Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel. 22 523 4582, 519 50 4582, roksana.gowin@pl.pwc.com"

Transkrypt

1 Informacja prasowa Data: 5 czerwca 2013 r. Kontakt: Roksana Gowin, specjalista ds. PR tel , , Reklama internetowa: Paweł Wesołowski tel , , Reklama TV i radiowa: Agnieszka Kurzeja tel , , Dystrybucja TV: Ewa Urban tel , , Rynek prasy: Tomasz Kociołek, tel , , Dostęp do Internetu, branża kinowa, muzyka: Marcin Kałkucki tel , , MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU BĘDZIE NAPĘDZAĆ ROZWÓJ RYNKU MEDIÓW I ROZRYWKI W LATACH Warszawa, 5 czerwca 2013 r. Do 2017 r. globalne wydatki na rozrywkę i media przekroczą 2,1 bln USD. Rynek polski w nadchodzących latach będzie rósł w tempie 3,2% rocznie, osiągając w 2017 r. wartość 11,4 mld USD wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC Global Entertainment and Media Outlook Wprawdzie przez najbliższe pięć lat nadal dominować będą wydatki na media tradycyjne, ale zdecydowanie wzrosną wydatki na media dostarczane w formie cyfrowej. Największy wzrost rynku mediów i rozrywki w okresie objętym raportem ( ) odnotują Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, Bliski Wschód i Afryka Północna, Meksyk, Indonezja i Argentyna. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) dla tych rynków jest ponad dwukrotnie większa niż dla całej branży rozrywki i mediów globalnie. W 2017 r. będą one odpowiadać za 22% łącznych światowych przychodów branży, co niemal podwoi ich udział wobec 12% w 2008 r. Na tle tych krajów, wydatki na rozrywkę i media w Polsce będą rosły znacznie wolniej w tempie 3,2% rocznie, zbliżonym do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. W najbliższych latach najistotniejszy wpływ na kształt rynku rozrywki i mediów będą nadal miały dwa główne czynniki: dalsza cyfryzacja rozrywki i mediów oraz rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. W skali świata w 2014 r. przychody z mobilnego dostępu do Internetu w wysokości 259 mld USD będą stanowić ponad 50% całkowitych wydatków na dostęp do Internetu, przewyższając wydatki na kablowy Internet szerokopasmowy. Wydatki na Internet mobilny powinny przekroczyć wydatki na Internet kablowy w USA i Korei Południowej w 2013 r., w Wielkiej Brytanii w 2015 r., a w Polsce dopiero po zakończeniu okresu objętego prognozą PwC (po 2017 r.). Wydatki na cyfrową rozrywkę i media, którym sprzyja upowszechnienie inteligentnych urządzeń elektronicznych, do 2017 r. będą stanowić 44% całkowitych wydatków na dojrzałych rynkach (w Polsce 42%), co niemal podwoi ich poziom w stosunku do 2008 r. i będzie stanowić wzrost w porównaniu z 34% w 2012 r.

2 Rynek polski ogółem W Polsce najszybciej w nadchodzących latach będą rozwijały się te segmenty rynku mediów i rozrywki, które są związane z technologiami cyfrowymi, czyli dostęp do Internetu, reklama w Internecie oraz gry wideo. W prognozowanym okresie r., rynek reklamy w Polsce będzie rósł w średniorocznym tempie 3,9% CAGR, napędzany głównie przez wzrost reklamy internetowej średniorocznie o ponad 10% CAGR. W 2017 r. reklama telewizyjna utrzyma dotychczasową dominującą pozycję, stanowiąc nadal ponad 39% rynku reklamy w Polsce, jednak wydatki na reklamę w Internecie osiągną podobny udział 37% wartości rynku. Wartość poszczególnych segmentów rynku mediów i rozrywki w Polsce oraz prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) Dane w mln USD. W raporcie przyjęto prognozę kursu: 1 USD = 3,25 PLN 2 z 10

3 Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce Poszczególne segmenty rynku w Polsce i na świecie Dystrybucja programów TV w Polsce i na świecie Globalne wydatki na płatną telewizję (wykluczając wydatki na publiczny abonament) będą rosły w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 4,3% rocznie by osiągnąć wartość 212,4 mld USD, wobec 171,7 mld USD w 2012 r. Wskaźniki wzrostu średniego miesięcznego przychodu na abonenta (ARPU) zaczęły zwalniać. Szacujemy, że TV ARPU osiągnął już swój szczyt, a obecnie popularne oferty wieloelementowe wpływają na obniżenie ceny telewizyjnego składnika pakietu. Wydatki na abonamenty telewizyjne, na poziomie globalnym, w mniejszym stopniu zostały dotknięte przez globalne problemy gospodarcze niż inne wydatki konsumentów, a konkurencja między różnymi platformami abonament telewizji - kablowej, satelitarnej oraz IPTV - będzie się znacząco różnić od regionu i terytorium. Wartość rynku płatnej telewizji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrośnie z 5,3 mld USD w 2012 r. do 6,8 mld USD w 2017 r., co daje wzrost na poziomie 5% CAGR. W Europie Środkowo-Wschodniej mimo, że powstało już kilka dojrzałych rynków, nadal perspektywy wzrostu są znacznie bardziej widoczne niż w przypadku regionu zachodnich sąsiadów. Dla przykładu w Rosji Tricolor przyciąga imponujące liczby abonentów dzięki niskiej kosztowo ofercie. Na rynku w Polsce, kolejnym z największych w regionie i bardziej dojrzałym, przy trudnym do osiągnięcia wzroście organicznym trwa konsolidacja zarówno w sektorach telewizji kablowej jak i satelitarnej. Na polskim rynku obserwowaliśmy już konsolidację rynku. Eksperci PwC przewidują, że kolejnym jej etapem mogą być połączenia szczególnie w sektorze telewizji kablowej, w którym dotychczas cyfryzacja postępowała wolniej. PwC szacuje, że penetracja rynku płatnej telewizji 3 z 10

4 już osiągnęła 73%. Ponieważ silna konkurencja wpływa na obniżkę cen, eksperci PwC przewidują w Polsce spadek poziomu przychodów z usług płatnej telewizji w stosunku do poziomu z 2012 r. Wartość polskiego rynku płatnej telewizji (wykluczając wpływy z publicznego abonamentu) - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2012 r. - spadnie z 1,84 mld USD do 1,77 mld USD w 2017 r. Na rynkach wschodzących, takich jak Rosja, operatorzy koncentrują się na pozyskiwaniu bazy abonentów, często dzięki oferowaniu tanich usług, w nadziei na podwyższanie tych usług do pakietów premium w przyszłości. Na dojrzałych rynkach, z wysokimi poziomami penetracji, operatorzy koncentrują się na zwiększaniu przychodów z istniejących abonentów poprzez oferowanie dodatkowych usług takich jak kanały HD, programowanie na żądanie, czy dostarczanie treści na wielu ekranach. Operatorzy ci przenoszą nacisk od gospodarstw domowych korzystających z podstawowych i tanich pakietów telewizji abonamentowej, jako narzędzie użytkowe. Zamiast tego, operatorzy koncentrują się na tych klientach, którzy podwyższają pakiety do usług rozrywkowych premium określając ich jako mających większy potencjał sprzedażowy - podkreśla Ewa Urban, starszy menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Wzrost dostępności łączy szerokopasmowych, jest szansą dla nowych dostawców na dostarczania poprzez Internet usług premium wideo (OTT), zamiast za pośrednictwem kanałów telewizyjnych. Dotychczas jednak operatorzy płatnej telewizji byli innowacyjni w odpowiedzi na to potencjalne zagrożenie poprzez rozwijanie własnych wieloekranowych usług pozwalających abonentom na oglądanie telewizji na wielu urządzeniach (szczególnie smartfonach i tabletach). Takie innowacje oraz atrakcyjność najbardziej popularnych treści, jak np. wydarzenia sportowe - pozwolą wielu istniejącym operatorom zachować swój udział w rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Reklama telewizyjna w Polsce i na świecie Na tle państw Europy Środkowej i Wschodniej, Polska wraz z Rosją i Turcją nadal będzie znajdować się w czołówce pod względem wysokości uzyskiwanych przychodów z reklamy telewizyjnej. Ze względu na dynamiczny rozwój telewizji internetowej, także przychody z reklam telewizyjnych online wzrosną. Przewiduje się, że stopa wzrostu przychodów z tego rodzaju reklam wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej w latach r. wyniesie 64,5% CAGR. W Polsce, jak wynika z szacunków, do 2017 r. przychody z tego rodzaju reklamy wzrosną ponad 10-cio krotnie w stosunku do przychodów z 2012 r. i wyniosą ok. 52 mln USD. Pomimo stale rosnących przychodów z reklamy internetowej, reklama telewizyjna jest nadal wiodącym rodzajem reklamy na rynku polskim. Jednakże PwC szacuje, że do 2017 r. przewaga ta znacznie zmaleje i wyniesie ok. 53 mln USD (dla porównania w 2012 r. różnica ta wynosiła ok. 400 mln USD). Po wzroście przychodów z reklam telewizyjnych w latach r., w 2012 r. zanotowano spadek (szacuje się, że w 2013 r. wyniesie on 4,1%). Jednakże, zgodnie z przewidywaniami PwC na rynku reklamy telewizyjnej poczynając od 2014 r. powinna zarysować się tendencja wzrostowa. W kolejnych 5 latach ( ) przewidywany jest wzrost przychodów na poziomie 4,6% CAGR z reklam emitowanych przez operatorów odpłatnej telewizji. W odniesieniu do reklam emitowanych przez operatorów nieodpłatnej telewizji wskaźnik wzrostu CAGR wyniesie zaledwie 0,2%. 4 z 10

5 Zeszłoroczne prognozy dotyczące słabnącej roli telewizji na rzecz przede wszystkim Internetu potwierdzają się. Nie dziwi zatem coraz większa popularność reklamy telewizyjnej online. Ze względu na większe zainteresowanie ze strony widzów odpłatną telewizją, wzrosły przychody z reklam emitowanych przez operatorów telewizji odpłatnej. Podsumowując, pomimo wzrostu popularności reklamy w Internecie, reklama telewizyjna nadal będzie odgrywać istotne znaczenie wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Reklama radiowa w Polsce i na świecie Ogólna suma przychodów z reklam radiowych osiąganych w państwach Europy Zachodniej istotnie przekracza odpowiadające im przychody generowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednakże to w naszym regionie przewidywana jest wyższa stopa wzrostu przychodów CAGR. Także szacowana stopa wzrostu dla Polski 2,5%, jedna z niższych w Europie Środkowej i Wschodniej, przewyższa stopy wzrostu określone dla większości państw zachodnich. Jeśli chodzi o wysokość przychodów z reklam radiowych, to liderami w Europie Środkowej i Wschodniej są Rosja, Polska i Turcja. Z prognoz wynika, że w okresie r. kraje te powinny odnotować wzrost przychodów. Spośród wymienionych krajów, największy wzrost przewiduje się dla Turcji (9,2% CAGR), a najmniejszy dla Polski (2,5% CAGR). Po spadku przychodów z reklam radiowych w 2008 r. Polska odnotowuje stopniowy wzrost przychodów z tych reklam. Szacuje się, że w 2017 r. przychód ten wyniesienie 195 mln USD. W latach , pomimo rosnących przychodów z reklam radiowych, będą one stanowić coraz mniejszy udział w ogólnych przychodach ze wszystkich rodzajów reklam dostępnych na polskim rynku. Spadek ten wyniesie rokrocznie od 0,2% do 0,4%. Pomimo, że około 80% Polaków słucha radia, przychody z reklam radiowych są stosunkowo niskie w porównaniu z ogólną sumą przychodów z reklam w Polsce. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim postęp technologiczny związany z postępującą popularyzacją telewizji i Internetu, a także coraz szerszy dostęp do smartfonów i innych urządzeń za pośrednictwem, których nadawane jest radio internetowe. Mimo tych czynników w kolejnych 5 latach przewidywany jest stopniowy wzrost przychodów z reklam radiowych, czego powodem może być planowane na drugą połowę 2013 r. udostępnienie 12 cyfrowych kanałów radiowych wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC Dostęp do Internetu w Polsce i na świecie Rynek dostępu do Internetu analizujemy głównie w podziale na Internet szerokopasmowy oraz mobilny. Globalnie jest to potężny rynek wart wg danych PwC 394 mld USD w 2012 r. z potencjałem wzrostu do poziomu 665 mld USD do 2017 r. (11% CAGR). Podobnie jak w Polsce tak i na świecie zauważalny jest dynamiczny rozwój mobilnego dostępu do Internetu, co przełoży się na wzrost jego wartości ze 185 mld USD w 2012 r. do 385 mld USD w 2017 r. (15,8% CAGR), przy jednoczesnej niższej dynamice wzrostu tradycyjnego dostępu do Internetu na poziomie 6,1% CAGR. W efekcie już w 2014 r. rynek mobilnego dostępu do Internetu będzie stanowił ponad 51% wartości globalnego rynku dostępu do sieci. A jaka sytuacja czeka nas w Polsce? O ile jeszcze w 2012 r. rynek Internetu mobilnego w Polsce stanowił zaledwie połowę wartości tradycyjnego dostępu (712 mln USD wobec 1390 mln USD) to już sama dynamika wzrostu rynku mobilnego Internetu (CAGR na poziomie 14,5% wobec 3,5% dla tradycyjnego dostępu do sieci) pozwoli znacząco zmniejszyć dystans do 2017 r., kiedy to wartość rynku mobilnego prognozujemy na 1400 mln USD wobec 1650 mln USD dla szerokopasmowego Internetu. Możemy zatem mówić o spodziewanym znaczącym wzroście rynku mobilnego Internetu na przestrzeni kolejnych 5 lat, przy jednoczesnym wchodzeniu w fazę nasycenia przez rynek szerokopasmowy (poziom 5 z 10

6 penetracji 45%). Oczywiście kluczowy dla rozwoju Internetu mobilnego będzie zarówno w Polsce jak i na świecie postęp w zakresie budowy sieci 4 generacji jak i ceny smartfonów. Dodatkowo na naszym rynku istotne znaczenie mogą mieć fundusze europejskie przeznaczone na poprawę infrastruktury powyższe czynniki przełożą się na wzrost liczby użytkowników Internetu mobilnego do poziomu 20 milinów w 2017 r. Przyglądając się najszybciej rozwijającym się rynkom świata, mimo dwu cyfrowych wzrostów, nasz rynek będzie wyglądał skromnie dla porównania na Bliskim Wschodzie i w Afryce stopa wzrostu rynku mobilnego Internetu osiągnie poziom CAGR bliski 33% między 2012 a 2017 r., czego kluczowym czynnikiem będzie znaczący wzrost liczby użytkowników (CAGR na poziomie prawie 38%). Rynek dostępu do Internetu, a szczególnie jego cena i parametry techniczne są kluczowe dla rozwoju całego rynku mediów, w tym głównie treści multimedialnych. Na rynkach rozwiniętych sam dostęp do Internetu już dawno przestał być produktem luksusowym stąd i wzrosty na rynkach zachodnioeuropejskich czy w USA na średniorocznym poziomie odpowiednio 2,6% oraz 4,4% dla Internetu szerokopasmowego oraz 14,3% i 16,5% dla Internetu mobilnego będą znacząco niższe w porównaniu z rynkami azjatyckim czy afrykańskim, gdzie potencjał wzrostu dla rozwoju dostępu do sieci jest znacząco wyższy. Dla przykładu w Indiach średnioroczny wzrost wartości rynku mobilnego dostępu do Internetu będzie rósł na poziomie ponad 30% rocznie, a w Pakistanie nawet ponad 70% rocznie. W Polsce po latach nadrabiania zaległości dostęp do Internetu przestał być produktem luksusowym stąd i pole do dalszych wzrostów rynku w okresie kolejnych 5 lat szacowane jest na poziomie 14,5% rocznie podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Reklama internetowa w Polsce i na świecie Coraz większa ilość czasu, którą poświęcamy na korzystanie z Internetu, zwłaszcza z uwagi na dynamicznie rosnącą popularność portali społecznościowych, powinna sprzyjać rozwojowi rynku reklamy internetowej w nadchodzących latach. Prognozowany przez PwC średni roczny wzrost wydatków w tym segmencie w tempie 13,9% rocznie pozwoli rynkowi reklamy internetowej osiągnąć w Polsce 1,131 mln USD w 2017 r. Dominującym rodzajem reklamy internetowej w Polsce są formy graficzne (tzw. display advertising). Wydatki w tym segmencie będą jednak rosły do 2017 r. najwolniej, w tempie ok. 10% rocznie, podczas gdy największe wzrosty zanotuje segment reklamy wideo spodziewamy się, że do 2017 r. będzie on rósł w tempie blisko 48% co roku. PwC szacuje, że w Polsce na reklamę w wyszukiwarkach przeznacza się obecnie niewiele ponad 1/3 wydatków. W najbliższych 5 latach ten udział ulegnie nieznacznemu zwiększeniu (do 36%), a estymowany przez PwC wzrost w tym segmencie rynku wyniesie średnio 14% rocznie. Pomimo spowolnienia dynamiki wzrostu w ostatnim roku do ok. 10%, wydatki na reklamę w Internecie będą nadal stanowiły najszybciej rosnący segment całego rynku reklamy w Polsce. Do 2017 r. wydatki na reklamę w Internecie prawie zrównają się z wydatkami na reklamę telewizyjną (od kilku lat przewaga rynku reklamy w Internecie jest faktem na przykład w Wielkiej Brytanii). Jednocześnie prognozowane tempo wzrostu naszego rynku średniorocznie o 13,9% znacząco przewyższa jednocyfrową dynamikę prognozowaną w większości państw Europy Zachodniej - zauważa Paweł Wesołowski, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Branża kinowa w Polsce i na świecie 6 z 10

7 Globalna wartość rynku kinowego obejmującego wpływy z tradycyjnych kin, reklamy kinowej, fizycznych oraz cyfrowych treści filmowych będzie wg ekspertów PwC rosła w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 3,6% rocznie by osiągnąć wartość 106 mld USD, wobec 89 mld USD w 2012 r. Tradycyjna część kinowa, odpowiadająca za prawie 40% wartości rynku filmowego, charakteryzować się będzie dynamiką wzrostu na poziomie 5% rocznie, a motorem rozwoju będzie dystrybucja treści poprzez serwisy streamingowe oraz VOD (CAGR na poziomie 19% rocznie), szczególnie na rynkach azjatyckich oraz na kontynencie amerykańskim. Na rynku polskim wartość podstawowego rynku kinowego (box Office) w 2012 r. została oszacowana przez ekspertów PwC na 224 mln USD (wartość całego rynku filmowego w 2012 r. miała wartość 515 mln USD) i oczekiwany jest wzrost tego segmentu w okresie r. na poziomie 3,1% CAGR. Eksperci PwC podtrzymują jednocześnie ubiegłoroczne umiarkowane oceny potencjału tego rynku, w którym do dynamiki w większym stopniu przyczyni się wzrost cen niż liczby sprzedanych biletów. W przełożeniu na liczby spodziewany jest wzrost wizyt w kinach przeciętnie o 0,8% rocznie (do poziomu 41 mln wizyt w roku), przy jednoczesnym wzroście cen biletów na poziomie 2,3% rocznie. Z drugiej jednak strony, wzrost tej części rynku w Polsce przewyższać będzie dynamiką zarówno Europę Zachodnią (2,5% CAGR), jak również kluczowe rynki jak choćby Niemcy (1,8% CAGR). Niewiele wyższą dynamiką będzie cieszyć się rynek reklamy kinowej (3,4% CAGR), którego wartość wyniosła 34 mln USD w 2012 r. Dla porównania, eksperci PwC prognozują, że cały rynek filmowy będzie cechować wzrost na poziomie 5,3% rocznie. Najwyższą dynamiką wzrostu będzie się za to charakteryzować dostęp do treści filmowych poprzez serwisy streamingowe segment ten biorąc pod uwagę jego niską wartość w 2012 r. (na poziomie 4 mln USD) powinien rozwijać się w imponującym tempie 77% CAGR rocznie by osiągnąć poziom 63 mln USD w 2017 r. Drugim istotnym kołem napędowym dla branży filmowej w Polsce, będzie segment VOD oraz usług pay per view, które będą rosły w tempie 7,5% CAGR w kolejnych 5 latach by osiągnąć wartość 172 mln USD. W skali globalnej w okresie kolejnych 5 lat oczekujemy, iż wpływy ze sprzedaży biletów do kin stanowić będą podobnie jak i dzisiaj, największą część rynku filmowego, choć rozwój tej części rynku szacujemy na 3,3% rocznie. W Polsce wzrost ten będzie odbywał się na podobnym poziomie ok. 3,1% rocznie. Motorem napędowym branży filmowej będzie natomiast dalszy rozwój serwisów streamingowych takich jak np. Netlfix, wspierany rozwojem sieci internetowych oraz coraz większą dostępnością cenową wysokiej jakości urządzeń mobilnych w efekcie konsumpcja treści filmowych będzie się dynamicznie przenosić do kanału internetowego, a w okresie r. oczekujemy wzrostu tego segmentu globalnie na poziomie 19% CAGR, choć na wielu rynkach takich jak choćby Polska, biorąc pod uwagę bardzo niską bazę wyjściową, dynamika wzrostu powinna sięgać kilkudziesięciu procent rocznie - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Muzyka w Polsce i na świecie Wartość globalnego rynku muzyki (wydatki konsumentów na koncerty oraz muzykę nagraną na fizycznych nośnikach oraz w wersji cyfrowej) wzrośnie wg prognoz przedstawionych w raporcie PwC z 50 mld USD w 2012 r. do 54 mld USD w 2017 r., co oznacza CAGR na poziomie 1,5% do 2017 r. Kluczowe są wpływy z koncertów, które jak wynika z prognoz PwC będą rosły w skali globalnej na poziomie 3,1% CAGR - z 26,5 mld USD w 2013 r. do poziomu 31 mld USD w 2017 r. Z kolei wartość treści muzycznych ma w tym czasie charakteryzować się ujemnym CAGR na poziomie -0.4%, co jest wynikiem spadających wpływów ze sprzedaży muzyki na fizycznych nośnikach jak płyty CD (CARG na poziomie -7%, z 14.3 mld USD w 2012 r. do niecałych 10 mld USD w 2017 r.), przy rosnących wpływach mniejszej na razie, cyfrowej części rynku, którą ma charakteryzować wzrost na poziomie 7,5% CAGR, z 9 mld USD w 2012 r. do prawie 13 mld USD w 2017 r. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż szczególnie ta, cyfrowa część rynku obarczona jest sporą dozą niepewności w zakresie kierunków rozwoju. W lutym 2013 r. firma Apple 7 z 10

8 poinformowała, że miłośnicy muzyki kupili i pobrali już ponad 25 miliardów utworów z serwisu itunes Store (www.itunes.com/pl), najpopularniejszego na świecie internetowego sklepu z muzyką, programami telewizyjnymi i filmami. W niedalekiej przyszłości na rynku należy spodziewać się wzrostu wpływów serwisów streamingowych jak choćby Spotify czy Deezer, choć brakuje im jeszcze efektu skali, jakim dysponuje serwis itunes, gdzie kupujemy muzykę w postaci cyfrowej. Inną kwestią jest również strategia cenowa na rynku streamingu, szczególnie na bardziej wrażliwych cenowo rynkach jak chociażby Polska. W ujęciu globalnym kluczowym rynkiem muzyki jest Europa Zachodnia oraz USA, które tworzyły 68% wartości globalnego rynku muzyki w 2012 r., a w 2017 r. wg prognoz PwC nadal będą odpowiadać za 2/3 światowego rynku. Na tym tle polski rynek wygląda skromnie. W 2012 r. jego wartość szacuje się na 323 mln USD (z czego wartość treści muzycznych to 95 mln USD). Do 2017 r. rynek ten ma wzrosnąć do poziomu 351 mln USD. Interesująco wygląda spodziewany rozwój rynku treści muzycznych gdzie w kwocie 95 mln USD muzyka w wersji cyfrowej odpowiadała w 2012 r. za jedynie 14 mln USD. Trend niemniej jest jednoznaczny w ciągu kolejnych 5 lat wartość muzyki cyfrowej ma rosnąć na poziomie CAGR ponad 20%, do czego impulsem jest pozycja itunes oraz spodziewany rozwój serwisów streamingowych jak Deezer, Spotify, WiMP, czy lokalnych jak np. Soho.pl czy Muzodajnia.pl. Rozwój segmentu cyfrowego odbywać się będzie jednak przy jednoczesnym spadku wartości tradycyjnych, fizycznych nośników muzyki (CAGR ujemny -8%) co przełożyć ma się w 2017 r. na wzrost cyfrowej części rynku do poziomu 34 mln USD, przy jednoczesnym spadku sprzedaży muzyki na płytach CD do 53 mln USD z 81 mln USD w 2012 r. Charakter modeli biznesowych dotyczących serwisów subskrypcyjnych i wysokość wspomnianych opłat będzie miała duże znaczenie dla rozwoju cyfrowej części rynku, szczególnie w Polsce gdzie zauważalna jest nadal mała gotowość do płacenia za treści w sieci, a szczególnie muzykę online (streaming). Po kilkunastu latach spadków sprzedaży płyt CD czy DVD, w okresie kolejnych 5 lat spodziewamy się wzrostu całego rynku muzycznego na świecie na poziomie 1,5% rocznie. O ile dalszych spadków wpływów ze sprzedaży fizycznych nośników muzyki nie da się zahamować, to jednak tę stratę będzie rekompensować rozwój serwisów muzycznych. Do giganta takiego jak itunes dołączył w ostatnim czasie rozwijający się dynamicznie serwis Spotify i to właśnie e-sklepy muzyczne bądź serwisy oferujące dostęp do muzyki online pozostają nadzieją dla branży. Na wielu rozwijających się rynkach problemem jest jednak nadal piractwo muzyczne i niechęć do ponoszenia kosztów za muzykę z sieci stąd strategia cenowa adekwatna do możliwości nabywczych na danym rynku przesądzi o sukcesie przedsięwzięcia - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Prasa w Polsce i na świecie Wartość globalnego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w 2012 r. wyniosła 164 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,8%. Patrząc w przyszłość, w kolejnych dwóch latach możemy spodziewać się dalszych niewielkich spadków, a następnie stopniowego wzrostu aż do 2017 r., kiedy wartość całego światowego rynku powinna powrócić do obecnego poziomu. Segment publikacji prasowych jest przykładem rozbieżnych trendów w gospodarkach dojrzałych i wzrostowych. Spadki będą kontynuowane w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone (spadek o 2,9% CAGR do 2017 r., czyli spadek o 40,6 % pomiędzy rokiem 2008 a 2017), ale kraje, gdzie infrastruktura cyfrowa jest mniej rozwinięta odnotują silne wzrosty, np. Indie (składana stopa wzrostu rocznego 10,3% do 2017 r.), Indonezja (9,2%) czy Argentyna (7,6%). Rynek prasy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotował czwarty rok z rzędu spadek - w 2012 r. na poziomie -1,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Szacuje się, że tendencja spadkowa zostanie odwrócona w 2013 r. i w kolejnych latach oczekiwana jest stabilizacja z niewielkimi wzrostami, co oznacza 8 z 10

9 CAGR na poziomie 0,8% w całym okresie prognozy. Wartość rynku w regionie Europy Środkowo- Wschodniej wzrośnie tym samym nieznacznie z 3,8 mld USD w 2012 r. do 4,0 mld USD w 2017 r. Prognozowana wielkość całego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w Polsce w 2017 r. wyniesie 546 mln USD, co oznacza spadek o 66 mln USD w porównaniu do 612 mln USD w 2012 r. a) wydatki konsumentów W Europie Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży prasy drukowanej w prognozowanym 5-letnim okresie pozostaną na niemal niezmienionym poziomie, osiągając 2,3 mld USD w 2017 r. Szacuje się, że w Polsce w nadchodzących latach będziemy obserwować spadek przychodów ze sprzedaży prasy drukowanej z 484 mln USD w 2012 r. do 433 mln USD w 2017 r. (-2,2% CAGR), spowodowany głównie dalszą migracją czytelników do Internetu. b) wydatki na reklamę Wydatki na reklamę prasową w Ameryce Północnej jako jedynym regionie na świecie z tak znaczącymi spadkami - będą mniejsze w 2017 r. w porównaniu do 2012 r. o ponad 19%. Dla regionu EMEA szacuje się spadek wartości reklamy prasowej na poziomie -1,5% CAGR, z 26,6 mld USD w 2012 r. do 24,6 mld USD w 2017 r. Spadek ten ma nastąpić pomimo szacowanych wzrostów cyfrowej reklamy prasowej, która nie skompensuje jednak w pełni spadków związanych z reklamą na tradycyjnych nośnikach papierowych. W Europie Środkowo Wschodniej rynek reklamy prasowej ma osiągnąć wartość 1,63 mld USD w 2017 r. (w porównaniu do 1,45 mld USD w 2012 r., 2,4% CAGR). Na tle krajów regionu, w Polsce spodziewane są w tym zakresie największe spadki obok rynku czeskiego. W Polsce w kolejnych latach oczekuje się dalszych spadków przychodów z reklamy prasowej aż do poziomu 114 mln USD w 2017 r., co oznacza -2,4% CAGR (wielkość tego rynku w 2012 r. szacowana była na 128 mln USD). Prognozowany wzrost rynku reklamy prasowej w wydaniach elektronicznych w Polsce szacuje się z 3 mln USD w 2012 r. do 6 mln USD w roku 2017 (16,6% CAGR). To ciągle niewiele w porównaniu z prognozami dla krajów Europy Zachodniej, takich jak np. Wielka Brytania (550 mln USD), Niemcy (408 mln USD) czy Austria (302 mln USD). W najbliższych kilku latach należy spodziewać się, że strony internetowe dzienników będą w dalszym ciągu beneficjentami migracji czytelników i reklamodawców do Internetu. Ponadto będziemy obserwować dalszy rozwój płatnego dostępu do zasobów on-line oraz dystrybucji treści do urządzeń mobilnych, do których dostęp jest często dodawany jako dodatkowa usługa wyjaśnia Tomasz Kociołek, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. Wydawcy prasy są coraz częściej zmuszani do poszukiwania nowych przychodów w wydaniach internetowych, gdzie treści uniwersalne finansowane są głównie dzięki reklamie, podczas gdy sekcje specjalistyczne utrzymują się dzięki płatnemu dostępowi. Jako że liczba Polaków deklarująca regularne czytanie internetowych wydań tytułów prasowych z roku na rok się powiększa, wydawcy w coraz większym stopniu muszą skupiać swoją strategię na rozwoju wielotematycznych platform w sieci, a nie tylko tradycyjnej prasy. W celu dotarcia do nowych czytelników i grup docelowych coraz bardziej rozpowszechnione jest również zaangażowanie mediów społecznościowych podkreśla Tomasz Kociołek. Treści cyfrowe stanowić będą w 2017 r. 11% globalnego rynku prasy, podczas gdy obecnie udział ten jest szacowany jedynie na ok. 5%. Jednak wpływ cyfrowych kanałów dystrybucji na strategie wydawców jest dużo bardziej znaczący niż sugerowałyby liczby: zmieniają one definicję prasy z wyłącznie drukowanej gazety na marki informacyjne, pod którymi treści dostarczane są różnymi kanałami do docelowego odbiorcy dodaje. Informacje o raporcie Raport PwC w sprawie pespektyw światowego rynku rozrywki i mediów na lata , Global Entertainment and Media Outlook , jest 14. wydaniem corocznej publikacji zawierającej pogłębione analizy oraz dane historyczne i prognozy dotyczące wydatków reklamowych i wydatków konsumentów/użytkowników końcowych w 9 z 10

10 13 głównych segmentach branżowych i 50 krajach. Więcej informacji znajduje się pod adresem Segmenty uwzględnione w raporcie B2B, książki dla konsumentów i edukacyjne, wydawanie czasopism dla konsumentów, rozrywka filmowa, wydatki na dostęp do Internetu: stały i mobilny, reklama internetowa: stała i mobilna, wydawanie gazet, reklama outdoorowa, radio, muzyka, reklama telewizyjna, telewizja abonamentowa i opłaty licencyjne, gry komputerowe. Wydatki cyfrowe Wydatki cyfrowe oznaczają wydatki na szerokopasmowy i mobilny dostęp do Internetu, reklamę internetową stałą i mobilną; abonamenty na TV mobilną, cyfrową muzykę, elektroniczne wideo dla domu, internetowe i bezprzewodowe gry wideo, wydatki na cyfrowe czasopisma dla konsumentów, wydatki na cyfrowe gazety dla konsumentów, wydatki na cyfrowe czasopisma branżowe; książki elektroniczne dla konsumentów, edukacyjne i profesjonalne, abonamenty na radio satelitarne. Informacje o PwC PwC to firma działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 10 z 10

Informacja prasowa. tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com

Informacja prasowa. tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com Informacja prasowa Data: 4 czerwca 2014 r. Kontakt: PR: Roksana Gowin tel. 22 746 4582, 519 50 4587, roksana.gowin@pl.pwc.com Rynek treści wideo: Łukasz Nowicki tel. 22 746 47 19, 502 18 4719, lukasz.nowicki@pl.pwc.com

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Global entertainment and media outlook

Global entertainment and media outlook www.pwc.com/outlook Warszawa 13 września 2016 Global entertainment and media outlook 2016-2020 Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki $ Wydatki na

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

2013 Global report. Polska. w porównaniu ze światem. 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1

2013 Global report. Polska. w porównaniu ze światem. 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1 2013 Global report Polska w porównaniu ze światem 2013 Global Report- Polska w porównaniu ze światem Public Ericsson 2013-10-09 Page 1 Consumerlab Coroczne badania 100000 RESPONDENTÓW REPREZENTUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2011 Full-Year

IAB AdEx 2011 Full-Year IAB AdEx 2011 Full-Year Warszawa, 23 marca 2012 1 AdEx 2011 Full-Year podsumowanie Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich data aktualizacji: 2016.06.08 Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014 Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Warto zauważyć, że struktura rynku płatnej telewizji w ujęciu wartościowym od dłuższego już czasu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 15 21 września 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.09 Puls Biznesu: Orange sprzedaje kanał sportowy Orange ogłosiło w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Big Data Marketing Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Misja Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu sierpnia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu sierpnia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 8 15 sierpnia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 8.08 Parkiet: UPC zdetronizuje Netię? Autor: ziu Na rynku stacjonarnego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011 3. edycja! Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2011 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Data wydania: IV kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Word from the author Kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 4 11 listopada 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 11 listopada 2013 r. Prasaonas Parkiet: Giełdowe tuzy zyskują na hossie Powody do zadowolenia ma m.in. Zygmunt Solorz-Żak. Jego portfel od początku roku spuchł o prawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu marca 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu marca 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 14 20 marca 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 15.03 Rzeczpospolita: Za granicą zapłacisz jak w swoim domu Autor: Urszula Zielińska Od 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Plusa i Cyfrowego Polsatu. 13 lutego 2014

Konferencja prasowa Plusa i Cyfrowego Polsatu. 13 lutego 2014 Konferencja prasowa Plusa i Cyfrowego Polsatu 13 lutego 2014 Jesteśmy liderem rynku telewizyjnego Jesteśmy wiodącym operatorem telekomunikacyjnym Chcemy zostać niekwestionowanym liderem rynku medialnotelekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 stycznia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 4.01 Puls Biznesu: Nadchodzi lekkie odbicie Autor: MZAT Według prognoz firmy analityczno-doradczej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

PMR. Rynek dermokosmetyków w Polsce: wzrost do 1 mld zł w 2010 r. FREE ARTICLE. Agnieszka Stawarska

PMR. Rynek dermokosmetyków w Polsce: wzrost do 1 mld zł w 2010 r. FREE ARTICLE.  Agnieszka Stawarska FREE ARTICLE Rynek dermokosmetyków w Polsce: wzrost do 1 mld zł w 2010 r. Agnieszka Stawarska Źródło: Rynek dermokosmetyków w Polsce 2008. Prognozy rozwoju 2008-2010 Listopad 2008 PMR P U B L I C A T I

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Komunikat prasowy Warszawa, 9 listopada 2016 r. Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Grupa Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1 Grupa Kapitałowa HAWE Marzec 2011 1 Grupa HAWE Dynamicznie rozwijająca się Grupa w sektorze telekomunikacyjnym i budowlanym Unikalna w skali kraju strategia Operatora dla operatorów Łączne nakłady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Raport domu mediowego Starlink Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Spis treści Rozdział 1.... 3 Wprowadzenie... Rozdział 2.... 4 Tendencje rozwoju rynku reklamowego... Rozdział

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość i struktura rynku dermokosmetyków w Polsce? Które produkty generują największą

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012

IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012 IAB AdEx 2012 H1 Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012 Warszawa, październik 2012 1 AdEx 2012 H1 podsumowanie IAB Polska / PwC AdEx 2012 H1 miliard do połowy roku na reklamę w internecie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 24 30 stycznia 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem,

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 950 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość i potencjał rynku leków generycznych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 20 26 maja 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 20 26 maja 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 maja 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.05 Rzeczpospolita: 12,4 mln osób bez analogowego sygnału W nocy z niedzieli na poniedziałek analogowa telewizja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 1 7 grudnia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 1 7 grudnia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 1 7 grudnia 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 1.12 Parkiet: Współpraca Inei z siecią Play 24 tys. abonentów wielkopolskiej sieci kablowej Inea, korzystających

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów Warszawa czerwiec 2014 Agenda I. Charakterystyka działalności II. III. IV. Analiza SWOT Akcjonariat / kadra zarządzająca Rynek w liczbach V. Akcjonariat VI. VII. VIII. IX. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 07 12 stycznia 2014 Rzeczpospolita: Trzymaj TVN i Cyfrowy Polsat Analitycy DM PKO BP obniżyli do 19,9 zł z 20,4 zł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu. Konsekwentnie zalecają

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2016 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Które hurtownie dominują na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 16 22 kwietnia 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.04 Dziennik Gazeta Prawna: Media zagrają na smartfonach Sieci komórkowe przestają się różnić od siebie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności Komunikat prasowy Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Komunikat prasowy Warszawa, 11 maja 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe czynniki rozwoju i wyzwania dla rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo