JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki"

Transkrypt

1

2 JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

3 Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja gospodarek strefy euro, a jednolita polityka pieniężna EBC 3. Asymetryczność mechanizmu transmisji monetarnej EBC w strefie euro 4. Podsumowanie

4 Cel referatu Próba oceny realizacji celu polityki pieniężnej EBC zarówno: przez pryzmat całej strefy euro, z punktu widzenia poszczególnych krajów tworzących strefę euro.

5 Stabilność cen jako cel Eurosystemu Art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 1. Głównym celem ESBC (Eurosystemu) jest utrzymanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC (Eurosystemu) wspiera ogólne polityki gospodarcze Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągniecia celów Unii ustanowionych w Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

6 Stabilność cen definicja Rada Prezesów, październik 1998r.: Stabilność cen oznacza roczny wzrost zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) dla strefy euro o mniej niż 2% w średnim okresie.

7 Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej EBC definiuje mechanizm transmisji monetarnej (MTM), jako proces, w wyniku którego decyzje w sprawie polityki pieniężnej wywierają wpływ na gospodarkę ogółem, a w szczególności na poziom cen. Standardowe kanały transmisji monetarnej: 1) Kanał stopy procentowej, 2) Kanał kredytowy, 3) Kanał majątkowy, 4) Kanał kursu walutowego.

8 Czynniki strukturalne wpływające na MTM 1. Struktura popytu krajowego (PKB), 2. Stopień otwartości gospodarki, 3. Struktura źródeł finasowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, 4. Cechy charakterystyczne systemu bankowego.

9 DYWERGENCJA GOSPODAREK STREFY EURO, A POLITYKA PIENIĘŻNA EBC

10 Rys. 1. Średni poziom rocznych stóp inflacji i realnych stóp procentowych w poszczególnych państwach strefy euro w latach (w %) 5,00 4,00 3,00 2,05 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00 Średni poziom stóp inflacji w latach Średni poziom realnych stóp procentowych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, oraz na podstawie bazy danych Eurostat r.

11 Różnice inflacyjne Różnice inflacyjne istniejące między państwami strefy euro związane są z m.in.: [De Haan, 2010] 1. odmienną koniunkturą gospodarczą, 2. występowaniem odmiennych wzorców konsumpcji, 3. zróżnicowaniem tendencji w kształtowaniu się kosztów produkcji, 4. niejednakowym poziomem wydajności pracy, 5. występowaniem sztywności cen i płac.

12 Rys. 2. Dyspersja średnich rocznych stóp inflacji i stóp bezrobocia w strefie euro w latach (w pkt. proc.) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Dysperja stóp inflacji Dyspersja stóp bezrobocia Źródło: opracowanie własne na podstawie International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, r.

13 ASYMETRYCZNOŚĆ MECHANIZMU TRANSMISJI POLITYKI PIENIĘŻNEJ EBC W STREFIE EURO

14 Asymetryczność mechanizmu transmisji jednolitej polityki pieniężnej Z analizy przeprowadzonej przez Lee i Crowley [2009] wynika, że w latach polityka EBC w największym stopniu była dopasowana do warunków gospodarczych panujących tylko w niektórych państwach, tj. Francji, Niemiec, Austrii i Belgii. Wyniki badania Barigozzi et. al. [2012] wskazują, że : stopa inflacji niemieckiej, francuskiej i holenderskiej gospodarki najsilniej reaguje na zmianę stopy procentowej EBC. najsłabiej na restrykcyjny impuls monetarny odpowiada stopa inflacji w Irlandii, Belgii, Hiszpanii, Włoszech i Grecji.

15 Asymetryczność mechanizmu transmisji jednolitej polityki pieniężnej Brak symetryczności w procesie transmisji związany jest ze zróżnicowaniami strukturalnymi występującymi między państwami tworzącymi UGiW. Poszczególne kraje charakteryzują się odmienną: praktyką w zakresie ustalania cen i płac, strukturą finansową.

16 Sztywność cen i płac 1. Wskaźnik ochrony rynku pracy OECD który stanowi przybliżoną miarą restrykcyjności procedur związanych ze zwalnianiem oraz zatrudnianiem pracowników na umowy stałe i czasowe. 2. Wskaźnik gęstości uzwiązkowienia OECD który określa przybliżony odsetek pracowników będących członkami związków zawodowych w ogólnej liczbie zatrudnionych. Mniejsza wartość tego wskaźnika oznacza mniejsze sztywności rynku pracy oraz większą elastyczność cen.

17 Rys. 3. Poziom wskaźnika ochrony zatrudnienia OECD w wybranych krajach strefy euro w latach (w pkt.) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Irlandia Portugalia Strefa euro Niemcy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych OECD, dostępnych na stronie internetowej: r.

18 Rys. 4. Średni poziom wskaźnika gęstości uzwiązkowienia OECD w poszczególnych krajach strefy euro w latach (w %) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 31,38 30,00 20,00 10,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych statystycznych OECD: stats.oecd.org z dnia r.

19 Różnice w strukturze systemów finansowych Państwa członkowskie strefy euro : 1) charakteryzują się odmienną wielkością, koncentracją systemu bankowego, 2) wykazują różnice w dostępności do rynku kapitałowego.

20 Rys. 5. Średni poziom udziałów aktywów 5 największych banków w aktywach ogółem w poszczególnych krajach strefy euro w latach (w %) ,71 Źródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse sdw.ecb.europa.eu; r.

21 Podsumowanie W ciągu pierwszych 15 lat funkcjonowania UGiW: 1. Znacznie zmniejszyły się różnice w poziomie inflacji pomiędzy państwami członkowskimi. 2. EBC konsekwentnie realizował swój główny cel. 3. Wspólna polityka monetarna oddziałuje z różną siłą na gospodarkę realną państw członkowskich. 4. Kraje tworzące UGiW charakteryzują się odmiennymi: tendencjami inflacyjnymi, strukturą systemu finansowego, stopniem liberalizacji rynku pracy.

22 Dziękuję za uwagę!!! mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Departament Integracji ze Strefą Euro NBP Warszawa 211 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (64) 2013 Jakub KRACIUK 1 KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO Streszczenie Kryzys finansowy strefy euro ujawnił niedoskonałości unii gospodarczo-walutowej, budowanej w Europie.

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Joanna Beksiak nr albumu: 9355008 Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO W ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ

KRYTERIA OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO W ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ Krzysztof Biegun Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KRYTERIA OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO W ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2111 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND IN 211 AND THE WORLD ECONO OMIC

Bardziej szczegółowo

Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro

Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro Rozdział 9 Korzyści i szanse związane z przyjęciem euro Paweł Gajewski 1 9.1. WPROWADZENIE Powodem utworzenia strefy euro było osiągnięcie wymiernych korzyści

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 12

Zeszyty Naukowe nr 12 Zeszyty Naukowe nr 12 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski? 1. Wprowadzenie Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 238. Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 238. Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 238 Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak Warszawa, lipiec 29 r. Projekt badawczy zrealizowany w ramach współpracy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 22.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 342/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO z dnia 21 września

Bardziej szczegółowo