PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza"

Transkrypt

1 PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne 1

2 SPIS TREŚCI: Etap II - Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne Zadanie III - Oszacowanie zawartości części palnych w popiele lotnym i dennym Zadanie IV - Określenie rozkładu ziarnowego Zadanie V - Określenie rozkładu ziarnowego koksiku Zadanie VI - Określenie składu chemicznego Zadanie VII - Określenie składu chemicznego koksiku 2

3 Zadanie III Oszacowanie zawartości części palnych w popiele lotnym i dennym Współspalanie odpadów różniących się zarówno składem chemicznym jak i strukturą fizyczną substancji palnej i substancji niepalnej zawsze prowadzić będzie do powstania niedopału w postaci lotnego koksiku i koksiku dennego. Przekroczenie granicy udziału masowego popiołu w stanie suchym, dyskwalifikuje popiół lotny lub denny jako surowiec budowlany, a kwalifikuje go jako odpad niebezpieczny, konieczny do składowania. Współspalanie mieszaniny odpadów w kotłach jest możliwe bez konsekwencji ekologicznych tylko wówczas, gdy odpady przed podaniem do komory kotła, podda się niskotemperaturowej karbonizacji i spali się w kombinowanym układzie pizolityczno-fluidalnym lub w układzie kotła pyłowego. Wprowadzona do komory kotła rusztowego mieszanina różnorodnych substancji organicznych i nieorganicznych o różnorakiej kinetyce suszenia, pirolizy i spalania powstałych produktów, powoduje powstanie lotnych frakcji koksiku w lotnym popiele i dennych frakcji koksiku w popiele dennym. Wprowadzone do komory kotła formy morfologiczne o niskiej reakcyjności nie zdążą się spalić i w postaci koksiku dennego wydalane są z układu kotłowego z popiołem dennym. Natomiast lekkie frakcje niespalone w komorze kotła usuwane są ze spalinami w postaci tzw. lotnego koksiku łącznie z popiołem lotnym. Spalaniu odpadów w kotłach rusztowych zawsze towarzyszy zawartość lotnego koksiku lub popiołu dennego w lotnym popiele lub popiele dennym. Zawarty w popiele lotnym lub w popiele dennym koksik stanowi stratę niecałkowitego spalania. Skład chemiczny lotnego koksiku przedstawiony jest w tabeli 1, a skład chemiczny popiołu dennego przedstawiony jest w tabeli 2. 3

4 Tabela nr 1 Skład chemiczny koksiku lotnego L. p. Oznaczenie W r A r C r H r N r r 0,4 86,4 11,85 0,72 0, p 0,5 92,1 6,55 0,72 0, r 0,5 95,1 3,88 0,73 0, p 0,3 95,1 4,24 0,75 0, r 0,4 91,9 7,39 0,70 0, p 0,6 91,8 6,99 0,76 0, r 0,3 85,8 13,26 0,78 0, p 0,2 91,2 8,07 0,75 0, r 0,2 89,8 9,91 0,74 0, p 0,2 90,3 9,65 0,44 0, r 0,4 91,8 7,23 0,42 0, p 0,3 92,3 5,20 0,42 0, r 0,2 88,6 9,85 0,44 0, p 0,4 91,7 7,39 0,46 0,52 gdzie: W r wilgoć w stanie roboczym A r - popiół w stanie roboczym H r - zawartość wodoru w stanie roboczym N r - zawartość azotu w stanie roboczym C r - węgiel w stanie roboczym 4

5 Tabela nr 2 Skład chemiczny popiołu dennego L. p. Oznaczenie W r A r S r C r H r N r r 0,7 74,7 1,01 24,02 0,60 0, p 0,6 69,4 0,97 29,82 0,80 0, r 0,6 77,4 0,76 22,28 0,10 0, p 0,5 65,9 1,08 32,44 0,15 0, r 0,7 74,6 0,94 24,44 0,80 0, p 1,0 76,7 0,76 22,37 0,12 0, r 1,9 53,6 0,24 6,56 0,08 0, p 2,3 44,9 0,26 72,15 0,07 0, r 1,2 72,3 2,24 61,31 0,07 0, p 1,0 74,1 0,87 28,47 0,06 0, r 0,9 77,2 0,83 25,65 0,06 0, p 0,7 78,0 0,75 32,51 0,15 0, r 0,9 77,5 0,74 21,88 0,12 0, p 0,8 76,5 0,70 23,06 0,11 0,64 gdzie: W r wilgoć w stanie roboczym A r - popiół w stanie roboczym S r - zawartość siarki w stanie roboczym H r - zawartość wodoru w stanie roboczym N r - zawartość azotu w stanie roboczym C r - węgiel w stanie roboczym 5

6 Części palne w lotnym koksiku i w koksiku dennym oznaczone są metodą spopielania. Zawartość pierwiastka C w popiele lotnym w stanie roboczym zawiera się w przedziale od 3,88% do 13,26%, a w popiele dennym w zakresie od 21,88% do 43,61%. Przyjmując, że wodór i azot w popiele lotnym wchodzą w skład substancji organicznej koksiku możemy przyjąć, że zawartość części palnych w lotnym koksiku składa się głównie z pierwiastka C. W związku z taką interpretacją, zawartość pierwiastka C w stanie bezwodnym, bezpopiołowym w lotnym popiele zawiera się w przedziale od 88,18% do 95,4, a w popiele dennym zawiera się w przedziale 21,88% 43,61 co stanowi od 90,2 do 94,0. Zawartość pierwiastka C w stanie roboczym w popiele lotnym osiąga maksymalną wartość C r = 13,26%. Strata niecałkowitego spalania w popiele dennym jest prawie dwa razy większa niż w popiele lotnym. Analiza elementarna koksiku lotnego i koksiku dennego wykazała, że obie formy koksiku składają się głównie z pierwiastka C. Maksymalna zawartość pierwiastka C w lotnym koksiku wynosi około 9, a minimalna wynosi około 88%. Pozostałe udziały pierwiastków w koksiku lotnym stanowią H2 i N2. Zawartość wodoru waha się w granicach od 0,42% do 0,78% udziału masowego w stanie roboczym, co stanowi około 4, do 8, w stanie bezwodnym, bezpopiołowym. W koksiku dennym oprócz pierwiastka C występuje również siarka, wodór i azot. Udział masowy wodoru w stanie roboczym jest zmienną i waha się w przedziale od 0,07% do 0,8% co stanowi od 0,4% do udziału w odniesieniu do stanu bezwodnego, bezpopiołowego. 6

7 Analiza elementarna składu koksiku lotnego i koksiku dennego wykazała, że głównym pierwiastkiem koksiku jest węgiel pierwiastkowy. Zawartość wodoru, siarki i azotu stanowi nieznaczny udział masowy, zarówno lotnego jak i dennego koksiku. Maksymalna zawartość części palnych w odniesieniu do stanu roboczego w popiele lotnym wynosi około 14%, a w popiele dennym około 44%. 7

8 Zadanie IV Określenie rozkładu ziarnowego (popiół lotny i popiół denny) Zadanie V Określenie rozkładu ziarnowego koksiku Wyniki badań Popiół lotny Rozkład ziarnowy popiołu lotnego wykonany został dla 14 prób popiołu przygotowanego do badań i oznaczonego symbolami: r p r p r p r p r p r p r p. Wyniki oznaczeń przedstawiono w tabelach 1-14, które wykonano jako reprezentatywne dla tygodniowego okresu pracy spalarni. Rozkład ziarnowy wykonany został w zakresie wielkości ziaren od 56µm do 1500µm. Określono udział masowy ziaren koksiku i popiołu lotnego w zakresie średnic do[mm]: ; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 0,71; 0,8; 1,0; 1,5. Udział masowy koksiku i popiołu w każdej frakcji węglowej 8

9 określono na podstawie każdorazowego rozdziału wymiarowej frakcji ziarnowej na ziarna koksiku i popiołu. Z określonej frakcji ziarnowej, drogą losową pobrano około 1mg naważki, którą manualnie rozdzielono na frakcje koksiku i frakcje popiołu. Udział koksiku lub popiołu w sumarycznej naważce (1mg) stanowi obliczony udział wagowy koksiku i popiołu w określonej frakcji ziarnowej. 9

10 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 3,38 1,35 100,00 0,00 3,38 0,00 1,35 0, ,33 5,34 100,00 0,00 13,33 0,00 5,34 0,00 3 0,100 84,07 33,67 100,00 0,00 84,07 0,00 33,67 0,00 4 0,200 86,68 34,71 95,00 5,00 82,35 0,00 32,98 1,73 5 0,300 47,17 18,89 90,00 10,00 42,45 4,72 17,00 1,89 6 0,500 4,40 1,76 70,00 30,00 3,09 1,32 1,24 0,52 7 0,600 3,19 1,28 30,00 70,00 0,96 2,23 0,38 1,28 8 0,710 1,40 0,56 5,00 95,00 0,07 1,33 0,03 0,53 9 0,800 1,68 0,67 1,00 99,00 0,02 1,65 0,01 0, ,000 1,76 0,70 0,00 100,00 0,00 1,76 0,00 0, ,500 0,72 0,29 0,00 100,00 0,00 0,72 0,00 0,29 Zawartość popiołu A r = 90,32% Zawartość koksiku K r = 9,68% 10

11 Udział frakcji ziarnowej 3 33,67% 34,71% ,89% 1 1,3 5,34% 1,76% 1,28% 0,56% 0,67% 0,7 0,29% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 33,67% 32,98% ,0 Koksik Popiół 5,34% 1,3 1,24% 0,38% 0,03% 0,01% 1,73% 1,89% 0,52% 1,28% 0,53% 0,66% 0,7 0,29% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 11

12 Tabela nr p. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,98 1,32 100,00 0,00 2,98 0,00 1,32 0, ,93 5,31 100,00 0,00 12,93 0,00 5,31 0,00 3 0,100 83,97 33,65 100,00 0,00 83,97 0,00 33,65 0,00 4 0,200 86,63 34,69 93,00 7,00 81,01 5,62 32,44 2,25 5 0,300 46,97 18,83 88,00 12,00 41,95 5,02 16,80 2,03 6 0,500 4,50 1,82 72,00 28,00 3,14 1,36 1,26 0,56 7 0,600 3,29 1,32 33,00 67,00 1,09 2,20 0,44 0,88 8 0,710 1,50 0,59 6,00 94,00 0,09 1,41 0,04 0,55 9 0,800 1,58 0,65 1,00 99,00 0,02 1,56 0,01 0, ,000 1,66 0,67 0,00 100,00 0,00 1,66 0,00 0, ,500 0,82 0,31 0,00 100,00 0,00 0,82 0,00 0,31 Zawartość popiołu A r = 91,27% Zawartość koksiku K r = 8,73% 12

13 Udział frakcji ziarnowej 3 33,6 34,69% ,83% 1 1,32% 5,31% 1,82% 1,32% 0,59% 0,6 0,67% 0,31% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 33,6 32,44% ,8 Koksik Popiół 5,31% 1,32% 1,26% 0,44% 0,04% 0,01% 2, 2,03% 0,56% 0,88% 0,5 0,64% 0,67% 0,31% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 13

14 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,54 0,10 100,00 0,00 2,54 0,00 0,10 0, ,55 4,11 100,00 0,00 10,55 0,00 4,11 0,00 3 0,100 66,70 26,01 100,00 0,00 66,70 0,00 26,01 0,00 4 0,200 84,08 32,78 100,00 0,00 84,08 0,00 32,78 0,00 5 0,300 74,33 28,98 98,00 2,00 72,84 1,49 28,49 0,48 6 0,500 8,17 3,19 92,00 8,00 7,76 0,41 3,03 0,16 7 0,600 5,03 1,96 72,00 28,00 3,77 1,26 1,47 0,49 8 0,710 1,51 0,68 40,00 60,00 0,60 0,91 0,23 0,35 9 0,800 1,21 0,48 10,00 90,00 0,12 1,10 0,05 0, ,000 1,19 0,46 0,00 100,00 0,00 1,19 0,00 0, ,500 0,57 0,20 0,00 100,00 0,00 0,51 0,00 0,21 Zawartość popiołu A r = 95,63% Zawartość koksiku K r = 4,37% 14

15 Udział frakcji ziarnowej 3 32,78% 3 26,01% 28,98% 2 1 4,11% 0, 0,100 0,200 0,300 3,19% 1,96% 0,68% 0,48% 0,46% 0,2 0,500 0,710 1,000 0,600 0,800 1,500 Rozkład ziarnowy 3 32,78% 3 26,01% 28,49% 2 1 Koksik Popiół 0, 4,11% 3,03% 1,47% 0,23% 0,0 0,48% 0,16% 0,49% 0,3 0,43% 0,46% 0,21% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 15

16 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,76 0,12 100,00 0,00 2,76 0,00 0,12 0, ,39 4,08 100,00 0,00 10,39 0,00 4,09 0,00 3 0,100 66,90 25,96 100,00 0,00 66,90 0,00 26,04 0,00 4 0,200 83,88 32,83 100,00 0,00 83,88 0,00 32,76 0,00 5 0,300 74,13 28,86 97,00 3,00 74,05 0,08 28,34 0,52 6 0,500 8,37 3,21 90,00 10,00 8,11 0,26 2,98 0,23 7 0,600 4,83 1,88 73,00 27,00 3,53 1,30 1,41 0,47 8 0,710 1,74 0,74 40,00 60,00 0,64 1,10 0,21 0,53 9 0,800 1,26 0,51 10,00 90,00 0,13 1,13 0,06 0, ,000 1,14 0,42 0,00 100,00 0,00 1,14 0,00 0, ,500 0,55 0,19 0,00 100,00 0,00 0,55 0,00 0,19 Zawartość popiołu A r = 96,01% Zawartość koksiku K r = 3,99% 16

17 Udział frakcji ziarnowej 3 32,83% 3 25,96% 28,86% 2 1 4,08% 0,12% 0,100 0,200 0,300 3,21% 1,88% 0,74% 0,51% 0,42% 0,19% 0,500 0,710 1,000 0,600 0,800 1,500 Rozkład ziarnowy 3 32,76% 3 26,04% 28,34% 2 1 Koksik Popiół 0,12% 4,09% 2,98% 1,41% 0,21% 0,06% 0,52% 0,23% 0,47% 0,53% 0,4 0,42% 0,19% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 17

18 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent. Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,63 0,23 100,00 0,00 0,63 0,00 0,23 0,00 2 6,31 2,34 100,00 0,00 6,31 0,00 2,34 0,00 3 0,100 63,73 23,67 100,00 0,00 63,73 0,00 23,67 0,00 4 0,200 78,90 29,30 99,00 1,00 78,11 0,79 29,01 0,29 5 0,300 86,17 32,00 95,00 5,00 81,86 4,31 30,40 1,60 6 0,500 5,95 2,21 80,00 20,00 4,76 1,19 1,78 0,44 7 0,600 7,44 2,76 40,00 60,00 2,98 4,46 1,11 1,66 8 0,710 2,58 0,96 5,00 95,00 0,13 2,45 0,05 0,91 9 0,800 4,60 1,71 0,00 100,00 0,00 4,60 0,00 1, ,000 4,81 1,79 0,00 100,00 0,00 4,81 0,00 1, ,500 0,71 0,26 0,00 100,00 0,00 0,71 0,00 0,26 Zawartość popiołu A r = 89,22% Zawartość koksiku K r = 10,78% 18

19 Udział frakcji ziarnowej ,3 32,0 23,67% 2 1 2,34% 0,23% 0,100 0,200 0,300 2,21% 2,76% 0,96% 1,71% 1,79% 0,26% 0,500 0,710 1,000 0,600 0,800 1,500 Rozkład ziarnowy ,67% 30,4 29,01% 2 1 Koksik Popiół 0,23% 2,34% 1,78% 1,11% 0,0 0,29% 1,6 0,44% 1,66% 0,91% 1,71% 1,79% 0,26% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 19

20 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,61 0,22 100,00 0,00 0,61 0,00 0,22 0,00 2 6,41 2,38 100,00 0,00 6,41 0,00 2,38 0,00 3 0,100 63,60 23,49 100,00 0,00 63,60 0,00 23,49 0,00 4 0,200 78,98 29,41 98,00 2,00 78,21 0,77 29,03 0,38 5 0,300 86,04 31,96 94,00 2,00 81,82 4,22 30,48 1,58 6 0,500 6,07 2,26 81,00 19,00 4,81 1,26 1,81 0,35 7 0,600 7,31 2,73 42,00 58,00 2,96 4,35 1,10 1,63 8 0,710 2,65 0,98 6,00 94,00 0,14 2,51 0,06 0,92 9 0,800 4,51 1,68 0,00 100,00 0,00 4,51 0,00 1, ,000 4,93 1,81 0,00 100,00 0,00 4,93 0,00 1, ,500 0,68 0,25 0,00 100,00 0,00 0,68 0,00 0,25 Zawartość popiołu A r = 88,47% Zawartość koksiku K r = 11,53% 20

21 Udział frakcji ziarnowej ,41% 31,96% 23,49% 2 1 2,38% 0,22% 0,100 0,200 0,300 2,26% 2,73% 0,98% 1,68% 1,81% 0, 0,500 0,710 1,000 0,600 0,800 1,500 Rozkład ziarnowy ,49% 30,48% 29,03% 2 1 Koksik Popiół 0,22% 2,38% 1,81% 1, 0,06% 0,38% 1,58% 0,3 1,63% 0,92% 1,68% 1,81% 0, 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 21

22 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 4,82 2,05 100,00 0,00 4,82 0,00 2,05 0, ,18 6,02 100,00 0,00 14,18 0,00 6,02 0,00 3 0,100 73,30 31,13 100,00 0,00 73,30 0,00 31,13 0,00 4 0,200 74,08 31,47 98,00 2,00 72,60 1,48 30,82 0,55 5 0,300 50,09 21,28 80,00 20,00 40,07 10,02 17,02 4,26 6 0,500 5,07 2,15 35,00 65,00 1,77 3,30 0,75 1,40 7 0,600 3,65 1,55 15,00 85,00 0,55 3,10 0,23 1,32 8 0,710 1,65 0,70 5,00 95,00 0,08 1,57 0,03 0,67 9 0,800 2,34 1,00 0,00 100,00 0,00 2,34 0,00 1, ,000 2,64 1,12 0,00 100,00 0,00 2,64 0,00 1, ,500 0,71 0,30 0,00 100,00 0,00 0,71 0,00 0,30 Zawartość popiołu A r = 88,0 Zawartość koksiku K r = 11,9 22

23 Udział frakcji ziarnowej 3 31,13% 31,47% 3 21,28% 2 1 6,02% 2,0 2,1 1,5 0,7 1,0 1,12% 0,3 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 31,13%30,82% ,02% Koksik Popiół 6,02% 2,0 0,7 0,23% 0,03% 0,5 4,26% 1,4 1,32% 0,67% 1,0 1,12% 0,3 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 23

24 Tabela nr p. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 4,70 2,03 100,00 0,00 4,70 0,00 2,03 0, ,22 6,07 100,00 0,00 14,22 0,00 6,07 0,00 3 0,100 73,24 31,06 100,00 0,00 73,23 0,00 31,06 0,00 4 0,200 74,16 31,51 99,00 1,00 72,96 1,20 30,84 0,67 5 0,300 49,08 21,25 88,00 12,00 43,19 5,89 18,35 2,90 6 0,500 5,14 2,18 37,00 63,00 1,76 3,38 0,75 1,43 7 0,600 3,56 1,49 14,00 86,00 0,45 3,09 0,23 1,32 8 0,710 1,74 0,74 6,00 94,00 0,09 1,65 0,04 0,67 9 0,800 2,30 0,96 0,00 100,00 0,00 2,30 0,00 0, ,000 2,72 1,13 0,00 100,00 0,00 2,72 0,00 1, ,500 0,67 0,28 0,00 100,00 0,00 0,67 0,00 0,28 Zawartość popiołu A r = 89,37% Zawartość koksiku K r = 10,63% 24

25 Udział frakcji ziarnowej 3 31,06% 31,51% 3 21, 2 1 6,07% 2,03% 2,18% 1,49% 0,74% 0,96% 1,13% 0,28% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 31,06%30,84% ,3 Koksik Popiół 6,07% 2,03% 0,7 0,23% 0,04% 0,67% 2,9 1,43% 1,32% 0,67% 0,98% 1,13% 0,28% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 25

26 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 9,17 3,04 100,00 0,00 9,17 0,00 3,04 0, ,20 7,04 100,00 0,00 21,20 0,00 7,04 0,00 3 0,100 86,21 28,61 100,00 0,00 86,21 0,00 28,61 0,00 4 0,200 74,09 24,59 98,00 2,00 72,61 1,48 24,10 0,49 5 0,300 97,61 32,40 90,00 10,00 87,85 9,76 29,16 3,24 6 0,500 17,66 5,86 60,00 40,00 10,60 7,06 3,52 2,34 7 0,600 1,42 0,47 30,00 70,00 0,43 0,99 0,14 0,33 8 0,710 0,46 0,20 10,00 90,00 0,05 0,41 0,02 0,18 9 0,800 0,21 0,07 1,00 99,00 0,02 0,21 0,01 0, ,000 0,06 0,02 0,00 100,00 0,00 0,06 0,00 0, ,500 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 95,64% Zawartość koksiku K r = 4,36% 26

27 Udział frakcji ziarnowej 3 32,4 3 28,61% 24,59% 2 1 7,04% 5,86% 3,04% 0,47% 0,2 0,07% 0,02% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1, ,61% Rozkład ziarnowy 29,16% 24, 2 1 Koksik Popiół 7,04% 3,04% 3,52% 0,14% 0,02% 0,01% 0,49% 3,24% 2,34% 0,33% 0,18% 0,06% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 27

28 Tabela nr p. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 9,29 3,06 100,00 0,00 9,29 0,00 3,06 0, ,08 6,98 100,00 0,00 21,08 0,00 6,98 0,00 3 0,100 86,34 28,65 100,00 0,00 86,34 0,00 28,65 0,00 4 0,200 73,94 24,48 97,00 3,00 72,02 1,92 24,08 0,40 5 0,300 97,73 32,43 90,00 10,00 87,42 10,31 29,14 3,29 6 0,500 17,54 5,78 60,00 40,00 10,52 7,02 3,51 2,27 7 0,600 1,51 0,48 30,00 70,00 0,41 0,90 0,13 0,25 8 0,710 0,39 0,19 10,00 90,00 0,06 0,33 0,01 0,19 9 0,800 0,29 0,08 1,00 98,00 0,01 0,28 0,01 0, ,000 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 95,57% Zawartość koksiku K r = 4,43% 28

29 Udział frakcji ziarnowej 3 32,43% 3 28,6 24,48% 2 1 6,98% 5,78% 3,06% 0,48% 0,19% 0,08% 0,01% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1, ,6 Rozkład ziarnowy 29,14% 24,08% 2 1 Koksik Popiół 6,98% 3,06% 3,51% 0,13% 0,01% 0,01% 0,4 3,29% 2,27% 0, 0,19% 0,07% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 29

30 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 8,66 3,33 100,00 0,00 8,66 0,00 3,33 0, ,89 11,87 100,00 0,00 30,89 0,00 11,87 0,00 3 0,100 97,00 37,26 100,00 0,00 97,00 0,00 37,26 0,00 4 0,200 68,37 26,26 100,00 0,00 68,37 0,00 26,26 0,00 5 0,300 42,58 13,36 95,00 5,00 40,45 2,13 12,54 0,82 6 0,500 3,70 1,42 60,00 40,00 2,22 1,48 0,85 0,57 7 0,600 2,67 1,02 30,00 70,00 0,80 1,85 0,31 0,71 8 0,710 1,30 0,50 15,00 85,00 0,20 1,10 0,08 0,42 9 0,800 1,53 0,59 1,00 99,00 0,02 1,51 0,01 0, ,000 1,69 0,65 0,00 100,00 0,00 1,69 0,00 0, ,500 0,57 0,22 0,00 100,00 0,00 0,57 0,00 0,22 Zawartość popiołu A r = 96,03% Zawartość koksiku K r = 3,97% 30

31 Udział frakcji ziarnowej 4 37,26% ,26% ,87% 13,36% 3,33% 1,42% 1,02% 0,5 0,59% 0,6 0,22% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 4 37,26% ,26% ,87% 12,54% Koksik Popiół 3,33% 0,8 0,31% 0,08% 0,01% 0,82% 0,57% 0,71% 0,42% 0,58% 0,6 0,22% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 31

32 Tabela nr p. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 8,51 3,28 100,00 0,00 8,51 0,00 3,28 0, ,42 11,81 100,00 0,00 30,42 0,00 11,81 0,00 3 0,100 96,86 37,18 100,00 0,00 96,86 0,00 37,18 0,00 4 0,200 67,98 26,49 100,00 0,00 67,91 0,00 26,49 0,00 5 0,300 41,94 13,25 93,00 7,00 39,00 2,94 12,31 0,94 6 0,500 3,54 1,40 57,00 43,00 2,02 1,52 0,81 0,69 7 0,600 2,58 0,98 28,00 72,00 0,72 1,86 0,28 0,70 8 0,710 1,24 0,47 12,00 88,00 0,15 1,09 0,05 0,42 9 0,800 1,47 0,53 1,00 99,00 0,02 1,46 0,01 0, ,000 1,55 0,62 0,00 100,00 0,00 1,55 0,00 0, ,500 0,52 0,20 0,00 100,00 0,00 0,52 0,00 0,20 Zawartość popiołu A r = 92,88% Zawartość koksiku K r = 7,12% 32

33 Udział frakcji ziarnowej 4 37,18% ,49% ,81% 13, 3,28% 1,4 0,98% 0,47% 0,53% 0,62% 0,2 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 4 37,18% ,49% ,81% 12,31% Koksik Popiół 3,28% 0,81% 0,28% 0,0 0,01% 0,94% 0,69% 0,7 0,42% 0,52% 0,62% 0,2 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 33

34 Tabela nr r. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 5,41 1,98 100,00 0,00 5,41 0,00 1,98 0, ,70 9,03 100,00 0,00 24,70 0,00 9,03 0,00 3 0, ,43 41,82 100,00 0,00 114,43 0,00 41,82 0,00 4 0,200 70,10 25,62 98,00 2,00 68,70 1,40 25,11 0,51 5 0,300 44,43 16,24 94,00 6,00 41,76 2,67 15,26 0,98 6 0,500 5,16 1,89 67,00 33,00 3,46 1,70 1,26 0,63 7 0,600 3,94 1,44 44,00 56,00 1,73 2,21 0,63 0,81 8 0,710 1,11 0,41 15,00 85,00 0,17 0,94 0,06 0,35 9 0,800 0,25 0,09 2,00 98,00 0,01 0,08 0,01 0, ,000 0,06 0,02 0,00 100,00 0,00 0,06 0,00 0, ,500 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 95,1 Zawartość koksiku K r = 4,8 34

35 Udział frakcji ziarnowej 4 41,82% ,62% 2 1 9,03% 16,24% 1,98% 1,89% 1,44% 0,41% 0,09% 0,02% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 4 41,82% ,11% 15,26% Koksik Popiół 1 9,03% 1,98% 1,26% 0,63% 0,06% 0,01% 0,51% 0,98% 0,63% 0,81% 0,3 0,09% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 35

36 Tabela nr p. Popiół lotny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 6,45 1,94 100,00 0,00 6,45 0,00 1,94 0, ,70 9,14 100,00 0,00 25,70 0,00 9,03 0, , ,42 42,15 100,00 0,00 115,42 0,00 41,88 0, ,200 71,12 26,12 98,00 2,00 68,65 2,47 25,23 0, ,300 44,03 16,85 94,00 6,00 40,94 3,09 15,20 1, ,500 5,06 1,86 67,00 33,00 3,41 1,65 1,22 0, ,600 3,90 1,40 45,00 55,00 1,70 2,20 0,05 1, ,710 1,15 0,43 14,00 86,00 0,15 1,00 0,06 0, ,800 1,08 0,14 2,00 98,00 0,22 0,86 0,05 0, ,000 0,20 0,08 2,00 98,00 0,04 0,16 0,01 0, ,500 0,10 0,03 1,00 99,00 0,01 0,09 0,01 0,024 Zawartość popiołu A r = 94,68% Zawartość koksiku K r = 5,32% 36

37 Udział frakcji ziarnowej 4 42, ,12% 2 16,8 1 9,14% 1,94% 1,86% 1,4 0,43% 0,14% 0,08% 0,03% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 4 41,88% ,23% 15,2 Koksik Popiół 1 9,03% 1,94% 1,22% 0,0 0,06% 0,0 0,01% 0,006% 0,89% 1,6 0,64% 1,3 0,37% 0,09% 0,07% 0,02% 0,200 0,500 0,710 1,000 0,100 0,300 0,600 0,800 1,500 37

38 Popiół lotny zawartość ogólna popiołu zawartość ogólna koksiku

39 Popiół denny Rozkład ziarnowy popiołu dennego wykonany został dla 14 prób popiołu przygotowanego według procedury opisanej w rozdziale 1.1. Przygotowane do badań próby zostały oznaczone symbolami: r p r p r p r p r p r p r p. Wyniki oznaczeń przedstawiono w tabelach nr 15-28, które wykonano jako reprezentatywne dla tygodniowego okresu pracy spalarni. Rozkład ziarnowy wykonany został w zakresie wielkości ziaren od 56µm do 1500µm. Określono udział masowy ziaren koksiku i popiołu dennego w zakresie średnic do[mm]: ; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 0,71; 0,8; 1,0; 1,5. Udział masowy koksiku i popiołu dennego w każdej frakcji węglowej określono na podstawie każdorazowego rozdziału wymiarowej frakcji ziarnowej na ziarna koksiku i popiołu dennego. Z określonej frakcji ziarnowej, drogą losową pobrano około 1mg naważki, którą manualnie rozdzielono na frakcje koksiku i frakcje popiołu. Udział koksiku lub popiołu w sumarycznej ważce (1mg) stanowi obliczony udział wagowy koksiku i popiołu w określonej frakcji ziarnowej. 39

40 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,18 1,14 100,00 0,00 2,18 0,00 1,14 0, ,15 6,35 100,00 0,00 12,15 0,00 6,35 0,00 3 0,100 48,76 25,47 100,00 0,00 48,76 0,00 25,47 0,00 4 0,200 43,31 22,63 100,00 0,00 43,31 0,00 22,63 0,00 5 0,300 36,05 18,79 95,00 5,00 34,23 1,82 17,84 0,95 6 0,500 8,29 4,33 80,00 20,00 6,63 1,66 3,46 0,87 7 0,600 9,26 4,84 50,00 50,00 4,63 4,63 2,42 2,42 8 0,710 12,55 6,56 20,00 80,00 2,51 10,04 1,31 5,23 9 0,800 20,13 10,52 1,00 99,00 0,20 19,93 0,10 10, ,000 0,19 0,10 0,00 100,00 0,00 0,19 0,00 0, ,500 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 80,72% Zawartość karbonizatu K r = 19,28% 40

41 Udział frakcji ziarnowej 3 25,47% 22,63% 2 18,79% 1 10,52% 6,3 1,14% 0,100 0,200 0,300 4,33% 4,84% 6,56% 0,500 0,710 0,600 0,800 0, 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 25,47% 22,63% 2 17,84% 1 Koksik Popiół 6,3 1,14% 0,200 0,500 0,100 0,300 3,46% 2,42% 1,31% 0, 0,9 0,87% 2,42% 5,23% 10,42% 0, 41 0,600 0,710 1,000 0,800 1,500

42 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,35 1,16 100,00 0,00 2,35 0,00 1,16 0, ,85 6,31 100,00 0,00 11,85 0,00 6,21 0,00 3 0,100 49,02 25,28 100,00 0,00 49,02 0,00 25,18 0,00 4 0,200 42,84 22,24 100,00 0,00 42,84 0,00 22,14 0,00 5 0,300 36,58 18,91 95,00 5,00 34,85 1,73 17,67 1,14 6 0,500 8,04 4,12 80,00 20,00 6,68 1,36 3,28 0,64 7 0,600 10,42 5,08 40,00 60,00 4,17 6,25 2,06 2,92 8 0,710 13,15 6,74 15,00 85,00 1,97 11,18 1,04 5,70 9 0,800 21,16 10,86 1,00 99,00 0,21 20,95 0,10 10, ,000 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0, ,500 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,01 Zawartość popiołu A r = 78,8 Zawartość karbonizatu K r = 21,2 42

43 Udział frakcji ziarnowej 3 25,28% 22,24% 2 18,91% 1 10,86% 1,16% 6,31% 4,12% 5,08% 6,74% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 25,18% 22,14% 2 17,67% 1 Koksik Popiół 6,21% 1,16% 0,200 0,500 0,100 0,300 3,28% 2,06% 1,04% 0, 1,14% 0,64% 2,92% 5,7 10,76% 0,03% 0,01% 43 0,600 0,710 1,000 0,800 1,500

44 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,05 0,07 2,00 98,00 0,01 0,04 0,02 0,05 2 0,28 0,41 3,00 97,00 0,08 0,20 0,08 0,33 3 0,100 3,23 4,76 4,00 96,00 0,13 3,20 0,13 4,63 4 0,200 4,87 7,17 5,00 95,00 0,15 4,72 0,22 4,21 5 0,300 7,60 11,20 90,00 10,00 6,84 0,76 10,08 1,11 6 0,500 3,05 4,49 80,00 20,00 2,44 0,61 3,59 0,94 7 0,600 4,31 6,35 70,00 30,00 3,02 1,29 4,45 1,90 8 0,710 3,01 4,43 60,00 40,00 1,81 1,20 2,66 1,77 9 0,800 8,93 13,16 50,00 50,00 4,46 4,46 6,57 6, ,000 32,28 47,55 40,00 60,00 12,91 12,91 19,02 28, ,500 0,27 0,40 10,00 90,00 0,03 0,24 0,04 0,36 Zawartość popiołu A r = 46,86% Zawartość karbonizatu K r = 53,14% 44

45 Udział frakcji ziarnowej 5 47, ,2 13,16% 0,07% 0,41% 4,76% 0,100 7,17% 0,200 0,300 4,49% 6,3 4,43% 0,500 0,710 0,600 0,800 1,000 0,4 1,500 Rozkład ziarnowy ,02% 1 10,08% Koksik Popiół 6,57% 0,02% 0,08% 0,13% 0,22% 0,04% 0,0 0,33% 4,63% 4,21% 1,11% 0,94% 1,9 1,77% 6,57% 28,53% 0,36% 0,200 0,500 0,100 0,300 3,59% 4,4 2,66% 45 0,600 0,710 1,000 0,800 1,500

46 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,35 0,45 100,00 0,00 0,35 0,00 0,45 0,00 2 0,58 0,75 100,00 0,00 0,58 0,00 0,75 0,00 3 0,100 3,53 4,54 90,00 10,00 3,18 0,35 4,09 0,45 4 0,200 5,17 6,65 75,00 25,00 3,88 1,29 4,99 1,66 5 0,300 7,90 10,16 50,00 50,00 3,95 3,95 5,08 5,08 6 0,500 3,35 4,31 40,00 60,00 1,34 2,01 1,72 2,59 7 0,600 4,62 5,94 40,00 60,00 1,85 4,09 2,38 5,26 8 0,710 3,31 4,26 35,00 65,00 1,16 2,15 1,49 2,76 9 0,800 9,23 11,87 30,00 70,00 2,77 6,46 3,56 8, ,000 9,58 38,03 30,00 70,00 8,87 20,71 11,40 26, ,500 10,16 13,06 25,00 75,00 2,54 7,62 3,27 9,79 Zawartość popiołu A r = 39,18% Zawartość karbonizatu K r = 60,82% 46

47 Udział frakcji ziarnowej 4 38,03% ,4 0,7 4,54% 0,100 6,6 0,200 10,16% 0,300 4,31% 5,94% 4,26% 0,500 0,710 0,600 11,87% 0,800 1,000 13,06% 1,500 Rozkład ziarnowy ,4 Koksik Popiół 0,4 0,7 1,72% 2,38% 1,49% 0,4 1,66% 5,08% 2,59% 5,26% 2,76% 8,31% 26,63% 9,79% 4,09% 4,99% 5,08% 0,200 0,500 0,100 0, ,600 3,56% 3,27% 0,710 1,000 0,800 1,500

48 Tabela Nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,18 0,21 100,00 0,00 0,18 0,00 0,21 0,00 2 0,53 0,60 100,00 0,00 0,53 0,00 0,60 0,00 3 0,100 4,68 5,34 100,00 0,00 4,68 0,00 5,34 0,00 4 0,200 6,42 7,32 100,00 0,00 6,42 0,00 7,32 0,00 5 0,300 8,18 9,33 90,00 10,00 7,36 0,82 8,39 0,94 6 0,500 9,15 10,43 80,00 20,00 7,32 1,83 8,33 2,09 7 0,600 10,93 12,46 60,00 40,00 6,55 4,38 7,47 4,99 8 0,710 11,52 13,13 45,00 55,00 5,18 6,34 5,90 7,23 9 0,800 14,13 16,11 22,00 78,00 3,11 11,02 3,54 12, ,000 20,16 22,98 10,00 90,00 2,02 18,14 2,30 20, ,500 1,84 2,06 0,00 100,00 0,00 1,84 0,00 2,10 Zawartość popiołu A r = 49,4 Zawartość karbonizatu K r = 50,6 48

49 Udział frakcji ziarnowej 22,98% 2 16,11% 1 12,46% 13,13% 7,32% 9,33% 10,43% 5,34% 0,21% 0,6 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 2,06% 1,500 Rozkład ziarnowy 2 1 0,21% 0,6 5,34% 7,32% 8,39% 8,33% 7,47% 0,200 0,500 0,100 0, ,600 5,9 3,54% 2,3 0,94% 2,09% 4,99% 7,23% 12,57%20,68% 2, 0,710 1,000 0,800 1,500 Koksik Popiół

50 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,68 0,76 100,00 0,00 0,68 0,00 0,76 0,00 2 1,06 1,18 100,00 0,00 1,06 0,00 1,18 0,00 3 0,100 5,18 5,79 100,00 0,00 5,18 0,00 5,79 0,00 4 0,200 6,92 7,73 100,00 0,00 6,92 0,00 7,73 0,00 5 0,300 8,68 9,70 95,00 5,00 8,25 0,43 9,22 0,48 6 0,500 9,65 10,79 90,00 10,00 8,69 0,96 9,71 1,08 7 0,600 11,43 12,78 80,00 20,00 9,14 2,29 10,22 2,56 8 0,710 12,04 13,46 65,00 35,00 7,83 4,21 8,75 4,71 9 0,800 14,63 16,35 45,00 55,00 6,58 8,05 7,35 9, ,000 18,16 20,30 30,00 70,00 5,45 14,85 6,09 14, ,500 1,04 1,16 5,00 95,00 0,05 1,11 0,06 1,10 Zawartość popiołu A r = 66,86% Zawartość karbonizatu K r = 33,14% 50

51 Udział frakcji ziarnowej 2 16,3 20,3 1 12,78% 13,46% 7,73% 9,7 10,79% 5,79% 0,76% 1,18% 1,16% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 16% 14% 12% 8% 6% 5,79% 7,73% 9,22% 9,71% 10,22% 8,7 7,3 6,09% Koksik Popiół 4% 2% 0,76% 1,18% 0,200 0,500 0,100 0,300 0,06% 0,48% 1,08% 2,56% 4,71% 9,0 14,21% 1, 51 0,600 0,710 1,000 0,800 1,500

52 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 1,55 2,28 100,00 0,00 1,55 0,00 2,28 0,00 2 1,78 2,62 100,00 0,00 1,78 0,00 2,62 0,00 3 0,100 4,73 6,97 100,00 0,00 4,73 0,00 6,97 0,00 4 0,200 6,37 9,38 100,00 0,00 6,37 0,00 9,38 0,00 5 0,300 7,60 11,20 90,00 10,00 6,84 0,76 10,08 1,12 6 0,500 3,05 1,49 60,00 40,00 1,83 1,22 2,73 1,86 7 0,600 4,31 6,35 30,00 70,00 1,29 3,02 1,90 4,45 8 0,710 3,01 4,43 5,00 95,00 0,15 2,86 0,22 4,21 9 0,800 8,93 13,16 0,00 100,00 0,00 8,93 0,00 13, ,000 26,28 38,72 0,00 100,00 0,00 26,28 0,00 38, ,500 0,27 0,40 0,00 100,00 0,00 0,27 0,00 0,40 Zawartość popiołu A r = 36,18% Zawartość karbonizatu K r = 63,82% 52

53 Udział frakcji ziarnowej 4 38,72% ,28% 2,62% 6,97% 0,100 9,38% 0,200 11,2 0,300 1,49% 0,500 6,3 0,600 4,43% 0,710 13,16% 0,800 1,000 0,4 1,500 Rozkład ziarnowy ,97% 9,38% 10,08% Koksik Popiół 2,28% 2,62% 0,200 0,500 0,100 0,300 2,73% 1,9 0,22% 1,12% 1,86% 4,4 4,21% 13,16%38,72% 0,4 53 0,600 0,710 1,000 0,800 1,500

54 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 1,05 1,55 100,00 0,00 1,05 0,00 1,55 0,00 2 1,28 1,89 100,00 0,00 1,28 0,00 1,89 0,00 3 0,100 4,23 6,23 100,00 0,00 4,23 0,00 6,23 0,00 4 0,200 6,29 9,34 100,00 0,00 6,29 0,00 9,34 0,00 5 0,300 8,10 11,93 95,00 5,00 7,70 0,40 11,34 0,59 6 0,500 3,10 4,60 80,00 20,00 2,48 0,62 3,60 1,00 7 0,600 4,45 6,38 70,00 30,00 3,12 1,33 4,59 1,79 8 0,710 2,98 4,38 40,00 60,00 1,19 1,79 1,74 2,64 9 0,800 8,98 13,17 20,00 80,00 1,80 7,18 2,65 10, ,000 26,18 38,64 10,00 90,00 2,62 23,56 3,93 34, ,500 0,39 0,43 0,00 100,00 0,00 0,39 0,00 0,43 Zawartość popiołu A r = 43,59% Zawartość karbonizatu K r = 56,41% 54

55 Udział frakcji ziarnowej 4 38,64% ,5 1,89% 6,23% 0,100 9,34% 0,200 11,93% 0,300 4,6 0,500 6,38% 0,600 4,38% 0,710 13,17% 0,800 1,000 0,43% 1,500 Rozkład ziarnowy ,5 1,89% 6,23% 9,34% 11,34% 0,200 0,500 0,100 0,300 3,6 4,59% 1,74% 55 0,600 2,6 3,93% 0,59% 1,0 1,79% 2,64% 10,52%34,71% 0,43% 0,710 1,000 0,800 1,500 Koksik Popiół

56 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,40 0,36 100,00 0,00 0,40 0,00 0,36 0,00 2 1,28 1,14 100,00 0,00 1,28 0,00 1,14 0,00 3 0,100 7,55 6,70 100,00 0,00 7,50 0,00 6,66 0,00 4 0,200 7,45 6,61 99,00 1,00 7,35 0,07 6,55 0,06 5 0,300 12,62 11,20 95,00 5,00 11,99 0,63 10,64 0,56 6 0,500 7,60 6,75 80,00 20,00 6,08 1,52 5,40 1,35 7 0,600 18,23 16,18 60,00 40,00 10,94 7,08 9,71 6,28 8 0,710 18,02 16,28 30,00 70,00 5,41 12,61 4,80 11,19 9 0,800 38,55 34,31 5,00 95,00 1,93 36,62 1,71 32, ,000 0,54 0,48 0,00 100,00 0,00 0,54 0,00 0, ,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 46,97% Zawartość karbonizatu K r = 53,03% 56

57 Udział frakcji ziarnowej 3 34,31% ,18% 16,28% 1 11,2 6,7 6,61% 6,7 0,36% 1,14% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 0,48% 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy ,36% 1,14% 6,66% 6,5 10,64% 5,4 0,200 0,500 0,100 0,300 9,71% 57 0,600 4,8 1,71% 0,06% 0,56% 1,3 6,28% 11,19%32,51% 0,48% 0,710 1,000 0,800 1,500 Koksik Popiół

58 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 0,90 0,72 100,00 0,00 0,90 0,00 0,72 0,00 2 1,78 1,58 100,00 0,00 1,78 0,00 1,58 0,00 3 0,100 8,05 7,15 100,00 0,00 8,05 0,00 7,15 0,00 4 0,200 8,95 7,68 98,00 2,00 8,77 0,18 7,51 0,17 5 0,300 12,72 11,23 95,00 5,00 11,99 0,63 10,64 0,56 6 0,500 7,65 6,79 80,00 20,00 6,01 1,64 5,38 1,40 7 0,600 18,15 16,13 60,00 40,00 10,90 7,25 9,69 6,33 8 0,710 19,06 16,39 30,00 70,00 5,63 10,76 4,86 9,55 9 0,800 36,62 33,17 5,00 95,00 1,83 31,34 5,35 27, ,000 0,56 0,49 2,00 98,00 0,04 0,52 0,06 0, ,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 52,94% Zawartość karbonizatu K r = 47,06% 58

59 Udział frakcji ziarnowej 3 33,17% ,13% 16,39% 1 11,23% 7,1 7,68% 6,79% 0,72% 1,58% 0,49% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy ,72% 1,58% 7,1 7,51% 10,64% 5,38% 0,200 0,500 0,100 0,300 9,69% 59 0,600 4,86% 5,3 0,06% 0,17% 0,56% 1,4 6,33% 9,5 27,82% 0,43% 0,710 1,000 0,800 1,500 Koksik Popiół

60 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy wagowy procent popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 1,25 0,88 100,00 0,00 1,25 0,00 0,88 0,00 2 6,96 4,90 100,00 0,00 6,96 0,00 4,90 0,00 3 0,100 35,20 24,76 100,00 0,00 35,20 0,00 24,76 0,00 4 0,200 25,27 17,78 90,00 10,00 22,74 2,53 16,00 1,78 5 0,300 23,65 16,64 50,00 50,00 12,00 11,65 8,44 8,20 6 0,500 3,98 2,80 35,00 65,00 1,39 2,59 0,98 1,82 7 0,600 4,33 3,03 20,00 80,00 0,87 3,46 0,61 2,43 8 0,710 3,95 2,78 10,00 90,00 0,40 2,56 0,28 2,50 9 0,800 34,86 24,52 5,00 95,00 1,74 33,12 0,87 23, ,000 1,72 1,20 0,00 100,00 0,00 1,72 0,00 1, ,500 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 57,78% Zawartość karbonizatu K r = 42,22% 60

61 Udział frakcji ziarnowej 24,76% 24,52% ,78% 16,64% 0,88% 4,9 2,8 3,03% 2,78% 1,2 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 24,76% 2 16,0 1 8,44% Koksik Popiół 0,88% 4,9 0,98% 0,61% 0,87% 0,28% 1,78% 8,2 1,82% 2,43% 2,5 23,3 1,2 0,200 0,500 0,100 0, ,600 0,710 1,000 0,800 1,500

62 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 1,75 1,23 100,00 0,00 1,75 0,00 1,23 0,00 2 7,46 5,25 100,00 0,00 7,46 0,00 5,25 0,00 3 0,100 34,20 24,06 100,00 0,00 34,20 0,00 20,06 0,00 4 0,200 25,77 18,13 90,00 10,00 23,19 2,48 16,32 1,81 5 0,300 24,15 16,99 50,00 50,00 12,12 12,13 8,49 8,50 6 0,500 3,98 2,80 35,00 65,00 1,39 2,59 0,98 1,82 7 0,600 4,33 3,03 20,00 80,00 0,87 3,46 0,61 2,43 8 0,710 3,45 2,43 10,00 90,00 0,35 3,10 0,25 2,18 9 0,800 33,82 23,79 5,00 95,00 1,69 32,13 1,19 22, ,000 1,21 0,85 0,00 100,00 0,00 1,21 0,00 0, ,500 Zawartość popiołu A r = 58,38% Zawartość karbonizatu K r = 41,62% 62

63 Udział frakcji ziarnowej 24,06% 23,79% 2 18,13% 16,99% 1 5, 1,23% 2,8 3,03% 2,43% 0,8 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 20,06% 2 16,32% 1 8,49% Koksik Popiół 1,23% 5, 0,98% 1,19% 0,61% 0, 1,81% 8,5 1,82% 2,43% 2,18% 22,6 0,8 0,200 0,500 0,100 0, ,600 0,710 1,000 0,800 1,500

64 Tabela nr r. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 1,60 1,03 100,00 0,00 1,60 0,00 1,03 0,00 2 6,47 4,15 100,00 0,00 6,47 0,00 4,15 0,00 3 0,100 39,42 25,26 100,00 0,00 39,42 0,00 25,26 0,00 4 0,200 29,67 19,01 99,00 1,00 29,37 0,30 18,82 0,19 5 0,300 24,66 15,80 95,00 5,00 23,43 1,23 15,01 0,79 6 0,500 5,78 3,70 60,00 40,00 3,47 2,31 2,22 1,48 7 0,600 5,75 3,68 40,00 60,00 2,59 3,16 1,67 2,03 8 0,710 3,24 2,08 15,00 85,00 0,32 2,92 0,21 1,89 9 0,800 35,22 22,57 3,00 97,00 0,10 35,12 0,06 22, ,000 2,41 1,54 1,00 99,00 0,03 2,41 0,02 1, ,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 68,44% Zawartość karbonizatu K r = 31,56% 64

65 Udział frakcji ziarnowej 3 25,26% 22,57% ,01% 15,8 1,03% 4,1 3,7 3,68% 2,08% 1,54% 0,100 0,200 0,300 0,500 0,600 0,710 0,800 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 25,26% ,82% 15,01% Koksik Popiół 1,03% 4,1 2,22% 1,67% 0,21% 0,06% 0,02% 0,19% 0,79% 1,48% 2,03% 1,89% 22,51% 1,52% 0,200 0,500 0,100 0, ,600 0,710 1,000 0,800 1,500

66 Tabela nr p. Popiół denny L.p. Rozmiar sita [mm] Masa i udział frakcji ziarnowej wagowy procent Udział procentowy Udział masowy Rozkład ziarnowy popiół koksik popiół koksik popiół koksik 1 2,83 1,62 100,00 0,00 2,83 0,00 1,62 0,00 2 9,99 5,73 100,00 0,00 9,99 0,00 5,73 0,00 3 0,100 48,07 27,57 100,00 0,00 48,07 0,00 27,57 0,00 4 0,200 38,71 22,20 98,00 2,00 37,94 0,77 21,76 0,44 5 0,300 29,76 17,04 90,00 10,00 26,78 2,98 15,36 1,68 6 0,500 4,08 2,34 60,00 40,00 2,45 1,63 1,41 0,93 7 0,600 6,37 3,65 25,00 75,00 1,59 4,78 0,91 2,74 8 0,710 6,31 3,62 15,00 85,00 0,95 5,36 0,54 3,08 9 0,800 27,44 15,74 5,00 95,00 1,37 26,07 1,58 14, ,000 0,47 0,27 2,00 98,00 0,01 0,46 0,01 0, ,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zawartość popiołu A r = 75,91% Zawartość karbonizatu K r = 24,09% 66

67 Udział frakcji ziarnowej 3 27,57% 22,2 2 17,04% 15,74% 1 5,73% 1,62% 0,100 0,200 0,300 2,34% 0,500 3,6 3,62% 0,600 0,710 0,800 0,27% 1,000 1,500 Rozkład ziarnowy 3 27,57% 21,76% ,36% Koksik Popiół 5,73% 1,62% 1,41% 1,58% 0,91% 0,54% 0,01% 0,44% 1,68% 0,93% 2,74% 3,08% 14,96% 0,26% 0,200 0,500 0,100 0, ,600 0,710 1,000 0,800 1,500

68 Popiół denny zawartość ogólna popiołu zawartość ogólna karbonizatu r 13.05p 14.05r 14.05p 15.05r 15.05p 16.05r 16.05p 17.05r 17.05p 18.05r 18.05p 19.05r 19.05p 68

69 Zadanie VI Określenie składu chemicznego (popiół lotny i popiół denny) 69

70 Tabela nr 29 Skład chemiczny popiołu lotnego u m. L.p. Oznaczenie SiO 2 CaO SO 3 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO TiO K 2 O P 2 O 5 MnO Na 2 O Wolne CaO Gęstość rzeczywista d [g/cm 3 ] r 45,40 19,90 4,19 20,20 4,51 1,29 1,34 0,15 0,11 0,03 0,22 3,30 5, p 43,10 19,00 4,49 21,60 4,84 1,34 1,23 0,20 0,13 0,03 0,16 2,90 5, r 40,10 19,00 5,81 21,40 4,71 1,28 1,34 0,15 0,13 0,03 0,13 3,40 5, p 39,70 20,60 5,44 21,20 5,08 1,31 1,31 0,15 0,13 0,03 0,19 2,50 5, r 33,90 24,40 8,70 20,60 4,80 1,45 1,37 0,14 0,12 0,04 0,19 3,70 5, p 43,90 22,50 5,54 18,70 3,95 1,26 1,45 0,14 0,10 0,03 0,21 3,70 5, r 38,80 20,20 5,34 23,20 4,73 1,30 1,23 0,15 0,16 0,03 0,15 3,30 5, p 46,20 16,60 3,78 21,10 4,80 1,13 1,44 0,15 0,10 0,03 0,10 2,00 5, r 39,60 17,30 7,77 18,90 6,86 1,11 1,31 0,14 0,10 0,05 0,14 1,40 5, p 40,40 21,50 6,18 19,70 4,82 1,23 1,30 0,15 0,13 0,04 0,15 2,83 5, r 48,00 18,00 3,80 20,00 4,53 1,10 1,38 0,16 0,09 0,03 0,12 2,50 5, p 42,30 19,50 5,38 19,90 4,64 1,25 1,50 0,16 0,10 0,03 0,15 2,60 5, r 51,10 14,20 2,79 21,60 4,34 1,02 1,36 0,26 0,12 0,03 0,14 1,60 5, p 43,60 19,60 5,30 19,60 4,62 1,37 1,54 0,17 0,14 0,03 0,24 3,40 5,588 70

71 Skład chemiczny popiołu lotnego SiO2 CaO SO3 Al2 O3 Fe2 O3 MgO TiO MnO r 13.05p 14.05r 14.05p 15.05r 15.05p 16.05r 16.05p 17.05r 17.05p 18.05r 18.05p 19.05r 19.05p 71

72 Tabela nr 30 Skład chemiczny popiołu dennego u.m. L.p. Oznaczenie SiO 2 CaO SO 3 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO TiO K 2 O P 2 O 5 MnO Na 2 O Wolne CaO Gęstość rzeczywista d [g/cm 3 ] r 47,40 18,60 4,60 18,60 4,00 1,30 1,63 0,21 0,09 0,03 0,21 2,75 5, p 44,60 21,20 4,31 18,90 3,58 1,23 1,40 0,17 0,09 0,03 0,22 3,62 5, r 42,50 21,30 5,48 19,00 4,12 1,26 1,47 0,17 0,10 0,03 0,23 2,66 5, p 39,90 22,30 5,69 19,50 4,68 1,43 1,43 0,23 0,12 0,04 0,19 3,89 5, r 43,10 17,40 5,03 21,40 4,39 1,26 1,30 0,17 0,13 0,03 0,17 2,64 5, p 41,30 20,90 4,61 20,70 4,68 1,39 1,32 0,16 0,13 0,03 0,21 3,25 5, r 38,50 22,30 8,56 18,80 4,63 1,41 1,33 0,15 0,13 0,03 0,28 2,94 5, p 40,50 20,10 5,81 20,70 4,62 1,40 1,30 0,16 0,13 0,03 0,19 2,89 5, r 40,20 23,40 6,97 19,10 4,51 1,38 1,38 0,15 0,12 0,03 0,25 3,65 5, p 38,90 24,10 7,42 19,00 4,58 1,42 1,36 0,15 0,12 0,03 0,28 3,31 5, r 40,10 22,20 6,63 19,20 4,53 1,36 1,37 0,16 0,12 0,03 0,24 3,23 5, p 39,30 21,70 5,98 20,00 4,66 1,31 1,33 0,15 0,12 0,03 0,20 2,52 5, r 43,70 15,70 4,49 21,70 5,47 1,10 1,31 0,18 0,12 0,03 0,10 1,57 5, p 37,00 21,90 7,45 20,30 5,17 1,32 1,28 0,17 0,14 0,04 0,13 3,08 5,717 72

73 Skład chemiczny popiołu dennego SiO2 CaO SO3 Al2 O3 Fe2 O3 MgO TiO MnO r 13.05p 14.05r 14.05p 15.05r 15.05p 16.05r 16.05p 17.05r 17.05p 18.05r 18.05p 19.05r 19.05p 73

74 Zadanie VII Określeni składu chemicznego koksiku 74

75 Skład chemiczny koksiku lotnego L.p. Oznaczenie W r A r Q r [kj/kg] Q daf [kj/kg] r 0,4 86, ,020 11,85 0,72 0, p 0,5 92, ,747 6,55 0,72 0, r 0,5 95, ,797 3,88 0,73 0, p 0,3 95, ,955 4,24 0,75 0, r 0,4 91, ,024 7,39 0,70 0, p 0,6 91, ,198 6,99 0,76 0, r 0,3 85, ,873 13,26 0,78 0, p 0,2 91, ,797 8,07 0,75 0, r 0,2 89, ,840 9,91 0,74 0, p 0,2 90, ,683 9,65 0,44 0, r 0,4 91, ,380 7,23 0,42 0, p 0,3 92, ,670 5,20 0,42 0, r 0,2 88, ,861 9,85 0,44 0, p 0,4 91, ,965 7,39 0,46 0,52 gdzie: W r wilgoć w stanie roboczym A r - popiół w stanie roboczym Q r - wartość opałowa w stanie roboczym Q daf - ciepło spalania w stanie bezwodnym, bezpopiołowym H r - zawartość wodoru w stanie roboczym N r - zawartość azotu w stanie roboczym C r - węgiel w stanie roboczym C r H r N r 75

76 Skład chemiczny koksiku lotnego Wr Ar Cr Hr Nr r 13.05p 14.05r 14.05p 15.05r 15.05p 16.05r 16.05p 17.05r 17.05p 18.05r 18.05p 19.05r 19.05p 76

77 Skład chemiczny koksiku dennego L.p. Oznaczenie W r A r Q r [kj/kg] Q daf [kj/kg] r 0,7 74, ,506 1,01 24,02 0,60 0, p 0,6 69, ,053 0,97 29,82 0,80 0, r 0,6 77, ,027 0,76 22,28 0,10 0, p 0,5 65, ,425 1,08 32,44 0,15 0, r 0,7 74, ,265 0,94 24,44 0,80 0, p 1,0 76, ,002 0,76 22,37 0,12 0, r 1,9 53, ,916 0,24 6,56 0,08 0, p 2,3 44, ,620 0,26 72,15 0,07 0, r 1,2 72, ,848 2,24 61,31 0,07 0, p 1,0 74, ,075 0,87 28,47 0,06 0, r 0,9 77, ,621 0,83 25,65 0,06 0, p 0,7 78, ,330 0,75 32,51 0,15 0, r 0,9 77, ,556 0,74 21,88 0,12 0, p 0,8 76, ,919 0,70 23,06 0,11 0,64 S r gdzie: W r wilgoć w stanie roboczym A r - popiół w stanie roboczym Q r - wartość opałowa w stanie roboczym [kj/kg] Q daf - ciepło spalania w stanie bezwodnym, bezpopiołowym [kj/kg] S r - zawartość siarki w stanie roboczym H r - zawartość wodoru w stanie roboczym N r - zawartość azotu w stanie roboczym C r - węgiel w stanie roboczym C r H r N r 77

78 13.05r 13.05p 14.05r 14.05p 15.05r Skład chemiczny koksiku dennego Wr Ar Sr Cr Hr Nr p 16.05r 16.05p 17.05r 17.05p 18.05r 18.05p 19.05r 19.05p 78

79 79

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo Załącznik nr 2B do Kontraktu Paliwo Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Pelety słomowe... 2 3 Węgiel i olej opałowy.... 4 1 Wstęp Zastosowane rozwiązania techniczne Instalacji będą umożliwiały ciągłą pracę i dotrzymanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGETYCZNE

LABORATORIUM ENERGETYCZNE NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA WĘGLA KOKSU ODPADÓW PALENISKOWYCH (POPIOŁÓW, POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI) Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 e-mail: agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Podstawowe informacje dotyczące testu przemysłowego Cel badań: ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL PL 216270 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216270 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391892 (51) Int.Cl. F23G 7/10 (2006.01) F23K 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza.

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza. PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza. Etap I Pobór próbek popiołów lotnych i przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET 1. Wprowadzenie Według prognoz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) ilość wytwarzanych

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne i ich przetwarzanie cz. II - paliwa stałe Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych, węgla i biomasy, w indywidualnych instalacjach spalania

Bardziej szczegółowo

Występowanie węgla Węgiel, jako pierwiastek, występuje

Występowanie węgla Węgiel, jako pierwiastek, występuje WĘGIEL Występowanie węgla Węgiel, jako pierwiastek, występuje: a) w małych ilościach w stanie wolnym (grafit, diament) b) głównie w stanie związanym: - węglany (CaCO 3, MgCO 3, i innych), - dwutlenek węgla

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymagania jakościowe dla paliw z odpadów w kontekście ich wykorzystania Bogna Kochanek (Centralne Laboratorium) Magdalena Malara (Zakład Ochrony

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. 1488., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 6 04 1488-CPD-0011 :2003 Kruszywo lekkie popiołoporytowe uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej popiołów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych

Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych Karcz Henryk Komorowski Wojciech Jachuła Edward Łęcki Piotr Kantorek Marcin Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w danej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marca 2017 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW dr Łukasz Smędowski mgr Agnieszka Skawińska Badania właściwości paliw Zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Celem prowadzonych badań jest możliwość wykorzystania energetycznego pofermentu Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Klasa Punkty (max 12) Ocena

Imię i nazwisko Klasa Punkty (max 12) Ocena Rozdział 1. grupa A Imię i nazwisko Klasa Punkty (max 12) Ocena Data Zadanie 1. (1 pkt) Podkreśl właściwości dotyczące ditlenku węgla: gaz, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, palny, żółty, powoduje zmętnienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Andrzej Mitura* WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA 1. Wstęp Problematyka gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Opracowali: Jarosław Chojnacki i Łukasz Ponikiewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdaoska, Gdaosk

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś

Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Rodzaje zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki, SO 2 dwutlenek azotu, NO 2 tlenek węgla, CO

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39

FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39 FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39 e-mail: info@zielonirp.org.pl www.zielonirp.org.pl Współpraca: PARTIA ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe odpad czy surowiec?

Osady ściekowe odpad czy surowiec? Osady ściekowe odpad czy surowiec? dr inż. Tadeusz Rzepecki Bydgoszcz, Targi Wod-Kan, 23 maja 2012 r. Osady z uzdatniania wody Skratki Odpad z piaskownika Osady ściekowe Odpady z termicznego unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 9 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 GRZEGORZ ROLKA * EWELINA ŚLĘZAK ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa Ocena wyników analiz prób odpadów i ścieków wytworzonych w procesie przetwarzania z odpadów żywnościowych. ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/30 02-819 Warszawa Gdynia, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BIOMASY

KARTA CHARAKTERYSTYKI BIOMASY Zakład Spalania i Detonacji, Laboratorium Spalania Instytut Techniki Cieplnej i mechaniki Płynów Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechnika Wrocławska Data sporządzenia: Data aktualizacji: KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Problemy eksploatacyjne elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin związane ze współspalaniem biomasy

Problemy eksploatacyjne elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin związane ze współspalaniem biomasy Problemy eksploatacyjne elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin związane ze współspalaniem biomasy Autor: Tadeusz Fulczyk, Eugeniusz Głowacki - Energopomiar Sp. z o.o., Zakład Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych dr inż. Karcz Henryk mgr inż. Kozakiewicz Andrzej ZBUS-TKW Combustion Głowno mgr inż. Kantorek Marcin Politechnika Wrocławska Wydz. Mech.-Energ. Zakład Kotłów i Turbin dr inż. Dziugan Piotr Politechnika

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: ,PCT/US95/10437

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: ,PCT/US95/10437 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181000 ( 2 1 ) Numer zgłoszenia: 318811 ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 17.08.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUO W KRAKOWIE Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi Kpgo 2014 - projekt Istniejący

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Otwarte seminaria 2014 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 20 lutego 2014 Otwarte seminaria 2013 2014 Analiza możliwości unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych

Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski mgr inż. Adam Doliński e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrona

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGETYCZNE OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH

LABORATORIUM ENERGETYCZNE OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH Osoby do kontaktu: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska tel. (091) 317-16-20 tel. kom. 519-501-576 e-mail: ewisniewska@zchpolice.com

Bardziej szczegółowo

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Problem zagospodarowania osadów ściekowych * wg GUS 2/24 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

LEKKIE KRUSZYWO SZTUCZNE KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Jarosław Stankiewicz

LEKKIE KRUSZYWO SZTUCZNE KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Jarosław Stankiewicz LEKKIE KRUSZYWO SZTUCZNE KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Jarosław Stankiewicz ZAKOPANE 20.10.2016 KRUSZYWO LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS EKOLOGICZNY PRODUKT POWSTAJĄCY W

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa, jakościowa i potencjału energetycznego

Analiza ilościowa, jakościowa i potencjału energetycznego CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W KATOWICACH Analiza ilościowa, jakościowa i potencjału energetycznego depozytów w mułów w węglowychw prof. dr hab. inŝ. Wiesław Blaschke, dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego. Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja

Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego. Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja WSTĘP Próbki betonu komórkowego z dodatkiem popiołu fluidalnego 0 30 100 % zostały

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 Zakres akredytacji Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 15 marca 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 206 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dnia 8 czerwca 206 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach.

Bardziej szczegółowo

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych.

Podstawowymi składnikami paliw są następujące pierwiastki: C, H, S oraz pierwiastki niepalne jak O, N oraz nieznaczne ilości związków mineralnych. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z GEWiŚ Cz. I 1. Klasyfikacja, rodzaj i spalanie paliw Paliwami nazywamy substancje zawierające określony związek chemiczny lub mieszaniny różnych pierwiastków i związków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny Raport z badań toryfikacji biomasy Charakterystyka paliwa Analizy termograwimetryczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na : Modernizacji elektrofiltru w układzie odpylania kotła pyłowego typu OP-10 na terenie Centrum Energetyki PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Znak sprawy BKZ/BKZ/0019/11 (6011940) 1 SIWZ dokument

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 31.07.2014 Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Autor: Sebastian Werle - Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 9/2010) W roku 2007 wytworzono w Polsce 533 tys.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr Jednostki Ukadu SI Wielkość Nazwa Symbol Długość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Ilość materii mol mol Światłość kandela

Bardziej szczegółowo

EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY. Pl. Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław, krystyna.lech-brzyk@pwr.wroc.

EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY. Pl. Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław, krystyna.lech-brzyk@pwr.wroc. EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY Krystyna LECH-BRZYK 1, Jarosław NIEWCZAS 2 1 Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie spalać węgiel?

Jak efektywnie spalać węgiel? Jak efektywnie spalać węgiel? Procesy spalania paliw stałych są dużo bardziej złożone od spalania paliw gazowych czy ciekłych. Komplikuje je różnorodność zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w fazie

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI

KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI KONKURS HEMIZNY L GIMNZJUM ETP WOJEWÓZKI 2004 / 2005rok Zadanie 1. [1 pkt] Z podanych atomów pierwiastków wybierz ten, dla którego suma liczby protonów i liczby neutronów jest równa 38. 64 39 38 26 38

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym

Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym Konferencja z cyklu Skuteczny program finansowania poprawy jakości powietrza w Subregionie Sądeckim Nowy Sącz 31.03.2014r. Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013. Eliminacje szkolne

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013. Eliminacje szkolne ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 Eliminacje szkolne pieczątka szkoły kod pracy Wypełnia Szkolna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Synergia współspalania biomasy i węgla

Synergia współspalania biomasy i węgla Synergia współspalania biomasy i węgla Jaani Silvennoinen Specjalista ds. paliw i chemicznych procesów spalania POLEKO- Targi Ochrony Środowiska, Poznań, Polska, 28.10.2008 Tematyka prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO SPALANIA MIESZANKI BIOMASY I WĘGLA BRUNATNEGO

EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO SPALANIA MIESZANKI BIOMASY I WĘGLA BRUNATNEGO Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W PROCESIE FLUIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne

Obliczenia chemiczne strona 1/8 Obliczenia chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych masa atomowa

Bardziej szczegółowo