styczeń-czerwiec 1-2 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji s. 6 s. 21 Książka dotykowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "styczeń-czerwiec 1-2 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji s. 6 s. 21 Książka dotykowa"

Transkrypt

1 styczeń-czerwiec Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji Książka dotykowa s. 6 s. 21

2 Spis treści Od redakcji 3 Tomasz Bąkowski Dziesięć lat rekolekcji 6 Franciszek Wojtasik i Marta Masłowska Pielgrzymka do Częstochowy 10 Adam Stępiński Festiwal w Olsztynie 13 Grzegorz Miszczuk i uczestnicy Pięciolecie jednostki w Szczecinie 16 Grażyna Mroczkowska Piknik nad jeziorem Głębokie 19 Alicja Pabich, Izabela Gorczyca Dotknąć książki 21 Iwona Wróblak Przyłbice i kaptury Kazimierza Korkozowicza 25 Wasza Lisiczka Aktualna oferta 27 Musisz być w życiu uparty 29 Katarzyna Nawrocka Przygoda z aparatem 33 Szanujmy tłumaczy-przewodników 34 Kronika wydarzeń 37 Bożena Więckowska Nasi sponsorzy 42 Usłyszmy i Zobaczmy wkładka 1-28 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym nr 7 (55) / 2009 rok IV ISSN nakład: 1000 egz brajl. Publikacja dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydawca: ul. Deotymy Warszawa tel./faks: (022) Dodatek Uiz dofinansowany z Programu Hiltona/Perkinsa realizowanego przez Szkołę dla Niewidomych Perkinsa w USA.

3 od redakcji Drodzy Czytelnicy, z wielką radością oddajemy w Państwa ręce nowy numer kwartalnika Dłonie i Słowo wraz z dodatkiem Usłyszmy i zobaczmy. Radość jest tym większa, iż minął już, trwający ponad sześć miesięcy, czas niepewności co do tego, czy w tym roku wydawanie czasopisma będzie w ogóle możliwe. Wiemy, że niepewność ta towarzyszyła także i Państwu. Naszym wiernym Czytelnikom winni jesteśmy zatem zarówno przeprosiny, jak i kilka słów wyjaśnień. Podobnie jak dla wielu innych organizacji pozarządowych, tak i dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, wydawcy, najpoważniejszym problemem jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację wszystkich zaplanowanych celów. Rokrocznie podejmujemy starania, aby pozyskać fundusze na dalszą działalność wydawniczą Towarzystwa. Wydawanie naszego czasopisma wiąże się niestety z kosztami takimi jak druk publikacji, czy jej opracowanie techniczne. I choć zawsze możemy liczyć na duże zaangażowanie i pomoc ze strony wolontariuszy współpracujących z redakcją, kosztów tych ominąć nie sposób. Ponieważ nasze czasopismo jest bezpłatne, jego wydawanie uzależnione jest od hojności sponsorów i grantodawców, najbardziej zaś od dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Większość budżetu, strategiczną dla pokrycia najważniejszych kosztów, stanowi dofinansowanie z PFRON-u. Publikacja czasopisma możliwa jest dopiero po podjęciu przez PFRON ostatecznej decyzji o jego przyznaniu. W tym roku decyzję przypieczętowano umową dopiero w połowie lipca. Z tego powodu nie mieliśmy możliwości publikowania czasopisma w stosownych dla kwartalnika terminach. 3

4 Wierzymy, iż w przyszłości czas oczekiwania na decyzje o dofinansowaniach uda się skrócić, dając tym samym szansę zarówno TPG, jak i innym współpracującym z PFRON-em organizacjom, na sprawne i terminowe wypełnianie wspólnej przecież misji. Dzieląc się niektórymi problemami, które przypadają w udziale redakcji, pragniemy naszych Czytelników za nie bardzo przeprosić. Dziękujemy przy tym za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. W sposób szczególny dziękujemy osobom, które wspierały nas w zmaganiach o kontynuację działalności wydawniczej TPG. Czas niepewności mamy wreszcie (przynajmniej do nowego roku) za sobą. Chociaż sierpień jest już w pełni, w tych okolicznościach każdy miesiąc wydaje się dobry na inaugurację nowego sezonu wydawniczego. Pozwólcie więc Państwo, iż w imieniu całej redakcji, zaproszę do lektury najnowszego, podwójnego numeru. Jak zawsze znaleźć w nim można szereg ciekawych artykułów, komentarzy i listów autorstwa osób głuchoniewidomych, członków ich rodzin, wolontariuszy i specjalistów. Mamy nadzieję, iż po każdej kolejnej przeczytanej stronie coraz bardziej będą Państwo nabierali ochoty na to, żeby dołączyć do zacnego grona naszych korespondentów i zmierzyć się z napisaniem i przesłaniem nam swojej własnej relacji z interesujących wydarzeń bądź też komentarzy do nich. Liczymy też na Państwa listy i uwagi, pochwały (o ile na takie sobie zasłużymy) przyjmiemy także z otwartymi ramionami. A skoro już o uwagach i pochwałach wspomniałem, na zakończenie kilka słów o wynikach przeprowadzonej na koniec 2009 r. ankiety badającej Państwa opinie na temat czytelnośći i jakości naszego czasopisma. Najbardziej mobilizującą do jeszcze efektywniejszej pracy pochwałą jest fakt, iż największa część przedstawionych w ankiecie opinii jest jednoznacznie pozytywna! Wszyscy Państwo uznali za rzetelne źródło informacji o problematyce głuchoślepoty. Wszelkie związane z tym zagadnieniem sugestie naszych Czytelników bierzemy sobie do serca. 4

5 98% ankietowanych uważa magazyn za bardzo bądź wystarczająco czytelny, 2% za mało czytelny. Dla 57% czytelników okrągły kształt fotografii prezentuje się bardzo atrakcyjnie, dla 33% taki kształt jest całkowicie akceptowalny, zaś dla 10% jest on nieatrakcyjny i niewygodny w użyciu. 19% odpowiedzi wskazuje na słabą czytelność podpisów pod zdjęciami. Wiąże się z tym niestety problem bardzo ograniczonej przestrzeni dostępnej w czasopiśmie, jakkolwiek postaramy się choć odrobinę temu problemowi zaradzić. Zwiększymy odstęp między podpisami do zdjęć a tekstami artykułów, oraz dodamy strzałki nakierowujące na podpis. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Państwu podpisy do zdjęć odnaleźć i odczytać. Okazało się, że dla 6% z Państwa lekko kolorowane tła, mające w założeniu uwypuklać niektóre fragmenty, stanowią poważne ograniczenie jego czytelności. Od tego numeru będziemy je ograniczać do minimum. Aż 80% czytelników zainteresowanych jest zagadnieniami publikowanymi w dodatku Usłyszmy i zobaczmy. Jest to bardzo dobra wiadomość, potwierdza ona bowiem słuszność podjętej w ubiegłym roku decyzji o udostępnieniu tego dodatku szerszemu gronu odbiorców. Do ankiety załączali Państwo wiele różnorodnych uwag. Na tyle, na ile jest to tylko możliwe, będziemy się nimi kierowali. Naszym pragnieniem jest, aby każdy z Państwa miał jak największą przyjemność z zagłębiania się w lekturę. Dlatego też wszystkie osoby, dla których wprowadzone do czasopisma zmiany (od tego numeru) nie poprawiły czytelności, prosimy o kontakt z redakcją. Tam, gdzie będzie to konieczne, prześlemy czasopismo w wersji dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb: w formie wydruku lub pliku tekstowego, bądź też jako płytę audio z treścią czasopisma czytaną przez lektora. Wszystkie te wersje znaleźć też będzie można na specjalnych stronach TPG poświęconych naszemu czasopismu. Dziękując za uwagę, życzę raz jeszcze miłych chwil spędzonych przy lekturze! W imieniu redakcji Tomasz Bąkowski Członek Zarządu TPG 5

6 temat numeru Dziesięć lat rekolekcji Rekolekcje dla osób głuchoniewidomych odbywają się już od 10 lat! Kilka razy w roku przyjeżdżają na nie wierni z całej Polski. Franciszek Wojtasik z jednostki mazowieckiej nie opuścił żadnego ze spotkań uczestniczył we wszystkich! Jego przemyślenia na ich temat zebrała i opracowała wolontariuszka Marta. Rekolekcje, jak mówi pan Franciszek, mają swój początek na ul. Piwnej. To właśnie tam, od września 1998 do listopada 1999 r., odbywały się niedzielne eucharystie dla osób głuchoniewidomych. Wówczas spotkania nie były tak szeroko rozwinięte programowo jak teraz. Uczestnicy mieli możliwość spowiedzi oraz byli obecni na specjalnie sprawowanej w ich intencji mszy świętej. Ze względu na spadającą frekwencję i sygnały mówiące, że osoby głuchoniewidome mają problemy z docieraniem na te krótkie spotkania, Grzegorz Kozłowski zadecydował, że kolejne odbędzie się w innym miejscu oraz że będzie miało trochę inny charakter. W lutym 2000 r. odbyły się już pierwsze wielkanocne rekolekcje w Laskach pod Warszawą, na terenie ośrodka dla Niewidomych. Franciszek Wojtasik 6

7 Trzy dni refleksji Na spotkania przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Jest to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości, podzielenia się swoimi troskami czy radością życia, która towarzyszy wszystkim uczestnikom, mimo ich niepełnosprawności. Rekolekcje zaczynają się w piątek wieczorem, trwają do niedzieli. Ze wspomnień pana Franciszka wyłania się obraz spotkań rekolekcyjnych, które dają możliwość duchowego pojednania z Bogiem oraz są momentem wyciszenia i refleksji przed świętami Wielkanocnymi czy Bożego Narodzenia. Są również doskonałą okazją do spotkań w grupie i integracji. Istotą rekolekcji od samego początku było udostępnienie osobom głuchoniewidomym miejsca, gdzie wspólnie, w znanym dla siebie gronie, w oddaleniu od codziennych trosk będą oni mogli przygotować się na spotkanie z Bogiem. Pan Franciszek mówi, że dla niego osobiście rekolekcje są czasem, w którym nie tylko można się spotkać i pożartować, ale przede wszystkim w którym znaleźć można spokój ducha. Harmonogram rekolekcji w Laskach od początku ich trwania nie ulega zmianie. Nieodłącznym elementem są spotkania w grupach, spowiedź oraz msza święta w niedzielę. Dodatkową atrakcją są spacery wokół kompleksu dla niewidomych w Laskach, którym przewodniczy siostra Jeremia. Rozmowy w Duchu Prace w grupach to doskonała okazja do tego, by podzielić się swoją wiedzą na różnorodne tematy. Zwykle zajęciom tym towarzyszy myśl przewodnia, którą następnie uczestnicy rozwijają w swoich rozważaniach i zwykle odnoszą ją do swojego życia osobistego. Praca w grupie to możliwość poszerzenia swojej wiedzy na tematy 7

8 religii, ale także dyskusje na wywołujące kontrowersje tematy oraz sposób na przedstawienie swoich poglądów i opinii. Stałym elementem tych zajęć jest spisywanie protokołu z ich przebiegu. Każda grupa przedstawia protokół ze swojej pracy w niedzielę przed mszą świętą, podczas spotkania w kaplicy. Kolejnym ważnym elementem spotkań jest dla uczestników spowiedź święta. To czas, kiedy każdy indywidualnie może porozmawiać z księdzem oraz uświadomić sobie, czym tak naprawdę są dla niego rekolekcje. Szczególnym miejscem jest też kaplica oraz wieczorne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Duchowym przewodnikiem spotkań na Piwnej był ksiądz Jakub Szcześniak. Teraz role te sprawują ksiądz s. Jeremia i Grzegorz Sławomir Szczepaniak i siostra Kozłowski Jeremia. Są oni bardzo ważnymi postaciami tych spotkań. Ciepło, zaangażowanie i opieka, którymi obdarowują każdego uczestnika, są naprawdę godne podziwu i szacunku. Oboje stanowią więc dla wielu z nich symbol poświęcenia siebie posłudze Bogu i człowiekowi z największym zamiłowaniem. Piękne chwile Każdy, kto jeździ już od dłuższego czasu na rekolekcje, ma swój ulubiony moment czy wydarzenie, które szczególnie zapadło mu w pamięć. Dla pana Franciszka najciekawsza była Droga Krzyżowa, odprawiana któregoś roku podczas rekolekcji wielkopostnych. 8

9 Możliwość niesienia krzyża między stacjami była dla niego niezwykłym doświadczeniem. Szczególnie miło wspomina on również Niedzielę Palmową. Wówczas to wszyscy wspólnie maszerowali wokół ośrodka rekolekcyjnego, niosąc w dłoni uprzednio poświęcone palmy. Warto wspomnieć, że były to przepięknie udekorowane kolorowe palmy, zrobione przez dzieci uczestników. Jak w domu Spotkania rekolekcyjne w Laskach mają to do siebie, że panuje tam iście rodzinna atmosfera. Dzięki niej, mimo iż wiele osób przyjeżdża z daleka, nikt nie czuje się obco. Obecność całych rodzin, które przyjeżdżają na rekolekcje, daje poczucie, że wszyscy uczestnicy tworzą w pewien sposób jedną wielką rodzinę. W takiej rodzinie stawianie czoła problemom dnia codziennego jest dużo łatwiejsze. Sama możliwość bycia w gronie tylu pogodnych i roześmianych ludzi nastraja optymistycznie i daje poczucie siły. Swoje miejsce w rekolekcjach mają również tłumacze-przewodnicy. Bez nich wiele osób z dalszych stron, nie mogłoby dojechać i uczestniczyć w spotkaniu. Pan Franciszek uważa, że często mimo to nie udaje się uniknąć przeszkód, ale starają się oni, by przebyta droga była jak najbardziej bezpieczna i miła. Dziesięciolecie rekolekcji to wspaniała okazja do tego, by wspólnie zastanowić się nad tym, jak wielu dobrych ludzi nas otacza. Warto sobie zdać sprawę, jak ważne dla osób głuchoniewidomych jest właśnie takie wspólne przebywanie ze sobą. Spotkania rekolekcyjne od samego początku dostarczają ogromnej radości zarówno ich uczestnikom, jak i organizatorom. W imieniu wszystkich uczestników rekolekcji dziękujemy organizatorom za wspólne dziesięć lat i czekamy na kolejne udane spotkania! Franciszek Wojtasik i Marta Masłowska z Mazowieckiej Jednostki Wojewódzkiej 9

10 temat numeru Pielgrzymka do Częstochowy W czerwcu tego roku odbyła się zorganizowana przez TPG pielgrzymka osób głuchoniewidomych do Częstochowy. O jej znaczeniu opowiada jeden z jej uczestników, zaprzyjaźniony z TPG, Adam Stępiński. W pielgrzymce osób głuchoniewidomych do Częstochowy uczestniczyły osoby związane z TPG z różnych miast np. Bielska-Białej, Wrocławia, Poznania, Olsztyna i Warszawy. Czy można to modlitewne spotkanie określić jako I Ogólnopolską Pielgrzymkę Głuchoniewidomych? Myślę, że tak, jeżeli będziemy pamiętali o rekolekcjach organizowanych od dziesięciu lat w Laskach. Warto też pamiętać o wcześniejszych pielgrzymkach do Łagiewnik, Kałkowa, Gdowa, Lichenia i Rzymu. Ich uczestnicy przyjeżdżali z Radomia, Puław, Łodzi, Lublina i Krakowa. Pielgrzymka, w której uczestniczyłem, była nie tylko jubileuszowa, ale stała się perłą w koronie, pewnego rodzaju wotum za możliwość wspólnej modlitwy osób głuchoniewidomych i ich przyjaciół. To bardzo trudne zadanie zorganizować modlitewne spotkanie, w którym uczestniczą członkowie większości klubów TPG działających w Polsce. Pierwszą, prozaiczną, acz zasadniczą przeszkodą jest brak funduszy. Może warto podążyć drogą, którą poszli nieoceniona siostra Jeremia i przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, którzy kwestowali w parafii św. Katarzyny na warszawskim Służewiu, oczywiście za zgodą i pomocą księdza prałata Józefa Maja? Nasi gospodarze zawsze ulegają prośbom: udzielają rabatów w opłatach za noclegi i wyżywienie, pomagają w organizacji rekolekcji. Trzeba przecież przygotować sprzęt umożliwiający pełniejsze rozumienie słów katechez, modlitw czy po prostu liturgii. 10

11 W Częstochowie byliśmy zakwaterowani w klasztorze Księży Misjonarzy Krwi Chrystusa. Inicjatorom piegrzymek udaje się także zapraszać kapłanów, którzy potrafią wskazać sens cierpienia, pomagają poruszać się w świecie ciszy i ciemności. Tym razem wyrozumiałym duszpasterzem okazał się ksiądz Tadeusz Bankowski, który od lat związany jest ze środowiskiem ludzi niewidomych w Tarnowie. Dzięki stróżom jasnogórskiego sanktuarium mogliśmy modlić się podczas mszy świętej Specjalna msza dla w kaplicy Czarnej Madonny. Tak naszej grupy się złożyło, że nasza pielgrzymka rozpoczęła się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas Eucharystii dokonaliśmy Aktu zawierzenia osób głuchoniewidomych Matce Bożej. Wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Wszystkie katechezy i dyskusje odbywały się w kaplicy lub sali konferencyjnej domu Księży Misjonarzy. Podczas jednego ze spotkań wypowiadaliśmy się na temat: co zawdzięczamy Matce Bożej Częstochowskiej i Bogu za jej wstawiennictwem? Wypowiedzi były wzruszające i bardzo osobiste. Ja wskazałem na widoczną opiekę Matki Boskiej nad działalnością przewodniczącego TPG. Zauważyłem, że kiedy Grzegorz został przewodniczącym, nie wierzyłem, że nowy człowiek, bez układów, będzie zdolny poprowadzić nas w przyszłość. A to przecież on razem z młodymi współpracownikami zorganizował 11

12 wymienione wcześniej rekolekcje i pielgrzymki do miejsc świętych. Należy ufać, że TPG będzie dalej dobrze działało, pomagając również w rozwoju religijnym osobom głuchoniewidomym. Pielgrzymowaliśmy do Włoch w 2008 roku, wierzę, że udamy się razem do Ziemi Świętej. Tę pielgrzymkę zakończyliśmy w Gidlach w woj. łódzkim, w sanktuarium maryjnym. Modliliśmy się, aby w przyszłym roku odbyła się II Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Głuchoniewidomych na Jasną Górę. Adam Stępiński osoba zaprzyjaźniona z TPG Tuż przed oddaniem numeru do druku otrzymaliśmy wiadomość, iż siostra Jeremia, która od 2001 r. z ramienia Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych pomagała przy organizowaniu rekolekcji dla osób głuchoniewidomych i uczestniczyła, poza jednym wyjątkiem, we wszystkich naszych spotkaniach w Laskach i pielgrzymkach, została skierowana decyzją Matki Przełożonej do pracy w Ośrodku w Sobieszewie. Kochana Siostro, za te dziewięć wspólnie spędzonych lat, za wspólną modlitwę, za matczyną a zarazem przyjacielską opiekę, za uśmiech na twarzy, za cierpliwość do nas, za wielkie świadectwo autentycznej wiary - Bóg Zapłać. W imieniu całej naszej rekolekcyjnej wspólnoty, Grzegorz Kozłowski przewodniczący TPG 12

13 wydarzyło się Festiwal w Olsztynie Między 7 a 9 maja, odbył się II Ogólnopolski Festiwal Twórczości Wszelakiej Osób Głuchoniewidomych, zorganizowany przez Klub Głuchoniewidomych w Olsztynie Przedstawiamy relację ze spotkania oraz wypowiedzi jego uczestników. Pierwszy dzień to wiejskie klimaty w Redykajnach w stadninie pana Janusza Kojrysa. Gospodarstwo położone jest na obrzeżach Olsztyna, więc wszyscy mogliśmy skorzystać z przejazdu warmińskimi wozami z pętli autobusowej do stadniny. Tam nas otoczyła biesiadna atmosfera przy kominku w ogromnej stodole, dostosowanej do organizowania takich imprez. Towarzyszyła nam muzyka i pieśni ludowe z tańcami w wykonaniu kapeli warmińskiej. Było także pieczenie kiełbasek. Pląsy przy występie zespołu Tacy sami Drugi dzień to główny program festiwalowej fiesty, która odbyła się we wnętrzach barokowego skrzydła Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Zaprezentowana została twórczość naszych gości, którzy przybyli z różnych stron Polski. Twórczość różnorodna, były nawet występy wokalistów oraz pokaz sztuki iluzjonistycznej. Wszystko tłumaczone 13

14 na język migowy przez Sylwię i Agnieszkę. Ponadto można było oglądać prace wystawione jako ekspozycje z różnych dziedzin sztuki. Zobaczyć można było m. in. rzeźby, malarstwo, fotografie, tkactwo. Wszyscy twórcy byli gorąco oklaskiwani i nagradzani dyplomami, i drobnymi upominkami. Miłym akcentem było wyróżnienie wolontariuszy za ich bezcenną działalność. Spotkania zamkowe zakończyły się pokazem walca oraz wspólnym tańcem poprowadzonym przez Agnieszkę. Druga część festiwalu została przeniesiona do hotelu Czajka, w którym odbyło sie spotkanie integracyjne. Trzeci dzień poświęcony był poezji. Grzegorz Miszczuk z Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej Wypowiedzi innych uczestników: Jestem pod wielkim wrażeniem organizacji Festiwalu. Przedstawione podczas niego prace były odzwierciedleniem tęsknot, pasji, pragnień i zapału osób, które na co dzień nie mają szansy pokazać światu swego prawdziwego ja. Zaangażowania i serca wolontariuszy i organizatorów nie da się opisać słowami. Warte podkreślenia są też niezwykle urokliwe obiekty, w których odbywał się Festiwal Muzeum Kapituły Warmińskiej oraz Kamienica Naujacka. Po raz pierwszy miałam okazję być w Olsztynie i jestem pod wrażeniem zarówno miasta, jak i pięknych warmińskich okolic. [Agata z Torunia] Ten wyjątkowy czas pozostanie w pamięci na długo, a nawet mamy nadzieję że na zawsze. Takich miłych akcentów naszego szarego życia nie jest aż tak wiele, więc Chwała za Wasze zaangażowanie i zorganizowanie spotkania. [Grażyna i Dagmara ze Szczecina] Impreza była udana i godna pochwalenia. Należą się dla Was szczególne słowa wdzięczności za zaangażowanie i starania, aby takie osoby jak mój synek Patryk i jemu podobni mieli przyjemność przeżywać więcej radosnych, pozytywnych emocji dowartościowujących ich w życiu. Będąc uczestnikiem, również przeżyłam wzruszające chwile. [Grażyna z Warszawy] 14

15 Goście, artyści i organizatorzy To zdumiewające, jak różnorodną twórczością zajmujemy się, jak dużo nas interesuje. Ciekawie było oglądać dzieła innych, podziwiać, rozmawiać z artystami oraz słuchać opinii na temat swojej twórczości. Nidy wcześniej nie wystawiałam swoich prac, dlatego cieszyłam się, że mogłam pokazać je szerszemu gronu. Na zakończenie Festiwalu mieliśmy ucztę duchową, bo w niedzielę odbył się poranek z poezją. Były pięknie deklamowane wiersze klasyków oraz recytacje własnej twórczości. Przeplatała to doskonale poezja śpiewana. Bardzo ciekawie to wszystko było połączone. [Barbara z Olsztyna] Ogromne podziękowania dla ludzi, bez których ten Festiwal by się nie odbył wolontariuszy i osób głuchoniewidomych z naszej jednostki oraz pracowników: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (w szczególności dla pani Angeliki Rejs), Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (zwłaszcza dla pani Mai Dzieciątek), hotelu Czajka, Stadniny Koni Janusza Kojrysa oraz dla sponsorów: TPG, firmy Michellin, Piekarni Podsiadły, Banku Żywności w Olsztynie. Podziękowania należą się również twórcom to Wy tworzycie tę niezwykłą atmosferę i sprawiacie, że ten Festiwal jest wyjątkowy. Monika Czerep Pełnomocnik Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej 15

16 wydarzyło się Pięciolecie jednostki w Szczecinie 15 maja odbył się uroczysty jubileusz z okazji pięciolecia Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG w Szczecinie. Uroczystości połączono z zaprezentowaniem dorobku artystycznego osób głuchoniewidomych. Impreza odbyła się w Klubie Delta w Szczecinie Dąbiu. Na uroczystość przybyły osoby głuchoniewidome wraz z rodzinami, wolontariusze, przedstawiciele Zarządu TPG oraz inni zaproszeni goście. Najmłodszy uczestnik, Jaś, miał niecałe 2 miesiące. Może mama w przyszłości zaszczepi mu ducha działania i kiedyś pojawi się w TPG jako wolontariusz? Bez nich ani rusz Wszystkich przybyłych powitała Ania Wojciechowska koordynator wolontariatu i Piotr Pawlak pełnomocnik TPG. Wyrazili radość ze spotkania i w skrócie przedstawili historię powstania jednostki. Ten krótki wstęp ubogacony został piosenką Nadzieja w wykonaniu zespołu muzycznego Consensus. W dalszej części Ania i Piotr opowiedzieli o działalności Klubu Głuchoniewidomych w Szczecinie. Podjęli temat wolontariatu, bez którego tak naprawdę Klubu by nie było. W dzisiejszych czasach, tak trudnych i burzliwych, wielkim osiągnięciem jest pozyskanie młodych, zaangażowanych ludzi, którzy chcą nieść pomoc osobom głuchoniewidomym. Poświęcają swój wolny czas, udzielają wsparcia, w zamian niczego nie oczekując. Im często wystarczy uśmiech podopiecznych. Dzięki pomocy 16

17 wolontariuszy odbywają sie w naszej Jednostce: spotkania klubowe, wycieczki, plenery, ogniska oraz corocznie wigilie, podczas których wszyscy są obdarowywani upominkami. To wszystko wymaga dużego nakładu pracy, zaangażowania i dobrej organizacji. Wolontariusze nie tylko działają, ale biorą też udział w szkoleniach, tym samym doskonaląc się do pracy z osobami głuchoniewidomymi. Oklaskom nie było końca Po tych wypowiedziach zaprezentowali się tancerze z zespołu Decadents Arkadiusz i Dorota Grygier. Następnie na dużym ekranie pokazano setki zdjęć osób głuchoniewidomych i wolontariuszy ze wspólnych wycieczek i spotkań. Ogromne podziękowania i brawa otrzymały: Asia Hryniuk, pierwsza pełnomocnik naszej Jednostki (w latach ), która do dzisiaj pomaga osobom głuchoniewidomym oraz Halinka Krysiak (pełniąca funkcje pełnomocnika w latach ), która została mamą ślicznego Jasia. Następnie wolontariusze przedstawili w języku migowym inscenizacje wzlatujących ptaków. Podziękowania dla pana Przemysława Goździka za pomysł i realizację! Tort jednostki pięciolatki W dalszej części nie zabrakło wzruszeń. Pani Wiesia, mama głuchoniewidomego Jacka Szczota, dziękowała za to, że jednostka TPG powstała i że dzięki niej jej syn, po latach siedzenia w domu, 17

18 odzyskał wiarę w siebie. TPG stało się jego oknem na świat. Łzy osuszył występ skrzypaczki, Kasi Owczarz. Kolejnymi mówcami byli: Krzysztof Wostal i Alicja Pabich. Wyrazili oni nadzieję, że TPG poprzez liczne formy oddziaływania, z sukcesem będzie realizowało swoje cele statutowe, zarówno na rzecz dzieci, jak i seniorów. Kwiatami i dyplomami uhonorowani zostali również głuchoniewidomi artyści z naszej jednostki: Danusia Gronowicz, Dagmara Mroczkowska, Janusz i Mariusz Szarkowiczowie. Ich małe dzieła są na ich miarę wielkie. Tworzą oni bowiem to, co lubią, co daje im satysfakcje i co jednocześnie podoba się innym. Twórczość pozwala im zapomnieć o chorobie, często jest też formą rehabilitacji i sposobem na życie. Jak ktoś kiedyś powiedział: Nie jest ważne, żeby być pięknym, ważne, żeby piękno umieć pokazać. Obiecujący finał Ania i Piotr podziękowali wszystkim uczestnikom i sponsorom (Klubowi Delta, The Best Catering, Cukierni Lider, Credit Broker i Blumen-NOB), dzięki którym Jubileusz mógł się odbyć w tak uroczystej oprawie. Zespół Consensus zaśpiewał piosenkę Marka Grechuty Dni, których jeszcze nie znamy, a wszyscy obecni zostali obdarowani kwiatami. Na sale wniesiono ogromny tort wraz z zapaloną fontanną. Stoły uginały sie od wspaniałych ciast, ciasteczek, pączków, wytwornych kanapek, owoców i napojów. Aromat gorącej kawy rozchodził się po całym klubie. Jubileusz przygotowano z wielkim rozmachem i jego miła atmosfera z pewnością zapisze się w pamięci uczestników. Wszystkim osobom głuchoniewidomym życzymy dalszych lat twórczej pracy, a środowisku wolontariuszy, ich koordynatorowi oraz pełnomocnikowi sił i chęci do dalszego działania. Grażyna Mroczkowska Czytelniczka ze Szczecina 18

19 wydarzyło się Piknik nad Jeziorem Głębokie Piknik nad Jeziorem Głębokie zorganizowała, już po raz trzeci, jednostka TPG w Międzyrzeczu. Odbył się on w sobotę 9 czerwca. Także tym razem uczestniczy będą mieli co wspominać! Piknik był jednym z głównych punktów całego spotkania integracyjnego osób głuchoniewidomych, które rozpoczęło się już w piątek wieczorem, a zakończyło w niedziele w porze obiadowej. Impreza ta odbywała się równocześnie z otwarciem sezonu nad jeziorem, więcej osób miało więc możliwość poszerzenia wiedzy o ludziach głuchoniewidomych, jak też zapoznania się z ich różnymi talentami. Konie ze szkółki jeździeckiej Joanny Stawasz Czekało nas mnóstwo atrakcji: przejażdżki konne, lepienie z gliny, plecenie wianków, nauka udzielania pierwszej pomocy, spacery nad jeziorem. Gościem spotkania był zespół muzyczny, który grał na instrumentach niecodziennych. Wszyscy,,oszaleli na punkcie bębenków, małych i dużych, niektórzy nie odstępowali muzyków na krok. Koncert rozpoczął się wbiegnięciem na scenę sportowców, którzy wspierali działa-lność Klubu Głuchoniewidomych w Międzyrzeczu i którzy odśpiewali swój hymn. Na scenie prezentowały się 19

20 także osoby głuchoniewidome. Mogliśmy m.in. wysłuchać: wierszy czytanych przez Izabelę Gorczycę, recytacji wiersza napisanego przez Elżbietę Prachimiuk, skeczy stworzonych przez Marka Gembalskiego oraz obejrzeć inscenizację w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie. Przez cały dzień można też było oglądać wystawę prac plastycznych w Restauracji Pod Strzechą, mieszczącej się na przeciwko sceny. Były to prace wykonane przez Jerzego Godynia z DPS-u w Rokitnie, Marka Gembalskiego z Pępowa i przez dzieci głuchoniewidome z klubu Kreciki. W otoczeniu pięknych prac wysłuchaliśmy też koncertu Karoliny Szulgi. Później były przekąski, pląsy przy muzyce, rozmowy ze starymi i nowymi znajomymi. Ludzie na Piknik przyjechali z całej Polski. Było naprawdę super! Alicja Pabich Członek Zarządu TPG moim zdaniem...koncert wraz z Ewą prowadził pan Stanisław. Ów pan miał wspaniałe poczucie humoru i zapowiadał wszystkie występy w bardzo wesoły sposób. Na koncert przybył również burmistrz Międzyrzecza, media reprezentowała lubuska telewizja. Głos zabrali też panowie, którzy biegli, biorąc udział w akcji Szlachetna Paczka. Jurek Godyń, dzięki hojności pani Małgorzaty Król-Gawrońskiej z Firmy Drog-Rem, otrzymał podwójny aparat słuchowy, ze względu na co dużo lepiej słyszy niż dotychczas. Po koncercie tańczyliśmy na dworze przy muzyce granej na żywo. Było wprawdzie pochmurno, lecz powietrze było bardzo rześkie, pachnące lasem, jeziorem oraz świeżą, kwitnącą zielenią. Tańce na parkiecie wykonanym z trawy trwały tak długo, dopóki nie pojechaliśmy do przeznaczonego na nasz nocleg ośrodka. Tam, po smacznej kolacji, kontynuowaliśmy naszą zabawę taneczną do późnej nocy. [Izabela Gorczyca] 20

21 terapia przez sztukę Dotknąć książki W Lubuskiej Jednostce Wojewódzkiej regularnie odbywają się warsztaty artystyczne. Ich uczestnicy tworzą ilustracje do słuchowisk opartych na znanych utworach literackich. Ilustracje te są szczególne: odbiera się je dotykiem. Książki, które się z nich składa, nazywają się książkami dotykowymi. Warsztaty artystyczne odbywają się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jak mówią organizatorzy i plastycy, zaproszeni na nie jako instruktorzy, to tylko pretekst do spotkania się osób z kręgu przyjaciół: wolontariuszy i oczywiście członków Towarzystwa. Ale nie tylko, myślę, pretekst. Wielowymiarowe kompozycje są tak ciekawe, że były już organizowane wystawy tych prac. Najciekawszy jest mówi Hubert Winnik, plastyk z wykształcenia proces powstawania dzieła. Dopiero naoczny udział w nim, jako obserwatora i pomocnika, daje oglądającemu rzeczywistą satysfakcję. Co to jest sztuka do tej pory dokładnie nie wiadomo. Jest stara jak istnienie człowieka Klub w Międzyrzeczu Może takie są motywy pomocy w projekcie młodych wolontariuszy? Nie tylko. Może przyczyniają się do tego aktywne działania Ewy Skrzek-Bączkowskiej, pełnomocnik Lubuskiej Jednostki, Agaty Raciborskiej, nauczycielki uczącej w klasie integracyjnej, Sylwii Bartczak, Agnieszki Markiewicz, które z TPG są od początku, a także Zuzanny Marzol, bardzo zaangażowanej wolontariuszki, której obecność odnotowuje się na wielu spotkaniach organizacji 21

22 pozarządowych. Wciąż też dochodzą nowi od dłuższego czasu aktywnie pracują Paweł Borowiec, Paweł Misiarz, Mateusz Krzyżan, a także nowi wolontariusze, stawiający swoje pierwsze kroki: Łukasz, Ola, Martyna, Asia, Hania, Mateusz. Wszyscy oni mówią o wspaniałej atmosferze na spotkaniach TPG, o tym, jak nauczyli się rozumieć osoby niepełnosprawne, wyzbywając się zahamowań i wstydu. Że kontakt z osobami niepełnosprawnymi wbrew pozorom nie jest trudny. Odwrotnie, jest Karta Ewy do księgi Alicja w krainie prostszy niż nam się wydaje. czarów Pojmujemy w pewnej chwili, że tym osobom jest na pewno o wiele trudniej niż nam. I to nas uwrażliwia, wypoczywamy, żyjemy inaczej, w gonitwie za czymś zatrzymujemy się na chwilę, co jest bardzo dobre... Co robimy na warsztatach Joanna Kozakiewicz i Hubert Winnik, instruktorzy plastycy, wybierają jako temat warsztatów książki dotykowej słuchowiska fantastyczne, poruszające wyobraźnię plastyczną. Krystyna, jedna z niewidzących uczestniczek, mówi o lenistwie naszej wyobraźni, której nie zaszkodzi takie ćwiczenie. Gdy zostaje tylko resztka słuchu i wzroku, pobudzone zostają inne zmysły. Kolory różnią się temperaturą, która jest przez niektórych 22

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich 2013 rok 1-2 Dłonie i Słowo Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Maraton w Nowym Jorku s. 4 Wyprawa na rowerach s. 11 Biblioteka dla wszystkich s. 63 od redakcji Drodzy Czytelnicy, za nami gorące

Bardziej szczegółowo

Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym 2013 rok 3-4 Dłonie i Słowo Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Nasze życie rodzinne Dieta dla wzroku i słuchu RPO i konwencja s. 10 s. 49 s. 61 od redakcji Kochani Czytelnicy, w tym numerze mamy

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (217) 12 Poznań grudzień 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 Zwycięzcy XI Powiatowego Turnieju Bocci w Dopiewie drużyna Stowarzyszenia Żurawinka

Bardziej szczegółowo

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30)

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30) III/2014 ISSN 1509-5436 czasopismo niesłyszących i nie tylko... Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. (30) wystawa GAG,

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie 3 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie mogliśmy wcześniej napisać o sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 23 kwietnia gazeta była już w drukarni.

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI

Dzieciak OD PRZEWODNICZĄCEGO: OD REDAKCJI: Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 SPIS TREŚCI Dzieciak Bezpłatny kwartalnik Towarzystwa Nasz Dom Numer 8: Marzec 2014 OD PRZEWODNICZĄCEGO: Wciąż jeszcze w Nowym Roku, którego dni tak szybko mijają, pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych zapracowanych

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża ISSN 1730-0207 Do męża wciąż biegasz po górach przykuty do łóżka słońce pamięci grzeje ciepło miłość ledwie upity łyk boli w gardle połknięta łza życie nie możesz go unieść nogi za słabe ręce drżą słowa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka Drodzy Czytelnicy! Na jubileusz 25-lecia naszego kwartalnika przygotowaliśmy numer specjalny, taki jubileuszowy. Zamieściliśmy tu trochę kronikarskich faktów o tym, jak Nadzieja powstała, jak się zmieniała,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie Biuletyn G m i n y W o dy n i e Nr 3/2012 PAŹDZIERNIK 2012 www.wodynie.eu Egzemplarz bezpłatny Święto Plonów Gminy Wodynie rozpoczęło się w niedzielę, 2 września br., od uroczystej Mszy Świętej w kościele

Bardziej szczegółowo

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE:

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (207) 2 Poznań luty 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ Szkoła z pasją w Mosinie str. 13. W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania ISSN 2080-1262 doradca czerwiec 33 2012 26,15 zł w tym 5% VAT AKTUALNOŚCI NADzÓR PRAWO PEDAGOGICZNE Dyrektor pod nadzorem Przygotowania do zakończenia roku szkolnego Temat miesiąca Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę UCZELNIA Centrum Sztuki Mościce zaprasza na spotkanie z cyklu ZA HORYZONT DOMU - COLOR CUBANO, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk NNrr 19 2 Czerwiec 2011 Grudzień 2012 Kampania Ochoczo Razem Wrzesień 2012 rok, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904

ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 ALTER na ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 ty /wa teraz my teraz my OSTATNIE WYDARZENIA tekst: Ryszard S. 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r. 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl hospicjum 1 Aktualności Mikołajkowy Dar Serca po raz szósty

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Stop dopalaczom. Serce dla Poznania. Przyjazne schody. Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze zobaczyć jak najwięcej... Strony 12 i 13. Z ludźmi i dla ludzi

Stop dopalaczom. Serce dla Poznania. Przyjazne schody. Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze zobaczyć jak najwięcej... Strony 12 i 13. Z ludźmi i dla ludzi PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (198) 5 Poznań maj 2011 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ W NUMERZE: Filip Maćkowiak: Chcę jeszcze

Bardziej szczegółowo