HAIDA - RDZENNI MIESZKAŃCY KANADY M.M. SZYMAŃSKI - LISTOPAD 2012 VANCOUVER KANADA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HAIDA - RDZENNI MIESZKAŃCY KANADY M.M. SZYMAŃSKI - LISTOPAD 2012 VANCOUVER KANADA"

Transkrypt

1

2 1 HAIDA - RDZENNI MIESZKAŃCY KANADY M.M. SZYMAŃSKI - LISTOPAD 2012 VANCOUVER KANADA

3 SPIS RZECZY WSTĘP HAIDA RELIGIA I WIERZENIA TOTEM POLE POTLATCH LONGHOUSE SZTUKA UŻYTKOWA LEGENDY HAIDA DZIEDZICTWO HAIDA

4 WSTĘP Celem tego opowiadania jest podzielenie się z moimi polskimi czytelnikami garścią wiadomości o niezwykłym szczepie indiańskim o nazwie HAIDA. Szczep ten zamieszkiwał i zamieszkuje do dnia dzisiejszego zachodnie wybrzeże Kanady - brzeg Pacyfiku. Język polski ma nieprzyjemny zwyczaj stosowania reguł polskiej gramatyki do słów obcych. Szperając po polskiej sieci internetowej natknąłem się na artykuł zatytułowany HAIDOWIE! Pozwolicie, że w dalszym ciągu tego opowiadania będę używał oryginalnej nazwy HAIDA. Nim przejdę do sedna sprawy chciałbym parę słów poświęcić historii Rdzennych Mieszkańców Kanady. W języku angielskim nazywa się ich Aboriginal Peoples of Canada albo First Nations i zalicza się do nich tych wszystkich, których dawniej nazywaliśmy Indianie, Eskimosi (dzisiaj Inuits) i Metysi. Słowa Indian i Eskimo wyszły w Kanadzie z użycia i uważane są dzisiaj za określenia pejoratywne. Skąd wzięli się ci ludzie? Opierając się na dowodach archeologicznych i genetycznych naukowcy twierdzą, że kontynenty Ameryki Północnej i Południowej były kontynentami, które najpóźniej zostały zaludnione przez człowieka. Ostatnia epoka lodowcowa w tej części świata (epoka zwana Wisconsin, trwająca 10, ,00 lat temu), spowodowała spadek poziomu morza w wyniku czego powstał most ziemny łączący Syberię z Alaska Amerykę Północną z Azją. Tym mostem ziemnym ludzie zamieszkujący Azję 3

5 wkroczyli do Ameryki. Topniejący lodowiec otworzył drogę na południe najpierw zwierzętom potem ludziom. Jeden szlak tej wędrówki ludów prowadził po wschodniej stronie Gór Skalistych, drugi wzdłuż brzegów Pacyfiku do Ameryki Południowej. Około 10,000 lat temu klimat w Ameryce Północnej ustabilizował się do warunków podobnych do dnia dzisiejszego. Spowodowało to masową migrację ludności tubylczej, początek uprawy roślin, w rezultacie do gwałtownego wzrostu ludności. W tym to czasie Pierwsi Mieszkańcy Ameryki Północnej wyhodowali i udomowili wiele gatunków zwierząt i zaczęli uprawę licznych gatunków roślin. Stanowią one dzisiaj % gatunków roślin uprawianych na całym świecie. Północna część kontynentu Ameryki, którą dzisiaj nazywamy Kanadą obejmuje prawie 10,000,000 km. kw. (powierzchnia Europy bez europejskiej części Rosji wynosi tylko 6,000,000 km. kw.). Na wschodzie, zachodzie i północy granice Kanady stanowią Atlantyk, Pacyfik i Ocean Arktyczny. Wielkość tego kraju, różnice klimatyczne i ekologiczne, różnorodność i bogactwo flory i fauny wszystko to miało przemożny wpływ na formowanie świadomości i różności kulturowej Pierwszych Mieszkańców Kanady. Różne są ich języki, religie i zwyczaje wyrosłe w różnych środowiskach. Oparte są one na założeniach filozoficznych, które dzisiaj nazywamy animismem i anthropomorphismem. Różnica między igloo, domem budowanym ze śniegu przez Inuits (Eskimosów) zamieszkujących północ Kanady a wigwamem, przenośnym namiotem ze skór zwierzęcych budowanym przez szczepy zamieszkujące okolice Wielkich Jezior, dobrze ilustruje różnice kulturowe spowodowane odmiennością klimatów. 4

6 Pierwsze zetknięcie się Rdzennych Mieszkańców Ameryki z Europejczykami miało miejsce w XV i XVI wieku. Zarówno Krzysztof Kolumb w 1492 roku jak i Jacques Cartier w 1534 roku, szukając nowej drogi do Chin, odkryli Amerykę. Początkowo przyjazne spotkanie się dwóch światów i obustronnie korzystna wymiana handlowa już wkrótce zamieniła się w dramatyczną walkę o przetrwanie Pierwszych Mieszkańców, walkę, która w pewnym sensie trwa do dzisiaj. Odkrycie Ameryki zmieniło się w podbój Ameryki. I chyba nie mogło być inaczej. Różnice kulturowe i cywilizacyjne były zbyt duże. Kiedy Kolumb po raz pierwszy dopływał do brzegów Ameryki w 1492 roku, Leonardo da Vinci, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, wynalazca i geolog największy malarz wszech czasów i prawdopodobnie najwszechstronniej utalentowana osoba w historii, właśnie kończył lat 40. Kiedy Jacques Cartier w 1534 roku na półwyspie Gaspe brał w posiadanie w imieniu króla Francji nowy Kraj jego rodacy w Chartres już od 300 lat modlili się w murach przewspaniałej gotyckiej katedry. Francusko angielska rywalizacja w Kanadzie skończyła się zwycięstwem Anglików. W 1876 roku została zawiązana Konfederacja Kanadyjska, która była początkiem Kanady państwa jakie dzisiaj znamy. Od początków Konfederacji, zarówno Francuzi jak i Anglicy zachęcali Rdzennych Mieszkańców Kanady do asymilacji z ich własną kulturą. Różnice były zbyt duże aby mogło być inaczej. Próby te osiągnęły swój szczyt w XIX i początkach XX wieku, kiedy perswazję zastąpiono 5

7 przymusową integracją. Jednym z nieludzkich przykładów przymusowej integracji, który na wiele lat rzucił cień na wzajemne stosunki kolonizatorów Kanady i jej Rdzennych Mieszkańców był Residential School System, który zmuszał dzieci Rdzennych Mieszkańców do opuszczenia domów rodzinnych i pobierania nauki w internatach prowadzonych przez chrześcijańskich misjonarzy. Ci chrześcijańscy fundamentaliści, zapewne w oparciu o bogate doświadczenia wojen krzyżowych i świętej inkwizycji wyrządzili stosunkom między Kanadyjczykami europejskiego pochodzenia a Rdzennymi Mieszkańcami Kanady krzywdę niewymierną. Dopiero zmiany w sposobie myślenia większości Kanadyjczyków i liczne procesy sądowe doprowadziły do powstania w 2006 roku Truth and Reconcilliation Commissio, która potwierdziła negatywne i niehumanitarne rezultaty Residential School System i wyznaczyła odszkodowanie dla pokrzywdzonych w wysokości 2 miliardów dolarów. W 2008 roku premier Kanady (S.Harper) oficjalnie w imieniu rządu Kanady i jej obywateli przeprosił Rdzennych Mieszkańców za wyrządzoną im krzywdę. Stosunki między Rdzennymi Mieszkańcami a europejskimi kolonizatorami Kanady a później jej rządem federalnym przechodziły liczne zmiany. Początkowo oparte były na traktatach pokojowych zawieranych z poszczególnymi szczepami. W 1876 roku traktaty te zostały objęte wspólną umową zwaną Indian Act, który wprowadzał do tych traktatach liczne zmiany. Największej jednak zmianie ulegał z czasem sposób myślenia Kanadyjczyków europejskiego pochodzenia, którego rezultatem było uchwalenie kanadyjskiej konstytucji opartej na Canadian Charter of Rights and Freedoms w roku Te podstawowe prawa stały się obowiązkiem 6

8 i przywilejem wszystkich mieszkańców Kanady. Po raz pierwszy Rdzenni Mieszkańcy Kanady zaczęli płacić podatki i zaczęli głosować w wyborach do parlamentu. Royal Commission on Aboriginal Peoples, która rozpoczęła swoje prace w 1991 roku miała za zadanie rozpatrzenie wszystkich problemów i zagadnień dotyczących Rdzennych Mieszkańców. Rozpatrzenie starych ciągle jątrzących problemów jak Residential School System jak i przedstawienie nowych zleceń, które staną się fundamentem wzajemnych stosunków. Royal Commission przedstawiła swoje końcowe sprawozdanie w listopadzie 1996 roku. Na liczące 4,000 stron sprawozdanie składa się 440 zleceń, które mają normować stosunki między Rdzennymi Mieszkańcami a Rządem kanadyjskim. Sprawozdanie to :... wyznacza okres około 20 lat dla wprowadzenia tych zmian. Mieszkam w tym Kraju ponad 60 lat. Byłem i jestem świadkiem fundamentalnych zmian jakie zaszły w sposobie myślenia i postępowania Kanadyjczyków. Zmian opartych na doświadczeniu, że Kraj zamieszkały przez ludzi różnych religii, języków, ras i przekonań żyć w pokoju i dobrobycie może tylko w drodze tolerancji, kompromisu i rozsądku. Tolerancji - tej prawdziwej, opierającej się nie tylko na pobłażliwości i wyrozumiałości sprowadzającej się do niestosowania przemocy wobec drugiego. Ta szkoła myślenia uważa, że to, że kogoś czy coś tolerujemy znaczy tyle, że go nie zwalczamy. Jest to tolerancja bierna, zaledwie akomodująca obecność wśród nas innych wspólnot czy idei. 7

9 Tolerancja prawdziwa, czyli życzliwe otwarcie się na na drugą stronę nie musi prowadzić do wyrzeczenia się własnych poglądów i rezygnację z własnych zasad. Głębsza i najważniejsza forma kontaktu międzykulturowego i międzyideowego musi zawierać element czynny wychodzić naprzeciw, próbę nawiązania dialogu. Taka szeroka i rozumna tolerancja musi zawierać próbę poznania racji jakimi kierują się inni. Dialog bowiem zakłada poznanie, ewentualne zrozumienie innych racji, a nie koniecznie ich akceptację. Dlatego też wychodząc z założenia, że niewiele jest rzeczy gorszych niż zrodzona z niewiedzy pogarda dla innych kultur zamieściłem poniżej garść informacji o szczepie HAIDA zamieszkującym zachodnie wybrzeże Kanady. 8

10 Archipelag HAIDA GWAII (Dawniej Queen Charlotte Islands) 9

11 HAIDA Nie istnieją dzisiaj naukowo zweryfikowane dowody jak i kiedy migranci z azjatyckiego kontynentu zasiedlili północno-zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Prawdopodobnie 13,000 lat temu część z nich osiedliła się na archipelagu wysp HAIDA GWEII, co w języku Haida znaczy Wyspy Ludzi. Na archipelag ten składają się dwie duże wyspy, Graham na północy, Moresby na południu oraz około 150 małych wysepek o łącznej powierzchni około 10,000 kilometrów kwadratowych. Od kontynentu Ameryki Północnej ( w tym wypadku od Kanady ) archipelag oddzielony jest cieśniną Hecate Strait. Wyspa Vancouver położona jest na południe a amerykańska Alaska na północ od HAIDA GWEII. Mieszkańcy archipelagu w oparciu o sprzyjający klimat, bogactwo i obfitość płodów morza i ziemi stworzyli szczep o odrębnym (choć podobnym do sąsiednich szczepów) języku i kulturze o nazwie HAIDA. co w ich języku znaczy MY lub także LUDZIE. Ten ich odrębny język jest dzisiaj w prawie kompletnym zaniku. Używany jest na co dzień przez zaledwie 50 osób w wieku powyżej 70 lat. Stworzyli także wyrafinowany system społeczny oparty na dwóch klanach : EAGLES (orły) i RAVENS (kruki). Przede wszystkim stworzyli niezwykle bogatą kulturę i sztukę nierozerwalnie złączonymi i zgodnymi z naturą i środowiskiem, który ich otaczał. Trudnili się głownie rybołówstwem i myślistwem. Morze i las ryby, zwierzęta i ptaki były źródłem ich utrzymania, ich wierzeń, zwyczajów i ich sztuki. Przez tysiące lat żyli w zgodzie z naturą, w pełnej z nią symbiozie. Pierwsze zetknięcie się HAIDA z cywilizacją europejską miało miejsce dopiero w roku 1774, kiedy na archipelagu wylądował Juan Perez. Cztery lata później wyspy odwiedził kapitan James Cooke. W 1787 roku 10

12 wyspy zostały dokładnie zbadane przez brytyjskiego kapitana George Dixon a i nazwane QUEEN CHARLOTTE ISLANDS (nazwa ta używana była przez 223 lata do 3-go czerwca 2010 roku, kiedy to rząd kanadyjski oficjalnie powrócił do starej, oryginalnej nazwy : HAIDA GWEII ). W czasie pierwszego kontaktu z białym człowiekiem, liczba mieszkańców HAIDA GWEII wynosiła około 10,000. Próba kontroli naturalnych zasobów wysp i przymusowa integracja Rdzennych Mieszkańców archipelagu zaczęła się od pierwszej chwili pojawienia się Europejczyków. Obłudna hipokryzja kolonizatorów i chrześcijańskich misjonarzy robiła wszystko by wykazać, że napędzany chciwością podbój kolonialny niesie dzikusom dobro cywilizacyjne. Na początku XIX wieku w wyniku epidemii ospy, tyfusu, odry i syfilisu zmarło 90 % mieszkańców HAIDA GWAII. W 1900 roku na wyspach mieszkało tylko 350 osób! Dzisiaj archipelag zamieszkuje około 3,800 osób. Kiedy w roku 2006 dwie wyspy w archipelagu HAIDA GWEII zostały uznane przez UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgabization) jako miejsca Światowego Dziedzictwa Kulturowego, w uzasadnieniu tej decyzji wymieniono : vanished civilization of Haida. Czy rzeczywiście? Siła kultury HAIDA przez bogactwo, różnorodność i piękno jej sztuki przetrwała najcięższe próby agresji i ludobójstwa. Odrodziła się po latach prześladowań zachowując swoje tradycyjne formy miała i ma znaczny wpływ na sztukę swoich sąsiadów 11 Przyjrzyjmy się temu bliżej.

13 RELIGIA I WIERZENIA Zespół wierzeń praktykowanych przez HAIDA dzisiejsza wiedza nazywa animizmem (od łacińskiego słowa anima dusza). Zakłada on istnienie świata materialnego i duchowego, który przypisywał dusze ludzi zmarłych zwierzętom, roślinom, minerałom i żywiołom. Zwierzęta uważane były nie tylko za podobne do ludzi często od ludzi mądrzejsze i posiadające własność przybierania ludzkich postaci. HAIDA wierzyli, że żyją w świecie nadprzyrodzonych duchów mających przemożny i decydujący wpływ na losy ludzi, zwierząt i przedmiotów martwych. Zwyczaje i wierzenia HAIDA przekazywane były ustnie, z pokolenia na pokolenie w pieśniach i tańcach. W wierzeniach i mitologii HAIDA poczesne miejsce zajmował raven (kruk). Traktowano go jako sprytnego oszusta, jednocześnie cudotwórcę i bohatera To raven ukradł światło i stworzył słońce, księżyc i gwiazdy To raven uwolnił z muszli znalezionej na brzegu morza pierwszych ludzi, przekazał im tajemnicę ognia i nauczył jak godnie żyć Raven w swoich potyczkach z nadprzyrodzonymi duchami zawsze zwyciężał. 12

14 The Raven and the First Man (Kruk i Pierwszy Człowiek) Rzeźba w drewnie Bill Reid ( ) 13

15 HAIDA wierzyli w reinkarnację i często przed śmiercią wybierali sobie przyszłych rodziców. Po śmierci ich dusze odpływały łodziami do Kraju Dusz gdzie czekały na powrót do ponownego życia.. Pośrednikiem między HAIDA i ich nadprzyrodzonym światem duchów i mitów był SZAMAN. Była to osoba pełniąca funkcję religijną wiążącą członków szczepu z istotami nadludzkimi, duchami przodków i demonami. SZAMANEM mógł być każdy członek szczepu mężczyzna czy kobieta. SZAMAN mężczyzna leczył chorych, wpływał na pogodę, zapewniał obfite połowy i polowania. Obowiązki SZAMANA kobiety sprowadzały się głównie do leczenia chorych i asystowaniu przy porodach. Warunkiem jednak zostania SZAMANEM była jego zdolność kontaktowania się ze światem nadprzyrodzonym. SZAMANEM mógł być tyko człowiek opętany przez duchy, z którymi mógł się porozumiewać drogą ekstazy. Ekstaza polegała na wejściu w trans poprzez rytmikę tańca, potrząsaniu grzechotką lub uderzaniu w bęben podczas którego SZAMAN doznawał duchowego opuszczenia własnego ciała. Pozwalało mu to na wejście w kontakt ze światem nadludzkim. Maska SZAMANA szczepu HAIDA 14

16 SZAMAN musiał ubierać się wedle wskazań duchów i mówić ich niezrozumiałym dla innych językiem. Pozycja SZAMANA była zwykle dziedziczna. Przed swoją śmiercią SZAMAN przekazywał swemu następcy tajemnicę porozumiewania się z duchami. 15 SZAMAN szczepu HAIDA w stroju rytualnym

17 O tragicznych losach szczepu HAIDA pisałem we Wstępie. W wyniku przymusowej integracji wielu Rdzennych Mieszkańców Kanady w tym i HAIDA, jest dzisiaj praktykującymi chrześcijanami. Wydaje się jednak, że wielu z nich potrafiło pogodzić nową wiarę z tradycyjnymi wierzeniami HAIDA. Ciekawe, że SZAMANIZM, który zawsze był głównym celem ataków polityki integracyjnej tak rządu kanadyjskiego jak i chrześcijańskich misjonarzy wydaje się przeżywa ostatnio okres rewitalizacji. 16

18 TOTEM POLE To bogato rzeźbiony pień drzewa (zwykle Western Red Cedar, w który obfituje zachodnia Kanada). Zwyczaj zapoczątkowany przez szczep HAIDA i przejęty później przez innych Rdzennych Mieszkańców Północnozachodniego wybrzeża Ameryki. Słowo TOTEM wywodzi się z języka Ojiawe i znaczy Jemu najbliżsi. Po polsku TOTEM POLE tłumaczy się na Słup Totemiczny o czym dowiedziałem się stosunkowo niedawno. Brzmi to w moich uszach zupełnie obco pozwolicie, że w dalszym ciągu mego opowiadania używać będę oryginalnego określenia. 17 Totem Poles w Stanley Park - Vancouver BC

19 TOTEM POLES nie były nigdy obiektem kultu religijnego (mimo pewnego podobieństwa do słowiańskiego Światowida) i nigdy nie były czczone jako symbole wiary. W XIX wieku chrześcijańscy misjonarze błędnie uważali, że TOTEM POLES są symbolami i częścią pogańskich praktyk HAIDÓW. W ramach swojej asymilacyjnej ofensywy wzywali oni do niszczenia TOTEM POLES. Symboliczne rzeźby na TOTEM POLES miały różne znaczenie. Opisywały one legendy rodzinne, historię rodów i ważne dla klanów wydarzenia. Były one wznoszone przez znacznych, tak pozycją społeczną jak bogactwem, wybitnych HAIDÓW, celem podkreślenia ważności swojego rodu czy wybitnych osiągnięć klanu. Pod tym względem przypominały europejskie herby rodowe. Niektóre TOTEM POLES służyły jako grobowce zmarłych przywódców. W ich pustych (wydrążonych) wnętrzach składano ciała zmarłych w skrzyniach pogrzebowych (trumnach). Inne opowiadały o potędze szamanów, jeszcze inne miały na celu publiczne ośmieszenie lub zawstydzenie przypominając o rodzinnych kłótniach, morderstwach czy niespłaconych długach. Kolejność w jakiej symbole osób czy zdarzeń przedstawiane są na TOTEM POLES mają specjalne znaczenie. Do tego stopnia, że w mowie HAIDA powstało określenie : ostatni na Totem Pole. Ma to wyrażać przekonanie, że symbole na górze TOTEM są godniejsze szacunku i cieszą się większym prestiżem. Ci niżej są oczywiście gorsi. Obecność zwierząt, ptaków, ryb i roślin na TOTEM POLES to jeszcze jeden dowód wiary HAIDA w nierozerwalną łączność losów ludzi z losami innych żyjących istot i przyrody. 18

20 TOTEM POLES Museum of Archeology - University of British Columbia - Vancouver 19

21 Proces wznoszenia TOTEM POLES - nawet współcześnie w miejscach innych niż Haida Gwaii (np. w muzeach czy parkach), nigdy nie odbywa się przy pomocy nowoczesnych metod czy narzędzi. Pierwotnie używano do tego płaskich, ostrych kamieni, które później zastąpiono narzędziami metalowymi. Wznoszeniu TOTEM POLES zawsze towarzyszy tradycyjna ceremonia. Kilkudziesięciu ludzi podnosi TOTEM z pozycji leżącej, w której był rzeźbiony. Inni przy pomocy lin ustawiają go w pozycji pionowej. Dolny koniec słupa jest opalony co ma zapobiec gniciu. Po ustawieniu TOTEM zaczyna się uczta zwana potlatch ( o której pisać będę w następnym rozdziale). W czasie uczty rzeźbiarze oficjalnie odbierają zapłatę za wykonane dzieło i wykonują tradycyjny taniec wkoło TOTEM POLE wymachując narzędziami, które używali przy rzeźbieniu. Po wzniesieniu TOTEM nie jest on otaczany specjalną opieką i troską. W morskim, wilgotnym klimacie archipelagu HAIDA GWAII, drewno TOTEM zaczyna gnić i dość szybko chyli się (dosłownie) ku upadkowi Stuletnie TOTEM POLES 20

22 Tradycyjne TOTEM POLES na wyspach archipelagu HAIDA GWAII rzadko trwają dłużej niż 100 lat. Zwykle przewracają się powalone zimowymi sztormami. Na ich miejsce często wznosi się nowe o [pdobnej treści. Oczywiście wymaga to nowej uroczystej uczty (potlatch). Brak opieki i konserwacji celem przedłużenia życia TOTEM POLES tłumaczone jest przekonaniem, że powolne gnicie drewna jest naturalnym procesem kończącym się śmiercią procesem wspólnym wszystkim istotom żywym a za takie uważane jest drzewo, z którego zrobiono TOTEM. Próba zatrzymania tego procesu umierania, rozumiana jest jako działanie wbrew naturze i prawom rządzącymi światem. Najwyższy TOTEM POLE (38.88 m.) Beacon Hill Park Victoria BC. 21

23 POTLATCH POTLATCH to nie tylko uroczystość, której celem jest uczczenie specjalnego wydarzenia w życiu szczepu HAIDA (Jak i innych Rdzennych Mieszkańców północno-zachodniego wybrzeża Ameryki), to nie tylko zwyczaj rozrzutnego obdarowywania się darami. POTLATCH to przede wszystkim system ekonomiczny i manifestacja wartości rządzących życiem Rdzennych Mieszkańców tej części Ameryki Północnej, oparte na świadomej redystrybucji dóbr materialnych i obowiązku wzajemności. Słowo POTLATCH pochodzi z języka Chinook i znaczy dać coś lub prezent. W czasie ceremonii POTLATCH, gospodarz uroczystości obdarowuje swoich gości prezentami. Jakość i wartość tych darów ma na celu wykazanie jego własnego bogactwa, pozycji socjalnej umocnić i potwierdzić jego autorytet i prestiż. POTLATCH szczepu HAIDA 22

24 Uroczysty POTLATCH organizowany był z najrozmaitszych powodów i przyjmował rozmaite formy. Powodem mógł być wybór nowego wodza, osiągnięcie pełnolecia, uroczysty tatuaż, małżeństwo, rozwód czy śmierć wodza. Branie udziału w tych uroczystościach uważane było za wielki honor i przywilej. Pozycja społeczna i hierarchiczna zależność między rodami, klanami i osadami, ustalana była i potwierdzana przez ilość i jakość rozdawanych w czasie POTLATCH darów. Filozofia bowiem POTLATCH polegała na tym, że bogactwo i znaczenie człowieka wyznaczała nie ilość posiadanych dóbr, ale ilość i jakość dóbr rozdanych. Można by sprowadzić to do lapidarnego sformułowania : Kto daje więcej ten lepszy Ostatniego dnia POTLATCH - po rozdaniu darów okazywało się, że szczodry gospodarz zwykle tracił wszystko co posiadał. Otrzymywał jednak (oprócz sławy i prestiżu) około 50 zaproszeń na POTLATCH, które w przyszłości mieli zamiar urządzić zaproszeni goście. Obowiązujące prawo wzajemności pozwoliło mu liczyć na to, że wartość darów, które on otrzyma w przyszłości, pozwoli mu i jego rodzinie zwrócić długi zaciągnięte celem przygotowania dzisiejszego przyjęcia. W zamierzchłych czasach kiedy handel i usługi nie były podstawą utrzymania system ten najwyraźniej spełniał swoje zadanie. Jak wspominałem utrzymanie pozycji społecznej i autorytetu nie było jedynym powodem urządzania POTLATCH. Po śmierci wodza urządzano POTLATCH na którym następca przejmował jego prawa i obowiązki. Goście przez przyjmowanie darów akceptowali nową głowę klanu. 23

25 Taniec rytualny w czasie ceremonii POTLATCH Rysunek współczesny 24

26 Członek rodu czy klanu, który nosił się z zamiarem urządzenia POTLATCH, zawiadamiał o tym mieszkańców swojej i okolicznych wiosek. Urządzenie takiej uroczystości wymagało zwykle zaciągnięcia pożyczki u przyjaciół i sąsiadów. Zwyczajowo pożyczkę taką należało zwrócić w ciągu roku płacąc 100 % odsetki. Dług taki był dziedziczony przez spadkobierców. W przygotowaniu do POTLATCH brała udział cała wioska. Preztiż uroczystości leżał wszystkim na sercu i spadał na całą wieś. Tańce rytualne HAIDA były częścią ceremonii POTLATCH 25

27 Kobiety i dzieci brały udział w POTLATCH, ale uczestniczyły w nim osobno. Gospodarz uroczystości miał obowiązek zapewnić nocleg, żywność i rozrywkę w formie tańców i śpiewu. POTLATCH trwał zwykle 5 dni. Goście witani przez gospodarza prowadzeni byli do jego domu (Long House. o którym pisać będę w następnym rozdziale) i sadowieni wzdłuż ścian w kolejności należnej ich pozycji społecznej. Rozpoczynała się uczta urozmaicona śpiewami i rytualnymi tańcami. Raz jeszcze chciałem podkreślić, że system ekonomiczno społeczny reprezentowany przez tradycję POTLATCH, był systemem zupełnie wyjątkowym. Systemem, który zakładał, że pozycję społeczną każdej rodziny HAIDA, jej status w społeczeństwie, stanowiło nie jej osobiste bogactwo lecz wartość dóbr, którymi dzieliła się z innymi. Raven Maska tancerza HAIDA 26

28 Po buncie Louis Riel a znanym jako North West Rebelion of 1855, rząd kanadyjski podwoił wysiłki mające na celu asymililację Rdzennych Mieszkańców Kanady. Proces ten polegał po pierwsze na eliminacji instytucji i zwyczajów kulturowych Pierwszych Mieszkańców, po drugie na reedukacji ich dzieci (Residential School System). The Potlatch Law, zabraniający organizowania tego rodzaju uroczystości uchwalony został w 1884 roku. Pobożne życzenia chrześcijańskich misjonarzy uważających, że szczep HAIDA poprzez ceremonię POTLATCH propaguje i wzmacnia pogańskie zwyczaje Pierwszych Mieszkańców Kanady. The Superintendent-general of Indian Affairs (tak to się wtedy nazywało) oświadczył : najszczęśliwszym rozwiązaniem dla tubylcow będzie pełna asymilacja z ogólną ludnością a mieszane małżeństwa i edukacja przezwyciężą tubylcze zwyczaje i tradycje. Tradycja POTLATCH okazała się trudna do zniszczenia. HAIDA GWAII i okolice posiadały zbyt wiele ukrytych zakątków, gdzie stare zwyczaje mogły być kontynuowane poza zasięgiem wzroku gorliwych inspektorów. Nacisk asymilicajny wzrastał z roku na rok. W 1920 roku zaczęto konfiskować regalia używane w czasie POTLATCH. Winnym łamania Potlatch Law obiecywano amnestie w zamian za maski, grzechotki i inne przedmioty związane z ceremonią POTLATCH. Wierzenia przodków i tysiącletnia tradycja okazały się silniejsze od praw ludzi dla których szacunek dla innego i tolerancja są rzeczą obcą. POTLATCH, jego pieśni i tańce ciągle przekazują historię szczepu i jego zwyczaje następnym pokoleniom. Miejmy nadzieję, że ta do niedawna jeszcze żywa tradycja nie zmieni się w martwy Skansen. Dyskryminacyjne Potlatch Law z roku 1884 zostało oficjalnie usunięte z Kodeksu Kryminalnego Kanady w roku

29 LONGHOUSE Longhouse to nazwa domu mieszkalnego budowanrgo przez HAIDA. Były to spore budynki o formie prostokąta, zwykle około m. długie i 5-7 m. szerokie. Zdarzały się też domy o wielkości 500 m. na 60 m. zamieszkałe przez rodziny liczące 50 osób i więcej. Model domu Haida 28

30 Koncepcja konstrukcyjna Longhouse była niezwykle prosta. Polegała na ramie składającej się z dwóch słupów i poziomej belki. Przypuszczam, że był to początek znanego i powszechnie, do dnia dzisiejszego używanego systemu zwanego wood frame. Nawiasem mówiąc, system ten nazywa się w Polsce metodą kanadyjską. Na drewnianą ramę Longhouse składają się bale drewniane ścian i dachu. Znów, jak w wypadku Totem Pole, są to pnie Western Red Cedar, drzewa wyjątkowo odpornego na zginanie. Dach i ściany wypełniane są łupanymi deskami wzmocnionymi korą. Domy takie posiadają zwykle jedne drzwi i nie mają okien. Wewnątrz, po obu stronach centralnego holu mieszczą się kabiny przedzielone ściankami składającymi się ze skrzyń służących do przechowywania dobytku. Każda kabina ma swoje palenisko. Całość wentylowana jest otworem w dachu (coś w rodzaju polskiej kurnej chaty). 29 Rama domu HAIDA z Totem Pole

31 Dach domu podobnie do ścian, pokryty był łupanymi deskami i obciążony kamieniami. Jedynymi meblami domu były drewniane ławy umocowane wzdłuż ścianek działowych. Służyły one do pracy jak i (po przykryciu matami) do spania. Frontowa ściana domu była często bogato dekorowana rzeźbami i malowidłami zwierząt i rodowych symboli. Przed wejściem do domu stawiano Totem Pole. Front domu HAIDA Stałym elementem budynku była rama ścian i dachu. Ich wypełnienie (łupane deski i kora) były przenośne. Wiele bowiem rodzin HAIDA posiadało parę domów. Dom nad morzem gdzie spędzano czas połowów i dom w lesie gdzie mieszkano w czasie połowów i zbierania jagód. Każdy z tych domów miał stałą, drewnianą ramę konstrukcyjną. Wypełnienie ścian i dachu było przenośne z sezonu na sezon. 30

32 SZTUKA UŻYTKOWA ZDOBNICTWO I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE Wypada zacząć od definicji słowa : sztuka. Niezawodna w takich wypadkach Encyclopedia Britannica określa sztukę jako umiejętność użycia wyobraźni w tworzeniu estetycznych (pięknych) przedmiotów, estetycznego środowiska lub estetycznych doświadczeń, które można dzielić z innymi. Sztuką użytkową można nazwać sztukę stosowaną czy sztukę zdobniczą dotyczącą wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. W wypadku HAIDA określenie to stosuje się do takich dziedzin jak tkactwo i moda (koce, szale, okrycia, kapelusze), projektowanie i wytwarzanie przedmiotów kultu (maski, grzechotki), zdobnictwo (tatuaże) i rzemiosło artystyczne (czółna, skrzynie). Wymaga to niezwykłego uzdolnienia talentu, czyli wrodzonej predyspozycji w dziedzinie artystycznej, przejawiającej się w ponadprzeciętnym stopniu sprawności lub zdolności do szybkiego uczenia się jej, HAIDA taki właśnie talent posiadali. Dlaczego? Już z góry odrzućmy szukanie odpowiedzi na to pytanie w skompromitowanych teoriach antropologicznych i rasowych. Zbyt świeże są w naszej pamięci teorie głoszące wyższość inteligencji i charakteru ludzi o niebieskich oczach i blond włosach. Możemy jednak spróbować znaleźć przyczyny tej niebywałej koncentracji talentu na HAIDA GWAII z powodów innych niż genetyka. 31

33 HAIDA przez setek lat prowadzili życie we względnej izolacji prymitywne lecz komfortowe. W dobrobycie, który zapewniała obfitość płodów morza i ziemi. Ich głęboka wiara w świat duchów mających przemożny i decydujący wpływ nie tylko na ich życie, ale i na losy zwierząt i przedmiotów martwych, wiązała ich nierozerwalnie z naturą, z środowiskiem w którym żyli. Z otaczającym ich lasem, z morzem, z rybami, ptakami i zwierzętami żyli w pełnej symbiozie. Jedyny dostępny im sposób porozumiewania się (dzisiaj powiedzielibyśmy : sposób przekazywania informacji), był dźwięk (głos), ruch (taniec) i wynik pracy rąk inspirowanych wyobraźnią. Wyobraźnią błądzącą w świecie mitów i legend. Nie umiejąc pisać mówili rzeźbą, tańcem, kolorem maski. Ich tajemniczy świat duchów odżywał w tańcu ludzi przebranych za ptaki. Opływowy kształt ryby, obła forma muszli, krogulczy dziób orła, okrągłe, wypukłe oko ptaka wszystko to widzimy dzisiaj w krzywej, płynnej linii rysunku i rzeźby HAIDA. Pełne, czyste barwy, to czarny kolor skrzydła kruka, czerwień jesiennych liści, żółć schnących traw i błękit morza. Sztuka HAIDA to obraz ich życia wsparty mistyką wiary i wyobraźni. Wyrzeźbiony w grymasie maski szamana, utkany wzorami zimowego okrycia, wijący się czarną linią tatuażu na piersiach i ramionach mieszkańców HAIDA GWAII. Sztuka, która rodziła się w ciszy ziemi milczącej o zmierzchu, w szumie morza, której towarzyszyły głosy ptaków i chichot duchów błąkających się między konarami niebotycznych cedrów. 32

34 Dugout Canoe czyli czółno łódź wykonana z jednego pnia drzewa zwanego Red Cedar, wydłubane i wypalane, płaskodenne, poruszane wiosłami (czasami żaglem). Czółno odgrywało niezwykle ważną rolę w życiu HAIDA. Jego wielkość zależała od funkcji jaką miało spełniać. Używane do transportu i przemieszczania się między przeszło 150 wyspami archipelagu HAIDA GWAII czy do polowań-połowów na wieloryby i łososie, dwuosobowe czółno miało około 7.5 m. długości. Czółna używane do transportu towarów czy dalekomorskich wypraw dochodziły do 20 m. 33

35 długości i mogły pomieścić 30 osób. Pień drzewa wypalano ogniem i wydłubywano przy pomocy kamiennych dłut. Wydłubany już pień poszerzano w środku zmiękczając przy pomocy gorącej wody i rozpychając poprzecznymi ławkami. Dziób czółna wykonany osobno, był lekko wzniesiony i bogato dekorowany rzeźbami, malowidłami, muszlami i zębami zwierzęcymi. Podobnie do Totem Pole, dekoracje dziobu identyfikowały właściciela czółna i opowiadały o losach jego i jego klanu. Bentwood Box Bentwood Box czyli skrzynie, najrozmaitszych wielkości, zależnie od przeznaczenia, robione były z jednej łupanej deski drzewa o nazwie Red Cedar. Deski były zmiękczane w parującej wodzie, zginane i łączone przy 34

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Dziecko może rozwijać się jedynie poprzez doświadczenie w swoim otoczeniu. Takie doświadczenie nazywamy pracą. - Dr Maria

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu.

Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu. Małgorzata Owczarska Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu. Ruch odnowy kulturowej w Polinezji Francuskiej autonomicznym terytorium Francji, narodził się już w latach siedemdziesiątych

Bardziej szczegółowo

MORRIS DESMOND LUDZKIE ZOO ( PRZEŁOŻYŁ TOMASZ KRZESZOWSKI ) SCAN-DAL

MORRIS DESMOND LUDZKIE ZOO ( PRZEŁOŻYŁ TOMASZ KRZESZOWSKI ) SCAN-DAL MORRIS DESMOND LUDZKIE ZOO ( PRZEŁOŻYŁ TOMASZ KRZESZOWSKI ) SCAN-DAL 1 WSTĘP Udręczony mieszkaniec wielkiego miasta -gdy presje współczesnego życia zbytnio dają mu się we znaki -określa często swoje przeludnione

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

USA Hawaje Najkrótszy alfabet

USA Hawaje Najkrótszy alfabet AMERYKA POŁUDNIOWA Meksyk Latający Ludzie Wysoki drewniany słup, na jego szczycie na drewnianej, obracającej się wokół własnej osi platformie mężczyzna ubrany w tradycyjny strój gra na flecie i bębnie.

Bardziej szczegółowo

Jakub Mrożek. Powinienem w tym miejscu napisać coś banalnego, coś oczywistego, formalnego, odnieść się do tego, Od Naczelnego

Jakub Mrożek. Powinienem w tym miejscu napisać coś banalnego, coś oczywistego, formalnego, odnieść się do tego, Od Naczelnego wrzesień 2012 Od Naczelnego Jakub Mrożek Powinienem w tym miejscu napisać coś banalnego, coś oczywistego, formalnego, odnieść się do tego, że zaczął się rok szkolny, wszystkie mróweczki wskoczyły w fartuszki

Bardziej szczegółowo

Czynnik Rh w historii ludzkości

Czynnik Rh w historii ludzkości Bożena Szymb rska Czynnik Rh w historii ludzkości Copyright by Bożena Szymborska Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody właściciela

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK LIII NUMER 178 MAJ 2008 PAMIĘTAMY 2-go kwietnia minęła 3-cia rocznica odejścia Sługi Bożego, Jana Pawła II, do Domu Ojca Co to znaczy: czuwam?

Bardziej szczegółowo

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM SCOTT CUNNINGHAM MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ Spis treści Przedmowa.............................................................. 2 Wstęp..................................................................

Bardziej szczegółowo

Birma (Myanmar) 2010

Birma (Myanmar) 2010 Birma (Myanmar) 2010 Wylecieliśmy wczesnym popołudniem 23 stycznia samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT do Londynu, skąd po kilkugodzinnej przerwie odlecieliśmy liniami malezyjskimi do stolicy Malezji

Bardziej szczegółowo

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału.

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału. 1 Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com Zachęcamy do zakupu oryginału. Przypominamy o konieczności usunięcia z dysku tego pliku po upływie 3 tygodni. Ideą przewodnią

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ

JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ Niepokojący tytuł wyzwaniem do podjęcia kolejnej próby opisu Japonii? Może i taką zachętę sugeruje. A tymczasem zawiera wybór wrażeń trzynastu osób, które odbyły duchową podróż

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ ŻYDOWSKA ŚW. EDYTY STEIN

TOŻSAMOŚĆ ŻYDOWSKA ŚW. EDYTY STEIN WROCŁAWSKI PRZEGLĄD TEOLOGICZNY 16 (2008) nr 2 MAGDALENA RAGANIEWICZ TOŻSAMOŚĆ ŻYDOWSKA ŚW. EDYTY STEIN Patrz! Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu (J 1,47) Celem cyklu, który rozpoczyna niniejszy

Bardziej szczegółowo

Louis Guilloux MOJA BRETANIA. Przekład i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Zdjęcia Bretanii Claude Le Gall

Louis Guilloux MOJA BRETANIA. Przekład i opracowanie Kazimierz Brakoniecki. Zdjęcia Bretanii Claude Le Gall 1 Louis Guilloux MOJA BRETANIA Przekład i opracowanie Kazimierz Brakoniecki Zdjęcia Bretanii Claude Le Gall OLSZTYN 2008 2 Podstawa przekładu i wydania: Louis Guilloux Ma Bretagne Editions Folle Avoine

Bardziej szczegółowo

Przyszła ewolucja człowieka

Przyszła ewolucja człowieka John Glad Przyszła ewolucja człowieka Eugenika w dwudziestym pierwszym wieku przedmowa Gerhard Meisenberg przekład Izolda Lisowska 2007 John Glad PRZYSZŁA EWOLUCJA CZŁOWIEKA Eugenika w dwudziestym pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Podział administracyjny Wielkiej Brytanii Królestwo Anglii Królestwo Szkocji Edynburgu Walii

Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Podział administracyjny Wielkiej Brytanii Królestwo Anglii Królestwo Szkocji Edynburgu Walii Wielka Brytania Wielka Brytania to powszechnie używana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiada w niej prawo veta. To jeden

Bardziej szczegółowo

NOWA SŁAWIA NOWA SŁAWIAŃSZCZYZNA NOVOSLAVJA

NOWA SŁAWIA NOWA SŁAWIAŃSZCZYZNA NOVOSLAVJA WALDEK PASTUSZKA, ŁUKASZ ROGALSKI NOWA SŁAWIA NOWA SŁAWIAŃSZCZYZNA NOVOSLAVJA Czyli, prezentacja nowoczesnej cywilizacji sławskiej, naturalnej najstarszej cywilizacji Ziemi w ujęciu obiektywnej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski

Wartość życia. Lubuscy seniorzy historie opowiedziane. Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Marzena Słodownik Krzysztof Wojciechowski 1 Wartość życia Lubuscy seniorzy historie opowiedziane Słubice, 2007 Publikacja została wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wymyślić wieś od nowa

Wymyślić wieś od nowa Wacław Idziak Wymyślić wieś od nowa Wioski tematyczne Publikacja została przygotowana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Treść publikacji może

Bardziej szczegółowo

Ikona i jej obecność na rynku sztuki

Ikona i jej obecność na rynku sztuki Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STUDIA PODYPLOMOWE RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW Anna Dominika Myszkal Ikona i jej obecność na rynku sztuki PRACĘ PRZYGOTOWANO

Bardziej szczegółowo

W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o!

W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o! E t n o L o g W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o! M a t e r i a ł y d l a n a u c z y c i e l i K a t a r z y n a S o ł t a n w w w. c e o. o r g. p l / e t n o l o g E t n o L o g Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Jakim typem wolontariusza jesteś? Światowy dzień wody Moja święta hinduska rodzina. Pomoc Filipinom Co świętujemy 14 kwietnia?

Jakim typem wolontariusza jesteś? Światowy dzień wody Moja święta hinduska rodzina. Pomoc Filipinom Co świętujemy 14 kwietnia? ISSN: 1507-4706 NR 37 marzec 2013 Światowy dzień wody Moja święta hinduska rodzina Jakim typem wolontariusza jesteś? Pomoc Filipinom Co świętujemy 14 kwietnia? Jak nakręcić film Witajcie! Kiedy podróżowałam

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Gonimy Cukrową! S.O.S. Ratujmy Ziemię! KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE POLECAMY POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24

Gonimy Cukrową! S.O.S. Ratujmy Ziemię! KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE POLECAMY POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24 POLECAMY: POZNAJ ŚWIAT Z 1000 PERSPEKTYW, BY MIEĆ TĘ WŁASNĄ STRONA 24 KWIECIEŃ 2009 MEGASENSACJE Gonimy Cukrową! POLECAMY S.O.S. Ratujmy Ziemię! WYKŁADNIK JEST TEŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE! HTTP://WYKLADNIK.WNEIZ.PL

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii ISSN 1507-4706 NR 35 luty 2012 Wakacje z PAH Akcje Szkół Globalnych w Polsce i Czechach Syryjscy uchodźcy w Libanie Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo