Przegląd moich tematów badawczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd moich tematów badawczych"

Transkrypt

1 Czy jest coś, czego się nie da zrobid z bakteriofagiem? Przegląd moich tematów badawczych Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytet Gdaoski

2 Czym jest bakteriofag? hu.cnsi.ucsb.edu

3 Fagi są wszędzie tam, gdzie istnieją organizmy żywe!

4 Najliczniejsze organizmy żywe na ziemi to bakterie ale wirusy są około 10x bardziej liczne Zdecydowana ich większośd jest dla nas nieszkodliwa. Są za to zabójcze dla bakterii Szacowana ilośd cząstek wirusowych wynosi na całej Ziemi Gdyby je ułożyd w jednym rzędzie utworzyłyby linię razy dłuższą niż średnia odległośd Ziemi od Słooca

5 Cykl infekcyjny bakteriofagów

6 Rozwój bakteriofagów w warunkach powolnego wzrostu komórek gospodarza

7 Głodzone komórki bakteryjne Znacznie obniżona wydolnośd aparatu biosyntezy białek Mniejszą objętośd komórek Większa odpornośd na uszkodzenia przez np. antybiotyki, chloroform Namnażanie się faga ograniczone lub całkiem zastopowane

8 Czemu takie badania są istotne? Wzrost bakterii używanych w wielu procesach przemysłowych jest spowolniony wynika to głownie ze względów technologicznych Bakteriofagi są jednym z głównych zagrożeo procesów biotechnologicznych opartych na bakteriach

9 Procesy przemysłowe oparte na bakteriach

10 Hodowle ciągłe bakterii w chemostatach: Stała objętość hodowli. Czas generacji jest uzależniony tylko od tempa wymiany pożywki w chemostacie, a nie od stężenia substancji odżywczej

11 Rozwój bakteriofagów w procesie biofermentacji. Funkcje kontrolowane automatycznie: Pomiar DOT, ph, temperatury, Utrzymywanie stałego ph, temperatury i dozowanie pożywki Sterowanie szybkością mieszania przestawione na manualne w celu zwiększenia kontroli nad przebiegiem fermentacji Funkcje kontrolowane manualnie: Pomiar OD Dostosowywanie prędkości mieszania Dostosowywanie szybkości przepływu powietrza Dozowanie substancji przeciwdziałającej pienieniu się hodowli

12 Rola genów ri i riii w rozwoju bakteriofaga T4

13 Różnice w ekspresji białek w trakcie zakażenia fagami T4D, T4rI i T4rIII

14 Titer of infected bacteria Phage titer Bakteriofag T4 w głodzonych kulturach bakteryjnych 1,0E+06 1,0E+05 1,0E+04 1,0E+03 1,0E+02 1,0E+06 1,0E+05 1,0E+04 1,0E+03 1,0E Time (days) Miano fagów i bakterii w głodzonych kulturach E. coli MG1655 zakażonych fagami T4D (romby) T4rI (trójkąty) i T4rIII (kwadraty) Time (days)

15 Jakie są powody różnic w poziomie fagów w infekowanych hodowlach? Brak rozwoju mutantów T4rI i T4rIII w głodzonych komórkach przy jednoczesnym rozwoju T4D umożliwiającym podtrzymanie populacji? Zróżnicowana adsorpcja mutantów i szczepu dzikiego? Kombinacja obu??

16 Normalized free phage Normalized free phage Adsorpcja fagów na komórkach gospodarza 1 0,1 0,01 1 0, Time (min) Adsorpcja fagów ze zwykłego lizatu (romby) i lizatu pasażowanego przez hodowle głodzone (kwadraty) na komórkach głodzonych (panel górny) i rosnących (dolny) w 30 C 0, Time (min)

17 Badania egzopolisacharydu w biofilmach bakteryjnych

18 Budowa biofilmu

19 Znaczenie biofilmu Szkody w procesach przemysłowych Duże znaczenie w patogenezie (mukopolisacharydoza, rany, zapalenie wsierdzia) Łatwa kolonizacja powierzchni (implanty i endoprotezy, cewniki)

20 Cele projektu Optymalizacja metod hodowli biofilmów bakteryjnych Dostarczenie dużych ilości materiału bogatego w EPS Określenie struktury EPS produkowanych przez różne gatunki bakterii

21 Metagenomiczne poszukiwanie aktywności przeciwbakteryjnych i przeciwbiofilmowych w populacjach fagowych

22 Aktywności przeciwbakteryjne Ze względu na charakterystykę cyklu życiowego fagów geny o działaniu przeciwbakteryjnym (lizyny, lizozymy, holiny, inhibitiory biosyntezy ściany komórkowej) stanowią duży procent ich genomów

23 Aktywności przeciwbiofilmowe Naturalne populacje bakteryjne występują często w postaci biofilmu, który jest fizyczna barierą uniemożliwiającą penetrację m.in. przez wirusy Niektóre fagi wytworzyły w odpowiedzi enzymy degradujące EPS (egzopolisacharyd). Enzymy takie mogą byd zasocjowane z kapsydem, lub wydzielane przez lizujące komórki bakteryjne

24 Czemu takie aktywności są cenne? Alternatywa dla antybiotyków, szczególnie w leczeniu miejscowym Poznanie mechanizmów działania przeciwbakteryjnego Niszczenie biofilmów istotne w przemyśle, służbie zdrowia oraz leczenia niektórych chorób

25 Cele projektu Znalezienie w ekspresyjnych bibliotekach genowych jak największej ilości genów godujących interesujące nas aktywności Scharakteryzowanie wybranych genów Analiza bioinformatyczna sekwencji w celu ustalenia pokrewieostwa wybranych genów z sekwencjami zdeponowanymi w bazach danych

26 Rozwój bakteriofagów kodujących geny toksyn Shiga

27 Bakteriofagi jako czynniki patogenności Poza bakteriobójczym działaniem bakteriofagi mogą również odpowiadad za zmianę fenotypu bakterii chorobotwórczych Ze względu na szerokie spektrum gospodarzy mogą zapewnid horyzontalny transfer genów między gatunkami bakterii Poznanie mechanizmów regulacji rozwoju fagów oraz regulacji aktywności genów stx może mied duże znaczenie dla zrozumienia patogenezy zakażeo.

28 Indukcja H2O2 Wypełnione kółka lambda, kwadraty- 22deltatox, wypełnione trójkąty-24b, trójkąty 27delta tox, wypełnione kwadraty 32 delta tox, kółka- 933Wdelta tox

29 Indukcja mitomycyną C Wypełnione kółka lambda, kwadraty- 22deltatox, wypełnione trójkąty-24b, trójkąty 27delta tox, wypełnione kwadraty 32 delta tox, kółka- 933Wdelta tox

30 Indukcja norfloksacyną Wypełnione kółka lambda, kwadraty- 22deltatox, wypełnione trójkąty-24b, trójkąty 27delta tox, wypełnione kwadraty 32 delta tox, kółka- 933Wdelta tox

31 Indukcja szokiem solnym Wypełnione kółka lambda, kwadraty- 22deltatox, wypełnione trójkąty-24b, trójkąty 27delta tox, wypełnione kwadraty 32 delta tox, kółka- 933Wdelta tox

32 Bakteriofagi jako składniki systemu detekcji bakterii

33 Czy fagi mogą zastąpid przeciwciała? Shabani et al. Anal. Chem., 2008, 80,

34 Czy są jakieś zalety stosowania fagów zamiast przeciwciał? Fagi maja zwykle znacznie stabilniejsze domeny odpowiadające za oddziaływanie z bakterią Są tanie w produkcji i stosunkowo łatwe w izolacji Występują fagi zarówno o bardzo szerokich spektrach gospodarza, jak i bardzo waskich, co umożliwia dobranie specyficzności faga do danego testu.

35 OD 405 nm OD 405 nm Czy to działa? 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 1,00E+08 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 1,00E+04 1,00E+03 kontrola bez przeciwciał biotynylowanych kontrola bez surowicy kontrola bez bakterii kontrola bez faga Ilośd faga/test 0,000-0,200 0,450 0,400 T4D λcib2 P1vir O1 ilość faga na studzienkę Ilośd bakterii/test 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 1,00E+08 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 1,00E+04 1,00E+03 kontrola bez przeciwciał biotynylowanych kontrola bez surowicy kontrola bez bakterii kontrola bez faga 0,000-0,050 O1 T4D λcib2 P1vir ilość bakterii na studzienkę

36 Wykorzystanie bakteriofagów w hodowli i domieszkowaniu kryształów

37 Fagi filamentarne hu.cnsi.ucsb.edu Rozmiary faga: grubość 6-7 nm Długość: 900 nm

38 Phage display hu.cnsi.ucsb.edu Bakteriofagi filamentarne i ogoniaste umożliwiają modyfikacje niektórych składników kapsydu Pozwala to na produkcje dużych ilości ściśle zdefiniowanych peptydów, które są eksponowane na zewnątrz wirusa

39 Po co? Zastosowao jest wiele od produkcji sztucznych przeciwciał do nanostruktur Możliwe jest tworzenie fagów o mieszanym składzie wiążącym różne elementy Po opłaszczeniu faga np. koloidalnymi zawiesinami metali lub ich związków uzyskujemy wysoko zorganizowane nanostruktury

40 Ze wstępnych badao wynika, że użycie fagów eksponujących sekwencje wiążące takie związki może katalizowad ich krystalizacje Dzięki możliwościom techniki phage display takie kryształy mogą byd precyzyjnie domieszkowane wybranymi związkami lub pierwiastkami Wystarczy wyselekcjonowad peptydy, które je wiążą

41 Mgr Joanna Łoś Mgr Agata Jurczak Mgr Piotr Golec Mgr Magdalena Jakubowska Prof. Grzegorz Węgrzyn dr hab. Borys Wróbel Prof. UG dr hab. Janusz Madaj Prof. Andrzej Kłonkowski Prof. Peter Neubauer (Uniwersytet w Oulu, Finlandia)

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI oczyszczanie wody, wirusy, choroby wirusowe, mikroskopia elektronowa, immunomikroskopia, test SPACE, PCR, Multiplex PCR, Real Time PCR Mirela WOLF* WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI W wodach

Bardziej szczegółowo

MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady

MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW. wykłady MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI KOSMETYKÓW I WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW wykłady 1 TEMATYKA WYKŁADÓW 1. Biotechnologia farmaceutyczna 2. Produkcja biomasy 3. Produkcja probiotyków 4. Nadprodukcja metaboliczna jako

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów Rocznik Świętokrzyski. Ser. B Nauki Przyr. 35: 9 20, 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3/2009 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 BIOLUMINESCENCJA W TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ ORGANIZMÓW...

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Inżynieria genetyczna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu INŻYNIERIA GENETYCZNA (rekombinacja DNA in vitro) zespół technik pozwalających na zamierzone, kontrolowane, przewidziane przez eksperymentatora modyfikacje genetyczne genomów, a także na analizę genów

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux k K

aktualności biomérieux k K 63 grudzień 2012 aktualności biomérieux k K K Pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, zdrowia, dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym w Nowym Roku 2013 życzą pracownicy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny

Bardziej szczegółowo

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 53 64 http://www.pm.microbiology.pl ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 Jolanta Kutkowska 1 *, Małgorzata Michalska-Szymaszek 2, Renata Matuszewska

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHIRALNYCH SUPERSTRUKTUR AMYLOIDOWYCH

BADANIE CHIRALNYCH SUPERSTRUKTUR AMYLOIDOWYCH Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii BADANIE CHIRALNYCH SUPERSTRUKTUR AMYLOIDOWYCH VIKTORIA BABENKO Praca doktorska zrealizowana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych

Bardziej szczegółowo

Diagności nadzwyczajnie zwyczajni. Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie. Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL

Diagności nadzwyczajnie zwyczajni. Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie. Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL ROK IX NR 3 (24) WRZESIEŃ 2011 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Rola genetyki klinicznej we współczesnej medycynie Wręczenie podziękowań członkom organów II kadencji KRDL Diagności

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo