SERION ELISA classic. Candida albicans IgA/IgG/IgM. Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERION ELISA classic. Candida albicans IgA/IgG/IgM. Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS."

Transkrypt

1 YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Producent Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / Internet: Instrukcja Polski (Wersja 17.12/11-1)

2 SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE 2 ISTOTNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA 3 ZASADA TESTU SERION ELISA classic 4 SKŁADNIKI ZESTAWU 5 MATERIAŁY WYMAGANE, NIE DOSTARCZANE 6 PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ 7 PROCEDURA TESTOWA SERION ELISA classic 7.1 Oznaki degradacji 7.2 Przygotowanie i przechowywanie próbek 7.3 Przygotowanie odczynników zestawu 7.4 Przegląd Procedura testowa 7.5 Manualna procedura testowa 7.6 Automatyczna procedura testowa 7.7 Kontrola pozytywna / Kontrola dokładności 8 OCENA TESTU 8.1 Jednopunktowe oznaczenie ilościowe z użyciem metody 4PL 8.2 Kryteria walidacji 8.3 Obliczenia dla testu SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM 8.4 Ograniczenia oznaczeń ilościowych 8.5 Zakresy graniczne 8.6 Interpretacja wyników 8.7 Zakresy referencyjne dla osób zdrowych 9 CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA 9.1 Czułość i specyficzność 9.2 Powtarzalność 10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 10.1 Ostrzeżenia 10.2 Usuwanie Aktualizacja Proszę zwrócić uwagę na różnice w porównaniu do poprzedniej wersji. Nr aktualnej wersji: V 17.12/11-1 Wersja poprzednia: V 16.11/12-1 Aktualizacja w sekcji: 9.1, BIBLIOGRAFIA nr aktualnej wersji: V 17.12/11-1 wersja poprzednia: V 16.11/12-1

3 Pos: 1 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/U pdate/u pdate: Candida Pos: 6 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/kapitelüberschrift "Diag nostische 1 Pos: classic/allgemeine 4\mod_ _58.doc 2 /Arbeitsanleitungen Texte classic/einleitung für "Enzymimmunoassay" alle SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Test immunoenzymatyczny do oznaczania ludzkich przeciwciał do stosowania w diagnostyce in vitro Pos: 3 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Bestell nummern/candi da albicans: Bestell SERION ELISA classic Candida albicans IgA Nr katalogowy: ESR117A SERION ELISA classic Candida albicans IgG Nr katalogowy: ESR117G SERION ELISA classic Candida albicans IgM Nr katalogowy: ESR117M classic/allgemeine 0\mod_ _58.doc Pos: 4 /Arbeitsanleitungen Texte 178 classic/kapitelüberschrift 1 für alle Dokumente/ELISA 1 PRZEZNACZENIE Pos: 5 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Anwendungsber eich/candida albicans: Testy SERION ELISA classic Candida albicans IgA, IgG i IgM są ilościowymi i jakościowymi testami immunoenzymatycznymi pozwalającymi na oznaczenie w surowicy lub osoczu ludzkich przeciwciał skierowanych przeciwko Candida albicans. Testy te są zalecane do stosowania w celu monitorowania inwazyjnej i ogólnoustrojowej grzybicy oraz w celu rozpoznania wczesnego stadium zakażenia. 2 ISTOTNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Bedeutung/Candida 5\mod_ _58.doc Pos: 7 /Arbeitsanleitungen albicans: ELISA classic/gültig Bedeutung für nur Dokument/Diagnostische Candida albicans to powszechnie występujący gatunek drożdży, należący, tak jak wszystkie gatunki Candida do grzybów drożdżopodobnych. Oprócz jednokomórkowej formy drożdżakowatej (blastopory), która powoduje zwykle zakażenia powierzchowne, inną postacią morfologiczną grzybów drożdżopodobnych są tzw. pseudostrzępki. Filamenty (wypustki) i pseudostrzępki występują najczęściej w przypadkach grzybicy inwazyjnej. Candida wytwarza i wydziela wiele enzymów, które umożliwiają temu względnemu patogenowi penetrację przez ściany naczyń krwionośnych i przez błony śluzowe. Gatunki Candida są przenoszone przede wszystkim przez bezpośredni kontakt człowieka z drugim człowiekiem; główne wrota zakażenia to jama ustna i gardło. Kandydoza powierzchowna może być spowodowana przez zaburzenie naturalnych fungistatycznych właściwości skóry zależnych od wolnych kwasów tłuszczowych, nieznacznie kwasową wartość ph i konkurencję flory komensalnej. Inwazyjna grzybica może być spowodowana przez kolonizację błon śluzowych, w szczególności w obrębie przewodu pokarmowego. Komórki Candida mogą przywierać do nabłonka różnych błon śluzowych dzięki białkom adhezyjnym i innym powierzchniowym strukturom komórkowym. Poniższy schemat przedstawia hipotetyczne etapy, które mogą prowadzić rozsianego zakażenia w przypadkach ciężkiej choroby zasadniczej. Dokładny opis poszczególnych etapów nie jest tu konieczny. (Rycina 1) polski 2

4 Kolonizacja jamy nosowogardłowej Przejście przez światło żołądka Przejście do światła jelita Przejście do krwioobiegu Przejście do układu chłonnego Persorpcja komórek Candida Zajęcie wielu narządów Rycina 1: Progresja zakażenia Candida Kandydozy można ogólnie podzielić na dwie grupy, których podstawowa charakterystyka przedstawiona jest w tabeli poniżej. Tabela 2: Charakterystyka zakażeń Candida Powierzchowne Zakażenia Candida Grzybica głęboka (inwazyjna) Lokalizacja Skóra, błony śluzowe Ważne narządy Stan odporności organizmu Czynniki ryzyka Progresja kliniczna + +,-/- Ciąża Cukrzyca AIDS Zaburzenie czynności skóry Słaba higiena jamy ustnej W większości przypadków nieszkodliwa Brak zagrożenia życia Chemioterapia Jatrogenna immunosupresja Centralny cewnik żylny Radioterapia Oparzenia wysokiego stopnia Zabieg chirurgiczny W większości przypadków zagrażająca życiu Leczenie Leczenie jest skuteczne Skuteczność leczenia zależy od stadium zakażenia Serologiczne rozpoznawanie zakażeń Candida jest szczególnie trudne. Z jednej strony przejściowa kolonizacja drożdżami może wywołać reakcję przeciwciał, a z drugiej strony polski 3

5 ogólnoustrojowa grzybica Candida u pacjentów z upośledzeniem odporności często powoduje tylko minimalną zmianę miana przeciwciał. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że pacjenci w największym stopniu zagrożeni zakażeniem Candida to często pacjenci z zaburzeniem odporności, w związku z czym interpretacja wyników testów serologicznych wymaga szczególnej uwagi. Dodatkowo ogólnoustrojowe zakażenia Candida nie dają typowych objawów. Obecnie niemożliwe jest stwierdzenie, że wyniki wykrywania przeciwciał przeciwko Candida przy użyciu różnych systemów testów są porównywalne lub chociaż wymienne. Swoistość wykrywanych przeciwciał zależy w dużym stopniu od systemu testu (ELISA lub HAT) bądź od użytego preparatu antygenowego. Test HAT lepiej nadaje się do wykrywania przeciwciał IgM niż IgG, z uwagi na silne właściwości aglutynacyjne IgM. Test HAT wykrywa głównie przeciwciała przeciwko antygenom ściany komórkowej grzybów drożdżopodobnych, przez co interpretacja serologiczna jest jeszcze bardziej skomplikowana, jednakże daje to możliwość różnicowania. Test ELISA, w przeciwieństwie do testu HAT, umożliwia wykrycie zmiany stężenia antygenów, dzięki czemu korzystne jest stosowanie kombinacji tych dwóch metod, np. w razie jednoczesnego zmniejszenia aktywności przeciwciał IgM i zwiększenia aktywności IgG. Aktualnie nie ma pojedynczej techniki umożliwiającej dokładne serologiczne rozpoznanie zakażenia Candida. Z tego powodu ważne jest, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka, szybkie stwierdzenie, czy u pacjenta występuje kandydemia, aby można było jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Pos: 8 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/t estprinzip/testpri nzip ELISA 1 3 ZASADA TESTU SERION ELISA classic ELISA (test immunoenzymatyczny) to test immunologiczny, który znajduje szczególne zastosowanie do oznaczania przeciwciał w dziedzinie serologii czynników zakaźnych. Reakcja opiera się na swoistej interakcji przeciwciał z odpowiadającym im antygenem. Paski testowe na płytce mikrotitracyjnej SERION ELISA classic są opłaszczone swoistymi antygenami danych patogenów. Jeśli w próbce surowicy pacjenta są obecne przeciwciała, ulegają one związaniu z antygenem w fazie stałej. Przeciwciało drugorzędowe, sprzężone z enzymem fosfatazą alkaliczną, wykrywa i wiąże się z kompleksem immunologicznym. Wówczas bezbarwny substrat p-nitrofenylofosforan ulega konwersji do barwnego produktu p-nitrofenolu. Intensywność sygnału produktu tej reakcji jest proporcjonalna do stężenia analitu w próbce i jest mierzona fotometrycznie. Pos: 9 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Inhalt und Zusammensetzung/Inhalt und Zusammensetzung (alle außer Bor,EBV,Hanta,Parvo, 1 polski 4

6 4 SKŁADNIKI ZESTAWU Składniki zestawu Ilość / Objętość Testowe paski mikrotitracyjne do odrywania z ośmioma pojedynczymi studzienkami opłaszczonymi antygenem (razem 96) płytka MTP, 1 ramka. Materiał opłaszczający jest inaktywowany. 12 sztuk Surowica standardowa (gotowa do użycia) STD Ludzka surowica w buforze fosforanowym z białkiem; negatywna w kierunku przeciwciał anty-hiv, antygenu HBs (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby B) oraz przeciwciał anty-hcv; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: amarant O. Negatywna kontrola (surowica gotowa do użycia) NEG Ludzka surowica w buforze fosforanowym z białkiem; negatywna w kierunku przeciwciał anty-hiv, antygenu HBs (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby B) oraz przeciwciał anty-hcv; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: zieleń lizaminowa V. Koniugat antyludzkich immunoglobulin IgA, IgG lub IgM (gotowy do użycia) APC Antyludzkie przeciwciało poliklonalne IgA, IgG lub IgM, skoniugowane z fosfatazą alkaliczną, stabilizowane roztworem zawierającym białka; konserwant: 0,01% metyloizotiazolon, 0,01% bromonitrodioksan. Stężony roztwór do płukania (wystarcza na 1000 ml) WASH Roztwór chlorku sodu z buforem Tween 20 i 30 mm Tris/HCl, ph 7,4; konserwant: < 0,1% azydek sodu. Bufor do rozcieńczania DILB Bufor fosforanowy z białkiem i buforem Tween 20; konserwant: < 0,1% azydek sodu; barwnik: 0,01 g/l błękit bromofenolowy. Roztwór zatrzymujący reakcję STOP 1,2 N wodorotlenek sodu. Substrat (gotowy do użycia) pnpp Para-nitrofenylofosforan w buforze bez rozpuszczalnika; konserwant: < 0,1% azydek sodu (Substrat znajdujący się w nieotwartej butelce może mieć lekko żółte zabarwienie, nie wpływa to na jakość produktu!) Certyfikat kontroli jakości wraz z krzywą standardową oraz tabelą do obliczenia wartości INFO (miano przeciwciał w IU/ml lub U/ml). 2 x 2 ml 2 ml 13 ml 33,3 ml 2 x 50 ml 15 ml 13 ml 2 strony Pos: 10 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Zusätzlich benötigte Materialien/Z200 Zusätzlich benötigte Materialien (für Teste mit IgM- 1 polski 5

7 5 MATERIAŁY WYMAGANE, NIE DOSTARCZANE - typowy sprzęt laboratoryjny - do oznaczania IgM: absorbent czynnika reumatoidalnego SERION, nr katalogowy Z200 (20 ml) - fotometr do płytek mikrotitracyjnych z filtrem, długość fali 405 nm, zalecana długość fali referencyjnej 620 nm 690 nm (np. 650 nm) - cieplarka 37 - komora wilgotna - woda destylowana - Click-Clips (nr katalogowy VT120) Pos: 11 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/lagerung und Haltbarkeit/Lagerung und 1 polski 6

8 Pos: 12 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/überschrift: Durchführ 1 6 PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ Odczynnik Przechowywanie Trwałość Paski mikrotitracyjne (opłaszczone antygenem) nieotwarty po otwarciu w temperaturze 2 8 C w zamkniętym woreczku aluminiowym ze środkiem osuszającym patrz data ważności; minimalny okres trwałości: cztery tygodnie; Surowice kontrolne / Surowice standardowe Nieużywane paski muszą być przechowywane w zamkniętym aluminiowym woreczku, w suchym miejscu. po otwarciu w temperaturze 2 8 C okres trwałości w przypadku odpowiedniego użytkowania i przechowywania do daty ważności patrz data ważności; 24 miesiące od daty produkcji Koniugat roztwór gotowy do użycia w temperaturze 2 8 C Unikać kontaminacji np. stosując jałowe końcówki. patrz data ważności; 28 miesięcy od daty produkcji Bufor do rozcieńczania Nieotwarty po otwarciu w temperaturze 2 8 C Roztwory mętne należy wyrzucić. patrz data ważności; 36 miesięcy od daty produkcji; 24 miesiące Roztwór do płukania Roztwór stężony po otwarciu w temperaturze 2 8 C Substrat Roztwór zatrzymujący reakcję roztwór roboczy w temperaturze 2 8 C roztwór roboczy w temperaturze pokojowej Butelki do przechowywania roztworu roboczego należy myć regularnie. Roztwory mętne należy wyrzucić. roztwór gotowy do użycia w temperaturze 2 8 C, przechowywany z dala od światła Unikać kontaminacji np. stosując jałowe końcówki. Wyrzucić, jeśli roztwór zmieni barwę na żółtą (ekstynkcja w stosunku do wody destylowanej > 0.25). Po otwarciu w temperaturze pokojowej patrz data ważności; 2 tygodnie; 1 tydzień patrz data ważności; 36 miesięcy od daty produkcji patrz data ważności polski 7

9 Pos: 13 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/allgemeine Hi nweise ELISA cl 2 7 PROCEDURA TESTOWA SERION ELISA classic 7.1 Oznaki degradacji Do oznaczania stosować wyłącznie odczynniki SERION ELISA classic. Składniki zestawu nie mogą być wymieniane na odczynniki innych producentów. Surowice standardowe i kontrolne zostały zaprojektowane wyłącznie do stosowania w tym zestawie. Nie stosować w zestawach o innych numerach serii. Bufor do rozcieńczania, roztwór do płukania, roztwór substratu oraz roztwór zatrzymujący reakcję mogą być stosowane we wszystkich zestawach SERION ELISA classic niezależnie od numeru seryjnego oraz rodzaju testu. Dostępne są trzy różne stężenia koniugatu dla każdej klasy immunoglobulin: NISKIE, ŚREDNIE I WYSOKIE. Klasyfikacja na etykietach jest następująca: np. IgG + niskie stężenie koniugatu IgG IgG ++ średnie stężenie koniugatu IgG IgG +++ wysokie stężenie koniugatu IgG W rzadkich przypadkach konieczne jest zastosowanie specjalnego koniugatu, aby zagwarantować stałą jakość produktów naszej firmy. Specjalne koniugaty produkowane są w osobnych seriach i są oznaczanego znakiem +. Z tego powodu nie można stosować ich zamiennie z innymi koniugatami. Należy dokładnie przeczytać informacje zawarte na etykietach! Dopóki nie są otwarte, wszystkie odczynniki zestawów SERION ELISA classic mogą być używane do dat ważności przedstawionych na etykietach, jeśli przechowywane są zgodnie z zaleceniami. Nie należy używać odczynników po przekroczeniu daty ważności. Rozcieńczanie lub zmiana właściwości odczynników może spowodować zmniejszenie czułości. Unikać ekspozycji odczynników na silne światło w czasie przechowywania i inkubacji. Odczynniki muszą być szczelnie zamknięte, aby zapobiec parowaniu i kontaminacji. Aby otworzyć aluminiowy woreczek z płytką mikrotitracyjną, należy odciąć tylko górną część po zaznaczonej stronie. Umożliwi to następnie odpowiednie zamknięcie woreczka. Nie stosować pasków, jeśli woreczek aluminiowy jest uszkodzony lub jeśli woreczek z pozostałymi paskami i środkiem osuszającym nie został odpowiednio zamknięty. Przy przenoszeniu równych objętości roztworów z probówek z odczynnikami, należy stosować techniki aseptyczne, aby zapobiec kontaminacji. Aby zapobiec fałszywie pozytywnym wynikom, w czasie pipetowania koniugatu uważać, aby nie dotknąć ani nie spryskać górnej części studzienek. Zwrócić uwagę, aby nie pomylić korków butelek i/lub probówek. polski 8

10 Pos: 15 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/kapi tel überschrift 3 Pos: 18 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil 2 Ü berschrift, R Powtarzalność wyników zależy od dokładnego wymieszania odczynników. Przed użyciem wstrząsnąć buteleczkami zawierającymi surowice kontrolne oraz wymieszać wszystkie próbki po rozcieńczeniu (np. stosując mieszadło typu vortex). Pipetować ostrożnie i zgodnie z przedstawionymi czasami i temperaturami inkubacji. Znaczne różnice w czasie między dodaniem roztworu do pierwszej i ostatniej studzienki płytki mikrotitracyjnej w trakcie pipetowania próbek / surowic kontrolnych, koniugatu lub substratu mogą spowodować powstanie różnych czasów preinkubacji, które mogą mieć wpływ na dokładność i powtarzalność wyników. Optymalne wyniki można osiągnąć tylko w przypadku, gdy instrukcja SERION ELISA classic jest ściśle przestrzegana. Test SERION ELISA classic jest ważny tylko, jeśli spełnione są kryteria wiarygodności specyficzne dla danej serii przedstawione na certyfikacie kontroli jakości. Dokładne wypłukanie umożliwia uniknąć niejednoznacznych wyników testów. Procedurę płukania należy wykonywać ostrożnie. Do wszystkich studzienek należy wprowadzić taką samą objętość buforu do płukania. Na końcu procedury należy sprawdzić, czy w studzienkach nie pozostał bufor do płukania, aby uniknąć niekontrolowanego rozcieńczenia. Unikać tworzenia piany! Nie należy uszkadzać opłaszczenia (patogenu / przeciwciał) pasków płytki mikrotitracyjnej w trakcie płukania i aspiracji, aby uniknąć nieprawidłowych wyników. Pos: 14 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenvor ber. und Lager ung (für ALLE Err eger auß er Borreli a, CM V, FSM E, H SV,Masern,Mumps,R öteln,vz Przygotowanie i przechowywanie próbek Próbki lipemiczne, hemolityczne lub żółtaczkowe (surowica lub osocze) powinny być badane ostrożnie. Próbki widocznie zanieczyszczone nie powinny być badane. Odpowiednimi próbkami są surowica lub osocze (EDTA, cytrynian, heparyna) pobrane według standardowych metod laboratoryjnych. Nie należy inaktywować próbek metodą termiczną Rozcieńczanie próbek Przed wykonaniem testów próbki pobrane od pacjentów (V 1 ) należy rozcieńczyć buforem (V 2 ) do rozcieńczania w następujący sposób: Pos: 16 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG V 1 + V 2 = dodać 10 µl próbki surowicy pacjenta na każde 1000 µl buforu do rozcieńczania (= ) 20 µl pierwszego rozcieńczenia na każde 180 µl buforu do rozcieńczania (= 1 + 9) Pos: 17 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Po rozcieńczeniu a przed rozpipetowaniem na płytkę mikrotitracyjną należy dokładnie wymieszać próbki, aby powstał homogenny roztwór. polski 9

11 Pos: 23 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil 233 SERION ELISA classic Candida albicans IgM Pos: 19 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenver dünnung: R heumafaktor-interferenz (für T ests mit Zakłócenia związane z czynnikiem reumatoidalnym Jako czynnik reumatoidalny określane są autoprzeciwciała należące głównie do klasy IgM, które wiążą się preferencyjnie z kompleksami immunologicznymi IgG. Obecność niespecyficznych przeciwciał IgM (czynnika reumatoidalnego) może prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników w trakcie oznaczania IgM. Ponadto istnieje możliwość zastąpienia przeciwciał IgM słabo wiążących się z patogenem przez silniej wiążące przeciwciała IgG, w takim przypadku mogą pojawić się fałszywie negatywne wyniki oznaczania IgM. Dlatego jest istotne, aby przed testem oznaczającym IgM dodać do próbek absorbenty czynnika reumatoidalnego (absorbent czynnika reumatoidalnego SERION Rf-Absorbent, numer katalogowy: Z200 (20 ml/100 testów)). Absorpcja czynnika reumatoidalnego następuje poprzez inkubację próbki pacjenta w rozcieńczonym buforem odczynniku RF-absorbent przez 15 minut w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4 C. Procedura testowa opisana jest w oddzielnej instrukcji. Pos: 20 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/candi da al bicans: Probenverdünnung, Teil Przed rozpoczęciem badania należy rozcieńczyć absorbent czynnika reumatoidalnego (RF) (V 1 ) w buforze do rozcieńczania (V 2 ) w proporcji 1+4. V 1 + V 2 = V 3 (1 + 4) dodać 200 µl absorbentu RF na każde 800 µl buforu do rozcieńczania Próbki pobrane od pacjenta (V 4 ) należy rozcieńczyć w roztworze buforu RF (V 3 ): V 4 + V 3 = dodać 10 µl próbki surowicy pacjenta na każde 1000 µl roztworu buforu RF Pos: 21 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Po rozcieńczeniu a przed rozpipetowaniem na płytkę mikrotitracyjną należy dokładnie wymieszać próbki, aby powstał homogenny roztwór. Pos: 22 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenlager Przechowywanie próbek Próbki pobrane od pacjenta można przechowywać do 7 dni w temperaturze 2 8 C. Dłuższe przechowywanie jest możliwe w temperaturze -20 C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek. Próbki rozcieńczone można przechowywać w temperaturze 2 8 C przez tydzień. polski 10

12 Pos: 25 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil Pos: 26 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/ü berschrift Przygotowanie odczynników zestawu Wszystkie odczynniki powinny mieć temperaturę pokojową przed wykonaniem oznaczenia Mikrotitracyjne paski testowe Mikrotitracyjne paski testowe w ramkach pakowane są w woreczku aluminiowym ze środkiem osuszającym. Należy wyjąć niepotrzebne dołki z ramki i włożyć je z powrotem do woreczka. Zamknąć szczelnie woreczek, aby chronić zawartość przed dostępem powietrza Surowice kontrolne / Surowice standardowe Surowice kontrolne i standardowe są gotowe do użycia i nie należy ich rozcieńczać. Podczas każdego testu zastosować surowice kontrolne i standardowe, niezależnie od liczby wykorzystanych testowych pasków mikrotitracyjnych. Surowice standardowe należy stosować w duplikatach. Pos: 24 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/r eagenzienvorbereitung: Rf- Absorbens (für T este mit Nie dodawać absorbentu czynnika reumatoidalnego do surowic kontrolnych AP-Koniugat antyludzkich immunoglobulin IgA, IgG lub IgM (gotowy do użycia) Koniugaty o takim samym stężeniu i w tej samej klasie immunoglobulin są wzajemnie wymienne. Unikać kontaminacji gotowych do użycia koniugatów np. stosując jałowe końcówki Roztwór do płukania Rozcieńczyć stężony bufor do rozcieńczania (V 1 ) w stosunku 1:30 wodą destylowaną do końcowej objętości V 2. Przykład: Stężony bufor (V 1 ) Objętość końcowa (V 2 ) 33,3 ml ml 1,0 ml 30 ml Bufor do rozcieńczania próbek (gotowy do użycia) Substrat (gotowy do użycia) Unikać kontaminacji gotowych do użycia roztworów substratów np. stosując jałowe końcówki Roztwór zatrzymujący reakcję (gotowy do użycia) polski 11

13 Pos: 27 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/t establauf/candi da al bicans: T establ Pos: 29 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/m anuelle Testdurchführ ung (für ALLE Erreg er auß er C Przegląd Procedura testowa SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM ilościowy W przypadku stwierdzenia absorbcji przeciwciał IgM czynnika reumatoidalnego patrz 7.2.1; Inkubacja przez 15 minut w temperaturze pokojowej lub przez całą noc w temperaturze 4 C rozcieńczenie próbki 1 (próbki surowicy pacjenta) IgM: IgG/IgA: Pos: 28 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/t establ Rozpipetować rozcieńczone próbki oraz gotowe do użycia surowice kontrolne / surowice standardowe do studzienek mikrotestowych (100 µl) INKUBACJA 60 min / 37 C komora wilgotna PŁUKANIE (4 x 300 µl DIL WASH )² Nanieść pipetą roztwór koniugatu APC (100 µl) INKUBACJA 30 min / 37 C komora wilgotna PŁUKANIE (4 x 300 µl DIL WASH )² Nanieść pipetą roztwór substratu pnpp (100 µl) INKUBACJA 30 min / 37 C komora wilgotna Nanieść pipetą roztwór zatrzymujący reakcję STOP (100 µl) ODCZYT EKSTYNKCJI PRZY DŁUGOŚCI FALI 405 nm 1 Specjalne bufory rozcieńczające dla następujących zestawów SERION ELISA classic: Borrelia burgdorferi IgG, IgM, EBV EA IgG, Parvovirus B19 IgM oraz Hantavirus Puumala IgG, IgM 2 Przy oznaczeniach manualnych: po zakończeniu procedury płukania osuszyć płytkę ostukując ją na ręczniku papierowym polski 12

14 7.5 Manualna procedura testowa 1. Umieścić żądaną liczbę dołków w ramce i przygotować arkusz protokołu. 2. Dodać po 100 µl rozcieńczonych próbek lub gotowych kontroli do odpowiednich studzienek na mikrotitracyjnych paskach testowych. Zostawić jedną wolną studzienkę jako próbę ślepą substratu, np.: IgA/IgG/IgM oznaczenie ilościowe studzienka nr studzienka A1 Próba ślepa Studzienka B1 Kontrola negatywna Studzienka C1 Surowica standardowa studzienka D1 Surowica standardowa studzienka E1 Pacjent Inkubować próbki przez 60 minut (+/- 5 min) w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej 4. Po inkubacji przepłukać wszystkie studzienki roztworem do płukania (metodą automatyczną lub ręczną): - zaaspirować lub wytrząsnąć roztwór inkubacyjny - napełnić każdą studzienkę 300 µl roztworu do płukania - zaaspirować lub wytrząsnąć bufor do płukania - powtórzyć procedurę płukania 3 razy (razem 4 razy!) - osuszyć, ostukując płytkę mikrotitracyjną na papierowym ręczniku 5. Dodawanie koniugatu Dodać 100 µl koniugatu IgA/IgG/IgM (gotowego do użycia) do odpowiednich studzienek (za wyjątkiem próby ślepej substratu) 6. Inkubować z koniugatem przez 30 minut (+/- 1 min)* w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej. 7. Po inkubacji przepłukać wszystkie studzienki roztworem do płukania (patrz powyżej) 8. Dodawanie substratu Dodać 100 µl roztworu substratu (gotowego do użycia) do każdej studzienki (również do studzienki z próbą ślepą substratu!) 9. Inkubować z substratem przez 30 minut (+/- 1 min)* w temperaturze 37 C (+/- 1 C) w komorze wilgotnej. 10. Zatrzymanie reakcji Dodać 100 µl roztworu zatrzymującego reakcję do każdej studzienki, następnie w celu wymieszania delikatnie wstrząsnąć płytką mikrotitracyjną. 11. Odczyt ekstynkcji Odczytać wartość OD po 60 minutach przy długości fali 405 nm względem próby ślepej substratu, przy fali odniesienia o długości między 620 nm i 690 nm (np. 650 nm). * Należy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach pracy konieczne może być wewnętrzne dostosowanie czasów inkubacji w laboratorium. polski 13

15 Pos: 30 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/automatische 2 Pos: 31 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/positi vkontroll e / Richtigkeitskontroll 2 Pos: 32 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: TESTAU SWER TUNG + Erreg Automatyczna procedura testowa Testy SERION ELISA mogą być stosowane w automatach i są kompatybilne z urządzeniami Immunomat TM oraz DYNEX DSX i DS2. Procedura zautomatyzowana jest wykonywana analogicznie do manualnej. Należy zwrócić uwagę, że w określonych warunkach pracy konieczne może być wewnętrzne dostosowanie czasów inkubacji w laboratorium. 7.7 Kontrola pozytywna / Kontrola dokładności W celu okresowej weryfikacji sposobu przeprowadzania badania oraz spełnienia wymogów wewnętrznej kontroli jakości laboratorium zalecane jest stosowanie produktów SERION ELISA controls, określających dokładność i wiarygodność przebiegu testów SERION ELISA classic. Sposób korzystania z produktów SERION ELISA controls opisany jest w szczegółowych instrukcjach użycia. polski 14

16 Pos: 34 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Testgültig kei 2 8 OCENA TESTU SERION ELISA classic Candida albicans IgA/IgG/IgM Pos: 33 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Ei n-punkt-quantifizi Jednopunktowe oznaczenie ilościowe z użyciem metody 4PL Stosowanie funkcji nieliniowych, dostosowujących krzywą sigmoidalną do wartości OD bez żadnych przekształceń gwarantuje optymalne przypisanie sygnałom ekstynkcji wartości ilościowych. Określenie miana przeciwciał w oznaczeniu SERION ELISA classic jest przeprowadzane za pomocą modelu logarytmiczno-logistycznego (4PL; czteroparametrowy), który jest idealny dla dokładnego dopasowania krzywej. Jest on oparty na następującym równaniu: OD = A e D - A B(C - ln stężenie) Parametry A, B, C i D odpowiadają za dokładny kształt krzywej: 1. dolna asymptota parametr A 2. nachylenie krzywej parametr B 3. punkt przegięcia parametr C 4. górna asymptota parametr D Dla każdej serii produktów krzywa standardowa jest wyznaczana przez Institut Virion\Serion GmbH (Würzburg, Niemcy) w kilku seriach powtórzeń w warunkach optymalnych. Nie jest konieczne, aby użytkownik przeprowadzał czasochłonne i kosztowne określanie krzywej standardowej. Do każdego zestawu SERION ELISA classic dołączono swoistą dla serii krzywą standardową oraz właściwą dla serii tabelę do określania wyników w celu wyznaczenia miana przeciwciał. Oprogramowanie obliczeniowe SERION evaluate oraz aplikacja działająca pod kontrolą programu Microsoft Excel SERION activity dostępne są na zamówienie. W każdym indywidualnym oznaczeniu stosowana jest surowica standardowa celem wyrównania różnic występujących w typowym oznaczeniu oraz jako kontrola oznaczenia. Dla surowicy kontrolnej określana jest wartość referencyjna oraz zakres istotności przez dział kontroli jakości producenta. W tym zakresie zapewnione są prawidłowe oznaczenia ilościowe stężenia przeciwciała. polski 15

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 Test wydzielania interferonu gamma krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ludzkiego cytomegalowirusa 0350-0201 Cellestis, firma grupy QIAGEN

Bardziej szczegółowo

HCV Ab PLUS NR KAT. 34330

HCV Ab PLUS NR KAT. 34330 HCV Ab PLUS NR KAT. 34330 Zastosowanie jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym do wykrywania przeciwciał anty-hcv w ludzkiej surowicy lub osoczu przy zastosowaniu Immunoenzymatycznych Systemów

Bardziej szczegółowo

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS Do stosowania w aparacie Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Numer kat. 05015278001) oraz Applied BioSystems

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite LKM-1 ELISA 708745 Do diagnostyki In Vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite LKM-1 jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego wykrywania przeciwciał LKM-1 w surowicy

Bardziej szczegółowo

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro HIV combo REF A59428 Zastosowanie Test Access HIV combo jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym, wykorzystującym cząstki paramagnetyczne do wykrywania metodą jakościową antygenu HIV-1 p24

Bardziej szczegółowo

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA)

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) U.S. Nr patentu 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124;

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Polski 430-TMB-VPPL/150405

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Polski 430-TMB-VPPL/150405 Chlamydia pneumoniaeiggselisa medac Polski 0123 430TMBVPPL/150405 WYTWÓRCA medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DYSTRYBUCJA medac Gesellschaft für klinische

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Anti-HBs Elisa KAPG4SBE3

Anti-HBs Elisa KAPG4SBE3 Anti-HBs Elisa KAPG4SBE3 DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue de l'industrie, 8 - B-1400 Nivelles - Belgium : 090602/1 Anti-HBs Elisa For in vitro qualitative detection of Antibody to Hepatitis B surface

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

Test CEDIA Mycophenolic Acid

Test CEDIA Mycophenolic Acid Test CEDIA Mycophenolic Acid Do badań diagnostycznych in vitro 100276 Przeznaczenie Test CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro przeznaczonym do ilościowego oznaczania

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH 66 grudzień 2013 aktualności biomérieux EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH Oporność na antybiotyki stanowi poważny problem dla opieki zdrowotnej na całym świecie. TEN PROBLEM DOTYCZY NAS WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży Rekomendacje polskiej grupy ekspertów, 2014: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 3-4 ROK LXVI KWARTALNIK 2014 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA

Bardziej szczegółowo