Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012"

Transkrypt

1 Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012 Warszawa, wrzesień 2012

2 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabyciainstrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Kopex S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że sąone wyczerpujące i w pełni odzwierciedlająstan faktyczny. Opracowanie może zawieraćstwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowiąryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogąistotnie różnićsięod faktycznych rezultatów. Kopex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktowaćjako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialnośćza sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Kopex S.A.

3 3 dane rynkowe spółka Kopex S.A. liczba akcji kapitalizacja 1.196,8 mln zł/3 września 2012: kurs 16,10 zł/ free float 40,9% indeks, sektor WIG / mwig40, elektromaszynowy rynek notowań podstawowy ticker Zarząd Spółki strona www KPX Prezes Zarządu Andrzej Jagiello Wiceprezes Zarządu Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu Józef Wolski Członek Zarządu Artur Kucharski Członek Zarządu Andrzej Meder kontakt IR

4 executive summary 1H 2012 backlogutrzymany na wysokim poziomie, na koniec lipca 2012 kontraktacja w core business na poziomie 1,65 mldzł, + 57,4% r-d-r/na koniec kwietnia 2012 na poziomie 1,72 mldzł/ dwucyfrowy wzrost sprzedaży i wyników w 2Q 2012 r-d-r, ponadprzeciętne dynamiki w core business marża brutto ze sprzedaży w core business kolejny raz na poziomie blisko 25% najwyższy dotychczas kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/na poziomie 45,6 mln zł dla akcjonariuszy dominujących widoczne tendencje w zakresie wzrostu kompleksowości dostaw i rozwoju rynku aftermarket powołanie nowego prezesa zarządu menedżera z międzynarodowym doświadczeniem finalizacja strategii rozwoju Grupy planowana prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego na przełomie 3Q/4Q

5 5 sytuacja na światowych rynkach węgla złagodzenie presji na ceny węgla -w lipcu zaobserwowane zmniejszenie zapasów węgla w portach chińskich wobec poziomów z czerwca cel produkcji węgla w Chinach ustalony na poziomie 3,65 mldt w 2012, +4% r-d-r ograniczenie inwestycji w udostępnianie trudniej dostępnych pokładów węgla /USA, Australia/ ostrożny pozytywny outlook największych producentów węgla /Peabody, Xstrata/ w długim terminie oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię/lipcowy blackoutw Indiach/, krótkoterminowo możliwe wahania popytu producenci maszyn górniczych rozwijają ofertę aftermarket

6 rynek węgla i inwestycje górnicze w Polsce zapowiedź utrzymania inwestycji przez JSW, planowane inwestycje w KW powyżej amortyzacji emisja obligacji o wartości 1,0 mlnzłprzez KHW z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego /zawarcie porozumienia z bankami/ przesunięte plany prywatyzacji największych spółek węglowych wzrost poziomu inwestycji w górnictwie -w 1H2012 kopalnie zainwestowały łącznie 1.466,7mlnzł+19% r-d-r, w tym na maszyny 764,6mlnzł/+69% r-d-r/ i 231,8 mlnzłna wyrobiska górnicze /-10% r-d-r/ wskaźnik natężenia inwestycji w górnictwie w 1H 2012 wyniósł 38,09 zł/t, +15% rdr wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych w 1H 2012 wyniósł 19,85 zł/t, +64% rdr nakłady inwestycyjne sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w ujęciu kwartalnym /mln zł/ Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 nakłady ogółem nakłady na maszyny i urządzenia 6

7 7 podsumowanie wyników Grupy w tys. zł 2Q Q 2011 rdr 3Q Q 2011 przychody ze sprzedaży ,5% wynik brutto ze sprzedaży ,2% marża brutto ze sprzedaży (%) 20,2% 19,1% 16,5% 21,4% EBIT ,5% rentowność EBIT (%) 10,4% 9,5% 10,4% 8,3% EBITDA ,5% rentowność EBITDA (%) 15,9% 15,1% 15,5% 12,9% przychody ze sprzedaży core business* ,8% wynik brutto ze sprzedaży core business ,3% marża brutto ze sprzedaży core business (%) 24,2% 23,1% 19,8% 25,8% EBIT core business ,9% rentowność EBIT core business (%) 13,4% 12,5% 10,0% 13,4% wynik netto ,0% ** wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej ,9% ** * segmenty core business obejmują: usługi górnicze, maszyny dla górnictwa podziemnego, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odlewy; ** w tym tys. zł zysku z tytułu przeszacowania wartości udziałów spółki /utrata kontroli nad Ostroj Hansen/ dynamiczny wzrost wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat rekordowy kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/ w 1H 2012 zmiana metody ujęcia operacji w rachunku wyników w tabeli zaprezentowano dane nieraportowane, skorygowane w celu umożliwienia porównania

8 , 0 % 2 3, 0 % 2 1, 0 % 1 9, 0 % 1 7, 0 % 1 5, 0 % 1 3, 0 % 1 1, 0 % 9, 0 % 7, 0 % 5, 0 % 3, 0 % 1, 0 % - 1, 0 % usługi górnicze realizacja większej ilości prac poziomych oraz przejściowe zawieszenie realizacji kontraktu dla JSW wpływa na obniżenie rentowności rozpoczęcie prac w zakresie pogłębiania szybu dla OKD udziałsprzedaży krajowej 1H ,8% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: drążenie szybu Bzie-1 /JSW/ drążenie szybu Karvina dla OKD /NWR/ prace poziome w kopalniach Rudna i Polkowice /KGHM/ modernizacja szybu Piotr /KHW/ drążenie wyrobisk KWK Murcki-Staszic /KHW/ roboty szybowe Zofiówka /JSW/ zmiana funkcji szybu Fuchs prace w kopalni Knurów-Szczygłowice /KW/ przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,9% 13,0% 14,6% 14,8% 7,0% 13,0% 12,6% 10,5% 9,4% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,9% w. b. z s ,4% rentowność EBIT % % przychodów 16,1% 20,0% 15,2% 19,6% 17,1% EBIT ,1% % przychodów 9,0% 13,6% 7,9% 10,0% 10,3% główne spółki segmentu: Kopex PBSz, Dalbis 8

9 , 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % - 2, 0 % maszyny dla górnictwa podziemnego dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (ponad 2,5-krotny wzrost w 1H 2012 vs1h 2011) i zwiększenie kompleksowości dostaw silna pozycja Ryfamy -realizacja dostaw na rzecz kopalni rosyjskich i polskich, widoczny wzrost zamówień aftermarket na 2012 i 2013 dynamiczny wzrost sprzedaży Kopex Sibirprowadzącego działalność serwisową otwarcie biura sprzedaży w prowincji Shanxi(drugiej pod względem wydobycia węgla prowincji w Chinach) aktywowanie straty podatkowej w Tagorze rosnące zainteresowanie produktami Kopex Waratah udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw kompleksu ścianowegoi przenośnika do Argentyny dostawa 2kompleksów ścianowych do Rosji /Butovska, Władymirska/ dostawa kompleksu ścianowego do Bośni /Banovici/ dostawa kombajnów ścianowych do Chin dzierżawa kombajnów chodnikowych do KW i KHW przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,2% 11,3% 11,7% 10,2% 8,9% 6,9% -0,5% -0,8% 3,9% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,8% w. b. z s ,0% % przychodów 25,4% 24,0% 15,5% 24,2% 28,8% EBIT ,3% % przychodów 14,3% 13,0% 6,0% 12,9% 13,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: ZZM, ZZMMaszyny Górnicze, Ryfama, Tagor, Waratah 9

10 , 0 % 2 8, 0 % 2 6, 0 % 2 4, 0 % 2 2, 0 % 2 0, 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % urządzenia elektryczne i elektroniczne utrzymujący sięsilny popyt na rynku krajowym, dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku RPA /+50% r-d-r/ oczekiwana poprawa rentowności segmentu w perspektywie kolejnych kwartałów /zmniejszenie udziału sprzedaży produktów dawnego ZEG o niższej marży/ obniżenie przychodów i wyników rdrwynika ze zmiany metody konsolidacji spółki Ostroj Hansen/do września 2011 konsolidowanej metodą pełną, obecnie metodą praw własności na poziomie wyniku netto/ udziałsprzedaży krajowej 1H ,1% vs1h ,1% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: dostawa stacji transformatorowych do JSW dostawa wyposażenia elektrycznego do KGHM dostawa wyposażenia elektrycznego kompleksu ścianowego do Argentyny dostawa wyposażenia elektrycznego do kompleksu strugowego Caterpillar/Bucyrus/ do LW Bogdanka dostawa stacji transformatorowych dla KW dostawa aparatury do zasilania kompleksu ścianowego dla ZG Sobieski przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 12,6% 15,9% 16,7% 14,5% 19,8% 21,1% 21,3% 21,0% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,3% w. b. z s ,1% % przychodów 29,5% 30,9% 35,5% 46,0% 35,3% EBIT ,9% % przychodów 16,3% 18,2% 23,3% 25,1% 16,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: Kopex Electric System, Kopex Africa przychody* ,4% w. b. z s.* ,9% % przychodów* 29,5% 36,0% EBIT* ,7% % przychodów* 16,3% 21,0% * korekta dotyczy wyłączenia Ostroj Hansen z wyników 1Q 2011 w związku ze zmianąmetody konsolidacji od września

11 , 0 % 2 9, 0 % 2 3, 0 % 1 7, 0 % 1 1, 0 % 5, 0 % - 1, 0 % - 7, 0 % - 1 3, 0 % - 1 9, 0 % maszyny dla górnictwa odkrywkowego osiągnięcie trwale dodatniej rentowności na poziomie EBIT wdrożony program naprawczy i zmiana zasad ewidencji i rozliczania kosztów kontraktów udziałsprzedaży krajowej 1H ,7% vs1h ,4% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw dla KWB Turów przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 7,1% -4,1% -4,5% ,7% 1,6% ,1% rentowność EBIT % -13,0% -13,2% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,7% w. b. z s % przychodów 17,5% -5,2% 10,6% 18,3% 20,1% EBIT % przychodów 7,2% -17,5% 2,1% 5,4% 9,1% główne spółki segmentu: Kopex Famago 11

12 , 2 6 0, 2 0, 1 4 0, 0 8 0, 0 2-0, 0 4-0, 1 odlewy znaczna częśćdostaw HSW kierowana jest dla potrzeb zleceńrealizowanych przez Ryfamę/50-53% przychodów segmentu to sprzedaż na rzecz Grupy/ osiągnięty cel inwestycyjny -wzrost mocy przerobowych HSW Odlewnia w wyniku zakończenia inwestycji modernizacyjnej, uzyskane obniżenie wskaźnika braków i skrócenie czasów technologicznych /obsługa rosnących zleceń Ryfamy/ w 2Q 2012 wynik EBIT Min Liv na zero minus udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,4% przychody w tys. zł kroczącoza ostatnie 4 kwartały dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych ,4% ,6% ,9% ,5% ,0% 9,4% ,8% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 rentowność EBIT % w tys. zł* 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody * ,6% w. b. z s. * ,7% % przychodów 28,7% 12,4% +275,3% 25,3% 18,4% 10,6% EBIT * % przychodów 19,0% 5,4% 19,0% 8,9% 3,3% główne spółki segmentu: HSW, Min-Liv /Serbia/ * dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych

13 , 0 % 2 4, 0 % 1 8, 0 % 1 2, 0 % 6, 0 % 0, 0 % - 6, 0 % - 1 2, 0 % - 1 8, 0 % - 2 4, 0 % - 3 0, 0 % maszyny dla przemysłu w 2Q 2012 prowadzone działania restrukturyzacyjne w Opremie podział spółki i zmniejszenie zatrudnienia /zakończony etap działańprawnych rejestracja podziału w sierpniu 2012/ krocząco za ostatnie 4 kwartały wypełniony portfel zleceń spółki w 2H 2012 udziałsprzedaży krajowej 1H ,6% vs1h ,6% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: realizacja kontraktów dla FAM Magdeburg produkcja dźwigów ramowych /AXTech/ przychody w tys. zł ,2% -22,9% -23,1% ,0% ,4% -17,4% -20,4% -20,7% ,8% rentowność EBIT % 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,4% w. b. z s % przychodów -23,0% 11,0% -0,3% -16,4% 11,9% EBIT % przychodów -38,5% -10,0% -23,1% -40,5% -6,4% główne spółki segmentu: Oprema/Serbia/ 13

14 14 finansowanie działalności Grupy w mlnzł Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q ,9 354,1 387,8 472,5 462,0 452,8 496, środki pieniężne kredyty i pożyczki dług netto należności leasingowe zobowiązania leasingowe dług netto bez nal. leasingowych zwiększenie zadłużenia związane z realizacjądużych zamówień-kompleksów ścianowych udostępnianych zamawiającemu w formule dzierżawy wskaźnik długu netto do zysku EBITDA /skorygowanego o rezerwęna zobowiązanie wobec Famuru/wyniósł1,59 na koniec 1H H Q H 2011 dług netto/ebitda 1,59 1,52 1,71 dług netto bez nal. leasingowych/ebitda 2,31 2,33 2,16

15 15 wykorzystanie środków pieniężnych cashflow1h kapitał obrotowy majątek trwały zewnętrzne źródła finansowania w tys. zł BO środki pieniężne wynik brutto zmiana stanu zapasów i RM zmiana stanu należności handlowych i pozostałych zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zmiana stanu rezerw amortyzacja wydatki inwestycyjne - rzeczowy majątek trwały /saldo/ pozostałe korekty kredyty i pożyczki /saldo/ BZ środki pieniężne

16 16 utrzymanie backlogu na wysokim poziomie aktualny backlog backlog backlog wg segmentów w mln zł po 2013 razem razem maszyny i urządzenia górnicze 517,3 194,6 36,9 748,8 442,0 usługi górnicze 130,8 232,8 408,2 771,8 543,0 urządzenia elektryczne i elektroniczne 110,0 10,8 3,9 124,7 59,3 pozostałe 1, ,6 3,8 backlog corebusiness 759,7 438,2 448, ,9 +57,4% 1 048,0 energia i węgiel 150,4 4,5-154,9 241,0 inne 42,1 19,2 0,2 61,5 33,5 backlog razem 952,2 462,0 449, ,3 +40,9% 1 322,6 rosnący udział zamówień aftermarket w backlogu na koniec kwietnia 2012 wartość backlogu w core business wynosiła 1.722,6 mln zł

17 strategic outlook Environment, Health and Safety -ourtop priorities Zero Harm -ourtarget 17

18 18 podsumowanie 3 miesięcy pracy w Kopex moje refleksje po wizycie w 11 spółkach Grupy w Polsce, RPA, Australii i Chinach: globalna prezentacja na rynku wysoki poziom produktów wysoki poziom kompetencji, ale nie we wszystkich obszarach silna pozycja w obszarach naszej oferty na rynku w Polsce, Rosji, RPA i Australii core business o wysokiej rentowności, ale poza core business obszary o niskiej rentowności ogromny potencjał

19 strategic goals Kopex Group modern innovative high-tech global fromgoodto great today tomorrow product company manufacturing oriented world class industry servicing company customer oriented 19

20 aktywność Grupy Kopex na świecie Novokuznetsk / Rosja Munich / Niemcy Katowice / Polska Leninsk-Kuznetsky / Rosja Makeevka / Ukraina Opava /Czechy Niš / Serbia Tai yuan / Chiny Meksyk Çayeli-Rize / Turcja Beijing / Chiny Tai`an City / Chiny New Delhi / Indie Jakarta / Indonezja siedziba Mackay / Australia fabryki sprzedaż i usługi biura oddziałów Argentyna Benoni / Afryka Południowa Argenton / Australia przedstawicielstwa / agenci 20

21 21 strategiczne kierunki rozwoju ROSJA 4% USA 14% POLSKA 2% KAZACHSTAN 2% NIEMCY 3% CHINY 45% INDIE 8% INDONEZJA 4% AFRYKA POŁUDNIOWA 4% AUSTRALIA 6% 75% światowego wydobycia

22 22 harmonogram prac nad strategią przegląd i ocena potencjału biznesowego opracowanie strategii prezentacja strategii Radzie Nadzorczej prezentacja strategii rynkowi kapitałowemu implementacja strategii nowa organizacja czerwiec-sierpień wrzesień-listopad grudzień 2012 styczeń 2013

23 23 pozycja Kopex Waratah na rynku australijskim ogromny potencjał w sprzedaży shuttle cars szeroko rozpoznawalna marka na rynku 27% udział w rynku shuttle cars w Australii krótki lead time proklienckiepodejście 24/7 support service referencyjne grono klientów: BHP Billiton, Xstrata, Rio Tinto

24 24 kontakt Adam Kalkusiński Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax Katarzyna Mucha Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku. 13 maja 2014

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku. 13 maja 2014 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za pierwszy kwartał 2014 roku 13 maja 2014 Spis treści Zarząd Kopex S.A. Oferta produktowa Grupy Kopex Sytuacja na rynku producentów węgla w Polsce Wydatki inwestycyjne kopalń

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 214 CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 215 executive summary przychody 4Q 214: 121,8 mln zł, +3% r/r w sprzedaży nadal

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku

Wyniki roczne 2011. CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Wyniki roczne 2011 CC Group Small & MidCap Conference 2nd Edition 22-23 marca 2012 roku Dane rynkowe Spółka: ZELMER S.A. Liczba akcji: 15 200 000 sztuk Kapitalizacja /kurs 33,75 PLN za akcję na dzień 20.03.2012/:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014 1Q 2014 Warszawa, 29 maja 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Katowice, kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu raport Spółki za 2014 rok. Mimo trudności na rynku udało nam się przez ten okres utrzymywać satysfakcjonujące wyniki spółki.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. ZA 2014 ROK Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu

Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu Technologie jutra dla górnictwa i przemysłu MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI KOPALIN oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest uznanym producentem i dostawcą wysokiej

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q 3 2008

Wyniki finansowe Q 3 2008 Wyniki finansowe Q 3 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze!

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! To dla mnie niezwykła przyjemność móc, po raz pierwszy od momentu objęcia w lipcu 2012 roku stanowiska prezesa zarządu Kopex SA, przedstawić Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Prezentacja wyników i pozycji rynkowej Grupy Kopex maj 2009, wizyta w Kopex-Famago

Tytuł prezentacji. Prezentacja wyników i pozycji rynkowej Grupy Kopex maj 2009, wizyta w Kopex-Famago Tytuł prezentacji Prezentacja wyników i pozycji rynkowej Grupy Kopex maj 2009, wizyta w Kopex-Famago ZastrzeŜenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Warszawa, 12 maja 2011 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została opracowana przez BOGDANKA S.A. ( Spółka ). Informacje zawarte w Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Dostarczamy zaawansowane rozwiązania dla przemysłu Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Grupa Wyniki finansowe Załączniki 2 Najważniejsze informacje Zakres działalności Wyniki finansowe Strategia Dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r. 1 2 1 3 4 Dynamiczny wzrost liczby klientów 834 nowych

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. enie. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Zastrzeżenie. enie. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. CC Group Small&MidCap Conference 3rd Edition Warszawa, marzec 2013 Zastrzeżenie enie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo