CERTYFIKAT TESTÓW 13Y-JET0078

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKAT TESTÓW 13Y-JET0078"

Transkrypt

1 13Y-JET0078 CERTYFIKAT TESTÓW Niniejszym potwierdzamy, że poniższe urządzenie elektryczne przekazane do testów w naszym laboratorium w dniu 19 czerwca 2013 r. (nr odbioru D13Y0181) jest zgodne z wymaganiami zastosowanego standardu testowania, czego dowodem jest załączony RAPORT Z TESTÓW (nr ref. 13TR-Y0369). Wnioskodawca (nazwisko/nazwa i adres): Sony Mobile Communications, Inc Kohnan, Minato-ku, Tokio, Japonia Nazwa produktu: Oznaczenie modelu/typu: Telefon komórkowy PM-0440-BV Ocena i ogólna charakterystyka: Data wystawienia: 11 lipca 2013 r. Takashi Hatsumi dyrektor laboratorium w Jokohamie Laboratoria Japan Electrical Safety & Environment Technology (JET)

2 Nr referencyjny raportu: 13TR-Y0219 RAPORT Z TESTÓW Nr referencyjny raportu: 13TR-Y0369 Data i nr odbioru: 19 czerwca 2013 r. (D13Y0181) Wnioskodawca (nazwisko/nazwa i adres): Sony Mobile Communications, Inc Kohnan, Minato-ku, Tokio, Japonia Nazwa produktu: Telefon komórkowy Oznaczenie modelu/typu: PM-0440-BV Ocena i ogólna charakterystyka: Standard testowania: JIS C 0920:2003 (IEC 60529:2001) Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) Wynik testów: Zaliczone Data wystawienia: 11 lipca 2013 r. Takashi Hatsumi dyrektor laboratorium w Jokohamie Laboratoria Japan Electrical Safety & Environment Technology (JET) Strona 1 z 15

3 Laboratorium testujące Nr referencyjny raportu: 13TR-Y0219 Laboratoria Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratorium JET w Tokio Yoyogi, Shibuyaku, Tokio, Japonia Laboratorium JET w Jokohamie Motomiya, Tsurumi-ku, Jokohama, Japonia Laboratorium JET w Kansai 391 Nakouji, Amagasaki-shi, Hyogo, Japonia Data otrzymania próbek: 1 lipca 2013 r. Data przeprowadzenia testów: 3 lipca 2013 r. Osoba przeprowadzająca testy (+ podpis): lkuyo Kanai Osoba zatwierdzająca wyniki (+ podpis): Yoshikatsu Nakajima Możliwe oceny wyników poszczególnych testów: Nd (nie dotyczy) Element testu nie ma zastosowania do przedmiotu Z (zaliczone) przedmiot testu spełnia wymagania Nz (niezaliczone) przedmiot testu nie spełnia wymagań Uwagi ogólne Wyniki testów przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się tylko do przetestowanego przedmiotu. Niniejszego raportu nie należy rozpowszechniać we fragmentach bez uzyskania pisemnej zgody laboratorium JET. Strona 2 z 15

4 11 Ogólne wymagania dotyczące testów Z 11.1 Warunki atmosferyczne dla testów dotyczących wody lub kurzu Zakres temperatury: od 15 C do 35 C 25 C Wilgotność względna: od 25% do 75% 59% Ciśnienie atmosferyczne: od 86 kpa do 106 kpa 100,9 kpa Strona 3 z 15

5 11.2 Testowane urządzenia Testowane próbki Nowy, czysty egzemplarz Pełne wyposażenie Reprezentatywne części Mniejszy sprzęt o konstrukcji identycznej z egzemplarzem w pełnej skali Nowy egzemplarz Pełne wyposażenie Liczba testowanych próbek 8 zestawów Test odporności na kurz: zestaw zestaw zestaw Test odporności na wodę: Test drugiej cyfry charakterystycznej zestaw zestaw Test drugiej cyfry charakterystycznej zestaw zestaw zestaw Powyższe numery są numerami identyfikacyjnymi testowanych próbek Warunki montażu, składania i umiejscowienia próbek Warunki wstępne Brak Strona 4 z 15

6 Test z włączonym zasilaniem lub bez Brak Test z częściami będącymi w ruchu Brak 11.3 Zastosowanie wymagań testu oraz interpretacja jego wyników Zastosowanie ogólnych wymagań testów i akceptacja stanu sprzętu zawierającego otwory odpływowe lub otwór wentylacyjny zależy od odpowiedniego Komitetu technicznego lub danego standardu Bez otworów odpływowych i otworu wentylacyjnego dany standard Standard zastosowany do interpretacji wyników testów zależy od odpowiedniego Komitetu technicznego lub danego standardu dany standard 11.4 Kombinacja warunków testowych dla pierwszej cyfry charakterystycznej Według tabeli 5 Pierwsza cyfra charakterystyczna Puste obudowy (Obudowa przetestowana bez wewnętrznego wyposażenia) Z wyposażeniem wewnątrz lub bez Zmiana rozmieszczenia i wzajemnej separacji części w wyniku penetracji ciał obcych Strona 5 z 15

7 13 Testy ochrony przed stałymi ciałami obcymi oznaczonej pierwszą cyfrą charakterystyczną Z 13.4 Test dotyczący kurzu dla cyfr charakterystycznych 5 i 6 Użycie komory pyłowej pokazanej na rys. 2 Użycie testowej komory pyłowej Pierwsza cyfra charakterystyczna A Obudowy kategorii 1 2 godziny (tempo odsysania: 4060 objętości na godzinę) Kontynuacja do czasu odessania 80 objętości lub upłynięcia 8 godzin (tempo odsysania: 40 objętości na godzinę). 13.4B Obudowy kategorii 2 Na żądanie wnioskodawcy Kontynuacja przez 8 godzin 8 godzin Strona 6 z 15

8 Obudowy kategorii 1 i 2 Jeśli próbka testowa (obudowa) nie może być w całości poddana testom w komorze testowej, należy zastosować następującą procedurę: Pełne wyposażenie Ekrany dwóch próbek skierowane do góry, a ekran jednej próbki skierowany w dół Testowanie poszczególnych części zamkniętych obudowy. 13.4C Testowanie reprezentatywnych części obudowy w położeniu testowym. 1 Testowanie mniejszej obudowy o konstrukcji identycznej z egzemplarzem w pełnej skali. 1 1 Ilość powietrza odsysanego z testowanej przestrzeni zamkniętej powinna być taka sama jak w przypadku całej obudowy w pełnej skali Warunki specjalne dla pierwszej cyfry charakterystycznej Warunki testu Obudowa zaliczona do: Kategorii 1 Kategorii 2 (jeśli odpowiedni standard produktu wskazuje, że obudowa należy do kategorii 2) na żądanie wnioskodawcy Strona 7 z 15

9 Warunki akceptacji Brak złogów talku w ilościach lub w miejscach mogących zakłócać prawidłowe działanie sprzętu lub zagrażać bezpieczeństwu Brak złogów talku w którejkolwiek z 3 próbek zestawu Z Brak złogów kurzu, które mogłyby doprowadzić do powstania prądów pełzających wzdłuż odstępów po izolacji. Nd Strona 8 z 15

10 14 Testy odporności na wodę oznaczonej drugą cyfrą charakterystyczną Z Środki do przeprowadzenia testu 14.1 Środki do przeprowadzenia testu i główne warunki testu identyczne z podanymi w tabeli 8 Rysunek 6 (dysza przewodu doprowadzającego strumień wody) Druga cyfra charakterystyczna 5 Warunki testu Zbiornik zanurzeniowy, poziom wody: 3 m Druga cyfra charakterystyczna Testy przeprowadzono zgodnie z podpunktem 14.2, metoda testowania i główny test podane w tabeli 8 Różnica między temperaturą wody a temperaturą testowanej próbki (maks. 5 C) 3 C Temperatura wody: 22 C Temperatura próbki: 25 C Test dla drugiej cyfry charakterystycznej 5 z użyciem dyszy o średnicy 6,3 mm Testy przeprowadzono zgodnie z podpunktem za pomocą dyszy standardowej. Ekran jednej próbki skierowany do góry oraz ekran jednej próbki skierowany w dół Wewnętrzna średnica dysz: 6,3 mm 6,3 mm Szybkość przepływu wody: 12,5 ±0,625 l/min 12,5 l/min Ciśnienie wody: zależne od szybkości przepływu wody Wyznaczane przez szybkość przepływu wody Strona 9 z 15

11 Rdzeń strumienia: ok. 40 mm średnicy w odległości 2,5 m od dyszy Obliczenie wielkości obszaru powierzchni obudowy objętego działaniem strumienia wody Jak wyżej Nie więcej niż 1,0 m 2 Minimalny czas trwania testu: 3 min 3 min Odległość dyszy od powierzchni obudowy: 2,53 m Test dla drugiej cyfry charakterystycznej 8: ciągłe zanurzanie testowanej próbki zależnie od uzgodnienia 2,5 m Ekrany dwóch próbek skierowane do góry, a ekran jednej próbki skierowany w dół Warunki testu: zależne od odpowiedniego standardu produktu zależne od uzgodnienia pomiędzy producentem a użytkownikiem Na żądanie wnioskodawcy umieszczenie próbki w wodzie na głębokości 1,5 m (licząc od dolnej krawędzi obudowy) i utrzymywanie zanurzenia przez 30 minut. Strona 10 z 15

12 14.3 Warunki akceptacji Podpunkty Warunki akceptacji zgodne z podpunktem 14.3 lub z odpowiednim standardem produktu Test zgodny z podpunktami i Warunki testu zgodne z podpunktem 14.3 Sprawdzanie przenikania wody do wnętrza W przypadku przedostania się wody do wnętrza, nie powinna ona: Wszystkie testy zakończone brakiem przenikania wody do wnętrza 5 testowanych zestawów Z zakłócać prawidłowego działania sprzętu ani zagrażać bezpieczeństwu; zbierać się na izolacji, gdzie mogłaby doprowadzić do powstania prądów pełzających wzdłuż odstępów po izolacji; docierać do elementów aktywnych lub uzwojeń nieprzeznaczonych do działania w warunkach zawilgocenia; gromadzić się w pobliżu zakończeń przewodów ani wnikać do wnętrza przewodów, tylko powinna wypływać z obudowy; zbierać się na elementach aktywnych, tylko powinna wypływać z obudowy. Nd Nd Nd Nd Nd Jeśli obudowa jest wyposażona w otwory odpływowe, wnikająca do niej woda powinna przez nie wypływać. Nd W przypadku obudów bez otworów odpływowych warunki akceptacji powinien określać odpowiedni standard. Nd Strona 11 z 15

13 Zdjęcia Widok testowanej próbki z zewnątrz Przed testem odporności na kurz Strona 12 z 15

14 Po teście odporności na kurz Strona 13 z 15

15 Test drugiej cyfry charakterystycznej 5 Strona 14 z 15

16 Test drugiej cyfry charakterystycznej 8 Zbiornik zanurzeniowy, poziom wody: 3 m Strona 15 z 15

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne

oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne nawiewniki AERECO oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne nawiewniki AERECO oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne EXR.hP nawiewnik dwusystemowy HIGRO str. 2 EXR nawiewnik higrosterowany

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski 14.09.2009 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia 1. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: ETA Technický a skúšobný ústav stavebný Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa Ul. Studená 3 826 34 Bratislava Republika Słowacka Tel.:

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

PRZED MONTAŻEM I PIERWSZYM UŻYCIEM ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY Z POMPĄ CIEPŁA ZALECAMY I PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI.

PRZED MONTAŻEM I PIERWSZYM UŻYCIEM ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY Z POMPĄ CIEPŁA ZALECAMY I PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI. Pompa ciepła 2 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. PRZED MONTAŻEM I PIERWSZYM UŻYCIEM ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY Z POMPĄ CIEPŁA ZALECAMY I PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI. POMPA

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wydanie 13 Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) QUALICOAT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13

Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13 Spis treści P/N 20823-01PL Rev-13 Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wstęp P/N 20825-01PL Rev-07 Zgodność z przepisami bezpieczeństwa P/N 20827-01PL Rev-06 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego)

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego) Belgijski Związek Aprobaty Technicznej w Budownictwie p/a Federalna Gospodarka Usług Publicznych, SMEs, Sektor Prywatny i Energetyczny WTC 3, 6th Floor, Simon Bolivarlaan, 30, B-1000 Brussel Tel: 0032

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu 7.02186.25.00 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału

Bardziej szczegółowo