INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK"

Transkrypt

1 INFORMATOR PRZETARGOWY POLSKA AKADEMIA NAUK zaprasza do wzięcia udziału w drugim pisemnym przetargu ograniczonym na 10-letnią dzierżawę pomieszczeń na III piętrze w Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej Warszawa, lipiec 2013 r.

2 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Adres nieruchomości: Warszawa ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica Oznaczenie nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość położona w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72, w dzielnicy Śródmieście, przy jednej z głównych ulic handlowo usługowychulicy Nowy Świat, będącej naturalną kontynuacją innego znanego szlaku- Krakowskiego Przedmieścia. Budynek z przedmiotowym lokalem położony jest u zbiegu z ulicą Świętokrzyską stanowiącą drogę wojewódzką nr 719. Przy ulicach Nowy Świat, Świętokrzyska kursują liczne linie autobusowe, co zapewnia sprawną komunikację z innymi częściami miasta. Przy skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyska, Nowy Świat planowana jest stacja metra. Najbliższe sąsiedztwo stanowią kamienice z użytkowymi parterami. W otoczeniu szereg obiektów usług wyższych stopni, w tym Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego, zabytkowy Kościół Św. Krzyża, Ministerstwo Finansów, Szpital Dziecięcy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Warszawy.

3 Opis działki i budynku Działka o numerze ewidencyjnym 4, obręb będąca w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość. ulica: Nowy Świat 72 Sposób korzystania: nieruchomość gruntowa Obszar wynosi 4 070,00 m 2 Budynek: Pow. użytkowa: ,00 m 2 Przeznaczenie budynku: zabytkowy kompleks pałacowy pn. Pałac Staszica w Warszawie. Budynek składa się z kondygnacji podziemnej i 4 kondygnacji naziemnych. Posiada na planie kształt trapezu, 5 klatek schodowych oraz dźwigi. Wysokość pomieszczeń jest zróżnicowana: piwnice 2,35-3,00 m, parter 3,40-6,24 m, antresola 3,05 m, I piętro 3,15 4,05 m, II piętro 3,87 m, III piętro 2,80, 3,00 i 5,10 m. Instalacje: c.o., wod-kan, wentylację, elektryczną i telefoniczną. budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 370 zabytkowy kompleks pałacowy pn. Pałac Staszica w Warszawie Dane powierzchniowe: kubatura m 3 pow. zabudowy m 2 pow. użytkowa m 2 Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: Przedmiotem dzierżawy jest cześć nieruchomości, prawo własności do lokalu gastronomicznego o pow. 371,72 m2 położonego na III piętrze w budynku Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie w dzielnicy Śródmieście. Przedmiotowy lokal składa się z dwóch sal konsumpcyjnych (sala Canaletto, sala Pod Kopułą) zaplecza z pomieszczeniem biurowym, korytarza oraz tarasu z widokiem na dziedziniec.

4 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń na podstawie uproszczonej inwentaryzacji Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m 2 1 jadalnia 36,89 2 korytarz przed jadalnią 11,73 3 kuchnia 18,30 4 zmywak 17,52 5 pom. za kuchnią 9,85 6 schody na zapleczu 2,28 7 pom. zaplecza 12,63 8 pom. zaplecza 11,30 9 magazyn 3,97 10 magazyn 8,30 11 wc klientów 7,64 12 szatnia 6,06 13 korytarz na zapleczu 7,30 14 wc personelu 6,78 15 pom. zaplecza (przy kracie) 20,26 16 korytarz przy pok. kierownika 7,94 17 pok. kierownika 12,20 18 pom. za bufetem 9,78 19 schowek przy maszynowni 5,43 20 sala Canaletta 38,99 21 sala pod kopułą 109,30 22 korytarz do schowka i maszynowni (obok windy) 7,27 Razem pow. dzierżawy 371,72 taras 134,40

5 Widok rzutu przedmiotowego lokalu Opis stanu techniczno użytkowego przedmiotu dzierżawy Przedmiotowy lokal gastronomiczny znajduje się na III piętrze budynku, ostatniej kondygnacji budynku Pałacu Staszica. Przedmiotowy lokal jest położony w północnej części budynku. Do lokalu przylega taras o powierzchni 134,40 m 2 z widokiem na dziedziniec. Lokal nie posiada wydzielonego i bezpośredniego dostępu z ulicy. Stan techniczny lokalu określono jako dobry.

6 Lokal nie jest prawnie wyodrębniony, ale istnieje możliwość jego wynajęcia w obecnym stanie. Lokal składa się z dwóch sal konsumpcyjnych (sala Canaletto, sala Pod Kopułą) zaplecza z pomieszczeniem biurowym, korytarza oraz tarasu z widokiem na dziedziniec. Lokal znajduje się na III piętrze. Sale konsumpcyjne są w dobrym stanie technicznym, zaplecze wymaga częściowego odnowienia. Lokal jest przystosowany do prowadzenia usług gastronomicznych. Ściany otynkowane, pomalowane w salach konsumpcyjnych ze sztukaterią. Na podłodze parkiet, częściowo panele (sale konsumpcyjne) na zapleczu płytki ceramiczne, częściowo lastryko W łazience i wc glazura i terakota starszego typu. Okna i drzwi wejściowe drewniane, stylowe. Stan prawny nieruchomości Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WA4M/ /5 przez X Wydział Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia r. oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość o pow. zab m2 wpisany do rejestru zabytków pod nr 370 zabytkowy kompleks pałacowy pn. Pałac Staszica w Warszawie Dział II Własność Właściciel: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: Polska Akademia Nauk Dział III Prawa roszczenia i ograniczenia Brak wpisów Dział IV Hipoteka Brak wpisów Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym Nieruchomość budynkowa, w której zlokalizowany jest przedmiotowy lokal gastronomiczny położona jest na terenie, dla którego nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzono uchwałą nr LXXXII/2745/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, ww. działka znajduje się na terenie usług nauki. (UN.20)

7 Zakres finansowy oferty Roczna stawka czynszu dzierżawnego: PLN Wysokość wadium: PLN Czynsz płatny jest z góry, za każdy miesiąc roku kalendarzowego najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu publikowanego przez GUS wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja. Cena oferowana nie może być niższa od rocznej stawki czynszu dzierżawnego. Wartość rocznej stawki czynszu dzierżawnego nie zawiera podatku VAT, który zostanie naliczony według obowiązujących przepisów. Informacja o trybie przeprowadzenia przetargu Preferowany zakres działalności: Warunkiem uczestnictwa w przetargu na 10-letnią dzierżawę pomieszczeń na III piętrze w Pałacu Staszica w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej jest wpłacenie na konto Polskiej Akademii Nauk nr wadium do dnia r. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto wydzierżawiającego. Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Składający ofertę jest zobowiązany jej treścią przez 90 dni od daty otwarcia ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu niezbędne będzie uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, będącej przedmiotem przetargu na rzecz osoby, która wygra przetarg. Sposób złożenia oferty Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem Oferta przetargowa lokal gastronomiczny Pałac Staszica", osobiście - w Sekretariacie Polskiej Akademii Nauk, Zakładzie Działalności Pomocniczej ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pok. 248 lub listownie pod adresem: Polska

8 Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, Warszawa do dnia r. do godz Informacje ogólne: W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: 1. Prowadzą nieprzerwanie działalność gastronomiczną od co najmniej 3 lat, 2. Posiadają ugruntowaną pozycję na rynku usług gastronomicznych, potwierdzoną m.in. referencjami instytucji zamawiających obsługę imprez zbiorowych, powyżej 200 osób, 3. W prowadzonej działalności gastronomicznej realizują wymogi HACCP (lub dobre praktyki ), udokumentowane protokołem kontroli sanitarnej dokonanej przez Sanepid, 4. Nie zalegają z zapłatą należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Dokumenty o niezaleganiu z opłatami muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty, 5. Zadeklarują podjęcie kroków w celu uzyskania koncesji na podawanie alkoholu w przypadku zwycięstwa w przetargu 6. Nie wszczęto wobec nich postępowania egzekucyjnego, postępowania upadłościowego, postępowania układowego, nie ogłoszono likwidacji bądź upadłości, 7. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi, 8. Osoby fizyczne, a w przypadku pozostałych Oferentów urzędujący członkowie ich władz, są niekarani. Oferta powinna zawierać: 1. Szczegółowy opis koncepcji zagospodarowania wynajmowanego pomieszczenia w ramach prowadzenia działalności gastronomicznej w lokalu. Koncepcja musi uwzględniać specyfikę funkcjonowania instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz musi licować z powagą miejsca i właściciela budynku, zawierać propozycje promocji dla PAN i nauki podczas prowadzenia działalności gastronomicznej w restauracji (kawiarni). Koncepcja powinna zawierać przewidywane działania promujące kulturę, naukę w szczególności polską, deklarację organizacji ilości (miesięcznie) wydarzeń (określenie rodzaju tych wydarzeń) promujących Akademię, Pałac Staszica i PAN Klub. 2. Opis deklarowanych działań marketingowych zmierzających do promocji miejsca i przekształcenia restauracji (kawiarni) w dynamiczne i modne miejsce spotkań. 3. Przedstawienie koncepcji udzielania rabatów dla pracowników PAN.

9 4. Przedstawienie koncepcji wystroju lokalu (PAN ZDP zastrzega prawo zawieranie indywidualnych umów dotyczących zakresu remontów, terminów ich wykonywania oraz ewentualnej formy rozliczenia). Każda zmiana techniczna w budynku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgody Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. 5. Oferowana roczna stawka czynszu dzierżawnego oraz wysokość dodatkowej rocznej opłaty za udostępnienie tarasu. 6. Termin rozpoczęcia działalności od chwili podpisania umowy. 7. Krótki opis dotychczasowej działalności gastronomicznej, zawierający co najmniej: - zwięzłą charakterystykę prowadzonej działalności, - wskazanie doświadczeń, kwalifikacji, - referencje instytucji zamawiających u Oferenta obsługę imprez zbiorowych na min. 200 osób, - wskazanie ilości prowadzonych lokali ze wskazaniem liczby miejsc konsumenckich - z wyrażeniem zgody na dokonanie audytu tych lokali przez organizatora przetargu z okazaniem zapleczy gastronomicznych i cateringowych. Do oferty należy dołączyć: 1. Informację o spełnianiu wymogów HACCP (lub dobre praktyki ) aktualny protokół kontroli sanitarnej. 2. Aktualne pozwolenie Sanepidu na prowadzenie działalności cateringowej polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze imprez w tym przewóz artykułów spożywczych środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne. 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. 5. Potwierdzenie nadania numeru NIP, w przypadku spółek poświadczoną kopię umowy spółki lub statut. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. 8. Oświadczenie o niekaralności członków kierownictwa Oferenta. 9. Oryginały pełnomocnictw, jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika. 10. Oświadczenie, że wobec Oferenta nie wszczęto postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego, ani nie ogłoszono likwidacji bądź upadłości. Cena oferowana nie może być niższa od rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

10 Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w Polskiej Akademii Nauk Zakładzie Działalności Pomocniczej w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, piętro II, pok. 248 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia r. w godz tel Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, parter, sala 05 w dniu r o godz Dyrektorowi PAN ZDP w Warszawie przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargów bez podania przyczyny. Załączniki: 1. Treść ogłoszenia o przetargu 2. Wzór umowy dzierżawy

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO o powierzchni 77 m ², usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę administrowania nieruchomością oraz obsługę infrastruktury technicznej nieruchomości położonej w

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie: SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Nazwa zamówienia: Inwestor: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU OFERT 1. Postanowienia ogólne Otwarty konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni artystycznej z ofertą gastronomiczną w budynku Ośrodka Kultury Teatralnej Teatru Ochoty w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych poza konkursem ofert

Lista lokali użytkowych poza konkursem ofert Lista lokali użytkowych poza konkursem ofert Warszawa, dnia 11.05.2012r. L.p. 1. 2. 3. 4. Adres lokalu Floriańska Nr 12 lok. Nr 38 Dz. Ew. Nr 57 Obręb 4-15-04 KW 48979 Jagiellońska Nr 11 lok. 5 Dz. Ew.

Bardziej szczegółowo

22,00 2,40 3 7,31. 8,00 2,40p 7,20

22,00 2,40 3 7,31. 8,00 2,40p 7,20 Lista lokali użytkowych poza konkursem ofert Warszawa, dnia 17.11.011 r. L.p. 1.. 3. 4. Adres lokalu Białostocka Nr 55 lok. Nr 18 Dz. Ew. Nr 8 Obręb 4-14-01 KW335565 Jagiellońska Nr 11 lok. 5 Dz. Ew. Nr-50

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Przetarg na najem lokali uŝytkowych Ogłoszenie nr 32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 314/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo