SERION ELISA classic. Candida albicans IgA/IgG/IgM. Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERION ELISA classic. Candida albicans IgA/IgG/IgM. Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS."

Transkrypt

1 YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Producent Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / Internet: Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1)

2 SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE 2 ISTOTNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA 3 ZASADA TESTU SERION ELISA classic 4 SKŁADNIKI ZESTAWU 5 MATERIAŁY WYMAGANE, NIE DOSTARCZANE 6 PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ 7 PROCEDURA TESTOWA SERION ELISA classic 7.1 Oznaki degradacji 7.2 Przygotowanie i przechowywanie próbek 7.3 Przygotowanie odczynników zestawu 7.4 Przegląd Procedura testowa 7.5 Manualna procedura testowa 7.6 Automatyczna procedura testowa 7.7 Kontrola pozytywna / Kontrola dokładności 8 OCENA TESTU 8.1 Jednopunktowe oznaczenie ilościowe z użyciem metody 4PL 8.2 Kryteria walidacji 8.3 Obliczenia dla testu SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM 8.4 Ograniczenia oznaczeń ilościowych 8.5 Zakresy graniczne 8.6 Interpretacja wyników 8.7 Zakresy referencyjne dla osób zdrowych 9 CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA 9.1 Czułość i specyficzność 9.2 Powtarzalność 10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 10.1 Ostrzeżenia 10.2 Usuwanie Aktualizacja Proszę zwrócić uwagę na różnice w porównaniu do poprzedniej wersji. Nr aktualnej wersji: V 17.12/11-1 Wersja poprzednia: V 16.11/12-1 Aktualizacja w sekcji: 9.1, BIBLIOGRAFIA nr aktualnej wersji: V 17.12/11-1 wersja poprzednia: V 16.11/12-1

3 Pos: 1 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/U pdate/u pdate: Candida Pos: 6 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/kapitelüberschrift "Diag nostische 1 Pos: classic/allgemeine 4\mod_ _58.doc 2 /Arbeitsanleitungen Texte classic/einleitung für "Enzymimmunoassay" alle SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Test immunoenzymatyczny do oznaczania ludzkich przeciwciał do stosowania w diagnostyce in vitro Pos: 3 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Bestell nummern/candi da albicans: Bestell SERION ELISA classic Candida albicans IgA Nr katalogowy: ESR117A SERION ELISA classic Candida albicans IgG Nr katalogowy: ESR117G SERION ELISA classic Candida albicans IgM Nr katalogowy: ESR117M classic/allgemeine 0\mod_ _58.doc Pos: 4 /Arbeitsanleitungen Texte 178 classic/kapitelüberschrift 1 für alle Dokumente/ELISA 1 PRZEZNACZENIE Pos: 5 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Anwendungsber eich/candida albicans: Testy SERION ELISA classic Candida albicans IgA, IgG i IgM są ilościowymi i jakościowymi testami immunoenzymatycznymi pozwalającymi na oznaczenie w surowicy lub osoczu ludzkich przeciwciał skierowanych przeciwko Candida albicans. Testy te są zalecane do stosowania w celu monitorowania inwazyjnej i ogólnoustrojowej grzybicy oraz w celu rozpoznania wczesnego stadium zakażenia. 2 ISTOTNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Bedeutung/Candida 5\mod_ _58.doc Pos: 7 /Arbeitsanleitungen albicans: ELISA classic/gültig Bedeutung für nur Dokument/Diagnostische Candida albicans to powszechnie występujący gatunek drożdży, należący, tak jak wszystkie gatunki Candida do grzybów drożdżopodobnych. Oprócz jednokomórkowej formy drożdżakowatej (blastopory), która powoduje zwykle zakażenia powierzchowne, inną postacią morfologiczną grzybów drożdżopodobnych są tzw. pseudostrzępki. Filamenty (wypustki) i pseudostrzępki występują najczęściej w przypadkach grzybicy inwazyjnej. Candida wytwarza i wydziela wiele enzymów, które umożliwiają temu względnemu patogenowi penetrację przez ściany naczyń krwionośnych i przez błony śluzowe. Gatunki Candida są przenoszone przede wszystkim przez bezpośredni kontakt człowieka z drugim człowiekiem; główne wrota zakażenia to jama ustna i gardło. Kandydoza powierzchowna może być spowodowana przez zaburzenie naturalnych fungistatycznych właściwości skóry zależnych od wolnych kwasów tłuszczowych, nieznacznie kwasową wartość ph i konkurencję flory komensalnej. Inwazyjna grzybica może być spowodowana przez kolonizację błon śluzowych, w szczególności w obrębie przewodu pokarmowego. Komórki Candida mogą przywierać do nabłonka różnych błon śluzowych dzięki białkom adhezyjnym i innym powierzchniowym strukturom komórkowym. Poniższy schemat przedstawia hipotetyczne etapy, które mogą prowadzić rozsianego zakażenia w przypadkach ciężkiej choroby zasadniczej. Dokładny opis poszczególnych etapów nie jest tu konieczny. (Rycina 1) polski 2

4 Kolonizacja jamy nosowogardłowej Przejście przez światło żołądka Przejście do światła jelita Przejście do krwioobiegu Przejście do układu chłonnego Persorpcja komórek Candida Zajęcie wielu narządów Rycina 1: Progresja zakażenia Candida Kandydozy można ogólnie podzielić na dwie grupy, których podstawowa charakterystyka przedstawiona jest w tabeli poniżej. Tabela 2: Charakterystyka zakażeń Candida Powierzchowne Zakażenia Candida Grzybica głęboka (inwazyjna) Lokalizacja Skóra, błony śluzowe Ważne narządy Stan odporności organizmu Czynniki ryzyka Progresja kliniczna + +,-/- Ciąża Cukrzyca AIDS Zaburzenie czynności skóry Słaba higiena jamy ustnej W większości przypadków nieszkodliwa Brak zagrożenia życia Chemioterapia Jatrogenna immunosupresja Centralny cewnik żylny Radioterapia Oparzenia wysokiego stopnia Zabieg chirurgiczny W większości przypadków zagrażająca życiu Leczenie Leczenie jest skuteczne Skuteczność leczenia zależy od stadium zakażenia Serologiczne rozpoznawanie zakażeń Candida jest szczególnie trudne. Z jednej strony przejściowa kolonizacja drożdżami może wywołać reakcję przeciwciał, a z drugiej strony polski 3

5 ogólnoustrojowa grzybica Candida u pacjentów z upośledzeniem odporności często powoduje tylko minimalną zmianę miana przeciwciał. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że pacjenci w największym stopniu zagrożeni zakażeniem Candida to często pacjenci z zaburzeniem odporności, w związku z czym interpretacja wyników testów serologicznych wymaga szczególnej uwagi. Dodatkowo ogólnoustrojowe zakażenia Candida nie dają typowych objawów. Obecnie niemożliwe jest stwierdzenie, że wyniki wykrywania przeciwciał przeciwko Candida przy użyciu różnych systemów testów są porównywalne lub chociaż wymienne. Swoistość wykrywanych przeciwciał zależy w dużym stopniu od systemu testu (ELISA lub HAT) bądź od użytego preparatu antygenowego. Test HAT lepiej nadaje się do wykrywania przeciwciał IgM niż IgG, z uwagi na silne właściwości aglutynacyjne IgM. Test HAT wykrywa głównie przeciwciała przeciwko antygenom ściany komórkowej grzybów drożdżopodobnych, przez co interpretacja serologiczna jest jeszcze bardziej skomplikowana, jednakże daje to możliwość różnicowania. Test ELISA, w przeciwieństwie do testu HAT, umożliwia wykrycie zmiany stężenia antygenów, dzięki czemu korzystne jest stosowanie kombinacji tych dwóch metod, np. w razie jednoczesnego zmniejszenia aktywności przeciwciał IgM i zwiększenia aktywności IgG. Aktualnie nie ma pojedynczej techniki umożliwiającej dokładne serologiczne rozpoznanie zakażenia Candida. Z tego powodu ważne jest, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka, szybkie stwierdzenie, czy u pacjenta występuje kandydemia, aby można było jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Pos: 8 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/t estprinzip/testpri nzip ELISA 1 3 ZASADA TESTU SERION ELISA classic ELISA (test immunoenzymatyczny) to test immunologiczny, który znajduje szczególne zastosowanie do oznaczania przeciwciał w dziedzinie serologii czynników zakaźnych. Reakcja opiera się na swoistej interakcji przeciwciał z odpowiadającym im antygenem. Paski testowe na płytce mikrotitracyjnej SERION ELISA classic są opłaszczone swoistymi antygenami danych patogenów. Jeśli w próbce surowicy pacjenta są obecne przeciwciała, ulegają one związaniu z antygenem w fazie stałej. Przeciwciało drugorzędowe, sprzężone z enzymem fosfatazą alkaliczną, wykrywa i wiąże się z kompleksem immunologicznym. Wówczas bezbarwny substrat p-nitrofenylofosforan ulega konwersji do barwnego produktu p-nitrofenolu. Intensywność sygnału produktu tej reakcji jest proporcjonalna do stężenia analitu w próbce i jest mierzona fotometrycznie. Pos: 9 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Inhalt und Zusammensetzung/Inhalt und Zusammensetzung (alle außer Bor,EBV,Hanta,Parvo, 1 polski 4

6 4 SKŁADNIKI ZESTAWU Składniki zestawu Ilość / Objętość Testowe paski mikrotitracyjne do odrywania z ośmioma pojedynczymi studzienkami opłaszczonymi antygenem (razem 96) płytka MTP, 1 ramka. Materiał opłaszczający jest inaktywowany. 12 sztuk Surowica standardowa (gotowa do użycia) STD Ludzka surowica w buforze fosforanowym z białkiem; negatywna w kierunku przeciwciał anty-hiv, antygenu HBs (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby B) oraz przeciwciał anty-hcv; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: amarant O. Negatywna kontrola (surowica gotowa do użycia) NEG Ludzka surowica w buforze fosforanowym z białkiem; negatywna w kierunku przeciwciał anty-hiv, antygenu HBs (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby B) oraz przeciwciał anty-hcv; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: zieleń lizaminowa V. Koniugat antyludzkich immunoglobulin IgA, IgG lub IgM (gotowy do użycia) APC Antyludzkie przeciwciało poliklonalne IgA, IgG lub IgM, skoniugowane z fosfatazą alkaliczną, stabilizowane roztworem zawierającym białka; konserwant: 0,01% metyloizotiazolon, 0,01% bromonitrodioksan. Stężony roztwór do płukania (wystarcza na 1000 ml) WASH Roztwór chlorku sodu z buforem Tween 20 i 30 mm Tris/HCl, ph 7,4; konserwant: < 0,1% azydek sodu. Bufor do rozcieńczania DILB Bufor fosforanowy z białkiem i buforem Tween 20; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: 0,01 g/l błękit bromofenolowy. Roztwór zatrzymujący reakcję STOP 1,2 N wodorotlenek sodu. Substrat (gotowy do użycia) pnpp Para-nitrofenylofosforan w buforze bez rozpuszczalnika; konserwant: < 0,1% azydek sodu (Substrat znajdujący się w nieotwartej butelce może mieć lekko żółte zabarwienie, nie wpływa to na jakość produktu!) Certyfikat kontroli jakości wraz z krzywą standardową oraz tabelą do obliczenia wartości INFO (miano przeciwciał w IU/ml lub U/ml). 2 x 2 ml 2 ml 13 ml 33,3 ml 2 x 50 ml 15 ml 13 ml 2 strony Pos: 10 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Zusätzlich benötigte Materialien/Z200 Zusätzlich benötigte Materialien (für Teste mit IgM- 1 polski 5

7 5 MATERIAŁY WYMAGANE, NIE DOSTARCZANE - typowy sprzęt laboratoryjny - do oznaczania IgM: absorbent czynnika reumatoidalnego SERION, nr katalogowy Z200 (20 ml) - fotometr do płytek mikrotitracyjnych z filtrem, długość fali 405 nm, zalecana długość fali referencyjnej 620 nm 690 nm (np. 650 nm) - cieplarka 37 - komora wilgotna - woda destylowana - Click-Clips (nr katalogowy VT120) Pos: 11 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/lagerung und Haltbarkeit/Lagerung und 1 polski 6

8 Pos: 12 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/überschrift: Durchführ 1 6 PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ Odczynnik Przechowywanie Trwałość Paski mikrotitracyjne (opłaszczone antygenem) nieotwarty po otwarciu w temperaturze 2 8 C w zamkniętym woreczku aluminiowym ze środkiem osuszającym patrz data ważności; minimalny okres trwałości: cztery tygodnie; Surowice kontrolne / Surowice standardowe Nieużywane paski muszą być przechowywane w zamkniętym aluminiowym woreczku, w suchym miejscu. po otwarciu w temperaturze 2 8 C okres trwałości w przypadku odpowiedniego użytkowania i przechowywania do daty ważności patrz data ważności; 24 miesiące od daty produkcji Koniugat roztwór gotowy do użycia w temperaturze 2 8 C Unikać kontaminacji np. stosując jałowe końcówki. patrz data ważności; 28 miesięcy od daty produkcji Bufor do rozcieńczania Nieotwarty po otwarciu w temperaturze 2 8 C Roztwory mętne należy wyrzucić. patrz data ważności; 36 miesięcy od daty produkcji; 24 miesiące Roztwór do płukania Roztwór stężony po otwarciu w temperaturze 2 8 C Substrat Roztwór zatrzymujący reakcję roztwór roboczy w temperaturze 2 8 C roztwór roboczy w temperaturze pokojowej Butelki do przechowywania roztworu roboczego należy myć regularnie. Roztwory mętne należy wyrzucić. roztwór gotowy do użycia w temperaturze 2 8 C, przechowywany z dala od światła Unikać kontaminacji np. stosując jałowe końcówki. Wyrzucić, jeśli roztwór zmieni barwę na żółtą (ekstynkcja w stosunku do wody destylowanej > 0.25). Po otwarciu w temperaturze pokojowej patrz data ważności; 2 tygodnie; 1 tydzień patrz data ważności; 36 miesięcy od daty produkcji patrz data ważności polski 7

9 Pos: 13 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/allgemeine Hi nweise ELISA cl 2 7 PROCEDURA TESTOWA SERION ELISA classic 7.1 Oznaki degradacji Do oznaczania stosować wyłącznie odczynniki SERION ELISA classic. Składniki zestawu nie mogą być wymieniane na odczynniki innych producentów. Surowice standardowe i kontrolne zostały zaprojektowane wyłącznie do stosowania w tym zestawie. Nie stosować w zestawach o innych numerach serii. Bufor do rozcieńczania, roztwór do płukania, roztwór substratu oraz roztwór zatrzymujący reakcję mogą być stosowane we wszystkich zestawach SERION ELISA classic niezależnie od numeru seryjnego oraz rodzaju testu. Dostępne są trzy różne stężenia koniugatu dla każdej klasy immunoglobulin: NISKIE, ŚREDNIE I WYSOKIE. Klasyfikacja na etykietach jest następująca: np. IgG + niskie stężenie koniugatu IgG IgG ++ średnie stężenie koniugatu IgG IgG +++ wysokie stężenie koniugatu IgG W rzadkich przypadkach konieczne jest zastosowanie specjalnego koniugatu, aby zagwarantować stałą jakość produktów naszej firmy. Specjalne koniugaty produkowane są w osobnych seriach i są oznaczanego znakiem +. Z tego powodu nie można stosować ich zamiennie z innymi koniugatami. Należy dokładnie przeczytać informacje zawarte na etykietach! Dopóki nie są otwarte, wszystkie odczynniki zestawów SERION ELISA classic mogą być używane do dat ważności przedstawionych na etykietach, jeśli przechowywane są zgodnie z zaleceniami. Nie należy używać odczynników po przekroczeniu daty ważności. Rozcieńczanie lub zmiana właściwości odczynników może spowodować zmniejszenie czułości. Unikać ekspozycji odczynników na silne światło w czasie przechowywania i inkubacji. Odczynniki muszą być szczelnie zamknięte, aby zapobiec parowaniu i kontaminacji. Aby otworzyć aluminiowy woreczek z płytką mikrotitracyjną, należy odciąć tylko górną część po zaznaczonej stronie. Umożliwi to następnie odpowiednie zamknięcie woreczka. Nie stosować pasków, jeśli woreczek aluminiowy jest uszkodzony lub jeśli woreczek z pozostałymi paskami i środkiem osuszającym nie został odpowiednio zamknięty. Przy przenoszeniu równych objętości roztworów z probówek z odczynnikami, należy stosować techniki aseptyczne, aby zapobiec kontaminacji. Aby zapobiec fałszywie pozytywnym wynikom, w czasie pipetowania koniugatu uważać, aby nie dotknąć ani nie spryskać górnej części studzienek. Zwrócić uwagę, aby nie pomylić korków butelek i/lub probówek. polski 8

10 Pos: 15 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/kapi tel überschrift 3 Pos: 18 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil 2 Ü berschrift, R Powtarzalność wyników zależy od dokładnego wymieszania odczynników. Przed użyciem wstrząsnąć buteleczkami zawierającymi surowice kontrolne oraz wymieszać wszystkie próbki po rozcieńczeniu (np. stosując mieszadło typu vortex). Pipetować ostrożnie i zgodnie z przedstawionymi czasami i temperaturami inkubacji. Znaczne różnice w czasie między dodaniem roztworu do pierwszej i ostatniej studzienki płytki mikrotitracyjnej w trakcie pipetowania próbek / surowic kontrolnych, koniugatu lub substratu mogą spowodować powstanie różnych czasów preinkubacji, które mogą mieć wpływ na dokładność i powtarzalność wyników. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko w przypadku, gdy instrukcja SERION ELISA classic jest ściśle przestrzegana. Test SERION ELISA classic jest ważny tylko, jeśli spełnione są kryteria wiarygodności specyficzne dla danej serii przedstawione na certyfikacie kontroli jakości. Dokładne wypłukanie umożliwia uniknąć niejednoznacznych wyników testów. Procedurę płukania należy wykonywać ostrożnie. Do wszystkich studzienek należy wprowadzić taką samą objętość buforu do płukania. Na końcu procedury należy sprawdzić, czy w studzienkach nie pozostał bufor do płukania, aby uniknąć niekontrolowanego rozcieńczenia. Unikać tworzenia piany! Nie należy uszkadzać opłaszczenia (patogenu / przeciwciał) pasków płytki mikrotitracyjnej w trakcie płukania i aspiracji, aby uniknąć nieprawidłowych wyników. Pos: 14 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenvor ber. und Lager ung (für ALLE Err eger auß er Borreli a, CM V, FSM E, H SV,Masern,Mumps,R öteln,vz Przygotowanie i przechowywanie próbek Próbki lipemiczne, hemolityczne lub żółtaczkowe (surowica lub osocze) powinny być badane ostrożnie. Próbki widocznie zanieczyszczone nie powinny być badane. Odpowiednimi próbkami są surowica lub osocze (EDTA, cytrynian, heparyna) pobrane według standardowych metod laboratoryjnych. Nie należy inaktywować próbek metodą termiczną Rozcieńczanie próbek Przed wykonaniem testów próbki pobrane od pacjentów (V 1 ) należy rozcieńczyć buforem (V 2 ) do rozcieńczania w następujący sposób: Pos: 16 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG V 1 + V 2 = dodać 10 µl próbki surowicy pacjenta na każde 1000 µl buforu do rozcieńczania (= ) 20 µl pierwszego rozcieńczenia na każde 180 µl buforu do rozcieńczania (= 1 + 9) Pos: 17 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Po rozcieńczeniu a przed rozpipetowaniem na płytkę mikrotitracyjną należy dokładnie wymieszać próbki, aby powstał homogenny roztwór. polski 9

11 Pos: 23 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil 233 SERION ELISA classic Candida albicans IgM Pos: 19 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenver dünnung: R heumafaktor-interferenz (für T ests mit Zakłócenia związane z czynnikiem reumatoidalnym Jako czynnik reumatoidalny określane są autoprzeciwciała należące głównie do klasy IgM, które wiążą się preferencyjnie z kompleksami immunologicznymi IgG. Obecność niespecyficznych przeciwciał IgM (czynnika reumatoidalnego) może prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników w trakcie oznaczania IgM. Ponadto istnieje możliwość zastąpienia przeciwciał IgM słabo wiążących się z patogenem przez silniej wiążące przeciwciała IgG, w takim przypadku mogą pojawić się fałszywie negatywne wyniki oznaczania IgM. Dlatego jest istotne, aby przed testem oznaczającym IgM dodać do próbek absorbenty czynnika reumatoidalnego (absorbent czynnika reumatoidalnego SERION Rf-Absorbent, numer katalogowy: Z200 (20 ml/100 testów)). Absorpcja czynnika reumatoidalnego następuje poprzez inkubację próbki pacjenta w rozcieńczonym buforem odczynniku RF-absorbent przez 15 minut w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4 C. Procedura testowa opisana jest w oddzielnej instrukcji. Pos: 20 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil Przed rozpoczęciem badania należy rozcieńczyć absorbent czynnika reumatoidalnego (RF) (V 1 ) w buforze do rozcieńczania (V 2 ) w proporcji 1+4. V 1 + V 2 = V 3 (1 + 4) dodać 200 µl absorbentu RF na każde 800 µl buforu do rozcieńczania Próbki pobrane od pacjenta (V 4 ) należy rozcieńczyć w roztworze buforu RF (V 3 ): V 4 + V 3 = dodać 10 µl próbki surowicy pacjenta na każde 1000 µl roztworu buforu RF Pos: 21 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Po rozcieńczeniu a przed rozpipetowaniem na płytkę mikrotitracyjną należy dokładnie wymieszać próbki, aby powstał homogenny roztwór. Pos: 22 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenlager Przechowywanie próbek Próbki pobrane od pacjenta można przechowywać do 7 dni w temperaturze 2 8 C. Dłuższe przechowywanie jest możliwe w temperaturze -20 C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek. Próbki rozcieńczone można przechowywać w temperaturze 2 8 C przez tydzień. polski 10

12 Pos: 25 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil Pos: 26 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/ü berschrift Przygotowanie odczynników zestawu Wszystkie odczynniki powinny mieć temperaturę pokojową przed wykonaniem oznaczenia Mikrotitracyjne paski testowe Mikrotitracyjne paski testowe w ramkach pakowane są w woreczku aluminiowym ze środkiem osuszającym. Należy wyjąć niepotrzebne dołki z ramki i włożyć je z powrotem do woreczka. Zamknąć szczelnie woreczek, aby chronić zawartość przed dostępem powietrza Surowice kontrolne / Surowice standardowe Surowice kontrolne i standardowe są gotowe do użycia i nie należy ich rozcieńczać. Podczas każdego testu zastosować surowice kontrolne i standardowe, niezależnie od liczby wykorzystanych testowych pasków mikrotitracyjnych. Surowice standardowe należy stosować w duplikatach. Pos: 24 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/r eagenzienvorbereitung: Rf- Absorbens (für T este mit Nie dodawać absorbentu czynnika reumatoidalnego do surowic kontrolnych AP-Koniugat antyludzkich immunoglobulin IgA, IgG lub IgM (gotowy do użycia) Koniugaty o takim samym stężeniu i w tej samej klasie immunoglobulin są wzajemnie wymienne. Unikać kontaminacji gotowych do użycia koniugatów np. stosując jałowe końcówki Roztwór do płukania Rozcieńczyć stężony bufor do rozcieńczania (V 1 ) w stosunku 1:30 wodą destylowaną do końcowej objętości V 2. Przykład: Stężony bufor (V 1 ) Objętość końcowa (V 2 ) 33,3 ml ml 1,0 ml 30 ml Bufor do rozcieńczania próbek (gotowy do użycia) Substrat (gotowy do użycia) Unikać kontaminacji gotowych do użycia roztworów substratów np. stosując jałowe końcówki Roztwór zatrzymujący reakcję (gotowy do użycia) polski 11

13 Pos: 27 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/t establauf/candi da al bicans: T establ Pos: 29 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/m anuelle Testdurchführ ung (für ALLE Erreg er auß er C Przegląd Procedura testowa SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM ilościowy W przypadku stwierdzenia absorbcji przeciwciał IgM czynnika reumatoidalnego patrz 7.2.1; Inkubacja przez 15 minut w temperaturze pokojowej lub przez całą noc w temperaturze 4 C rozcieńczenie próbki 1 (próbki surowicy pacjenta) IgM: IgG/IgA: Pos: 28 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/t establ Rozpipetować rozcieńczone próbki oraz gotowe do użycia surowice kontrolne / surowice standardowe do studzienek mikrotestowych (100 µl) INKUBACJA 60 min / 37 C komora wilgotna PŁUKANIE (4 x 300 µl DIL WASH )² Nanieść pipetą roztwór koniugatu APC (100 µl) INKUBACJA 30 min / 37 C komora wilgotna PŁUKANIE (4 x 300 µl DIL WASH )² Nanieść pipetą roztwór substratu pnpp (100 µl) INKUBACJA 30 min / 37 C komora wilgotna Nanieść pipetą roztwór zatrzymujący reakcję STOP (100 µl) ODCZYT EKSTYNKCJI PRZY DŁUGOŚCI FALI 405 nm 1 Specjalne bufory rozcieńczające dla następujących zestawów SERION ELISA classic: Borrelia burgdorferi IgG, IgM, EBV EA IgG, Parvovirus B19 IgM oraz Hantavirus Puumala IgG, IgM 2 Przy oznaczeniach manualnych: po zakończeniu procedury płukania osuszyć płytkę ostukując ją na ręczniku papierowym polski 12

14 7.5 Manualna procedura testowa 1. Umieścić żądaną liczbę dołków w ramce i przygotować arkusz protokołu. 2. Dodać po 100 µl rozcieńczonych próbek lub gotowych kontroli do odpowiednich studzienek na mikrotitracyjnych paskach testowych. Zostawić jedną wolną studzienkę jako próbę ślepą substratu, np.: IgA/IgG/IgM oznaczenie ilościowe studzienka nr studzienka A1 Próba ślepa Studzienka B1 Kontrola negatywna Studzienka C1 Surowica standardowa studzienka D1 Surowica standardowa studzienka E1 Pacjent Inkubować próbki przez 60 minut (+/- 5 min) w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej 4. Po inkubacji przepłukać wszystkie studzienki roztworem do płukania (metodą automatyczną lub ręczną): - zaaspirować lub wytrząsnąć roztwór inkubacyjny - napełnić każdą studzienkę 300 µl roztworu do płukania - zaaspirować lub wytrząsnąć bufor do płukania - powtórzyć procedurę płukania 3 razy (razem 4 razy!) - osuszyć, ostukując płytkę mikrotitracyjną na papierowym ręczniku 5. Dodawanie koniugatu Dodać 100 µl koniugatu IgA/IgG/IgM (gotowego do użycia) do odpowiednich studzienek (za wyjątkiem próby ślepej substratu) 6. Inkubować z koniugatem przez 30 minut (+/- 1 min)* w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej. 7. Po inkubacji przepłukać wszystkie studzienki roztworem do płukania (patrz powyżej) 8. Dodawanie substratu Dodać 100 µl roztworu substratu (gotowego do użycia) do każdej studzienki (również do studzienki z próbą ślepą substratu!) 9. Inkubować z substratem przez 30 minut (+/- 1 min)* w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej. 10. Zatrzymanie reakcji Dodać 100 µl roztworu zatrzymującego reakcję do każdej studzienki, następnie w celu wymieszania delikatnie wstrząsnąć płytką mikrotitracyjną. 11. Odczyt ekstynkcji Odczytać wartość OD po 60 minutach przy długości fali 405 nm względem próby ślepej substratu, przy fali odniesienia o długości między 620 nm i 690 nm (np. 650 nm). * Należy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach pracy konieczne może być wewnętrzne dostosowanie czasów inkubacji w laboratorium. polski 13

15 Pos: 30 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/automatische 2 Pos: 31 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/positi vkontroll e / Richtigkeitskontroll 2 Pos: 32 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: TESTAU SWER TUNG + Erreg Automatyczna procedura testowa Testy SERION ELISA mogą być stosowane w automatach i są kompatybilne z urządzeniami Immunomat TM oraz DYNEX DSX i DS2. Procedura zautomatyzowana jest wykonywana analogicznie do manualnej. Należy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach pracy konieczne może być wewnętrzne dostosowanie czasów inkubacji w laboratorium. 7.7 Kontrola pozytywna / Kontrola dokładności W celu okresowej weryfikacji sposobu przeprowadzania badania oraz spełnienia wymogów wewnętrznej kontroli jakości laboratorium zalecane jest stosowanie produktów SERION ELISA controls, określających dokładność i wiarygodność przebiegu testów SERION ELISA classic. Sposób korzystania z produktów SERION ELISA controls opisany jest w szczegółowych instrukcjach użycia. polski 14

16 Pos: 34 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Testgültig kei 2 8 OCENA TESTU SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Pos: 33 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Ei n-punkt-quantifizi Jednopunktowe oznaczenie ilościowe z użyciem metody 4PL Stosowanie funkcji nieliniowych, dostosowujących krzywą sigmoidalną do wartości OD bez żadnych przekształceń gwarantuje optymalne przypisanie sygnałom ekstynkcji wartości ilościowych. Określenie miana przeciwciał w oznaczeniu SERION ELISA classic jest przeprowadzane za pomocą modelu logarytmiczno-logistycznego (4PL; czteroparametrowy), który jest idealny dla dokładnego dopasowania krzywej. Jest on oparty na następującym równaniu: OD = A e D - A B(C - ln stężenie) Parametry A, B, C i D odpowiadają za dokładny kształt krzywej: 1. dolna asymptota parametr A 2. nachylenie krzywej parametr B 3. punkt przegięcia parametr C 4. górna asymptota parametr D Dla każdej serii produktów krzywa standardowa jest wyznaczana przez Institut Virion\Serion GmbH (Würzburg, Niemcy) w kilku seriach powtórzeń w warunkach optymalnych. Nie jest konieczne, aby użytkownik przeprowadzał czasochłonne i kosztowne określanie krzywej standardowej. Do każdego zestawu SERION ELISA classic dołączono swoistą dla serii krzywą standardową oraz właściwą dla serii tabelę do określania wyników w celu wyznaczenia miana przeciwciał. Oprogramowanie obliczeniowe SERION evaluate oraz aplikacja działająca pod kontrolą programu Microsoft Excel SERION activity dostępne są na zamówienie. W każdym indywidualnym oznaczeniu stosowana jest surowica standardowa celem wyrównania różnic występujących w typowym oznaczeniu oraz jako kontrola oznaczenia. Dla surowicy kontrolnej określana jest wartość referencyjna oraz zakres istotności przez dział kontroli jakości producenta. W tym zakresie zapewnione są prawidłowe oznaczenia ilościowe stężenia przeciwciała. polski 15

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgG 48 testów 72684 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgG PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/9 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SERION ELISA antigen. Candida. Instrukcja Polski (Wersja 1.12/09-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Producent. Institut Virion\Serion GmbH

SERION ELISA antigen. Candida. Instrukcja Polski (Wersja 1.12/09-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Producent. Institut Virion\Serion GmbH YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA antigen Candida Producent Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D - 97076 Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / 30 45 0 Fax: +49 (0) 9 31

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe do zestawu

Bardziej szczegółowo

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA)

Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Techniki immunoenzymatycznego oznaczania poziomu hormonów (EIA) Wstęp: Test ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), czyli test immunoenzymatyczny (ang. Enzyme Immunoassay - EIA) jest obecnie szeroko

Bardziej szczegółowo

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY PLATELIA TM VZV IgM 48 testów 72685 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI VARICELLA-ZOSTER W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/10 1. ZASTOSOWANIE SPIS TREŚCI 2. ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B Wirus zapalenia wątroby typu B Kliniczne następstwa zakażenia odsetek procentowy wyzdrowienie przewlekłe zakażenie Noworodki: 10% 90% Dzieci 1 5 lat: 70% 30% Dzieci starsze oraz 90% 5% - 10% Dorośli Choroby

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZAKŁADÓW HIGIENY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ Puławy 2013 Opracowanie: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, mgr inż. Kinga Urbaniak,

Bardziej szczegółowo

PLATELIA TM Mumps IgM

PLATELIA TM Mumps IgM PLATELIA TM Mumps IgM 48 testów 72689 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI ŚWINKI W LUDZKIEJ SUROWICY Polski 1/9 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE 2. ZNACZENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 400 oznaczeń Sprawa nr 12/D/2010 PAKIET 1 Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER Szt. 8 000 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY. VAT kolumnie D A B C D E F G H. Szt oznaczeń. PAKIET 1 Cena netto...zł + VAT:...% tj...zł., Cena brutto... zł.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY. VAT kolumnie D A B C D E F G H. Szt oznaczeń. PAKIET 1 Cena netto...zł + VAT:...% tj...zł., Cena brutto... zł. Sprawa PN/ 12/D/2012 Załącznik nr 1 do siwz UWAGA WYMOGI DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1. instrukcje w języku polskim, druk czytelny 2. karty charakterystyki dla odczynników zawierających

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY. PAKIET I Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER. VAT kolumnie D A B C D E F G H. Szt.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY. PAKIET I Paski do badań moczu z użyciem aparatu LABUREADER. VAT kolumnie D A B C D E F G H. Szt. UWAGA WYMOGI DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1. instrukcje w języku polskim, druk czytelny 2. karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne PAKIET I

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE: Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device

ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Kod produktu: 8.04.73.0.0020 ROTA-ADENO Virus Combo Test Device Tylko do diagnostyki in vitro Przechowywać w 2-30 C ZASTOSOWANIE Wykrywanie antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach kału. WSTĘP Rotawirusy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I 1. API 20 E zastosowanie: identyfikacja Salmonella, Yersinia; opakowanie zawiera 25 pasków; 2. Suspension Medium (5ml) zastosowanie: identyfikacja Salmonella; produkt płynny; składowe

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6 AE/ZP--0/ Załącznik Nr Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr - Lp Parametry wymagane Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr poz..... Surowica antyglobulinowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

Labowe know-how : ELISA

Labowe know-how : ELISA Labowe know-how : ELISA Test immunoenzymatyczny ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) jest jedną z najpowszechniejszych metod stosowanych w badaniach diagnostycznych i naukowych. Jej zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 30 wrzesień 2016 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9048435 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Testy paskowe Insight BIAŁKO Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Testy BIAŁKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY

KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY Ćwiczenie nr 2 KINETYKA HYDROLIZY SACHAROZY I. Kinetyka hydrolizy sacharozy reakcja chemiczna Zasada: Sacharoza w środowisku kwaśnym ulega hydrolizie z wytworzeniem -D-glukozy i -D-fruktozy. Jest to reakcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni Rodzaj materiału Godziny przyjmowa nia materiału Min. czas oczekiwania na wynik Uwagi dla pacjenta krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert do 10 dni i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy zawodu: 311[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite ACA Screen III Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite ACA Screen III Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM ACA Screen III jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM CCP 3.1 IgG/IgA ELISA jest półilościowym testem immunoabsorpcji enzymozależnej (immunoenzymatycznym)

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ag 96 TESTÓW 62798 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU MANNANOWEGO CANDIDA W SUROWICY

PLATELIA CANDIDA Ag 96 TESTÓW 62798 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU MANNANOWEGO CANDIDA W SUROWICY PLATELIA CANDIDA Ag 96 TESTÓW 62798 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU MANNANOWEGO CANDIDA W SUROWICY 1 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ag jest mikropłytkowym, kanapkowym testem immunoenzymatycznym

Bardziej szczegółowo

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur CP Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania 10819674, Zmiana A Wrzesień 2014 r. Informacja dotycząca Kalibratora E przeznaczonego do użytku z Systemami

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PN/9OL/09/0 Załącznik nr 8 SPEŁNIENIE DRUGIEGO KRYTERIUM OCENY OFERT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawy odczynników. Kryterium jakości odczynników (pakiety nr: -, 0-, 7) Nr Nazwa Parametry oceniane Wartość

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń

Cena jedn. netto. A B C D E F G H 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z Szt. użyciem aparatu LABUREADER. Szt. 200 oznaczeń Sprawa nr 10/D/2009 Formularz asortymentowo cenowy PAKIET 1 Paski do badań moczu podatku Wartość netto za ilość określoną w 1. Paski do moczu 10-cio parametrowe z użyciem aparatu LABUREADER 4 000 2. Gumowe

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Kit for rapid detection Legionella pneumophilla

Kit for rapid detection Legionella pneumophilla Kit for rapid detection Legionella pneumophilla Zestaw do szybkiej detekcji bakterii Legionella w próbkach wody opiera się na wykorzystaniu immunomagnetycznych kulek. Są to cząsteczki superparamagnetyczne,

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgA ELISA 708655 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Gliadin IgA jest to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności Załącznik nr 4 Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności 1. Zakres i obszar stosowania Metoda służy do urzędowej kontroli zawartości chlorku winylu uwalnianego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie

wielkość opakowania ilość opakowań rocznie Pakiet I. Odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego Cell -Dyn 3700 Lp Asortyment nr kat. firmy ABBOTT nr kat. wielkość opakowania ilość opakowań 1. Isotonic Diluent a 20 L 99231 13 2. Detergent

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ

BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ KATEDRA BIOCHEMII Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BADANIE WŁASNOŚCI KOENZYMÓW OKSYDOREDUKTAZ ĆWICZENIE 2 Nukleotydy pirydynowe (NAD +, NADP + ) pełnią funkcję koenzymów dehydrogenaz przenosząc jony

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNP ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNP ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM RNP ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał przeciwko

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Biofizyki

Laboratorium Podstaw Biofizyki CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,

Bardziej szczegółowo

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77

BIOCHEM-ART ; ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk tel./fax (0-58) 304-80-77 Delvo-X-Press ßL-II Delvo-X-Press ßL-II jest jakościowym niekompetencyjnym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do badania pozostałości antybiotyków ß-laktamowych w surowym i pasteryzowanym mleku krowim.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej.

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej. ĆWICZENIE OZNACZANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY TRZUSTKOWEJ I JEJ ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA ENZYMU ORAZ ŻÓŁCI JAKO MODULATORA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ. INHIBICJA KOMPETYCYJNA DEHYDROGENAZY BURSZTYNIANOWEJ. 1. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

DRG International, Inc., USA Fax: (973)

DRG International, Inc., USA Fax: (973) Zastosowanie Test DRG -HCG ELISA jest testem immunoenzymatycznym do oznaczania stężenia całkowitej ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hcg i β-hcg) w surowicy. Streszczenie i wyjaśnienia Ludzka gonadotropina

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/16 UE PN/ 2009 Olsztyn, 7 stycznia 2010 r.

DZPZ/333/16 UE PN/ 2009 Olsztyn, 7 stycznia 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe. cena jednostkowa netto zł. Lp. Asortyment nr kat. oferenta.

Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe. cena jednostkowa netto zł. Lp. Asortyment nr kat. oferenta. Pakiet I. Barwniki hematologiczne i inne odczynniki gotowe Lp. Asortyment nr kat. oferenta ilość opakowań 1. Płyn rozcieńczający krwinki białe (Tűrka) 2 1 op. a 150 ml 2. Barwnik Giemsy (roztwór ) do barwienia

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA PL 4.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 318/25 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 1 ULOTKA INFORMACYJNA Versifel FeLV 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Zoetis

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA 704535 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite CCP3 IgG ELISA jest to immunoenzymatyczny test do półilościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko

Bardziej szczegółowo

Drogi zakażenia. kontakt seksualny (sperma, preejakulat, śluz szyjkowy), dot. także kontaktów oralnych,

Drogi zakażenia. kontakt seksualny (sperma, preejakulat, śluz szyjkowy), dot. także kontaktów oralnych, Zespół nabytego niedoboru odporności, AIDS końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów, a więc wyniszczeniem układu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy zawodu: 311[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej

Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Zasady wykonania walidacji metody analitycznej Walidacja metod badań zasady postępowania w LOTOS Lab 1. Metody badań stosowane w LOTOS Lab należą do następujących grup: 1.1. Metody zgodne z uznanymi normami

Bardziej szczegółowo

3. Badanie kinetyki enzymów

3. Badanie kinetyki enzymów 3. Badanie kinetyki enzymów Przy stałym stężeniu enzymu, a przy zmieniającym się początkowym stężeniu substratu, zmiany szybkości reakcji katalizy, wyrażonej jako liczba moli substratu przetworzonego w

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA DECYZJE. L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2009 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Testosteron jest odpowiedzialny za rozwój wtórnych męskich cech płciowych i pomiar stężenia tego hormonu jest pomocny w ocenie hypogonadyzmu

Testosteron jest odpowiedzialny za rozwój wtórnych męskich cech płciowych i pomiar stężenia tego hormonu jest pomocny w ocenie hypogonadyzmu WSTĘP Przeznaczenie Test Testosteron ELISA jest testem immunoenzymatycznym do ilościowego diagnostycznego oznaczania testosteronu w surowicy i osoczu w warunkach in vitro. STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIA Testosteron

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.382.29.2016 Golub-Dobrzyń, dn. 29.11.2016r. Dotyczy: Dostawa odczynników, barwników i testów kasetkowych. W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 płytka 96 testów 72346 5 płytek 480 testów 72348 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU POWIERZCHNIOWEGO WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B W SUROWICY LUB OSOCZU Wyrób do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

testy 200 Razem X X X X X X

testy 200 Razem X X X X X X Załącznik nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1 Testy immunochromatograficzne do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko mononukleozie zakaźnej w surowicy i osoczu. Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite RNA Pol III 704555 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM RNA Pol III ELISA to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowej detekcji przeciwciał IgG

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy

Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 189-193 Wiesław Truszkiewicz Wpływ warunków przechowywania na wyniki oznaczeń poziomu przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. Załącznik 4a Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. NAZWA WIELKOŚC OPAKOWANIA JEDNOSTK OWA VAT % RAZEM WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10 11 1. Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

Platelia Rubella IgM 1 płytka

Platelia Rubella IgM 1 płytka Platelia Rubella IgM 1 płytka 96 72851 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ KLASY IgM PRZECIWKO WIRUSOWI RÓŻYCZKI W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 881142 2013/11 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Scl-70 ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Scl-70 ELISA 708580 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test ELISA QUANTA Lite TM Scl-70 to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 płytek - 192 72566 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA I OZNACZANIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ANTYGENOWI POWIERZCHNIOWEMU WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (anty-hbs) W LUDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Gliadin IgG ELISA 708650 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie Test QUANTA Lite TM IgG gliadyny to test immunoenzymatyczny (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka C1q CIC ELISA 704620 Przeznaczenie To badanie jest przeznaczone do pomiaru in-vitro krążących kompleksów odpornościowych (CIC), które wiążą C1q

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GAMMA anty-hbs 200 Roztwór do wstrzykiwań Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Należy

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta:informacja dla użytkownika Medivitan iv ampułko-strzykawka 5 mg, 1 mg, 1,05 mg roztwór do wstrzykiwań Substancje czynne: pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wpływ stężenia kwasu na szybkość hydrolizy estru ćwiczenie nr 25 opracowała dr B. Nowicka, aktualizacja D. Waliszewski Zakres zagadnień obowiązujących do

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ marketinginformacja Data 24.10.2014 Numer Autor MI_FS_13_2014_Testy weterynaryjne Philipp Peters Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ Dzięki szybkim testom

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY

OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY OZNACZANIE STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI METODĄ ENZYMATYCZNĄ-OXY ZASADA OZNACZENIA Glukoza pod wpływem oksydazy glukozowej utlenia się do kwasu glukonowego z wytworzeniem nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo