ISSN X. jesień/zima 2010, nr 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11"

Transkrypt

1 ISSN X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A

2

3 RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje komunikacyjne w Rzeszowie New communications investment in Rzeszów Rzeszów kulturalnie Cultural side of Rzeszów Podziemna Trasa Turystyczna Underground Tourist Route Spacer ulicami starego Rzeszowa The stroll along the city streets Z A P R A S Z A PODKARPACKIE ZAPRASZA/VISIT PODKARPACKIE Czy wiesz że...? Did you known that...? Nowe oblicze Filharmonii w Rzeszowie New image of the Philharmonic Hall Podkarpackie zamki Castles of Podkarpackie Zima w Bieszczadach Winter in Bieszczady Mountains Przewodnik biznesowy Business guide Mapy Maps Wydawca: Kana Sp. z o.o. ul. Św. Marcina 185, Rzeszów Marketing; Dominik Hudzik, Redakcja: Koordynator wydania: B. Nowak Teksty: J. Dźwierzyński, I. Oronowicz, B. Pięta Korekta: E. Pietura, P. Kruczek Tłumaczenia: K. Czupryk, A. Drozd Korekta angielska: M. Wielgus, M. Simpson Druk: DAN-LEX Drukarnia Fotografie: T. Poźniak, K. Chmielewski, T.K. Rybski, K. Barańska, B. Szczupaj Opracowanie graficzne: Barbara Nowak, Katarzyna Joachimowicz Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Materiały zamieszczone w przewodniku nie mogą być powielane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Kana Sp. z o.o.

4 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW Rzeszów to miasto piękne, pełne uroku i dobrego klimatu. Nie ma znaczenia o jakiej porze roku czy dnia będziemy przechadzać się jego ulicami. Swego uroku miasto nie skąpi nikomu, ani mieszkańcom, ani swym gościom. A tych z roku na rok przybywa. Co ich tutaj przyciąga? Kiedyś można było bez zbytniego ryzyka powiedzieć, że pobliski Łańcut i nieco dalsze Bieszczady, ale dzisiaj jest to sam Rzeszów - miasto, w którym historia spotyka się ze współczesnością, miasto czyste i bezpieczne, miasto zabytków i pięknych hoteli, wyższych uczelni i firm z branży lotniczej, a także nowoczesnych technologii komputerowych. To właśnie Rzeszów jest coraz większym magnesem dla ludzi z zewnątrz. ZAPRASZAMY DO RZESZOWA WE INVITE YOU TO RZESZÓW Rzeszów is a beautiful, unique city full of good vibes. Irrespective of what season or time of the day it is, as you stroll along its streets it will always enthral both its inhabitants and visitors. Z czego słynie dzisiejsza stolica Podkarpacia? Odpowiedź jest dość prosta: ze swych mieszkańców dzisiaj jest to już prawie 180 tys. osób którzy swą codzienną pracą tworzą jej teraźniejszość i przyszłość. The latter are more and more numerous every year, but what makes them come here? Some time ago we could say that visitors came here because of the nearby Łańcut Castle and even for the Bieszczady Mountains. Today it is the city itself that seems to be attracting visitors. The city where the past meets the modern. The place that is clean and safe. The city of monuments and fine hotels, universities and colleges. The hub of aircraft production, IT companies and hi-tech firms. What is the capital of Podkarpacie famous for? The answer is simple for its inhabitants, who today number nearly 180,000. These are the people who by their daily work have created the present and will create the future of the area. Nasze miasto to nie tylko dobra materialne, fabryki, ładne ulice czy domy. To także kultura w swej wielowątkowości, trudna do zaszufladkowania. Tworzyli ją konkretni ludzie, których nazwiska zna dzisiaj cały świat. Rzeszów obecnie słynie z osiągnięć sportowych, dla których areną są nie tylko stadiony, ale też piękna hala widowiskowo-sportowa, mieszcząca niemal 5 tysięcy Our city comprises not only of material beauty. An important ingredient in Rzeszow is culture. The exactness of the culture in Rzeszow is difficult to pin down, due to its rich tapestry of influences, each making its mark on the city. Rzeszow was forged and created by specific people whose names are known in many countries throughout the world. 4

5 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW kibiców różnych dyscyplin sportu. O ich fantastycznym dopingu cała Polska często może się przekonać w trakcie telewizyjnych transmisji. Innym powodem do dumy może być także Podziemna Trasa Turystyczna - piwnice i korytarze budowane pod rynkiem na przestrzeni kilku stuleci. Najstarsze jej fragmenty pamiętają czasy XV wieku. Po jej przejściu warto wybrać się na spacer po przepięknym, otoczonym XIXwieczną zabudową rynku, zobaczyć ratusz i odwiedzić kościoły, by zachwycić się ich wystrojem, w którym gotyk przez wieki zmieszał się z barokiem. Większość zabytków jest w nocy iluminowana, co pozwala na wydobycie z mroku prawdziwych perełek w ich architekturze. Rzeszów is also famous for its sporting achievements which often take place in local stadiums, and at a beautiful sports and recreation centre called Podpromie Hall. The latter can seat up to 5,000 fans, and provides a fantastic venue for a range of different sporting disciplines. Another pride of the town is the underground tourist trail, a long route of underground cellars and corridors which goes on for many hundreds of metres. If you visit the trail it is worth taking a stroll across the beautiful historical old town to see the renovated 19th century buildings of the market square. In the fabulous market square you will find the town hall and numerous churches in which gothic and baroque décor are finely blended. Most of the landmarks are illuminated at night which provides a special ambience and helps to reveal their hidden beauty. Rzeszów is a city of young people, 60,000 of whom are university and college students. Youth means fun, and there are many pubs, bars and clubs. If someone is in search of peace and tranquility, they can find this in the numerous parks dotted around the city. Rzeszów to miasto młodych, z których ok. 60 tysięcy to studenci kilku wyższych uczelni. Jeśli są młodzi, to jest gwar i zabawa, a miejsca dla nich nie brak, czy to w klubach, pubach i innych lokalach, czy też np. na bulwarach nad Wisłokiem. Za to, jeśli ktoś szuka spokoju, znajdzie go w parkach, których również u nas nie brakuje. O Rzeszowie można by napisać dużo więcej, szczycąc się jego zaletami, często nagradzanymi w ogólnopolskich rankingach i konkursach, ale pisanie i tak nie odda tego, co u nas najważniejsze gościnności. Aby jej doświadczyć, trzeba tutaj po prostu przyjechać. A lot more could be written about Rzeszów, boasting its advantages and strengths, which are often awarded in national rankings and competitions. Yet writing cannot convey its main attraction, which is hospitality. To experience it you just have to come here. 5

6 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW RZESZÓW MIASTO INNOWACJI RZESZOW A CITY OF INNOVATION Rzeszów to dynamicznie rozwijające się miasto ludzi młodych i przedsiębiorczych. Zamiłowanie rzeszowian do nowych przedsięwzięć i pomysłów stwarza inwestorom z różnych branż przyjazny klimat. Rzeszow is a dynamically developing city of young and enterprising people. Fondness of Rzeszow inhabitants related to new ventures and ideas creates friendly climate for investors representing various branches. Miasto in Plus Nasze miasto jest członkiem prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia EUROCITIES, zrzeszającego największe miasta Europy. Liczne raporty opracowane przez opiniotwórcze polskie czasopisma lokują Rzeszów na czołowych pozycjach pod względem zamożności miast, wydatków na inwestycje, poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto wielokrotnie zdobyło również tytuł Gmina fair Play. I Forum Innowacji w Rzeszowie We wrześniu 2010 miasto Rzeszów po raz pierwszy stało się organizatorem Forum Innowacji, które stanowiło część krynickiego Forum Ekonomicznego. W akcji uczestniczyli przedstawiciele polskich i zagranicznych firm (m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Chorwacji, Węgier i Holandii), przedstawicie państwowych agencji, rządu, samorządu oraz wyższych uczelni. Forum było podsumowaniem działań służących zarządzaniu procesem innowacji w wymiarze globalnym, pokazało zarazem szanse rozwoju Fot. Bogdan Szczupaj Fot. Bogdan Szczupaj City in Plus Our city is a member of prestigious International City Association EUROCITIES, uniting the biggest European cities. Numerous reports prepared by Polish opinion forming magazines locate Rzeszow in top positions with regard to cities health, expenditure related to investment, standard of living and citizen safety. The city has many times won the title of Municipality fair Play. I Forum of Innovation in Rzeszow In September of this year Rzeszow held for the first time the Forum of Innovation, which constituted a part of the Economic Forum in Krynica. This event was attended by representatives of Polish and foreign companies (e.g. from Germany, France, Switzerland, Croatia, Hungary and Holland), representatives of state agencies, government and higher schools. The Forum was a summary of operations meant to administer the process of innovation in global scope, at the same time it focused on the opportunity of development and activity of particular 6

7 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW i aktywności poszczególnych regionów, placówek badawczych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji i budowania wzrostu gospodarczego. Lecznicze źródła mineralne Od 31 sierpnia 2010 Rzeszów jako jedyny w Polsce może poszczycić się szpitalem miejskim, który oferuje usługi wodolecznicze. Można w nim leczyć różne schorzenia i urazy z zastosowaniem wysokiej jakości solanki. Są w nim świadczone usługi medyczne w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Do dyspozycji pacjentów przygotowane zostały m.in. wanny do kąpieli i masażu wodnego oraz bicze szkockie. Leczyć się mogą tu osoby z przewlekłymi chorobami mięśni i stawów, chorobami układu nerwowego, zaburzeniami krążenia, a także po urazach i zabiegach ortopedycznych. Zakład zasilany jest w wodę mineralną i leczniczą z odwiertu zlokalizowanego w sąsiedztwie szpitala, której właściwości chemiczne porównywalne są do wód czerpanych w celach leczniczych w Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. regions, research establishments and enterprise, related to the implementation of innovation of economic growth creation. Healing mineral springs Since August 31 Rzeszow as the only city in Poland may take pride in the Municipal Hospital offering hydrotherapeutic services. Different kinds of diseases and injuries may be treated there with the use of high quality saline. It offers medical services in the scope of hydrotherapy, physiotherapy and kinesioteraphy. Patients may benefit from bathtubs and water massage as well as Scotch douche. It is the place to treat the patients with chronic muscle and joint diseases, nervous system diseases, blond circulation disorders and also after any kind of injuries and orthopaedic surgeries. The establishment is supplied with mineral and healing water from the borehole located in the vicinity of the hospital, whose chemical properties are comparable with those coming from Iwonicz Zdrój and Horyniec Zdrój. 7

8 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW NOWE INWESTYCJE KOMUNIKACYJNE W RZESZOWIE NEW COMMUNICATIONS INVESTMENT IN RZESZOW Ogromnym atutem Rzeszowa jest dogodne położenie na transeuropejskich szlakach komunikacyjnych. Tu krzyżują się: międzynarodowa trasa E-40 Drezno Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze. Nasze miasto wciąż utrwala swoją pozycję ośrodka metropolitalnego południowo-wschodniej Polski. Od 2006 roku miasto powiększa się corocznie o sąsiednie sołectwa. Łącznie w ostatnich latach terytorium Rzeszowa zostało zwiększone ponad dwukrotnie. Liczba ludności wzrosła ze 159 tysięcy do 180 tysięcy, powierzchnia z 53,69 km2 do 116,32 km2. One of Rzeszow s greatest assets is convenient location in the Trans-European Road Network. It is the intersection of the international route E-40 Dresden-Kiev and the state road 9 and 19, enabling the shortest connection of Scandinavian countries and the countries of the Baltic region with the countries of Middle-West Europe. Through Rzeszów runs railway main line E-30 which is of international economic significance. Rzeszów is still strengthening its position of metropolitan centre of the south-eastern Poland - since 2006 the city has been expanded with neighbouring villages. All in the recent years Rzeszów territory has been doubled in its size. The city population increased from to , and its size from 53,69 square km to 116,32 square km. The city owes its dynamic development to strategic communications investments which have been recently initiated. Extension of a passenger terminal at the International Airport Rzeszów- Jasionka, building a highway A4 in the vicinity of the airport and the expressway S19 running from the north to the south of Poland, are of major importance for comprehensive development of the city. Rzeszów, as one of only few cities in Poland, will have three highway intersections eastern, central and western. Dynamiczny rozwój miasto zawdzięcza również strategicznym inwestycjom komunikacyjnym, jakie rozpoczęły się w ostatnim czasie. Rozbudowa terminala pasażerskiego międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, budowa przebiegającej w rejonie lotniska autostrady A4 oraz biegnącej z północy na południe kraju drogi ekspresowej S19 mają duży wpływ na wszechstronny rozwój miasta. Rzeszów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, będzie posiadać trzy węzły autostradowe wschodni, centralny i zachodni. 8

9 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW AKTYWNY WYPOCZYNEK ACTIVE LEISURE Kręgle/Bowling Galaktyka, ul. Kozienia 3, , Grand Club&Bowling, ul. Kościuszki 9, , SPA NTB Active Club, Głogów Młp., ul. Piaski 41, wew.34, Splendor SPA Hotel, Siedliska 495, Lubenia, , Lodowisko/Ice Rink ul. Wyspiańskiego czynne w okresie zimowym , , Baseny/Swimming Pools Fala, Nowa Wieś 387, codziennie , Muszelka, ul. Starzyńskiego 17, pon.-pt , sob.-ndz , Karpik, ul. Solarza 12, pon.-pt , sob.-ndz , Delfin, ul. Rejtana 30, pon.-pt , sob.-ndz , ROSiR, ul. Jałowego 23a, , WSK-PZL, codziennie , ul. Matuszczaka

10 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW GALERIE Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) mieści się w synagodze z XVII w. Galeria promuje i prezentuje sztukę współczesną. Jest organizatorem wystaw prac z kraju i z zagranicy. Jednocześnie to Galeria Sprzedaży Dzieł Sztuki Współczesnej. Wystawy: wt.-ndz ul. Jana III Sobieskiego 18, tel GALLERIES The Bureau for Art Exhibitions (BWA) - it is located in the synagogue from the 17th century. The gallery presents modern art. It organizes exhibitions. At the same time it houses the seat of the Gallery of Contemporary Art Sale. Exhibitions: Tue-Sun Jana III Sobieskiego 18, tel The Szajna Gallery - it is a permanent exhibition of works of Jozef Szajna, one of the most important Polish artists of the 20th century. The gallery was founded in 1977 on the occasion of 50th anniversary of Szajna s creative work. All exhibits are artist s donation to Rzeszów, the city where he was born. The gallery presents monumental paintings, spatial compositions and elements of stage scenery of Szajna s theatre performences. Szajna Galeria jest to stała ekspozycja prac Józefa Szajny, jednego z najważniejszych polskich artystów XX w. Założona w 1977 r. z okazji obchodów 50-lecia pracy twórczej Szajny. Wszystkie eksponaty są darem artysty dla Rzeszowa miasta, w którym się urodził. W Galerii prezentowane są monumentalne obrazy, rysunki, kolaże, kompozycje przestrzenne oraz elementy scenografii do spektakli teatralnych. Zwiedzanie indywidualne: sob Teatr im. W. Siemaszkowej, ul. Sokoła 7/9 tel Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa prezentuje prace wybitnych współczesnych artystówfotografików z Rzeszowa i regionu. Sprawuje mecenat nad młodymi twórcami i promuje prace najbardziej utalentowanych w Galerii Debiuty. Organizuje spotkania artystyczne oraz plenery fotograficzne. Individual sightseeing: Sat Teatr im. W. Siemaszkowej, Sokoła 7/9 tel , The City of Rzeszów Photography Gallery - presents the works of eminent contemporary fine art photographers from Rzeszów and the region. It holds the patronage over young artists and promotes the most talented in the Gallery Debuts. The gallery organizes club meetings and photographic open-air sessions. Exhibitions: Mon , Tue-Fri Maja 9, tel Wystawy: pon , wt.-pt ul. 3 Maja 9, tel

11 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW TEATRY Teatr im. Wandy Siemaszkowej mieści się w dwóch historycznych budynkach. Rocznie wystawia około 300 spektakli, a jego repertuar jest bardzo zróżnicowany. Odbywają się tu Rzeszowskie Spotkania Teatralne oraz Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe przyciągające tłumy widzów. Obecnie teatr posiada największą w Europie kolekcję plakatów teatralnych z całego świata. ul. Sokoła 7/9, Teatr Maska jest jedynym profesjonalnym teatrem lalki i aktora na Podkarpaciu. Wśród bogatego repertuaru, każdy znajdzie coś dla siebie. W budynku teatru organizowane są wystawy prac rzeszowskich artystów, które można obejrzeć przed spektaklami. ul. Mickiewicza 13, Wanda Siemaszkowa Theatre - it is situated in two historic buildings. The theatre annually presents about 300 performances and the repertoire is very diversified. It also holds the Rzeszów Theatre Festival as well as the Rzeszów Carnival Festival attracting crowds of viewers. At present, the theatre has the biggest in Europe collection of theatre posters from all over the world. Sokoła 7/9, THEATRES The Maska Theatre - it is the only professional puppet theatre in the Podkarpacie region. The theatre diverse repertoire allows everyone to find something for themselves. The exhibitions of Rzeszów artists works can be seen in the theatre building before performances. Mickiewicza 13, Miejsce dla Ciebie CHILLI MUSIC CLUB RESTAURACJA Rzeszów, ul.kopernika 12 tel. (0-17) Miejsce dla Ludzi Biznesu Niezapomniane Noce Klubowe Imprezy tematyczne Najlepsi Dj e Muzyka dla każdego Business Lunch/Obiad Catering Spotkania Firmowe Konferencje Imprezy Integracyjne Jedyny taki Klub w Rzeszowie 11

12 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW MUZEA, FILHARMONIA Muzeum Okręgowe w swoich zbiorach posiada liczne, interesujące wystawy stałe oraz okresowe. Cenne kolekcje, liczące około eksponatów, powstały w dużej części dzięki darowanym okazom. Czynne: wt.-czw , pt , ndz wstęp wolny. ul. 3 Maja 19, tel MUSEUMS, CONCERT HALL The Regional Museum - The museum collections contain numerous interesting exhibitions both permanent and temporary. Valuable collections, which number about exhibits, were created mostly from gifts. Opening hours: Tue - Thu , Fri , Sun free admission 3 Maja 19, tel The Ethnographic Museum - the most valuable exhibits include a collection of old folk sculpture and painting as well as a collection of costumes and embroidery, the distinguishing marks of two ethnographical groups. Opening hours: Tue - Thu , Fri Sun free admission Rynek 6, tel Muzeum Etnograficzne do jego najcenniejszych zbiorów należy kolekcja rzeźby i malarstwa ludowego oraz strojów i haftów będących wyróżnikiem dwóch grup etnograficznych: Rzeszowiaków i Lasowiaków. Czynne: wt.-czw , pt ndz wstęp wolny. Rynek 6, tel Muzeum Historii Miasta Rzeszowa prezentowana jest stała wystawa zatytułowana Sześć wieków Rzeszowa ekspozycja przybliżająca historię miasta i regionu oraz sylwetki najsłynniejszych rzeszowian i ludzi związanych z Rzeszowem. The Museum of the History of Rzeszów - exposition introducing the history of the city and regioncand the most famous inhabitants of Rzeszów and people connected with this city. Opening hours: Tue - Thu , Fri Sun free admission Rynek 12, tel The Bedtime Show Museum of the PRL - The museum has a unique collection of toys, genuine dolls from the films, games and cards as well as other souvenirs from the popular bedtime shows. Opening hours: Tue-Fri , Sat-Sun ul. Słowackiego 8, tel Czynne: wt.-czw , pt , ndz wstęp wolny. Rynek 12, tel Muzeum Dobranocek PRL-u to pierwsze takie muzeum w Polsce. Unikalny zbiór zabawek, oryginalnych lalek z filmów, plakatów, 12

13 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW gier, kartek i innych pamiątek z popularnych Dobranocek. Czynne: wt.-pt , sob.-ndz ul. Słowackiego 8, tel Muzeum Diecezjalne to instytucja kościelna, prezentująca przedmioty sztuki sakralnej: obrazy, rzeźby, naczynia i szaty liturgiczne, które wyszły z użycia. Eksponaty pochodzą z XIV-XIX w. Muzeum otwarte w czwartki i piątki. ul. Zamkowa 4, tel Filharmonia - 85-osobowa orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej im. Artura Malawskiego należy do czołowych orkiestr w kraju. Prezentuje bardzo zróżnicowany, ambitny program oraz wysoki poziom jego wykonania. ul. Szopena 30, tel The Diocesan Museum - it is a church institution presenting objects of sacred art: paintings, sculptures, liturgical vessels and vestments which are no longer used. The exhibits come from the 14th-19th century. The museum opens on Thursdays and Fridays. ul. Zamkowa 4, tel The Philharmonic Hall - an eighty-five person orchestra of the Artur Malawski Philharmonic Hall in Rzeszów belongs to the leading orchestras in the country. It presents greatly diversified, ambitious programme and high standard of performance. Permanent broadcast and concerts for teenagers, performances of the best Polish artists - it all causes the philharmonic hall to attract many listeners at all ages. ul. Szopena 30, tel

14 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA UNDERGROUND TOURIST ROUTE W samym sercu Rzeszowa, tuż obok ratusza znajduje się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Ciąg znajdujących się pod rynkiem kilkudziesięciu korytarzy i piwnic to pozostałość magazynów i składów towarów pamiętających jeszcze czasy średniowiecza. Tu gdzie przeszłość mówi: Dzień dobry Cała Trasa liczy 369 m długości, a najgłębsze z korytarzy sięgają 10 m pod płytą rynku. Świat zatrzymał się tutaj w XVII, XVIII, a może XIX wieku, gdy korytarze i piwnice były potrzebne ówczesnym rzeszowianom, zajmującym się przede wszystkim handlem. W ciasnym, otoczonym wałami mieście trudno było o odpowiednie magazyny, dlatego drążono je jako piwnice pod przyległymi do rynku domami. Less, miękka pylasta skała, na której ulokowano stary Rzeszów, ułatwiała pracę, więc z biegiem lat piwnice wychodziły tunelami pod rynek, łączyły się i krzyżowały, często na różnych poziomach. Odcisk palców sprzed wieków Przez stulecia powstał w ten sposób labirynt, który do dzisiaj z różnych powodów przetrwał tylko w części. To, co w ciągu ostatnich prawie 30 lat udało się ocalić przed zniszczeniem, pieczołowicie zabezpieczono lub zrekonstruowano. Od 2001 r. piwnice pod rynkiem tworzą Podziemną Trasę Turystyczną, atrakcję dla mieszkańców Rzeszowa i coraz liczniejszych jego gości. Just beside the town hall in the very heart of Rzeszów there is an entrance to the Underground Tourist Route. It is a route consisting of dozens of corridors and cellars under the market square, and is the remains of old warehouses and storage spaces dating back to the Middle Ages. Where the past says hello The whole route is 369 metres long, and the deepest of the corridors goes down as far as ten metres under the market above. The world seemed to congregate here in the 16th, 17th and even the 19th centuries. A crammed town surrounded by river embankments lacked suitable storage space. Therefore cellars were dug under the buildings surrounding the market square. Loess, a soft and dusty rock on which Rzeszów is located meant the task of excavating the tunnels was easier, so that with years of digging, the network of cellars at different levels branched out under the market square. A footprint from the past This underground labyrinth has only partially survived, mainly due to the damaging influences of time and damp. What has been rescued in the last 30 years has been immediately protected and renovated. Since 2001 the cellars and tunnels under the market square have constituted the Underground Tourist Route - a tourist at- 14

15 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW Zwiedzając podziemia (wycieczka z przewodnikiem trwa ok. godziny), warto zwrócić uwagę na znajdujący się w budynku wejścia plan Rzeszowa wykonany w 1762 r. przez Holendra K.H. Wiedemanna oraz fotografie XIX-wiecznego Rzeszowa. Nieco dalej w Komorze Łukowej możemy zobaczyć na kilkusetletniej cegle ślady, najpewniej dłoni rzemieślnika, który ręcznie je formował. W kolejnym korytarzu, zwanym Herbowym, znajduje się zbiór 21 herbów ziem Rzeszowa, na których ówcześnie był usytułowany oraz jego niegdysiejszych właścicieli. Okno, którego nie ma Chociaż podziemne korytarze prawdopodobnie zaczęto kopać już na początku istnienia miasta Rzeszowa, to tak stare tunele już nie istnieją. Najstarsza komnata zwana Przedprożem to budowla z przełomu XV i XVI w., dzisiaj drugi co do wieku zabytek Rzeszowa. Komnatę tworzy gotycki kamienny próg i ostrołukowy portal drzwi, ceglana posadzka i okno z framugą zwieńczoną oślim grzbietem, okno którego przecież w podziemiu być nie powinno. Dzisiaj jest ono ślepe, ale kiedyś było oknem, które zapewniało dopływ światła. Gdy wskutek pożarów i wojen poziom rynku się podniósł, komnata stała się podziemiem, a okna okazały się zbędne. Idąc dalej, mijamy ludzki szkielet. To co prawda jedynie kopia ze sztucznego tworzywa, ale położona w miejscu, gdzie kiedyś znaleziono prawdziwe szczątki ludzkie z czasów II wojny światowej. Przypuszcza się, że należały one do rzeszowianina pochodzenia żydowskiego, uciekiniera traction for visitors and the citizens of Rzeszów. When taking a tour (a guided tour takes about an hour) it is worth noticing some old photos of 19th century Rzeszow, and an even older map of Rzeszów located at the entrance of the building. The old map was painted by a Dutch artist named K.H. Wiedemann. As you move into the first corridor of the tour, you will come across Komora Łukowa (the Arch Room) where one can see a handprint on a brick - probably the hand of a craftsman who made the bricks themselves. Along another corridor called Korytarz Herbowy (Coat of Arms Corridor), is housed the collection of 21 local coats of arms. Underground window Although the original underground corridors were probably dug just after the town was founded, these are now gone forever. The oldest existing room called Przedproże (the Doorstep Room) dates back to the turn of 16th century, and is the second oldest landmark in Rzeszów. There is a gothic stone doorstep, an arch portal, brick floor and puzzlingly, a window with a window frame - a window that should not be underground in the first place. Today, light through the window is non-existent, but some time ago it actually allowed light into the room. Throughout the years, following fires and wars, the level of the market rose and the room became a basement with no windows required. Walking further we come along a human skeleton. Although only a copy made of plastic, it 15

16 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW z pobliskiego getta, który szukając schronienia w podziemiach, stracił życie. Jak? Tego możemy się tylko domyślać. Ciekawy jest także Loch Tatarski ok. 70-centymetrowej szerokości przejście. Dlaczego tak wąskie? Najprawdopodobniej po to, by można było bronić się w podziemiach przed Tatarami, którzy zapuszczali się tam, szukając niewolników. Tajemnice rzeszowskich podziemi Niemal każda z rzeszowskich piwnic ma w sobie to coś, co przykuwa uwagę zwiedzających. Na przykład tajemniczy, ciemny osad na ścianach kilku podziemnych pomieszczeń, to nie tylko efekt upływu czasu i wilgoci, ale także pozostałość dymu z pożarów, które na przestrzeni wieków niszczyły miasto.wychodząc z Podziemnej Trasy Turystycznej, możemy obejrzeć eksponaty, które znajdowano w trakcie trwającej ponad 20 lat rekonstrukcji podziemi. Jakie jeszcze inne tajemnice kryją rzeszowskie podziemia? Najlepiej przekonać się o tym samemu. Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie zaprasza przez cały rok! lies exactly where a real one dating from WWII was found. It was probably the body of a Rzeszów citizen of Jewish origin, an escapee from the nearby ghetto who wanted to shelter underground but died there instead. How did he die? It will remain a secret forever. Another interesting room is Loch Tatarski (the Tatars room), a passage about 70 cm. One has to wonder why it is so narrow - probably in order for the people to protect themselves against the Tatars who also went underground, in search of captives. The underground mysteries Nearly every underground room has a special something in it that draws the attention of visitors. An example of this is a mysterious dark residue on the walls of some of the chambers, which is possibly the remains of smoke from numerous fires that destroyed the city throughout the centuries. At the exit of the route you can see exhibits and artefacts which were found during the 20 years of restoration works. What are the other mysteries of the underground route? It is best to discover them yourself. So come along to visit the old tunnels. It is open all year round! PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA Rynek 26 tel GODZINY ZWIEDZANIA: wtorek - piątek (ostatnie wejście o godz ) sobota - niedziela (ostatnie wejście o godz ) W poniedziałki i święta państwowe - nieczynne CENY BILETÓW: normalne 6.50 zł, ulgowe 4.50 zł. Wejścia o pełnych godzinach, z przewodnikiem, w grupach do 20 osób. OPENING HOURS: Tue-Fri: 10am 6pm Sat-Sun: 11am 5pm Mondays and bank holidays: Closed TICKETS: Full price 6.50zl, Concessions 4.50zl Tours take place every hour. All tours are guided and in groups of about 20 people. The last admission is one hour before closing time. 16

17

18 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW SPACER ULICAMI STAREGO RZESZOWA THE STROLL ALONG THE CITY STREETS 1. Naszą podróż rozpoczynamy w sercu miasta, czyli na rzeszowskim rynku. Niegdyś był on najważniejszym placem targowym w mieście. Pod nim kupcy drążyli piwnice. Obecnie odrestaurowane tunele tworzą Podziemną Trasę Turystyczną. Wychodząc z piwnic rzeszowskich, mijamy Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. 1. We begin our trip in the very heart of the old town, in the market square. Like all market squares, it was once the main area of trade. Below the square, traders hollowed out cellars. At present, there are guided tours of the renovated cellars, during which we can be introduced to the secrets of the Podkarpacie capital. 2. Heading east, we find ourselves facing one of the shortest streets of the city, Przesmyk Street. At Cichociemni Square you can admire a sculpture Passage 2001 by Józef Szajna, famous director and stage designer born in Rzeszów. 2. Idąc w kierunku wschodnim, dotrzemy do jednej z najkrótszych ulic w mieście, tj. do ul. Przesmyk, którą dojdziemy do placu Cichociemnych. Tutaj znajduje się rzeźba Przejście 2001 autorstwa Józefa Szajny wybitnego scenografa i reżysera pochodzącego z Rzeszowa. 3. W zabudowie pierzei wschodniej rynku znajdują się tylko trzy kamienice. Ciekawą historię ma kamienica nr 15 zwana Domem Baldorffa. Według legendy mieszkała w nim żydówka Estera, która była kochanką Kazimierza Wielkiego. 3. In the building complex on the eastern frontage of the market square there are only three tenement houses. An interesting nugget of history, on the other hand, surrounds tenement house no 15, known as Baldorff s House. As legend has it, Estera, Kazimierz the Great s Jewish mistress, lived there. 4. While walking through the market we notice a historical well. On its pinnacle, there s a plate stamped 2002 the date of its reconstruction. 5. The next stage of our route will take us towards the southern frontage. In house no 6, on the other hand, there is The Francis Kotula Etnographic Museum. It holds a fine collection of folk art and culture exhibits. 18

19 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW 4. W centrum rynku znajduje się studnia ulubione miejsce spotkań wielu rzeszowian. Na jej wieżyczce umiwszczona jest tabliczka z datą Jest to rok rekonstrukcji studni. 5. Dalsza część spaceru prowadzi nas w stronę pierzei południowej. W kamienicy nr 6 znajduje się Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli. Posiada ono bogate zbiory eksponatów z zakresu kultury i sztuki ludowej. 6. On the building s facade there is a commemorative plaque, which informs us about the history of the Tadeusz Kościuszko monument under German occupation. The monument was erected in the market square in The commander-in-chief of the insurrection is depicted here in a heroic pose, and at his feet the Polish Eagle is rising to fly. The monument, which was damaged by war, was reconstructed in the 80 s by Piotr Kida. 6. Na fasadzie budynku muzeum umieszczona jest tablica pamiątkowa, mówiąca o okupacyjnych losach pomnika T. Kościuszki. Zniszczony podczas wojny pomnik odtworzył rzeźbiarz Piotr Kida w 1980 r. Naczelnik powstania przedstawiony został w bohaterskiej pozie, a u jego stóp wznosi się do lotu polski orzeł. 7. Zbliżamy się do najokazalszej budowli na rynku do ratusza. Wzniesiony został pod koniec XVI w. a XIX-wieczna przebudowa nadała mu obecny klasycystyczny wygląd. Jeszcze w drugiej poł. XIX w. mieściła się tu szkoła żeńska, a parter zajmowały sklepy. Później dobudowano drugie piętro, poszerzono gmach, a od strony południowej dobudowano reprezentacyjną gotycką klatkę schodową z witrażami. Odnowione piwnice budynku mieszczą dziś Galerię pod Ratuszem, w której organizowane są wystawy. 7. We stand below the most magnificent edifice in the market square The City Hall. It has undergone numerous alterations since its creation in the 16th century. It was not until the 19th century that the building was given its present classicistic shape. Then another floor was built and the edifice was widened. The southern wall, on the other hand, was adorned with a Gothic staircase and stained-glass windows. 8. Kościuszki Street is the oldest in Rzeszów. From the city s very beginning, it has linked the market square with the parish church. At the mouth of the street there used to be a gate called Oak Gate and, later, the Castle Gate. In 1894, to celebrate the hundredth anniversary of the Kościuszkowski insurrection, the street was given its present name. 8. Ulica Kościuszki jest najstarszą ulicą w mieście. Od początku istnienia łączyła rynek z kościołem parafialnym. U wylotu ulicy 9. The end of the street is embellished with the St Stanisław and St Wojciech Parish Church. This is by far the oldest church in Rzeszów, dating back to the 15th century. The church owes its present form to numerous reconstructions of 19

20 RZESZÓW ZAPRASZA VISIT RZESZÓW (wówczas Farnej) znajdowała się brama zwana Dębową, a później Zamkową. W 1894 r., z okazji setnej rocznicy postania kościuszkowskiego, ulicy nadano obecną nazwę. this originally Gothic temple. The stone portal situated at the entrance to the sacristy is from the 15th century. On the presbytery s northern wall there are three sepulchral monuments of the Rzeszowski Family. 10. To the east of the church lies Farny square. In its northern part there is a monument, which was reconstructed in 1992, of the war of independence hero, colonel Leopold Lis-Kula. The original monument, unveiled in 1932, was destroyed by the Nazis. Rzeszów citizens only managed to recover the head, which at present can be found in the Rzeszów History Museum. 9. U zbiegu ulic Kościuszki i 3 Maja znajduje się kościół parafialny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha. Jest to najstarszy XV-wieczny rzeszowski kościół. Obecny kształt zawdzięcza licznym przebudowom pierwotnie gotyckiej świątyni. W jego wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje kamienny portal z XV w., mieszczący się przy wejściu do zakrystii. Centralne miejsce zajmuje nagrobek zbiorowy Rzeszowskich. Po prawej stronie, w głębokiej niszy, umieszczono półpostać rycerza, przypuszczalnie Jana Rzeszowskiego syna pierwszego właściciela miasta. 10. Z kościoła wychodzimy na plac Farny. W jego północnej części stoi zrekonstruowany w 1992 r. pomnik bohatera walk o niepodległość, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Oryginalny pomnik, odsłonięty w 1932 r., został zniszczony przez hitlerowców. Rzeszowianie zdołali ocalić jedynie głowę posągu, która obecnie znajduje się w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. 11. W pobliżu pomnika, na ścianie jednej z kamienic, z okazji 650-lecia Rzeszowa skopiowano XVIII-wieczny plan miasta autorstwa Henryka Wiedemanna. Architekt Lubomirskich utrwalił na nim kształty budynków Rzeszowa z 1762 r. Plac Farny zdobi również wiedeńska trafika kiosk wyprodukowany w Wiedniu na początku 11. Within view from the monument, on a wall of a tenement house, stands a mural copy of an 18th century city plan drawn up by Wiedemann, who imprinted the shapes of the buildings in Rzeszów in the year The mural was commissioned to celebrate the city s 650th anniversary. Nearby, there proudly stands a Viennese tobacconist s, a kiosk built in Vienna at the beginning of the previous century. Originally, these shops were used exclusively to sell tobacco. This tobacco shop is very precious, as this type of kiosk hasn t even been preserved in Vienna itself. At present, it serves as an icecream parlour. 12. When visiting the Old Town, it would be impossible to miss the city s main promenade 3 Maja Street, with an over 350 year-old tradition. It is also worth mentioning that in the 18th 20

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters?

5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 5 (53) / 2014 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Mediolan w 48 godzin Milan in 48 hours 26 Co piszczy w... czarterach? What s the buzz in charters? 30 Syzyfowe prace A Sisyphean

Bardziej szczegółowo

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska 1 Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska nasza mała ojczyzna jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świętokrzyskich; od wschodu Sandomierszczyzną;

Bardziej szczegółowo

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes KATOWICE AIRPORT MAGAZINE STYCZEŃ marzec JANUARY march 1 (44) 2013 6 Alicante źródło światła Alicante a light-source 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes 32 Fast Track

Bardziej szczegółowo

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Zamek Krzyżtopór Historia 1 2 Neighbourhood Krzyztopor Castle Zamek Krzyżtopór Sąsiedztwo 3 The night veiled the Koprzywianka valley, basking the land with monlight.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo