Spójrz i poczuj żywność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spójrz i poczuj żywność"

Transkrypt

1 Przystawki pomiarowe Warsztaty reologiczne 1 Spójrz i poczuj żywność Smak Zapach Kolor Połysk Dotyk Odczucie w ustach Łamliwość Łatwość smarowania... Sukcesem produktu jest spełnienie oczekiwań klienta. Te własności mogą być zmierzone. Typowymi parametrami wpływającymi na wygląd, dozowanie Punkt płynięcia Lepkość Dodatkowo właściwości tekstury wpływają na odczucia konsumenta. Kompresja Zginanie/łamanie Penetracja 2 Punkt płynięcia Punkt płynięcia jak ciało stałe jak ciecz w spoczynku elastyczna deformacja płynięcie 3 1

2 Możliwości badań przez zaawansowane reometry Reometry posiadają funkcje: Czuły czujnik siły normalnej Precyzyjną kontrolę windy Duży zasięg pracy windy 4 Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Zgniatanie ptasiego mleczka Pozycja Prędkość Dodatkowe dane 5 Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Zgniatanie ptasiego mleczka 6 2

3 Penetration / mm Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Przystawka do badania łamliwości Dwie podpory Możliwość regulacji odległości Z górnym narzędziem 3 punktowy test łamliwości Odpowiedni do różnych testów 7 Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Przystawka do badania łamliwości Okrągła końcówka Stały ruch do złamania Siła ugięcia Stabilność/elastyczność Siła łamania Correlates to breaking sound 8 Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Przystawka do badania łamliwości Test penetracji Automatyczne rozpoznanie kontaktu z próbą Penetracja w próbce Definiowana prędkość Definiowana głębokość Zatrzymanie na końcu Zapis siły niszczącej time / s Powiązanie z smarowaniem 9 3

4 10 Badanie 9 typów skrobi Wszystkie Rodzaj skrobi 9 próbek było Znana testowane charakterystyka w tych samych Na warunakch Skrobia następnych ziemniaczana 9 slajdach przedstawiono Formowanie połączeń wyniki H badań na reometrze Haake z przystawką optyczną Rheoscope. Skrobia ziemniaczana Bardziej hydrofilowy poprzez grupy hydroxy-propylowe Próbka (hydroxy-propylowe) to 5% roztwór skrobi w wodzie Na każdym slajdzie: Skrobia ziemniaczana Bardziej hydrofilowy poprzez grupy acetylowe -Krzywa (acetylowana) temperaturowa. -Różna Pomiar struktura odbywał morfologiczna się wg szablonu pomiarowego: Skrobia ziemniaczana Niski stopień retrogradacji z powodu braku amylozy -Krótki T bez amylozy film C o pękaniu i retrogradacji. C, t 25 min, CR, /s. -Wartość T Skrobia z manioku lepkości C przy różnych Wysoki t stanach 15 stopień min, retrogradacji temperaturowych. CR, /s. -W T celu wyjaśnienia pękania ziaren i retorgradacji użyto danych reologicznych Skrobia ziemniaczana C C, i obrazów podczas Mnóstwo t 35 pomiarów. protein min, wiązania CR, 5.00 pektynowe 1/s. T C t 15 min, CR, /s. Skrobia z groszku Mnóstwo protein wiązania pektynowe Podczas Skrobia z pszenicy pomiaru dane Mnóstwo reologiczne protein wiązania i optyczne pektynowe był zapisywane Skrobia z taro Małe ziarna, brak retrogradacji 11 Skrobia ziemiaczana - naturalna Poprzez wiązania wodorowe naturalna skrobia ziemniaczana Skrobia szybciej rozpuszcza się w wodzie niż inne typy Jest niewielka retrogradacja Nie jednorodna masa jest uzyskiwana na końcu cyklu 12 4

5 Skrobia ziemniaczana - przetwarzana Poprzez przetwarzanie z hydroxy-propyl, skrobia jest bardziej podatna na tworzenie wiązań wodorowych Skrobia modyfikowana rozpuszcza się szybciej w wodzie niż naturalna Jest niewielka retrogradacja Homogeniczna masa jest 13 Skrobia ziemniaczana - acetylowana Poprzez przetwarzanie acetylenem, skrobia jest bardziej podatna na tworzenie wiązań wodorowych Skrobia modyfikowana rozpuszcza się szybciej w wodzie niż naturalna Jest niewielka retrogradacja Nie homogeniczna masa jest 14 Skrobia ziemniaczana bez amylozy Skrobia pozbawiona amylazy znana jest z retrogradacji Nie homogeniczna masa z różnymi kawałkami jest 15 5

6 Skrobia z manioku Skrobia z manioku znana jest z wysokiego stopnia retrogradacji Nieznacznie nie homogeniczna masa z jest 16 Skrobia kukurydziana Skrobia kukurydziana ma dwa piki lepkości, drugi jest wynikiem orientacji pektyn homogeniczna masa jest 17 Skrobia z groszku Poprzez proteiny, skrobia z groszku tworzy wiele wiązań pektynowych Nie występuje retrogradacja Nie homogeniczna masa jest 18 6

7 Skrobia z pszenicy Poprzez proteiny, skrobia pszenna tworzy mnóstwo wiązań pektynowych Pojawia się drugi pik lepkości przy ogrzewaniu do 90 ºC Nie występuje retrogradacja Nie homogeniczna masa jest 19 Skrobia z Taro Skrobia z Taro ma bardzo małe ziarenka Nie występuje retrogradacja Nie homogeniczna masa jest 20 Czekolada Przemiatanie temperaturą (+50 do 0 C) tryb CD Krystalizacja wolna Szybka krystalizacja, następnie wolniejsza Homogeniczny tłuszcz, koniec krystalizacji Homogeniczny tłuszcz, 1 stopień kryst. (< 32 C) 2 stopień kryst. (< 20 C) 21 7

8 Pomiary z użyciem windy i siły normalnej Skurcz podczas krystalizacji Użyj siły normalnej do kontroli szczeliny Mleczna czekolada 31 % tłuszczu Szczelina Ciemna czekolada 34 % tłuszczu Czas Source: B. Schantz, L. Linke, ZSW 12 (2001) 22 Pomiary pian SPIP analiza obrazu Pianka Analiza obrazu po 30 s Analiza obrazu po 80 s Shaving foam Washing foam Mid. particle Standard Mid. particle Standard size / µm deviation size / µm deviation unsheared, 30 s 19,9 13, ,0 80 s 13,3 5,3 19,0 13,3 215 s 14,0 6,0 38,2 38,1 510 s 14,0 6, ,0 Stabilność pian zależy od rozmiaru cząstek: Rozmiar cząstek Stabilność 23 Komora do badań skrobi - Amylograf Komora do badań skrobi Standardowa Szybka metoda metoda (ok (ok. 40 min) min) 20 różnych próbek Maks. lepkość 90 do 1725 BU 24 8

9 Absorbance Units und Einstellungen\Admin\Eigene Dateien\IR_Daten\RHEONAUT\Resultec \baysilon-hv-op.1 Baysilon bulk hochviskos, ohne Poli 15/08/2009 3b Kristall 1000 Wavenumber cm Schemat działania Jednoczesne zbieranie danych Zakres IR może być dopasowany do Państwa aplikacji 25 Specyfikacja Available only for the HAAKE MARS Rheometer Compatible with several standard IR-spectrometers (side port required) Temperature Control: Peltier: C Electric: ambient 400 C Module can be moved radial to rheometer axis to fit different diameter measuring geometries (up to 60 mm) DTGS or MCT detector Single reflection ATR crystal with 1 mm² surface area Software: Fully integrated solution (Nicolet Omnic) Rheometersoftware method contains spectrum settings Spectrometer software triggered by Rheometer software Rheometer evaluation software links to spectra data C:\Dokumente 26 Tworzenie sieci w wodnych roztworach Cooling T > 40 C T < 40 C W wyższej temperaturze łańcuchy polimerowe tworzą splątane przypadkowo łańcuchy Kiedy temperatura spada dla krytycznej wartości mechanizm tworzenia łańcuchów spada i rozpoczyna się budowanie wewnątrz cząsteczkowych wiązań wodorowych pomiędzy grupą karbonylową i sąsiadujących NH tworzenie spiral Obszar spiral może teraz tworzyć międzycząsteczkowe wiązania wodorowe budując strukturę sieci trójwymiarowej 27 9

10 Absorbance Units Picture taken from Pharmainfo Kontrola różnych schematów uwalniania Obie żelatyny mają tą samą wytrzymałość ale różną strukturę Obie żelatyny rozpoczynają z tą samą kinetyką W temperaturze kiedy spiralny obszar rozpoczyna się budować wzrasta szybkość procesu dla żelatyny B dlaczego? 28 Częściowe spektrum FT-IR 3284 cm -1 (-NH) Amide (-C=O) Amide I ( ) (-C=O) Amide I ( ) (-N-H) Amide II ( ) (-N-H) Amide II ( ) 29 Pomiar tworzenia wiązań wodorowych przez FT-IR 3284 cm -1 (-NH) Amide Gelatin A Gelatin B Wavenumber cm Rozciąganie grup amidowych (-NH) wzrasta ze spadkiem temperatury Maksimum jest przesunięte w zakres niższych fal Łatwa identyfikacja tworzenia się wiązań wodorowych Dlaczego więcej wiązań wodorowych jest tworzonych w żelatynie A i co to oznacza?

11 Absorbance Units Absorbance Units Potwierdzanie protein przez FT-IR 1548 cm -1 (-N-H) Amide II ( ) 1537 cm -1 (-N-H) Amide II ( ) Wavenumber cm Gelatin A Gelatin B Wiązania dla 1548/1537 cm -1 pokazują i identyfikują dominujący typ lub Żelatyna B ma spirale o większym rozmiarze i przez to mniejszą ilość wiązań wodorowych (wewnątrz a międzycząsteczkowy) Dlaczego żelatyna B buduje więcej spiral? 31 Efekty steryczne czy dodatek utrwalający? Wavenumber cm Dla 1502 cm -1 znaleziono charakterystyczną falę w celu identyfikacji środka żelującego dla obu żelatyn. Podczas formowania sieci środek żelujący ma wyższą aktywność dla żelatyny A Jak to wpływa na zależność w mechanizmie formowania sieci? Gelatin A Gelatin B 32 Różne dodatki utrwalające różna struktura Żelatyna A ma w składzie wyższą koncentrację krótkiego środka żelującego Żelatyna B ma w składzie niższą koncentrację długiego środka żelującego 33 11

12 Emulsje pod wpływem ścinania Emulsja wykazuje złożoną reologię, skład i powoduje to że nie łatwo zrozumieć fenomen płynięcia na poziomie mikrostruktury Zwykle aby zrozumieć mikroskopową strukturę potrzebne jest światło mikroskopu, jednak pojawiają się problemy Ograniczenie rozdzielczości Wystarczający kontrast pomiędzy zbliżonymi fazami takimi jak np. woda/olej Dla oceny zastosowania FT-IR do badań emulsji wybrano 3 różne (komercyjne) emulsje 34 Emulsje pod wpływem ścinania 35 Emulsje pod wpływem ścinania Tak jak zachowanie lepkości dla emulsji może być badane i wyjaśniane w oparciu o Saiki [1] poprzez formowanie się obszarów kropel Mason [2] poprzez pękanie i rekombinację kropel (łączenie się) Z użyciem FT-IR możemy być bliżej obserwacji tego procesu! Saiki, Y and Prestidge, C.A., Korea-Australia Rheol. J. 17 (2005), Mason, T.G., Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 4 (1999),

13 Emulsje pod wpływem ścinania Wielkość absorpcji w 3354 cm -1 odpowiada fazie wodnej Wartość w 2922 cm -1 odpowiada za fazę organiczną Jak próbka zmienia się pod wpływem ścinania może być śledzone przez wielkość absorpcji (2922 cm -1 / 3354 cm -1 ) 37 Emulsje pod wpływem ścinania Próbka 1 Zmiana widma absorbcji jest wskaźnikiem gradientu koncentracji wewnątrz próbki Bliżej sensora ATR, warstwy w próbce są bardziej znacząco wzbogacone fazą organiczną Ze wzrostem prędkości ścinania wzbogacamy ponowne rozpuszczanie Zachowanie rozrzedzające podczas ścinania w badanej emulsji jest początkowo wywoływane przez perturbacje i niszczenie złożonej struktury kropel i tworzenie się warstw kropel Z dalszym wzrostem prędkości ścinania obserwowany jest proces regeneracji Struktura kropel jest reorganizowana i odtąd warstwy są rozkładane 38 Reologia rozciągania HAAKE CaBER 1 - Capillary Breakup Extensional Rheometer - Zaprojektowany dla cieczy Zachowanie przy rozciąganiu jest obserwowane - Przetwarzaniu - Formowanie nici / żyłki - Czasie odrywania - Relaksacja ciasta - Suszenie po napylaniu - Napełnianiu butelek itp

14 Diameter [mm] Radius [m] (Data and Pictures: A. Park, (2002) unpublished) Lepkość pozorna Reologia rozciągania HAAKE CaBER 1 jak to działa Próbka Laser Obliczenia Pomiar D=f(t) Wynik: Pozorna lepkość przy rozciąganiu vs. Odkształcenie Hencky 40 Reologia rozciągania Modyfikacja formuły - jogurty Odpowiedź ciekłej próby odpowiada za jego teksturę - Kontrola jakości i monitorowanie procesu - Opisany głównie przez model cieczypower-law R mid (t) n 1 ( ) K 2 n 3K t c t n Dla produktu typu light uzyskujemy krótszy czas odrywania. Odczucia przez to w ustach są mniejsze Reg Non-fat Fit for Reg Fit for Non-fat Time [sec] n = 0.23 n = Reologia rozciągania Oblewanie batonów C Time [s] Formowanie ciągłej strugi karmelu np. dobry wygląd ograniczony jest prędkością Jak dobrać prędkość? 42 14

15 Reologia rozciągania Napełnianie butelek Subtelne różnice w formule produktu przy odrywaniu się nitki podczas napełniania butelki Pozwala to ograniczyć koszt mycia butelek po napełnieniu 43 Thank You for Your Attention any questions? 44 15

Zmiany w przyrządach. Zmiany w przyrządach. Budowanie szablonów. Szkolenie z reologii

Zmiany w przyrządach. Zmiany w przyrządach. Budowanie szablonów. Szkolenie z reologii Budowanie szablonów Szkolenie z reologii 1 Zmiany w przyrządach Kiedy osiągane jest max naprężenie w trybie CD-OSC urządzenie automatycznie przełącza się w tryb CS-OSC i używa maksymalnego możliwego naprężenia

Bardziej szczegółowo

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opracowanie redakcyjne dr Ewa Jaworska Korekta mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW AGNIESZKADĘBCZAK 1,JANUSZRYCZKOWSKI Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 10 SPEKTROSKOPIA

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości tektury litej i falistej

Badanie właściwości tektury litej i falistej Badanie właściwości tektury litej i falistej 1. Surowce do produkcji tektury. Podstawową rolę w procesie produkcji tektury litej i falistej odgrywa jakość i pochodzenie surowców włóknistych oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY

ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY ODPOWIETRZNIKI ODWILŻAJĄCE I ADSORBENTY Opracował: Tłumaczenie: Heinrich Laas, Dipl. Wirt.-Ing. (FH), MBA GIEBEL FilTec GmbH Sommerhalde 9 74626 Bretzfeld, Niemcy mgr inż. Piotr Długosz IPB Consulting

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Rozprawa doktorska MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZEZ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU CIAŁ CHROPOWATYCH W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ mgr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU

HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU HYDRATY W TRANSPORCIE GAZU Maciej Lorenc Wprowadzenie Rosnąca na świecie popularność hydratów gazowych jest skutkiem odkrycia wielkich zasobów naturalnych i skojarzenia z nimi ogromnego potencjału energetycznego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Metody spektroskopowe polegają na obserwacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Można je podzielić

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Technologii Inteligentnych Pracownia Adaptroniki Rozprawa doktorska: Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych identyfikacja udaru, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska mgr inż. Grzegorz Głomb Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Nauka i technologia dla żywności Projekt badawczy Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Wprowadzenie: W badaniach struktury i właściwości materii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" Komitet Techniki Rolniczej PAN Sekcja Maszyn Spożywczych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo