Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012"

Transkrypt

1 Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012 Warszawa, wrzesień 2012

2 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabyciainstrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Kopex S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że sąone wyczerpujące i w pełni odzwierciedlająstan faktyczny. Opracowanie może zawieraćstwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowiąryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogąistotnie różnićsięod faktycznych rezultatów. Kopex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktowaćjako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialnośćza sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Kopex S.A.

3 3 dane rynkowe spółka Kopex S.A. liczba akcji kapitalizacja 1.196,8 mln zł/3 września 2012: kurs 16,10 zł/ free float 40,9% indeks, sektor WIG / mwig40, elektromaszynowy rynek notowań podstawowy ticker Zarząd Spółki strona www KPX Prezes Zarządu Andrzej Jagiello Wiceprezes Zarządu Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu Józef Wolski Członek Zarządu Artur Kucharski Członek Zarządu Andrzej Meder kontakt IR

4 executive summary 1H 2012 backlogutrzymany na wysokim poziomie, na koniec lipca 2012 kontraktacja w core business na poziomie 1,65 mldzł, + 57,4% r-d-r/na koniec kwietnia 2012 na poziomie 1,72 mldzł/ dwucyfrowy wzrost sprzedaży i wyników w 2Q 2012 r-d-r, ponadprzeciętne dynamiki w core business marża brutto ze sprzedaży w core business kolejny raz na poziomie blisko 25% najwyższy dotychczas kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/na poziomie 45,6 mln zł dla akcjonariuszy dominujących widoczne tendencje w zakresie wzrostu kompleksowości dostaw i rozwoju rynku aftermarket powołanie nowego prezesa zarządu menedżera z międzynarodowym doświadczeniem finalizacja strategii rozwoju Grupy planowana prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego na przełomie 3Q/4Q

5 5 sytuacja na światowych rynkach węgla złagodzenie presji na ceny węgla -w lipcu zaobserwowane zmniejszenie zapasów węgla w portach chińskich wobec poziomów z czerwca cel produkcji węgla w Chinach ustalony na poziomie 3,65 mldt w 2012, +4% r-d-r ograniczenie inwestycji w udostępnianie trudniej dostępnych pokładów węgla /USA, Australia/ ostrożny pozytywny outlook największych producentów węgla /Peabody, Xstrata/ w długim terminie oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię/lipcowy blackoutw Indiach/, krótkoterminowo możliwe wahania popytu producenci maszyn górniczych rozwijają ofertę aftermarket

6 rynek węgla i inwestycje górnicze w Polsce zapowiedź utrzymania inwestycji przez JSW, planowane inwestycje w KW powyżej amortyzacji emisja obligacji o wartości 1,0 mlnzłprzez KHW z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego /zawarcie porozumienia z bankami/ przesunięte plany prywatyzacji największych spółek węglowych wzrost poziomu inwestycji w górnictwie -w 1H2012 kopalnie zainwestowały łącznie 1.466,7mlnzł+19% r-d-r, w tym na maszyny 764,6mlnzł/+69% r-d-r/ i 231,8 mlnzłna wyrobiska górnicze /-10% r-d-r/ wskaźnik natężenia inwestycji w górnictwie w 1H 2012 wyniósł 38,09 zł/t, +15% rdr wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych w 1H 2012 wyniósł 19,85 zł/t, +64% rdr nakłady inwestycyjne sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w ujęciu kwartalnym /mln zł/ Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 nakłady ogółem nakłady na maszyny i urządzenia 6

7 7 podsumowanie wyników Grupy w tys. zł 2Q Q 2011 rdr 3Q Q 2011 przychody ze sprzedaży ,5% wynik brutto ze sprzedaży ,2% marża brutto ze sprzedaży (%) 20,2% 19,1% 16,5% 21,4% EBIT ,5% rentowność EBIT (%) 10,4% 9,5% 10,4% 8,3% EBITDA ,5% rentowność EBITDA (%) 15,9% 15,1% 15,5% 12,9% przychody ze sprzedaży core business* ,8% wynik brutto ze sprzedaży core business ,3% marża brutto ze sprzedaży core business (%) 24,2% 23,1% 19,8% 25,8% EBIT core business ,9% rentowność EBIT core business (%) 13,4% 12,5% 10,0% 13,4% wynik netto ,0% ** wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej ,9% ** * segmenty core business obejmują: usługi górnicze, maszyny dla górnictwa podziemnego, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odlewy; ** w tym tys. zł zysku z tytułu przeszacowania wartości udziałów spółki /utrata kontroli nad Ostroj Hansen/ dynamiczny wzrost wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat rekordowy kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/ w 1H 2012 zmiana metody ujęcia operacji w rachunku wyników w tabeli zaprezentowano dane nieraportowane, skorygowane w celu umożliwienia porównania

8 , 0 % 2 3, 0 % 2 1, 0 % 1 9, 0 % 1 7, 0 % 1 5, 0 % 1 3, 0 % 1 1, 0 % 9, 0 % 7, 0 % 5, 0 % 3, 0 % 1, 0 % - 1, 0 % usługi górnicze realizacja większej ilości prac poziomych oraz przejściowe zawieszenie realizacji kontraktu dla JSW wpływa na obniżenie rentowności rozpoczęcie prac w zakresie pogłębiania szybu dla OKD udziałsprzedaży krajowej 1H ,8% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: drążenie szybu Bzie-1 /JSW/ drążenie szybu Karvina dla OKD /NWR/ prace poziome w kopalniach Rudna i Polkowice /KGHM/ modernizacja szybu Piotr /KHW/ drążenie wyrobisk KWK Murcki-Staszic /KHW/ roboty szybowe Zofiówka /JSW/ zmiana funkcji szybu Fuchs prace w kopalni Knurów-Szczygłowice /KW/ przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,9% 13,0% 14,6% 14,8% 7,0% 13,0% 12,6% 10,5% 9,4% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,9% w. b. z s ,4% rentowność EBIT % % przychodów 16,1% 20,0% 15,2% 19,6% 17,1% EBIT ,1% % przychodów 9,0% 13,6% 7,9% 10,0% 10,3% główne spółki segmentu: Kopex PBSz, Dalbis 8

9 , 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % - 2, 0 % maszyny dla górnictwa podziemnego dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (ponad 2,5-krotny wzrost w 1H 2012 vs1h 2011) i zwiększenie kompleksowości dostaw silna pozycja Ryfamy -realizacja dostaw na rzecz kopalni rosyjskich i polskich, widoczny wzrost zamówień aftermarket na 2012 i 2013 dynamiczny wzrost sprzedaży Kopex Sibirprowadzącego działalność serwisową otwarcie biura sprzedaży w prowincji Shanxi(drugiej pod względem wydobycia węgla prowincji w Chinach) aktywowanie straty podatkowej w Tagorze rosnące zainteresowanie produktami Kopex Waratah udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw kompleksu ścianowegoi przenośnika do Argentyny dostawa 2kompleksów ścianowych do Rosji /Butovska, Władymirska/ dostawa kompleksu ścianowego do Bośni /Banovici/ dostawa kombajnów ścianowych do Chin dzierżawa kombajnów chodnikowych do KW i KHW przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,2% 11,3% 11,7% 10,2% 8,9% 6,9% -0,5% -0,8% 3,9% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,8% w. b. z s ,0% % przychodów 25,4% 24,0% 15,5% 24,2% 28,8% EBIT ,3% % przychodów 14,3% 13,0% 6,0% 12,9% 13,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: ZZM, ZZMMaszyny Górnicze, Ryfama, Tagor, Waratah 9

10 , 0 % 2 8, 0 % 2 6, 0 % 2 4, 0 % 2 2, 0 % 2 0, 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % urządzenia elektryczne i elektroniczne utrzymujący sięsilny popyt na rynku krajowym, dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku RPA /+50% r-d-r/ oczekiwana poprawa rentowności segmentu w perspektywie kolejnych kwartałów /zmniejszenie udziału sprzedaży produktów dawnego ZEG o niższej marży/ obniżenie przychodów i wyników rdrwynika ze zmiany metody konsolidacji spółki Ostroj Hansen/do września 2011 konsolidowanej metodą pełną, obecnie metodą praw własności na poziomie wyniku netto/ udziałsprzedaży krajowej 1H ,1% vs1h ,1% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: dostawa stacji transformatorowych do JSW dostawa wyposażenia elektrycznego do KGHM dostawa wyposażenia elektrycznego kompleksu ścianowego do Argentyny dostawa wyposażenia elektrycznego do kompleksu strugowego Caterpillar/Bucyrus/ do LW Bogdanka dostawa stacji transformatorowych dla KW dostawa aparatury do zasilania kompleksu ścianowego dla ZG Sobieski przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 12,6% 15,9% 16,7% 14,5% 19,8% 21,1% 21,3% 21,0% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,3% w. b. z s ,1% % przychodów 29,5% 30,9% 35,5% 46,0% 35,3% EBIT ,9% % przychodów 16,3% 18,2% 23,3% 25,1% 16,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: Kopex Electric System, Kopex Africa przychody* ,4% w. b. z s.* ,9% % przychodów* 29,5% 36,0% EBIT* ,7% % przychodów* 16,3% 21,0% * korekta dotyczy wyłączenia Ostroj Hansen z wyników 1Q 2011 w związku ze zmianąmetody konsolidacji od września

11 , 0 % 2 9, 0 % 2 3, 0 % 1 7, 0 % 1 1, 0 % 5, 0 % - 1, 0 % - 7, 0 % - 1 3, 0 % - 1 9, 0 % maszyny dla górnictwa odkrywkowego osiągnięcie trwale dodatniej rentowności na poziomie EBIT wdrożony program naprawczy i zmiana zasad ewidencji i rozliczania kosztów kontraktów udziałsprzedaży krajowej 1H ,7% vs1h ,4% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw dla KWB Turów przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 7,1% -4,1% -4,5% ,7% 1,6% ,1% rentowność EBIT % -13,0% -13,2% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,7% w. b. z s % przychodów 17,5% -5,2% 10,6% 18,3% 20,1% EBIT % przychodów 7,2% -17,5% 2,1% 5,4% 9,1% główne spółki segmentu: Kopex Famago 11

12 , 2 6 0, 2 0, 1 4 0, 0 8 0, 0 2-0, 0 4-0, 1 odlewy znaczna częśćdostaw HSW kierowana jest dla potrzeb zleceńrealizowanych przez Ryfamę/50-53% przychodów segmentu to sprzedaż na rzecz Grupy/ osiągnięty cel inwestycyjny -wzrost mocy przerobowych HSW Odlewnia w wyniku zakończenia inwestycji modernizacyjnej, uzyskane obniżenie wskaźnika braków i skrócenie czasów technologicznych /obsługa rosnących zleceń Ryfamy/ w 2Q 2012 wynik EBIT Min Liv na zero minus udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,4% przychody w tys. zł kroczącoza ostatnie 4 kwartały dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych ,4% ,6% ,9% ,5% ,0% 9,4% ,8% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 rentowność EBIT % w tys. zł* 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody * ,6% w. b. z s. * ,7% % przychodów 28,7% 12,4% +275,3% 25,3% 18,4% 10,6% EBIT * % przychodów 19,0% 5,4% 19,0% 8,9% 3,3% główne spółki segmentu: HSW, Min-Liv /Serbia/ * dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych

13 , 0 % 2 4, 0 % 1 8, 0 % 1 2, 0 % 6, 0 % 0, 0 % - 6, 0 % - 1 2, 0 % - 1 8, 0 % - 2 4, 0 % - 3 0, 0 % maszyny dla przemysłu w 2Q 2012 prowadzone działania restrukturyzacyjne w Opremie podział spółki i zmniejszenie zatrudnienia /zakończony etap działańprawnych rejestracja podziału w sierpniu 2012/ krocząco za ostatnie 4 kwartały wypełniony portfel zleceń spółki w 2H 2012 udziałsprzedaży krajowej 1H ,6% vs1h ,6% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: realizacja kontraktów dla FAM Magdeburg produkcja dźwigów ramowych /AXTech/ przychody w tys. zł ,2% -22,9% -23,1% ,0% ,4% -17,4% -20,4% -20,7% ,8% rentowność EBIT % 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,4% w. b. z s % przychodów -23,0% 11,0% -0,3% -16,4% 11,9% EBIT % przychodów -38,5% -10,0% -23,1% -40,5% -6,4% główne spółki segmentu: Oprema/Serbia/ 13

14 14 finansowanie działalności Grupy w mlnzł Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q ,9 354,1 387,8 472,5 462,0 452,8 496, środki pieniężne kredyty i pożyczki dług netto należności leasingowe zobowiązania leasingowe dług netto bez nal. leasingowych zwiększenie zadłużenia związane z realizacjądużych zamówień-kompleksów ścianowych udostępnianych zamawiającemu w formule dzierżawy wskaźnik długu netto do zysku EBITDA /skorygowanego o rezerwęna zobowiązanie wobec Famuru/wyniósł1,59 na koniec 1H H Q H 2011 dług netto/ebitda 1,59 1,52 1,71 dług netto bez nal. leasingowych/ebitda 2,31 2,33 2,16

15 15 wykorzystanie środków pieniężnych cashflow1h kapitał obrotowy majątek trwały zewnętrzne źródła finansowania w tys. zł BO środki pieniężne wynik brutto zmiana stanu zapasów i RM zmiana stanu należności handlowych i pozostałych zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zmiana stanu rezerw amortyzacja wydatki inwestycyjne - rzeczowy majątek trwały /saldo/ pozostałe korekty kredyty i pożyczki /saldo/ BZ środki pieniężne

16 16 utrzymanie backlogu na wysokim poziomie aktualny backlog backlog backlog wg segmentów w mln zł po 2013 razem razem maszyny i urządzenia górnicze 517,3 194,6 36,9 748,8 442,0 usługi górnicze 130,8 232,8 408,2 771,8 543,0 urządzenia elektryczne i elektroniczne 110,0 10,8 3,9 124,7 59,3 pozostałe 1, ,6 3,8 backlog corebusiness 759,7 438,2 448, ,9 +57,4% 1 048,0 energia i węgiel 150,4 4,5-154,9 241,0 inne 42,1 19,2 0,2 61,5 33,5 backlog razem 952,2 462,0 449, ,3 +40,9% 1 322,6 rosnący udział zamówień aftermarket w backlogu na koniec kwietnia 2012 wartość backlogu w core business wynosiła 1.722,6 mln zł

17 strategic outlook Environment, Health and Safety -ourtop priorities Zero Harm -ourtarget 17

18 18 podsumowanie 3 miesięcy pracy w Kopex moje refleksje po wizycie w 11 spółkach Grupy w Polsce, RPA, Australii i Chinach: globalna prezentacja na rynku wysoki poziom produktów wysoki poziom kompetencji, ale nie we wszystkich obszarach silna pozycja w obszarach naszej oferty na rynku w Polsce, Rosji, RPA i Australii core business o wysokiej rentowności, ale poza core business obszary o niskiej rentowności ogromny potencjał

19 strategic goals Kopex Group modern innovative high-tech global fromgoodto great today tomorrow product company manufacturing oriented world class industry servicing company customer oriented 19

20 aktywność Grupy Kopex na świecie Novokuznetsk / Rosja Munich / Niemcy Katowice / Polska Leninsk-Kuznetsky / Rosja Makeevka / Ukraina Opava /Czechy Niš / Serbia Tai yuan / Chiny Meksyk Çayeli-Rize / Turcja Beijing / Chiny Tai`an City / Chiny New Delhi / Indie Jakarta / Indonezja siedziba Mackay / Australia fabryki sprzedaż i usługi biura oddziałów Argentyna Benoni / Afryka Południowa Argenton / Australia przedstawicielstwa / agenci 20

21 21 strategiczne kierunki rozwoju ROSJA 4% USA 14% POLSKA 2% KAZACHSTAN 2% NIEMCY 3% CHINY 45% INDIE 8% INDONEZJA 4% AFRYKA POŁUDNIOWA 4% AUSTRALIA 6% 75% światowego wydobycia

22 22 harmonogram prac nad strategią przegląd i ocena potencjału biznesowego opracowanie strategii prezentacja strategii Radzie Nadzorczej prezentacja strategii rynkowi kapitałowemu implementacja strategii nowa organizacja czerwiec-sierpień wrzesień-listopad grudzień 2012 styczeń 2013

23 23 pozycja Kopex Waratah na rynku australijskim ogromny potencjał w sprzedaży shuttle cars szeroko rozpoznawalna marka na rynku 27% udział w rynku shuttle cars w Australii krótki lead time proklienckiepodejście 24/7 support service referencyjne grono klientów: BHP Billiton, Xstrata, Rio Tinto

24 24 kontakt Adam Kalkusiński Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax Katarzyna Mucha Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax

Kopex S.A. wyniki 1-4Q CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013

Kopex S.A. wyniki 1-4Q CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013 Kopex S.A. wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. prezentacja wyników 1 kwartału Warszawa, maj 2011 roku

Kopex S.A. prezentacja wyników 1 kwartału Warszawa, maj 2011 roku Kopex S.A. prezentacja wyników 1 kwartału 211 Warszawa, maj 211 roku 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1-4Q 2015 roku. 25 lutego 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1-4Q 2015 roku. 25 lutego 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1-4Q 215 roku 25 lutego 216 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2013 roku. 14 listopada 2013

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2013 roku. 14 listopada 2013 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2013 roku 14 listopada 2013 Spis treści Zarząd Kopex S.A. Oferta produktowa Grupy Kopex Sytuacja na rynku producentów węgla w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. prezentacja wyników 1 półrocze Warszawa, wrzesień 2011 roku

Kopex S.A. prezentacja wyników 1 półrocze Warszawa, wrzesień 2011 roku Kopex S.A. prezentacja wyników 1 półrocze 2011 Warszawa, wrzesień 2011 roku 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku. 13 maja 2014

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku. 13 maja 2014 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku 13 maja 2014 Spis treści Zarząd Kopex S.A. Oferta produktowa Grupy Kopex Sytuacja na rynku producentów węgla w Polsce Wydatki inwestycyjne kopalń

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. podsumowanie wyników 1H 2009 i perspektywy wrzesień 2009, Warszawa

Tytuł prezentacji. podsumowanie wyników 1H 2009 i perspektywy wrzesień 2009, Warszawa Tytuł prezentacji podsumowanie wyników 1H 2009 i perspektywy wrzesień 2009, Warszawa ZastrzeŜenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 214 CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 215 executive summary przychody 4Q 214: 121,8 mln zł, +3% r/r w sprzedaży nadal

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za czwarty kwartał oraz dwanaście miesięcy 2014 roku. 25 lutego 2015

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za czwarty kwartał oraz dwanaście miesięcy 2014 roku. 25 lutego 2015 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za czwarty kwartał oraz dwanaście miesięcy 214 roku 25 lutego 215 Spis treści Zarząd Kopex S.A. Oferta produktowa Grupy Kopex Sytuacja na rynku producentów węgla w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Wyniki roczne 2011 CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja /kurs 33,75 PLN za akcję na dzień 20.03.2012/:

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition marca 2012 roku

Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition marca 2012 roku Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 212 roku zastrze enie Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition. Warszawa, 23 marca 2011 roku

Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition. Warszawa, 23 marca 2011 roku Kopex S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014 1Q 2014 Warszawa, 29 maja 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition

wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition wyniki 1-4Q 2012 CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013 zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 roku Strategia PROfit 2013

Wyniki za 4 kwartał 2010 roku Strategia PROfit 2013 Wyniki za 4 kwartał 2010 roku Strategia PROfit 2013 CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition Warszawa, 31 marca 2016 wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne 2015 i 4Q 2015 257 mln zł 71 mln zł 129 mln zł 41 mln zł najwyższe w historii

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu Prezentacja Grupy Sprzedajemy Mercor bezpieczeństwo Wyniki za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2015

Warszawa, 24 marca 2015 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki roku 2014 Projekty Akwizycyjne Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży na koniec 2014 roku wyniosły 306.335 tys. zł, co stanowi wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2013

Warszawa 14 listopada 2013 Warszawa 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki finansowe III kwartał 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 227.494 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Katowice, kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu raport Spółki za 2014 rok. Mimo trudności na rynku udało nam się przez ten okres utrzymywać satysfakcjonujące wyniki spółki.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa 27 marca 2014

Warszawa 27 marca 2014 Warszawa 27 marca 2014 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki 2013 Prognoza 2014 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 291.871 tys. zł i wzrosły o

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q 3 2008

Wyniki finansowe Q 3 2008 Wyniki finansowe Q 3 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 15 maja 2013

Warszawa 15 maja 2013 Warszawa 15 maja 2013 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki I kw. 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2013 roku wyniosły 76.009 tys. zł i wzrosły

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa, 1 marca 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa, 1 marca 2011 ZETKAMA S.A. Agenda Wprowadzenie Struktura akcjonariatu Rynek Kapitałowa ZETKAMA Wyniki za IV kwartały 2010 Wyniki i prognoza finansowa na 2010 strona 2 Wprowadzenie GRUPA ZETKAMA: oferuje wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu

Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI KOPALIN oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest uznanym producentem i dostawcą wysokiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. Zatrzymany spadek przychodów q/q Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo