac zabaw i zielona siłownia, powstałe na bazie autorskiego pomysłu miejscowych urzędników. 24 Fot. 1-3 TT 4-5 KR

26

27 26 Zamek w Bytowie Fot. TT

28 Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie Tytuły projektów Przywrócenie historycznego wystroju architektonicznego zamku w Bytowie Rewitalizacja średniowiecznego zamku w Bytowie, organizacja happeningu promującego obszar LGR oraz stworzenie izby regionalnej związanej z kaszubskimi tradycjami rybackimi Opis projektów Bytowskie Centrum Kultury, w ramach dwóch projektów, zaangażowało się w przywrócenie historycznego wystroju architektonicznego bytowskiej warowni. Podjęto działania konserwatorskie i remontowe mające na celu przywrócenie wartości użytkowych obiektu i ekspozycję dziedzictwa kulturowego. Odnowiono m. elewację wewnętrzną i zewnętrzną zamku oraz baszt, wykonano rewitalizację drewnianego krużganka. Zorganizowano również bogaty w atrakcje happening, promujący spożywanie ryb i sam obszar LGR. Stworzono także izbę regionalnalną związaną z kaszubskimi tradycjami rybackimi w bytowskim zamku ,00 zł oraz ,00 zł Bytów, gm. Bytów Fot. TT 27

29 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Wydanie albumu pt. Losy różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i... smaków i stworzenie strony internetowej, promujących obszar LGR Pojezierze Bytowskie oraz organizacja koła zainteresowań Opracowano i wydano album Losy różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i smaków, prezentujący walory kulturowe dawnego pogranicza Ziemi Bytowskiej, z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego, skomplikowanych losów ludzkich oraz relacji międzygrupowych. Publikacja jest formą promocji walorów turystycznych, bogactwa historycznego i kulturowego obszaru LGR. Album prezentuje również bogactwo przyrodnicze i zróżnicowanie krajobrazowe regionu. Drugim elementem towarzyszącym wydaniu albumu było spotkanie poświęcone różnorodności tradycji kulinarnych Ziemi Bytowskiej. Powstała również strona internetowa, uzupełniająca treści zebrane przez badaczy oraz autorów projektu, promująca równocześnie ww. publikację. W ramach projektu założono koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży w formie Uniwersytetu Dziecięcego. W programie kółka znalazły się historia i wielokulturowość Ziemi Bytowskiej, tradycje rybackie, a także sztuka fotografowania, filmowania i zajęcia z dziennikarstwa ,00 zł Bytów, gm. Bytów Fot. MK 28

30 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie Rynek rozmaitości W ramach targu wielobranżowego, 1 czerwca 2013 na bytowskim rynku odbył się festyn rodzinny pod nazwą Rynek rozmaitości. Obok licznych atrakcji dla najmłodszych, imprezę urozmaiciła szeroka oferta kulturalna, w tym występy lokalnych grup oraz zaproszonych gości. Gwiazdą wieczoru był zespół VOO VOO. Podczas festynu rodzinnego ogłoszono także wyniki przyrodniczego konkursu fotograficznego Wokół nas. Nagrodzone fotografie prezentowano wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Bytowie w formie wystawy plenerowej. W ramach projektu zakupiono również ścianki wystawiennicze do plenerowych prezentacji różnego rodzaju wystaw, co umożliwiło realizację podobnych inicjatyw w przyszłości ,00 zł Bytów, gm. Bytów Fot. arch. Beneficjenta 29

31 Stowarzyszenie Żywa Szkoła Kaszubska fotografia koło zainteresowań w zakresie filmu i fotografii Utworzone koło zainteresowań Kaszubska fotografia skierowane jest do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Bytowie. W ramach projektu w każdej ze szkół powstały pracownie: fotograficzna i filmowa. Pracownie wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt fotograficzny oraz sprzęt do nagrywania i obróbki materiałów filmowych. Technika, jak i koncepcje, stojące za tym projektem umożliwiają młodzieży rozwijanie swoich umiejętności na najwyższym, innowacyjnym poziomie. Dzięki istnieniu pracowni w obu szkołach dzieci mogą kontynuować rozwój umiejętności fotograficznych i filmowych po przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum. To także niecodzienna oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z obszaru zależnego od rybactwa, która dla wielu młodych osób stała się wielką pasją ,60 zł Bytów, gm. Bytów Fot. TT 30

32 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Bytowie Zmiana sposobu użytkowania kotłowni budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie na salę audytoryjną Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Bytowie dokonano inwestycji, którą było zaadaptowanie nieczynnej już kotłowni w budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie. Obecnie znajduje się tam nowoczesna sala audytoryjna, z której regularnie korzystają m.in.: PTZN, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz uczniowie i nauczyciele liceum. Nowoczesna i przytulna sala z powodzeniem służy również innym inicjatywom o charakterze edukacyjnym, społecznym oraz kulturalnym ,20 zł Bytów, gm. Bytów Fot. TT 31

33 Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. w organizacji Zakup nowoczesnego wyposażenia do centrum ćwiczeń siłowych i fitness w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie Sp. z o.o. w organizacji W ramach projektu wyposażono centrum w profesjonalny i nowoczesny sprzęt do fitness i ćwiczeń siłowych. Korzystający z siłowni mają również do dyspozycji szatnię, kabiny prysznicowe. Miejsce to regularnie odwiedzają nie tylko mieszkańcy Bytowa i okolicznych gmin, ale również turyści wypoczywający w regionie bytowskim ,04 zł Bytów, gm. Bytów Fot. TT 32

34 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomóż mi Budowa boiska sportowego z placem zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z placem zabaw. Obiekt jest dostosowany do potrzeb i możliwości osób z różnym stopniem niepełnosprawności, pozwala na przeprowadzanie zajęć edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych na wysokim poziomie. Powstało koło sportowe, a jego członkowie korzystają z nowego boiska. Boisko jest otwarte nie tylko dla uczniów, ale również dla wszystkich chętnych mieszkańców Bytowa i okolic. Z ośrodkiem związane są także osoby, które zakończyły już naukę, więc uatrakcyjnienie terenu jest bardzo ważne w kontekście pomocy innym niepełnosprawnym osobom niebędącym uczniami szkoły. Fot. TT W realizację projektu aktywnie zaangażowali się nauczyciele i pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wśród których są jednocześnie członkowie Stowarzyszenia ,00 zł Bytów, gm. Bytów 33

35 34 Aleje drzew przydrożnych tworzą naturalne korytarze ekologiczne dla organizmów związanych ze starymi drzewami, takimi jak np. nietoperze, różne gatunki ptaków i owadów. W oczach ludzi aleje znacznie wzbogacają obszar, podnosząc walory krajobrazowe. Fot. TT

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny (średnia ocen wg kryteriów 549 771,43 1 LGR/VI/2014/16

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r.

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r. Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 23 kwietnia 2015r. Samorząd Województwa zawarł łącznie 1021 umów, co stanowi ponad 95 % wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś.

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km². Ludność: 65 tyś. Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków Gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. Powierzchnia 932 km² Ludność: 65 tyś. Osób Budżet: prawie 35 mln zł Współczynnik rybackości: 2,64 Rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, 15 grudnia 2014 roku

Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, 15 grudnia 2014 roku Podsumowanie Wdrażania osi 4 PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 15 grudnia 2014 roku Obszary funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Województwie Zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji operacji Należy podać wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana. Miejscowos c : Miejscowos c :

3 Miejsce realizacji operacji Należy podać wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana. Miejscowos c : Miejscowos c : Opis operacji dla działania: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Sprawozdanie z realizacji zadania pn. Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych Gminy Smołdzino Przedmiotem realizacji zadania było przeprowadzenie rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska SYMPOZJUM WSI POMORSKIEJ OBSZARY WIEJSKIE - ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY - PRZYKŁADY, SZANSE, BARIERY LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny 1 LGR/VI/2014/04 Gmina Augustów Rozwój sportu i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny L.p. Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji

Bardziej szczegółowo

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017 Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu Jaracz 2017 Agenda Położenie i sąsiedztwo planowanej żwirowni Umiejscowienie inwestycji w kontekście obszarów chronionych Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK 1. DANE STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat w Sulęcinie ul. Lipowa 18A, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 33 99 e-mail: wodnyswiat1@gmail.com www.wodnyswiat-lgr.pl

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim

Szanowni Państwo! C) jestem pracownikiem gospodarstwa rybackiego/firmy działającej w sektorze rybackim Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniom sektora rybackiego na obszarze Gmin: Brzeszcze, Kęty, Oświęcim oraz Wieprz. Badania zostaną wykorzystane do

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013

Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013 Szkolenie LGR dla gmin Etapy powstawania LGR Powołanie stowarzyszenia LGR

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH THE USAGE OF WORTH OF ECOLOGICALLY VALUABLE AREAS FOR ARRANGING TOURIST TRAILS Katarzyna Ruszczycka, Marzena

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I

RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I Prof. Dr hab. Inż. Marian Mokwa Michał Cybura Dr inż. Beata Głuchowska Krzysztof Ryma Mgr inż. Bogusława

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 1. Organizmy tworzące plankton słodkowodny charakteryzują się: a) przynależnością do świata zwierząt, b) brakiem zdolności

Bardziej szczegółowo

Tarliska Górnej Raby

Tarliska Górnej Raby Tarliska Górnej Raby Pomysł Realizacja na podstawie porozumienia z RZGW Projekt w partnerstwie z RZGW w ramach Funduszu Szwajcarskiego Obszar Natura 2000 PLH 120093 Raba z Mszanką, Obwód rybacki nr 2 rzeki

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 6 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Natalia Wrona Specjalista ds. Ochrony lasu Nadleśnictwo Kolbuszowa 6 grudzień 2010 rok Puszczy Sandomierskiej charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska

Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura dr Maria Palińska Gospodarka agroturystyczna szansą dla terenów w pobliżu obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska Zarządzanie ochroną Tomasz Poskrobko Zakres wykładów Teoretyczne aspekty nauki o zarządzaniu środowiskiem. Organy i urzędy oraz środki środowiskiem. Polityka ekologiczna. Programowanie i planowanie ochrony.

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje obecnie 87 040 ha, dzięki czemu jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce.

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy powstał w 1996 roku i obejmuje obecnie 87 040 ha, dzięki czemu jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Stawy Milickie to ponad 7 tysięcy hektarów wody, największy kompleks stawów rybnych w Europie. Niezwykle cenny obszar wodno-błotny objęty licznymi formami ochrony przyrody oraz doceniony przez międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo