KOPIEC PUŁASKIEGO W KRYNICY - DOBREM NARODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPIEC PUŁASKIEGO W KRYNICY - DOBREM NARODU"

Transkrypt

1 108 KOPIEC PUŁASKIEGO W KRYNICY - DOBREM NARODU Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść, Na nich się jeszcze święty ogień żarzy I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć! Adam Asnyk,J)o młodych" Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Kmietowicz-Skibińskiej zapoznałem się z dokumentami mówiącymi o patriotycznej pasji niezwykłego człowieka doktora Franciszka Kmietowicza z Krynicy. Dziadek Pani Małgorzaty, któremu poświęciła wspomnieniowy tekst w ubiegłorocznym Almanachu Muszyny, czterdzieści lat pracy społecznej poświęcił upamiętnieniu postaci Kazimierza Pułaskiego, organizując zbiorowy wysiłek społeczeństwa na rzecz usypania kopca i ufundowania pomnika w Krynicy. Prześledźmy losy kopca i pomnika na podstawie Księgi protokołów Komitetu budowy pomnika K. Pułaskiego, Rachunków Funduszu Komitetu Budowy Pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy oraz innych udostępnionych dokumentów. Księgę otwiera następujący tekst spisany ręką dra Kmietowicza: Myśl wzniesienia pomnika K. Pułaskiego w Krynicy powstała przy herbacie w styczniu 1897 roku u mnie Pod Kosynierem. Gdzie postanowiliśmy własnymi siłami zbierać fundusze na tenpomnik. Przygotowania Lata Jak stwierdza dr Kmietowicz w książce Z Podkarpacia Zachodniego, zbierane od roku 1897 pieniądze oraz energiczna pomoc Antoniego Mrawincsicsa, ówczesnego zarządcy Zakładu Zdrojowego w Krynicy, dra Henryka Ebersa, Oswalda Wyszyńskiego oraz innych miłośników i przyjaciół Krynicy, pozwoliły zebrać do roku 1906 tyle środków finansowych, aby przystąpić do wykupienia parcelek gruntowych od 30 włościan łemkowskich, celem stworzenia miejsca pod pomnik. Na scalonej parceli, u stóp Huzarowego Wierchu, wykonano prace ziemne, usypano kopiec i amfiteatr, następnie ogrodzono teren, który od tego czasu istniał już pod nazwą Parku Pułaskiego. Podana powyżej data 1906", powielana przez innych autorów, winna być traktowana umownie, jedynie jako zakończenie pewnego okresu realizacji przedsięwzięcia. O tym, że kopiec wykonano wcześniej, świadczy prezentowana widokówka ze zbiorów Almanachu Muszyny, przedstawiająca Kopiec Puła(w)skiego, opatrzona na odwrocie stemplem pocztowym z datą ". Świadczy ona o szyb-

2 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 109 kości i skuteczności działania dra Kmietowicza oraz potwierdza, że kopiec stał się szybko uznanym miejscem spacerowym, a zarazem punktem charakterystycznym dla Krynicy. Nie znalazłem opinii dra Kmietowicza na temat wyboru miejsca pod lokację kopca. Uzasadnienie jest jednak oczywiste dla każdego obeznanego z topografią Krynicy: kopiec zlokalizowano przy drodze z Krynicy do Muszynki, znanej z Okopów Konfederatów Barskich i pod Huzarowym Wierchem, w miejscowym przesłaniu utożsamianym z konfederatami. Kopiec Pułaskiego w budowie pocztówka z 1901 roku Pierwsze wkładki, tak bowiem dr Kmietowicz określał uzyskane kwoty, zebrał 15 maja 1897 roku przy otwarciu sezonu kąpielowego w restauracji Heiselmana w Domu Zdrojowym oraz 4 czerwca 1897 r., w kwocie 40 złr, przy pożegnaniu ks. Ignacego Dańca, który był kapelanem w Krynicy (w okresie tym bowiem należała ona do parafii muszyńskiej). Kolejne wkładki szły z urządzanych składek, puszek, balów, loteryi fantowych, festynów i wycieczek. Wszystkie wkładki i wydatki są udokumentowane przy pojedynczych pozycjach dokumentami odnośnymi, które corocznie gromadzą się u mnie i są starannie przechowywane stwierdza we wstępie do Księgi protokołów dr Kmietowicz. O gromadzeniu w tymże okresie środków na ten cel świadczy zachowany plakat z roku 1902: We środę dnia 20 bm odbędzie się w sali teatralnej uroczysty wieczór na dochód budowy Pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy. Z łaskawym współudziałem

3 110 Wnych Pań H. Ruszkowskiej, artystki sceny warszawskiej, Wnej P. Jankowskiej i Wgo W. Kwiatkiewicza, artysty sceny lwowskiej. W programie były: Teatr Amatorski krotochwila w 2 aktach M. Bałuckiego, następnie deklamacje i na koniec obrazek sceniczny Dzieciaki w 1 akcie Świderskiego. Kolejnym zachowanym dowodem jest bilet wstępu na Festyn w dniu 30 lipca 1904 roku, wykonany w formie małego kartonika (2 na 3 cm) w kolorze niebieskim, z podobizną K. Pułaskiego i czerwoną wstążeczką, przypinany gościom, którzy opłacili 50 halerzy za wstęp. Dr Kmietowicz stwierdza, że w roku 1907 do Komitetu przystąpili obywatele kryniccy oraz dorastająca młodzież. Potwierdzeniem tego jest, że w tymże roku pojawia się pierwszy zapis w Księdze protokołów. Spisany on został tak jak i następne odręcznie przez dra Kmietowicza. Zapisy do końca sporządzano według jednego schematu: data, uczestnicy (najczęściej same nazwiska, tylko członkowie rodu Kmietowiczów wyróżniani byli dla identyfikacji imionami), następnie spis ustaleń, rozliczenie imprez i podpisy. Pierwszy protokół z posiedzenia Komitetu Budowy Pomnika spisany został 11 sierpnia 1907 roku. Obecni byli: dr Kmietowicz, przewodniczący Komitetu, Chrząszcz Franciszek, Zarzycki, Kmietowicz Józef, Wyszyński, Ożóg Stanisław, Nowaczyński, Znamirowski. Ustalono zorganizowanie festynu na deptaku 15 sierpnia, wstęp miał kosztować 40 h, a na program miały się złożyć: loterya fantowa, kosz szczęścia, ruletka, wędka czarodziejska, puszczanie balonów i confetti oraz licytacja amerykańska. Uproszono p. Zarzyckiego do zrobienia afiszów. Do obsadzenia stołów paniami wyznaczono p. Znamirowskiego i p. Lorentskiego. Następne posiedzenie odbyło się już w dwa dni później i dotyczyło organizacji festynu. Uchwalono, żeby prosić p. Adama Wrońskiego (kapelmistrz orkiestry zdrojowej), by grał kilka kawałków na dętych instrumentach, w tym celu ma się udać do p. Wrońskiego p. Chrząszcz ip. Klimczok. Protokół spisany 17 sierpnia zawiera rozliczenie festynu. Dochody zamknęły się kwotą 651 koron 85 halerzy, na wydatki w łącznej kwocie 115 koron 37 halerzy złożyły się między innymi: opłata uiszczona policjantom (6 koron) oraz trzem ogrodniczkom za zrobienie bukietów (5 koron), reszta poszła na zakup fantów, w tym od Różankowskiego (prowadził tak zwany Bazar). Nadwyżkę w wysokości 371 koron i 48 halerzy ustalono złożyć na książeczce krynickiej kasy zaliczkowej nr 683. Ponadto Komitet uchwalił, aby jego rachunek obejmujący wszystkie dotychczasowe przychody i wydatki od roku 1897 do 1907 umieścić w tygodniku Krynica. Protokół podpisali: dr Kmietowicz, Zarzycki, G(ar)dulski, Klimczok, Ożóg, Chrząszcz, Józef Kmietowicz. Kolejne posiedzenie odbyło się 13 sierpnia 1908 roku. Uchwalono zorganizowanie festynu 25 sierpnia z przeznaczeniem dochodu na budowę pomnika. Rozliczenie przychodów przyjęto 31 sierpnia. Uzyskano 386 koron 38 halerzy. W trakcie posiedzenia 30 lipca 1909 roku ks. Jan Jasiak przedłożył wniosek 0 udzielenie absolutorium Komitetowi z działalności i stanu rachunków. Ustalono zorganizowanie festynu 7 sierpnia z programem: koncert mandolinistów i występ połączonych orkiestr na cześć K. Pułaskiego. Komitet liczył już kilkanaście osób, które przyjęły na siebie zadania w organizacji festynu. Protokół podpisali dr Kmietowicz 1 F. Chrząszcz. To ostatni zapis w Księdze w omawianym okresie.

4 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 111 Kopiec Pułaskiego był licznie odwiedzany przez kuracjuszy oraz dał okazję do patriotycznych przedsięwzięć. Proszę o zwrócenie uwagi na zamieszczoną poniżej widokówkę z roku 1907, prezentującą młodzież w strojach narodowych na tle Kopca Pułaskiego. Tak owocował patriotyczny zamysł dra Kmietowicza, aby stworzyć w Krynicy w Polsce czasów rozbiorów miejsce refleksji o Ojczyźnie niepodległej. Tej myśli podporządkowane były także festyny, koncerty, przedstawienia teatralne, które służyły zbieraniu pieniędzy na pomnik narodowego bohatera. Na zamieszczanych przez ówczesne gazety krynickie listach gości można znaleźć osoby ze wszystkich zaborów. Kopiec stał się także tematem kart pocztowych. Znalazłem przykłady kart z kopcem wysyłanych do miast Polski w różnych zaborach. Zapewne dla wielu osób dobór akurat takiej karty nie był sprawą przypadku, a świadomego wyboru. Można obronić tezę, że w Polsce rozbiorowej Kopiec Pułaskiego spełnił istotną rolę, ogniskując patriotyczne myśli Narodu. Pocztówka z 1907 roku Lata W okresie tym nie mamy odnotowanych wpisów w Księdze protokołów Komitetu. W Księdze rachunków znajduję adnotaqę dra Kmietowicza, że 3420 koron 38 halerzy znajdujące się na książeczce wkładkowej Towarzystwa Zaliczkowego w Krynicy Zdroju przepadło z powodu wojny, dewaluacji oraz likwidacji kasy.

5 112 Lata Pierwszy po przerwie zapis w księdze dotyczy posiedzenia w dniu 22 lipca 1925 roku. Obecni byli członkowie Komitetu: dr Kmietowicz starszy, Chrząszcz Franciszek, Witek Jacenty, dr Kmietowicz młodszy, Nitribitt Roman, Kamyk Zygmunt, Kmietowicze Kazimierz i Tadeusz. Na wstępie protokołu znajduje się następujące zdanie: Dr Franciszek Kmietowicz starszy zagaja posiedzenie, podnosząc tę okoliczność, że wojna światowa przerwała całą czynność budowy pomnika K. Pułaskiego. Z członków Komitetu ubyło kilku, pozostali mają więc obowiązek podjętą pracę w sprawie wzniesienia pomnika K. Pułaskiego dalej poprowadzić. Komitet uchwalił, że będzie kontynuował zbieranie funduszy na budowę pomnika i upiększanie Parku, postanowił zostawić dotychczasowy wydział, czyli w dzisiejszym rozumieniu zarząd Komitetu, w osobach: dr Kmietowicz prezes, F. Chrząszcz sekretarz, Z. Kamyk skarbnik. Komitet odniósł się także do reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (pismo z 2 VII 1925 r.), w którym domagano się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, na której usypano kopiec. W protokole odnotowano, że F. Chrząszcz przywiózł z Muszyny wykaz hipoteczny wskazujący, że teren jest zahipotekowany jako Fundacja Pomnika Kazimierza Pułaskiego. Dr Kmieto wicz postawił wniosek, aby gdy Komitet zakończy prace, czyli postawi pomnik i uporządkuje park przekazać go gminie lub powołać nowy komitet, który zajmie się zarządzaniem tym majątkiem. Komitet jednogłośnie przyjął taką uchwałę. Uchwalo no także doproszenie do składu Komitetu: Kmietowiczów Stanisława, Tadeusza i Kazimierza, Pudle Stanisława, ks. Duchiewicza Romana, Dutkiewicza Kajetana, Kamyka Michała i Żarlikowskiego Kazimierza. Następne posiedzenia (15 i 24 sierpnia) dotyczą podsumowania festynu, Dnia K. Pułaskiego oraz wycieczki. Czysty dochód wyniósł 1914 zł i został odnotowany w Księdze rachunków. Komitet ustalił, że należy rozpocząć pertraktacje z prof. Wójcikiem w sprawie projektu pomnika (Stanisław Wójcik był profesorem rzeźby w Szkole Zawodowej w Zakopanem, a następnie w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Krakowie). Protokoły z 3 grudnia 1925 r. oraz 24 marca 1926 r. zawierają uchwały Komitetu w sprawie udzielenia pożyczek Towarzystwu Tatrzańskiemu Beskid" oraz krynickiemu oddziałowi Narodowej Organizacji Kobiet. Pożyczki były oprocentowane w tej wysokości, co oprocentowanie lokaty Komitetu w PKO, i zostały spłacone. Beskid" jednak nie spłacił odsetek, bo nie mają z czego stwierdza lakonicznie zapis w Księdze. Posiedzenie w dniu 11 czerwca 1926 roku odbyło się z udziałem profesora Wójcika, który za kwotę 2000 zł podjął się wykonania projektu pomnika oraz odlewów orła i plakiety. Całkowity koszt pomnika ustalono na 8000 zł. Uchwalono, że trzon kolumny, której wykonanie zlecono Braciom Trembeckim w Krakowie, ma być z kamienia szydłowieckiego, zaś podstawa z kamienia miejscowego. Protokoły z 13 czerwca i 19 czerwca dotyczą przygotowań do Festynu K. Pułaskiego w dniu 27 czerwca. Rozpisano zadania między członków Komitetu. Zaplanowano także rozpoczęcie robót przedwstępnych pod pomnik. Ustalono uprosić gminę o kilka beczek cementu oraz kawałków żelaza, kamień miano pozyskać

6 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 113 z Wojnaczki. Nadzór nad pracami poruczono Karolowi Kmietowiczowi. Wśród członków Komitetu pojawiły się pierwsze panie: Karolina Baczyńska i Stanisława Kmietowiczówna. 6 lipca Komitet podsumował dochód z Festynu, który wyniósł netto 546 zł. 17 lipca Komitet zatwierdził dochód netto 389 zł 50 gr z koncertu orkiestry, zorganizowanego 12 lipca z inicjatywy Feliksa Kochańskiego (dyrektor orkiestry zdrojowej, następca A. Wrońskiego). Jako ciekawostkę podam, że w kosztach ujęto wydatek na dorożkę i bukiet dla Jadwigi Smosarskiej. 26 lipca Komitet podsumował dochody z Festynu odbytego w dniu poprzednim, który netto wyniósł 1409 zł. Znaczną część dochodu stanowiły datki zebrane przez członków Komitetu przy stołach. W Księdze protokołów odnotowywane są komisyjne otwarcia puszki w muzeum dra Kmietowicza, do której składano datki na pomnik. Także niektórzy pacjenci, od których dr Kmietowicz nie przyjął honorariów, przekazywali je na konto budowy pomnika. Zdarzały się również indywidualne wpłaty, jak na przykład 100 zł od ks. biskupa Augustyna Łosińskiego z Kielc. Kopiec Pułaskiego pocztówka z lat dwudziestych 14 lipca 1927 roku z inicjatywy dziennikarki Teodory Drzewieckiej zorganizowano w sali Domu Zdrojowego koncert z okazji Święta Narodowego Francji, z którego dochód (300 zł) przeznaczono na pomnik. 23 lipca Komitet przyjął informację dra Kmietowicza na temat prac przy podmurowaniu fundamentów pomnika i postanowił, że 31 lipca nastąpi ich poświęcenie. Komitet ustalił scenariusz uroczystości,

7 114 który został uszczegółowiony na posiedzeniach 28 i 30 lipca. Komitet zatwierdził treść aktu erekcyjnego oraz ustalił kolejność, w jakiej będą go podpisywać członkowie Komitetu: dr Franciszek Kmietowicz starszy, Franciszek Chrząszcz, Witek Jacenty, doc. dr Franciszek Kmietowicz młodszy, Karol Kmietowicz, Tadeusz Kmietowicz, Stanisław Kmietowicz, Żarlikowski Kazimierz, Baczyńska Karolina, Szydlowska Antonina, Kochański Feliks, Boroń Franciszek, Mamak Adam, Dutkiewicz Kajetan, Dutkiewicz Ludwik, Maria Dutkiewicz, Kamyk Michał. 31 lipca o godzinie 16-tej pochód z muzyką wychodzi z deptaku na kopiec, gdzie następuje poświęcenie fundamentów pomnika i podpisanie aktu erekcyjnego. Akt kończy się następującymi słowami: Dziś dnia 31 lipca 1927 r. w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej po 30 latach ofiar i składek publicznych zakłada Komitet kamień węgielny pod pierwszy na ziemiach wskrzeszonej Ojczyzny pomnik, ku czci pierwszego bojownika o wolność Narodów. Już dnia następnego zbiera się Komitet, aby skrupulatnie podsumować dochód z uroczystości i towarzyszącego jej festynu wynosi on 2284 zł. Pierwszy zapis w roku 1928 ma miejsce 29 czerwca. Dr Kmietowicz referuje korespondencję z prof. Wójcikiem. Komitet decyduje, aby w miejsce orła wykutego w blasze zlecić wykonanie odlewu z brązu. Komitet przyjmuje także plan organizacji Dnia K. Pułaskiego, który wyznaczyła Komisja Zdrojowa na 1 lipca. Sporządzony w tym dniu protokół mówi, że zebrano 702 zł. 9 sierpnia Komitet ustala urządzenie festynu w Parku Pułaskiego z udziałem orkiestry wojskowej lub kolejowej, otwiera także puszki. 18 sierpnia Komitet przesuwa planowany festyn na 26 września oraz przyjmuje ofertę na odlew orła złożoną przez firmę Leona Dyrka z Krakowa. Komitet prosi prof. Jana Kmietowicza o pozostanie w kontakcie z odlewnią, aby Komitet mógł w 150 rocznicę śmierci Pułaskiego pomnik I na ziemi polskiej w Krynicy odsłonić. 21 sierpnia Komitet rozważa sprawę przyozdobienia obelisku insygniami miast wojewódzkich. Autor pomysłu, Karol Kmietowicz, miał porozumieć się z prof. Wójcikiem, dowiadując się, czy będzie to zgodne z jego koncepcją projektu. Komitet rozważa także wydzierżawienie kiosku w Parku Pułaskiego na mleczarnię (bar). Zaplanowano również organizację festynu na 2 września (zachował się wydany z tej okazji mały plakat). Ponownie w tejże sprawie Komitet spotyka się 31 sierpnia, a 4 września sumuje bardzo udany festyn, który przyniósł 1962 zł. Wśród uczestniczących w zbiórce wymieniono Związek Legionistów. Komitet uznaje za celowe zbudowanie w Parku Pułaskiego domku stróża oraz bufetu. Sprawą miał zająć się Karol Kmietowicz. Komitet stara się poinformować społeczeństwo Polski o budowie pomnika. W tym celu dr Kmietowicz śle materiały informacyjne do Jana Czempińskiego, reprezentanta Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich. Wybór nie jest przypadkowy Czempiński jest autorem broszury o Kazimierzu Pułaskim. W efekcie teksty o bu dowie pomnika ukazują się w Tygodniku Ilustrowanym oraz Kurierze Warszawskim. F. Chrząszcz, sekretarz Komitetu, prosi Alfreda Jarończyka z Nowego Sącza o pomoc w potwierdzeniu daty śmierci K. Pułaskiego. Dzięki pośrednictwu A. Jarończyka na pytanie odpowiada prof. Żyliński (?), pracujący naukowo w Bibliotece Szujskich

8 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 115 w Nowym Sączu, wskazając udokumentowaną pamiętnikami Macieja Rogowskiego datę 9 X 1779 roku. 21 grudnia Komitet dyskutował sprawę ogrodzenia Parku. Mieliby się na to złożyć członkowie Komitetu, za co na słupach byłyby ich nazwiska. Uchwalono także zorganizowanie 26 stycznia 1929 zabawy z dochodem na pomnik. Sprawą tą Komitet zajmuje się także 8 oraz 17 stycznia. W tym ostatnim posiedzeniu uczestniczy inż. Leon Nowotarski, dyrektor Zakładu Zdrojowego. Komitet zapoznał się z listem prof. Jana Kmietowicza, z doniesieniem o rozpoczęciu odlewu Orła na pomnik. W dniach 22 i 25 stycznia Komitet omawia przygotowania do zabawy. W jej przeprowadzenie angażują się obywatele Krynicy, chcąc pomóc w gromadzeniu środków na pomnik. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w balu, przesyłają datki. 14 lutego Komitet sumuje bardzo udaną zabawę taneczną. Dochód netto wynosi 1034 złote. Uchwalono, aby z uzyskanej gotówki wysłać kolejną ratę prof. Wójcikowi. Komitet poszukując środków rozważa organizację kolejnych imprez, a także planuje zwrócenie się do polskich związków w Ameryce. Kieruje zatem Odezwę do rodaków w Ameryce, w której informuje o dotychczasowych pracach. Odezwę wysłano między innymi do Związku Narodowego Polskiego w Chicago oraz do Związku Sokoła Polskiego w Detroit. W odezwie napisano m.in.: My jako naród żyjący pod trzema zaborami, gnębiony i nękany przez półtora wieku, nie mieliśmy dotąd tyle sił i wolności, by zaznaczyć swą wdzięczność dla naszych bohaterów narodowych choćby skromnym znakiem pamięci. Autorzy piszą, że wysiłkiem społecznym zebrano już trzy czwarte koniecznych środków. Do Was więc bracia zanosimy prośbę, dorzućcie i Wy grosz ofiarny, a każdy wasz cent to nowa cegiełka pod historyczne dzieło budowy pierwszego pomnika, który stanie na ziemiach niepodległej Polski. Odezwa spełniła rolę informacyjną, nie przyniosła jednak Komitetowi dodatkowych środków finansowych. Nie dochodzi także do skutku planowana na lato wizyta na Podhalu, a także w Krynicy, wielkiej i oczekiwanej delegacji Polonii amerykańskiej. Delegacja z racji awarii statku, którym płynęła, musiała ograniczyć pobyt jedynie do wizyty na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W kontaktach z Polonią pomagał Komitetowi Andrzej Cichy, właściciel pensjonatu Prezydent Wilson", który po pobycie w Ameryce osiadł w Krynicy. Komitet przyspiesza prace, bowiem chce koniecznie doprowadzić w 150-tą rocznicę śmierci Pułaskiego do odsłonięcia pomnika. 20 czerwca 1929 r. Komitet zapoznaje się z korespodencją prof. Wójcika na temat postępów prac przy odlewie orła, podejmuje także decyzję w sprawie budowy w Parku Pułaskiego budynku z materiału rozbiórkowego, darowanego przez pp. Dutkiewiczówny. Komitet zatwierdza ugodę z cieślą Żukiewiczem, który podejmuje się budowy obiektu w oparciu o plan Karola Kmietowicza. Komitet przytowuje kolejne zbiórki pieniędzy oraz festyn, bowiem brakuje środków na odlew i budowę. Odnotowano kolejne wpłaty od notariusza Aleksandra Rybiańskiego z Muszyny. 26 czerwca Komitet w odpowiedzi na żądanie prof. Wójcika wysyła mu 550 złotych. 28 czerwca Komitet sumuje zbiórkę pieniędzy, a kolejne spotkanie odbywa się już 2 lipca, zaś następne 10 i 19 lipca. Dotyczą one przygotowań do organizacji festynu w dniu 21 lipca.

9 116 Komitet 27 lipca omawia przebieg uroczystości odsłonięcia pomnika, którą pierwotnie planuje na 18 sierpnia. Powołano komisje do ustalenia listy gości. W tej sprawie 30 lipca dr Kmietowicz pisze do Władysława Jaroszewicza, Komisarza Rządu M. St. Warszawy z prośbą o radę: Ponieważ nie znam stosunków w stolicy, przeto ośmielam się prosić JWielmożnego Pana Komisarza o łaskawe podanie mi adresów P.T. Ministrów jak również i osób wpływowych, które wedle uznania JWielmożnego Pana Komisarza należałoby zaprosić na tę uroczystość. Odpowiedź nadchodzi niezwłocznie. Wśród osób wskazanych są m.in.: Prezes Rady Ministrów, Kardynał Kakowski, Biskup Gali oraz Poseł Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej J. Stetson. Komitet ustalił ponadto, że Karol Kmietowicz uda się do Krakowa celem organizacji transportu orła. Zatwierdzono płatności dla Mikołaja Walencika oraz Wawrzyńca Ciuły za prace przy fundamentach domu i pomnika. Przygotowanie orła opóźnia się, stąd Komitet podejmuje decyzję o przesunięciu otwarcia na 25 sierpnia. Zleca także przygotowanie 200 zaproszeń w Drukarni Pisza w Nowym Sączu oraz na posiedzeniu 10 sierpnia ustala wykonanie kilku tysięcy odznak z metalu z pomnikiem Pułaskiego, według projektu Karola Kmietowicza. 17 sierpnia Karol Kmietowicz zdaje Komitetowi sprawę z przywiezienia orła do Krynicy. Uchwalono wysłać kurendę do wszystkich mieszkańców ulicy Pułaskiego, aby na dzień odsłonięcia pomnika udekorowali domy (kurenda zachowała się, są na niej podpisy właścicieli realności). Komitet organizuje flagi polskie i amerykańskie, afisze oraz zamawia orkiestrę. Wobec braku środków Komitet jednomyślnie aprobuje przyjęcie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 4972 złotych od dra Franciszka Kmietowicza starszego na wykończenie budynku, zamocowanie orła, zrobienie odznak oraz urządzenie Parku. Prowadzona starannie Księga rachunków pozwala zorientować się na temat stanu finansów Komitetu w poszczególnych latach: Przychód 1914, , , , ,26 Rozchód , , , ,03 Saldo 1314, , ,12 747, ,77 Dane w złotych. Saldo roku poprzedniego zaliczano do przychodów roku następnego. Deficyt roku 1929 został pokryty z pożyczki dra Franciszka Kmietowicza. W przychodach roku 1928 jest subwencja z gminy 500 zł, natomiast w 1929 r. gmina przekazała dwie subwencje po 500 złotych, za rok bieżący i z wyprzedzeniem za rok następny. Warto wspomnieć, że w 1927 r. Komitet pożyczył gminie 2000 zł, co zostało spłacone z procentem. Kolejne posiedzenie Komitet odbywa 22 sierpnia i w przeddzień uroczystości, czyli 24, na których omawia szczegóły odsłonięcia pomnika. W Krynicy zapada zmierzch, Komitet w cudownej willi Dewajtis" kończy posiedzenie, jak zwykle późno wieczorem. Jutro dla wszystkich wielki dzień! Dr Franciszek Kmietowicz, patrząc z okna pokoju na pierwszym piętrze z pięknym widokiem na tak bliską mu Krynicę, wie, że nastąpi ukoronowanie trzydziestu lat pracy dla jego patriotyczej idei, którą

10 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 117 zapoczątkował w Polsce zniewolonej, aby ducha Narodu podtrzymać, a teraz może ją sfinalizować w niepodległej Polsce. Do dzieła tego przekonał wielu, mężnie wsparli go synowie. Inicjator swoją wierność pomysłowi potwierdził osobistą hojnością. Uroczystość odsłonięcia 25 sierpnia 1929 roku Informacje na temat przebiegu uroczystości podał Dziennik Krynicki. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym nabożeństwem, celebrowanym przez członka Komitetu ks. Duchiewicza. Podniosłe patriotyczne kazanie wygłosił ks. Kasprzyk, senator z województwa krakowskiego. Przed ołtarzem ustawił się Strzelec Krynicki pod bronią i ze sztandarem, straż pożarna w hełmach, związek legionistów i reprezentanci wszystkich tutejszych stowarzyszeń z wieńcami oraz reprezentanci władz. Wojsko reprezentował generał Przeździecki dowódca dywizji podhalańskiej z gronem oficerów. W dużej delegacji Strzelca znajdowała się także reprezentacja Strzelca z Muszyny. Po nabożeństwie, przy pięknej pogodzie, sformował się pochód, który ruszył ulicą Pułaskiego ku Parkowi. Pochód przeszedł pod bramą przygotowaną przez Zarząd Zdrojowy, udekorowaną flagami narodowymi oraz elektrycznymi lampami. Za pochodem sunął długi sznur powozów i samochodów. Uroczystość zagaił dr Franciszek Kmietowicz. O jego wystąpieniu i o tym, co potem nastąpiło, tak pisze Edmund Bieder: W słowach prostych i jędrnych skreślił on żywot bohaterski Pułaskiego, poddał głębokiej analizie jego ideologię, która nigdy nie pozwoliła mu zwątpić w sprawę, za którą walczył całe życie, podkreślił jego działalność w Ameryce, gdzie położył życie za wolność jej obywateli i przypomniał, całkiem słusznie, że wysunięcie niepodległości Polski w traktacie pokojowym przez Wil-sona było właściwie spłaceniem długu wdzięczości za to, że Pułaski i Kościuszko walczyli za wolność Ameryki. Słowa mówcy znalazły serdeczny oddźwięk w sercach słuchaczy, którzy nagrodzili mówcę, kiedy skończył, burzą oklasków. W tej chwili opadły zasłony zakrywające pomnik, zabrzmiały dźwięki narodowego hymnu Przemówienia po odsłonięciu pomnika polskiego i amerykańskiego, oddział strzelecki sprezentował broń, oficero-

11 118 wie stanęli na baczność salutując i publiczność zenvala się z miejsca i oczom uczestników uroczystości ukazał się graniastoslup z piaskowca z olbrzymim orłem wznoszącym się do lotu, a na ścianie graniastosłupa medalion z podobizną Pułaskiego. Kazimierz Żarlikowski w imieniu Komitetu odczytuje depesze i pisma gratulacyjne od: Marszałka Piłsudskiego (podpisaną przez szefa gabinetu płka Becka), ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, biskupów Łosińskiego i Okuniewskiego, Karola Rolle, prezydenta Krakowa, rektora Siedleckiego za Uniwersytet Jagielloński, profesora Kostaneckiego w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności, generała Orlicz-Dreszera, Mariana Borzęckiego, prezydenta Warszawy, Kazimierza Sosnowskiego, za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a także od Związku Polskich Uzdrowisk. W imieniu Ambasadora USA w Warszawie J. Stetsona list podpisał sekretarz poselstwa J. Webb Benton. Dr Kmietowicz podziękował członkom Komitetu i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli w realizacji pomnika. Następnie przy dźwiękach muzyki rozpoczęło się składanie wieńców. Uroczystość zaszczycili: zastępca starosty nowosądeckiego Wygrzywalski, reprezentant dziennikarzy warszawskich Jan Czempiński z rodziną, poseł Adam hr. Stadnicki, burmistrz gminy Krynica dr Ksawery Górski, Dyrektor Zdroju inż. Leon Nowotarski, lekarz zdrojowy dr Wacław Graba-Łęcki. Obecna była delegacja Żydów ortodoksów w odświętnych tradycyjnych szatach. Uroczystość zakończył występ chóru mieszanego stowarzyszenia młodych Polek i stowarzyszenia młodzieży męskiej. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 70 lat temu. Był to pierwszy pomnik Pułaskiego w Polsce, był zarazem symbolem przyjaźni polsko-amerykańskiej, co dzisiaj w roku włączenia Polski do NATO ma symboliczną wymowę. Kryniczanom i ich radnym chcę dedykować pod rozwagę słowa z Dziennika Krynickiego zapisane 70 lat temu: Ludzie mijają, zostają po nich idee, którym byli wierni i dzieła, które stworzyli i te trwają. Krynica dla dr. Kmietowicza Franciszka dużą wdzięczność nosić winna w sercach i nosić ją będzie. W 1929 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił 11 października Dniem Pułaskiego (Pułaski Day). I jest w tym jakaś cząstka idei starego krynickiego doktora. Lata W roku 1929 mamy jeszcze zaprotokołowane dwa posiedzenia Komitetu. 26 sierpnia, czyli w dzień po odsłonięciu, członkowie Komitetu rozliczają się ze sprzedanych odznak, zaś 10 września uzgadniają szczegóły związane ze składaniem w dniu następnym wieńca pod pomnikiem przez wracającą z manewrów Dywizję Górską WP. W okresie od 1930 do 1936 roku odbyły się 34 protokołowane posiedzenia Komitetu. Zajmowano się sprawami administracji obiektów w Parku Pułaskiego, w tym mleczarni i kręgielni, oraz staraniami o zgromadzenie środków finansowych. 13 lipca 1930 roku ks. Roman Duchiewicz dokonał poświęcenia mleczarni i z człon-

12 Kopiec Puławskiego w Krynicy dobrem Narodu 119 karni Komitetu i zaproszonymi gośćmi złożył 310 złotych. Komitet mimo trudnej sytuacji finansowej zdecydował, aby część przychodu z festynu w roku 1930 przeznaczyć na instrumenty dla powstającego w Krynicy Towarzystwa Muzycznego im K. Pułaskiego. W roku 1931 dr Franciszek Kmietowicz odpowiada na pismo Oddziału Sztuki w Krakowie, na temat pamiątek o Pułaskim, który to Oddział przygotowuje informację dla rządu USA w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin Waszyngtona. W roku 1932, w związku z inicjatywą usypania Kopca Wdzięczności dla Wilsona, dr Kmietowicz wysyła do Warszawy grudkę ziemi z Kopca Pułaskiego. W roku 1933 Komitet występuje z apelem w sprawie morskich praw Polski. W okresie tym podupada na zdrowiu dr Kmietowicz, stąd ponad roczna przerwa w pracach Komitetu. W roku 1935 zbudowana została na terenie Parku kręgielnia. Mimo starań, Komitetowi nie udaje się uzyskać środków finansowych, które pozwoliłyby na spłacenie pożyczki dra Franciszka Kmietowicza. Także dzierżawa obiektów nie przynosi zakładanych wpływów. Ostatnie zaprotokołowane i podpisane przez dra Kmietowicza posiedzenie Komitetu odbywa się 13 grudnia 1936 roku i kończy o godzinie 10 w nocy. W dniu 4 stycznia 1939 roku po pracowitym życiu umiera dr Franciszek Kmietowicz i zostaje pochowany w rodzinnym grobowcu na krynickim cmentarzu. W dniach 24 i 28 marca 1939 roku odbywają się posiedzenia Komitetu w składzie: Karolina Baczyńska, Franciszek Boroń, Józef Iwański, Antoni, Franciszek, Karol, Stanisław, Kazimierz, Tadeusz Kmietowiczowie, Mieczysław Szeliński, Jacenty Witek. Komitet...postanawia oddać państwu polskiemu na własność Park Pułaskiego z pomnikiem i budynkami na gruncie Parku istniejącymi. Komitet na podstawie analizy rachunków z całej swej działalności stwierdza, że istnieją zobowiązania wobec śp. dra Franciszka Kmietowicza w wysokości 5394 zł, które pokrył Tadeusz Kmietowicz, oraz wobec Mieczysława Szelińskiego z tytułu sfinansowania budowy kręgielni w kwocie 4323 zł. Komitet dopuszcza możliwość, aby administrująca w przyszłości Parkiem Pułaskiego Komisja Zdrojowa mogła jedynie wydzierżawiać znajdujące się na nim obiekty przemysłowe. Komitet przyjął do wiadomości pismo w powyższych sprawach do Ministra Opieki Społecznej, do którego dołączono oszacowanie wartości nieruchomości oraz informację o podanych wyżej zobowiązaniach. Do podpisania aktu notarialnego Komitet upoważnił: Antoniego Kmietowicza, Jacentego Witka oraz

13 120 Franciszka Boronia. Pod protokołem widnieją podpisy wszystkich członków Komitetu. Książka z rachunkami zawiera na ostatniej stronie spis inwentarza. Jako ostatnia pozycja, dopisana już po śmierci dra Kmietowicza, figuruje: pieczątka gumowa stara 37 lat z napisem Komitet Budowy pomnika K. Pułaskiego w Krynicy sztuk 1. Pieczętował nią pisma dr Kmietowicz. Przetrwała i dzisiaj ma już prawie 100 lat. Lata następne Los kopca i pomnika w okresie okupacji oraz po niej przedstawiła Barbara Rucka, kierownik Oddziału PTTK w Krynicy, na łamach 16-tego numeru pisma Płaj". Przypomnijmy w skrócie: orła roztrzaskali Niemcy, tablicę uratowała miejscowa ludność, dzięki staraniom PTTK przy wsparciu społeczeństwa odtworzono pierwotnego orła oraz wmurowano uratowaną tablicę. W ten sposób możliwe było dokonanie w dniu 4 maja 1969 roku ponownego odsłonięcia pomnika. Poczta Polska wydała okolicznościowy stempel z napisem Odnowienie Pomnika Krynica Kazimierzowi Pułaskiemu Rodacy w 190 rocznicę śmierci. Teren, na którym pomnik stoi, nie trafił jednak w ręce PTTK ani żadnej instytucji krynickiej zaufano Akademii Rolniczej w Krakowie. Epilog 20 lutego 1992 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu decyzją 455/92 orzekł wpisanie do rejestru zabytków województwa nowosądeckiego Miejskiego Parku Krajobrazowego im K. Pułaskiego w Krynicy. W uzasadnieniu decyzji stwierdza się w konkluzji: Założenie parkowe zasługuje na ochronę konserwatorską jako w miarę dobrze zachowany obiekt kulturalny związany z przedwojennymi tradycjami uzdrowiska, jak i utrwalający pamięć wydarzeń historycznych. Decyzją z 21 lutego 1995 roku, Generalny Konserwator Zabytków na druku firmowym z orłem w koronie, na podstawie odwołania Akademii Rolniczej w Krakowie noszącej imię Hugona Kołlątaja, orzekł o uchyleniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnym działaniem dwóch instytucji powołanych do troski o polską kulturę, historię i naukę, zdezawuowano wysiłek czterdziestu lat pracy dra Franciszka Kmietowicza i ofiarność tysięcy ludzi. Dalsze kroki, które nastąpiły później, a które doprowadziły do dzisiejszego stanu, kiedy to wywłaszczono Naród z jego dobra kultury, jakim jest Kopiec i Pomnik Kazimierza Pułaskiego, są smutną, krzywdzącą konsekwencją powyższej decyzji. Od Redakcji: Zainteresowanych K. Pułaskim i konfederatami barskimi, odsyłamy do tekstów Profesora Kazimierza Przybosia, jakie ukazały się w poprzednich rocznikach Almanachu Muszyny.

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła

Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski. Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła W Redakcja: Stanisław Chyczyński (redaktor) Krystyna Duda Rafał Gralewski Maciej Malec Stanisław Sypniewski Okładka: Maciej Malec, Jarosław Jagła Fotografie: Krystyna Duda, archiwum TPKZ Wydawca: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego R E K L A M A Nr 12 (212) Grudzień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego Okazale wypadł finał obchodów 80. urodzin maestro

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

3(3) MARZEC 2008 ROK I

3(3) MARZEC 2008 ROK I Nr 3(3) MARZEC 2008 ROK I Sądeczanin MIESIĘCZNIK NIEZALEŻNY Gdy rodziców nie ma w kraju str. 6-7 Książę sądeckiej krzemowej dolinki str. 14-16 Wielki Tydzień na Sądecczyźnie w obiektywie Piotra Droździka

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (283) 19. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo

W ratuszu wspominali Mazowsze

W ratuszu wspominali Mazowsze W ratuszu wspominali Mazowsze Do Chełmży przyjechali artyści zespołu Mazowsze. Chełmżanie tłumnie przybyli na spotkanie do chełmżyńskiego ratusza, zabrakło nawet miejsc siedzących dla publiczności. Niecodziennie

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali opinii znawców. Z ciekawością obejrzeli też prezentowane projekty prac.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali opinii znawców. Z ciekawością obejrzeli też prezentowane projekty prac. nr 10, RADOM, 26.IV.2012 RADOM I POWIATY: BIAŁOBRZESKI GRÓJECKI KOZIENICKI LIPSKI PRZYSUSKI RADOMSKI SZYDŁOWIECKI ZWOLEŃSKI gazeta B E Z P Ł A T N A Plac Jagielloński: Salon Radomia czy węzeł komunikacyjny?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego 35 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego JEST TAKI DOM W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowy Korczyn

Podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowy Korczyn Anna Nowak Podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowy Korczyn Zbliżają się wybory samorządowe. Za nami trudny prawie czteroletni okres ciężkiej, wytężonej pracy Wójta i jego współpracowników. Czas na podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010)

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Janusz S. Nowak Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Dnia 12 maja 1874 roku zakończył się ponad czterdziestoletni popowstaniowy

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LESZNIE 1627 1947 [CZĘŚĆ 2**]

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LESZNIE 1627 1947 [CZĘŚĆ 2**] SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k 2 0 0 9, n r 7 * EUGENIUSZ ŚLIWIŃSKI* KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LESZNIE 1627 1947 [CZĘŚĆ 2**] Słowa kluczowe: bractwo kurkowe,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna

Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 4/38 wrzesień / październik 2012 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie,

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo