A T E N E U M: Gabriela Zapolska. Teatr im. Stefana Jaracza. Dyrektor Zbigniew Libera. Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A T E N E U M: Gabriela Zapolska. Teatr im. Stefana Jaracza. Dyrektor Zbigniew Libera. Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek"

Transkrypt

1 A T E N E U M: Teatr im. Stefana Jaracza Gabriela Zapolska Dyrektor Zbigniew Libera Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek

2 Teatr.AT E N E U M im. Stefana Jaracza składa wyrazy podzi.ę;kowan ia Ministerstwu Kultury i Sztuki za pomoc finansową w przygotowaniu premiery Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej

3 Gabriela Zapolska Ili 1 1_.1. Bl 1 J reżyseria Tomasz Zygadło scenografia Marcin Stajewski kostiumy Anna Sekuła choreografia Tadeusz Wiśniewski opracowanie muzyczne Wojciech Borkowski Osoby: Pani Dulska - Anna Seniuk Pan Dulski - Jan Matyjaszkiewicz Zbyszko Dulski - Bartosz Opania Hesia Dulska - Katarzyna Łochowska-Mazurek Mela Dulska - Agata Buzek (Akademia Teatralna) Juliasiewiczowa z Dulskich - Małgorzata Pieńkowska Lokatorka - Barbara Bursztynowicz Hanka - Sylwia Zmitrowicz Tadrachowa - Krystyna Tkacz asystent reżysera Konrad Mikiciński asystent scenografa Joanna Macha t9 Premiera w marcu 1999 roku Piąta premiera w sezonie 1998/ 99

4 Tadeusz Żeleński Boy LITANIA KU CZCI P.T. MATRONY KRAKOWSKIEJ Inwokacja Dostojna Pani! Sporo L1t już mija, jak słucham potulnie i cierpliwie potokó\v Twojej wymowy: racz więc przymknąć teraz na chwilę Twe słodkie usteczka i pozwól mi przemówić, a postaram się - w przeciwieństwie do Ciebie, Pani - być zwięzłym i tre ściwy m. O ty, polskiej ziemi chwało, Ty, postaci wpółmonarsza, Ty. czcigodna, nazbyt mało Opiewana damo starsza"; Ty. co z głębin swej kanapy Wychylając kibić tłusq Brzydkie swe nadstawiasz łap y Przerażonym naszym ustom; Ty, co z dostojeństwem w twarzy Dźwigasz swe potworne klęby, O których Lustmórde1 1 l marzy Szczerząc zakrwawione zęby; Co na fiksach i na rautach. I na dobroczynnej sesji Pytlujesz o pruskich gwałtach, O modernie i secesji: Ty, co wszelkich zadań bytu W mig rozcinasz każdy problem, Gdy człek myśli, jakim by tu Zamknąć babie gębę skohlem; Ty, strącona z Łysej G(>ry W salonu fałszywy ampir. Gdzie nas bierzesz na tortury I krew nudą ssiesz jak wampir: I ty, kt(>rej czujność tępi Mlodych wzruszei'1 powab czysty, A co w Tomaszu i1 Kem pi Dawnych gachów chowasz listy: Ty. co zdartszy z siebie pł(itna Oglądasz się w lu strze całą I wzdychasz, ropucho smutna:.. On tak lubił moje ciało... " Ty, obrazie wiedźmy starej, Wydarty ze sztychów Goyi - Powiedz mi: przez jakie czary Jęczymy w niewoli twojej' Z jakim czartowskim blekotem Omamienie na nas padło, Że czynimy czci przedmiotem Szpetność, głupotę i sadło' Przez jakie dziwne kuriozum Tłuszcz bierzemy za charakter, Pusq grzechotkę za rozum, A za symbol cnót - kl i m a k ter / Za co stwór podeszły wiekiem, Co k ob ietą być już przestał, A nigdy nie był człowiekiem, Windujemy na piedestał''?! Próżne gnie wy, próżne męstwo, Nie nadeszła chwila jeszcze - Nazbyt silnie czarnoksięstwo Ściska nas w potworne kleszcze: Coraz ciaśniej, coraz duszniej, Coraz bardziej smutni, słabi, \Y/ takt kręcimy się, posłuszni, Jak nam zagra cl1ocbol babi; I tylko w tęsknocie żyjem, Czy nie wstanie jaki Wandal, Co przepędzi babę kijem I zakończy raz ten skandal'... I ty, uroczysta klępo, W swojej wiecznej sukni bordo, Ze swą beznadziejnie tęp4 - Powiedzmy otwarcie - mord ą; Ty, orędowniczko dzielna Uciśnionej polskiej nacji, Arcykapłanko naczelna Naszej starobabokracji; Ty, co w Pi<jtki" lub.. Soboty" Polskich dusz sprawujesz rządy, Standardowe wskrzeszasz cnoty. A druzgocesz.. nowe pr:,dy"; Ty, co głupoty powag <ł Najmądrzejszych wodzisz za łby; Ty, którą po śniegu nago Człowiek bez lito ści gnałby: Ty, elokwencji patoko, Coś jest wiecznych sporów źródłem, Czy cię nazwać starą kwoką, Czy też raczej starym pudłem: Ty, co gorzko winisz męża O prozaizm i codzienność, Gdy twa energia zwycięża Nazbyt rzadko jego senność; 'l L11st111i)1dl'r - po niemiecku morderca na tle zboczenia płciowego'" (przyp. Doya)

5 Józef Ru rawski Praca nad Dulską" Zapolska przystąpiła do pracy nad sztuką z całą energi<!, na jak<! ją było s tać. Pamięt aj my jednak, że była wówczas naprawdę ciężko chora. 30 paźd z iernika 1906 r. pisze do Janowskiego: Zabrałam się do pisania sztuki i mam kilka scen. Muszę sko/zczyć na 15-ty i oprócz Feuersteina [lekarza - j.r.j nigdzie nie wyjdę i nikogo nie chcę widzieć, bo mnie to strasznie męczy. 7 listopada roku 1906 informuje: Ponieważ piszę, więc od kilku dni mam straszne przykrośc i z żołądkiem. Nie jem, wymioty mnie męczą, co począć! Feuerstein mówi: Nie powinna Pani jeszcze pisać". ja to wiem, ale muszę. Nast ępneg o dnia donosi: Heller czytał sztukę i zwo łał Makuszyńskiego, Cepnika i innych, aby czytali. Wszyscy pokładali się ze śmiechu i dziwią się, skąd ja ten humor wzięłam! 13 listopada: jestem tak spracowana Dulską, że ledwo żyję [. ]jutro kończę sz tukę. Nie wiem, jaka jest, ale zdaje się dobra. Pisałarnje dnyn1 tchem. 14 listopada: Dziś w ciężkich bole.friach ukończyłam Dulską. Co jest? Nie wiem. Pisałam jq w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie coś doskonałego, a może nic nie warte [.] Zdaje mi się, że gdybym była Francuzem i taką silną życiową rzecz napisała, to uzyskałabym nwjątek i sławę olbrzymią. U nas pastwią się nade mną, a zarobię parę centów. W takich więc okolicznościach powstała Moralność pani Dulskiej. Rozpoczęły się, jak zwykle, korowody z teatrami. Zapolska chciała wystawić sztukę jednocześnie w Krakowie, Lwowie i Warszawie, aby nie dopu ścić do zagryz ienia" utworu. Tymczasem Solski w Krakowie, bez porozumienia z autorką wystawił Dulską w tygodniu przedświątecznym (a więc najgorszym dla teatru). Zapolska, nie wiedząc, jak sztuka będzie odebrana, próbowała ratować się pisząc listy do Feldmana w Krakowie i Lorentowicza w Warszawie, prosząc o wyrażenie w recenzjach jej intencji. Do Feldmana pisała: Chciałam w tej tragifarsie kołtuńskiej dać obraz podło.fri burżuazyjnej. Gdy ta dziewczynka [Mekt - j.r.j na kaiku woła: mnie się zdaje, że tu kogoś zamordowali" - to jest to właśnie. Zamordowano tu duszę ludzk ą. Zwróć Pan na to uwagę. Pan to odczuje! Pan to zrozumie! Szerzej wypowiada się w liście do Lorentowicza z dnia 1 stycznia 1907 r: Pisałam tę sztukę prawie nieprzytomna z osłabienia, ale pisałam, bo chciałam mieć na kurację [. j Patrz głębiej, nie przez śmiech ludzi, których bawi seria konceptów. Tam zakończenie jest głów ną wagą - ten krzyk rozpaczy Meli [.] Zwróć uwagę na to, jak gładko się tam spełniają zbrodnie. Może ten ton nie będzie się Panu podobał, ale widzi Pan, ja zawsze hołdowałam prawdzie życ iowej, to jest temu, co daje życie - momentom bryumtowego piękna i smutnego zła. I nie można jednego od drugiego odłączyć, bo wtedy nie będziemy się rozumieć, my ze sceny i my ze sali..j. Rurawski, Gabriela Zapolska, Warszawa 1981, s

6 Tadeusz Żeleński Boy PANI DULSKA" DOPEŁNIA MOLIERA Pani Dulska dopełnia Moliera. Brakuje jej w jego dziele. Bo zważmy jedno. Mimo że miliony ton papieru zaczerniono kobietą, na scenic kobieta raczej wymigiwata się satyrze. Może dlatego, że komedie pisywali mężczyźni, którzy zawsze zachowali w sercu jakiś kącik rycerskości, pobłażliwości dla kobie t. Kiedy jest młoda i ładna, przekabaci ich. Molier, mimo wszystko, raczej staje po stronie Celimeny, niż po stronie szlachetnego Ncesta; raczej po stronic pani Anieli Dandin, niż po stronie strapionego Grzegorza, który "sam chciał". A kiedy nie jest młoda i ładna, wówczas oszczc; dza w niej matronę, matkę dzieciom... W galerii obrazów rodzinnych, w których Molier zawsze staje po stronie dzieci przeciw rodzicom, władze;: rodzinną zwykle reprezentuje ojciec, matki najczt;:ściej nie ma. Pani]ourdain jest zacn:1 kobietą, Filami n ta - ten herod baba z Uczonych białogłów " - to, przy swoich śmiesznościach, wartościowy człowiek.jest pani Pernelle, zapewne... Ale nie ma typów kobiecych, spreparowanych na sposób jakiegoś Tartufa, Harpagona. Ahy rozprawić się z babą oko w oko, trzeba było drugiej kobiety. Otóż kobiety nie pisywały na scenę. Fenomen ten - wielkiej pisarki scenicznej - urzeczywistnił się jakimś cudem w naszym kraju. I dzięki temu powstała - Dulska. Bo nie sądzę, aby pań Dulskich było więcej u nas niż gdzieindziej. Julian Tuwim MIESZKAŃCY Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach Zgroza zimowa, ciemne konanie. Od rana bełkot. Bcłkoq, bredzą, Że deszcz, że drogo, że to. że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedz:1, I wszystko widmo. I wszystko fantom. Sprawdzą godzin<;, sprawdzą kieszenie, Krawacik musną, klapy obciągną I godnym krokiem z mieszkań - na ziemie;, Taką wiadomą, taką okrągłą. 1 oto idą, zapięci szczelnie, Patrzą na prawo, patrzą na lewo. A patrząc - widzą wszystko oddziel n ie: Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo... Jak ciasto biorą gazety w palce I żuj:j, żują na papkę pulchn~j, Aż, papierowym wzdęte zakalcem, Wypchane głowy grubo im puchną. Fragment recenzji przedrukowanej w tomie Oknu na :życic, teatralne, Biblioteka iloya, Warszawa Wraże11ia I znowu mówią, że Ford... że kino... Że Bóg... że Rosja... radio, sport, wojna... Warstwami rośnie brednia potworna, I w dżungli zdarzeń widmami płyną. Głowę rozdętą i coraz cic;ższą Ku wieczorowi ślepo zwieszają. Pod łóżka włażą, złodzieja węszą, Łbem o nocniki chłodne trącając.

7 I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, Spodnie na tyłkach zacerowane, Własność wielebną, święte nabytki, Swoje, wyłączne, zapracowane. Potem się modlą: od nagłej śmierci... Od wojny... głodu. odpoczywanie" I zasypiają z mordą na piersi W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. Maria Ossowska Filisterstwo i kołtuństwo 1 ) W krytyce ethosu drobnomieszczańskiego pojęcia filistra i kołtuna oraz pojęcia im pokrewne odgrywają znaczną rolę.(...) Najpospoliciej oczywiście, filister to człowiek wygodny, zamknięty w swoim świecie i nie poczuwający się do odpowiedzialności za życie zbiorowe. Filister chce być apolityczny i uchyla się od wszystkiego, co może zagrażać jego komfortowi wewn ę trznemu: Zostawcie mnie w spokoju i dajcie mi żyć po swojemu" - jak charakteryzuje drobnomieszczanina Gorki. (...) Wytykane drobnomieszczaństwu filisterstwo charakteryzuje zwykle ludzi już zabezpieczonych finansowo, ludzi sytych, którzy strzegą swego spokoju w korzystaniu z dóbr tego świata. Kwalifikacja ta więc odnosi się przede wszystkim do zasobnego drobnomieszczaństwa i do tych, który są ponad nim, nie zaś do ludzi, który muszą żyć w atmosferze ascezy i wyrzeczenia, by związać koniec z końcem. Inaczej ze słowem kołtun''. Ten orzecznik obejmuje zwykle dolne warstwy drobnomieszczaństwa, którym wykształcenie nie rozszerzyło horyzontów umysłowych. Kołtun jest równie jak filister zasklepiony w świecie swoich interesów i nieczuły na sprawy publiczne, ale ponadto charakteryzuje go tępy łeb. Myśl jego chodzi torami nawyków. Nie zmienia się, jak nie zmieniają się przyzwyczajenia komarów, żab czy karaluchów. Na nowość reaguje zdziwionym zgorszeniem, z czego naigrywają się ci, którzy znajdują satysfakcję w tym, co Francuzi nazywają epater Les bourgeois. Filister rozumiejąc słuszność pewnych reform społecznych może przeciwdziałać im, bo mu tak wygodniej. Kołtun nic nie rozumie. Jego zachowawczość wynika raczej z głupoty niż \\ 1 ygodnictwa, jego pilnowanie własnych interesów raczej z egocentryzmu niż z egoizmu. 1 l Słowo filister" prz ysz ło do nas i do Rosji z Niemiec. gdzie studenci oznaczali tym terminem h;1dź studentów aktualnie studiujących, bądź też byłych studentów - po ukończeniu studiów. W ty m ostatnim wypadku słowo to nabrało prawdopodobnie tego posmaku, z którym do nas d os zło w związku z przeciwstawieniem pełnej wzlotów i buntów młodzieży uniwersyteckiej - rozsądnym i wygodnie ustabilizowanym byłym wychmvankom uniwersytetu. Słowo kołtun" - zanim stało si<;: tym obelżywym s łowem, króry m w naszym tek śc ie operujemy - oznaczało w języku polskim m.in. rakżc i miejskiego łyka. i drobnego posiadacza wiejskiego. M. Ossowska, Moralność mieszczai1ska, \Xfydawnictwo PAN, Wrocław 1985, s

8 Teatrowi Ateneum z życzeniami sukcesów Fundacja Feliksa Laskiego z Londynu o fiarow uje na dzi a ła ln ość artystycznc) w sezonie 1998/ 1999 Teatr.AT E N E U M im. Stefana Jaracza składa wyrazy podzi.ękowania Zarządowi i Radzie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum za pomoc finansową w przygotowaniu premiery Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej zł

9 Ktub Muzyczny Stereo Waf'.;zawa, ul. Nowy Sw1at 23/25 tel , fax Nf SERIE HCAfE \ Al{."\l"l\ 1 t: KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, UPOMINKI SALON KWIATOWY DIAL s. c. BIURO ZARZĄDU: WARSZAWA, ul. OKOPOW;\ 33 tel BIURO HANDLOWE: WARSZAWA, ul. OKOPOWA 47 tel/fax do.36 AUTORYZOWANY PRZEOSTA W/CIEL PTK Centertel SALON SPRZEDAŻY: WARSZAWA, ul. CHLODNA 22 tel/fax , , , tel. kom SALON SPRZEDAŻY: WARSZ;-\WA, ul. PŁOCKA 17 tcl. 1 1clx , , tel. kom. SOI ,...,.. łl ll.oll<1~ ~"""'ft 'rllłj v,..\ilf' Jr ;.11 11A IMT'4. i.. hl l'f"f\ł t 1!.1rkM f t., Ql..1!'111 '" ""h t ~li o:! \ <Jl. ' "'lr:r " '. I! '" J.f \ 1 >ti ~od~-, l,,... ~ ~"''""" Oł._,j 111 ;. Wi_..Jl c. l:ł..;t l U..,.U"HJ' 1 '.1 1 ',)t. tt'hl :» "'A.... 1,... 1 mtuod~ d~ lor...oi1t AGENCJA HANDLOWO REKLAMOWA Catering & par1y service For re s ~N atio n call: U SZWEJ KA ELEFAN T & U FISZERA Same credit cards accepted.

10 Kierownik literacki Ewa Natorska Kierownik muzyczny Wojciech Borkowski Kierownik techniczny Antoni Poroś Zastępca kierownika technicznego Ryszard Komarnicki Glówny energetyk - Stanisław Pasek Kierownik sceny - Dariusz Dezór Kierownik pracowni akustycznej - Marian Tarczyński Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz N iksiński Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak Inspicjent - Konrad Mikiciński Suflerka - Beata Szaradowska Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel Kierownik Biura Obsługi Widzów - Maria Nowocień Redakcja programu - Ewa Natorska Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski Redakcja techniczna - Anna Barc Wydawca: Teatr Ateneum Jesteśmy liderem rynku ubezpieczeń - najstarszą, najhardziej doświadczoną i największą polską firmą ubezpieczeniową. Przodujemy pod względem wielkości obrotów, rozleglości sieci placówek oraz liczby agentów ubezpieczeniowych w Polsce. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Sklad - Hanpis" tel Zam(>wienia na hilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obstugi Widzów codziennie w godz , tel , w. 110, fax Kasa czynna codziennie w goclz. rn i , w poniedziałki w godz , w niedziele i świi;:ta w godz L9. 00 tel w. 121, fax Adres w INTERNECIE: Ateneum/ Centrala PZU SA: OO -710 Warszawa Al. Wincentego Witosa 31 Tel: (O 22) adres internetowy.- Ubezpieczamy miliony Polaków

11 PONADTO W REPERTUARZE TEATRU SCENA GLÓWN.A OP ERA GRANDA - scenariusz - Aldona Krasucka, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka, Wojciech Borkowski, scenografia - Antoni Poros, choreografia - Tadeusz Wiśniewski, instrumentacja - Wojciech Borkowski SZA LONY DZ I EŃ CZY LI WESELE F IGARA wg Pierre a de Beaumarchais i Wolfganga Amadeusza Mozarta, przekład tekstu - Tadeusz Boy-Zeleński, Iibreno - Lorenzo de Ponte 'Y tłumaczeniu - Aleksandra Rymkiewicza, opracowanie tekstu i reżyseria - Waldemar Smigasiewicz, opracowanie i kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka, scenografia - Maciej Preyer, choreografia - Emil Wesołowski GARDEROB IANY - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronlkier, reżyseria- Krzysztof Zaleski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka - Wojciech Borkowski H EMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria - Wojciech Młynarski. choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne - Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata BILkle DOM W AR IA TÓW - Marek Koterski, reżysena - Marek Koterski. scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jerzy Satanowski OPOW I EŚC I L ASKU WIEDEŃSK J EGO - Odon von Horvath, przekład - Barbara Swinarska, reżyseria - Agnieszka Glińska, scenografia - Magdalena Maciejewska, opracowanie muzyczne Wojciech Borkowski, choreografia - To masz Tworkowski TJ\K DALEKO, TAK BLISKO wg prozy Tadeusza Konwickiego, scenariusz i reżyseria Krzysztof Zaleski, dekoracje - Marek Chowaniec. kostiumy - Dorora Roqueplo, muzyka Zygmunt Konieczny SCE'.'IA 61 SEN WU J ASZKA - Fiodor Dostojewski, tłumaczenie - Władysław Broniewski. adaptacja i reżyseria - Małgorzata Boratyńska (PWST), scenografia - Agnieszka Bartold, muzyka - Jan Janga Tomaszewski KOROWÓD - Artur Schnirzler. tłumaczenie - Maria Kurecka. reżyseria - Agnieszka Glińska, scenografia - Magdalena Maciejewska, muzyka - Wojciech Borkowski ODC HODZIL MĘŻCZYZ ' A OD KOBIETY - Siemion Złotnikow, tłumaczenie - Anna Sobecka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty Pawluśki e wicz WUJ ASZEK W AN IA - Antoni Czechow, tłumaczenie - Anur Sandauer, róyseria - Tomasz Konina, scenografia - Katarzyna Proniewska-Mazurek. muzyka - Wojciech Borkowski ZW I ĄZEK OTWARTY - Frdilca Ran1e, Dario ro, przekład - Aleksander Berlin. reżyse1ia Aleks<mder Berlin. scenografia -- Marcin Jarnuszkiewicz, opracow>mie muzyczne - Wojciech Borkowski MR I.OV I: - przekład - Elżbieta Wożniak, reżyseria - Tomasz Zygadło. scenografia - Marcin Stajew.ski. muzyka - Jzui Kanty Pawluśkiewicz SCE:'\A NA DOLE ML YNJ\RSK l "<J7 Marcin Stajewski rec rt a l autorski. kierownictwo muzyczne - Jerzy Derfel. scenografia - DYMNY - scenariusz -Anna Dynrna. Maciej Wojtyszko. reżyseria - Maciej Wojtyszko, scenografia - Antoni Poroś. kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski. choreografia - Dorota Furmcm ROY - scenariusz i reżyseria - Waldemar Śmigasiewicz, scenogmfia - Maciej Preyer, choreografia Jacek Tomasik, muzyka i instrumentacja - Jerzy Derfel SZA O\\ :'\l 1'1\:'\S'l \\()! 1:--JFORIVIUEMY. Ż I : l'odc/'.as Sl'LKTAKLU OllO\\ IĄ7l 1J f' C,\ł.KO\\ ITY ZAKAZ rotocirmo\\ At\IA. l!lf\10\\ A>llA I '1AGRY\\ A '\JA PRZCDSTA \\![:'\JA. PRtlSIMY O WYIĄC7Ft\lf' Tl-I.ff()'\()\\ KOM<>RK(l\VY(' H.

A T E N E U M: Teatr im. Stefana Jaracza. Edmond Rostand. C:YRA"Ne> DE BERGERJf C: Dyrektor Zbigniew Libera. Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek

A T E N E U M: Teatr im. Stefana Jaracza. Edmond Rostand. C:YRANe> DE BERGERJf C: Dyrektor Zbigniew Libera. Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek A T E N E U M: Teatr im. Stefana Jaracza Edmond Rostand C:YRA"Ne> DE BERGERJf C: Dyrektor Zbigniew Libera Dyrektor Artystyczny Gustaw Holoubek Projekt scenografii Marek Chowaniec.....,l i Edmond Rostand

Bardziej szczegółowo

E N Teatr im. Stefana Jaracza

E N Teatr im. Stefana Jaracza E N Teatr im. Stefana Jaracza BERTOLT BRECHT KURT WEILL OP~RI\ Z/\ TRZY CROSZ~ Dyrektor Naczelny i Artystyczny Janusz Warmiński BERTOLT BRECHT KURT WEILL O P~RA Z/\ TRZY C R O S Z ~ /Dreigroschenoper/

Bardziej szczegółowo

11.'I' E N E U M. Teatr im. Stefana Jaracza. Dyrektor Naczelny i Artystyczny JANUSZ WARMIŃSKI

11.'I' E N E U M. Teatr im. Stefana Jaracza. Dyrektor Naczelny i Artystyczny JANUSZ WARMIŃSKI 11.'I' E N E U M Teatr im. Stefana Jaracza WILLIAM SHAKESPEARE Dyrektor Naczelny i Artystyczny JANUSZ WARMIŃSKI Reprodukcja pochodzi z książki Amedee Pichot Galerie des personnages de Shakespeare, Paris

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37.

Spis treści. z Wydarzenia 2. z Filmy 6. A. Seliga: Odkrywanie teatru 15. M. Sasin: Łajza tańczy Bacha 34. M. Sasin: Dyskoteka w zamku 37. Spis treści z Wydarzenia 2 z Filmy 6 z Varia 7 Rozmowa z Mariuszem Ostrowskim 10 A. Seliga: Odkrywanie teatru 15 P. Grobliński: Przystanek filmówka 16 B. Sobieszek: Dęcie w Hollyłódź 18 Rozmowa z Marcinem

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

Gonimy Cukrową! S.O.S. Ratujmy Ziemię! KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE POLECAMY POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24

Gonimy Cukrową! S.O.S. Ratujmy Ziemię! KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE POLECAMY POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24 POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24 KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE Gonimy Cukrową! POLECAMY S.O.S. Ratujmy Ziemię! WYKŁADNIK JEST TEŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE! HTTP://WYKLADNIK.WNEIZ.PL

Bardziej szczegółowo

Dyrektor naczelny i artystyczny CEZARY KARPINSKI. Kierownik literacki JERZV JASINSKI. Sezon 1993/ 1994 Premiera - grudzień 19 9 3

Dyrektor naczelny i artystyczny CEZARY KARPINSKI. Kierownik literacki JERZV JASINSKI. Sezon 1993/ 1994 Premiera - grudzień 19 9 3 Dyrektor naczelny i artystyczny, CEZARY KARPINSKI Kierownik literacki, JERZV JASINSKI Sezon 1993/ 1994 Premiera - grudzień 19 9 3 jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga Si'ła Dziwy człowieka potęga. Bo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej znaczy... taniej

Bezpieczniej znaczy... taniej T W O J E T Y C H Y 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Anna Hycki nasze Tychy Uczennica gimnazjum nr 10, została wyróżniona w wojewódzkim konkursie pt. Szukamy bohaterów. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy OD REDAKCJI Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy Wydawca Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 22 42-200 Częstochowa Tel. 034/ 360-56-28

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety.

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety. www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 02 68 luty 2014 r. www.prestizszczecin.pl Kochajmy się! Afrodyzjaki, perfumy, gadżety Kozdra & Baczulis Skazani na sukces Maciej Dobromilski O podróżowaniu

Bardziej szczegółowo

KIELCE. Kielce. pełna kultura K I E L E C K I R A D I O W Y. 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Raport czytaj str.

KIELCE. Kielce. pełna kultura K I E L E C K I R A D I O W Y. 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Raport czytaj str. KIELCE K I E L E C K I T Y G O D N I K R A D I O W Y 29 marca 2009, Rok II, nr 13 (0029) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kielce pełna kultura Raport czytaj str. 5-7 Kielce plus AKTUALNOŚCI Droga zagrożona, prezydent

Bardziej szczegółowo

Nasze tyskie Betlejem

Nasze tyskie Betlejem Bohater tygodnia: Krystyna Szewczyk Od trzynastu lat organizuje Wigilię dla samotnych w tyskiej noclegowni >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 5/05 24 grudnia 2007 Nasze tyskie Betlejem Cudownych

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Ekonomik błysnął klasą. I szkołą!

Ekonomik błysnął klasą. I szkołą! Nr 23 (969) 11 czerwca 2010 r. DNI SANOKA 2010 10 Cena detaliczna w tym VAT 7% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 Powódź zatopi urzędnika? www.tygodniksanocki.eu Ekonomik błysnął klasą. I szkołą! str. 9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY. KUJAWY I POMORZE 2010 nr 4 (68) Rok XVIII

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY. KUJAWY I POMORZE 2010 nr 4 (68) Rok XVIII KWARTALNIK ARTYSTYCZNY KUJAWY I POMORZE 2010 nr 4 (68) Rok XVIII ARTYSTYCZNY KWARTALNIK KUJAWY I POMORZE 2010 nr 4 (68) Rok XVIII Spis rzeczy WISŁAWA SZYMBORSKA Na lotnisku / 3 Łańcuchy / 4 Są tacy, którzy

Bardziej szczegółowo

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Stefania Krzysztofowicz Kozakowska Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Korespondencja kierowana do Feliksa Jasieńskiego stała się odkryciem dla Muzeum Narodowego w Krakowie dopiero w latach pięćdziesiątych,

Bardziej szczegółowo

WIECZORY BARDÓW. zawsze literackie lub jak nazywają je niektórzy piosenki artystyczne. Ewa Kessler WIECZORY BARDÓW MŁODA KREW.

WIECZORY BARDÓW. zawsze literackie lub jak nazywają je niektórzy piosenki artystyczne. Ewa Kessler WIECZORY BARDÓW MŁODA KREW. nr 72 03/2011 OKO WIECZORY BARDÓW Czerwony Tulipan powstał w 1985 roku w Olsztynie. W 2010 roku obchodził 25-lecie istnienia i działalności artystycznej. Tworzy i śpiewa piosenki uczucia, czyli poetyckie

Bardziej szczegółowo

Grochulski. Modelki. Miała ją Bardotka. Myślistwo Kontrowersyjne hobby czy troska o przyrodę? Człowiek rock'n'rolla! Nie jesteśmy idiotkami!

Grochulski. Modelki. Miała ją Bardotka. Myślistwo Kontrowersyjne hobby czy troska o przyrodę? Człowiek rock'n'rolla! Nie jesteśmy idiotkami! miesięcznik bezpłatny nr 07 65 listopad 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Modelki Nie jesteśmy idiotkami! Riva z Mariny Miała ją Bardotka Myślistwo Kontrowersyjne hobby czy troska o przyrodę? Adam Grochulski

Bardziej szczegółowo

Do USA bez przesiadek

Do USA bez przesiadek NR 109 ROK IV e-mail: extra-podkarpacie@extra-media.pl www.extra-media.pl 18 STYCZNIA 2007 R. NOWI W FUNDUSZU Uzupełniono skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264

k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264 k i e l c e nr 22 LISTOPAD 2007 ISSN 1895-0264 spis treści REDAKCJA kulturalny informator www.wici.info email: redakcja@wici.info Naczelny i Artystyczny Rafał Nowak Internetowy Sergiusz Pawłowski Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Andrzejem Grabowskim, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym

Rozmowa z Andrzejem Grabowskim, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym Rozmowa z Andrzejem Grabowskim, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym Jest Pan świetnym aktorem teatralnym, o czym nie wie wielu widzów dzisiejszego spektaklu, którzy znają Pan jako Ferdka Kiepskiego

Bardziej szczegółowo

Warto dać z siebie więcej

Warto dać z siebie więcej Nr 23 (1021) 10 czerwca 2011 r. Zgrzyty kadrowe w starostwie powiatowym 4 Cena detaliczna w tym VAT 5% nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Ze słońcem, lunaparkiem i muzyką Szkoła, która ma

Bardziej szczegółowo

To była szalona noc. Czytaj - str.18 WALENTYNKI 2012

To była szalona noc. Czytaj - str.18 WALENTYNKI 2012 To była szalona noc. Czytaj - str.18 WALENTYNKI 2012 Kilka słów na wstępie. W numerze : Co warto zwiedzić? Belfast zoo. 4 Być kobietą bywa różnie... 6 Chiński horoskop dla Polski. 7 Rok Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

wdówka Wesoła.aca Franz Lehar premiera maj 2009 r.

wdówka Wesoła.aca Franz Lehar premiera maj 2009 r. Wesoła.aca Franz Lehar wdówka - premiera maj 2009 r. TEATR MUZYCZNY w Łodzi Dyrekcja teatru: Grażyna Posmykiewicz, Zbigniew Maci as Franz Lehar Wesoła wdówka (Die lustige Witwe) Operetka w trzech aktach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Polsce Biuletyn Informacyjny atru Publicznego w Polsce 34 Zarządu Głównego NUMER ZIMA 2014/2015 ISSN 1427-7093 Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE ODZNACZONY KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ DUŻA SCENA MA[D)O~M~Sll~ li IKOCllKO[D)AMY ClYU lll~loma rpllgu~

Bardziej szczegółowo

Rock&Roll 40. Spis treści notes. www.wici.info. Kalendarz 4 Pocztówka z Kielc 11 Recenzje 22 Dorota Miśkiewicz: Czasem bywam rozbawiaczem 30

Rock&Roll 40. Spis treści notes. www.wici.info. Kalendarz 4 Pocztówka z Kielc 11 Recenzje 22 Dorota Miśkiewicz: Czasem bywam rozbawiaczem 30 www.wici.info Spis treści notes Kalendarz 4 Pocztówka z Kielc 11 Recenzje 22 Dorota Miśkiewicz: Czasem bywam rozbawiaczem 30 Marcin Kotwica: Nie myślę o sprzęcie 34 Sex, Drugs and Rock&Roll 40 Po co pytać,

Bardziej szczegółowo

Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje prezes tyskiego oddziału. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.

Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje prezes tyskiego oddziału. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy. e.strzoda@twojetychy.pl Tolak. do Katowic, i Nauk o Zdrowiu. Śląskiego. strona II strona III strona IV Bohater tygodnia: Marek Broda Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje

Bardziej szczegółowo