Saba Learning Suite. Lider systemów zarządzania wiedzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Saba Learning Suite. Lider systemów zarządzania wiedzą"

Transkrypt

1 Saba Learning Suite Lider systemów zarządzania wiedzą

2 Saba Learning Suite Nowoczesne technologie i Internet umożliwiają efektywne wykorzystanie systemów informatycznych jako narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą i rozwojem kompetencji pracowników. Wyzwaniem stojącym przed każdą firmą jest umożliwienie pracownikom zbudowania i ciągłego podnoszenia jakości kapitału zgromadzonej wiedzy oraz skatalogowania i udostępnienia jej tym, dla których jest niezbędna do wykonywania swojej pracy. Saba Learning Suite jest zaawansowanym systemem zarządzania wiedzą oraz rozwojem kapitału ludzkiego. Jego ważnym elementem jest nowoczesna, zgodna ze światowymi standardami, platforma e- learningowa (LMS - Learning Management System). Pozycję światowego lidera rynku rozwiązań systemów zarządzania wiedzą od wielu lat niezmiennie utrzymuje firma Saba Software (wg badań Gartner Group). System Saba Learning Suite jest wykorzystywany w ponad 200 największych światowych korporacjach, będących liderami swoich sektorów rynku. Wyłącznym przedstawicielem Saba Software w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech jest Betacom S.A. Saba - Referencje Telekomunikacja Sprzęt komputerowy i elektronika użytkowa Software Instytucje finansowe i ubepieczeniowe Przemysł Usługi konsumenckie Usługi profesjonalne Sektor farmaceutyczny Sektor publiczny Telekomunikacja Polska, Cable & Wireless, CENTEC, Sprint, Lucent Technologies, Telecom Italia, Alcatel 3Com, Silicon Graphics, Cisco Systems, EMC Corporation, General Electric, Innovatia, Dell Adobe, Baan, BMC Software, l2 Technologies, Informix, Epiphany, Red Hat, Veritas Software, PTC Polbank EFG, Invest-Bank, ING Nationale-Nederlanden, Warta, ABN AMRO, AIG, Allianz, Fifth Third Bank, Citigroup Orlen, Kompania Piwowarska, Caterpillar, Daimler-Chrysler, Ford Motor Company, BMW, General Electric, General Motors Amazon.com, Anheuser-Busch Companies, TetraPak International, Procter & Gamble, Best Buy Automatic Data Processing, Deloitte and Touche, EDS, KPMG Consulting, PricewaterhouseCoopers Procter & Gamble Company, Aventis, Masimo Corporation, Pfizer, Siemens Medical Solutions Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Scottish University of Industry, U.S. Army 2

3 System rozwoju kompetencji Określenie celów organizacji Określenie celów organizacji Określenie celów organizacji Określenie celów organizacji Rozwój pracowników Rozwój pracowników Rozwój pracowników Pomiar rezultatów Rozwój pracowników Wyzwanie dla organizacji Szybkie nabywanie kompetencji i umiejętności właściwych dla roli, jaką pracownicy pełnią w organizacji, staje się podstawowym wyzwaniem każdej firmy. Dodatkowe wyzwania pojawiają się, gdy struktura organizacji jest rozbudowana, wielooddziałowa, a kanały dystrybucji (sieci dealerów) są rozproszone i firma stale współpracuje z wieloma partnerami. Efektywne działanie firmy wymaga wtedy wsparcia dla pracy grupowej oraz ustawicznego szkolenia nie tylko pracowników firmy, ale także partnerów biznesowych, klientów i dostawców. Ciągle zmieniające się warunki rynkowe wymuszają konieczność szybszego szkolenia kanałów dystrybucji i natychmiastowej reakcji na posunięcia konkurentów. Tym samym konieczne staje się wykorzystanie systemu informatycznego wspomagającego te procesy. System Saba Learning Suite umożliwia organizacji sprostanie tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu podejściu do procesów zarządzania wiedzą i rozwojem kapitału ludzkiego. 3

4 Saba - moduły systemu Saba Software oferuje kompleksowe rozwiązanie z zakresu Zarządzania Wiedzą i Rozwojem Kapitału Ludzkiego (Human Capital Development & Management - HCDM) dzięki produktowi Saba Learning Suite. System składa się z następujących modułów: Saba Learning - kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesem nauki oraz wsparcia wszystkich faz procesów edukacyjnych. Najważniejsze funkcjonalności: Budowanie programów nauczania składających się z różnych typów produktów edukacyjnych szkolenia stacjonarne, e-learningowe, praca własna; Udostępnianie (poprzez przeglądarkę internetową) pracownikom i partnerom biznesowym dedykowanych pozycji edukacyjnych; Efektywne zarządzanie katalogiem produktów edukacyjnych oferowanych przez organizację; Umożliwienie pracownikom i partnerom biznesowym wglądu w wymagane kompetencje związane z ich rolą w organizacji; Wbudowane mechanizmy oceny kompetencji i luk kompetencyjnych, zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów; Analiza potrzeb szkoleniowych; Business Ali In Collabo Lear Peo Budowanie bazy wiedzy; Talent Możliwość łatwej budowy ankiet, testów, ewaluacji; Pomiar postępów w nauce w odniesieniu do wymagań; Możliwość budowy własnych raportów; Measure Zaawansowane raportowanie z przebiegu procesu szkoleniowego (wyniki szkoleń, testów, wykorzystanie zasobów); Obsługa światowych standardów elektronicznych treści szkoleniowych: AICC, SCORM, IMS; Wsparcie dla współpracy nieformalnej: grupy zainteresowań, czaty, listy dyskusyjne; Praca zespołowa on-line z udziałem ekspertów, baza pytań i odpowiedzi; Centralne zarządzanie repozytorium treści szkoleniowych; Planowanie procesu szkoleniowego w oparciu o zgłaszane potrzeby oraz model kompetencyjny; Rejestracja w systemie wszystkich aktywności szkoleniowych (zapisy uczących się, historia ukończonych szkoleń, wyniki testów itp.). Saba Learning - dodatkowe moduły Saba Publisher - jest narzędziem służącym do tworzenia nowych i edycji istniejących szkoleń elektronicznych. Pozwala w prosty sposób składać wszelkiego rodzaju cyfrowe media w jednolity kurs, a następnie udostępniać go w dowolnym standardowym formacie: AICC, SCORM, IMS. Oprogramowanie Saba Publisher pozwala na tworzenie profesjonalnych szkoleń z rozbudowaną interakcją z odbiorcą bez konieczności znajomości zasad programowania w językach HTML lub Javascript. 4

5 Saba Learning - dodatkowe moduły Saba Centra Live - oprogramowanie dające organizacjom możliwość współdzielenia w czasie rzeczywistym wiedzy i informacji pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami przy wykorzystaniu wirtualnych spotkań (emeetings), konferencji sieciowych (WebConferences), czy też e-learningu. Podstawowe funkcjonalności Saba Centra Live: Tworzenie wirtualnych klas, wirtualnych spotkań oraz seminariów sieciowych; Interaktywność w czasie rzeczywistym; Zarządzanie spotkaniami na żywo; gn Współdzielenie aplikacji zdalna praca na aplikacjach; Integracja z pakietem MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); telligence ration ning Integracja z MS Outlook zarządzanie wirtualnymi spotkaniami, klasami czy seminariami bezpośrednio z aplikacji MS Outlook przy użyciu kalendarza; Współdzielenie treści i zarządzanie treścią narzędzia do budowy agendy, media strumieniowe, pliki obrazu, pliki audio i video, linki do stron internetowych, formularze oceny, ankiety, tablica virtual whiteboard; Telekonferencje przy wykorzystaniu połączeń przez Internet (VOIP) i sieci telekomunikacyjnej; ple Performance Dostępność materiałów przed sesją, w trakcie i po sesji; Możliwość odsłuchania nagrania z sesji i użycia materiałów przez osoby nie mające możliwości uczestnictwa w czasie trwania sesji. Develop Saba Talent - umożliwia zarządzanie tzw. pulami sukcesji (ang. succession pools), tj. identyfikowanie, wybieranie oraz przygotowywanie wewnętrznych kandydatów na stanowiska w organizacji. W module istnieje możliwość tworzenia listy kandydatów na obecne i przyszłe stanowiska, rankingu kandydatów oraz uzyskiwania informacji, kiedy kandydaci będą gotowi objąć docelowe stanowiska. Moduł Saba Talent umożliwia: Tworzenie pul sukcesji dla pracowników lub stanowisk; Tworzenie szczególnych pul talentów dla pracowników o wysokim potencjale; Wyszukiwanie i ocenianie potencjalnych następców; Śledzenie gotowości do objęcia stanowiska kandydatów z puli; Mierzenie luk kompetencyjnych i umiejętności; Czy wiesz, że? SABA jest liderem systemów zarządzania w rankingach światowych (Gartner, METAspectrum) Przypisanie celów i kompetencji do kandydatów z puli; Przypisanie celów naukowych i rozwojowych, w celu przygotowania kandydatów na przyszłe stanowiska; Raportowanie o aktywności i postępach kandydatów z pul sukcesji; Zarządzanie i śledzenie kompetencji wymaganych dla pracowników, stanowisk; Wykonywanie wieloczynnikowej oceny kompetencji. 5

6 Saba Performance - umożliwia definiowanie celów strategicznych organizacji. Poszczególne cele mogą być przypisywane bezpośrednio do pracowników, powiązane ze stanowiskami bądź rolami pełnionymi w organizacji. System zapewnia monitoring realizacji poszczególnych celów poprzez możliwość zdefiniowania mierników realizacji celów. Moduł Saba Performance umożliwia: Zarządzanie globalnymi planami wyników organizacji, a w powiązaniu z nimi planami wyników pracowników; Definiowanie celów głównych i celów pośrednich w planach wyników (cele rozwojowe i cele zadaniowe), budowanie powiązań między celami; Korelację celów z kompetencjami, kursami, certyfikatami i programami rozwojowymi; Uaktualnianie informacji o postępach realizacji celów drogą ową; Kaskadowanie celów w dół struktury organizacyjnej; Raportowanie wyników ocen realizowanych w oparciu o cele; Porównywanie wyników ocen okresowych; Nadawanie wag poszczególnym celom; Ocenę 360 ; Wieloczynnikowe oceny kompetencji; Raportowanie postępów realizacji celów i planów wyników; Ocenę pracowników w oparciu o realizację przydzielonych celów; Zautomatyzowane przypisanie celów, planów i podsumowań do zespołów/działów; Definiowanie formularzy ocen pracowniczych w oparciu o cele strategiczne dla organizacji; Zarządzanie i śledzenie kompetencji wymaganych dla pracowników, stanowisk, ról czy działów. Saba Collaboration - wspiera pracę grupową na wiele sposobów. Poprzez moduł Saba Collaboration użytkownicy w prosty sposób mogą współpracować w grupach tworzonych ad-hoc, umożliwiających wymianę informacji i dyskusje grupowe. Podstawą pracy z modułem Saba Collaboration są społeczności praktyków (ang. communities of practice). Każdy użytkownik może utworzyć społeczność i dodać do niej dowolnych innych użytkowników. Właściciel społeczności może przypisywać innym jej członkom określone przywileje, jak np. możliwość dodawania kolejnych członków. Moduł Saba Collaboration umożliwia: Tworzenie społeczności praktyków według stanowisk, ról, certyfikatów, kompetencji; Współpracę społeczności powiązaną z formalnym procesem nauki i strategicznymi inicjatywami; Możliwość automatycznego dodawania członków grup; Udostępnianie dokumentów; Gromadzenie wiedzy przekazywanej tradycyjnie w sposób nieformalny podczas rozmów, spotkań itd. w formie np. bazy FAQ popularnych pytań i odpowiedzi; Czaty i dyskusje prowadzone wg wątków. 6 6

7 Co zyskujesz? Czy wiesz, że? Z pakietem SABA na całym świecie szkoli się już ponad 15 mln osób! Podnoszenie wydajności - dzięki szybkiemu i łatwemu dostarczaniu szkoleń w różnych formach - niezależnie od lokalizacji geograficznej odbiorców; Szybkie szkolenia kanałów sprzedaży związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług - możliwość szybkiego osiągnięcia gotowości kanałów sprzedaży do oferowania nowych produktów i usług (tzw. channel readiness); Osiąganie lepszych wyników finansowych, poprzez znaczną redukcję środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji personelu; Odwzorowanie wielopoziomowych modeli kompetencyjnych pozwalających na efektywne zarządzanie kompetencjami personelu, planowanie ścieżek rozwoju oraz programów nauczania; Definiowanie i zarządzanie kluczowymi kompetencjami i wymogami certyfikacyjnymi personelu, co umożliwia śledzenie i kontrolę znajomości np. bieżących przepisów prawa (tzw. regulatory compliance), oferty produktów i usług organizacji, standardów organizacyjnych etc.; Dokonywanie analizy luk kompetencyjnych/certyfikacyjnych w oparciu o zdefiniowane profile stanowisk; Ocenianie kompetencji indywidualnych i grupowych oraz rozwijania ich do poziomu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania organizacji; Planowanie strategii szkoleniowej w oparciu o zmieniające się wymogi kompetencyjne wewnątrz organizacji; Zarządzanie celami edukacyjnymi pojedynczych pracowników i całych grup; Przekazywanie wiedzy zarówno formalnej, jak i nieformalnej w organizacji poprzez umożliwienie kontaktu pracowników w społecznościach praktyków pogrupowanych według stanowisk, ról, kompetencji, grup szkoleniowych itd.; Zachowanie nieformalnej wiedzy, która tradycyjnie jest dostępna jedynie dla wąskiego grona zainteresowanych i udostępnienie jej szerszemu gronu użytkowników; Planowanie ścieżek sukcesji na stanowiska, które w przyszłości będą potrzebowały pracownika; Dostrzeganie, wybieranie i przygotowywanie wewnętrznych kandydatów na stanowiska w organizacji; Zaopatrzenie pracownika w wiedzę i możliwość rozwoju kompetencji koniecznych do pełnienia obowiązków na przyszłym stanowisku; Śledzenie rozwoju umiejętności i kompetencji przyszłych liderów; Tworzenie raportów dotyczących postępów w nauce, realizacji celów i planów wyników, wykorzystania zasobów itd. 7 6

8 Dlaczego Saba Learning Suite? Wszystkie moduły Saba Learning Suite są zintegrowane na jednej platformie. Pozwala to na stopniowe wdrażanie modułów zgodnie z potrzebami organizacji. Prostota, przyjazny użytkownikowi interfejs sprawiają, że korzystanie z poszczególnych modułów nie sprawia trudności. Wszechstronna funkcjonalność nakierowana na efektywność, naukę i zarządzanie talentami, umożliwia organizacji: Dostosowanie codziennej pracy do celów i planów strategicznych; Sprawny rozwój pracowników i ich umiejętności tak, by sprostać zmieniającym się potrzebom i wyzwaniom firmy czy instytucji; Pomiar wyników w celu zrozumienia rezultatów i czynników wydajności; Osiągnięcie optymalnej wydajności pracowników organizacji. Betacom S.A. jest autoryzowanym partnerem firmy Saba Software Inc. (posiada status Strategic Solution Provider). Betacom S.A. Istnieje na rynku od 1995 roku. Zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz integracją systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Betacom należy do grona 6 największych integratorów na polskim rynku. Firma od wielu lat współpracuje m.in. z HP, Cisco Systems, Microsoft, Oracle, Saba Software. Swoją główną działalność firma skupia na integracji systemów informatycznych i usług sieciowych, kompleksowej obsłudze informatycznej, wdrażaniu systemów e-learningowych, budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych, dostawie markowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania renomowanych producentów. Firma posiada ogólnopolską sieć serwisową. Od 19 marca 2004 roku akcje Betacom notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Betacom S.A Warszawa ul. Połczyńska 31A tel fax

Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą

Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą Od e-learning e do zarządzania wiedzą - wybrane wdrożenia systemu zarządzania wiedzą Paweł Szefler e-mail: pszefler@betacom.com.pl Kraków, 21.09.2004. 1 Agenda Część 1. Zarządzania Wiedzą w organizacji

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Marlena Plebaƒska Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Praca naukowa, która dowodzi, że e-learning jest nie tylko nowoczesną platformą transferu wiedzy, ale staje się

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise.

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Czym jest PYTON E-Learning PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Rysunek 1 Podział platformy PYTON Enterprise na systemy PYTON E-Learning jest systemem

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Przykłady oprogramowania wykorzystywanego podczas rekrutacji

Przykłady oprogramowania wykorzystywanego podczas rekrutacji Przykłady oprogramowania wykorzystywanego podczas rekrutacji ATS-y, czyli rekrutacja tylko w wersji on line Humanway (Humanway) Dzięki Humanway w jednym miejscu można zarządzać całym procesem rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1 dr Jan Dąbrowski dr Izabela Koładkiewicz mgr Marcin W. Staniewski Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ im. L. Koźmińskiego PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU UCZESTNICY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ FORMA SZKOLEŃ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE CEL PROJEKTU Celem projektu Profesjonalista rynku pracy jest podniesienie poziomu kwalifikacji 5.000 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z terenu całej

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo