Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel. 22 523 4582, 519 50 4582, roksana.gowin@pl.pwc.com"

Transkrypt

1 Informacja prasowa Data: 5 czerwca 2013 r. Kontakt: Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel , , Reklama internetowa: Paweł Wesołowski tel , , Reklama TV i radiowa: Agnieszka Kurzeja tel , , Dystrybucja TV: Ewa Urban tel , , Rynek prasy: Tomasz Kociołek, tel , , Dostęp do Internetu, branża kinowa, muzyka: Marcin Kałkucki tel , , MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU BĘDZIE NAPĘDZAĆ ROZWÓJ RYNKU MEDIÓW I ROZRYWKI W LATACH Warszawa, 5 czerwca 2013 r. Do 2017 r. globalne wydatki na rozrywkę i media przekroczą 2,1 bln USD. Rynek polski w nadchodzących latach będzie rósł w tempie 3,2% rocznie, osiągając w 2017 r. wartość 11,4 mld USD wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC Global Entertainment and Media Outlook Wprawdzie przez najbliższe pięć lat nadal dominować będą wydatki na media tradycyjne, ale zdecydowanie wzrosną wydatki na media dostarczane w formie cyfrowej. Największy wzrost rynku mediów i rozrywki w okresie objętym raportem ( ) odnotują Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, Bliski Wschód i Afryka Północna, Meksyk, Indonezja i Argentyna. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) dla tych rynków jest ponad dwukrotnie większa niż dla całej branży rozrywki i mediów globalnie. W 2017 r. będą one odpowiadać za 22% łącznych światowych przychodów branży, co niemal podwoi ich udział wobec 12% w 2008 r. Na tle tych krajów, wydatki na rozrywkę i media w Polsce będą rosły znacznie wolniej w tempie 3,2% rocznie, zbliżonym do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. W najbliższych latach najistotniejszy wpływ na kształt rynku rozrywki i mediów będą nadal miały dwa główne czynniki: dalsza cyfryzacja rozrywki i mediów oraz rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. W skali świata w 2014 r. przychody z mobilnego dostępu do Internetu w wysokości 259 mld USD będą stanowić ponad 50% całkowitych wydatków na dostęp do Internetu, przewyższając wydatki na kablowy Internet szerokopasmowy. Wydatki na Internet mobilny powinny przekroczyć wydatki na Internet kablowy w USA i Korei Południowej w 2013 r., w Wielkiej Brytanii w 2015 r., a w Polsce dopiero po zakończeniu okresu objętego prognozą PwC (po 2017 r.). Wydatki na cyfrową rozrywkę i media, którym sprzyja upowszechnienie inteligentnych urządzeń elektronicznych, do 2017 r. będą stanowić 44% całkowitych wydatków na dojrzałych rynkach (w Polsce 42%), co niemal podwoi ich poziom w stosunku do 2008 r. i będzie stanowić wzrost w porównaniu z 34% w 2012 r.

2 Rynek polski ogółem W Polsce najszybciej w nadchodzących latach będą rozwijały się te segmenty rynku mediów i rozrywki, które są związane z technologiami cyfrowymi, czyli dostęp do Internetu, reklama w Internecie oraz gry wideo. W prognozowanym okresie r., rynek reklamy w Polsce będzie rósł w średniorocznym tempie 3,9% CAGR, napędzany głównie przez wzrost reklamy internetowej średniorocznie o ponad 10% CAGR. W 2017 r. reklama telewizyjna utrzyma dotychczasową dominującą pozycję, stanowiąc nadal ponad 39% rynku reklamy w Polsce, jednak wydatki na reklamę w Internecie osiągną podobny udział 37% wartości rynku. Wartość poszczególnych segmentów rynku mediów i rozrywki w Polsce oraz prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) Dane w mln USD. W raporcie przyjęto prognozę kursu: 1 USD = 3,25 PLN 2 z 10

3 Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce Poszczególne segmenty rynku w Polsce i na świecie Dystrybucja programów TV w Polsce i na świecie Globalne wydatki na płatną telewizję (wykluczając wydatki na publiczny abonament) będą rosły w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 4,3% rocznie by osiągnąć wartość 212,4 mld USD, wobec 171,7 mld USD w 2012 r. Wskaźniki wzrostu średniego miesięcznego przychodu na abonenta (ARPU) zaczęły zwalniać. Szacujemy, że TV ARPU osiągnął już swój szczyt, a obecnie popularne oferty wieloelementowe wpływają na obniżenie ceny telewizyjnego składnika pakietu. Wydatki na abonamenty telewizyjne, na poziomie globalnym, w mniejszym stopniu zostały dotknięte przez globalne problemy gospodarcze niż inne wydatki konsumentów, a konkurencja między różnymi platformami abonament telewizji - kablowej, satelitarnej oraz IPTV - będzie się znacząco różnić od regionu i terytorium. Wartość rynku płatnej telewizji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrośnie z 5,3 mld USD w 2012 r. do 6,8 mld USD w 2017 r., co daje wzrost na poziomie 5% CAGR. W Europie Środkowo-Wschodniej mimo, że powstało już kilka dojrzałych rynków, nadal perspektywy wzrostu są znacznie bardziej widoczne niż w przypadku regionu zachodnich sąsiadów. Dla przykładu w Rosji Tricolor przyciąga imponujące liczby abonentów dzięki niskiej kosztowo ofercie. Na rynku w Polsce, kolejnym z największych w regionie i bardziej dojrzałym, przy trudnym do osiągnięcia wzroście organicznym trwa konsolidacja zarówno w sektorach telewizji kablowej jak i satelitarnej. Na polskim rynku obserwowaliśmy już konsolidację rynku. Eksperci PwC przewidują, że kolejnym jej etapem mogą być połączenia szczególnie w sektorze telewizji kablowej, w którym dotychczas cyfryzacja postępowała wolniej. PwC szacuje, że penetracja rynku płatnej telewizji 3 z 10

4 już osiągnęła 73%. Ponieważ silna konkurencja wpływa na obniżkę cen, eksperci PwC przewidują w Polsce spadek poziomu przychodów z usług płatnej telewizji w stosunku do poziomu z 2012 r. Wartość polskiego rynku płatnej telewizji (wykluczając wpływy z publicznego abonamentu) - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2012 r. - spadnie z 1,84 mld USD do 1,77 mld USD w 2017 r. Na rynkach wschodzących, takich jak Rosja, operatorzy koncentrują się na pozyskiwaniu bazy abonentów, często dzięki oferowaniu tanich usług, w nadziei na podwyższanie tych usług do pakietów premium w przyszłości. Na dojrzałych rynkach, z wysokimi poziomami penetracji, operatorzy koncentrują się na zwiększaniu przychodów z istniejących abonentów poprzez oferowanie dodatkowych usług takich jak kanały HD, programowanie na żądanie, czy dostarczanie treści na wielu ekranach. Operatorzy ci przenoszą nacisk od gospodarstw domowych korzystających z podstawowych i tanich pakietów telewizji abonamentowej, jako narzędzie użytkowe. Zamiast tego, operatorzy koncentrują się na tych klientach, którzy podwyższają pakiety do usług rozrywkowych premium określając ich jako mających większy potencjał sprzedażowy - podkreśla Ewa Urban, starszy menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Wzrost dostępności łączy szerokopasmowych, jest szansą dla nowych dostawców na dostarczania poprzez Internet usług premium wideo (OTT), zamiast za pośrednictwem kanałów telewizyjnych. Dotychczas jednak operatorzy płatnej telewizji byli innowacyjni w odpowiedzi na to potencjalne zagrożenie poprzez rozwijanie własnych wieloekranowych usług pozwalających abonentom na oglądanie telewizji na wielu urządzeniach (szczególnie smartfonach i tabletach). Takie innowacje oraz atrakcyjność najbardziej popularnych treści, jak np. wydarzenia sportowe - pozwolą wielu istniejącym operatorom zachować swój udział w rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Reklama telewizyjna w Polsce i na świecie Na tle państw Europy Środkowej i Wschodniej, Polska wraz z Rosją i Turcją nadal będzie znajdować się w czołówce pod względem wysokości uzyskiwanych przychodów z reklamy telewizyjnej. Ze względu na dynamiczny rozwój telewizji internetowej, także przychody z reklam telewizyjnych online wzrosną. Przewiduje się, że stopa wzrostu przychodów z tego rodzaju reklam wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej w latach r. wyniesie 64,5% CAGR. W Polsce, jak wynika z szacunków, do 2017 r. przychody z tego rodzaju reklamy wzrosną ponad 10-cio krotnie w stosunku do przychodów z 2012 r. i wyniosą ok. 52 mln USD. Pomimo stale rosnących przychodów z reklamy internetowej, reklama telewizyjna jest nadal wiodącym rodzajem reklamy na rynku polskim. Jednakże PwC szacuje, że do 2017 r. przewaga ta znacznie zmaleje i wyniesie ok. 53 mln USD (dla porównania w 2012 r. różnica ta wynosiła ok. 400 mln USD). Po wzroście przychodów z reklam telewizyjnych w latach r., w 2012 r. zanotowano spadek (szacuje się, że w 2013 r. wyniesie on 4,1%). Jednakże, zgodnie z przewidywaniami PwC na rynku reklamy telewizyjnej poczynając od 2014 r. powinna zarysować się tendencja wzrostowa. W kolejnych 5 latach ( ) przewidywany jest wzrost przychodów na poziomie 4,6% CAGR z reklam emitowanych przez operatorów odpłatnej telewizji. W odniesieniu do reklam emitowanych przez operatorów nieodpłatnej telewizji wskaźnik wzrostu CAGR wyniesie zaledwie 0,2%. 4 z 10

5 Zeszłoroczne prognozy dotyczące słabnącej roli telewizji na rzecz przede wszystkim Internetu potwierdzają się. Nie dziwi zatem coraz większa popularność reklamy telewizyjnej online. Ze względu na większe zainteresowanie ze strony widzów odpłatną telewizją, wzrosły przychody z reklam emitowanych przez operatorów telewizji odpłatnej. Podsumowując, pomimo wzrostu popularności reklamy w Internecie, reklama telewizyjna nadal będzie odgrywać istotne znaczenie wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Reklama radiowa w Polsce i na świecie Ogólna suma przychodów z reklam radiowych osiąganych w państwach Europy Zachodniej istotnie przekracza odpowiadające im przychody generowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednakże to w naszym regionie przewidywana jest wyższa stopa wzrostu przychodów CAGR. Także szacowana stopa wzrostu dla Polski 2,5%, jedna z niższych w Europie Środkowej i Wschodniej, przewyższa stopy wzrostu określone dla większości państw zachodnich. Jeśli chodzi o wysokość przychodów z reklam radiowych, to liderami w Europie Środkowej i Wschodniej są Rosja, Polska i Turcja. Z prognoz wynika, że w okresie r. kraje te powinny odnotować wzrost przychodów. Spośród wymienionych krajów, największy wzrost przewiduje się dla Turcji (9,2% CAGR), a najmniejszy dla Polski (2,5% CAGR). Po spadku przychodów z reklam radiowych w 2008 r. Polska odnotowuje stopniowy wzrost przychodów z tych reklam. Szacuje się, że w 2017 r. przychód ten wyniesienie 195 mln USD. W latach , pomimo rosnących przychodów z reklam radiowych, będą one stanowić coraz mniejszy udział w ogólnych przychodach ze wszystkich rodzajów reklam dostępnych na polskim rynku. Spadek ten wyniesie rokrocznie od 0,2% do 0,4%. Pomimo, że około 80% Polaków słucha radia, przychody z reklam radiowych są stosunkowo niskie w porównaniu z ogólną sumą przychodów z reklam w Polsce. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim postęp technologiczny związany z postępującą popularyzacją telewizji i Internetu, a także coraz szerszy dostęp do smartfonów i innych urządzeń za pośrednictwem, których nadawane jest radio internetowe. Mimo tych czynników w kolejnych 5 latach przewidywany jest stopniowy wzrost przychodów z reklam radiowych, czego powodem może być planowane na drugą połowę 2013 r. udostępnienie 12 cyfrowych kanałów radiowych wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC Dostęp do Internetu w Polsce i na świecie Rynek dostępu do Internetu analizujemy głównie w podziale na Internet szerokopasmowy oraz mobilny. Globalnie jest to potężny rynek wart wg danych PwC 394 mld USD w 2012 r. z potencjałem wzrostu do poziomu 665 mld USD do 2017 r. (11% CAGR). Podobnie jak w Polsce tak i na świecie zauważalny jest dynamiczny rozwój mobilnego dostępu do Internetu, co przełoży się na wzrost jego wartości ze 185 mld USD w 2012 r. do 385 mld USD w 2017 r. (15,8% CAGR), przy jednoczesnej niższej dynamice wzrostu tradycyjnego dostępu do Internetu na poziomie 6,1% CAGR. W efekcie już w 2014 r. rynek mobilnego dostępu do Internetu będzie stanowił ponad 51% wartości globalnego rynku dostępu do sieci. A jaka sytuacja czeka nas w Polsce? O ile jeszcze w 2012 r. rynek Internetu mobilnego w Polsce stanowił zaledwie połowę wartości tradycyjnego dostępu (712 mln USD wobec 1390 mln USD) to już sama dynamika wzrostu rynku mobilnego Internetu (CAGR na poziomie 14,5% wobec 3,5% dla tradycyjnego dostępu do sieci) pozwoli znacząco zmniejszyć dystans do 2017 r., kiedy to wartość rynku mobilnego prognozujemy na 1400 mln USD wobec 1650 mln USD dla szerokopasmowego Internetu. Możemy zatem mówić o spodziewanym znaczącym wzroście rynku mobilnego Internetu na przestrzeni kolejnych 5 lat, przy jednoczesnym wchodzeniu w fazę nasycenia przez rynek szerokopasmowy (poziom 5 z 10

6 penetracji 45%). Oczywiście kluczowy dla rozwoju Internetu mobilnego będzie zarówno w Polsce jak i na świecie postęp w zakresie budowy sieci 4 generacji jak i ceny smartfonów. Dodatkowo na naszym rynku istotne znaczenie mogą mieć fundusze europejskie przeznaczone na poprawę infrastruktury powyższe czynniki przełożą się na wzrost liczby użytkowników Internetu mobilnego do poziomu 20 milinów w 2017 r. Przyglądając się najszybciej rozwijającym się rynkom świata, mimo dwu cyfrowych wzrostów, nasz rynek będzie wyglądał skromnie dla porównania na Bliskim Wschodzie i w Afryce stopa wzrostu rynku mobilnego Internetu osiągnie poziom CAGR bliski 33% między 2012 a 2017 r., czego kluczowym czynnikiem będzie znaczący wzrost liczby użytkowników (CAGR na poziomie prawie 38%). Rynek dostępu do Internetu, a szczególnie jego cena i parametry techniczne są kluczowe dla rozwoju całego rynku mediów, w tym głównie treści multimedialnych. Na rynkach rozwiniętych sam dostęp do Internetu już dawno przestał być produktem luksusowym stąd i wzrosty na rynkach zachodnioeuropejskich czy w USA na średniorocznym poziomie odpowiednio 2,6% oraz 4,4% dla Internetu szerokopasmowego oraz 14,3% i 16,5% dla Internetu mobilnego będą znacząco niższe w porównaniu z rynkami azjatyckim czy afrykańskim, gdzie potencjał wzrostu dla rozwoju dostępu do sieci jest znacząco wyższy. Dla przykładu w Indiach średnioroczny wzrost wartości rynku mobilnego dostępu do Internetu będzie rósł na poziomie ponad 30% rocznie, a w Pakistanie nawet ponad 70% rocznie. W Polsce po latach nadrabiania zaległości dostęp do Internetu przestał być produktem luksusowym stąd i pole do dalszych wzrostów rynku w okresie kolejnych 5 lat szacowane jest na poziomie 14,5% rocznie podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Reklama internetowa w Polsce i na świecie Coraz większa ilość czasu, którą poświęcamy na korzystanie z Internetu, zwłaszcza z uwagi na dynamicznie rosnącą popularność portali społecznościowych, powinna sprzyjać rozwojowi rynku reklamy internetowej w nadchodzących latach. Prognozowany przez PwC średni roczny wzrost wydatków w tym segmencie w tempie 13,9% rocznie pozwoli rynkowi reklamy internetowej osiągnąć w Polsce 1,131 mln USD w 2017 r. Dominującym rodzajem reklamy internetowej w Polsce są formy graficzne (tzw. display advertising). Wydatki w tym segmencie będą jednak rosły do 2017 r. najwolniej, w tempie ok. 10% rocznie, podczas gdy największe wzrosty zanotuje segment reklamy wideo spodziewamy się, że do 2017 r. będzie on rósł w tempie blisko 48% co roku. PwC szacuje, że w Polsce na reklamę w wyszukiwarkach przeznacza się obecnie niewiele ponad 1/3 wydatków. W najbliższych 5 latach ten udział ulegnie nieznacznemu zwiększeniu (do 36%), a estymowany przez PwC wzrost w tym segmencie rynku wyniesie średnio 14% rocznie. Pomimo spowolnienia dynamiki wzrostu w ostatnim roku do ok. 10%, wydatki na reklamę w Internecie będą nadal stanowiły najszybciej rosnący segment całego rynku reklamy w Polsce. Do 2017 r. wydatki na reklamę w Internecie prawie zrównają się z wydatkami na reklamę telewizyjną (od kilku lat przewaga rynku reklamy w Internecie jest faktem na przykład w Wielkiej Brytanii). Jednocześnie prognozowane tempo wzrostu naszego rynku średniorocznie o 13,9% znacząco przewyższa jednocyfrową dynamikę prognozowaną w większości państw Europy Zachodniej - zauważa Paweł Wesołowski, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Branża kinowa w Polsce i na świecie 6 z 10

7 Globalna wartość rynku kinowego obejmującego wpływy z tradycyjnych kin, reklamy kinowej, fizycznych oraz cyfrowych treści filmowych będzie wg ekspertów PwC rosła w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 3,6% rocznie by osiągnąć wartość 106 mld USD, wobec 89 mld USD w 2012 r. Tradycyjna część kinowa, odpowiadająca za prawie 40% wartości rynku filmowego, charakteryzować się będzie dynamiką wzrostu na poziomie 5% rocznie, a motorem rozwoju będzie dystrybucja treści poprzez serwisy streamingowe oraz VOD (CAGR na poziomie 19% rocznie), szczególnie na rynkach azjatyckich oraz na kontynencie amerykańskim. Na rynku polskim wartość podstawowego rynku kinowego (box Office) w 2012 r. została oszacowana przez ekspertów PwC na 224 mln USD (wartość całego rynku filmowego w 2012 r. miała wartość 515 mln USD) i oczekiwany jest wzrost tego segmentu w okresie r. na poziomie 3,1% CAGR. Eksperci PwC podtrzymują jednocześnie ubiegłoroczne umiarkowane oceny potencjału tego rynku, w którym do dynamiki w większym stopniu przyczyni się wzrost cen niż liczby sprzedanych biletów. W przełożeniu na liczby spodziewany jest wzrost wizyt w kinach przeciętnie o 0,8% rocznie (do poziomu 41 mln wizyt w roku), przy jednoczesnym wzroście cen biletów na poziomie 2,3% rocznie. Z drugiej jednak strony, wzrost tej części rynku w Polsce przewyższać będzie dynamiką zarówno Europę Zachodnią (2,5% CAGR), jak również kluczowe rynki jak choćby Niemcy (1,8% CAGR). Niewiele wyższą dynamiką będzie cieszyć się rynek reklamy kinowej (3,4% CAGR), którego wartość wyniosła 34 mln USD w 2012 r. Dla porównania, eksperci PwC prognozują, że cały rynek filmowy będzie cechować wzrost na poziomie 5,3% rocznie. Najwyższą dynamiką wzrostu będzie się za to charakteryzować dostęp do treści filmowych poprzez serwisy streamingowe segment ten biorąc pod uwagę jego niską wartość w 2012 r. (na poziomie 4 mln USD) powinien rozwijać się w imponującym tempie 77% CAGR rocznie by osiągnąć poziom 63 mln USD w 2017 r. Drugim istotnym kołem napędowym dla branży filmowej w Polsce, będzie segment VOD oraz usług pay per view, które będą rosły w tempie 7,5% CAGR w kolejnych 5 latach by osiągnąć wartość 172 mln USD. W skali globalnej w okresie kolejnych 5 lat oczekujemy, iż wpływy ze sprzedaży biletów do kin stanowić będą podobnie jak i dzisiaj, największą część rynku filmowego, choć rozwój tej części rynku szacujemy na 3,3% rocznie. W Polsce wzrost ten będzie odbywał się na podobnym poziomie ok. 3,1% rocznie. Motorem napędowym branży filmowej będzie natomiast dalszy rozwój serwisów streamingowych takich jak np. Netlfix, wspierany rozwojem sieci internetowych oraz coraz większą dostępnością cenową wysokiej jakości urządzeń mobilnych w efekcie konsumpcja treści filmowych będzie się dynamicznie przenosić do kanału internetowego, a w okresie r. oczekujemy wzrostu tego segmentu globalnie na poziomie 19% CAGR, choć na wielu rynkach takich jak choćby Polska, biorąc pod uwagę bardzo niską bazę wyjściową, dynamika wzrostu powinna sięgać kilkudziesięciu procent rocznie - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Muzyka w Polsce i na świecie Wartość globalnego rynku muzyki (wydatki konsumentów na koncerty oraz muzykę nagraną na fizycznych nośnikach oraz w wersji cyfrowej) wzrośnie wg prognoz przedstawionych w raporcie PwC z 50 mld USD w 2012 r. do 54 mld USD w 2017 r., co oznacza CAGR na poziomie 1,5% do 2017 r. Kluczowe są wpływy z koncertów, które jak wynika z prognoz PwC będą rosły w skali globalnej na poziomie 3,1% CAGR - z 26,5 mld USD w 2013 r. do poziomu 31 mld USD w 2017 r. Z kolei wartość treści muzycznych ma w tym czasie charakteryzować się ujemnym CAGR na poziomie -0.4%, co jest wynikiem spadających wpływów ze sprzedaży muzyki na fizycznych nośnikach jak płyty CD (CARG na poziomie -7%, z 14.3 mld USD w 2012 r. do niecałych 10 mld USD w 2017 r.), przy rosnących wpływach mniejszej na razie, cyfrowej części rynku, którą ma charakteryzować wzrost na poziomie 7,5% CAGR, z 9 mld USD w 2012 r. do prawie 13 mld USD w 2017 r. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż szczególnie ta, cyfrowa część rynku obarczona jest sporą dozą niepewności w zakresie kierunków rozwoju. W lutym 2013 r. firma Apple 7 z 10

8 poinformowała, że miłośnicy muzyki kupili i pobrali już ponad 25 miliardów utworów z serwisu itunes Store (www.itunes.com/pl), najpopularniejszego na świecie internetowego sklepu z muzyką, programami telewizyjnymi i filmami. W niedalekiej przyszłości na rynku należy spodziewać się wzrostu wpływów serwisów streamingowych jak choćby Spotify czy Deezer, choć brakuje im jeszcze efektu skali, jakim dysponuje serwis itunes, gdzie kupujemy muzykę w postaci cyfrowej. Inną kwestią jest również strategia cenowa na rynku streamingu, szczególnie na bardziej wrażliwych cenowo rynkach jak chociażby Polska. W ujęciu globalnym kluczowym rynkiem muzyki jest Europa Zachodnia oraz USA, które tworzyły 68% wartości globalnego rynku muzyki w 2012 r., a w 2017 r. wg prognoz PwC nadal będą odpowiadać za 2/3 światowego rynku. Na tym tle polski rynek wygląda skromnie. W 2012 r. jego wartość szacuje się na 323 mln USD (z czego wartość treści muzycznych to 95 mln USD). Do 2017 r. rynek ten ma wzrosnąć do poziomu 351 mln USD. Interesująco wygląda spodziewany rozwój rynku treści muzycznych gdzie w kwocie 95 mln USD muzyka w wersji cyfrowej odpowiadała w 2012 r. za jedynie 14 mln USD. Trend niemniej jest jednoznaczny w ciągu kolejnych 5 lat wartość muzyki cyfrowej ma rosnąć na poziomie CAGR ponad 20%, do czego impulsem jest pozycja itunes oraz spodziewany rozwój serwisów streamingowych jak Deezer, Spotify, WiMP, czy lokalnych jak np. Soho.pl czy Muzodajnia.pl. Rozwój segmentu cyfrowego odbywać się będzie jednak przy jednoczesnym spadku wartości tradycyjnych, fizycznych nośników muzyki (CAGR ujemny -8%) co przełożyć ma się w 2017 r. na wzrost cyfrowej części rynku do poziomu 34 mln USD, przy jednoczesnym spadku sprzedaży muzyki na płytach CD do 53 mln USD z 81 mln USD w 2012 r. Charakter modeli biznesowych dotyczących serwisów subskrypcyjnych i wysokość wspomnianych opłat będzie miała duże znaczenie dla rozwoju cyfrowej części rynku, szczególnie w Polsce gdzie zauważalna jest nadal mała gotowość do płacenia za treści w sieci, a szczególnie muzykę online (streaming). Po kilkunastu latach spadków sprzedaży płyt CD czy DVD, w okresie kolejnych 5 lat spodziewamy się wzrostu całego rynku muzycznego na świecie na poziomie 1,5% rocznie. O ile dalszych spadków wpływów ze sprzedaży fizycznych nośników muzyki nie da się zahamować, to jednak tę stratę będzie rekompensować rozwój serwisów muzycznych. Do giganta takiego jak itunes dołączył w ostatnim czasie rozwijający się dynamicznie serwis Spotify i to właśnie e-sklepy muzyczne bądź serwisy oferujące dostęp do muzyki online pozostają nadzieją dla branży. Na wielu rozwijających się rynkach problemem jest jednak nadal piractwo muzyczne i niechęć do ponoszenia kosztów za muzykę z sieci stąd strategia cenowa adekwatna do możliwości nabywczych na danym rynku przesądzi o sukcesie przedsięwzięcia - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Prasa w Polsce i na świecie Wartość globalnego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w 2012 r. wyniosła 164 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,8%. Patrząc w przyszłość, w kolejnych dwóch latach możemy spodziewać się dalszych niewielkich spadków, a następnie stopniowego wzrostu aż do 2017 r., kiedy wartość całego światowego rynku powinna powrócić do obecnego poziomu. Segment publikacji prasowych jest przykładem rozbieżnych trendów w gospodarkach dojrzałych i wzrostowych. Spadki będą kontynuowane w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone (spadek o 2,9% CAGR do 2017 r., czyli spadek o 40,6 % pomiędzy rokiem 2008 a 2017), ale kraje, gdzie infrastruktura cyfrowa jest mniej rozwinięta odnotują silne wzrosty, np. Indie (składana stopa wzrostu rocznego 10,3% do 2017 r.), Indonezja (9,2%) czy Argentyna (7,6%). Rynek prasy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotował czwarty rok z rzędu spadek - w 2012 r. na poziomie -1,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Szacuje się, że tendencja spadkowa zostanie odwrócona w 2013 r. i w kolejnych latach oczekiwana jest stabilizacja z niewielkimi wzrostami, co oznacza 8 z 10

9 CAGR na poziomie 0,8% w całym okresie prognozy. Wartość rynku w regionie Europy Środkowo- Wschodniej wzrośnie tym samym nieznacznie z 3,8 mld USD w 2012 r. do 4,0 mld USD w 2017 r. Prognozowana wielkość całego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w Polsce w 2017 r. wyniesie 546 mln USD, co oznacza spadek o 66 mln USD w porównaniu do 612 mln USD w 2012 r. a) wydatki konsumentów W Europie Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży prasy drukowanej w prognozowanym 5-letnim okresie pozostaną na niemal niezmienionym poziomie, osiągając 2,3 mld USD w 2017 r. Szacuje się, że w Polsce w nadchodzących latach będziemy obserwować spadek przychodów ze sprzedaży prasy drukowanej z 484 mln USD w 2012 r. do 433 mln USD w 2017 r. (-2,2% CAGR), spowodowany głównie dalszą migracją czytelników do Internetu. b) wydatki na reklamę Wydatki na reklamę prasową w Ameryce Północnej jako jedynym regionie na świecie z tak znaczącymi spadkami - będą mniejsze w 2017 r. w porównaniu do 2012 r. o ponad 19%. Dla regionu EMEA szacuje się spadek wartości reklamy prasowej na poziomie -1,5% CAGR, z 26,6 mld USD w 2012 r. do 24,6 mld USD w 2017 r. Spadek ten ma nastąpić pomimo szacowanych wzrostów cyfrowej reklamy prasowej, która nie skompensuje jednak w pełni spadków związanych z reklamą na tradycyjnych nośnikach papierowych. W Europie Środkowo Wschodniej rynek reklamy prasowej ma osiągnąć wartość 1,63 mld USD w 2017 r. (w porównaniu do 1,45 mld USD w 2012 r., 2,4% CAGR). Na tle krajów regionu, w Polsce spodziewane są w tym zakresie największe spadki obok rynku czeskiego. W Polsce w kolejnych latach oczekuje się dalszych spadków przychodów z reklamy prasowej aż do poziomu 114 mln USD w 2017 r., co oznacza -2,4% CAGR (wielkość tego rynku w 2012 r. szacowana była na 128 mln USD). Prognozowany wzrost rynku reklamy prasowej w wydaniach elektronicznych w Polsce szacuje się z 3 mln USD w 2012 r. do 6 mln USD w roku 2017 (16,6% CAGR). To ciągle niewiele w porównaniu z prognozami dla krajów Europy Zachodniej, takich jak np. Wielka Brytania (550 mln USD), Niemcy (408 mln USD) czy Austria (302 mln USD). W najbliższych kilku latach należy spodziewać się, że strony internetowe dzienników będą w dalszym ciągu beneficjentami migracji czytelników i reklamodawców do Internetu. Ponadto będziemy obserwować dalszy rozwój płatnego dostępu do zasobów on-line oraz dystrybucji treści do urządzeń mobilnych, do których dostęp jest często dodawany jako dodatkowa usługa wyjaśnia Tomasz Kociołek, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Wydawcy prasy są coraz częściej zmuszani do poszukiwania nowych przychodów w wydaniach internetowych, gdzie treści uniwersalne finansowane są głównie dzięki reklamie, podczas gdy sekcje specjalistyczne utrzymują się dzięki płatnemu dostępowi. Jako że liczba Polaków deklarująca regularne czytanie internetowych wydań tytułów prasowych z roku na rok się powiększa, wydawcy w coraz większym stopniu muszą skupiać swoją strategię na rozwoju wielotematycznych platform w sieci, a nie tylko tradycyjnej prasy. W celu dotarcia do nowych czytelników i grup docelowych coraz bardziej rozpowszechnione jest również zaangażowanie mediów społecznościowych podkreśla Tomasz Kociołek. Treści cyfrowe stanowić będą w 2017 r. 11% globalnego rynku prasy, podczas gdy obecnie udział ten jest szacowany jedynie na ok. 5%. Jednak wpływ cyfrowych kanałów dystrybucji na strategie wydawców jest dużo bardziej znaczący niż sugerowałyby liczby: zmieniają one definicję prasy z wyłącznie drukowanej gazety na marki informacyjne, pod którymi treści dostarczane są różnymi kanałami do docelowego odbiorcy dodaje. Informacje o raporcie Raport PwC w sprawie pespektyw światowego rynku rozrywki i mediów na lata , Global Entertainment and Media Outlook , jest 14. wydaniem corocznej publikacji zawierającej pogłębione analizy oraz dane historyczne i prognozy dotyczące wydatków reklamowych i wydatków konsumentów/użytkowników końcowych w 9 z 10

10 13 głównych segmentach branżowych i 50 krajach. Więcej informacji znajduje się pod adresem Segmenty uwzględnione w raporcie B2B, książki dla konsumentów i edukacyjne, wydawanie czasopism dla konsumentów, rozrywka filmowa, wydatki na dostęp do Internetu: stały i mobilny, reklama internetowa: stała i mobilna, wydawanie gazet, reklama outdoorowa, radio, muzyka, reklama telewizyjna, telewizja abonamentowa i opłaty licencyjne, gry komputerowe. Wydatki cyfrowe Wydatki cyfrowe oznaczają wydatki na szerokopasmowy i mobilny dostęp do Internetu, reklamę internetową stałą i mobilną; abonamenty na TV mobilną, cyfrową muzykę, elektroniczne wideo dla domu, internetowe i bezprzewodowe gry wideo, wydatki na cyfrowe czasopisma dla konsumentów, wydatki na cyfrowe gazety dla konsumentów, wydatki na cyfrowe czasopisma branżowe; książki elektroniczne dla konsumentów, edukacyjne i profesjonalne, abonamenty na radio satelitarne. Informacje o PwC PwC to firma działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 10 z 10

Informacja prasowa. tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com

Informacja prasowa. tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com Informacja prasowa Data: 4 czerwca 2014 r. Kontakt: PR: Roksana Gowin tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com Rynek treści wideo: Łukasz Nowicki tel. 22 746 47 19, 502 18 4719, lukasz.nowicki@pl.pwc.com

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski Ekonomiczny wpływ internetu na sektor kreatywny w Polsce i Europie

Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski Ekonomiczny wpływ internetu na sektor kreatywny w Polsce i Europie Briefing Thomas Künstner Matthew Le Merle Dr. Hannes Gmelin Christian Dietsche Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski Ekonomiczny wpływ internetu na sektor kreatywny w Polsce i Europie KONTEKST Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podążając Za Wartością

Podążając Za Wartością Połączony Świat Podążając Za Wartością europejscy konsumenci migrują do mediów internetowych The Boston Consulting Group (BCG) jest globalną firmą doradczą oraz światowym liderem w dziedzinie strategii

Bardziej szczegółowo

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku

Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku Urząd Komunikacji Elektronicznej Grudzień 2010 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozwój Internetu... 4 3. Łańcuch wartości w Internecie...

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI

FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI FRAGMENTACJA JEDNOLITEGO RYNKU USŁUG VOD ONLINE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTAWCÓW TREŚCI RAPORT KOŃCOWY Badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r.

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz

OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz Najważniejsze założenia Marketing internetowy opiera się kryzysowi. Rynek reklamy internetowej rośnie bardzo szybko. Zmiana myślenia/oczekiwań

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH DLACZEGO OBIEKTY DYSTRYBUCYJNE EUROPA PAŹDZIERNIK 2012 R. MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PRZEGLĄD Obiekty dystrybucyjne wspierają jeden z najważniejszych elementów obecnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce www.pwc.pl Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce 7,5 mln Polaków korzysta z nielegalnych serwisów internetowych oferujących treści video 29-49% ankietowanych płaci za dostęp

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Warszawa, Lipiec 2006 Spis treści Streszczenie raportu 3 1. Wpływ imprez ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT RAPORT AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT Action Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 55,3 Cena bieżąca (PLN) 52,2 Stopa dywidendy 1,9% Potencjał wzrostu 6,1% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa rewolucja 2014

Cyfrowa rewolucja 2014 www.pwc.pl Cyfrowa rewolucja 204 Wpływ globalnych megatrendów na publikację i odbiór treści internetowych PwC 2 2 stycznia 205 roku w trakcie Forum Ekonomicznego w Davos PwC zaprezentowało 8 edycję globalnego

Bardziej szczegółowo

Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie

Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital Home (Cyfrowego Domu) w Europie POLICY SERIES Liberty Global Policy Series Przyszła rola sektora telewizji kablowej w kształtowaniu Digital

Bardziej szczegółowo