Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012"

Transkrypt

1 Kopex S.A. prezentacja wyników - 1 półrocze 2012 Warszawa, wrzesień 2012

2 2 zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabyciainstrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Kopex S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że sąone wyczerpujące i w pełni odzwierciedlająstan faktyczny. Opracowanie może zawieraćstwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowiąryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogąistotnie różnićsięod faktycznych rezultatów. Kopex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktowaćjako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialnośćza sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Kopex S.A.

3 3 dane rynkowe spółka Kopex S.A. liczba akcji kapitalizacja 1.196,8 mln zł/3 września 2012: kurs 16,10 zł/ free float 40,9% indeks, sektor WIG / mwig40, elektromaszynowy rynek notowań podstawowy ticker Zarząd Spółki strona www KPX Prezes Zarządu Andrzej Jagiello Wiceprezes Zarządu Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu Józef Wolski Członek Zarządu Artur Kucharski Członek Zarządu Andrzej Meder kontakt IR

4 executive summary 1H 2012 backlogutrzymany na wysokim poziomie, na koniec lipca 2012 kontraktacja w core business na poziomie 1,65 mldzł, + 57,4% r-d-r/na koniec kwietnia 2012 na poziomie 1,72 mldzł/ dwucyfrowy wzrost sprzedaży i wyników w 2Q 2012 r-d-r, ponadprzeciętne dynamiki w core business marża brutto ze sprzedaży w core business kolejny raz na poziomie blisko 25% najwyższy dotychczas kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/na poziomie 45,6 mln zł dla akcjonariuszy dominujących widoczne tendencje w zakresie wzrostu kompleksowości dostaw i rozwoju rynku aftermarket powołanie nowego prezesa zarządu menedżera z międzynarodowym doświadczeniem finalizacja strategii rozwoju Grupy planowana prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego na przełomie 3Q/4Q

5 5 sytuacja na światowych rynkach węgla złagodzenie presji na ceny węgla -w lipcu zaobserwowane zmniejszenie zapasów węgla w portach chińskich wobec poziomów z czerwca cel produkcji węgla w Chinach ustalony na poziomie 3,65 mldt w 2012, +4% r-d-r ograniczenie inwestycji w udostępnianie trudniej dostępnych pokładów węgla /USA, Australia/ ostrożny pozytywny outlook największych producentów węgla /Peabody, Xstrata/ w długim terminie oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię/lipcowy blackoutw Indiach/, krótkoterminowo możliwe wahania popytu producenci maszyn górniczych rozwijają ofertę aftermarket

6 rynek węgla i inwestycje górnicze w Polsce zapowiedź utrzymania inwestycji przez JSW, planowane inwestycje w KW powyżej amortyzacji emisja obligacji o wartości 1,0 mlnzłprzez KHW z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego /zawarcie porozumienia z bankami/ przesunięte plany prywatyzacji największych spółek węglowych wzrost poziomu inwestycji w górnictwie -w 1H2012 kopalnie zainwestowały łącznie 1.466,7mlnzł+19% r-d-r, w tym na maszyny 764,6mlnzł/+69% r-d-r/ i 231,8 mlnzłna wyrobiska górnicze /-10% r-d-r/ wskaźnik natężenia inwestycji w górnictwie w 1H 2012 wyniósł 38,09 zł/t, +15% rdr wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych w 1H 2012 wyniósł 19,85 zł/t, +64% rdr nakłady inwestycyjne sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w ujęciu kwartalnym /mln zł/ Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 nakłady ogółem nakłady na maszyny i urządzenia 6

7 7 podsumowanie wyników Grupy w tys. zł 2Q Q 2011 rdr 3Q Q 2011 przychody ze sprzedaży ,5% wynik brutto ze sprzedaży ,2% marża brutto ze sprzedaży (%) 20,2% 19,1% 16,5% 21,4% EBIT ,5% rentowność EBIT (%) 10,4% 9,5% 10,4% 8,3% EBITDA ,5% rentowność EBITDA (%) 15,9% 15,1% 15,5% 12,9% przychody ze sprzedaży core business* ,8% wynik brutto ze sprzedaży core business ,3% marża brutto ze sprzedaży core business (%) 24,2% 23,1% 19,8% 25,8% EBIT core business ,9% rentowność EBIT core business (%) 13,4% 12,5% 10,0% 13,4% wynik netto ,0% ** wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej ,9% ** * segmenty core business obejmują: usługi górnicze, maszyny dla górnictwa podziemnego, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odlewy; ** w tym tys. zł zysku z tytułu przeszacowania wartości udziałów spółki /utrata kontroli nad Ostroj Hansen/ dynamiczny wzrost wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat rekordowy kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/ w 1H 2012 zmiana metody ujęcia operacji w rachunku wyników w tabeli zaprezentowano dane nieraportowane, skorygowane w celu umożliwienia porównania

8 , 0 % 2 3, 0 % 2 1, 0 % 1 9, 0 % 1 7, 0 % 1 5, 0 % 1 3, 0 % 1 1, 0 % 9, 0 % 7, 0 % 5, 0 % 3, 0 % 1, 0 % - 1, 0 % usługi górnicze realizacja większej ilości prac poziomych oraz przejściowe zawieszenie realizacji kontraktu dla JSW wpływa na obniżenie rentowności rozpoczęcie prac w zakresie pogłębiania szybu dla OKD udziałsprzedaży krajowej 1H ,8% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: drążenie szybu Bzie-1 /JSW/ drążenie szybu Karvina dla OKD /NWR/ prace poziome w kopalniach Rudna i Polkowice /KGHM/ modernizacja szybu Piotr /KHW/ drążenie wyrobisk KWK Murcki-Staszic /KHW/ roboty szybowe Zofiówka /JSW/ zmiana funkcji szybu Fuchs prace w kopalni Knurów-Szczygłowice /KW/ przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,9% 13,0% 14,6% 14,8% 7,0% 13,0% 12,6% 10,5% 9,4% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,9% w. b. z s ,4% rentowność EBIT % % przychodów 16,1% 20,0% 15,2% 19,6% 17,1% EBIT ,1% % przychodów 9,0% 13,6% 7,9% 10,0% 10,3% główne spółki segmentu: Kopex PBSz, Dalbis 8

9 , 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % - 2, 0 % maszyny dla górnictwa podziemnego dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (ponad 2,5-krotny wzrost w 1H 2012 vs1h 2011) i zwiększenie kompleksowości dostaw silna pozycja Ryfamy -realizacja dostaw na rzecz kopalni rosyjskich i polskich, widoczny wzrost zamówień aftermarket na 2012 i 2013 dynamiczny wzrost sprzedaży Kopex Sibirprowadzącego działalność serwisową otwarcie biura sprzedaży w prowincji Shanxi(drugiej pod względem wydobycia węgla prowincji w Chinach) aktywowanie straty podatkowej w Tagorze rosnące zainteresowanie produktami Kopex Waratah udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,3% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw kompleksu ścianowegoi przenośnika do Argentyny dostawa 2kompleksów ścianowych do Rosji /Butovska, Władymirska/ dostawa kompleksu ścianowego do Bośni /Banovici/ dostawa kombajnów ścianowych do Chin dzierżawa kombajnów chodnikowych do KW i KHW przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,2% 11,3% 11,7% 10,2% 8,9% 6,9% -0,5% -0,8% 3,9% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,8% w. b. z s ,0% % przychodów 25,4% 24,0% 15,5% 24,2% 28,8% EBIT ,3% % przychodów 14,3% 13,0% 6,0% 12,9% 13,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: ZZM, ZZMMaszyny Górnicze, Ryfama, Tagor, Waratah 9

10 , 0 % 2 8, 0 % 2 6, 0 % 2 4, 0 % 2 2, 0 % 2 0, 0 % 1 8, 0 % 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % urządzenia elektryczne i elektroniczne utrzymujący sięsilny popyt na rynku krajowym, dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku RPA /+50% r-d-r/ oczekiwana poprawa rentowności segmentu w perspektywie kolejnych kwartałów /zmniejszenie udziału sprzedaży produktów dawnego ZEG o niższej marży/ obniżenie przychodów i wyników rdrwynika ze zmiany metody konsolidacji spółki Ostroj Hansen/do września 2011 konsolidowanej metodą pełną, obecnie metodą praw własności na poziomie wyniku netto/ udziałsprzedaży krajowej 1H ,1% vs1h ,1% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: dostawa stacji transformatorowych do JSW dostawa wyposażenia elektrycznego do KGHM dostawa wyposażenia elektrycznego kompleksu ścianowego do Argentyny dostawa wyposażenia elektrycznego do kompleksu strugowego Caterpillar/Bucyrus/ do LW Bogdanka dostawa stacji transformatorowych dla KW dostawa aparatury do zasilania kompleksu ścianowego dla ZG Sobieski przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 12,6% 15,9% 16,7% 14,5% 19,8% 21,1% 21,3% 21,0% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,3% w. b. z s ,1% % przychodów 29,5% 30,9% 35,5% 46,0% 35,3% EBIT ,9% % przychodów 16,3% 18,2% 23,3% 25,1% 16,1% rentowność EBIT % główne spółki segmentu: Kopex Electric System, Kopex Africa przychody* ,4% w. b. z s.* ,9% % przychodów* 29,5% 36,0% EBIT* ,7% % przychodów* 16,3% 21,0% * korekta dotyczy wyłączenia Ostroj Hansen z wyników 1Q 2011 w związku ze zmianąmetody konsolidacji od września

11 , 0 % 2 9, 0 % 2 3, 0 % 1 7, 0 % 1 1, 0 % 5, 0 % - 1, 0 % - 7, 0 % - 1 3, 0 % - 1 9, 0 % maszyny dla górnictwa odkrywkowego osiągnięcie trwale dodatniej rentowności na poziomie EBIT wdrożony program naprawczy i zmiana zasad ewidencji i rozliczania kosztów kontraktów udziałsprzedaży krajowej 1H ,7% vs1h ,4% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: kontynuacja dostaw dla KWB Turów przychody w tys. zł krocząco za ostatnie 4 kwartały ,3% 7,1% -4,1% -4,5% ,7% 1,6% ,1% rentowność EBIT % -13,0% -13,2% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,7% w. b. z s % przychodów 17,5% -5,2% 10,6% 18,3% 20,1% EBIT % przychodów 7,2% -17,5% 2,1% 5,4% 9,1% główne spółki segmentu: Kopex Famago 11

12 , 2 6 0, 2 0, 1 4 0, 0 8 0, 0 2-0, 0 4-0, 1 odlewy znaczna częśćdostaw HSW kierowana jest dla potrzeb zleceńrealizowanych przez Ryfamę/50-53% przychodów segmentu to sprzedaż na rzecz Grupy/ osiągnięty cel inwestycyjny -wzrost mocy przerobowych HSW Odlewnia w wyniku zakończenia inwestycji modernizacyjnej, uzyskane obniżenie wskaźnika braków i skrócenie czasów technologicznych /obsługa rosnących zleceń Ryfamy/ w 2Q 2012 wynik EBIT Min Liv na zero minus udziałsprzedaży krajowej 1H ,0% vs1h ,4% przychody w tys. zł kroczącoza ostatnie 4 kwartały dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych ,4% ,6% ,9% ,5% ,0% 9,4% ,8% 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 rentowność EBIT % w tys. zł* 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody * ,6% w. b. z s. * ,7% % przychodów 28,7% 12,4% +275,3% 25,3% 18,4% 10,6% EBIT * % przychodów 19,0% 5,4% 19,0% 8,9% 3,3% główne spółki segmentu: HSW, Min-Liv /Serbia/ * dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych

13 , 0 % 2 4, 0 % 1 8, 0 % 1 2, 0 % 6, 0 % 0, 0 % - 6, 0 % - 1 2, 0 % - 1 8, 0 % - 2 4, 0 % - 3 0, 0 % maszyny dla przemysłu w 2Q 2012 prowadzone działania restrukturyzacyjne w Opremie podział spółki i zmniejszenie zatrudnienia /zakończony etap działańprawnych rejestracja podziału w sierpniu 2012/ krocząco za ostatnie 4 kwartały wypełniony portfel zleceń spółki w 2H 2012 udziałsprzedaży krajowej 1H ,6% vs1h ,6% znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych kwartałach 2012: realizacja kontraktów dla FAM Magdeburg produkcja dźwigów ramowych /AXTech/ przychody w tys. zł ,2% -22,9% -23,1% ,0% ,4% -17,4% -20,4% -20,7% ,8% rentowność EBIT % 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 w tys. zł 2Q 12 2Q 11 rdr 3Q 11 4Q 11 1Q 12 przychody ,4% w. b. z s % przychodów -23,0% 11,0% -0,3% -16,4% 11,9% EBIT % przychodów -38,5% -10,0% -23,1% -40,5% -6,4% główne spółki segmentu: Oprema/Serbia/ 13

14 14 finansowanie działalności Grupy w mlnzł Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q ,9 354,1 387,8 472,5 462,0 452,8 496, środki pieniężne kredyty i pożyczki dług netto należności leasingowe zobowiązania leasingowe dług netto bez nal. leasingowych zwiększenie zadłużenia związane z realizacjądużych zamówień-kompleksów ścianowych udostępnianych zamawiającemu w formule dzierżawy wskaźnik długu netto do zysku EBITDA /skorygowanego o rezerwęna zobowiązanie wobec Famuru/wyniósł1,59 na koniec 1H H Q H 2011 dług netto/ebitda 1,59 1,52 1,71 dług netto bez nal. leasingowych/ebitda 2,31 2,33 2,16

15 15 wykorzystanie środków pieniężnych cashflow1h kapitał obrotowy majątek trwały zewnętrzne źródła finansowania w tys. zł BO środki pieniężne wynik brutto zmiana stanu zapasów i RM zmiana stanu należności handlowych i pozostałych zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zmiana stanu rezerw amortyzacja wydatki inwestycyjne - rzeczowy majątek trwały /saldo/ pozostałe korekty kredyty i pożyczki /saldo/ BZ środki pieniężne

16 16 utrzymanie backlogu na wysokim poziomie aktualny backlog backlog backlog wg segmentów w mln zł po 2013 razem razem maszyny i urządzenia górnicze 517,3 194,6 36,9 748,8 442,0 usługi górnicze 130,8 232,8 408,2 771,8 543,0 urządzenia elektryczne i elektroniczne 110,0 10,8 3,9 124,7 59,3 pozostałe 1, ,6 3,8 backlog corebusiness 759,7 438,2 448, ,9 +57,4% 1 048,0 energia i węgiel 150,4 4,5-154,9 241,0 inne 42,1 19,2 0,2 61,5 33,5 backlog razem 952,2 462,0 449, ,3 +40,9% 1 322,6 rosnący udział zamówień aftermarket w backlogu na koniec kwietnia 2012 wartość backlogu w core business wynosiła 1.722,6 mln zł

17 strategic outlook Environment, Health and Safety -ourtop priorities Zero Harm -ourtarget 17

18 18 podsumowanie 3 miesięcy pracy w Kopex moje refleksje po wizycie w 11 spółkach Grupy w Polsce, RPA, Australii i Chinach: globalna prezentacja na rynku wysoki poziom produktów wysoki poziom kompetencji, ale nie we wszystkich obszarach silna pozycja w obszarach naszej oferty na rynku w Polsce, Rosji, RPA i Australii core business o wysokiej rentowności, ale poza core business obszary o niskiej rentowności ogromny potencjał

19 strategic goals Kopex Group modern innovative high-tech global fromgoodto great today tomorrow product company manufacturing oriented world class industry servicing company customer oriented 19

20 aktywność Grupy Kopex na świecie Novokuznetsk / Rosja Munich / Niemcy Katowice / Polska Leninsk-Kuznetsky / Rosja Makeevka / Ukraina Opava /Czechy Niš / Serbia Tai yuan / Chiny Meksyk Çayeli-Rize / Turcja Beijing / Chiny Tai`an City / Chiny New Delhi / Indie Jakarta / Indonezja siedziba Mackay / Australia fabryki sprzedaż i usługi biura oddziałów Argentyna Benoni / Afryka Południowa Argenton / Australia przedstawicielstwa / agenci 20

21 21 strategiczne kierunki rozwoju ROSJA 4% USA 14% POLSKA 2% KAZACHSTAN 2% NIEMCY 3% CHINY 45% INDIE 8% INDONEZJA 4% AFRYKA POŁUDNIOWA 4% AUSTRALIA 6% 75% światowego wydobycia

22 22 harmonogram prac nad strategią przegląd i ocena potencjału biznesowego opracowanie strategii prezentacja strategii Radzie Nadzorczej prezentacja strategii rynkowi kapitałowemu implementacja strategii nowa organizacja czerwiec-sierpień wrzesień-listopad grudzień 2012 styczeń 2013

23 23 pozycja Kopex Waratah na rynku australijskim ogromny potencjał w sprzedaży shuttle cars szeroko rozpoznawalna marka na rynku 27% udział w rynku shuttle cars w Australii krótki lead time proklienckiepodejście 24/7 support service referencyjne grono klientów: BHP Billiton, Xstrata, Rio Tinto

24 24 kontakt Adam Kalkusiński Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax Katarzyna Mucha Investor Relations, CC Group sp zoo tel fax

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

BBI Development S.A.

BBI Development S.A. BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2013 r. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 roku Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2008

Skonsolidowany raport roczny RS 2008 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Kopex S.A. jest jednostką dominującą, nadzoruje spółki Grupy i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Katowice, kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić Państwu raport Spółki za 2014 rok. Mimo trudności na rynku udało nam się przez ten okres utrzymywać satysfakcjonujące wyniki spółki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za rok 2010 Katowice, 2011-04-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2014 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.. 4 1.1. HISTORIA EMITENTA 4 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 5 1.3. ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 1 Spis treści 1. CHARAKTERYSKA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 5 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOPEX S.A. ZA 2009 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2010 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone Katowice, kwiecień 2015r. Nota SPIS TREŚCI Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. 3 Rachunek zysków i strat KOPEX S.A. 4 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3 AKUMULUJ WYCENA 21,4 PLN 13 MAJA 2011 Spodziewamy się silnych wyników Bumechu w 1Q 11 i 2Q 11. Oczekujemy, że przychody wzrosną odpowiednio do 21,9 mln PLN (+36,7% r/r) i 26,0 mln PLN (+100,1% r/r), a

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital NFI S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku dane rynkowe spółka BBI Capital NFI S.A. liczba akcji 51.400.731 kapitalizacja 74,0 mln zł /21 marca 2011/

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki

Podstawowe dane. Powstanie i Statut Spółki. Organy Spółki POLTRONIC Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 1. Informacje ogólne Podstawowe dane Nazwa firmy: POLTRONIC S.A. Forma prawna: Spółka akcyjna Kapitał zakładowy: 3.000.000 złotych Nr

Bardziej szczegółowo

KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach PROSPEKT EMISYJNY. Oferujący. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach PROSPEKT EMISYJNY. Oferujący. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY - KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach Oferujący Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo