Edukacja prozdrowotna projekt edukacyjny. a) Skutki uzależnień i nałogów. Mam odwagę powiedzieć nie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja prozdrowotna projekt edukacyjny. a) Skutki uzależnień i nałogów. Mam odwagę powiedzieć nie."

Transkrypt

1 Edukacja prozdrowotna projekt edukacyjny Projekt zosta ł podzielony na dwa działy tematyczne: 1. Rozwój duchowy i emocjonalny a) Niepełnosprawni wrażliwo ść na potrzeby. b) Humanitaryzm 2. Rozwój fizyczny i zdrowotny. a) Skutki uzależnień i nałogów. Mam odwagę powiedzieć nie. b) Stres. c) Higiena osobista. Projekt zawiera: 1. Nazw ę projektu. 2. Cele projektu. 3. Rozmiar projektu. 4. Środki i materiały do realizacji projektu. 5. Realizatorów projektu. 6. Współprac ę z nauczycielami. 7. Zadania dla nauczycieli. 8. Instrukcja do projektu. 1

2 9. Kryteria oceniania. 10. Form ę prezentacji 11. Ewaluacj ę projektu. 12. Sposób realizacji projektu Realizacja projektu. I. Nazwa projektu: Żyjmy zdrowo! II. Cele projektu Cele edukacyjne kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne Cele praktyczne: Uczeń: promuje zdrowy styl życia, nabywa nawyk dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, kształtuje właściwe postawy i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, zapoznaje si ę z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyk ą wybranych chorób, zna idee humanitaryzmu i zasady działania Polskiego Czerwonego Krzyża, wyrabia poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych, rozwija umiejętno ść współdziałania w grupie, wskazuje czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, kształtuje umiejętności ochrony przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi ( 2

3 wypadki, choroby zakaźne, uzależnienia, nerwice i stresy), wyrabia nawyk stosowania określonych zasad bezpieczeństwa, III. Rozmiar projektu 1. Czas trwania projektu 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj 2011r.) 2. Rodzaj i zasięg projektu projekt poznawczy obejmujący klasy drugie Gimnazjum nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Prezentacja, np. gazetka szkolna, biuletyn. IV. Środki i materiały do realizacji projektu Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji na temat zdrowia, zgromadzonych w bibliotece szkolnej (czasopisma, książki, kasety wideo) lub poza szkołą. Mogą korzystać z Internetu. Materiały związane z realizacją projektu uczniowie realizują w pięciu grupach dwunastoosobowych. Spotkania z opiekunami odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie V. Realizatorzy projektu 1. Uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Szkolny. 2. Sprzymierzeńcy projektu Polski Czerwony Krzyż, Samorząd Uczniowski, Pedagog VI. Współpraca z nauczycielami W obszarze działań praktycznych nauczyciele jak i uczniowie uczestniczą w przygotowaniu biuletynu, apelu, gazetki szkolnej. Mogą skorzystać z pomocy nauczycieli przedmiotowych. VII. Zadania dla nauczycieli 1. Pomoc uczniom w realizacji zadań (zachęcanie, mobilizowanie, kierowanie pracą i przebiegiem projektu) 3

4 2. Pomoc przy opracowaniu biuletynu. 4. Pomoc przy przygotowaniu gazetki szkolnej. 5. Przygotowanie programu słowno muzycznego. VIII. Instrukcja do projektu Instrukcja zawiera zadania adresowane do nauczycieli i wszystkich uczniów. Zadania mają charakter indywidualny i grupowy. Podane są także procedury realizacji projektu, osoby wspierające działania oraz terminy realizacji zadań. Po wykonaniu zadań przewidzianych projektem nastąpi ocena ich wykonania i prezentacja wyników. IX. Kryteria oceniania Nauczyciele opracowują regulaminy konkursów i kryteria oceny zadań konkursowych. Opracowana ankieta ewaluacyjna pozwoli ocenić zaangażowanie uczniów i nauczycieli w projekcie. Zadania związane z prowadzeniem dokumentacji projektu zostaną omówione z uczniami i rodzicami przez autorów projektu. Zwycięzcom konkursów zostaną wręczone dyplomy. X. Forma prezentacji Nagrodzone prace, hasła, plakaty oraz nazwiska uczniów zwycię zców konkursów będą przedstawione na apelu, stronie internetowej szkoły oraz na tablicy w korytarzu szkolnym. XI. Ewaluacja projektu Opracowana ankieta jak i uwagi uczniów, nauczycieli, obserwatorów pozwolą dokonać oceny projektu w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu. Na podstawie uwag i wniosków będzie można określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym i wychowawczym, dostrzec słabe punkty w jego realizacji. Mogą także nasunąć nowe pomysły do realizacji na przyszłość w dziedzinie edukacji prozdrowotnej w naszej szkole. 4

5 XII. Sposób realizacji projektu: Klasa 2a i 2c Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego zostanie podzielona na pięć grup dwunastoosobowych. Każda z grup będzie zobowiązana wziąć udział w tworzeniu biuletynu promującego edukację prozdrowotną. Raz w tygodniu o godz będą organizowane spotkania w celu koordynacji pracy danej grupy. Ponadto, co trzy tygodnie każda z grup będzie zobowiązana do wykonania gazetki szkolnej (konkurs). Realizator Sfera rozwoju Temat Osiągnięcia ucznia Wychowawcy klas osobowości ucznia Sprawy Zapoznanie 2a i 2c organizacyjne rodziców, uczniów oraz Radę Pedagogiczną z tematyką projektu edukacyjnego oraz Grupa 1 Rozwój duchowy i metodą realizacji. Postawy wobec -wykazuje emocjonalny ludzi wrażliwość na niepełnosprawnych potrzeby innych ludzi, -interpretuje sytuacje życiowe z różnych punktów widzenia, - próbuje wczuwać się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi, - umie określić pojęcie niepełnosprawność, - umie scharakteryzować 5

6 własną postawę wobec niepełnosprawności, - potrafi zaplanować pomoc osobom niepełnosprawnym we własnym Grupa 2 Rozwój fizyczny i Skutki uzależnień i środowisku - rozumie znaczenie zdrowotny nałogów. Miej słów: uzależnienie, odwagę nałóg, powiedzieć nie. -zna przyczyny i skutki nałogów, -rozumie znaczenie poczucia własnej wartości, - potrafi odmówić spożycia alkoholu czy zapalenia papierosa, -dostrzega związki między stylem życia, a czyhającymi zagrożeniami, - preferuje zdrowy Grupa 3 Rozwój fizyczny i Jak radzić sobie ze styl życia, - rozumie czym jest zdrowotny stresem? stres, - jest świadomy, że stres może być siłą pozytywną (czynnik mobilizujący) lub negatywną, 6

7 - zna różne sposoby zapobiegania nadmiernemu stresowi i radzenia sobie z jego Grupa 4 Rozwój fizyczny i W jaki sposób skutkami, - potrafi zebrać zdrowotny dbam o higienę informacje na mojego ciała i temat, zadawać umysłu? pytania osobom Umiejętność kompetentnym, - rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie, - zna pojęcie odpoczynek, świętowanie, - umie wymienić różne święta, - rozumie konieczność odpoczynku oraz świętowania, -zna sposoby właściwego i urozmaiconego Grupa 5 Rozwój duchowy i Humanitaryzm odpoczynku, - zna pojęcie emocjonalny humanitaryzm, - potrafi podać przykłady organizacji humanitarnych i zakres ich działania, 7

8 - zna istotę humanitaryzmu Opracowały: Katarzyna Erenc-Szpek Joanna Wilhelm-Januzik 8

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!"

Moduł 4: Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem! Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!" Warsztaty doskonalące dla nauczycieli 1. Wprowadzenie Głównym założeniem projektu EUBIS Obywatelstwo UE: Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo