SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne wpis KRS nr Nałęczów, ul. Spółdzielcza 17C NIP Regon Zarząd NSCh Magdalena Stasiak-Toruń - Prezes Agnieszka Monika Wiślińska-Kruk Wiceprezes Katarzyna Goździuk - Dziwina - Sekretarz Jolanta Hładki - Skarbnik Anna Szymczyk - Członek Zarządu Grażyna Chudy - Członek Zarządu Cele statutowe Stowarzyszenia 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i zaburzeniami psychicznymi, oraz z innymi niepełnosprawnościami. 2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. 3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego. 4. Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 5. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią. 6. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia. 1

2 7. Prowadzenie działań integracyjnych. 8. Organizowanie i udział w życiu społeczno- kulturalnym. 9. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku. 10. Przygotowanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 11. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych. 12. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań w roku 2010 Realizacja zadań realizowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w roku 2010 przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne: 1/ Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych z Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica, Gminy Kurów oraz Gminy Wojciechów. Wśród uczestników WTZ 16 osób posiada znaczny stopniem niepełnosprawności, 9 osób umiarkowany. Są to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, jak również z inwalidztwem narządu wzroku, autyzmemem, zespołem Pradera- Williego, niepełnosprawnością ruchową, epilepsją, uszkodzeniem c.u.n., zaburzeniami artykulacji mowy. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz do Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w pracowniach terapeutycznych zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni. Uczestnicy pracują w pięciu pracowniach zajęciowych: pracowni gospodarstwa domowego, uzdolnień twórczych, poligraficznointrololigatorskiej, ceramiczno-wikliniarskiej, artystycznej, organizowane są także zajęcia mające na celu wdrożenie do pracy w ogrodzie przylegającym do warsztatu. Wszystkie działania podejmowane w pracowniach mają na celu wyrobienie właściwej postawy zawodowej uczestników, rozwijanie ich zdolności manualnych, zdolności koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci, kształtowania cierpliwości, zdobywanie konkretnych umiejętności w powiązaniu z charakterem wykonywanych prac, oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni twórczej. Prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna, zajęcia psychospołeczne, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia dotyczące zdrowia i higieny. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Uczestnicy WTZ brali udział w wielu festiwalach i przeglądach artystycznych, oraz 2

3 turniejach i zawodach sportowych, gdzie ich wysiłki doceniane zostały wyróżnieniami i nagrodami. Uczestniczono w: - III Gminnym Festiwalu Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych zorganizowanym przez Nałęczowski Ośrodek Kultury wyróżnienie dla zespołu wokalno instrumentalnego przygotowanego w ramach programu WTZ; - III Szkolnym Festiwalu Polskich Tradycji Świątecznych Wielkanoc 2010 zorganizowanym przez zespół Szkół im Z. Chmielewskiego w Nałęczowie - wyróżnienie w konkursie na najciekawszą kartkę świąteczną Polska Wielkanoc dla dwóch uczestników za prace wykonane na zajęciach WTZ; - Przeglądzie Artystów Nieprzetartego Szlaku, wystawienie spektaklu Wariacje o poranku przygotowanego w ramach programu WTZ ; - Obchodach Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej zorganizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Nałęczowie, wystawienie spektaklu Wariacje o poranku przygotowanego w ramach programu WTZ; - Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Lublinie, występ solowy jednego z uczestników; -udział w koncercie z okazji Dni Wąwolnicy, wystawienie spektaklu Wariacje o poranku ; przygotowanego w ramach programu WTZ - Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli, drużyna trenowała w ramach programu WTZ ; - VI Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Dom Kultury przy ul. Dolnej Panny Marii w Lublinie; - przeglądzie Moja Sztuka - Moje Życie zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim,, solowy jednego z uczestników; - II Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim, grupa trenowała w ramach programu wtz. - IV Szkolnym Festiwalu Polskich Tradycji Świątecznych Boże Narodzenie 2010 zorganizowanym przez zespół Szkół im Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, wystawa kartek i prac o tematyce bożonarodzeniowej. W ramach programu terapeutycznego Warsztatu dużą wagę przywiązuje się do nauki zdrowego i aktywnego spędzania czasu, oraz kultywowania tradycji. Zorganizowano dla uczestników WTZ pięciodniowy wyjazd rehabilitacyjny do Krościenka w Pieninach, a także kilka jednodniowych wycieczek turystyczno-kulturalnych m.in. na: - zabawę karnawałową do SOSW w Kęble, - seans kinowy 3D pt. Alicja w krainie czarów w Cinema City Plaza w Lublinie; - Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej; - wyjazd turystyczny-rekreacyjny do Pałacu Zamoyskich w Kozłówce oraz nad jez. Firlej; -wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. Karnawał Zwierząt ; - wycieczki piesze i rowerowe po szlakach turystycznych w okolicy Nałęczowa; -regularne zajęcia rehabilitacyjne na basenie. 2/ Uroczyste zakończenie oraz rozliczenia projektu Otwarci dla Siebie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt Otwarci dla Siebie miał charakter integracyjny, realizowany był przy współpracy z młodzieżą z Liceum Plastycznego w Nałęczowie, oraz przedstawicielami 3

4 Związku Emerytów i Rencistów oddział w Nałęczowie. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w cyklu warsztatów teatralnych. Efektem końcowym wspólnej pracy było przygotowanie spektaklu Kilka spojrzeń na i wystawienie go r dla społeczności lokalnej w Sali Widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Premiera spektaklu połączona była z wystawą promującą twórczość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 3/ Organizacja Spotkania Wielkanocnego dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzin oraz członków i sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. 4/ Organizacja akcji wsparcia dla powodzian z Gminy Wilków, przeprowadzenie zbiórki i przekazanie potrzebującym środków czystości, odzieży, bielizny i żywności trwalej. 5/ Udział trzynastu uczestników WTZ wraz z opiekunami w projekcie systemowym Samodzielni - nie sami współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 6/ Zorganizowanie r III Spotkania Integracyjnego dla członków, przyjaciół i sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. 7/ Włączenie się Stowarzyszenia w akcję informacyjno-protestacyjną skierowanaą do posłów, parlamentarzystów oraz władz lokalnych w celu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sytuacji zagrożenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utratą płynności finansowej. 8/ Wymiana łącznie 6 okien, parapetów i obróbek okiennych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 9/ Organizacja Spotkania Opłatkowego dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich rodzin oraz członków i sympatyków Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. 10/ Uczestniczono w 1 konferencji, 1 seminarium, warsztatach teatralnych i 10 szkoleniach dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, metodologii i technik pracy z nimi, oraz zarządzania i źródeł finansowania NGO. 11/ Kontynuowano kontakty partnerskie z organizacjami osób niepełnosprawnych. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - nie dotyczy 4

5 4) Uchwały Zarządu Stowarzyszenia. W trakcie roku 2010r. Zarząd podjął 11 uchwał dotyczących: -uchwała 01/10 dotycząca przyjęcia nowego członka do Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. -uchwała 02/10 dotycząca przyjęcia sprawozdania merytorycznego Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok uchwała 03/10 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok uchwała 04/10 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. -uchwała 05/10 dotycząca przyjęcia nowego składu Zarządu Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. -uchwała 06/10 dotycząca wyboru Komisji Rewizyjnej. -uchwała 07/10 przyjęcia nowych członków do Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. -uchwała 08/10 dotycząca ustalenia wysokości składek na rok uchwała 09/10 przyznania rocznych premii uznaniowych pracownikom NSCh - uchwała 10/10 dotycząca zmian w Tabeli stawek wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii pracowników Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego wynikająca z podwyżki wynagrodzenia minimalnego. - uchwała 11/10 dotycząca rozpoczęcia odpłatnej działalności statutowej NSCh. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; Przychody z działalności statutowej ogółem ,36 Składki brutto określone statutem 1 790,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 0,00 Dotacje i zadania zlecone ,04 Darowizny osób fizycznych 1 479,00 Darowizny od osób prawnych 400,00 Wpływ 1% od podatku 2 401,40 5

6 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego nie dotyczy Przychody finansowe - 12,92 Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. - nie dotyczy 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych- Koszty działalności statutowej ,24 Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie dotyczy Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: Koszty realizacji dotacji i zadań zleconych ,24 Koszty administracyjne ,05 Koszty finansowe - 0,00 Pozostałe koszty operacyjne /wynik roku ubiegłego/ - 0,00 Działalność administracyjna wspierająca działalność statutową: c) działalność gospodarczą, - nie dotyczy Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - nie dotyczy 7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk W realizację zadań zostało włączonych w ramach umów 12 osób na umowę o pracę w różnym wymiarze etatowym. Stanowiska: Kierownik WTZ 1 osoba Instruktor Terapii Zajęciowej 5 osób Psycholog - 1 osoba Rehabilitant 1 osoba Pielęgniarka 1osoba Kierowca 1 osoba Sprzątaczka 1 osoba 6

7 Księgowa 1 osoba W trakcie okresu sprawozdawczego 2 osoby odbywały staż na stanowisku terapeuty zajęciowego: 1/ Umowa nr 139/2010 zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie a Nałęczowskim Stowarzyszeniem Charytatywnym. 2/ Umowa nr 293/2010 zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie a Nałęczowskim Stowarzyszeniem Charytatywnym. z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, - nie dotyczy b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, Działalność odpłatna nie dotyczy Działalność nieodpłatna ,00 Wynagrodzenia zasadnicze ,56 Nagrody - 0,00 zł Premie ,44 Inne świadczenia - 0,00 zł Ogółem wynagrodzenia z umów o pracę ,00 z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie dotyczy c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia - nie dotyczy oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - nie dotyczy d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno prawnych 1 412,88 Działalność odpłatna- nie dotyczy Działalność nieodpłatna ,88 e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, - nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, ,02 Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16 g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek -nie dotyczy 7

8 h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie dotyczy i) nabytych środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych 0,00 j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, Należności Należność od kontrahentów - 0,00 Zobowiązania ZUS i US 0,00 Dostawcy 0,00 Wobec pracowników- 0,00 8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach: - Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie 3. Gmina Nałęczów: - Wymiana okien i parapetów w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym 3 000,00 4.Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej program wspierania aktywności lokalnej Razem Możemy Więcej : - Projekt Otwarci dla Siebie ,98 Wszystkie dotacje przyznane na realizacje wyżej wymienionych zadań zostały w wykorzystane zgodnie z umową. 9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Deklaracje comiesięczne: - ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS ZCNA, Deklaracja roczna: - CIT 8,PIT-4R 10) Informacja o kontrolach W trakcie 2010r organizacja była kontrolowana z realizacji przyznanych dotacji i zadań zleconych przez: 8

9 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach kontrola prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wynik kontroli pozytywny, bez zaleceń pokontrolnych. 11) Informacje dodatkowe Realizacja działań była możliwa dzięki pomocy finansowej i merytorycznej ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Puławskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Urzędu Miasta i Gminy Nałęczów, Urzędu Gminy Kurów, Urzędu Gminy Wąwolnica oraz współpracy z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki. Nałęczów, r Podpis 9

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.1. Fundacja Sto Pociech Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo